OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, July 14, 1885, Image 2

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1885-07-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

wmmmmmmmmmmmmMMmmim
mmmaaummMmmam
KENTUCKY CASH STOR
iK-ariTS TH.T CA.JSTNOT BE. CONTROVERTED :
A
SWEEP!
That I am Selling DRY GOODS, NOTIONS, PARASOLS, FANS, LADlKiS' UNDER WEArf
t nun.
And io'M'Mt, is a l.i.i.r, that juii iineMiat.' li.-ft.iv 1hi.mii.' ... lu-ie You will timl Price Kin LOW m all Inn
3Cf "Y"oli A7v-islx Cloilung- I can suiii: Yoli.
I rSToTT A7eisti XX-Et-ts I can Hat "TtToxjL-
IfYou wisb. Grexi-ts' F'VLx-iaislTLin g Groods I can please Yo
Clothing,
Couit' ami -trim1 "nine of tli l.uiruii"" ullt red and nti will not loirrot it rujn'ctfulh,
T. R. JORDAN.
wi
GRAND
iii
Stou.1
jjilorV!
ilhtt
11)001
Kl.llU
HATS
I i;i lit i t m (ii
15 Per Cent, from Regular Prices. ' v
due n mth n piii 1 1 nimbi i Ii ii it'
ll itstii nt nun mil nl lln idituiiil
IoiioiiI tlitil )i in i Iml IiiIimuii In llir I
o tin i i like In inn I ii lull nitlHpii
hi n i Ii lit,"'. Iml mil' nl llii'i' iiiiiiii lulu
lutllis mi' mil In mil lii.tt nl ill
1lulUU.ll II I II I I "I . II ""
"ll.t art hi tli.nl I I iii l...tii;
- UNDER THIS GREAT SALE
CLOTHING
Olll ."' Mill l I Mill Mil' - M
j,i i;iki
' U, "IT.
1,1 ' S',u
L ' ' ' ' '
HATS.
Oiii' ' Mi'Iimiii Hiil now !".
1 ... , tli
SHIK1S.
Oin ni mi- lion ! T
I :.o " I V,s
I .v. I iilatimlrtiil .Shirt I iT
i hi ' H'i
Hi .!.). l I- l.i -, II m umin.r iitwk (burn
U. llu1 I.. 1. 1 si Rit.iiiiiii iH.stti.lt. tHfon l-all
lls.l. l.rl.s w HI I . I .i 4mi Hh or I.AMiblc
i.il .1. in. ui I in l.ii,ti Unit natllar .ri .
III 1 1 llmr I
lllir ll II I. I I f lift. . 111 tl'lt ffl Mill t
III.
..Ill
l
I
I
I
ll.
1
11
1. 1.
I
. , , ti...i., i. n. t innt:ii-iiHin mid tin pipit.
l. .nUiMiiniHH h.is nli lit-b "' ,.,,,, ,,,, ,,,. iImii.iI
. . lions lo lliii imluinl nm "I llinil. I ii i iii k . inn i d mi linn mil
'I iii in i mi ill ill ill nil I luiu kintu
tun lllstl II I In III I llllllllll il In '.in
.iiillinii limn .1 1 1 I v; mIi lliii'.i.t
(.1 ll-ull Hill l. MIM ll
llllps lilolll.'l litlloll, lldll I
l ll It mil I III n'i.l. i I. 'i I lln
-iimn mill tin p in I urn
n ito-
I li'il I lln' mil nil tin ui II ml. .nil
nl up 'it -Iii I III ill lui.k it ll, iml ll i- n
u-ibli ii u u I tin vinmlmii
l'l
Mil .1..M.S lll'l lull's Unit tin III
llllll' III' i-it 'I 0Vl III' 1 lll'll I lllllll ll I
t.i i irri Hill li in ttV -uili Im I. In
tin" I .hi I It l m nu it i Ii illi iif.o mil'
'-'ll I ll It III t ill" ll ll It III' HI IV 111 pl'lll' l
..liiltii Ii - m hii it n . luit tin- mi irlhi
liltln (n i'ifl ui mil jri l iihii) mth it
1 1 (lie lint tin 1 ll -lutes ul Mi'Miii
in' ill tin! nun k. I, tin I int.'. I Mil."
mil toniiroilh In I In pin i Illll'i ' Mho
iiuiildpn lunri' tliim ntlii t pun hi.
it i milil imil in iki' tunnel init.il it
tun
in mini liiimiiti: lur llio lilrl..
I r. in Hi. I tllslniu I lir.mli Ii til. itrn.l.
ll I ri In t ii ill-. ..ii r. il Unit seii'l il
111 tttl-sttlll, lllllll lllll llllll
I'll ii li ic lutii imiht d into tin
pill elm lit ot ulii' nl uill Muit.
( ill mil- ul tlii'tu in timit ut mi lit'
in ilu s ihnin mi I. iiiiiiI tin -1 ir 1 1 i 1 1
I lilt lilll ' A Mill till" llllll, -I' llllll'
w i- I
I III" S. 11 till. I III. I'll. . II.
lluri i r nl. 1.. il ll.t t . Im.U
n 1 "H ii. . in il.. r in
II. m i" in .rmiii. Il.l .in 1 ll i ton
1 . in i. i.ul.t t.t ll ill U I kl Mil
lli.i. int. In Hti hWiii l..l.l.nkltiK
I ).. r. i. r. M.ul I ...n.l Ii .in h Itti art. f
I It. ... r .trlukliiK .1. . . Ii. .in it..rrt.li h . ii.
