OCR Interpretation


Rutland herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1823-1847, December 22, 1847, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022355/1847-12-22/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

17""'
I rw JO) .'1 '
VtrfWh)a ijrke4 Antoa Idjftanlo. '
Tnwrp. xarril VnkI total lrrrt
Gen, Wwl hd kwt
ukrtol fjoietour
of I'm a.
1
isAtJUI- ICK OF 1.H R HY Tllli
WAR, U
Tjio olficciK of llie nrmy mid ihoe '
Mr.iu have ll tm-otis nf nwrrlmiiin
the Iott smtninw) by our tinny since
the commencement of tlic Mexican'
aa'AI, ul lUIown, M (ho N. Y. Tel
eirraidi, nt 20,(HHJ men wIimo IchIk '
inniloAvitti the toil of Mexico. Tin
.norMlt.y w wcnficc ofHfr nt the nr. .
flit time i cMinnitMl nl fificrn soldiers
l u.u" J MIIK ftl I II ll: IawK uL It -
lint IruplMitK linvo wo imini-il Liy tin.
iilft-c of nf'M Wlmt fliridu f In-1
mcitniion cloud ihf glorious i chifTe
innin of nnr nrnis' Vlint .iiwIlitiB
IIiihtv htlJ voc la sent over Hie conn
try tolniKliioiionriiutionulcKutcliooii!
Tlic los of life erin lo be lot eicht '
4 1 .... 1 ..l l . . . a ...
01 uy moc-wnono not tnmc 01 llio ML
tcrciip of its nflliotion. Tic.iwcrficcj
of iliu jv'ur .tecni drowned in the ''litter i
ul tlio continent. Iliitnnu 1duiu are
wifrml from lliefnco of lliuiMitli with
nut 'tic reifrtrxl rts inirtH. lint there
nri; lienrts tliut leol, and witlowK run!
or.ihniis that lumirn m deeply an if
tliuir futhers nnd liusbantLilitid
idled
in
lliuir imdM.
Ci.NClN?..!. Dec G 0 P, ii. A irr
cd Lv lU putinnK r. iir.w lu'r. ,.i
Mr, Urwraldi' Fcundary, iuthii citv, thwb i
cautnl U.o death of nvo moo, ami ivcffly i
wounded ihunoih-rv all of whom rr .
rmilnyttl ih thr building. The bulldifig i
",ut" "V,"'
i)L- li Ll L
T-sr
ri,ii( i
I Bill. I. iMuro.t II ii.rlkuUrlr ... inlm!i of
tkw b xrirnubU wlik iBtinirlilu W ibt kiM.
. . ...... . ..... .
Wliuuiirf,.l uiorrsand 4Ur UukIiI in
It lh-n . inrrr.M.cil.irael.ua Jlct U a
r."o Kin.! ll It -rTt kn.-l. I j rvr . Hrilrl.n
ll,. i in.M arill.li .hn. ,1 th o- ij url. ' tint
ru Im .u.f.llt u.lt.r.ol nnl iurh.li.mrr..
.. I l I- . J i.l. 11 . -r TV.....
.11 "in. minMriiniii. 'riiiiri ' ..nww.
41 Ul bfiCW kMUmu fUtt lurh i-M" ulirle SlIM-
infill. ain iii liiil on rOrtU I l.li can w
r ut,lr'l for froip Ilir fact U.il llm Ti.inl6n o.
T.I.r..llrm.ll..-rl.trrylT bff all ihU.
imuritiriablrli,irklld lortwain, rrtatt dun-
Krmajid lur.H di.a..t
On. mor rf f ll. r4fcjrof Iht 3rkrrl-
U K? and ......
arauiko.t ik Hutr.
,.. .
A rtnlletnrn frem Vcrmniii w.ltc. fnllnwa -
C.BiViiirr Vl JaiitlH. lUHi.
Mr tilh W.I- olr-l)car lir, fur .erl rran
J ail, ray maal r.d I... br, " J In
r.pt.-d My i.HI. .,f rM,tmg prMiirrd by cMi,
. yrar a, u.l ini I w.njtyi lo u.e r.rf.
to llie rr
ti Ilia irrar hjr, , tarrrr. rou(U,aocuaiia.aliid
. il a ialii In Ikiu iUt i.ti.nn ike ihunlilrrr, air. (
whlrh lm long rutvllliutd nljlit ii and kthtr j
ularm'na TBintoiit, rrdorril Ino to ln thai lay 1
rrimdi dviuilrnl r my rrrrwrr. I mrrtullrl
.An,.,.,. I
t!T, Lf 1.
iTLJi
-ii. ..."
. n7r1cik.il and nt4 Ik iirlmi nrnrdtr.
aai, but nun. u tbrniriirv.i At lk(
c4 iay 111. , I hatr n.,t rnj..jr.t blrt .r.llli f..r
urrrmri IhrrrluYr I ni.trtmrlid filhrr.. whu
rfl Il ia uy lu HAMURI. NR.vrl.l'.Y.
I .r iiy Lallan iik.taus Roliann, u
.
Wkal dtiaal Jar.Uiin.nlrrlllr,tklr nf Mlrh-
iKkki y Ira-ariilor! tli ranl.inrr wo alludrd tu
wrrk. la alrUrr dat.-l Nm. I'AIHH ho hold'
ilia f 'I -whir liiixni'. Vc .l.kltccrUiidy Uout
iirnill hiuit;iii nrtr urn n l.u iui.iiu li'
...l.tflflt. S.nil lif.-niv i.r l.kinrtrilrl,. 1 mltlt iWv
there ! no meilut a wr h.Tr etrr dtkll (ir whleli
lvi l'Ufi'.ri4. 'il .4 great aul docblral a
r .a )04A. I, m I ilir 4. aa.l ui.
af uliUUr pr of thr mil:- r Ii, tb" t-iifurm n.d
aiitirepllontblr leUlni-itiy of III eura'i.r rtif
1 kr. im .rrry We haf e td meJifineY for
avkky Macla cueaMkiuU l,l sourt teeuat to obi 1
ale ih
a uie tif all .(bar banaeraa ll rmrt oire Iht
whole rrouad.
Too will he mrprlttd In Itarr. Dial
fntr and auc 1 liatr tr". J ll for,
n etrri til of fe
t lu nrter railed lo rr And not only In one
'i la rr And not only In one
kind.kul allkiodi of bllll.rui ditratef It. eRrr-l It
alike' That wrHti lr Jksobk, ranetTnlkr Ue
l.'re'l AtnKlCko lleiatdy, O. C Vau(kki Vrireta.
hie I Ill.tiiilMl'tic tiuturc. pre uvi eflunvu rvr
hit kdrrrtilrtfif tit raffnili Acvnlt for a tiaii
, iamj..-
Km.
ilrhl't Indian VepHaVr I4I). are a m-ire
UlljkKul aiedinn far carrTln(rT a rwl4, lrawt
t ril fr- Ike tytUta all tavurLId and eorrapt
1 uwett (lUe (k,vte,.of eterjr Vi.ul f dlteart) In to
rk and natural a maiil-rr that Ilir ldy It rtlltrrd
4 all hi rir.-r!firi a If he intslt. I'our or 4re of
raid Indian V e-r-laklt t. l.knl r rt flight on
cotni't'l-t.l.'wilt Ih a ibrtc llmv tmuii tha mint
ubiliovi cJ.I - l ibt tittt liiut llie difrttii.
faniwflllie rertore.l I I htalthr lane, and the
Hoa.1 to fotoplrlely jM.rlfh-d, that Inlaioallon of Ih
In-. ekmrit llok rr anv- illhrr form of dlr
will 1 Ulotily ItarHtiide
llimr "f attalrfrikk f all klkdtl baene are
. iirj wihH-kr , ulUiiatt mailt, lv reumH" iu
-. clnarJ arl.raii t Ik. urlcln! nrJiiliie 'O r
tafr bto p6rriktr fr.nn'lht re)(i.lar if n
Mily o ar aw. .1 ta kwy be found In eerr
iillaiaandltiwa la Ibt atatr.
