OCR Interpretation


The Rutland County herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1852-1855, November 20, 1852, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022366/1852-11-20/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

in ir,iaum.,i,urt -iIViiie.iJ-,M
"St. .Kl
U?(wK )
f iirrtflfc-t -t?t
4 . Vi
, tl!J'a',-
,
1 " :aiiimi nUai
f I V Vhii u jil 1m i aw-vi
' WB'lli BlliW
M X- MPrMV fBBtHHa&'aUBfl aWl bhAbmbbhIbv VM
aaaa. Jt . c' .aav I L. fi.?tt--fc aaWwM- f 4b . - ,t .A. .ft - . ifo, u W44 aLa i, A'rif'W
rAivii th.a. '.a. arvwi " aaaa aaV a. j. 'faaBBV . " ''aaVBBBV i ' - -i - aa--" .r-? a i bw 'ii i rov aia am.
' iar-aaBBBl '.aBBI B. l-BBBBL. BBBBa atBtr. Bth.. JBBk. BBBBBBBI BBBB "4. .BBBH BBBBlBBBBBT 'BBBBBk fltBBI BBBB1 a. A. .BBBh, JBBB. J- 4-BBBa . .. ' ..tBBBBl SO BMM.'rFT IMIL'BBKf (H.i,lBBbJ. ..BBBBh
ik u T BBW J??! w K t.. 1 T H" .tr,1J ".1,6,' Jl'S ''VTO , WWW3.7r iPPTI AC r ?' T J-T. 4BBBBT JWf .Vw,BBr.- JBW BBF JBBBBF BBBBBBr'
'vrv tti fimititiwu uinv!,. 4.'T. C'iTSX;!' -1SXT,3nrrr7. ,wtiAs-,..Jll-!r,,
B BBaBtfBBBBV. " - - - 5 i. . T? . ' " j" T f ' , Ui;i'T(WJ k 'MW ri'"?! I.JIT PP 11 TtllM. I'M) ... .1 1 i
iwvj it tnj.mitw to utr"lll 1 . '." . . . ?
i.TkliiUauU-i!iU... i J,. .. . , v.---
Bj.Wi dto.Btailt 4 VM hi Si 1
1
'ff'
. at,
rfcw4UlMrW-.wJ..rf l'fHOTWfr?'Uhrtriiiifiit4 lmrK-iL" ' tiW flicker. if'tl r.r .a.U li.
'ifWHfl'itHM"
' All itlV 111 t.ffr. "
' mi.npii i wifiivi . . i
-HWw.i.iiiiwiruii
.j, itwwxiism' i-.-.iFr..-.r W".! ,
I.I HuUlMHlMHI.UfW1 T
..M .. .. nj mam.maJUi ' . ... I '1
. li.rtnll .tnwliK' bII;hm1wj
Tiiiinj iHltiidiitiiii'
THif rJl(1TWlll"l iiinMllU 1,
f i4(tn4i. ci(il mi () 'inr
K.1 lr aii(MIlt.Kl l wlll
,i imM M ltn i U IWIi' (
. . . . . .. ',M.I,liI..,...
WMMWUMlt1l ir I
wfcii" Ni m 'in,
t1ljt.ii fsWH r.lwi". !-.'
. 1 1 n -U . W tlnH I V 1 .,.,1
lA'tk .
tSu ikiiM i urn i.ij t r
1M muftirVT
I IN k r-M fl-Ji".,
n- Lu.l in kMa..KMilAAr44'.
'tSif"i ,Mwriuiitiw,'
AiU'-I U"!!!! IM IUMIr I !
U IVl'. i!i.i,l nM,W.Aliit. ,
TaivlHM1.,l''i4 '
I xiiiM itp l-i UHili J l - kU Jo-
II I Iff t tr frl fitWtf' t'"f '
"tank!"' t f bil Iho r lhmin rt:li,
TW t lrto H4 !!'.
I
li? fuiliw tti-f lr. lU Ul lnw'tUlltl
'Alitv f IW ffiMN md Iks tmaf'i Vuii.
VaKII tltliSI HfUM j'ir1tiM ivi
u Vifrui t(f mr mtr, iu Urti( nit4-t
' . h, iri , '
BfWtl h.nJ I ""ill '! M J l "Jif
,ih1 WUnny t.Uilll'.VN't.
1 IVw tt tTJ w rrt, iU i tf
TH t.ifAillU).,tillf.jw. l,n
'tfJm I 1ltr ri-n1 -
T. iMillr.r, .Aflir. ihtl ilvlx.
thnUt tuHUktiMtfV1'. 't 'Jl
1rl.ijt'ti'lli-'',f' IH'IK'I I t-!.
gits.
Xtfl I 1 tt-jiii, 11 fJ nr
...,.ilil,il.U-U-R.rv .r.- .uiKl.)
1141
i(.k I fk Inur It fflM IA MMH t
.tat. rhnl Mfh4 U t ! fv4 4hj 1
VtiWt ri Im ituiitu4, IX !' ' , ,
Inrwa-rfiNV-;: HUlWk trkliii
.? f,n .XaiiVJ with twli
alHii. fAlft
UaaMiTtffl ffkt kttfl.s hi) t MMwl i
,mI. (Ml I flu U U I
HIfl
-Vi' Htw.
lWV tf imAify t m-W iHi
j ; TMtl ! fWf4ri31J
, u.it. wt ,ii""in'.
fli! t VrtlH lV klt.R i W Ot
IXra iiiitwiMi'ifWMIml
'JIrttkfVrfr'' w Wi !
tim Wirk ,
trw4ti fMMfl4l.rlf tftflU it t
J(i)lllllfltr4.
tt'V'i ' ti t)i faKr u
V.'".i j- ,
f, muif if.ti.iwi,
V'U4t WM V M If lrtflJ WfKt v
lnraailAY6( rtT llm -M4a i,i;. -A
(rv crthi wf awtTubl firjj-rw. Ilrn.(
IU1TW, UiO Jjioyalir o-KtV1i" niviwru
.WnViaiff Whi!iLu of
and Itfcd l pMrlVilpi linns,
. n., . 1 10 Mlntl Wiapf . t- tWu ,UII WUH'lljn till n ilfXt Jitifut III tli mms ll0lf." ' Mitnk.'tnl'lK-niJ..,1-n)(;.Jii iil,.tltv """.""'' m..,.. - mm, n
hawytoUM nwtrnwf, b-ym "icyjtt'qyynetur.urri-tMiiatui. b
t.oiiiltTai4iif.Mbnr
I la viivW i t b aKi ttL u.d iit;i3tHl irvuuir lf, kj. iV-uXtJ lunuulf u. wirvfi.
int&ovvK &rim brnt'i hr h4 )Wru th
front th. ijutit itf a' IM -
.titlr4n'i.i.le)iiuticv!i;iji a
ttp-wf it..i a, il!!.