Ii II...1U. ut Hit t.H. hrli f
I Ii r. u . it Cure. UN fttt I iin.l Ifii.lur
lit ti In-i . r v..tt nu 1 1
lit. s w.i. AtllUiit. lr llu tit. -s. uu r
lit UU Hllr. I l HI 1 -1H
I it. r. H.t. .iilll.li il rlrtr. . ll liliu
ll.r. iLHi.tlk. I. In umUlt kli if.
I It., ri' it. i. iii tltl. ut I It ll....i..riitt
I h I i h 1 . h .in J n II. tilt
fr
"The Clothier."
THE WACO EXAMINER
inui.sl i it , i, .i ft
KX W SIM
I .All. I
'I 111' iippmiitmi'lit nt mil nuni.'
Iiii'liil. Ml I lilmi I'll, k . 1 1 . In Hit
it'Mpuii-ilile piMitum nl ni m ifi r nl
tliu llitlimnt. A Olitti uIIhc nt tlu
pniut i- 'i inn nun pli unlit in so imi tic
n in in
Hi . .in. .nit. Ii.rs i . it. I. Ii t,
!i tv. I I is .. i . hit .1 . .
lli.r. .t.i .i..l i. I. . . It Uttn.j:
1 1 1 .1 I I 1 1 . 1 )
I I. i .. it It. Ii.il i. lu .1 it) l.r. tltlilri
I I t I Irtst.l!., I .1
Ml .illi. .. .1 It Km t at ItirHui?
IN . ui ti tin It. ii. nil .. .
Mr. Itnii.lall' llnl) It.tttir.l Hit
l'l ...i .
1 roiti tli ItlntiU l mifttitiil! hi
Mr -.uiilii'l .1 I! Ilnlitll will lOtilVt t
irti-iit I iur .hi tin Di tiini r-itu putt
In i tilliii tin' nlli'iilimi ul tin' 'i. Iiiim
ilt iliuii tu tin li.t lliilu mi- nut
t It i li'il lit tin' pi u It tut llio purpose
ut i titt rui.; mt.. it Ilium m'li lln
lllkt V lllll,
ltliiiii. l'ui nn.l I uttirt.
1 i ..I tt l r Hi 11.. I i till V l. 111. r
Hun i in. i ii slum Hi il In i m rot
till" 11. Ulllll llluIl it III Willi- it
Win tin r In iiul In- liii'ti.ls uill inn
illicit' tu pill llllll up ll Illi 1 'IllUttll t
liuitltii
i nntmnnnliii en ht'iu'Ii on Wttli iDw
f Uw )iitti.r ..i. TndTf ktuiaiioii hi tMi
It til fcC!1.lPII.
m I'm 'I '.
. Inii'iil tin liril itmilil iml it
.ulil mult m II l li'inuM' Hit
t In s tn llu Ii tilluil I imil" K
lit t i In" (Until 'I lie I nl K ni.ni)f
us lln i ii m mi mi tin' -iiiti l ulii H
iiitimi tin Mlllplni the niiii' ulil
pi ml, wlicm'tiM lln' liilimis inn I""
W I, it i lln- ii-i ul IiiIiir tm Hull m
nl nil ll t'lH' iiillinii KH "ll I lie mii till
1. 1.. inn. i miiiMi II si'i in Hill
Hit
I
t it LT Mini in lim,' lll-leiil. It ' I '"
t. sis, inn iiiiulU f M". up 11111
llir win pnlli lluuix 'linn M onlil
...iillcs ilu fur It uiiir In lln -i l
lli.ru on lln' lnuiliiT mii'llifi ptnm
tilth iluliinilitl "I llu'li-liitun iuiii.ll
p.-mr iiinl il ui "' i I''1' ti'll '
JlMllllll of lluil -""iiil llt-tlllllloll -o
hiiirih iniiHf.l In llu' iili.trijMiii' I'.iil
il tin' (juMMiiiiii'ilt nl the I iiiteil
StiUo lm-llio slij,'1'-"' H'K'i"1 '"'
their m'H lifiiii.'. ti't H" ti.il'.oii'it not
tiol to neiii. llif AJiiitif' or inn nllit r
liiili'itin lo t.ri-ci emiiiti. or nii iittuT
piirt nl I i'V'I We liiii Imiir I" i'n n
i lusi nl.si iioi ul tlio flti I t ol (lllll ill
ntlii! Imliati. mitt m loiijtsin.il
In tl lln I oik liisiuli tl it 'I i vi- i-
ii 1 tliim; i iiisnloritt, llio mo! ilcnilh
. mi Hi-on rm tli loi iisiilcil linli in
In tut nu liuli.ui inn linulh lii'iki u
nut u-tijfi' lliioiiirll tin' stnti Hum
in i ii. I lutlii" ollirr willimtl ri-ipili
ii tin i'ii ii o-dI mi till liodietl mi
I i tiki i limit tiol. rt ho ruulti' Ins
I stmntioii Wi' ilu uol pri'liiul
sit iiinl wlint it If in our ilm tile
lit l--u iiiiwhoK'suiiii", luit ui line
I . ml ii .'tent linturnl pliilo-nplifr m
iliittlu'io im ilmrtli of oolio HUil mi
. .is- ni h) ilrojfcu in oin iiliniisplii'ic.
mi 1 tli" Aimilif iciinii'i oniic it In-
. ..nil... Hintiiuitr IViliftli iMtnr
. . ,, ... i mill 'ii ii iin.i -i.itiiiii
MarristHl lititi mi" .minium. ' ' iU! him iirouli tit ol tin' ioi iiiliuli Ftmu iho iiilurn ' t.
