OCR Interpretation


The spirit of the age. (Woodstock, Vt.) 1840-1844, January 20, 1843, Image 3

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1843-01-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

TventySe Ycnth Congress,
THIItD SI.SSIO.V.
Monduy, Jnn. 3, 18-13.
In ihe Scnato, tho crci)ujitiil.- oTMr Allun Sena.
tor elect from Oliiii, werc prcso.ntcd.
The IVcsident ofthe Scnalii prt'senled n com
mnnication frimi llio I'oat Ollicu Depurtment, re
lutivn lo a reductioii of postajje.
In tho llnuso, ,Mr Ilolls ',iva polico thit lie
should to-inorrciw f e.-tirnt br coimdrruliun his
chiirgL-s for iinpcnchiiiciit of llio ,ruaideiu of tho
U. Stales.
A rcpnrt was made fmni llie Cotnniiltec of Vns
nnd .Mimii, oii thu l.xi.hequer and Sub Trensury,
ununiniously rcruti.invniMng that llio plan prosen
led by tho Sccretary ofthe Trensury ought not lo
Le ndtiplL'd.
1'clilion.s were prcsenled for and against llio rc
pc.ll ufthu n.itikrupt l.:iw, froui cilizens of Nor
wich, and tnwns in .Mus-.nchuseits. nskiiiL nn nn.
proprialion for improtemeiit of llio uavugaliou of
tne i iiuines.
'J'lio Coniniitlce on Mililury Afi.ihs, reporlcd
wl.ersclvon lliu bill in refund' MassacliujolU tho
bal unco due for diaburseuienU duiiujj tho last tvur.
Tuoiday, Jan. 10, 1843.
In lha SenatR, the Pre.sident presentod roiiunu
nicalions uith inforinalion calltd for on llio sub.
jcct of llio llinKrupt latv.
.Mr Chnat prvnented a mcniiirial from Itoston,
H!ing paynitint ufclaiius fur rrench spoliaiiuns
prior lo ISOO,
j'roin Iho Judiciary rnniniitlco, a bill, "for llio
relief of fieiieral Juchsou wiih nn umcndmciit lo
pay llio fine, principal nnd inten.st.
.Mr Wulker, u inunihur of lliu Judiciary Com
niillec, presented n iiiiniirily rcpotl, hiahW culo-
(i.itlc of (u'noral Janl;son ; and bo declaii'd lliat he
cauld niil volo for llio bill, fur the rcasnn tl.nt it
tvai tleineil lo rulime, in.tead of indeimiify.
Ueriernl JucImiii,
'J'lio reports worn ordorcd lo bo piinted.
Tho bill in protido fnr lliu nccup.iliou nnd set
tlenuiiit of llie Oreyon territuiy canio up nt llio
ifular order ol'llm day.
Mr Cnlhoun muu'd thal it bo poslponcd unlil
to inorrotv,
And llio iiiolioii protnilrd,
Tne rcuiaiudrr of tbo day vn dcvotcd to tlio
cnnsiderntinn of llio gcnernl oidrn.
In tho llnuse, iho princip.il nnd nnly liusiness
nf nny intcrest wns Mi Itotl' pri'aeniation of his
fainous ri'xiliilions iifinipeneliiiient of lliu l'riVi
dfiil. Afler llmy wisru read, n resulntion wus of.
fernl liy him, In rcfer tliu sainc lo a eoinniittoe lo
inquirc inlo tlio Imlli of llio cli.irgi'ti. which was
refued by llio following otes, Ajcs 83, 127,
So tlio rcsolulinn wa rcjci.'lul,
Tliu II uuso lliL'n coii'.idurcd Mr rillmorn'.i rcao.
lulion, declaring ibn IUchequer ouglit not lo bc
ndoptod.
.Mr I'roflit dcfer.deil llio l.tchcquer plan unlil
ndjnurniiii'nl,
Wodnesday, Jan. 11, 1813.
A mrnibi'r aubmilted a rcsulution, llio object of
ttli.rh waa lo nsrettuin llio aniount of imporlod
rooiN dcstrnyel in tliu cily of Nuw Vork by firo
within llio last lon jcar, nnd llio ninnunt of dtilins
ihitwnnld li.iiu boenpaid if such dcslruclion bad
not laKmi plarc,
Tlie rcsoliition conccrning l!m refunding ol Gcn
JaclvMin'K fi n is llii'ii canio up ,14 llio cli firrtd nuli.
jfct rorcoiwidi'iation.diiring Iho inorniiig Imur.
,nr u , w. niMiur, oi ivcniutKy, iiciil lliu oor,nnU
procnrdpd lo di'liviT nn I'jiodli'iil pcerli in f.nor
cf tlio iincondiiional roiriHMoti of lliu fino, It con
ili'd of a i-alin nnd diiidid Mntcniont of llie ficls
iitli'iiding lliu iinpnsilion of Iho lino, nnd ofnn olo.
iia'nl and powetful nrgunient iu di'fi:tico of Ccn.
Jackon frnin tliu charoa hy uliich UU i:ui:inics
b.ivu souglitta dclr.ict from llio (ppiila'.iun, nnil to
r.nt rcpro.irh upon liis iiioliu'. Tlio fxpiratioii
if llio inoining Imur cnnsrd iho fuiihur niljoutn
IhC'it nf llin deb.itu nn lli'n ftilijoct.
Sr.XATK. Tliu clnir laiil bcfnru iho fc'cnato tho
l'lPdciit'it nic.agi in roply lo lliu rcMtlulinin pay
cd snnio wriA n'nri! ralling upnn hiin lo slalo
Mh'ilhi.'r iho (iuintnplo Ircaiy hid boon oliici.ill)
cniiiiiiuiiic.iti-d lo lliis povernnii'iit, Tho iinm,ii;u
wnnrderi'd lo bu piintnl nnd uiih rofcrri'd to lliu
Cuiniiiiilrc cn I'nndgn lU'laliiin.
Mr lU'iitnn inadu fiiiiiiii u.ilcndi'd rcmaik in fi
nr of lliu rcpoal of lliu IJ.inkrupl l,aw, taking oc
nMon to do nn front lliu prcociitaliun ofa iiilmiiu
riil on llnt iriiptiiilion.
Tliu Senitc iidjourni'd nficr n very hnrt acr
tkm. Thnr.ilay, Jnn. 12, 1813.
.Mr Cu'hins movcd lliat llio llonie rcsolvn i.
i'1f into Coimnillco of llio hnto on tliu ilalu uf
llio l.'nion, liij nlijccl buing to t titeni inlo d.
cuiou of pl.in ofnn Ilxchi'qucr.
TliBajui nnd nay.i vM're tnkcn on 'lii' que.'lion,
nnd Iho IIoum: dccidcd not lo t;o inlo Coiiiiiiiltui:
by lliu ot() of Illl to 104 under llie circumtnii.
ccn vory f.n'nrahlu onu for .Mr 'iiHhlng, for iiiany
oted in lliu neunliw! only becaiMo thi'y sUhcd t'o
ei! nn cnd of tliu lallt on tho llanltrupt ri-pcal
That nubjiict bcing nmv iho ii'gular ordir of tiu.
sinui, wat acrordingly lnkcn up.
.Mr.McKcnn bulil lliu lloor, nnd finMifd llie ru
niatk bu coiiimi'nced vhcn lhi jubjct wm lasl
np, pcih.ipia wccl; no,
.Mr .MoKonn inainl.rincd lliat llicro cnnld bo tio
oninn bi;lwc'i'u lliu Dcinnrmlia parly nnd lliu AiU
ininiiilfalion, o long as tliu cliii'l'ciiunccllnrs of llio
li'.lnr uIidii cliou'n from nniiing lliu' mot douidcd
riu ippniifiil, nnd wliilu ili moajurcs wcro m
n.r.ny of lliu iiiixt bMcnti.il particiilnr.-i ilmrnuglilv
nnti-Dumnrr.ilin, if not pn-ciiel) in coinunance
wilh Wlng doctiinu nnd wistici.
lii rmire nn lliij occ.ifi.in ha gicn rite tn
tnucli rr.inark hcrt", bntli ninon; DcmiicraN ncd
Whit;-. .Many of tho fnniiLT thiuk it unnrccsary,
nt prricnt, thit nny of onr fricniU hould wilu'n.
tcrr dcclnr.dior.H of bomily to lliu ndininislrilli;in,
in oiirpniilinn, n p.irlicm. idrcady ucll iimrk.
rl oul. Ilnwrvrr lbi may bc, .Mr .MrlCcon i
loiihllri snti-rneil by m Ii.it b cnnfidcri Plrictidi.
liation nf cluty. And wliilo hi tnnarki upnn
tbc rcl.iliniu of.Mr Tylor nnd Mr W'clnti'r tnwanN
nur parly, uhi'ii dociik'd nnd smi're, bn rct llio
noijy railpr.iniiiong llio U'bijj n r.ipilal njamplu
ofcoutlcy ofbenring nnd ciiilily ofl.iiigunen.
Mr Hajncr, of,'. C, orrvpivil ibn tlonr forlho
rc.t of lln; nlling. I fi-cl cnnnlrainrd lo givn biin
rrrdit fnr priiKing duiing llio cro.iltT p.nt nf hi
1iour dirrctly tu Iho qui'iinn. llu argiitd nbly in
fncr of llio ri'pi'.il. iiltliough hu s.iid bo cnnld nnt
mippnrt lliu bill befnro Ibn llousc, in;imuch n it
wi intcndnl lo bavn rolrnarlito iiiflurnrc to iho
6lh Dnr. To lliu main prinriplohc was f unralilo.
