OCR Interpretation


The Rutland County herald. [volume] (Rutland, Vt.) 1852-1855, December 29, 1854, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84022366/1854-12-29/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

10-
it
id
If
!l
a.
AJ"
l.i IT
!
iUK i-iUDI
.... .n aa
.. aa ut
ui
.... la Hill
r u
. Itfi e n.m
, . x it nn
....lJ4) M IU
HI If MS
'."'. I.M a IjM
... . .
. . JttUtJt
,. .. ilal T
MUM
.HI
at.aaa.a, rt,
, 1a4 aa, at a.w
nlaa.
I-"..
Wa-l
. ... a an
.... UIIUI
... ji u ajj
. ... aa u u
l4 MM1M
(
aa. 1 a
VI
Jl l J I
. ,Hr-1t4l 11,11
... mEJn !
SI
aaaa.
(C.h)
fa.. i,i... Cuam.
tod Im IX .444 (W JH'
.. .ID .Ml
r IIM
HM, tllttf til
t, u ilk
,ra umw
IjW
..... . IHUI
, imh, in u ui
anbaa... 0.H ... l
.. Io & 111
.. M0H
..IKrtll IS.W
. M.MUlt,IH
.llJ O ll,
IMtt It 1 1. 5 5
.... .
... 43 l
... 4
... JI IUI
.... JI
-M
4II4I. .
ltr . ...
4 M.rtM- .v.fa. t
a
IUmi, WU
taintun C4TTM; .M4nicisr.
otrVrt I'ilOCatUeboutUlO leuc,
fjO Htorr.
cn.Mirkct Bcrf Kxtra.fH-rcwL,
( firit nualitjr, $7JSO ix-corul do,
l-'i a 7.fU I liar J do.. a tL.0 ; or-
rr ft (1,00. HiJr, nrr0 a 0,00;
owff,00 H( I'elU, tO-Ma 7.V;
Kkiwf lie a cr ID.; Vral UalrcR,
7 a & lurmnotf catue, ilU a IfjO
ort- Wwkinj Oxrn, no aaln.
,.. dJ Calvca, ?25. 00, i. :t3. at
pa.M.
-ariinp-r.' lua n.
o tftft old !? I lt la, a
irt4 inn jM,-Jt 00, Uia 50.
imp iDtt lamb -UJ75 at market : Ki
JiO, 5,0, 7 J l? lota, 2 14,
!L7i 27. a a 4.
rtte -All Urge Iog wholctwlo at Tt
vc per lb.
MMi-ca raoM kack itamt.
Cattle
Sliccp.
18
L- 1 Umpire, 172
1171
4!)
251
auo
1U
hiont, .
COS
ChQMilJ,
7a
l.Vl
lit.
r Vwk,
Tout,
1210 -t:i75
83
k, $1,1143, $100 ftSO, ft oalf
Do Not Delay.
,lm lif Tlllm if VillB.iJ"Klof LWlm4
w tiivarr, KU I'm Ml I irM, Mcuntf i
or fruNirai4twtjr am an iur iit pr
Wjuirwa UMlordtk4 rnl
CIIAIU.M H. .MlKINrt, ItwkbiBJcr,
Wkff ap a4 pu?lUi . caa U kai
I biU4ib Mi, u i lath ir uiMK,ril4
bar wUi mairt a rJp, wbktt will t
FiMMtltMM.ft a farm cuautolat ftom two u
arri at lit Urn t 4itUIb(ik locating U
a ronalite( aj4aia by lb ht huldar.,
BlV wMf bf all wim Un tu t nriwaal.
atba tuiibban va tb man, from 1 to W0 lnrla
la abMlw tbtjr will bara thw
in up, a it 4 tlita 4rawibiii out on at a lima
UM,ab4 Mcatau vaUl lil art uaa uut.
i iinUt, aa it Udtw out. will tako tba
t Mlr la w klrb It U drawn ot 1m in
IV. II. .... - J ui., I
1lb4a.11v-4Wwu.y4IIUIIIr4lll.aa. A4 I
p-ufciftib..dui.f,w4..i4. d.d.
a-f aatatbir aa lurattd n lha aatp.
ajttwri rrun 1 tm 91 draw fnxa u araa
lUfdDOdrawSttraaiitiUiwaaa 51 aad UA,
i lMfl aqaar.
K.Y. M. A.
IdKtara will k-a dalliaiaJ kaLtra Ibla AftancllltuH
K'd4j4ajr armiaf , J annary 3, Iftil, It Uar. I
avuvM, aiiurtic oi um nmiuw Of ri. aiipo.
ItWTUkataltUaat i eat kart of 19. dotlar.
Va.a..a "4. ' " - . a .a. - aa . a a
' at uiv r, ana lot Nuif wi i wm l
t raitldon Railroad k Slate Co.
k Aaaaal Mrwllaf f Iba .UK klK4d4r4 ef tKa
1 aMiaioa inrua4 laa mila I4iiaay 41 111 a
3a aanra 4 Ih4 Uuwi4a'. la I aillama, oa.
4tf, jaaaarf ITlk,laU,4l a-4k la tba
IHWT. UILUKIS, Cl.rk.
, !. SO, lall. 1,1,3
Vermont State
UCULTURAL SOCIETY
lTbt4 Annaal Wa.lli. of tba Ut fur tb
(Ctanm oat-r-wa ,yikdi ivaf u,a traaraauun oiiiaar :
a, 1 W4aM. will oa bU at it Coutt llutta !
lltlXai KV.oa Ua aba.d 1 bvradar of Jan.
, at ib 'otftt v Hi iau iiitMiatf 01
urt U taraUMtad.
MiiOMM U aw aid aw !aaya.nUrtta.
M tit, ar atanwdilarly d-M(t4 Ma tawrt tbw i
ni lhxr amtai, i in iwm(u it
i M' w bia r)iii4ta tUtaauaaita of rial a
laaaatUaaa lfc artklaa w III b ibakm4.
ara4 ata-rtlnf of Iba aaaaatanl will b
l muk mm tM tni raaag ta At-
r. IIOLflllKjV.lWdaaL
lai.Wrl,lJ4. Ut)
iaNK OF POULTNEY.
HMtl cWrttoa 4 iLwh-fa of Iba bank of
ttatUkt Wt4 al Wwl SMllnt at loa IUk
Vi-ti.r M, f rdrVtb ltflwi!
IR1CULTURAL NOTICE.
Aaaa.l 44lia at Iba Katliad Ibaialr Atrl-
Iwill a-iUi, .nil u 1.4 14 ai Iba Ivan Ikaua
aa .4 44a444jr4 j .aaary M, IK, 41 l
k. A.
a iw 144 a4f.,H 4K
frf aaltaira, I bftf Lb
low imii tva aa4 1
w Bod tad aav orb iuaija
4 r. ft 4 VI U Ct IL W LUjLkH, f ra.
t.Jt a'
k TU IWaaiita aa FWld (
x-a wUl fa4
B4 a(aak,a
k tW aTftta Mataj aaroaa, 4
ft aaa- a.
NOTKMS.
4 w . ibit4 a mi 11. aa4 I4n
aad ba4 Wbaw C44M 44 444a44kaa. U,
I aUMt4tM4abrWiaa a4 mriur a4.
I af M 4UU4 4d baf t.lwtk alUI Um
Jari IWlr, 4t II, laM. 11 a 4
aad bt. m fca. .ij. . .......
l ""'! ,"'444 a aaa laaaraa.
MMI,4III4 4M. 114 ... i .. u . fcJ
' dl 4..41 ,J ,.... ,M
amia, IIAII
IIAK
l-V MIU4JL
UI44, la. 14. I rl.
.11
RUTLAND COUNTY "
BOOKSTORE.
um ai'airaiftLfttf t ba4 aouaa
aftM B m li in 1 aitfaaaont lmiiaafJ a tladb a..
avaal kaa4 If Mr. K X rkt.NLaU ai alW a
K aaadftaaoa4 Irvfta aar aaa, baa mmm o ba4 tW
I.AIU.KfcT, lllt'UKJftX Ikll IlKwT
I ad Mai4 a UbOU aa kmU4 U mt a)Wl,
dMg aaawaa at aay aauaag , a aa
MOOLMa,TS!fNbtAAR,o,:ou
ANCY ARTICLES, &.C.,'
I a w ul aw au td Ia4 ft" aw .
S a , -ft aaawantlJaJ 4
iTATIONERY. PAPER,
aper Hancrincrs.
I ju aaw aatoaaawai a-f bw.
a aaaar, F
iv n. ai.i,
,4444 f ft
a.
Ha-J
GSrJJb-"X'S
HOLIDAYS.
kM lltr.t. aa m li-aa ma
lb tf 4&4 ra44 IWM 4
DOOK8 &. FANCY GOODS,
aaitiU. .4 Htlif 44.4al44ili44
I toalMklfj .mat! 44M lb ww mi 44 (iifin.
I -4lU4a, (M. Mb
New Books
Trrricrrjvm
il ui lun,
141 Mat
ivffwi Ai i
LaaaW. 4 Lataada
Mr4 41.
U Ib4.444 Oat,
T.Wi A WW.
Ixm ln tba Tfa
Ir4ra.it
A4aa AwabatWIt
P. bl.4444.t4.
Mimrtt 44J4444.,
Wrnlt mllii
M.riia Mam,.,
w tn km,
tn 4t.
tftaararta,
TW lwa laaaw. ,
l4M44.4
,1,44 4.a ..1444,4
44W Jk,444 .
Atol i ftl trw4r wtW u ftMflMi mil
Im4 Ii4 4mI W Hl4 W
UtU, A. TtTTlX . CO.
S.Uil, twr. l. IML
Fur & Plush Caps.
WUST RECEIVED.
- f ex- A Ml IKnii'UVr.UVIW,! B Jru
44 ! M
AKiutrf) pit' ivu
ll.l
I. 4 m 4it
TW.U'. IMI.
m GOODS FOR IS55.
KCCE( T.3 MMiltf. ol uwlMMI
m llrrld, Or.orl... I1U ar
A.e. U4LUI W a4 41 W f.r WWw III
tfctlf 4444 4 IM Ifc4 lUU M 4 444MMI.
414. II. VIM.'.m V'i
m VK T- W K KT K It- W KlTTKIlT.
fl'llf. IlKHlTtW ll4, Ill4.. M4l t)Kr4 4i(
I 411 4i44. 14 41 l44C II. 4.4k 4. 114144
) kafU 4 4Mk ."ITlj. KID 44ll UK , 41
i. 4 UIU4 4M44I. UI4JI IM I
ur.o. II. IXJIX 4. CO.
KKIIIKK l-lllt lS5.
'Pill? nmii? lni'liYlT
lllli 1IU.UI ilUUIUUUI.
vutitu . wiu.ip, uirruim
tm 11m trl t4iMrr hlt Stw wWil!ii fu b
W Mrr t Mtt 4irlu brla with ttt
Jmi Jrati. I
ba)( Wm-Im kiaf atitrvftMltoJlfa Hmft.iMtO
U taullirafM 4tr4 U rtJiiMi aa AmrirAA
llm. tu JMt.r,(i;. . Min.aa4 N. I. W illi.)
VvU thetr tktilt livtt.tkM mmi l(neart to tb
tk irf rirlf,ar b wt,cry tUa worth kaww
lay. TtrairnUrtf tHDiirytm all tit wfalmi
aad noTflUM of ih day, T4w uim4 ulbi ara talra
Im ftfkt tba fart Kd tifliaeaf all mni. In Iba
bier tr dtfttftierM w iioi at tkcUlAM and rradablt
CtMUUftiA and In uwr roi.tiantcli.iM4 J lit a.i
i.(r wMof tino.w ndMror tAfwd tb llia-
and lb l4alti4 tranfrf Ui tmr foluMMt lb
4k cf i:nil.b iMfwfviitkm and atHHauf , w bila
ndarur to lt wltfc atmMb of atonli,
tra all tad ttaalii faairwr. In addtlloa la tb abt.
mm mjw man nw irrHfR)rla M m Irifur tnai
t) . nm i. U a Uuttly )mii, l nm mil
Mirrft w arc 1 U Mtpli4 w(lti tba aad r
n f .V Mfrv. In mrfnuaJ't Ilk wri.
ftr tLHtu4jfikl(Hf Umhtof tblilaof or
inirr at if, twiiiio cbd aUrftiia lnai out
mfa w kirb w wild b d4if mi&L Allttal. U
tjrnipjt a ftaitU world, of wMrbtb ordinary ;
nvwrptiwiftniaL ao rtif and of ibla wn think w
can orxnila auuainc phi4nf4ta. In anrMnibriaf ;
w Nnn ariidM j Mr, II lllia, IK t(lditH4i I '
bia nwkl dtUrfiftt IftUtr. claim th tint ilrv ot 1
Uartai tbeat I daxlfaau tbir own M)l and flit at
Ibajr ajtiwar Tlw-f mtw ti ba quit dirTtrtn! from
any imtif bh pu anr mm HbiiMiMi in tbla jour
aalfrom M on, and w ara rvry aur Ibat ibtjr will
b no If m attraltT. tnafj- tb lat, Tlia grajdiie
andhlKblr OnUbrd akttrbft. nrTbn Ladroffha
ltt,' 'nevAhy ikuaint aid otkt., will ba rooiin
ud, br ai.A fttw nitiwmiltuu lit London
and Tan, w Iw w ill Mhd u mth tbat cwld nam
raarh ut ihrtMj(bforfifn ttmrntl.