H.t muter mini lit' trtiul u , . (, ,r i l,i . Winn - oti" I some mure ion in in people luiin
t re' ti in!, tin- into ol On ' loiitnl out Hint lln til.il- Mote nit-
1 .. . i - . tin r hot u. hnot nor t'lil
lute t. l.tei. ni'itv I'trliip) 1 in-ex-ionleili rn le re-uniou i- in a
1 tisii I ni tutter it Hint i Fort W ortti on uie nun ui -vuj,hi , icnnurin iii. 'i..i.iiiil-i.i i .
,H,oin emir, v iiuftii. . It mouI.1 He i gmiitui eoinpiinit ... io ' ' ' .", . r . ... ,.:ir. , s
'liiv DhIIi- llirilil sheil tear- ol
1,1 itilii.le iin-l pi i.loi.w. tin -Pl'i..l-j..lh .,." ,,, ,,
meiit of Mnlmie to tlif ri'MMiue si r-1 n mni: i n i.
il.e It mis i trnoil thiliir tor t ii lr..m tli. -.in. u- 11. 1 1
Uillm Hit iM, ure oiimij.li
III I lll
llll I IIIIIIII I Iiil mi; j;nt nil ul it
loi.totlinlii.ili.nl Mill hum del olo
Till editor ol the llill-lmin Minor
.illll.tltl. -Iihiiu' up llintiktiiliu'..
t... llu. ti. l tifilini. i! I...1i.1m
1- nui' ol the inn-t ililiiij!iii.ieil liu-r u.m ,
tiicii In tlu stntc 'I lici Inllt ot uink
in Ni
'Inn
lull
hint
n
t im 1
I I ll&THY
" . tl VPt
rti .arr
i i xts-?!
r t mi
WTtlKlT
nf
! . w t u
lr i O
) t'u.
i-i1
1
W a. i) -houlil lliei tlott tn moO Inn
t .si l.hi -niiiiievH w an) -noiini iiiei n.-ii u nn-n ".' ,.,,, .,,n ,,im ,,
t ... It'.. .. .. .1.. l.f. ,.!,.. ti'
o i rniu-. ' im ' oi iiiinj,ii 1 jenr ui'uie n u u -1 .nt ...........
u -o ol in tun sn.t men n
lltl ln II .VilUli llti.l 'U'llbtTllC-
-.inuki r ii ti i ( )n t i I'ull liiuiii-o
tin) .lu lint tli k lu tin lips
SI. I'll. II' Hill. I. Ill)
I., tin r.lt..r..t llu t-mmum
mii Antonio lull 11 I i iniiul im
ilert iiiil iipuu iliil jiioiiiiiI luliilels
lu-e tl ill i-iituiu Hi il Ml '"Uphill
mis mi iiiiln lu in I i il mil) uosuih
npuiiim i unlit j;iiiii i ii ill in t in liim
f lie mi liiiliilh itllli itnl In
Ml Mill supi iiuteiiili nl nl lln Minlli
I ll.. Ill Mlllillll t liuul lin lllll llilt'il
tilt rt liilidll-. nil I ilu huh In" tm 'i
lllllll-li I, Iml mIhu llu iilnl ill
ptt.pii.iil In lii'sil llnl Hi juilii il lln
I'n sh leu ui iiiim Ii mi piuli --lull i I
I nth in 1-'. m Uill l.i In 1 Im .1 iiii.I
lluil 111 t'lllli moil i i f H'l'li i
it I iniikliu i II' J.'( u'l'li II" '"-I
. ... ul the in m t.i i I lu tliim i
, i, mill llu mi i-i it itli i 1
(,'liulii llinil In li Hl'l u I In I I''
I., lu- llllll In u ii Ii tin M -I
llu ulil I. liuul lln in in i il Ii ' i
tli.l In -lilt i .Im ilnu il I I- 11 II
pi ii.i I null-, un ll 111 111- lil i in.
mil ii mi; hi lln- In linn I ui u
i Ii mil. m uh s-IIHH'u.' ll lllll.' I II i
.Hi ill tslnli ul s-U'iH . lu -i I - Hi. i
,,, its ul In ii. il II i.il ul lln
Mnli In H Hi a' i"" ' l
iiiliiiuill if m nl I" li - liuiut In
i sunt linn If Ml iu i I" '" '"-
in llnl, nl tin Im ikli-l tilili in .li I
ll.lltll llllllltlll I. ..I- till- iiij. ui '11
miosis iml looil li "stiiiul is lu.
most lit lint iii mi mi i mi pi in. .Hin
du ph -ni in ,-itli ihIiiij linn in lu-
K kins, siin e ls'.t iiinl to iiliuni hr
tiilktillfli liifll till 'Ul In li lif.ii'ii-
Ks (inn tlinikuii; lit mi- iliiii);
he sniil 1 li no lu. Iiiilli ut il illi in il
lopeittiiiie lliiii m ult it tin lule
ut mi Illi tn liif null il n i- it il
ut if Uiuiii; oin un I il Inllu Iiinl
nl polnti I in ii hiu -ninetiiiit-lui-j;iittou
mi -i ll Iml I nm no Utile: lo
ilui on nil .li ilh-lii il Hi ui I li m tiieil
loin en 1 1 ilm in mi life, iml I line
no -peiiiil pri p irition lo in ike mul
no spti nil pie i- in ollti ' Ajtuii.
