OCR Interpretation


The Rutland herald. (Rutland, Vt.) 1850-1852, August 28, 1851, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022363/1851-08-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

ran kaub.
rai.'ll! ifti.tni i s.v.ta ii-t ! t
'I nf ur. on Ilir liltln Stfast III Rl.'
hnJ l alls.p, includine; the hmite hint rwnj.
j.irJ ly hi'tri.ell, loj-elhi'l itli lti w.i'.Ip f i
rij p'fdon oftltp liifinl'iir. A to lp m ,
Tf.rs.t) f'hurth, tlid Ofir III (be Raptitl I
I'liUfCfl
l i fninli ih "tf'inn money sl
t- tei nfrj in m) iiiii', iiil f"f the H'tuln.
(livlll ill be Jllftl lium otP" In Irll )''4fs,
nil 1-e Ueerd bv It e pilichatcf
' Sl)l.(IJIO. FOOT
U iiUnrl, Mn 7, l-.M IT tf
.... I
I AI'L.
i'.-r a ,
U.I. TI1.U fi l-P.H.IIT ML si
tup. iinii!im:?T srn.i. tin: n.i.i;r.:?T
( When Tom Mitr tt folr this iilij, Hat-
ri.fi (.'luii4UMn
Ink Ii-iJ not couit Hit"
r in m' use
TOMKKtTIANTS l.M IHAINI.NH
MtV
II I. HI'I'.N'l t.ll li is uinlir audi amn;p
merits a itn Hi" iu'lini'jrliif.'f i.f llirri.ni r
I .iIiiiiiIimii I nk, as enables linn to f 1 1 (lie
r.;rl, H ji'.'r.l ami (".ifinmr, in ljii.ul I'm I
I mince , I .hiiI'V and 'I miner bollls , al Ihe
. -tp.t lir'i'il.' pne hi PhiUilelplm . hr
ill.' .1 .f-ii or ;ni A!! Mtlere llini'i; u 1 1 1
fro in il
Kltlllllil. VcrilKitll.
Fishing Tackle.
IlKIII.S'f. UOHS.'C.t.i... Limn inn! KiU ,
l.l.M'.S, Ttimt I I'. r: l.iiiirnok 'I mut j
aril I'irli. u II. nru il'plv t f- j
f)tp.u.) srr..Vci:ii. j
PAYL0N3 OinCASSIAN OIL ! j
rpiH". prt I 7 i.'I.t. Ilriilili..r I'fr- I
I tfftftil ihn li.iir rcf niriil..l. i
Tli.t. i ii..lliiii fiili- .miiliil at lin.l j
i.r hair a, i. ! jc. I.'.vi n 1 1 1 i ii an- h ri lilftil
Huhiunli!
KAVI.ON IUCASM .N Oil. !
p.. j:l 111.- ruin t.tcn l"r ll.r pri.ilji'ilini f
. . . .. . ... . .
a 1.1 irni.t l..l 1 ill Ii III - 1! rramrn lllll n li.tfli
hi. iiJIn -Hl'i ciiai iiii.-ih c ! .Pktu anj
i:iip it a rit ln:r ami in. tv
till., dni ..ili.r a.i a. pi
1 r 1 11'il.J B l f ia'e li
iy .n.piMraiH'i.
r kiniiiii In ire,
II 1. MT.vcr.it
y ..n Wunliaalc Ai'iit
REAL ESTATE POR SALS.
Oiip ou.liviili'il half nf Ni. 'I.ltd ditituin,
N111; in M.'iiilnn, (mth und 11 II 1 1 1" hi 1 If - from
liie Rii-Ii irda hi I'iriii in said (nwn, 11111I cm.
I lining ab ml i II ar.', ivnll tiinlii'r.'il land,
nd haying a (..mil Atrlilf li'ilge, and .hup
kiln. S11.I l.unl lu;i mi (In- Itutlanil and
Hlnckbridjip lurnpiki
Itl'KUS !IH;il.KI)i!ON
Sliftliiirne. July. IpS! '".Uiv
TO PARMERS AND OTHERS HAV
ING TIMBER POR SALE '
TI T: " H Tft IM
K ill ItplCll Maple.
iatv .a 1 n M'j Hi (1.1W, .iiii, .v U4..
O.iW, .till, .V U4
r 1.1,1' li, l- ..pli.piril .tl I'trnii.li.t'i Menu
M-.l near Ihr lU-fnt II 1 1 'a- (irMcmMti mi iitlil
arsii.eil a .l cut 1 1 ami 11 inelira Iumc nme.lnidi
Tu ue ilelmeinl fn 11 July V.th tn Nur, ll ll.
ALSO WANTED.
SIX MUX " n"i' e-iiuiE nut the abnve tlm'iar
la Al.nn .Ip.dy fii-pln) inenl and OnJ twta mil l.e
al.t.i er llie nrtt hu Inniitlia '4.11
W. F. GOOKIN.
nulla nJ, July ir, Ibil.
T'lf iiihiibtUtiits 0 liulUtnil mid Vicin
ity in'll phtnc tu!:c native, that
LXSCCTAU & OSGOOD
Arc U'nv recivinj; at (lie
FnrDicr't. L'scliansr an I itrojilc'i Cii.Ii Slore.
A I. AKC.r. and ilcaitlilo Stuck uf (Jooda,
oiirtulinj nl' a ('nod nstorlim'iil nf Dry
fJienla, (Jrofciipa, Hardware, Criickcry, Kea.
il-uiadc Clolliitit, ll'ii)t8 iV Sliora, 1 Into S,-
ai ami (lenK Kiiriiialiinir nnnila, lugelk.
pf n itli Nailj ipiae, Panila, fill'. Vc, aVc.
All nf ivlncli are olleri'il liir ('ash, npprnird
credit, nr 111 iMclianp An inot kinds nl Ruin
Prudilre oil the njn.at liberal teiini and al cJ
iccdingly loir prioi.
' JIAYJNG TOOLS.
Il'iim; n larrc asanrlinenl nf Haying Tonlt
on hand we arc injured to iitU'r tliein very
In for Cinh. 1). Tall A Sona, Sidley ,
Diltltntl, -MnrL'li'a Cat Steel V .Steel Iln,:k
bcylliff we ari'.ellin at Mnnufattitrcr's pri.
re.a, ranirinif fiom fuily-livo lo .evp.nty-livc
cent each.
We litvi a Slock of (I1101I5 nn luuil and
are dttrrminrii In ttll tliem, 11 ml up cnnfulenl.
Ivlien-vc Unit lie fcliall lie aide tu sutiafii (lie
1 .l:,r,..i, ,i.,. ... .1... . "f .'
i,i,r R, 1. -,. i , , 1 I ,f 1 1
any
cern in Ihe ( uiinlry.
V II l.itjrmii,
Itiilliml, July uth, I".'.!.
Oar. nnn
Titcomb'a Patent
JJEE U1VE AXD1'
UY llit us ol tins Hive, Hies lire protec
tad dirnuli our spvere winteia, mi aci oun .
of the pven leinperaliiria nf die air within it
ml its peculiar arrangement fur vtnlilalion, .
that nut a swarm has been lost from die ma
ay lilacs used within die three years past.
.1 u a complfta- protector against the at
tacks nf iieiiahtiniin bee", lifp-inolln, Ac , '
and aflunU peculiar facilities fur rcplacine;
old brood conibaby new onra, 1 1 ta unequal
td aa a stock hive, vwarms issuing fruni it
from (wu (o diri't' weeks earlier than from '
ny other hitr. The surplus liniiey is readi.
ly "ohlaineil from tt, in a pure alale', Willi. ml .
Injiirinr; lite lres. in boxes uf suitable sire fui
family use or Hip market.
T Iits Hive is constructed on philosophical
id scientific principle, and needs only to
L seen to iiltuie it use liy lllOhe who ore
acquiinled with the instincts and natural
htbitt of the honey-bee-
8. K. WARD, Wiiniinr, Vt it aijerit for
hr le of Cminty, Toh, and indivnta
fishlj. " ";J,tf I
CLOTIlliNf;
roK,
BPRIXG AND SUMMER TRADE
AT
SIMMONS BLOCK
Career Coagrssi li Water Streets, IIOS'I'ON.
flVIC tub.crlbcrt I..11 inr; eumplitrd ihnr at
rmiRtmenta tm M'RINfJ A MM.MIvK
tales, are now . Series at l HOl.Ui.U.U li.
lirgttt aiiortuirnt of
Keadj Made Moth...;:,
Ftixnishing Goods,ShirtB,&c.
(minufacturtd eipreisly for (bo New Knglai d
Trade) lo tc tound tn ltottoa.
In nunufaclunn uur Clotbinj; creat pains
t.t leeii talen t. bare tlrotit; substantial well
made K'armeiila. (tut ll.e .Wcrrlmnt ui,,l Dealer
raay rfComineiid (0 hit cu-icictr as jual tu
the hut cii'lutc arurk In durability ,311,1 tulrtiuf
tu i.one In title ndfiiiiih.
HaiiUj-imiuird from mir old st.r-d (Uuii-
llallj lo (he i. Granite Uuildtnj: iihc Inr,:-
esi iu ihe ciMj ci.ri.ir of Coiir.ra- i Waur
trtrtt. t inlinj al all turn a W Leap a
llvck. suflcitut to (.; v a,
WHOLE NEW DNQLAND TRADE.
