OCR Interpretation


The spirit of the age. (Woodstock, Vt.) 1840-1844, May 13, 1842, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1842-05-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
FREEOOM OF INQUIRY, AND THE POWER OP THE PF.OPI.E.
VOLUME III.
NUMUEtt 104.
WOODSTOCK, VERMONT, FRIDAY, MAY 13, 1812.
ISAAC CllUKClill.l,,
Dlilcrln LtiMt-V ar U iiml .Iiliner),whulciiilennd remll.
Ilt.il al Ceiitml Slrctt.)
G. II. MOIVKH,
Dcnlcr in I'uglish nud West Indii Gouds,
Crnckury nnd Ulass Waro.
'Thrtt doors ivett 11 tht Poit Officc, Crntrnl Strert,
' C. I'. SIIRIM).
De.iler I11 nnjlith, Frein'li, iiml iluiucillr gnndij
V. I' Uouds, .Mi'.lrinea '1111! llnnl unrc nlu, Cnriictings
of uvcry desi-riptlon.
Centriil Street,
J.A.IMJNtSAK,
Dcderin Domestic,nnd Fortign Dry Goods.
(Llm slroet,)
n irrc r iin.ti nu a v
Dtalers in English and II', . Goods, Crockcry,
ulusa itnrl Hnril Irnre.
elm STliEET.
CIIAKI.Ua UA.N'A, JU.,
Dtaltr in Enzlhh, r'rrnr.h nnl Amtrie in GaoJs, Croek
cry, GHJ nn l Chini H'arc.
(Ellll slruct,)
0. A. Jilt YA.VT, ! Co.
Vetler In tlti jllili, rrtii--:i .iml Aiitcrlc.111 Dry Gooua,
W. I. ri'in li, nml flrnccriei.
Crocltery, (Jlim nml llnrd Wnrc.
Elm Strrtt,
GEQ. II. CIIAl'MAX,
Dtakt in Englhh, Frcnch, American and
W. I. Goah.
(Oppnsitij Whiini)'i, Oi'iilral sireet,)
witt & iiKWi rr.
M E R C II A N T TAIUD1,
A lirje lot nfri'ndy iiinile clnthliig, rnmt mtlv nii liaml,
(I'hrce (tnors rmt cflhr I'nit Ofice,) BC
CENTKAL STREET,
V. II. HOl'TIHiA'l'r..
MEROII A NT T A II.OR
(n.NE D00R WEST 0FT1IE POST OFFICC,)
'Vntrnl Hlrerl.
ALIiEHT KIXG,
DUALER IN IV. 1. ROQDH, FLOUK, AND
nnncF.niKs.
(Tuo dnnrs cat nf thr l'nt OflVr, Cmlrnl tlrrct,)
oKoitnr. .ii:i,i,i.su,
DEALER IN FLOUR, W. I. OOODS AND GRO
CF.niF.S, (CSVTRAI. STnnF.T, OPPiwlTr! WIUTNEV'k 1101X1.,)
UUSSHT.L & CLARK,
w a t c 11 m a k e u fj , n i) .1 n v n 1, 1. e r ss,
orro'iiTK wiiit.miv's inirKi., c.vr-in. HritKEr,
J. II. MUItDOCK,
WATC'HM KER AND JEWKLLER,
Aln, kcu, oa h i'i I Ti, Minl-il TiiitriitiictitH nml Innc.v
irlli ln nl'pvcr) ileicrlpllnn,
CKNRTRAI. sniKKT,
R. It. II A IL i: V,
SII.VKH.SMITH AND I KW KI.L.ER.
orfiiirBviiiTiBvN iiotki, cKvrnn. mthkkt.I
XVI'IHVIRI. l V'u.l..
IV I r "f M.lKKfl .I.Yt) JRU'KI.I.KIl.
Dotler In Cltick l.nntilns al w phto, CniliTy nml, jmr
T'l 1 'H'l'ilnn Mi-itlflnis,
Cmlm', lnilnf Klm Slrrrl.
fAIU hTnkp k I'AI.MI'.H"
HADDt.F.Ri), lHn Vl'.it AND TRONK MAKKRS
oiiisn ii.inim, !n pniiMpri.r ttrhihd tii.
(.9 '' imtn'f rtitr!,Cntt"tl Strrfl.)
WARIM'.N M"rn,
SADDI.ER3, HARNKSS AND TIHt.NK MAKERS,
KI.M SniHRT,
(Ticailnnrs nnrlh of the flitnh;)
E. A. IlOriiV,
If.imess iiml((!r, nnd f'nrri.isi! IrlminBr,
Hmr t Etnn' lliill'tin?.
IM11I.0 IIATHII,
MANOrACTURER OF TIN, 8IIEET IRON AND
CDPPF.tl VA R E.
(OncHooi tmloflht Conrt Itousc,)
Cni'ltT HTUF.F.T.
JOILY ULISH,
Denlcrln, ind niiiniirir.iiirpr nf, Smvci, C'ojcr, Sliccl
Irnn nml Tln Wnre,
(Centrnl Slrrrl',
MK.N'UY IIATf'll,
TIN, COPPER, AND SIIEET IIION WOUKEn.
Oif it ti'iM nf IJ'iinn lh', Klm Mrrrl,
JOIIN II. linilY,
MAmtlNIST, ANIl MANUFACTUUER OF
lkad pipe and pumpsi stoves
andstove fuhnititiie;
Mio.fllicet Irnn nnd Cnpipr Wnrp nf evrry ilr'crlpllnn.
OPPOSITK TIIB J CK.NTIHI. RTRKF.T.
Ui);)r k A'.iw. MAVur.u.Toiiy.
TOfi & DICKINMI.N,
Ktt? cmitmtly on hvtl Grntlrm'n'ijinr Initi aml
;m.H( nhi, hillr't gdltrr l,nrt nml hnri.
BIioji lvn clnorn WP1I nrilm rnnrl llonse,
Sfiril of thr J.'t I'. iildlns,
coubt sTnrr.T.
iioor & simr. m wnrAcrouy,
jnr.i. eaton. a?piu.
On dont'rntl n f tht P n 1 1 oftee.
CENTIIAI. CTRf.Kr,
II. C. T A I T,
T1l.nn.
(Ovnr J. A. Dunltar's -lnr, Elni Slrfiul.)
MICIIAKU .MVtillS,
T a 1 1. 0 n.
Ovtr Q. A. Drininl (f Co's ttore,
(Elm ntrrcM
wihtney's nori:i
Corntr of El m 11 nd Centrnl s l rc e.i,
II V S. V II I T V B r,
Ii A C T. H HO T U I.,
IIY I". !. AI.DP.N.
cnnitn of outii aid onr.EN Tntnn.
JOHX It'ITT,
t'ainur, nnd dtnhr in ciirriiizei of all kinds.
(Huiir of HJifoii'H llulldlng,)
i:n. s. day,
Carrint. n d S 1 1 i c h m n lc e r,
(Henrnf lldm's lluildinf;,)
Mmufacturtmf,nwl Arn'rr in Kihlnrt furniture of
rvry nrKcrtpunn,
Oprin.llr llir Jnll. rcnlral Hlrcrt,
JOHA'.Y. WHITE.
Ilo uteFninler nndChuirmaktT,
(Rr.iriirndrnn's llnll.llli;,)
i.ivr.iiY sTAiti.r..
tj v m 11 n n r, n p a c k e n.
Cmirl itrrel,
DltS. II II R X K Tj Ii ti CASTLE,
piiysicians and KunnrnNs.
(At Ihrlr ilace nfrciidenrp, El:n Slrccl.)
DK. 1J. tl. I'AI.MRIl,
(Offlce two door ent nf the Ilnlrer.illt Chapf I.)
CMinCII KTHr.ET,
D. II. KMIIJAM
Blitcktmilh;
tsaCCr',,0It T0 tORF.NZO PRATT.
Hnme nnd n nhnelni, and ntl klml nf rmtnm work
carrin;elrnnln nnd repnlrint t nUn.cnrrlajP nprlnes nfet.
ry deicriptlnn made in the heatat)l and alinrteat nntlce.
"aou!iDTiiF. cciaxea," 111011 teet.
H. O'HARA,
BLACKSltlT H.
Hi'lt and 01 thielnf, earriat irontnf, nni euilom
wirkaf allkini,dine.tetthilurabitily nnd dttpatch.
Oae dsor eut of tho Jatl, Centtal Btmt,)
I)H. KDWIN I1AZICN,
tifc at ut e r e 1 a e u c e oj Jic v. J. 11 u ze 11,
F.Uil STKKKT.
TIIO.MAS K. I'OWKIIS,
Ont door north nf the Efiiuopal Church,
(Cliurcli Siri'tt.
