OCR Interpretation


The Waco daily examiner. [volume] (Waco, Tex.) 187?-1888, September 02, 1885, Image 4

Image and text provided by University of North Texas; Denton, TX

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022109/1885-09-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

fli, Siiiomon & Boss!
msm
rc j
Wholesale Dealers In
WE
L M
Tyie
WEEK
m msru W tea
Dry Goods. Clothing,
BOOTS and SHOES,
3EI atS' IT o t i o ix"e, DE.'t o
WACO, TEXS.
i to I
: in '
ia am The present o ntuwk rrnt Hit") .rf tbt the tomlnc ci-n i e
x eftUootllir '.ffeone. and in mif opiuLon Mi irueort!.! ,rji"t)o& !' --i
110 ne, wcrca marifliafnip fi, SB'l o w.i..i.i. uriuiiirHn i" j
li our pen" lu lBRmiiri wine of ifce mdr'nn whiUi , t e n
i tw m'n tbciUie. n4 to fctl jremr f. i liontowr ir
i on-nlv wbo lnirwi c ( li Hsdw fee! it oat .1 nr la proiec'
jeufrd peratti'ntlr with u rcuur mlitonl t.iT Agvat. -
t tir) y urpe amply prepari'd to hoaie lhr 'n...ialii. '
Ik tlr T i'o to
a?ifc. tonii"..i..iTe ral'n.ai!. aff.ira the fin t 'rsir-tftft' '-
Mijfn rtuc t)ii an. pen i m tut ui. mtuj uian.itir
, r- t-i-r vriftc
A TTI .11 TJ . T" ' ri 1 n t -j- -. , -n i t ..
.cuii jumtj oi -ooys cnooi ana uress suits : oizes Jjrom to lg
Years, with Knee Pants : Elegant Styles and Qualities at Low Prices,
HATS.-A full am- ; G.-nt- .iiii . 1! -v. ;(i. 1 ChiKiivu's St.t-i.n s.-k ma Merle Huts. Nev Sti t.e .-unl Cl.rs.
HOUSE FURNISHING GOODS. -A New ami Kleant As-.-rtinent ,( I,.u?e Fnriiiiim,' Oo.hIj ,,t lleni;irlvaUi LOW I'KICKS
GINGHAM DBPARTMBNT.-iHiriiinJwni Department is n-j-l.-tc with the Ch-iciM mul most De-sirttl.le I'attenis raimiiu' in Price at W,-., 1-' l--'c.aml lw.
EMBROIDERIES A New I.i-. ,,t Kml.r..i.lorioi Just (Jpene.i. tmni ". t. -J.V. per var.l. Tltee C! m..1s arc w,.rth -l-iiUe the .Money.
BOOTS AND SHOE3 -Our entire St...-k ... Knots and Sh-ics will he in In the eml ,.f this Week. Wait f..r Our New. Clniice ami Select Stuck.
STAR SHIRTS -W- Have .lut Op,,,,,.,! i N-w ,. ,.f the Celebrated "Stir" Pleat..! IJ ...... shirN which .re the li-t ai the MARKKT.
rci'NarJ.
MAMMOTH STOR,ES,
Austin St. and Square.
1 Wi' m Mk M R R g"
UjQS'
hc jU'iti(i.iifc.
"A iui ii I ..
I
v,i of It i-" '
it ft at we tiui- ' . . v
t yf rulUf tiIlitrtt with OUT J-AtttHi"
rai'rtArit :niu r U tl l Jo nt -eui t tut.! hiiju' wtb'4 ol
V:f s ". cf 'i ' . a.3 r.irt fchlJi wb'fli txfki'V
K a. tDt (-Xpl-Jjt .f v II t ' . f; ie r t f iy if
Mtfl(& ."Uf bi i i r .in i u ., .on .- arl"
17 to .t i' ' f . Ml li t tlcUuIi ii i r 4 t
Crtild tf fen. ir '
bil
1
nt ftK '' i
u tilt crop t'i
T eU r f !'.. Ar1
I o thi i ''- "1 '
n (row u'.i "
i j: lis i f k-
n au w t art
1IJL' '!
v k!
J 1
ti 1 .
M3rfe-iVf
trrg
9E
' 4 TC . i
FOR NICE GOODS AT LOWES
PRICES GO TO
W. P. MARTIN & bRQ.
ROSJ
EMBALMING
rts? 3 f u n M 1 1 u t, UAKr't I b
AB m ., J8
' M.T "
S
fegeSf UNDERTAKER'S GOODS,
iigfiSJiEairv'.I ..
laaesaiaists .,:':..". ,'
TJtt l ' -.SSMr- iy
PSWtLZTS;
mr ss
NERVOUS.DEBILITY,
.t M !,...! IT. n. i.r l k. M, k .