Mr Mnrh.ill, nf Ky., oblaincd lliu lloor, nnd tlie
llnue ndjnurnrd.
In lliu S'cnatB, nriintn hU wcru nn lliu t.ipW un.
lil nc.itly two o'cloik, nnd Ibun llio Oirgnn bill
cuino up.
.Mr Suwci and Mr Uonton inadu cnnd .ncechc.
in il f.ivor.
Tliu Scnite, bownvcr, niljnnrncl withnut laking
IIir qnpslion nn IM p,iiagu. I tbiiik Ihe r.ite of lliu
li'l U doublful.
Triday. Jan. 13, 1843.
Ir tliu Houo. Mr nilinnrn, from tlio Commil.
tee of Wayn nlid MnaiH. prcjcnlnl iho bill nmk.
ing nppinprialions for llie fiirtiflr.nliniinf ihu rnun
iry, wbirli I pri:umo is ihe lat nf llie budgct fur
the prcent and halfof llio nut ralcndar vnr.
'Fh-biUwaj itfcrrud to iho Coinmittcc of the
Wbolc.
Mr Vie prrcnlrd n mcnmrial from llio cily of
Uaiinnnrn, pr.ijing Lnnjrt: lo nilopt onc oribn
!jclirqiier ulciin. Aflnr ils rrcepliun nnd refcr
cncc, MrMn movrd that tho llou.so po inlo
cotriinilteo oflhu whole xvilli n iw to lnkn up
tlie exchrqucr. Tlio tnolion fiilcd by tcas 53,
na)s 153.
Mr Uvcrelt movfd thal Iho Hnuip scl aiido iho
rcffuhr ordcr ufbnsiness. tho cuniiilnnilnn r.fnri.
v.ito bill". nwl proeciil to t-inl th d:bit npnn lh'
rrpp.il ni in" pnnKrnpi mv.
Thoycas nnd nay wero c.illod upon thii quo
tinn also, nnd ibn iiiulinn rpquiring iwo iliitdj lo
bo succMful, it was hi., ajes 118, imcs "II.
Ilero lcl ino slntu lliu t 1 liiu nupr kuown .n
great n wasto bf lniie in tliu lluu.u by rcpcaiid
i-alU for Iho ycas nnd nas,nsiluiin lliol.isl thrci!
or four weuks. Miy. eu;ry nionibi:r's volo has
heen reconled on llin qiicsliiin of Ihis exchcquer a
dozen linies this si:"-!un alrcady; wh.it necoUv,
llierufure, is llmru fur cnnsuniiiig ouo lialf ofeath
silling, fur llio meru purpnio nf b.iing a iiaine ru.
cordid, Kacli rall oflhu loll takea up very nearly
balf an hour, nnd (nur calls occupy nbout hvo
linrui oi lliu iia; wiimn nuinlier wo Ii.kI n day or
Iwo linco, on sonie dnughly pninu rai'fed during
the iiiipcachrnent interludc. And to-day an boui
nnd a balfbave bucn laken up in tho samu proli
tablo inannor.
Tbo llousc ndjourned.
In Senale, snvural cninmunicalinin from ihe tlc
parliiienis wpic iuceivpd nnd ordeit'd to he printcd.
Mr Wright prcsenlL'd a inuinnrial, mkin lliat
rnilroad iron may continue tn bo importod IVen of
duty for ihrpoypnrs longrr. Tho piper was rofer
ri'd'lo Iho Cnmiiiilto on rinanco.
Mr Tanpan nrosuntcd n nicinori.il from ccrtain
citizcns of Ohio, rppre'cniing tbo liard-hips ol Mr
i.v.i..ii . .... ..i..r .1 t '.I..
ndnll's casu, Im fnr nn nct dnno in thu con -
f.nenlious dischargo nfliis duiy, iih tlie mlcii -
in.ii iu (;n.nu lllill, IUIIIUJJCI ilipuu.llllMl lll HIUIKI
nfihu L'niled Hlalps, naniely, in wilhhnldin" for a
limc mi iinmunt of inonoy cla'mied by Slokes fi
Co., is nnw niulcied in a Iie.ivy auin, and is onlv
at liln.'rty on prion bonds.
Mr Tnppan wi-ihcd to havo it rcfurrrd to a so
h'ct rnininiiice, but Mr Durricn siid it ouaht togo
lo ibRcoinmilloo on iho I'nit Ollinu, ns Ihnugh it
bad nny posaiblu counecliun .villi tho dutici uf that
Coniini'tuu
Mr Kini slatnd that thu qnnslioin involvpd.wpre
nll nf a judicial cli.irnctcr, nnd lliu peliliun sliiiuld
go tn thu Judici.iry ('iiuimittec.
Mr King g.i u sncciiict and clc.ir hislniy oftho
afliiir nnd inaiiitaiucd lliat Mr ICemlall bail nclcil
in strict roiiforiiiiiy wiih tne ri'quiicniunts of bis
ulHcial dalv.
Tho pulilion was fimlly referrcd lo thu Commit
lco on Olniins.
loic l.ovo is thu i.mdal true, that ihods
swcelucis on tlie nxu thal wouuih il.
Whal a ht. The Iluv. Mr Slrupttr, (L'niver.
salisl.) of Iloslon slatcd in hia d'ncniirao on Sun
day l.ist, thit hu hid married, duting tbo pasl
jc.ir, 118 enuples.
Tho prorpcdings of tlio Slalo Conveniiiin crowd
nut scvciul original nrliclcs.
Thu bilterestoiifi h u iu ono drop of bonuy.
PROSPECTUS.
SPIIUT OF THE AGE.
To Dtmotracy cf the Statc:
I'ur omp jcurtJii'forr, nnd cwrnlnrr lil majoillj llio
ii!rriticr In lilinicil Iu l!ic r:iuu nf tlie Dctnocracy ol
ilils .Stalc ni Ihs cdilor uf a ncvp iicrj lilthcrln llhout
iniicli cninpciKalUni, Tlio llnic has now rr.me, wiicn Iip
fptN hlinirir uulhorUcil to usk, lliat rirrtlon Le inst'e lo
tltchlm a ii'rl, nilniu'ite t iiidt llie iciiik of I1I1
cktnlilUhnicnl nd airurJ lilm a fair (omjicntiillon lorhli
lulior.
IIc ln nnw, Inr r.tty thrte caM, ulnlriJhlmc:!f, In
llie I 'lllikl nf Virmoul I'i'iUtjIIhii, wlivrc tlie iltinncralli'
pnrty linve nnl tlio aMlity ahnt lo iiinrt a p.ijiir. IIc
publiihtia piptr eoitltiinini, u .zrtnttrohtMntnf ttaUnf
iifi!trr,f3rl'irprle',thai ony ntlitr paptr in llieStnlr
.SD 1'111,'T.tlMMl AS Ml'CII, .s A.NY I'ArUII 01' AM'SIZCua
I'aicu in tiik nrvrn aml la do'na mi, Irn liirurrol licav
rtpcnsrn whlch innl lic nifl. UnJirnll tiien' coiimJi ru
lor.t, liclu'ii 110 dt'llcnc) or liinllullon, In nppinlin for
iii!lnncc, lo t'.io thnuminilniir ilicilciiiocrntlc mrl Iu Ihe
Slilc, -!in, iliiuisli iitniiiJiiiilly nU,!aU' no pnptr ufllirlr
na I'nllllcnl f.illh. The il'aiccracy liac lncrcurd Irom
a li.tnj-fiil to a pwwirful parly, nlucp liU firt cnaj
uiiions llicai, aml tliejr nrc now nmply uHr to ilo fur lilm
nll lli.it hi'inl., Iflhry will.
No f.Tort will bf rp.ircil, tomnlic lliu lltl voluine nf llie
.l?r,n!l tli.it IU fiiim! nin rrimmiubl' itkk. lT7''it Itt
lir liic lupporl IU lnttcr Ihepnptr! 'Iliciiilmc'lirr iani.
nlly nppcaln Inn' nhn fal mi liilcri-sl In llie cauci of
tldiiorrucy ar.il llie iupport cflils pnpir, to c llielr br
Ibuncc In lil I cliall. C1IAS. II. CAST.MAX.
WimjMiH'lv, Jnn. 181.1,
j-j'On lliPll.t of Mn), lil.''. Ihc 4111 vnluino will roir.
mcniv, aa IHU propnicl lo rii!iir;c llie clirci.ninl procurr
new Ij pp,ll aiiicUlil.liicniimsciaciit Lr giin lo wrnnt
llir cpc:nr.
Nn new uliicrlptloiii rnn,ln nny cnc, Ue rccclvtil nn
Irn li nJvntiiT juiy inriit, or njinrnmy nf pnjmenl by nu
niilhoriMiliwoiil, or nomu rt'poiKilile prmoii knoun to
Ihe rditor.
