OCR Interpretation


The Rutland County herald. (Rutland, Vt.) 1852-1855, November 20, 1852, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022366/1852-11-20/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

i..
mm
.44 WwSMW v
,.Lt lwJH,LU
yx it twxs-ww.'dl thiwwM htt tot
trt
II'-
.'i.Vf.. MITT I iT1tl.nl aa al
4
4tfi
mt It'll-tlmi MtT'tto MM i
T.
iKHAti mmwk
tki THftmnilin Iw W-wL' '
lMtMLMM
wtfc tBw M
,Mt2 In MM,
waaMaaaaaaar v 'in i'l "IIWWB
WW,
I ir i.. .. . . f . .. . f. .. - r . . . . .
efnn5, rnwiitjf, awwwfv
i-aa -t-jg...--taaa.tvT.. ..,..,...T ....... -klHijk.
m9mmmW&&wrjT1'm lipnilw.' tapairti -Maaiaa 5P'
11.
rlMi
mmtmL " '- - aw mtrnk mmtmmU.Jmmtt mmmX
I ui -lfl tnm Tl m4 rt,H
. f,W), lU'lil ti f nt nHl ht(lt ttc
( .U fi W ot
' --- "--- tfcJt
nMHM-iK art,! gtfw ' it). fi.l rratrt I tin! wt wWh ihllo.
i -"mil nrnii u jia. e-mail
4 sl rir t rkiijr. w4kt myKm Am fsX.1div:' UA
i.yw- tntf Welfare - i,1i4rfsti:'jiv ,m JUptAfUiji jyU C'n '
it UnMiiVMrm l!f..t kmlJiv;!
n4 wk jiiiHi JjijfiWM3rill 4-ltJ jh(
" . j.'
. hi k.i.RA. iitrvii iniirfii..TTniiiinjii.
' "A ,";',TVV,7. f i'
i!HMW-"' "i.V' i'''tliW1i, ' 'p I'linuiij: li! n c4oiu iit..t.i.tvi u.uiiM,,,Ki nll ,,,,,,. nlua r jtl Un Vf.-V iliv .tl Inn. Imii r.n, (,u Ulifr n m I hn ,no v
(Tr.wn" . i'V w. WvtiT. a i wli-i UUiy soVTlJ liisiii i.tr--r a mll ersvMii Mkvlrli fur Inuw.'If. It wa .:j .. ..(i.0,i ,ir. , n, j ; " ' otovKm. hiiivkk.. ,ik-. ,l l'tit i..t
ufrhMtolUlfh.atll.t: .. ,UliMliW4ttl.wirli av Vl4l rliwiMinlufhu!j." .. ' ,,UV,!n ",n" tl"' "n"-V t""'""' ,,f vn'' ".W'ri!!i,7,lM."il!;?f!,?Jlf',"k
faMfW a-t Ji S .oHf.M r ,r4 -prVhv !.rv l'.V ,.. )rl tl. . MlnwiUU' of. J :j, (JT',, U ,1.0,.--! S.-r!lH" 1.yc-r..i .Uy- -om nul.1n ,Vr the M wn" ""''i.'liliuv.
W'V? I" l? C..,l,t..l!K.ri!t,r,. lut. (?...! l.l- him! (.-''..f nr,.ll,oliU)i, fr,,u;Ut vtiUi ullinul mul . """' N"-'"- . . .
lij3H(i"t '11 lf" ifiv'.n"''J' 'k-'-'H; tb- f.,lHutH hmui.-lf-W oi.lv .t lb- Uina-tl,. bul It potion for f.i tiitlWM'mvrilli thHm. nf unuv Jtitwn, .nrl " v in a. ivkMtiv.
ZX'Tir TlU 5HfrA ' ' Wow m)m oit, iwul 5 "S h r" !, t i.k nf' ''T k ' ' ? I" T i I Y'w r.uiM iw, f .w
et&m ntoX lAtri Tbu2 Vn-, in-' n. titrir1-q' '" VvO' fi"y i-ujiinwr-j S nm hWU MAtl iT tU vm l.rtlV? Z Tf, 1 1 MiVit-vr-' l '. nA d"-1 wrt-t. t..ii( ' ' ''TmiVI" okid.
nwrttiT. ins jvjj'!! ! Mir ' -jjiiJitrra vliwli M- llntTniHint ilutv.teii in bfr.l tbr miii;j liwn u Iih if(, t fM- j tlrr-,l to HcnhWt if nhrm? 1 !l1 alUvtinii jixnit Uia li of a jnrck.nyr.I , m.rifnUii.l, .V,v.a.
-?J ,V TS,iR,t 1 ' "i : iiM,ff 'X ' "'" '"" -"" -.i W W, ml -iiw w miexp'.niy, m-. hlV, ft.,lri.'M v..i.rrm-rr niihu'mnvr Intrr- 'hIm-t wl.-., in Hi- hour of p.hiiiff, softly Shim 1 l Antlw ini. Nn in.
ti,Vj H VtlUtUdt. Ui J.tn.Dk nr-t!.-,, tnllif; iixt-n'w, Kaii)'U our trr is II fit. imifituy, ip-vnlly m tli-i .i... ,lt ..... .-,, ..i , . '., , .... .t n ' 1 ift.ir" I.W
i wi.i,.)u...i;nf..i i.td-riUtr L .l.t-. iii. i.i. i. . ...i... . . i . . L.i... '- ' . "t 'np4 '" J",ln- "''f " 1 1 printed mi Ip'r brutlirr h h:H the Lirwrll i iv,m uuiiui.i. Nov. m,
" V. ;7::r Ti.i.. J. '"" 'mi- .ii""i -t -mv.cj iUTy,ii- v, nm .,, j, mi;" i" , ,. n,r. frtsiL'nitulnto vcul on VPiir siirrc
rtj1tsrttnlitti.iHfHUIMiftf4fuMV Mvuntlit" nf th- -itin pilmr limn:
.i.;.i.ii...n.ui Mr .1.1
01 wrvpp: w'j'n
lii jwnijl ", !? " 'V ll MHU.1, , j
Hit cialmlulirbielU rfvwif'nf
r iwircxut, ben Iw Wrjt Jut
lfit in ixm?, r.no, rjncnng
l.,.i.tUl,rair.l)iiin III A intL
'IM irfli-T.lwrtiMfiwi.ntrtjcMiitW
vLVli Im Juil lcmitui.i;.ti4i Mrenv u Uivl 1
'" A rirtlnh""!''
a ;J,..,n. ami km vraltliu.' til t ie PWWf Ifl I
ftxtoM tnipttwai-e IW cctu!iuiavwiiicii
It.. III. ..11 I. ..I . tl.M II L. -.4
.z: , l . . . .
ii.iuj.H I..-. .
Vi.j-.iinir Uaiiiw wiur rouui on, .iii.
t4 h"rti?d itji.i tlf ii!ir. ll AhiihI
ben' an .dn)r lndhlilu.1. iif trenlleflrtlily
Jratrtr, aalKa aa tralLiu to 4nl fpi
ifi.'JiV'f.ljr, sml KlKaat-rfHintemnc uid d.
iiiw Ui'.n'w;liii(t iilMW fcfagttAt.nii
tA.mw I InaltrtfAAritHl iVniaa) nlllrklr.
-JT . , . . 4.. 4r
? t t' ft .ttJt lii:trf, .MrJIerifU t V JV
-V,ir. .
" ' ? ;n7 "" ' 5"!n",'r ,n,,Ui' vicimty f
"f. . . -
';(. a iti-, nip.rtiwa.1 the tcntiomsit. '
uAll.Li, il it ifi ton . mr! with 'ft Irewiiti-
'., rjriHartrX thl H'lidfJi d In 'et:Ii j ,,., (Uidat. Ins Ktjrsrl
f lv 4-iil,t--,lllttw5W .'hlVrw,t jjjai.j, i-x.-d til!
!iniH0w im 'mvt v.!, w--itoir,iHca i-itl frtMvii--d him; tli -y did n ally ;
-I.'.. 1,1. f.w Ihhim lust- ntV4. ll4l. a'
Icrftnvi' tmjv.tilr. AUy I tijj tl.t
...,,, .v. .... . . 7,-- -
.. j a
r.ciicf--tl.tt UI lx-p(J iwnh 1
. - aavlr )4su airan'r iitotiU fi.r . ly ur
to ti r-hile thi aa..A - I to , and you
U CiJ thalywi Uavr 104 i.t!iiu.
'la.il'i.t..rt.iniiiRirYrni,wrTMlnii,,)1(, i ihrnwn Ukiii.
rUlJt 'H, W," :t.t'i. ?J, '.'J- ; M that I ! tut Hunk it ill be '
1. an.l.nl l.t- il.c niiiKir iifliU vltifur. i!i!(li . ir. , ,.. ....1 .. .... .i........!!!,... :ii..,.i
, Y . s
i t-r rr.t and ivy afllirti jit. -my j
ibiuiii-a, tiifli t.tbi'j ore, are tnmw.4
llklrh 1 jHir Mptcf. itin liui r.llil. .1 iH hi yon nt foe i ,
Maiiv.W... iii(.Mlh'c.nt.eMiri.rt((" titoriiin'. t ou 11 lhn, if ymi
. U . L. h.I u. r.nl 4.II..1 t.ut .lit- .1 . ... . .... I
rlWd, tViwn m 4 hlalii!d !' don-j
a-a1ailaa tril taa lllf aAt M tt llii
iKehtit', i4 v:J t ntiiiiw to ik;
fnHh..p. t'aatrf. f.cf lttaMl a hal. Ic.1 lla
; - ' ' "
liatlial.
