OCR Interpretation


Rutland County herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1848-1850, April 04, 1850, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022356/1850-04-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

I
!
l&r
IRIKTV.
Teaching by Analogic.
A a ' Z' w ' ''.rif-'r anr.Mlficrd
oft? Jy ii tm ili n mf
t'ld Hfoft runHO i utiuiltC Ih tH -
) ',p r)ir:...Tt Vhi ' r"",l','
v,H jt 1,,1,'y tk ' Mini Ite.'tvilM l ll
flili'.. id 'dr )f.l; a ll )" l''i '
ri,rti'' f. Di-itJ ot.ijf le" u.u.Ti'i
in ; I -ii' ' J" ")' 0111.'! I"
Nn .lie frc'ier livl tOtu1ifNU
r.rit ht fotinJ, ., ' 'd. liemnl SmmIhv
ml o- ! a;.'. tt I.icIi l.f C011.1 .1 J -fi'ijj
Hi !;, Tlic fn'sil ly ..mud
t!.ntl Ml!l-ltlMM milicij hlwl.asK
, nt fit ilr -cti'-lpM, Iml I llio t, , e
f tl'f .lii i 'I f-C iltJUT, M ft"t fl l'
mt li.'iMi!, Iutt!. r..iriil to tlic inn I
r 'n liWi Im 'iu'I U. a.is.ven
tu io'iitatiniiH' :
I' i munis I'iJsy, ?ir an J yin!.
P t of titf "i-. '.'
Tl f-frcrmJift f,'ic.oip reiiiin.i ns
-f ,vv -trier inManre cf tlx f inC hi tcacl
iiij by !im!'c .. A fc ua'c tcnc! u . f
u ,?... lint t 1 'Hi tin" of.n
q l et V, !.:'.') i'fvn. once wisliwl l
Crtm'BHiiir it" I t ll(r I'linls all Ilka (if
faith. Wi.ilu 'ie wrm liymir to ex
'in 'he inttiiinj fide veunl, n siiinll
corned Wii Vi lid m Ms-lit ftlnnjr tl c
ItP,nin. .'v- ,' r2 i j.in llir lliclliitit lur
Aft i!,ittli.it!ni), k! i' vclniiurd :
If I wen-1. j :. ' :i yvi Mint there is
a !pj i-f tiiii:t.t:i in il.ai'lKint, yon wrmd
U ti-ve in.', w niil'nt ye. even witliot.t
itc!4 t yon.-v rs J'
Ye., tin .hi.' n ..H'.l it.t .oli'.'nr.
V! tii.it i.i faith, .'.ml the sc'k o
rni-if.
'I'ht! i.ext il.iy in nlcr lo test their
rPCO'U'ClKHI (if Un; ll !S1!1, il.C iikjiih cd
Whu ii fnnh I
'A les: of fiiiiitoii in n Unl !' ns the
atnwcrsli iitd! from a" I jsirts ol the
The lotiiiT the lc!iriiiiii cniini.iics
in fewrs, lie M'tii!'r the discnx- proves
fati'. V.ivM the nrvoiiv system m h
ii-b. il -'atenliei the (iis.-nse-
Oi,i' t :he 'cvereit striiL'L'le.' m life
i H. ni t.'uicii a irotid sjiiril and an
rtli ') Mix'.
Ilrr. r is the cause of man's mi'ery.
i 1 1111
l'or Siili: or to Kef.
R- n f 'I'" !' '"'""if fr il.r
lo ,ril otWx '"-"'ii
l i 1 Si kii'n T.nern Strnii) in
? K-c- u lt""'in,)
lj. j- f"' su , niu.nnl in a cm
,r ,. , ,,m,
i. 1 I it n I c ill ul ill t III If rrive
pit , i il . n ir . ll ! in llif linini--
.1'i i ill it r.H ci '.''iiiilril irl.lf
W k, an ! ..i t1 n im m i I in Wfiitclnll ,
it nil!, i t'if.. nil . ..I I 'larriiilmi Sn I n(:,
nliilifiH ,ir jj.inirf to Hi.' sipting
"i.l Ifiip tl.e j);f in i im. Willi tn in
n"i uf ii.rif tt tit it 'irr. ll'iuw
rvi'n; iji,i'il v ! 1 1 111 inv tiuiript i
i! rin ir mi ! iii I lie W.nlniisiiin '..
111. lilt ( . A lllMlli'j) i ill . llltllll 3
(.t r.i ! if l ln pi ii f, in it, in;: - ui it ad ill
Iiiii t'i t'lf li.ii-ir ol lhf i mil. It i a I no
: i i I -i i. f li.f i l.n cry Sialili
J'.h..,m ,n Tiln. ci i n 1 1... lift i nf April
l..f irr .in i'i I I'jrl'icr j.i'.Ku!.iri eiiriiifc
o! ll.t .i'm. m it
('. riir.SKY. 3d.
r.Mt r ifn.i,M.. IVi i '.'Mi, i 'so r,
"lTSVe" G-COD.Ci'
Luther Dmitris
Hs ni i , I ,: mil mtf i
.. k (; . i..t, i in .ii. ifi-j n jtpi .
ill ni.. I til rwr ! ii' i.f'fir.t III ti.
mirV i , a. , i m Ii lu r l i r ty Inn
prirft. del '.'3, 1 - l J
eiM I. la'-.'i l.f'jri?fi w r (tiiii-fftn lt-
i ! a . . j-.. Mui.-r t ..fli.,,,1, tr l ull lHl
Wu,tr ,to i l..cli i . It li.uii.l tl,t lulUmi.c
liiiilip Drcv-- ;iml ritcik (iootls. Art
I" ' i ? ft Mn.,.. M .1 Ait rtnf!n,t kii.I
Pr- ,iu I. . it.-, I i.l. I ("I .'. Ii f il., ,r,i
it t I ii. -I i, 14I ' e I r. I .t tniKt' IU
(".. Oi.. 1 f 1... H-ml-.i, ,, rhai.Kttl.lt
T' it.i I 1 , V M ir .f f,, (,,, ,..l,JU,
n.l 1'unl' r, r.i.Vn , 4 ,, Vt.i it. t,r I! nutti
tfl.l sti II i.'. t M HI''
IUi Suit MHW. I. 1 c '".luiff i, HiiJ,
Tft,.-.! (im;i jt.i.'t 1 lt,l I ..: (i.riti tr,d
H .
rmri,.;.ii ,i: '.ili it. I Arr.enttn
BROAICLOTHS,
II l I' a ll', -r ( t..ir.rrr, 5tllint
"IT"'1' 1 b " I thrr Vf.11,
nt.ii r.. i,). 1 1-41 Cfatu, 1 ,0lJ,r,
l-!v Mvl-
(' I 0 t 1 II -
'.; t if I 1
dmik?ti': .no lis .V-.
ni.Mj..i,.li i.r ,0 .u.u ri. , .Urlint,
. .WI..J a tltfl.r1 1 .H.,,tl) ,rs, ).
i. rt-i .i .1..,. r.v .' (,, , (,,.
lulinr 1 , .11.1.;. ;.t, j (,,,,.,,,.
M.t.' r"r ' ! ''''" ,J
tie Ul... K.I i... s ,,. ,,.,(('.,.
. Bt.i... a. ,, , J ;; . i ,, ShlJ,
K-af" '' (' "cV.n .mil (lUsi
- II 1 "Vr , lr,J4. ln'j M,Jic,llt,
1;
'll 'I'I I I tt ('
J. - .r. it'.-t, 1 'ty it,,
at 1 nirltl I r,t-t at -t
l - ' a. i, , , ,,lr, f(.r ( M(t
-11 I ..' i.i,.. torurtha.i
lu.ia m ur ,1 .th I.,
" i 1 nl
1 t it 1
f '' ; " i'S t ihtli It ,1, , I,
' '-as -. ..' fv f.W, ,t,J
'",.' . . ' VJ.NI V .f.( fM,
A i a., 1 tl t . 2 ,w
FOR S'lE.