-Wiii,iakat idj ytnl tu.ivii Uij
HtmvtL
IW'W-lilyftwiyUi!') waUyilc,tu wd.wtBiHthJ isiull pnpcr,.ij'j,rd. rliti.i., I lnlW bi
-Yi1i a tb)e ciui;L" ?t:k Uay-raUvr4vpatWr10ii;l IrtuiiUirr;. I UarW biuiklhT
n.PT i . . u.i.,u t-,.. ,f i,.-,,,,, m.I.Iii.Ii ,virtt Wa tl tuirsn What .
rf?
-W
WttA Ww frork, uw tT
SAfcl Vmk.reA Ua M foi. awe
.H--k'tUtlWr&uAthz fi
rt L 'Yifk at
toii&ktAiinXtK oCl iaw.lWitt,
U t, WW-A ,
w UwJailrJTi
ilAjitMtolT(k;7; i
Maaatar fciM We,ae tA54 .4"AtJi
aniiiwawwa?ww'", UfJ-WatJI tilW--lty',K" araac-awnj
"!wt;T.r-"-" JiMnMwV'':"V:'-
C'l'':l'",1,1' t,Vi x ti vfLi 'memaite Hi a'ntn,
w utJ-tTt ittOnt?. 1'iltt)tih'h,i -
itl ants Wjjfdav J.
likitVMf mu.1
tati-
uaatkf mriwf U HUvtiyi-rN tt Wa,br
r,,,ttituA twv.l.t,ii.ntVt!
t -.,-f.Jv..-i., r. M,vtiim noil who wuri i w iiki; j" r yr ciie'-nn r- til !' 1 b"s t-iit r-Jilnl. . u . t-' i
UK...I ll I Iutllk1.11M ('.1' H I J.i li. I.I mi'1 l . . . .V V .. tit. L .1-1 l i. . . .. .... G'.iHl Hi l.( ' 1 'll - I' Wl"f II,
... l i t.ir. ..i. . i .. r.. .i.t
!!' V'TJ liri7, ... I
imi uiuuuiu lun rami, mir it hi inc.
(wnnw.WKi'ytiKtWii ou ,ijuii ?.
gpy W4ivvij,vi?,lH:iJ "rt'lffr. .1, , ,
' r T (----. -j - l.rt ,J ' r T. f . .I"!! 1
ffliarVjl flMl Ifftrt til linl Kll rttlll Intlll It4 lllfl
di w w ,fliW3wn " wwi hi oTt
. t ..a ii. .i.... i. .. .1., ..
;) W(K(Ul, wT4Uns.MiJLi wuid, 'virty
iul tW4Cr- lliJinU tlis gajii rjinJiiyi-.i
,jV,nftW wtotw!wns,ri'l;t!iu'i j
vi. wnMnKiiiii. rT iH'4 ' i
An-Vrmtvt 1I', t'l
tliij ixifl, jrf.ii!lmViiU f Dir4 wfiki
CJl
tt.V -
A lujjit .bMi to rh- lrji-iu tlii I'ffn", !
I lint tiiiul m m Ik I!.. t..mlil.i nuili ntt.t u'lilwiui1
V "
tu ll. JlllJfUl f.uul hiei iinirtit Icrf.- ,
'iy me ib'W u-'ii.(inwi ihuwhui "r'rlit. TliM w wlint
n'inln.t)iin'li'iirli.vio.'tilC- ruui, iftjt
tiim-;i45jii'fiauin iiiurriij uunr
J L. J'l II X CHX!M'U 'V VM, " V-l I 1 H. J. I 'f J.-
ius iii ttai ro'.l'wb., r . S
.lt?i.'iut foou, y min'jl in a inciter, j
....... . I . . 1 1 I . T t.. ..I 11... II i. I 1 1. I 1.1 r
VrTOwltMritvwis intu.ut'i ""a
llictt cr-'(1''',l.lW U v ik1 Uicii lhtv.
km i htri tr()&to bi4Vf w tV; ol Jnii could
crth lMrk fU ,) uliicU iW ( i-hivwiiiji
lunban lie h t?el o imI lUu ; Lis lui.-.w.xi'
i f.tyi fl'ii.J" liitjc. Jia-Hiii;cJ,
6ytili(ViH(i-inUiinfn(-)iKi!I,'t'ni'tJUfl
fklni(i( fofiloil uitli Oqr-ijnHii crcajx.
tfr tiir iimnwVj'iWiW.i huUi(U,lia a
S0 tviij KirUy cU4'oulljrou Inc m.-uk-l!lJiOi''fV'tKiiiiflu
fWt 'uu ywjil
Iimo IhiI no fi'i-liiijj of Miiiulliy vr i'i'i'i Pr
cvu .iriliiliiiiiit. mv
i .UfT,iinprii, ,01
. .. .... . 1 .-..1 .......,..1.1 1..
j- .... ...
'"Mi.iu
,ty 0rju,M.,t.ri,i...iiU .uwer on-i w,
1 mttrt iiujim tuixo .'nu!rti(ii-i oiim .
..,iKt ilh I.....
11.. 1, .,-i..... I 1.11 r.. in iJ.oli.traiiil iXfriMi
. . i.v '
1 nitoi
. 1
' ftmi S"" ? i'l f.Vf.Ilit
aii.lthmiahliwiroii.iirHiii.lwtrt-raaii.IciiwU
.r.ml.y.Li.ll.,.1,,11 OTMl ... ,l nf mmwl-
,
i ohuinvd. Aii : w (Utiuw iui tit in- V5rnm,
li,:i)btrt.-n-.liii.i1fl.iW!.n,Uoiil to Uit- 'Jt",;inJ
in.-iii forllilsiikc.rL'MiuaiutUiat ifcMT r ny"J l" " hi slioiil 1-r to thn
lSiU.tdob?1-..-nici.t, tTi.it.mn lUIJ.Wju , VK? ' ? "T" " 1,0
i r;ra!i,liia.M wr. suictlr n .-ti d- nnd th-' rartlMmriiii V "
I ',,. ami. I hi vniiliH..! Pni:.."a ."'"""" "I""' " ""
vii iti.i.., ,,fl...,.,fi. ,..t tMrawUnnwi ilir. ,
l,.l.i'iiU.i li ii.H..ii iJik iirtiin i,f i ii
iimrf ijutit.uliind liisrbh' r.MinH-.tfd fr-
ImarnftJie jiir. lit imlnMry und euro, lui il;nf U("Vtru hi) liad ruiwvd tn th'- nol
i liail inrnwKod Iimi MilwUmco, -ulri-d iii-t I Wmm pit. llracitli liuB-nulnl houie. I le hid
ltM,and bribrnha dual, it vJ-t
rvKMin,Nl
J-aniwrllwii? rut wnrtli in 'olw
luoiii-y,
tmthl awav. tnorttlbin nil the other
omifl 4iiu iiirnE iir-'ru i : . iihiiihih' m.