N'ii pipir wlllbc ncnt ont .if llie Staltf, ttn!ri pimrnt
bc niiilc in cittrir.cf It
ouit niLi.H,
We arc nnnllnj IhcM lo our Atcan Iu tlie itvcriil
lowiin, In thccoiinly. Tlicy wlltliepmciilritdurlii; llil
r,r tlie ncxtnionlh, ninl we Inccrtl) bnpc oar u'rriUr
will not fall In inrrt llicm, Tlicy nrr allimall.bal oiilnf
Ihcin wc in ii t tn-ikc tliu ImaJri'iU lli il arc ntcciinry fur
iu tn mcil thi' fpciiic of 011, iultiiJti! liiiirot:iH'MI Iu
the Sprln;.
W'c carnnlly rcinctniir.:i'il'lnilUri4lollicbin!iic'',
withnut fill. Kvcry onc rnn rnln u iVle, tf
TofTiry bill.lliat Is not pnlil liioir Ihe nplratlnn cf
iIiIh otumc, filly ccnli uitl l.c h.Mm! accorilliij! to our
Itrmi.
nn it u.NDi'.cvrnoni
That nt tlie eiplrntion rfilir " I snl. .f llir .l?f, wc
nliallilrUcfiom uar bonis llnj.iniiii-i.f cmy nulncrlber
In Ihc rount) whn linll'liatp i.ij'ri-inl tn pay m nny
Ihlns lnrc llie pa cr ronimriic i ,1, nml b-nvc llie acfounli
fiircullcctlnn. ir.
Tliu H'ooditocU Cbapli'f nfibe 1001, will imoi
at Uninn llall on Mond.iy iwtiiiug next(Jun. 22d)
nt 7 o'cloclt.
Ati r.ddrcss niny bc cxpcclrd frnm ll.o 1'icxi
dcnt. Ily ordi-r of iho Chaplcr.
A. M. A. Stcrclaty.
33Cf0ijtOU iHtlVtttt,
MONDAY, JAN. 8, 1843.
At Markct ICO llirf Cnllle, lll.n Hhrrp aml Ci Klnr.
I'nlcts. Ur( Vatllr. I'lr.l iimI) dldOn l'i'iccvnJ
iiiiibty (-1 1 5 n 3..U. Tlilnl qu.illtv.SnCOii 325.
llvitllinc Cnltle. M 3 75. I,42S0.
rur.r.s. Tv.o jturuM $7n 12. Thrte Jiarol.l, $1)
a20.
Shirp.nttWmty lntslS c s SO. Wcthers OlM.lo 4 CO.
Airi'nr l.ols tn pnMlr, 2 1-2 liirsowa aml 3 1-2 lur Uar
rona. Al relnll Iiuui3 In 1 1-2. ,Y. i. Vatmcr.
In thislnwn lOlli inst., by l!cv. 0. II.Tillul.on,
Mr Ccn. V. Wlnlc, of Caicndisb, to Miss Itulli
llailcy ol llus lown.
Also, by tlie Miiic,lfilhint.,Mr Wm. T. Wnh
buiiilo Mus Zilpha H. Muidiick.bnth of lli'ntown.
DftiT,
In llus lown, lltli int., IMncr, daughtcr nf Mr
WaltiT I'almcr 2nd, ngcd two tcnts und 8 nionlhs.
In Norwich Dcc. (illl Saluinn Cultcr, Jan. 3d
.uddcnly John Currier Eq. ngcd 75, Jan. 8:li Lli
tli.i Ciihcr 57. Jnn. lOlli Mri Ulood wifc nf Cnocli
Ulood7l, Jan. Ulli Mrs Ihvi, wifn of Nolnl.t
l)ati?,Jan. I3l!i Mrs Ilarrid flryant 18, Jan l.Mli
Car.duir Hurlnn d.ii.ghlcr nl Williim S. Ilutlnn IS
GOOD NEWS FOR AMERICAN
YOUTII!
a ni;v voi,. nr r.onnuf mukuy'S
MIJ.SKUM.
;nri'EH bvi.C. rioonnicii.
.luthor of Vcler Parlcis 3Wi
CO.MMKXCI.VG J.VXUAUV 1813.
Sinco tho cnmmencoinpiit of lliU work noiv
tho inot popular jiivenilu ppriodical c.tnnt it has
evor bucn tliu aitn of tho putilt-lieis lo iiiaku it nn.
.sprving of llio liheial ciiuoiiragcment which Ins
boon exteuduil tuwaiiU it; nnd ils subseripiiuu lUt
evinccs that thcir eHurtd havu beun apprecialL'd by
Iho public,
On tliu first nf Januniy ntt, a new vnlimie will
conininnco. Thu cliaracter of tbo wntl; will not
bu clianged. Ils deign will runiain thu sanip. and
lliu publisliers wouhl nsurn thuii pitrou.s nnd thu
public lliat their ell'orls will bu uuceasing in rcnder
II wnrthy nf being a rniripinion fnr tbu'young.
To plant thu seeOi nf inor.ility nnd trutli in the
youlhful heart, lo iiblll tirtuo'us prinuiplui nnd ino.
I i vo s in thu inind, louid in the ruriiiulhm of cliar
acter, to cultivalo n lasle lor kiunvlciMn nnd im
1 ,..,i n,i ,.ir. . i.t..!!.i ..i
1 wilt, ilimliiietil. Thusu hae bcpn, nnd will' con.
I ni ii u lo bu, lliu cnd and aim of lliu work, Ilverv
urtielc will bn thurouglily digcslcd befnru it U ;ul
mitlPil inlo tliis work.iind grual caru will bo taken
lliil it nhall not contain uny lliing iuconsitent wiih
thu nbject in iv,
fc'uinu of ihn leading featnre.s of llio Muicum nro
Hislory, lSioruihy, Ucologu, A'ntiiriil Uislory,
deoluphy, ctc, Thesu will bo aecnmpanii'd wiih
lighlur niaitur in thu form of, 7'if, Skclth
cs, jI Ivcnturcs 4i .SVu aml Lnud, JVurrniivtt
of lUmnUubh Occurrenccs, Antcilotcs, Fabla.
,'lllezoric. cte, J'ueliy nnd Mtimc will bucall
od inlo an, F.vcry nuiilablu ineans of rciuler.
ing lliu work "pr'gblly, intrmiin; nnd cnlrcaling
ull bo pnt in lequK'ninn. iNuinnrous und spleuded
ciiiliulliliinciils und illuslralion, will be iii-i'rtec,
niiil lliu Itpngraphiical uppearancn nf tho Museuni
will bo such iis will mcut llin npppnrnnco ofibu
Miisiimn will bu such ui will meet lliu iipprobalion
ufils puruus,
T.'ic vcnj Loiccst Terms,
Ono Copy, 1,00
!Six Copics 0,01)
Tbiiluen ('oiips, lil.OU
Tho jreat oxpenso inourrpd in getling nut n
wnrk liku thu .Mufuuin rendcrs it nt'cesnary th.it thu
piib'.ihurs slinuld udlicru to thu cnrh svsli'ir,.
IMitors n i n I othcrs who may gle lliu abnvc
llm'u insrrliuiis and send u cnpy oflhu inpor poii
l.iiniug the prospoclus, niarkiil wiih mk, In tho
Iln.lon puhliualinn olliuc, ili.ill be ciililled lo lliu
.Museuni for lliu 1343,
All lullers niiisl bn pnst p.iid, nnd nddic.sed to
thu 1'uhlMii'r.s and I'rnpiii.'lnrs.
ItUADIirilY, soun.v & co.
10 riclniul vlri'el, l!olnn, nnd
127 Xassau j'.ieul, Nuw Voik.
Dccendicr, 1S42.
TIIK A'UW li.Va L.-UVD
FAMILY NEWSPAPER.
U03T0S' Mr.IlCAN't'ILR JOUIt.VAL
i: x i. a n r. i: n i
''pilll puhlMiora of llio Ilinlon Murcanlilu Jour
J. mi, an old i!!iliilili"liiil und wcukly ciiculalcd
NfiH'spapcr, grualful fur Iho I'sli'iniui palionagu
wbiclilhey lnvu rccoivrd, havu cumi! In thu du
tiirinin ilio'n of llnl.iraing Ihc WeeJ.lv I'.iper on tho
lit of January, 1813.
Ily cxteiiding thu r.nliimin, iind nddin oni Co!
uinn In pach l.io, lliu mnf.icc oflhu Hlicet will bu
I incro.iHi'd nbuiit onu Ibinl, nnd nn iiii.ount of n.al-
lcr iidded to ils roiitviit-. uqual to whal is noiv
coiilniiiud iu si nolumns oflhu p.ipcr!
Tliis iur.ingi! nciit will inakii iho Journ il f.ir
moru valuahlu lo our nubsnibi.'r.sjhari it is at nrcy
(;ut, Ils colunins will cnnlain n griMtur vntinly of
...:u,...n x.c. V...7...I i' ... --
iii-...uii.iiiiu3 ll.lirilli.lHIUI, ... III ilil, l.s.'IVH,
llingr.ipbies. nnd ailiclcj un l.iicraluic, Scieni'o'hu
AiN, lalucalion, i'cc.
Onr popular cnrrc.'pnndcnt llawscr Maninsalc,
Ins uNo pronincd a conliniinlion of llio Scilci of
ua lah's, uliii'li hauiill:iined min.li celibiity un
dor Iho liilo of",5,' rf'dicr llu'Mt."