(airait imtnf'diaiidr ra-V the Orceaain-
italsitalHio to Ida Utitliady J hm Muarl, pillet
ltt-ilinW r-41lata.ly dlCCll ll. lbJ
tiM4ty: the ijrtilnn ml ttuu.rir loiK -
tltw t.Ur-ja liwWo; aw ,o raaaclMiMl
.tniriCtktritiiucCMa jtrrrgToiJ
JriT4it t-taoM craatmftftuV
Ttaittglit w (.eiK-turs" It-to dtnt,- wUcti.
. ", a . ' ' ii. .7 .
llitaa. lit.(Mtirt4an VMrit4 U tJHIl U44T 114119 .
" , t t i ' -ni r
,J a ttarl..hkfl ilratfritn. rl..a carhluin
a .' . t V i a . i i-'- ' " j"i, n-.i -i-.-i.4uit
rla-m'.H.nrn U-UwIwajTrt luve.',,,,,,, f,y ,,4 ,na fp,trol
tiia a.inni at. m t..- ,..a. ..
lJnciK ii47 rriwr wny Wirt,
!Jietou.r f4.fii avort iao -iem.
L . . a .l a "a . i t ' " vi mil iw i!y iiK've, ui-ii ' . luinfiUKiicniiiii.eliiino jmrc-iiiitvle-t,iiimi- 'enve,
the TeiSl4.UfS n4 lb Vm wi-1 !- ( fr,htfnl t od opiwitml mii iter, tait . , and chatitible mm. l.trinir ffiii- leapt
rautuioua tvi rniirf awe, iwujii Miil 'tHriyhi od with op-iia) !ifi, but iijitllv , iilr biwI fnteillv, lii r-iiaUiitly dfv.aed a'
I l. a ataaaal aa ttl t laak Y. -alarivrl IVir-kk I4 la l ( kl k I It ..(...I I . . .t ..a4 t . 1 1 ' . f a t
....... , ... .... , r,-Iru, imu, xnierMirv ii!iiiaami; . lime nrmwrti'.ti or lit eitttv-iw ttanmiim t iitw
t!ia'!ttln.v,it. ll. I a rtsuo wvarlit it ttit-rvl ta ultifxan.,. ,. n,.iw.ia-,. a .i..'i:.c. r.i.. r.l .c.-T. M.i.
t.lt.iW,r,av,iShR-Utaao1.tirly 1 io, rell.f ae up to b'niv Im r-..ucl.ii .n-j.. ,1,,.. r-oynitl,m. IVw wlmkn-w hbu -p..k-1 form. I Inllow tlr dr-cjyoftbtM.no for whom ;iid cberfdl--i.wynrnMacnhckUla4!l'lo.itu.o
, a,,id IrejnMirir by, aivl bid-- him hi- r.fln erL Uleiit willmut bea-in-' tz-xti. ' il f.-ll. and Inrnint' tlmuelitfiillv awav-i-trc . imii to otbr
f frni tiVer-st.tar-ar. ttrtttgtx wa
a ttii!.kttUi40.hiilii;itill4e4-.'(!t- th
- - - . , . -- ... ----- . ... ... ... iv,
y.l.rl llif. wo-dul , trti-iatly'tocboi !!tr, tbn Mr lUm-nbom
f Wta rilk. niW..ti!reU?allIir.itw, tHatruly
.iwjulalimyrti.'f-rrtlitttviii- jitrtrhtxUnm ff rv tirtir,ilins wtih n
. ' Uti W"Xah' "" "f '.'i VH' ' ' w to"'-' ""l M-
ipiot-VW. 1ei,Ti'trtwh..r.nl.ltw,f.n) M, r,.4,
alwwiiiratauJ wt mwMie litunbf iKsw rrl ihw !n be r. . up w,irh '
'""ir5" i fil Mr HtTwAkim. fih w.kl onhHl hi.
tvtuwtwy larwvw lino cxaiUft "kiiil'lunis Ium, i if to fcliy bun on lb-
r r ' .V . i C?" '.
lnfalal llyrre it.ll Jhj fJn1l o llln on 4n rant .)fv-ri -m n , hinJ wiji
thiaWfWaWotOiewitJk. T
fmrtwj&dntAU.
I"!??,1!
taliitertiito.,,!,
....w.,, iMAtwv 111.-
tlow.
. . . , t. . .
l,4w' t-i,.le $ ajU,.
,.rt7?- Vi" . " V.
n t. 44 aa-a.tr. u iii4Itpi ra VIKllinrri
taltiarlo
Il.at tvittMta Lttta. XUiLAiji I.. Vku 1 1... .
rrsw.art4t.aH. KtaiiAi. trf fcm-' (l.v;;
a ... .a. .'k
..... V . . ; i , . " y. ,, -i'"'-",'' r-'""1 "Va inn no Hare tionff Kin ma lowa .nxauio luisiir-. .
i'lT:.!tu ki,H'r!B H.ntlr .tte.!r1,.ii.l, m a ti51 fooiUsopUtire m-.!'
tn iiL Jju ivf L a ' "r ,Ul !'n "djnW to waul, ttevariAMttTm of
S-SKtf -iftV ' wibta-amWe. " lioleWaEn..lm La' ibo
4 4 . 7a "-y---.,4"
atotlri.b4Hf4W&aaJhav "WitaW
fl.twa jturtj Irfvi f e k 1 irus, ntad try-
tTiTTr f ! 4.rV3llt-s!.
'alrilX i alt .1 -) ' -.ti ... li
ip www nFW pcw w
u.i.uMiiMiAiiinKJiAitiin vain.
Tt jw"1
a m ji.maau b wrii r 111
u it.,,
:h fcMT4iPi','l.,i'lrrj of n li 'il
li f tnfa.-. v4t&v. "'l In
frik'r mtjm.n:t7. -tvl I--,
) ire
1. ...
,t ri-i-.M-
..i...t..... .i. ..I. .... i. . ji.....Mi..t.it.
'-H-rviranifcu, uu- ! . -i ,
,tiwt - xmay llin U- fiue.1 vluiii'a.c cwil.t.niiii.l wrM n isr.p-iwion fnni tli- ll' i
!! rn. uifT!ii".i ni iiri" ir wim im- Kir. t.:nm rtlJi n fr t (lcainnliiim (.l.,,,.. w intciuiwl tn rvlui
7 uM i'""'1- ? '.' J' '.,"''' w"rp "'i.nl.jnl, and mi nVVwMtfi iiumn hn ,,, ln f(.H- wm.u. invltl.
uuMui) t w nMu t4 iluacirtor ui noiiiii iMiwri future; life. Ho irjmwfl to , Imdo tti .l i ,c h(.c,., .,1 with mtiHi
KtaW" i?t i ti ii P"T"ro?, rP- fdn. t..liilai.rtlmlVmlim-n.lsr.rt, .inc- ;tallim Knr ifcrec wurka. Iw
lltllTT. .tl' t.7.7.1. .I....... 1 4.iit..!.t linn In titmft.ch ttitl. ! I.... 1. ....... I.!.. ....... U. ..... . .....
"!.... .M........ t. . ...... .mi. i'i-. f . ".....ii.u tiii.t,'.! ..ill. inn iiii.ui; 1. 1 .... i n-; .."Ji" .....1I....I ... 11...
.n. nbifh luid h. rn Iho P.-idc l.hd
ii,,. li,a. .-l chmfm i,f Inrf 1 fi.. Tliti '
,A.r.tW Iw nernl in mt. rir UiU j
LIKl nA
UiilW, 0)niU la follow huiu Hi: cHlV (htn'onn taitl'.nnd I"
I . , . . . I . . . . tl. . .
I ittu. H.l.lr. lliorltrlMni tt liih l.a.l ..IU-4.1 1
inn' wiiijcimT.inniu tiin n nun ruiK.-a-.iini i
.... .
1.7.1.. .. I.-. a 1 ...1.1... il. 1
j r'7ll, "ell jhijvn Innd npil arm. . lilli-!-.
l --.'..:.-.-'.'..'. ""'" '
hl ttl .tU til? piUo" . tV-ul.t tliiyo be I
rtta.H fm Hip irwm? it M-pi.t.-.) n, tinich j
; !f p. and n hlllr UI" .Unth, ( 'on-!
.nd. olio hm! Ii-V r Infdfd Divil the dcsul ,
, . , .... . ... ..
(,.,.
.....
r aiiui t n.'u in mi un.
Ii'.n v itbV l'tit I'm t'B tlv
iitu-isin vamaibed. Tlu.'
