OCR Interpretation


The spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1840-1844, April 14, 1843, Image 2

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023294/1843-04-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

C VI'ITVti l'L'.'flSIIMB.VT.
The rhurtS nJ Ihe J.W.i.-Thu ror-nt du.
hatoio lliu T.iueinnclo 011 (.'npiial lu ni-hmtnt , j
mu.l lnvu u2!HMttil t ovcry iliinWna iiiiud inin.
"r " 'I "' "
nro.it nnd
i.n.iitciii.xi t i fim'rii ii! ii) ii iv si'i'iiiH iii
K'lorm tl llio il.iv htiik iu
h.H siiuiii" fiotn llw Chnich. Onimii-iidi! nl llio
Inngmui. ive saw nrrnjrd, Iwn ISovi-rt'liU uiaiuw-
iiu4. uho ..tiaiiic.l rvcrv ttrrio lor wliat! tn ino.
iuii MiJiiu iinj mi
isirilu llio conditton ol pimtuly? no.-. Jiil In
rn.iit.m iin.1 r.ilicn ima nl iH liiusl iar iirnus
.,,v. iu r..l niUv pU-A cmlu nf litmid. Uil lliu
nlli.T ilit. wo s.iw l.iv ii nij.igi'il in
iliii nrlivn
... i.i,..,rl,.
iiiriiils nl' lilV, iiialiiii nn preluii-inni H
11 1
iMSnf ll..- h.'nbuanl uii.l I..MUlir.il morality nl
i; irni. r.i i.i iv i nm wiui ... . "i'
..... .. I ... . n i .......
nenn. lnil imliKn lliem. iu lliu lull.m.'d nml pliil-
f. o LX iu.S.n. Thu ..l.lvnrd; nf
llid cl.Tiali wcru "lliu ".illows and lliu 151n11.1l,"
il b iiNi.-rn-cilliiiQ llu fact... ay llmt j,, il.i
.Unul.tr ...l-.nro.wo l.avo a slri'iinu nxftii.plin-
..,.i,, ,,C.I I.im, ...wiiinn i.i nll 'oiIilt social
I.IIIUII III lllll M"""1' " "
iti.t.i ii 111. 1 nn nini imjiimn 11 1111 iiiiiit miliiii
ll iu 1 wi 111 11 13 in nn; .iiuii 11 nifj mu !'..
U'u r.vimnihor ll.it n luw yoaM a..,a r.lur-ynn.i
, tj ..r.i.,, ,.i..i.f.li umiI iIm 11.tr 1 )
sntnuwl.at disliinui.lmd in Ilm I'.purnpal idmrcli.
wrotc a h.ui! calhal I'rnlistaiil .IcshiImiii, .11 ono ,
cli.ii.lur nf uhieli lm ni.iiiilaiued ll.al ll.o uorld w.n
lli.n:i. imut.T 1 1. 111 iiiu nnur.'Mi.
inrHiliiBlri.il) w.n
Uiin ll.cn, a wo hnli.uc it wih, il U im.d. morc
trn.! nuw. 'r'ni wurld i f.r ii. jdianco nf a l.iri
liiilinii nf llio I'liurdi. Wliilo llio cliuroliuM'ii li:iv
liefiii t'liiu-lin llicir cneri.n in inipnililii al-
te,npl.st1)slrilinal.al,.i.:n liclwocn old pp,..dcd
hv-'Iimiih of llmnlo"y, thu wnrld hu hoi'.l nii
forward iu llio Knnwlc.u of Irntli, an.l fioni o-
rmiioncft lm luarned llis nuoesily ofa hi'lior pr ic..
lisollnii lh.it wliicli liaj l.con all along tauglit l.y
tlio cliurcli.
A hialirr iJc.il fnr sociely lias pos.-oic.l llin
niiu.U of niiu i!i.i':.l in llio acluil cnnll.uN nf
lifu, lliin tlial wliicli aniin itiN llio chnrcli. In f.icl,
a f ir a llu nior.il an l spiriiu .1 vlnv.ilim. nf 111 in
Kii.d i. concornc.l, llio ohurcli ii .uli'id neiil. ll
h nn it.ilily, un slrnn p.iwor, l. ir.lly any f.iilh
VVIt"u iu nmro aolivc i...,n.l.t,.s evrn wnul.l accnni.
p'ldi sninn pr.iRli.11l annd, iIipv nro uhli.'.l t.i lip
aido nf 1I1 1 ehuHi or,iiii.ilinn, in.l crect nn in
d.'imtidniii nra.ni. ilnm of llii'ir own.