I'.irlicul.ir alli'iitlon will bu pihl lo iho Currcnt
Nmvs oftho l)a ! und grp.it pihn tal.cn lo ptocnrn
lliu J.ncst und most iiulhentii! iiifnrni'iliiin upon ull
siibjecls ofinterpit, Wo ill bu ubto lo ptuicnt
our readeis wiih many aluiblti nml iiiltrpling
iirlieh's Ujinn Agrifullure nnd lloiticlluii', rcnder
ing it niiil n.oru wclcuine und nitractnu lo ihc
rarinrr.
A prico ('utrcnl and Uctipiv of ihn Maiket,
will bu pabli.lntl weckly, canfully corrcclcd b
.in cxperieiipcd nnd rninpnlPtil pcroii, (Jreal pain's
will bu lakcn to procuro thu lniil ndvii'is iu ie
gard to lln priccs of all uilieb's fur salu in this
inatktt nnd lliu buiinens inen niny ruly willi con
fidiliro upon ihc rwrvrlnrM of our weckly ri'pnrls
Aporfprl upnrt ofthe priccs of I'ounliy l'loduee
will nNo bu giicn u nckly.
A H.ink .Niilo Tiiblo canTul'y rnrrpclcd by an
u.xperienccd pcr-inn, giung n lit of oll thu lirokcn
llunks in New llngland, Katcs nfdiout nnd I'ri
ccs ofr.xrlnngi;, will uln bu publilipd wceklv.
In pnliiirs nml Ituligion lliu Journal i striclly
nuulial It is intenilcd lo bo n i hiclo fur iliHiiriing
corrpct infjrinalinn, nnd lo inculralu kiuiuI iuoial
ptiiiriph's, n loic fnr foclal oidcr, nnd n rrrpcft
for liw and our rrndcr.s niny rpt nured thit
wo shall fp.irc no paius nr cxficnu lo rcnder it llu
Ilest I'nmily iVenspnpcr in New Ilnglnnd ndap.
lcd 13 llu- habib', Ihc rli.HYcler, nr,d the tvmils of
ihe New Dogl.fid public.
Cf;Ti;riMs Thu llmton Mercanlilo Jnumal
is publislicil cvcrv Thutsil.iv tiioniing, nt tbo low
prici of TWO nOLL.lliS .1 YEAH, JX
AI) I .v. Ch, und ir, iiropurliun In thu reading
iiintlcr it will roiit.'iiu, will bo thu C'heapeii Ncwn
iapcr in Ibn I'uilcd Statcs!
Ttnvelling Ag'nls nro wnnlcd lo snlicit snb.riip.
tions in Mti'rj Inu n In New I'ngl.uiil, A libnta
roiuiniii!on will bu paid, nnd nurh ns can cnuile
wh rproiiinipiidcd, may npp'y imniedci.itely nt
our Couni'us-ltnnm.
ril.DI'.l'CIJ & I!Om:S. Pnbli.liprs,
Wilsim'rt I,n nc, Itoston.
lloitnn, Ocl. 20, 1012.
!C3I'n!ilih!rs of Neivipapcis who will p.ive
llie nbovc ndvprlisiiipnl tlirce iniilu nimpitinin ,
sh ill reccin tho Wcukiy Journal nnu ycar wiih
out cxchange.
, O0iir oxclnngo lisl Is o larsc nnd cxp'n
jivn, llnt wc jhill iu:cpjaiilly diicnnliiiuu end.
ing lo iu.inv pipors wiih which we new nxchango
nn tho 1 st of J.inunry ncxt. ll.Sw
JOJ5 PRINTING,
IN KVKIIV VAIIIBTV,
X t n 1 1 a n a V v o m p 1 1 II j: 1 1 tt 1 1 u,
at Ttic ornci: o-the
Sjmit of tljr Sluc.
(Cimrf Stittt, lico Annt ictil pf Ihr Courl lcut,)
WOODS'IOCIC, VT
Going! Going! Going!!
ATAUCTIONionSatuiday tho 28lli dav of
Jnnunrv, ISI3. nt Iho Jcwelrv Sloru ofJAH.
II. MUIt OO'CK, in Wood.tnck. '
A r'nctiil a"(irlinci't ofljlocks.Walclic.Wntfli
triiiPiiihic,icw'ry,Conib,l'neket llooks nnd U'nl
lc4. Miiil.ny l!quiptiicnts, .Musieal lnliniMcnl.,
lidics llo.'c, Kid Cluus, Scwing ilk, Tlircnd,
Tovs, &c
Aln, n gcncral ainrlnicnt of Jnincr' Tnols,
IIcdtcnd,l!nxcs,Siiow Cais,(,oidak's tnidicinrs,
Oil, Ksencc., Uc. fic. &.
Halo to cummcnco ut one o'clock, I'. M. fll)
davs credit on ull snms ocr 610.
fino. C. I'ltATI', A-uclionur.
Wondstock, Jnn. 1513. I rj.'Jw
?-Xtf !'J
r.r.n. n.rns ryt v
Bank N()!(MiiExcliiiigc Tnhic.
coiinKcrr.ii r.y
xv i 1. 1. 1 s c c o.,
uxciiANcr. & MONi:y iiuoicr.i!,
NO 13, STATE STltnnr, IJOSTON
UTiic hlll nr ull llie Uiinkiln the .New IliiRlnnil filalcs
Hliidinrc iu iMiiiili'mlil, nr rcccivcil nlparon (lyotie
hy Ihc roltfiwiiix llauks,Ii: Alhu, llniuic, Cnjle, I'nc.
iaun', (ilnhe, .Mi'dnaict', llaailllun, Murkii, Mi rchuiiu',
iu, oiiutiiK, oiiuc nnu i.caiiicr iH'aicrn , .Minw
imil, IIimIoii, Trcniuai.TiriilnV, t'ninii nml 'I n-ihinstim.
Jj-Thc Aullnlk Jbialv'rainiioia nll huiiiims ri'lallns tn
counlrv bfinkN, I'ur Ihc ahnvc nuauil l.inl,.
JTTIio Unitoii Jlankrcrttfrs ull currcnt money.
Counte rfclt 83 Mlls nn rn tiij- nflhc New Cnsbinil DiuiV
nrc la ciiculalion 1'iikhn' nicicutjpc philc.
C'nuiiUrlci! 3's arciu rinilulioii, nn lliu I'Jyinoutli llank,
Mhsj., Ictler .l.nfinrin'js Unici. Tiic lliit npjicaraiicc nt
lla.e lillls H pooJ: Inu tlicy nrc inIlj ilcliruil by olntrw
Ius ihntihnwiirilii "inrce dolliri,"ia (lnc prlnt, orc very
irrt'Uiilar nnd ili-lccihf.
Jlsn 5's nu iheTnlhind (,'ouniy fiank, Cnnii New plnlc
lctiirll, Vynillc, cupids eurirclii'S Ihc tljtirc 5. l'lliu
UaililrcsAlvarua i'rtiiiltul. )Vt ilunc.
mai.ni:.
.jricnltaral ll.mk, llrtwer
in liimN ol'rccclvirs
llaagnr CuniiniTiinl llsnk, Hnnnr
rli'irlerMirrciiili'id
llalhtlink tharter cxpired
UllUcn's llank.ujmiu, (new plntc)
E0n?0 cl.ill.
3o 4
V.Mlliliiii
ilo
i ii.n ilt iiiiuiicu
Catis llanl:
(Jit llniik, I'oriisiiJ chartcrMirruulrrcil
7u3
10 a 15
l).inmriolta lluiik iln
wnrlhli'w
lo
dn
In
ilu
iln
iln
3,1 1
3 s
wonhleas
ilu
Fraiiklnrt Ihnk, I'rankiurl i.'n
(iinbe lluiik, Il.uior iln
(Jinrial,uiubcr Lo. 1'orllai.d
llalliiwill nnd Acsuila
ICtiulictl, ll.ink
Ktitiuliimk llank
I,nfi(lle llunk, llinifir
rharlcrhiirrri.'nilcrfd
Mrrcinitilc lluiik, Uansnr
Oldloun ll'tnk
(Mfnril lliuk, IVjlmrj fraud
l'.Tii niiuminiiily lijuk
IVnplu's ilank chnrter arrende rcd
iilllwaii'r I'uniil, nt Orono
do
1 il nniuli ol recclu'r't
.Vnco II. in k
redrcmcd liv Tnutees al nco
it, Crnh, (Jallsp Inru-r siirreuJrreil
2in
n'arllilcas
rrdic.'iKil
2n 3
viortlili-.n
II uihhiiiin ruuiily, 1 !u
rlinitcrurrciiilm'i
Ifiilfrvlllc llank (clncd)
IVjllirook lluiik, ;i'iiiliru(ik
(f'miscl ll.ink
new itAMrsiunt:
l.'pnconl llank
2a 3
nnrllilcsa
rrdcrmi'd
ttorlhlcn
llill..liiriii'uli i'aiik
NYw llaiap.lurr, i'orlimtiulli, charlrr
cxniicd
ruoll'liorii;!i llaiik
VKIt.M ONT,
.f;rlou!liir.it llank, Troy I'ruiiU
un r ti llmil; :iiiilinrist-i1
!i'iiiilii;lnn ll.ink, Hi'imlnjHnn
(.'iiini'ri iul lluiik ul Vi'rniiinl frauil
nu kiicIi llank iiulliuriit'd
i:.is,iiuhllml
(incn .Mnunliilii llank fpunl
Wfirlhlcn
iln
.lillcrsiiii, Cuumij llank Iraml
.VI. Alb.ui llank
Un 12
MAKSACIIUal.rTi.