Iii il pi i) ii lilt' in to tin on liuiisi II
it the Itei ol .li -il Chi l-l mil to pi ti
ttuiniirl. Mi puiMi l the i.ot.l
pr inr timl the pulili. .m'- pun
1 it ineiuliet in the Iti-t -puili hi
in uh nt the I niiei-iti he mlilri . . I
llio i onus; un n pitlhuliih 'tili-m
tlioin lo to ul n liobli lite, hi- -iil.i t
lieinj; ' I'lio linpoitiuit l-ml ol I iii
Hititiiijr tioeli lioin I'.urii- Upi-ile m
n iititu l'l niml.' heiriuiiiiiL.
1 limit luit tlioinilil mj tmtlitii tn 1
imil ilo-liiL- mlh the liue-
rhi" ureitl Crtnior to rcitre
Mllfttgurt litit.iiu l i. ttialurt
Hill still tlie i.rt iiliiiiK run I fori" ir
lll'l toiur Hie riftitl ft Alure
il nt tr itllli itltn pri.ttmc tti mliitt"
lit it.iinlrtli'iiii' txttii H.t
Mi Ulnlsl lmigli tw.r tm liiiiii!i
1-or lint) oIKiiJi I
C. N. CURTIS
li hll. I nl, Hi 111 Pi I1 I I
House furnishing Go
HEADQUARTERS,
flE&Sh
i.
im iii irt i ti' -pritikinv lime
. .. .. .1 ii .-..
louu uc! i. Hi 'i lht pmiuu ol noouwui"." iiiiti:..- " -..u , t, vn.i it m levi-, Mnr.h 4
It Iron Willi; nun in nun. ifiin. itriotrt Hunt sir
lt.ll ...r ..i h lire -union, hue boon 1 u l"',, ,11"i-r ' ot ,l,lir t""1
t ! Ifii wiin li limit' it red
fT uv 'i f. ' i the b'ooit of the
!lrnita( n- ru.il e irriVur, .
I.ilcrv -tcf i Tr-t. . - ' xt. f- 1 rt
M BltVUTlH tuittl
I mttriAiit scuicit.
Th Ri ii!emvlli aoti t Art.- neirs.Sjitl'V
1. 1 bitW lritfbhl fcj ttpscvi itf UlU
.tt.cit'fi -hi . -trsteft U lmmt H iA
1 IV
ail.
lor
- mi 1 ."
s 't t'X
h S. H ft isl
: - t w
V- ' --t
.lit '
htrnootl mul , -Wen
hurtier npor-toio- tor tour irei k
lit nurk- to perterliou and no nrc
i
1VACII. ItWxJO.i It JsASk.
It i st i It I . turn
'1 Hi- I'. -t - i - i" -iiii. .r
1 Iturttoi i1!! i'l it 'i pri.'
i.- it' r.j;hlti
"ieti- o i bor
i 1 mi mi'"
. illi '.1 UJT it
no iutliaii
; ii titiu
l.njM ixyutt i . t'v OJ l-ie tiat; "I
iif CUIiUIJi,' of Ij grt M '.tt" Il
ti o iiiaa lw.H ol iht-Vir.
rictwt t"it 14 tte t-i, .iii
' ii W U tH Sr-J l4
ts twii m .Mr lo ?o
lit lt 4SlliilTM. f
t r ltli iS"-Uti '.
i-.- of ihtft wooi
... , i , . . ,,i i.. I 'iichli iiloa-til nith il. Wo lime tour
in s (.oor.'o Loi mj; roliri u ha in-he mh W), hp ft, (or ,,
hvl a . tiauoe to operai. inn prtiap-tht-
frtu u ou the lice of l ho l.vou
W -Kari.l mvsi
it i shout li'oeitt- tHTilni
1 our riiioi uiilli
J. Jouk
w
WOOD COOK STOVES,
oi mi r.i -itr. m s
Tin and Woollen Willow Vnre
( Kill M l t.l WI' -II I I!
w i:i
j
cn
sa:
3
ii inn ranllith run I In il.s'irt it i
Kill-i.'ii linn is. 1 iiuli.l
Or If -In .it rinliiiilii.
It ma) I . 111 1 1, "ilii.lt 1
Hut iilun llu ni ro in i tt tli 1 1
1 (iiii-i it in i nut eniilti r
li.irrittt.i ltiui ii 1 Hi lu to. i
It . in. A tiol.U' tun liol
V)
- rIKIR h 1-TIK inn 1k the
J 1 Oil fit'. , "ll l'tll i" 1 ''
It II itoU I ilK'k M t HUH
T
I iii"i I'n Km
flMll-t' hTi Mi - -
1. A '
I u'-nititli ro 1 -t lrt-
tisl i i it 'ult in! shirt : duw n to
. t -.in i "ii . ml ttT -j. ii n'l thr
nii.t.ir t.u ii li llaKr mid ui
in
s. hiiii; mil.
1 nm determined lo unit bii-ino-- in
W'fieo, therefore, 1 ottir lor - ill tin
Ikon KkuM -ii ons ou Ati-tlti -Hi i t
lootber uitli all itiriiuuif iiitini-Aud-totk
lluildui' tun ho IhiiilIiI
or len-oil on fniorihlt tmit 1 ilu
itoe.ol.ri- ,. . (,,r .M, im re.l.l. nee ..ii u-t n
trul, umr Ninth, nt n t'riit '. u u i
tu), l.i.in.