IT III" n, bill In Mm
$&-m-, CIVIALE TREATMENT
FREE l onfi ItMjMlr r.
lift ..li rlimrr Hrr . Hrnln .. "s'.'rl
i .. In. . ,
"It ll I "'' ' IMlltfl n N
HEADQUARTERS i SEASONABLE!
BARNEY FELDHAKE'S
W 1-!
Osas.'i:
'ZLJQ
I '.,! ! ,
i i i T r " i t i it
' -to it 1' T t. -', ! n' . .a
i ' 9tU HI t . .!' . , .
SPECIAL Y
ME
Lessing, Solomon & Rosenthal.
3NTO"w T?3Ea:E;jNr
Y OUR TIME HAS COME !
D
TURGIS & CO.
Have Just Received Their Large Stock of
Boots, Shoes end Hats
THE WACO EXAMINER
WiYCO. TKA
-I ,'!
I III HI. si l.l .
nl
Mill IU llnlllil lis t.i lllf till. mill
Tlnjnrll) krtunt I'roliMillUiiit
I'lii I.v.aminm: ifL'H-t" il- iiinl) !li
i in u,p ith n-itili'i' the lull tod' ol
l lir i'iiiiiH, hi in-! loi nini nifiiiiift
,MI)lllll)lll OH M(llltt. 'Illl'Il' i.ii'
'III IIIMIIll- M't III 1)1' lll'liril I'ldlll
llitlll-lllli llU '1 llf IIJfliri-tiHll' M)H' "I ttHViiirnlll Mll'il illl.llill..l
l.l.. . !... il .i'.Ii . . f.
We will Save hii man, wnman or child hi iiumey ami
''larantei the liet itooiN fur less nmiie than any
3E3KOXJJSJH; iisr -woo.
AM who want Low Price, Come ami See 1 -,
E. P. Sturgis & Co.
Corner 5th and Austin Streets.
ALE CHEAP,
Two Good Work Horses,
Two Sixty-Saw Winship Gins,
One Winship Power Press,
Two Sixty-Saw Chatham Gins.
nil: aiiovi: i.unun is i.i. incomi'i.i.ti conkiiion and
in (.(inn oiiin.i:
WACO OIL WORKS,
WACO. TEXAS.
ilii iiiim-vi-it lulilr limv t lit- KlnliU- 0,
ii tr ik 1 ilmi niiii-iriiiiiiiiiniii him nir
tn. I n) i Mile of lli wi-to one.
Ill- imiiU mir iii'i'im tn mH -ui'll
ii i iiiii'ioiiI) iiliaiiiiit Jirolii
"iimii. in nil liki'lilmoil to J.. 'i i
In n il it ri'iin lulu 1 1'it Hint tin' iiin-
Inlni niHi-t- iliuiiiiil tuition!) ol
1'."" Hi tin' iniiiil) lf tlinti our
iiimitli ikuo, tin' !i' iiIkIiiii i- tiul
unl 'I'lir ili'iuoi nil y lm- not ouU
ili"niiuti il Ilif I.Vm itmoril iliiiiiinl
lis ilii' ii iir""ioni"tN, but mill u tiiii"
I'uiu tiiniiiiHtiii) - I'H) to ilii' iol-
1 1 Tit II Ol illMTl Ol IH.TMJII'll lilllTtN.
I hurr i no L'siuii! tor t lie proliiln-hoin-ti.
TUt tin- ili'tml ol tlju Mitr
111 tliC'N iiiiiv, tliu (fluting Ia t iv .-. 1 1 1 1
llii'ii' licit tin' tfiriit iimjoril) ol tlir
Kiili-liililml iilii'iii- ol ,. I.iiiiiiii
i mi nt v nrr iiu'iuuvt nuxtlinii; ti'iulitii;
to iiiiuiitunrv laws mul imh i imrliini'iil
on tlii' lu'lhimul lllii'.'l ot t lie ilirlin.
Mnkc out Iroiii tlir Hiili-irolnliitioii
Mile I'liT) lollill'il Mltl'l' III tin) rollll
t), mul tin'ii' ..till H'luiiiiis ii iniiioiili
iiiiiiiht iioliiliitioti i'iinil to tin- total
vote cast fot tlint niL'ii-UTi'.