Il.nv l.iuliirl !u o'liiroli p c i.-liu I nnd lliun.lnr
o.l iM i!n ti:i4 I nn illi.'.n H, willinut rnjuriuiug
niiu ilniii!(.ir.l, nr armn 'd lliu rnn-mimicn uf nuo
sinylo iiind.'rilo riim diinl.'r? WI1.1t snri.il vi'o
caii 11 l.iy iN linarr iipnn and p.iy lliat it h.H Iippii
rPiuop. llii.m;;li ils 1130110)? And aiu nnt all'liu
pruit ruf.irnn llnt lnvu Ih'pii iill'uetcd witliiu llir
lil lwi'iih ,io it, llio Wfirl; nl ini'ii aclinu i ) ir.ilo.
ly fio.n Iit rli.iHl nrjjini.ilinu! Wlial n.iMlw
t Iii-t v.i-t 1.11.I milily lon.pi'iai.ro rt.'f.iriii:iiioii whif Ii
nppa.m In lino run nn s.mi.'ly will. llio raju nf
nn (pid.'inm.1 I. ivo iho rlnircl.n.i'n uvur look.'.l iaio
lliu -ocrut si,'iii:i,.ni',o of Ihij f.icl? ll is nnt ;.
loud cvpnvsiiin ni' ili.ilir,icioii willi lliu lal.nrii
nf lliu clniicli! .Il-sih ('Iii'kI iiili'inl.'d 1114
rliurr.li lnnild l.u llip ioal r. l'.rn.ini; 114011I nf s i.
r.ioly Iih pri'lond.'d fullnwi'H havn ina.l.. il a
sliin.ldin.' Iilno!; and n r.'nlraiul Tliu nnly lifu it
pvpr nniiifisu, U lliu spwi.nnlic or r.ilv.ini.'-. lifu
wlii di U slinwii ilurina wl.al nro ratli-il iH inviv.i1',
nr ilinK ppri'.di.'nl iaiiN nf i.inlii i.il i'uili'iii.'nl
wliicli coiivuIjo il"bcliccn flppp,"
.V. T. Dnihj Post.
ffrcnc in 11 Qatiktr Jtctlhig lliwc A mni
lndirriuiH n nu lonlf pl.lro Iu n (iniiKcr iiipi'lina
htnno iu lhi Ioimi 011 TIiuimIiiv l.i'l. TIi.' Ii.i.h.'
lnil Iipimi i.p.'iii'd aml w.irini'd I'nr llio iKtsnl 'I'lfili
day inputinj;.' A lmrt linio ipfurc llio liour uf
scric', niiu nflhu 'rricniU' wuul inln llio liniis.' Iu
iiII.'imI in thullri', wli.n wli.it wim !.i smpri in
liud Iwn or llnro inpii llmri',.:p ia I I.i-1 ciy litalu'-i
snat, prcpiiiuj In l.il.o (iii!!l p.wi'i.m! Ono I1..1I
n h.iinni.'r, auulhi'r a lnu-li, aii.l a lliinl .01110 liap.
fdny, and it fpcnir.l a if a Minna cnuip iny nf np
liul.'i'riM'S linl rc-nUr.l In n.f.irii and hc.iulify Ilm
unpainlnl walU iiti.l li.'iiclirx nfllio nhor InnKin:
ruoiii. Thu rricml iniprrnpip.l ll.ni. v ii Ii ilm
por.inrnt qiiPslinn, " U'hal ihcu dnina!" "I'il
tirii? np. sir," 'Whil n ihen lilliim.ip fnr." M'nr
fnir rvliiliiliun t.i nylii.' 'Thv phil.ilion wlml
pxlnliilinii?' '1 liy nur .Mn?iu llicalro nml Jt.a
glliy Pxlilt.itiun?' Who ln!d lluml.) inal;o s.ioh
vnildly iiir.insrineiiM iu 'iii pl.icp?' 'Thu Ho.