CIIAMJI.tOlt & HII.MXGIS,
ATTORNEVa AND COUNUEI.I.OUS AT LAW
IVtntrttl Mrul,)
L. A. MAIISU ii 1IAHUHTT,
ATTORNEVS AND COUN.CEI.L0ns AT LAW,
Qffice 01 cr 0.11, Mnu er's slorc, Centrat tlrtet.
A 1 1 0 r n c y a n d C ou 11 c e 1 1 0 r s atLaio
j. m iit;i:A. r.
A t t 0 r ne y and Councellor a l Law
(Mln Stri'ol)
WINDSOR, VT. fC
s riJUtJll TO.N k I'KltSON,
A T T O R N r. V S A T LAW,
Chester, lrl. 80
II. E. Stouoiitox. I. n. I'kron
A. J I1UNT0N
ATTORNEV AND COUNCELLOR AT LAW.
lir.TIIEI., VT. 8(i
N. IIOIHNSON. Jlt.,
ATTORNEV AND COUNUEI.I.OR ATI.AW.
NORWICH, VT. 8f
N. RIl-'IIARIISON,
Atlorney, and 0 0 n ti c e 1 1 0 r at L a w.
CIlESTEn, vt. 8(i
J. ,(i IIAWKINS.
A T TORN i: Y A T I. A Y,
FEI.Cimi.l.F., VT.
sAMur.i.u. i'khm;,
ATTORNEY AND COIJNCF.l.LOR A.T LAW,
WIM1SOK, VT.
Mr P. hen leive tn rcfrr In
Tlic llim, An AII!K, WlixNnr,
llon. Wm, C, ll'i iiii.uv, Wptinliialrr,
lln.l. Diniki, Kr.l.l.'iGn Rnrkiii:li 1111,
Hnn. A"A Kl.VF.o, llrntlli'linrn',
Jim. D. llnt)i.KV, V.i llruttlilinrn'.
rrMr P. tnki"' th(! (iiIliT nf.lmli'p Alkcn-. 09 1y
v n r o n 11 011 s 1;,
K UIT II V J. K P I.S K r.
MONTPELIER, VT.
8(;
DAUTMOT'TII IIOTHL,
11V PARKER MORSE,
IIAN'ovt.R, N 11.
80
JOB P II T N T I N G,
l RVRIIY VAHIKVV,
T r a 1 1 v a n 0 V v o m ji 1 1 13 v r c u t c 6,
AT THE OfnCE OF TIIB,
JSDtrft of U)t Kgt.
(Caitrt Streit, luo dnnri mr 1 n lh' Courl llause,)
WOOD.STOCK, V'l'
l WIRI. Ii V IM..N VK,
ONLV MANUFACTUUER OF MEPFORD P.UJI,
SOI.D ut whnl("4nli' liv REKn t flpu'l.nivo, A'nAvd
nlilrh Ih tlin cinlv nlnro In N'nlrin whlrli It rnn In
liniijlil l,ll,pNc mlil l.v Misin it II11.1.. Xn. I"
Cpulent ulmrf, nml l l(ii:i.(iw. I I I filnlr nlri'i'l wlil'li
I'P tlic nnl) fcloris 11 .'oitoii iirc Slidlnrd Hinn nni I
tii'iishf lOa-Cin.
Airil W, 1313.
I KK I XS V I I.I.R A OA I) EM V.
TIip ArniliMiilc pnr nl' llila liiatitiillnn U illvldnl Inln
fiuir lcrius, llirce nl'cluvcn itml nnc of ten wtxka coiih
lncnrlM'j ii riillmv 1
HPKI.Vd TERM. Mnrrli, 2d. II WEEKS.
rillMMER, " Jimr. lat. 10
I'AI.I.. " Aiiainf, flln. II "
WINTER. Nnv. 3ll. 11 "
TIUTION C'nninion En;IMi lirnndira, M.nn
lllslicr nl OIlcnl SI.O'J
Frpiifli llrnwinsnnd Pnlntlnj rnrli plrn.
Tlic Instlliitlnn ulll le 11 mler thv illrcrtlnn oflu form.
it tcnclicrs.
A. P. CIIASE. ) ..........
!)'! S. A. IIIII.I.Ill. -"Iac.y..
8. IIEI.EN RICIIARDSiTcnrhcr.rimnlu Demrtmcnl,
nii. (j. it. iMini.i'S'
TOMATO PILLS,
ENTIRELY VE6ETABLE,
AfJ A
SUB3TZTUTB TOn CAIiOMEIi
ARE
UNRIYALLED FOR EFFICACY.
Tli ii' litivt. ti.iti iiliiHKlniilU ai'il .itraliitl, ,rliliiil
linvc r'cPclvt'd 1111ivcr.nl nMnrnljiitliiii In the lieiiimcnt of
Scrofula. Dumevua.
Janndice, Itlicumatism,
lifliienza. Cauchs.
jYervous Diwim, Cnldt.
Witnm Uiseutcs, Acil Slomachs,
Cnstiveitess, Calic,
Ileadachc, Calarrh,$c.
FOR SAI.n IJY
j.nrwvtr.
Uim'iI'U A N'lclmN,
M. H P-nrlnr,
llmwnrili .V: t'nitrr.
WnniNtnrk,
(lnerlicp Vlllnje,
Prnpliirvllle,
lliiriinrd.
T I H) M S O X I A N .11 F. I) I O I N I : .
purf. j.v uy.mur.rEtt.trEi) MEDiciys.
T NVTIPI.. RVNDM.I.M Jewrlry Slnrc, lf kfnl n
A jnnd niiorlmrhl of TnoMMiMiN Mi:uici.i:, con
lllii2 nf
Rlininiitle nr llnl Drnpi, Rrnwn I.nliolln,
WIik llitlon, J'nlvrricd Sllpppry Elm,
l)nenirrv Strup, Mrnlntv FiTiie Olnlninil,
V.'nelnldp Jcll), Ilrnllrg Hahe,
l.lnlii'ii-iil, f'llmnliilii'R l.liil.imenl,
Plnp l.nlielln, Cnniinltlun,
Cnnsli ll.iH'im, Cinfiinc,
Ncrvlncnr Vnlrrmn, fiilcr lllltrra,'
Orpcn I.n'ipli.i, WniinnV I'rlcnd, Ac
ll I'ornlc nt tliP fl"lnii prlrpa, nl
ApniiJ, inu v.i ru.istr.i. n.tyn.ir.r,.
WM. BKOWN'S I'KNGITi I'ASTH.
TN nne ndnntn inn rnn prndnfii n polit'i fir miHnr m
llrllWi l.iHIPr.ll lirltu 11 pnlr, IjiciI mllinit niiik
H a dinl, H'hlPli l n srpnl n'ljpcllnn Inn pmvilpr. I.nnk
lnniirA',nveind IJrnlc. If wm wrpild Imve IIipiii iifil
aml hoirim n llit'il lnlrr. Prirr, 12 I 2 renln n rnll.
rmnllle rn l aiiniitled ul mn.t nf llm Druii'nt ai'd
fSrwer flnrfi In llntnn. Dfilm r in liPKiipHiril nt Ihc
mwnfocf ire' prlrr, nf Dann, Enpna A (Jn fiih. Plfrfn
.t Cii.. Wm. SlP irm .t Cn., Wm II. Ilr.idfnnl A-
Fn-nVhy J. A. DIINIIAR.
Woodunck Vt. 91. -
MYSTER10US.
X nnXTI.EMW Mnnslnir Innnp nf the mntt nnflpnt
l. nnd wenllliy fn nlllra nflliU rlly, wh'i mnt lip Ulll
knn-V 1 In 'i 1 iia-on frl"'iii h ivlni alnce lhepr IRH
np In r-cntlv. b'ii hent npirlif dnnlile, nnd fnrppral
ypnra r.infinpd tn 'iU lird. Iia lir en rptn'f d tn snnd In-illh
Iia rri iini'il lil r.ut iriil erpct pntltlnn nnd liaa iiilllr.l
kla cnrriaic, nnd nn'.v wnlka wllh cnc! ! We licpptp
lliH l thc rnllf'nin'a nn ilnerlptlnn n npnr a iifMllilp
nnd lhrpa nn etniifnitlnn In II. Wewlllslre lii'nlrtT
hla mldrri, aml dimlit nnt hl. Iinmnnr frrliii'a will p.
rni IIip liliert)an lliat nny nnp doubtiwr, mnv Annp
Ihp.c firt thmuh lip ri'qncl hl irmie miy nnt npppnr
In prlnt. V'-'nnj ntlipr flmllnr Inalnnrra. Mr Ja?. (J.
nrrnoM., III ChrHtle atrcpl, hni hfpn rplnrpd, nnd wlll
(Itp pprnnnl ninrnnca nf IIip f.irl nf lila pihp. Ilntli
nerp rhpnmatl.in, and rnnlriicted rorda nnd alnewa.
