OCR Interpretation


Rutland herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1823-1847, December 15, 1847, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022355/1847-12-15/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

t
t
111 TLA.Nl) 11 Kit A 1,0,
Published errr-jr Wodaai&a-f SToraLnr,
.1' tltttltnd, Vt
!
tih ri mi
T Vi:Vf tlMitlrr 1100 1
1' , .1 Ik (!, JM"
i M . . ulrT 1
p.- . , i , J' . Ki4l,
11.1' ft It4f IRTl-' (t 61 ft kt,tt
IIIIIITIIKU
A. ' IVfteiMtit. -.it,.,-,,iMll trtJ for SI t'' '
) , .ft ' .r tW " , , ' eou l i t- tr uli
Oft'ft Ir tttrt ,.rtit luxiim.
RUTLAND HERALD.
HV (iliO. II. IJLA.MAN.
HI TLA NIK Wi:i.LSDAV, DKCKMiHiU i'..
!. .vhm.No.
nrsiNr.ss imhkctouy.
i'OOT A: 1K))C.i:s,
Atlotties nml ConnftrllnM nt Lnw nnd
Kollcltnr It. Cltnnreii,
Ulit oil 1:411 r vl ( T. Ilajgo.)
HI TI.ASD, 1 1
M ' l I S
53 19
odd called in the musier roil lie im f. timl irxre W firing crcr ! a.). In-
nv Jiauly ordered the. pntair bearing i,.t rertly out of t!H-mstrVk hi inait -mart ar.it
detctcd cognomen to t.dsance out of the as it did u shattered at.u flesr 111 i-.erv di
line (In wai a fine looking fellow ovo retclion.
f J- inch a tollier jnJ the Itiron, after tut- ' hat tip dice, in tint wbieli tl e er.i -veying
him a momt nt, mh! I mv arc firing " suited Drown, but ie bods
Change your name, brother inMics, joulcwtiM tell,
are 'on respectable to bear the name of lirelh nnothtr otic raBw in tbn-ath n
tailor I ,n, lilUd ln-n mm at.x.d hur
II I' 1 1 Tin-tnpu i
1 J t Wni Ui n,
ft JeAn M him,
: rT 11 IUs!e.
s It 1 1. Heel'.
AVrM fVfTiini,
I T I, l'lii;mtm, a rJriJ MfKn
,V lt,iden. Ir, 7 J It J Dtnlrl.
3 ri M IUtr,,tr, S li .V toM.V,
4 .4 11 Saerrf, l ' Oalfese,
A W Vcol ',
V'nl rirfi,'ii.i
KAIUtOAl) ikhm:
South tide of 1H h c I l i t r
nv
JOHN H. SMITH,
U-oi.ow. Vt. SI lj
maktin ; uvkhts.
Atlimi'T A uii'llor nt Loss
' iju r in lh Veurt lUmt, itatrt)
3li il ltuiUlwl, Vt.
John it smith,
I E. it Lb I "
I r y (noil n, Wrorcrlt"
:itt)( Ki:itY .v ;i..ss,vAii ,
Pjinti Oil, Ihr Stuff. Iron, Slrtl, Nnilv lilan,
AM- I E' tRAI IH 'ITn r
JIAUBWAEJi,
At Iht Hitvrn .) I'ttlrhtr Sittr,
l.fi't , Vt
AUtit'STHS HA VI N .i.mt
IUA K. MI.ISS,
MtKUrftlTUKIK or
.HnJillo. iruniic, 'I'iiiiiU', Hllr,t'iir.
it . 1. .. 1 . t -
Aim fur nip tin- i'rt of Hour unit How was Hindis bv llirowing llio line in to confu
Vhliol nil klnila nml iilcr. I sum, miyht hnrc bct'n lital in the prrBitici-
hhn. nne door eit .r J. I'mttr't tir up ,tin ' of uu cnt'iiiy. I nrrrslod you a ill sunp.u
. - id author , but I hau reason to btliri' 1
uu!, ni if tt. k 1 11 , nnd l hnl j ou u ere blnnn li 5i
I utk yur pnrilnn return to voiir cum
nmiiil. I "iill nrii drnl iiiij i'U l anv
much liss by onu lme chnrncur n
i)(lict'r is to uspecUM'' " All tins pasfd
with th'' i iron's lint oil the ram pouring
on his vi ncrnbln hrnd.
His nets nf kindncsi wore inntimrr jhlo
In patting from New Voik to 'irgmia, on
onr occasion, lir heard a continni wailing
in the fori p in of thu vessel, nnd on inquir
, ni'; the c.'iuin, nnd belli" told llint a hllle
What name thai! I tnlie, General?" cn l im ; llirn Unking thr upwij llulvailk rJumr A lllatt. ! r,ttmt Hot
T'lfrtJ 'unS n ),url into flimlei 8 rH 1' Itimunn,
'lukrany other, nr, mine u at your i tv ,)i,xr. thU i tootiiaeh . tl.i 1 . n. 3 ri A NNwwjHtrJ,
1 1 ..... . .