I lir ileluil ot lui-iiuit oti-
iif (.'iven in tin- i-ilili' in inti-ii'iliiit;, i's-
proall) tin- ii-btiit in tlio-r n ! iiM'lh
uluili' loial 1 1 1 ill plrlallril Im'Iiiiv
tli" lolllil) imili'nt uni tlirii"! on
U'lU (I. I'lll' plllllllllllOlllKtl H! till'
ruil I" not M'l Hint our rill liriu "
tlu will I'll l' I tilt- list aaili Willi
a I i ii iiiiiiiini iluil paptT too at tlu-n
Iiin I. Tim itioial ol tlir rill iiiiii li l
Mill' H III ll'llll lllf IfpUlllii to I'l'glllll
tin- a" a tin U-.I rallifi llimi il pluplif
t ii.ii - tu tin PiMiral'lc ri'port ot tl i
nm-ti i .ii . h'lti. it; on tlif tn'tiiioii ot
i li' riiiivi'i- tniipline the Iron mi
MU-lm nnli'- ol tin: Wc-tcrn llraif li
unl HL'wntuuti mill", on the Wn o
llraiiili with "tvcl rniN, on tin-fdouiiil-
tliat tin; i'oiii Iniioti" ol tin-,
nia-tcr wore not -.mi-fjictoril y ildi
il it -. ami lnf! lii'cli ilcrivnl lioin m
f.iiiiputvut ami !UHiliii'-ib! soiuvei '
'I'lii' ti'iisti-p- i liiim that tlif poitiou j
ol tlif roHU mill witu trcti In not tuoru.
lialilc to ii.'-iilciil" tliaii Hint laid with
ntfi'1, ntnl oliicrt to tliu purchnifof,
i.ti't'1 rail" aw not within the Ifgillniait'
i'pfinlitiirr, tint imnei'i'HMnry amli'X-
o I tn tva-o
per piiiitnl iiooil n t
"l . I lit- pi I pi mi '
mil; In to . i nir. ; .
Inula""!'", oliK 1" ti. -
c all" :.o i riil
ln'm. in imh
. I.oi i- " nip,
imIIoii .'in.nr
.fill" prr gallon. ('ir - i u ml
tnoliij,"f an thf hf"l Imrti'iiii- i v. .
ouVrutl in H'iho. Conic nini -i . . -to-ila.
A. .lo.sh.". T I iik ,v lit...
ti i .ni i:tn.
it.)
KELLUM & ROTAN
I
For Bagging and Ties
In Store and to Arrive:
U) Cars ljoht lia-Mii.',
y Curs Heay V''nvj, -j ca,.s Je,Iiuiii p.ai,,
-',(l IJiimlles Arrow Tie.-, " '
S,(MM) Uuiidlcs Delta 'lies,
THE IMPROVED DELTA
IS THE BEST TIE EVER MADE.
The Arrows are Cheaper
And kejil in Millicient ii..y tn meet .up, Demand.
KELLUM & ROTAN.
CENTRAL! LOAIftJ OFFICE
$ .v ! DOMNAI .V l:l!(l Pi., i , ..,,,11 ,.i
v m , .. ..'..".. ." :. " ".
iiiiiii,ij:iii'i iiiiii "in iiiiii., ivino, li'Xll". A
,j liirjJr Jiiii- ol iinifilii'uifil plfiliM lor -ale at oiif-liall
ot thfir iii'tiiul nam' .'..ii.ikiit.. ..i ii i i i.i
-1 , ,. , '"ir " tun .iiuiiiiiiiii", l;iiiii
iiiiiUiUur wntliL, anil jewcli) ot i-vi-i .hv. i iplmn,
K,l",V,.Vvo'1v''rh',"',"lN nill'lfiil IliKlriliniliU.i'liilliliiL',
fhtol'thu I'oail to tin-pri'iuilnu
ot I lie luortjfairi'i. mul lioiidlmliiiT.
I '1 he tnllow in;; l.'tti'i' -unl a If w il ij
njo In a proiiiiiifiit "iiilpfrS linn in
, t Imasjo to thf cilitor of a nam
! ni'W i. ipf r in ihf I'l.untrv ihows to
1 w hut fl if ii if- thf M-ilpi r- w ill k in
I hi Jit tot iliu u lountri eilitoiw to lie-
tra thf triHt fftioifil in tlii'inli) ra I
riail". "'i takf tlif li lifi t V ol ml"
licxsiiiw )ou on a ulii-rt uh'nh uui
lie nl minimi intcre-t to lioth ol u.
