OCR Interpretation


The spirit of the age. (Woodstock, Vt.) 1840-1844, April 14, 1843, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1843-04-14/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

fixit 0f tk
FhEEDOM OF INQHIKV, A.ND THE FOWEU OF THE PEOPLll.
Volmne 3.
Number 154.
WOODSTOCK, VERMONT, FRIDAY, APRIL 14, 1843.
110(1100 rvtr0.
De.ler In Lndlea'Cood.aud J ery.whor.alc.nd rel.il
" -i jrcf(,;
J.A.IH'MIAR,
Otalerxn Domtilic,,tnd Fureign Dry Goodt.
(Elin strecl,)
Vtaltr in Ensttih, i'rtnch and Amtriean Goodi.Crocl.
try, fjrVitt and Ckina ll'are.
(l.lin atrcet,)
, 0. II H YAXT,
Detlera In RnjlMi.rreueh, mnl Amrrlean Ur) f!ooul,
W, I. Rnmla, uiid flrurrrin,
CrncKcf)', fllnaa nml lnrl Ware.
Elm Slrrtt,
oeo. iTcU.li'MAX,
PEALEI IN CNnl.MII, FRCNCII, AMEILAN AN0 W, I. 000D?,
Iliiril Wiirn iiml I'.iuer hanginga.
(OppmitB Wliiinej'g, Omitrul slreel,)
J.isoy i. iir.im-r,
MKRCIU.VT TAIL0I1.
A lnrge Int ofrendy nunlr rlolhlng, ronaiantly on liand.
'Tnrre dmrn rrt cflhr I'ntt OJlct,) 60
(.cntr.il stri'L't.
i:ii.sourii(iAi:,
M ERdl A X T T A I 1.0 II.
One ilour west f t li e I'uat 0 fli c e.
I'cnlral ilrtrl.
J. UOSS.JU.,
Dralcrli, Dnui Me.lirlnea nf nll nrla, Dru'tlal'a laia
Wurc, Snr.-ill Inatruiiicnta, Ac. Ac.
cr.Nrnw, nt.kgt, urrtiaiTK wiiitnev'h, 119
AI.IIEIIT K'lXC,
DEAl.ER IN W.I.Rnnilri, l l.Oim, A.ND
OIU)(JKHir.S.
Tiio d'inn tntf nf Ihr I'ast 0Kr,e, Crnlral ftnrt,)
cr.oucr. m r.i.i.isi i.
ur.Ai.En in fi.oiir, w.i.connsANDnnocERins,
RUSSKL!. & CI.ARK,
V n T C II M A K F. n S A N I) J H W E I, I. E n S;
orrooirK wniT.Nt.vV nnri.i.. rKNTRAi. nnr.KT,
J. II. iUUKDOCK,
WATCIIMAKKU A .1 D J t W K L I. E H.
AUo, kre nn Imml Tci, MihIchI InstruiHcnU unil laitcy
m licli' nfcvf r) IftIioii.
Onlrnl Stri'ul.
it .ii. iiaii.i: v,
mi.VKH.SMITH ANII rKWELI.KH.
lorfiMirK wtiiroKv'' iiotki , Chvrni. iritF.ET,
.V. t'llAli;i, ItA.VDUX,
H'ArcmuKEii .txn JKivv.u.r.n.
Uculrr in Cliii'ki. I.nn'nliij alni inr, Cilller) nml, purr
Tlio'tMiininn Meilirinra.
Crnlral, hra I n Elm Slrrrl.
r.MUIIANKS & I'AI.MK It,
Anni.Kns, iiAiiNEts anii rriL'.vK makkhs
ohduik a ii.ici r.-'.n, and riionrri.v attknijkd to,
(0 iB'Hilr mitnrv'i II itrl. Crnlral Xlrrrt,)
t:, a. uornY,
ll.irness iiviker, nnd Curri.iu irimmcr,
lltnr nf Edxnn'i IMIdlns.
I'llll.O IIATCII,
HANUrACTURt.il or I'lN, HHr.KT inON ANP
CIIPFEIt WAIIE.
(Ontilooi tuiluflhe Coitrl llottst,)
CCIIIHT f IIKCT.
JOIhY I1USII,
Ur.il'rln, i ii J niunirir.iiiri'r nl', Smve, t'nipcr, Slurl
Irnn miil 'I'ln U'are.
(Ct'itritl Slrett)
' IIKNItV lUTC'll,
Onc li'ir tiuth nf Uninn llall, Klm Slrrtl,
Tiv, corren, .in nitKT i.ov wimiiEii.
UOOr M.i.WF.ICTOItr,
joui. nTON.
Onc .fiior rmt a f tHr Pott o U! c t.
Otilr.il Slrpet.
TIIAIXS II. WINN,
TAH.nn,
S.nne donr wilh J" RniMI.
All tvitrk ciilrii'li''l io li'n ciri', will lm iliino iviili
IHMlii'-n miil ii:-p.iti'll, nml wnrriiliti'il In fit.
II. C. T A I T,
TUI.mi.
('IV'ir I t)imliir' iiir, I'.lin Stri'ii,
A1ICII.VKL AIVKKS,
r i I I. " n.
Ovtr J. C ol l a mer's Offict,
(riin .ircel.)
vmTNi:"s i ilrri:!
Carner of Blm a n l Ctnlrnl t Irctlt,
II V S. W II I T V R V.
i:
a ; i. i: ii o t k
1.,
Y I. AI.DBX.
JOILY H'lVT,
I'linter, .iml (Ih.iIit in r.irri ic-a nfiill kinilj.
(ItenrnrE'lnin'ii HulMlng.)
;r.o. rf. iuy.
CarrlageiM'l S 1 1 iif h m k t r,
(Ka.irnf niliiiin'lilin,)
JOjllUV MITCIir.l.l.,
C A R R 1 O C A X I) ri 1. 1: 1 n II - M A K n R,
iiinn nTitttT. 115
I. M.: C. I'lSIIKU,'
Minufnclurtrof,ail dmlm in r.tiiinrl furniture of
tvcry iteMerlptinn
Oppmlte tlir lull, Ccnlml Strect,
JOIIXA". WHITE,
lloutePointtr a n d C h i r m a l( t r,
(Heir nfKiNon' llullillnx,)
Dlt. II. II. I A I, M V. H,
(OlHre Ihrce iliuim rnst i'T llic t'our lloinc,)
ciiuitT riir.Kr.
nn. v.nwix iiazt.n,
O rtlee M t li e I ulr rvD lil rnre ot I) r. On itlc.
r.Lv flrnucr
ll!t. TIIOMAS K. POWIiltS,
Ont ilnnr north nf lh Kimcoiii C'iurcA,
(C;iinrrli SlrrrO
11. II. ICIMHAIili,
lllncksmilh;
f nuccmiim to i,i-V7'0 PRAtt.
iIdn. -in l .'I'lslm. k'1"1' "( nH,,,m. wor V
........ i... .... i iri..,, . .il.n.r .rrt i iiriiii4 nrev
'JTititrmn i . .u ile n, hAl.llc ..n,l -lmrtl nmlce.
".nousDTni; ciiiinmi
' iiinn STREET.
K. O'llARA,
I I, A C K S M I T II.
fln, nnll or nkninz, cnrriny Ironjng, md cu'hr,
uork of all kMf, dxnrwith . m.J.iil? nni dcpaUh.
Onednnrr.i.tnl llif Jnll.Crntr.il rtlri rl.l
1.1 VF.lt Y ST.MHX.
II V Al.llT.RT P ACKER.
Courl nlrttl.
CHAXm.Bll & BII.M.NtSS.
Attornnys nml Connsellors nt I.nw,
' (Crnlral Slrrrl,)
f.i . i-v a- f;nvvP.lt.SK.
. b .k U H. V - .
iii.rxm nd Counttllort at Lau
OlHeentrr the llank.Elm Street,
f.. A. MABSII & J. nARHETT,
in cnDKir.LI.0RS AT LA
Offir., 'mrr 11.11 Mirtt 'Inrr Crnlrnl tlrrrl.
JACOR COI.I.AMCU.
i T T n n M I '. V A T I. A W ,
irzt. rr.. rfn. r.i...,l fn ihi nractice of hii
proftttion, hat optned hit offue at WoodilocU,
TIIO.BARTI.ETT,Jii. ACIIARI.E3 11. FLETCHER.
Jlforniei, Lounitiiar nna sonctiort in .,ii.hi... i
trAitend th.Saperlnr Cnoruln Ihecoantln of CU
-lltornty and C ou n s e ll o r al Lavi
(.vialn Street) 6
WINDSOR, VT.