Taa 'r ona ropyt r)t f, bri rofla a1 1 or
kit on uir iK inrM an - witi in as fane.
Hunuin at iL.L.in,
SI 107 I'm turn atrw!, Naw Vvrk.
NEW UNION.
Christmas.
MORE NEW GOODS.
Prints ; Shatrlt ; Ca$mmi ; Dt Imxuu ;
trtth Urocma.
OnCi rAIBHMnn4 4iom4ti,.4u4 Childr.n4 Enli-
VJVI 1414, OT.r .K)44 4U4 EIIW4I4.
"Ill (IMIVKHi I.dlM ind R.al.i, (i..h
'PnT ' 111 .4.irbl4 robin anil .1444, livm 1114
aiaKUtiuii ttl Hi4irlrt Jt Cii.. dir.fl from Tari..
Iiialj4 dr4lv4il bV4l44kiB roubt.rfvlla. Call II
I&4 .4nr Uuim Hli.r4 lr V 4 4uum4.
If!! AI'ri.Md I'AI-KII. IM Kllmi Unf
f nr4ptHiif f r.rv4i4 .u4,iii b40i unJ4rDiin
ritfrvr.' rK44( tl tli4 A4r unloa.
1 XV.H 4V IIKI.VIC1, A luf a wwO, t4'l.
1 m.
JAV.HKH', T.Tl:lt'H and I'lTCII'rt UFM
C1M. Alia4M4b4 41414.
riAMII.KM A.H OII.-lI.I.T4ll.-. n.ln.
J t'lUol, HiwrBi lad Ad4iD4kllD4( iadt.4, .npaiuir
qullllr. Wlalar Iil44(linl Uil lad lliilalal I'lulJ.
l)KIIIITKH kVallio'4 V.iniuiil n.l.l.r. (.1
IV IBi4old low lll4A4tr L'uloo. Alw, AKII'4
JJRANDONJJANK.
fllllE HtnrkholJara of llranilon flitik ara LmttVT
1. taolitlad in maal attbair flanking Knoma on Fri
day lb 1Mb day of January bait at onao'rJnck P. M.
M lb Hjrjnjaof lctmg JhrarUara for th yaar en
auiug. jijoruarui ana imiwiwi.
U iXAUl , wavaincr.
PranJ.rti, Vl. Dacfl IWt 60 wS
CORPORATION NOTICE.
I mm: iahi
I 1 . L . .
H4, ilul a umlac ol Iba llUta Oc
.iuajllb4b4ld 4lUi4i.irl ll-o la aauaaa
'' 2ltLV7TJ".L-'J-
iJMllurf th annual otluan of tba CorooraUott
S, Aaaaiag Ui tadaftar U liina of Ib
Villag U lb paal ) aar.
34. lUealrinrand acllag upon iba Eaffxia of tb
TniiiM.. aa Lu tit aiuradiiarca i-t Lua Fira War
dam, in raiataon U uiaar aritaruni ici ana i raaa-
f ar, aa to IW Flnatura iand of tba (Vdlaf tor.
Jib. Itaariaf and arting UfMM tb HanorU 4 th
Truataaa, undrr liiair lnrnictHa to ktYbaa an F.n
gia. Ilaaw ajamag antl Uimi aaa toniianiB aiitaa
Iba Acjuadocl Cniiiay lur lb auppiy ot waiar.
tVtia. Ctanaidanng any otbar matlar daamad lmatirt
ant r i. lluiMnc, a-iaia.
RnUaad. Iac. 11 ItUt. wJ
DANK OF RUTIiAND
rpllBaaanal maatlng of tba PtMkrauJdara tl Iba
J. rrm4aa(, uirctnl ana lornnany oi ia nana
ai Muttaaaa. tiaa alfarlUan U IhiMftwtw w lit b kWbi
alibalr Banking llowa In UuiUn4(o Taaaday lb
mi aay or jaauary naxiaisp'caoca aiiima.
J II a .1UU Vtauici,
BtUnd, IW. nth IMC 3
DANK OF RUTLAND.
"VTOTICKtaUrtby gUantbtt tb bAa for anb.
il ani4Uia. to lb Caiatalatuck of lb rriiotaUon
a-uMiW4 by an art, antitlod "An Ail Kiundtng
tba cbariar of tb FttMridant Utracior and Cotnpaay
of tb Hank of KaUand, aa.4nUnlag ibatf C'aittat
ator k w 111 o oo a ad at Ut flanking llotia of tb
naaa oa atuutaa. in nauaaa.oB w arantwaay id i j
4ty of Jai nary, A H Iii. and raraaln afwa ( ta
4r (Muadaja auaotad) and tnraaftaf Haul aald
aaaMlalflof k aball b atjUcrtrwd aot, fruaii 1ft 'cofc
, m va vcaoat r H w aacn aay.
nan ami, 1 1. 1. 01
Vil4-ltM Ciuma
lA'f Mka !Uiau
Jay Uen
l!aoan T llanoti
Kaaaaaaa J Bua fBiBiaVottra.
Aua Aun
CaLtft P llaaidTn
fMOa.ll haiiM
II Itaaat Utttaa
Joata U Faoa
ESTRAY COLT.
"1AVIU law ib antiwar a of 1 barbae rtWr
Vy r at to ism of nviraWi, alof 3 yraraoM bay
ara ioai. 4 wb ia rauj la orov orofiany,
oay ii-arga iaa nr away.
i iiukii itUMrnar.r,
rnt.iotdtl.ita !UL M3
AVrWr ra Yrraaoat H. K. fa.
Annual Meeting.
fpiir.aannal n4ig of tb tMMklauUar of in
1 U'lrai YamMaat Raifroa4 t'aHtr wtU bo
aW44a at im low iidu ia 1 ar urj ri, oawn
JhiaMavawtar, aw iaa inaMiaff tx jaaaary
at 11 A VI. I-1 Um iwnuM of tdUtaiMuar I HMb4i an4
ta lrta.vt aay oiiVa buia-M til way toaw Wtuf
taw aaacijig.
a 11 LAnrPMuna.
O&r of IV WaWmi Mlkl av.
iO 3 Fartb) rWat Vi, IVk. Ub liM.
THE DANDY DiVNtt.
N'CITK'CU b444br fii.a, tbat a avJ. .4 Iba
MMtWJdm Uun, Baat. will ba bald al tl4
luabHii IUmm a. Iba tab d4t ad l.aaarv .411. al I.
A 44. M iaa LairaM444 Darllaf 4414a MII44I
a4 I14 tba 4441 a4Mlaa.
JtVMOOaiCa4b4f.
Ukbjr.laau lllb IklL ten.).
CARD TO THE LAMES.
' "HK.M"II l-KIIIUIII.
! .IJ .f.-4 "lao 1-lLl.a, lMf.llit.1. H
" V " M44ral4tnM 44 4.W M.MI
linS1. T "".Ul b444 14 .d bf
Oa 4,vn 1-4 4, I..... 4 u 1,.,. .IS
a,baaa44a0l4 n.i. i. MI
"rl,kT" :"- ii vu4 U1U-.14..U1-.
4d Iba. aafanat bua 4a, kwaataniMa k.w.M
b4 a .4 4. la f4,ka, aattMatadMavlMMa
baabib 41 a4 aaaaa aa auiM. ad fcai,, r.4
,4.4 aa4li4, M U a aiaaai, ia4a4M w, 44a
laal.i.ad Mia aa law. rrfia a ft.Ua rraaai.
44 Iba 4 ii 4.1411 aa laifiaillibuy aiaar Iba
abj4a adlaiai.laai. allliarb Ibatf lartdaiaa 4bl
414.4 aa, abMrd aabaaitb i4-..n. I.4CI..I. Im.
41. ,. ..wii.lw Tall aa. aa,4al duaiia 44
4aaaaaar aa.. bal. lYMa 1 1 14.444. b4 lalait 44
IOI44M. 44 4tb .1 4aililld. . ill ,444444 44444 It
brata. T4m hJllM 4. .14f ..4 . W 44.
4d tj tvM m M.aaa, ILatUW, ta4M4l AfaaU,
k4 a VU 4.if Iba 114.4 al raw4Waaa IVHaa.
dadW-tl
CLOTHING
roil Till.
MILLION.
GREAT SALE
or
FALL AXD M1XTF.R CWUS,
AT
A. IIAYMVN, Thrall' Dlock,
HITI-LYI), IT.
allK4ntl.Ml4lU4l .MM. lb4 C.4ll.
4A4 U RL4k4 4J Velllr 1 44 1 b4 k.l l k4J4
Tkolmriioat, XSoat
AND
ASSOIlTMKNTOr
READY-MADE CLOTHING
AN II
FURNISHING GOODS,
n .. fv rM wt
UOYS CLOTHING.
40f A.IIAYMA.V
Nl-iW (.OODaS.
octodeii, xon-a,
LISCOMD & OSGOOD,
AKr. .SOW I II I. Ml .Uli.lr ri..4 II
cl:TKIl 1IITI.AM1.
a Ur(4 aad calvMly iMlrd 41m k at
I try (ioo.lt, lint nam (moat, iintmtt,
Vnninirc Cnxltry, lltaily .Mndi C7o-
(Ainir, Oinrt VirHUfilrl I. Mull,
ilati t( Vtipi, llooll tf Sho,
Parlor, lloranJ f'ooiiiir
Stoves and Hollow Ware,
0UCK3KIN MITTENS AND OLOVEB.
4lirh Ib4 4dT.f 14 all IIMI44 d44lrlHI III IMIIfblM
Ih riih or nnuaMiiirfi t rrun, 41 piir4
41 bkh 41 III rfl4 l4M4blr, tO 44)1 II14 (44.1, W lib
IM144 w aar laai partr. la laa roqairf. All IDiwa
la aat of aaf Ctn.d. IU.J ctTtt fuf 4l4. 114 arWa
tvim rtimttfj to call aad 4ia If Ibeaa thlac. ara au.
T?. ... . I . I . (... 1.. . rl . .Ilul IL. ...!
IMII't'LiAK IMTKVT MKU1UBM
ufib dir.
oaul Kauian,tin.ii( iwt.
r AOIKH
WILLOW aV .I.4H1 HflXlTT.
. Nala bT rU.MI . MUKtfi:.
Undaftba llaidwall llwua.
REGISTERS,
WAl.TO.N'rl AMI II .HKr.l.l, k. TALMCKJ! II., I..
Ifri , bUi, VL Ihrarfarjrja.l Kt44li4d 41
.41 IUII 1.1. 44 Ki O
Kalland, IW.UhlSil. Ill
Rutland & Durllngton R. R.
CIIJiXOK OV TI.UK.
OX AXO AKTKIl MOMKY, DEC., 4Ui
Iftit.Tralai will run aa follow a la.t
I.KAVK UURI.l.UTO. FOB KUTKA.M1,
At B.O A. M., and 6.00 V. U.
I.RAVKUUTLVM KOH BELLOWfl FAUJ,
AtfUiO.A. M au4 11.40 A. M.
tU Bi:ttOV8 FAttr! FOR UUTtAM),
At A. M., and S.40 1. l.
I.HWR KUTLA.NU Ft It BUBtlXGTO.V.
AtC.o0.V4M. and 3.00 F. M.
At flurUnfUin. Tralna roonact dlrarur Willi tba
Vermont Outrat and Verinont and Canada Itailroada
li-r tba F.atand North,
At lUtland.Traina ronnact with tba Faratoga and
IVaahint-tou. Albaar and Uutliiid. and Waatarn Vtr
m.bAt nallrftda,ftrTryy, Albanjr, .Naw York, Hara
o.fft, Hclifoarlftdrand th U'aat.
At Hallow a r aur, J rainar onnari wtiniita ,ncnir
Varinoul Vallajr, and ftillivan Kallrnada.
