OCR Interpretation


Rutland herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1823-1847, December 29, 1847, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022355/1847-12-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

r
1 i
I.I
k'rt ho eam dgttt. ihe l irl 'r
i ' ' ' ' at.) t i n i ltrt IikU Ual', U
D ; ,o ;kc l'lXifir,,:. t in Cipuittit coui
M n ho I.kV ib Ohio ritrr, f. II dn
J liun . i.r, tA r unhid irr(ni
I- ni fi and irtrry tytunalrd it
.: o-ben '! . II iUrrtii, (tal nra tip
Bill,. I ,r.r hkl !),(, ofiha Muur.M c
I mt I Thr naer arodtid O.o bat lain;
' 10 f.et rfrrp
I'i N III F hJ'N A TOR KAinriKU).
Tne mail latt t T-iiiK tvwstrnia i r report
' t r mid. , d.ith of Ilr- JoJmi l'ifelJ
vrrtmr nod Smalt fiat Aain.
II' ti 1'ndUt niuhlllfr via. in lilt aat
t ' ( v. rri who, Ac in ,p p-tpa"!!) of rbau
Hi'i t I In' (' uiMiitt f Naval . ffiairi, re
' 1 1 I a i ll fur alliUnal purtei ia tb
) Hit arc out t l.cU'te vat about
" urn nfiVn r,u if thr il.-adi of Mr
..i:ji1I, ii cutrcMiu-U'u( w. the N. V.
I lt.'. i r.tva :
It 1.41 Iwen mlTrf III fnl I .i B lirrm Willi
a . ,trati ipji. A yf n tip had a mr.
I i !rlin m! U(xn II nMrh ilinrf
i i ti. iih-jut rauiii njr imtw lltle Inrni.
' f" icr l'n.l) ni'iininj. Intifij ib !
'tj,f n( ai'j iuinmoiK kim Hi MnndY
.1 n;iif.l, iniid the nrrtti id agin lu
i ..i liia ,i n l m U trri the Imuinn,
i - ii liu li ( r l.'l termed u It Italic fit in
i I ! r i;rtiuinl '!' o,ftaiion w a r-
! e ' T !' Mojiimi r. Hie
.in in Hip flint HikUure. I Inline ' d)
I r M.ty ua tal'iil in' Hut in th ii.-n-
mf, iiivlcnUnila mweifiil ulutiun tin) ,
I if n ;'ii ir. In I In" muiihI, llir in'Cill
.. 4r Jinil.llrm iuj!ilnj " mill
inul'ii In III'" n"tioii irn in a dirrrt
hi (.lira inn to I lif cil nl ti ill- JtC lul
I r i niiiiiii r jii'J t y nnn itmra nlnmini; i
ii ii.iuijii iM'iMliin,; itml liu- In) mrilira!
ki I ii'l ( ,i ii I f. ir i ni'i rin'i 'l ui
pf inj'j spi'liril, tl r itioni' niirii' C run.
ilM.Pl Kl Mil IOIf, till hIiHUI tfllll li' lM ti
i , 1'ir rxi'iiing, Mlirn, ngiril auiir Ii n.
I.i.l
Tllll AIM I.I'll I A- I'M". '-"2 I. M
n r.i.M'HAM IJnoKr. I. on r- Win
AMU k A ri i li'iKaut at ill" V.i nlogic.ll
I I'l in c, in (Mi i-i' v, Una nlit-inooii, O'C.iino
.Ti .illy iTiiiyril, vv In ii In- nttack'iJ n il
i i ir'.y t. itl'il I. ii l,i i pi', tiiui'il Wiili.iiii
j ! 1 y I Ir 1 h i n Iiu'Up (ipi'li n i' rt1 of the
i i ciiii'.iiiihi ill lii mt", ni l ! thrm
' lihcity. llf linn iiortdliil t i I ill t'V
i.il in. in l.i ys, uh'iiii hi' ih fpatchi il. in n
I ii fry There was sunt pxci'riticni unil
i l.i r hi niiionj I ti o p'oplp Afu'r consulrrn
IIpIiouUu hf urn (iiully tniiif rid .ni'1 !'
lurcil AVc leirii from ilio .Miilillcbury l:i
hv lliat Mt.lt. I ).-'. Ilil.lii:i3 linslwon
.'iiio.ii1i',l ii l'lofcnS'ir nl I .aiiLjiiiit'S ill
Mulilli Imry Cnlluf and tli.it liu Ims
iiccfjitod lli'- apjKimtniciit and will en-
t.'f mi t ho duties of liii di'imitmciit in
lli" sirini;
I lu is ti graduate of Mid-
i'i b'iry.
'I'm: Smai.i. I'ox. Tins Itrndford
; t.ittf of tin' 22 1, n cords two mora
deaths from tins dreadful disease, in
Newbury. The Students in the Srm
iiiary lu that place have dispersed, and
have undoubtedly caniod iho diacaso
Willi them, and eoiiMdnable alarm is
Lit thrniiL'houl the Mirrouiiduif,' e.otin
i y. ('.i.si.s have occurred in Water
lurd and lMamfirld.
'iir.siinti: KAii.-licAii.--We loarn
: .;n the Keeno Sentinel that this road
In have bcon oit;d to Troy, on
.'. as
Mh:i.1.iv. Troy is within
... ,.c
III I I V. 9
lioiu Keeiie and ciniy-iwo to uostou.
The .Senliui'l snys :
e ii'idfrsiaml the Iload tliusf.tr
li.ii dune a vory haiidsoiiiubiiiineS in
pis-,. utters and freight -much eveced
U't in the IniijjUfiue of l ho d tv, '"all
I'l.'vuiiis esiiniates.'1 Thes.tick isiiow
ibMin'' nl SO cents.
. . .Ita
A serious
Ilav'eu on
intraoral Yule College.
iill'rav oceurred at Mow
Thursday niht, Irctwcen two tutors
, f Vale Cflleue. and a couple of Slih
li-iitt Tower of l'hiladelphia and j officer provi.l.'il fnr by 'il act, Fire V
' .ill . ..!.. .a. Atl.AM, P. a- !. Ikatt
1'iuni.' ..f Tennessee. Tutnr tiooti -
s.see. Tutnr Cootl-
r h (sou of Piofisksor (loodncli,) nnti
r. nerson henriiik; n disturbance in the
.. 1 -r.l ..n.i tlm ("Intifl liell rill"-
, u,(4(. yard ami ihet.lnpu im.ii mi
in,', went to ei.ijmre into H, when tlie
t neoniitered the two students, nnd Mr
( i .oJrich was .struck on the head with
, 1. I 1 t..... u.,iitfnlrkCtt
.1 li tr 11 iron w 1 c nm im"
' 1 . .. i i....! .t..r.....i.
and Mr. hnicrson was sutomn uni.n..
the nVhy part of ihcnrm.wilh ft Mvord
.me. after which the lowdies Ib d.
A li.-htfnllof snou-onabll tho feul
IV to follow certn.u track which letl
i.'t ihe lodf-uigsufthc young tucu nn
tihiAtcdin tl.enwault. Tl.eywcrcar
resied and held to t '!' "' of
alium Mr tioodrr:h is in a veiy
r.s Mitialion, lh"U-h there . Me
lii.tx-sol ht-sr.e.,.ver Mr. l-wia-in'
1 , .1 1. .....i.i'ni ib not daiim-r-
W (illIUI, inoni?" i " - - ,
he n irrow'y c
bcajieij
i nt.. and yet
mutant iK-a li.
-The letters by the pre winch
were .erzed on the person of the ine
sier.-er bv tli Ainencjiu f-oxcrn-
,;nt have n lurnJ '
U.cr icr hbcrat.d. his
ll.rtt eould I e peeled. 1 je co
ee of tho letter -w clear y -,
, . .. .. . t.i tvas made nt con-
in; uui ii iitiKii.i-
and therefore there obl
eulrjieiit.
have Ip :', WO StipfK'
pfHwe, no tiiiii
Montical Herald
tfy-Tiier Im I-'"
Mii.nl x in Huflnlo.