.,. .i. - ... . ... .i ni.i......
li'iiiiiUi.1 onlv bv linuffrlfajKl till inm Tlni.inan? Iiru in ms cicaiinnj; vxes; ciniruin
t vmiai' tun of wjuic rirwWMi. Jlo a,
ihf.iijtj5iB.WwcTi(r.aii'i43iJay ld that
1 the im'ortuuo to uflVitl Iim faUorr. A io -
, Jiranairr?l eirl, mud lha Vouth rcnt,
J,fmm 1kj houjw n iwtradiodi .vasderer t
'throiitcb tl werll.
I For M fe iwiatlM old v iWold nun boroj
j tn utnWIho bnitWa of fu kitH'liiv.An: tliun
I KcknntA and i1hL Nom;f Uuj.i"iipiiiod(
iliii citnld be an'niU(V diacitvml
in 4 tba nvaiukin, and alKUxioutni; the
I Kpfc-.)i au'l Ui hunt Uicdiwr. Ilia u
'iiicn riiUenmleU thcrru.uliluiir touchof
timoanl tin; tnnn' ri'ii'liliir.luud tn earn
furiitlmtiviwit braw, tlm'-Uuuio.I Ysxx
V.. I,.i-.. ,tr ,Liiu.vl iJiir.e thu
j-irj'. ln-4.h--r4-- iind cn- ii col.l. Mid th'i
ijMofli iitijuttElttcta.tittliu-glu U"
ini..!i ,.. ll hul liownvcr.
Ur.ri,n)li. CA.-(f Kl -ii t'rsji. ho lidi
t
, -J)uubtlnt,-4',j4ld Iw U untJl'A lilt
buil4 iM-.it! tivAi", iJ 1 WU hut U.
A'td M, Ut t u!(U nb.(Uio wij,Jp'i'
ti, tjcv r b5-i ift. fUifir Lcdy ur
btathStrffltftnHbvltt UifW n?
. . . . a,
lAitl.;ui.HahUioiViis iA lunata nu.mni
lK fivMtiA kt urtia rtkn-siia I"?
, llf ,Uto) thuvvi U an that p.
- - a, 4rKiJ. to tJ. Mr
rur
lj,l,itdair.e5. w wWitan:
thiStn ttwp,W fw kU ul
Uat iher mm lihl
TWWpJiMi
' Chirwv liuwi dpm Wxa hHiV W
M-.i,e .l Wl ih? ks. yi53
. I i!....l. , .,. Ii V.rV
1. . i.i.ifjr i,..i.i .ft in. iir "i . . ,
sfajfUoiJaaSUI bwxf-attif vy.
" twU. jfcnt fiju' aga, j. , i i K
'lltV.l Ut ' V'
...i ti.n.. t..j.i..i
.
'".(TV,"Vjl," V . !
Jan Rcr vr'"! mlfr,-'M11"
Oil H 1H xl'ltt, JHHIfV fl Itl" UCTUMJTIiH III
1.IL:S1JIJ fill. 11 l 1.M..I I'
--,.
Vlixn the irt Hmil rlc It? Iiartirtl ')-
t ft.. ..r.ilfi lt.1 A
- i. .i : . . .
WXliI ! dWvriiStCO wr.HlW n nr nn-
pfMKlii.J, tli pip:tr.l fifjitrr in cti anif.lf
cJ,,, aWMlIik' hini'
''AliJliirT'li" inflaJmrti!, "h's M! f
,, .IrlcVj
i . . . ' :
cclicil "J'ir
.. .
UHHIU'IIIK rp
fcM c ,-hrti.! I
I ritt.Mh InitrniiM not lU
'thelmiTsittlii-rmMKiirtliin:."!
J Ijnow fnViltl
,ircrt.MM fcn-tii.
. .lli.
on tthP giiilrV; fcJ'w-ti can cwdily uhuvo it
itqk Bgnill,''
Titer tyitliolifnii5 oa tntjcljier, nml
ttlUl!i.'mnm'HilO'IJ lllUfjciliwi'iiiii fin V 1 -'i
;-J!".,Lm.,.7i. n;t litl, (1..J
, , .
, ' hm'3u frflnl t of. tnisnre
I ; , . v- 1 rJ.i .. i..."i !.it w 1
lHuinrwn;. Mr,.ul ) .,, .,'., J
1 - .1 .,..! PHi Ml 11V
ll"' J?'t." V" y. x' ' -
' -Jim hriiu: t.P lf.it littla !,, led in tho
. I '1 i ..1 ,i . .J r. . "l. it I
Clflll r, JVUI1 'M'.
r.Ktnr till? I'l.'U
hv-MtllcdfrQl.ith-L'i.Kiiiiy chinurr,-
, niniiiiniiiti.
WIiviimt'ut.lnucouKiotit'fttii'irc, him mi-
i-or'ii n!fw ln!l iUu:ly my niji ln
, don" ill orV itli pcrfoct eccrijcy, uiuj
1 firngtil by 111- very, for llm. ' " . 1 " ' ' ' ' . ' ' ' "f du.) ln. r3.-lil.im.iu c )...-. Iii.hum. PH7rn,J'hl,I,C'.,n'l'5
ttli IllS rilUlpiITjOIl roTiln llifrii t tWiiif, li(i ,(il,1 l,i f,nii,,.rV J.i in l".i-t.. t . . . .. t"''M ul I'lftrllltJ ll III nil "1 -1 iiikh liu, '"''. " " "J "
nr ofthepiln. tmdirt n !. Iurt i ,lK. m In, uuiUa ,! if l.v r.-..rfi,i i 1 tml.. hn-1 l.ii u-iforj .,1 Ui oii'Ki.Hiiiitv ' " lmimtyi uiiImi.Uu hh n .ir.i-ij m,wl(J'i
..fiffffh.ffWh'ihUliC. nil. ,l,uiH,u.rtvliL'hr . l,.w fur ! .T: ' 'M" "ninn . ( , mr Ml. , .l U 1W IIM IMMH. nj)J r,M 0 tuH-i
lifrlt1lfeiiir .ititr.l .. ,fv :i . . 1 ifi.i l" h 1. ;i t 1 ?" , , ""r",fllI,","r J-'""? fcwm-m ,lr ,.,, k, ; . , lilm In their .'XCcutwii; fe. no iintf.- !i
tf.A umW lipm- h-MH1ttlkp,.li1i; UW$ . ' f!,un!, ml'hV-: 8.- n" "Hi'SV f-' "!" 4 ,!,;'( J,.ir - !,-v 'iff .-omMi tint, yot bniimifullr tiim mhrhoi.l itli ....
i.nmin l.ln.. W 111 n lirttr lilt . ..i i" .1... .... r... ..i.... I IIU'"''"! I "'-ni lIlVVrCTUU 1U III It VOIIII f ,...,!!! !,,.,. wl.n t'. it.liI.. . I. k i. W t talULMIMU.. if till IirHlll W.' IllUilJIsl. nil Hl!