Merelianii and tta,rri Jrc fufcctfulit itni-
ti ta ilt cur KsuUnhuici.t i.d eu.ii.c i-ur
it..ck l.cfi,r malinif (heir i uri.lia.rf.
tlriiftt fvr 1....IY M.di t KtUiH i'l net
ith 1 ron.pl ssitri.tii.e. (,g,d, Ld Ptiecswtt.
laslrJ sti.!al. rv
J01LN S1MM0XS A Co.
SIMMONS UL0CK.
Cort,r,,fOf...-fean. t,r Si,,,
llslor,Mn,u 14,lail. 10
ron sale!
QNT. Gftud New Two Hor.e Lumber Wtr.
vnaap ior cu Of tpprcted credit.
,. . . Ob ROBBlNfc
au jjth,
!.,...
, T( WKS'IKKN rAtfi-KMil
TIIC UlliAITar ANU MOfAt IHKI.VI
UOUl'E TO l.mWI.O.
Hr Railiotrl tu rlPllcctaily, by I-"'"
'to lluirtlu, ff.HH Ih'nce liy .Stea-ntt-r u
Michigan Ceinial Hailto.il.to i tcli
ijiii, Illinois, I ml 4iu. or H'
uf trip Wot.-ni it South'
estPf n Males
Tin C mum) lur lrm ' ight t ten hosti
leim Self mcli'di'. daih. (Sunm eC"pt'
..I. , tot I lies, Syracuse-', Reclicsler.ind Kill
.1.1
rnn.l.'t euiij-MtirizWct will fnnl it In iheir !
,,.,(,,,., ndintiiiniencc In lake thi" rouip.
III. .... rl.l.. iKMijn mil' liter
ih.'i uill 1 rntlilco l'i arciiiii.iinv llifif
I (ilMllll all llif i) ( Itn-ir ptiri-i ut' ilfliiia
j iii'ti, ami tin charge lot tuii'li pmcfil ;it Kul f
I , 1
I I'rfitii-a nf !, .if 'J I ill be arriiinn.'iilitrJ
vr.t'l ii lllll, rtrlmitrli'. I" IIiimii.'Ii i j
Vor '.S.f.K nr tltl.HilU' applv U
1 (i I',. ItiiflinIi'ii. ' 1 I'.i'Hi". Hut-1
lui.t I' Ultii M'IM. t'j.di-t in.UioKot I'tn
i. i, Sv iimr S ,ln, W i l.iMiil.Mi'lin.
-t Hil l n;(.iri, W M Siiiim Slm-iH'i
U'linrlnll, W. II Hi ii , Srli.ti. it.vly. I!l
WINDOW CUHTAINS
MIW .ami ami beaultt'ill aa r( mriit, just
frrrur.i .it si'i:.ci:us
A
DRIED APPLE.
VP.IIV Hut .itlHl.JJ ,;'5'l,., ,ir"' r.r ',lc '
. urn r son
Hnllaii.l Jul t
1p6I
I'lano Furies for Sale
IT KliM W O " 1 I X S T I T L T K
It V W.M l'i:.Si:, I'iiimtt.
Agmil fur llo I'linnti .1111I (Ir.ty I. Pulcn't
t'4iiiiiiit't Allnclinit'iit I'mm Ftirlpa.
'I'tii" I'l inn Kurlpa 111 iiiiilacltiri'd liy Mi'XU
II. V ft in' all ur.inteil In ifutf milif.ic.
V.'.'' """ ., . 11, . . .
Pr..iiii. i illil h.ir vnlil.-itiln lliltir 11 vpill.'lll . till
I ..-..I l. .1. r.if.F lulu
1 .
Stilalu Diiniief mill l. a'lo't and t'jn"
.Maiiulaeltired No's. I ami (i North I'cail SI.
ami 70 Stale St. Albany, N V.
i'itni:s mil i-.ii.
u 01 mi!
Sipnte rate, ttiieeped 1I1, rntld aeliun,
w.lli I'.ilenl D.ilee Campinivllac'uit S'2f)"
, S.n ill run ml curlier." !t0
'Mil
' p.iiiica.ilividintlie 110I oartiiniia euli yciir,(lv- I
t,iur I in' scrip! eerlifloiilea reileeinaldeaflera Muleal
'rcn, 4.r'Ml raiici'lMiuil nfTvinlliiudreirriiuii-niiil )u.
leiih iiwiiildinr.. 4.1II 1 , 1 ..i....t 1 ..t : :..!.... '
! V ' Vl(, 1
I , , , . ,, ,,,, ...
.Carved l.e't, I.nnia the I Itll alylc,
I heavy parting mi the I'rJnt. Inel; nurl
eii.li "ul'tlif Caa.', .lllll iimiilililii, 701
' Sit netave l'i inn l-Vtes uithnut the .'Jtlnch-
nienl li-.a 4(l- .even netavea leaa A.'.O
lilt ill, 11 t y-tij, r.ctpn iicintia, a a w w.
' The au'i.eribpr ivniild mv that In" ta cnn.
i liilei.t thai any .erau:t liP-inns Hip pa- .
I, tfielnm.n 1'ian... tv.iiiliP inirchap no
ii. .tlilt .11111 111 1 lan 11, w 111111 pircnai
1 nlher 1 hey are cerliin y stipeiiur 11 any ,
ntlier 1'ianns rianoi ut the prest tit day lor
' etliresiiuu. I. Ml and lifir tlinni ill tin' In-1
! stilulp tiplurc purchTunirlpIai'ii liere. 'rhesf
l'i 1111. s.-ite mud tiy Jenny l.ind ut all lift' run nl busiucss'as tliis cunipaiiy.'iucc its organ-Cunei-rN,
n aecniint nllhe atlacliuient. I zatiju.
I'rufU'ii pp. si:,orgtniit aV I'nnisi, . Jifii foi California
I'rinripal Ycmiiiw Ladies liialitutp, .realmnat uniiersally iuiiirii.K in thisCompaiiy
( ustktuii, t .April, l-.il. 1.1 j hcemuc ivrin are so reasonable.
- - - - lle.tr.. or Kamiiifs arean.xioua to inauro in
BIQELOWS EXPRESS. I tliis Cuiiinaiiv. a infc liutilution.
;T nSSBNGKRS par.i lo and from all pla .
iVl , on mutes u Tit thbur-rh, Worcp-tcr '
ivi ' .1 11 1 ..
,nd Nl,ua, ernnint anil Waaiachnset .
Lhpaliirp.hiiiilivan.and Hullaud ami iltirlnig.
Ion IU1l.-na.1ls. . I
Coiinectinila Willi other mmpanics nrp so
arranni'd dial all I'tprpas .Mattur can lip fur-
.v.r.li.il ,-ll It. nil ili.1.'.v Ir. inu 1, irf i,f llm IT.'
niled Slatei, Canadaa, I'mvlnces, nr Kumpe,
Wp aiMiino no respoiisibility bpynnd the
terminiM nf mir mulPi.
Ihtiullrs, Html Xotis, Spf.it anil Mtrchun-
diz: ir.'iipralli'. forwardi'il ivill; JapiKoh.
AOI f.S, UIlAr IS, llll.l., A.U ,
collaclcd, paid or nejjnti.ilpd Slnnki, Pro-
ducp, and .1i'ri'handi.p, biinaltt or anld, anil
all kinds ol Kxprcss liusint'sa promptly attcn-
deil tn.
In sendinr; money or parcels of ennsidera
ble value, thf .unoiinl mnt be Haled, other- '
wib. up arp not rpannnsilil.' in pfisp of Insg '
beyond Hie aum of fifty dollars for any one '
parcel, I
All package
Cea should be tnadn compact aa '
1 1 111 1
d no packiipp will bo receivrd tin.
order and dislinctly marked. All
noasildo, and
ess 111 conil on er ami Uialinct v
I'-iptf" Innii.PM should be accompanied
ivitli written orders, uuaealvil, and personally
nuiied I
K1SK
iV Rl(
I'mprieiiirs
1'nai r t I'o3Tr. ,
A yen I
Rutland.
Valuable Itonks.
TOR V K.M Kits Si ltl)KXi:RS.
(.".ibhetr Aiin'ricaii (!.ir(lener,
('nip's AuiPtican Krnil Ilunk.
Ilui-l'8 Kainily Kilchen Gardener,
('oltaijp (iardener nf A iner.ca,
Goodrich's Nnrth-rn Kruit Culturiit,
Allen s American Agriculture,
l)i.wnmi;'K I'lower Garden, A e. Ac
rorsaleby lj Sl'KNCI'.R.
LD3ERATION.
rjtlllS is te certify that 1 havn tins dav
-- yiveii my nn,'D Hnwinan llii harilsmi,
hit tiaie iliirniu the ii'maindur nf his minor
it) , and s i.'tll chiiiii ti'ini- i liis pariiinir ami
I 1 V nu debts ol his ennlraelmaller Ihisihile.
JONA I'. ItieilARDSO.V
Sheibitrne, Match , Ic'.'il, 'a
For Sale.
The unders'it'iicr; tvitlnnir tn cloa business
in this pi ice, oir.'r their enlire Mnr k of nnmls
at ensl fur I'ASII. Auvutie wu..ini; to i;o
111I11 tr de would I'm! this a "owl locution
and can liuv uur stock uf goods nl a hni;am
G SKII.I. ,V WKI'KS.