PiriaiTintta Orrica, j
KutUnd, IXC, Ut( 1
rlAMKISTOTIIK ISCIXIKUUKOKTIID
1 ,ilMf rib.r. a ur abiiut U14 tint tif riit4inb4r.
tivtijraarlinfbaifcr. Tb4unrrU r4.ioa.t4d lop n-4a
l.rurtjr P4y tbarjM aad "aa llJ L.""?t, ...va
Mtndoo.Noi.SO, 1S5I. dia
"UutTaHJ l& Whitcball It. It. Co.
fnili; annual maetlnf of th a.ockhoMera ol tb
L Itutlaud 4- Wbitaball Hatlroad Cnmpanjr, will ba
lialdaltliaoltiraof aaid coiiitarx In llfdatllla, on
llta riri Wadnaadar In January bait at num fur tba
a lac t in of m Director and lb Ua auction of otbar
rOir buaaida.
V111. c. ki n hi:im;i:( rUrk.
Falrbaren, 1C 1 1851. 49 3
MUSIC AND MUSICAL!
E. N. MERRIAM,
Tuner of I'lnuu,4lr(wna, Mclodaoua dt.
KAST POULTiVEY, YT.,
f"i:r.l14 0Rban4roRUntly a aaladiHl aaaortmant
IV of rlMti' Bliont TVTxxanilr and la
lawaiainr. (rum tim au Iiiaib. aa iiuTtlt.Oatl. lha lalaat
au rai ixtpoiar onfa. iw m rarii 01 ira
Uvttc.' Hmallar quantili aant by klall. on Ida r
raipi of an ordar arrompauiad by tlia biunay. kluile
iur nanaa maai on nana.
Tb following atiibiurniaiiai toomar, tin
Ilaud laaalraimaula. Uultatra. Iriatrur-
tloia Hooka, t all kin. la. Including wnrka on
UiriwoDy.'rbianMjgb llaaa, futtivatiou of I la Vof,
nir AlH'ir HW 111 l.Uliar, jtm.ic a irr, "innmimiri.
wiili. air wlltMrtit a balL Tha boat of VMin and
C til tar Hlrlnga, Knafn, flow-hair. Ac Vc-- In briaf,
t arytblng In tb "muaital Im."
Piano Fortes.
Mr. Marrlam t alao Aant fur th a al of
JIOAHDMAX A OUAVS !abrii4
tXtitt Gaaaaad ltkmtmt fata t'tritt
n.aaa la hard If au arlicUatold in wbacban Inaiit
L.4d'd44l iraibB la o akaitr darairad. Id tba amount
I mM&tlOQ. aa la aaltlng a riaa-o. Ilanr Lb
lanounanc Ol pairrnaaing u raiovi naanniaa-auaraa,
and of bating yi-ur Piano alud by on lAraaiy
rr aMaaaraal arm iX auaia ttrHa(.
Of tb aaoarior airallanc of tfaoa PI anna, la r
rctb 7Var. Truth. iTttnnr in laaa. ad DmrUhlf.
b 1 rrfiard lo fJetl from oaraonal ripananra, aa
laa baa ma a a "taatag" bia bainaa a avvara i yaara,
aad baa out la lanalnatuuianU from tb ktoal iaolJ
tata au far lor la In a I moat vrr atara of u.
lir ah aid of th Altar buianl.' abtia rafarrad to.
rack I. tan b aw allad, an arTait not atuinablo., oa
aaiv thar.
Janay I J ad. and kwat liajaa. aach, badoaaollbaa
riaawaa.
A afblrt, rontalnlng aeaatnrilat daarnjrtrti of
loaaf toaiirucuuu ana uaaauiariuia. win oa am ua
any addraa on tba fKiot of a paid latlrr, an-
CltfMni ooa r u. aiaaon.
EVFM V I'UXO IVMIL LXTKI) !
Tb nn4ara)gn4 la alau Agant for Iba aa) of
Melodeons
from lb Maaafattury at Ca.l routtiity, of
ROSS, M EST k MORSE.
Tha IfulrataiaaLti ara onakaad" and Mt4 br
lbaoba(riWr.aa4 haba oruooajatad br inanr
allanaglli4Vlaaa4al Frulaaarav U b la JamhI of
l', liu. Ac. lb aWl mf IX l4 '
rofboa aaadlag v4rt br Maul, mit V aar4' of
filihful and hoa. at iraalaaou Mary laalrwnaaat
w .rTar.xxxoca-
.1 . m ab at m aa.
Haat FooUnay, VL 1U4. 4uaJ
STRiVY STEER,
-OAMK Inu tb anebwir t-f U aa;j.btf abovi
j lb 11VU of .ty Iwat ar Vt4 iuar ;
Tb laa wbrta alruaaa lb bark Tba' mr U 1
lawta4irfwo oivMaariy, y fbatga. aad uk i
taiaaawar. JtMtPIIILlHAYr.a.
Ua fiaUa.Ii JeSi. 4w3 .
AaalKata wavla f .l taI.U C-r aiiota i
TwulaaMtl Wlwt k. ( A aat llotc laa Itraat
Swh. VartMtMl,uta I la llullavntal dL IJwr
IlMKfota Itallroad.
TXTIXI o aaold
At INUic AttW la lb blgtaaal twddaf Toa
Ity tb ttftfc4ytVlaW aai al Ito'cik A. VL
alItavTda44i,bfabiabary,aa4 muat k twbwiguag w tb
CaryUao aaaai of kt J. Calbart, caaaaaiatia In part
Of tb fcWUrW l,ri4l
tWIag Uaukao, a)c Waaod rtftnlng Mat Via
Ianlala. and X wflM IkKiag aad Flttiaf Ia
CtntWMkaaauJaa Twota, AaM. Ka, kt.
A la-rr atwak a-f Uautoaigiity iaautM4 Car Tiwhaf,
IVtarda, rlaak and all lit arauba4 f ta Can
bbAiW.ag, both Hard 4ufl UW,IIr4 rUa.lfoat
of l-naMa f a.4 aaaj Maf.
7 abart la Odrt-aaiiaur ail 4 all tba iua4a a4
iWi ad a targa lar BotUtag aUabat, and aftrd
anitjrthiiy (i all in want ad th avayarty,) tor
I ra,oavdaih iim aaaa Mhauaa) oaaroo,
Jiill. flOHC, Jr,braf lUotlal
RJ.OOban.
Al wtil U a44 al oniau aal a4l tb Tar Haw
Raa Uaiaaa.iaaaliag a4 aWl wa Utm4 Ua4 aw
tba iaalrwaA.
aa ftabiUg aaWa ll IrH by 4 fmmi.
" sti - wkkiruU
fraw lb a2f4 laid uw aata.
Oa l4dWiaia aVd g U4 by 1 UC
M aa a fAbaUaiaOaf
aa. naw bM b4aa li ia, owb iUtif At.
in tttaa I , in lii aaaay Ian faa by M aa, w aO
I t"' -- w-aw a fJaaao UU ftJZ To
Maiaaa. a a i rav aMa aiaMlaafl Vault a,4
Ai 4 4 ..ULaa U ka4 aUr,
ha4aMW taaaUadMMk.a a m., tm4
kUdga a saw a., w
TkMaatwrfflr laaa4itaw Wtfia a
444444 .4.4. .41. 44 44., bi44M 44,4, 14
44.14.4 I4U14 .J W
M. lIUUi-.
aVtaaVa, Va. flf. 14 let
JSjt Cost.
rEADY MADE CLOTHING.
IK10 l.licia.1 Kail M ai Wlinl.i:
l"Va a aria Winf lVeW. r4b44r attlaad
Iba a raj a aaraiair Ml
(.061 CLOTHl.VU fHHtl'.
UIll.ll fALir.
t-riiad, Im. Mtk
. a 14 iiw 4T,
VoirriiiuibLiiuYs.
tANTA CLAU9 IS COMINOII
POKD Ss MORSE,
alra aow rw-Mlai fra Naw VMk and lftafNik an
awtuah aw ttaa4fi4d,aardaktawa.taatvnn
ad
Fancy Goods and Toys,
rt CVtmaa and Mw Vaata ftaaata, rwaitaaUagel
unlnr bdJ Jotrnik Camn.
To rVioaakad rvwiaaTaa Hiu,U'.d MIUcm,
(Va.d MMi, tt'oud nalUaai fib k,7vy
Caa and Vu4t Un!i 1. aad
far ana, Tin and ro)in Tula 4
avrfr lariaTy abd laaittia, Batb
Wt awd kU UdtU, I4a
Mag Ianleraa, lhrfl
w4 Mao, (iarman
raw4aaaa.
Willow ftaakau.ar , ifaV.ai-w
X o xr XbX o.u. nloai
ClOAa CrVSES
Of arj ntirtj' asd arj1a ntka and t)iaHlr,tteUicff
pocket ii 1 1 c r ij
ltr aflVrrd In U Tkl.llr, ilo all llad. 11
MUSICAL INSTRUMENTS,
From a Oman lluia la a ttithj Wltiaila, with a
haw andrboit aalHthaai of
Nru and Fashionnblc .MHsic,
IVfoialinf at Hae, t'oltla, klarritaa, dir., trtbt
wltli IrxtmrlkMi llm.ka, fur Ilia lians Wtilar, Jtlvlo
4taa. t'tMU,. Violin and Arcuraian, alau avari tariftf
or rormmory araxxca.
Toilet Soaps,
Jlalr Oil. KiMlla Hbarinv Craam. ilarpara Katrttah
C'arlwdMarrtion'a rcHh fauallinf ralra( Kngltab,
Trrnrh aad Amarltan llalra, Trath, .Nail, II -tit,
Klawh, rbaiiax aud Crumb llrmbrajlatfabi lH-aaalag
l'outbtt;aU l'nrkat Cixnba with Hrb ftad U'kaa.
a wnia Kraiiar vy iar in nauaaaniMi, ana iarg
aat aaaorti&r-nt atar otlarral In tbia Uountr.
af-IEFT HALC tlF WATCHI. JLWI.I.RY,
VI iLaa aanaaacr 04b, at a oat ! In
via w af ilnm-rnicbanfaamadala tha ' Trt HtNiia'
and HnTnf)aM itlrfTaftof fanry huatnaaa In lla
tiunadlat nnrbbavtlanaij, tb ulrriliar lia lfn In
d iit 4 toorTar bia aalir atk of watchoa, )watryi
awoiartfy wira at lUftr ibrtroa ei, aiMi Naay at a
dlar,Hint frnm roal.ln ordrt tu altaoaa up Ma fraarnt
ouatiiaiMM auuantariiy aa Wbaaipi. tauiing in ara
aun ha hba ban in waakfy raci(t of walrbe and
HHiratiianu and Dialed a a raa (nam lha ru1 cala-brat!
manufarlnrara ol lUigland, Fraar and rw lttirlaud.
aad baa arrumulatiMf a haatlt-r aUKk than waa var
U ih In ilia Troy 111 that, embracing all of tbalatt
ahua and oittarna. Tha irhraa fr whith I hay ar
oriidJ,liraanlldut'aiuuli aucb aa hat lvar bo
lanaVTcllhafHibhrlu thla virlnlly at any ofrvtoua
Uioa. I Scalar , Jubbera and all laa want ? a nj thing
Cathiprlaad In hi aMtliocul Will find It for Uialr Ihtar
aat lu rail aad maka an aarly arloctKin, aa they will
iMwitlvrh Ibaaitrrrrd without taMTV at Iba arlual
ratof itutxrtatHia and mauuracturiug 1 th object
octftg tai tu tiiK ol uia oraaaai an a, or loaraiy
radur It to g lar fir luor of th aam bind, but
tumak a ftoalchaof hi builnaaa. All Intereatad
ar rordlatlr fuvited lo rail and iuakan unraatralnatj
Inaibarriun, and aalarg nurcliaaaaaa thalr inclination
and ouraaa may dietata. Thafui:owlagllt willahow
aoin 01 it. leading aiutie t
WATCH B3,
tUOflold and a.lfcr wairhaa. ruibmrlngrrfry kind
ofraaingand aite, aultablafur Out and Lidii wear,
atmi heauttrul enamelled raaea with real diamond
aata. and alchlv carved, en craved. emNaaaed. knd en
gin turned, with motainrnta of tha flnaat llngllah
ana rrram um.
MI.VF-U WAUX
Plain and fancy pattern! of hi own make, and
warranted coin atlver.
Tablaa, tea, d aat art, augJir, aalf, and moatard
aoooua.
FOPKS.
Tabta, deaaart, plckla and oyatrr foika
L.DU'A
Houo. oyater. atlabub. gravy, cream and augar
I a die.
PILVI.It N.ATF,
Tea aeta,cu)at goblet, and jiiulirra,
K-NIVKH.
Doaaert or tea. cake, iie, Ue cream, butter, nltklea.
and fruit amvea.
r.wv wahc.
PhtUren acta knife. furk. and aixiona, eall diahea
matchaafea, card tatei, prt iiaomea, crumb ncratcra
augar eillere, .ve.