, S. 11. STIIEETEII,
ATTOKNK V A T L A IV,
BARNARD, VT.
III
srouanrox peimoh,
ATTORNEYS A T LAW,
Lhiutr, rt. 80
IIUXTOlf Ir H'Al.KER.
ATTOANEVS AN11 CnUNSELI.OJtS AT LAW,
tiu rlll.l., vt, 8(;
N. HICIIAIIDSOV
Jiltornty, and Vounsellor at Law.
--. ...
CHESTER, vt. 86
J. U. IIAWKINS,
ATTOKN li Y AT IAW,
rELCllvlLI.K, NT
91
sai.mon U'mns,
ATTOKXEV St C(JU.VSi:i,I.OIl AT LAW
JOHNSON, VT,
). v. ui:am:.
ATTO II N K V A T L A W,
CAVENDISH, VT. 105
sAMur.ui. i'uici:,
ATTOB.Ni; ISHClll'XBUOn AT LAW,
tvl.MISlHt, VT. 9U ly
S. M'.SLADi:,
ATTOHNKY AT LAW,
HorAi.royjT. w,
DAKmoiITJI IIOTia,,
IIY I'.MIKEIt MOItSi;,
1IANOVF.ll, N. It,
8C
UN ION iio usi:,
r A I (3 K & S II U K .11 A N
JIONTl'EI.IEIt, VT.
8(i
I" y K K I X S V 1 1. 1. K A C A I) KM Y.
Tlie Acuilcnilc )rur of liuliiiillnn l Uivldtil lnlo
lour lenin, inrrc ol clcven oml onc o len wtcKa com
niiiicin; IuIIciwh i
riPIIINNTERM, Mnrch, 2.1. II WEEK3.
8IDI.MER, " Junc, lt. 10
I'AI.I., Augntt, 3II. II "
WINTER, " Nov. 3lil. II
TIIITIOX Commun Ensll'li linmflim, $3,00
llli'licr ' nn.ICIinilc.il $,00
Frrnch l)rniiif nncl Piiiiitln" i5,lo i-ch exlrn.
Tliu liKtilullon n III Uc iinilcrllicilircciionoritarorm.
er lcaolur.
93
A. P. CIIASE, Pnneifal
IIEI.I'.XnHJIIAItll.Si Tcclicr,IVni:ilf Dcimrtmrnl.
DA.VIKI. I.AWK I2XCK,
ONI.V MANUI'AC I UKEII OF MEHFnlin IIUM,
SOI.II lll WlMllci llc ll) Rf.KU & Srd'LIIINO. A'(IM(I
V II., Jlmuu ,V IIali.. Xn. I'i L'nunil ulmrf, llitiin,
wliicli .irc llif only nlnrniii Nii.hiiiiiirKuiiiiii wlicre Mtd
fnrd Itiim rnii dc liniiiht ut u htilt'Hiilr-
l.lkunUr nul.l ut ulmlcaile liv J. M.eklnllrc & co.,
Ch irlcslmvn, Abnrr I'icr.T, Wcil Cuiiibriiljc.iinJ (Jliar!c
Wdoil A: cci. Cmnhriilje I'nrl,
rtqit. lm, IdW. 123-tm.
CONCORD RAIL ROAD.
FAI.t, A.VI) WINTCIt AimANGDMr.NT.
'PIIIS rii.nl will lc opcncit lolliciniMic I'nrtlic Irnmpor
.1 Uilnn f niincnacn .inil iner liiiiilie, m miil nllcr
MO.SD.U, (ieincmlnT 12, ItfU. Pu.iiustr TMlnnliill),
riuii'l,i rtrrptcil. In riuuirrtlon iili tliu riirn nrtlic
Xii.Iiii.i nud l.onrll ttml lloilnn nn J Lowell ll.iil lto.ul.
tulnllovvii
l.riivc Coiironl I'ur Munclieiiter, Nu.lnm, Lowell .nil
Iloitoii iil 13-I k.m, 10 1.2 A. M. .nil 2 3-1 p. v.
I.fnve IIihIoii f.ir Xithua. Mnnclititcr nml CoiiforJ nl
T L2 11 1 2 . m.iiiuI 13-1 v, m.
Fim; (,'iinconl lu Uolnn, 82,50 Conconl lo Lowell,
31.10.
Thii tnnrnln" nml cvenlitf Trnlm rmincrl wllli llipcnra
oflliL' lln.lii.i nml Mnliie Itnilrn.nl. I'usr nf rri I'nii l.c ron
vrj c.l lictui'i-n L'nnciml, M inrlicstrr, Xiilinii nn.l AnJn.
ver, lliivcrhill,Uule', Uuvcr, l'orlimoulli, I'urlluid, Ac.
m r.nciiANDiHn.
.MimciUN-nhi! TmlNi will li'nvr Unnronl nnJ PnHlnn,
ilillv, SmitlnM rirenlPil. Tlu1 fnmp.iny nre nnw iri';nir.
cil to ir.ninpnii (!inU unil (,'iuiiitry I'roilnre whlrli mny
lm cut in iln'lr ilfpoH In Concnnl nml "ii.ii.
Itire Tlirnnsli lir.l rl.ii 3 1 liu prr 20i.o ll. rnriilturr,
f.'nrri i:c. I.iin .Mnfli.4iiivn.llenillu.AIiiiiTiiiitrr l.um-
licr, flr inllr .Vr. ul .Vpeclllc prln-.
All tn.l nml mrn'linnilltr will lien' therlakofllicown.
cr wlillo In ilir i:(iiiihiiij'h Murr HniHei.
irrnxiii iiei;niiii;, rii.ii, iiiMirhiiny, nn uciue
Itio sooilf llv oniiT nrtlie lliri'i'liir,
A-.4.I r? i7'..JJI.VC,Trrniir
Xnslinn, 5ept. 10, ISIJ. 123-tf
Look Herc!
nil. HIIAP.I, OKI.KMATnil'S
VE II VE It II OA'E II II E UM.l TIC 1. 1X1-
MEXT.1XI) IXDMXSPECIFIC.
A wanunlel cnrc fnr lnjlnmtiloiy nml Chronic
R II E U M A T l S M .
ITglvrsimnit-illiite relicl, nml nlrrnsilirn wcnk llmlm,
eileinU rnntrncli'il innU. riirrn nll liiiiiil.iu.s, tiU'i
ilnwn vvi-IUnj.,!iml rrni'ivcH lnfl i il illnn,
II Ii rrc'iieiim urscil lli u iiiirnin UKin r.nnnllic rnrru
In fUiTiinl iii'i'lir.ilinin. Ilut li Ii rrrtiilnlr tnic, tlint ll
riii he imt only rt'.tclinl Iml rntirrl) rnmlliv cxlernnl nml
intrrnnireini.liei, ni'il nt iiik hiiiic limr. lliln tlic pro
pririeinr nf llie l.lnlinri't nml Hperlfic I prfpTreii In
pmve totlic entlre nnlUficllnn of every onc wlio Unllllc
It'il wilh thii ntnit ilHlrt'-.ln; cnmpl ilnl, In u lllcml nml
uncniiivnciil wnrrniitrc. tlmt ulmevrr will fnlilifiilly iire
uilr liolllr of llr Drl iinilcr'n Hlieniii.illc l.liiinirnt eUr-
nnllv, nml nni' hnltle rf lliulmlinil llliriinintln Kpi'clllc In
Irrimlly. nml relnrn llie nnply lnililis In nlii're tliry wrre
purrliniril.il nnlcurei ihiill lintr tlu- pnrrlmst: inoilt')
rcfmid.il In full. COMrtTOI.'K A- TVI.HR,
Wriilroiile DriiSjUln nml milc Asrnta, New Vork.
Holdnlnn lyJ.UOSS, J It., Vno,,lurki flio. I.yinnn,
Xnrnlrh; Ail inn. rimlth A rn l.mllntvi (iiUnn iSmllh A eo.
Pro;lnr.Tillr; Jo'ph llinlley. Knillli l!hrlert Wi irwln
Illclinnl-iin, A cn. (,'IicMit) II II Ncwlnn, Xnmlclii Ch.ni
l)0'ld,llnehrtrr M Hiljrlrr ro. nvllle- JiiillnC
llinok lliirlfnnl; A A II Wnrilnrr, WimNiir; llnrtlcll A
Wliltconili nml rn. Wfntliemllrld llowi A I. Thnminnn A
rn, rlprliijflddi I'Urcc A Hin(lh. Ilrlluli Willinm Kkln
nrr.uiiiiiui'ii, ..r.l H'ulbriilge.Miiiniii irur.un mumi,
rclchtllle. 140-fim
TIIOMSONIAN MKDICINK.