Iron rn lit n
nusr
uM i.in.n. i'
i t itw to
j.j If il t
r. IKK the "Wt"l
"liu ni;iit ii I-runner
H.lljJ i
.1 .
the
NViirnm .1 lie n ul .oin. . t 11 . r
rmufill ooiit(iiiii ul
I'llitKi t itt itli ni tin unrip, ni
Uriiiolou it t' i- -. itoti ot tin Mr
Til "-tilt -itllli hill't "ntlt of
cil i aiulal si h It i o.it.1 r t.
ll ilonii lo llio ilis.iis!i a (eu
1 IIR Vlfkthi r i hv"l ,.ut the coiluii
i zromui mid Uil tnUi u tl
10 tutl up mult r tt.. utvitrr ...I ii..
tiui i IlllUt c
; . re (Wiw. U vM 5' i r
i.i-:niii i!i im i Ji'U if
tH'its iXh? iiw loi. un i It tl i
In U. lJ .I" dtviUV J tti -ti poTtlm
fH. lunl- n-' M-M'iiji '' f'i V""
in uie lij i hum iij! grou'i t tor tin
i .lrc-idist niuldnsdlo1 Jnln.
Wi iriisi ll il 'ho nil sUise-lioi.
, ii not i- irr i
i mi. it dot, i
lu , ul iii t,r. -i
It, III lttii" .'I il
luit - 1 Hi
lluil s ' t' 11
lilll . t ' .
I he iliirti' I'erinliwl I pprimlirr
w l i t . t
1 iifti y - s i- 1 (' h"
i"r-it t ri " t- 'u M- l'i"
n.l Mr- h v mri inf. 1 .in
ti. in ti rttn'ii 3i U tvni-r
un .tt a U'U! l.!rjiit i iaii
Vim ! with loi'.i uioii n . u.i
i' .r--iu in riu ui.iirv tid crna
iiitutauof. wtuir mul U - nd r -Itsl
mrm Wrrv Ihf rrt-.l itiiif.-rtti- -I
tin n ni ill th" hur of I be r.'iilmi
1 ho Itl-lu" ot llllll.il).l I'll ' !' ' "I
t . I t sn.l imrl.. llio hi. itjr .1111.1 it
11 ","' irtist -ulii JmiK-il it) i-r iii'i .t
I slll1l" ,lu.!l. the tf.nl!.. ril'I ' ! Illoli
tl tlitil lie .111111 Wld t be mllll f.lllir tliu-i
lrvmilv i hollij; Iroiti .lotaitt rr
lnr nunte up fttliiirrtiicr a ion m.
fi inir l.roirrniinne 'ttu .ineiii nlm
Uttir -iiaiii ,. ,. rtoiilt ikell nmiic luMf.li.' look
rtlu ru iitO ul ! her hesi iu the liinl "I idmi tind
woro lilirk Uti. Ironi ili.Toitalt ir
it;rr lira. ( leuriu? snip,
I i.ir i pri'ies l Tttlti lujf to. k
iu 1 ' isititiuue lo ilu o all tiiin-
u i r l.r;;iis ad nil ui our i! ini
ttiltrrciit iltiirtmciii. -a-igtr l'.ro-
r
A
B -DC H
io Sin
FULL AND COMPLETE OF
lorlh.
r Lamp Chandaliers, KerosenR Fixturesix
., tuler
r PUMPS AND PUMP FITTINGS A SPECIALTY. fSSS
U. N. OURTIS
WACO TB
Missouri Pacific RailiJ1,
c
The Direct Route
i c&sy i
&T2,"
EASTER GOODS,
I 'jf (.'up- Ni-t I i.i- in I r-.' t in l-
A LARGE ASSORTMFNT
1 1) I I.I. I'OIN Is
Kansas. Colorado, New Mexico:and
TVo J)AU.V TKA1S.
I 111 Pll.l.t 1 l.i il li in
l I
HUM) I l.l -
A I li Al' I
nil. i" .
nl -
I. II I) M
I 'MM-
. -i I .
IN I'l I -l
I . Ill
l I l.II-
ii-i i ttni
WEAK AND UNDEVELOPED
It r. Ul
I
- hi.
2.--TW0 TRAINS DAILY
i'ull nun pln i bote . i ir- in n h tin . n I n. ml
-i tli li . d nh i tr iin- it in ui I il m li ii i oi i
-t lulu- tin 1 1 hi n--iirin' pii-- iiu'i r--p. . t. nm i n
1 11 1 mi. tiniiii, An m ti i in n.
IU I. HlNU- II 1' UU
lliktt llll Wllio llll l'l -.tl I lit II ll"l
1! V Mil l'l I Ol (,ll II Nl 1
litn l'i- uml In Utt t (ni ii -tun Oil Mm i r 1 1
pri
VA
UEN
Califer
pt'llm
IVIK
O SI
,6
VIWJ
DR. KiCE,
I Wit
Wi Ui
.( , Jl 1.
t l)i ill.; this H.if,
1 hve bought out tin Mill IL i
loon mul line ml lo kiip imiii Inn in.
inri-l li.iior, aud ii unbilt I. ni
JUlet boiiso Austin am nm N.. i t
I ll k VI I I. ut t
Jt'.'J il.irlit'. M It
All klmts ol huliis ini-s
t bihlreu ilro-ci- ill In - u i in
I i.
un l-ajjit it vilir iml
Jl K 1 ''till -in'it 1 Ibi-ll !'""".... .,.. , ,..,.
alU iUr 15r" t the room 1 an lim-
H
I Imil
I mil or a -tut
;, ut, I a In
ir mt r n t t k it
.1 "tl I tti tjuo
Ot.lk .