.Iinlicr,tlliiiik,chariir mirrcudmd rrilcrnir.l
lli-rkhlic ll.iuk worllikis
Clul.ea llank, chcl-M EOnOO
(.'niaiiiiiiiiciillli liaiik, llnjlcn "ivia
i:iit Ilri.lw ;it r llnnk
chirlcr siirriinltrid rrilrrmcd
Kc llank, Silrm Hurihli 'S
rnriiicrs' iiiul .Mrcliinlc', H. Admai ilu
I'.ii'ini'ii' llank, Hrldicrluuit i'.o
Franklin I! mk, !((...! nn dn
rulioii, nr WliniiUlinitirt lUnk, rtuilrn dn
llnnip'.hlrc li mk, N'nrlli'iiupion dn
l.alncltr llank, llu.itun dn
Mciulnii II ink rlnn redeeined
Mlilillcort llaii!t, Cini'irldsr, riiltciufd 2 a
Ml.Wlliii liitcrot ll.mk, liilon ',a
ah iul II mk, I.miii 60 n 5,1
Ni'lnirypnrl llank f.7n7U
Ninliilk llmk, llnihury rrdremnl
I'lKriilv lliiiik,Nantii('l,(t VM.rlhlim
ItoxluiO ll.mk iharlcr annullod du
c'utlnii llank dn
Wlatl.oji llana, itru'c I n t I : i UTtit lou ic'ctrr.ed
iillODf: lsl.,.r,
rurrillvlllc ll.mk v.orlMi-n
Ibislc II mk. Srnpnrl fraud i!u
r.iriucri' llnnl, dn
I'.tniurs imil Mi chniilcV IlanV ".I n Efl
rrauklln II ink, I'riitldriii'r I'raihl uurthlr'1
Mnual llnpc llunk clu'. ridtiiiu il
I'aicoa; lluiik 5U7
cn.v.vrcTicu r,
llrldjepnrt J uiuficturlii;' t'u. fraud nnrthlraa
llorliy llmk, du
Ibicle llank
Him. itiinlc Unllrii.nl Cn. 23 n 30
Nt:w VOItK.
NV'v Vnrk Cilv l-PiM
(ll.l a!) finid, Rond rianks la I l-l
New do do Ikd llack.uncfrlaln a 2
t'rltcil 151111(1 llank lllllii, nldnnd new SSnf.n
.Nniin ri.'nli.i llill. 0n yi
N'l w UruiHWirk ll!ll T a '.
I'pp-r C.iiia.la c ,i
bower du j 5
CXCIIAKCC.
HraflK nn New Vork
Alliinv
i'lill.iilelpliU
Ilillliimri'
Niirlnlk
lllrhiiiiiiid
l.'hnrlcntnwn
K ivaiiimli
Antii-I.i, fir,.
.Muliili nomuial
Nivv llrli ani
Nashvllle '
fit. I.nnls
t.'inrliinatl
parn Mbprrtnluni
a l-l
riru 1.10 din
pnrn .r)
l.'Mn 2
I .! !,( -J
I l-3a 1
2 a 3
1 n i
a IU
n 7
fl 17
i 10
n .1
t.'nliunliiii
a II
'Mclillc furds li.ivc bnprovcd 10 prr rml. wilhin a
ilim. Wc i.nw qiiiilr llirin nt 21 31.
ftw
Auclionl
YYf.. bo (old un Tiiday iho 27lh day of Jan.
Vl KSI3IO closn nn nmguinent llu- fullowins
nitir.les,
Ono two Ilorsn U'n;gnn, niuaniiiy oriurnhor
cnniling of A'h, O.ik', llirch, Maplo nnd llnss
J iapiS nrd Uoards. onc tipiightfaw, nnelluzSaw,
onn Hotcing Machiuu iiliI l.allie, ono Morticins
Mniliinc, onu f-pokn Icnaniuig itidfchiung Ma.
(hiiic, ono Griin! rflonc, u quantilv of (icariug nnd
lieltins, nn usurinicnt ufTools usuallv kpnt in n
('arriagu Slinp, n largo lut of t'hiirs of v.wiuus
I.II11N, KC. KC
fc'alu rnuimcni'o at onc oVlnck, l". M. nll sunu
ocr I0,tMM), !I0 d.ns crcdit wiih inlercst.
N.'i. cfintciiii.i., ) , .
Wooltsturk, J.in 13, ISI3. 42-2w
A nplinillil lol i.f nirr, nnl drtu cnnl Initc.nn vrl
il iiln ni'jt iiimi iniiinin (mrioal dnn rimt (unlsn
til'.lln't.JiKl r.rimd ai.il will lr iclil ihrnpf.ir rn.h.
j.ni. 3, 13i3. (ino. 11: VANnuzin:
C. C.i-r. custuni m iilc ihli k llri u lor a!c liv
3 Dir. w joi:m:aton.
Scfjool.
MK. I.OUIJXZO KMXT, Isle prlnclpal nflhe
Clnrcnmnl Si'iiiluary, piiriimri tn npcn n chnnl In
ili.i villijc, oit llie flritdny of Dcc. at the huut! nf .Mrs.
Ciuri.s.
Wi.nJ.lu'.k, Nny. 21, 1312. )3l-lf
JKATS KIMIT OIIj, mhI HAhV.K.S II' .1 T i.' 11
i' n o u f ;.j(;a7A(;. rr uir !
Nor. 21. JOf.r. K.4TOX
rp.tlll.K 1'L I'l.KK V. I () i;M Vr.Ut' aml
J. fiirksjmt ncclri-il, cmlirnriiij all tlie dini rriil l li-s
ofTc.iftiiin'lilcCulkrj, I'rnui in rln np. Tho nlmie
wcrc laipuritii in oriirrHiui nin l.c unlil nt murli louir
prh'es Ihnnircr Uruie cir.-rid Iu 1I1I9 tirlniti.
AujH IJ.'IIAXA, Jr
7UI,l,AKI)'.S (III, MIAt'. lurclciu.lns wonl
J cn, llniirn.nnil rnltnn eooiti frnni tnuts nrciniondl
t.y grrair, pjlnl, nr, (nriil.h, nnd oiU cl rrrrv i!t,cr;p.
Ilnii, williuat Injury tn Ihr flucat jimmI,. I i.r mIc ,y
Vnn..lwk 22 Jnnc II2. J.S. Ittl-i.S, Jr.
Sr.tTK Or VKK.MO.VTl.rt;irC-.urMcM
uisruicrns' niRTroHii, s, J nl Ifnoltiock Kii.iin
avJfor sant lirir, nn Ut P( 1U111 nfjiuuunj ,1.1).
13. I'rtunl, llie Mn.Tllimn '. t!i t,i,juJcr.
AN Inslr rnt purpnrtlni lnlc llie t.i-t will nnd li
l.inicnt r.f Jnliii (Jurrlrr lll nf Nnrnlrh In 11M ili.
Irirl.drrraHd, brlnj prrrnlr-l In itieOurl hrrcliy Jo'in
I..Ciirriir,lhc rn ulcr thtilil l:inieil,tnr prclmlts II i nr
iltrid br nid rnarl 1I11I all prrnn rnncernrtl Ihtrln, be
nnlllleil In iipprar at nriMnn pfnldcnuil, In belithl nt
Ihe I'rohale o.n.'tf Iu irnn,Mnck In rild llj.lrlrt nn Ihe
firit day nfl'i hrnary aniloht w r.iuc,lf nnt they istij lnr,
njaln.t Ihr prntiatcrl fai.l will, Ii.r whli'h ptirpn.fi il .
farihrr nrdcml, lliat a cnpj cr llir rrcr.nl of llil. nnl.T he
piildi'licil Ihrrn wrtV .iirrts.ltrl) in Ihe A 1 nf Ike
.Ift, pnnlcil nt liin.nrtliiaiiliiic, ai .uc.n 31 mny
bc. A tructppy nfrtfnril
lll-Ow. OEI. IIII.I.IXfii,;r;(irr.
runs: fl'iis,:'
h
rj,OrtTrWin;i.iMt.inT4,)-i.lrrr, mt r., f,,;
1 ir l).
i l. III WITT.
MtHmt QlfQWftti
Miiui Street.
MONTlT.hir.U,
V r. II M 0 N T ,
PAIGE&SIIERMxlN.
THIrf wcll Knnwn ehtfil.lMunoit, tlip mnu plrmcnt nnd
riitMiin.iiiiMu 1. 1 1 ....:..! t 1 . 1 1
riiiaiiK.iiioiu nt llie CagnUl ol Xrriuiml, Inu pn'ncl
lntn Ihe I1H11.N nr Ihe iilncritii'ni, whn will apnir Iln pniiM
Iu iniikc it (inc nf tliu hcl Hnu.vs la New Hnsliiinl, nnd
p ciijc ii:i ins( i(, 11 linckc.l liy tlivlr irin.ilx, lo iaml .1,
,io ont 111 infir iiiuiiicsi nml tarow 'tiib hoiit or otii
tn Divs"arouuU Ihc '-Old I'nmii."
AI)l)l.-OX I.. I'AKii:.
KAMLIll. I'. UIILli.MAX.
Nnv. 17, 1812. 13.1-tr
NEW GOODS!