IppIiiii'ii, "ir.1 'Wlnl havo llmy In dn willi
ll.'n houc." 'Wliy 'n'nt tl.U lliu Town llall.1'
'."0 il'fl lliu Uii'ltsiln iuprliiii hniiso!' Tl.. m.i
nf tliuroiiver'alinu w.u '" "'i.ai " pmlril.ly
.1,,. ........ ... i.n!!liicr uliichcvr'rdMliiihi'd tlio
micr clIiooj of tli.it buildiiig .,uitiicl;it In
qtiirer, Tiir. i;oiti)!:u inrj-'iCLT.TV
A1 llio alloaud linuh!.! iu llio ili.pulcd lcriimr.v
hu l.uoii rnn.i.!'.'!.'.! hv om.) a l..ia, wo give lliu
pirlictiaiN n we liud ilimu in a l.il.i rnpv 1 1 i!m
ll inanr Vlil. V pulio yfMii'rd .y nf iho iil!i--i il
rnmiiiuniriitioni nu lliu siil.jVct wliicli Invn p.i-ud
bclwcun tlio Sccrrtl.try nml llio Hili-h AtinUlcr.
1'tnliculitrt of Ihc'Tioulile.vpan Uil Jlonlrr.
.1 IlritWi Ojjlrtr Arrciltl.Wn h.to jut ho 1.
nhln I.) ohlain tlio pirtioulars nf tl.o nrrcsi nml
recuo nf nn Aiiiuripan citi.ni hy n l!riii-li nlliccr.
ll sppiiii tli.it n D.Miulv Kliorilf of .S'.-.v llriiiKtvirl,
hy llin naino nf Juin 0. rraicn ludd n prcucpl nu
n civil nil ngaiint Dini.d S.ivago livins iu Ainni.
lool cnuiily, will. uliiuh Iin pruim.'.li'd up lliu rivrr
nr.d nvido tjavao lii pr'iMincr, nml llicn ri'lnrnod
tn Mad.iwnca whcio hu rcitiaiiinl diirins llio niahl
In n linino nc.ir Iho llrilM. lll.udt lln'mi.. '7m.
An.Piican 011 I'i.li ripr, llinilit it ih.dr
prnuiplly lo rcltnko ucli juri.diclinn in Ihoir trrri
Iniy. A finall lnil l.raio iiuuihi'r nf ilm. 11 undi'r
lliu couiniand nf u ront:i!ili ; willi n wnrrrnl, finr.
tp.l in pr-Miit for lliu niiriioiii! nf rpl('itn- Saimi.
!nd nliixliii'' Crnvpn if il.uy piiiiM calch him npnn
thu Ampri.Mii st.lo of Ilm rivrr. Tlm ciimpniiv
prorpp.lud dnwn llio rirr nhout Iwcnly n.il.w li.
J.npp'i lluh.'rtj nml llicro awailcd llio ii.ntPiiirnN
iiffr.ivpii. In a huit lime !,nngn nppnar.d n
1110.14 I' 'i'g mado Iih p.papu, and iu : Iii lln
whi'o f'r.ixcii aUn nppparid in niriiii. Up wn
nir.;li.d, lirnnaht hif.iro .lnlini WIippIiipI, an.l
hoiind nvpr for liU nj'ppar.inoo nl tl.o Diirict Criirl
In hu linl.ldi in lliii city iu Mny v.cxl. Phil.
hci:m: ix ax 111.11 coxr.r.E.ss
M.ij. N'n.ilt, nf Xkw Vnili, vliilu rdilnr nftlii!
I'lH.in uf llnl riiy, Hil.li.lu'.l n M'.io nf iiinii. in
nrliMoi un.lcr llio lio.nl. "ltru.ini.criiPf nf tlm
o'd l'unarri." Ono r.f llia ci nr nliirh ho du-
crilm U .ilinml wnrllty nf tlm pippnl Cni.grpi
It w.n dnriiia ilm Hpea'ld'rihip nf .llr b'l.';ii.iii, 1
uimn nuo il iv. 1111 Spo.il,ur r.nllcil .llr. JeK'.o
Sp.sihl, now a rrjldrnt uf ,Miiippi hut llin. n
J!pprnpnl.ttivo frnui 'I'u.iraij. In lliu cli.iir. Itu
li .'ii r Sp. iaht ar.l Mr. Jnliu Qi.inoy Ad.uin
11 inulu.il ln!ilo oviUud, niid llmtu anilli'i.