PUHK 4.VI) UX.WUI.TEIUTKII MKDICI.VH.
AT XTiri.. IIVMIM.I.M Jcwelrj Hlnrc.U krptn
V cnml niinrtmcnl of Tiiumsomiax Mf.dici.ne, con
Utlnp nf
niii'innitlcnrltotDropi,
Ilrnwn Lntirlln,
rnlvrlr.nl Hllppcry Elm,
Me.nlnw r.rne Ointmenl,
llrulin; Snlvr,
Ftimnlnlinc l.lnlament,
Cnmpnltion,
Cnxcnnr,
Piilci-lllltrrK.
U'inr lllllrm,
l)venicry 8rnp,
Vcselnlile Jrlly,
Linlnmrnt,
I'inn l.nlirlln,
Cnntli H.iUiin,
Nervincnr Vnlerlnn,
Orrcn l.nliclin,
Wnninn's Frlend,Ae
aii i... M.tln iii ilir ltn.tnn prlcr.nt
Aprll20, 1913 NATll.lXtEt, RASnALT..
GOLD'S PATENT SIDE AND HAS6-
1N(jLAMIs.
T1II3 hrlllhnl Inmp l nnw tnklnz Itir lenn i.i nn nm ii
nrlrn (rrrpt Ihrmin) nml fnr rlirnpnrm nml ilnrnlill
llv nirpn-r nll nllicri.. Hnlnrd.nr'iH lnllniv nml lmle
nll mnt ntiinii ikick wnnr inr 9iidsi.iiiicib iwi vy,
"tumtile np" llic r:nl nf srnnlne
('11111 p!i llio
wlileh they nre nnw recelvlng pure'nml fresh, from the
Lnmpn n7c'rry rnrlrly, fnr nntr nn mual, at the manii.
f..ct..rer. p,Ue,, pu, P aud "5B, CLARK.
;Koodtock,6epl.20, 1812.
TV TANIIFACTERED.nd common Indi Riil.hrra Juat
IYX rrrrtveu. .i. ui...
March. II.
For Sale
tLft .rreaoflnndlnlntaln anlt purrhaarrt. 200
3ft aerraofanlillnndlallralrntefnriirntlng. One
lot hna inw mlll.ahlnle mnrhlne.n gond watrr power,
and 100 er ol good tlmbered Und. Tlme of PJJ,""
ma.leeair. IRA IIAZt.iN.
" Nonaleh, M.reh 23, 1B13. 1518 vr.
Comc aud Sec!
DR. I.inil Y'ij VEOETADLE LIFE
JPills & JBitters.
DR. LIUI1V.1 lirrTIins are n ccrliihi ciirc ol Ov.iiep
y aml rou.MtcliollSl iliej ureiieculiarly udup
Ird lo remoe iIiosl-dn.lri ksln. rnn.nhili.i. ..... i;.
nnnuy pnjinclng, Oul liy .Irenjllicii lla- )cm. .Ni
jreuier inUukecnn lir made llmn toauppoclliul IIuihmi
ay, nrant uilicr (Jiji-ihl-. uriliiL. In.m .l. i,n.n ...... i.
ed In Iri'uueiil forcrd i.cllon un the lioweh wiili piirgallve
liiediriiiva. Whrre tliciccoiiiiiliilnia rtial llic-Vjaluin Ii
alread) loo nrnk m.d ever) Hdlllolinl dose leuda lo makv
le. ir..nii.,n ..I........ -
.M..icM. inc uhiiti, nn inecoii rnrv.nci in n im.
ptrlunn Ilir r nncliona ns iiniiir., .Irsl I n.,. i.
lOllllil i,iTlllcillllilllllMihl lli.H.Ii...-, , n,..,l
nil) ollicr r.iuip. The nsed nml liilinn ofluitli aexca, und
ptrMiiia ol i'Jclllrv hnlnla. nruiie rn.ili
......v., ,. ircijuruui ironi ucnknoa llmn
erd Irnni lo nl nppellle, linve eperitiicid jrcnt htuilli
Irom ilirm lu roinulcnrnceliom lintra.and oihcr nciilc
umirucri, ii rcaiore. iirensini nml indlMdunli nnicu-tl
wilh .Sei tuua llrndnche. aud ollicr ilcrini..einriit i.r n...
iiu .i.uiiuiimoin, n .nc ucen f nurny curm liy ilili rcinc
ur i.,ii'5 Vr'elnlile I.lfo pllla nrc nnti.l.Uoits, nntl-d)a
prri r. nm un .iiirrrnr a . m.. I ...... i. i.ii. ,.,.i.i...
cd it iniiv cn.nl imdicinc. Iml ihrj nrc urnliuil) licnrliciHl
in llic fullnwiii(! ininpl.ilnta rllmv und hilioua levcra, fc
vtr und iiiiic.iltanena. rrniin.liiir riimtil.,liii .il i.
nrlir, j.inndirc.: nilnnu. ilnin.t. ,l ...n.,,. ....
Iiirjrnient of ihc ipkiii, pilra.cluilir.friniilc (iliiruvllon,
hrnrtlMirn, lurrrd loiiiiiic.imiiM.i. Uiiinii,ii tt tlic tum.
nciirnnil lo-tU, Incipitnt diarrlicn. llntulviic, lnililt
il.il co lirnraa. ioa u nppii Ir. I. nlc hrn nr n.illrm
plcxtion nm! in all cmea nf lorpor nf llic l.mwli, wherc
ii I'lirthtirilc or un apcrlcnl la nctiird. 'llic) nrc ivcccil.
iisly m i Id In ilirlr (.pcratioiis, pri.ilncin; nrillirr iiuuca.
nnrsripiii' ucwmy Utljlrjiuuh & l VI.EII,
u'oi.u.nic Acrnis, incw Vork.
Sold nUo h) J. ROSS, JR,, VViioiliiUicki r.cu, l.jniun,
.S'orwicln Adiinia, Smilli A ro, I.mllou, Cil.im, Suiilli A
ro, l'riclnryillrJosrplillndlry,yuiiili ChcatiTi rihnrwin
iurniiiu .v rn., ;nciri II liiNclnn, .Mirulrln Uliiu,
lloild, lliirlioleri l. MjlvrMrr, A cn.,(iii;avlllrs Jliilln U
llrnoka, llarllurdi A A- Wnrilnrr, Wlndnirt llnrllrll A
Whllinnil) r.ml rn. Wmlhrrallrlil llnwj A I.Thnnipom A
cn. .SiriliHrlil: I'lnrc nnd Hinilh. Ililhrl; Wllll.ini Skln.
iicr.llnuillnnjllaxlcr A-;i'a!brid5c.Shuroiij Wnllnn llruuii,
rririniiic. 1 10.1'iu
LIN'S
CELESTIAL BALM OF CHINA.
For the curt of all ilistnus qfman or lciist, that
require exiermu uppncutxon.
IJiEI.LOW.UITIZENrJ-Priliiips jou think Ihla llnlm
' ia luuiiiltd In cnrr too iitini) di.iwca. liut uu mimrr
inil Ihnlnll thc dlmn.n of llih ihnriuiir. nml nn.ni ml.
rra Ihut iulatit bc incnllnnrd, ure n-cilil currd, rr in
iruui iiiiiii!rriiii) mnuu, ii) iiicum- oillila inrilicl.ne
i.c c.iiiimiij rtiintM iiio aiuirini iiifnc ll n lnlr Irlnl
llllC Mlll 11 lllllll lir ll.'ill.ti.4 lll !li....it.tll nf tni.p I. ,t
IfMi.npply ihc lliilm lutly inonilna und cvenlna wilh
;;'ii,r:lr!!h:M'
llinc nni Ihc rliciiinnlUin.' If o. wu.lnlir n in uir.-r.
Ild Hllh rold wulir nml cn.lllr nmp, lliin bnlh II wilh
wnrm v iirunr. uin nil. ui-lt ulih iniil, n l.iih. fli.il ii,n..
ininh llic II .i I in wltli ilir n.ii ,.i tt.iii. i.,?it,i i,.i,.r.. ii... .....
i ii.ii cmtj iiiiiii uu), unil ll. c Ilir ll.ilm lwlrciid.1), und
)ini wiii fuiiii iio nic iioin iiiik iruuiiit'iunr iilcnc.