.luuttW- HtJLt4- atinlkv CUnvent 4k 1'rwur.
riWJryA,t.Wy, W LCS'la4X.rd.Uatlan,d..lra Uul
i a P JTttIo4.IV ftrandoii. 5 I) Wla.tnw.lSlt.rord.
r-l.,.u. fHlli., IA ll' 1II.1, l.lrl,.ir.. It
Af lattma'it. W.lWa'ftn,ll Hair. W. ttaei A
lllkuk K. I'eallaey, Vail IHie, afiddUlaofa; 1. M
Waiktt C ar.dut.hi.rti.i: nmwa 4lih-atuaJJu.
1 kr.f.lti Jll iktk4er. Shrewrburr S'TuwneetuL
Wiilfar d, T.a kaa. li Vai' S V ( rd, C M
Hr 4. UtaKr norndrh w s.wrrr 'lln
r.taiUrwier IWafi at Cm. W,Ur Wkt-loa Wkv
Vkkk.l'awlrt.K.rtaburlh IU..I1 Curwrl I IUt
.tw..Sadbtrr J KU.uard, WailUxf-.l, WCIilp
jnln ttPsOipwiak'ilt'J.ne (llliy.Caltuixit II
Niw Kalar4 Oife, IWTrmaat Mt. Huileu. IJ
ACiucuirr.vi, notice.
The mcrabeni uf lKeltrllUnltVmntr At
r vnll oral Kk-ty r' hereby notified Iq
irteel at Uaktlcloii, on Iho 'first Witlneaday
.f January licit for Ihc purpmc uf elect
111 uHjccrr- ol the Nciety fur lit e.ar emu
r fur lira e.ar entu-
1 on field rrimt aud
nrirylr.
a larliul an I
f - aaaruinj; prejatiawa
tea.ia.v.rur any olhea-
Tate puWio jjTfirraHy .re) Ifrrlletl l atlewl
liy wrier orifie l"rrilcrrl
tJ(C C TUIrtlX-atte Bee,
NiitW, iTtb lltSl 11i
JkNNUAh VHtl.AOK MKKTIKG
The Voter r-atl'Unp arilbta llie bounrU of
the Tiklajfe f Kulla.nl, luaarfkoraUd liy 4tti
aUof ttv (leaaral AtawMtUj; jaed at iu
Ukl tktiktMi are laiarrbr aotaVetl ml w.rtreej
11 ineel at the court ht.nwj,in aajj Ttllacc,
on ViJrK-aJayflwr?ir4t WtW J.miarj iitsl,
ai'lit o'lVoci la lb erriifij..fITrie follo-ir.
r s twrrK.fcr :
lit T.Ut'cW'itrUiTWWrrifiKf.
tt aM A-lfUwe tl .ftwaW.1" '
id Tto rWiK fiT tlnscsr 4flinlnr Uie
oftcryj prtt.d Cr lv aaij att, Fir-o Wr
, 1 ld 1 4 ' foatf "It Wr
PjMT.tlU 14 T-ralktIn. .
rfaaurc-l to
warn "A t a r - -
lUHl'" V , , -
t Toirala,
' bUiMjW.
f.llA'N HMTT
My4U,TINU. uVrRTS, VimUlH
V. W, HOl'KI.NS. ( in
I.IKSAIt U OUMsr.IJE, I VllloM.
OIK). W MTIIONU.
, l U Til II A l.U
ltulhnd, !). 21, g(7.
J
""""" " Nfc i
tin initns.. n . u . ..... . .
Momiay, It 13. (
:THwnai io nownn iiirriirri
Al Mrl.ri, 1300 U( Caitl.-, incluJuip 'Y
?,h5 i"J" 20 J"1" Wor.-ng Otrn 45 n
V-oivmnJ Clt, 70t)O bl.n n nnJ nboul
1300 Swine i
til ... ,i . ii i l
".3(..iiiii ui iid iiunii nuiuurr 01 .
(men ncU.iictJ nbout 2'C Mi cm
irom iui tv t quoutionf.
HrrrC.iilc turn S0.75. firii aualiir
0.0.50: innfl aualiir M'jrsTA- .1.
,at.lny 4-1.75.
. uikhi im-xjt 1 16, BceolUini; lo
nanlity. '
j 4 . ..... . . .
Com and C.l( Salci
t niHicJ rioiti'
'
S tJlWrJI.
Ski i no Suit i at
rnnll 0i0 12.
vvLuKmIo Ut 1-4.. nl
N. U Sabwp and Sirinu
large number irnnin uuiuld.
ilul, and
, , ixxmixj,
., thl rifi'-. . !' 53.1 ult., t.y He.. J
S; 1 lv lu A,Ul
T ' uf'"1
,, yatttam
In Ilurbim. '..hlMin.. '
.'o., Tci, i!8(h
f.M.g. niUro i(
rarkfr, ulUMninrlnn. Vi . apfd 53 vrr
on "' 'h 'Pt laat. EutlUT. Wife nf (
llului 1'arW-r, aned 40, and, no Ilia 10th .
ft Tt I . 1. .1 w lutll .
of inn!. Dee, Nauina , dauehlcr u Itufui
d liuuirlaiU.r. ud 34.
Thua i-il , I I . i ... '
1 "u; J prnl'. l.'d aod painful III. ,
Iltn, "ll" lr3l UOIIIO U l l lullenra uml
...l.n.j..,A.. k'.l.. I.i "... . ...
uuiiiiiiiiru, p, Sjm IO.J Ilia I If Iffu UI 111!
rimilr. Ill ll.airirl .n. r. nl lull. mm. il,.n
,i., 1,i,.v , i
, iVvi" ir IV, . '
clirWffUl1i tfi.d Tn.-ndi. I.)
whom klw ludiilf air1 Iteraelf, bj bar nuint f
' tirtuet, lo mnuii, hnl ai llinse who haie no
hope, hul thl Hri!'tiva void lefi h the fm. ,
"A'"' t-l.r MH, ran rnore U
enltrened and nvlr (lad by hr prf'anoe.
' -ii I
I" - - '
I A F n rill IOtlWail Ml Ikk Unill
- . rKnm j,ir.n, ,U!
Mmm A .lad in Alu MolJ,,lJ,rf
Vj.Sm ib. uf.rallo.outL'Vtllui..
I f.V I - X lW. t ,n dn l),r main road.
; rr
AUH I I kaairL
rftuln .hiSuiZM arr .7 Tursiihar Tii.jHr. .MMk l.onuu, OllU-tt-r,llrck.t, . fine urdrrrd that tha aaid Ailallno hn mm. di'tr.cl, dKcftjcJ, InKlUU. . Ihl Haj ioa.tr ap
rSfi "J . "i "5 ' Win. ItfcwKI 'iJ-'tV-, . miH , .mr bafi.ii, llm Sirhrrmn fildll WitU,,, In Wr (o .Td rofl, .itllaKf IU .(,!.
ru-uine wier a ..r
rnnl rliirnt l.ullillnipfl and w.il r.lrnl.l.J l.r
' n- . ...
iM 7' lrro UalM. au apj. and iuKar orchard .m
1 "jrtlt'r.. lll.rtn IrrtJrUchilty ,,f thf rail.
riiaJ, thrrc will alnay VAt, rirrllrnt U)tltt.
1ra f h ,.,. raoe;,m,rd iduwn, , crrd-
... .. .. . . . . . rZ.. . vu . .
ll for the remainder, If dttirt. with jti.ol recurily,
or 1 will rll injr houe farm It .th uf Poult.
v Kit villair. ALON7.0 1IUIVK
tlwcmbrr, i:i, IHI7 m
; ' 1
rioHm
1 -J AA IIIII.S. Troy and lUV,,r rjonr. f n-b
I i JJ (icueuVbV frnU( round. fr.klt
UT j V J-.HV
' Wlitt.h-irt, Drr. n,-I7
PLASTVn
1 f.i"iTOr"S 1 rc,h V0K)ix", .,, ',t
1 VVfot talel.T M.J yvi:ili.
Whiukall. ,.. 30.