TIIK fil'HSCKIIll'.il
HASjiitrctuincdfrniniaiirl.(l wiih 011 cvttnrhe ns
nnrluinil nl sniids ciilni.lii j; ol
DUVtiOOIIr!,
IlARl) WAIti:,
ci.t(jKr.uv Axnci.ASrf v.nn.
l'.irnit n.YNfiiNti.-jA.M) uoituniM,
llO.f(iNNII.S. A.c.,&c,
Whlch aic (iflircd lur sjIc ut very rtHt',nHr fricta incx.
cliause lur
riiuinrs rr.i.T.
iitrnT.it ANDciincsE.
O VTrf.
IIOII X,
A.Ml.MOf!TOTIi:it Kl.MWOF PUODl.'CK.
Tor t.'..S, t'unds cau be hud ;u chcin as at any other
storc. The ",VO TJRiri'" Conrrm vot rxrrpttd.
CCO. II. UIIAI'MAX.
Woodstock, .Vnv 22. 1312. 131-lf
NEW AND CIIE Al4
GOODS!
0. A. BRYANT,
HAS ju.t rcturiicd fioin Markrt wilh ns ire and
FAHIIIU.VAHI.USTOCK (!' KIIUDS
AS TllKHi: IS l.Y WOODSTOCK, A.YJ)
AT AS I.OW l'KICT.3
For ca, Prolucr, or tharltipptord CieiKt.
I ii 111 nnt in tlie halilt if mcmloiiiii" prloe, but 1 will nv
that 1 will scll priutn Inr cnh, froin 3 1-2 cls up; Ahawli
finm $1 upi Alpiircnn frnia 3 up. Olher nnd In prnpor
"on. II nu w,nit Iu buy elicnp fur cicli Ihn Is Ihe npnt.
Nnmlitakc o . llltVXXr.
,V,II. 1 wnuld n;nln ri'iiilnd nll tlnt nic Indil.lrd In the
lalc flrui nl 0. A. i:i)nut A: co. tuuillrcu.l p iv up 10 cn.
nhleu.ia ilu ihc n.iuc, nrV 19,
Rich nnd splcnditl AVutches
nnd Jewcliy.
rillVn suliscrlhrr arc nnw nprnin? 11 rich nnd PMcnshr
il nnnrtimiil nt'wiiiclus nml Jrwrlrt f.0111 rcrcnt Im.
pnrtntioi.s, whlch hmc hrcn pnrcha.cd ut very rriiiictd
prlcrs nd will he nld clniip lor rcadv pay. l'nr mrlli u.
lars rall und cc. HUiSUL -V VJ..IHKI:.
;riio,Klork,.'5cpl.2l. 1612.
i'livsiciim Wiiiilwl..
AfiOOl), nnd rriulnr phyniclnn will flnd rmplomcnl
nt I'lymnuili Nuich, itiialnl, nn llie rnad from
iiiiujW'iti'r m I snu 1 iirnacc
frnui nny praclllionrr.
nml miy nay, icn mllcs
115-tl
Clonr lIiisTrnck ! "
Rt'SMII.I, ti UI.AHKi: nrc nnw nt hnuic, rrndy ind
waltins Inr all kiniii. nrjnl.H n ilulr line. "L'p and df
1111,'."' "(hcapfM,Tiish!"ni:icwi,rdl',nt ihc idpn nrold
limc," whcrc hiuirt, nml Imluilry arc .H.nl) inmpcil
tnrs fur the rcwifd iud npprnin' upirnhi(linn of "wcll
donc ttond und fdlhltil siritlill" Tlial'a Ihc plmc to cull
111 v nin :
Vlnlim.Vlnlin Strinrsamt nowi.H'noilanil ;.'rai rlo.-V
for snlu whnlrMilc iunl nla'l,
roodtluek,.Sri,21, 1S12.
1
i.NU
LE A.THER STOKE.
OiK1 door m of llie P. 0.
rpili: StT.HI.'nilirn l.n m rccrr.tU pnrrhnird ihr cn
L the noor .im) biiot: i:yiiiiusiiMi:.i' or .1
Sl I..IH.S, wlilrlihc hailiilcd np la a ilylc nnl mirpnasril
I.) uiij 111 iiiv luiiiur), nnw niiers lur naicnil kinci ul
Consltlng of
Clcut's I'AI.r i:0OTr, ,, wrd ai.d prj'J )
" IiliI aml riHAI, l.nni.,
" T llll.'K iim.I sJAI.Cl. ITA boots,
Hnj'JAI.raa.rniK.K, ,10
.Mcunii.l limi' ciilliii.d lliickfimr.,
" dn du UUOCiAXS,
DAXClNt! IM'.Mrf,'
I.111I11V Ki.lHl.tlTHHS niulwnlklis SrtOKS;
Ijnlic.'KAirilll.v nml IIAI.I' R MTKKSs
.MiM iiAi.rti.Mrr.itSinid mv?
Clilldu n rall nnd Kid .SI.II'Si
.MauufictarcdlNUlA Ill'IiHDIl !:ec;
I'ur ili.iicd, !(, dn
(tuiiiinon i'o dn
.U.SO, n'l I11J1 n'AV 0",V, ikcA
hl.l .Sklm, llln.liiu and tiiuilnr Uii
.111 MiiiN of lli.ut nnd ahoc Kl T nnd nXIHXf!f
I'J'IU Hnjlrtt mtr pinl,H sSOI.K I.UATlll'.tt t
ITIMUtl.tlATIIKlti
Calcult.i nml rall SKIN'S
1 .111 nf whth willtt istd totrDt ttuh aml mHt ttndt
ci vai.ire. juiil. i;a iiia.
i.nd.lm k, Xnv. 2, 1?!2, 131. If
Beef Hidcs
( xn siu:
li. sniuli hy
II'S I'KI.TS wanlril In exrhansi- fnr
O. A. IIIIVA.NT.
lll'C
J.3.UTWiLI,,.S DOOK SlM'.IXf.-S.fur.iIel.v
a..a oi:an.cHAi'.MA.v.
Hic. M.
CAPS! CAPS!!
T!ir. Mitncril.cr li is ni h md aml s cnnstanlly mani.
f.icliirin.' rlnlh nnd fur.trinicd csp ul nety docr.p'
llnn, whlch will te luld rry nw lu.'ca.h.
Ihr. 20, 'li. J. II. IIKWITT.
.Yi:r:nLi:s!
Al.l. Pcr.nm wl.hinj fur itiperlor iiddlcs will callnn
Ilo.:. 2J. J.l). lir.WITf.
TAII.OIVS CIUI.K!
Ilmes mptriur chalk fur isle by
lli'f. i). i. I).
nr.wiTr.
IIATS. IIATS!
Tilin otissrlbcr h-n on hand an 1 Inlcxdi tn kccncnn
j. Hianii) ut uc iian oi ivcr; ucsrripnnu i'nmii np.
i.ir. .u. j, ii, iii,. ni.
Fork!
Afrw tnasof pirk wauted b llie mili'crihrr, fnr whicb
hilfe will he p.ild. (1110. It. CtlAP.MA.V.
Dec. II.
a.!:iii:iat.s.
TIOIIX'SOX'S Nn tac lirltM.wnrraiilril t!ir l,rl nMl.
tt rlc la 1'iH iuarkit, fur salc hy tit:u, II. tJHAl'.MAX
llie. Ij.
Fair
Vaming
t
A XAi prrvunlnddilrd to Ihc r.l.i,rlhcr, nrc re n,netcd
ift. tn n,iy up Immuliattlu. UIIO, H. CH.I'.UA.V.
'(u.l.lnck, J.in. il), 1313.
3VEW CKOCKEKY.
JJOV oprnln! ut ihecnickeryMnrehy the inh.criher,
1 1 21 rll. 2ihl Ii uid. white nml llii'd chlua lc.i warc.
new- nml ucnuiU'ul ! li t wlth plnu-i tu nnlili.
2i i-tn apru il nrn. aml wiine cr.n.ilr Iri warc new
p.nt'crim. I ull nml cuniilcte scll' while cra iilc dinilii'
waie wiih tnilcl wnrc tn nntch, ihj niint clwmt nnlrl.i
m r nilVlcl I'l Ihn marktt. Al.", I m-ll hlne Imlia chlai
diulii!; warc ntam l.iw prii c lu'dhirwith a cninplclc
n..('i ii.irni ni sn'i niiil i .iiii-n"ii iiiiiru ,nrr
rnrcli ixri fir nml umrnill nml nur i.rihc licit nxnrt-
menlsnl wnrc thrrc ! Iu llin rr;lrn an.l at lh hnirl
priett. I'l.'nic cir.l on UIIS. IIAAA.JII.
jn. lai i.
s t a t i: o r v i: n m o n t.
wi.voaon ss.
i)C.nnoi:. ii. iiii.tox ) w i x ii s n t: r o r x t v
I- t.ot IiT.
rosrnrt v. iiown. ) .vot ,br nrm, i:2
IIudmt S.ierwi. nnd Josiil'i l'. l)t.n.t, Truihtt.