W'f uru I'utiiturliiiK u t'ailroail-tifkft
luokfrae l)ii"iin'.-, mul atu mi v ion
to puiflmxc all railroml triuinpoiia
tiou Ilia! wi'i-iui sfiiirf. II is ctistn-
tii'irN with a tiuiuiifi' ot railroatl- to
pa tin tin-Ir ailvfrteiiuir ill triiuspor
t'ltinii, which i (ffiiffiill) in the lortu
ol tnilfagf-book lickftH or icrmH.
A irrcnt tnnnj eilitnm or tifwspapfr
nif n urf nt u lii-i to kuosv what to ilo
w itll the mitnu, lint rnrlllg lo ir It
tin iiimIvoh. .ow, wc aio nlnn'
irhul to '!U the liiirln'-I priif mr
iratttiputtation ol (hit kiml. If )oii
nlioiilil liavf any uilkiiii bookn iiiit
tlif lint k iDlnuil, l.iirlliiKtoii, or mn
olhfi roail, or rmli'o.'ul tifkftH ot mi
kiml whifh Mm want raMi tor wf will
al u u)-. lie gliul to pa the lnrhf"t
prii'f lor tliu miiu."
K.ir ilc'irai y, fitr 'liri., n-nl f.ti nur...
Ml' ill ill lilt l'.MIli'i Jb I..I1 lliithl'IK i flitl" 1..-
in, v t'..K,U r l-iir ii.ik lij nil itini;!- mi.t
Iiiiii j ut.ii-l" ill'llli'l".
inn im ft
l-lr.l Uni, I
-. i Ullil WhTiI
I llf nt Wnnl
t. nil III Will I
I lllli Wniil
lliltiti tlimm
Ic.l.iiiwiii
IllltJ H HUlU'
1'iH.r HuiiHi ....
Mnrl
llitiriMiu
lluril'l h Si IiihiI II.mim
Lot. imi.li HMtiiHii Ilmi"!
Ilm.
I'.'lll Ml , .
iinn. i linn ti
M.iri;iiii H IhmiI IIiium'
lt..iit ille
l liitM rlfiiiiKN
I'nlrli k
i i"Inr l.rtiM'
"i.illll ltiiriiUil
Milln-Kur
I i.ri'iuL
Moivrilllii . .
M....11
I ilii)
.null
I r ml
I Hill
- -Inn.
.r I
i l,i,., I
lut.l-
ij fhifiin -.1
I. ,1,11, III. HI
'I'll iiio-i "nolfil" fiarifllf
l.l ii liulili I Ipfia I'nll.
i" the
Min Kiile Moittf I in rcinovfil her
iiiiliiifn. fHtahllHhuifiit In. in hfi ohl
"taiul on Aicliu ntri'ft to iimrf I'oiii
iiioilioiin ijit'irifri on Kourtli lntwcfii
Kranklin ami Mar, w In-rf iln- will
I'lo-f oul hi'l pl'r-i'lil "lofk at ami ln-
low i oht in oriliT lo niakii loniii Im
tail LrooiU.
I'llltsin tl..
"iili Cum Mn, i iiiitiiitu r r ,iiii
ttrii ,
Von i ttti't .lo it tl miii lmf lui t
complaint or tli'pin 'I In iluk
clifil loutilfiialiff ti'lN the ton nt in- '
ward commotion mul woo ( Ifai mum
itomai Ii. xtrciiiftlicti rnir ilmi "turn
tfuulatf jour iivur, toiif miiii mi m -anil
thou awn L'oi's thf "lnnlow li,.m
onrbrow, (1111! vim arc Icippv '
1'Hiiiu you arc' well. Mi. l.l AKtnn.i
ot l.illli-luii, N.C.mh- 'liii'om-i
uiftiil Ilrovvu" In. 11 I'.ittrr- to Hi.'1
niTviiii mul 1I1 l.iliiiiii-il li ifiiiu
lificliltfil nif."
ettl iiimi, 1 1 1 i.ni.s
lf nl lllf Hi. iiib lo Hit' I'll) ti,.'
I,ir,li, ) , I
ItMIlK K.. !AV IS
Vfcffnlii) wa-. hi" hotioi rfj-ul-it
ouit ilav. anil ln oiiftifil with a vi'is
hf av v iloi Ivi? t on hnml. f-fVfrul imlj;
tiifiit" witu taken liv ilutanll ami
1 ui(" ict tor fvr ilav tliu week.
1 11 v cm tu.
Ufi'imlfr r.ritikfi'hotr iinpo-i'il thf
lollow iiijr line-, voituriia IVicr lv 1
bo ami II. V. (jUifiiar, a-.iiuli, .'ifai h.