FtATEU WARE O.V A til ATA, OR WHITE
Aiirrrtc.
Taa aela. nllchara. baaketa. eaatorai. niolaa.ee ruiM
fruit dlhea. auiar baaln. butter cooler a, aall diahea,
card baiaket, dataa,Mmiui,ladlM,liuirf furka, 4c.
UltlTTA.MA WARE.
Paabira.laa and tttStm ttota. urna. I)llber canJI-
atick,4i.r,, alao a bit of church war, cu(, platra,
tan a ara a, nan curitiening nowir.
JEWEI.RV
DiarDond. neart. rabv. aaritet. i-Pftl. tumuot. agale,
paite, rameo and imaaaic a tun a. ina, fin gel tlnga, eif
uropa aim ibcnuauu, ana oiacricia
GOLD CIIAI.NH.
Ruahl or nerkchaiiia. fub. teat or aide chalne of
tteri at la and weight, aullahl for genu and ladiea'
wear, .laochalni, necklace, ctiariiH,iuciUtcrta'
aa. anrhora. lotkeU. rinea. aVe.
fiver luuanaaaaif A. Win. ltnaa rCrlenliflc IN'ich
anld oetia. and la rare aaMtiinitiit of other alt laa and
mad with ndd ami ail ra-r ha Lid lea. Alao a iiuantlly
of gold wauhaeala, kayaguld oaada, thimble, Utolh
aiti,e giaaaea, oucaiaa, avc.
ePEOTACLD!.
OrerS) tiaira of cold, allver olated. firman altrer.
ana aieei ,eaiaciea., wiuiaoubi couvei, ronrare.
ulain caanvi. Perricor4e aud colored claaaei
rial vrr dfelld a.tht. Al an aaaortmeiit o
ferotrh bblaa, lent art to order or amid in lu'a a
Tiaat nargaina. a targe quanrtiy 01 goggiee, e)
prvteciora, ana e rerterB.
FANCY tJOOIia.
I van anu aueii a,aiu nxi, apev ou aai naunirai
ivory picket mtmnrandi w biM.ktaew log birdtfthac
imbiurieia, (apaia iaa ut uivaw irata,
cirrtEur.
Ivory balanced riMd. knlvea, with ateeland allver
oiaiM ifiaaaa. carver, fnrke and ateau. eu aud t k
va .(! r, hiwii, niuri, aifUNif iai( riaaera, aac
WATCH MAKERS TOO I A
n fii'iai ruRritm.n, VI 4.i. fu.ui.iiu a rrij
thing from eugla and bench lath to lb emalleat
drill and broacu. Aim repairing inateriaw, Includini
iuftinunaf. dial. all kinda of wauru wheal, raleli-
at, acrvw. rllrka. nlhhn. Jewel, at c. Alan a varr
large auick of r !, nil of which will ba aoldia lou
ai graaioargftiua.
KTUn FILEft.
file, wbicb will ba aol4 la watch 01 a k ara or inachin-
,te ia lUa at la tbaa coat, aud aragly at ml
A. I'. YtlLdUllA
gQC Blvr atraet. , 43 3w
Lead Pipe. Nails. Glais,
SAsif, noons, and mjnds.
Vl.tlN ftuj Bi'4 UlackHIUaJa.lr-'4i4adaadlvt
4. 44.4 ar i.r.u. ii. r.4,t,aii.H.
To Martb.nla .nil utlitra l.tiylnff am. II
tUaiitlllra of OrtlKa la aall ar.alltfl
1(1MI a. MORrii: -III (liom, Jl..rfW4,
. Uataiaa. I'aant-ta, Rbabarb, Hall., I44ara4,
I4r4r-rt, lAad4aaia aad all artir)44 la lU.r lla. al
14. ar ral.4 lb4a raa ba lairtliiMd .Im. b.r.,
Butlaad, I., K4il. 1 1, lajl.
Xcn k Fasliionalilc
FOR 1854,
T ina
Low Price Store,
GEO. H. COLE & CO.
I TOL LII call lb Bllvnlaoa of tba ouLItc to tn ot
lb larcrl, laeal atid aiaoaf rfiiMiltlo
HM'rtJM of Aauaraeaa aa.4 Foreign iny -UtMaja ater
tbrtUvoaTaied In thla market and at FUICEjI ibat will
defy alt CMopatiUtiw. Foo at lx4Ud and abmad ara
raaf-a-rt fully UvitdH tat rail and at amine rXiuauaad
u-f k of aU.4 ibawaelvaa aa w ar deleraained to
trail at a vary am ' u"&l that lb I'ulouTfal tbat
ba iaraa tamiag tba. way itaay rooliau bm t do.-
Tbaa tiakriu.bl CaMMI4iaa a fleet vert of
II.KW, IUVld 4ft. DIIKaa CifkOO.
Broraafa, rt4 an4 Mfio4 t-ilk. Ilaaa an4 I bang.
aUaa at, 1110 B1U k lUtka, of 4lffVrait UVabUao,
BeftubfuJ Ldneir4 Very darabt, rlk k4
Uwa riata, Tb-MxH and lava
CttiU4iarai r4ora. wilk warn
aa4 Mbftiu twau Alawr-l-vWige.,
ftaU aa4 4idk
i4da, Maid, Mnua
Flr4 aud Mau
JJelaicta. Ua-baa-aa,
Fluila,
. afcr.
TU).0 V rWil'Alti: IlllOCIIi hlfAWZ.fi,
rtcit Black KHk. Heavy Friaged 4. Priu4 Caalu
taer a4 all waaut ftgar"! Mla, at very Ww fttiCd
UUlVi:a A.M IIOftlKUY,
Aa a4ia) VdUiatr
WMITC 0OO08 L CMDnOIOCRICS,
Min aa4 rovi-ad Maabina, liaajaof an4 Vkimu
tewn. ruin aad (UdHk4 lautabrac, l-adiara, Claaaaa
aUa, Vtb4e lidra, Bo4. I'dalgiaf , la U, Irta) Ukrfa,
lalavaa Ukt.Viewa a4 WHU I.- laW Co,
laaobwd fcabl roraada, IYa.lt lataaaf, aotaaa.
aiUi,Wta Llewa, rWaaUaeed I iaa lain J4o-0iM,
ItUek Mtk Latwaaabd ttlaak V aU,U aU ,.Uj-iW.
oi: (-ah muii
(If Wary and new aa.euaga, ta P - BUaafc fbaeC'
Uga, Twkiatg, IktHnur,a4tna-Ja4 .Wka4Nitrui,
aa4 grat aa44rtd.uart aa MMMer ia-nwal f r
l5 fl O C k' H Y ANO OLA80 WAflC,
OaaaKag taatr Maaad Tea kvartU, rHaa C anik 4,
U ai.. eey aW. v4 n-v4-a, aV , Kb all tft-t a4aa4rM
laa aMarAv. a. -a.au m f Mtiey 4 all ki.4a, Laavaa, I aaa-
care, i aM la-taowvy oav
May W ao-4 in tb ju- aaaM W (ldk aV MiULm
. aTU 1 .Vda 1 -- J.aaalrv a a. a
fataa-ey Ua-tt wt-ka., laiabaaUaaa waoaiaU-wo I
avaakM iaa aM4t 4-mmi e4M i tm aUie W la
faadjUtd ro'U" UiU tkvi naauad o4M ifjj, ,
. I. J-faa-akaaiaaC It.. I
A 4 tUA. Ma l,JtX 4. OO J
aUnaa4(Or-i4atvr. )r4.
PROCLAMATION
JAMlvS m" KEAXD
JI. III ITtKCH IIUlCH. ..I.4CI.M
...... ii.ii.aa,!!, 1
fl'llCf.4. d.4.4 ba a 4ba tSaaaadHiaa
, UT. . . 1 iaai iaa Itaaw ad
rlt"' b4r4l aatti M.t b. ataa aad
raa. 4444, .ar. 44., aad If aa, 4.4444 ihnnM
raatd b4 4.44.4 lata aanwatan.ba. aald b444l4
'.. 4t4'"""t,M lm. ,,4 t,4Ub4 4(.(44t
. "4, .lad, lata, 1.4. 4.4M
aad4b.lUai4i4 t, tnlft.li tluaal.. aad Iba4 ba
44l4daiaia4,k44,aa4Var44.4ad.4,4a,b4, aaa
aaa.taaia, aad hra.4, bMbiaa b itawra a aal
Mart fill.. 14.-
wm .in, tiw., mi a nan a.tW)f.
n a aila4Mia waUrva V-C-4i aat fw4 Vka,
READY-MADE CLOTHING.
A I area aad vee ralaakU aaak. J aia i. a.K.
nfaciur, w atk) win V ad
AT OOBT
aaUlUa tba fir.t4yof Jaaaary Mill
COATS
twaiefn rrat-rb. tinman. FAatlah. a4 Aaaiaai
ciMba-lira, Frock, llaailagatk t4 OrecCvau,
of a! tie aa4 fa4r.
il um i n nan, in mm vote,
Aad every viatlog man itawulJ waai eaL
VESTS,
thick and thla.ff tefy col-4, of every aire, of faakv
lanahl abaj, knd of 4K varjUg fruan l, ta
I'.IAIS,
Or wary variety v-f rb-tb, bltrk. Vrow n, cbevkad,
atriftrlagelrMke4aa4aprfkb4, lit beat bank
lag men would be thai Dt ham Tel having oaa flv
baa area ritaof wrheana-ani.
raau ara larga
Man w ante but liitl ber twlow.
Hut wanta that tittU, long.
Alo. n lart enpidyof fbin. linen r4iuw, wwder
"btria or all kind., drawer, a(t and w arm. collar,
era tat tba rannel aurnaa-ed ant where.ahxklaf.
atrndcr. handkerr blela, gkivea iu entile variety.
jfj Itaiiwnawr, ai uii t, iai.
S K V 11 K .1 DAY
Without a larg aupidy of very atjl and kl ad of
ClottLS
For roar. aata a ve!, Tbia atdck 1 da-aeitlng of
iviniraur aiienimw. it ue quality, ri may jaug
LartaHiraeltea . id lb luicea I can wairaat I hem
lamer lian at any other flora In Rutland Cvunty.
TAILORIN0.
Ifther la anvthint la etoertenre. at 111. nemmal
a tie mien tobufanaaa, and lb aid of fair. Cut workmen
tben call at .. S VYablngta at. Rutland.
WANTED-
Twelv (Vn Maker,
et "
Pant
(Jlvannndar inv hand, at IN'o. 8 Waahlnfion tl..
Rutland, thla WJ day of .Not. A. U l54.
4l,lla1 1. II,
NEW YORK tT.IBUNE.
11A1I.V a tft
DKMI-VUi;i-lldV ff3. WEEKLY '4.
THE WEEKLY TMUlltSK commencM It XI Yth
tsnual viIuinwlb lb menthof (eptemlaer-4-roui-inencea
It Willi a circulation (11.1,110(1) larger ibvu
n a et er oetur accoruaxi to aay ganerai newaoaper
lihaeeier, 1 hla clrrutalhin baa leen graduallr and
taiMrhMiftly atlaiMabd by couraniraling ujauii Tit Tai-
nriaft lueoeat enunaait tit iel tiiur ana rorrea
(undent, and by a greater liberality t-famtlay iiteach
tietrartiiient than waa lrobably ever before riaked on
toy journal. II ha tneu ailalneal, nut by eailfng
aanathly m lb current ot Opinhm, he f. are thewlmt,
and baiking In Hi amlle of tuajuriliei.but by an
tirnett. IrarlaM alevulloi tu truth and iT-ngie-a aa
lUit all partUan ellgeiirlea, alt lei.ijmrary iulereata,
II iitomentary lllualona if i)ui4ilarlly and lurtea.
It iiiuritugii aavorary oi j emi-eraur and uquor
I rolnbition. of Jitaiir to the deaiilaed and down
trodden, and of tha oaptal and Inalienabt Right of
th Human Kate, UreMrltv of aal or creed or rotor
li i, e Irwin lima tu tune te-eneu many auntiiin inemif
alubja prejiidlcea or eeeuung lolere.t w era thereby
fimtmene-tl. hut hate raiinbhied h furm a character
arhicti It will eudeator tu maintain and aaafgn It a
CiMiiiofl amtrtigJtHiriiala which w feel tbat It will b
eureforth a aurreea uot lo Impair,
Tb leading idea in which Ths Tarrpai la jjavo.
ted may b brieUy ael forth aa fullowa t Faaaooar, tu
ata whatever I right not altma for whit ..iut titan,
ar Anglu-atuii, or Caucaalana even luit fur on
Rare todelermlna whether they will or will not hold
tnother tu abject tK-iulagab -but fur etery Kara and
Nation, and every adult rational humtn being. Tbia
Frwe4m I rfihlfutlr abettlut in th broad domain
of Opinion, and Involve th oqual and lniieralit
light to Political Frauchlaea 3 Daoaa, or th neceav
aarrr rhtot Hi legally iniltraied malur tv tu Inter
diet in tba aphera of Action all or at tire whirl) il
ueama demur all ting, the re (ore prejudicial loth coin.