Mime ca
-;.A cou.tterfe.t $5fHI treasury i
, ,'.., d-iecletl soiria Jhe round
, ,,, ,..: .v- "-l
1 t .1 t . !, M I'I l-'
Notice,
r '-i D-Mittm 'r'f al ibe
llf mr m Itunabd on I'tMlt) rieum
T
-utt
ff I', T' f Slit. ! f,
SIM. ! f, . ' Intl. hit the Mit;
f i 1 rr nn( rirlvt ami nmhit ti dt it till
mnft ibe -jo... ,il itldltim. Allrii.t-
ra air im itpd In tlill.ri
a a! fit arrotdiar
In thru nsa ana.
J ' IVil.f.
J lliten JrSr.inn,
Haiti llee t
McioU'M I'nnrt
i,)rifw V If 01.
I i. r.
I i . t
4 knn ii
ki Ik. f
r. '( H' J
,! il titiiimitrli tVi iu..;if
f-n.l I i iir,.,ir . t III. I
IJ '.i. . m.4 i. bi-M n
.-ll rlfl am) ik.ii I. ii i' i
II II Vt.- laniri riri-.ii
r.nw lit,,,,,,!!, ,.4f ,Mr 4rtr,,
.! I..lr1 L iW. ,,r. tiinel ..( T. w.ir.
II K. Wra at.... rat Mt an Hra
fM.iia a!.. W ka4 . el. Tlwnnln.
''" f-t ftaia U fail UmI Ikr Tawa.i .j
ti. pmi'i .., I, f!, raiirlnf ill Ik.,,.
tnt.i.i.llf. .t,,., if al I. iai, n.air Un
:rl,ul .114 llfll, illMa-r..
(1,. m .f, IIV Httart ef tKt ariaitnl
U 'JT-il !' r m'.r.r.
I r m' I l.mi., t Uttt,d a4 (..!.
Illb(l,. i. lUt fiair.
A f Willi fr 'pi V.tnvitH "ftlraai Ml'
'initfi4(ir I, Joa. n. ImW.
' -lliai .i lt iiifial i-an
I In Irftn iKfailniiB" I. Ill
Mi
., N V
i'i
t 'ii-;a c
t .,.i I
. f f-.n.,!1!!' j.. !urT, l.t r.Ml
a i.i nm hi an-irr i a at HUfM l tl.a arfa
' Hi irfa.e I f i -T w.rfa f ,u. h ac-mtiilaa4
aii.rr I aai IrnfM l ll.i n
i'. ii., i ..;, ,. ',(, il.. ..,.i.,. 4,.
' ih ! -.f c (i i.l aiU iwaat. aa4 tkar
ai.'ii .w i .m, rrla"4 ina I". tlnl my
lr.-i.. .Ir.ft i,. af mi tr'.irir I mmallxl
rlit'ieUni an4 lrW.1 Hi. lali-.u irmailln t.f Ika
r4 lr Iitar'. M.l.in al n iTf ( karri. arf it ..i
altni lif. I haia ..! inj .).. bitlrr liaallli Inr
maiij irar. tlirilur I irr lamri ,t .l... lio
i.r.4 ilMliitl. MIMt'KI. NKN'1 UtY.
I.r '. by l.ull.at DanUli. Iti.lUn.l Vt.
, Wf'l.l Imlian W, , lal.'.f Pi!!', arr n m .ra
il-'Vlitfnl lni-.fi. iii f. i rairihiy M a rnld Wran'i
tlirt fif Ir. m On- . .t. tii all w rkdl a'u! rnu t
liiiai'ir' (Iht canw ni iiMy llnil nf ili-rasr, lit iu
ami natural tnim ir Dial tl.r I..-I.I Ii ritl.if I
nf a'l It. nidi rlrc lf k mii I'.mr ur fin of
iai. In.lian Vrrrtal.lr IML taa.n rirry nl(:ht on
ir .nif t. W!. 1 1 1 In a li it I i . ri'ini.i a lb. nvnt
..l.'ln.alr r'.l.l. 1' llir lain- t mi I hr illfrrilli a it
ran. Mill I ri.t-ri'l l a a'tl.jr t-mr, ainl tin
UiM.. 'rnmpltlrly .tirif-.1. that iiifi.n...llt.ii of tka
ir.i:.,i.intuni'ti.'ii ft anj ntlitr form uf illraa
VI i ! 1 InlllUll im iiMllitr.
II .r of r.iunlrrr. il. of all Vn,.l' S..tr tri-p-iatPil
miiIi mirar , i.llirr.are in.tc t rp.mbUiu
"ntwarl api'rarm llir --i .pinal fa.ili.iir. TI i
i ifrl rum.. I t-i 'ii rr liar fr.-m tbr rtntr airn.l i
i.i.'v ..n f r in-r -.1 w li'nn iniy l.a fuuinl ui iicry
lll'ar1 atl'l t HI t'tr iil',
trrnfif"" lln.'hml I nai.'i. CVTifiii I'r-.rt'ir,
Itil lillill'V IS lie M , l.i I It.itlaiul Ira Ilnl
t" . V.) II.I..&. (.. Hraii'l in. S DUitial... l',u.'.,r.l
K Jamir.ii . Ca.ll. I'm, A J (J M'ni, I'.irliax-i,. II
S rm-trun V.liarii. II Mali. V. I'l.ulti.ri , A
llli.. C. I'..iiltn.-). Vail &. tllii, li.l.lr.,n, 1. M
Wa'Wrr fjirrti. ,iu Sj rniff. 1 1 r r i & '.!ra.tfn,('ut
tiii.lill', J Il'ii Vina'trr l-i. w.l-uri ST, aim i. rl.
Willlncr.-ril, l..'Kim tt Vail, S W.'lllnicf. r.l, ' M
Hruf., A Ilinliv ltrrul,t .N V Sawirr Tin
' tnimlli.firiMrr.ll.il. & f Writ-; Wliriluii A. S K
Vim 1" i i t, s. . r , .,,( Il ,,,t , f , ri rr I ll.i
Inm, llmr. M'l.- i anl Willing', nl Wl'lui
lii ii I '.. I ' - i. ii , I'i .1 I)i ( 'u' t im;. i '
Ni w I'. i a . I (lli. . l"s I i -in "it si. Il .i ,
iiHKiirro.N t;. i i i.k makkkt
Mo M vv, I' f 1:7.
Al Mn t;.t. 100 I'.mI Cnilli-. 10 voUp$
WurUmj (rn, HI f'o'vs nml Calvr.'.P.'OO
Mitfp nml n!jotiluiiil an inn
His f Ditilp- Kilta ?7,00, liiijl;.
Working t'ltti 70il 10, nccordirt,' to
q'bihly.
Ciivntil Cilns S.ili nclicrJ fiwm
SIT.'IO
S'n ep S".'. f .'.'l' 'f i?0
Srtiiir Sil.s l v li. llo I ij
TP! ul Pi ft 1 'i
I nl
AciticrirntAi. notici:.
1 Tin- iiicitilxTn nl i'ip Itttllaiiil ('uiinty An
ricultiirnl S. ciely arc licrchy nntitlnl to turd
j at Ciulletott, mi "the first Vcilncilay of .lau.
' novt. nt 10 A. M . fur llic purrQe nf elect.
I in. nlTirrrf ilf the , ii'iply fur the year t-tisii-
i ins, awanlitiu' prciniiinis tm fiel.l crnp", ami
lrniPti't'' n'tiv i'IIht it'-'i'varv liti-itif"1.
The public tri tiMallv art- iaviu-.l to ntt.'inl
iv inn in n i piih nil
.1 (iNA. C. T1IH Alah. lite. Stc
Kiitlawl, 17th Pee. 117
AN.M'AIi Vll.l. ACK MKKTINC
Tin' iiilcrrt ri'iiilinc wil'ii.i tlif bnntnU uf
tlic tillajp of Hull mil, im" rjinrateil by ,'in
.n t nl the (ifiKTal Asctiili!y. pael at Us
last fi"ii"ii arc beri'bv imt ifii'il ami uarm-il
tn meet at tin' pntnt linii-i in sai'l villasr,
nn WL'tlni'iulnv tlm .'lib thv nf January nnxl,
1 nt fit o'clork in tho evening fur die follotv.
; i"K .ri : , ...,,..., .
JI. I n nruiiii iiuiiri tni i.iiiivuiiui.
tiiiaT said village a af rnuiil.