Chris lVrrv ami Mikf ilrCaitffii,
j.j.'iii utifli tor ilruiikfiiiif'i'.; li. i:
lifltfh, ilrunk,--'; II (' Mi I'Vc, ilrunk
.i; . i.t'imv, . lor oO"fuui tmitfii.igf .
Ml SOU Mum.
(I.r. I'.miifll, tlif fiiliiifil man who
was airi'nti'il bv lifpiilv I uitfil Matfs
Marshall l-li at ilfiuiif, ii'iii.iin- in
Jul in ilf tmilt ol ii i i 1 1 ir .-1 :-.'ii b.mil.
liarmltis ilmij:ril with opfiiin a
ifjiilfif.l If Iter, ami hi" pifliiniu u'
IIUll Ix M'l till .-illllllihn , -M'ptfllllli
.'I li
Mr.. I II. While rouiaiu-. 111 ) nl an. I
ho ii tfieallv tifklfit when a iif-p.i-pff
iiiportfi' coiiif- in ami atlfinpli in
'pump him" about those lin.ooii.ooo
fouutfi'lfil r.raiiian luilifi". Ill, I
Hum While 1" nut H1"")? '" '"' imi.'l'l
napping.
m, r Isl.li.u Mil, 1111, 111 lur Muvlni;
llullii'r".
Hcii'Htt"!" ml. I liti"l. inn-
Grand Concert
TO-NIGHT AT
Padgitt's Park
By THE IK FAMILY,
1
1 III. 1:1 U II. I .-t 1 l.l 1,1: H
Display of Fire Works, J
AND A ISA IJ..
W - 11 I 1 ' Ml. I V .
Baker & Williams,
Attorneys at Law,
K&i-r
Jfefpil
wM&&ini
Jn.l 1. I .,
nnikUl ,:,.. ' fur ,
1.X. li' s, ' 'In 1,
t
Sl
-Mr'ii?mrx s. J
- fcTj Jr--
.1 V
rrS.'! - W .
mtim
j
yr
wm
V:
v
iV-T
'affil
H0USEFU3NI3HI G m
! t
LAMPS,
LANTERNS,
TABLE u'LASSWAfl
AND CROtl
Zf' silif I 'sr- 1 .,
.-Vi'i- ,, 1, , , .
ImiiiNT" 1 , 1 in , fc t.
..i.':".n.n ' . ""'
Hii-i muft t . 1
m In. m, r Vur-lni I v H i l -'.n -U
JNO. T, WALTON,
Real Estate and Financial Agen
OtlUe In rerir uftliiA aco lalu Bauk.
AI'll, I I.V.N.
i ii i. mi it ii 4ti ii i
. 1 ii.
. j? j -
Aivl7 aA'.h
v r?A li IKa avw
IM&tmXb;
fHiYPxWJ
,tiLi,!22f 1 "--'
Itfsiiliili.ni I'iis.i it V rslcritii) ICr-
qii,'Oiiir ll,'i,lll, olilirr Mi, t.i
In Unl. I 1111
Tin- iollnw in" if"oution. pa--fil hv
lllf boalil ol hfallli. will, ur Iff! ii"
"iiiiil. in- approvi'il bv fM'ij iitifii
ot Vaio who ha, wati'hfil thf lulflh
fut ami ilfvotfil f Hurl" of I i. Mifail.
lo I'li'im up tho town ami in w aril oil
ilin'ahf. Wuslieri'l triint tliu ilm im
will Im imliiifil lo li-tni 10 tlii" nppfiil
ami ifliiiu'a poi-itiuu in whii h hu Iuin
reutlfii'il tliu puoplf of Wiifo such iui
liorlaut i'f iff
lintmutii li hi it iHriu liilrl ol tin iii.ik fru
', ,1 t'l lit .lllllll b llll' tlUMfl llf tit Hill, lllll
nut. ill. t,i"l mi. I h 1 timiiEuof 0IU1 , n. Hti.i ..I !.iii
Ut Hulk 111 III' tll'HtU I Hll't hll kll Hrilh.HI Ui.ll i
j,riiiM) rturil mul pomolili ttiu 01 itiu hi mhh
liiihliin. 111 ill luniil iiL'id..! mitt hiiiiil' iiiiiii
tliil) 1I1 inuinli'il hHillliii) iui ,-ttrt'ii mul
VV Ji . K Ah, W L' tM.lil'1,' HUT I'll.lil'lll tlCHllll
litohliliui lir If MtiHil in.i 1,njliHir l.ir
hr'l tli. He iiKnjuirim nt tin. 1 no, h! iitui'.