noipr lnl nu nppirtuuiii tn r!uhil ilm ilrpp rimtcil
llililily Tlm . rno iihicli 1I1U linli.ity Iid tn
woaiM. iu .Mi.j.ir .Nu.ilr.H nwn l.uiaiiagi';
"WI.pii Mr. Sluvoiintii irliip.l, .llr. Adaini hnd
pouiptnn of tliu llnur, and mu dpjcaiiluia npnn
Ilm fi'HtPimo nfpoil.iiu nlnncs Ihalwurc suppujtd
tu i.'iHt in tlm a.liiiinutatiur. .
At lnt, Imciin.in irry mucli nteilcil, Im cl.ip.
ncl Iii I1.1.11N w.lh arcii 1plm.11. ncc. 11.1.I Ihrnuii.
Iim licad nu l.'n Itfl li.iiil.lcr, iih ho i miro lu ilii
jvlrn lm hccnitiri irry inJiguant, lm rjiculalcd,
in a nicn nf llittndi.'r:
I.Vn.1 Mr Vnnnt.'nr. 1 nll nnnn ll.n p
llin ll.tntn nrnll nnrlir. nvri .r. nn.l il. ....... t. .1... '
IIuiHu I rall upon ilic ronnlry, lo corrirt'thcsc
nhuip, I rall'
. '.Av.0,r'' claiitiril Mr. AclinjPpp.iliPrPpoialit
: Z' n ' V
Sir.' cxr.lnimrd .Mr. Ail.mx. in tli.il nrrnlinr .,r. I
Invp llPV tlt.it Iin tn t nll Um. t.... ... .1 1. I
tlio aenlicuian rall mn In nrdrr:
' I Im cli.iir di.l rall tlm
111 i.iui-ii 1
u gcntlcT.nn frnui .Unwa. !
lliu prntnpl irply.'' j
111 rall tiin In rrdp,?'
chmctli In onlrr.' was
'Aml whv did tiio clnii
llnratnp ihn rlmir diciivr;rp'l ttt.it Iho ecntlo
man fioni .M.iiariu.t un nnt ofnrdpr.5'
'Tlmn llin clialr will plrnso rrduro Ilm di.nrdrr
l ordj lo wiilin'
'Tlm chair will dn nn sucli lliins.
'Then, sir, I appu.tl frnt.i tho decwlon of tlio
cli.iir,'
'Aml llini ir, I dnn l rarn n dauiii il )ou do,
lliu ul.riint iiinl lnil rrinonsu.t
... j . ,. r , ,rmioin
in iin.Mii ni - ..-.'" ......
n ;.m-ni .......... .
srt Wu wiinm iinu.u u n rour.in.i gnu m. iu ..... ,
gmau.i ii.iiium.....
; , '.. . r,, '
I ,,,.,, ,,, v Nirt-mir.M.. CJur fi iciul orilM)
, ' ., . . . ., ,..., '
, unirnri! (.11s) I ii.mii.iii llnn limcli n ihii
w im "m nmMiu.aiiy kiiiiiii- i. m..i..... .
lli'.' "'" l" li't I iilniia iliuir rnaiii pIh'iiii."',
. Th.'ri) u no cl.int'iiiun wlm iicrr.iriii .iiniicli
: ... f ........n,.,..
' ..;." -. -
I'.M'iy maii in llio ci.tiiniiiuiiy j.mmih In lliiu! lliat I
. . . . . ..i .. .