2 Tn rlinn'e fnr lite war enMiiiiff the
War-
j '' ' V , ' Z.iLZ.
rp.
; " " V. ,
, ril ,;iuu ,
3,1 Tn jt.m u h law and rejula-
tin tt as mav be llmn'.t pr"r
mc8,nret t
iruUf a, Kngino (oluy a.Ml lloul: .V
, ,lt,r c,,,,,,,,,.
s -p,, a m to Jefraj the expenv
.1 .k.. !Ilor,
mini-.....,, . .
ft Ti iratiM 't an- nther buMtic.1 tl". t
li '1'
r inr wl
ti im
II. Ilon::r.s
w IMCK.
l -S HI'IIT.
M.tK PIN I KVr.BTB.
T. W. HOPKINS.
i:im; (t i. oitMsr.U!
OKI). W S IIO.M.,
It It. TII HA I.L.
j Ju I. rt
I ten '.in;
f in inr
illgr.
J
Hutlami. Pee- 21. IM,
VillnRe Corioratlon Notice.
T'r ',.',iiftii ofi'.a t'.! ip nl ItulltnH
t,,., nil mi .rr 1 il t .t w' oeUH5 l
l.,P l!la.pf"'e"",","' 1 l,r "1
( : on ' i
. It...... in Hoi and on tnc ni
..I l.ai.ar II. -
lilt
" a . 1 .J
( January, al 0 u l - "
I.,f
Uip
lal
HIMMC
1 rir-0f chamirj!
offnaii tut h Jr'l
dr ii. it. wl UWf im.pi t oil 4'- 'he
'ft.,! .ttr.ua- i I" fo'h")
tMjipotr kPralad lo f uard .Slttl Ult
' !Vi.-0( ol Ui.ill Kiaa.uf.
i.. .kr.,..l.i t.Pr..ai) to ic-wrai.7a un
, ah.
ai, K -- i ....i.,... ,..pJ al H.
la. I tart.".. r tilUrittit k'
tar.sai merjrK)
. n.lMliatlllll
,.ut...- y u ,,tKIN,l ik
Hutiinrl'.Cih Per Ul. .
Rutland Co. Temperance Society
of ih llaiUMi f
iVp taaotl kupp'anf
a., I trf l.oroan ai
oU I' rt,u... u-
at
ir '
i . Ir
15 IMS
Married.
I" Clari-tni iintirt I. , mi' Hi liv .
IM tkii tu lo Ali .frttt (Iter
f Ikr ftrrm.r tlarr.
In latntrtt, A. i n'' Hnh lr. inU-
Died,
.ft V.rf .!
tU 11 S W .
1 1.3rr ir I
( i win; fi n
':,
Kji'itnui
Kf.nl Estate for Sale nt Auction.
U.I i. 1 ! Ik. (- it l
irr ti nt 1 Naiaaa I
i- W.. i. 'ir.l 'IIiii i
t lt.1 IXa iMairS
i.i i. il lu II.. I
m all' l" foi'.ii-ii.f ,
t "'t-art iHtl rttalr I l
l.i
..I i f
r
71
N'alkaa liila. oii
'Iriil lauil. h akkli
.1 4a. ir ' "-4a4, Uara a4 k. I
i t.'..iaii bail'lii.
m aaill l"l kaat nttl i rraMir. vilk a
( .. I n,i 1 i-1 i i mr r.) ir mi4 nti ilaai la
i i'.'t.rl vr.r, a In. k akk 4 a fa4 kanliiraa.
II A f a airri .( "tirr tato4 ari Mi.l k.a'r
4tti. A in .if I i'-' UuJ fruntalalac .1 4
kfr
4"k II acru avlj a turin ail r"'t'
Iiniira4, l.-titbtr itk , w l. .-il..! iiua !
.,r-i i.f laii.I.
ffHlt dfrlr'.'.- ' ' t' '( Trn.;- . .
r.')u..V, parVarrl or J I IV (l.u. .illnfl i l.
Tttm- aaafl. km al Ilia nm. . .a'.
.Mao If 4p.ii..I tk. al' r a.r i'l m1! .r. .-'i
1 1 . of i.iii'm 11,1 iai.t. i U'.i'jiir' I."
.'' aajtiiif l-rlaif. It t Ian ab'i. j. -iil -i
l.t' rif all" a lul ol fl'l'itt lM ') r i r
aM Itilm ' -a.lai'-
T.i rajr ailiny I.. I ar. I. a, tin 4aa.ritlit i'f
.ruiortr tkc aborr ! t all. i r. ! I r a rari rlia'.r.
J'niU il ITI15. A.i
UaMinfoi.l !. rkl Ifl7 M
rv'oTicr..
fpill" mat rti! llial I ha. tin. I if'em i.t
1 ii J .In. .11. al'l tli. r- in .... r .' in r.l
act 'bail '.. ii i.'i t . " a i h. r ) buj Urbl.
.fliiir.i.t'ailiiia'tn I'.' -.tr
sinil M.DRICll.
s mi. w.iiu.if. it ii i iHir. .vi
( 'i'wiWM(rii.KTj.' .Vufii r.
1 V. tbr nil-m. br bciifi attJ.trI 1 t tb.
i'-.ibalrl - url f.-r I'i- Dtrtii.t i.l I lr
bn.ti (' .mmiari irnl'r.rMit tlalmrr al.rl at
Ju'l all . laiim 'i'l Kmar'li ol all rr.vui nralu.l
tbr litat. nf
llittsnnh I qfixi Lilraf MiMltry in Iht oiu. ly
i)f hnai in Ih' St ,le f O'no, rrrfi...!f 'I lui.ilitut
an.l in in. r,ih, ir, m tti ilat nf t), t brr. A. I
I'.it i, ,, .iir,..i i.i.tij ..urif.ir ti.at i-'rr"". 1
a .- .1 . tb. ri f rr brrrbi cur i . Ir tbat a. mil at- ,
(ni ( tlti litirim-'f ii tntr iil uppohittticn, tt 1 1 c
Ut- ri -i trnr nt JriiMct 'ictot t in Ih uii uu lit
...I .. I h. .... I .1 I l.n
r.r't W. I i-iU ut pnl im kl. fr'ia I fflrk ui
dl I i. r!. V i . m ii i! it.
lurni. ii r.
il
JIMH ll t
Ilr
llrr
ih. iHir.
Tin: 1'itdiuTi: I'oritT
w
1 1 DIN an.l fur tbt Di.lrirt ol lUllatnl "ill
b-ibl ili itiUil r.finii. ilnriiiK Ih. trirnn
tb. firii M .inlay nf rarb lU'Miil , at II It all 1101;.
in tS.Ci.url ll .ii'r. W.M. ll.M.I,, Jmlgr.
ltilllaml. Krr. I 1HI7.
.vo'i'r': '10 ssmcii.ii.t
ae:t:s. SUP. "ill frl1 T I- ilr.ir.... ..f I, tin T tbr r..,
tr irt ,r III lb. 11; I OtMl 'l'l 1 t ,. b Ilr b.l. a
lint ra'.r .ir.l ni 'I a r:iri . bi.' ii n.fi.r.lli any
1 11 a 1 -1 . 1 " r l" ri ri." :.. tl.r 1 u-i i l r-.ntrai I
t.. b. r in.b 'i .1 in ti. 1 . ir 1 t
n wi'l'i t riiitrrti't f. r . pi n .
,i . .-1. .
II. al
ii...r.
H iltxl
fi r hn b a lair t-i 11 I ' 1 'I
JilSUII III N'TOON.
I .jllanil Drr -J1 1I7. 3'.'
A 1L..
rpnr. .1,1 ifi' ir " i.:.i i;'.r I.. 1 1. ti. ti.
I I ilibt'.i t" Inttl Ihlt br I' 111 '.r I'f irr,..ni ..f
r-iiirs in. 11 i:..t,f' r nnir.iu i'ir. i'.v
n:vr 'r.i m; vsr- wn cvsii
111: Mi .si ham'. ai.x.sxii.v ivk.
KulUii.l.It.i.ai IW7 iu
Cnminiisinnri'' .Vni'i c
tin'. Iti. 'uli'. 1 lint, tirti.
,.-ini.-l t.. llir I Inn.