Hi. i.fi.ri' li it
ItKMiiii'i 1 lint i,i- iirtft' litin tn r. coiii.1.1. r
111. IlLuriilllltltl4,!l III TLKiDIl III. "IMtll.!l, llll
r. ii. 1.1 litin 111 luuttnilu li illnru to litin. llii)
111) III 111.' lil'ht I lihhll.lu .Hllflnrj .'1. Ii.lttl, ill, ill
ll.'U 11! our miirollllilltiKM Willi 111. Ltmuunliu
111 III I U Mill lllHrll ) lU-OlUlulC IMtll Mill ill
iiil. .lutjiuli Hurl.
1'nr tliu iiulflliillo in In'., mul paim,
01 IiHMiill" pallfllls loUKalllif
pin ior to any otliiir tininl) llf.
iiftvoiiH he mini hf or iuii"f uhir
liiallsiu il i almost a "pnilii.
Itll. I, if, M. I)., .Si. I'iiiiI, Minn.
Kor
1 11. .wn 11 vck.
Mill t
I li. rn
Oil
etc. WoalwiiVH have a tinu IiihmiI 11111 iiIciii'iciI luriiT-
kIiiu
liirofiirMiloutH lutrmiin. Itall roml HiI.iiIm honi-lil
I ash piilil lor iilil o,oh) anil (.liter, ilone) lom,e,foi
I'll licit iii 11,'rn unit
,liiiilt the Ituilrniiils
ji'nlflilm lia''L'ii(e nitislerk
iifii; pul on all the liaius oil thf 'I' A:
St. I. iiiiul. 'I'liu liuifiiii) o Ininiiii'Ni,
hai. Jii.tilleil the iiiaiinijcineiil in pul
t iik thee exlia uifii on. Hetetoloro.
Hid oxpre.. luei.'.f nye r hail to linn
illo all the lui(;ga;e,
Iiai.iimhik, Aiiuii.t :"J. Ill the
.llllljJO I!. V. lillllfs ipi'lll M'stl I'll I)
ill (he eit).
Mr ."-i NnviiU tell ventenliiv iiioin
iiij; mi h liu-iiii'"" inp tn ( ,;ih ,."iuii.
Mik Mai'ifie -Miller, ol r.fllou, is in
nif in) viMiing mi-" i,iii t iiamllfi'.
011 1'iaiikliii slrei'i.
Mr. C. M lleiine, ol Tvl r, luothfr
ol Ilif arlUl Itftiiif, i" in the iil
p inilinjt a b w iK
Mfmlniiifs .1. A. Miloni'in, ). I l,v-
on anil b. .Novifk went ilovvti to Mnr
liu Vfslfiila 011 a v isit to Mi'h. I 'rank.
Mi. 11 nrr v I'liiiiiiiii reluiuiil hi
vehtenbtv iioui Tvler, wheie he luu.
Iiei'ii uuiking his homo lor the pat
Hevurnl iiioutliH.
I1 of I . ('. I'. Conni iiin , ,.l Aii-lin,
who his Iiei'ii "i;n iiiL' in town lor tliu
pant lew ilai-Wfiit -ninth 011 tin- M
)'. train !:i-l uioht.
Min llKHhie Coniiorlfj, of Ati-lin,
cut her if tin n Iroiu Km 1 Worth slavi'il
oM'r a few ilav -i in this ell j ntnl "jell
Vflfiila) for 'ri'iuple 011 n' short vUlt
10 t'i ie mis.
Al the r.ii'ilir It W I'hoinas, -I.
I ii; 'J' 1' lieny, l'lnlaili'lphiii. I'
WiUoii. liruiiiniiil: C II Wooilwaril,
llotvie: T II l.iitlf, Mfiuphii; K
Sweenov, Dallns; Mrs liileniiil babv,
llubbiiril. K Jsfliln tiling, s II Iv run's,
New York, V ISrowii, l.oiiisv illu. .1 '
Milhiirr. Nun Aittoiim, C II l.m kiuirl,
llollaiul K I! silmilev, ,foiv('limn,
W lliirrin-jion, U ('"arelh, I.illa: li
K l.ojjon, New Orlumi- I'' W 1'attii
miii. Tvler; I, II ISennl, 'I' I! 1,'amev,
'l')lfi:A M (.riinrliliiiK, ihlhl. Tiler
I) Y Weir, T-lur, A I'affit, si Li'iuu;
.1 11 Woll, New York; W Ihik.i
ntv W i: lloiljfes, Meia ('has I'n
(ille. lvmi"a Cilv ,1 I'arlei. 'leva
John I- Dver. Ji" A"kew, uiv W M
lingers ami panl. I'm ks, lew ,1 II
lluiuiftt, riiiintiv .1 .tl l.-iuii'i- Ia11
rv,Nt'v Orleans; Ileiirv I Ik 1. , , t.m-
1 -ton; W i; Ofsiip, Ci"io l U 1
lilijrhutit, Iviiuhall.