,M1 115 v.-ry jiinufrnrri'ivri n. nni. rj.,,. a n, , (t k Vio.inx it'U nr "a ,'.r", "n-Vi ' - triiimr.niv -in ip-tn-irini 'iiitmni- -
ni,.'i.,!ii.Mif.fifi m'irt!'! ( i, T....1 .1.. : -...i11 ruwj. to tint .-ii. 'ti. . .... . i,.m: .i,.,i, hh vi mm
RjInhtMiln't nitiiniHn tou.n- ' I r,?H,.,t (r ,....t I..,,' " "nl ' n u.' .' ' " K ik-iiiii. I"
U-,n,dl.nc."Hm,l.-.M)..tlirr.4...i honirr-rl! in tV'M.v nf 1 VoW ?. " 'l "? , -i B"?.nW ! " ''f" ! HlWo jlnlwuih. nil Vyr' rm'
.. -.,i.ivt.il.t,t,wl!' r I , , K . V,', ' ; vtm uu iniiv lio iiit-n ii)ittrrf.'0!i:'inlTiirtiili?riiiiV.t i.; .i..,..,i.i ...1 j .1.-11 .uiiti
V,u.'r,!to-V'l the niwr, ...ui tl.1 H.A,.,.,!,.; Vrh- imij of th- o'rf on 1 "t!i" thu 1 bCi- Ainin i v' l11"'" 11 " 'V-"1'1" ,'51ta
for' tolling rrnckiliy jii'-co with Jin lonr, kiiH
ia4iirtln!rH;nitc!iiiziiJiutrubr Uis in-
I - .1 i " ....
mm v "Ko'My nv SPms r ouiiu-n u ;
tjicailiiiij; i' , t inn nin
and tamiioritiir with handluU, iw it tin v."y
foolinif of th coin win- ftatcful to .ln.
l itrliin trdtii; ami ever and nnon, in
th Irfrny' of hi ruling' Iion, cwtins
hlimrlf lioadlontj on hti heaps In riot in
tlKnu ' , j
IV"""'')" lit tfiouglit of John Hirlc-amP
lik iMthiry fac proa bniwnrti, a if ,Uibv
vm jaintl nnlii fi'atur.-H vnc of tho .
bhrkn'i'fbijcriiw; WilJi an with ho j
mclaiiw-d - I
He tnlfl m" lnlmwlnv, aivl it I'd lot htm
iHitjliffil tiavc iit :utlli;' lie cntui,
tho tre'-doot' ubovn nraebed hw ear. A
tW l AUtioir uns mi:ra i i
ltit'liU roultl bod" l" ifpoj, ho llKtiii
ktjvX at auuoor uic mincm i iip
iiflit, ami
.
in a tronmrof apjnrlien-iim for hit tr -
.r fchw Uicaiup aytiaaiu imJo im
,, , ,
A Ii" utiKiod tlie4-ir. and hn ! tn
nund',,d nr foil upon the faro m" Jtibu,
Kario, th nnarr taiaod UU iioice in atiuiiek
tx.T-1 'Whr no t itiiim n luoeiirwHfTanciiir mjuiio. "aiin itowyouu tun it'll piioinor no urn verv iniinli onhni-il iti'loons In atovc- li'. voil irr UttanuiT ' m'V
nf He tnlfl m" In luted nv, aivl it I'd lot htm in, Vm thinking." iNnw n hen tho linn batidnui, gen'wllv ') wrtully vfiili- j "Noltitjill. If you otinvcr
rn tHivlift'd fiayp kfjit ffOd'th I" lit critul, had kilt thr hoar and the nwirikey. lit? callH lte,l, i nn-ni in eolii woitli .' nK. .yitaro. 1 nni willing to pay your exp.ii
a- maivirt if tleVmimi aUbo ln, "luf'd h.tvoi in the foir Uihinuaiid said lu (I'm'.inir v,trr. J Ion thy road, and ntii ly an j f w --ind ' nan I b a;.-."
. kfpt aitirrt all tllf nrntwr. jvo, anu rvniy mate nun up it iionlioiilil jrt, n.ital if,f.t, only tn plMsint uvit'ier . "Well th -n, tu tj .i Ui3 Io!
fir. -Wlnt'a lint V lio irajK'il. a a kinck at 1 make th Iat foi-iraw at all.1 "ttijod nwirn- , nllen ,nlv iiiklui''h itli fillwr.iorbn.llnTi. 1 i '
. wt.x-ti ftini tm ".ny joniraiiuifq vauiov nyer uw an-iiint n- mr"tr rrf-u ttt a.it
re.rftftitt w a a waij of fan-Hill to liil.i.iwWcjjf. i .y'fouil tlnuM, a'uh nuiafh.
, d.itin? imiwa (cjidaliik ,)Ucr baJJUsa flwiUl umid. tun
'Taicluei tsffiway tlit i.'lioH." hui or ha "M at" them uji iu h hid Uir heir
... I . . ll.-ll lli......jl..
i m iiiii'.Bim m
mi ooo iun . w
ip;i- cniJ Hin,iii uorn;v . J fr .. 4
'aIJTSZ lb d."ulder. tU him in a hUr Out h-
, at' p
'I'h -wretrJifd
jit mt.5 tiftii'
' at- twnW him'wt t.o wt VhU
l" "
iratfrt, ittj"-
' wtW 1.ti'
sH -IVijVi
' Km. i1"
nfii Ki. mi-'.. , i , -, .. s... . r l. : rj
?.? -r-.-v." , . Wfowwi-Ir.iwt at i)-ilniii"PaHinilKtti hi 1" " im".nS, w . viliS ' """ V
rtbfulJlmtMHiwntJW W)t. "' L . VMW l.r., I t,,n mv fe and UV.,rr aaiuirtfUfai, tft-H' tin x- it cart be " .- .
rKK(v! 'amaawlttiumvjaiwnatwla Uia ,ciim , '.7,4. -.j-' va Vi-ilo- 1 .Wt'Uetik. wnplc ,r ri-pwi hui m a mmiltr cH- Hori.-' a twlty snui," HM liMia s.'W
JWw IUIMi Wy witit rT.a if r'iVYir"SV hrtrmin-1Xfo-n th- tn mtf U V Ho'. .' " I'K,
Ui ItmovJ xo-uler. 'Mnt(!rtmorituii'rjniJUM . ' 7? j; '.L.. 1 ttvM ,.i,!Ii t. m p u bl Ui otliv a .liwipiitcr ,w and lij (f" " lJan
, cr. ti JJJt fW-4!i few ... Humon. - -ii: 0. a H,W H(w.J
1 n. innnrTOii :r.i iii.iifrrr i.. ,
L Lilian aJ I Ufttt iaiIMrl
-piiu vii ("-
? ! fcKilW ln-r h .td .. th na.mi
I n;i4n aitfi leerlnf llAloli IH'-wri 4
. . -- -- i . ' . -
M.iit'via-wiiiaiii'''iY.'