1 r UM '., t,. ron.
lFiSS " ,,a' " ' p, a.t-
Cv ! Y f-r. irii.t rmnh Bf
iT-fri 1 I V-ri. itoiunt tiliatP. nn
, r " "n s'd
arm la tat'.l f.nr.l
" I film, and coatf ,,,,!(.
ti.' ti lit ptif-riatrt. t,T ptunc t
it.t . ' .,. c.n hate a. ..nS lie. at
I.. in t, j 11 tilt ,,m,lf lirf
' 1. f 1 painrglari fi,qUit tf tu
- ' if u iht inrtntt
A pan ,, cut, (n, ,,le , ,i, ,e,ri ,j
rati tpri'j
b, . j a.. 1 . JAM. 6 H. OLV.N'.V
. " v t l" .
..'l-S!t.W
I
I
For Ifcf tfrr.tui a;.d rtrnunenl lure
A wi f. t t tk tm
iH f t4 1 . btf ' '.. n J U.
ji 1: it t l H UK Jl.
TVm I 4t-'al ti-i M im 1 !.rf a ' tfct n 1
Wiiott fF.it 1 1 wl 1 m I v i.i vwVi I !-' Lu
pi.fxHh 4 ifj r .'J (h- -t U4!i IB
lirtj fJ ih l r : v fi 1 N IM lurf ta'vtlt'i
Dr. CURISTIE'S GALVANIC BELT
M :si: tic pi rit.
k Ull iti tk rr4l rf-1 rl cilUib CCttl U H
C kit I (
I DKltll.ITT,
Itlthf 1f-.,6R fh tVTif"l tJr ftlf tiMt to ttt
umi' h vp. i n m m 1. t r i ri
ftti c.j iN,,it ption hum aijhm ac ftf u
ciuio.Mt oi 1 Hi'j'M 11 vn no
inr in MtT r tr 1 1 m i n u oM pms in
tt M. ui i IO r ! I Ml t I NT 1 IS i I.
to vi t f im mi m nv ri la f th "MM 11 r
t OV'I.. N I llh K r Uf It Kl.'.NK Jlr
C . t t lif NHtUiK ml 111- ' A I Ml.o,
ll ij MhWllS ll'M l 'i,' U t iif
f j dm or t. if ctut t in f y
A Drngmpnt of lh Narvotn Syntom.
Cr-tn SmV I) - ( O'.'l l MM - Prngn nl V,!-
!' inr't Hi d,tt lot tut wfAfn Ttf ritkl fttfr
g!l of ltj otifi ijilrni ( Li.f it)!" tl.ij
tltnutl.tiiji 1 hff)fi.('f .talirt' 11 fiifrrt (ititan
Um u p Ji ! I ) I!. 11 1 1 tutiful krJ h 'UiJeiful Ji.
4itrj tttt ittNt nj k!ir iiTrr it
rtoi i u X irnir KitlL ititr.tl. rlntmt) iiJtictr
Dr. Ohrlille'i Qilvaulc Curtlvai,
4'Jitt. m Hit frt (hit Oir) ttffit rut (It hy
ti4 sjhtirtltan In Ut of th tnil moJ M .Iruf.
gf( ttkl iliiffliinc tl.e tifit Ml L'ifttJ Nttuit
link lirtjlfly unUt lb infiftn-'U
7e ttunttktn fW viof ir("i, fftu'tr . r nrrbfj
im ( HmJ, fint Iht 9tittini, n4 nttt d iht
tlt'ttt ifyw'V 4r ny firftirnfan r ISitf llifir
lttioln. tu Jo tiit I iut StatM, uklj Ibrc ;titt nr.c,
Moit than ,
o, 000 I'erRoiifl
IttluJirtt ill li lU.iti in rmiJitHitn, imonK which
tit 1 Lit;' n.imttr f.f Ulir tm tit tculirl. iut
Jtel lo Ntlwmi Comi; Intnl., I.i,. tttn
CNTinELY AIID rCIlMNEHTLT OUnEI),
Ln ill l.npt r, il,.l Iml .tu jittu tin, iui iTtrr
Uiir, t Ltm l..c . tu ius
lo lll'l.ti... Hit mi nl Hit (UI.VA.MC IIKI.T,
u f 10., th in nl 1 -r r.'t, k.llin.J wilb ll.it l.r.t ol
CDil.i.tinn, Ul r I -ia ci.,,) uilitt ( iiinint of .Ntrr.
ti. n,(,Mtr In orlnit) run, .lnnul.nli ait laktn.
fttich b Iheit krt!.u nn tht f.ttitt ml muirlff of
ll. il,.ii.i, Ii. ,1td l.n;..,) ttlitf. I.tit nhirh Itttt
lit litnt in l.it :.!,.; ilh lnjui..l ficullit.,
t-M.r tl, 1 ru.m ttiiti tanitj l,u crt.t.J .No romtut
tin itli tl.t tfltcl i.iullin f,ni Itt ii l,r alirm M tbt
OM.VWIr BKI.T I.Ui Djiititic lUllcitt. t,tntn
ll. nii i) nil t..n,i of it, ilttrk, n4 limt-li 111 Iht Ktlt
loun.l tin boli unfit; tl, Mignclir HuiJ ti rfiitclr.l
111 mi n.l hatuil II, a ,ii.r..,I.U 1. 1 . . . , , . . . n u., . .
Ul !lii .lurtr.l i( Iht Btlt llitteli; tlu.intc a r,.
.i.it ciirui4il",' w Kirn w III nil lo It,r n.4111 1, an.l
tl.inct lnrV tiitht .i.ln. thin hrrjirt; up a con
(inuoii (i.ltai.ir ctf'tlltiun CI11..11 h.il Iht ) tm 'I bill
tl.t irmt ip,rt ci.ci ol tllMl.lslA air Pl.ltIA
.sk.n'i i.v 1 rni i) rt.w it it i ni'i i.n A.in v
l IHilK.Sr 10 I.KMUl.WL lllh U.Jlk.Alih. Ol'
1I.AU
fCRTIFirATCS AND TKSTISOSIALS
Of llir iiiol ( iitloiilittd C'linmclrr,
( rti (.i tl.f ( . itr couU L if a. auffir Jnt
c 1 n .. in t!,i j.- tt '
AN EXTRAORDINARY CASE,
he r.' j -tt el) frotri .u
Tmlh Is stranger than Fiction."
C l ll i: O !
Rliettmatliim, Bronchitis and Dy.ipopiila.
ItliV H!l. .ND1S, , CI.IIKiiVMAN
tf Nna Jti.t ,,f , iitnij;.i,tlit i 4l:.,i,n,tnu th-i "iilli J
rt j iititton -
Sn..r,, Nt Jtr.tj Jitlj 13, t4
.11. A II 1 ...1. .11 iirar Sir t -..i uuli 1.1 hnnw ol
B n hit ha, '-tt n Iht tcmil in nit on t, r nr of tht 41 . i.
c.lion nl llll liU.V.t.SH Uhl.l AM) M.i Mm;
Mj ft 1 1; 11 11 f, u 1 .
for aM'tl iir..iy j.n 1 I I14 I ittn I'irttrirg ftoin Ilji.
t'l.ta l.itt) ;i4t ll.c .in . (,,-,,. ht.ai,a ui.it. ii,.r
c I'll. I I 'lit 1 . r iiantnl 1, firl In, ,11 11 , ri.ui.t ,. n . a
titalmint lnltirr .ljt , i,il..n jtin mice tn r-,l.