1 ncw-latiRliil t'aixiian or (it tier I Uoi 1 lik
it It V, ll..lt.
rl B llhtt,
lie acceitcJ it. mid immdiiily had hit stall!" etiod 15roii, and tlienasf.uf
rimt I'ltrolltal lii-dciic William Steuben
Tin- IJt,ton settled upon him 111 rrtiirn a
M 11 1 urn of fire dollut a moult', and fir '
wnuli ;.nr In in a it act of land.
1 With nit Ins unrt notion of iliKipline ,
1 nnd tiiboidiniioti, ho w pfortiK to r
dre ih" 1 1 ig litest wrong donf to tho mpaii.
tst soldier Once on n nview near Alor
riiiotMi, he oidiridj l.uutcnnut Gibbon?
to bo arretted on the spot fur a tuppoted
error, nnd ho fell thu disgrace keenly.
The Colonel of thu iennent siw that he
had been much wrony-d, nml u.nttd till
the Ihron't u talh I1.1 J tubtided, advanced
and told hi11 that the youn olliccr a
not in the tuili and wui sulferiiig kemly
' undi t lhrirWiifii-.ition inflicted tiputi him
Ask l.ut) fiibbons to come to the front.
I'olont lLsid the veteran He was bro'l
forwnid, when Steuben said aloud before
the whole regmenl, "Sir, the fault which
or fire more of them rme slap through hit
Milt, Irt gare tho onler to (ill as,jr rnl
tuallv Wketl out of the rieeiing a
partini; lirnadi-idc of Dutili rliet-ws
This U nti actual fact, our informant ai
the Cut Luuieuantot Coe'sship.
N. Y Moitor.
TiiH Timtrnnii
Cutnuicuccd l'ec. 0, IM"
3, UI'J.
CUNlHtKSS.
; expires March
P. .1. PACK, M. I).
Tt" v 1 1 ci a t mi s t; it : r. o
ilt.Kiini oi"t tur Hi.it ol llirrfU .V I
S(J It.nUn.l. Vl
TIIK M.I. I'OM),
Atlorueii unit t'iiiinetlor nt I.hw
hotleltoift in Cliiineer) ,
Itulliud, I
ll'iili'n tl rhrttl,
A If mb'it 1'nnil.
11111)
VIl.LAOK TAVKUN.
11 Y A 1. v . s o i v " 1
llutmnil Vl .
IIotM-i nml ( urrliiueo to Let.
neero hoe who hail tut 11 niiifli.ued bv 11 Joct W DwIuhAH'JI
yrmMV'i am'i t
I'MTKK STATUS SKNATT.
VI,il.'i in Italic , PeiiuR'rats 111 Hjiush ;
IiidoK,iiiletits in small cacs.
Ti mi l"s; ire ' T"nc,i
Aoitif. 1 WflAanit.
John l'airlield, lh5lj.rlhnr I'. IJairl.y.lt? IU
J. V. llrdbui. lfcS3 I A Loeoforo. ISiS
.Ytui Hampshire. I ,Mijjiiii;;i
C. (i Alherlon. lhto!JetTeron Dusts, IS51
Jonn I'. lUi.i., 18i3jlleni) 6. 1'imiio, 1653
IVrmcnt. 1 lxuxnana.
Win I'pham, lbl'J llcilry Johnson, lt-!0
SaiHbtlZ. !'.tlps,bU X. U. Pohiii, IbiJ
4faiarl,tikclts, I Ttunmir
JUt.ul W.ltr, ISil II. I. Tutor), ,f-6l
Jilm Iluvis, 1&13 Jvhn It'll. Ifj3
lilit dr lilnnd 1 Krt.lurl.i
Mbirl C t.rf nr.lrT.l 7 J i iien.rn. I M y
JvHn II ClaiLr, I hi3 J ii. i nJrnroul, lhil
Ci tincrlicul. I (Mm.
John M. Ntieit, 1610 William Allen, I B IU
It. -S uiieiti. IbSI'WiomoJ ( oririu, IH5I
.Yrtr York. I Indiana
John A Dix, I PS IU V.. A. II niii"nin,lt; 10
, 1). H. Duktiinon.lfeil'Jcsse I). Ittiphl, IHSI
.Ycip Jmry. Illinois,
Wm. 1.. Miller, IHjl Sidnny llteene, lM'J
Douu. Ih.M
Mnsonri.
4 r. t Sinn.
I t'V II Kmg, 6 rJul.n It lairtipMB,
S r A llrCHl letit, t) rllo!i Cttl,
3 Jen W Jef, 7 t. tl mlM,
1 rll A llatsiutn, S rlleiitt Twfth,
rUiridt.
Mvcrd ('. CabflL
Maimma
' t JoAn Outfit, U tCJeort S Ilou!n,
2 til w iiiirrf, o w ii v r..iu.
3 S W ll.rti.. 7 rF W lkduft,
-t Wm M luge,
j Misimipfii,
I i JaeoliTliotPlmon, 3 ' W
'2 W IViheiiUitif. 4 Albert I. liiown,
htuisiana.
1 il'.imle l Sere, 3 iJ 11 II uriiistiion,
5 ill C, TnMeaus. rUaae K Mor0.
'War
1 iDatiJ S Ksuflnun, 5 tT I'l'.'.iburr,
.IrAansar
Hobctl W Johnoin,
Missouri.