IIII1,l..-.lllllt.1. .1 t.r til ...
t.ti.. i. i..m .... ii i .....
--.ii traiieni!-r, ..in imrnn.'iini, u. .
)r.'t.iii' thcfiTnii
f H'i'.i-,iiiiiiiinl lion ,
! -' - -- - " - " ' - -'
j illrd nt fntir lliisfiflnni'wn.rillera vriy
;.hrt illnuM nnly m In" lvi-uliMh ycu. '
) ui, to ,,l,e,.ri,tpd rxsctly u -
(w4 j'f,,,,, ,,.. w,,,,)., tju-r... in '
i., i-4i.i .m .ii' n ,..j...u,i., -nn-.- ,
f 0,j x j,w ,ir 1.,,.,,,. Your iwl ,
,.i ttf,.t rh.tl I, hn.uebt here du-',
(Viirad imv.ii.txl In do nil be enuld
r .1 4 11 .1.
:Ult Biva-tlia; Utter liidmwniiclie.liiM.btil.
i le.nl mrr it ami Uwi-d llif mbl tip nf.
l. 1 ... .....ii, l.i.- ...l.t r.... ......
iranni iri it aim a.t--w.ii ui- r.im ui
'I... .I..I.I al..w l.n tl... ,... ... tl.. '
' 1 . . .1 .1 I .t ... t . A .1 . ..... t I
l.ta cbild, UCV left the
Ibc Uciiof tlmitruM; lint w.n lying tliw. nml nirvriiv' etv ucurlv till the itth; r;illli ' i':J..i.; ,i. i, ....1 1.: '.:. 1:
(Vmrad Mrt.-.L C011M ll.ot be ilcnlli lt? ,hmpk.-.,. 1. vu uccent'd n i. i.ni.il. ..J.. '.i! 1. .. " .n i;'.: "I 1 ! 1 1 put tbeir divfiplini'ln a
Tlwl lair, m frbly blrtt mid rKw : to rWeiv.i a owirse nf im Wni. With 1 li . .V. V " . ' . i i rotrnucnt wan tlmwn
ituun aliuliiK- nirtml litvi. n Mliidi lint ! ,t u.'..ini. i.n c,.n.,,.,i il... i.winirimtia 1 . ' - . ' '."V. . " V "Mnvilrv. ilia coiimmiil
tn.l.t nf tWv mill aeniKil In nUv. thntPHli 1 .CtU, ...r' il,., i.,v,i.r.,M f 1 'T.''-1 " ai' ""'i"in:.in- in im 'smiij ar-, liullliail .,,rii. a, liiw w
nwii to tha dendiur yi-arn of ioce.4Hit eujin
mhI U aileot wRtclier.
. AllKr. a Htlfttntt 4n,l ti.,,i.r-.lilr. r.t-..n,t.fr
,tW poImoii snd mr'ii..nble m-nni"-.
l,nr,,l unit .'.ata ri In l.ii bi-dn.n. t-.inl !
tilr.T. llr.iAtmHltlirrnirlitlit 'Iiv-Ioni! iiii'hl
ifciif, tjil h-was ridma al Hjlitful iiriKi!
th.mjh w(.U sr,l ti!4 -a-iih Atr llaneii.
hi, n lnirn-H!f Willi hreatb' t Inxlc l,i a-'
' rIn.ilift tht ' alnol l '
"-'wn -'ST.n-urf to tvniie '1'! on", mil
'' - " - - . .-
.i. i.. r ....... i.a. .... .i.t..
I,, tt trtt..,!-. l,,lrfl,f, n .....tf.fn rtf t.,
f.ri,,. ,d HjcjicrMy imMrj mnnoili .a tti .
aur.-tai ,,f ha )aliof--w!i.'ji Middruly. ( ,
,.. ,I)r1, ,, ,,,!. sjm jar.
r..H.,!; fur ilnl thr h" ttf ou.
im.t i,. .il. 1... ,1,. A....1 ... i..t..i.i.
t-rifllr W Wmw llM h.i0ilrs UtA Vniem '
PctsvAri ju ), h 4,eted laM 'tok:j
M: ""in ikt-nt. M Ut MfH
EllJ, vli.jj.4 r.M in i, ! r '
an ryifc.1. 1 tV klVafVra l t -.W. ,4.,r ummv.
tn?jj li.4a At v.-.it4.. . . MMtl. ..... ..1
1 r".'t"W " ' C" "IMUllH
it, t',&trr. X,vr n-luit-il V m fnnti tn nn.
cirt iryis. 1 tJatti." .
4M4. .4tij7 (4 Ij-.l a-r-.b-maw.l lt. fla
U
a....... t. -...,..
k.. . aw-HittrJ Wi. i.- T t.
.. i ... aa araa an
-tim7 ia.K7ur inr Hranrjfr jn
. rtrmt;: f-Kf cv infamrntl lo WM tUl h
t-.'., U-14ir4 4m-4TTlfXl tit 1'
I at a. aarniy. ariTrliHaar "rail T.Vt a. y.-.v ..,.1. ttil..Na.ri nttli tar,t...i 1..4 it rt.rtte!l.:l tj.tta tin
ud Ur 1 1 .!,, an j,. Tt45driitriewfiJ.fn4Wbrlogia to t itiij.10 Kidetc:--,tid.."Oi daiatu fd rv&.'
.tat UaUltelirf avtta Ur tin- liatr" A-liaa 1ft i laiull t. (iatt.1 ... iw jit f,jj; V4ilia H?4'iJi (ait li' b ...
IUVmiJ I AaataliMa brt-.t.f. . .tl ...... .... . 1.1.1 . ,n..li ' ... i. f... tJL I..V
"'' M f - i t,-V ,. . r i, -,)ii f a (.! -f )iM i viK lh '" airin.
; " - ' ' ' - ... ,..', ,r . J I. . 'I'-.,. . . . . .r. a. - --. -
5 Hi W! J.wh'v wr.Mi r J
!. tf. f.h .1! . attrf! kt
li J Uuti . I-
I h i) ' mi vrn. ,
tumi tn.iAiiii ut u tr. in
n, -fi jtWwwr fjftifc kadi bfirfn, IpivIpj;
51 rmfiJjt, im hkw JHinjr -mnv.l Mil
Hi pot-a l ibH rnfnbrt rgriwl
n.,...il.,.l.M...l.!f urin- inllin !nMi,l( .
Willi mr; r tn n:-cirv li)ttr,i)n.
.I1.T.. I . .i.I.-l. I ....
.-, u.p ..wiu. J"':" V. ' ' ? v
i .1.. I . . 1 t..-l. ... . ... .,
bi..I m ti.mt I'.iiir tn rivislwuf I.t.,iiii! )ih ;
nvrn v,,win .it- iTOiMi'.-H .i" !"""'
UifMnHitiiiL' li i n. cfctiu iwmfvl lo imiKi',
' 1. . .1. f . 1 ii- 1. ..'
piviii." vi n.'i, juh i.. ... .
..... 1. . i..i m . i. ......... i.. 1...
I' I uutirun 10 iiccc.-tuu nil rnirirKii'i"
n .n lh- ymmtf nrliM. )l' mf.(M. '
ti,c. mid ukimr imini Mndv the rloiw
......... :,. i... .....1.. ...o(r,.l ., I
,,l,rmM to oim tindm-ni; ilia hill!.- i
110 imai(ijm'.i i; 1.10 ini'ii-1
aaluMQ works I1-1.I plrad ,
Uiacy bfttor llnii .my h-t
mil:h iMriicst tik-ndintf,
1... .1 111...
inn unrn. .miit miuui iMriim nti'iiuinir,
j..i. r .iini
IM ill I
. . : . r .. ,
nir.t Tkv, nil tnidin'' In ndMiiu'e him toird
-ii.,ir7. u. ll u.Jiiii .,.,..,..
i-rf. rtinn nf rMrnti-.n. 1 1
tlK.
tf iew.'d nf i.iliiml tnlcii'H nf.i hiirli o.ib.'r,
.-
;, - ) in lie K 'bifuneiit of lh .i hn nw t .
imi apiit.iimii. m wiU (im miliittrv. I
Hh laiiti.r.nn r.iit who hid imdn n rr-p-'
: . - rt , , , . . -
v.wum yran. iifi.ire, nn. im inn won hi?ii i
Millt.llama t cat) .inllui.1 (i.f Iiilll'iall at llli'l.i .
i'........ .1...J I. ....... 1. ,.... .1 l.n .......I. ..1...... I
Miiit nfpmfi.n-iinml jralnnvv. nan imirli I
,4. . . .1 . f
in in lU'covcri'il anir niiirni nil nniM ni
jtmIIj' siijf.rior Inli'iitt ntul jri:wrnii"ly r!
UI1UIH tl,41lll , IIIU1H.I Ilia liana aiaa.aj a'.-
reivifil wilh w wmJi luiMm-t, iul even
uaunfx f,.r a raw pupil u ihe Imrmr of
(,ir,if nti Im forthwilji i-stablibfd liim
, ,w i.mic.v. TIiiiUm tohisiiitr,Hliictioii.
t'mirad .ilmrtly tiftivnl .1 riniiuiuwoii of
i,m.rlan...mi.nd had tin; houor of plinlin
1, ' . -7 ..i 1: .!....-. 11 '
mr lxinraii 01 nil!', nl im.- uiurii nmiiifrunni.-ii
to .nbor.i of tho Ilritith ari4.li-mcy. I le.