'Utrncf I Ift turM ..,iu.p l.i t,.t n, .tr.rr III Hit .111.
rhllifr of mi ).ailr.iaj l.ilita I Lcilnnl ,rt r, i ,.i,
f hi.'i.-c lii.tii.iia'iin u 1, 1, r it4tatti-r jtar r-jitl
rt ii.,lt.nn i it in, ,; r.nl.'r 1.1 iht n.lrr ..I '45
nil Id 111 c,.r,.t ,..ri t ol .ip4,.ui 4 citat teal in niy
nn in.l in, ... ..!.. iL.ji.hr, 111 11,;, triji.iii I ai
l-u, lr I I., tit Hi., nt hiiu, M hii 1, ..ain I prmi, t 10 .t, m
I, ti. rrj.jnt 41. nun,. Ii.it 1 iitn,,ii ( ni) jd,...-tI
i. ll. .', ... , ,fc, .4, U ., ., . .,0,,glV . tttltl it'll,
nl a mi lit-.m ti 'i lirrun wnt.t ioiliilit n'j Ilji.
rtfua 41.I Miti, 1. at,- alltrti. n thu. 1 1 in u ir 11. jt II,,
ii. ..i ti tit .-j.i,. ,no.l iih t4ih iM., i ihn.iii'li Ilia
mrl.iim n Iht Nit, ,111 y,i,ni In Hit uh,,t l,arn.
cr,f.rja Hurt .rrmt ! lo 1 1 mi llmt.li.l ntnl hit), mull
f'tch anl rt mi; rta't ir; Nrlw.in -.jiltm 1 1 tn lliinir
thit I h.l Iml lr ih.i iut.o,i j.aj coniirlrl) 'latitj
At lul I 'a a. tl I 1 rr,i liitnj, lotiamitit jour tnitn
tion, anj iihniijTh uith ivi itr ai, 5. nut l,i. t, nf llittr
1 riM, , 1 i'i 11 ,nt 1 ti, til ll.c ri,r t nl tht a l l.calioil
of Iht 1 1 1 IS '1 I' 1.1 T ami mi Kl. tl K iith Iht
a!ti.NIUl H.L'lll 'llill titl ill Jubt l16 loan
axil ..i, .n.ii y-i 14 in ,,,,, ll,,r,r.ii 11, c
tt.'i , ta tn,!,, ,.4,, I WI, ,4,M ,n t0 rrit Ml Mf fitm
Tnin i.ka,,. , 11,,, 1 ,,4, , oiiitirr. 4 ii4i,ta
li.iifi i.i.- v tm Dp,-, inn. , ,4P it, Hiiiu
ai.m arn, 11.4 i,,. ,4,11,1, ,,,,n to tioiiii
air Such 11 iht uon'tifi.l ml l.iiri it.ulli cf tbt
tlft ttn'ti.t
t hut r.rmr, t, "t I (It hu T ml Kl I in to mint
ho hair lot I ht., 1,. .,if,r... !,.,m , jraljir Iflrr.
t'ni Iht) iait lur J l,m mi 11,,,, aiaiLH, I
tlLiltl ia ,,ra, i,,,.
1 i,n .1,1 ,ir iitj ttt; trifnil, ,n,i
lllhit.lll tV I.A.N'DI"
DR. CHFilSTIE'S
GALVANIC NECKLACE
ll tiM f, r all con 1 1., -it. iflrriir ihtlL.,.at or I Itt J.
I'Jfh I, llr.orl. ,,, ri 1 n ,i,.n I I'.t hlal, NtltWji
II-I H k II. j ... I r I ,rj,i ri, .f th I'rl ! Vruillj,. in
tl. I.fl I'm. r I 14 t 111 ti.t III. l,.luf.,,
hl.b I. ,nt . ,, Ni-,, , ,J ..h.t (in,,.!,. ClC1
Ia.nl Cli.f . J,c i . 1 rix
Dn. CHRISTIE'S
GALVANIC BRACELETS
Alt I u.." if ,i-t .tut 1 ,. ,a,c, ,( , n,,io,.. ,., ,,,,
r..rrr.W .rr.,.;. I. , r,., N.,( ,ru.
t iht llr.Ji'. lui.rt. ...
ratal.... ...i ..v. : : . :n .'
.., ,.t Nr. . M I .... . , , , , , . ,'
e! lit ,Jj
. y ct
: jfir.i
Tic Dolorcu.x and rjcuralsla.
Ttr,t i.r4
a'f'l ..'.rut
Si iik, , 4 ,
lain, pn , ,,
Iht l.,.t a ,
tt lunar im.il, art I'nti,
l ll.t I) ilt .1 ,. I .r ,,, l ,,1T
' t 11. L.' 'lurl II, U,fl;,r,t,
'-t. II t N, r h'art I i, a ,.-,! tetrt a si
". 7. n ll.t aflr-tt.! Ltriu Itltrit
4j.rr,, f
mt irjIK-al. n Nt t l.ll I Ml a
r-t-a-iti 1, .1 , .,.,4, .... . ,. ,
iouiii, .1 . ,, ,4!,,";,,, fl.,Ur ,',
gt.if. tf r.w,fi
,"KII," ' '.'.!. I.Mr .millt 1 a,, IU,
111) tt - I, th, lt (!, ,j itUkU '
Itcl 444. 1 1 !,,, ,,nj ,,,, ,,n.atj..ii it
MI ti i.tt U ai , fal ' Iht rwtMrj '
Ifriccs
Th. O.Jvarilc BIL, Tht Doll.ri.
TTj Qalvanfc liuclclac., Two Usllart.
Jht Qalvatjic HrartKli, Cut Dollar Each.
Tbt Matntitlc I'lulJ, Ct. Dcli.r.
lllll H-.I..III.1 l-. '
PARTICULAR CAUTION.
fti- Jr..t f (......'..., J l-.,.,, tm
.a.,.. a Cl "OICHEAD, M. D-
oiNriUL tui.sr i. 11 iMtm MI,
IV' Hi, ..Hi myt tw 1 arli.
H 1, SIT.M-i:. A;,m I , J.j ,,
Ctw:.U.
rr!7
111 I-- DV HKCKIVKI).'
A ' "V't, ' " ' "f" ' t.t.it
HI I'f . ..4, nr.. 1 . ..ft J iff r : l
O I. ltOBIil
SiPKrii t i.-r f,
lit. JJ J
'Mir.f t'it
I ill .'i-l-AV!
t J.t.rnilNCr STORE.
L. dAi'D'liv '. nil.
' il i j'iil 111 tu i.l a lnjr iiotta.!.t uf
- rt at. I
tlilHT SIDE fL'JTilING,
1 t'tj t'ftr nj'ii n, In a . . rt to l',lf
t- " 1 ' 1 k. nln, It i'iy ttiiiurtSo .'.
n.ti a
iWKC.nil ASSfRT.MP.NT
ii ' ' sn lie f in i 111 tl.:; t irtnitT ; inil I hf t
a tf i.tin1 RMM wri'k O1..1 lliftf
.ii I'Mifa In Srlifficc lt') jnii S. V .
. it. t a,) I'li'ina tu t'n ir it". ' , ' ny r all "(
ii -'i tii plc.lt thtinit it et to fll Ij.'
i llir . !
, I'll .I,. ' .I in! Dietm h!ifai pttrorttjf1
; i'l I, !i,ri 'ni mrc'ir.) iim ( i'i 1 )ii".l
1.1 i'i. I mi 1 11 il,..lnnriii, m l Intinp
i nJ t' i M.ii I'i In fjnitt? f.it a if im nl
tt,i'. ttirjritlil rniratoi In gltr jiMienl
tiii 'irin n I. .th 3i tu qn'i j 1 11 1 irn'f.
Ihft luting cteit f.i i'il' '"I 'f tc'iilng
ilirir Jlj'-k itl'1 rpr V I iwr.l 1 !, .111 I '
1 ,ot Ir.'ei.d i 1111 t t'. n fi.riill'irtn ?n t
lull 11 1. Hi') Imps I'i n"-ivi. a i- i.itinu Jticf
i'i tan in rf ip uf inirnti i??
J M1 I, l'lM)l.l' Silf.min.
iv .,. i, , ', p, c ' . i" 10 r. hit
" n:Tii i iioTsk,
I SFllllllim
II HIIIIIIII
III
,
HI
NO
IU t I'TJ.K MH'AHH lit 1 1 ON
(.'.u'prii llruitle and Lhn Sts )
A. Wit in 11 r. ite I
H. 11. W'un-i r k 11.
I Proprietors.