' J-ij"'I It
taftcnvarilwi.liin fimt atKl mrfst wtcpi ti!-'
,-y'riSI.Ut MonW.i Jiim. Hr ilifP'r-
, n aru. L'Ulilllir IUJI. IlOIMTIV XltH'JI IIU KII6W I
-nnii4 nriM?) froiii wliht lie cTtnvtibil, a'nd '
J I 1 1 1 ' i
I.Air wwiy falsi (,i I ,. vr ImVt ml..,,.,!.
....
H tilth ( thhii. ! 1ur..l..3i..l l.nni.r
fri,,, J,j.H ,1,-u
connrin..'.t i.li-v,
MM tlip'i.Hli'o
anl will imhI Ii'm .livo
tl.'LA?H.t ,.r .1. I.! t1
fyly ,U,mflil, uwc.
A( ,, ..,,;, !
riu-JIouic lut
nuy ,! Hi-f 1 iuj, tii'mlin
i.Vth to wt wifli filnl ten in nf
tmn-nNl certain marlilo Idinli in tin
viiinirat
churvliyarti.
iiu from 1.114 .iiiiiiir
., ,Ls.. .1,.. li..;..
...... ..,..,ii i.v iii,,, ,uu p,w in 1111; iviiiu-
i-ii ii.ii; io nit (in nrH-mnir.,, Bonrr
. .1 . .i i ,
: 'i" '.r.r ''"Vl.",u " ' "m tr. "
wini'li tiiii iinnHjiw iimiiitti in ni 'iiinrj
of th'.1 art)i nf hw tirfikrii lirartod fithfr.
A'ult tlnfi 11 nntl .Tfirhiwiii.
I'ln hfi'nJtjtif .Mr. Van ISiiroiiViKHinliritv
ti.:ii.TlJi;c!.jn, an riv;ii bv an .-nlont-
v'"" ."!.'.""" wik-i: ui.nni'1 uj- tiuiyn.
I "'i
ut'w...v..! '
And linw,ti(K'lt hAwit.l',-l. tint iMi"-
i i-iitiii.'jux ,
tti. r Villi ttlin.!. ui u mi ti..l i will. .1, i.,.,,.I
IJcncral twin: did . .
. .iivi... .1....1 r.. ' .. :. ...... i.
r-an.-r hc "-V1 1,1,1 l",ch n ury 1,3,1 cow;,K
,'
-And lut lud Iiik Inviii!; a co d t. du
;, "Why .liil.y.ni iirv.-r !iir. in.hr.
Itor, nf tho f,A tint lnd ii n.whl ' TVmi
. I 11 I'll ye. i.iiiri;Ilior.i.IHlimillini,aliI
d to know linw jKiliti' all th" b'ifU Mi re, -
D" noiii' n L'rum nnii-ii in n um, un
hrit!ilone or iwmpthiiijr cl" 1 don't mind
hit jint but it :nolt rnoil.dt to knirk yon
ikuvii intirelv: mid then he cillrd in liiu
Ji';3r,.aii'l ininiii', Huh).) ni'iniini; .Mr, Jlw,
jjiuu ini u y-linns in inc muni linn1 uiit
morning r'nnd lyt th't b;ir. my he, 'Vh.
it uniolk hini." '-WlinU tint von my r"
.i i:. .. . ... .i . .. ... m 'i .
inn nun; 'i.iho iiitl, i:ij in;, i,auiij
najn mo nun: "i.-idciini, cuyn nv, taun
Imu Hpaltoyrtji"r!) and it it will Inch-
yoimlitrniV'i.yf'Uiiiinniiorly frttiol ivcnbv,
i .Now wju-n the hvar an sti' up, thehoncjl -
I'M in tho niOlikoy.and ankril him the i"itnp
ipif tioii p.-ccis.'dy. Nowthe nvmkny tff-
inj: tho bear Uiat the lion had HHiillowed lv-
inff dead In th" i-omer. favHho, -ltaji-ct lb"
iipt,il.Ji,litAil f nn-H I uvfrwiicltiniiiy life
at nil." "Soil l," Kiid th" lion. ipiHiujf
hhn on th" In.nl, vi)- like, iei as to Into tho
bn'ntJi elan.? out of hi body,) -hi it i"
noon, Vin thinkinj." iNnw nhen tho linn
, Jiait Kilt tlir imar an.I the nwiriKoy. Im ciiltfl
ins Jlr Tox, how ilooa my pAr1nriuo1l ti-
. r .1.. , n
oiinivr. wm inn loti,tipirii li.i iKiss.tliit ntRiMtno o-t tt i-.xerew
i witli Jii; lirmli ,f In, ai, wl4 tm!Uiy down
.1!. .
( lit oyc-lid w itJi hw pi. na iniieh n to
iiTo any pr-en thoro, ny hni'v .-"
;faitb,,'aiy.hl'niyitp.ny.nir n,aj..
ty, J'w a vc rr lrdolllh"tufrniU'.',and
ji'n m- item, , n't i.ih-11 m el " S- tin li-
, ,0 Jauh -d. atvl told him h wa a -ry
, am mi infinsey.
l.l , . .1
ff-?Ofd l,OLreru-ii.i.tth''r,.!i'-'rt th
r...i .. i . .1.
,,-,,,ml;nl ..-m ..
- ...... - S...H' t. -.1 .i.l.l
wt, h'il''''i,' io t'i
41 fc)V UK, li, IfllVI l.V
. . ii ..
rootillmiwali" -UttlMiilTiirri414, Ct '" ii a n, i -.j 4 ,l aj, 'RiMt-'.nHH.rtiU'f'fAl
.ri.v:":-";'-'" viV.u4.h.. M-no, - .-.,i,
-jt), j;i L,
i - ; . ii ti .i i.'. .
ilfiii:m)fliiv!iliMlif..iifitit.ii.ie
l. 1 .1 . ri . . ...... i . i
,BU JU' ,"nn 1 w u"0 ""
t.vr,.";
tii'i - i-.i"i vii u'xii i ,,1 i
Vnfr UtiT VrHll IrSf l!iirt ,1 lifilniw T'lrA p
' " ' -.'
tlr
..i.J.J... i , i .... .. i
. '"."' " "" r. l..l.'r.MIH iilii.UilT
I My frirml, nf ur.i,-. thnultM
j(f,lio,iiK h nttiut: tin ItriltH! li0
in-' lAvltiii. inn. hf hnli-i 'in droM!
mm,., ..., :M ;t i i.,.!.-,
,.ii; " .,. .:r. : r." "... . . ...