At tho New UiCleli'iuil I'm
Seakel, New- York: ' A l!,ni,lf. U
ton, III, ,- II sliauuon. m l.niii- (
MalhfW", Miuueola K I. 1 bev 01
tiiiuwa, low 11, lleiiiv iniili.' lb 11
tselinllur, t I.otiU- Mis,f, M ami .1
lloreii, I'.ulloii ; II K.'-ehui, ('liifiunali,
K It Cofhrau, -M Louis. MU Miiinif
Teriull, lioerua, 'l'e , II t 'riioinp"iiii,
I'll) , W T Mlnllvvnrlli, Wil.lfiall , .1 It
l. recti, Citv , M Millet, dale-v ille , A
I.' Md'iilliiin, I'itv I' I) t . runt,
Itrooksiile; IT divi'ii ami wile. Alls
Im ;, las Askew, I'iiv , W s lliuiiiii.
toll, ll.'lllll", I, II' III, ii-ii, Ualla
M W J.ii'k, 'I'euilile; ,1 UTii-Miut sl
l.ntil"; Kui;t'iii' Williani", i-il , l l.uiiil
man Whittle); Saih". Ni w Orb au
11 Wilson, lireinoml) K (, llaiwi k
Kails eonutv. 1
FCR SALE.
IfllaiTis utttia id J 111H1 - w-tnf u
hi liriikln.i. 1 i..K.t 1 .111 ;g-i (.;!
1 M hi n 1, - Una it 1 ' ' nl . - iu - t.t
Sk(i ((HlUufliJii: 1 4 I Ii ('Mi
vatlmi m h rt j'i- 11) (Ji
acn f :u wim.,1 ui h h n. . S-ltK) (W
' hi nllli 1 romtit an I i '( . dtt
1 Nurih till vin t 1 . mhi q
- i ' I ai . o. ,
!tt (o I .n in Wi v i
I a 1 1 n u 1 , i i I 1 1 1
Cull lith'n
W. M. RAGLAND
JHWHUH1,
t"sinbllehct:inliH7i t
WACO. TEli
w. A Wli.LIAMSOJNT&O
uijggisis ana Apoihecanes,
Oor- 4tla dte Lxistin,
xik-upposite McClelland Hotel.
' ISIT h . .1 ,t,K j
I I 1)1 I I,.......
...... .......v..tiii... ... '....
1,11,1,',,' ''" i . 1 1 ' 1 1 -I i i K ,,, f Vl
; ----..... ,. .1 1 Hf in i- i .in m 1 1 ,
lIhl ,,,"! ' ''i ''I" m i-i.-ii . ihoinii. h pri'H, i
PQUIR3'S PREPARATION A SPECIALTY
1 V !'' ! ! ii rrjiu. I it uu 1 ur -it i ,
' "Mi -m) wi in 11 i;i IU j.
ii tl v i -al K m I,.
hi rti i i(iii Iht iii-i-l l.tiillhtii! (-inn ml in
liitlvc tnalltliKMl nil trMfii tulMiii. if.
i iillv n aoii vli IHitl I lire NliUUlnk v
ii hii i XNi't suiUd I" (Im rt.inn nit Mi t
uhmIm it ttl llii' intM'al time mImmi tin ir -t.
ui art1 i'liii'trititniil tuiil tu mih
tr.(MT iiiiurihliiiM ut for not It ih, m-,, l - ml
llitir ntliirijiK II in als.ilui. , Ii-i Ir. m i i
ailulu ruumit ai.il mi pin ii niM tin bi -t i
l.r. MHiUKl) Ti i iiIIIIIk ii. Il Im iln ilm I it
pllM'S, H. lilt' till.) f. !lilhii rllltl -llll ill lil i'
uav M rill ri'Ualilv ,r Ki t an I Inihi i t-
jSewiXlelaofil
q i ORAND BROTHERS, Proprietors. 1
l 311 amot v.'-,. n l il. h r- ,, . s ilJ
... uiiis.j, da,iiji! nuunib iii ine iiaie, tYaryming uomeira
si Cnmmprrhl Man
m
ii t IU- m Si, hi, i ii ir trr nimintl
t . tioti tisi is rf u.in J inl"-
iii nir thu m i,iun i.