Ilnwlini lliln hppn ilnne t
Jn'wrr.nv the nin t'tsrlahlt EHxrr Internillv,
and nriert' Ktrvtand Bont Linimtnt externally. ,V.V.
Ilrrald.
onlt fnld by COM8TO0K Ai CO.,
71 Mnldcn l.anp, New York.
. IIOSS Jr.Wnml.lnrk, Vl.
57-ly tl. 11. irr.trrOX, Nnrwlfh.
J. C. niinnhS. Hartford.
A. tr 11. iTJttnitER, Windanr.
COXSERVR OP HOIXYIIOCK. One of Ihp
beat rnmpnnmla itmnne Thomsonlan medlclnra for
Ciulnry, Cotda. Rhramnllam tff.
Fortalc at th Jewelry Stori of
Dee.3. It. RJfDJLL.
WIM.IAM HROWN'S
COMrOUNU UOMiSCT CANDY,
TITEDIUATKU Pnicu C cta.nt. 19 ck.-I aj.,02 1-2 cla,
11 lli. A ri'iiiiily lliut Ims fiiiiitd 11 gnnt ra--in I ian
liir Ihf cnrn ul coiifln, culila, w li(Mi.iuy cniijin, (iiiiiii.it-,
nuru iliiunl. nml 11II ilUiiiMa nl lliu I ul. i uUult la U, c-
ti in v uau I'nr clnir.nj! 1I111 voiif lor 'k-ii linin or I'uklir
iS'ii'ukira nml in ci)iiiiut'iicp nf tlic cui',sli' nnlc nnd
wiiihIitImI uillcnc) lur ciiriny tliu ulinu cuiiiiiIiiIiiik, lini
oiiixil 11 iiuniiiir nl uriisi-is nnii uuiiii'niuiiira m ruun
Uikil 1I1N vuliinlilu inugli lin.iil). All inilliitlnii liux Jnat
lit.cn slinwn iiiu llh in) iiiiiiiittiniiid nn Itn-ramly , vi
ilciillj 111 iki'tivc tlic pulilir. I nr llit tiiiiiiiiic ;iinUll
i'iiII lnr "Wm. Ilriiun's llnnuM'i (.'iihdi, Midicnliil," nnd
sci: tliut tliu dirucllim la ij;iiid lj llic propriclor 11111I tlir
i niuly Btninncd " Wm. IIiiiiw.." '1 liu Iruu itnlrlf U lur
biile In llnstnn, nt wlinlisnlu rml ri'lull, Ii) the MuiiuIhcIu
rcr, rnrntr nf Wiliii plon nml 1,'llinlM.
Fnr .ilf by J. A. DU.MIAR, WnoiKtnck, Vl.
NOTICI3 TO FAMII.IKS.
AM, I.OVER8 OF GOOK IIREADnrnrii ninincndidtn
niiiki) u-,u of im. IUtOWn'X I'ORT.MII.E CAKE
17.M.S7' tis il iniikis tliu liruml iniirh liciti-r thnn tliuiuni
iiiiiii niodi'. TliP Vt'iitl Im Iii u Iiuiii 11II llupiili! Inriillrrli'
mnl.ti lliu IiitiiiI in'ilictl) whllv nml ilslit b n II nilnilr
lur alilp'x ii-u. nnd wlll kipp I11 nll rlliniili r. Il l Mv 111
l'll 1IMVC U1' 1 11 llii-tiin, 111, d 111 lll l liri'l.lilllllil.,S In I'I' II'
I't'lviil I'i 0111 iiliniirli rii. Nn li lli 1 nh 1 1 1 1- vuii.liiirl
ll I'ricnil; iimt 11 1 J nlluT inllrlta umd lur lini l.rnili,
lliiin tlic iullo'w iny ctrllli't'nti'.
llo.itaii, Nnii 2CA, lc-II,
Tlic nnilcrhlsnid linvlng innilp ni' il W 111, IMiunV
PnrliiUie Ciiki: Viii.I lr iMi.g l.riml, iu diir t..ltilt i.o llii
iicw irpnriitlun ul niul U lnr ln ili'r 1I11111 1111) ullitr nni
clc uv Iiii u citr iiiiuli'iisii ul' nml wlll uinku tln l.riwl
iiiiiili nliller nnd vcr) Hglil, mid r l.tlicM' il tu lip liti;
frnm nll Iiitpiiri.' Ilinliti.l".
ninnl Ii) llic IVtr) Ciinksnl tlic Trininnl 1 Iniii-r, Pn.
vllliuii, Aiii't'riniii Hi.ii-c, niul .1111 II inn' lloli I, Ii'olun.
It In mnv In iim' nl nuist nl'llii' llult'ls In lliu cilv, nml
1111 buiird 'if it 1 1 lliu li'iiii.lii.i bilm pil'!! In .Mr ( iniriul i
liiif ul pntkela. A iiinc I" jnat rciihul Iiuiii Julm Ai.i.'t r
.1111, l':ulr iJnnk iii linnril tlic li'iiiililp llrllim 1.111, vl'i
ivrllca llmt lic Inn inni'ii iim- nf Win. llrnuiiV rul, Ini
iiinkiiii: Iii'i'iul.iliiili.i! luu Mniiscs ni'rui.H llit' Alliiiitlr, m 1'
i'.iii ri'i niiiiin'ml Itnalnr ,iiiirliir tu nny thlig ilc Im
rlftln hiciiil.
Tlic iilnivc nrtlrlc Ii mnv rnranlp b llic proprlctor, -16I
U'ikIiIiiiiIiiii Iiiti, lliiilun. K1MU11I b)
WnnilHi.Pki Vl. .1. A. DI'NIUI!.
N. iV 31. O. KANDALT.,
HAVEnilid up llic olinp luriiicrl) ori iiuiil by Wnrrni
Niiic. nn Cnunil rii ci t. hcre 1 1 1 1- ihUnd Inliulil
llieiii.i lM.-. Iii rimliiiiss lu iln nll kluiln nl WA'l'(-'li AN1I
UI.OCK ItEPAIIM.Nfi.nii.l Juh wurk nfevrr) iliki'rl'lii'ii
ilntli ilniiu in Wnk'li ri'pulriiij! li.'"i. Tlii- I111M' Jut
iiliii'iiiil linm llnslmi ullh 1111 ciilirc 1.1 w 111 l lnlni mibli
iixiirimtiit, cnii-lii.s ul Clucks-, Wnlclita, Ji wili), Ru
i'r' lu'sl Ciitlcr , avvtTii) c;itnl Knlviannd I'nrki.'l 11)
ul nll klm!, Viulin nnd IIiim Viul riirli..'",L'biriuiii'll ItniN,
lliiltmiiii Wurc uf lliu bi'Kt inulirliil nml lni'sl liialnniiidili
p.illt'IHii. Uniiib". hlnll niul Iiuiii; tinvillll llnkil!, l'cr
liinicr), Mnrnssiir iiml llcnr'i. Oil, I'liu-(Jntil lln.i!. Ac. Ac
All nl vtlilrli nri) uiii'nil, n ri'u.uininn' m mn nc luiiiiu 11.
iu lliis Ml'lllil) .
N. II. Plrisoi'nll nnd I'Mitnlncnml, npnn our hinior, tln'
Tlinnisunlni' incilli'liiu alinll bu ki pt nt bn) , II ilraluil.
i. V .11. U. ll.il. I..
WniiiNlnrk.r'i'pt. 20, 1811.
KEVl.ltl.MI I.COVI.It'l ri.
BALM OF LIFE.
tyi'.ll 111111 iii. nu... 1 i i 1.1, Jnr tln nml nj luimi'W,
liun,.htlima, llruucliili.it'.uvp, 11'ktioj.iug t'uncA i..ii
ntldmiasi 11J (Iu l.ui.gt auJ ll'ihilj.im ixliMnti.j
imeit nndrt commti.did 01 thc Mtdictu t 'acutli,tu iit.cv.
llic rtcrii t lun iiin Jmlu tmide l.huun.