TBI lit nilnTilicr..r..nii -rlv cnt.jckii pi Mr, ,
lining til ,.,1 the C'KXTIl.lI IIOl'sK,I! j;
I .n. itouI.I rcf; .-otfii' y lay t tlieir roinitii lri!i '
aii.l tr.irtll.T' Htiicr i'Iv, tlmt l.y ttricl .ippliri.tt-.n
1 , t'lrir li't inn . n ri.y a ti-1 'li'irfnl ,ittti,i,,ii l
tli" vr.r t nn, I r m tt.i'-i ( i' .. tli 11 i,-i m iv f i
v,,i tl.ttii 11 illi tlirlr cull., il.ty tt ine 1 1 rtc:lii a
-hnr. f t'.i'ir i.-ilrnt aj:r.
Tli 'r M.ni't l.fwi: l..rat(.it In tli in"t cilral
pnrt i.l 1. ii.ii. tf. n-nl :il-.., Iiniin .iltnclif ,1 .,it a
lir-a Malilp, ,i!ii" w. II al If 1, ,!..!, 111 il.i s it 11
m . ' r lcir il.lt jiltvce for b j a i 11 p m-'n an 1 . j .urn
't' 1 1 tlir city.
a. v. wiiioiit, a. n. mi tn.
Iti-tmi, Oct., IM0. (ini-IO
(mv Hooks by Impress.
II inioN Knglarnl,
prire par vol
M 1 ' atl'ev'i
.(IU
l.iiiiirimpN Itevnliitittn of Hf,
Tujipur's Cirnplple Works.
I'r tverha fir I'm' I'eniile hv Mamon.
,T.j
I, no
1 .or.
S'nrl'y, lit lb- author uf .line ICvip.
II. I.. spK.vm:.
n
Magical rain Kxlractor.
Tlir Ori:in;il ,'iinl l.uiiiiiir.
') c mintiin! I,;,. .(l,.r it,,,, ilisr,., (tr, trial
' 1 1""' nnj- .,1 ll,, qiia'ittn. ol tin-(ant.. u.
rr'ii' ii - I'm. t il ni.i nelirarel 1 1 it nml lir
t .! .rr ::i..i;.. 11 1 irtut-. .i. 1,1 1 cil 1 it 4 .imiiirn.
II t" lltlT llt.l'll.l. ll.f It 1 II ll,!!.,ll f,l.l.. i...
.it 111.111T iit iti ilTfct,. fire liiii.ru ui,l Irom noai.
llll,lll HI, I,' ,,.
l" , . M , j. yv 1 1 ill c 1 I.
I li tt f nut fi'.icc in tlii .iil,ltont!fii !r. tniimt
r tl.' all tl.e ili-ni't" rnrcl l,i 1. 1 . I.l- 'S P.V
K I'ltACTOK. nn, I lei,' r...fii.tiiiili in refer t li
iml lit' t'i my printi-l ani.ilt tt, eni.iitiiiii r.ni
li .(rr ..f rur.'i, i r.
Its iitl allibilily is rstah'ishrtl ana remedn
; J
in 1 ft 1 11 a 1 . 1
ll'irni n.lSfalr; Pi',.. III.. nii.-itlrm : Inflimmi.
t..iia Wi.'iinli; Sorea, ltini;n..riiia : Ni!t .'I nun
I.l V flu . (' I mi 0 1 or (Viol., ,1 , .1. . I. .1... .
.1. 11..1 i ' ' i .V" ' 1
ulill .l,.li 1 1
M . craiiit ii I '
N'tur i'i. , ..re iN 1 1 . j !
( . 1. I-. V.utt., . s, 1 ,
- 0 llc.1,1 lei . 1 ti
wdlr.l J 1. IVi 1 . U.nit
. Mr. I ti. ir, .. . .i,',,i j
l .l l.tlnillt.l I'.lt,; ', ,(),.
I' n.'.l -a- it In ii 1,1 , inti.ulr. fr, tn il ij j lirrnio,
r- '11 1 I'i I Jin tt-fa the rriirr t 1'i.n.. v'ea!-.
r Il.i irri
I) A 1 1 E V ' S
AIMHAIiCAIAAMt' :i ; ; A I.I,.
rpll Is On ttnti 1 1' i n r mute , tl.t ti 1 ai,.i ( ' 'p.
i Tl. I-: I11-;MI-;I)V, ,ii tl i ,.tnli.ic i,n cii-nn
tr, VJ Iiiih-4 m .re itl.i i.-i.t (I ut n. 11 1., mi
I. , ji 1 1TJ.1 lime. n. r. i,,:.j I '. tl in nil , t Li t r
rtmr 1 i" ri, r l,, rc Jre, 1 , t,,l I ( a . ,t,,,t.,i ic
n-nl 11, i-.ju.-i .It ll.
Hi. 111 l.ipti 1 rm - ! l.t tl.t 1;, 1 . 1 ,1 t'.fi 'f.,tt'f
ll jl. r- nml (.-in rl .1 r- nttii. 1 , n frirr n!t h.
v -I 1 ,y tin r Jl, .In-.. (it 1 1 ni it, 1 .,nf
1- . ii' t . Ll. PAIN l-'.X I I! W"l Ull , , ,,
It ri rij'ir' ni. iimiuiiit i t-lli. mir.ti' 11 r..l
it'! i-in I it ill i-l,.,t:r, Inn I nt y t ..ut.rli tllH
V. 1' ltr in-.. I Lroiitii hi, rt- without lilemiOi in -i
f, it 1 11 . I'.ir,- tr tin ni'-l r..u inor raj elly
."!"! r 'iitj-irte tl.an ii.i- Lioitn l.tl.tt; .Inn out
him r-, .'rr.t wf ti., ituii'i; 1 . i, 11 n,t. tRt'-t.i
it'll . 1 rrtt in .rtlft'-rtti" 1 1 , v I 1 I ' 1 , I Mlt. 11 'a,.
. I. ' I . ' r. ' . i. i ! i- I . ', ."4. . 4rr'rr . 1
ill fir. .1 Ii v tiii- Mii'yWr, , ..tr ni; l'-,r "i,l I.v
I.. Hl.tr 1) nn!., I! it:.iii,l . (''tin., t in.l l.i-i-niii
.1 ll. 1 ,r--n, .I... fl. Perkii , rat!t fur.
II " 1 1 1 Clark IV P. 1 .rt Allen fit. Trr
Wt. , Writ I -n .-in I W -ii-itn. I'.iu'rt. 51 ly
PAKKI'.il-S P.VTK.NTS.
rou
ImprotcisiPiitj! iii lljiiranlir I'owo-
iei - .fi t'i'iii 1 11 1111 hee l'a'p 1,
are 1 :njt:i.i,r.! ih.i jn tur a;,,,) t.,.
- 'geii.i-rita or vi. 1,11, 1 r i' !,,'us Mi n
' 1 1st. Dami-i. Hi t'riim v -ini I'i; vt J
1! .km v. of eiiln-r ii 1! i rn n in c ns rnv a-i."-
la. 1111 lei npnneriif alu.if.tt dtud on
"if "h diynf liuinit A D .. -l-nrnii .
' rn t .1 it d mi the (lit iln nf I, autre ro.ili.
. ti-i pi.itrr ol allot net f 1' 1 untr-- t. trt
1 1 . V.. .1 '.y in nn the i,,, flat- 1.1 pr ' ('J
'.KHI'l.ON- '!(Ki:t '-..r.l...
Vit 11k, Ohn, May Old. F If)
i:tos K.
uy ut: dim; tin: fou.owint;
i " itt i i'ip P'j'i:.? w il. lo-irn me uoin, or
r it r t ,-r t'i r- ipi fr in .kin; the ttutT
"it 11 I II -I !)r. Jtaii i Townsriid s aisa-
r r in fr ni ai I 't ill be stile to jude
t i ii.i-.a;. i-i;-). ni'nn:inl,ji,,ii(ihc
1 i nn i! the tiP-i v". i arp i -n;,''.) e I ri -.ell.
.' .t i, ti,p t,ij -,al ).. I'., t laeri !'. im.
" Dr S I' l'..-.v-t,ti,i I., n.
i! pi i;iotur nf Dr l'..ia ntind'a Strt.
i'i, t. a:i i Im ni, Iii irjp Im unci a rep.in.
t'.tt no mher rein'ily etrtpunet. Mo
ii . if inured ovair one unlliun ofhuttlut lat
.fir. :.nl la ninafteiuorc at pretcnt i.OOO
...ii ea p.r .liy. Ve u, , ,rB ,rp,i,
Yt'lct D ip k In n if i'ttiVt'i,nnt eteh
u t'i an ii; t:,f ii i, tp i fi i-v.