I'rul an ( 'i.iirt for lb.
ti'liiitnf ralrhaii'ii.
o..im.nii.inrr t-i tP'f ur rtahiiiirui.il ndju.t all
rial n ai,. iloina.i.l. ..I all r'.-i.a nan t tlic n-
lalri.f.Sl i ' ruriirfnir of" '.k.'.'nr If labl
ilt'tririibnunl, ,p,.r...'.,t..ll.....l..nt.A:i1m'.nnii
fr.io tbr Will rlar of Nntpnibr. !. alloil fur
tbat tiu'inm-, a.o thrrcti.r. Iirnby sire iiutir.
tbat r aill .Itm l t" lb. bii-inni of r mU ap -
..i.ill li v.af. l.i.iii. in Ib.ultnM. i.n
tbr 3 I iliy ol January . r tt, fr' tn 1 i. tl.ifb p.
i in.-. . la.
til I o ol i. k !. m m nm itai.
P..tllniy lli-rnnbir '.', Ml. ' 1
Ciimmisxionrrs' Matter.
W'l.lb. .iib.rnb. r-1... p at'iiuu Inl bj llir IL.tt.
V ) l'r.il.at. i i.un I'll inr in-irtrioi i airnnrrn
i minl'-ti-nrr t r.-iri.r n.iiiiii. anil ailju.l all
rUimi U .Kniatnl all . t- " njan l Ilia eitalr of
.lmi. ( Ui". Ill' -f J'uu'tiUf.
i" tai l .li'tt t,.l 'f I. rr"t ..nl.'l itiu'li nil anil
'n ni nib. fr..m Ibr 2.,J l.t nf N .trailer. t
a1loMp4 fur lliat iur; fr. ar il i lluribrr. Iur t
pi., n. lirr. Ih..t a "III Hl'inl lo t'' I"'
nnr aaiil pou Imifsl al I Ifk.r i J 't.e . Morr ,m
tbr lUthda.T ol Jan. mil, from 1 until 1 uclork ..
ta. oa aid iay. M
j, r. ii a' i
a v uramiifiifiii
P. till y, I'pr. 2, I'rlir.
Stilt nf I'rttnml I I) I'. it n mrn I rt.-. tbat
Di-lrirl of Kuulb-.l " V I nt a 'ri'il Probata
('..n't liiklan at Itullan.l. aabln ami f r a,tl iltr.
trictoo lltr '43ik riay of Norrmb.r A. I. It7.
., . . 'Tli . rn. ..iTf. ..f
.Mn.pl I rri mf , adni.iii-lr.iti.r ff lb. r.lat. nl
Ala llab.lat. of Hot llJ, J -ai.1 illrllo-l- dor
i-.-ntatr, pr.iin.inp t rn.Jrr an arcnurit of mi.
adiatai.irall..o ol at4 ..lair.
Il ii ordrrtd Ibnl .aid a 'Irttl.."! W r.' rred for
hrarinf an 1 4i mh I U tfl M..,.4aj.kiB(t tbr
31 dat of January t.-ii. and tbat a pu.j o'll.iii.r
I.r Iri r.ukli.bo.1 Ibr, . arr 1. lurn .mrly In tb.
Ilgllan I ll.ra'd. a n.aipat.rr .rtnl..l al Hntland
tbat alt (.rnoni i..lrr.tl taa. .i.jrar and otyprt
I . ll.r ,ai. if tb, y . iiw, A Imp r., i ..I n r.r J
4 II KN UN II Vl.l. It ..t.ri
HI'. DV MA I )!: CI.OTIIl.Nf.
filtl. IT .amir ! r -i'r I
1 I MI.M a. I.lsr (Mtl.
M .' 'Ur- "'" 1" 117 W
isi.iii ic -r.vi in.
1 . r i .. l.arrrl f
Itol!."' I" 1
Tr Tb
,r aai. br
-by Ikr la i
H narir i. H,
tjari i vi.o itoiica
.r lin i t . 1 lltif
lliaairr & .tar
la
M fab- It .w.
f..i .a'r I i
K.i'lanJ l-
I lt?
t.i.om kii n.
ofVUi1" iivvs piundfticf) .,,1
Ol An I l I lit uClU J21Jsi.Ui jB2. .
asoo iiBa. .lo i. ' ( (t.
jlu w 't tLyiiia
' .S I'
(V. ' "'('' P "it 'li' A Miiniiimila
Vi.t l-t a s,, . VS.,. i ai.l -ria OU,
(t"'bi.4 1'itht, I'M, !' .Sp,.i. iVi..
... .. . I , Il IHHI'TT a si
II. M'PNCKH A: fO
A1
III. n'-w rr..- ri'' f r Nra I -rk a
I.r ft i.tr. I l il'.ti'tiin
r.XTKN-IVK A"-01tTli:T
cfl.ll.l 4 VMTK.Il.(''ll', " Ming n r.iri
C n n I) m rrr n, JJ it U n r i .. it a .
Caledonia Plaid-. It VUta
Cloth- AlpnfUN and
tir l,tilitrs
1 . ... a T ' ' I ' -I
iliT T
. . i'.; lir I.
.: ;t ) VkV
a I, b 'I ..'''
:t -srr CA'O,
l-JI I. ad. I . r
k.tr
. t .a lka i a. i-r. ..f rr- t (.-,
a.u4lord t In- a4T
ILisTHKAY.
C, k.rii: ., i tfci tat'.aaart ..f I
, tkt JOlk il-. Ikr ri aa-
rk .,1. rod a. Ik at i.
l-f..r.
l l akarri arr oa
1. Uitvlll
lap IL' nit.
' mi I.. I
t ink . i M : i S!
MKl 1 ISl. I I I II l t 1 14 I rf t.
lUni t'( KtU4 iil N ai Hk.i
A
I Rnitt( I !' in Hallind mi tit icn!
! I arwltT nf JiKUtlT. I64H. W IU- I lis
4) al 4 ir -Ml'. ! I J 'i WL at ftm.ti. l.-t
I I' lUMM WP' MnMWi1
V II. 1. 1 VM IWCiK, I'l4m
l.uiUtxI. Ilih IK.C. 41
lit TKANI
Hli'UI.IXOTOX ItAll.
1 110AI).
'PW ( . u ait ilallat irl kat l
1 Ltd hy iht i,inin ifcari altiM- f !
H: "ujk at IW Hbiiaaaaaial IWiHd IUl!t-.i
inaf Mil ma-Sr itaUi l i fftlS 4a '
i it Ifet saf I at liiW 4aj r IVi
in
I'limnunti U ml im Itv n-t KntU't
. lowiiM H ill. li t Hallaaal. R
l all., Ih. kfaaiia llaaa, U
II
Klaaxl likiiial Mr, fla UMaH at. R.ii, -! I
II. r 1 imkiH 4 ku a t um
..t Kl. sW'irT. Tho ',
tl. . i n.b.1
ISO. M
11 VI LAMi V
lU ttl.lM.TnN ltAll.-
ItOAM
r pilt: am - ' martin nf IV. i -tk.Ur.ra ..' Ikr
I Nt a..4a''4 Miilnai.in ulaa4 I i (,..
aill k. I.. 14 at ikr I'-riflrt H-a M ntitlat.il aaiU
2.4 .4 r.i Uli t Hli 4ay at Jaunat i
I . l. at I I- t. i . Il.r I'lm . f.-r 11 r r'r'li i.
. f ti . (..r. an ' l . If. ..rf ,.ii ih a . Iwri la-,
l.i pa. .f .a..l r. ni. r ' i
AMI Kl. ".IVIIT, Tr.."
VI i.lilr IVi.aaii T. Iritl. M
ToTll.oi; Al TI.U'THIitiMM COl.liS
n.w.lp' .ciu ttttv ri:i: in
' II.'. -ml in 1 li.
r.i!J It I ii- a tll. iari. . ti.
laiifi ami I hi ..at Jut n.ni iJ al si I iMMH l M
rs-.ii ii '.!. iri.. .1 Nnlui" Dpi DiiIiip
Urn l.illon. .. ,t . if to Mai.Vu4 H
a nrl Ihrnurt, innJa'V. li la l.. II.. T. njli
k.r.lt Sir ai.il I 'lain j ant l.r.a'rit
s.iM.artt .
m;u vuV.k ci rv M:vsr vri;i;
AT DM: imi.t.Ut A VKAIt "
TII V. I S I, AMD f 1 T V
I 1 1 ti m Ut 1 Mt l'im' t r I . ( i . p
:rj tmn:s of i:i:ihig amn:::
"rit'.n bv lli. f..iiiain talrnt..! ...iirilnti
lit'.