I. COf i:i(l' (, CO., l'roiirntiri, Jndiiiii, .V. J". f,'O.Ij
.I , I'llUU'Ci .I.Mi I U. II IIUI. 1.3.11.1. IIUI1UI1L..II
vi ii .it i:n aritEEr, uLriEH.iu .h.i.kii, .tm
I'ltUll.tttU) TU .lUI'l'W ALLVMjMiii O.V '1 lll
IHHiViliiU.tJl. v fl.UMS
rnili: rltOl'ltlL I l)U l i:mv ril tlMll!, nlnii.at iliill,
1 iclliiiiiiiiiiU ul thc liUliibl ri .ti tul.l.li In laMir ul lil
uii'ilirim:, I'ruin l'Ii i.iclmio, (Jlti 1111 11 niul nllim, wliu
)i,iu lii'Ciiirit: ni'iiiiiiiiliil uilli lla nnturti niul clllct,
uiiniiiS uliii li nrcllic fnllimlng 1
rruin llic liintun MidicatJotirimt, Ai'Ciisl SClli, 1M0.
Tlic I'ulluwiiiK Ihhii rlint:l Irum nn iiitli'lcin llmt pn ir
uii'' Viirlitn Lnrynztua Ctir.itiiiiiliiruin,u or llrotu httn,
Ii) I'RANK II. IIAMII.TON,Pruliurln Ainli rlu Mnlirii
1111I Ci iicriil P.tllinlu:) Iu tlilii ui Mullrnl Cullic,
"Tlic lli'V. I, (.'utcrt'a MlMiiir,nlM linw u-nl mi cxlen
xlti'ly lur llii nllicliuu l. Clci 8) niin, bilimsa In Ihc
cl.iit uUtliiMlliitingciti:lnnil.li, lull V i'i ul lliui'pliick)
I'u.ntiliin'luiih uf !iicilli'itiiilii.'i'nlvhlrh. v.liilcli prniiimca
i'ii'('liiriilini, iliita nut liiiuilr llic lni.c ul llic nimiini Ii,
Ofllils iucillclncwclci'l nt lllicrl) Iu unk.i,liirc lla cniii
liuilllun l nnl lii ld Irnm tlic 1'HUFKaMii.N, nnd up Iiu c
tliu iruprlc(nralll annn acc llt tn !hr It In Ihc publli',
We tlicrefnrc, vinlnrc In rii'ninini-iul II, liiivics fniplnjnl
I in unr nuii pnsc, nnd tu the rasc of iiuiii) nllicrn, ullli
iciileil bencllt.
To nll ichum il man concrrni Tliit mn) ci'rllfy tlint
I Imve ctnniliicd thc Rpv. I (.'mcrl'a liigKillcnl, runi.
puiiiidrd uiiilrr thc nninp uf llic llil.M uf I.ICK! nnd hi"
lirvi'il auld cuminiiml la hnppil) rnlculnlcd tn ri.1 it v ir
111111 nfnll njri'a nml cci nllllrii'd uilh nriitrnnil rlirmilo
dlni'ii-ci. uf thc lniiK" nnd ulml'lpc, na indlciilril b
niiijlii,dilllnilt lirciilhins, nnd inli. Inillllirriil rnrlmj
tlipphct, Ifnduiinlatcri'd ueiltraiilliiblc rlirmiinliiiircMiiiil
n iitiirniriutv ilnaia, JOHI.PII T. I'lTM'.Y,
l'hj)kitin fy Surmon.
AunntN, Ansinl .IM, 1638.
Thla I'crllfli'a tlint hmlnj cxiimlni'il llic Rtv. I. Cuvcrl'
II.II.M Of l.lt'E, In nll ll rnnipmiinl pnri, c ilu bc
lli'e It t bc nnc nfllic bcst cnui'uuml lur cci'flii, i'uii
1 pllmn, flironlc liilliiiiiiilmna. itc, nl ublihuc lntv
nnt knunlidse, mid do inu.l I'nnlinll) recninniiiid Ita 11s
tniill.illlii.teil wllh Ihc nbnvp liiuiii'il dlicifc.
J.W.IA.NIEI.r!,M. t s.illnii
W..I.I.OVE.I(V,M.D.),"l"n"
fiORDON M:i:DIIAM,.M. 1). Oiinndiii'n.
II. lAWREN'UE.M. D llnliluimoill.
tln a.R.P!IEI,P3,Nev.:iial.'iiiil Aptni,llnrtlnrd,Cnnii
AiiEyrs uTf-ERMoyr.
J. l!0SS,Jr. Wun.Mnrk,
II. II. Nnvton, Nnrulrh,
' .1. U. Ilruuks, Ilnrlfurd,
Wnniicr )inwnpr, Sliurnn,
DniMicr, Ncvini I'lih, Iluinllnn,
O. (.'Ici.nu ,V Cn. Ilcllicl,
II Rlcluirdnn ,V Co. Rui'lipitcr,
Mcriok ll.n, Slnekhilt'gr,
J. W. I'rciicli, llni'ilnliili,
ti. II. M111011, Wcl llnl'i'nll'li,
Escrtun A Wnlkcr, Ennt Riilidnlpli. S7-1)
FIIOM I.IIDI.OW TO WOODSTOCK.
TIIE iibcrlbcra wlll rnininrnrr rnnnlii" n Tuo ri
Staic,m tliu llth ul Orlnlu r, frnm l.uillniv, vhi. Tu
im I'lirnnrp, Il ninnth nnd llridccwutrr tn Wnndnlnrk,
Vt., Icnviiig Jnlini'uu'a llnlcl, l.iulluw, nn Mnmlma, Wcil
nmluta nnd rriilmi, nl linlfp'ial'J n'rlnck, P. M ndpr
thnnrriviilnf llic Kicnc nml llullni'il Slngra, nml nrrivcnt
WnnilluPk,nt liiilf-pnit 7 n'cluck.P.M.t lcnvc Whltl.ct V
lluli l,Wnndi'tui,k,iiiiTiipdn, Tliuri-il iiaiiiid P.ilnr,lii)a,
nl 5 oVlnrk, A. M..nnd nrrli'c nt l.udlnw In llinc lur Ihc
Kccne St.-iic, whlrli lcnvct l.udlnw nt 10 n'clnrk A. M.,
nnd tlic Itiill ind 11ml lliirllnglnn .Stngc, whkli Ituvcint
liall'.i.il 2 n'rlnck, P. M.
P.inpngcrii gnlug Nnrlh, frnm Ihp Enat nr finnlli. vUI
Iiml II1I1 tliu iniHt ilirrct ronlc; na thcy cim Inkr lli
lliirlingtnnritnju nl Kppiip. Wnlpnlp, II. rnll, Chcilcrn
I'nvcmllili, niul nrrlvc nt.Wnndiluck tlic a.mip llm nl hnlf.
piil TnVlnPk, P M.s nlan, pnwntet Pun Inkc thc llurl
liillnnSl.ui ut Mlddli-bur.v. lirnnilun, Pitlfurd. llnll.n il,
rlirfv-hiirj m il .Mniinl lliill,itni'nrrlvriit Wnnd'.lnck IIip
a.imcd.t), nt linlf-piit 7 n'rlnck, wlirrc Sli gia linvc thc
nut iln) fur nll pnrlaoflhu rnmiir.
R. P. POM.ARI) A: CO.
R. P. Pnr.t.mii. Ptijmnith, "I
AinrsTi Ilivu.v, Tyion i'nrnnctA,, ..
Jn-r.ni Mirtix, l)n. yropnrlort.
Nnc l. JniiMiix, r.udlow, i
Scpl.2l. lull- 7I.tr
Tin, Copper nml Slmcl Jnm Work.
rpiin nilucrlbcr wnuld Inlnnn lilafrlcmlannd tlippnlillc
J. IhntliP runllnura tn rnrr) nn tlicnbnvc biialnrra In
nll Ita vnrinin brnlirtir, nl liNidd alnr.il, nriitl) upnltc
Whltnc)' IImIpI, whcrp lic will hnld hlin.rlf lll rriidlnia
tn nccniiimicl-ilc all whii niny fcrl ilhpcHril In pnlrnnlrc
hlm. TliP lipat nfatnck wlll bc krpl cnnMnnlly nn linlid,
11ml nn pnlna wlll bp apnrpd In kprp llm lical wnrkincn In
cnnainnt rrndlnraa to cccntc ordrra lur thc inuat durnble
wnre In ttila llnc.
ni itaxn axp rnn m.n,
fiTANI.F.Y'H PARI.OR HTOVES-(fnnralica,)-tlicnioat
bpniitiful piillrm In Ihf innrket. Alau,
W001.().8 OOOK.nnil ahcet Iron illTlngllue, COOK
8TOVE, and hppt Iron Slnvia nnd Pipp.
COPPER IIOII.F.Rrf A TEAKETTI.ES.
TIN H.VP IHtCKETf!,(n newnnd nmrti npprovcd nrtlclp.'
nARi) trjitE. tft:. (,c.