1 iJMties 11 llowlin, 4 Wdlard I' Hill,
Joint Jainlefton, 5 rJohn lheli,
3 Jiuict S Orcen.
Tcnnetsce
1 rAtnlrew Johnson, 7 M 1' Otntry,
2 i Wm M Cur V, b iWashiimlun Hunt,
3 rJoAi 'r,.2T, 0 I. II Cha-e,
I II I.W Hill, 10 rK P .Stiiiton,
5 llieo W Juiim, 11 WmTllaiU.7,
C Jaura 11 Thomii,
Kentucky
t tl.inn llovd, ft lire vn Arfumi,
U Sjinuel t IVston, 7 iCarnrt Dunran,
3 II 1,1'lark, B ( V.oj S MiirtAriii,
4 Sylrlt llucknrr, U Un haul Ftelu h,
5 J II 'l'komtison, 10 JoA'i I' (lainet.
Ohio,
1'.' r.S l inn.
aitJ ikr. 6t dijr f ire mKiJ t( m
kmc tlient intdf month of Jy M
qmnd Mi ssM teeim
UK 3 It tUU it the dartf sl Klt Jt
hki fink in msVmj oat the tHiH iffi.
fted in uiJ t".ii tn, w Mirt t lb
ntmft of i li'-s.li ol limittn t nmirta)f
he clnklrtn lacrttift; ii RtsmHr-r ofworlli
irtuvol thett Ime ltn tnuyfct by mal
sod Ifitia'r teschrri, trjwrtiflT llsllBtf
m,v ai.fVi fclinjil iim U. ll. e ltr el tkn
rt.trJ i , c u-i by the complaitiaui, on the ,;rltM,( ,r,, lny tf fMtratird lr ttJ
f,rt dsy i ' ihr inm, to nhich iht m n sikJ f.nt, rl n riptel ci U kept, thu
nt- rmirpnl le. the defindani m tu. h est moUB, 0 IVJt.r ptd w iital srnl femsU
may thM.sfi. r. envich trm, enter such co .fr,rr, mprfn.riy including waff in
py. Mud thereupon the eouH shall utrler (,r ehite ol ttr school year s befotr ipi
jijmrn- f if the defetidAnt lor Ins et artrl bnj (hr f) of i,,,) rJf (hrr durlnj
if tl.ty ihsll U ol opinion, that to same ,(,, ',.,, isiimalil in like manner , and
1 was brought fur tbe rHirpoie of delaviMj: ,1,,, ,1,,. e',, 0f nl. fntnimri, and other in
'lhfllct.un of an exec ution, thf y I'.all a- cwj,,,,, (irtnses of the tt hool nn4 Htflnd
in- tntf rtt on ttultdines, atiiwnt psid '
silr. f r rriisninj bui'J tfjs, ot for fonetng
and imptorioif puminls ptwi!rnfit thirt
lo which rrturn ilsll beat ner ns ti)
be in the follow in j form
Head of fam.liet Nimrt i f ehllJiHI.
A 11 C It 111) It It 3
(. II. P II W . 3.
ward to the original ctetlitor. irtelto ne'
critt, ii.ie- at on the original dil, togttl.ci
I'll douLIu com,
$ c U Whenerer a JmJ; ihalloidu
; a onr,e,lc3i npreertbly to seeiion i !. ten
of fbapter tnenly third of the lies iKil S'nt
utes, ti shall tike a copy of tht u hole pro
erst 'I teeo(jnirnne, nnd fib' the innm m
iK. o.Tice of ihe count v clerk, in the nttntr
lu which the petition, in tucli case u made No weeki school lnu(ht by male lenslier
.ntu-niible. No " " bv Jrmtile IMtllOlt
S.c 4 In eate tho onirinsl petii.on A (l.flmite of txrU,) t
i c.wtinn shall not be entetetl m c. tirt, by th Ainoiitil anl frinale teacher
p.t,uoiiid, on the iifil day id Hie it mi, to t'utt of bord for tenchett. for year
which the twine it mmle letuinable, tho pe- t 'ot of fnel. furnitutf .V incnh null
Htwner may theieofier, nt such Hum, enter I f'tify tho aboo to he trim rrturnt fjf
1 such copy, and the court shall thereupon dist No. ns rrqiiirnl by lass
rendi t j'idqment lor ihe petitioner, tort- Aittst, C IJ Pittrict Clerk,
coyer his cosi, and .1 the totiit shall be ol s f , i; s13 bf ,h, duty of th se
opinion, that .aid petition ... bruuKhl U, Wxmrn u( ch ,,,, ,
the purpose of ,Ielrtv.nK the collection of an Msfh ,,, ,fi,r ,hry ,l1(1 mro mM.
execution, they shall awn.d to the or.omol n q( (hr b!l. m o (e m f,
cretluor twilve per c.i.i, .merest on Ihe (JjncU B r, , b u 0 ,,nvc w,h
Mgmal debt w ith double cost. (ic (jwn c(.t. ()f . ,0lM1
Approved Nov. M 5 1,. , m)(il ((f (hrMnomil 0fmnnPV i,y ,hem din
I , . " . , . ' did to each district during th current school
An net relating to the rights of iiiamed ,nf
I?'0'"?' . j, i ! Her 5 II th-illbe the duty of the teWt
i hnthy enacts tec. I k lr , i, r Ibut.ot, of public
Sec 1 I'lie rents, issue, and profit! o , ,() tvcUH) ,(vo ()f
the t.al e.,te of any nn.r.e.1 woman and - ,.,1,'r,.,, aforesaid, to reoaid tb.
ll,,. inl,.liil rs f I, a a Kiishtiiul III li.ir llrtld III I ' . . ..