I toll !
. ll
J nrltteit'i iri I iiiiHirlHiu.
T"ue- in t .hi 'i lru" '.ut lb
rraiisij; I i :) tHiuuttil ; jn-i a
!r .u - -i.r Ki t.-aiiiu ih.
ii i Mr W li Im. w apinr- h, .
furo in- pit i in t' o r ili ' I .'in
ihn.j -i. in I iirx ti. i! vtiiiuiih'.n .
i-t at thai Ho h -.due un r his I .iuu't.
Isrt -1. k ol I 'i' i I r i au.l dIic( i I
Il.rtll S. ii 'li. thr , riltlilljf ls.ll.If '
t.. pr .! t ii tl a :ri ' m, au.l a i i-.t
t" hi i iiipi rtiiiu t V m tin strut
mWlrtitli j;ril li ini ..-tolitih i on
In nut n n ii r l I ik ii -ii'. and uu
tsil n I ilfli . ul , t- t In nun n In u
it t. in Is dun. it -. ir.lhllj; n n.-t
Ou drunabt al U ilium-mi A l u -ISinb
lntT. jfiujitr all Pup li k
A iter saratoj'.n llljjli l!t k ill I mid
.. hi it r
1 1 niter -ilU.lraV! Iml- . hi n . r
,Ml.lnli In) Slllt -li ll I i
ulil- -Inn
siij.ii I!r -
u.
II. 11 1....1...1. .,.,. tMllt
," ' '' -M'" "" "'.,, i. iililoh .imrkhd mil, l.iu..tr.l-r-n
i , mii nir mth ll.oo ,t. ( ( ,,,,,. ',, ,.arU ., , lu tm.
bh i-i - l VI II.' kit. -lit.',, i i . liirtl a luaimiii nblte lulb
VVkivfertlu" loi ri.ti l.rapbi l . I ' ' """ l' H ' ' 'rt, lUl "' t hi roul ibmat . ouoir. I. .1
...I... . -. . ii . i iu ii. ii a... t ri is bir.lli null a iiuiidrou-iitikla. i oi j.hiriuu
il.oteUorfn.mtl in .umit. r ta, v ' " -' " "v'-' M.,rU ll(Ur rillt ,lW,, and in il.e Ilm
alio A'osMopht ik m. tub. rsfiH- in "' ' " "" ' ,r ,i,.rodiaiuoiul. eitiituuj; tin pu-
ilioiburcb Von f!" lr. Hitl.-i, r' .'in.mi i -,... i "" nt rai llio mml iruu tairi)
ilirn'ititl,il.,uviWii r l'i . r-ii -r ,v tji m niton ! t bliufnl milt riuau.l. .lar.an.t iitjor.
UID.
l-ftdlt". -I
11 n -ii mi
to put tl.,
..I si . i n . nil
ir. ..1 ut. p.. r
I II
-b.
CHIsONIO
i:ai.!,
hperruiit.irrlioii nnil Itiipn
j-t i tt f4f fi a I fi w9a fft aj M tt a i sm j- n r I
HiisviKs HUUS i UN & I LAA5 UbN I HAL KA1
The Only all Steel Rail Line in the Stc
'.Ml
r.irm. i.t l'KIVATK.
..nil bL.VUAI. Ob.
niv DM I M
1 r I K Mv
s!TV0 DAILY
PULLMAN PARLOR
Curw Guaruttttnftl
uutlerUiUtMi.
Goiuiri In a.
iu nil CrtM
PASSENGER
Willi
CARS ON
Mi
PULLMAN SLEEPING CARS ON NICHT
t
TRAINS W 2
DAY
PRIVATE COUNSEL'.).!
mil With its Connection forms the only DOUDLE OAII.V HOC
NOHTIIERN nui CENTItAL l'EX IS
TO NEW ORLEANS.
in mEDIATECouncctiontrrniidr uithT
ALL rOirsTS NOUTII AND E
1 I
Mm. .trtn b its bale
Mini kid llollli In , oo nut
ISroK
nil I i n
; in i r
Tom Padgitt
Saddles and Harness
ttran; hit go at unit pn
llnborV
; li... ti r
itiiire lour lili in (bo 1 It
CW BROWN'S
N ON
l'i ; rt-.ii . ..r , 1 tfi in ni ion "li I.Im.mI nub nUaud.. lnrand orders lli,.i' s.h1uii" p.n. lit t. a I
vi i , - .s i, in iu -ii of ...im -"nt im ty ' ;oiuo.s iiiipii, lout !)( lllliril.l(1, ,; . ,,, ,
, ,. I , , .1- minri lt,r I ff'u'' " 'iu " u.llint.Ui Uj.'- , d . htnp. r tlniii pill
"''' I ' tJ- i"mitri 'rjuro uiibt.h the tu'ilurfi mlh ut . . . 1
Hiu s-ri.hKKTi mii bo ami Itro
i'oaron liad a .-outran l r-t r ihfiii. . , , . 1., t :h, m Iw tnt tlutiv .in.,iii,n.,i..t .-lu t. Hie i.i.ttiro
ii lot. iii in r'ori Worth at tnoBly-liio ' jjul tn aJi thl b4i"ih1, uou't import ' f boh -mil. ttuiuaii bo tied, mil
mul a pn-i-, urmoMul a .rter a uwmto lnt. Two.i-,r imitoftiint ,'" ''U' tU"' !",H l"i'
.l.nii li. i.r.t., i ,f. vi,,. .r.,... . . , ..ii n iiilli a -ountl niiiiil ali.l healliii
Uoiou tu lajjfe hu rbo inviiTeiit lHtort.-ii. wli t. -ri.l In lusfdinjf lm(v
trretntoi... irratumai . u. tbi a"t n 'Iho Jifii t-it ofihi ' .