All who nrp In wnnl nf any nf he abnvc nrtlrle wlll dn
well In cnll nnd etamlne ihc warc nnd prlrpa, bprnrp pnr
cha.lngelacnlirrc. JOIIN III.IHI1.
WnniMnck,I)tc.2?.1840. i'i
20
GROSS VIAL3.
For mIo bv
JAS. ROSS, J',
Match, 22.
THRFIX.V.N'CKS OF THR UXIO.V.
rriuii ihu Kciort of llitiSccrelary nf lliu Ticns
ury, tindcr d.itu uf.Miircli 7, IUII, nnii coiniiiuiii
calt.ll tu C'uiin:s3, willi tliu 11 f tpro vii I uf lliu I'ium
idcnt, 011 llmStli uf.Miircli 1812, it iipnunrs:
lii. That tliu cslimutud i:.iundituru during lliu
iKonllw nl' .Mnrcli, Apiil nntl Alny, uxclnsivu ol'lliu
rcileiiiition ol In.'aaury iNolcs, is .a, !()!),() 1(1 lic
iuc at lliu rutc uf uti unnuul u.ientiiluro uf
Erii.KiO.
'lii. 'I'lint lliu totul psliinatcil rcvcnno tliiring lliu
sninu iiiniillii, u.uliiiling lliu pruct'i'da ul' tliu jjiub
luniU sit nii.irt l"ur lln; htiilcs, U $3,I20,UI)I).
3d. 'I'li il, ctiiiM.'iiiciilly, tliu uilimalud uxccss uf
o. leinl 1 tti ri-M uur rccuiHs, tn lliusu iiioiiIIh, is
??l,!)Sl,OIO.
Illi. 'i'li il, during llicsn iiionllis, tliu (lovcrn
tni'iit will liu uliliiid tu uxpcnd ihc iimncy 011 li.ind
uiilliu lsl tif Alurc-li, (liuing 1(1,000,) lliu accru
Iug ri! unue, titiil lliu iiiniiuy Iu liu rcalizi'd iindcr
Ilu- niicH'iiikil pnwcr tu inun '1 itn.-,tiiy (Sutus,
(lniii-; f 2,lC!i,I.U:t)i iind lli.it llii.'rc will Mill liu
a ilt licium' , uii lliu In nt uf Junu, uf y 3,'Jj 1,
180'. 5lli. Tliat, tliu lialjiliticM ol" llm Trc.isury, i.nlil
liu: ll ul'Jliliu nuM, Wlll liu m fuliowd:
lliliciL'ncy , 0;'i2.)l,f)S(!
TR'iisury iiti'.csoulslanding. U,7J7,'JUd
Loan iiegutl.ittd, (ubout), (i.UliO.OUU
Ttilnl dulit, 0 18,98 l,8l
And tliu 'ricamirv will I10 WITIIULi'l A til;N.
(JI.L HOI.I.AIt ON IIA.M)
riucli nru lliu i'liiii:ilcil uii:niliiiin nf tliu Tru.'H
iiii, di.iing lliu n.iinllis iil'.ar. li, April nnd .May.
I.tlusauu wli.illliuy wuiu Uiinug lliu inuiilh ul
I tliruarv.
Un llm 1st of that iiionlli, lliu lolal ninunnt of
Trun-ui iN'tilcs iiiilsliindiiig wan (jli,Sl)J,lilS Ou
., . . ".',1 . 1. .1... , . ... .,
lllti 1 si nt .iiaiL'ii, iiiu 1111,11 uii.uuui n.ia io,uou,
1 15. 'I liu iiicieau ul'Truasury iN'ulus, iluiin" I'cb-
ruary, wm llicri'furi!, 91,!)47,()(i7, nnd llmt suin
rfprcscnH llm u.cim ul c.xpciidiliirus oiur tucuint',
tn lllill .Uilgic muiKH v lueniy-cisiu uuyi;
L111I1T niicli circuiii.itiiMtt.'S, wliu wuudcr4 lli.il
lliu (iuvcrniiiunt caiiiiiil iiugiitMtu uiun 11 (J nur
icnl. sluuli, lliat ils Nulcs nru coiistant Milijuul ul'
piulCsU, niul lliat tliuy aru at n ruinous uqiruciu
111111 ?
And wli.it dn lliu rt'f(iniiur3 ntnv 111 powcr, prn
iiiiMj na rt'ii.iiln's lur uvils i t'Alraiirdiii.iry nnd nl-
lliclini'.' Will l!ic nl lunglli praulisu lliu ucuiitiiiiy
liui iri'iirh(jl .' W ill lliuy nukiiuwlcdu tliu slu-
pullly ul lliu luiitl (liiliiiiiiliiili acl, 11 mi ri'puiil it ;
Nmiu nf lln'pu iIiiiik'iIu lliuy piopnsu, ur will
llicv pcriiiit Iu In: diiui'. 'J licir luniudy M, Iu nii
ciii-u lliu slncl.s nflho GuM'inini.'iit, AND SLLI.
II1I..M lOli WIIAT l'lll:V Wll.l. llltliNti!
'I lii.i i'i "I1.1l lliu Ciiiiiii.iilcu ul us .nnl .Muaus
liiiiiiiic, llm ii uli.l lliu ( Ii 1H11..111 uf lliat
i.uiiiii.iliiu (,Mr I iln.uru) Niys lliuuciulaiy uflliu
I ir.'Mirj lilluiu!
'I liu citizciia uf New Yurli Cily.alarinctl nl llii'su
l'us i.l'llui liini'S, liavu liulil n 111.11-1 iiii L'linu.willi.
iit.t ilisliiii liiiii ul 11 ut v, tu iiixuKu lliu iialriuliiiu ul
lliu CUI.11I1) , ni;alnt a puliuy lliui i iiiikiiii iu nl,
iu p'lrls, Oulit nut lliu citi.wn uf New Vurli Iu
lei.cisu nn appruiiug ruypmisu Ihmii lliuwliulupt'ti.
p!u .' Dui's IIh.tii nut uiil 11 criiii sulliuii.'iuly inu
li.cn'uui, lu ilriiwn fur 11 limi; lliu il 1-1:11 1 1I.1 t Miicu
nf faclinii ? liu lungcr wlll dt.li nu rulcra, M in
icusali'y alupiil, ur iilrocinuslv curiiipt.' U'hu
luiigcr, ilt siglit ul ii li.iulruit liuvcriuut.'iil, nnd a
ruiucd L'unniry, will upliuld 1111 iidiiiininlratiuii, nt
iinci! mi rnli'jiiluu.i and dutujtalilu .'
'I'liu diitiibutiiin Acl inust liu icpu.ilud. Rc-
tri'iiclniii'i.t iuiial bu tliu nrdur nf tliu tlay. A f.tu
luius C'ungrcss, idling away ils liinu in lliu mida
nf disaati.Ts au nip;iliing, ni'iil bu admnnialiud llut
llicru i.-i a puinl bujund whicli pupul.ir furbuar.tni-u
caniiut salely liu tiifil. .Muulluy-i slioulil bu lieltl
in uvcry luwn 11111I villagt-. iu umy parl of llit! L'
iiion, tu cri,'n tlic nunliiiiuiitii uf tliu puuplu, al
lliis rrilical juiiulutu uf all.iirs. Tliu cuiiiiia'rci.il
ciuporiuiii liui startL'tl tliu li.ill, and uvcry patritit
will wisli il, lud jipced ! Maint Agc.
THE SOUTH AM) A IIIKH TAKII'F.
'I'liu Atl.is liai l.iltun srcat p.iiintif lato lo innku
ili ri'iuliT.i liclicM! lliat lliu .-uiilli n nliaiitliiuing ils
hui-liiity lu n liigli, iiruir-'iiu, niul parli.il lnrill',
iind is cuiiiing fnrlh 111 is iidMii'aoy. Il pindnc
I'Vliai ls'l'itiii. miuiIiitii jiiiirnnlH, nnd uiitlcmiia tn
f.'imitl 1111 nhiriii nbtiul lliu daugcr uf ciuiipcliiinn
I'niiii lliu pruiiuniu" nfrulluii in India. Iiuiii iI.l.ki
arunld :il:irnn. Tln'V liaM. Iift'ii Lnd ufiun licforu.