I'.aat Clarendon, June Mih, 1-01. li'J
john cook "
IV II O I. K S A 1. K A X I) II P. TAIL
UCAI 1 W IN
HATS, CAPS AM) runs,
I.ATKOF
2 13 1-2 It M' f.U ST. TUOV X. V.
ir
A VINO rem. led hi, etialiluliiii.-i I t.. Hut-
land, V(., where bu is t reparcd lo ufitr lo
Ali'icliniits iind Dealers,
hrr,.,-.l,put the Sta,,.-, f. Jn,l . omplcte as-
sinieui of 'j nn,r it) Us of
11ATSAXD CAPS.
made espn-sli fa r tb s mat lit.
J t Iniitisln, triir. Is in lii.ili.n.l .m,l 1 ,
cinlti. ami ill who nrr ui want ., n go. d hat 1
r cap in rail m.l examite his ritri..iie st.ck '
of K"i J.. 1 n, ,1111-; o utel .'t'O iluza u Kur.
si., e Mil,, ,ik Aui da and U... 1 Hv.s. Caps
-I f"Hi. I'm-h N,Ik Glazed Lain, ui, 1 1 he. I.
of sb m U ilifii'n-iii si,p. a ,. v. Inch willbr
snl'l at a lew f.,. P.eate tall al ll.e d.j
slan.J ui l.fjil Co ,k, JO
jiuldiiouk "iV mni
Miiitifactureit and Dealeia m
ofU kinds, also Good warranted Double
Soled Hunts by ihe dozen,
West Rutland, Sept , I-.ll.
LIQUID SOLDER
lllll ia ' , " ' I
U ! I.ellers cannot be taken, it heim. prohibit- ' 'u v.iiic .jrn; or oy oaintioat . Irawinc, by Jprnir li. Hnwari Teicher of llraw In?
ed '.V inn 1'ovt Olficp Denartineiit " ' from llu lain to Detroit, Hence lo Chicago, IZyi:!' ,
All pa,'kaK..k should be : ma,kcdUi!.V.,w' vta. Al.e .;sa,, (.enlra I ailroad. jo'eM
'HOTI-'f'Tfll: ' l.xpr.'ps ' ', 1 . ' "p ' , 11 mr "uy ui ine i.ake , ke.t Auitnir or Lertnrei on Asrlculiural Chimislry.
L i.v. i wit. 1 I...,..,,.,, onicctlnilroail I'.tehanrrr. It.,.i..r nlaris or River St, Uwrence ports, will he I vol.Itlino. I a If hound.
'I
,,L-, ,.,j , .mruip irce. ,p(imiue this stock atthe
. 1 V" j baitbernwate. Wsrranu-d 11... Ittxi asn Col Tt llounsTnsi , 1
, .o.ub-. ltd to 1. Ih.land hrat-thf U-l am. ' 1 St , nearly nppotitc the Kfinklii. Hotel,
.e p.rxsnaM,a ,j, h( lt t.r T e d , ns .1 Conn Square, 1
' 14 S-rrrtR . Rl'TI.SSD, 1 (
lSsTHAXU-. COMPANY.
(rj..nliii ll.tft.'ufj.(.'l,lf ., tt.
Invested .capllni; 100,000
Gctural Ai-cntfor VcrmMit,
L C.niNl.HAM.UilliM.in
To wh'un i i.ftitloij muy lie ftnt frum.ni
flit of flit 'tjtc.
(i.trit Offict i.f tlilt .airtnrv, fIJf of til
Cuurt II'.iim fc'in.itr liurllnctixi ' (
N WAItl). M. I)., Metlif.il Kviiiiini-i
.'t? ti.i t04 lie tn.ijf at upj l.inr nl tlif
V'('"''. , ,' J,
i( "
'i
rn'i" .if I ' Ih fulUiwiiiL' ii.tiiinl irr"i !.Ai;"!.lf
jidi t r., li'i .1 Mi rnuli .niili-
in I "I hi itiuii dial in it li .k'ltf .1, In
ir I tv (li Co.
ur n.ND coi.'NTY
.I.ikntv U U.riir.ill.Cminlt AKci.t.fiillnnit,
l-Ilr In... IS ai..I. m (' l.lllli l.i L I'llltti.nl.
. ('liflrr ."icnrfr, l.'ai t' (on . Ciipt n l.oiitintii, '
.iiIIhii rn: Ntij.rt l,.,t-4 ('hri'lni'i.;.1 HMfa,
l'..illin ; I) V Nuliulx.ii, Wallingnriilii, I'uy
He 1'i.tli r. I'anitt.
I Mi nn i'.x t'UM-.nti.- f?i rnl'orlf r.futlnn.!;
! I'. II. I) i in , I'iii .It.rJ, .X.'k'cii.lrif! . I'mi'tiii j;
! ILiiijlifmi. I'.nttcl, II lluncn.CliiiPi .Liu ;
) I I) ii.i.in.ir.l (.i llc((in..liiM.ili W ll.ilt',Hran.
1 l.m, J. !iu I'.u, Wjllintrr..!.!.
I IlKVN ISC, UV I'OIINVV
1 i.r.srj llniuli.un & .Mi'lviton.fViiiilv cint,
j Hfiiiilnsl.ii. N II II ilfhellir. Arliii)!iiiH', I.inicl
I It.ilicrit.Jr., .Mniiclif.ti-i; N II nuUiU,Sli.il(
iijiin. (.'vrn Arinilii;l.iii, I'uriel.
I i' .. ... . .. , .l t1!. ....
"tvUi, lloilitnt..M: U l."K-ucl..tin,Ji.Iucl.cti.i ; N" I
ii'u'ir.u t.vamintrn. i.imicr.iuciv,.'iriiiiviiin, (
V -kbiiin... M..tttaliiii.v.
I diiliruriiiii LiTc Risks.
j talau ntlontr r.ilet (li.in liyuii.viidicrciiinpniiy
i Tin- ljuiiirtnf llirCnmpanv will li conilucl
' r.l ii.itn (lie.li.iM St..cl.,inirl iipun I lie MlTfAL
' m i 1 1 -1 n 1 .11 1 I !iu i..i..ii ol (lie in.-ui r.l, ll.u' im rl-
mj: tlir iii. tt ami cireni.i't.iiK n "t (lip piililic
' iniiii-fullv, it i lii'lki limn purely linilu.i
I eiiintMiiti". etui itn.
On (In' Joint Stuck principle tlieinnril will
I pay 31 I-.1 p.-r cent. Iea for iiiMiranrc tlian llic
raiea.il the he( urpitilzi'il itiiitn.il Cuinpuiilcii,
uf mil rceetie wh it 1 'iHliiililit to.lt l-.l per
oeiil per a nn urn, in ilit blciul prulil-. 'paid in ad
vaiieeiuatead ol r.-eeii Ine; an uncertain aniuut.t
it the en. I of each Jiar in script eci tifitalei, re
Icetii. ibli' nn certain euiitiiiceiicii", while al tin:
ai ine t lino the annual e ih pi( in en tii arc increa?.
I by ll.e Intcri'it paid mi nutea (jlien fur half
the .'inn. utit nl the preuiiuin.
On tlK- .Mutu.il' principle, thi company pro-
pic tu lii'iire at the il'ilal ralea uf inutuaK inn.
" - ' " T;r r '. "
... v i.i,k ...... I-... "v.-.-i'i .1
'cut tu only al.uiit one ball t lie cxpemc uf the I
('uinpany, .'curiii; (Iiipp beini; eiiial) a larger
1 ear ly diiiileiul In the Mutual iiiMircm, bdidea
'ililiu: rite member 11 lien upon aJnint .Stuck '
Capital nf One llunilrad Tbu.iMnd Dulhir., a 1
1 U....Pve l'iin.1 nliieh will 1m
utrj ii.iiit .tnc.(iil..1.ri e 1 una, niiicn will lie
f.1"1 T """-".v ' pnymcnt f l..5., In
"''lltinn be u.u.il OaptUl and sc.crve I-mid
in iniiiinU'nmpaniui.
rpj, t.ll)Mv not only one of the must
prtieruii Imt iiUn nnc nf the verv bct in the
p.iiuiirv It,,, II,,,, I )..;;, (,! I
X,, (Juiniiani in tliu Uniun lia. had such 11
ri.M.AniKn JliN are oiikurin(; 111 thu company
by 'cut c.
Hard trof .inj-mcn,invct In tbia company be
cait'e tbey regard it us the belt nf ?avini'a Imnka
lu'!.l-v "l1 ,''re',r"'?1 f'!r t,ltir wiv,c'' n!"1
., "l'at9. "tb tbteunipany by tnk-
tm; nut pul c e fur lite, lieeatiro t hey retard t
t . t ,2'(o M oen,ntr, 1
.All cla.-i. and ennditiuns of men ensure in thin
eompany hecau'e, just as they do ctcry thini-
jM nrtlnrd, when llicy meet with losses, they
pay "up" at uiice.
TO WtSTERNPASSENGERSi
IJ; lluilunyi direct from Rutland and
Whihludl to Schenectady,
Tilt underpinned liavo ticrfccted an nr-
raiiyonieiit willnTthc clillcrent lines of puh-
lie cniiveyniicr nriwec it nut and. Vt.. and
" liitelnll, lo Chieiiiro.fiir I lit- transportation ,
"i aispujirrn ami r rpijjni 10 any port on '
the Upper Lakes, Lake Ontario, or River Si.