V lit
It C
.S'T I.LI
c.r
lllau.,
A I'mi i tir
Tin- pun- rful i-ni'jiirf ti"ti "f ltt t at,x ti.'tt.I tm
ritatllunt ti i n mi Hf kU ul liritin(i m ttiir r-uu-
r rt-niti r tl.r tand t Hi li.r
Lartrd mill Ilrvt 1 fliiill) .miaiirriii!lirUrlil!
r n.i i i ..i .. ,
- '
t2." :' :it- Three Month!
on o.vi: noi.LAit rr.H am m
Prom aim ..l rTiri l--l fs in tl a ri.l"l
"tali n- bavr r- p ! u' n - thri.ivb lb.
t trrtion i.t tb. I'.-i M.i-rn fnti. r.r r 'ti ifiii'i
blii.tl.i tn a. t a. ..'ir ariit. ) ami It u .nr am'n
ti-i'l bl in r i m rtirlifi !"i I i fri rr llii'f, tv ln4C
tbt Ulun.l Citj a Kali'. mr ii-Hnr to rirrj famnv
rircla ttirtixb.iul lli. I'iiiic I tat-.. Tli."itni"i.i
blllll tn f'. ill i'l't i.ill'lr'.l.ui i.f tin- Inlrl'li.'i"
uf lb. pi. I.U l.i r i'i tbi' liiiclr annf.tii.priitri.t uiu'l
1m apparrnt Infill Mil but till a mild car nc I
Ii l.ill. It a .!i;l. tria. an ntiliia'r.l rx inuiial im ul
Ibr lurr.t. nf tbi 1-l.in.l l',t a.iirb all .in il.i bl
a r. initial 1 1' i.f t.ii trilti nun if T a .i,t fi..
i . ui . ii ' i. ti a i 1 1 i l V t i. in I -. 1 1, r. . In n t'. "il.
r.'rtittm ..itt-ti- (bit lin a. iui t.ilti . nt It it r.
1 1. 'I li ul ! -nl t- i. i. . a 111 r. 1 1 111 a in l.t rliai ii -t
r.
t in i t! fi Hi.r. . f tb.- i,rrw..l '. t f...in.
Oilji inl Xtoin inciu nml Talc. Ildvolu
ionary Oltulclirn. Lc(;piii!ii ol tho Thlr
j toon Colonina. Z.ocnl OltrtclinH. I'o
hco Krvrs, Itunm. Table D'Hoto
Tho Drama. Uc Uc
T v'rtb. r xilli i ilra. " Ir. lu lb. in.rk.i.f tl r f,.'
I -i in- I :. -'i-b in i." 11 . it'.. .1. r r -M Miiitin
' l'ii.iib r T"i ir M ni. I. mi i (iilb. it IbiVit
in. Il. it' A' .
: l'uii.Miiwi I'ltuMir.Ms.'
1I i.rn - i . i '. . r. I r t t rin f il.. i - it . .11
b. mt'tli I litb.r t. tin' .Mirluil v 1 1 1 1 i-ti la
. iii.ii-I i htit . 1 l b. M.t -r r I utlrr ..I lb. II
caan i-r In I'i.--... li in.vclul ' Va!t r W. iiolfe,
ur tbi- Trail' i.b "
i In rn rv i Hr, town i.r lilac, a flub ran br r.inl
I ".T f"tini-.l by ny .r...n Im t" a l( a hour.
. """" ', " "u ," "."' ' " " " '
"nil unll.t. Dulltaa a.- ill f.iriil Ii S ( '.. !!.
"I lb. a . r im 'u-lii.j in en r i la . tb. jbjv.r.
mmio. I'' .......
MH II. Hn.ll..V ,U Ml 11 II.
e.ib.i.b. i .,1 lb. I.lanil ( ur
; .3 ( b.iibaiii. .tr..l, Nra V . t.
Paiiri l.ubh'l.iiii; tbt. i n.'i i. ti.s in. t.ini "ill
. ' ..... - - ......
' T I""
i tbrt nnv ib 'in
I III. HK-T
.1Ieeh:iiiie:il I'apiT
IN Tin: WOULD
sriP.NTirir . VKItie N," pnb i.',. 1 .t
Tbr '
Puitnn -t.N,.
ork i aitinitinl l-T nil to Ii
lb. br.l mivbaiiii'al .nl liratfii tit tbr a .ill.
Il li- -ill ii.inl a lari r . 11 .'11 bill. t. Ilian ill tl
otb.-r M tb.-lti.' 1! Pni.ri I iib'l-bnl in Alllrt.i 1,
r -mblPril. Bi'd 'ir"r. itirb 'n illtlr ft" rb-iji,.
H i! lb. Ial.-t ifti l'iPir on Si irnl.f i ilji-tl.
ir- ui a'.I 1 irt- i t' a t!.l 'tint no j nUtir Jti f
tl.o ai, 4 1 ... r I., ilr w.lli ,'.
I'.n ' . I 1 1 fn I " 1
t mr. of i'i- m im;.rti I . - , , ,t
lojjur of Avripn r.at.iil- a ..iir, it .tn tl-e a-li-nt
noVa eai'li arrV , n.,lli'r. ut Ihi iroTrri. of nil
hc iaekkiiical aail M'H'iilinc iinrnlim. initrur
tinn ill thr rari, mi arlt and trailn, nilh rnjfrai iiik.
riiri'iiii ililbi..i')ili'al and rhrtalr il rxiti'rimrt.i' .
Ida latp't railr 'ad nar'.liffrni'. In lv.ri'." n-.t A
inrrn , all tk. 4ltTrrant tarrbaninal moirin.tii.
1-ublnktJ in a wrlr. .i. illtvimli'd aitb inert limn
a Inimirrd rntfiai nia
II i. tiotiti- -nl ari-klr in ni'art'i rorm. romri.
''""It 4rtP'l I" WmJmc.ntid lnri.l.liMl In r.im
, v . - . ,
Irt tulicribij'
r -nt .doll
tr
Iiaiirr anil l!i rrvnatiidrr
.11 B'ot lb.
A JJr,
ilf.NN I''),
Pu.lnbri. ,
POST PAID.
II und n.luipr of tb. iifht.ttr AmiT'C" ron
ttiniaa 116 afra of rb'.i.r rradlnr atatlrr at d
itlu.lratrj aiib mora tban tbr.r btiiidrrd ikcrai
i'i. -r o.a it,, nil -r . I'.-r talr attbiiftti,
Prir-7 7'. tM
rrn iiin ik
Ncu :mtl IImciimu' Iaslai.iislimr.il
tXiiiia jr-t, jo ii li" raLcLtLj.
TK IK . "l. Ml LAMP-' SC
A. J. BEOWN &L CO.
I'..! iiit'.t lf i'a' ,'.'! al Wi.rtat'.r.
i.itr upt'" ! i 's. 'i' -i I ili . . i n, i nn
i.pi ii ,.i v t' f P t Vi .ii i airi.
Mil Mill M I II' 11 N I
art fit'-' in. . i nrni
v. www: Tiir.iu .stucu.
and Li:KN 'i hi:ik run i:s
Ai fioi'di ki..' tr ".'' f a
VERY LAH.GE JOICP VT7T
i i,w
IliiSIOS o Ni: Y'MIK IMlIf'KS
Out Sen rii .finei hit ln n I'lif'aad
arid fiai r tin tiii'.n, "1 bat Iwmj-I.I
.arf.N ul I'm kPft. ' i.ii.t A (i air
().,! In i inn fi.i I n,.r' .r2 tinftrti. arc
an .'.p. iopI up a ll aril al a itraa . uiiiirr
on .Im ! I ir.p iruiii.ii '
t'oiinlrv llrrehnnla
f.und. Wrll li.iujbl nip J lull Soldi
litaMaatKI tint and call
a. J. i mow N tt f'O.