ltmllimi IVrr.li l.... ... ' w'4 '' .''terfin.!
mm wi. I in. tt ii... ni iHti win ih
Mlltslll I4s ot kilinij.' llu in tl-lln l
Dfil.'d k !. ntl!" -UlVlt nil Un
rn.r.t
lVmll !
nun in llu- stale Ui pot m.s.J at the
lieii .pawr. I rrtll ha, 1, tt at main
jrajm ilou n a ani man tuTrta. and
im Itelloio uh. re aoo hXAHUMt
Au.l thoi ait iltnin fur all lim. U
tiiii'ii huu and the limotui oapit i!
mi far a .in .it dntj: ,-Miiator Moi .
oourt'rui'd llrimuiiiHHi I K mm rat
Tbi. i. but llu lot. in jr n as aliiu't
uuiiersal ntiimut 'I ho taot i. tor
rpll will uol or tuitko
biiuHujj
liiillis' fliisllti I nilirtiiiir
Wtf luiio just r. . . ii. d n 1iii i
lot (bit no an jfoiu to -t II nt i. i
Ion priiv this mt k Miij.'. i Hi.
It i on limit t pni iol, reiiion In
Hi an ulliiij; thoiii helmi .ot
allJ.. r Hr .
...mi al'iliuon I Un .ot'. - ot
'K l troitt s,jm Vi.U l i ' ri g-tr I'tin
the suppiiMil int. ti I. i 'I the !nuiit-
i'.i .Mo. "Ut,iu, i i.o wntir ra.srdtbroua!
in a pn tu n to kuow OMut'i what liru. irKlkjfrt-yaleii ubon
"lrt. l.nrlirl.l't lurliiiti".
1 bo rtti-out report- iiniorTtiitii. Mrs
iiarned . rndoHinriit ni the i.uln I.I
11 fpital an. 1 ol hi r ko-i kIhiuI the
tlow ot the mnrtir pnniilini bail
. r ilttt .oiito t uritfiti ah-uii ibo la
.! -Diisrituil .-mid 1 1 ton An intimate
tneu IJtif lr l.arn. I.I re.i linj: lu
. 1. ..,., ...t-fl.n I. .11. .It. I. tr .l.ss. t-t...
1.1I-...1 t.t. I t.tt lull....... .,..-. .,- - . , .
Ilttuulbrr cUte I he Uli.rititHn lHnmu. f-
. ii.a tii.iriui.Mi.ia ti ..r lan'ium. ir '"' ..t..-. .
vuv .-.... .- .... . m. .-..i tr.-...!. i., i -...
;." t-otii iH.r ' r it jwi " v -
SKUN
BITTERS
ti.mMnlii.- lKUl "Illi MM IHiETlllll
tllMis, u.lrll) n-l fttuflftrll I I Ulsls
tnJ IMlllllls Till: IIIIMH1. U,4l.lf
tht HIU. of lln" Uur i kl l.f). I lfri tl
rt)ff)lli)i.mln.lif.lBsaiii-illi llJoisol
lnjarrtlf tf.l,f-'.-ti'i) uriroJit -
tllp.tloi ULlltllOMUlll ilHilOMsl.il
Itijuiiui Mi4Itri,:w''-f)slfvfts'IU-u" '
,88 VI 1
Qctwocn Tom Emiii City Ilinntb.-il ind St Loms iad tiroriblip
DENIbONaud MISbOURI PACITIC E V to KANSAS CITV t!
DALorSt Louuloill rotntiEiit North iud Wn- n. I .
Through Sleeper Every '
Day, Each Way i
. -
Latayetto, La Ilomton Dillif Shcnmn and
ANI) 1IONI 1
Misioun Pacitic R'y, throuifh tbo ludnn Tomtoty via
Tort bcott, Kin
DcnU'O, fi
SLEEPERS
i it.
1 S l
k t ir in rti.ftnt .snt tu i.rtdt Wrltm
UM-ilMRU K tlllll Uh tl i
1 ru run 1 I t t Ulil l.ir Ii.ii.
i i l ii. s. ni u al In), tu
- I
ml it t mi t st
New Orleans & 8k
c
v
Dally Each Way Between -HOUSTON
id!
ani
t i
Uf 1 I I I f Mil I 1. I
UAN L hIPLEY. 15 F
.. i in .i i ii it
.1 fr i. t.l. it'.it..
.1
lllll kl. ll". Irilll ll Sill Tf.
Tin .text .ill. in lln world tor i m
tiruiso. otv iilnTs, .alt rlu-uiii l.nr
...ris.li Hi r.i happiilhiiiils.ihill'lain
com Mid -kin iruptioii.. aud p-i
thili litre- pile or no pn ro.ii r. '
sit I
I'm.
s4mmt 4 Hr-- lr I ut-. m Ij
Ik44jiu It A- -t - il - i
fcj hrxti lr H H r. m-
1
UV"
r-- t t
iuoior uittko tbo M'i.orial.lhl lell llMt, whH , Mr MO, ,,, vr.u-il jroioruiuout Wn.l. ali,l - Morrl.uu.
fulloiuUKi. alit.-l lb. ...mi- ' " Ms . tpt. i,hiob the iMtuiii.,. lor lUUof Our low p'Ke. on ta.lii". an.
iithluliomuu
lite of the .late bmuu A fhola.tli
iniiultiouoriiiuoanil nier lu the
ime hue i. the princiml uti ol tbo
ootiut) aini it. folioUtU population
isjisj- muni nit;stii Aniuaia
ilimtMHi
il.lva.iun
n.ll
Ttrl
lWL.'uau '
Lsfnar
ijImwc
SBib
llArMsin
llion
T.t
I
Ift.tir
t4
N Hi tHUltsiIl
aTJ .i.llrir.UMl
4.raih
: mn i.tiu
-4ttiat
' m. r.tit
:.& BreuUa
- wr Rviuui
IfftriUtlullttT
. Sill, t .