" " "I"'" ':!lr V- " ,i '
, "-nl nionnp.diu.u,, siv limir, nfl.U .;, ia -v-
, l"'""MK "'' IM "
1 g.nrM.Ml olW In ...I Ih.ii "nn nl ll... l..r-...: I
''""'"'? pn I a
r.iril.ud Iu. llm nu.p.Hn nf M.pplMi.L' D.ilHi Ir.ifK
ii. i i-
. 1 . . I. . I t I . 1
, 10 uit; iuirrruii2 iit'iuiu'ii n .lmn.i.idir,
ti ni-
, 1 l 1 1 1
' , i'Vp'j-i.'il ln ,. uy; ll.o hIkiIu sal.j.Ti, and
1 " "?"") " "
llin ciilfrpri-i) I.rini' inalrd fnr ll.o ip.-ri .1 lu'i.i lil
nf ll.,! slniiur-ln nf llio rnimil.ak Pn uilll r.-.ird
Inall sul.i.M'ls I Ilo ir.'s imist ilo oi'. rMlnns,
and dn il Inr nnlliin- Un. V.-l ll.o pap.-ilmiilfrr
u.inlil slaro nml pri'l. ip cvpnss I.in lli.iualils iu
any lliin h.il IIittPiiii liunn, if lliu prinl.T wcni
,,. .. .1... ..:r, .x .. .1..., r
. U."' l"' fan.i.li th" pr.i.lor willi ilm laiinus ar -
! iHrs nfwlnidi hu mnkri do so nu 1111) nlhrr
'' pln'anilirnpicil i.iinciphw. Iluucuil Ncl.-arly
' . . . . . '. . 1 '
Mrm.a In fvpa.'i iim piinicr 10 ho iuure lienmolpnl
111 Iih ninaunnr
WOODSTOCK, vimmiont:
I'l'IDAY MOItMNO, AI'UII. I I, ISIX
A NEW VOLUiME
OF TIIE
SPIRIT OF THE AQE.
O.l Ilm llr.l ot Mn) l.rxt llif llli u.l.imc cf lln- A;e lll
ci.ni.iif.icp. ll mlllH'ontnrsnl, .rlnti-. iiin l.iiMr J'a
ncv Ixj.piniil III lic Ilm .l.c:.;.c.l ':.ici' ivcr I'rlnli.l
in 1 lic ptiit-. Tiio piiper willi.. .i.ldiluii) 11. inl.ilc rcn
inlu ii.lcvc.lui'j inlfn, n.cli, nil.rcll n.j, njriiiilinr.il i.r-
licli', fiillii.ul mrly rrrn.t nl lln rli) uic. ..f iua..lr
l.r.i.Iii.-p, l!m ilalc of tltc ninn.'j mnrl.it, nml lliu mii
l.lll'.t l.t'HS.
1.7 l'i.li...ii'TS arc i.ll.ir.l liy law, In r.imar.1 nmrcj
l.ir uUcrl'lio'.ii lu ttcw .j'npcrs, frcu of cxpifino
T E II M S .
Thu Cawli Sjstrm.
Oi.oci.py. uim jo.r, - $l,.1(i
I it 0 c...ii,ciil Inn'icii.MrCfi, . . fl
Tc.l rnpl.if, (iiinl (ncr; "... ifi.
The Cvedit ffj-'lMii.
Ia rafs uiicr.' Asfi.H n-.l.-r n niui.l.cr 11' r.i'is, Ilm
n unc c f r.i. li R'.lnrrllxr In lip 1 nu 11 u. ll.o .,. rr, 1.1.1I
ilm.VSP.il l.prrt'iici ro;i.nnil.!r, wiil.ia l!.c .-ir, fjl.K
Ul mlirr f.ili.pill.m npiia wlnwp ..ipcr ll.i'lr i.mnr
arp ivriiirn, If nj iiipni l.c.VI nc.l ln.11n.1l ilicrc-
rrptmii nfllic firil iniial er nl 11 in'ii.iini', . 1,?'.
II iTina.l II... ir r,.ion i.rilii'Unl miinl.rruf lliel.1.1
U in.unlH nfllm vnlnam, . . 2,Ct.
If l.fir.inl llic rcccptloa nf tl.c I tst numtrr t. tliu
ii.Iiii.ic, .... 20
i lllngp K.iisn W'tii, ... j.fo
Ni. p i.f r Ir H'l.l, unlrs pnl.l lor Iu n.lvnnpp nr nrk
Asriil I.r. .. mfi rcsjinniil.il., ll.al ll... inni.c; rlrill hp p-i I.I
..ri.r.liiij ..1 itm inni. nml In 110 pfl.tc l 11a ncccii.il
Imii .1 i.i rimnviT ntm i-ar.
Tlm trniispnrlnllnn,liy ninll nr nlhcrwNr, Ia 11llrn.ru
iniul l.p pul.l l.j ihc kiib.cnl.iT..