Crat.-a! IJioi:i,iiail if.rjotl'r tb I'ua'.ifS'p
it :
I'lU uburf . M at
It
irf.isri h rou
lots
i
, I.
,n l .1 O
l
u Hum. Hill mJ. ! mi.
uw i 1'tUl.U WN IfMtf hit -I
an -i:ilM .'..a.. nf.1
l l nvll' Ikl Im 4liaf N'i"
t al M I I ' f aril, r IVI m
ll.rlf. I. trM fli fM.la lll Hi
iWW.iamI mm aa, I ai'"lat '
Ik-
IVi.
4la; vf aaij 4m'i -w Wr la i .l
Jaaaari im aal i i ,T
,i, i.,i
.IH.f'l
.iImIi at aawk i ma n1
Il.tatT i.
(Hia a!aaaari, i
Ukr.aiUan ! II IM4.'
intli't li"' 1)''' '-'''" Ikal l
I) .Inn ..' Wui!i.1 I I itr. .kl PrIJt '.'"
I '.III al ttatlaxJ kllt.la 4 fl I alt. I' la
Ik. Itlk 4J "I tn.al.r A 1 lt
rr.M..I ia (la, l 14
An Intlraaifnt l arm I nraatilaf la k Ik
t la I aill ai.. Ir.tam.i.l Na iati I. I'.rl.r lat. t
l'attil U ai. illittift .ra.r t, l-ta i. t
1 tll la aatrl mall lot Blub ai'4 'I1W k 1
i la V II'kIii, ttt. iim.i -t ik.r no i 4
Il It Or.l.r?4, Ikal aa. t all! V- ir,'.t.4 (. r r.
bal. an4 all. aura lo Ik. lrl M..4a II Win
t 14 4ai nf Jai.a.M, "it iwl tbat a pjaftbia
, I. r 1 , . v
I I lb. Irl
b-. liu. ar.li l.nrrai..'r .P t
II r Kultat'4 ll.aabl ai.i.iap.r
I italaj al IUt'aa.1 Ikal .11 rar ajj ap.ar
a- .1 i i.. tl , .anic if tu.i r.,i . ai
trui r i i a( ir. -ril IJl.aill.il.
HM.i:nii)" i.riTini.If umi'i'TiA ti:
8 Itta: i , !i b. at ll.br ' Ir. ir r, lit. Ibf
4 I.. llir (r .. .. I H. ma ' i. ll''
I.l. I . . tbr lin t bl S.ii .1 J II IUI. ii ai i I" '. i.
lat. I ! Ihr lint Kl t .1 1 . J
Ta.'.r.f.f Mil. at .f.f af.
s r ri: or vkumon r. riu u ii..n
K i '1 t'l'l '"im' i , s ( 1 ma' p Su
i i -I ' nit : I.p IkiIiIpii at Itnll.tmJ
ii '. tin ami lul Uip iinii.ir t tt.atai.it, m
li.r antli 'I'uPtilai mil allrr I In' luuilli
Tii'tilu in Dprrinlii-r, A I) iI7
llnnibli rfiittililnln(;, ilprtli llfitnrl
in p a nl Mi lit'imiti n tn llir ( mint nt Hut
Ivr.il, that al Wlitirhall In tlip rntintl nf
SVa.liliigtiiii mil Htalp nl iSpw YnrV. nit tit
ali'int Ihp I lilt il.r n( Drrrmbrr IMMip a
l full r itinrtipil In Ailp!im . Illaillrt,
tin it nf Wliiioliall alinrv il.l, br llir llrv tt
Hi. Inn. im, a tlptfi intn of I'ip Mptlmrli.t ilp.
n.'iiiiiiaiiiin, t'u't an thm if l tn niliiuiiiMpr
i!ip imifngp rrtrmnnv, nml (i'mi lint ttitip
in ihr yftth iIht of I Vtirntrv II IS 10. hr
IhpiI ivtth lltp Mbl Ailaline A. in Hip lftrt
nliipfi tnrii nl alt ihc iltjiir-a frinrpil In tlip
in iriLigp t'oti'ti.ir.t, In'n tlip atnl Ailalnip,
v Itliitlll any Jtl.l plntn-tnti nil llir p. ill nl
iiir iiplitlntirr, Ic'l I Hit ami I'-'i 'inr r mat
nm innl icpnrsti' fi.
. .. i .. ... ...
mn irnir hpii'iinipr
InttliPt slirnnlh Hut
.....
thr mil A iLiltnn A rlnrinp thn iiiiip alip lir
f't will h'tn. riiintmllfl I ho rtlitip nl iiilnlip
rv u it'i nn' '.itlm W lit 1111 unl imp I.pii
I'miiiti'V. 'til l "I'll ilivf't" ntlior inrn, anil
iltinrip ili wlmle penml nm hrr tiiifiinit
ilitfjr lilt 'mr pPlitinnpr, s'ir I111 Inl tlm
li.'i' nf n pmaiutitp, alrnlling almut ihp rnuti
ttv rpTkUtfr tippnttiitiillca Inr prna'ttiittun
Vmii iic'iii'iiirt ihi'tofnfp litimlv ptm
tl.K lion. Cillltt tllll tllP hoilH. Ill mjltllll'ltiy
lirl ri-ii him .mil tin' anl Ail'llim A. tint
t.f ill.. nlvnl, nml a bill nf illtimr Mlilfil
I11111, anil 111 linr, lli.it tin 111 iv Im irtlmpi) in
.-.II tl.mgt nlitrli hr hat li.il Ii)' M .tiiirt ill Im
sii.l tutonaiil of tiurnacp.
Oil M 1:1. mi:s
I) itml al Mnlillolnnri thlf Ut '1 itay nl No.
vriuhi i, A. I) Itl7.
IIKIII!S n Im lirrti 111 n 1.1 at 1 par
In rno llinl Ihc sttl Adnllni' . AtnP
il.pa mil ii.nli. Mitlnn ihu St3tc,it It thotc
fi.rp nr Iprnl tint the sii.l Aililine hr Mini
11" "dl n appr it lii fo-o llio Sn; rrm (.'null
1 ruin lin li'il leu at It uli trid tn 1 1 tl Inr ihr
Ciu'.'jnf Hu'.l im, nn llir milt 'Imsdty
i.cxl .ifit'l llir fourlll TursJ.iy nf l)rr inhrt
P m 17, In Jtianer tho fun filing Itttel of
Or.irnr l Amp, hy pnliH.liinf; thr atilialinrp
f an ' lihvl.tMlh I'u of. Iff, in llir It ut 1 1 ml
ttrr.l.l priiii,' I ai ltni'ai.,1 nlutr ri .i )!, tlitt c
l('pl UP'P. Il'p ! I , Ihp ll'l I'I it lit, li ah ill
.p at IfitH t Mitv rl.li t I'ti't I itJ In thn am
no'i nf tin mini al.ifraiiil
On i-n umlt t tnv I a nil nt Hi ntnncinn i.
thr r.iiirii v nl lli'tini'pnn, Una lil'.ti tl"V nl
Pccrnihri, A 1). 1M7
llll.NP II M.I..
J nili:c ni S' t ',11111.
' II Il.ir'tn;i"n, A't'v f it I."'il.atit il
S I'A I H OK VLHMDN I', I 'VI Hi Urn,
Hull unl ( '(iiint", r-. ( I Hiiftrrnip
I'niifl nf Jtidn itnrf. In Im I.p I J at ItulUnil
itltbin r.l l ir Hie C'ltinlv nt It'illm.l nn ilia
'tt!t Tueti'av hp n t In Invt irit tb I iCtlh
I'liivl iV ol pPM inhrr. A. D I It
Tli I.iIipI ill Mlaa llatli irii n Mnun'll'i'.lr
In thp I'onhly nf Hull mil ilnurili llisl at
Salrtn in thrCnnntv of U a.l' mr'tti and
St-iip ,.! Ni'Hr l.tk.nn the '.'Oin h . ' f t
' '' i .i.sfnllt 1 1 1 -t i r I - I In "u-
-I,, tS ...t.l v llf- Hot . Mi Liml.Ptta, rntn
t.tpf nf the (in.ppl, nml finm lliil lift, r. until
tlrr ninth nl June, he livnl tvtih tlm
il I iimii, in ,M.inrl,pl"r in ll.i' (Ini.nir nt
llptiri" Eii'ii, in ihtt ttttrt nlni'ivinrp nl .ill
I lii- dniipi i,'riiitp,l by tha inarrHCr enre
li.li, t, ulipitllip tlt'l S it j n . will. nut arn juil
r aittr, ilfnllv ,liirilpi lliti 1 1 ri' ! I a n I , mid
In. itit "iiiri) riiti I 111 tl e if am I, ilp.rrllnll, it'
ll slut l" lle w llli him. or to. pprfonn ant nf
it p runlet icqiiW"! nr ITf fy Itir tintr,.i'p
rnri nliit. I nnr Lilinllanl Ihpip'nrr pra i
1 1 . i a linn Couit Ihtt thr limida nl Miii'in'inT
lip'itpeit lntti and Uip aall Huainmav bp tin
anil ril, and l hill of divotro pialllcl lain -Alt'l
Ibis ItbulUiit Mill iht prtt
patfd al KnlUnd Una SJih ,li n' N "-m
hrr, A P I IS I T HILX" II I Holt .