IIAU tTCCI
j "wn I aati.
1 1-Tk Tout Bat 1 1-1 to Uj 4 lurh rernlrn,
v . r.nfinn
4 lont niriiy ui nwpita .ton
ft " rtuitdft-H la 3 Inch Kngllth,.
10 " 1 2 lo 1 I 2 l'rru, .
3 tquarr 3 8 la 13 ,1', la-Uin and S,del
6 4 thur thaprt kt.iirte.1,
V J bind 1 1-1 tod Inrh,
3 wroll 1-4 t 1.2 -
n . , r . . . . . 1 . ' .1 . I
"v i .ivii.f , .11 i
l'.friouiii.rin itrtl,
Kay lur 4. b.r.,.Ct il
tui-rrivr Norway nail lodi,
5 '
1 -
2
S3 Jr.
: itteJ. all t.ai..u.
V. r u.irr i.criu.n urn,
Knrlith blleter, timfirt tat wl 'Irrl,
M. J. .M VKItS.
m. I n . ... ....I -
Wkil.UU, l-.20, lfU7,
TIIK I'ltODATK COURT
mrlTUIN' a- d fur the Dittrirt ut KatlaJ mil
TT DM1liit .ledt'.tloni dunna: the
Hall' -.fflee
.UJw.tirr.
Ik iftt .llMdaf nrntrh Minin kill 11
ia tkr Ow'irt HotM. WW. HALI
Uutlaad, 1. IrMT.
'mX'OTirn to Jir;jc..fMi
uaus
rTVIlK'uhirrlber It dedril d Irtlldf the ron
JL iratt fwr la.klnc l.OOOiKXI brirf lie bat
trtl ratt fard. and rara ekahte ia nff.red Ui.rwuJ"
one witlilaf to iffr In Iht kuuarukid futract
la be e' ratileted In Iwg Tear lfrtu rath Ilr.'al- '
li
t vhkM lu cutrae(f4 rhapplar 400 tbrdt wM
Ur wMk a lair port will bt
1 JOSIAII HUNTOO.N,
KatlkinL IW 20. 1HI7 . 52
Katlaii.l,IW 20, 1M7
A Ut.V.
TIIC l'bvrn-rr w .aid (i't, ptdirr to tlrr in
drbtrit la bin Ihat Vj'r li andr'r th rireer.tlT of
ralll.e arwn ih.tuf.r IJf StKIII ATK VAY
AllkSrr-CASII UK W.1.1TV-.IXK CAHll
UK MUST IIAVK. . Jll. AMiO.N UYUt- .
IlatUnd. Die. 21, IHU. Ui
Trlrsrnplt .ollc4'.
IMIK Tiutteea uf the Tt'.y and Canada
" Juntltoo TelrjirapU Lo.npanr call up
ul lln atrcfal auhkiilbftk to lha rapiu.
tlix L of aJ rompanjr lu par ih fitllowing
ataeaimeuia ua inrtr aeterai avomi.'i''t i
', nn October, 1817, twenty dullara on
' . WI7. f.f -
. ' dollata on a lharet ; pn llie 6lh Herein
atteaimcuit un inetr aeterai avimi.'i''t
I-, IH1T l.t. ilnllar. un a ilnn-aa.J rail
. ..... ... ... . ...
injc acrurdingtoarllotelbirJ, u.e aril -
.ltl V.,ttl7l,l.lUI ll ..IU Vltl.ft.WI. J I
iltrili Mi be IrfWe ai )V TtttiV of Hi. Al(
l.n, ( IU lltp u( Uurimgioa, and al the
1 Kdimeit' & fethnfra' Dank nf liurlinfiluo,'
. -. n . . l. . e a . .1 11 . . i .
ai lite Dtus ui icrcnnca, ai llie litna u
A'luMhrWr, It IU Urik tf Huilaii. al Iht
lltnk ni Jdanchrater itvdioLa
0 llk.-r.nrliu.,
iht.er. tl- tifiait i.reiulk will hi fili.u,
gl.au,
r;i.n 11' lil"Vkriilfi. .
j. a. rniK
ji r mriL
Uuilmgion, Keud 21, lfilt.
Truitaei
(0 )
;. 1
STORIES.
ttOXArtVe,
W.iaUTM
nT.AM.l-:.
rl.r I r Itflt
CV k s.ra,
& TIlOi
HaSnw Wart, af wll tapt ty ra Xaa4 aatA iW-ee-'e
lataraVif- Ueaui kl
JJ4NK 01 1IUT1.ANU.
AUKI TIM; uickUSWn -line
Hunk v( .Jutland will b.l.ldel ibrlr
lltrAiaf Jlwa In IImImmI cm th Mml
Taeaxity nf J.amary. IIMH, Utn tlx till.
.) ad Mil Mt.Mll, M 11 wYAoei; II ', lor
kl Wll HtMII. II VTWf II
InitltiCII lifuper when rtRr(l
vii.u u rur, i uit
UijlUnd, I IUi Dac. ib!7 61
UUTI AVn A. nntl.INfiTON HAIL
noxv.
WO afloatl Ml U edjktl dal.Mt LMk, trt WH
WIV.J tU UurctrukMktllllU Ckfc
n rTJjUvUW m tlll.- rui!rr4
Owl. M kk4 lU Vi ' )
Jktair; iril, ,ktr . itr tlk dkj ef rtVtn
l''Ai" nr U m.Ui ib Hktikni lUrlii r
lk tfwki Mhl l .tktT, lUtUnl. Il.k Itlur
ll,n. I .Il it,, f ..i,, (uk,W.t,.N.II
If .M.cM.l.!UU..lnMi, t
lk Tl...frr kl Mi-w U Ml.HIWufj
' U . U.I Ul W k.' . IV T l . .
I.,iT, Ikl7
nru.sniri,iiF..'i
IH'TI.AN!) Hl'lll.TSGTQN II ML
HUM''
"HI. unukt i.i.nl.lr kfllrf SilV
iv.m f. . n 1 11 .. ituii....i k
2 ' WjK.fcr Ulny ih Itil. 4. r Jknokrj,
rt.jt, I i'ki. In iW krtTwu,(vT iW il.cn.iu
"I'ttt" wl l UklUtlll .
rintx ul Mid CfiOMnr.
.SA.Mrn
Sl IIT T..r
MlddUUrjr. nnUr T
f-lTOTIIOHK AFPUOTKDttitii COUS,TAi k Or' VHI
0! Nkirupt.liriirArri'iCKRKIIV PW5TO HuiUod Cou
i t KAIrp.khldrlr"llw. .
In i vk w..itt..kJ ii.. v. .ait. f a Pr" ' TJ "V'
10 i..,. ... a,..., j.h ..u tt bTOUllAKlH wlililn mil fur itn
PrlHHpl T Knlnrr llrr ttivliu
RftlllP), d I Vtllft (ci Mfili"d III
UM.IUid L'UU.il. IrrikltPl ,
I SKW YOKK tMTY NKWSPAl'KU
I AT OSC UOf.I..n A YlIArt"
THE .ISLAND C IT Y
1 1. prlnlf J on.. Iircn U.ndr ki(l otlklnlni;
aii Mum up ueibim) Bints: :
!wH,..n ,.r ,.; faltHrlar ,..,MH '
I 7U1''.A,, ".V"!"?"