1 vt,ri,.,l all ,iv iwt rs in llm nrk. and vim
rTj,ard"l with m cis ; tho iKirtniitfaiisvil 1
a,-.:ne wjiwitvuk, and was a.i n htf tTinirrf.
.... . . . . ' .1
iTliiia nniiiiif uitt.lv wikhI. Kii.-lune oocnoil
I, .. ...1 . r I.,..
I ... V"? "i". Ti... "ill .. .-I Z
uiiH viirriMli il bv alitor conimwrfiDii fut. .
.lowed -oininwioii. i.nd. lo b.j brief. aiW
, . 3 .i . i i.: r ..n I
JOWVII rtmilllW'lOII, l.llll, lO U.I IIUCI,
r .r " ". l'
" . . .1
.nemeiil.i and
I biioi.ilfow in-r '
1 mm nirird indu5tn'. he found bii.ii
4.4'. 1.1.1. ...
i.f a hi,h rvj.imtion and a inodralo in- j
Turiit-' all thii lini". and throuiliniit thy
UtiUilisnniriv.ofiUafort
t-kuvln.! !.' Mim llamnburu km pre
t. m.l ai.l nr,tl. an I rtntiMl a Vnu,.r 1,4 ,
w wiUi ni ver-tjilitijjcari'aiid r,)li'.ituiL
1
.Sau ;iini) Dy juatlitilo saMiclalioo', it wa4.,llie pintwIiHpr: AiMrftier linHfrorrnilown
... t - ...... I 1... . .1.. . 1 ......... 1. . 1. I V . . .1 l..i- ... .
i, titni 41 l uui.4r-i 4 tU4i.il iai;4iutt ,
, . .: ...... . i 1
t-m unwiiin.-a aiiiuuiaiii ill sinnf aim i
,,,, ov-tHw nintur.' cflhe voiiiwh.lv Ivitw
il-aiL imno (tentlv to Ul lal account in tin-
miiUt it'ln-.-l-inil mid imuinlfil L'.v.lnM.
n!et nnd aiiili irai'i del luit !KF1 without
tit-m t4,thebptvnfM'orriI clu-nctT. !
r.. ... .i i.... "... i. :j, ...... 1
l mi . t-ri iiuujr liwr n.-tairnij i,a , uuc n.tai, Mil ii un; r -l.i. I a I Ulna,. .a...- - .- -an. ... i.ijn.- a,.a-, ... a. -
rk.utl... bA r.-Aln?' miv be el,eHl.r-,l to' - - . Ifiotsfiirtunea hive rien IVmii ;m.r own'
t,Mn.irnt. deyr. Mmiv.f tlmrKahW A (idnii tSTOm. Wo heard a jtl a.o- lOiwnudiict -live; and b ia jaer in TtiUwS
(-btMrjara ihe world bi prrbiced. hive ry t)ie other dav of mi tiolncnt 'Mer.',,.',.h-lfyoii aru itidiffi nt and bclplis '
rhf4 Umir ifitemiona and nnk into hn ii tlm fatlmY nf a brtHM of (Jl tH.ya. I live ; the fae- oTlhinBs like Urn renowed I
,,m,(r()1, (r,(. in th fourth veir nf Tl Id t'Ciitleman wn rath-r n rtrlct ' wwii-. tniy hippily ch.n;e. iHh-lty.ii '
IH ntn, t, fat nvrmn? fromsi pori-t ' povi-rnnr, thmtih, when otiVlde, h'n would are ricn and piiwiermw live ; and en.'
Intnnt.atrf-.e. ber t afmrynrthe o-cttejiUr "letup" drink, rations and joy whit y,.u Ttb-lfan niHlier"
uwbL and tn dirp m lis entrt from it, jpo.in f.w chitrca. 'IV boy knfw thW ln Injured loo live; aihlrrboo will briox
innrfnirln-W life, nd the forttma li1hid1r-bojTi Ceimrally d-j-and whin? tlif re-IW n joinUm-nt. etb-lf romhavo
alr..a,tt- nrr..tiil!rl. auilnlv In wi-lt raft r."-le.t !hi raiMiirir. am xpntirrf nf Im at., t l.trsil snDliirif livi) t and nocon.neme pixkI S
tUwai m& lwa,4r4vt. 'V3.(lt. ir. IliUhtar wwftii?lv ..Hnetoal in lii. -.fMitallitaa
U"i.uud, Iw drt.-iimiil to mi i
rtojiina-ttfil t.ur. Atlw aoenlio? aon.e
n J-ftkiaRrin ii rrtr mi Va II4eJ IJii
ara. kt' M. l.-ni... I., ln.u.1 .
. .. o . J . .. l 4. a-i. .;. 1.. i
,IH.t..n,44ilMiai. . 4 ltl.44t1t liV : 14 444 V I
a totv if .vjnwt tiara. "taA.tiir" inl'jp. i-uilifF.
M i.n huririih! tnml Wi'&wi. in inrrfcr. '
awr. In tiilaai. ll.a. It.-4liv?a (u Wa-tl i... .,-.. l.t
i ' !
. . ... t
.t i . t..j . ;k.
iiitorifiiiiirji.n'jn wmbm ivstna? oj.
Mtira' tlon Hm rol towajj JJawnt" IHst.
ria a i rnma iar ri ta " ..t,i ai-ttir taa?..
J,t,. ii.,n..,m..i r.r.-.. r,ul.;,,v .
A . -1 I I.. 1
iv.')it hin at (' . Vtir a
"'!'! r il-r-ajfllll;
ft'i ktMhrr iti i u .n tt ni
i i . . t . . .
n)..nt,.i..itn iivri;,'"f. w '" ".,,.. , ' ' ' " ' , .
vmm 9tVwiV' fttmi l:-r iltnlli-xliji ti
1....1 1... i-.i.L 1 I.:.... I -...1 I
Iul-t12 ir.lc-v!w lmi-i1 C.tirntl .
. F Ji" i '"V ! 1
,l,.nir'. ton .lliT-r.-m iV..,.i lli.i liiifi nf
fi,lM tiui niMrtcil l ill'mr vo'fx iir 1
.ti... f:... .t. i ...I .. l.t.i. .
. il i aW . . .
. ' I . .......
v.i.-v, ,' -Jlri n.ni. mi llm KM lni-li y...ir
ji - nni iiiiswe! rii, rtnniiin'ii m nun.
,,,.,,,,. w-;,..r,, jjnt ,y ,,.nrt. loffl
...II r.M.i.l....l .n iilll.
., :, ..t.,..!..;.,, it,
" ! -
irt rnr frtnL'ntulnto vim on voi
. . . .
tlni m-nf vor n-rfnnintif." '
i J-m.rlito- -it Chnimimi inn mnill
,...i,., i i,;rllv.
brsiiitifiillv wtimlnl I
...... ..... ..... ... ...... .....( .............
Iimi In l!.in.
.... ,
II l .tltmil II) I
111 Mill tnVlUtll.ll
illU'nill H'lZ i
lived ill llilli"
rati" inthr, I
revnncit '
i..'iV 1
'v: " ' .'
Ur m
,Mlr;r Hnjiiejire, hich the reader miv
)k,urR i.j,,,,, 0mm MorIlw ailll ,
jniii U-im-ubum wrru mnricd. Amninr ?.!
,.. 1)r:,P(1 at IMwnburri House in .V
ii,,. ,,J ,.i ,i. . ti..v..,i.... li.......
I ..I". If. . ... I. . CT ... 1 ...I ....... II I . II.IV
- 1.:
'iniit - ,.
... . 1
... . '. 1 . . . .
... i.t. . i.f in ... .. ..it ... ii .IM...II.HL,
1..1 ' .... IA. .1,1. ....II. ..... l...K,..n..
n. ,u
J(l(, N'p. y0 j
!. .. ' .i..'v'.
ol ? inir. winch we cut from ,
.M.rfnr. W e wo,..Wr if
u-r e,t, Hoft vn.ee i-a so
i.-:.iiiiiuti.'dwithihiscbinii.
mi, ,.,n,.,. . (i,
ih u,n-i; nru nrr
?c, , b..IM,t-;.,1,iiti;l with ibis chinit
a
' 1 Alii-arte i inrml furv.
H-r viH"-- ( firt iht trifW'tr .
iil (- lining --jr-w bt virwrj
b'lrr !i'!(rr Oitu jfllW
Th iViVi flr,ii'i'r-!l(lI ;
'i he Up'l- jr'ii(l mi itt).
Mj rartti hii tnleu Ii ! ,
Ml r -jtifit ll'Mt hi rllirr
TiibTai.i.i.iu l.i-r. It bin been a fan-
i r v. Ixi.-ii i if our dnx -dreams, lliut for in crt-,
leal thU. fiilN. a. Ionian soul aweiid.4: fiir .
i.v,.-t- l,...l'ilof i,,,r,,!.lj i. ,,;.ii ..li,lu iV..,.. .