..fpitii the wvi.-.t. rnneip-.l Dfici iCf.
. Miturj tt.
uto T'fp .rnnuT.
' 't t ' i V r,' St., V
js-Tt a, r Jfl. I'
' i I .
ptttnti'. Di.i.-gitt nJ Ciimui nil totn ,
t ma in r ,i .r parlof Mxt -t tint .'t J 1
Ii! J. 1 nit 1 : Hi name Jaci L. l it
tu). !!( Hut 11 n t'' ,t,tJ P,n" '
(.'..tl . !. ! ("" ilfxi'''. t
hjj..fMr I' . iin'.ni. N 4 J ll uiin'n tl ,
,t ,( i' . , i"ii '1 .uJeJ. nJ tf'l itt'tJ i!
,,.nr.ntla nrilrli'm trf.finf ulii.li 'o
mk- 1 -ifi. Jlti,unHi Dfpuritnl
f i-itiff mi.i'iii ii? iirmi if a inlnl illi
I,, I r,i.il tt II nt!i" rtieiuinic
Ki).H ! t't'ilnier. "ttli nlinm
ii.i I' 1 I !; t. 1'iitt ttiJ r.mnarnil
liirful ( t itn i- 1 11 ft iti-ina tililf,i.
nfnI .. un iti? 111 11 tu tu ip ' u ailu Ir
f 1 it until t 'i ni uu.ltr Iht Kitnr
ot ')i 1 i' r 1 tntjn I
I'n ,t tt.l T f.itr: .1 ttttpJ thtltp sn
I nn, in ) pi r. tn't m nil til fur haul -la'i
ir - -t 1 I itM'iP.,1 l.t iink Jinp munr , III
or !r t.i 1 1 r t p iv 1 it it 1 I il il-i . 1. m l ill it.
if ! i.apiriiu .m.lpr I Its naitf il I'm nvpn.1
tu', t 1 1 11 n M, . nt 1 11 1 -'t m 1 uf)' t 111 tiie
In it, iw no' i fiiiiPit'n titli iiiik,'ht
n t n It ii'i'in; n Jt of it I'M), (hl iiamo
iptnc T 1.1 ,it:n I.) if :if ' ""'.I pt cijil,lp
tpr.i'iii pii?,iirr t rii('f, and mnuf.trtutf
it f.it !u 11 IIp;i i.if nl mi orir of the convpi
ini.in kLpiI ud l'".t ntt-nd if hp u 1 rfln
ird 1.1 Dr. sj. I'. P.iA iii!.i l. n liirh he rr
p.ird.iliat he kn-it Dr S. I' Tonpnd
,11, id Up 11 un Hl'ii t'lpr he Khnuld nun
rnpnrp. Hut ill il m did 11 it cttP fur Ilim, as
ha had firnifd a p irlnerslnp with nirii
will could furiilali tint rpqiiuUi" siniiunt of
r iill:ilid itatwp.l prrpiml ti defend
i.i.ic'f act mat .t 11 y ilt.ick Hint imt'it be mtdf
or. In in.
l)u;itiPnlfur Iipi tayt.tliAl piirmianl to tlio
tpiliirt uf lit .lld .1 if ii b Titw imp ml. Ii
ro'p 1 r. Ip I r the 111 uiiifjctiirp. of tt Syr
Ui ol Sirtj.ntll:i, fi nil pit c ll to ill ill. Said
I'.in iiirnd nlMfiri 'il th.il hr win led to make
1 ;,-! iinrii to eiliilnt to In p.irlners fnrthi ir
1 if.it,il. :i Im " iH'trn in g 1 .1 11 ly 1 ncm in
teirvlhui', 11 i'ipv InriilaliPil illllite.iini.il
sn I I'tnt un lul ,un tidd dppmieiit lli.il llic
pa t'.rv ttPietn use were to lip ol Hie
vim i'. .111.I iha)ie is Dr S. P. Tun iimmiiI'i,
1 id lpi itH r.t, .it the request nf s ltd .l.ivoli
I'i it nteliil, it elil tiilhi; nllire of Dr. S. P.
roivnvnd, and prni'liipd one of hit labels,
n,l deponent fiirihfi tiy, thai he has
he en iti'iniind and t ei 1 1 y helioves thn St rti.
nf S.irs.tpn ill.i, old as Old Jacuh Tovvns-
eii.l ? la -n mo aner ine rci ipp iiirnisneu tty
.lepniiPiit to J ieoti I iniiikPiul, ns aluicsaiu.
And luilupr deponenl t.tith not.
WII.I.IA.M A It MS Tllf)Nf..
Sivirn In beforn me. iln 2 till day nf May,
ISI'J. W OODMI.'I.I,,
Mivnr nf the City ol New Vurk.
PltOOl'!' PliOOF!!!
llerp i proof ennelusii e that Dr, S. P.
Tniviiwiid'a. S.usap irilla is llieoriplnal. The
fnllon iii'j 1-from imiip ol the iiiom resppcla-
hip inner ill t lie Stale
I from fit .V. Y Tribune, Junt CIM IS1P.
I Wp puMi-i'icd .111 advertlNpineiit in.i.iver. '
' temlv a'lini' tune aiu. e thai did liijiislire to
I Dr. I' Tmvnacntl, who in the nugiii.tl
I propriptnr nf tlir ,upp iration of Sariap irilla
known Dr ToivikpihI'i.." Other parties i
have within the pint fe.v mnnthaj e t iteil or
j I'onneeleil Ihenivph e, with a man by the
naniR nf Townscnd, who put tip a iiipilirinr.
' md ealU it by iht) same ii.hiip. This inert I .
, eine was advorlNcd in The 'Tulune a.t the
otiuinil. A-.? Tins ailvprtincnipnl eonlained
irntter dcronatory to the character of Dr.
S I' Toi iisend, and that of his tni'flli-ine
1 Wp rejret tint it appealed and in jutlira to ,
j Dr. make this explanation.
I I'rom Hit Albany Hrinirg Journal. 1
D!l. TOWN.SKND'S S A US PA IUU.A ,
Tlir proh.thly npier has I'Ppii so popula
a rPiivdy, or patptil inodii ine, ai Dr. Tow ns-
pnd's S irsp irlil.i, v. liirh wai, i I i I n :i 1 1 y , and
enntiniie In he m.ti.ul.ii Hired in tills city, at
lirat by llie Diictnr himself and allrrvtards
for several year and lo llie present time, hv
I Clnpp ,V Tntviisend, the present prnpnetors
.Viiiep thi p irlnership was formed, the Dor.
lor Ins re-iidi'il in New Vurk, tt here he keeps
i store anil ilten.ls tn the business thai aeru
mul itps at tli.it point. TIip inaniifnciory is
i i tit li I -h eit v, and is eonilui ipd liy thu Junior
partner, Mr Clapp hero all Ihe medicine it I
i in imifai tured.
I Few ol our c-niens hat p any idea nf the.