I n,, 1,.. i. iii, ,.. . 1
.nwi'iicf, b tin follow ng routes viz : by I
Railroad Irom Rullaml or Wlutrhall to ,
Schpnc.'ta.ly and Iluilhlo. Also by Canal
Iriuii Sheiiectady to Ktill'ilo nn Packet,
ineiipp ny nieauinnat, tnucliirin al all inter-
sen io Syracuse, llieiice to Oswego hy Rail-
, " , I
ill ponscnuenep of the reducion of fare bv
Hip Railroad anil Canal lloat Company il
will Lean object for passengers to avail them.
reives ol this mode of conveyance from
Schenectady lo fnlfalo. The lloals are
mostly new, lined up with Fpecial reference
tu the eiiiiifurt'ible accumni.idation uf pasen-
' fjera, and are commanded by men of long ex.
1 pencncp, who will see thai patsengers have
every atleiilioii pud to tliein'
l'umilip-, fiiiinrating West, by calling on
the undersigned, will he advised of the iiinst
direct anil cheapest rnute, and hp enabled to
procure liekfls Ihr any of ihe Western ports,
at the lowest possible rates. Tor further in
formation call on ihe uiidersu'ncd al the
Railroad Ollicp, Whitehall.
Passengers should hox and weigh their
goods Imfore leat ing, and make a contract on
board Ihe Sieamcrs, as it will save time and
expense.
1 For tickets, apply to the following persons.
Wm. . SrKvi..ss, l
A. Run, I On Ihmd Champlain
U'm (iiMHli, Steamera,
J I) 1'oiirrn. Kast Rutland.
S. 11. Stunvir, U'hitehall.
J A burnt,
C Ru 11 tuns, Cardelnn,
S l.nv M f, llyileiille,
Jo-mi Wu 1 .n.n, I'airhaven.
Wlnleh ill, April, l'.l. 15.3C
NEW LINE OP STAGES.
ON and alter Monday, Dec. HJ.HI"),
Stiigi; will leave tasllplon pvery dt
Sundays ptcepled, 011 the arrital nf the Cars
Irom 'urlingtmi and llcllows Kalis, say at
I I 1.3 1' .M , and arrive at Salem S'. Y. at 6
I' M same et ei.ing.
nrrfiiMso.
Leave Salem at 7 A M. and arrive at ("as
lleton al I o'clock P. M loeiinriect Willi the
above I'mus, that reach Uurhngton and lle.
I..U. f .iij . tl.: 1 ..
,,,,,, Vm. .., , ""' v' " , . ,V
'He Granville. Grar.u'lle Cornera. Ilebri'm to
.Sale.u. RAI)WI:lL, nL'Ll) A CO.
' December 10, I -.111, fifl
. - n . , , , , T - T - .-y-s t.' '
t.Vl f.lt ll.inuil'UO
T n Tl 11 V "a Ti 1 s
ij. .7 I l i V. 1, tt,
fN order tu supply (he unprecedented de. I
. . . 1 1 J . r. . . .. 1
inand for his new a'ld nch stvlea uf
.4 uricaT)
is nniv opening a new tins day received
All who hate examined the assortment re.
critcd hy linn a few weeks since, unile in
proriuuiicin the styles niwrior to any ever
helorp sppii in Rutland County, and Ihe pre
1 cpa i vary ing from li (1 ,'t) reuta per loll)
iinst reasonable T iho.e 11 is only neces
, sary In say that this lot comes from'lhp saint-
I St4bbsliina'1ll.
j Rich -lt et, Satin, and Common Iiorders;
1 it iniliiw l'aR'?,.Vc. elegant stjlet,
.tn ntefpsieo are rePUi ateu 10 t ail and
sarsaMrilla
TUB WOXUKll
BMiSSIXO Ol'" THE AGE.
The most nlriiortliuiirv Xctlitlnt in ll.f
World ! !
Thh Extract it put vp in quart tnltlrs; it i
$r timtf rlicajut, plriitnntrr, mill ten i run
ttd tiiprimr t" ui'ii .'''' uitlmht
vomiting, puri;iii!f, ju(7.tiii, or ititilitif
ting On stjftim
W'rlmr naimlarliifnt I.W WlrUl' "I vMit.
pill. Id il.itliii! I tip pant Jiaf lil lr I l' pi.llll ( Hi I
HlriH fAWIIitl!c ii da), lulnf tt.i-te nf llic Nim
lurll.'a f.K.i in i.nr nnmll, llian all H r nil t f iu.mi.liic
lufrft i.f Mrt.rill in iii irar 1'f. ." I' liin
lifi.l afjntilU In vkrrjtilf.l in "i fi'l :ni
l..iicih..( llm. In .ill rlimalra. IhUKilfacl luaiui"
r.l limrr i.f ll.r f .li. nit I.IM J-1 " I Ii in nil I hp i.llrl
dilrrrilanl tncilirlt n lncrtlirr laii' ilmir. i nilula
ur Kln Kril n'Hilnair I'liniimm l)niHl.nn, Pun
plunr Pii.l utr mi ihr firp lllnlc'ii a llilea. clilnnic I
are Ke, llinc Wi.riii nr Trilei. Sfnlil llrail .11
laicrirpnl.inil nl U r l-nr.ct am! iliil. .HiMmMl
uicrr. ) i!ituir iiif-rrrrp, i.nn iiHtn .iimiruiu nun
UiIlT.i.r j I nine rr.Hil an InJ nuc li.ua tun 1 1 .hitch-
A.cilea.nr lu.,.. eaui. nr Iniiiriid.nce
life. Il Invanalilr curca III" uni.ill.in lii.l.ur.liiMi ut
liy;i-i..i, NVuriUli erui'fjl ami netvuii liehlllly,
P.iliilatinn n( the Hrart. I I v Uuinpliiliit a. il lull,i.
Mian. 11 nf t tie Klilurva lnlira nl p.ile rniiipVAiun
nut cnn. 11 in t I vp lnHra anitMirli at are iL-utlilalril
liy tlioart uSULi tlnrta 'wlill Ii r.lnlittH nrr llulilp In
arerefinrril, Ii (lie u nf a buttle ur tvu, to tlunu-
1 ami viL'nr.
, Tlie iiiunl'Pr nf ill.eaa:. inei.tlnnpil aliovp aa cnreil
I liy tlila prppirai Inn nf Sirtjp.irllh, may .i'Pih larar .
j tint hp ire nevrrtlirleaa prrpiirrd In pn re by an
. pttPitalvp arrai of ri-rllfinilpr, Il al t nrli la Ilia firt
1 fr.irtlon nf I hp evldriii r wlutli we ptmra-i cnnr.rn
Inp p.icti dla-aae. wiiulil he n-rrlinl b any jiiilal.il
Iritiniial An riiini'li-ti'iIi'iini'iMialliiri II 1nu.1i ne re
uieinberpd ili-it all llili risbtful array nf 111 il i.lira
thuujli ipppiirinu In .111 Pinlle.t variety nf forms ami
)H iliniiar in tiirimrivin ami raefta, lor mev an
pri.,p .llrpnly nr lo.lirrctly fr.un a rnrrnpl fuiiiitam
If ihe lil I ivrre in a pure. InMllhy aiulactive al.itr
11 a. .ulil ilritealtlhraii r.iinp'alnti frnm the ijatelii
and cliruulcilitraac nould he tuipnsjiblr.1
Till- KAI.TOY.
The Imm.nar ami ir crpnalnir ilrmanil for Pr. f-. P
Tiivwiapiitl'iiriapirtlla h 11 made Ii necpnary vpr
lunch t eiihirsp the eprrallui . iilmanuf.irtiira. Me
ilirinal aiititaurr. are 11 r. p.1 in lncrpillhtpi'iautitlea.
and aear.li liijrpillpnl rripilrea torn rarrfully ami
srenrilrly le'leil. tl e pruprlp(ut h.p fuiiud il nc-
T"'"'.' P'acn Hie Uoinpuiiniliiiir IVnartinpnl In
charceif a rniiinetpiil anil rranunilile (.IiphiUi nnp
aclemlfie rcpntailnn uill le a full enaranlee nl
pui,iir rnnri.lpiire. Pr. JAJIKS I.. (JH1LTI. X has at
,inno.l tliia duly.
.
CAUI'IOV.
Tn "V"iL'",','.'rv ' L,X'!i!:r1i;7;!!;,!0 V.1,1'
J1 ' WSChRTIPlUA TK ar . ...
'"na'nre of fir S. P.Towntend. Iron the nunlile
wn,,1Prr,f MCri Imitlp
to nM ly II I, xPBXCKR, Putlan.l ami hy all
i,p prlncl(,il llrncirlMa ami Uuantry SIcrrliani.
Dir. iiglim.t 1 he Unlle.l Staiea Canada. .".
'r-PrnprlHra ufflrp S2 AxAU STI! EKT. In
lh" luiildlnsr fnrnierly occupied by the South Hapilai
t-nurcti. .pw t nrK. a", .bin
EDUCATIONAL WOBKS
Pl'BI.ISHEr BY
SRASTUS H. PEASE & CO.
Btf isTATK SrilKKT, Al.HA.S V.