Ilme !(u n lnllilbiiisi nr coldncn in niir tim. nr i.iw ,.
I'tctf lro,rub Ihc uirectrd purl ell Hltli n ionh rlotli
unil llicn uppl) ihia lliilm Irivly twicn a dny, .iml in n
alinil llinc II will lc reinnMd.
JI'ivo ) nn ihc I'llei? If.o.npply llie llnlm tlircc tlmca
nlnj, and In u ahorl liine )nn lll I.r nrll.
llinc Miil Ihc .Nclllellnli or Cri.lni ln' lf n. nnnl,
llicUnlin ilirrcllinci u day, uul uli iinplcaiiint aeiiautloiia
will aimii ilis.ijipc.ir.
llnve )ou apralnril )ourrir.' II io, apily llic II.iImi
l!irrrllini'aiid.i),ruliliiii2 wcll wllli lourlund, und II
will snun he rcinnvrii,
llnve J nt, ll..,l. nr llurn.f IT.n. ..i.ny llt II..I... ll.r..
tlmct nilny, miil ji.ii wllUnon bcurll.
Ilnvc joiin rul nr uiiiuiilf U kii, nppl) thc lla'm wilh
fenllirr o nr nr Ihric tlnira n itui.
Ainliirr )nur llmlia orjninla Mwllnl.' If.n, npply the
11,'ilm Ihrec limea uduy, und Ihc mh-IIIh; will iouii Uianii.
pc.ir.
Iluve on ihc Tetlcr.' lf to npiih thc llnlm imi
iiionilii; nml intnln;, w.li ns nen llilnl iln; wllli cn,
tilu u.ip. nml rcinuvlii; llic .curflroiii tlir auificcnfthr
hklll.
llnve ou a pnln In ourIlrrnil nralilr.' Ifan. nnnl llila
IIjIiii iuiiniliic iindctcuiu", rnhhlni ll wcll wilh thc ll il
of )un' liuiiil.iiud )nu wlllannii l.c relietcd,
llnvr jiiii Hnrr I.) tif iimi.wci ii tnlt rn wilh llic
llnlm ni.d anply ll on ihc oulalde of thc en evcry nlslil
on ?oIn io l.cil.
Are )nur loca, llnilira nr enrafrmlfdnrpolsoriilf lfo
,ipily ihc ll ilm llinc limra . dny, ai.d ll will poilllul)
ciirc llicni.
Ilnvc imi Curm nn Miur fcci.' f o. cnt thcm we
nppl) thc ll.ilin.nml It will ijiiuriilly cnn- Ihrm.
Ilnvc imi llchlnj or Irrltiillon ol uny purla.' Thcn np.
pl) lh,a ll.il n tliuion;') nml it will ciirc vc.ii.
Ilnvc ) un Itnli wi.iin.li of nn) klml.' rlprciul lliclnlni
nn liinirn nml kcrp it lionnd nn Ihc p.irli, rhniiglnn ilully,
und ll will lic.il wllhnnt proud lloh or liifl.ininilnn.
Ilnvc nn un i. I.I iiirt' Unil wonl licnl,' Krrp thc llnlm
bnuml ou il, rcnenliij il daily, nml It will iooii lic.il Irom
llie uuitoin.
Ilc aiirc ou ctt llie trne ll.lm from CO.MSTOCK A CO.
and none ollicr.
itatemtiiti hohttttPhin and trur, II lll lau brlttit
and pnifil bij Ihin, or mslret and tur.
Thii ll.ilm nr riilve will l.c Iniimluiillkr.iny othcr prrp.
nrnlion. Thrrc l nu flrllon nr Inuplimlliin In ita qiiiili.
Ilca, l will rurc nny cnrc Ihnl r ul l.c rurril nl nll. II
will tnkr oii iiifliiiiiutlnn, nml Inke ih.nu iilliu;iv nml
In- Ihornuah filctlon uvcr llie Imrla rxtrrnnll), will In
rniiulcr IrrilnMnu, rrmnvr inwnid anrrnraa In ihc anrl.irc
A ViHSO U'iimin, I'ur )ear nllllclid wllli a rilnnlnj;
anre, rullrdn fcm aore,curidb) llic u.c of lliii lliilm In
nbnul Ihrernrrka.
A riiii.li, wllli urcal ho iri.encanil dilHrult brr.iUitne.
rcllcii.l nnd turrtil li) n:l.l.lns ll "(II ou tlir rlical aud
atomnrh, nml roicrins a flaiiucl wllli Ihc llalm nml lay
li:: ll otrr Ihr l.rrnil.
A Jnioi: of ime nl oiir cnurla nnd puri acvrrnl mnniiia
wilhoiilknnnini! Ilir niuucof lila comiilaiiitl hc mcit onc
ll.iak nf Ihla llnlm nml wna rurr.l.
A (lr.NiLE'iN whohnilnn ullnrk or ihr rilra evrry
cnr rrjnl.irl)' fnr Irn )rnra, cured hlinarlfllte irura alnre
ihl linlni. nnd lliouch Plnlnly thrrnlrnril nl Irnal 1111)
limra alnrc, ha kcpt of nn nllnrk liy ruliMng nn Ihc b ilui
whcn nn) uiirualiiraa, iirfiilluraa ia fcll nhniit Ihr purla.
plrrr nf lirnkcn clmai hc wua rurrd lu nfew il ija h) hr
Ijlm. Thc an nr Imtlle curcd all Ihu aoro fingcra, lcja
un. I frrt in Ihc prl.on.
A 1'IIIMINKR Clll il irijliuilll I.IMI lll 1111 inoi Wllli
At tlir. ALl'i fnr nnl aml imii'cni i rmaira, uiiaa
l.ern iianl wilh alsnnl anrriaa. Dnc or llie l.nl) pniron.
rii.cii.Mn Micn.li'ii lcll her nnuir,nnd wlihrd lUlfCrrra
rrfi'rrid In Ihcar lnrla.
Xn Man nn Womam cnn ponibljr lnte the pllra lf they
nic Ihla l.ilm wcll wlirn Ihey frrl anv nnrniliica nhoul
Ihe purla. Il ia fir bctlerloprfitn Ihantncure nny ral
Inmilv nr 'illln".
. i,i - ..... ron,rmlrtna.r,r iln rr la arnrcc nn Invld
ual in llirrnminiinlly hut uliut aonncr nr iiiirrii.iv.i ni
hntc Ihr I'lln, lf no princntnliie la mril. ll ia n crrinln
cnnirqurnce nf nur niodc of Ihin" nnd nn prrann ahnnl.l
nrslrri Insnird ngaliiat lli ln licn aiiy unrnainoa ia lcll
ubnutllirpnrla.
Crrllllcntca nrc ao common, ihnt at prcient Iwlll not
u.c Ihrm. ... ....
"llmnaH lalhcliratpnliris" Ihrrrforr. nll wlio do not
n...i ii.i. H..I r armi lirni lit. nnd wrll wnrlli Ihe Pilrr.
liiu) rrluru tn thc nillrc und hnvc iinjllilng in ita plncc
.1... il.Af ni!i hnftr.
r.l!TSnrc wli it ihc lloclor rcllra upon. Thnac whn
nac'thla fidm wllli plrn.urc nnd profil lo thcni-rlvra. nml
frcl rnnarltnllona Ihnt tliry ahunl.l .il.l In rrlirvlna huniun
inlarry, nrr rniinled loacnd Ihelrnanica toDr I.lX,cnrc
ofCnni.lnrk&tln., New York.
Entrrnl nrrnnllns tn Arl ofCi.n-rr.a, A. II. lBI2.li)
Cnm.tn. k Acn.. In Ihc Clrrk'a Olllrenrihr I Ur lc. Cnurt
nfllic llnilcd Htalca, for,the Soulhcrn Uiatrlct of.Vew
Vnrk. . ,
Wnrriinteil ihr imlv f.eniilre.
Mr.ara (.'iuiialnrk A- rn.. New Ynrk, are tlicaole whnlc
aa'rra rr thr llnllr.l SlHn nml nll neUhhnrinjr countnra.
Xonc can l.e true, wilhnut the ajtnatmr. Iiiiiii
DnCTiin O. C. I.lN.
An.l ourown.lhiia.. C.OMSTOCK tr CO.
Sold by J. IIOS3, JR., Woodatock. l!2 cow.y
Giuiiiiiio (lovdak Mdiciiic.