"'" h ir i,f. nitirt e riLt ns nrori J or in
year pnciililij;
tnntlif rn iifiillrinnn wn eri'im. fur lii nir
nrTlietttb.ciiber.l.oe.trie.onll.elliilrl.eniiB , mmnsJunly purchased llllll nnd Simon .-liioioii, I S I'J ( 1) t. Alcliim.nn, IPIO , &
ffirnn linn bn-L In hn limnn Kimn iifl..r WJiuei "tuiRi uu, loji . .--Ji . ,.
Ilunni t, in.l Hir insnulirtnie i.l llw " ' oimrt
,,f fiflj v nifty. tu A 111 IB
CIIAUI.IW U. CltOSMV,
ATTORN 11 V AT LAW
('otlliilill"
Vl
Delaware. Arkansas.
Ji,n M (Vuv'un.lSSljA. ll.Heuer,
l'i sic v;)ro,tnrf,lS63j''. Ashley,
Maryland. I Michigan,
James A. I'eam, 1 H IU Lewis List,
' ORMSmiK KPGKHTON,
I'.irluers In Hie rrnetlce ofLuw
Itulliml, Vl
(Oflire ntit t.iitkcr Dinieb' Hloic)
t'..!5it 1. Ormibre. )
I '.ilt. in IMirrlon. s
ii. a. i'ii:Li),
mil. vn ii
sou: 1. 1-1 riir.ii. hii i a.
tin: little feliow while fishiny, fell into ihe
water and was drowned When thu IJirou
heaid of it he us meed deep emotion saymc,
"1 have been the cause of his death, if he
had foilowed his own disliny, all would lUi iJv JAmvn, lbi 1 j.Mphcus l'i leh
.... -' fi. . i .
have been well." i iriiiia.
The diibandin" (.filie army t Newburf-h James M. M son.lesiJ. t . ts escou,
wasadistretsingsceno-olficerennd men It. M. '. II unier. 1653 0. ulee.
,1 ,.. u., I ,i... .! .Y-rA Caralima. fJOJ.
IS 10
lh53
is.'ii
IB63
1R49
1651
13 Thomas lln hlcy
1 I Sal'ian Kt an,
16 Win Keue.Mii, Jr
in J I) t'umiiiius,
17 itinoifto l'ric".
H Sami at. L t,
l'l Ji'An i'ruu-ell,
Vtl tJ It GidJinps,
'J I xloseph M Ituor,
' were required to lay down their nrmf, and
poor, unpaid, nnd destitute, to return to their
' hotms Sttuben, though he had no home,
' nor relative in tho country, and wasn stran
ger in an impoverished land, still endeav
ored lo cheer up the desporidinif officers &
1.N1.MJS. lll.M)It;s, MIDI: TMIti:.VI, throw a lntlu funslnne on the p.oom bee
rii
Shoe Nuil". liimlin:, Ar. kt.
..in lb rin t.ni IL.u-t WIIITI.MALL, N.Y
'J 'J I? -i) '-il '"-i1 il lii i3 j
WHOLESALE RETAIL DEALERS IN
ft If ( WAj - A-'" M-V iV.f CCAVf
. I S, I - J . I . .1
nig tj.il. orociinu sianuing nione, uie pic
ture of sorrow, he tried to comfort him, by
sajitii; t tint hitler times would come.
Km myself,"' replied the btave ofli'er,
' I cnu stand it Hut my wife und daughters ham i, one in Tens and two in 1
. . i . . . j 1 1 i .... i. i i
ll J: lluller, I6IUJI J.llusk, 1FM
W. I' Mansion, 18i7 A Lot-ofnco 1653
Haiilli Carolina loua
A. 1 Hutler, filll(Tvoto be thoien,
Julint; ( 'ailiDiin,! ".'i3,prnli ililv l.iinilmu.
Hi on; nt. i ApMiinlcd b the
. T. (Joliuil, lf-l'J tloieinor, lu Iillsa
J. M. litinr-i. IKl3'canev.
Total, 21 wine, and 32 lorofnro, and
Jniis 1'. Hai.c, (elected tiv a union of the
wlni-i and Independent Member of Ihe S.
11. l.rL'itl iluie ) Vacant les I, one in Ala-
an
t tJ.iniei J K.itan,
2 Dfti ul I'uhtr,
3" tit ' S At .,
t It S ( anc'V,
un iw er
G It Du-kiiitiii.,
7 Jonn 1) Moths,
h J Taylor,
U V'Aot ' I'dn ards,
10 Diimr Dinrnn,
1 1 Juhn K Millet.