Rill rf'fulcuiiuiicUvfi Lltrr tkUiil, uu-1 mtn jr roiriliaiil, wlnTlir Kld A.laltnr,
TTTllf5'J yi'''" 4J, .,;l l,tJ'If'tl!0 1" IM rui Klllinul nnr Jml iiiirnraliun lln Ih1 rl f
J. juI',,J'A.jV , . ..iTiiUr leiiiit.nrr. till litm mrl lik inr that
Ur?nld kit Fimtr mnU h( World! Uino ,',,, , Jrom ,IlUr,.,iwirr
" ""r""'. A "5'. J.Y!f """
I.W .i. 'J. ..11.'. .ii. u .k i..i.i
auui wm kt r. ci'UTn.i:rli.iiij. iUu.l. tl.,
MW.vf W. U( III
"rrllou ike IV
ollfjird lit act
llorfWui.l.rlntf r i
,i,t ) Jd Oiii
rm hk
l ofll
v'l .nailer, Ixliu rc rvliullr 1
ourijffnlk.) and 11 l our iol.i- during the mIh-Ic period itnt-e her inlrrmil
nurry ami pcwwrnAri'. lmV , w,, .mlr i,0lilii.rr, aha tin lud tlin
I I Uj. A t ...ri.ul.iiHl I
i i..". IK. .iu..... t
1 ( Li..i lo cuu)-. juil timt4iii of tbrikti-kiinn
, of tliciutH.Urju I hi. j.iclcJinnvu.iconriil uiut
r. . . .
lir aiirarnil 10 nrr our Imt Uiy kouM sri.wl
lv ikliHl a .InMnrltl nn iinui.r.l rimiftllnn uf
lirrit? of ttJ 1.
rrrailtaiKc .rt lh IriHiaa; mm ( Tirl,T.nr
cct.ti. nj.lcl. win tnttUe ll.rui l thrrr m.ktl.i "ul.
crtijtUii, atuficj that an 0u.lutncc of tl.ki p .
- Df V--- 1
, A.ionr tkr frtU.irc.'of tl.r ..ir will U f.ir..t
-i-j.-i - and Talw. Barral. '
. iooarv Mkatctioa. Lsronda at h Tbir-
iooary Skatcpoa, L(ronda oftoa Tbir
tM Ooloriiaa, Local McotcluM. I'o
lkc M airs, llama; Tabta OVote
1e Drama tke ate.
Tojolhtr with tatratt. Ir.nn th w..rki af lh fol-
l,.inr l-i.ll.li riln.l),oU. J.rn.l,l M.rlln
i'icijiiu,MS ruE.viu.Ma
, ,1,1 ,. uivillll U
h,e ,h(ilrd rllhtr ti tl.
Un.H.atltlH "ThrMrl
I cn." nr lo Ihe .lotOMtil
All new uli.cribrri lur ihc term ut out yir ill
i me ji.iwcriuii uriiirn a
Mrlehr . r (.'utter of the 0-
cran," .ir lo lie .loraeMIr BOTrl at "waller n colli-,
X
1 1,1
the I-'ratlclilr. '
In ,mv rilv.l.iHn iir illlnpp a rltili f kl. hr rr.,1.
fly folmtd lry auy prrnni h.. j;lu a fe b-ur.'
nftrnilon to .ueh utf ..Meet, Tu Ml och who ..ill
( remll F'ria IlAtlaat we will funilili Hlx' Ciplea
nf.br pair incluiling In el cry rate the ahoie prr.
i iniuin. Addreif
. .114.1. II,,, ...ri.tt
0511 . II, Il.Jl..r..i u. r..i. . II,
19
t'li.U-hcrt fl (lie Maud fi'l.t.
73 (.hattuni. Mrnt, rW 1 nrli.
I'apert pulillhlii- Ihle prntpee i one lluie. will
U eulilird lo a yrar't abH-rlilioa, to U.'rot either
ta their ad drear ur f) ij iiitonhf) Uk.i ilciiri.
ti i u Irtish
!Ttrrli:iilc'rtt Paper
LbVI-ll-ll. I IrlMMi.tV.
-.- II II .l.lfl.llt.kl, 'UI'1II1C-I kl
128 Pulton it. Now York, Ii admitted by all to be
The "MMKMirif A.in:i(i;Ai.',4ildUba. al
i" uivun ii. iw i ura, ii amniiicu ny uu
thr'lwM nfethaolcaj tioLllcatloi, In the world,
It hat attained a lareY eirenlalfun than all the
other Mothanltal I'af.Tt fiukllthnl In Am'rlra,
eoininneii, ana i.iei.. tucli fuetHllet. Iht ublklt
Inr the late.t lnltllinricu uu Selni tifir ml ir,-t
irom all prl of the world lkl no pgbliotluu of
the klmlean Miftprle wdl, tt.
...it. ,iui..i,vuuiiHi iTum inr io rjien cnra
ib:w tnr mini iiaanrtanl litrmlMnl , a rta
ly(u of Aroettuaa luiltulr, at ietutd fn.a the ).
tent oOre tacli weV , j j,e of Uu l.f.;rcM uf all
nftt-inf. lAnl.il and VIciitiR iniiiftli.nt liu-irg.-ttia
In thei-arioot aritaml tti.de, wftVitjiiirrjilnirr,
cori.iut phllotophleal ah l thrmlc.il Vxrllneutt ,
Ih. lUrtt raJlruadinlallii-rnua in iuir.r.e ,! A.
lot Tic. , all the diSttauL luwiiaiiU.t mill atmaaiLf al
i I k..a c,,."1 Ii'liIlu.rlraUdwilJiinoie tbau tMit, v liu liic laid Su-uii, uilUul auy jutt H ta.n
It'l'toOTl. I. .aa rvae.wfuUy.le.rrd .1.1. I.WLnt. and ..,,,.1,1
. , - ----- j ... i ,,v i"iin, mn.Tii
K....J ...riflu iibmauit.i .1 nii-Mimai .. . .
i iy uktcrUttrt .1 ike l, prkr dalUre a
j Vr -Ej tulliii,adiaiir,aud.,tJU Icualad. in
' 1 ,r ;, virkru t-v-rt- nlu. j
. i r ". ' Mvnlw
PIliT nun. . . . nneior.
JllUUi .1 'dumra Mf IhA" SLaintitlfMi AmiWii,
!!i,.i ;n?.'!!!IL.'t' SH1. roadlii luaUyr and
o 'j-irajra im nue tnah t'irer Mindri.l iirri-
,a' ,.r" """-
1 in a I . Ill
Kor
If... L.I. kl ,1. m
lale at iLcafllre,-
.
lM
yew
and' Exibnttrnf Esiabllstiiucn!
72 T'JTM jJPdVXlt OU
- . -w '- j. VUalil
WARB
TKATIt.VYS, 80I.AU LAMIU AO.
A. I. BJlOWlf aft CO.
. pur ina I Itar. iata!1Jit l ( Yurcfler,
i liaia uiwued a fiw.ra in riirntmre 111 enn
liaia upvued a nw.ra in i-nrnwirc
necliftn tlh' iMtT'liaAfke. l W.
' COl Jkjjl Y ij:iH A KT,
trt tU,Mif larlfrd. lo rail
iitcataier
A N TH
rl ami
l.'Y MII 'VUWtf U'lTir1!.
... li i' u 1 vwnu
1 .Vll j.UtN 71lltl VMiTKS (1
i l,uujt udt It jU4,I
rmriM
HOLS' TON Oil NEW" YORK HUrrS'
ror Sentoi prr.er hli hern In England
i rnnre bu ar a. on. and bai InjeLl
' urtelr of trkire. fhtiu OUla Ware
. ... r ' " 'i. i
.... r.'"t rr
l uu it. lo.'v. wr imjatiiina; ..owii, are
arfiplr. nd , i(nl) gdTg'nf
nn llw i-nn 111 lU'v.nilU.it '
RerrrrntArrr trrm and rait oh
a t ...Inl..- srl.
I ' . a MllVYt i- v.t'
'"eul.ll HiVtV.natl.1 i,ppoiU lite rutdtiffia-e .
1.3fi lilxltVk)rgCJvIii
au'
fur tkteVrtlie
UI I ARl
M. IV.' lUiiUn Ulf ir l k
II rr-UlCVrtM lk 41-t.t.l
Ui rnMilmMt Unwln,mli 4 -)Jl
kl Ulcrt ) 4rk4r Ml n M
lakf VlillJiUttX JWI. Uu .!