TIIHT rrrrltril nil for anlr hv Ihr aiiharrlhrr, one dnor
1 wr.l of lh Po.t umre. n niuanppij ': V,
. ... . ... ii. i. r... iI.a r,,rr nl Xrrtous lllnilnrlir. llla
r'.,a n'f Ihe llrad. Pnlpllallnn ofthe Itenrt. npprra.lnnof
Ilir tlrrnal. lJyaPCPaV, Or lllilljrMii.n, r .
Win.l. Conlvenf.a, Palnln Ihr lln;k, 8:,irnni i.imna,
. ' I... 1 1... i'n.ninim.. Bnli niiriim. Fcrnnil.. I.rp,
jnniliiiir. ... . ... 1 Lhmm.
roay. Cnnkir, Plle nnn nu inicrnai nuu rinin.1
noalliarly Ihe l.e.1 mrdlrine r.rr Invrnled.
Xumerniia certlflmtea from peraona of reapectabillty
m, b. acen.warren.eu """"j.'.'XsoiiTIIOATE.
Fel.rnn rr P. lf 43.
Phvsician AVanlcd-
i .i.fin ...i ...,.i.. ..hralrlan will Aml rmptoTmcnt
A nt Plmouth Nnlth. altu.lejl. on Ihe road from
BrldgwnUr lo Tjaon Fam.ce, itd any u-ay, ." ""
rrom nnjr praciniimar.
TYSON FURNACE
riOXTIXUr. lo iiiiiniir.iclnrcngrciit Ntiricty of STOVE8
nml eyer) (lccrlpilon of Unalliigi uaiiully nmdc a Cun
loor lllaii Fiiriinrii. '
4,,,nVlinS.l','r,',,l,s-)'1. risM for n",k"1S BIU vrndln;
uluptnl ll i ,,o IMI'UOVKI) V,1M El V .
H.l', COOKIXU Sl'OVES.oncr il.c.nme lo I ll'j
All pfrinn Infrlnjlnft npon nnld nineiit liy vrndln"
.lic m iiu inuiilntlv tirn. t.. .n... r.nl
,,.! ,in...i . b"" "lll uv
Thia lini.rovrmrnt ncivlll I... p.tn.-.A i ....
ni.vi.i.. ..u.. ...... iwiwn
i I oul inlo rooinsrir..U-.. i.i . ...
lllO OVinlllllt lll l.li i.nr.. im l,l i. ji. I ... . . ..
i'iimiiir wiikii oiciinrra ll lnlo llie
nipi:plpcwiilinniliilnlin. liMnniuct willi
aurlncc ovcn ua In Ihr ol.l klml.
llic largi
Tlii. 1 1, ... .l,......li. ...... .i .... . .
l.xi...ii.i .i 1 . ." ""mcrr
... ,,.t-.,6.iir.i iirSrrcniin inc imiirra n in ollirr elev.iinl
..fc .lu.n., i nu u.iriv n eriin n lnnki l ni... ... i.....
cvcr invrnted. Thia will iln nll ihr ronklns, Ac. fnr
coiinnon mziu liniily. II ii rnpnlile nl lirnling two linil
rra, or imn". nro llii.nnii. I Imk i t n, .. ,., ,i ,i...
Jl"c,"l,fe rnnvciiiiiitl nml proinpilyiwlih lcaa fml itnd
1 "" lme r aninnirr IKlnrraor liirnncra
ontnp nl' iiny nline nnw in n-r. TliUli i.lll .ln ..ni,n...
minir
Slins nnl hcit In rninc Ihr h!i,.ilPKi iii,ir.,.....i ...,i,.,,
'," " '"!' i 'og iln. lionln cnn brdnnc ulili airni
"W"',4'1'' ''t '! irnna vitj prrrti'll) limtcd utonce, nlac
id in Ilnl lirnlcr oirraaiillmck (irc rnnm.
Thrrc nrc inany gond lliiniia cnjojnl liy llinae nvg llii.
rnnliilrnil; belictcil liy (noil jmlgrs wlio har l.cJIi lo
ruinliiiin moie jnod iii.ililra lhn smvc in innrket.
"iih.il II h .--.... nol linlilc toeclnnl ofoidir.il rtlll
tif.l mirii ni.l Ihn.. I,tn. !...!.. .. . '
" ... ...i- ... ci i lll ll ll f iciiufir iiiii!niii,ri.iiiiiun.iiiii i.
.. .. .. V..., .v. v uu iii.iiit. ii;ura
AUo, for snle thc ucll known
Woi)lson'.s Jinprovctl Cookins Stovr
lanntiv and .Wcchtimcs' Cookine STCifK
lll.i WAUU Sc I lalll.lt S ilo du
M'.UT.ItA (leriitedorcn. do do
I'AULOIl COOKING twoboilersand ortn.
TYSON r.AKI.OH l.HPKOVHIor 1842
VHIt.lIONT P.VItl.OIt,
UU. & S;. I'LA'IT. STOVF.S, all SIZES NXW
rATrintNs.
CAI.DKON I'OTASII KrITJXS
ntw palltrnt.
to suil no'lhtrn marhth.
FIIIE nOGSorcn andurch mouths,
FI11E FRA.UES;
I'l.OI'dllS & CLl.'l'IVATOIt Tr.r.TII CAST-
IiMi.s, und llie tnine rtmly for tne.
CAItT & WAd'fiON UOA'Illj.
" 1 ' !,''' I' IJ H. . I.
. Ilinlwt n Inrsi'hlnrk, nml brlns ilralrnm lo do nn ncllvr
niMnrn iinn W 1 brll on l.iviiriil.lrlrriiiafnr tnmlnnn nr tn.
Prr, Tlir hiilnrribrr mnhl rci.prrllnll nska tlit.rniiitniiiitiri
l""""nnsc m iiiriiicrrimonirraiii ipe i nn i nrmirr,
""" ' " niri iiiiin .in wiiii i ii in prniiir. aii ur.
nrmfiir Ihr nlimr, nr aiiy klml of mlll crrrliia nr nllicr
nml "Un rin illrra rnnnrrlnl wilh nnr lnslnria,
'"llreird In Ihc nnhrrrikc' nt Tyi.o.N I'tli.NACE P. O. Vt.,
proiufi aiminnn.
AtitiliHl V5 IIAVEX, Jarnt
T)nn rurnncr, Vt. Oci.21, IEI2.
130-lf
A Cliristian Fnlhcsi-'s I'rescnl to liis
IIOI.I.IDAY Gll T FOIt Tlli: YKAIt 1843.
A Uoolcfor tvcry fumily ti the Umted Slultt
Af;l:.TH U'ANTIII).
Ont IIUXDREU UOU.AIIS ghtu ur ntry on Aund.
rrd cnpici aofdl
Anr.NTa-rnpoinllilr mrii In nrr) lon und vlllnje
lliniushnui tlir Ifiillnl rilnra nml llrlll.li Prnvlurr.. m
.cll"sl',Ml.i' 111111,1: 1110(111 M'HV," Ihc mnilaplrnilld
I) illiniriilrd nml chriipri.1 wurk rvcr liatirdnn Ihr Amcr
Ir incnntliicul, riintnluln: i.euarul liuuilrud Ei i;ruvln:,
iiillnl; newiim!iiiiliuil,ili'ilsnrd nml rvrrnuu h; 11, c
1111111 einliiriit nrliita dl Eujl.itid und Aiiurici. (,'iiat nl
prrp irlm ihc worl., Si',00. 'I hialiruuilliil nml lliiporl.ini
work cniitnluamrr 5011 pu;ci nf Itnyiil orluin, la printril
fi i.m newalrrml) pe pl itia, linmlinnirly bouiiil in plll nml
Itllcnd, nml rrl.illa rr.idily nl Ilir low prlic nl S2.50 irr
viiiiinic. nic I..IHIUIHJ cxiruci Ii ircin n iriitiiy teilcw
wrltii'ii liy ilirltcv. V. C, llrownlcr. 11.11. nnd la 011H
i. ncn.it nf aevrrnl linmlrtd rccommenilntioni, from the
Clerjv and llie preaa, that thc wnrk hna nluud) rrcilvrd
.Yrm lort-, Aux. li, Jdl2.