India nil,
1 .7i"ia I'.mlires, 0 (teorgr C Dunn,
'i tThcis J llenlee, 7 It W Thnmpsiii,
3 John I. U'dilnm. 8 rJohn I'elit,
I iValib It Smith, 0 t' W Cathestl,
6 iWm W Willi. 10 Win Itockhlll,
Michigan
tltiib't MiClelUnd, 3 IC S llingham,
I ha, P. .Stuatl,
IHinid.1.
t Hubert Smith, u'm liielnril-on.
il A Mi demand. (1 Thomis J Turner,
3 itliluido It Pieklin.T Mmihu'n Lincoln.
I iJuhn Winlwotlh.
ijirn,
1 William Thnnii'on, 2 ihhepheid UtTcr,
II iM'onsin,
real i stale sst.u! : i .tr'iil to her helote
I mnrtmgo, or which thu may have nequircd
by gift, grant, devnc, or inherilance dunnj;
cnierl.iie, shall during cosciluic, b ex
empt from attachment or levy ofexcculiun
for the solo debts of her husbaii 1, uud nu
i conveyance made during corulture by inch
I hi jbatid, of such rent?, issues, and piofitt,
r of nny inleri tt in such real (stale, shall
be. valid, unless thu tunc, be by deed ex ecu
lid bv ihe wife j nnlly wi.h the husband,
and ni-l.tinwlcdged by her Hi the mannei
now pn.s ib d by I iw, in the case of the con i
vi yance by husband nnd wife of tho real ( N. L
! estate of the wife, provided that this nctlhiill J
not nllicl nny ailnchmeul or levy nliendy
' made upon such rents, issues and profits j
' Sec - Mar i led womr n inny devise by
lastwillaud li siumeiit, their lands, leua
the
this nrt ns returns for
thedisttibtllion.
Sue 0 ll lhall be lb-du' ( ,'.,r t iis-l
cb'tk of ench to.sn nnnuillv, in 'he m.tntll
of March nr on tho fitit dsy of April, to
prepirr nn ohslinct of ihe reltirns of the sev
etui ditliiel cletks, nnd di lirer the same lit
the low n of enmity superintendent of schools
hen called for w Inch nbsttact shall ba
n nenr ns nny be in tln following form
Lu
tr.i-u.
Din
I
I
mi i.l;, mid herediliimeiils, or nny inluritt itm-h.
,l.,.,n,l .1.1., In ll.ni, l.oif. No)
llll.ll III UUJVI Ul. ll' '..".I ,
Approved Nor. 10,1817. i 3
N.i L.-als
I'smtlif
f"?it t te-
N . I l,.Mt. -i
I.l ICboi.l IgT.
."sttnte ef tb
He man...
Viktiifl,l
l. ml,
AS'l.i lNlitH'agf' nU;. pi ' '
b ftuilt. uutss. IMUiftlst I.
il of
tl,
TOT
2?&
i
.No,
I fVtilriil IlloeL, rHelilmrs A I
1 l!i Minn fit reel Wnteetler S
A J. Dhows, H II I'litl r,
J C Wvmw, 11 .S. l'nm Inn.
l...V.
4 I
SI
IN ION 1IA1.I.,
IIY W'.ll. It. Jt!IINSO,
Clarrudun Spring, l't.
HAitoN i:uih:n
11 V J T II CAOt.V
Steuben wnj eccentric in his h ibus, frnnk
blunt, nnd leritable, mid always
aie in tho carrel ol that wretched tavern,
nnd 1 have no where to carry them, or even
money to temovo them "
' Come, come," said thu Itarrnn. whose
kind nature this reply had comphtely over
conic "I vull pay my retpects lo Mrs
Cioelialiand join daughters, if you please,"
and away he strode to ihe tavern.
II- was not nbsent long, but ho left hap
py hea us in thai lonu garret He had
emptied the entire cotiti tits of his putseon
ihe table, on J then hastened away to cicnpe,
the tears and blessings ihal were rained
upon him As ho walked towards the
' whatf. he came tinon a poor negro soldier.
whose wounds were till I unhealed, bitterly
piobthls to he filled wiiti lucofiicos. In which 0hn II 7 iteedg, Delegate, no vote)
event thai natlv would number '.W mciubtin
out of the 56 who rmnpunea lull Sen He, or
j, cleat in ijotil) of 1 1.
An net in nddiiion to chapter VlO.h of the
H'-vised Slntuti s, relating lo hii'liwnyi
nnd bridge's
( is hrrrfiy rnacUd c.
I Th. it when nny town shall deem il'elf
iopprisjul, by being n quired to build, mnke
: or put in n pair, oud bridge or road locniitl.
,or laid out by the County or Supnme
' Court, in, or through such town, which li
,eiidenl!y fur lie nccomo l.itiun of oilier
1 trattl ihon that of the irihabitouti of such
low n, the selectmen of Mich town may make
I
I
I.
I.
' ! Inmentinu that he had not the means with
xprtsseii , , v..., ..... .P.,,,..!,,., ....,1.