.1 '.!:.' ... .1.' ...... . .
tUioklv as fall tiio cI(CJivInv lraivcrt. ihi fijniL. .
ll.;..l,l- m. f.ll 1. .1. 1......... .1.. C ...
of huiiixn mould drop into Ihe dint.
. . 1 ... ...n i. . ..." .i . i7. ' I
We watch thuyi How loaf as it Ktnilrh
wjtli hft dovinvard tr-ndency, o-uayiii In,
... . . .. ..' . . . I
vain lo Jiidx in uiid-iir, fhrinkiiig frfam tho
... ui i.i,MUKiiuiiu-ur,Knnfcing ini I uiu
cold rotiinr-placot rui 1 bnoycil upifritli a '
1 1 momentary ho),e as. a ctraV bn:c w aOr! it ,
. .1 L.i.. ,.r.,...l. .1.. I
momtritarv hoiie as a ctraV bn:cz waOr! it .
It tcenii to wail, t'onliriiik, au ucttlm near-
it mill .,rtH.r In lli.i .I..irtx,l unit U ii !
pntvely and
4. III.' i',.-rr.f : .tnmri- lirnin o "1 jnr rvT.
, ,..,.'. .
iy mm wno inn", an ill" nun ornin a uemi I
for rverv Mn nbe IhinU i
Ah wn m-in-1 heirle tlm apejit bff. no '
ffind ecpin'r on" nrooiid tho new-nndni
, Ah! na tliy euibilm their deail m .
and nndviiiir metivniief. m will wo:
mblm thee. thoutypiuYrof huinan fraillv.
hftwfsori the ktriMi of the of ,
. llm aieklr-lnietl leaf i luid a a jnt.:ivc; acrcnily awMoy may yet ilawji uiron"
etfiifei nuin. An I fazn am lli alflMOn i
m. tolhomvriidof leave and ack. "Which
..i,.n c.n c. n.- v .t.:.
for liumbft?.- One Sunday tlm riternnr
m nsadift Ihe nibW, wlin K.-nih. lh
oJtlts-Uaor, ,?r.TuttHl rt ttrv M--1
Ia aall il.at lr.aar 1... Mll.,1 l. i.,,1.1 na J
.. 1.... . L. . .. 4. i . . .' ..1 . 1 .. .
ti 't 4" . Mll.l lt.444. t..aia.4a vt4 444Itl . MIJJ
tbrm ou a chair. Tli (loriTnr citivi ta it a
harti vjtA, U-iod and tuw titp cam.i
Then Mmai litt r.tllnaa nm riant .4ra.tl.ala!
ta'Mora jr KMnklt. vi buvlUenab 1
'.I,.,!.., u.. i. i :.v '
. ....i . L-. i... L :.-jt
. w., .mm ,w, in..- .
r.w;ruu -e. tiiUM'Sinuntlay, aeruii-
Uietu
-
.. .nr. n .i... . ... ... i
uia.Tit Hoejja awajr-uintw tl.eaii Ju Uieiiitvt- imii inauinou aim aruie nvr j
. , .. .I..JI r -. a
a441 114K.V4. nil aa t
III llltj tn trt arid
...1..... ..1...
H.2
"'""C. tuonwjv J over it enftpv
iif liti 1ui.H fi t.l Mtf.f I Vktfli nil lint lil .
'.I '.I
ill ii Ui iui ill ' nil wiiri ninu tn ii nil ill
li!3 rll.clmt lwHU VfitJim Ul- 0ll
, ll,. ( 1 1. . "fi, .
M - intihU'st tJi niliint ilnr of Imp's wli??c '
.- i , . . 'i J .
tlii. ItfWnn L-ivc llwir, "li.-. n nw. It
01 (T fir r liny wiml-T troll) tin liivin of
m mill, (h.it will -vrrri'!l'l. ,
Willi lnt tlirillhi'' aji'l li MtWfi.'diii;
. ... .... ....
i..-. . . k .
lnn rto, ,h, h.-v-n.ilC Mmin f -1 ..ic.
... .
""'. fJ" "' l" enr of litm li'i
j.Ji.l(W!i butulM .thil u-et il!wim i vliort ; '
pr"-; , v i . . ,.
ii'irc tstiirn loahty ilmj"H tin; (ilcaaurcsi of nu ;-
inniii.n "mul In. hviIi-m In tint l. it lii. Ii.t
iar'; u"rt 1 ' 0(11
... . '
i iinrfrntif it pniititrii. i
.... ... .. .
. ,.i . ..
-ciwiijiniili'il one nf tin.' iv'
: . .i . .... .. .1...K.I .. . ..I . . 1
)m Mini nu'crx lTr.icn ui.'rr' nuco 1
:,. I nl),.r l1,n Knltl-.l r 1I I Allr.1
- fl. 1 t. .,.... An I.. 11.1, ... ....I ..l.:-I. Ii.l.i.l
r 1 1 ........ " j' "" ;
,.Vi ,1
jiibl.', mid in d thort limn bin r.'iincnt ex-
"diiiirntiun nf cvrnrciriiln ollictn
by lb" care nnJ procwioii with which it mi
neuvrt.'d.
One mnrniii'' llm rejriiiifiil ww lmii up
mill tlio inoii were nt'indinc; nt etna, nllrr .1
vnriulv of liinrclip.i mid ch.iriri'u mid ovoltl-
I tion"v 1kji thcCVWiiol loolt it iiilnliiihi'id
titron t t. I Im
into munro to rucitivv
sr riMlc ntl a lew
ht'uliiii! bin horns
, Clinic down, nwnril in hind, at n. lii'rcn itjI-
lop, r.tr.ii(!ht at his men. Jlu mi.l U tiiid
forinrd un iiimoiin.' ln;ikni.' nliict. lor lie
. I,., r Mi.i, nt.,1 1,1.1 uti.r.il tt-.i n l.nr
' ' : . . " . - . .
M 1(,i'1,.r .lJ))Cnr(!ll ,(l (T.:lr tlt ,
1(,ri , hriMlil ' n,3vwielH upnii
H W(jr - iin
, "ui,;' . r..,.. . .i.nt. it,..,,
(li'rwerowith'miiii'w firl; tlmv then lip ike i
. ? .i . i i . :.. l. ! 1 I
i,,,i it,,,. . I ......
bi'ovl imbiit'' Jor the ''rawJry" into tlirir
.it.ui nun in.ii
. ' 1
Of course the Colonel waa wrolh.ind the
VJ( . "n,UI '"e j
fjlll. It fir R few '
way tlie men and oincvrK ran
niom-nti;. w.-,. by ,.o mem ajrrffiable to j
their leeliiij'i. "i ou lortn a Bqunre! ion
repel cavalry 5 Why, whit would von havr)
.1. ,... n.k. t'L...,.. i.iVi ,,l
ilonu if n tliiiiiMjnd dritsooii'i had clrATL'etl !
mil iw I illd r"
"UVII iiul In- in mriin fnlonpl nI,.l 1 1') !W lr r-riii. thin nnlmary f .i.. Wa ate uiaklnrj
N; ' . a.iui, i oioiici, nni,,,,,,,,,,!,,,,,,,, ,,,
ncMf "0 dnn I hint your Icelma' cried a i.itiiau Jnwill inaiiiinl iniMtiiiunuJiaitl).
inimlipr .X tlm ilitiiiiliMtal vnliiutreri V. am a auUi1iiii n aafhiain all i. i.iI.mi. i.ihih 1
'riiewiMre w.ia aaiti fonued
I .nlonpl ; romel lot whecietl
emu.' iisain.nl full upts'il
at the biiMiliets, mid lookiiifr
crtwh Ih.-in to nowiJer uirler hi cjmrifi
Iiivl. I hn liavnti.'N wavorHu lint. Ilioiurlltl
'.l...l. ....... f.tt...Jf,.in,.,,nJ f.,.,llr.
u'ilt. ii tr.rrit.lt. linnnrl at. tlm wlll.irn.
with it t(rrih!t hoiina nt tiiy wilMfP. J ho
Uqiiare vtnod tho shock ; und tho nt-Jt mo-1.1
. . , ......I .1.- l.,..l.. tl.. ...
meiitth borm! wwt
with a broken bayoont in hi xidr-, mid hi 1
. . I I . . ... ...1 . J .1... I I
lioibnijifoerinB mtiiedeiih iifony.