I . M fM lirfi .rl ttf m nf nMr 1 1 -"
k4 Ml . Ir m tb 1M ily of J Wr V
. e kIWot4 l 4 I r IUI
lUWiikl.f r M4 .r-4MMkt l .' ll
4-JJl lkkt-1 ttfH, kt. Ik lrt Mtk.1 ft . l
Jkkr iu AH rJtC(rk4'Wwk nl H or
tint, ksw. n rrh T Ml I".
It. SkAt
. I
fcr...tTv.P,(.ll.lt. -l
Stni Vu i,) 1'-1 rl4 !'
IH.lrWI nf llnlUi.4. S I Kl l'rUl. "
lial.IkO t RlfU tVI IB.' rr kkM 1
tWi HikJkf.f lifcmi'tt A 1' trWT.
Trril Wkj.lliU, Jf
I luttiniil ii rTlllkt Lkrporlln I. II'
i,,, ,H4ti, uili(Vr NmuI A. I'itVk u- r
i - Urrti ln1lMUfllriH,4tr-Jt-nkr !--1
, , twl f i tW 4 kll.k. I .''i
. . v. .
In W 1 fk. U MMVUf t in mw "
tl 1. Of i.ri l hl .l.l UJ i nV I I r r
l-l kl4 klUkfUM Ult ftt N -JT it
IN 11 Ml- ih, u ,(,r.J,M.r.wr.i,-vllLi r'l'',mf,
orJcr il.N4.ni W tmltinfii.' N , ,
Hi.. 1 ,..., I."-W iU4HtM, 1 i4cr'Mr
, V .fiulJ kl IUli4. lkklll.trv. u., nyu j,
111 Mil IW'l
rtW.i.i'lKM.KXOIII l.miOl.llM'll 11. ATI.
m k n :!. nt irr 21 iiwlMkl rti tiiilitr !
' llll rr-tv4 ( lUcrik ntt6iik V'l't-
' Tiytor fur kt .1 .
ic .1 .ikw.ni
KMONT, t III llmi
C'ounly, kl I iitililo Si-
in lv hnlilrn it Kiillmii
williln mil fr I ho rouni nl UulUnil, n
llii iilli TiiPidjif nnl idff lh lnuilli
TurmUt in lTinl'r, A I).
ll,l,l. .n.nl,inlnil.
Aui.i..(Mi.iair...wn Hi III'
1917
weth
lllinlT llfJIlll-
I.hJ llm .1 ti.lr hall in lilt, iliunlv ul
...... ., ,
i Wiitilnclon and Hma of Sen mV, im it
lil.out llie Mill dT nf llnvinw llfllifnkk
Unfullf manifil In A.lrllnr, A llU.tilrv.
ill.en uf Wlmilull ifoin.ld. b ilir llr Ml
lioblllltMl, I clrIBll if llin Molhbdlit df-,
i ntxniniiiim. ilnlv lullinruM li mlmlnulf r
""Z' . 'T T.W. '
..In ..I ui Jk.l.lin. 4. I. ll klfli I
.ll.e muI Adnlina A durinir ill limo alio II.
d Willi lilm, o.mmiltfd III rlmi of idlitll-.
ry vilh una Carlo W lllalin nd onr- l.vl
1 t.itniey, ana win. oirrri onr mm, imi
lie Ol a iltf I'lltr, UnilllflB alH'ill IHf rilUlP-
Itrv wrllua .p;tuniiia lor piilailllilxin
Yiit pclltlonci llirmlliN humlily 'fiU
i...
..I.i. ('.,.,.. il.m I, ai,,I. ..( mhiiIimhiii'
. ' i . . . . u .
brlC,M. I.lui and ll.r .aid A.U18 A. miy
bo ilitkolr.!, and bill- ttt Olvnr.r framed
lilm. and III (inr, thai lio my l) rfklon-d in
all ihlitRj which ha hi loM by rramrr ufht
..Id cor.n.n, nf lumiaf,,,
., ,J,A ' ,k.
llaird ol Mlddlrstown lhl tlltl day of No.
Ttnibei,A. I), tel.
.............. ... . .
JHUHKAS it ha brrn made to apprif
iiiu.iu.,i.. n .... . r- ,-t ,.,.,., .,
, n , , ."Oaiin. A. Amca
(iei lint Irkldo u illilll thi Mktc.lt it tllcIC
lo m that tlin ld Acalifl" A. Amta ,
moncd to ppr hofoio llm Sirprrttin fitUtl
i.ait lo bn ti.ililrn at Itiltland in and fnr llm
County of Kuitind, on lh alxth 'I'urailay
nsil alter the fooith Tneaday nf Drri'inber
A. 1). IHI7. lo inrr Iho foiepoini; libel of
Oramel Amea, hy rrjblitliinr; Ihp lultalam n
nf (.aid lihrl, with this order, 'in the Itulland
llcrild, printed al Kmland afnteaxid, Ihrer
werLa aurrrikivnly, tha latl of which ah ill
be at leaat twenty .layn pterloui lo the te.
aion if the court al'ureiatd.
(nen umiei .ii v lum.t al llrnriiiiglon In
the t-nniity of lirnnuiBlon, this 13ih day uf
Ucceuihcr, A I). IRI7
JIIMNI) II.M.Ii.
Judr fit X.tp, f.'nurl.
t'. II. Ilainntlnn, An y fur lAhflUnl. 3t
M I" 'I P. IH' i Ll II Mil V I' ) ItUi llin lion
Hon
Itulland Comuit. an. f 1 4?irirtiri.e
Court of Judieat.ua. to fa. held al Itull.r.d
williln and (i,r the Comity ul Itulland onll.r
aulh Toenlay ur 1 1 fullowiug; the fourth
Tueidy of I)rnibr, A. U. Ift47.
Tliu l.thfl of ilia llalluiiii of Mouniiiolty
in Ilia County of llulWiid khrwetli thai al
.Salrni in the (.ouuly of VVakliinirtun aiiJ
i Sl.le of Nmv YoiU. oil ll.n 'JOIIi Ftibruaty
A. I) Ififd, ho wa lawfullv nuini'd lu tiu
aaii Snow, in llin lUv. Ml l.ntnlTrta. a mlrt
ikirrol th (Jr.ipl, ml front tlin tm.n until
Ihc u trill, of June, toll, ho littd wph llin
ajiJ Suiao, in MattrlieatT in the CounU nl
Mentiinctnii, in llm alitci jlui;rvnre ul alt
ll.ajulit'i ri-guirrd liy llio niarttaiio curt-
Im tier lnru rontinucd audi dnacilion, te
luiins U, lire with him. or to ,rfor,n any of
; the ilutiea rrituired of her by the inamio
rovimanli iutir l.ibcllanl thcrefote pr.iyt
la llou.Ciuillbatlhobondiol Maltuaony
,, ..,, ,j , , u .1...
fcul fi J. ...I. k lull ..f rl.u.... n..,,!..! I.lm..
, And Aim lllielialit will eVcr nrar.
1iA .1 11...1...J .1.1. ...... .1. f v
. . t .mi, .rmwa, I.I .111. ri...
Ur.At If. 1S17. &IUrj 1IATII0HN
H,MU.UI:a ll ha Ireen nu.!. tt appair
lu ma lliai ibanid Suaan llaihnruduaa
nut realde it. lliitui, 11 la UiBrnfurv order
d lUtiht did fjun he aummuned In ip
uoirbelora ine Rutrne Court l be held at
llui'ii. ! I -.".I Im H e r un'i of Itutlaiid.i.n
'i
1 urtoay ill I in niliur r, Ai It. 1H7. ,
i-er lite loresoina libel uf hil .a U.ili.irn. bT
puUithlns ihe aubtiince ..f aaid libel, hiiu
llila uirlti. in the Italian.! llaral.l. printed al
llullniHl Jlacinu, inre werkt urre.iely.
Hi Utl uf whi. ll lo I al lettt linen u-eelt
prt'iioui lo rieirekil.iii ol ilierouit afornaaid.