I OHIXSOX'S ASTO.VOMV, itctcrlptlvr, physi
v cal. ami nraclical. deiicnril fur cullecei. nr.ule-
inlcs jiul iirivaientiii'cnls.by 11. N Kiiiu.vmin, A M,
1 f.irmcr Prnniisuruf Mathenijlira U S .Navy and 101
I thcr uf ItubiiiS'in's Algebra, l'liilotnpliy, Xc, Ice;
I vol. Svn
KOI)I.NOX'3 AHTUON'OMV, fur ichnnlt ami
, icadrinirs, dcscriptii 0, theoretical, .and phyaical
1 ml- So.
ItOBlXSON'S AI.OF.P.I1A. forcnllegea, acadcmlei,
lnd (irivaie alurenta I intsvn
KORINSON'S KI.E.MIi.NTAIlV A.(jKf!l!A, da
Btened aa Flr&l Let. ana in tti.it acienre. IQinn.
ROniXSOX't OI'OMr.rKV, rumalnlne Urrnne
try, Plain and Spherical Trigonometry, and Conic
5ectiins, 6vu.
RijBINK0.'i NATUKt.1, PHILOSOPHY, with
retultt and applicalinna, furschcul,acadeiniea, Ac.
12ni.i.
PRACTICAL r.l.niJUTION. ccnlalnlnc illuttra
linns ol the prliirlpie. nf llpiiliu; and Public Si..ik
Ins; alio, n aelepllun nf thcb.it p.ect. fruni ancient
mil mnikrn authnra, accmnpanii'il by Explanatory
X'nlci; the whcle adapted, tn the ptirupa ol 1111
prnvcnienl In Iteaillnf anil Oratory, by r-ainucl Nile
Sweft. I vi'l lmn.
TUB IIAI'.MONIA, a New fa.llrrii.in of K.isy
Snii'istcmnpipil and arrauzcil fur uue, two three'
and finir Vuices. Willi a new set of Kules umlPrarti.
cal Exercise", upon an ericn.al arid sclci.lil'.c plan
fnrthe n.n of Schui.li, &'iucin; Classes and Sici.i
Clrclpa liy ilnninu Cnne. Teacher nf Music in the
Public Selumls ami llirrctur of Mutlc ir the ThirJ
PreihvierHn Church. Alhiuy.
.uiiiu.'a r.i.i.,iu..iia 1
CF SCIEVTIFIO AO-
flcnltur., nr thpcniineciinn hciwepn Science ami the
art nl Pi.ir.1 ra it irinlne Prize l.tai nf lie .New
Yl,rk Slale Agricultural Society. ! rdl. 12,nu. rluth
elenani.
SOtV WUI.I. A.Vfl IIEAIMVKM,, nr Firrshle Ed
ucalinn. bv ri.itiiurl O. Cuudrich, atitlinr uf Peter
Parley 's Tal.i I vol I 'Jinn
THE CHILD'S H ST HOOK all- liKAllIXD AMI
SCHOOL BOOBS
of eserv 'leacription, supplied, whi.lct de and retail,
at New York nrlcps-
Itnolispllera, Merchants, and Teachpfa, pan havp
ineir nriiPra lininpin.iieiv exeruieii, on ilie ino-i ai
cniniiii'iliiinetpnus; and enii.li sent, liy express ur
ol herw ise. as they may ilirert
N. It. Teachers wiilim? in exirniiieany nfthea
bove w rnki, will plea. e aiMrpis E II P A-I'n 1ft,
CUTLHR & STICUNEY,
(Late, Outlcr Day .V Co.)
m.ALEas IN
DIUIOS, JIEDICI.NKS AND DYU STL'I'I'S,
Nos. lol and 1 "15 State Street,
Hi, 1
oVo. 1 India Street,
Opposite the New Custom Ilotire,
IJOSTON.
Have rnnstsnily on
hami ami fur sale
Linseed,
Sierm and I
H'mle, 1
CCSi'-tLLao
Spls.Tiiiiicnlinc
C-i-ich .V. Fiirr.liue
VA KMSII.
AsrilALTtJI,
or iron vainish.
Plil.aiJelphl. lies
tuil ami .Vorf.ilk,
Willi i: LLAD.
raU'iitMcJiciucs,'
AUu litijivirtnl l.t
uurs fur MiJiciitdl
jutr i 1 he
I lltAf.t fftftll (If
I r-gg&g&Xl Credit Pfiret.
rOLWUlY M Elt-
1 1 1 si sis f ( 1 1 1 tll.iN T.V.v. Lll.-
S-P.MKK.V are res
peetfi.ll nulled to
call hefure purcbss
Ing Ue litre,
CAItHIAGE TMMMIau.
GOODRICIJ& GRAZIAM
MA I'll just recoiled from New York Steel
Snrluz. Itrass Gani'i-d Patent and com.
1 iron Ai'et, Jlrats Handfi Plated Dash .S'rroils,
Cash i'lames, Pali nt l.ealber Rubber Cloth,
'O.lrif,. - ! Mil. M,,.. ,.l furlnl Hair Itnws.
Juinla and Hinges lor To s, l'i; Nets, llalier
r:i.-.,.,. a- a.n 'pi.u i.A.u ...U bill i.u .. .i.i
' chetper tl.-ln can be bfuht eltewliere in Ver
i mciu GOIlDltli'll &: GRAHAM.
West !utlan.'.Ju!y '.'3, IIIH. S8
HOUSE POR SALE,
TUB Subcnl-r)irefs for rale his house
i and l-ot, iilmi'i-il in tin' Snulh pi t ol the
vuliaue of Rutland, ann convemi-i.tlr loc.it.
pl for elmn.t any nun of business. 'Ihe
'house is built of hfick.iseoinui'idioua and in
j good repair, and will be sold low. r'ur furth
er information inquired!' the subserilier.
7 JOHN O.ULTY.
R uin i, Teh '.M, le.VJ,
IlIsIS
GEORGE SCnirllDT
CCsIliuaswfjiliiajll UPaaauatl'JcOo
L (p f ew lU c'v of New V.iik.1
I'' 1 Wis, Per ur 1Y'
BYSPEPBIA.
VEGETABLE
DYSPEPSIA BITTERS,
TIIK MOST Port" UK
FAMILY MEDICINE
O K T II K Mi Kl
Uicil liy riijsiriiiiu of High Standing,
Tlie-e BrrrK.HS ifmotf til moilM tccrrtinn,
purily the 1KkiJ, gite preat tone int (nr to thl
digcktive ortiiK, fort if j the ) trm agtumt oil fttturc
Jiicaie, cn be taken nitli tifutv, tt l timr- iltMli
tatinjj; th intient Iflnp frttiful tn the mtM Jcli
rtte ititmarh, an.l icinarkablo fur llicir clirf riiip, in
vigoutinff, itienKlliciiinjij, and icitor.itUc I'm) ertiei,
biitl on liiiultntilc anJ into irinfil) for
DYSPEPSIA IN ITS WORST FORMS.
Alto. l.tttr Omiiltlnt", Jaundire, Itrni ttnirn, Cov
tiveiic, Ktintiifs-i, DitorJf ri of tlmSLIn, Liter, an
Skin, I,i)is of Appetite, Spiiiti. .Nriwmi Head
achp, (iiiKIltitu, tiilitatioii nf the Ilea 1 1, Sinking
an.l I'uUn! uf Wflrht ut tht Stomach, and till other
JitetFrieauted b tn impwr ktut vf th tkand, Ltir,
etc , which teriat tu .lehilitate and wvnkwi tht "teui,
F K M A la K S
Who t'itTer from n mmhid and uhiatinal oonditloo
tt ill tlud thii Medicine vt
INESTIMABLE
VALUE.
In am, rsiri uf (IKNHllAI. DKMLITV, Ibis Mcdh
tint ACTS LIKK A t IIAH.M !
THOUSANDS
1ft. e tested Its cDicacy, and thousands mote are now
under trestmenl , and not one solitary cssa ol failuia
has jet hern reported. Volumes coulJ lie tilled
aaith certificates of tbote Mho have Leen pcrma
liclitli cured,
CaM on the iffcnl, and gtl a PAJIPI1I.ET,
Contalnine; the Certificates nf ltcmaikable Cuies, and
the Ili-it eatimatioll In which this Medicine is held
by tho Public l'rrs can be had of llio Ageuls, fiee
ee- Price CO Centa per Large Bottle,
rincipal Office, mKUL'ION ST, .V, V., upstairs
For sale hyl! ,. Spencer, Rutland' 'V
L. Case, Brandon. W. P Russell, Middl
bury. C. C. Nichols, Cnstli'luii. A. P Ru
cue,
.New ll.ivon. IJ an iila it Aloor, Kris ol
S. Snraime. A. (. Snenr. Hurl'moton.
Red field & Gtannis.M, outielier.
11.
Ward.
S:J v
tier, Windsor.
iiiporctiit io tlio S'as iiiim', I'strrlox
;iii(l M:ii; Si'tt;i iflitr !
GEO W. MKHOHANT'S CELEBRATED
i tt il ii I N (i ()!!..
Uuparalleled in tho History cf Mcdlctno as
tho most romarliable External Appli
cation ovar discovered for
HORSES AND HUMAN FLKSll !
This celebrate! prep.iraUon, tj well known in farinPtt
and others, fur us luuii.-ro'u aii ituiaik.il. l ci.ns ii:
ITcillnt; the iliien-i'i lnci lent tobor.es anJ eaulp, can iioip
be ha. I of my P'S'llv mithori'p. ncents.