'Ilius, 111 1827, liefure liu liijli tarill" uf 1828, a
urciil lurill jnuinal c.nil
"W u li.-.iu ullcii n-'cii;il lli.it n crcat cli.ingu
wns (luiiij; un nl lliu Knulli, iu rci;ard tu lliu pjliuy
ureiiriiiirnging diiincstii: iii.iiiiif.iL'lurts; wu liau
.prt iM il unr hclit'l thal lliu liiuu wutilil ciiinu.iinil
nccdili, (',' il eitn Imx i.td nlie.i.ltj anivc.l,)
wlicii lliu larilV wutilil muru bcniilil hacotlon i'iuw-
ers lliau lliu colton spiniicrxwa li.ivo vunlurctl
1111 iipiiiinn.tbat our siiiillicni fi.'llim'.cilizcin wuiild
icctnu iitriinliun Irum uNpunt'iicu, Kc
111l 111 182-1 tliu s.iiiiu Iniii'uut'u, aluiint, waa
uscd ripucliug tliu pruduclion uf cultori in Iiulia
lliat ia nuw uscd
4 II is slnlfil in n lcllcr frmn I.ivcrpool, lli.it
iiuicli utlt'iilitui is nuw p.iitl tu K-'viili.in cuttun.
Tlic. quantity r.iisud l.iat yuar is u.liuiaied at 70,
(10(1 liales. It is ,-ipprtn tAl of nt .M.incliinlcr, aml
will coiiiu into cnnipulilimi willi tliu bi-.i Isi.inu ami
llrnziliaii. It is lii"li liniu lliat tliu pl.tn
lcr.s nf tlie FnitPil fc'l.ilus slinuld Innlt ul home fur a
iicriiiancnl niarltul, wlunli may rc''ul.itu nnd aivo
alfddini'.i.s lu lliu forriti ili'innnd. !.
pptuiid (irui'rc, nnd tlii'ir Islunds, cati npply
ll'ircu liiiics Ihu lalmr tu lliu cullurn of cullnn lli.it
wu npply luit, 11111I thu qunlily rai-cd by llic pt'it
p!u ul'lhu-.u roiiiitrics is nf a iiupuriur hind. Wo
wnti'd nnl prcilicl uvil to any pul nf uur felluw.
cilizcus, I111I uiilliing, iipparcnlly , is inurc curtain,
lli. 111 lliat tln: ptniluct ul .'utlun wlll sniin CMi'tu
tliu iiiuuiinl rcipiliud I'ui eunsuinpliun," &c.-'ic
Ixtgnltr, Ib24.
I11I his. llius r.ir. Iicon lliu surcuss nl liu cul-
livatiuii uf Aiatfican enltun in ludi.i, nnd wh.it i.
tln: ruiuru prixpccl rnspmilina it ! l.ul lliu Mnn
cbcstPi (iu.irilun, an l.iijli-li papcr, iiiisuur
" Wi h.uu luarncil, llirnugli lliu ini.'iil'ini nl lc-l-Ibh
ri'pciii'd bv lliu last uii'rland mail, ihallhucf-
fuil.s uflbe Atiii.'ticnn p!anlurs whu ivciit lo lliu
ucsleilv siduuf India, li.nc, su fjr, cnlirely fuil
ed." '
Tliis failuru is nltribulcil In itii.-ttiinnnsciiiciil nn
tliu patt nflhu Uiructnrn of lliu I'nst Inili.i Coni-
p.iny. Kut llns atlip.lu gocj 011 ns loliows
" Sofar, thc cultivalionqf American colton in
Uwer India hax made no progrcss; nor do we
imngine il hvery lihely to do to hcrntjlcr.
On iheidolc, icefenr thal the prospccl of reciic
itiB nni; larcc lujpltj nf supcrior colton from In-
iiiu is not ut presenl teryjliittaing."
Bucli n Iniill a may liu ncResrory tn inno rcu
nun fur nn cconoinicul ntliiiinislrnliim of lliu ccnci-
al guvi'rnmpiil a tnrifFthnt ahall lie guncrnl in its
cliarnclcr, Inoliing lo llio whnlu counlry nnd lo nll
intprcli, lliotlemocrncy of tho South ns wcll ns
ihu ilciiiucracy uf llie North, will over suppnrt.
Ycn, wo wuuld go farther, nml liope lli.it on llita
queatinr. thuro niight bu no p.itty nr gec.tional di
fisions. Antl wcro it not fnr such unscrupuloiis
politienl wirrt-pnllcri t fignro In tho Boifort .liri
wlinai gud is spmliS, whuiu niiu is puwur, wliose
arguiiiuuls aru clap-lrup uppuals, p.uty c.inl, aud
luw duulani iliuu tn p.i9-iun and pri'judiuu, llusijucj
limi iuight bu Hcitluil wiiimut tliu uid uf p.irty 111a
chiuury. Tliu guud ciiiu ufthu ii.iliun h.is .ilruudy
indigu.inlly Irnwuud upun Ihu whulu couisu uf thu
I'Miliug wliig p.ililii'ians un thu .subjuul nf lliu cni
rciuy. Thu kjiiiu subcr, bucuud lliuught will cou
duiiui nll ultuiiipts to minlu thu great qiiL-ation of
thu Tntili'with party pnlit'iM. Jtoston l'ost.
)Cr"Ye givo lliu fnllowing articlo 011 lliu suh
jccl uf huiiiu valu'.itiuii, nut th.it wu thiuU thu argu
inunts cunclus'nu, (fur wu buliuvu thuiu will bu
luss iujiistiuu undur lliu hninc vulualion rulu than
iindi-r thu furuign invuicu,) but to ufl'urd iliscus
aion: THR IIDME VALFATIOX,
Thu Cninproiniso Act of 8"'.l dirccts tli.it, aftur
lliu Llllth nf Junu, 18 12, lliu dulius ruiuircd by law
lu bu paid 011 luciuhaniliiu " di.ill bu usscascd upou
ils valuu at thu puit whuru it is i;n tur--i 1 , u mi ur sucli
lugiil.itinn.s us ni.iy bu prcscrihcd by law." Thu
liii.ii h.is nirivcd whcii Cuubtu.ss inust niiiho tho
ri'giil.ilimis fur carr)iug lliis clausu inUi ullijnl.
'1 liu aliiu iifuiurcb.iiiiliii! at thu pnrl whcro il
is cnlcit'd, is it.s valuu 111 iiiarkel, its valuu u.sccr
t.iinud by lliu pricu L'uirunl, it.s valuu a.ccrtaiiicd
by artual salus. Now llm inarli:l valuu uf cnui
inudiiii's ililli.'iu vury iiiucli 111 dill'cruiil pnrls uf ihu
L'nili'd Sialc.s. lu l.niii-ana, fur i.niiiiiu, whuru
sugar i.s pimliii'cd, lliu pricu ol" .iiig.tr is timuh Iiih--cr
1I1.111 it is nt Nuw Ynrlt, As-uis lliu diitics ac
cuiiLui lu ihu hiiiii'-t valiMi uf thu arliulu nt ihu
pUit-u whuru it is iiiipurtud, ai.il ihu yi i:;itcr p.irt of
lliu Kig.ir l.rtiugiil irum mu csl 1 ml ics will bu 1111.
purtcd lulu Ntw Oilcans, bccnusu ihctu ils tiluo
will bu luis, aiitl it will p.i) lcss di.li; it will bu
lirst iiupuilt d at Nuw Oili'.ius, iiiitl ihuu shippcd
co.isHiiiij iu New Vurk aml uihur purtn.
AL'ain, if ihu iiiipuilcrs wnut to lower thu ilulics
011 llicir guuds, llicy h.uu uuly In sund thuui di
ruully lo uiiiu putly ptiil uf lliu L'uitud Hlulcs. A
Miiall tuantity uf llicin culcrtil aml tlispufCil uf nt
public salo, will glut ihu lciiili;r marliut nt nnrc,
nnd a d('irt'Nsinn uf thu piicu will bu causctl in
stanlly. 'I hu impurlcra will lliun bu I'lililhtl bi
thu turnis uf lliu law tu laKu adiantagu uf lliis du
prospil piicu. ' '1 bu dulius" s.iys ihu law, " lu
im p iid ou uiPK'hundUu, sliall bu iisscssud upou it.s
laliiu at thu ptirls whpru it is cnlurcd;" Ihu worda
nru ci!icit, nml llicru is nn uxplaining lliuni uway.