Ins seiilimuils wilhutil regard to menu or .... ...ir... ...,, I,,, Muon'a hand inimedisie-
foe. llasmg r-pent bu lire in enmp, M , ouh, j, , lor,.(., hut the latl cent had 3. , Amos Abhott.
was frequently rough in bu minn-rs and M fj Kim(.( Q lufnll, l0 an offi t JA-i ti. Mfyv.
. i.ii it.-i ej ratn as a siunn " i... i.... ,i. nml iiantiinir il lo J
....... . - - . r-i iim UUIIinil'l M.'..'.,
tho negro, hailed a sloop nnd put him on
board. At the poor fellow hobbled on
deck, ho lurried and with Iron running
jn,.n (nee he exclaimed "God Al
mighty bless nu, Mailer Ilaron!' Ihe
vileran bru.ne'tJ a tear from tin y, and ,
lii'm 1 awiv Thus did the s;. rn warn f s .j
i...,. i .il.i. 'i li.il iiiiiv J w.,ii.u: fl...v..i y
through the iorm of so many baiibs, mi lt
like achild,s at the call of sy mpathy. S
Steuben wasa firm believer in the Chris- .
soldiers and olTt:ors loved I im, for a geuor
dusact .vould always repxy a tuJ len w rong,
under that stem military exterior beat as
kind a heart ns ever dwelt in a human bo
ll,, ivai tiro, 1 8 a I to a Uult nnu an
rim
.niuifil fn Im m-mni'. hies he couli never
lUitt couttq tiiitly, nrobjecti of cbin'y
were fr. nueni ( nJ ih during our K-r.ilu-i
ion, he was never Ung in the pjsscts.on
.jf money. Wh-oever be had any thing
to eat, hit table w'at crowded w ith oluceri,
, r .1 .. ...t.... r.MV IJnCe t7.--'" - --- i . J.
enu oueninose o. ..- - - reiel0u, and a constant atieuaam on oi- 8
inrui't nc iim, i .-- i
field officer's stomachs wiibout their ftay or
ratinBi" , ,
Oa one oeestitn, h said put nis
camp eqtipnge .. orJif tJ d.nnet
to some French officers t hoe table he
had often bwn B-iest, I e an stand it nr.
Ung r." id he iti His blunt tnsooer 1
....n . .,.mf dinner Hour allies.
inn Kit f ,
IlUl'Si: 01' 1 ' 10 1 ' 1 1 !' i: N T A T I V li
.1aiiie
IM. Hit.
1. Dtiid llamiunns, 4. I'tsnklui llelt hor,
2 An W II.CIspp, 5. I'-phrain K Smut,
3 JJirai.i lit cher, (I Jnine. S Wiley,
7. rllezukuh Willunis.
.Vrte Hampshire.
Amo. I uk. 3 James Hilsen,
:. ( 'Uaile 11. Toisle, 1. iJiiiicnll juunton,
I 'crtnuiit.
1. William Henry. 3 rCnr?e ' VarjA,
3. riacob CMamer, 4. Lucius 11. Puck.
sMtuaeuelt
I. rllnbtilC tVinfAreo.fl. t(ifrff AjAitm,
2 I Daniel '. Kms, 7 riulius Uvekirell,
H. rJO V iiii
ll. i.trrrmaf llale.
ri'Aerrj Hudson, 10 rJojeiA Uimntll,
Ilhiidc Uland,
Ucierl II Crantton,'. 11. H Thurston,
Conncrflcuf.
I. rJumee
, Sdmu
rv Yurx
PtelernkW 1-ird, lt. Snteph Mullen
IleiitT ' MuiphT. IU.
Ilrui) ." I, l.o.i. 80
t Am 11. lalsy, Sll
I' A, TaUmtig, Ti
David Jaikton, 83
Wm Stlton, 21
rr'irii tt'arrea. S3
Hetleeps g Damtl H S J..A. 6
nnplication lo thu County or Supreme
rlte eierled. ) Couil, for remedy, and it shall be the duly
Total, Whip, in Italic, I IS, Lorofocei.' of said co-irt to appunt threii co-nrn Slion
in Itpman, lOe, Independent, iltitut4.fi r- ,,( juhn hi: mils of such town, or ntiy
ii.iji, 1 low ii interesteil in such proceedings ti be
Cleat Wins inurilr, I, Ucufoco do , d on tc, np(du.1ll0n, whose duty it shall
list House, 03. 0 to make examination into all the ciieiim-
AH IOUI (II lllO" " ' ll.K IM1H.WM im...-
pendent', wete eleeled h whig tolta aaa'ina.1
the iPgu'tr lurotoio rateliuales.
LAW'S W Vi'.UMO.N'l'.
An act oncertiiug trus'rts
stancis nlatiiig to sue ii uriugr, or riiau, re
fp'Ciiiig us public utility, tin- ip'-nso Iltlfll
ding the building, or repairing nf the same
the ubililv of such town to bear tuch ex-
The foregoing u a triiiltaiemijnl of tlf
Mitisiics ofihe toniuioii si-hnol in tho town
of ns obtained by ire from th irutn
of ilijinrt clerks, made lo ino in I Vbrujry
last, A D. IS
AHest, C P Town Clerk
S 7 Thea't eii'ithd ' n Act in n '
diimn to Chajiter eighlii u of tho Utis-d
Siniutes rnlntiiig lo common adhooli,' np
iroved Nov. 1. I W 13. is hereby lerwulod.