JT All rnii.iiiiii.iralii i.s i.-.i;ii p h.Viok.', pn.ii.c
pai.l, in r, n. i:.iyr.v.i,x.
tToiin!-fiii!liiii(l i'oiiiily.
1'roililc.l i...lliia;niT.inl.i ialiTfiW ia Ilm nrrarcnnp.il.
llr Tl.iua.H Ilon'.ir,i.rCiitli'ioii, vill i!ili .l.uto iIip A-p
nn I.N r.l.l SfiiM ii'in roa:.., wliicli pail.r.i. p.,(;.m(ion,
r.ilrlitMtt, Woilnvcr., llin.nu, Orurll, H.-.ll.ur.i, Vlu.
Ia;, lltili'j irtnu an.l pnrl nf Curinuill nn.l .lmriluun,
Il U nlo ( i.celi-.l 1l1.1t .Mi- Ai.ilrcw DiiK cf lliulaial.
ullliltllvrr llic ApnnnAif nl.l Sl.m.mnn rmit, rnilirnr(ii
tlm li.uni nf f.'l ircn.lnn, Viillircf,i..l, lin.l.j, r.iwln"
1V.1U MI.M!...imii, r.niltnpv. Ira nn.l Vet I! 1. 1 ; n,l .
Tlm rljlil U riM'rir.l In t!iu p.il.li.lur In n n.l il.c.p
l.y i.ull in imy pcrsnnon l!mc rnulc wliu maj rlmnie in
ririiic ll Ii. Iiinl
Sul11.rrll.1n wlin rocclvc the of l'o.t rtlu'rn nrc rc
.pciulblo tu li.cm. jf
COX.NKCTHTT.
haio ll.o saliificlimi nf iiniiniinr.na In nui
f.icnds ihat Iho lalo cl .,m iu (.'oiiui'rlicut ha
rrs.iltr.l in.i .p!pti;lit dumorrali.: liiui.ph.
Thi llarlfuid '1'iuipi nf lliu 81I1 in-H rplurn
frnni all iho Iowih hnt thrcc, wiih lliu full.mina
rcsult: (hy cnunlipa.)
GUDlin.VATOrtlAl, VOTH.
, , Ci'tf laii.l. Uuliluin. Gilldlc.
iianiniu CCrj 0 18
.Nuw llainn, -i t f - .2(!
.Ni w I.nmloii, 2!i5!) 2JII1
271)
181
1SS
.11)
11!)
21i;
)bi
C3
" :'. Cllfl:) H173
imlliani, 2217 K.'CT
1 .t't l.fif M . 3:.(i3 3301
.Mid.lp(.x, o.jyj 2DJI
Tollnnd, nua ijj
231(17
21912
23333
1080
ClculM tiinj. mrrnll, 233
2IPI2
Tlio Ihrrn Inwtn nhnvu nnnird, ;:.ic .Mr Clcio
Innd a dr.ir innjurily nf 70, l.i.t ycnr. f-'n lmre
cnn bo no iluuht nf ,U ulpclon l.y tlm
coNnnr.ss.
TltK ENTinC DI.MI.Cn ATIC TICKCT nl'r.
.1 cii'n of fnur menlrrt'.!
Tho fullnning nro llio iiaincs nf iho inetnbur
ulrct:
Ul llwt. TIIOMAS II.PnV.MOL"n.
2d JOIINSTI'.WAIIT.
"i " nr.fiiicr.ri catun.
ni. sa.mi;i:i.si.m()X.s.
Sunalnm I'.luctrd! 10 l)i;inncrnl 10 3 Cooni.
iikpui:si:.ntativi: .:i.r.CTnn.
133 inwin It.tvo ulurlrd 100 DninnrrnM, nml 71
''Oun Dcmiicralie maj.irily 20. Thu Iim l.mi.
tn ho Imard frnm, MiH nol vnry llin ri-itdl niue.li.
In 10 InuiH, llirru i nn cliiiiro, ain! in 5 Iiiimh n
, .
I '-''-
Ito cl.ui.iu un
!""". .
j Thti i indcrd n ptrn.li.l liclnry, and, wc thin!
sullln ilm Xulii.ra Slnln fnr dricrnrv, r.t lpat
.nr lhoprt.cn.. IMor Verniont! Ilow lung s,nll
Br"llc ' ' "lnp.
Siitalosit lihclion.- Tlm luwri i.lurlinn li.i
, 1 . ,.