(iliun under nil hand nl ItuUaiid la Ilia
. in.Miy nr Holland llm v'T'h diy of Norcm.
lar. A U Ifil".
MII.VSO II M.I..
Juigm Mr Hilmrrtnt Lt
(. I'iiipoint Au'y fur IribellanL 4
Cheshire Railroad
ON apd alter OctaWer ISih. Train, wilt
ruuotri ibla roadal followai
l... ..r.i.r 1'aalrik taitl Im tun La. (A'iarli.
nndon la ronnet.lon w.lh the l .trlihurt;
Tram., which leave Cbarlealowrt al
.1 - .
and I f. id
I ruui Wutchendun al 0 Ik a. m. and 3.10
I
k in,, cinKCli i( with li.a .trnud and Ik.
aal J.tchhur: tnlna Ui ll'talnn
I
iluari frnan VarmanA aaJ No.iuern and
V-lern Kew -Huntiahtia, wilt eMirer aiw!
lerel'r ptttMcrra leim in'ri.dou in eai.
nreiiaa with Hk aAtrrti Ireiat
X (ralatUt ,r.tll wiillre run aiaillcearh wa,
In ruuurii l. m h i)m- rik.l Kit'. Off
1 irijlrt Iriiat. L JI I'.li A Ml IIS. .Wt.
lt..rr,iv, 4kli. . e.wf
t) l MHtl.II krrt tt. -...4 " k .
t)-4 Wr t.rli.r '. t ' ; Vi'l'V
T TNPIUllkt JlmllMi tMWCk..4.krtHV.
M iil fUnHl.i l tU f .HI
ikt klll - "l H-Urr? f,
' i .1. H U -.. k f L.LI W
llOAP
liiriB. p - - ' ' - , .
L,u..WrU. ll l W fUlT
VT . "V .... . ...v. tl ;ll.u,ll.,ll.lM
Ul I'.nllarf .1 lUtt. II , Ulkt
nit t i jmr urirn ir
' ki
llofcrnt riMPDlnT. Y. Uiruir,
.1 U AluM',
lU.j K 1.asoio,
Al.tl AuLim,
Wm. C. KiTimix.1
Micitku. J. M.
Kmiii I. Okmki',
V.iMm llowr.
II Obiioolo,
jmos riT,
MrruitTT Clack,
HoiJAil: Ci v.
. .
1 K T SuSUIli,
M u .Mit-Ltu.
ijUl'l NV KlLLDOO.
ii' i. . mi n I
SKW A. IMrK0Vr.l) AUt TKillT
OO0ZH3TO- QTOTajB.
ri kii iBwmi ti(nrriT--o"itiir i""''
1 W4u4U.M -ft'tj'. lailM M
iMrnnTKMAiu ntjnr Jffir.vuY :
TVI ?iir,n i 4Ttil W'ih Wi
' ul ivmi) pf ")i . m(ilU l
f klr i
.i. iij h tli f 'tii'Vii
...',v.. tlw.,rrvTtklklM.lkr
.. . i.i i... iii... . ,ir,.. mmd ill iwr
inr ini-iTi.). w. . "hm. , ...r... . , -
i,ti .4u(ium u oioi in Ur IUmr tit
joruin wl. ! ii.im a lr uT
,..r lv an) Slur tr'r i
'""'J '' '7. 't ,
' Vu'utj I Dec ii IHI7
an .
. ...
l.Mh MtOt'tiMI HtWmMPM
U H 1 1 TOHII '
rPTlr ul..l1.ff "llld ttlfitln .0ivr tn Jl . I
, , tlll lUui ' 1 kl Itliu i
II, hiwkl. rlup...l li.m lit llj iltli Ilir
ikl ir.i.l H)Uii! S-wi Aun's",-"- l'J
i..a...,W.M .r.. for lAir a r.wn -f,i.i. . T ..j-
Ir. llr-li ry crtatrul . lilt old u.i,.ri kh.l
lilil. li lir lliuir k paril rMdlB.kr " rarr) nut
llio .iimlilr .'I In Iiik ud Ul llr-" Atl kt I
! uiC cipvt.ruct m ll. LuiiIiicm with vna ul ikt
Moil clrntlfn .fi.kijn till country, Ii c,lilMml
that hi-en lit a man and all hi W. o xltr nl. '
.f,li..ii l, hi. wh.'lr family ami all hli nclkUr. 1
tc.mliivtn Ju.l hi in jwrrllli (ai.d fail.)
n l In Villi r.- i " .ini fr .ii. lb, C rji.n
J i I . l'ir I'.lu V I. .n kl J failuvu rutin, ur llialir
. All kln.n IT' Ju
e ln in rtrimnc I r
" rl at t-.li f rirri.
Ilnllkud Nr.-W ItfU.
tl v i.iiun
17
;ii-UI (airU!
"lr.V.NTi:t).-i:.ur i-r. flip TUi.r Ji'l,
v linn pKI M.y xlllbt ir abj.llca-
lion ll'rrta.lrlniinriflatrW. H V. I.IBBV
lUcun.l, llrrriulr I IHI7.
stitr. I i.bmiit 'I'- II rrnietnbetad that
Ihituctut Hultand m, ,Jj at a ,uial prubkl.
c .ii i liuiUn at Iliiilkii.l. m i tin knd -fur '-".J Jti
ir pi im tht -Tt Ii dr nr Miiirrnnrr. .1 w. imi.
lrtiil Wm.IUiu Ju.lr.
W,ra All trl K. V, iUon, adwlmiirolpr uf lk
UI l'fl.r l lltuk. UU' ( film r),ii; 01' iu laid
full . u trnd tu thow that thf rr-o ,l rttale of
rai lil.-. M It IhialieKM to pay tn.neiitk ur tai.i
dn.a.nl and Iht tl i-uti tt adiiiiUttrelltn and
that alter the a.i:iiiuc.it by laid cuutl tu Iht !!
..w .f rtid ilrerii.vil uf her urtl' -f tai p. ri l
i .ii it will wr iirre.ary t I .rl ul i -i-kl
c.lile i.f raid ilrvakcil t pky labl debit adrt-i.eii-Tt.
thkl awah. of a part ul lhnu-1 etlile would
be injurinu. U ll.utt liilitctled in the tiintii.Jor,
and llier.Xurc praying al I ruurt lu pranl him U
i , inr lu 111) all of uid rrileilalc coiiiiillu g uf it
tetri of Mud with Ihc apporleiianttj lfrein. !
Innlntf and iliualed in aald Khtrhurht, n.- t llie
id.. duwrr, liiclnillnc the terrrtlon thrreof.
Tlnr. r-irn li . f)r.lfrtdb al CutL thuj lul l
Uillcalia4 Witftircd far lnailtiit tud iltrru to
II, r fir I l .ilalrli.'(k(3.idiXaf January tint
ui il thai a r 'V nf Ihla rrcvnf Va puhlubrd lhjc
iinrk't oymii-l. iirrt wbI Ihrrtlolu the Itbtljiiiil
lliirald.a lu-wipa-jierprmlr-J at Itatitml, tt.ki-mi
Litrtuat mat alH 'v.r akd Kilo bunda .ir iht n.i
,,.. (of.l
r - . . .,i . i : . - .i i. ..i....
t ;l,e pily r .r . Ilrrnte .fJV ''.;
A (ran r.tfr.r-.,d If. -ar llul lUftr.
m u. Pit a nu t ai'onit. ur viiuci ut i vjeii
2'l
Sr.UCIlVF I'aVfJUAT, IJUU tmtailrr.l
Jji.lrnt uf ffullkoJnr- ..i-L' hl ttiud
1'r.il.klr t'niirt, hol.lrn a( fuiland, within and rr
nu.d dltrlil nti theSd dar-oTDtfrnllifr, A.Tl.lHI?