Approsid Nov IS 18 IT.
An act in amendment ofseelon thirty l-s-i
of ehapter ( ighleen of llir lts laotl Statu'.) t
lel.i'ing lo school moneys.
if i hereby cnactnl ,S C
The tcclion thirty two of chapter eigh'-
reis, of the Rented Sntntes ihltl be n a
minded ns to rend ni follow t
I'roid, that no district shall receit.i
pense, and the tprcutl benefit thnt other ; n().. ,h3r ol sue h moneys nnies, during
towns, in the viemitv of or through which il.e vear next nreceediria such ilittributtuii,
i. ennrted bv the Oenrrul tuch budge or road it localiil, may derive ((.ere thall have lieen kern iu such district
twmblu of the State of Vermont as from the construction of ihe same, nd If whoil for the term or iwo misnths. sveh
r It ' tneli commissioners thall be ol lb" opinion f other iimney than those which may bu
cl Whenever nny person thisll U tht tueh town would he excessively burden ' , ,,,. rm the town treasury, thill hiv.,
Mimmonrd lo nppear ns trustee, Ik lore nny '") been ttilliluliy expenueo uy fien uirrin.
Slimmoil l't '. t r ... .iii-Ii hri or rnd lhl' .hull nmi.iflion . . l.. ....,l...l .1...... .,.1
111 lOtltlll-l ..,.., fM..,,.,
'.'".1". fthe neace. ho mat .Pttear before tuch br, Ige or road, they .hall npp.irt.on , ,
1 ''- ' i v.. inrh rurt i ihn ernente na Inev slia I deem f... ... .l.. ....
nieh iusiice t'T niiornev , anu me jii.-hc- . lu, ,,,, .
hall on application, allow an appeal by J""""1 r-otmabl-, not exceeding one half A?prottA No. 5. IH7.
' .... if) inv niiici ti h nr t wi . wi cn
nst i a i nt i .limit i iut uirirr im- - - j
11 Uiieatb lbe toil h helped to fr, and i0. ,ait .Srn. 7; ihn ll JMI'f,
,LhinUtt refutes to Ueel n wtM.u-.II. ' .sWrter. U ft. Itm IMmu.
'l'i h?, ZIZ r tvhen nrceas t. re. 19. Uide n.td,. W. Kf L-K.
tar
thuueh the
membrf hit derds. "e shall t unssorthy
the heritage he left ua.
Imvm . ' ,ii . htintl , .aiii If. Iim lu-n . f it.vl liv .11 r li l.riildr, fir . I - .L n I t
..ime re"U at on ns ro pretcrlbeu ny raw, - aii nci rriMinK .o wie wiam urn
nrd narv cases of aptUl, and the same m.d, to be pstd by such town or townt, in t u hereby enacted 1c)
, IHioh, 3 rJAaA lftUttt, "ecev&itW ' lh Cuu,"y ,"" P"P''" n-oresam, arm me comutis. Her , The listers , each tost , ih, .
ill) HubbarJA. i Truman Hmiih. ' ,jTm. ,r ...I Ml,t had been oricinallv sioners shall thereupon make report oflheir designate in the grand list, the number of i'
s-. uotiri, a 11 - . , in the rnuit fiom w Inch their com ...1....1 , ,. ai.l. .11 ,..l,.i.i. ...
hmiicht b( fore saul couny cittrt. - K.iniiu..a, m
Drougm u ( .( sd(( w iQ lmHW ......d, ,, ! n.eh court mar Ihere. UH ,nj m ,d (h appraiswl sal
,,,.,., ,h,,i s,.l.f.teal watia- urmn, aster ihe tow n or townt so Uenefiied 0p f ,U rrstl aud penonal ti rah d.t
ken for the purple f enhancmr, oost, such ord..,g to such report and make otderon tne, K,M.,r
rlnil Court may diwllosv any cot to U n ,m ,h' Mro" mf?nV " " U? See a It. casr of tWt U .i -s
' ' 1 nrofioea oy law. in case 01 urHiirri or mmtt m in 1 1 arsnd 11 ihe rt c ol snv
located in, or ruuoing through two flf m school d.nrtei, as protided in section one
ioM. the said littori shall on applieatiw of t'.e
Approted No. 15, 1 8 17. prudenml eomtnuitt-of any school dittt.
- al any time, snake out and attaeh to ssiJ I 1
An act in aiinsHKMi 01 on act tcino w $ )lK al ihl uppf.n,! talus ol IM ettaii .
ust-d itt Mil uittrett. which sppraierej s' 1 1
Wnlitin t'olun
r 1 1 mull,) JruLiuo,
ti AKiaikwraihet,
Ausburn IlirUts.t,
lVm Ihser,
Dmet Ootl,
It H Cngdr,
W T lAvrenre,
should I eat ROtip, tuh aseot. spion for
tterafler" After th ftf render of 1 off
uivn he . .Id hit ha-se lo be able ta fire a
Winner 10 ihe British omcrrt
ij.-neral m b ,my
Hrery majtr
had rxtettded this
co.mcr btb,m..o4 d.rr.l a h. AM ,,
flect,oth..cat ".."iihe.U--
Unit btt Bole4. ll t
pa word before under sotn. gear rwss im
-Mlae. and as he eould rt bo r row the row,
fy. ,h,s seas hi. "
ii'rmv teasw. the pVmt ofleavmg ,'gm s
t,. ,ie)tti Mif North, mho ,n s '
... er, and told him that b "
! ! ' bul," Mid br. 'tbi
, ,,. isottrsUht , ' '
n!KK:r: VBRSl'S CASOX FHOT.