" ." " "''"""'"" Hii'mpli. Wm. Srnt l)t.,..
m.pcni'nr, 45 maj. IMiViinl V. Ilull.ird, Drin ,
jnilicr, 77 maj. Whnh; llpi.incrnlic llrkpl i.lrclrd
40 aiprnge m.ijnril y cxrept loitn clcrlt nnd
two coniliihtcr, who wcroclcctrd nwing lo local
cnotei.
LITKUA II Y NOTI.Cl'.S.
Ai.Lirtn.x's lIiiiTnnv nr I'.unopi:. Tlm 3d,
llh, und iilli iiituihurs of Alli-nnN 1 1 itnry nf I'.u
rnpo, hy lliu .Mcm Iliirper aud Ilmtlmr4, Nuw
.....i. i, . -.n i ..n i.i... ;, ....i,n.l,..,l
; - . ,
25 cpiiI pur miuilicr. A wrv clmup ivorl,, nnd
, ' . '
"ni iu tlr. , hy vit il ciiihimiI, In Iin niii: nf lliu
. ' ,
iiium m...-. ,i.mi..iu,i, ...... i...t.n.i.. uiv.:si...i; ...
, liuiin uviT wrilli'ii."
l.itliei Cnmp'mloii.Tha Apiil niimlaT m rn-
coivrd. Thi-t ilimiliRr llio fllilli m!t i.
. Tl.u fir.l muiiiIiit nl llm ii"M will l.n iunl nn lln-
arn ... lm Iu hy wl.i.-l. ll... (..mp.nim, i, l In
I madu niiu i.r lli l il.Midid .Mn-anrs nr lln
,
W ' H ' )'
011 ,11 ;iivauri, fen
tiiuj .Mrs l.tnhurv ;tii; cn-
01) fnr Hvn cnni.H.
W,
w s,.,i i.in ri... . ,v. v..r,
Siiaksi'kaui:. Tliu Ilarp'-i's, nf Xow VnrU,
.nt. in priinrri nf p'llilii-.uiun, a i h.iniiin cililinii
(f , U))K (,f i,,;,,,;,.,,,,,, ,l:4t.r ,. ,,,,111, )
. , ... . .
liml M Wllu i.lnH.'n. l.appy i lolnn nu
' Mim'I. Tlm uorl; will hu rninjili:lu in S mni.lirrs
jonlv "'."i n-nN oaoli
1
Thlj 11 In.o liii.Iurt..l.iii.r. i.n.l will. tvilluinl
I
" 1 1 11 '"'" '
! rruiii lliu reading puhlic.
und prullliihlo ir-pnn-c
.Mui nouoLOGY. A vrrj usofiil wnrlf frnn.
tl.o p.'ii nf )r 1'orry, dpprihiiia ilm iiln.n.ph.'M!
iiml its pliPiiuii.on.., thu laws nl'cr.n.alu, &r.,with
illuir.ilinas. It U2o c'h. nml puhlulied nt llmuf
lioo nfllio iN'nw World.
Tlio llrt nutnlmr nf Gcn. .Mnrri4' jVpw Mirinr
Ii.h m.idu iu a.p..iraiico i.uil iu nll fnlfilU u
I"-.'ihku N. I'. WiIih Hanri.ilud wiih Cun. .1!.,
in llio cdiliiii.il il.'p in i',t.,. H rc-1 ii t tt
uflwu ui.'ii mi di.tiiiiii.li.-d fnr l.iilo und alnliiy,
wo lonl; fnr a Mirtur lliat slnll ho wurll y of nui
lilor.uuio :iud lliu spiril uf lliu ngo.
o. niiiu nf Tapp.11. nml Donret's cdilioti of
Sj'.nKs I.ifu nf Wa.tiinqlun U rccpivPil.
Wi Ii.ivp Imf.iiu it'cnii iiipi.dpd lliis worl; In ilm
pal.liu. Ii U puhli..ti'd iu ii.ui.llih' iiuhiIiuis allhu
Inw piico of twi'iity (iu. miH pci iiiiiulior.