.. . f. ii'-'i. " hii" ii n iij
, II,,.,,. . , nmlirv riln pi,...inf n.r, n.
..,, i, ,i ...,.., i,,il., rll
"'" "iinuwi Kin w ii in in- inn
.n.p!..t.l-..'...rnt tl,,,ir.l.,,r,. tho M',,.l,(,
jiroJucuiiUM.im.-. l)ic.oii!irheirliSviii,i
n'u juaii ii u;iii-1 i ,.i I n i-v...
iii. . ..1 ,-,..... . . . 1 . . . in , .1 . 'iini'r iiur v mil en, nni -wn iruvi- i il, ii. whi
nm I ' II" Mill II i,.,i 1,1,11,, ... ua,, .1,,, ....... ...1 I. .li.
U-r !(-c jK.w ;rlnl c (Jue .t..rs. b..t 1 .!iy ncil. 4 ,)p )lt. u,- , 4,-K a ,r,u M.JfVJ.y , mid tln?nffor thoy ktiuj, uhaiiina fwn mi,
ly ani iimrilly-jilK'H' i !y i;i fli - oii.iiif f tj, to nnothur, aKajM in hot wtcr,iul ulwujn
of.iv..'n mid utility nhh'S'tliS' frt-cMit-. faj .j,!..,,,, ii-.r,." i. . itVrith-rr.i. 1 ' mi'Ior tho lianvw." ilan of "roiint-
in 111.1 iyiA-iii, jiRi iwiiiiiny 111 inn iimmihi-
w nisil I I'.'V IU(Cf.'0ll 0 10 . In... liiwuuciut;:
. . ; ui. ' t -..ii,
tKwm mm, in.., ii.:;iiw.i.u;,-
. f .u .......
i inir-'iiif. .luiimii s ni in win ' t. i lull'
i Milr-Milif- Antirnli ik nf iii u-inl'
I
' ri'itit"fin annciliitit'tinli ( li"!
in in
rt :
I ......... .1 .... 1.,, ..j ..1 .1 . 1. ..I .1. ...
mi nfnl.r So-ilu .m frini.dM n iijmm.Ik. of
, . .
what .Hm'.;r hc.-r i lik"
h i hi-
Hi' 'iir nf inr fn n ! h i "
. Ili dlrfrllv inidT th" inntu.t. lirii-
'Iit-n
Hintir tlmminw w.n liankwl no .liill j t'Ultn
ri.lyc.iKilc wl'tli. Iimnc.'' ,
' It ' jnis.ilil ' 1 .;.i;l..lid. 'Why,
hlt .! d y ii iW?"
'I'ii, in ..d th-'Hi'ih it!' iM my fl-ti't
fmnjifisfdly: "! hid .itinii'iltniimtil'ti'i!!!
foot Intiix to the m d."
"An I )";.' h i ion itid it litf'' i-iid 1.
'Well iiliniit sU iifintlH, (iid h ."
' "It nriiH tlii Ii'iii,i v.'.-y H.inn inliiil.'
! iidibill lu Hit.', 'mIihim! iiiinrca live."
Dint wan oili vii of a ,wiu -Jnnk tli si. "
1 In
i mi
d ni'" r xuiril'-rtti'd it i.dft in-. It'll I
niiisl mid to ujnt I cud abntit liu Miin
' hmui' n nn.l ifiMt, nni
mid iri'U, nni lraiibirkf-iii'-
n itnti-cr-xml ilii it fvcinnlhi ni'trm'i'i
uinntt. ditricU tlr w.m: of tin nprwn
, uncr of rnbuil hca'th. 'fli- yoiiilir L'ifli
. nre fiir, ml(lit'. m;..llc:tuil-'iiK)kiii.btJV' "'I'hw yS'i woobl bu ablft to (rfvc .n
ihry arc wniiimj j:i tho ph..j..;n. 'i'lfy uni HifirindUoii Jouehinx iu topuntpby,''
look like tho fornstlo-vTrrs veiy fair, lui Oj'cgurvi' nxily."
hh if a lirrath inirht !iht?r tlioiu. Tht' "Will you bo kin 1 "eniilfh to inform
mind ccma altoaither tnlrive pit ths trt nr whit jxjin tli9 niiMlnof tY alid
of tiio bo ly. Tho Ion? wnit-jrc nny luve(ln old iriTntlonnti li.ik a pinch of nii)Ti
no irlhinir to do with thi. IV unr" tlnn 1 bu uiul dijibur'te,, ipjiot iinimir.
hill 1 1 voir iho fcmili? wx In thiclhnitp' "Wb it in in tho tuiddlu "of J'arix, 'ir
batidnui, genllv vi)' partully vfiili -
Ino-.l, i ro-i-n iii eol.l woitli .' uU, .yitaro.
tn drive thttu, aui Ui.- fit.'lli
a veuiii!t.
('in
nii a. w iu'-thisi fict th-.' r
. .
win for tint pr'4-'
lifijfitinn Iildli 'ifo of tie In ri uli rh 4
ii'lanllv Hi term ol i' rv jiiwiii Uir
New i.nljuj, till Mhtcii .! ' i-ry vjj
'.imdml' of li -r fiirint fo- th- cmv'"
ThinV of ih 'V inrit lirtw -ii tli' Hii
trtv
it at
,tt r( H )i u i kitu iIkvi
iha i,)nt ,i in,-fipjriti.ii. ami Ui.- "inj-tiin.
vi,t,y uAiiin trJ4i m.-, aul tlr r!i'j
i, i i;jn ni' ihif i-'-i .th t ..':ti ii'.
Th-.i i in n-mHrfor thi In! t tit H
tiumim mit, A ytiUUI irin ill ro rH2
ii, . i.. . ..
sj!!"? otiiininijrfion.
. IjiiI liv kwi:me ficr li'iVi,ri IT'); ti,i
wm wmu ini-fi
fnativmu J?n-u'iuu'J rtni r eii-
1-iiy eary il.y ui i
H'W" '"'"V'J
Inly eiTry diy 111 dl wcithw. atidfinel-
lli mii tivir awmn.
ttfv h akin u.tluUi
Ir rdd In'Jrit'' t alurt l'in '-df"-,
.. , IT.7 All Il.ll-rtj,MilL-ll!illl MIIWiiattlIIi.1
( I'1
.