The creai-i't anituunition we bae biardof
lately sxa u.-d by the eelebrstod Conto.
d ,re Cue, of the M ontes tdiao army , bo. to
an enjagtaeut with Admiral Hru u r.f the
Hueina As mo nice, Irx-d csery bot
(ruin bta tucker.
1 1 J ri i?rtlnl 30 l Humt'v,
t thla'M ktlU'ie, 31. Iludley Stltvm,
15 is l.twtedte. 3.'. .V K Hall.
IB. rtfufAW)". 3J- "'''' I'tslsmt.
7, UtuOL 1'srraia. 3s. r It'titiij'lrtWm,
.-if Jcrtey
I rJornes G Ustmptem, 4 J V iy,
3 14 A Miu-'U, P. Uftgtv
3 tioitph AtfwW.
PfMHtyhe ,.-
ttustee, o opfwormp.
Approved Nuv. 13, ' 7.
An act, in addition lo chapt-r tssriiit six of
iha Resw t S'.stutes, fOiitiod Vf Juati;. !
of the I'eae"
Il ts kerrhii marled he
HVC 1 hee ii.nt (oetv its'1 ""d fur'v
three ot chapter l.semv Sit, ofr- U'Tltid
Sattules thsli I a rut,tl(u.d W lo give to
ri tier ;.Miy ' " hows ' tai, to prote-ruti-
it -. 1 b- .1 " .Mu..t
I.l j II..- ll' 1 ti . Ifi' v'
, y 1 1 m.. 11 on a d 1 v
1 .. , .... I... - - "
. ' III.
sir,
ii"( a
- -- , ,
We bid a bard cicese-
f r ! -tl 1' '!i"! r, t
'.. , -1. I 1 " -
11 - 1 1 V, 1
&Vi
tl'l.
.1 i!.e first
s t v
.' i
, r, uud Putc'i
I rL C Lsri.
t rJ R lit'""'
I hsrlrs, Itruwn,
4 rl J ItSf'' .1.
i .'. 1 Kree.i v
1, J .t II -
- . 1 K l I "
1 . . 1 f,
ID rltil 8ii' uu.
I I All!" II" '',
I J 11 . VS nr 1
J
I 1
It
15
Ifi
I
li
I J
littrrst S fUltit,
rnrv t,
i . Ihmtlv.
7 J
tC. V An Juh-i
ntibt'-d jjlmetn on nonsi.
as p-.ir.i' 1 n ; -1 nf
. i t 1 r ou tl .' '
. k. I- ' ' :
11,4 k -il
or ijf.'l
- jri may
' .-r ".-
peddlers.
; ereAy matted Ac
tS-c I Kve y pdJler shall p a li
roir the fuliowitif Sttma. to ss-tt if bo trf'
rl mi (oil. fifteen doll.111 , if be trasel with
a horse of otbar heat bear tag buidetx, or if
1 ' h a agon, si. i;'h .t niher vbide drawn
Is urn lira'i of iti'i'e thirty dolt"
r i-rv n 1 ti t for sale assy ( ' ' 1 '
' (vat. i' n,iv, wntlut, nr s 1 ,
,f i' . I ii--, il corn pote. ion of wi
kept secret from tho public, sixty tfollsi
hee 2. Heetiont srsra and eigh' el an
tr rt.iiiird "jn act rr'annsj to pmldler"
f '
A 1 1 l-t-
I.
s: .
h' lb i'H-il
Mbrr grsnl I
bv ll.
' S. e 3 J
tO 10 I . 11 '
gran I in'
iH'i It b rei
1 c I 1
I patii)
Apj 1 j't'j
An S"-' 1
I let
It 1 1 'er '
h . I J
.) fn
tl thili be r-i i '.
' lt ( f 'at.
. tif ll II '
, ..4 Nu-
, -oa M
1 a -! lb!' Is'.
V. J5 I-IT
ptif I
Jdiu ,i.
lo t'
I'
Ir ...
rJaat ru.iiojiooa
t el 'i
.V; ;irus J .Nov I .' 11.
. 1 1- t '- U t 1
eoi'tiiisofi aeho"'t
; . Aere' r run v.' A-.--.
- 1 I ' t .
A
fire
p)S-ga.
11. ; I th' te:
i
1 - - . 4M,l fil
4l "I '
H h s
. . is I 1
I'hn at t'
s
f .
rn 1
f li
(. 1
II IB '
a p eee of goU) 1 r-
I t, ! s"u 1 ctn
rt" 'S'"-,
sv nr
' -. 1 w o
ni.'V m irt
sdmusitirstois
, Aeri, e... fe-.
0
t

xml | txt