Inon weali X HaNarica-iiB. or Hi wladoui aud
jbuhcyof rmploiing Iho reeuurre and credit of the
tamimuutty to accomptlali worka of general and tin
nuvHtioiied utility tu which indit iilual tneaii are In.
adeiuate, or which, though einlueully rawulurlve to
lain piiuiic gtHMi, tju not prumii to reimiiur by
tneir atrect incom me ouuar reuuir4 iur ineir rim
at run Ion . 4. I KiiuttauL DavaLoriiiENs. aa lha
Ctrnerton of a true and heiiitrnaul .Naiiunal l'ulir).
Counting th naturaluation of a new and valuable
art or product of the aoil a ruor important than lha
lcauUilion of a frealj pruvlurorialatid,aiid equally
within th letllimat Miliar of National conreru and
National effort) 5. I'iact,iit vital coiidifkn of
true I rugaeaa, to la rheriahed by the m auiioua,
gaidu4ua aludy tu protTer a readily a wa at prune
iireauir rJrea fur etary wrung, and never tub
urrrodcred caceiit at th call or endangered liberty
Curb ara lha chief I and walk by winch T1IU Till
UIT.M. direcialt eour.e.
Hut a email portion of THf.TRinU.VE la alWted
lo what la currently dl.tingulahed aa light reading
but Review of .New Hook of derided lutereal, with
tlHik attract tllualrating I heir quail ly, ar freely
given, w hit lha geat body of our paper I devoled
iu a lurid ana carenu airett ot Hi iewa ol Id l.'av
Willi Eiilurial comment thereon. W have reltahl
Uorre)unbletit In each iptarterof the globe, and In
ueariy an in pniiripai rnteaoi r.iirop anu .merirt,
and their letter will aid our reader tu a clearer uu
ueraUndiric of th cauatt w hkh are now craduallv
converting tli Old Werld intu mi gigantic arena
fur lha death alruggla of rlv Pint create, KUaiona aud
amuitiunt,
THE TRinU.NR conlaina rellaU report of th
Markati. Our Cattl Market report alone are wortn
mora than th (flee of th paiier to thot wlioar
angageil lo riiaing and eel linr rail I.
.So najier latoliing ao great an aipana a our
tarvaiv anu remi-av eeaiy rouin m arrTied al tli
Drireof tbea aheelaeirebt in mm aaciiaii tvith m. Ilaila-
iwr could our Hilly b ajetalned at It price without
the aid of our rouairy editioif. Iarg a ourclrcu
It t ion I. It would Intuit u in ruintNia lua but fur
our reeeipa fur adveriuiug. Wa belieta that In 'IHC
j hiiiu.M". ia rea'ited thiargei variety and eatent
ofolid lufurmation eoiieeroiug tli event of th
day which ba been or ran b combined with eilreiue
cheapnaaai and In that failh w rummend it tu th
fav raht regard of th reading public. W olfer no
preuiiuma fir aubarrilaer, tempt nun to take it by
gam tiling )rupecl ol winning farmi or maualona Iu
a lottery In whirl! lickeuar (uraUhavl tu lia laain.iia.
employ no trataling agent to lntpirtiin faaHiple Into
taking It, and wie mm of our room in dunning our
uia-tarioer iur ay.
TEHMI OV THE UAII.V THUIU.MC
8i-igl copy, on year fCOO
uiuna earn i-rite,
TKH3IH OKTIIK WEKKI.Y TIIIIIt'.K
Pmgle ropy, on year,, ..... .,.,$3ul
Three C4buieton yar. ;...
Fiv ropie,oua )ear ., 8 IX)
Tea copira, maenr. ... ....... ...... law
Twentt ranMea. tu ian addreaa ifOW)
And any larger a a mi ber al th rat of 91 er anuuio.
ai au pair iu iu aw t luoa w ranuut direct
th paiwr to each eubacriber.
pHbarripthma may cum mane at aar lima. rav
mnt In adribt it reuuired In all r . and lha oa-
par la invariably diaruuUnud at h captation of th
laiaanrf aaajaueni.
Money may b remitted fi-ratibKrlotlorta in tatter ai
Mar liak , but U Puatmaaurat th plac wber th
letter ia mailed ahould ! mad anptaioted with Ita
conienuana aewp a naaa riptaon ol in bill.
Ililla of aay la (tayiog bank In th I'uited ftate
of Canada re)vd at par for BUbarrtplaoaa,
W have imi travelling agent Aay on wlthlng to
retell e Tata Taiataa ne4 not wall tub railed upon
M hi ib-criplKHi. Alt that la nereaaary bf biin tu
do la lu writ a letter ia aa w word aa auavifel, lack-
tb money and writ tb name of tin ubcribr
wltuthvpiaatil.Tic, Coonly and rtl, aud eirect
tb leiur t
USEELYa1i.McEI.BATH,TribuaOd.c,Nw York.
- h
THK hKMI-WKKKI.VTIUIII'M:!
IVrauna r.idlf aipoiaU wber mail arrlt oAen
er tbaa our a week ara reiueated to eiaaais tb
rWau.IVekly. i regar4 II a lb CaUatpaMt ptpaw,
all iblag c4didered, uUUhad la lb L'niud etau.
TKU5IH.
Ptagl rnt-y, on year.. 104
Twarotde, 1 oa
Flvacof, im
I't-TAfJCOXTII K Til I II VX li.
Tba rWafaoa th 11. Hy Tribua Mniati la 1 It,
- Wawkly
M rVaaUWeekly ta
f)ka4a4uarttlaabctataoaaCwbi lia
aaiiar I rerelvW
LatEEtEY . VI. F.I.ftATil, Trlbwa Offica, Xew.
York. Vwk)
New Goods
Jt'KT Ca4vr4 larg aabaaajrtaat 4 Tyy
GrOOCXM wiacb wilt bo a44 very luaa
Call aa4 BLIfu aV fTKAKVri.
L'ood boi Itaiins at
Death from Oyatcrae
Trrvary Mmm railo PMJk MO WE, n,g
j gU, and gel a blta of Ua-arfiaa tbat wtil ri
aukaabdj fruaai aaauar4 OjaUia, of pet lb Ul
llKiaaftaetrr ladwig
RUTLaND DRUG 8TOREH,
KaUand WaalUfUft itratU, BatUtl
1OlU av Mia4i: baruig fM4ly rcav4 aa ,
a44iu u ta-tMr fo k , vm hii4 taaatfee
t rirMiaaba a4 JM wMat fraaeieH. a larger aAd
UlUf aao-naaeai of Far Irg Me4a-M aad I
Ciwdaibi. tkajiraa wfairaal'llrf" i
I I ertn-aa.1 a4 avl ia .rKoa. 1by an Uaf ,
Pruge feeM l 44ef a tot awiaad lefa-aieUa nUMaeav '
aaaaii aa ib raaoairy aW t aa w anaal ta V g ,
Maw, tdVaa i4bairiag IV faUadrr agaua-H t 4gef
aUaa44-4 atfabHN tftw a of eyfVdM Jf mtmkmmm, a
aftaoaltdaa4idaTfa- MtbaM. Ta-ey Vat -. a-a
.Van-! larg MaManjoaafU tb art aoorHre4 faia-al
aa-WMaawaa, wbMaiaet ea-w aWav-Wanae tb aaaHO i
Jcle aa4 a wariaavl Uaaaa liai raa. j
A T aeMtl MalftIIaiat
a Iko avt -f aaaJ4aMai faaarWe. aatf Faia
W -44 awaVa-Htbd V IL F FUlaaT,
m rmmilm. ' ttM. I !
a-aa-iU.
Tba wa-rt .:iabaWwaadk4 aaMaia aaad, lit
tiV( aaf rw by aa.au a aay a-wi li- iu4
atw. A laVava, 44Mtif I 4 Uaia. aV
A VW TUBS 1
Or tnoff KftktRY nrrtft. -iv4fcnawak
Itaawa ' Mmaiw4ui4nbaf
Ut tl fa Vtl
iMttartaat ta faatamiiliir.
VMl at) a b4 aa.W4ad a IW4iu4i4,44 a.t
4 at lb. larv la MMttahab. ra4MT4t
y aa.
P"4
. . I44ii aaaiiad.d aa 44)4 4d ia. aaa, .ad 4ba.
laada-taM 4444 . 1 1 In, .MavbtU4. IV4M.41M.
aad all 41444.44 al tba 1a4 aat .4 if 4W.P4 l44
44, 4. 14444 14444 .Id 1 4M4.. ab4, Ik. 41 1 14 M
t Tl.ll4l4dlk4'ni44l, IWHa4dTlt4a444ta
tba tnt Hlbal, I.li4 al Maa., laAmbl, 4
H4M4I.. 144.4.4.414 IM. ft, 4 444, ,444H f 44
MM aa.i. a , , ,b4 .1 r baa btaa a4
44bt44tr4 44.444. M 14., ) .... n ,44ll4ta4
"I4. BMaW4 4 44al4, 4bWbMaMM44 44.1
b4albab4rt. al llaa- al tba .aaib maMlan.d
l.4 t444l4la44,
Ttia Ilr44l r44llarltr
44 It,. HrftKUNbS lwi.441 a)r. u ib.l la all
l-i.Ml4l4aaaM44tkaTb4-.laad U. n, It a.., Va
1.444 af iaa I44 44J4al4r4U44 a .a 444.141 4.M,
II 4aat4la4 aa I4talb4.4 4h4. 1.4. Ik., -mm. .
l'M 4d U I44b44l44aii44l.l4t l4M.Ma.L.
H4l4la. ,4444 aa tiw 44 aVblM,, . a.
Ukaa lr-.li aa4 rl.m , alib tba 444141a w.all l
4inllt4i lb4 bkd, Mrrat ibnoaf tb4 iaul, lut
.... --...r . , ...m, v hm .4444, 444 4444
laitba Unlil4d4-ia4, aad aradwiaf (4da4Wf a
rii4alai4at4,4l,bmU44UV fall dlmlban
Mdla kailiad V, rtil lb Mliann. blarl
DatUS DattI Datta !
pHllMTFRFIEUi. and e4b B.ulM u
a , " " ' " " rwwee inaa raa a
nnn ia. uia V4lj a(
tini ii coi.C A. Cli t.
J-tl.UIIC 4V llllllllll-.H. , ,,,.,1, k.
V .41.14, III,. .44 4)4.adld 444,144, U IM
WrtlolioH, ClooKia,
JEWELRY,
SILVER WARE,
lUnbrarlng all tb la leal ti)le and Pal let aa,
FANCY" GOODS
AND
TOYS
Ofevry variety.
lMU'KKT CL'TidCKY,
FISHINO TACKLE,
YIOLIMS AND
Flutes, Accordeons,
jmc!.vii rr.n ri:vr.K r, axi kxckimor
1IAIK OIL &a, &c.
AH i f which were IhHiiht nr fah, and will b Bold
aa low a ran oe laiugbi ia th Mat.
wATCiir.n, ci.ocks. ami jr.wrLiir,
baatly repaired aa uiual.
I'eiftin niuca. near tu irpoi, launanu, v u
4-jI
unmniTi u run ntiPCT imTiPTiilC
JiLUiiair.u fin nir.iii ihun.viwii,
i .Ml A
Ml AMI CO.SHUMITIVE CORK HOI.IJ4 i
t
'V He .drerlliement in an mher rolumn.j
.1
for 1 bt Ptl.MldV MOKriE, Main and Waal..
luctou t.
HUH
Hand. VI.
MTIttTIMl IXIC AMI IM.riU.-Tb mol
Bialendld arlMle of lllack Wrlling Ink and Fluid
ater ottered to th put-Ik, of aitameatie mamitadure,
an pet iur to any iuiMrtad, and at lunch lax price,
t'aed In all th publie aclnail and by a larg iottL.n
of llanklnr aud inauranr rotnpaelea. For aat at tha
Cll titrated Cheap Union f tor of
a . inli t ria.v,
1(M.VOHINl KXTIlACTh A fieah auppiy
1 of lleuitet' au tier lor F.itract Vanilla. laemou.
jeciartne, ituee, inner Alumna aua t,innamuu,
relied bv nothing of th kuid.
The urt that aell gooda at lower price than at
anyoiner piacaiu una ruyiaen notonuua tnai 11 ia
uuneretaary I repeai.u iiftf
Wliolcaalo and Retail Depot
IMHt lha aale of Pure lintfta, .Meillrlitra,
1 t'tieml al, ilaaa-Wwie, Truaar.