-. Ill .. II
ion thai Itpu'nm" hiu. -nit' i.r.'i.T. ilu. n u.lisl advoru.iutiit it uotiUi "Till
that tin tiitib IfDftn tint tu tin mat- K.ve thiMii, if fr uo otber iiurpuw
lor H,cc,i fioii f iti.r r, I. ml -onw" -il.oioledb. r the mu.iaul
, ,, . . of thr stvlari miiib H.'ultt bale Ihvd
lo "nt Mr si, ! tun- i. iu i ouli not Jue !,,. i,rfiiil4 for tbe lir.1 ir of
an iu'i bl t i tt i u." was an aiiiif, .erne .,t Incident, whi'-h nuounlinl
nark . itri.tUui. a much to a. i ml lb tilth e.Ute whioti
1 I
slimier i. i i-t tbo linn-
eatih the . mud- iu ".ir siioe 1
inent. alt bin lnvu niirks.l I 'n
nj;i r l.r -
IV l. j Dt jt TrsJt Mwlirl
was-sElr T .kf l" ntUfr xsi
MKOHlllllVlllt-ll' Hll.llUIIIt
Lit-nt ll-n H-- s -. r n 1 i f- '"
U1UU l ls I
SX-ii
Stirrups, Girths, otc
ADbTIN AVE.VJC IVA CO'iKJA
T1LEE TRIAL!
IMPOTENT MENS
' Fr::rsativs F:v:e;s
MANHOOD
IS
Siixunl Povvor
ISTER'iriXiLT
a paid KN:?
J. waluu. V. P. &. T. Manager, Houston, i
Gulf, Colorado and Santa Fe fi
UOI
ii
:j"iiii i -"i
::r 7 a. o
To ind Irom Dilln rt U'orth Uiruhiin Giiroitou aud all Intel'1'
si ioLirr HorT
:
iu
Ad
M I
Cm
(Hi
ll..
"a
11
en
, 14.
ftJl
Pin
M
W VI il
-111- 1 1 t N
i
i
I' .u.
a ii . II t
. . I- I lo
.ti i s r k )
i in
. IU.
I tT
K..r
III...
F '
i
. (tl
AS uwubu.i Mho w. will. cirthliirv. Stff1 ti!Pta.!0,!,e .t""!?!!
siuinirr rimrln: sntr
lUrg u. in tent, fnrm.t ,t
at - r If-
JiU could In"
I?,1. ! Kith iat luiervil
truili in Waco.
s I 1 .1
- .1 tl i. ii all
I i 1
Tltl. tl .. fill ffk.f I.A I...I luttt aI.Ia
'IbrlUltcuuilvtt'il be rsd to fiCcuiiiulM tvftcr a life of uuu.uat
ot aolii Ui 1 hi, make ber total otialo
m iu rouud nuui brf. aV-out ji""!." in
iui.il i 1 1 ' v -,-.. tt . an
in iti.e . f t rviba i ' t , ,. . , ,i
1 i l.U t.t u , t al -.- i 'i
,. fi. ai -. . ft - . f
it - u i
In Ibo lover.
Hbo bate lieu
r
latin; uhi.
ClOfjng out vtkie of n
fan. i.ls( .tmmraciajf W
i,i nn ni u siur tit ri .'
t. 'riii j.-' .it
! - s ' - . - r
ism
Ne- itj
1 T
.
t.
... L C
. 1 tO
FAST ROUTE TO BRENHAM AND GALVESTd-
i
HU
ajT7M)JlA-i93
V i
f Of
I .. .. K - J t. -V . ' l f ' '
j iiirvani , -l r- lltsrlll
--.i p t mi 4i rr iu ti v
- J O fV 1 T'
l.t.. tvl j - , , iu t- nvjUt
lr 1 . . - f li4 Vkn IT -
- P ft t f tvUl. UC,
ki a rf r ( trr
" ' -rktBi rj Srr ti
' f- r
Irri
It -i
-i
.sFl
sl
1 I ATI 11 MM MO 1'. Itll K I. '
ItAli TtlUl'lt U ! ttlltl s IK' " -
1 1 M.1IKK..OK tin i i m . I i ri
flk l.tllt 1 11 tt. t.Tl. .Has .. . .
IT Jlu.KKi.nKlli. ii i .i 1 - r . , . ,,.,,
l LouU its. j aii.etr .t .nt Vti n f it for U
TO AMI FUOM HUtW-KAl H'lltl ' Tt
irtllic(llt:rrit, r..i.,.l ,.).,.. nn- fit.ir Truni' "
Through Tickets and Baggage Che-
(LA
fjTO ALL POINTS REACHED BY
Hr. V. I.. 01 IV It. I -, (tn a.- , HI.
" I
mOMMrfrlP
iiWPillPifMI
(TT '"!."l!'"" ""' I
msmum
jvV,

xml | txt