..,'r....,.K .V,-' e """" ,
the M.int nder lay, with In foot ami kiim
tiulit, nnd hinmeirnimble to wo. Not a
....t't..tII.Aa.in.M. aa-.ilAtt 1
Whilo
fnilit, am) hinmeirnimbletoTOo,
Ktondy
and unbroken. In mi another iwUnt tlie
(V.lnnnl wan nn liia fw-f. lln rerdiend bin
fiKiiiy al iiieu.aii non,e, mm auiiennn ar- ,
..... .T ....1 .1 ..... t.A ..1.1 1.. 1.1 ......1 ..,.,
"J " ,.,,. ..-,.. .in., t
........ ..it n .i...,. . i I ...i. .
ne mi' w,r Imtli
li. , m y,4 limit
t iHll tllOlft !ll1t" 1
""J ; J ani nou-, tnv ixryi nmn
the how and ll.owmm did their duty. I
aaib a. W'aaj ,
!Now ynurre n-aily tor toe Hnce
The men cheered not a llttl
I t,
- " -
Tv.iATr Dhhuiivls ikom
nwcir-Ut Jfyou iwdwtnwi iuiuinilt
Vnur Mitll. UA ffvimbavo baton luppV
me: alio uiiiMo ion inia-
inner'. .so-n in'.smnum.n i"-
.a a , f ,:.. . ..
iil you by the fault- 6f tr!hcr live j yon.'
l..... -l. ,....;. I. l.i ,...ir nl.i
for eiil. Mi Ifvoor rhirsfter be tin-l
jiutly'attickfil liejthit yoti niiyowthi is-u Wtri,iwTtiiii..
Mwkm diapioied. Kltli If ihr- ro., , .KVy o'uKt,i,wlH, Jlta,
Jf futjtrj Uv and .liwvtt LS1L".5 1,1,
I luwl aval an tilfllt. 1 1 lil f Vfjl lui ..(.
... ... . , .1 . ... .1 . ...1.1 .
deacne
441. aiwa .11"-"
Iwinrt. you 4ive acotdrod.
1'Jih If yr.nru:c4s Inj xvA, rwui! to
Vailir ninrii 111 t in that lur.tiv r'.IU-.a-atlal.
i.t. nf Invite dttaem-d it. l.-!f votir
... :. l.. i ... .. ia ts :
:. i.....i
..v. . ... .-ji.aa. . ,....a. a,j, an
uiwywiilllr" n-l iioinuiry. i -11 yen .
. . .. . -. . ..a
hive Wn if'pllwiit anl melt in nocutv
4'XUty '
i:. ... ..i ...t,- ir ir .... 1
. ... . . .......... .. . . . . ... ...
a.. . . . u . . . m...'... . n.v.i .
,i.er. HJ-lf ,ki hive a,Htarful i,Uea
llaSBi aiul lUIlKUlai tm If UJaltltAtV-tfC
I T 14'. ,. t...., l...l...lf...l.C.H" t.
In , ' Jirirtira-t lle-TH, 111, and I'll, K
MiuHMt4 ltHn riiif tt rfT.'fM l rlr
ti; tin & I I a rt, 4 tUru.t tMiix l 1
.. tl. tft.l..u n. i vi. . .
rKKM'MI'IIV.
Ti K ;r t'j i i.r.iii
at l pirns f,Wrln IU ll l
Mt'Tl tw f4fl(Nl VfjMii. lf l nhjMlN
"'""""KtTKwiuiuiiri.'iiw.
mmrMJiHr
IKT . .4 1 M lhM lllfliu (
,'r Miir, . ii,i.. hi:;i i,rtif
!' !.. irrMtNttr! rk. V,Wrr, tut
-'. II. I. M'KM'Mt.
t
'
iu;i i;imii-
4i.iiM IIit liL. i..n ifii.4, an.) f..
.ll.W
u.Vojin k n.'jiiKiii.
i
-?
IVim II'iIUk.1, m
nilcntHH-' til tln.tli.f IJn.rrlM
rl,.r, M I.ICI UMII A. OMIIKIIIi
I uu r RiUn4 ,r, lii.
lllil.l.ilVV WAKI! ft
U))lil v u.-(;ooii.
Uiaiksi ni.viiiH!!. im.-i-.i ji -1 irrHv.d
y a.i'H .rMloln- I.IHCDMI! A. (WfiOHD.
i i,i, r iimianit, .'.- l.
I l-lf If.l.K.H. -I'. riv H.,.M'.,I KIIIctI
I ruT,.i-n.t) .in l'Unl,6iil r-.r.at.al inAunfaf Inrt .
'."; ";' inHi . 1 KkWii'
....... r .i. .....i ... . i tilii,i.. !.r .... .il. Y.l
"'. '.
.IN.11.MII fc. ii.-m;)1i.
i ..i ir ltiiiUml,.'w. It.
"I
1 1 um ,i,n ,i'ntT i imvu
I V Vr.llIIIVTj.Mr. U I...1..U-' A,.
V liur .iM t'tii.tl.- riiwirUti.liata s,tklr Wraa
f. - rfLRdrfii Iffllitnp. II iin-ail) Urllltjlw. tliv j.nxo.t
if I . . Il.iiiar lo .,JU"l,.a llm film nill alia) all .aln
.iaiiuHiir arii'.li. ami la tutn rtciil.itr llio Itnvcla,
fin,l n-lii'f an.l litialih In a-iFur luftul. Nrtrr tiaj il
faili'.l If llm Il u.41ierlM-) aaff,i Im ailmlaiaUled
lttffi-fi-.t.linfjiitt. I'rri-r'JSt-rnta a I.Hll..
.V. II. Iti!iil.l rail Ut Mra. Wln.lim'a &-fiac
Sfrf,tui allcnil iuilal ootr U )i'ilclull l4uB-nu.
IIKNi; W VrillH ItKMKIIV.
At llir Ttuiiili-rfiil cup a M-rffiriii4. 1.) tha C'ratiij. an4
l'.ilnKlllffitruri.slti) i'linlw fc IVrtlm. lit i)iial
h4 nairrlvra kn..n ,1 f ir rrllttlat ln in alU..
I..r Ulr ium 1.1 tMtial ruitmlatala, crajili ill Ihtr linili
aim aiiiinacn. riitiuinaii.iii m an 114 1.1
f.rfl.ltMIH.U4 tli"!
if. Ii'lf n,.,
rt-DirAat, ciaarl, hi,
ll It .ni-i.plly llm
Ih'.t frinnti iu llm wi.rt,l, ft panirJilataat-p rirculart
i in
,1a i,
in in- it.i,i4 .,i ati-ni, hi im- irrAtiiii,i,iit iiitniii..i.
.Y II. 11 itrr n fJll f,r fulll-a A. IViklna' Traini.
atfl I'jiiii Killtr. Ttr- an. ta.lo prat-tnitY4 f.,r tltn
riiiiiil hi air,.
AUI'iNTH MM! Till: AIIOVK .Mt'.llH,,IM,.u.
Vhu. ihirX A. Jamra r.Mlr lt.ltaii,l i l.frr.mlh
1I.s..mI, '."..acl.r il.illaiiil -t J. 1. Ciltiiaii, W.tt lt.,1.
,.,, " p. J, w,' i.fi li" luTCV: "" ,
"'JJ "t'uZ, mS'itiTI '
WJtit , ''$2 !
''"w'rf. m-D
(U.OUIOIIS XKM'HI
.. j .
ijiiu.!,ii"e rtinti i.i(,iiri i.iue .r 1'ar.M.iii.j
I lla... f. Hal,..
a. iini.u jiaarr'. ivan. iwutirra. I aiilliri .tiakMa. -
nine, in a l,n,l iai., alnaia tpa.ly f,,r.tit., tci.iin-t
'" fin-. il ! I"'1' 'r i i.kII, ami ill luiuld iu
It, r.
T 1,1a hi.li.ff a iial.nl
IZteZ, "
ah ir t.i nun, n
litri--,'r 1: haa
l'"1."f. i
II ., una a. a ohi'iit ( r n,..i..i.,r,
iiultlf, r, m any ,lbnai,r..
aUli'la unni Mltil. Ita i(t'4l ;
In rn inlrudariut. I. i,f tin- lint I
,i,, '
nifflianira. la iiMriat.le at tlrnt
lVr,,ll'.lil"-ral lailtumianui,. harJuaiuiiitu,
atali'.lirr.. tln.rt..4. a.f.. ami vuaroiilit- il 1.1 rmt lt-a. I
AUAVH U I'll'p.. l!XI'lilai.
rAMWIUKIA AND ADHTIIAI.IA
I'laaakara Ticket A arr at r v
' I 'UK ii.utl w iuti i ruab fur tlm l.i.U llrm. ia run, .
inrrln. Tanlw de.mni ilr-nt, l.y iuai.air
1 niird. Knii iut..-iaii..ti ttn .f u.t atiir
lh. Airvrtn tmnra tn-rtlit in advat-., aarlnf Uia
lrM-n. frfirrat-(itMt-
ell Iff llict ilitTirrfHt riji.lf a
un " n riramers irrotra an,l refiilltanrtt niajr
1-a.ntl.Kinallur p,r,p,rial,t. l,-.l Aitrarlntat ;
Ada,,M.ttva,ann.H..rriiK
"W,i '"'"'W 1
l"f 'U Addr.-. JOII.N W. AUlllNTO.N, 1
rtarka-t Aalrfr. JIIIIV W OA 11 all M41T4 IV 1
; ".rroioiho ui,--Slii'iSr Z"'r.;
, ami IM-rO IIO ni ,.1 .I U.n I lrt.rr,.r,. . . .. " , ::H,i,.SS:..ilr .1. ."' T.