. am Hint nf this iiipiIii iii" th.itis in iniif.u lured
' and sold. lleM.'i'.s H.c ili-s in this country,
it shipped In the t'.in:nla. Wesl Indi., Isl
ands, Honili ineri' a. and oven lo i.urope,
in considerable qn 'i ill lues . At llie manuf.ir. j
tort thev empli.y a fle.nu cnyine, hp title!, a
I irge n o :n l.e ml mini, it .linen i nil v; lr U, to the j
tire ji i r it lull nl the itii'i lieinp, in tkmj. hotes, '
pinitin... .X'C. md 'nr. i out, re idv lor taliip. '.
i inent, uver inn dni n pr da t ,or near ly 50011 I
I billies. This is i'i e-t iriii'ius qu,liililt . I
! I'lif crent sali-llie ineilp tm has .i.-q'uircd,
has i nil i red n utiinher of men in (.; up tmitn. 1
lion a, an, I thcie is at the pieaeiit time, nlhrr '
i til 1 1 i-i es fur silo, lh it ,,e called ")r
, I'mt nseii t's s irsp irnl.i." One hi ii.irlieij.
lar si-ine I a s'.-n Mme .tyu m ,(. Voik.is;
called'!) i Dr J.,., 1'ott rist'itd'tS irvipa. j
,1111a." .md ipp.irtnilv it I'd a view, hy ,lM1t
of flvorti-! md l'ie u. nl rtuiPilies icsurt- !
p In in s irh eflor's, In ipj r-qifialr llie mine
nf Df S. p 1'i.wiise.itl'. (.feat reniPily.nnd
ih'isiin all the id v . iae tPKulltni; frnni
th' p.ip'ilariiv of Hie n line it Inch he has ac
q.iire.l lur it, hv v.n nf patient at,d e-pen-sire
hi... rs Dr. P. 1. Tow i.aer.d formerly
of this . ny at is well Uiou n here, is tl e in- '
viiior and urn-m-il p.oprictor of the medi ,
K'.ni-ii is "Or I ..it nsend s - araapnril.
rid we think ti.,,e iwrsnlia who nre at.
1
tein'.'lir. to soil tin
t'lii'lld ht e t pf,art
r ailicle an the genuine,
I'ro:n The Xes York Daily S
un.
Dt.
I 'i" '. r Mi's r 1 1 r vii d 1 na i v ml,
meiil, u hicu .,ei tipi... , - ni I tp l ce d t
S in. ni l nnti... i.r )r S,p,V(,u
-end, it ho i a thn oriC. tl putprielor of
I nil UsemlSS irt ipaml, . :,,,,) iatir,,r nfnreis
tiftldoiir lo hum, ti'.ete he hit heen for
evral teart, it dnvii n m immani. I,.,...
neak
.I..7-
lie rerenea r,,, . ((un f,,u r hund red
O' irsin tfl '1.1 ri'r rl-ll .anil ...... .1...
er.'irnniis q.jiniilv i'-,e. nt supnh the dp.
rrnrnl
no mr Iki, , ,xrr ,,,,,,,,1 ... .
P'.I.il. intv as hit (irt'i-untmn ofthe Saraana.
f"l II. - I.II.HM.f V,n,nr.f, 16. n "...
r .-.'.ii'.. i.
VI'! he l 1 in i I 1 1 . V.u, V.l.
f"" ';'',l,(iil Ii" Ini four yeai.. nrpr
O.OJiJ, ant he arknowiedces that it it the
T'i: CjUenltul.
Tn o!) ,prr putlj.,,,, X)it fol
i-.Tinj .
-tiis.Pn.ii.t . mnnr. he nurnernii. per
tftei, uf hi2',!r medical root, Ilrmher
,...,, ..,,, -.ei,, tr-.p paim nf ,,. r4r v
H Mindoe-l an e y,.: fJnir fnrr)irlr, ,n
iiivina u, l ,i ,,, ,r (1.rn f,mi!T W((h Ur
tit I i iv.tf.tar.e. tt p can recommend it vuih
pp'f'et tu-reaa.
Old Jacob Triicns'rd
Sa-nc f.pop!. uhn not wp'l mfnrmpd'
and hive fi-.t rent the papers, and noi'ttpn
b o- vivericmtnt,, nYl. i,Prn (n ,Up,)0,i
Pnl 'ieeanat n,,.,,. ,eri ,,1,.,,,,,. thru nuff
at "ol J Jart,l, 'fun naeml't." iVa' it fn jtt. f.f
coi i. he t'.e .,n,ni 1 iilet Unnone
7t :t -..et',r e ,'n-ii'f.rpd to make Jfieir
'.t !" (K ft 'ua 'jt n l p mt rkel r.vt
till
ii - r
!! I.
crrtf.
UK A I) Y .MA UK CLOTHING
iSnuiiiel T . Morse & Co.
V lis .VJ tnd (I Milk Stirri tli att n. ait
il phi out 11 f citing nijlire Uial In adli
tu n lo llir r rrn. f r .wiiiiPi. tbt nl 1111
p ill- p in.. I; ' 'ii.,: Dit O.'i di tlpj lut
f;Mi' rd t' m. ..pr il.rir mttti '..rp f.'l
Hp rivr. n lutr sn I 'p el IIpj'M Mm)
(' tlnni; f..i Nfvv Kilt-land and W'pttr 111
Tf
W linltl Dpt'ru ill find n mmptpte
nd i:ti!'lr -lock n r.tn lip Iniinit In llif
1 lij it In. It llif v or prepared In pll en tlip
tti.iat ttti.nlilp terim Otdpn for It r .ly
Mtdp Ciiilliliii:, ni inv ol'irt kind n( Urt
t. I, "i'i In- unp'it'.l i.i llie m. t iPaiiin-
tlilp ipiiii, 1111. 1 st thr liorltl imtirp.
' It.i.i.ui J.m. I. tS.'.O. Iyt
I n:t) srvi'iis
j Wholo'alp Clothing WaralinuM.
! I.I-:W ,( II WFOIID.
N'oi. 'JVJ -2.M. 'J.Vi iv '2-.S Pi:Aiii. Sr,
llilittt'l I'kttan Ml. nnJ HuthlifT .Vip.
j ni:u- VOKK,
Art 1 is larpp't itttnuf irtnrcrt of
I CLOTMIMQ
I tn tlir J'ttilrtt SlttftH,
.and MPiintv fitlVrlr.i; linn pttrni'ivn asiott
I meiit fur the Sprma and Juiiiiiifr Tradp,
auited tn all 111 irkcta.
ICi VU't, an iiiltnrii'P .lnrk of WJHTH
SIlllll'.S, KIjiiiibI Shirt!., Ir men, A e.
ItTOlI, rllOTIIINt:. and t'liverrd Mala
II Jp ' il ilic'iei nf ilnr k ent lit nt.il Or-
'Ipk pniliiptly ti led.
One pure, am! nn i'i"
tlillnn
Juiui'V 1, ls.lO ,
HUTL.IXD .IX!) ni'liLl.XCTu.X
Jl. III. HO. 11).
I
XewArraiigemciit.
N and after Monday, November 6 h.
W lr III. titattl further nniire. Hie ears tull
Ip.h Durllnelnn with liril passpneer H.iin 1
ai5 n'clo. k, a. m.. rem lung llsi ,y '
ijieciillriinlr.ini Ilclluus PnlU, nt (i o'i Im 1;
i. P msenceiM hv llns route ttill I19
earri'd thrniii-h fmni I.inlloiv m llimtm,
withuiil cIiiiijp nf p.ii.seiir;er or baL'K'iKv
on. I'. l'OI.I.K I' I', Preaiiletit.
Nov. 9. t
IHELWS KXHIESS.
Willlen-p liiiainn, via. Ittilland, lor Ilur
lumton, Tiiend iv, Tour-day, and Saturday,
rdliirninc, leavo Itiirliiirimi. Moiii1.it,
Weiltipsd iv. and Prnlat niorniiii's, arriving
in lloaton same etpniiiC
1'ISK , It HIT.
Hall It llxclri nr f.
Itoat m, Oct. R. i fjji). ,,!,).(
Fan SALF.
rnil I', premitips in It iinpton. N. V., knot
1 aim
thn Leonard fc Carpenter Factory, run.
Msimir ol a I'.ieiory and tt.uer prit llepe,
.Store, Dwel ing Imuae, two hf
Betherwith thn inioliinerv In the Pa. ton,
sufficient fur nnnufactuiiiii' 1 0(1(1 t;inlt ul
( loth pel tt eek .
This properly is litualed in a ivool (.ron
inc cnuntrv, six miles from Whitehall, on
the line o' the. Holland and Whitehall ,n
llfi.nl, (now lininu built,) and nibirds rare
f.iciiilipa fi.r m iii'ifictiiriiii,' and mercantile
business. I. J .; .
Wust Poullrier, Viift, fl, 3 if
Kullaiid (ounlj llimkstore.
JANUAIIT 1, 1030.