Thia la, lir) ond nncallnn. onr nfllio nioal rlra.'iut bnnka
cier prrarnlcl lo nur lcllnw cltUeiu in Ihia Itcpiihllr. II
niiiilil tnlirln ivrrv Clirlallniif.iniil) fnr lu liin.ito miIiic
und ocry pnlrlollr f.imlly in n aplcmliil apcrluun r.f onr
projrc.a In domntlr. uiuuiilnrturr, und llie nilvuureinrul
nf nnr uriUta and nianufactureia In Inrir rlvnl.lilp wltli
Ihnse nf llurnpr. V. ('. IIRf) W.M.EE.
rrA Hri; librral ofTtr'. Onc liundrrd ilnll in III br
clwu li) Ihc pul.!ilifr lo ctcrv Aiirnt ithn will umlrrlnkr
iml arll ouc hunilird roplraol llie nliove V nrk. Ilc l.e
lirvrathullhcrelaaciirrrlyii Inwunr vlllusc in the L'nlon
but Ihal nuiulirr inn) rnally hc illp(ard of
V I'riaiun InclnaliiJ money, will he rnrctiil tn pny the
whi.tr poaln;nnnd lu nr.lcrin; hooka will atutc, cipllcll.
ly, lion thc booka ihall be rrnt lo llicm.
AI.SO IN IMtl".SS. ANO rilllR
I.MrORTAN'r,VAI.UAllLr..& CIIKA!' WOItK
In tlic cnurac of pulilicntlon, nnd will lir rcndv fnrilcllv.
rry tarl) fn Orlnbcr, 1312, roinplclr In T.r olumero)nl
ortovii, conlnlnlnp uliout 600 pnjes ol lctter ireia, nml
mnre lliiui flvc liiimlrrd Enjrruvlnga, elcgauily l.ound In
jllliprlcconl) 52,50 pir iop)
WONDERS OF THE WORLD,
NATURF.. AltT. AND MINP.
Comprl.lnxn complcle l.llir.iryofl'arfiil nnd Entertaln
i 1 1 2 kiiowkJjc, nml llliilrnlcd liy mnrr llmn
ri f hundrcd Cnrrnn'iiy,
Cnnnlillna of Vlrwa of Clllra, IMIIlrra, und othet ircnl
wnrka i.r Arclillccliirr.Mi.niiiiicn', .Mcrliii.lrHl Invrnllona
Iliiinc lllii.lrnlli.iii nf Ihr Mnunrranml Cu-liiniri i.l'ililT.
rrrnl Xuljniia, Itillfln.n Itllcanml 'irrniiinlra, (,'nlnrnrla
Vulronra, (.'urin.ilica, Trcra, llraila, lllriN, I'ihra. Ilrp.
lilra.iiml Ihr uiiinrroita nl.jrrla conlnlnril In Ihc Finall,
i ijntniiir, nnu nininl rtiiisiioiua. unriluiit rninpiicu i)
Hnni.nT ar.ina. Irom tlir brt nml lalrsl aoiircra.
VI For lurthrr tinrllruliira nlenie lo mldrria Ihrinbacri.
hcr, post pald, ulllii.nl whlrli nn Irller will bc takcnfruiii
llic OlilCC. HUIII.II I ZI..IHS.
I'nlili.licr, 122 Xnuanil at. X. Y.
The nlmrr will hc fniiml llc innat inrlul nnd pnpnlar
iorka cicr pulillihcd.fnr I'lilrrprlainj mtn In uuderlnke
lir nnlr of In nll nur cillca nml lowna.
..-."""i ui'f.tiiirmlru!a and Trnchcra of
niiinniii acminia, Asrnia oi iaeiapii.ria .....a ri.i..itMi.
nml l'oatuinilira, are reapcrlfully requeated tn ncl aa A
cnla. 123-Om
TIIOMSOXIAN COllf.ll ('AXI)Y.
JUAT arrlvril,froni lloalnu, un cnlirc new nrtlrlr, crm
poiimlril etpriaily for chlhlrrii aml ndulla nfllirlrd nlth
hnnl rulila, rouaha.'or pinniia roiiauiuptlve linl.it
l oraulc nl tlic Jcniiry amri' ni
Aprll.20 AA77A.Y.V, llAXnAIX.
CAEINET FUIINITURE.
rnr utnrrilicr!i nro nniv innnuf.iclurinj nnd
liren rontnntlr on li.'ind.
A Inrc and splcndid assort-
nicntof Furmturc,
Comprialii'! mrry deacrlpiion oT llio innat
FASIUOXAVLE AXD S UBSTAXTIAL
KIND,
Whirli in pninl of fini.ili nnd wnrkntanalitp llioy
sulunit witli ciiiiliilenpo tn un: juiiiii'ni ni mu
pulilic. Ilnving u Inrgu flnck nnd dcairc
oua ordn'uijrnn nctio linaineaa, llicy
will foll on fiivoralile Ifirma for
good p-iy. 'I'Iiojo dcairouj
of purcliaaing will do
wcll lo rnll nnd
cxumininc fur
Ihem.anlvca
Vtfnrr nurrAiMiir tlttirhere.
OLD rURNITURK RF.I'AUtED AT SHORT
xnrinE.
ICpAII kinda. of r.irniinrr protluco Wnnlcd in
cxclmngo foi FURNlTUItK-nlao l"'',!orI,;,",0Sl
Wooditoclt, Mitrch 14, 1813. 150.3
LIIXINGTON.
BV P. M. VVETMOUE.
Twas calin nl uvn ns cliildliond's tlcep,
Tlm miipli'a rcst lliat linows nnt cjic,
Slill, aa tlm bliuiibrini suiniiicr ducp
Wliun llie liluo Iiuiiv'ii licn dicam.liko llicrc.
Bieiidiiig wilh iliuuglij uf tlmt uzuiu slccp,
'I Iiu I'righi, lliu Ijc.iuiiful, und f.iir;
Liliu Ikipgh llul wiii firou, henv'n iheir liue,
As fair, ns llcolins. und ns fuw..
Thc.o Iranquil Fdcn imiiiienu Hetvj
. uu iiiinii mciiciu ihu u.iiiiu siniK,
l lie Llow for hlow, tliu lifii for lifo,
Tliu dred ofdutir.i' dune.
Tliu It utiicuti nfdoulii waa past,
nn cuijnru insi, n uiriii-iigiil won,
Wheii rrecdmii'a ti.innT bmvccl tliu blast
nsmiig Hs splciidoi niriind fiat
Frum criiiisuncd Lv.xiugiun
l'licrii wns a fenrful gallinring scen
On lh.it cvciilful d.iv.
Aud iiicii ucri! ihcru wliu no'er liad bccn
1 iiu inoM-ia in a fr.iy ;
l'liu jii;act'ful unil llm silcnt caino
Wnli al.irkrun lirnw. und ll.ialilim nr.
And lirua-li tli.it Kni;w not jjloiy's ifanie,
llurncd lur llm nalriot.sucril'icu .'
No pninp orinarcli, nnpriiud uriuy,
Tlmru cii.ikii no iruiuiiut so.jnd.
llul iliuy iircijcd.wlicn iIihiihiiii hrnke dim & gray,
I'uuiiuviia, iii.ii ciiiuiiui aroui (!.
Sudly, na if somn tin woro lirokcii,
riiiniy, wiiii u)eiiiiil lipacvcrc,
Hark glaun.s p.iaaud, nnd word.a wcro snoken.
As mim will lniik und spuak in fcur :
it couistd ni cutvurd lilimd
Wliuie ihal liinuplial.iiix nliind,
Knclflilii!, liut spiril wroughl,
A Mriiniiu uuwoiitcd fut'liiii; crcnt
rimiiigli cvury liruast, nll iiiKiiuirioi alcnt.
Whilu p.issinn llicru a igil kcpt
ri... : .1 i..'
v ui nnu riiiiailllllllg lllliuglll,
'o liu ii futlori'd slaxo !
Or lill a frutiiian'M gmvu !
I'liniigli inany nn nnn liung wenponlcjs,
Tliu r.li'iiclii-d liii.'crs nn.iku full wcll
I'lii! s'.rrn lunoliu, iln; fcarli-'ssiiuij
I li.it ilan.'iT rould nnt nuell :
Yet aoiiiu, wilh lnstv li.nnl,
1 hu i u-l uiii'uiiiliuri'd lir.ind
llud snalcliud froiii ita puoct'ful slepp.
And lii'ld it nniv wilh n graap lh.it told,
Iruum.ins lilu slmiilil lm iluaily sulcl,
'Twas cuurngu slctn uud dccp .'
Prnudly, iin ronqucrcr.a cnnia
I rniii n lii'lil iheir nriiia liuve tvon.
Wilh liuglu bl.ist nnd beut ofdruiii,
1 hu II r Uo ii linst c.iini; ou .'
I'lirir li.uincra u ti fu r I im 1 , und caily slro.'iliiiii''.