F.iipnetice ol rnnre llnu foarteen leitrs Ins pitiblinliPil
the fact thai .Men ham's ecli!.r.neJ l.'.ii;lin Oil, or Uni
versal r.iinily KuiLro?atiou. tv ill cir.s moil cases, an.-l
leheie all sack as
Fpavini,
H IV f e II ey ,
nnclsjia , W'iri.l
enll'.rull Liil, I'-illmis,
('r,-.rJ.i.l lltiti, 'ill. of all
kinds, l.unl ti.-'i, rich Wu'iii.lt,
fiiriiii", llrii.p.-s, S.nuM 'ricks, I'o.in-I-erei
Kn't, .pmci..'., or (irpi'e. .Manjie,
r.keu'ii ui'in. IIiipi of Aniiiiili, r.itcrnnl
FoUnns. I'.uiit'il Nerious Alf-'Plioas, I'ro't lliu-s,
noils. Corns, Vliions, llurtii nnd Scalds,
L'lillhlains. Cli.iripp.l ll'inS, Cramp,
Coi.uaetioiii of the Mii'pIpi, Hwel
linss, We.iUli.-si of Ihe Joinla,
Cakul llreaiti, Ap. A:c.
&.C. fol'. A.C. A.O.
ie. ie. A.e.
tic.
Vl'.nV nf.JIAIth'AIJI.i:. iilnlclllspnl firmer in the
wv.li of Leu nituii, relite.1 souie tune stiiee a reinirkabl
apcouiitof Ihe cure of a fine hor'e, vihirh, in t!ie net oi
lilotisbiun'. e.-iubt hit f't in a ronl, n;i, tore It partly o'l.
lip ituiue.tititt-tv clcane.l o it the iltrt. an I ,ippli.',l (.. V.
Mtrchaiu's c.-lplr.md f.'arlin Oil, tiplapp, tin- hoof,
bainiaiP'l it up lijln, so.iki.t it o-'ci'loiMlly with Uie till,
ml iu liio weeki he lias able io use the bcrsc.
('), of a li'iter froin C. I.. HalHril. V.-.i.
Iiip'T. MiReiliM- Hear Sir dne of 1115 horses Invias
a tVindxitll of lonj! 'lin.l.n?, uhii-h I, a I U-pump enllo'is,
ani uliK'h I supts.H.',! Irom ihetiiauy reme.lii'S us', hv 11, e
was past cure 1 uas itidure,! 10 try jour " II irlms'lii!,"
tiljeli n ull thi'iiM' nf 1110 ltlh p.entuely eireete.l aciire.
I therefore co'isl.ter li one of the hen inc.lUiaps that can
be 'lacd (ut l.orv-s. '1'ruly yours.
iMkport, J..11. 'JO, t-ll. (;. I,. fAITORU.
From Mr. J. titeriilierc, iierint'Ddent of the canal een
traPior't stable.
This m.iy rprilfv lint I Imc le"'i In the bal l! of ti'lnc
Mr. Merrh nil's liaislm-j O I, nn.l rin l It to Is- one of Hip
1.1 ui'plicntioii. tint I haie e'.tr inve iim- of, I half
have had the rhaie of fn ,n loriv to r.fiy l.orsi for i.'k
n-i ciimi mom:!., iitni naic i.aaju use or a number of U.I-
ties to my entirii .aiUf.ipigri.
Ixkisirl. Jin II. lull. 1. HTin'.NrsLRfi
Don't r tTs'japi louke anvihine ele iilth ihe nrnm
te II is lust as p.j,, &x. This i. pra-il.el by ih.a
uriirinp.l.'. ilp.ders, whov PouiPl.tiee mil slr.t.-h like
In h i liubla-r, an ss ho are cf a kindred Jrit, of uVw il.
our larr;e rlii.'a, iiip.eui-firiuu pra-nees hdve so n-cently
bePli cii-l 10 lb action of Coufri-s..
He iri' lh" nmu' of the Km.r Piiorairina (il'.O. V
MIIRI.'II t.NT. Ii-kruirt, .V, Y Isbliim In ihe side of Hie
boti'" and In hi. handu ntliy 01 er Iho rork.
All orili'rs adJns-eJ to the proprktor will la? promptly
resjsjinli-d 10.
t."l .1 1'auinhl. 1 of the Ae"nt, and ivlut nondcrs are
sero.ni-tMi'-'i t tlp-u-of ihi. iii'-di-ni".
KoM h) rppjsi tat le dealers generally in the United Bute
tn l l.'.m.i.l.i.
Also l.y
H L. Spencer, Rutlahd: I) II S.tbin. Wnlli 11
ford; Hooker, West I'oullriey, l)cey iV l-'a r
ham, I-:. oiilinii ; M.llilhard, I) m. by 4 (.' o
ners; Sheiiinn k. liiolbers, raivlcl; J. 1;. .ih
ols, ('artleton. A. Allen, Fall I. ut 1 n: Lnthe
Joy, lieiisou, i;. t; Helf, Sudhuiy , C L. ("as
&. (to., Ilruiulonj S. 1). Wiiifluvr, Piltrford
W W Spirr) Danl.y, flail; (iray.I) rtet ; N
V. (ijildard, i:.tst I tu pert ; C. I), hcinh, Ticnn
derou j lljuiin jnd 4i Co., (!ron Pnini; Dr.
5. Wright, Whitehall, O. W. Spriiiiuc, Ver
(tenner, 1'. Wicker. Worth I'cf ihhureh, Callin
6. Wright, ()rcll.
Thompson's Arithmetics.
Thsi nubsenber has reteived from the nub-
lisheia a coinuiission for the sale of this work I
iu the Coiinlv of Rulland. The btris-s con.
ista of the Primary, Practical and Higher (
Arithmetic, is desert edly popular and has j
been recnmminded hy the tnipenutciideiila I
id Rullaml (aiuuty, ac'cordni',' to the Rpvisei!
Statute Tin' tt bole or any pan of llie h-
rii- u ill he sold at Wallinl'ord, to booksell. ,
era, luerclianla, teachers and ollipr., at the
Npw York v.hutt'bale and retail priceii,
d K. .MAR'llNDALK.
New Letter Copying Press.
Ever Merchant should keep copies of UtLtttert
The aubicnbers have inventeil and offer for
ale a 1-opyiiiK 1'reaa posti'ttiiij; advantayts
over any unit in use.
I'll AKK, IlllOTIIKKS ti CO.
7 Liberty Sifuare, Huston.
FOR .SALE.
, il".NTITVofbbyr.'riu.l,ero.' dlfftrtnt
leiiiths toryeliicr llb a uritlr nl' oilier
Hod. nt lumler Ut O. I . I'OUHI.Nf
'all 1.15s
(hn: of iIip. Circatrst Disroveiry
hi 1 .n iic.
irm vim 11. 111: nil-ivon.ivn i:
rt'KI'.I.V Vr.OI'.TAIll.K. I'O.MI Ot'.Mt,
iir Itttlnnns, lUitutijyin.j, Clninfmi', iufl'
tnins.uHtl trthz Till'. II. II It
rilH rie;ant
t'rciirtlun is
ukh t il e
pin e 1 1 all nth
er .iru i.s In
me fuf i.si r
luf and il.ea.
late the II nr
Il pme 1 1 it r
Mil tram fi
liifiii!! pren nt
pi H crust 1 i
I pats tie. i:,m I
lillf arollcil ires
ill I lot.
1 tlir iial mat nn.l
III 1 10 ,1111 . nils
ill uf lbs Han
In all cases 1 f
btt.liir-s 1 1. 1 1
mi rrnhiteitKitfi
'Vr rnr rrniodjf for til dlffanfn vt Ur tiflp It
tin. .iitd a hf UU mm tppc tn nt e ,I.jtj
and hriil in Ihr
t n lil oak lc comp ete m Uhnut lh inJiiprntlUe u
KTCttM Ml NP VTIC N3.
tCcrtlfu-.Hc nf ItfJVrr) , IVit-inM tli,.V. H
IVMtthMiH'iii, Afptfinber Kit, IMP,
Mr. J P, Mmirr cctu fr -While t H.itr Urtinf'
ivr-' iVnr Nr I drfin )l niv tint y li t n.tiDe
.fui f riper I inr iho ttiritlm idle V4lin nl Whitr'n
lUlr UcHnfrtiive Srvi-r.il jmfi .irn iiltrr ffvi-re
J tit nl i tttipn mv nil? I.tfti'n'l of her h-tr. t hr n- ilj '
, iip.t-trrtl diM-s-M'J, intlhe lulr -tfiv nui Immii ,tnt i
nn.ittrn, Mnul t r.r ip t-v .unnlif r fit nl Rifk
iii'i tif Intl siUi'f iiir hnlra tciMml llttu1. mill f.r a ,
1 Mil s tin.' I here a.. dpiMiriit l irn at I in the
. -aC lip. AfiT t tfloiii .liip'trnli'in-t I lmlucptl tn
try the 4tmvr iifnt litiisl l!ft.Miil i r anil im tillet
i lln nr nf t f'.v h.tUlfitu-f h.itr nwii out ,n
thirk, t I tMt ri'ii 4, -ind it o In.! ut i fn I color .m i vrr
Kurtlnrinorr. f.it n lone thttu I lutre hum ll1irll
with tteiiMliEir ml othrr pmiix In itiy hr.td. rtii-1 I
1 hive finiivt it I In ttrtt rxtcrnnl reniedv I hivrrtrr
tri"i! I cm therrr.rt'C.h.cfluUy firmi'mmd tl tn all
whn .ue iltliciei! a "i'iivo m tin ltfl nrth It I have
cir! ftcii Mo't rrncctlnllv nnr
A PKKUV. M n.lT
I M.tinifflctnrr.l hv V Will PK I owlt Ma-i Tf.