I.. ,l'.-.Vri:il l,-,r Ulia.laVTfClllpJ
:n it
hi
2'1
5
I (i
I
ll'ne (',-ij. I',i ti,
it It 1 1 r
il'i
libit I'll,
r ,.i r,
.uir l,i
W. I..er' S'l.rlltrt.
.l.j. Suiulri. ,
.1 ' " Ittall-ri,
1 . l.t tii Arilliini tir-,
.1 . Tii .ini'-..ii'
hi V 1 1 1 r . 1 ' lliatqritt,
I . Mitciieir, Ur,, Tsiduei.
1-1 S!,,,, ,'4 I. '
1 i V I!.' 'rini!tnnri.
w'li.-lt mil lit t ,,, ,,t (l.t ,,,,t.t
I-
I
1
Ml
'till
I 111-
llltllll
I.
Ill A V : m-itlt: surh arr angenw-nu nuh
Mcssrt !.isl;rl i'.t'.tncrof V ood.-tnr L ,
tliat -tit prrsoi.s fi m iiij- thuhi vr Mauzw
lo bft Ijrjijinl, rnu leave tl nit w tl, mrf -tn in
mf rluHf tior vnuvrtum llio fcUlt- in iit f,
thry uiNti tnhiivo ien Utuml tmi can uvu
t w itli me fur ihc hamc.
II Ii. .ITNTni,
N ft
be furwaril.-d lo the Dimieis on the first tl.-,.
of each mniiih. j j( $
Holland July l'.. ' o?!
Saxe's ronms.
Ju't rc-rirt 1, 51r'..,i-a r tin- lutt J,ti,,B 4f 1
P.itms -,f J dm C, , I riy Saic
N w I tin a man i n mu't Itarn
l.'l' fun '-ir t.rnitT 1 1 ti llttrrl),
ti I f'ir .t.iK-ht I c ,.il.l tttr .liacrrn,
(If rathtr -ur trllunii Iti giU. I
In truth, it ii tM .m nt.t mtm I
Sj.li ii Titan tn liiitiivt al,.,,)ta I
An l wliti I italk r,i t r tl.' ttrrtt. ,'
I'm t perftet C.il ,.:i, ,,f rut h."
' ..IU. 1 "r" 60 rr"' " It'UlnrJ Cnuntr
' I ' IKM'lfe.
I lour,
IJ. t'.t l.nut ,IT .,a. iiarr,i
JJ mtr't prist, for ia!e It (j.
tt tl.t Int. tt i
I.. llfHUIINM.
Stage A'oticp.
after Mnndat, Ian.
iOS-and
Till,
1 ftftfl
f fit,
i x t S SL'tl Itl lent, I',
nect tviil, the tarsal W..,tenll and Hut
land, erery d iv etcpt Sundiv, as follow.
l."-iip ,,r t ti pell i ' 1 at oVIock, A. M
nd irclucV, A. M , anl conned with ll.t
7 oMoik, A..V, and 1 P M. traim f(
I mr
l.'ate. f,if Ilunmsior, a id Jto'.'.on at
5 I 2 M. ard I I S P M.
Arriviri',' at H -J r 1 1 r.r tr.ri a: I J A. M a'rid '
P. M. iiic d. AxA to IJoMori try C P
M aarne day
Sl.jes lt re Itutlir.d for Wondtlni k an.
Jlati'.vpr. TuPt lat, Thurtd.y ,,,il Saturday
at 3 A M And ltelh-1, Itovilton and Chr.
atl a'
tl
1 M , PVPry diy eirepi Sunday.
I'AHD'N i;i.l I II I D A- Ol
tw ri- ., .. t
. 1 1 r 1 iVl,
t W l.frf f I , t. 1 w
, pr I v)-7 ) r
t ,'., hr t'l
it. V , 4- III I
1 1. i ;if.i 11 ij.
BRANT'S INDIAN
ll .14 Mri. 4I t ,tr t. 44 f ' and Hi, ft I, j ,
I' ,i( in-'ii .tfili i.,l -ii.. .(iffi ,
..ni n-r, ,. ,!,( I...I.M, 1 ,t r,n.,
lltrr i. t'Xlai.l f. f t I .Vi ., i 1 wnivu.
,t .rfi 144 lh,l I. 1 1, t 't.i . .1 1. -.tof
' " ' l''l..l f l "'If ..lil.l, r!l I.MI,1,4,m rtu
t,.-l a-... ;(. .y that .,,. 1 , n "
Ill, I th4t w.lt 1 Ml ait.l t 1 fll.r 'nt,,t '
that l-lr t Mtilil.,1, an.l mt,, r..
rti. Illit tl. ai. 1 I l a. 1,
u-i
Hundreds Tkounnnda-
win. hi. IH...I llliln liktttia a 1,1 hi,, ( ,
ir-ir.i 4,, nit , -11 -1 .1 ..-rr .W i,, (f
,ruu,-,i 1" un , . (.41,. , ,.f4N,l
Bront'n ia the ChenpoRt,
troiiir On l- !tll tt It lt Pt 'Tt tit I r , fr
It, It n.l In . .. ifut n-- f'i- iur4t m-f, '
dn I hn a huttt 1 nnv 1 Id- r ti . i tn? m
II) 1 tMIlt t.t HMMtl'iir III
TttKS tn 'i V tlntt enr I t ,
hST lt klUr' truitl U n . i t;
I. 11 til M'iii;wi 1 'il t cv iUta ti U'l
Hl.lt N iff uy iM" Im i s . t,
Uttllt itl .1 An tutl tf-i f -t (
ntuf h l tt m' tin li'vfr I T a
mimtlJI, ttt t titi 'ut 1 ol it Via 1 uir 1
1 l!r.,'y. nhtml.l x- .! I l in th -t . . if
1-rr hoiil in t-r m tkt i," th 1 tun. .
rt 1 '1
ai
s!
'
... it
'
Ono Dollar's Woith'
l!i ttm. It t s tn -h m mt S riitl t t
r ttt
I fU't' llrn.1 (La It.tlt'Mliif; lUlriuilit lp Ui
1 CANCEROUS SCRCTTJLA'
"I Iii t Iht nl n ft ma r,rt l 'i (
t,r.t ot n or.' riin t'i t . ' t , a "
111 nut I'tir't'i't titbit rt t t irt it t ( tti
(i.illt'tf if tl.i frut (tr'.i;if't tint! w . r l(
iHfill ht t ot I' til mt iii it 'Ht ft ( , f , ,
tut h trrtltitjitt hopr'tn I UM
Mr J II ll.Mtts,iit .'" (ifi.. f- V
tall diVt '.lfl - (t.lltil.ll. tn I )i tl il,
ii oo ttiurh iiri"il Nml tl t I i
rr.ii.' Mi h-ri.t In )tl ln-1,1 r Iim.I th. ( i .
t A.I litl'1 all thf rSrf $HT4jmit .11 til I 4
t t irtti Mtid tvcrti-, tttltl w. i ..ti- If rl 1
yii't titi I rmiltl t.i -t .iff ftr'irv r h u r
. 1,
.'III
1 .1
. .Mmi.ruo-.l ti.ii,,: I III A NT.- Hlttl.lli . v.,u
i'UtH fifitji-, trtun ffir In ttU . ftf wi fklc t
' hil rtu ij-ii utittrr !.( chili, thkt hf I ftntlrrt t.
I ll. holt JtU Mr wfii o mt.'ii nrounJ tl.t.1 it t u t 'M
1 tip otit t I !( Iftfr, tl I'l.ly Iio'iluit- t i i I. 4
1 ti' i I ant arm w n ,lttrwr,l l t i Vh t f r
Itif tint), it Itti-'1 n n in tn Kuhit, Ih.I i.i tt t ti i (l
( hi. n.Ii into An rWjr Ihtu, In- w k tY U i w iHT
mill jihtrnl, tutlj. ttji-nr f'Urt. t.ti t n i ctt ,
Itrc-litKM. I ul lilltlirr twill lull pal tit ti!ti f .ti m.Iji,
IhiCl TlluMA) W'lLl tiMI, iilir t-f tin4 ll it tl t,
Ctrtll o Itnilir tvm I It'll tn lie Dukili Ik.' i..iy f t ,
roihlMi tM f I uin; vifiit'i I'utnirr l.nt ru ,
htm, ttritl Ihcri lull httn tlmt nli llif f It, inn tt4 t( 4
lou tl tlft iUtt Idnt-lt.nt I . Af UHl
Worso than IIopcIcfiB !