'ote for S. It
pie's ilnignni.-l
ll.iiuli'tt a" the pen
re Vol, ltfll.ll I o, II,' t,,".llttl,?
li'esolvf.l, that wc sfiiil our fhil.lreii
where the elements aie well Imiohl
wlieie they will lentil ilee lis I'I,,.
lox.'irviliuiis, icuiliiij; bftm-f philii-n.
phv, ofoifraph) betoie a-l I uiiiunv
All In lavorol this molioii sa) l.oiaiia'
The nullum pievails.
Wheiiever )onwint to ha) e a line
photograph taken, iloii'l waste vuur
iiioiic) on the cheap work ot itinerant
anil inexperim eil opeiatoi", but call
at W. I). .lackoii'- ami wee tor)oiir
sell tho line pei iiueii. ofwmktlial
lie iseoiitmitl issiiini; Irmit hi" u.'il.
Iff), on All-till nveiiiie.
O
Mm
11
flip Pooifio Psitpl
Illo iClb b SOD
i
Fir-ct.oloop l.s All nnnnnn;.
CORhER FOURTH AND FRANKLIN STREETS. WACO. T5
HOLT & HEATHERLY, Proprietors. I
' ' ',- ns ! '' 111.
The verv lale-l in jjents' full vveiuhl
suits will be shown by ti.. the iallei
part ol thi week, ilrop urmiuil ami
least ) ourselves. J-ewine IJros,
till I, i i .Miillirr".
Mr, Wiii.lon'. '-iHithhiK Pvrmi
wa h ln um.l foi I liil. In li ten In, ik
lllu i lillil, -ulliii" tin. ifiin,".
...,- w hi i lull.' lillil II, ill,
burr', , t.
Imill.l '.1
ll Hoi'll.i'i
nllii.s iill liitiii-.
t inn. I Im
vV H
cl i
1 1 HP
JH ! I llll
LO;
iui
vr jRoYALisa.ii 3
S
IROYALISa.l
V Jt.... .J j
m
m,
AKlHc
m
Ji
!
linaii
8th St. Between Austin Ave. and WashiiwR
JOE. LEHMAN, Pro
UNITED AND AUREED.
iWulitioii and MM
PE IVI
GRA
- ,i
.KM
1
SB
'i:
I II . I
s Mil. I) A I l'AIXiiri'.s, I'AIUv.
I iV . , i , i I. '
. -. i i ii , i i '
' IK 1 I U 11 I H I . II '
" I 1. loll It
"iJOHNFAftll
wn ,i I vi
LBVI-H"''
Anheuser's CeieWHc
i i)
I. iv s, ilo w u unit out w.ili tin in b. ut
till toiiipelitioii; nell mure oml- -i ,i
them now- Itla. kherrifs, timu'e two.
pound caii", mil) lu ifiil" pfi . oi
ch im two two poiiiul apple- l
i en!.' per ran; ulioite I0u11111.es, bemu I
ami pears, nil at only id ucuu per .an,
POWDER
Absolutely Pure, i
'SirsiV.;!:;,Vh.r. ,,,.,: '"". "'.r. i
Ulilte.l titatiw cir. lilt, on, tthi. after- eiht bars ICm.lur M.ap lor -J6 .viiIn n'jZu ! m .!,'.. li;;!!.; f,'';i.;-,.m!,',;.V'".'!
noon, the liiislcesol the Houston A' ,,oiie luiveil ten. otilv M ,ciit per , ' u.i .1...11 . i,. .i,,,,, ,,r ,!!,,,' Ii,. I
'Icxau Cciilial iailwav lit, il c,i 11- iiuuuil, choiie Japan lea one pouml , " V vi" n ,'' '. m in ..
,IR M Hll U i I V J
P
KEG BE
Uiulviilol ( t.sall'nlndr
Ho ."!
, ,1 ... , lnj Ifl I
I III I llll "' fM
Un-rfandSlfli
..iji
Hpi-Houo tu i mii i. .""'.TJiii'
,ilntllle. Hist in ' lU fjl wjr j
111 liioi' ty or m n" ,"-i a1
..r.H, liw-r v'.U' uJ J
V bllDajiuro . l"1"-
jggjjgWBgaMBUMJgWjnjvjjjggjj
WHimnwn

xml | txt