, niOiini? mrai..lit I "'' . L'l '?'" lhIZ I " i-n-.mt.inrt u.a Utii, t AiVdrtw l.ti it f,4
an if in; would rr;. ' I'll I l.aTu-.-i i. oi' 7 1 1 "'"""H M Olrtnrl, .IwmwH, rrpwrwtVJ tartjLM
- '.' 1 ii""iaai auMauon m aajr at-irtt, ttineti ttn-irajar
Chlntv. Ulaaa. ktad KarthrM 1VJ". a4-trlaial.jf addi.n,i,H-. .t .id.
IIKIUK tV l(l.l, aurn.aat.ra M I'lrrraaV K.l M"rk riauatauilyttti liana), anHmtde laiartti-r tl that
I 'jf, liiiaKt-ra ami tvlvlulf ll'alir,'iC) Kllrr , tlaartwl n,ii;a. .ill iwdtra bum a dUtanct nn.npUr
Cin.Triif, llatiim ..ir mrk ir cmn(ilalf, fMin ' ail.ndM tn. ft, v, Is'JIl.li. J
i..,.,riaiUaaairiiirrl,t..arew,Mrt4i.
I.... I . t. 1. it-.. ..... i '
Ktml l U'r y,vtfa.i Xctt V.-rk i ll.iua i,r.., f,at ,
ftth M , ,,, Am wli(i M , u ( i
V ll-a... 1..... a. .,...".,! ... ... ... I
... " . .... u,.v...n .
Una. al !! ly.urti . V.wk ... li...,,. ...r,. i-,.t .
M - - A,. ,i,iu .ill .rlnj 1
",7,
i iw- .a. f I I'm r-Tiafir, 11 HHP 11.7-7. W Wm ft IIiM4. "
I!m, tiii wi MimMff) 1 ') ' tt erty rtritt?.
, i;Im.. I.Mtt'fiu War. fUitiwf. ViU.r .'ltn.rlUf
Ifw.'M
. a,,.,a.uj inr, iaaaaat-t-f i?ai tat ,ui, Jljn. ana
kll.ll.,1 a!-.. '
-,.' j J-iITi,
Ititfa iln-nttltd Tnra I'.su. I'liliaj and llda-iii
" ' v .-'" ""s.f.T,7;"" "
'- ........ a a ..a,, a. hl.1...
Tr.o.MJa. 'JJ-tf sra 10. .hh. ti
Uii-fn
Al. I'l.l'llrilkll II at, a.. ..
t r-a"... .-.."wa m avyr.rt- raiiria-iarat ia antlua . , . , ...I.,,,. . ...,a f ..3 ..,.4 V.
,-;' rt, ... I J;" "" M 144 ''TinilrSaVrr
, Jfi!TiVtt v.tu,tn.3,lXi. a-tf
iiJlirv,iki.ro,,aj4,(j. f , w TMB oUiIikiikI'OUC at ttfrruixii
,ni?Xi'!'' "" B M fctJLi'ffiiin'.,
.v.u;t.r-.,,ir.,..Wa.i,n, (Vom, ili v, ar imm
('. , ''". li!illil fcaiurw i ih.nt.awt-atta.aA y ,.a iWr. n.l aa lia aaw
ii-h u.f w,o.. unHv'iS''
7'l''ii'i''t'i'adfcia.ti.,,rk)rati.wM Kaitttad. Jatw. lik
vClauiMrf iW..-ufr 1 rlillK'K -iTrBaTr irriSJ7trr''.
Orana faraai tn.rl. tViia. ak.t. I... r. . .ii.. . 1 aM.aaiaalaiaa'ltlhaaaa4aaaia.aa. '
ilJtnJ.Ur.,f Ittarlla'a-tiarU-aralaatlal.
".H awi w W. rr aiuarl m.
Imal.inUa.mOio.Mlivo. 4.,tai Sm niumtStlf
MM44,lOTruiHa.ii,iaaltaraVmr.Uram,u,( blrk WaJUfiUraittatW. WJta,
JSrw ItaaaaMkl,. OftM.ltMtM.ka.rthrat ,ua tU TuiV , f ' ra ''. ' ktl5 aafcavt aaid fanta aaaf
!... AUtWitwid,tw.ti,aji4. IUf.JavtJ,fciltlai twaaraM. natt aaararaaaty
i n, ara- uitnt.Ktt.
t Tlif .lan-lila I't t-tat,. da-Dana rw, .
Vk riruarrna-ta iSa.4H4al Matrfc al,klar,
faa watt, iw at...a,i, riMi.
.'il1 - .
I
I aft-.it irtnfa,44 tal t a.a . tTk hwfV4t. rr
' f.iinw i n.a bi r a wn,
.... ',, ' 1 7
L.uiL.,. ir.,, .'il. ia.. , x.j a
fa U f.4uku Lit r,.i i.... ifj.
j f. aat.ua., wwtjs, .i avU -Jy w arwn
Jill t ,jfLu a a. ,'r. .ta ... tl iv.41... -
Jill. net, r.P.rr'M.tUi.T.WMui. Cm .
, .- - .. ...... , - -
.VnTICtt 112S
e44raolw,t.a ata faiarfiWti. rar aartvalaia.
4 r,lttatt at It.. f 1 lir 4 taWt aulax lala.
, w, t u k-jtM-a rK nr i..i, kJ.t
.... . .... ....
" "i ' i'wi-piw i?i"iTiwpri n"n, ,
tl.lrillW;MlWl
r-nto hm m lnH irfitt ), ttr rrXr4 M
(. -t.rr rtitUt m IV rolT KtiaMTMlM.
frr4(M itfMMf. nt un WnM. K It. tt.
Kit, A(rt, M, H. R. U. lMkt tu ntflMmMtM
TK rWi thf Wrtt- lint, rn fc ( Hm
om.r ih n, , n. h. k. 1 ai i
t lit trnalr
Ahlmall Wrlalil'a Ktlnli.
1htti; or a crvh.v
kTK Of A CRVli.NT ( DKlirrwnknntlhtt
).Ifi(llJl!t4lll. , I l tl .Kil nU
f ltr rrntrtif (Nwill i.ftl.i. tM iii.nl. I if KhUh4,
),HJ tl iltii,.i.iJfc. Mi't iw llw Mh
A'i t.HtM, A. , KA, Piwoil, (... ffiti-tt
t.t f1rt. JuJf-l
',K.infll,l..h.r, , li. MJ, imrtii(MlM Itolul
will M llliilt.f.M.rll tVliiil. ( Mlt
tlrt HM rlMfrrl.i'M'HH. X 4 rru lf M IH
H i'ti-'"" k,i'l I-) Alji,wl H. rtaibttlltMtvi',
Ih, lln fla'niJ, lit ..r.Uf li. uM litniiA.Nl Iu'thl tut
d,ih'(f iIn.! !-.. I I; M .Wlt luM 14
il) and trrfanirul!
ThrnMr,!! I. nrtlrt4 Vy ti I l'Vl,. thai IW uM
(f l'4l. n.l inr W, ! II.. mr af, Iwtrtir
flVwl Mjl()rliirfMWIWt viW hcM l
Ill fi (U i lirJMfl"! fIJ nil ( lIMnl in
.i.).ll.HHl,T4Hli..l 1lft.Js' Mm M fill .lay' (if
:aiMi..iij,.ti.tri.,.ttt).
I4I.H I .Hllt
If iirri.. .fuprr mrif.i.
ii.wq, ntiTirf-riiifli lit ir.iM intfvffl irmf
I..IHS dtilj o- iifll Ihrrr-Ami) llin tn.l l-tr
I. llTr It. aaM I'lwrt. arul fnttt.t tht.tM i.r..l.at. atul
j all tnr, Ifih.i w. nw, ajj
.Minti.'p) firMtta. iii.rv II l.l, j,t '
Ai - $:
til I'riilutlr'.-aiMiitnrl t.iok'a K.tttl. jtf-S ,
UTtTn ill" VIUHIuNT I IkKlifrHMtiilwliialEf
Ihanrff XxtUml, ft, J tl a)trflal aittat v
IiIm rnJ.no Omit till.. Ml. I rti.mJl t,f llan4,
I..I4 al Rhriai4, In M (.4-MUI 4Ulikl, 4M HM Tt4 tr T,
it,Nmfir.A.I.IAU IVa.al llmi. Il.atar vTi W
T4i. Jm'tft t
tt Itrntts a mula U.lnnHt Id k rttloi, ttalaj tkm , L
31.1,1a) i-r.rnli, A. I) T,, numtftlnt a,. Wlktlaat
illaiJlr4uirr.ti.f HiuiMllVailX' .'HatM IM.
tl la aat.t ilnrf.4!rrrA.if. ti Ivi-atfitfl an Ikk aaU
loin lit Uriah ('k.lli ftialnl'liatrarflitiii iwatlal.