Mir.HI.NS it l.n lpfi mt'1'' '" "
ami llai ."fn il t
ii.,t ri ' In till a "Stttp, II la tin rl hp m 'rr
r.l lliat ihp aid Sn.tn bp .iinitiiufi. 1 tn f
;,r tr bp '.up Inr Snjir r itirt (.,,i,ft Li I hpl.l a.
Iluiljtul in and fur Ihp roun'tof lluttinil, nn
hip mill TiiPtHay nrxi fnl'ii'tinr; Hit fnuiil,
lurtilit of Drrpnibrr, A, P IM7, tn an
tPf Pip (("pynlltf lihil of ."U llalbnin lit
ihlitltifig Uip tubilinrr nf taid hbrl, tt nil
il.i. niili-r, in tbn II utl and 1 1 era '..1. f.rta'pij at
Kuiiind afiupvtnj, lliiro trpt k. ajrrpiaiiali,
Hip Utl nf rhtrh In Im at Ipaat Ikfpp wtn.a
prpv',.in"i lo Ih "r.tinii of tlip ,'ii'ifl .,rptai,
(a tii n under mi hand al U-illand in I1 o
ri.i.t"! nf Kul .nd,!,,.. ,'7 Ih ii '-' N ei.'l ,
inr, A D 117.
Ml' '.Ml H Nl.!..
J'ttij'v nt the S ' f Wmtf
Ii .rsroi-w. f.t ,iMf lijint ' Nil
dJIicsliirc HailiMiad
if N ind i'trr O' ' e.pf llib. Tiaini tv.ll
1 f tut, i.trr tt .a I ltd f ., Ma
Paairnyrr 'llainttt '.. t jn In NV r ,.
nn Inn in roiinrrtiun mill Uip litrhiur;
lta.nl, Mbirti Ira l r t hai ilo n Jl 7 a m
and fi tn
I lorn NN inrlipri.nn i 5 (', m if,'! 3 ID
p Hi., roilfim IlliJ H til, IbP .rumJ and II.
i.at I'ltrlihuij Iriei lu It". Inn
-Sia.i from prmont ana1 Sonk.ia and
Vaatprn Sua llaoiuahira. ail! dtliirf ar-d
irr.'i aaeager If'.fli Nn tararaiiaMa in ciu
iiprinm nun tl.a abotr. llaini
at lrri(ht itno ttlll lit run daily c H(,
'? eonaawio. ttltJ. nuhhia
I ip.2m ll.ta I . si. ui' aKI)s;. l.,.'.-
flrlrakPi, ?S. 7.
KU tl
o0V'. A' a I HUH
I " O I -p. r'. Nla ao1 Ik
L .a-l
,. ll.i . i s '..an n I
sivm-
v
1 M
.1 ,a.Ml"'ll Vna.l
. . i ik. .r lat tll
i . Kai ' I 'Mra
..... Ik. tlik 4lJ (
i nana at i fai tka'
i. ..... .a .
I P I t- a 4 a
It, aail
BjimmI t t lati ' tl la laa . l
.1 ,t i
i. . .Iak I' il i.a ..,4 4a II. .1 Ik ta'
raiafpla.p l -It Ik. rl'Pi at llaalfi 1
II4r.. K ika4 at tk. Waaata H.ai. r.illn..
I A at J ( lt. i -I., r.'.kaiaa a Ik I'll
a.a Ukurkatl al Ik. Batk alt'.allki.
WaalP ltr al H.f.i la IVnl (Ha,,
i I lit. aa4 at .La k-ifj. laal'uil
( 'nanimiiiiirfi
t!H, l'k'iT, NVm Y. Him it.
.! ivtra t. A Hi r.
Hk4 1' . is-i''.
A I IS MIX All S.
Air II IlKirf'i
... i
m (' Ki i mini
Mn n vi i, J. Mti
Ki.fi in I. OkNirkt,
7.1 it it Unit i,
11m, i I Cl thk
1.1 If 'I rinnn.iv,
I'm W KM
oi" iwi,
M tl M Tl Cl t k '
1 1 r s a l s t i s t I .
il Mil bl r
oi.it nova ii a jciMioV
la id hi Tun ii ' '
'pur .ut
i.lnriii .1 . aft Hit- rm I !" ak da i-(
It Ui. II at I.' ral 1 ' I- l 4 la Ikl M
an
rra.l
ll.il , ), ..ii. tbr .1 r. i I llartlll L. oa. la
... I.. ,t m. tb .r'' lli." I" I ' kipi a
l-a II. ) .' .l. . i in 'I - r 'I Ik It .
ial ifitointillb. . "iill. Vp irlraa an4 Put .
l.aa.loar..l,k.M. I.. ll.U-ri Irani al.WI. Ilwr alak
Inr la wbrl a alt.rn no i...a b.ia ak a'tt'
ti. Il.tiirrt arr.i'ul i l.t. oM raataiaiii aaj
fr ir i.J. t, r tk.lt ailrrnt ia41atn I rarrt ri
lb. plli.'t.'. -if -Hitl'C .I.J III Mil." Atlrt kl.
bn f rt..ri.h.. Iii tb. liM.lnr.i allk .n. of tk.
ta t .ri.i.t.ft. ri oofci In tka r..m.n . Ii pnuMil.at
tbat br tan fit a tn.t ai.4 alt tm bt. mi al gtt it
l.'att'.n ti. Im li"l. la mill ami all lul ntlgkl- I
.V... a.nllrMli'n Jii.l bl nr In nar f bilk (at.il t alb I
an-t b' w II ir l ni am tklna fr-nn tka Calaa
il.ian I., tb. Pab. Ail.. In ant laikbtn fur m, rl ikai'.
N AM Hi .( i r.nlo. lit.n la ri.'kaiic f. r
a. tk il.ll. I r.i II. W. I.l II II '
II ilia. I N..i :ttl a7 tl
(ail U ! (.'irla !
Air.VNlT'.ll I'.ior .r ft. Tall r.n tllrli la
1 I ill in r.n. I i 'i ml! .r rl.r i' a I Jill, a
tl .- i. tna.h .rri Ii i II U 1 1 1 1 II
Kul.. ii. I, l)i. rn.l.rt I 1st;
Itonl.H i-eetiiiiiiieiideil !)' the
Stale iV ( i. iipi riiileiiilf nla
I Put i.t I'u I .rini in if 'imrttc.
V. Daric'r S, hrnl Inthmrtt,
:i iri.Viiri'a' Si 'e ' -.' v " t' Tn'r-.
.S'iir..
ATam-rllti .f lb. Slat. i J nnty .Sujtilr.
Iriflonli al M..itiMirt,iu tbi JOtk ilay of t !