CHERRY PECTORAL
far llio Cure or
COUGHS, COLDS, HOARSI.XKSS,
BKONCHITIS, HOOPIXG-COIGII,
CUOIIP, ASTHMA, AND
CONSUMPTION.
Amine the iinnierinis discurer'es Sclrnre t-st mad.
In this gpii-ra'l 11 tu facllltite the business ef life
n-.f.ini its p-ij iyin;iit ti I pvp.i prnl.ia; (he term n
liunnii etiatence, nniip can te of nn re rial laltrn
nitnk ind, than lids ceiilril.iillnn of Cln tni.liy In l lie
lletlliii Art. A al trial nf its virtues lbri'iili.ni
this broa l country, has prnvrn bryoiul a i'oi It, tha
mi ine hcine ur CJiiihlmtia 1 of m:dl:lnea yit knuwi
c 111 an aurply c nntri'l at d cure llm nuinernita sar.c
tlesnf ptihrniury IIpio which hive bithrrtn .epi
fiDinn'ir ml l-t llinnai.ils and th.iu.ands esery tear
11 Iced, there Is mm' abundant reanin to bellvve 11
.Vm.'.ly Ini at length been l.iun l uldi'b can le te
lied on to cur" t tie mast ilanserom affection of ll.e
lung.. Our spice here riill not permit us to publUb
any jirup'irliiiii of the core rlU'Cteil ey il. use, l.ul
no ivntild present the fallowinc npliunns of 1 ml r.
men, and refer failher eu pury tn Ihe circular. which
tap A !cnlt bslmnuiiiied, will aUiyi bp pleased to
furnish free, ivh-r.-in are full particulars, and Indis
putable proof of the-c farts.
From tttr I'rjffrtfnr of .Imhtrst College, the
ccLMiriATiio pi!iim:soK iiircMi.'oi li.
"Ji.nest.' Ayer Sir I hivo use-) y.iir Cherry
Pee tnral 111 my iiisii f a.e nr de. p s.-al.'tl llrenclill's
and .1 11 sil islip-l frnm lis rhi'iiiif il I'linalilul ten , 1 h 1
it Is in a,itr-ib'p ri'inii. unJ f r Ilia li-lief of laiin
eial fcild l.riiiiCbl it ihlllrulties limy i.pilui'll as 1
Ms siip'-rinr rlijr.n'lir 1,111 benf any sen ice, yen ar
tl li'joily l( usril as tmilh'nk i.rne. r
KHWAltl) IIIIUIIUK K.l. I.. P.
I'mm tin iri.htu rrtth'tittd
PROKICSSOR SILL. MAN, M I). L.L. I).,
Pr-iiPia ir of lib. uiisirv. Muiprtt,ev Ac N'alu
CoIIi'cp. Mp.nhi'f of l b- Lit Hi. I Mr, I Phil
and e-'cieiitlfn: m.i'IpIips nf AtmHitA
a mi ICeai pa.
" I dpeni the fit con v Pee-ninAi. an aitinlrati'p eem
pmiti..ii friiin viine nf I.p bpst arllrlps in the Malp
ri. Meihra, aid a lery elVPCIise remedy far llie class ,
nf ihip.ispi it is Intp.i.lil In ritr..," 1
S11 Hasen, CI, Nov I, IS13 j
M;oa Pattio, President of the 8. 0. 5anatP'
lates he baa usid thul.'hprry l'ecl.ir-il asilb wander
ful iu r.esa, in curn an inn immation ol llie Luncs
F rom one nf thi ftrtt I'liyirans cf M'lint.
Sj'.i Me April ISI'J
I)r J C Apr. l.nvipll - li.ar Sir--I arunnwinn
.tantl v nrliiL your l.'b-irv Ppi iinal in iny pn.Pipp. !
and prp.pr il In any other nipilieii..' fpf iiilin.iiMry
r no. pin i nt . Frniii oIi.piihI bm nf in in v spipip Past s
I mi ri'in iiiPed il will rnri roiirln. ei.l'li ainlilis"ss
ps uf the lungs, that hare put tu detUura all other ,
rpiiipilips
I lui irUbty recnminpnil ila nse In cssps of cnn '
-iirniillcii. ami rniisi'lt r II lis tic It the besl reinc.lv
kii'inn f,.r llm .li.e.isa.
Ke.ppcifully yi.urs.l. S CH-IIMAN, M.f.
I'repined tivd told h; ..." 1 ( .'. 1 '.
I'riirliral Clicntitt, l.oi-ill Mrsp-.
S,il,l in lliitlainl by I,. TliMsits noil II I, Spkncie a,
Cilttlnivillp P.uniilNa A: II01.01 N. anil hr llie llru;
qi it t hr.tu jls'sul tin Male and Country. SO Cm
Tin: "
rnysTBRiES or iyiedicine.
Greatest UistouTj' of the Age.
Did )uu ever use Mc
Ali.lpr'. A I I HpiillnfF
1
W'O'i&s. Ointiiitiii 1 Certainly
vSS., you inve nn there are
'X&Kkti ml availed Ihem. cites
irw 11 r.riv. win. n.-ihi.
. . its curat tr 'putllles.
I nnly uritla ,1 trial lo
v, uivince 111" iiereuut it.-
I
1
'
t
!
-A up il ll.it 11 is rp.,llv
i- mil truly the n .1 mil
I" cjctatil. I.iiu-l ru 1,1
... ll.H I,..,. .t ,1 -....lo
.K-TriCvlsC"' who have t.epri In the
Ma0i$J rnii.tsnt up sir It. and
S.-.J' lllPt M-l.llillVl.t- Villi IIPV
i-r 10 ue tt 1
will I,.- stiri,
......... ii, n snvrrripr, nirr.ly uhi'f
-n .el ttnt )nn .ire ho it nr 'i t,i-I,rht tn
aai.nl tu luve ilsuil it h'-l .re lis. tin npw Hi ir . : it
has hepn before Ihe p-ihlic fur tears and sis uo-rrss
llie .alp s I in tv s I hi . .1 1 1.14 1 inn lii w hi' h II I. h M.
JMI-,1 M AI.IMI H III lull. m st Nut V-iik,
1 id all lh" Hiiieslsis in llie United Strfi.s
, OSYGIIVATED DITTEItS.
I (Pi ice Ileduced.)
GRKKN'S OxyKi'iinlcl llitttrs, for Dyfpep.
i.i, A.C. This iiiuJlcinc ticels all oths-rs iu
I its efiienet, ai d needs iio homha-ti paragraph
at (he tail end of a newspaper lo 1. 1 raid .juali-
iies viiiieii neur M-loiieil tu it
Ciiaj. P.t'iir,
Rutland. Jan. 1C I 31. J
.SKIIJUTZ I'OWDKRS,
Warranted funerior to any in the niaikpl, for
sale by . L SPllNCKR.
" DIKTZ HUOTIIEK & CO.
131 WILLI .M S'l'RKKT,
new Tonn 1
flr.-? I. Ut
. j . as,, -Lrr.- Iw M l4lw
. 4t , 4
at a .s e r act t iit.iis oi itirt vnitrt or
LAMPS, CHANDELIERS,
(iirundulcs, ('iiuilrlajbru, Uiis l ixlnrfi, dr.
April, I - lil liin tn
III.VDI.Vf.'. Ill.YDINf;.
OLD Rooks. .Mutjiu or any par you with
lo preserve, tea . s at liacou's llookttofe. C
VKW ASH KI.Kfs'AXT FI II IT I It H,
Is beini; reevlicil and .1 1 tl. u i 1 dailt Iri-m
ihe tipw Ware Room- ' f Landou, (Jiai 1 1 U ( 'o.
Rutlaud, inarch, ItjI.
. SA1..MO.V, CODFISH A SI) TUII'i:.
-U l.btidor. d (.ran.,
Rutland, nan h 17,
I'OR .ila at I.WIXJN .. OR Wi:-
' "'Ms '51 l'i
j consumption cured i
CANCHALAGUA-
ssn
.. '-xrisiB t.Stc,
Coushs Colds, InflucnM
Afitlimn.Hronchitis.Spitti,,' ,
Blood, and nil other &f
Complaints tundinc tn
CONSUMPTIOM
Thlt rtll1 .Sll)n . at...u
trtl wt.alMf, Lut ti i i ,f , ., '
CM- ll.tl.. vst v.rr'ft in. r,1""'
M'ecifi' li ftjrin e ipf.i tl. I ti ri 4l ,( ' ' '
rd ut.'aii ltifirr PifVi . , ' ,"
tin.ainlf.it rrn. ri1. ti- '
MM It. Ml H IM lit Ihr l tU. J. I ,1. An 1 ....a, ? 1
..,. ii r i r ii tp in
"ii
ami in ittfit a ta sliliy u,i.. i,
then by no 11M11 i II in e n
In in lie bli.oil 1 1 . r m n.t
Oh whir h. il r. u i ii'. i ,, ,
ivstriii, mi.) lav tl r f,,,., . .. ,
'I'H I
"i,
ii i i
MMIPI'IHN It ,ili , ,.,', ,-,
lis" (kill, ami ,ia.i. a ... t a ir ,
Hthili nil, nn.i-h , 'I lli.it trm' 4 n ,
nlheripp l,n tlirtiw n lis, t i ,
rellpvins lrui nl psrl .,1 (I,.,, , v
(.1
l
I'l IV.