ln.'ii lliu liintl uf mercli.iiifli-u iiiipurtud bcars a
high valuu nt Ihu porl whuiu it is uiituiud, lliu iui
puiiur iniisi liu.ir tliu cniiii'iiUL'iicu, uud piy high
ilulics; whun by any inu.nis, by lliu iiiaiiaguiuunl
nf his tiwu, ur uihuiwisc, llicir valuu is luwurud,
thu tlulii.'s uiust bu luwcruil iircnrdiugly, It caii
luit bu suppnicil lliat Colluclni's, nnd nlhur fuvunuu
ullicurs 11 lliii-i; pl.iocs, wnuld bu ulln'iui-u lliun
pli'a.-cil .il a i iiTuiiialiincu Ipuding m) grually lu in
rnMfi.' iiiuir i.'inuliiii'Uiils, iiml givu l-uiisliuuucu tn
lliu I it I Iu purlswhuiu 1 lit-y aru il.ilinui'il, Thu ic--iili..uuiilil
bc, 1 li.it coiniiicrce wuuld bu diicrlcil
fiuiii'iM prnpcr iluilinatiiin, Irum lliu larjjor puris,
imd lliu iijx i.'imu wnuld huili fraudeil. Wu sliuulij
h.uu :i lir flitF.Tfnt valiialiuu nf gumls .iml a dil
ferem 1I11I) a) uwri porl; 111; pltiiulil Ii iu: ii ilillcr
uut valualiini nnd ililiurciil ilulics fnr i:i ry iuunlli
iu ihu yuar, niul uur liaduwiih furuign cuuutrics
iimiliriii: ns uiicci 1'iiii aml cli.iiiguful a's ihc lucli uf
n card-lablu,
Tn obxialu snniu nf lho.su olijecliuns, wo h.ivu
sueu il prupiHuil that ihu iiupntlur kIiuuIiI unlcr lliu
gond.s at his ustuiiatu, uud llul tliu govuriliiiunt,
v.hcuuu'r ils ullicurs suu th it tliu usliinalo is liu
luiv tliu iruu valuu, ahnuld l.iku thu thu gnnils,pay
iug Ihu iinpnrtur thu niniiunt uf his I'sliiuulu, uud
icll thuiu lur llm liuiiulit uf thu L'uili.il Si.ilus.
This inulhod wuuld, iu siiiiiu inslaiicus, occision
luss to gnvuriiiuunt, by thu luislnlieii judgiiicnt of
...!.. ...1 f. l.l I !?..,.. ..
us iillici'is; 111 niiii.ii, 11 ivuuiu uu UAUcciimziy un-
just tu thu iiiipuilcr, iv lio wuuld bu tlupriccd ufthu
liciiclil nl nny hKiIIuI or luttunalc seluctmii lio may
havu iiiadu of gouds nut supcrior in quality or of
gruntur aclualcost, hut ol'.i inoru iitlractivo stylo,
aud prouiising n quiclicr h.iIu.
Annlhur rnulhud propiucil for ilctcrinining llio
linuiu valuu. is tu aild a ncrlaiii pur cuutagu to thu
iiivnieo inlue. and tn iususs thu dulius upnn tho
s 11 111 tnt.il. Tlii', linwuicr, dnus nnt sulify ihu
tunus uf llio cnniprninisu ncl; it dous not givu thu
iruu valuu uf tliu gouds at tliu plauc whuru llicy
aru iiiipurli'il. It tnkos thc fiitcigu val.10, afii-r nll
instc.id iil'lln: luiiiiu i.iliic, fnr thu liasis uf tho cs
liinaU!, aud is nnly a ttiul; tu ubtain n high iluiv,
by a lirtiliuus aud aibilrsry valuaiiun, wliich, In
.iln.iisl cvcry iu-lanuu, will ilill'er finni Ihu priccs
currciit, ur iiclual inarkut valuc.
It is pinb.iblu, wu h'urn finni Waxhington, llnl
siiiiii: siu li schuuiu ns lliis latlcr will hu aubiuillcil
lu (.'.nirc.s. by ihu iidministratiun. II that slinulil
Im: 1111111', wu hn;iu llut thu b'ccri.-tary of Ihu '1'ruas
un will h.ivu ihu frankiius.s tn doclan: lli.it it u
nut iu ii'.'rcoiiii'iit wilh Ihu lcrius of Ihu cninpio-
iiiisp ncl, but lli it nu nrbilrary iuudu uf valuaiiun
11 is uui'ii ainisiu'iicii, p iu uu uccouui ui inu uu
praclicaliKily nf thu uctual hnuio valuaiiun, nnd
parlly willi a vicw uf iiicrc.nius thn la.i:s.
A'. i Etcning Pos.
YVIIIG I'llICRS!
E"2s nro sollins n! Cificinnali fur thrce and u
hnlf criitt per dozcn! I ferrs nro yuur ' high pri
ci's," jnur " bcllcr linics,'" yntir " plcnly nf mn-
iii'V, " lugli w-J!;y ul iwo uonar.s n nav unu roasi
lici'f." Whcn iii'rw)'ic-.t arc comvetlel to tell
Ihc'tr ivool for tu'cfliyficc cenl per pound, wo
suppnsn tlic "whi linics" will h.ivo rcachud llicir
zcnilh'. Oh llio buaiilicsnf lliu" gool whigtimci."
Dnrina V1111 lluruiisadininwratinn thn f.iruipr tn-
ci'iicd fnr his wnnl hclwccn III nnd 50 ccnts; fnr
his bntlcr frniu M lo 20 cenls per pound; fur his
purl froin (i tn 9 dollnr.s pi'rhundri:d; fut hi huuf
frnm 5 lu 8 fcnls pcr iniuiid. llut nmr tho tict
tcr liincs" ndrninislrntinn is in powcr, nml thc far
incr rccciiTi 25 cls. fnr his voiil, (ns the prospccl
noir indicnli.",) fnr his hnllpr frnm S to 12 ccnl;
fnr his bccf fruni I In fi cenls; fnr his pork frnm II
lu 0 ci.'iilsjnnd fnr his I'Bgsthu t'linrmniis prico of
llir'M- ncnls nnd a li.ill pur iiozcn, nml llicsn ar
liclcs, nu'.r I'annnl bu rumcrlpil inln cnah willinul
ililficiilly, evi'ti al tho h.st iucnlionuil rulnuus pri
cus. 'Iliri" i-lnngi!" mnt bcain tn bo pcrpcplihle lo
eicrv nnn who li'i' i'Jps tn pc. I.ct llm prnple
invosiieilp ihcsu irnl'hs, nnd lot ihnni scllluducply
inlo thuir huarta. Burlington Senlincl,
TOOMUOII IIAIin CIDRR.
Thc ppnplo.nrn cvorywliprc ilUgustcil willt tlic
inttcn frauds nflhu fcdpral party. Alninal cvcrv
tlay wu auc alatunicnts likc llio following, (whicji
.. r.,.,1 1., iln. Oin Rliiltsmnm. n nurc tlcmnrralic
juurnal, nf thuuj.inds who wcro hutnbugged by
thc nnw iiciuaniu nuu ui-gijiutiu
To the r.litor of the Ohio Slatcsman:
Wo hnvcliccn whiss herctnforo, nnd inpportcil
the whis path, Iml rannnl do no nny longer, lic
ilm li'i'nlprt nf that mrtv to bn ntlcrlv cnr-
rupl ; Tlirrcforo ynu niny rnlcr our nntncs on tho
I'ut nf Sliannnu dnmocinlJ, ihcrcby rcnonncjng
liiril cidcr, coon skim, nnd Ilnrlftml forivcntion
I'cdcrn Jin. H. U. AlA.liil3,
F.. niRCIIAIU).
ROBT. MORRISON.
Vtryill. tjttcoi Co., Ohio, April 16, 1842.
Ono of llio n.ost pnpulnr urgumcnts iu favor of
papur moncy inunufacturiu3, is, llml bun'ii iual-'a
inuiioy plcrtty. Whun do tliuy inako tr.uuvy plcii
ty; in sc:i:uns of scarccily, or whcn mouuy ii
iibuiid int .' To wlium dn llicy inako moncy p'en
ty lo tho coiiimunity ut largo, nr to lliosj ulons
who oblaiii the c.tclusiio privilegt) of iiiunufnclur
iugit.' Whucvcr hciird ufthu banks iiiukiiig ir.o
ncy plcnly during a panio or prcssurc, when nasis
tanuu is musl neudcd .' Thu.su mstllulions aru said
tu bu incoporatcd aud uslablishud lor llm "publio
goodj" lct thure bo a acaiccity, whcro ii tho phi
lanthropy, llio sympathy, of ificao patriulic iiutitu
tutiona llien ? Thny nro so far uboto tho pcopla
thcy licar not tho crics of tlistresi star.d aluul
thny can only hear tho prcssing calla of tho dircc
tors nml Ihuir puts and paraailea. Tho wholo cop
ilal ol tho iucorporatioii tlicn bccoines munopoliz.
cd by snme rix or uight cummcrcinl liousca, and
nu uiiu ulsu cnn obtain n dollur, unormous nccom
niutlatiuiu mudc to llicir f.noiitM with wliich to
spuculale upon ihu diitress ofothuij a fuw gorg
to thu full whilo llio nmny ntarvc.