J ia nM.A-.i-v-i.- tmoWt ttlt ejpijfl.tlr t ttl lM-i liu-." r.. )"'!ll "'('IW.T iiC;t'
1 1 UMi rvvrnt ---o,"
iviii'il Mm. fi) Mi.l)(itiiWom.i,Wtit;-
llllli
-i j lu Jiut ifctt:j!aariom thin oJts of
III' I'M'
hi ...IV'.iii-j ClmllNfiW orn hrch
ilni n. ("! iwHlffif'iMM MimMilnnn, i'i
("linn 'K I'timCHM Uisiin' imitilrtil ti't,"
hviI St-. St,n ii,tivhpntu'b'Crinni nUn.
lr.t ! V i ir. v, t4 JmrtnroUinl tlif anim,
ill' fm dv hl niili-n b'Vdv'wavliifl'ii'lm'Vr
t'l uliitl at i toaiful rilf. Whin hi itii-
'(iti'iiii i.if iliw:civcri!il, lui hvlretolvi.'U oitli
i iiini"n" v -J itv nh;m liOiK-ti nimuleishW
I. ...I... L.-li.:.... . i... i...vl. .. jr.
ii'i'i .'lui nuriH i"iiniiiii i nr i'ini tmif
,lM,nm ht ,,.-,, Miw
t.r.... .
'"ti nmrt hivn b-rt,UW"l
- it, mint, h 4Vf b'irl,Uta.n- Wliidi
Hi ' m tr.im rv lit.l h.- i niri;,.-l, it
... ... . . ! .
iititiii Hit Mr. Jylici' otiiw hini
li'tr
wiHiIt
Inr'u-vl i Jiwriin? i 1' i'- is ("Well,
Jllll 1,11. ijlli. till 1 II li Mill III Mil 1111111
A.. 1. M, V.M......... I Ll . I. ......
lUiiiilreu form
'M ii 1 lfiiifir I
l ' U H li.CVIJfilll nil 111 tiiua
i , i,.5". , . i,! iii, ;.,.vj:
(',i.ry,v.! a,tirtiiiur U, ,H;iiiii,iyliiy,iuo ?II.H
', ' 1111 to r.-jfiiht. tho ii.iw. rfiil micliiinjrv of
" ' ........ ....v ",..-....,,,..,,.,,..,...,, ti
. .
-x,," mii M'i.S.fimi.ii'i.V.1 v mM tint i
.. ' . . . ' . . .... 1
I I II 111 . IllV Wit ;ni,L II I KJKllld KIM
. I . ' . it.. i i 1 i
i... .... ,iiti4. uriuiiii.tii .,vi,T
, '.'st..,.rt..t.'; , .lnt: " i:.;,. ,S.h.rb.a1.wthoVnmt.Kivll(mlnn-.
,, 1,1. 1..,., ,1. M-MinW H.,ili. Im l.l
,,. i.( ,,,1.. ,.,,, ,ii . 1 11 . 1.,.
v., ...... . 1.1
r,. vi.,..,,
..... vi
i 11 1 .'ii'",'! "
I ' .
UtMir .InUi'.
'thiI ci-niloifii in . i of th' n tr.iv-lMl
- .
nnr) rlritlinj tiuilv and fatniiurlv
! . '
iifimiH in? am miaiiiiT, aim iif
' m utlv l.'ii'iiiMi'iii'ii In h-'lc 1', i'i vnf r I'm'j
f.trm 'd nii iH'ilit iHncltnJ th ..'ii'm nflh'-lr
iliwoiiw. In!'"iltl tli-v' rtem joined bvl
an old niii )io iwi.lii.iuJ -craf'tod" on.:
Ki.li' wily !m , oiii.-p MBuflicifut '
Iv nr'!' mil rtd nr V'.mrli 'i. On" nf
th
i r imiuy f u:n''ilt"'v .ttickfil th" idd
(.'.iitllrtilm about mminnf bin pM-iiliiidiH!-,
anl . :,';t'vl t i'Ki t?Vi nntqit
hhn. TIi'h iinliVium fun vi! wilHwil In
iMV"iM unii- ttoii li in t.iijfVi ntiint 'li -
(fl3i)ii;biitsifldiinlv llo turtird-to I111 feiy
iiiill.lingiijii, UiriirtiU' anl aud,.
"ion nnv" ii'i'ii it I M i'i iM.ifMifiiir.'
",;Vei. tr;M th'i olh??,1 Wifh'a'll thr
cf:lf.itlli',i"iit iuhI vilnirbirinui aif hirh
alnnl ov n'"miiiL'(iruuddh-;iL7id Kriimh -
i i . .. .i ii .. .
linn iiir'nii-iiiufly luyiine:- wii'it('-yi'f Iho
C it city i lijc nl Juifr 1 'yes,
fen'iM
r'rt
it bv h'-art."
j "Noltitjill. If ym otinvcr tlilipitiiin
1 nni willing to pay your i:x;,,'tic t I'ar.
uvrc.
Th t PaUi' Itoyai." ,
1 Tiiilrn jf,"
'I'll? Jsrdin d I'laiiV-", olre lUln,
Are,. fjr A"".'
l. w tn '"I ii.i;i'wii nifiT
tiiiiiii Tit 'K it011 uieti-nn,
-W W whit the d.v N il?''
11 Ah, tlnl'i yon ' out. ir," kiJ tioj
iM etijii.in'ac;lly.vir,
is nun' i U il d ',4iH ; "
'" ' . j
Th iti'.'ftth'f IW 1 d Vili'T ' J
Xv?' '
A ti.il-.-. ! fouil.Ot. V'i h;
;j ;,.-, Tb i'-iuT wifely run fiirnuli
tjr mtddfo of .Vi." nil I lh'i.4!!,?r"f-
Ci(ji. wiUi a tniiBipMnvair; u
Not nl all. uif iSwi fit, ol Fl aU
'Viy.W.Mii-"' ,
, VV- rr. a CLUd l'i'IWSJ'T,' U
-t, L F-.
HibIbbi mrainnr tatttinillif mahtaWan ilintfTii
tett atrnav venlmi la anrtktair liU mi
chWiyi 0MmsttMm1fiirftltrirmi
yttxMfMm itt lifc, M miw frr irftft.
wmM all b tirinirtn rutirt iW at le.,'.,
rtimilnR U ifh tlib iiKtlri(i4 mito)Siti; '
wtntu nliinMO t tnn t Iwl.
firs wl HjiI lf-W ,twmictit.( A Uk-t,
' il'),r?5,.'"bM ntVyUr imiiilfimm.
j.mi'J "fliilftfm untp rumln within th.f
I wnimnf hU nrrjimitiwi t lwjn riv
' oirclw liii.i witlt li.t of, OJukU Mm iy
D" iHUfPiiiifH Uiti iii,aiii)ii mijr comxivn.
bl tniiw'ir.MtrV.