Mt? it it-..
llitolrnl Tbat I In riiti.intlor i s'taarbai A.
at.' Arilhm.tir . rrrinl.il Ii n a' o trior to a'l
ntlirr tri.ltiri OB Arltlilltrlla nr.w lirfol. til. 'Ul
(P, rirrllln tbr itrlr. ol l'rofr.i..r llarfri.anl
inaitniirb a. Ailatni I. noa In rtiirral n.a In our
icliool, aoobl tic' at tint ton. r arowtni nd apj Ho
I. nt nr ht.ty tn.a.iiri'i by j ol Intin lurlne any
I.r. bi.oV', b"t llll fr.Mil attb a brio r"tilftlr.li
tbat llai ir". I -. iiirnl.ir i anil Cnlnl u iiiunl A
rillitiirtti., nbribi r n.iil . a tniau. nl irrurliir
llnir 'tieh mrtitnl ttalnli .' i r f..i I'tai'liral imr i,
in Ilia Mxbrit nnd llir.il lib.l.1 Ir.i.r al. ilprlilrijlv
Ul'i rl'.r I , any "Ibrr nitb o bt.b a. or' a. Ualnli J
tiinl a.iul l u'ibr.tatln(;li nml nr.iin.-lj rp.aio.d
tbr In" -Im 1 1- n of llir.. Iw'Ai m III n i tliaoc
rtn b piadr.
; . tilVlll M I WIP Pi.'ilriil.
M;nr.l j ,.1MM- swtUIJ,
Motilif'.Ur.Oct.VI 117.
Tr Tl.t fvh nl Ili.Ut) i.,' Mr.. Wiilinl
rw"miHftnlrd In It, coni.titu n ol IHlO Tb a
I. ,i f I,, "ki arr i. hi by V in K. ( ' Sliddatd, 111
I. 'nl, N tn Ward f'aillrl li, and lrO(. V irlli 1 1 r ' '
ctallt ihr.nifliful tbr I'. Stati'.. It 3
Sr irr t i avtnar,
lit.ttirt '.I Kul' mil
I 1 ) I'. Il rriniiKur,t lint a
S I ..pp
-lal I'rnUl. 1'i.iin
Ii. bl. n ut lliillainl i il I in
tbr 7tb .lai ol Ibr, inb.r
d b.r iai-1 dlrtrlrl . u
II tJ.
t1......!, IV'm It... Irala.
Whrrr-.. Ml . rl 11 i. t' f I'.irriil.r i f tb. I. it
. .11 and Ir.t.imri.l ri I'll. 1,1 I'l-b, lat'' ol haul In
il.l dl trirl, drn a'rd, ta.lalr, ba thil t Kl. !
a'.it.'al i. ti in a t time I., to, r . it rr)r-rrniir
"at Ih. rr ii.i. at I r.ifrrli ( rai l .b.rad ! t.i I
- ultli'l.til for tbr ILiliirlit nt tb. .li bl. of laid ''i
. . ans! and tbat a 'rt of thr fralr.lal. of raid Ir
. pd ral.,.. I l. obt wltboat I i Jar v to thou Ii
trr.trl in tb. r.iniitidi r. ami ttnrafot. traitor
rni-l .our' t a'attl httn lirrt... to . '1 all af (l,t r..'
,-l.lr of lai i ,l,r,a-r.l rt..l llir dn.tr of I1 -Miilm
of ta.d d.ri'.r.I l,i,..,,li,f tk. rrirril
ibri.i.f- laid tllalr rot .lata ol Ik. llirme I'alln '
i j il dr. ran ! rot talnlnir alo nl 17 am., Iitcuit.
I rr. d It tnortjtatfr tn. I tl . NV hi t I.r raim, io ra".
in Mi. 1ab .r.
'Ib.r.r.'r, II ir dr.'. rri b .aid ' otirt Unl I
' n; .liratf.i br tr'rttt . .. b, at n.f an d.rliioit t
tbr Ur.l Mmi. I.r Inn. tl.a 3d day ol Jknuatt
tipal and thai a . i nt Ihu ordai b. i.ubtiit nl 1
arrk. iiiTpnitpty irnioiii thrr.to n iht Kullarnl
llrro'd a t..Hf,a..r f.ri(.lr-l ai tliltai' Ibat all
'.. ' I I'tl'tt I IIHI k' '.If I' I l i-l I I Iba
i. in. it tlw) itc ran. A tru. r. l.) i.l lltrptd.
51 111 ami Hah Itrfiitir
I'mnmn'iPttrri' ,V,ii(r.
1 1 1, tbr vab.piib.ri, b(nr aii.lnl.d bt tin II a
Pt.batt I'oiirl for Ik. di'lrlpt of I'airbarr .
. irml.-fiiiiri to t.'-rnr riinltii ad adja't 'l
plaint and d.tnalft ol .11 iron ajrait-'t tb.
tat. ..i r.i. I'll a hnirr ui .i i'..uiii.r. in ...t
di.triri rrraarlit. .1 iitadi.tl and alio all rta.ai.
and driif.nd. l lnl.it. I In ..P-rt tbrr.l.. tr.d lii
mi. i 'b. It .In lb. I.l itai ol ll.irn.l.l HT, k.ti
a, anl I-. r 111 it ".r ( a. do tbrt-'itr hrr.l r
t ir 1.1,11 Un " ml1 " i I t . i ' i ba.ii e" r
ai I af '"Hitt" t nil. lit. I""i.Imm
... i.l. ..... li. 1'. iiinri II,. i'., ,. kicfta.l
f lai.tiar . 1 M a, In 1 1 I r "Ui I . f'f , k u.
niilll f 'ill r , ' ' ' .1 i a I. ..f , ,, dill.
I it ii. A'" t I urn Muair , C'dh. t '
r ...a i i). . im; ...j
S'nt in lr Sale or to item,
r i it ii t ii '.tu
' 1 ii. '!l II 'Ijr ll rr.
tl fat,,. ...olk fllloi
I ' .ft', main r d
i. if !.. i.t ."Vi am. .
I tal d al a. Ii I
'. it I'i a.t.f a l-k-al I f '
Iataa
r ...I I n id, i ,- a. t I. a. II r.'.ti'alid n-i a
.lain Ib.r. II al... ai. af j and .afar nfdtard mi
it irn ".. It Ir.t'; i lb. urimty of Ika rail
,.i tb.r. a. ila, a.. I. an rlti.trrt aaarki l
T'i. a ..... a, 11 I., lit' 1. 1 ill'....,' ,..
tt ,. .,' It . ,a. 1 a ta .... t. i.llraf oaa arr.d
ti l-r ti . f.inan -in if 4iii.d a i good .rearm
or I aid ., a my In lot laita it. ao.l aolk af poatl-
i,. i'...iv..,. ai.o.so iiiinr.
llr -uikat li I ii; 82
Telegraph holier.
rIMI I'. Trutii r nf ilia Tin; and CiRtdl
' J t'iiiiit Ip'pdiin'i I nn. it r rail np
nn t' p arrrial i'jliriiiit m thp rapital
I'u k nl aald rnii.t.aiir tn a7 ll"1 folloairji
mritinrfl'l on Ihrit ipirral i'llta-.,t. nt ;
on Iba aih 'e.. bpr, k7.lpnl r)plifi, t,n
'I r Ul. . mi 111 J'!i id .SniPiri'ipi. 1)I7. f f
I 'rn ni. art i n thiit i mi in. Iltli Ptci rn
Im. 1-17, in ii .1 Ian . i. . .ha,. .allj r,n
l.pind .rri r.lin? lo afili llnrd t, tj,e artl
rip. nf atairt I a I, on fif Hid Pi"V, pa
manta mtj la Wid l lhr l',ttil of fit Al
ti,,a at ihr HnV (if Hurti ft,,-,. , ,r , ,i
raiMiri. A Jj.xaar.i.' 1I...V . Ua.,!,i,
at thr Hank of pi
Plllirt, ai Ikr Ha l.k nf
.i.o..i"p,ii, i, r, JUr.V of HtHi'l, M Ibp
', "'"-'iilM lladMii; ll II i.naf n.i.,
tbaia IU" faarr-.aart fax itt n nl ha filar.
(.!'.. NV IIK.SKUIC'I . 1
J il rt" K. TrHPf
il r itii I.. )
HoinarloB, Heja '41. 117 ! IJar
STO v"
.-a... . .... ..
f M.HAMrt.
m.aKB-.
WTA.M-KN
4 7IUIV
H ... a ',
Parlor Air
Cask
ltfd.1
ii.,
-I a
I '
Ut I I
M'l '! Ifc. 4 - ' "
''- ' -'
. n, ., .i .. i u . i . i
at' vi "

xml | txt