I'lii'ir liuniisliud uriiia iu tliu sunli"ht glcaniing ;
Fi'arlc.n ol'pcril. wilh valnur hili,
And iu recklun gleu.iliuy ivcru idly drcami.ig
Ul n lilniiilli'Si triuu.pli nigli :
l'liu lii'.ny iruad oflliu wiir.liuriid prnncing,
l'liu lililuin "lcuiu iiflli.t h.i oiiuiii sliiiiciiis,
Urnki! nn ihn u.iruud fl isln.'d nn Ihu ui.
a llm I'liluiiin'd I'ui) in Iheir struulli ndi.uicing
rualcil lliLir war.nuli'3 to lliu uvliuing sky
wn? n cnll int liand lh.it inaralull'd llicte.
Wiih llm ilianon 1,il' iiiilinrnu in uir :
I'or Kiilnuil ;,ilhcri.-il lliciu hcr i.rl.li.
Tliu hr.ii'al of ii wnrrior.l.ind,
iutlK'j) lo li.'roii! dut'il.aullird,
Thu slronz of hrail and li.ind.
I'huy caiui! ni Iheir p.innplicd might,
In Iha piido of Iheir chivalroun n.iino ;
For imniu o tliuni wvrc Ihu aounila uf thu fiulit.
On thu rcd i:uriia"U flcld waa Ihuir itll.irnl t-i tin: !
Tlu'V r.iliiu.iiis lliu oci'an.winci niiiica in ila wralh
hun ihu Mi)rni.iiiiiil finwna nn Ihu ducp ;
I'licv c.ini".:u lliu iiiiiuulain.winil cniiiui'on innilli,
Whun the tuinpuila lt.it H rnuacd it fruui alerp:
I In')' wuro iiil'I, aa lliu rncU incola lliu wau,
And d.ibhu.a im fuiy lo nirj
1'hoy weiu inut. aj Ihe foo alinuld bo niet by Ihu
hrutc.
Wilh liu.uls Tur tho coiidicl, but nol for dejpiir!
What nowcr li ilh ftaid iheir wilil rareer !
Nnt tnorny "at viiiou nnr a Ihrill offuar,
l u Ihu lr.Mil rui-ml ol lliu ilooniing wac,
Hri! ii swrippa lliu h.irk lo llm yawiuui! gravu,
I'ia lliu fcirful Imur ofllin lirnodiiig s'.orin,
Fru thu lii'hlnini' holl halh npril:
Thuxhock Ii.i l Ii oiiine! and ihu lil'u-hlood wnrm
CiiiiL'i'.i N nn thu brcaata ofllie di.'ail!
I'hu s'.iifr. llm laiinl. lliu dualh-ciy loud,
Ain ncnlina ilirnuh thu aulphurnus cloiid,
Aa.haud lo liind, i-arh fou fiiigua:
Whih; lifi.rta h.it tm'crlo iiionari-li Iiowed,
And bulti'il knighU, lo lliu cimili.it (.rowd,
A fmrlcaa tliriiii llm couluat wagua ;
And evc lo c)o, the nmck. llm pinud,
.Meut ri.irkly'neaih ihu li.ttllc nhroud,
Tn Ihu fua.at uriluatn wnuru tliu coniiict raggj:
Wo, fur the lnnd thoit tramplct o'er.
Dealh i i:ilin lii'ncl nf war!
Thvlullle hnofa nro dycd in gore,
Iti'd h ivor. drivua lliy c.ir:
Wo for lliod irk nnd d'xolite,
Down crushml lienu.ilh lliy trcail,
Thv frowti halh heen iik u withering Lile,
'i'olhu iiiniiruingnnd Ihu ilcnil !
Wo ! for llm ple.n iut coll.igK homo,
I lm linu.lirnnpt at lliu iiim.i i
Yninly lliuy think liia slcp will comc,
Tln'iir cliprialird cmima no inora !
Wn .' for thu brokun hf.irlcd,
Thu liinu oun liy tlm liearth !
Wo .' fnr llm liliaa ilrpirlrd,
Tho Flci.nl gone lioni c.irtn :
Twa n dav uf rh.iimeful f.itn,
Fnr llm fne of llm lianncreu Imn,
And ihu Iuiat Ih il c.ium at in.irn in nlale,
Wcro n broken lhron!cii) Ihu aun ailuclmc.
And inanv n wamnr s Im.irt win cold,
And iiinny n m-arin; apiril cruahcii
Wlirro tlm criiiianni'd tido nfliallln rullcd,
And tho nungtng lcgion tuilied.
Wicalha for tlm livins conqurror,
And clnrv'n in ! r.if tlm pcrMieti:
No aru'pli'f n" I'"!" rorinsiiiny tc.aloro,
lf... .l.A kun, i..u..a nrn rlipriahrit.
11111 i.iu in... - - ,
u-i. .;,....! nn ilm ivim inau Ihe nalriot can,
Tlmy E-ivc no Ihouslit to tUe t;ory pnn,
.. ' ... .1... l! .1.1 ... n T..JIIL' ,t '
...I......' ,,
lllll prcaapii iu nitj Hiiu . i
Thi'V bared '.Imni lo llioa.ilne trokc.
.. ' .. . .. 1 .1... r..... i....L
ior qu'iimii nn nvn win-c mu iii ...".
I hi'V rnilgnt IIKP ilirn wim iiiucu "ii
P.ir rrwr,tilin! 1V:I ihnr hallle crv.
And loud it rang through iho conllict imoke!
Up withn natinn'a hanneu! thcy fly
Wilh un raleflijht,
To the f.ir hlue rU'f,
'Ti' a gloriouaaijht,
Ac tjiey lloat otirn.id in tho niurc Iight,
And thoir famo lwll nvr die.'
W licn naliona search thcir brighlesl nano
f-jr dceda that gild iho olden iige,
Shining llm meluor lights of alorv,
F.lml'llul wilh awnllim. 11. i.i., .I...11 l'...
- - - oi.iiii iiuur
OftresayN fielu and old l'oiclier,
iiiul iiPiiiiiicss Af;incourlj
F.iii Giillii puiiit wiih n kindlina cyo
To llm days nfhcr hulled c:hivalry,
And her rrall
Old Scolia ioo, wilh joy shall turn
.iiicii: iicilllis H1B lljilll 01 lillllllOCkllUrn,
Aud Slirlin.'.s fii.M nf ..li.ru 1
f.and of tho frce! lliough oung in faine,
uiiiiiniiay nni iidiisi n noliler naiuo :
I'lalea'a pliindor U mu ihino,
I.ouclrii nor Miir.ithun
Yot look whurc livca in glnry'a line,
Tlie day of Lfi.xington,
(Ii:X. CAS3.
Tlmfullowing synnpais 0r Gen. Caaa'a political
principala nni conlainud in n lctter, diilcd, "De
troit, Fchruary 28, ISI3," iu an.awcr lo innuirlei
propoundud by .Mr 0. O. Whiiniuorc:
lst. I do not lliink thal a National llank shoald
bo incnrporali.il in nny forui or under nnv pre
tuucu hy lliu (Jcuur.il fioverninent. Fira't, I10
cuu.ae I riever liavc suimi in thu Cniulitutinn of llm
L'nilcd Slaiuan auinuiuulgiant uf potvcr for such
n purposc; and nccoiid, hucaiue pulilic npiuiou
h.n pronoiuiccd iisulf nnd I think jmtly, u!:ainst
nny niiuh inalitulion. Au uttumpt ln incorpuiula
11N11lMin.1l Ilauk ouglitli) hu nml hy ihu I'rcnMen
tial Vulo, should lliat inca.iuro bc nouessarv lo
1lulV.1t il,
2d. 1 lliink it ii Ihe duly ofllio Gnnoral GoV
crniniiiit 111 rrdunu ila cxpmnrn I11 lliu lowoal n
innuntcniHialeully with 11 faithful dnchirgn of U
cunaliluiionnl duli.'s. In Ihu iircn.imiinn nf n
judiuioua larifl' 10 raiae thia ulnouiil, il h nlo ita
uuiy 10 11110111 iiicnlcnlal pinlcclion In Iho-e hr.irt-r.lu-a
of Auiciicin iuduatiy wliirli rcquiri! il. An
cconntnii:a oxpcmlilure. pri)Uil.i,cnuult wilh Iha
a ilua of llm pulilic lnnd, ln inect ihia v'x idiiurn.