Ininili-rlliaiaalil fruiminmt may !,. TI) (.ri.tttf 4ail
all 1.1 at wlil la-l nlll IH.I trtaMaat 1
'ri.-t.f..rf U 1 M.lf n. 1.) Mlil i'tninibal al,l r
b.Hoati'l nlMtt.im...aiiUiTiaMi4 arr. tt-IWr.l in
a Html !-.t(, hi .1 r 1.1 IV'H I" I"' MJ l ll. i-rtxf i.f
Itf fl.lrt nf mM C.Hlit l.i )lMll4ll,lri .l,l rntttiM,
i-tt Dir. I.t MtniJaj' liriii iUlPU Jay t,f lanroilvl, A.'
I. IRM, II.M ri-lli c ll m l I-tlin In taihli.l.la
a (f inflf.l n,..t 1 fllw hil Irtlliltuntf rtin attaka
aurr. t.tc1lrrvi'i4ll'rrt,.. p. (lii lUiUn,! I'rMnitr
lirs.M( nrM...rl,h..m!aiaai,l nnilan.1, In u.
ditij,ilalliriwiia iiivr.tr.l llifrilttf mar ll'.i ao.l
Il'fi1'arlf,i !.! "bh, all rtwli'tt llm Mil
(r.J.a!.' r.,l all.mai.n , If (.) nn At.
A true. rt..t i.fur.ij. llt'.MtV MAM.
U Ktltf.
LOOK IIK.HM1
TAOX'T IIR
IIAKIIiri!!. nh.n
IHI Cii 'UH
1 w riaaaiaai fur ua tad "itii: ar' at. alaiaaa
t.-arl) t.i alum (.-hhI.h Iiimh tniinMi,i or thatiic,
Mm if mi it oilil. 'i,rrtV lik h l'ai4
llantlnis Hlalliuim, lkhik, IMI'imni, P.ktl !
Irr, Ar.(l ti liliiwl a Ural in tlin ritalr, an.l tii inicaa,
like tlic li'lirniiaii't aiiilrt, an, "aw riU."
"vtk'K 4t"nifK'n Kxi'iikTkC"
MIifll(ii:Hf. iiaril.ian.riiini all plaira nn Ilia
riailra ,fl1. Iilfiitf, H'.r"lff airl Na.hna, v
(irnnt an4 Mat.,t'iittliitK, Killlran, aivl KinlaaaJ .
lUirlmitiHi KallrtHula. L'.ar I km. ttilli r claur
iianlp.arpa., aiiantr.l II, al all riwrti malt''r ran lo
lurwai.lwl tvtihnnt drlty, t) any'it i tlir, CnlM
(Ulna, Canada-, hronliKri, I Ktin.w. I aaawaaa
narrt,iaalluti) l.)iu,J iltirnuliMtMf nll iwIh.
Iluinllit, IIAiik .Nr.lf t , rlt, ani Mpnl.ao.lli. ro.
iiallr.r.MitanltduliliillMlrli. NiM.a, I Iran, lllllt,
akrtulaMinl. IJ, ..r aaTM-iatlt. Mi.trka, riraluir,
ami .Mrrrlwunli..lNuil(hiaAij,aiii all kind, of
(a Im.intMi iinnntslr altaailM la
la MriuiiBKMi.n.ot'uc rit i.f rivMatlrrakl taeta.
ItiraiiKMint iku-U
aUtril i tmilimiiar. aia na null..
,f l, ln-;uiiil IliaaViiu ,f rlfl) 4i4
Union ah mif imrrH.
All Iatkiitiilirul4l fw Mijaitca fjnnfl M
U1iHiirNiiHoniM lk fr'MSc I uti )( I x ifl-r,
rtfJ iti-ntmh innrkM,. AH rtirTtmn hiv.,nt flnwU tin
rr.-iipaiilfNf with wtiiiru or-ir, DUMnItHJ, and nr
Miuall) rlftvif.
lw.
JSifi"
' "ri-Cnl
jihi u i'i'it.ii)iiiriiu
l'rl,ul,il Oitlrr llallruait I'.triianr, Pn-im.
i iri . ii i i k, vfin.r.
10 If IV. C. JiUlNll..f,M. Ilullan.l.
ioMiiHHio.vi:ut' Miriru-
.Vr. llm tub
. afiiUla. luiiic a.Hl,li.l lav llatt
linn. I'lnkal.l
'.,n i.r ni inainriiii iuuian.i.nHitiniM.amrra wia-
..,r, . ..imi.tt a.iu a'.jiirt aai riaunt anu aaaiaiiiiai.i
allma.iiaar.iiu.iltirrua f.aai; ,lr,lalt al MM-t'
itlrl.m n III aalil illalrid, ilHrkrri, n ,r.-M ntfl ln).
tinl, an.) ri n.i,lli (mi.i Hit 1-Midar.ifOri 4r .!.
MnitalloHI l,ir ui,l riant ff Hut jainaw. wt ti
llirr(i,ir l.rtliy alic nnilrr iliat aat at ill anm.l inU.rt
"ll'.n..,iin,r tain aniumnni-ui ai ll.ui.llliif n.rtja4.
"I tbr U'ilnw I Air iHla fr, la aal.l MiJ.llm.itu. ia
"'i a.f.n,d Turtilaynf llt'ci-mlwr an.1 1'al.ruaiy nail.
fr""i InuVIm A. N. uutll J ii'il'k I', M.i.n t.ar)i..(
aaM dai
l'llll'IJIM".lhIaWilayi,fNina.Uf,lt, ,
JOHN I'lTl'll, I ,w-. lM
ei.IJ.MI miei", I tMU"'"f s.
..rtT.'S'.....' 1 ;' " r,.HA'W
I 1,1 tin. Im.IatUa-
i.fM,irMl artiiUMntMlii,Titr'a I'l.tkVt.nV. in,
l,ll-r.,iJ,,mll,ol.lT,u-..la)i,fh-rru,Wiaiid Marrti
icit,-Innn I .'-l,k nmll So'clnrk r. H. 'mi aaftl'vr
.ai.lrfaia. .
Uatrdat l'ut.f,d, OfD,lr 4"., Ih'J.
t . T. I 111.111 '11. I ri rj . .
to
AHA Nlll-'KUK,
fa, ""Vi
l.ra,.Vf,.i
.a-.i,. .
AHII, IHHlHri. ANIllll.lf.llK-TlM' un-jrij
rtlnaa..
tilKOUltra k lire (IllaaW. t4 HllOtll,, InA
U,al Jib ia utauufMlunsi Hit akota artatlaa
l"r"l" ' r" "ian llify liar tvttl lar.H 4laj in Hilt
Ilid-illl.. Ain-il tn.Kaj.
... , ' . . Mt....
i,-ti ,
. Illlrlf Til Il'j4 Vtl life 'I'll a'l'i41l-l,. ...Lril
la "a'! iiir-w. rituir IIIMJ'.ltit tuawo
K-rtuarwa-itni a rMi t-itrit w Witt Ton,-
.1.1. .a i t " ' . Z a .... . . a
- . . " ....... . .. t . .. . .. ....
tlo tli.ainnii.44 1.( ib-w ta an. daIn4M ,rf iiialru.
i.l.luf tli. la- (ardrai vr Mtliaida wed rluS.n fruli.
I. Ik I'KtMTtrK.
UV.I Uil.Ur.-l, Atl IV, IftW. IJ.O
flUlkt OlUlMirmil' 1 ll AiSXI'Mt'lr-. .a.r-
.I'll
lean) la attril arf lata, ttlrvf UtC. Iaa144tfi4.'i,rillt
fiT. no lattnuntat Sar drafting emu. I.itrr.l'd br iit
tatata MariliaM. l lasrla,rti, .1. T-,aaa4 tafniuaa far..
.ai..l w iun,;m IK. irtdr in data rial. Tit ukr
lb. 7 1 aiai r, I .f ili-r with !' ana! tniulal litnxuc
Ik-aaaWaaana.lalfJI. laiai Btl Oat laratnwt na,.
!"' M ?" L""."," ." UitIW I
'-1.'?1!1''
at-r an
tki knr, Tlaa tuft ara wimali-4.
,IWt, 11.
TM OK m.lXV fata. Ik. atMMaaT !ka'
waawtrtkaa. a tat. tail W i4.lt laatL takaa.
a( f alOt-OViaVcltao u4 lata atwtaaaliwiaitattl
maraa jnnmp v.iar,.
Illartfv, rVta. I. tKt
, t wiJttAlffo -ffSri?.rfiVGTni
.1 V,' ,U'ilL 'm. J. U
' l.aklarjM A. aUkai'M
itruiva rt taJ !Wa 1 .wiW.lw i. ..rlt U
I J la4ataT4kaati)latJWV44(4!4UHWtalru'44Va.
.. - r - . -
4aail4o.4raJrUil4t.(ak4. 4t tt-at rtar-r, wa atttrr aa.
knatllr t.4 -;l14, all avaikaH aaajarf Oa 1.0 ,ar,
a a.4a,aa (Aat aWat caaat arHi. kaJt. laakWat.
oa ita wlaUajl4(p,w0ltWa,li ai4.
.t n m
.
II. IV 1.1
tltalf
I w AOW alt r..V4.t
r . .....iM.rf i... a .uta
n
'lH-r.-l,v tiitniHir.tlialitntiil a Mm,
ii'V,
Ml
tart
t
- I

xml | txt