N..W hrttr Mr 1 1 h, ' N Mtnn -1 v r t '
M, . U pttiritml t hi.tt' 1 1 iii ,'
f'X'rt.iCr 1111 ffilllKri. t?.lth. ,vf ( fH
(l.n 1 1 11M1 I ottV t iml ! if ll r to at n iht t
1 HI bit i lihl.'f I Ii t L . i'i it.- n I t fc
uliir tVi'i :. u" i ' s i it i- , f u n ii
IIK4I II t I I I-.l tt" '.'I. ft II r I '' (I I, 1 , f
CIM I. frill n i 1 i ' .j i '
nil in ii'. w ii m
'J'l.i' tl-ntttt,. t.t t.'.it ti , I I I.l
Mr ii li l!Mv nl Uf.t ' ,t i' ip, Mitin l
A 1 MINAliH. I'll ''HI .11,1 I.l 11 N I .tt til,!....-
t ffrtkll'l It l!i
Gill
ti- n ti i;i .'.
1 1 i in-
;,.i i.i ta
I t 1 1
i.i.-,
-.HI tl"
r i ,. t. i tn
FEVER-SORE
I It U IIAIth lit NM
. i A'tfii.n I'm . M. .it.
f jl ! tt I'll .1 4 I I I f
I" ll I- flllf I t I ( , ,
41' (l I 1 " 1 It ( , ,.
pi.' It t at .,,'1 .. !
, ,r, i
fll.
p.; -v
ii ti i
LIVER-COMPLAINT
i t'i 11 IN 111 I.l
l t 1,1. I ,l '.I It .,. 4. I
I'l" I "". ,'f-.,f I I III, I,f.
I'll t'.l .- I'I IUI t I M. K.
ill, .1. ,.l oil,, I ru, a t.1 ... I ii.
TEMALE WEAKNtSSeS AND I MPU ii!'
N i n ,i !v hit fil Ni t'.i 1 1' ' in r .
.J . li. 1-i.tl in ir.lut Ini. i
,f.,lV , f II,,. x, u. 111
.... of 'll.t uril.
, t'i II.I, M, ti..i., I
,,11,'V M fi.jl II tit i, I
CHANOE
II ii mil In a in mini hi
i ,1,,. . ., t.'r , ., 1 4.1 tui'l ll . , ',,'
I , i, . ',, I ul ll'f J llnl Jii'ji.i
. i.rf .,1 4,i, h clijli,.,'
DyapopBin Sour Stomach !
"Alt .
' "! T W.M.LAI T. I
li, ,-, ii j. n. 1,111, , i,, i i'ii a ,i
not fnl I,-,, ,t in , i,. ,tv II..I i
t i , ..', J, I ,.,' in in,', I,,, 1 i i
, i. .i.ni. I, l,"u, an , ij., i,i,i, ., i,
mi nn ini- m.,,1,, i,, ,
Ii.i, , I t'.r I,.-,,, i.,i, njtri r, .,
I ,
, t' I
i Im
f i unil 1 1 ntty, u-i'l
I ttutt i, ur tin- nd tin i
" Vlt'lfal rt
.Mr i'i oi ic a t i
Mk'M.Mj Mill
Ill t.,s, tl
Met
Vi I.l. ,1 I
kilt tlttH,y S ,f MuUtn, ll nt
f 'III 1 IV .MMM'I.M.. Hi ..-
b r. lij- i ll.t- ii (a a Hll, ,
I ' ' ' i", 'llllll wl.it 'Alii t (ir. .
f.t t i tm .,.( Ji ,f ( . .1
k I ff.ltlf'l VM I' IDC 11,1 w
... i'.. , I'l uy t ti.f .).. t
"t fi i ) wi'1 "J li.- rui-M li i
I it . 4 , ttrrt .ar tioutit.li i.U w ut,, nu I
( iWtli .tl (.t.f mm i
" in tr. f, I :
:. ro Nt 1 iilin-r.r i i
. i ' 11' t t- a-f . lot- . ,- j ,
tt.. if ntf, tt(,i,.( fi,t ,
IVlEIlCUniAI,
I'.ll t'.T'S I'l llll-VIMI I
r . il ii 4 (I Itt rfult
I "J . i.l i',.,,l I ,1 ..
Ii ., ,.' bl'ml. a,,,,,,',, .
ii ,
i.l a -It.
jEtirliAL OEBILiTy OF THF Sfi
Mr A MlilISTANIlKIl. ,. , , ,
' , ,. IW,.'0. lj,4'tll- I fl I , 4, I ' ...
.ii... iii II I'l'I.Mi.
I III
. I
i .;.i t ;
.
I I lilt
r a . i I .
ni in. ii,.,
I- . im 1
I I1 , ,
.s 'I!
. lar .. ,
SALT IIHI'UM,
li 1 tm 'i
7 Uli t t
rt 'fi'uuf ..'nt i i
A J.Mti.U T
It. I,. 5per.r er.
I.uiher Danielr. f
W illiam Danlfonh
f:.l!in rV W.inl.t
Sheldon fi Allpn
II H. I-: Sun-leiln
Itu'. ker .V Jostrljn
I'prkir.a A' Nirholi
A V J. Ij. Allen
D K. Ilatbir
II 'I'linmonda
II Jarkton
W. M liper, y
M. Illl iard
P..,i;ir,J.
ai .is'
Orup'i
I'awletl
Aidi1pt'-n
Pou.Oif ;
Oanlleloii
Fair Hit'"
l!er,(,n
Piil-fotd
llrand'in
I'anby
Do ft f'f.rr'1
And by ihe principal Druef,iata "
Stalp. IO
Itiillaiifl Coiiiily IlooKstore.
JAN 1, Ip',0.
I. PKNt-'KII. ra.r.rlf,, iininn"'!
frirrnii th'it fr'.in tin. la rward l,t i f
orw aetoui.ti, but m l lOir" ) a.Jl.trt lc 'i "J
t.tr ryatr-n 11 i .1 n I.. illlc ifi'"'
m it tt 'l lurl tr ri'lu. ti'.tn fr- in 'I ' J I' ,
' .r I.. St , iat,..i,(ty U - 'I ' -t l.tlii f "" '"
" ti art ri., .'tfu!l y tt itf i.itl rr , '
I ' t u I ii n t lit ii i t
Iff! M'ublinhrit
- - e mr
' " ' 4 fM. I
" '. ''.! ,' ,' " .. H
i, . i-ii iiina 1 1 1 . .' vM
cured vra
ll O.. ... I ll I . ,4 JiijH
,i' M I'e'.s'st l , ' jfl
.' .'tl,' 'I.U. 1( t " pM
i, i-'.'l "li.', II ' "i'l- .. I f 'fj
l.ll," II, M ,t I , 'I
i i ,i 1 1 - r
M. ,1 t inf nl i n I 4j
i - L&mi
,1 IU ' 1 1 I. t I ' III ' . EJ.Wa
,i. . " K-(Vfi
I I V" ( . E '! 5l .
OF LIFr, f i i
I ,, tV
al I I "jl
i.. i , . . j
I I. ml ."I I . . - I i? ,
M ' ' J I J 1 1 ') I .1 ' ' j
mi nt ti ki,! uti , I W
I'ft.j','' "' f"'U' T - U
fUil. I' I I'! - ' H t l-i I ft
i; m in. i,i niiiiiiiin, u it
' . I I . S 'S
till',. fJ
'11.4- ' ?'
' - '
i ' . ,
, i . ' ' ,
, ,i .. .'!, , ;
I ... U til.. " ' '
. . I. f ii ,t .1 . ,t a - ffi
" ' ' ,
OA! I - r .1
" I
disease, rsa
i ii- 1. 1 ,. , ... 4 ' lita
I Mi. ,., . ' lijgl
f,t . '
itl I'.' r.tf nf ,1
h.fl..
ri't H
. t'y ft
11 I. '-M
1 1

xml | txt