I'rr-rnt, U tt, Halt Jadl
Whereat llrkj. V llliurchard, guardian ef Kira
M bnuik, l,.ura lv-'-uulk, Adkli.io bmllb, and Ju
lia I.. SiuiOiiiuluui r.hitiltuu nf Hiram tyaifth, Ult
"I Itatl4uJ,li ,uJ l)'r(ricl, daitJ,litf(a(r,ha
ll.l- ilkr inkd appliritlan tn tnj fUrt, r pfrj, M
inr that l" t.ikl wr). M l.e.r. uf tal4 llifi tr4
i. do! four e ii.l kuij.tidtd Cfihlarix of a.l toe
r-ul. uf MblUi .aid llrrul dud a 1 1 ft, tu V l
tt lfm c .ntau uf; n ir-uf Uml, tlic back l.l
nlI art" are .ni ofHuret, ui, Mill. In Ihr Wetl
.utlarul Mrvtlnr llaate nnd nm. WhrJ near tb
idim-i kit ukiat Id the d".rr uf Ilir widow uT raid
n'-alt Hit 1 1, .m.. are irlir.l at rrpre
liirtnrra.,1 HltMn -..f flier CO.!' uud.tidtd
I. ilh trl- i.fk rtrtaln I met of land coiilalnliiK 13
M .l. "A" nA Li.VCV'.V.'r.: ' .'
( ,,,. ti nuieof KiraHndtk ta(t uf t.ld Jft
l,iiiddi arr.l.atanicthe Iwlr tlnny Alto-fur
ih.f t.'prrt.lipi ilii It .fdttiji.4 , Mad .11,.
.nlllaii., f Ida ,nl .dt lu ll all afaaU real ti
li.' ol I. . .,nd-wkrdl,i tar.aiBrt.I thr Jo.
.it tin nkl'i nt tud lluaau.iud kt liit prvterd
. ! ... t all ai inl-i. ur Uinl hr tame iu ttv l,
kltueftfotr . itUMltue .aid tourl t JL'aal hlu
licrj.r- lu nil the af.aeraid rukl cftaU. TUcrtfwte,
ll It (H.Ulul by i.nl ruurt thai laid api.licalUu
I" rtftrrt l for kraut and Jvulim tu Iki fjtX
MoiuUr, liun 11.1 .11 day i-f Jaau.rt iirat, and
thai a copy "fH " 'dU pvl'"'-1 tkrai wttll
tu-rrwhcit pr, . linn ti ritu li. thi Hutlaud Her
kid k tjtw.. prr pruiltd al Jtalland, Ihal all par.
IUII Inlertilbl mai iiwil and older! lo the craal.
7,
ftall lifri.it II tuy tt cjiurr. A.riie tup
id. M
lli.nr IU11, Iltjillr-..
CdMiifaiiiirra' .Yuire
-i 1 1 Klh .uhvrili i.V. .-. anumnlM b lb. II....
VI J'f.,l,.o our. tur th- liKtri.t i 1 iriu't
rfm.tluiierl lo rerellt. txaia.n aO'l a4JuM all
rtalm.a. denvtwdlut all per tun aral.ll tbt (ilalr of
lo... I t.ltk lull tf Nulary,
l nlddotrlcl dvj--. r.pr..ei,trdi.k.lreal aad
tu w.vnl'itrrmri tb. 2ud dky uf ."l.lrwilr, Uiaf
kllewed fur llial parptM, we do tkrtfutt, brrtliy
r-xr u' ll., tUaj , .01. , a I la th. l..ae .f
"rl..ii..4.i.n,..i ll..i..k Ji.lU ..uit. un
l'. IWI. d.rnfJaa. imi fruui iiatU 4 u.lurk p.
M.uaidda). ,y
. I' ll-iaaa t
J Jtile ,C itawtitlvtitf
I'it.r lltr.2, IHU,
Cnmrninlnnrrs' A'ofiff.
Wt. ,'''''bTH,T:''f'!"r,m,,'" erlht Ilia.
!'. ffewrl far (kt dJnrirt 1 Kelri.lt e
iyiiior..(. iu rrrt.rt eaaaiia and adjui all
tint auddrraatili of all irtwat trtUil Hi .1
, .V'ZZZU ..r""..'''
--- ."nuiiii
lrui l.il til 1 ...tiMl.-. I. .( al.MAI1
Iktr prrrpae U'i lhr - i-r-tt-y d HH.
thai wr will altr.d It .! kutlrmt al nj Ml4 ap
I ... i at. i i . l i Vrar Vip.e In I'Mllate m.
l.r-!4aii ! Jaawtry, kil frwat. I .'rtutkr U. ai.
ta.fl I ..) p at. i hM 4ij
J J.-.w ' a.t''l.
'lier t)rrm.wrr,2 117 faQ
rarlklm.MOftvrVkMflrd',
TlVT4t4,lrlJatd,lW , M-3uTr
J ,Vl..!.t..d ..it-aur- l rrViwit.iwutiil'.r&
' rvritM k.l
k-w.Tk' UdJIViU.
fikwirt r lIM.rr
. .tetrftla'l aalkora,.
nurwejiaee vri,JM rWkfi-l " "! ' f- ,rirt Jwirt uy
, Oietiha. Tfc.JLl.jWm (t. t ' IUI .-.n.llak) lalb At.1.1'. '
Vflltf Hwir. ai4 eri-,7 '.ek,. Ikfltl.wrlflaj'k '
lawdkl f.a. k. y.. ' I f' a'reet IU. iiA t., i t
1. t't Ik lla,Uvt ae4 a lertr 6 " ' ' t'ltk p
M t tl.-,,' , atrilatr' k 1 f .ld r.Tt.
, t l. a.- a' 'I t a fa
I ' '
Nnwrwi Krio'i5ri4 CnUiMirrs!
AVKjil "
. . .in. t.. u t w.i.
W4irRU,.T"- .... .! ....
M-ttiUllif lkkH kT 1
itl. Vt,il w..lj .1 i k-J '".""'.
.lcllr
.IFI '-'t
OKUAT ..iKIt 't -w I r
I UUn USCt'Jtli!
fVW li.li Tr IVr Vr lb
W BrlMl I ktrtl, (r J, W
IUlU.4, lr. I IWum ..
. r-ri.
NOItltS- 'r IUI M I Fit
lUlUI U I. IH47.
4S
CJKOCJF.KIKN. ...
. -...f i n, ii ini ni iiuiiii i
kn4
amka. it.ir.ib. I"l I I
i . 11 Wl,U.V Mill'.
' , baaiNSfiJUjaii
iWiir lint Itonr nniu kk4 Hri Oil.,
I llmvhJ .eiftt. Trt$, tfi.U. Mcr.
a I
UK okkr rrrtolt'l' -H"'
fn Jw VvrV
.'V lM mIIim. i. ik.lr klrHMl
HNTKSNIX K A.MMHtf.MKST
fl Al,li V4.NTi:U t.lOIiN , ,. mr In pin. f
(G a o ft m t c r d U n U .i r i a ii n .
i.'iil. ilonla flnlilv VUla
llli AliHirnk hmI
ff jfttMfM,
, w -iAU ' w J
...ITke, Th ...-
i.ki "nil
eYl.ari'lhvyMiifei f lilAMI rlNrt.
W tUlharranl, lw. Kl IW.
it n ' ' KSTIUHY,
4jlAWi;HltliKl",f'i n'" wba.Uc n
Ih Dili,lnil., IUi titer aalitt. imm bilii-llt
Hue lrk. d.-rd with wlill fare, t l.r olbrr
rd. Uu iiauir It to.jkf.Uj to pr.'le proptrlj'.ray
tharxetat'd tU thrin if. Janti I'm.
r.wltf XL Noy.VT fIT
Drciuibrr T, 147.
Mt I. BKLI. kiMkiaday twrrlrr.l
" Hnntiel .Sdtlii. mill KiliboiM,
Prints, now nnd rich style,
, , AlpoCtVr,
(Jruen uml Mrnvn Urorvlclntln,
Jllnek and inixod fas'iinerc?,
wl bran be ol4 rh.ip. fl
ANOIUKK laratwlalur HiK.lt and Xl.net Jut
rretired and fur talc- l..r,'0t "oah
' ll'alllolfr.itil.Dr. I, II .SVKN'-'UHA 00.
t'mnmittionrr' ,it!lcr.