Jn nddition lo 'ho pridu uud indolcncc, creitcd
and uuurisliL'd by our prcjcnt h-anking syslcm,
may bo muniioncd tho h.ibils of laxuryand cxlra.
ng.mco it cngcndurs nnd fiistcrs. Tha't wo aro faat
luusiiif! thu icpublican Hitnplir.il of our furcfatli
urs will hardly bc qucatiuiicil by any. It has bccn
said lliat tho histnry of tho vvot'ld cnn furnisli no
u.vamplu of iiucli prccipitnto ducr.y uf inslili.tiuni,
ihorals iiml maiincia, as is prusunlcd by a lnrgs
portinn nf ihc pcoplc of Ih'u Union. Curruplion,
Ircaclu ry, aud duuble dcaliiig, nro Ihrcnlciiing thu
cMiiicliun nf honcMy, i-iuiilicily, iulclligeacii nnd
virluit. Wu arc rapidly falling into tho ireukncM
niid imbcci!ilv of uvhaustcd old agu iu ihc dnya of
uur iniilli. it bccninus us lo pauao ia our rnrctr
nfiiu'rwlietinuing ruin. It hulongs lo lliu rcforni
crs ufthu pruscnt genuraliun tu clicck tho lnnd
frnm thu cuutugiun lliat nuw thrcalons us willi di
oluiinn, Aiiimig nll tho lahor eaving macliincs invcnicil
hy hu'iiun in.'cnuiiy to enablu mcn to grow lich
w'iihout cariiiug nny thing, that of mntiufaclutii-g
muncy out uf paper rugs, lioMs thu highcst jilaca
iu tho cslimntinn of inany.
A new light is drawing upon tho pcople. "Tliey
h.ivo tliicuvcrcd that thu I'.incifnl clcliingj of
a ch'irlcrcd coipnratiun, stn:npcd upon n bit of filk
papcr couplcd wi'.h a iruwi'sc-tu-p.iy, do not poa
pss u.xaclly.lhu inlrinaic aluo whiuh tho buir coin
rcprescnts; and nnlwilhstniiding they tnay Itava
hccn obliged lo pay un cxhotbiinntfuu for liaving
Ihu lc.-ron lauglit tncm, it is bclivcd that thcy will
bu gaincrs in llio cnd. They havo diicorercil th.it
ihuy havc liccn leatnng on a brokcu reeil that
thcy Imve placcd llicir confidcnco upoti u syslcm
wliichwnsbuilt upon llio eand; thoy liavu icun tli
llnnd sweep it lo destiur.tiun."
Ilanks grnw rich upon tlieir own tlehls. If ont
indiiidu.il givcs his nntulo nnolhcr, lio pay him
inlcrest thu bauks givo in individual thcir 'prom
isus lu-pay) aud ihc" icceivur p.iys ihcni irilcrerr
uu llicir nwn dchts. Thu moro llicy otvu, llicre
I'nre, thu moro moncy thcy inako nml tho rirher
ihuy hocoino, Who would nulliku thc jainc priv
iloc? U.ink nolej nro not eien llio rpprcajntativcs of
mnnuy ihoy nro only thc represcniativcs nf ilcbt.
They shoiv that thc baiilc owcs su iniich moniy
thil thu I'rcsidcnt, Diruclors, nr.d Coiiip.-iny haie,
"promiscl to.pny," but that tliuy tttV t'n it tlnu
llicy ciin du it tjitito nnoilipr lliing. If iill lli
h.iiiks wurc cullcil upnn nt tho s-iuiu lin.o to re
(lccin their hills, lo lullill their jiroiiticj, llicit ii
not onc in.ten that would pay twcnty ccnti on t
dnllar.
Ilank uolc.i aru oot monoy tltcro nro only pnm -isc
j lo pay" inoney. Thoy p.iss ns moncy bo lonf
ns tho credit uf thu" instilution froin wliich thoy nrt
issucd rcmuins uiiinipaircd; but lliii Is caaily de
rangcd, nml thcn thcy aro cotnpnrullvcly W'orthleaa
havingno intriusic valuc wlmtuvovcr.
Ilanks arc auppuscd to ad'nid a tafo pl.nce ofde
pnsit fur public funds. This is unnlhor mistake.
N'carly two hundrcd of thesu rnfo dcpoaitoriti
h.ivc brokcu, failcd, within thu Inst nvcuiy yp.ira,
and hoiv many moro will break during the Mina
liuic to cumo, thn whetl caniiut furctcll. Thcrt
Ii it heen thirty linics thu nmount lol Ii indi
liduals, by making banln n plncc ofdepoiiln,thert
wnuld havo bccn if thu pcoplu tlicmgclta kcpt thclr
iiiiini'y. Slate liight'i licpubliciin.
THR IiATRST fi OR.VXDEST IIU.MT1CC.
IJuilt.g llio l.ut tlireo oi fnur d.iyj, llie Ilotnt
lcaguors hivu bccn holding n convcnlion ia tht
Taliern.icln in this ciiy. Wu wciit up ycstetday to
.uo what thcy wi'ronbout; wo litcncd to noeral
apecehcs fiuin llicir big gui.i, nnd ihco cacio
way.
t;cnihlo t.-.cn liavc of l.ito ycnts bccn (lnllcring
thcnnulves th.it tho old raaty nnliqiulcd doctrino
ufa I'rnteclivo T.irid'liail bc'en givcn thc gi by. It
sccins that it is not sn. A fuw rliqtics of clfih
inaiiiifacturcrf, juined with a fciv .ip-hcad bIih
plotuns, nrc laising n great lino nnd cry lo gct op
inn old systcin with n new nanio. Wchnpo tho
American nalion will nut nllmv tliosc hypocrites to
decuivc llioui. Tho whulu pith nnd esjcnce oftheir
inovcmcnts issclf. L'rdcrloud moiilhcd dtmon
straliun of patrioiism, thcy wouhfpuih nhcnd inm
aurps fur llicir own inlcrest. Thoy worahip tht
Almigluy dollar and lo aid themsclvcs thcrcin,
they l.iku tho nnmc of nalinnnl ptospciily in ain.
Tho llumc I.cagucra aro in favor ofslron nic
surns to protcct American inanufacturci. iNoiv if
this iiiovcuipnt camo from pcraoni of impailialilr,
it wnuld not iioquite so b.ul though it is a illy
niovcini'iit at bcst. llut whcn wo bclinld tliu mon
whosu direct pccuiiiary intcicst it is to hao high
ilulics, b.inding with unu nnolhcr, and willi n few
frail p.irtizans, to push ahcad lliis re-vampcd hum
Imguc may well gtvo uttcrcnco to oar disgait
aud coiidctuuatioti.
I.et tho llomo Lcngucrs look at England; iiht
prcsents ngloiious picturo of tho lnncfili of high
dulies. A govcrmucnt Rivarniing willi bloatrid
par.isitcs, aiul pompnus lordlings hcr trcasory
wrung from the bloody siveal of her masc, nnd
disiilled through llio hot cruciblo of poyctty, with
groans, suficnngs nnd cnrses, nnd howlir.gs of lor
it.urit licr thousands of grccdy hinnan lccchpa,fat
lening on legal cxtorlion nnd thcft is iho not k
preltv I'xnmplo fur us to imilnlu?
And the llomA I.cagucrs clonk thcmsolvM nn
dcr tho pretext that it i neccs'arv to pat dntiei
cn, for purposeofrcvcnuo. (Irnntmg this lct tht
ilulics bo uo more than cnough to raiso rcvrnuc.
nnd lct nn patli.ilily bo sliown. Wliat right hm
onc m.in lo eipccl that tho foatering caro of gor
ernniont may bo givcn to him moro that to hia
neighhor I
TIicjo round about, cireomloeulciry wnya ofgct
tin inoney, always havo moro or lcss tillniny in
terwovcn tn thcm. Thcy open a door for favoritc
isin. I'coplo do tlint, indirectly. which wcre it
dono dircctly would bc scoutcd froin ono cnd of
tho land to the othcr. Siinplicity.altalglit forwnrd
ncss, and honcsty, nro a trio that go haiul in hnnd
ns much in mattcrs of politienl tconomy ns privata
comluct. The llomo Lcaguers war wilh tht
wholo oflhollucc J'. V.Aurora.
The btller Timcs.Tbe Pilttbure Pit. Mar.u-
rte'uTer.stntes that tlin vcry best of potatpcs nro
... . '... rt I ! ' , .
nauicil nnoui inai ciiy, nnu ouerru mr inio at 20
conl pcr boabol. "Wn want a chanjo."

xml | txt