Shoulder Hiaarea, Niiiiatr ra, a,d all th
POPULAR PATENT MEDICINES
if tli day, Order reapecifully auhriiad.
tw.vii aa, Muufia, iiruggiPi..
KbJllind, VI.
Paper Hangings.
T
Ull. aubacrtber are now opening in largeal
ni tit it. in-"
Paper Ilanginga,
rver ilxiwn In Vermont, tu w hich they lnt It tli at
loutiua 01 purciiaaer, ami wit u win ia aotd ai
Mholrsnlr. or Itrlnil,
It the low eat ---,l.. pHrei, (1. A. TUTilj; L. CO.
uiiiiuu,rri au, iivi.
Ibugars s suoarsT
rtiii:rr.ittiiinMrrbr
J nUSS i STCAUNrl.
THIS PIUIIIATK COUKT"
lirlTIIIN'aiid f.ir Ilia Uiali-lcl if Bullind. will
1 Imlil II. .Ulail 444.lun. on Ilia lirl llimdl).
of rarh mtinlli al th. aii.unir ar 41 II. Haifa orlira
la II,. fi.iill ll.i.i... II.MINKV HL ni)., JuJi.
H.uiiiu, 1 irr. l.i 130I. 411
fiIIE undeiaigoed keep constantly oa hand,
I uuantityof iramiuui llilcb I real.
HAMUtl.CI.ARK.Jr.
Rutland, Nov 2f, 1651. 4nni3
CARPETS.
Q'Mn V"'"1 '"ailfll"! r.crltad 1I1I4 tty al tlia
,JJ v riora hi tt A. I, A4 l.tr...
I II1II-.IIN
III! .an'Kio l.fl ullli I'ONII a.
V JIUIli-K, llnirjl.u, III ba tniiilly ftll.nJ.J lo.
N.w Maito Ju.t Kscelved.
I'llll Kll.li-rlm. tkvi nu.r.. i.f 411 4ii4.
(uto.tiy Ur4)af a vary a.i4rlir qiulllt. A-il to
Ak'I rrtnklin Hlala Uuarr, at ll.aman'a llalal,
Vt4t I'milla.). VI,
tSOMETIIIXU mi
The Vermont Directory
AMI
Cotilinarrlal Alinatiar,
I W 4
1865.
ThabaitU.il.l.r avar iuli.li4d, abd 4rtialaT4rji
Variaonur will buy wlMnl1a.44.il, fur 4414 at
ivnoi.i: 4.1.1: (ill 111. 1 All.,
Al rulli'li.r.' prlia. by
li. A. Tl "ITI.1I aV CO..
AtlK.1T. run ilL'TLAND Ctl,
TOiraTINO UNTIE.
rto.Mt r A M'l.V an bind all rad44al PrliilluK
11114 lr P4I4 41 414111114(11114,. rflT44t
4 4n4i4a. u. a. tl' rri.i; a. lo.
oot. aa, ioB4.
NEW UNION STORE.
C. BURT V SON
FALL & WINTER GOODS.
ClldOTIIrt. Caaahueree . Hatinelia Ihiakin
y Twd . Kheiia Oray . Waling. Vleu'a lader
riinand urawera, xiau'aiHlun and iVoo) II. ry
lirei. Ilia ao4 II I lftuaala , lllearhed aud I wa
ttloa Flannel, rUripaad Hhlnlai t Re4y Had
KMrta.fllack Hllk, IJaeu and Hilk Hatadkerrl ef ,
Hlu heek4 Hblrlmg , kleu'e Hualery aad iit tea,
1ltKs-4 (JOOIfth, Vr. lllack Milk, va mo
) width n4aulili . apladid plaid, chami,,oa
law 14 Fiaulard eilkja,fi.r apruoa aad dieaaea , mag
ninVeat Fieiir4i Vlrriuo and 'Ihioat. Caahuaare i
l.)Haa, J'-raiH, fata la and prlotad Mwiaaella de
Kalnei , plain aad Prtauad V eltau , Coboarg , I
Itega and 1 fig vova Elark aad Cobr4 A I par
Paiptiia, palUatry Flaaael , Wail, aad all wa4J
and Cantuw Flauaaala of iuair wldta al aaalltiaa.
Auaricaa, French and Aoteraraa PnaU of the iat4
'tlaa,
nctoi, bia at a anal IlMllaer-.-aVI C at'
Uoanva'a aad Cbil4ra'a,of Ih beat an a Lea, et4
CMifi-Jrlaily adiptard tolbe waalaof Ibl4.raauiauaily
Farwaira liaiter. Kid Walking r-aWe, Unaaa aad
t'arka. ke4 roaataatly fdafaal and warranted. W
can auil aay on la kind, ait aa4 (fuahty, an4 Uiov
aay ia Uia city.
nomeatlr ;oo4e Krowaaad HIeatb4 fbae (
lag aa4 fbirtiaga , Ticking , Canton Flaaa.
lmlllaga, Cariarl WrptTwlo, Wlrkiag 4
4ing,UHilt lUiu, Halt tag .tjoiton Yra(a,4 loW
While aad Cuhtfed Tidy tad Kaitliag f Vmoo frota
.So 4 to 30 , daup Wick, aVc. Tluabia gi.4a are of
tha beat auakaa, aad ai prac uadtr anytblag Ilk
Ueau,
1 1 A freebaaofdy of Rlaatka, and CraaafCtb
fibl aiualillaa,
(1lTreaUurla. Old fvveaa.al Java, ftw aad
W I TofTe ia lb berry , alt grma4 toaTe of
variua k 14,
Sile-l.try 4atrlpt--, groua4 aad la tb
btrry.
c4Uim:ti.mjh.
(t NTON Vlall.ei, iwt aal ai ta w I Jab Mov
al pake. vey low f. lifKT
f rH.M! 1'atdurrata iaurr a certain raw baad.
j atia, fnaalaadwa, t4iftTb(ot aU.,ea aartvaIU4
iHUr-fU AgaaU. i fcrKTaV PO.V
iN'tW FVratidario )aH raiva4 ft' aaa tf ib
Aral lioporiuat kwaaa hw )tk arej
alrad oaiuraa mi Oaelaidit aad aaaaad afld.a444 c-4-lar.
baaaata, uaader.U ve. "t ") laaliaa 4
taafea, at ym Ut belaaW a Vaa'Ulag il ku4
tfai4 bare fur aal at tb tear t1- by
4 Hl kTmOH,
lUIOTat, fcllOI.ftl AXIS ICt'llfn.llN.
l't WI ut aM kia4la aaaoi turnip, IV raa
V7 aWaow a-adiai44 IJu l leaat aaaA ami, a4 atprtee
Uaatuavtiab ia aau, !W - kave a my
aaaaaa otW Ihrr a a baggf o4 laa lUa.
B t aa4 (ail al ikm w taaa Uonbf.u,i
iaaxid Cbaa f. WVfXT i.
PJRST PREMIUM
3vxi i t xisTxxxxrsr9
X f K4 1 IL UkKlitJt baa to 4auaafajf araWtavfag
4fl Um4tm4 a4 Ua aaMl.taVal feaaaeaj
in ar IMlKllt l Uaia r-M , v rat
i:illO III.I.Ii:itk,a IWU aaW a .WV
Taarea4 la-alaow rtaa-af eaWk mi ta-faaf tut ladWa-
able M.IMMTry aaal raa-ry lab4t i4adataTty tU
4 k tb i ai. ra a ta ba vat4 ia tbaa
j cdaMfwM BMav .af wUU at WmUlwtf kW, flt
1 and raee, aaaj a Hum, Fogeaaa, 1uMim4 aa4 -!
at4k v4rart., V4 Biiaea4 ft alia, MaiftdWaaA, laW
It iara aa4 ft 4s t i Faea yaaawa44 Aar
f Ha lWte BabiMb aaaiaaMaa attrb aadlaaa, a4
aj4adM, auika, la M daidaaf Me mkt, aVUaw lawaavdrtdi,
i iMmmltf tl4 tHmmmm. laaatae Jtatai bUlWdldi, gav
immm.4, ba-C mum V aW fWft-rM
a- wed ft.v4 aia4 Va
tva )-U44dVg, Kaia U Baji0a4 tAiiiUk
CLOTHI1VG !
idW4 lot aat ?
FALL V WINTER 000DS
i
I
I
'
I
I
I
!
J. 0. rOSTKU & CO'S
rrt.Ui 1m. JlOla.l. Vt
ll'llll II 444U 444.4444 . b444 4,4tatla,.
f M ,a, 44.4 4 ,44 aad 44b4ri4.l44
READY MADE CL0T111N0
44 -
Fiirnislrixig Goods,
At .MibH" "f b. 14 btart4 aa. 44fa4l
aaaa. at Iba tart I. .4 (4v, r' o4m 14 ,I4
4.W batWd btMf aad.4,-4V
M4444 UVUKIUI.
Kl.lin.4b, n44 .44444,
.144 - llap.. -
baa. ItbHa
I-IU4., b,4,4, 14.4, Waa.., , 44
rra. aad Ua... .a.ba I. laa, Tatlalf.
rvti
Ill4lk Ib44kla4, klail l'a44Ua444,
r44ar 44a, Mlt44Ma,
Ml.ad 4IH4, r.a4 4444,
Blaa, 4a4),.ad Mu.d Haaia4l. 4.4, ba,
Vl'ti
Ill4b.44ia, l'4a. Valttl,
44b4, - I44la4r4,
W.4 aad K1..4 J"l-tb Kiaala aad IMiUa rr.4.1.4
A4ft, a 1.114 M i t .44 0bl4 14 .4Mj4r
k.441.
HOYS CLOTIUNG.
Wa lalaadl. baaaaa aawnawat 44.4-a.at 14 a4t
Iba .bib.. af4lL
l-niMisiiisii (too is.
Sir(1,,lrati4U,,nn'rtrii, I Wr .Sluli. Ilrar-
trt, lliindltrthuji, rraral., .Vmli,
jlnif.j, '(om, yoii'rny, tkt
11.1J l.ttr llruXiJ, llnHtll,
l'ertr-,'riiiMr.,
rardtnarr, Oil., K. .,
tali. AM) tvivrkn UTVIX
Hats So Caps.
Trunka, Tali, OmbreUaa, Oaualu
la aa; thaa iintua a wot a ill te (c4adl a era
-a.bnitietit td
Droadclotha. Ciiaalmcrca and
Vcaunga,
ldapte.1 ta tha neaaeat Mta-tan, wkkh w iH b nud
at gannania ol th laleat ile, at alon n.iio
.tu, V. Jlarclkltta, llutv, ltntlaittl,Vla
If J(0,rlHTi:U A ( Ik,
DUTTER I DUTTER t
onnn ,,,'s,',4 rtr j aur
iauv;u nutter, reei-a-o ana ear ai a
bt
i.iariiMii k uMoiHili
Ontrt Ral
IKllllb 1051,
l:li
Tata
V . a real variety f Patnii, dr and ia til
Unaeed Uil, lor alia ny
li.iiuu. a a aav rii,.
Just Received
A Una a..nrtmanl ('flaaTlb lallrl
Boya Ovoroontw'i
IVlkla. Illink, Rutland, VI. ' '
IIAVSTATItAXOCAbllMUUISMI WVIA
IkHibla and 4lngl4, In-ill i In a'-m
,Niit. '47 Irat. ln.irTi4i.Oil.-tlt.4n,
jv ov.ii a x o a -x .
NEW
0. HUNT & SON.
ni ! lalrly l-an replenUIifog onr !., itid
Il ii t now very r uipieie in an winrmiriiiw
riur.i.brL ..r ira-fi.Mnla I. laoi inferbir In evert lrl
ablat)laniuatltr,aud lhaprii.eara unlteraalty
fe-eer than at any other pier In Ih t lty . F.veiy on
call at lb New t'oluurtotof rt-ailne, whel pMnta
aie eadd f-jr lha earn prk at both end, and a tegular
a tat em aa to price uuiteuany prtt bm.