UU I' the t.ili.ribri l.tln; .pi-uliileJ by ll.
T Hon. I'r-.traU C UU f'-r (lie Illtcl .r Tall
haipti I'ummlttl.inr rr I rrrrlil' tiainlne, and ad.
J.i-t all claim, and demjinl. of all pertuni ajftlhll
tUe ettiite of
.S'.inrun t'M, lilt )f '.iiranei n.
In taJd di Iritl, dea,' trprtwutt-d lnaali.nl,
and'tlt Aiontht ft.nn llh day of StideinWr, A. II.
IrUT kJiiift iillimr l he raid e irt futhal ptitiu.ie.
wil ther- 'ure h-refii ptir n dne that r wifl al
lend tu Iht lnirint.i of iliil labl avl'lnlln-ii al II,,
late rtildaute4i(tai4 drntivd In Vairhare n, un tk.
27lli.layt of Dtc-lntier and January l.'ll (rim 10
i.'eloek a. m. unlil I a'rluek p.tu. -.n l.ll. ( tkld
,1.., UwitUiM.i j r ,,,,
(at l.t'i. k a u, S
r. rhattr. Mui.. IhU,
SI tUt ( I ' . nl
Til: ll iriurwibrrrd thtl
Ihitrirt of Hutlti,,l,lA
. I 1JM I ll'iH'UI. fi
IpeeUI, I'ubatt
utl holdii. at IUdti.1 ollhln and f. r I I
trul Oil 'heUlh dy l Nitrtnl..r
A I). IHI7.
i'lirepi, iu. iibii,i ,(.
Lhi rrrltut, Jinli.l.lr'.Ut d-Ik. ...... f
i llilr Ut, '.r:nl1aJd, in laWldl-trirL ilrrtartd
inlt.tiL., 1 rp"(i 1.., t,4r an aeeuuet, pf tut
jiln.l.lr.tlrA-f l nlHK. '
ll I. -r lend th .1 taidapi'ln " I. r. ' rr d f r
hcarlii.' iik'1 l y.iuk I" Iht nrtt M'tn'ik.r bemr llm
31 l .r of JtMiary, i. and lbt a-e-Hir tfllil. t
I. r 1. 1 ' I -I, 1 w . -I. 1 u.-r. .tr ii. I ..
It 1. .. ill'. I a . w. -ai Pti nl I at ltullai.il.
lUat all ptrttnt li.ttreMid ikV k,ar and ohjrtt
I. tlit lame U (ttoi .u'wiiiii. A Unrropi frte.rd
9 III.NItY If A1,L. Heui.
m- , ,,.mm, -e, Tf rtf"
llooatH rrcmieikirl hy Ihc
tit nic efc . 4ncriatlrairtcaiiai.
1 Hanr'a Firtt Lrttvn. in JritkmtHc.
J. Dtx h 'if Si hbol Arithmrtk '
3 tlltird't Ni'btol lllihiry of Kkt t'nffcu
VufM
AT...
. V I n 1
1 1 tin. '.lale aal Cimi tiiecr-r
ll al Mot- . .Uf.i a Ike '.dtk Jay uf On
tJ7, t trat
1 Tutl tl.ll 'tlii, i.i.ob, lua-murl, it A I
tun Arltlnurtlr It r.-f.,r r l I 1 ... k. tqpi 1 in lu all
1 utlur lr.jitlii n riihianw nw liefort Ihf pub
1 fie, eirptlnr the t. rl.tuf I'lulrrtur llatlrt aid
I liia.inucli at Ad.. ut' it nu In fi. rral .nt in "
1 trhuult, wuul n ul al IhU limr i wmo.i.t.ny lie
law! uf luitiyr wraiur. - I way of ..itrudurina ' J
'i,,wliiol- I.nl inn r. v.J "ill' a film run. iitlun
.that Dail' If' inri.tJty ah. (...unn r-'tbuil A
I rllliutlW, wbrlhrr n.d at a t.rtni nf trturlnfl
, IhufiHir). inii.al trai.ii.ii; fur piti-llral t urpowi,
IplhMjI.t' and wtnl lllwtal w r. .I.v1ddiy
tnpriur iAai.y "IIm . with l.i. b p are a.uaii.ltd
and w 111 I uil..itit!I.Ktr tlrVhiy rttuiaiurd
Iht iuirirdimueit uC lUw Utukt t l fan at a eLlnf t
raaJW audt,
f till.. I U Ik.. I . I . .
. . j.'k" ' .in. 1 i.iu.ii. ,
.Sined ' ,.,AS,. H..t.t...:
(qalp'
N."t
irr OrPaT IHT
I I r S- I, Mil lliil.rv uf Mr .Hard wat
... inn.". 1- I l y lh euti.iifi'.u ut lHUi. Tkt a
lie bffok.arr t Id by Wu C V H(n.ldard, U
laud, Urn ...!, CaiUtou, at).l bM,..llfn fib
rr'jkrnri'',Mt il" ,4''f'-
Krtrr -r tawo.T I'll Kit rruirul.rrrd thai a
Di.UM of It... ...I u i JLl tH.ei4l I'r.Ul Ceafl
l.aldtn ll'.i ' '.,. I.. tabl dittt-b-taa
intlti. Ik i U eij'tt A I' IM.
1'rrttkL H tl, if tu. Jade
lr.1-, Alktrl liutkli. Liteutof uf lb Ult
Ni! kk( ItiUtufkl kf l.llb. I'l'b,lrl id lUfchj
tail t niU, !. "it, Italkty, llia day raalt
a , ii. al.-.u 1 1. wriliair I- ia"Jt'il. rri re.ri.'.Ua
ll .1 Ik "rt-. Jtfuyrie'ri.ia'dreer.lrd I. nut
iuC. rral r.inV pi .rafll.c 4. It. vf'l dt
rra.td. aJ.dtLki a .af I af Ibt aalaalkle im... da
e- .. I - . i.dJt dd wilin g " i ihoir r
i I" ! ' n' 'n.'i'tr k. I ltnr.rf'r.lbK
aM -' rl al " ret I
"tl. kud 4"atd, eit.pl Ilka duwrr ad lit
.l " -I 'i .l'i.k-fd. ia lyJriV Ibt r.v;.Wk
1 larrr.' a.d t-iai. iwefii tt t.t llu.e.1 f'aiat f
, i.dii"takr4, rwlaiulkf w' I IT tr,. 1 !.,
IM i. ar4iiAi.rM kt k.t.ti i alia to tan
m Vi Tai-
Ihrr'l-r. Ii f'rdrrM 7 ItJd t UW.l IL.I l. i
i..l.r... Irtt'rt4 OhikrUky drit.n li
Ih. t'.l M"kdtf Ikn.e Iht 3d 4r uf J,...f
. tl f ly: . "I '
V 1
UU. iire U ..kiM).t43
.-!. -aictil.t ) .tlit tVi.lt I. Ike Hatlknl
11 date. rial- ' K '! at Hailed. ka4 aij
k-r.-. tl lrTT1 l K..' t .ptar aad tW' l Al
..... if ivj tit tar a, lrue e.y o Itrfwl
. , llfaal IIUl. lUji l-r
( !. n.t i. r.r't' ..rf.
K' ,.fiW. 'rtiagaW't.atrdVrlktll'
. IV.'.llf .,rfjtVdirftlf. , lrhail'
''-ww.tt rl a-ieai4 al al
f 'lke. .wt
''HlH Vrt 4nkidu ill Mu tn.ttl Ike.
TW
4 d.ia.atrak.Mi4ja rttra.1 ikwn.i and tt
f jwiaNak-volkT l-k.4p f Ik'taaAir. IHI7, kw r.fr
K t1 "rr

xml | txt