:lif. Il httnrr ynn' d, M ttilhnll yw
mvf.V. Work (U il, if .fr.C!nnr)',yl MJ i
liitV( ill i?0iiim niil out iif luiiUKin, mi 1V
iiig nUm'S imtiimcil, and ilArrr drftrrin
for s ufti-ijlp linurtlwt wliicw eahjltaMwril '
ba itono nnw. Tho'il tiroi-f rh i fill I oT
tiulli niul meaning: " wtt-tfwypr. b wurtlt
itoiiii; ol nil. U Horili il'i)nj( wrjl." , Mniiy
n'mxn itctjiilrM forltmi bj" ilditij; liUbtfiH
ne llmmii&Mti, while hw iiMrtir nMiinliw
pxr for liffvibiou b onlv knff drnzt liU
iiKli'iiiniit lie jr'arifPil bviiitoxictinir ilrinku.
'K liiljiWibli: for liiin'tocsrry mliittiii;i''
ocrfiUly,'- Ifnw rniiiy pixMi ojljiwiilK
iinfe.ii;(i,-.iunvr tn nnurti,. wittif
ciDl'inii n "fririil trliM'1 illi
yil! How jiniiv fiHilinli bariiii. M
ri rt'trlt'niir.jr'ti'ie InfTumld! of tlloW-
whtefc mtkiii it vbi Im mrtrh! 1 low4 1
f imporUol.cttiiKat live bei-n put tif.'
to.iiKirniw. mirl lliciirl! 1 om vir. In rr in in
tho ,!ii!-cii liu Oirnvrn liiu )-t'rin "i'ftj n
itMw'briaamttiito, nrfitraliit'ih'tlin Mier'."
l,-ieii i uMnitUi In 1ni'ii's..(;.. iTbctH" "f '
liituixutMiiW drililw. m,r ,ltoxiin, M '
'""f A?" ,,,.'!V!,,9 W,fWuW MS'liu
vm "Y U16 OiinrJc, nfnT th!) forttH'r i jrnt..
ir:m
" imt, wiht.. V
I Tiff.
Ijtt h)jc preniq fliir, hulhr nitfiH ,
ry. -Many jK-rimn-i aro nlwiiiv kyjit
enmn thov nm tmi vlidoinr)'. 'Kv,Arv
,"'H
rimnr.-
I l-mipct lonkn to thwn llkn vtrtntt unrtti-iT.
1 lilir U0 CliiekoiM In rorn Uiv urn intclnM."
, . . . . . , . .: ..
ii an crrur nnrieia dtt(, b it dixs leX'
m:piii to iuiroyc by nun. ,, .
CJh. Ih not icnllir tjur wirrj,--Kii-,
'.iffi; iitoriT klild of buiiiifwc, only, ftWH
to it foitlifiilly until yixi aiircrfd, or until'
vmi i'oiH:lii(ltt to abandon it. A t'oiMliint
liui(iiiiTiii on ony mil, will K'meriillyiimi'
'it liomn id nit, mi lint it unv bii clinch".!.
Whi'il n ni'HiV tindivdi'd iittr-ntjoti it. rhi
lorod im ono otijiMH, ht mind "ill bn 6m.
linijilly fiiiiaintin iiiMirxivvtiiciitu of i ,
whti'h wontil M.-aiHi Inni if liti hnin u t.i
tmtpic.I liy n dnrr)l iliflcri iil .i,'ii',il l
hm:i'. 31 any. a fortnnl Im wljpjn.il itir nl-rli
nKJiiVliiivri; by, viigfiiijr in touniwiy oiv
cliiiaCiotvi nl intf ii.
, 7A. Kn-ivt ir1irr nniWju,. ytint
i finploy a nuin f litnl Inbit, whif A"
( vihoi'-'hihiU ar (;xi, can bu fotm.1 to fillt
i ....
UU HUUUll. , , 'ff
lilfi. Mrtrilir ymir .hus'nijf. II, nttA
, hub yoiur light 'unit r n SiV,,l-'-Whsi'iV't'
, vonr ncriiii-itlon n rsllifW' innv lnv K'
nwlii mimmtt frotii'lhe Militii;, ivri't it'
thoroughly and .(lirjently, inti.'i!i'v,lipto.r
other, tint will arrt pilblio atf'Uifb'm. f
tVc'el confexa tint what ilieci'ta I im'o ll'td'
in lifo may Tairly bn attributed iitom it t(i"
publk irtf;fJin tu iwarly alj Aliyrcuiii
cumbiiii'iL ,
!KR. tlnA'tnll ,,1rttntan(f J un lae-i'i
live conn'iVrtiWy xrilhin ymr tnrmnr, f ifiw
ran ito to Kilhovt a'wtuit tirrntianlil
npvtU ivi prophet tu IcJI in liiut th t ,h'i
live folly lip lo tJitrir invaiw, without any
thoiiht "fa revrnni In llfe,cnnit"Vratl ,ii
n pecuniary indfixindoncn. A liruf rffur.
tfrtce In my own jii.firy, nuy pethip iMiutt,
to illihtfa'e thi pirt of the auhject. lJty
tho death of my filherln .,l wj.ttjWurh'
iirtn thu woriif itthift'iif nlxtnonipen''
ilnt niJuiy upon tuy own twairufM fnrein
ljft. . I ii'.a.t feujuj anyjlilTi;uiy inioakni
Utoiiey, but lli tli'itiTit did rv,t iKcnrto.i
I durins fifteen yturO of tryiils tn ar.
I ,l lihr tlmiv wliini fott'TM WCTt bvfiji lifr
MJ.iuy triiiit! in,v.f, 1 1 iini,iir ur, i w4 ijf..
I te.n.ivjilr eiiuapi ii) npIIhi;' lotlenr tli1el
' artl nty prmf w.vh Hfiiirttni'K f'1h" ?T
Im j letiKlteil iIMHr fftr 1af- tun-1 itt(-ijr
very liltli .tjif trjijl't Vi U$ ,. H'nfrvij'
wuHntwnya w'Jy iw.iMffB t. mjr
wt'rii' Je it b t'V-r o r-at. ' ' , '
tCJA, IK,otd)i(fnt,lh'rt,Yfr
uitf'aiwiil iltjil4 0)fH 'ytr fyvJI
viu.l:i!rtitli. IV'IA irrf t'l li' anitwi-
aiv nr miiK hurn that, ryry ji.
ireithe(ii:f arffiil-ton.iwi foftun-; k
tr-n irT ,iionwiijefi'0(foiiis roi""
I atrl f.h olWivntvui 'ai h man (if..ni,i
' pWfcyup iu Jiw,t'Wiicajirki;i.tlii?vt
iliftlfliih mtftif. I'. T. IUai(Vi4t,,
JJndst-jMMtj Oititi ls.V - - -
A fo' frifiiVflt jyi aiiCiiryru.r'iT' c.
I Km mill iwiw atnn", uvl twatat a f U0.
an Mitt HK Btaltf
litll.j liil'irl. will b kiivrAiuA iliiKn 411)
" 'f' r' "' -',"' .". T.' "
luitllMM tf t!lf .lrti iJ44l
' th 1 ttttHitUHl
i : . i . . . - l. . . .. . . ,t. .,
it

xml | txt