OH 4KER Knit rhliia, Drawer and figlna alao
T f-haker mad, lilue .Miied and H hit Flannel,
ami While Flannel Vt rapp-ra.
niUWlJt. An additional auoolv nf llav Plat
Mllle and other Wtail and Hniabe Hliaw la, laouihl
wit lira 4 und ca and ariJf be aadd a lung abut under
time held on ronaiguiuent. vtcanihiNi in run
eat aluck thla aid of tSebraaka
1)IUM.NU Fluid and Campheu, Jiilterelvel and
.1 9 i'r aie at tja aw union.
mSSOlATTIONT
Mr. A. P. HTOKV haa tbl. dar ratlrad fmni Ili4 firm
14 IIOIIIII.NH, IIULIILN a. I'll , I., Iiiul.l.l rr44al,
'J'b4 bu.ln4.4iif 11,4 Unit will 114144(1. r 14 rirrla-l I'll
liti!lrrtli4lin.uaandal)l4iirKIIUIIINrl4. 11(11. Ill; I, I
tthaia all Ilia arfftlri i.f Iba firm will ba ..Iliad br
lliam. I". II. I1IIIIIII.M.,
i;ultlnfvlll4, uriw, itui. t- r imii.ih.-n,
A. PrHI'OllV
Wa b4f U.Talitlntlla all iff 41.11 11U Itlan-Ntu .11)1
IHHII.IU4 Iu rite U4 lh.lt ialriiU4,a, aud lliajr ma,
lat a.ur4il tlial wa Mill 41IU ttinlluua la 1J44I uut
It Itlillbrul H4U4,4ii4 al atraalii'Sl) iuw iltra
AU Klndi of Drr 0oo.li, Oroeertai, luril
Ware, Crocierr, Dooli and Bhoil,
Dra-jl and Modldnti, Falnl.
Oili.ndDr.-Btuir,,
PATtvHT MEDICIHES, &.C.,
litlng them a larger and better atuck lf all th ahura
a Mir lea to a I eel (rum I haa any other l..re la lhciiui.
y of Xultaaa. 4lwQ HVIIHI.SH aV llOI.IU.N
HATH,Cibp Ready mid t'buhiiig and FurnUh
lug (aiaou, a iar aiaaoriment at
ni.irnai. rtiv.n(
NEW GOODS '
For the Fall and Winter trade.
IIOIHIKS & 0WK.Y
n'AVK Jaatr4luru4d fnim Nrw Vntb aad lluabin
. willi a Tarr Urga and da.iralila ,l'4b af
I'A.M V AMI STAI'f.K IIIIV 01111114,
GllOVKIt MS, JIA III) WAiW,
vnocKKiir,ffC.
D R E S SGO 0 D S ,
French Merlnu, Ca.hnaerea, M. lie ljilni,
OolHirg,l'imln.all wiM.l Plaid. Ulack
Hilka, all w Id lb and apialitiee, llro
CdV ea, rlllp'd, Plain I'bangaahl
Urtacadra, lalalng Hilka, all
color .
You wilt rind a Urga and beautiful aataoriment of
, Oood at lIolKJKrifc Ot ENS.
Sliawi is .
tlriarha, (Mark Milk, flay ftlal aad rwt(li fbawta
TU largwtt and beat avaortmenl ever u town, and a
pi Ire Ibat will auil cuatoiuera,
llOtMJr.tfaVOWf.dY,
TIJIBI!tt IrOT r(It SAI-K.
I MOM ana lo two hundred acre of Land, aituatad
1 Mil branch of th Oreea Muunltin, 4 - mllal
imrtlaaaat of Rutland,
It a vily limbered aaital-earb,
Urrb. niaol aad eorur.
Ey aif arraaa.. wliMa
5 4 of a miiof a uubltc rwad, aal Iwu hw I him her
Mill , a winter road rrinaadM pari of il. Held land
I comparatively fre from atone, well watered, He
very level and when cleared, ran ea.ity br.iveri4
Iahi meadow, tar ptii'irate of ailor nilny. Fur
luitUer iufuruaatloH cmiuir of
It. or J. H. RARaNF-Y.
Rutland, Hepi, 13ih, IWt. 37tf
" OXCOH'5 WRlT!HtTKlCgr"
Fwa Man li dealara' by tb Iloi, at (be
wManHfatturtri Itttit f'ritta
0, A. 1 L'TTIdJ: CO.
H FATE OF VERMONT,
iMnmt mf fttiUmJ. ,
BE it ramemlaeiej thai
at a Fndaat L.-ut
liebi BttWiUw4 ia aad fur etld HUtnct ot ta Siih
a ay oi i h mor, a i. J Bi.
Piaat, Ilia, ffaarav Hvil, Jadga,
Wbaraaa, Jooeph taogdlo, guardian of Eltaa If,
ItaMw.a. a miaaratraf Marwaduka IWna-dU, leu of
tlareadoa, ia aald dl.Ukt, 4ta4J IoomUI, ba
tba day praaeatad t lb aaid Pr 4aU Carl pel iiaA
la writlag, tiaereia rau-MJag aaid Carl to grant film
lire a a aell all tb rl uiu of bi ea4 w ard,
ruailatiagaf ibtt aa4lrif4 el l to part of 111
Hill Farut,-o raited, aad thra sal, aadilU!
ighta pan ' r in llow farm of J4
4eeaa4 a I m, ti 4ort of lb aalduW
U aald 4cavptj aleptiag aal4 wara'a la Ureal
la lb ivvar oa jj Vwr , f-r lb reaatMai thai it
will bbn4udtttJa4itiaieie4of aaid ward tu at
aald real e.tate, Barf -( b avail baref at taieraai,
M otltwia iy MtbaatdT,
TbdWebHe, It ie odaatuj ty aal Fr-abaia fjaurt ibat
tb bearing eod ateeiaioa of aaid p'lik.u b aad lb
aaua ar hereby rn-rr4 t a prat a4waa aaf tb
aai4 foaill, lob bl4 al tb aWftreof lb Rag WeT af
id Caaafi, la Kail4 la ai4 atletrart, aa ri ibU4
Mouday, being lb lUk day of Jeoaan, A. l, Jl6S,
aad fbaiavlk IbaraU b glvea Vy pntaiMbaag a re
I.Lavd (duuy a Ita rcif4 of IbU w4r tbre Weak
BrtadTtbaeltely. pevMi lbrla, la the Rati 4 C.wiaty
Herald, a new ape per ntl4 al ei4 ftUjaa-, aad
riealaliag I tb aa.glaiwW4 af Itbvaa aaUliMra4
la M4 Ibal all p'-u.f Miteta4 IbafaM belag
taby 4ty awua4 IWra-., auy Iba-a av4 lbe
aopear UtVaC a4 coart aad ba beaid fa lb ouaaaaaw
If Ibey aw raaaat, A 4f Bavaew 4 l4l.
iWwJ Hr.fv&Y IUI.U B'fW.
COlllakl(llCUa AfrTirke' "
i riHterNHFatllOXCHUvtaf Uaa aopWaud by
1 H. PruWt iMn, Uii ia firvi 4 JtaMai.4.
dauimaaa.am la efv, ataaaa aad a 41 aH
(laiaaa aad dVaoatkda aaf uimm gala Jaaae f,
Maddaa. taao of Mtrk-ara la aaad di.lawi aUar.a-W
and ail aaaaaolb flaw Ib lwal (M 4y a-f
Vraobdra) A V. t-t&i belag U 4 by aaiaf raft W
thai pwrpMe, w doUbareftu WratVy gir wiim lai
w w ill iua4 lo ib baaao. 4 our aaid aofaUaat
aaeaai at ia d a ell tag how U ptfmrf NadaVa ta
fndgafaier, ta l aavvary of adaa r. a fr
Meday V bty aell, liav aaaa aiik JI tmf
a,'. I- P U aabfa4att.
IW ai r4i. rvr, laM.tbfb, ICI.
Jti re 4 kd M aataaOA. t .. mr.
Rutland Academy.
fl'lie Vtaial.4i ad tba. I.Maltat-at wtMaaaaaMM.
1 a. Mii day. ta4. 414, lait. 44 aaaauwa ,U,.4
U A. H r.MC4. A. U f.ia.11.
ui.. t. r rrAit,. twMt,
TUITION
f.f abaa IU .lltb 4.b ad lb"""
UlAaaalf-TV. '
l"la4 '
4 wnbaMtriaataaaud li.
. "-'l4M4a4b4. 444. aba.
latial 4 44444., '
bi!l.,VIlva, fl,( JIM, ,
" f. .'... t,"
.Cccit.l iNntiffo.
. a. i- --j . t"'i. i.
it1 tit t.bt..4t, l I..; n latawM
144 l4, .4 I i Mi) l ajmal
...all. 44 444 r4a.4l444a4 444 14.444444 4441444,
14 ... 44 4441 14-444.1 44 1 14 Hit, 44, 44 l-44444 ,
'tiLliTii-". matin anTfty.iaav.
.4,144444 bH.4 ll44dt t..4-,4 .1 . 14-4. tH
.1 ,t-4 l44ai, I.H ad tvabt w ..at aatial.d.
4444-414444. a..J.4 4Wa4-V.444.4trN4.
b4l4 44-4H 444.4,t 4 I44-4M 4. bli4tl .4 M id
""tTSSwa r atbl t444 IWI lV4
tb. 44414141 m a44d 444Mt . 4-4 4a44 ,4.
4144 4 a.444a V. 444 M4B44 lM 414444 4 4
I. .14.1. 144 4441 44.. 4444. r4jtl
'??J.?ZZ?ZZ.m
44 44IV4,4. t4 4M i lb4 4444 '".jOllj
44 4444 I 4444 HI 4 444444 tft 44M D444IWT. 41 ...
tlaM UaM . taaa tmm 11 4J lf ll , V
I rOflaV, aa W mmm mmt4 V W a
VWew eafw 4 tm tf iwvvw
ea re a.ee-na "i-aij m - -
i mmmi a.i aa, la rfaal afl r-
paMab4 a
mmmt hm a4 aa.4 H Vmm m
Stared la vw aabaaa. alaMf M
'OMnialtl.MlMt H'l.
1 1 Mill ..4444. 444 I 4M4. ba., 4444. b, .
1 1 1 raab44t44l, W IW V4Vl4 44.
iaaaMMl ba 44.4.1 4v 4t4v44, 4.4 Mat a-l
aiawai 4.4 444.1.41 4 aM a,44aM I'aawt tba
al 11-W44 . luaHbai tmad mttVaaain, bj laid
IHMI444 b44., bataVf ata, KaMaa tbat 4 4 4
14441 4 144 ,444.4 mt .ItMlala, aa. 41( lU
alatai., 44 4.4H44 da 4l44.b444 44 4444,4. lb4
M.aa4 Ta4a44 .1 4aa.l, aad Maaak, t 4 aa
.Vl4l 441 444. 4W. I" W, 441, .1 t 414,
444 akal i.tanarlba tt.44 iba .." 4a ad I 4Vt
A Ii iaa. k tb, 1.44 im4 , 44M laa 1 4444
44441444 l M4444I tnai, 4444 4.44441 14 44 I 4al
4414 Ul IN. 4 4M.
44444 .14.,, 1 1., 444 411 44 ,44 1 141.
III. V l'b, I
I faaaaala x 44.
bia ,vuiiVui. um
I t
t iiniiuiMiu Mirit r,
IIIIICI MiUalilMJI batata Win 4H.4
4 I f
I laa Im I44tab44t,4t iba IKaoiHal Hat
Ua4, 1 4M4ta444 t4 t4444a, aaaaMa baaa
4-
all.l4lanaa4 444aaa4a al all Kt-4ta ai4u 14,
4.1.1. a, 4,444 r-.i.4 III, al Baittad, I I4l
la.tlVt .4. HIM 4. K444bl ,144 4441.4 IV 4)4 Ut
ta, .t 4,4 ib. a4t444 al aiaa-ata, aaavla.ldal
IUi4,4l M 1. ,.Ml,..r.,t4l4U44. rjlibavfb
44, 41 J4444t a.tt.ab4 44 Ib4 4444, 4 .4,44 Mftf
t4kt lr.,4.414. a'lKab, A J.ul S4l,
I' M....44.ir4f 44.441,4, 4 b4ib4t.la aiaaab, ii.ai
twiiiaa,, i4N,i.4wb., . It Itat ib, tia.4 1144.
44 41 .aM t-atl 1-4 aat. 4a44W44 ta 44T4l tbtl.
4414 1,14Mb' 44 b, 4144444141 44. a(W-44.
i.il .1 Ull.44, Vl, tbia Ulb dt f Ihjmiabtt
,4 II 1444. ,t I 111.4 I. 4.411,1.
I IVlata.
bl II. t nonM i.
tlM?llHIr.H, MIIU'W.
Aft! Iba miWmWi.. b4lac aN444tad b, lie
II...
1 1 I'r.b4l taairt 4 tba llfi4 4 raaiVlaa,
ri.aamtalfiwee to teeetv. vftrat4a)a4 aANat U
tlaltatt aa4 dowtaad. e.f alt tcaatat atavt tb-eHt
M iNiti naieii lata vrf rawiet taeaw ajaatJVtoarraa
d, tvrt-eaia4 Ww.Jfe-jil aad ail auawTai A
lUtb day ol ,i.v 4 tagklUw4bytMa
rave m
KWI1 fit
that wipHe, w d- tbeft-fva giva hW tbat
we will ftlleed tHlh hoeaaeaaa ef eavt h Mk4i
twaalat the rnvf. tl. Itrntale n Fa HaaVUt
ilav Oaa.aeit Tmn lav'datk A, U.aatrteitatwb
P. M., unaaidrVai.
Haifa! LI'wlet Ul tMh day tfVtttmUt, A. IV
114.