A fJTIOX nfacrniint. dcnnmlins Onc llitn.trnl Pnl-
11 I irs to lnllarrc hiiiik accnunti l.ilwci n I'lcparllt..
'I he oil.l I'nntcr V.llmve nnl b.itln: ha.1 niTnnal imtle
cf llie prpilmcy of thrs rJil, It Is nnlrrcu In' Ihc cniitl
htrr, lli il hcbr Riitilinl llirrn.f h pi.t li.liir; lhciihitnnr
nt ni.1utl, In'rihr willi lh!s rrdcr.ln Ihe ipiril if lir
.t?r, prir.lril in Von.lti, Ihrre wnliirr.-ittlj-, the
lct ftiMiratln'l lo I'CHI h". win Kinrc tne m.M
ttrm ofulil L 01111, tobo ln.M al alj U'ccdttiH'k on Ihr
lr.f T.,....lnr In Mftl nt.it. v.li'rli tr l.r ,lrfni,,l
Iri' nl i.ollct to?U ! mlcr llime In tpi i-a' jl uiii
'i.n-iri -li! ina c t'. X. Wlt MtMF.C'trl
li V
LhVS
CELESTIAL BALM OF CIIINA.
For Ihc cvrc of all riiuutes ofnnn or latst, llmt
rc'piirt cxltrntit ajipliaitio-i.
rini.l.OU-.ri'i'IZKNri-l'ciliapi inu i!,nk lh!s lalm
X Is liilti.dtd lii cuie lon ir.uii) dj.i.ic. I.nl wc ,.,iiu
jnn that nll Iho 1ll1na.es uf llin i!i irm tcr, n.il 1:1:111) oll,.
irs ilial iuiiiht he ititriiliuui ,1, are spcnlllv cund, rr Iu
irutn pciuiii( juutl) riiicvcil, li) ihcu'c uf llu. intilicli.f.
Uc canicMl) ii iiui t Ihc atll.ctrd lntlve It a l.iir Irlal.
nini- j on n p i:n nr wca.iura 111 ilicniiillof ni r h.ick.'
II n, nppiy ihc linlia ircrlt inuiiiliig nial i vinlci! wi,i
j Ihe II 11 111 jnur lmi:d, nnd uiciiinna.ill) ri.b Ihe p.nt will
Illl a rnujli clutli. nii.i il will i-L-rtiilclv rt'liL.L llLI.
llue uu tlie rhjuinnilsin 1 k., ...J. ii. m.ri jtr. .
leilwllllioHwilcriimlc.tile map, llnn baiii II Willi
wan.i iiicsnr, iunl rnh will willi n roULh ciuiii, aml ihru
apply Ihc ll ilin wiih Ihclliit cf nur hnr.il lnliu-e llu hrr.
Wa.li evcry lliud day, nnd ik.i llie IIhIiii iwur a iln. nnl
)(iu will Bo.in bc rrcc l.-n.il IhlMruiililnnmeili.cicc.'
Jl-tvis d:i n niiinbiirss or cu'dnc-s iu w.ur Irs., nrnn
fcelf If no, rub ihe nllVcird pari wrll nilh tvii rW
nml thcu npi thi llalm Ireily iwicc n dnj, ,nid iu n
khnrt limc It will l.c reinuKd,
H'ic ou ihc I'dc? Jr-ii, upplv ihc KMm Ihrre tlmra
a day, nml la n nlinri timc vi.n wiilbc wi ll,
ll-ivcjoiilhBNciilcllii.linr ipihn..' ir rn, npply
llie II ihn ilirec liini-s u day, nu I all uupkiiaiiul cr..illoi.i
will .o'ni i!isii,fnr.
Ilavc ywt ira!n.d jrflrrt:.'? II o, apply the I'al-a
Ihrce tiiucad.iy, riihhinij wrll wiih nur hnnd, ui.d il
will uinn lic rcinnviil,
llavc yunllriimaor UurntJ Ifsn.nripl, lliellMm Ihrte
tlmesnd,(), tti.i) ji.ii will tan lcwrll."
Il.ivrjnuncutnrwnui.il? If apidy Ihi lla'ia w.'ih
a fcnhi r tun cr nr ihue tiunni iliu.
Aialnrc jnur linilix or JninlSkUillcrf.' Il'o, apply Ihe
llalni thrcc lliuis nd i, and (lic nwillu t wdl non iliinii.
pear, '
llatcinu Ihe Tctlcr.' If ,n npj.lj thc Talni rrr
moriiinj mnl t:eiilns . wali nj cvrrj ihinl o'h) wiih rn.'.
tilo o:ip,aud rciuinin- the acurt lioni llie urfncr of llia
kin.
llavc ynn n pilu In 5 nur llrrn.t nr sl(!c. Ifsn, npplv Ihli
IIhIiii innrnins andcvtniii", rubbinj II wcll willi tl.u fjnt
of Juur hand.and na willaimn bc rd.cied.
Ilavc oa Snrc lljci.' ll-n, wcl a tnft irs wllh lliu
llalm nnd apply It nu ihc ouim'de W Ihc micim ld;ht
011 t'olaj Iu htj.
Arcjnurlnu, Rntert nr eam frnlrd br peimrrd? Kan,
nppll Ihe Il ibn Ihnc liuics 11 dn, ni.dit will Mj.iicly
cute llicm,
lln.c M'U Cnrcs nn nur f.rtl If.n mt ili,m mii .
apidy Ihe H.ilin.nnil ii will trni'riill) cure llu 111.
iinve juuiiriiiiij or irrtiiitlr.il nr ain pnrla,' Thcu ap.
plj lli llalm ihnroiijii) nml II will ( c w.u.
llavc 51m frc.h woimiW nl nut kimi; Vprrr.d ihrfalm
on bniirn.md krrp it hnuml cn ihc p.irl, 1 Inu jli'c rli.llv,
aml it will hc.il wllliunt prniul l!ili nr 11 llnniilinn. '
llavc) 011 bn old s'lre (li.it ww.t hcal? Ki-ip Ihc llalm
hnuud nu It, rciu-ttli!; Il d.iilj , and 11 will suou hrnl Ircci
ni" nuiiiiiu,
lic .ureynii ;ct Ihc true nnlni fioinCOM'.TOl'K L(l.
nml iinm- c.lbtr.
.SIi(menai!.rWui'ii'n nnd trur. Ifill oa .ritu
avJprft li liw, r n. clicl ow mTlr.
This ll.ilin or S ilvi; will l.e km, dniibkcanr olhcr prep.
nrailou, 'I hcre la nn ileilon nr IiiihI t. 1 1 cii in lli iiiialc
lu. It will curc any Kirc Ihni cnn lic curcil ut ull, It
will lake mi' Il Il111t1nlr.11, rin.l tukc duwn Hillins anl
hy lhnrnu;h friclion nvir Ihe parli cMrrii.ll, will l.y
cnniilcr Irrliallnn, rcmnvc Inwaid orencm 10 thc nnihir.
A jutsc Wum.v, lur r.im nrlliclKl wllh 11 iiiiiuliif
sfirr.r.illrila fcvcr uic,ci.rui h) Ihc uc ( I lini Di.iiu In
alionl ihricwii'kn,
A t'nii.D, wiih jrcit linirscncssaml dllllrnlt hrealh'm,
rrllevcd niul curidl In rul.hii.j. It will on llir thrat ai.d
sloinncii, 11rd1uver.11; a tlani.il willi Ihc liiilui ai.d laj.
Ir.s II nver ihr bre.wt.
A Jl nsii nf m.e nl n.ir rnit'H Ind plfrs cvcral ninnlhs
wiiliuiitknnwlna ihe natnc r.t'lili coiuplnlr.t) hc ined nur
fl ikk nl'tlii, llului utd wns cnrid.
A tir.STl.KMVN wliolinilnu altnck of ihe Tilcs ertry
vcirrcsaliirly I'urlcn ycnrn, curcd hlinrll flve car nirrs
bv l!il l.nliii. iindthniifS fihilnlv llirtalccrdlnl lcnm f.flv
linin inr,., I1111 kipt nl nn iitta'rk by riihhlus 011 llie l.alm
Whcn nii) uucaslncis, orfullnri In iclt nhniii ihc pnrd.
A rnin.ea ciil n frlghllnll kikIi In his h ot wllh
pircc of hrnltnclasii! hc wm rarifl Iu afcw ilms hv tha
nlm. TlicM'nrbiitllecireJ ull tlie aoru fla'ji'rni Ut
nnd I'ccl la Ihc prin'ii,
ATTlir. ,.u.i i I'o.'nsrd and liidifcut rnnnUi, It l.ra
hern nnd wllh i nnl mrtn. (biecflhc lad) patna..
rpri,.Mrs Nivea,trn hcr nuinr, arrd wlihc.l BiitUrrr
rtfirrcd lo thcsp Incn.
No Mvs un Wiimim can pcs!hl) h.ivelhe pllcs If IhM
ii'e lli'a ialiu wcll wl'ru ihrj fcil auv imcnlr.e-i nhi ul
theparK It h far Uturtof rticnt thantocure nnj cib
lamll) or 'illii.
Tuu U wnnh rcaitiiihciliij.l'nr Ihtrr Is c.irre an Invld.
ual.lii thccnmiimnlly Inu wlini mniiicr nr lalir h i,nrniM
liavc the 1'ilcs, Ifuti prevcnlatltc 1. 11.nl. It i. .1 oirlalit
cnnri)ilriicc nl' nur nimlc nf Ilvi 11: it fil cn prr-nn ahni 1.1
ucylirl In "iiar.l i,niii ih.in whuinii) 1 1.11..I1.1H I. lut
nbiuitllicpnrla.