11111I so diidud ninf.iig ihu v.irinua nrlicliia of im.
ponaiion m 10 pruleut our own iiianuLicliirca hy
ruasun.ihls duliua, niid wiih thcau limila, 11 prac
tical appliralinu oflhuju.al prinoip'ua of fruo Irndo
lo our fuicin coniuiri;, m-uin tn mc lo coinire
hcinl Iho niilliui' oftlm diitica nf llie (I'ntprninent
nl'lhu LJnilud Htalca upiiu thuai- (lillicutt lupir.a.
Iflo thia hu uddid a aiuccro iluairn to lecnnsile a
Iiu 111 Iii.ij bo, Incallt roiilliclinit viowji, b mu:
luaj conci'.aainn of opinion, und tn uilnpt 11 lija'Rm
wliicli sliall li.uu ntahillly tliuusli to enablu 1 ho
Jjre.it inlercal ? uflhu coiiuln tn ucniiiiinnd.ilu llicni
aulvua lo i I llifnli tho iilijucl, whk'h haa hvcn so
Imi.' sniu'ht, will be ns ueurlv nll.iiued ui Iha
circuiiiaiaucca nf ihu roiinlry will pcruiil.
011. 1 nu pulilic lanil aiuniiii, iu iuy npininn, bo
ippmpriilt'il lo lliu siiiipmt of llie Uoveriimtnt
ni'lht) l.'iiilrd St.ilua, uud not dialribuled uinong
uu! inuivi'iu.ii ftiaii'j,
Uli. I lliink it ia thc dulv r.f nvcr mcmlior nf
Ihu Dciiiocr.ilii: partv, wfiom Ihu parli.ililv ofhi.a
friuiida iniv iluaiitn'iio m ;i proncf peinin lo fill
thu ollicu uf 1'ieaidiMit of Iho L'nileil rilaloa, lo ho
hnund hy llm dcnaiiiu nf tho gennr.il convenlion
of thu parlv I havu fi.iiil ihia in ollicr tiriiiin.
atancp.a, nnd I hurii repu.il it. tjtinu'd tlm clinico
nl llio rnnveiiiioii l ill upon 11111, wlnch I li ue no
rilil lu cxinr,t, wli.ii lnnk al thualilu ini-ii ul.ui-u
ii.iiiii'.a uru iii'luii! llic pulilic, I flniulil s.l nlill unil
sulmill Slpiuld it I'i II upon ninnlit.'r. I -iliall sup.
poil liiin 2i.'iiloiiiily nnd aiiici'ruly.
I inn, mr, Wllli grc.it ri'giru, wiur chcdicnt ser-
vunt, I.I.WId CASd.
Two IioLi.Aiia a iiaV." The I'nillnnd
rIUa rul.ltt.1 lt.,1 1, irin.r nf MI..N nr. n.it ... , n.U
iu that cil 'and ilnTng 1 n.a Wl,r, ,,,.
fnr ai!Vi!iity.lio ccul.a n day. Tlm crup.'.i.ur nr
thusu uien, tho Argua f.iis, 011 thu day ol Ihu lasl
I'lciiili'iiliil ulectiou, finoi ul n publiu plnce iu
onu uflhu wurdi of tho city, wilh iwn licl.ma in
hia liand. Aa hu oireR'd'lliinii tlcketa. (for ho
kindlysuvu thu unn llmir clioicu nf thcm) ho
would ruiuark upiui Ihu dciuocr.ilic tickut for clcc
tura "llirre, gcnlli'uuin, ia 11 lfcl.i t, iimI lf il pic
ail you will lm nliligid lo wnrk for aui'iil.live
ceiili 11 day, unil hcrn 11 nnf," ollrring lliu llnr-
riaon liulu't, "hy wtiirii, 11 11 iiucrccii, nu will
gut Iwo ilollaiii it ila).' ' IIH ,wo iloliar licket
ancuecilcd, bat hit umii nre nnw h.trd 11 1 wotk for
eventv.me cer.la.' Will Ihi'V nllow hun to dc-
ceivu t'heiii ugaiir! Wo nhoiild lliink not.
T 1 1 E X A T I O X A I . V I X V li X T I O X.
I'I... fl.ii nmli.i.iit.irL- llin mtiimtr nf rlinnain.v
, i.b .. -. y,."- - ' B
duh'gatea 10 llm ciimunlinn ia uinicably n(ljuslnl
in all (Iiu Malra upnu duiiiucr.itic principlca, hy
giting thu ulcction lu iho puuplc. Tho timi of
holdiug llm coiuunlinn, we beliuve will Le post
poncd'uiilil ( Ihe whig comiiiiliun in .May
1811. allhoujjh llicro nre aoinu alriing rca.aons for
liulding il in Nov next, iu rucoinu.ruded ly Vir
gini.i. A coiisider.iblo nniiibcr of Ihu stnlc.a aecin
10 iucler ihu lattur tinic. Tlm queatiim whclher
.. 1 . .I...M 1... ... ...
ItlU I'UIIWUIHUn 911:111 auiu uy aiuica u pti ..U.11.
will lieaullli'd In llm :nmt'iitin.
"linlli tlm CiniU'ulimi u f '32 nnd 3.) ilcleriiun
il, lh.it tho duh'g.ilca Iiiiin caili of ihe stutes
ihiiuld ru.auUo Ihi'iuaultea inlo 'aepcrnlo dch'ga
ioua' foi caaliug Ihu volu uf ihi'ii aiali-a, nnd lluit
e.icli Slalu yhould bu uiititlcJ iu lliu iiominalinn to
i nuiiiher nl'Mili'a cqual lo llie niiuilifr lo which
1 -.11 n.,r,ilu.l in iliii r.li'rtnriil ('nll.'tM'.'
Uli.". ..IH V. ...... - '
(ihu re.anlulion of 1832, specifiing 'undcr the new
ippillllOlinicnl, ; 'IU 0llllg wi 1 ira.iiem nnu 1n.11
i....:.1....i .i.t.l tlmt iimiiirilv of llio delri?nlion
1 ic.ui.. j - o
in each Stalu h.ill dcingiiiile llic nit'iiibut ui nicin.
Imra who shall iive llm nte ofthe Slatn ' So f.ir
tlit.-u fur prcccdrut whii h cenii lo liaie bccn
fiiundcd nn thu ronaiitulinnal piinciplir fur llm
elculiiin ol Ihcsutwu lugh lixeculite olik rra.
WliKlhur thcau prKCcilcnla ati.iii nu imiu inno-
:. r..w ii... n.iiivpiilliiii ln itnriilf. nml in
lliat decislon ocry honoralilu man uill ucquicsce.
1'... n II,.I,'t. v'a y.intnir nflheSlatB
of New Vork, thia celeliratcd uniiual ia dcscribcd
a liniii "ihe lnnb.a ora lie.ir.the noity 01 n uaog
r, the lu-ad ofu fnx. the iuire of a dog, llie lail
f 11 r.al, Ihu piwa ufa uionkey, nnd llic llaor of
akunk." A lit .nihlcin CPitainly ol n paily
nade up nf llie fag fnda ofull p.uliea, wilhoutco
iH.inn nr niriuilv. und now rapully eparuting uito
ils oruiual elumculJ.
The piri'KREXCE. Tlic New llavcn P.ill.i-
1. .. . ... r...t 1 ...:... . .'InAv tv.anpa ia thc nn-
IIIUIIl 1,11 1c1.r1.11 .,iin, , irl. II
cpaa.iry reult of ihe loco foeo poliev. 1 ho llos-
,.J . . ..1 ..II ! it... r.crraa.irv
lon 1 ov faa. --110 kiii-i 11. M. - 1
rjaull of fcdcral pnlicy."
ir ,.1 rta ..nv rli:incn unon ucciionta frnm
II nn Ulll IH.lir...i.; . - -r ,
Rhudulal.mil. il would necin that the Algenno
.1.. a ... u.i'iiiv nf ilir. moat t N r.uiti ica I
pariv lll iii.ii ri.i". t - ,
upta'in Iheir uttunipta io inaint.iin.lheir Fuprcniany.
Mi'n are turned nut ni eiiipioyiucui ) m "'ii
fil ia undr5lood :lut they inlend lo inlu Iho
deinni ratir! liukel Sui ll unpiinriplcd condct may
tcnipointilv acrvp llm p.tty liirh n.akca uae ofit,
but it tuust ullimatcly liiinauhmitiu oveilhrow.
Concord Ftttman
SrATE debts. Tlm puhlir dcht ofXpw York
ntnounti to 58 90 to earliinhabilanf.ofOhio, $7;
Michigan. 813; !,ennt)viinia, 820 18, SIUitMippl
fJJO; Alabama, ?45.

xml | txt