' 1 aa
l . .
t He syilem puis sl.il I filthy Hi,, ,v,ti
""' ' n'r nr..i p. i ,,, .
,,,
I,., In
t.,k,.T-,c ii u.iri.ii in i,is i a l , ... ,
the
I simlhes Ihe lirllslli'ii .ri, i,
I and re.lurrs it-mi asii, t t.t
I Medicii e, llisi f.'ip is nm 1 pni.u 1
.inly r -line, f.ir the limp i-i, s 1
l. r,
p.sll .
' " 7l,
. I.rr . my ,
cura'lt". a, .tnlii'S si 1 he 1., '
1 hi rsninslne it rrnnires si m,
I's .ta ,
a . 'a , (
itirii-l ml .'..iiiriupn. ,-4 I -.
Ii'lurjltpri.lir- a nun.li s.ls.tiil
is it
bv nn other niidiclue al !,kt nnuis 1, t.r'.. .,'
linb he. 1 'la
rim 1 i.m'.c,
As no tirillnirv slrsJ sil.ni ......i
idalnthe nsl urn s.i I .nr,:s ,. 1' 1. , , ,,,'r''
pruli.rs hssp puhli.lirl 1, up i ,rri,i,r '
lillsluiy nr tin. iiie.li, Iip 1'is I'turiin, , ,.,.
,,Vp i 1 11. principal lrre.ttMi 1 1., ,,,,
ihsvi' innu His lime. an, I liver. 111,1 p , .....
a" l lie ;.e -tons ulii 1st. .,, tK,,j ,,,,,
hit their na nri and re'l.lrii'ps 11.1 in I, ,
an I iiuin'ipr I hnss sl, sis 111,1,1. tj unt s rim'
er whose t.nns mp in n.r l,-.i sfl.i-Kj i, ,,,,,,
Is de'ilr.l Ini ill m.in ll,r arnli 11.11 r I If.,. ,,.
prnriirp mis nltliP.I'aiiiiili'rls Ihi I . . t ti I asm
ml '
Alauil ISSInrl ,1,1 'liv 1. . I, t ,,,
ami itiiiiiy iiu.siil.l"'- 'i 1HUI.AI.. li,lt.t,H
lf lienor's lill'asa 1 4, 1x4 f. In 1 u, ,.
; rnit'ii(ii' nisi y n t., . 1 fs 1
WAIlllASrV
Su-h Is euf cerfldf rrp in i's virlsss, tltt s,
illlinrln ir.ir.al this Mrdi. hip in ...ii,.,,,.
fir tut f'.i,,fwtigrail'-l Biro'i'inf -rtll,. ,',. ,
un pise Tl h nl His iiamphl I. In i!e n s sit ,
,.iel. bnille ) .11.1 whi-'p ihp orrn n is ,.1 tin
t lut he 1 d-rit '. "nsf 1 iron' 11 , t; re' at 11 it,
iiottle will, In 'H hums' un.e
TIIK.MIINKV
LI ha returns"! ICJ-l-es pif. Jlefltri
ill.b'p ll.u it rsppr r nl rsch l,.u,r
fl
tl-lle sun ir aik I, r In. A Keasis as,,,. ,,
LIVKKV. HUT. PA It ar.ll A.M'IIAl Atil 111 .,
io nthsr t,c pali. if, 1 on tn yi it
I't.lJf i..' - .Vjne srauiiar crds-, tk.re ' ps it,
'ui:V wrapper, 1 n t, of ,tt,J. .111.111 our , fn .
I. M. "VII. LA Cl.
Kill! SM.i: wl,,..sle.edrHsll bv tl.kriH.lt
V CO . PrtiprlrUrs at : heir i'ni, ir. ;,siil,i i
if; Mali .v.i .".3 irt fsf.rtav r.s im . i,t
til er lera far Ihe Mciirue sad ie't"s i.'i.ni a
Sjf.neiei, she, ' e s.l Irp.-.f.J r,t f eid
AI.'tO.f.iraalelnKsirsrtltiy II L M'tNCH ill
III Lbd'-n b,' SV. A I1AC0N
PIMIK le Itrjrlodlt, rj 1 .r.li'.ars f II
Ja'iuarjr I, lr)2l. (SMy- Sra ins Ami
EVStfYPAMlXy ?nODtD UAiTIi
DOS IN CASS OF AOCIDCNT
RUSSIA SALVE
VJid'KTABiiEOIXTMIiXT!
i.Tituirci:i i.v moo.
Twenty-five Ycara Experience
HAS r..STAJlLl5lll.l) Till'.
YEitY niisr ui:.mi:dy.
roK
Outs, Jhims, Scalds, ('liilhhnns, Ffii
tt'utt nth, C'laipp'd amis, Itilti, I'd
wis, Sorts, Injuriby Sdiulcti, I'riil
Jiitlen J'aitsiif the Joily, .Sor ..
Old Sores, Piles, -c.
I'IMCU TWsNTr-I IV); i' K.iJ A I'll-
THK POOR lT'R riill'.VD,
lMnr-l Vfunr, Cthiiiet n.aker, 'M i-nni
)ar U .m 111 j iiv'l hjf ,t.k fihritil'J '
It CJtHfil tt In tttHI ami lri'iilf fr.ti in 'I " 1
ei( hf Ml k UV, lut Ulf rf Uti'l "ff 'f'1 ,
-kiil Hf.it ir-in. ut i'f tlr tri j if u( t '
tl.f. i.icf of int fru'ilifii c t tirtitift !' I 't'1
niif uf t h niott p'i.iji r uf;ra' i U ,"itl
ril in lhfd .i litllo liijar iif it y ttf ' ' f
I raitir In IhiMmi tny lint ' '
r.l I .ippln't tn Ir I'he jii h" lfi'l "
Mlln-iil rth fcUCcei-i, .iFiiJ I ai ll.u i 1 '
niri't I'r Warren hIpi ;iriii'n d' "li'l 1 '
td. - y k.,.rc uimc I fie ((title itml t nr n"
- ar atirmit a iii.iih i.f im fr-.m in; linn
t r
'I
II.. .i.i-r.1, all.,... i' hi, I. ...I
111(1.1 I hid leail a jr..il l. l al. .. .'i. " '
Imi hivine used ..in, suv a'ltp' i-l,' .'.'."'taj
ami iripd sn iiisn , mini's i, tt I f-n li'Ue " ""
ll.e I'.. I.. Is Hilvp, sl(l,(n,li rriaHlr'!!, a.' i"- " ;
Iflenus us Iff II, I was lo. sr-ei" . s ,
lei ?tli a man brmif hi u,t s I nl It' ...s -t
' I applir.l In my limbs as II," slue" ' t'-si il' ' -
fpahy Ujjn In Itrl a si-iita l-n 1 ''' ' l;."'i I,
.l.iiu my Mam; sires, I wu,t J"i, t' I. at 11 a
I.' ..' 1 .S'laiC SP. 411.1 bnllS'l 1 ' ',
nip'l in all nearly l air U.xrs . I i , n.-.tts" '(
lissit-ss areniw. wlih lh. ear. fiti'm .-t i" ,,if"
lif-e I as etcr Ibsy sue 'tin hi r.s im '' '
up the snr-s hive a'l diisppr.re I t I '.' '
' lossy Hal by lb. lone I hilt liteij Up I' ' '
1 the llusiis rslvr I shall be cured I ''"
,rase sine of i he loveresl leils ll.e s.'ia een- ("' "
, enrnuiilrr. . ...
i . . 1 1 .1 . . . .i.. .i . ..'.. In ml tses
, il, l i ni.n.l.r ,,l mv f.i n.i,. si.fl.rlrl ""'
n"
fro..! I'll. I reP.iminenilnl lh U. i'f
f IMS
Pslte. aiel is lui h cured Item ss lib just '
.1 "
a very hntf pafd ul niii
i Vnlifs, terv rest pi ifwtly,
I.HWAiiH lOL'Mi iil.'ansrM srfl
Ordjrt shuulJ bp .d lse"'l. ,,,,
ItKIHIIV'lt- ,"'
If-Cm. esisis stiff' "
ILLl'.STRATKD FA.MILV'IMIil.K
love nisfi ill t ism i, it -
IK.fUN t TIIO.MP.iON
!rH'lll f lition ol ll.e Ibnls it U.. 'i
,.! H
. 1 on?ti.iillyutforll. Ii r il.e'f'ra
all ll.e .siAlioiNAl. IH.AIUM.S. n.ui ' .
..Idenpies iiiaLliiK this the MOiT 1'f.i'u
lll.Ri'dili' n f 11." I!i' I"
r. vnn 1'1,'iiListii.i).
The e.liliiiii Hill be publi-l.tsl in
SK.tls.M.N'l II 1.1' l'.Kf.
- illutlralt-'l llb
'200 Hrillinnt Chtomutic Jtnjran'i'
J'riiittdiu Oil Colors,
fmui s,ilj;ii.al dene, s 1, t III I.R M
l .. ... - I .,. I.. . fl in UI
fltsf
TH K
Prie' TJ centi j tr r.utuL.r 'mliei.lp'
p'.el tt t.ubl'.1 er', .-J ly
I (pn.. H I i'i'l s'

xml | txt