M ' HAJniU,7l.V 1 4aW..
4 OnMUMlWuilw MITIClSa
riMlt'.l Sm itaMOM'U Latlag keen ftafadaAed fy
1 Hall. in Priahai Oourt, Ki lb inaliMt al tUi
laad.l'mioWiwoer to latlate, aiimla. w4 aya-t
all 'iaiaaa and demvad t-l all )r4oa gtiat tb
etler M aat Mat' Itegaaa, lata af lltt4 la e4
tiUllkl deraaavd, btriby git a aeua Ibat we will
inert bt ll mipot a4 etiaa4aag aad afV'W w $ lj
tlaloia altk tatereVdhf a af tba 4Mael In a4
Ptikhrd i' th Mtb4 M'-o.laja aJ January and
April H ltif'ntaf.tvVaik,rlM hHI fo'vlawk,
V M aarbol aaid 4ta, and tbatalk oaalKaHt-wt ll-e
:uh 4i of IWember A I' ll, ib tiitr lra.it. i
bv a a til t aiUlt f'll aald cre4lt-ta l leteut their
cliimv u u Lf iaibwa and alUwaatw.
IIt4allllUfotd, VI., IH Mh 4ay i4 tatMbu
A H IMi.
ii r laorimtip i
60 n f m.Mn:i., i
IVo attaalvlirna.
P TATK H VFHHtiNT.f I )U It i.Mftttrd tlrfit
DaeiraVta ffali'akdf.aa. 1 1 al a tll -a
of Hi l'rbal (Vurt ol tbtaatd Htftrt el Rullamt,
bridal llutlBi.4, la n.I fr aald OLIlUtoo Ua ttU
day of Ikrember A II levM.
Iteitctit Hon llarvet Hullaiti Judge.
berraa, William II lartmb adiNtMtrWr r fll
i tale of Jaiuea Jidiiiaoa tof Rblland a aaH tUt
tricl dr-teaaed iMiea-lat baa tbia day a (oiled t. tl
aald FMiai Court iniotng t rtader aa at fount vt
1.1 admlnlaliatloii f f aald eaWile,
Threbr, Hi ordered I y aald Frail ate Ormrt thai
lb eiaiulnaioiii of aaid arroaiit b r albawaata and a
oecrr to Ih ecana rhlilled thelvto a-f ibe i.l4
r aaid e atla after pat lug the alptua a, e4miue
traliou and Ih delta of aald defeated b arid l a
earn are htieby if let red to a apuUl reea-t tl aid
Court, lobfl.eld al ih l.Pl a of the HntWlrr of aald
i;.uit, in ituiiaiin, in aaid in.iriri. or in itw.i ay
taeitig Ih tdyfiJan.,A.i. IftVl aM that oolt.
llHiieaif It glttl. by )xijfhtig g reli0d M'py I f It
record j tlal oidrf Idle we aucc avail ill pil l t
Iheralu.ia Ih Hut Und County HruM ftive(-a4l
Iiriiited al aald Hut land, and f liiulatlftg in ll teil
ailhiMid cf thoe luleiealed, Iu order Ikftf at) rttli
laittlfated (herein being I he it by duly ha4lfid Ibatrajf
may ILen and Iber apieal heivta alt l'a.tll aad b
beard la Hie prrtii! If Ihev ea cue,
A iru f'i-y of tt-dird, HENRY, ll,LUUif,ii.i
HI'A I I. 01 VERMONT, f I E U raiermterad ibal
lh.trt f timii4tt, I at apetial ria4i
nf lb Probata (un of th aald IM.un 1 1 1 liotlai
held l Rutand, la and U aald Hielrut H lh Vtb
dav of Ilereiiibtr, A. H. IA4.
('tie tit, Hun Harvey tiuioni, Juitga,
Whrraa, a rrrlalit imlrmtaent la wrifa datf-l
the tfTtti at.y a.r Iiaceml-er A H IWJ3 -anitig to l-a
Ihelaal will and lealamentof (Jftlab ItaotU lit of
FillafurdlnaaldHlattiitdMeaeedhaa iea tM rtay
preaeiited In ib eiid Probal t'awtl ly ia tHia I
llende and Charle J llrnd lb eieeulet lbMMt
nantetl in nJcr thai aaid la.iruuirhi way be duly
protaxt and aiiuwvd by laidCoajit aa aald U-t will
a lol Ivaianieiil.
To r fre, l l ordired by aald Prrbsla Oourtthai
Hi probata ami alluwaitca of eaid luttrtouviit a aaid
l will aiid teetameiit and th iimf ar hrtel y
te If I ran hi a atatcal eiauo 4ad I'a.ixl to ! held
atlh ninr ullli Rrglwef of aiJ Cm it, in Rut
land. In aaid dialfkt, on lb 11 Jdouday, Ufaig th
la day of Jan.. A, l. laU, and that a. Im tbio f
b glten br pubilhlnga reilined ta ry I Ih ! d
ot tbia t-rdrr I brae wreka aaarreeaKtaty tethui
I here ft, a th Ilul Und County lit raid, awaw-ef
printed aieald Rutland, la order Ibat all papain li
ttrea-trd Ihecanta being Iharrby dvly CattMed Ibeict,
ma) then and there apt-ear beWe aat-t t'cH4iltind r i
laaat each pfiiStiaftad allow ance ir lbr t rauae.
A truerupyof rrraird. W Ht'itY 1IAU Mtg r
rTTF. OF VERMONT, ( 1)1 It tiioiUri.l
Ihtrni9f UV4t it 1 15 lha 4 . p-.
artaaoiMbt tb Pnbal Cayart el ttieaald litalrklarf Rat
land held al Rutland In aad Ul aaid blibl4, 011 tba
day or Iter., A. H Ifwt.
rreaenl, Hon, llartry Hulf-a, Ju4
Whereae. Oavid H rahln adrMiabatrab t a f tha ea
tat of aUr, t'bbi JatkiHiaa al of WUti"!w iMJaJ
Iriaalrldrl deeeaaed inlMiai h Ibla aU ('areeateal il
tb aald IVbai IVuil a petiiioo I wftjleg iharvia
etling b'nb rertam Carta relatit U Hi aliuatiou of
aaid e.ute whereby it apt re thai la ordir topiy h
VI lien a a taf adioiaaeliatlajt Bud b 4bi t aaid rl
teaaad it 1 aeeeeaary to aaf I a patt id ir, real e-ial
of aaid dMaad,th4 a (-ait ut aald teal 1 aiaie ri 1 u
b aold wllhtbul iajiiry lo Ih inl area tad in IU 11
m i ml a,r and iur fu ., valla; bl laaUII I giai 1
bialhren to Mil all aaid real U iaaaMikg !
tai fourth of aa air of lamb with dwaltlag Waa
and our btilluiagi tbeiooa Mlual ia tb VttMg of
aud Walllatil -fd.
'JUiaU. ii ia ..rJr t.d ty vail rnbat Caxalt Ibal
lhliBig a4 deelriua i-J aaid t'lti N and ft 0
aaua arIaieai reefretH a ti4 aoa t-f aaid
Court, wl Jirld at tb alSra of Ib4 begK'ar af aald
Caotart la Rutland, la aaid lMrtM, 0 t-m 1 .4 af act.
day, Uiag th fat 4y of Jan., -V II. ItiCA, a4 fUl
avrtia tlaref ba gttH b) puUlabll g a I fttia d f aaoy
of tb ryaod ol Uior4er iha Matk oeeeivvi,
fafatbioa I bet a to Iu lb Rullaad CtoHy HUld, a
new t papef printed at aaid Rati ad, la Mdt t lbl all
priaon intcieeted ihvreia blogtbtrei 4l r. lib. 4
Iberaaf, may Iheaand Ibel aptaeai lb Iea4 M aif
bd b heard la Ih wimiio tl thai eeelvaae.
A tine copy a.fuf oral, 1 1 LA it V JJ Ai.L,Et blir.
trr 't F. OF VF.n HO St,l I ) K II MweaalMl, ibal
ltMl,uf H U , a. J ) al a t4 eeiow
of lla FriUllta4MrtvffhWlUi7tlaf BaHaae,
bald al Rut aod, la aiwt fcr ad 4l-rrWa. mt to l,
Monday, he a lb4lb dy mi laafaaal-M, A, 11,
I'reaaa!, Iluo. HAKVEV (Jl'Tf Kfff.
t'lar, WtHlaw Kl,adwinMiaar Ib Hai
fHl Hour a , 111 Ol Wag4bd, M aaid IIHlMi
4nm4 iotealab), baa Ibea alay prar)4 fr Ibe
aaid Feadaott laoii, a pt4lav iaa wniiar, lt-lei
eH'ag b-jih rerfaia ibu rafallt fa fi e4ifa.a t
aid aUU, w bert ay il appeal tbaf a awdaf I-pay
to tiavajdvab Wadwiaaaabdiralbi aa law 44d. -ftiT
atrad tavd, f , nwiry l aatl i fl Hlaw of
aaid daw..! , u.. tnai ia am 44vHfA ailed t4
of a daaraU u- af tiaauj twiy aria 4 aad. etoe
la aaad ailiaigk id. aad thai km Uy lii a gat
a 14 to r.lffcll M.liroVe,a4 .414 WnHl a- u
foavey Iu bwa aU iaaea m ! iaah4jaj,Ma4
tawiafdrcftaij ilttau aarv Nuaf 0wrt a ra,
Lian a lU4awa ttttU la re aarat f aab de,
ej. aeaw g tuiZtetl 14' tbefwa taadad-
lag laaa Um ( eM 4-af.' atat b lib
faad. M ll,a
r4etRcai oi aava eaa
fu afaVw l..a, U la4 Cvf . $f.
au. a I4.4H
rwg MaaJ.1 adtfavaari
'Jbiavf, ( la (,14a lad VyeaH TlvaVw f 'mCL lka
IdV dVearoag aad 4aaiVea avd ae4 peiMawa be to tba
eaaa (a ftnVy rfrr4 b a at on. a aaaaJ
taaarl taU bi4 l tb .VfWaaf (aW K4 Mf avraj
Court, ta K 4(44 la aaa4 4dlirvi,aaa ia aVaat H-4r
buag lb tuat day of Jaawary, A-1, btta. aaal -t
taadu iata4 a gvo by ib:aeg a tmm4 t-y
W U. feajufl m4 laa aedar i a JtUaaV4 raaoy
Jat4, a a a. papr Ki4 4 a4 aa-rttaaat, a4
wclag la lb lgbU'aaaa.4adW lLiaaaa4 w
e4ar ibai akt aoawa tatMawtdadtaaaruaawiaf -
dale a.-fit4 iWaW aaay ta, avd tua mf a.
fa4eUia4M aad b baarg aa IU laaaa., if awy
rto4 A t a cry ad reaw4,
frm lIFSttVHAU . raHr,
f (llftlaaiO!kr,lia rnf'ltV
Miir, l'9HJFbau1Fi Mt.ag Ua laaafcaM wf
J K iaH feaau t r-U4tt, aW IV taunt a i
faaWl, aaaw-ai4be kto aaaaaaa, mW 4jWI
aa) iaaaa aad iaaa4 4 aat 4mi at -.aaai F,u4Mt
Mbjaaalcwaf WaMtagkaTl eae4 aykafttVI auad,
buiV itbOi (itlaraillbttl H aw fcae
o'eae4a4g aad IdWwu.f aau4 4maa H U-m UI
4rUg laibaraab mi mH tM$1 .bee a ava yVl.
i4 . taW FU't ki4mf tj imw4f 4 Aa'(
abeilfaaaUt Aka4k, A H O, t m4 i-af k, .
mi iaiMbd dr, and !ibal aat aaaaUa' m-mm km l?4f
avf a veaaaUf A U frV irHbi Uima f by a4
araiataO I Jo! labeldT ai4 tiaaaa U. aaaiJaMa
aioi aad auaoaaa
fa4 WaidUtva iMKb aW -aeaAf,
ftHKtolm4t4 mMH t4 im' U Uw fU4l a-4
1 TaaJ4fta "tei vkf4, 0yaa, .-af
mm4 'iad baa4 tgib t.Ui i d)aa F- -
Harirbfc4 NnW. Aba, (" letvaay al
eo.dv Tv-Mta, ab a a adr4Jij rtw 4 a - (
fd faffbUg bUrak-ba t, ('War'
lMA4Maaaauilrf4f v ,'B-
dMM y aQdw a .a' w
fiavu, a xrirv , k
If) VtHKtrHtti
a
If
va
i i .4f-

xml | txt