C'ct'lk'aici arc 10 cunimon, lliat nt prriir.l lwlll i.tt
ll'C lill'lll,
"lliunatv UthehtM pnllrvi" tlirrifurr. nllnlim1nr.il
Iind ihlihlin cl srcit 1,1 1 thl, nml wcll wnnh ihr piltr,
111.1) rtliirn Iu Iho n:lli'c und Irue iii.Mhiii In t pln.
lut t Ihey tn n nlir.
I'Al: I'S nrc whnt iho l)n:mr rcllrs upnn. Tho'e wiin
ur Ull. Jnlni wllh plenurc and prnfll tn llirm.cli, nml
IitI I'naa.'iciillnus i'iiii il.r) ahunl.l .il. iu rilltvii.f hunuu
ini-cr), ni f rciiii."itcd liiacml Ihi'ir i.anu.v (tt Hr l.l,,car.
of l.'nai.loi'k A: I'n., New Ynrk,
Kiitcrc.l iicfnnlnu tn Acl of l.'nnj-cKi, A. P, 112 lj
Coai.lni k A tu., Ill Ihc cbrk'a Dill-ri'l'll.r Hi.rltl ( rurt
nflhc I'uilcd st.uu, fi.rlilm riui.lh.ru L'l-liut utNrir
Vnrk.
Wnrr.inlril the nnl, Ciintiinc.
MiorsC'iuiKluckiV rn,, New Vnrk, arc Il.r anlc whf!.
sVr. Inr ihe t.'i.uid .-'ia!c and all iicliihhnni t rountrni.
Xone ciii Iu- tiac, w.lhuai lli.' at;n Hiiic, 1 Iul n
HOCTIIU t). IJ. 1.1 V.
And ncr own. tluisi CO.V4VOCA' (.('.
SiiM h) J. VMi!i, .111., Woodatcck. H2-cow.lt
KOI.MSTOCK'S Vi:iI.iIIiT(ii:.
S T A R T L I N G F A C T S s !
el'XDKr.nSnfrlilli'nn nnd mIiiIh arc !rt jrnrly
wl li worui, whin aoaic ct'ur c iu. e h.u brrii ui"
pn.fd In hc thc true ci.r.
It l n bnlltid h) nll ilnolora that nfarrc a insn, woninn
or chllJctl.laliiit whu nrcn'oiur or lilir trculdid tvliU
wnrni.,uiiil Iu hiinjiida cl cnn', :id In rcl'ilc, a.cp n.
cd li ttrtaoariilin.i, rnld, nr muiiC nihrr nilii'5 cnrrus "If
ihi'll.iwirii if thc liiimiiu tsiuil) whilc in Iriuh lti- dM
nf Worins' und Ihfnecc 1I1I h itc hern rn.dicali il in .iiln) ,
by Ihc u.f of (ilu.lllc nf lioliiuloi k's Vnmltbse," i l Ihe
cnl ofa iutirlircl iu'i.Kar!
Iln'v nkki'iuus the Ihniil.l that ibrr Ihliif hnuM I r,
und who cau ctrrfn"2ltc thtiiifclvia mr nnl irtuu ilua
Jl 0.W KXrnit VISATOH, whiii Ihcy knntv lliil rvm
il 1'iTiw.' wm not wnruis, liiis rnniil) coulil nnt bv nin
pn..ilitity ilnhnrl bill alwnjn gcnnl 111 a purjatitcli t 'In
ilwi.r hs wh il K may. Ilu.v Inipnruat lli.-n inu.rii,
und whn will darr lake Ihc rcspnn.ihilit) In dn wltliiu.t
II.' I.el etcry aniit Ihslia nnt 11 lirulc, a.k llinu.ilica
lili. quialinn III trillh rilllt iihcrri
MrJ.fJ. Ilinculd hid 11 rhlld iry !rk fcrrrar nin
wei k,iind nlli n.lnl liy a phtalrlau, wiihi'iit rrlii I, whrn
Knl'iiNck'. Vtrmilttc wit clvin. nml t:cl ilnt iuniii
Ihan fnriy wor.ii w'cri. p.ia.cd, wr.rn Ihc ihiM uci ritd
r.ipld!y.
A c'nld of a wldntv woninn, l.vlr.; rrar l'ir Mui.lniisn
ll'tili'r vturki', Ind ilwliid'nl inr .1 n innnlh, Illl nt nr a aki I.
llnn, wllh jirtat ilrti.o. i.l Ihc ittnuth, ni dilrl.li ( nf tha
l'i"C, A hii iiaitc I nl), wlinr.illiil 111 1 rnv.de Inr Ihc fiiu
ily, cni iiuinidumli Inr Kiitii,aliu'k'a Vrruiiliicr whirh
lruu;l.t awn) C"rnl (Uanr!li' ol wornn Inr Iwo or llir.a
il.ijs, aml Ihc ili.l.l tn w licilrriit oi.ir, niul lijnir.i.l it
lull.lritulli i.i lim Ihnli.i mni.lh.
ffvirnl c'tililrcu in IttsUly rcvi ,Jbl fonily h Crraib
wat I..1.I wnrmslii af iihifid exliiit, nnd wcre n'l cuint
raphil) wlililhia Vtrinliuic.
In tn uc nl thc lr.1 1 11.1 l.c In llir nclihl.nrhond rf M.
John's I'nrk, II hu Incn i-Mcn.KClt Itv.l. Irntti Ihr rlr
riini.l.tiiri'cfliavinj cra.li.-ilctl a t irp- .ju mt Ily r.f wnru.a
itftrr all olhtr riiiirilus h.id lillul, tthiili wni tiry 1 tln .
airilv knnnn in Ihn pnrl oflhrcity.
A I't'MI.V 1 Nl.tf Jir.si.y attcd Ktrral rhlMrru lt
llirne nf it. One, a slrl of i '.(l traia cf n;c h ul ' oma
rtctrdiiifly caiaciatnl I'rfure Ihc Vcrinifu:c wni IMII -Thenrvl
f iv llirrn l.ir;p worina wrrc ill.linllcd. al d h
lill cll'lhc Vcri'ilf'i;r,whtii nc brr.iiur tijaln wnrar, ard
hitl n anrl In Ihr Viriiitftt'c Ihnl flnsllv lirnuslil r.wnt
nn Inrrrd.hlc rjn inliih of wcrtna, nml Ihc iiirc wa i nm-
plclc. nnu ic t rcil lur lirniiii r.ip.ciy.
A rutslciti i.f aiandii'-. ha.l dn.Mnred fomlly frl.ll
ilrcn scmc wirk.,wllhniil hi lnj aMclnrraicrcl ul cn 011I
nfactintii linlllt. lie Iind the lihrr.-ilitt tn arii.l Ii r
l.nl'inlcck 11 t-rmlrugr, nnd ccrtd Ihe rnt wlth II In If.t
llnn a wirk.
Xunirrntn r.no i.f i.lhrr cnmi.i!ut v.trf nnrpcrril In
rit. niiil Ihc itroi. irratnllnr irvrr, Ac. I.111 rlrallr n.
Miii nf 1M1 Vrrnil!ue dl.cnvrrrd Ihc Imr ri.n.c if ihr
(lcanrx, b) briri;iin away nliun.l an Ir.nun.rral'lr qual"
lltl of nfirins, lirc and aniall, nnd Ihc crcr reri trr.
nl wllh srrnt dcsialih. lnliirr l lh! kind liiiilit l
rllr.ltiian (itiinrn.f rvlcill.l.nl It l u( !, i nr IiliI fnr
21 rrnts will rhnw n ir onc wlth ulniti.hliuiil ihc rirlaln
cfi'ccl" nl lhi Vrrmif.isr.
I'At.'TltlN Xttcr l.iiv Uiii nrilrle nnlr Il havrv ri
KnlinilfH'k'ii Vcrn'l'ii2t-1liii il.i'inrly iiitratnl nu thrui.t
iide lihd, a'l I Ihc fK-almilii' nfrmn.li.rl rn., Iliui
roMsititK A ro.
I12-cnw.y Vcw Vnrk. an- Ihc mtr n:rptfir ll.
Snt.l liv .1. ItOf-.v, JR.. IVi.Mnck. VI.
JUST KECEIVED,
Fiill nnd Winlcr (icods.
BlK. Wni M'k Plm- tir.t ftiti y rnl'.l PWiri) riiCtTIIi
llt'K Llce l-l'k andlsiirt ri.Vvnl lltli: rSt -in.l
l.,tflMKR.'S,
A l,IA ('' 15, h(k, ffitau nl a'J Wcnt, S'.T,
bl'kaii.l rni.'rn't
llrotvn .sllKKrlMIS,
lllriiclir'l i'n
l'alimrreKthtlclIt;lit.inl Tlirnl f.IAVI
Itnckin:!,
Kid.'nrn.lrrnnttSrntrS PltI'i:TIXn.
niici. i.iun fmya, w'aivi: in;.vi:n n.c Ti:5
Mnt .t 111: i.ai.m:s,
Untint.a,
I'l.xm.v.
?rtlNTSa' chrap aa thc cKr.pr,t..n,i r'rrirrr! hr
n.i.21. li II.MiiWCJV-
iiinrs mpi hy
30.
jort rtrr.
X Itlf lAi;isilV, 1,'M-ar,
IH'.it

xml | txt