Tnn Mnsr ct:ir.nitATCD uiiitoricai.
woiik i:vi:.i I'Uin.iMii'.i). nw iu prt'., iin-l
will lm piihli.lii d iu I. i. rutiscoulito diiuh!o i:lia
iiundmr nfllio Ncw Wurld, at lv.pnly.fhu cvi.M
a iiuiiihi'r, nr twu dnll.114 fur llin riii.l..iu unil,
Sir .Inlin r.ni.atl's C'!,ioni(!cs nf Eugliiinl,
I'uincc, Sjiuin. nml llic iiiljainiiig rotinlrics, Ilm
11111.I r.iro, Miliiahlo, i.iipto.iiua i.i.il culfl.ralt'.l
wnrl, utrr p'lhlMmil iu lliu wnrld ph-g.iiult iiin
IpiI 011 pMi.i mp.'ilinu whi'p p ipor, niid .p!i'ii.li.!ly
illii'lrali'.l iih oipr nuo Ininilrp.l and Iwrnly pii-ai'-tings,
rppiiei'liug llip sprim, rn.l.111.0, .'map,
li.illlos, n.ival fliaaapiu. aml Iiitiiii,iuii:iit4 nl
llio inidill.' niw, er.ai.Ki'il al a rml nf nnu tl.nii.
..nui d.ill.ir. r.iro nfllio !itlj.h I'.iliiiiin 12
M'iv Wnrld IMilinn i.nly Q2, and u.i.. 111 Tpn-
araphy, Sltlu nml I'pIIi.I.iiipi.I.. ' lir 'uf
.N'uuilmr will m ifa.l nhuii. Iho 23lli nf April.
Tnn.Ms or I'um.tcA i io.n. Frni.,.ri'
r'l ., .. :!. .... : : . . i. . . .
1. ....... ...r. tii.ii.u 1.H..111 111 ii-ii i.mi.i Uu.ilil..
.N'uti,lmr nfllio ,i:w Wnrld, un a now luoiti
t .., t.ti.t a k.....ru..i iil.i.o ..t.ir, . v.rv tt,..
wi'i'1,4 ilm uhulo ill.;s'r;.l. .1 willi Iii.ii.lii d
.111.I twpnly .iip.'ih i:narain4. JCjTiinalo imiiii.
. , .
i.r.s infiiiyiio .1 un facii; lllr ci.iiiin n .lu ,
I'..it for $1 Iwn dollan in ndin.irn f.u tlm fiilin
,,. . i .... .11 . . . . .
ui.r.i. iu iiiiuKMiiiris, ,ig. nn iiinl iM'i..uii 11,
, lli .1 I111111I11 d.
All nnl.'is iiiihi uiicliHu ca.li, pnlp.iid, nml l.o
ad.l.cpd in J. WINCIIIlriTI'.i:, I'ul.li.lmr,
30 Anii-lrrit. New Vuili.
T..'.,':.,!.?fi!',,v A'J'i.vs ni:roi5iTAXn ai--
Ti:il TI1K CO.WlX'l'ICL T HI.lXM'lll.V.
Prfoic, I T tlm 'h' uf ri.uii.mti"ii min'or ilm
aovfrnii.ini tii..tiniif in t). ;w,U nf Ch .uim.'
I' Clfifl.iiid ii Cn. annilu.r ..,.r, uil ,.t.l tn
bcrusiit Ihcij hinc not Vic fo-ur Ia ..cpf;. il.
hu n.miteof Itirif nrglecl h pcionn Ihcir ilm,,
il l!.c imlls. Dciote vnc ilny lo Iht r.nnp, ,.'
1crn11v !( cro'ru uoie r'wilt l...i 1. .....
hu Mid nl'lurllm plcclinn, lli.il tmn 'Wlfi u,
... i... nui, 1.11 ..in nri .linnu.iy nl ."ipnl."
flflcr lf.hu (lliurnuinnf f 7iiiim..i ; 1 1 ,r..
Im.ilnt. 1 m only Oerinne llifii couil nol nrhie-r
iiiumnil.iliticii." f ll.uv Inin m,l ! ...
arcnuip!i.i it (iho rp.l.-uipl'iuii nf tlm Slatu) ihpy
li.itu nt Ipu.ltho KHi.fiLliuii uf ktiowin-' lI1.1t llmv
h.ivo d.iuu llicir dnlv."
Hi f.iro lliu flurlii.n, ilm ninin coull rairv lln
"" "' .. ir nuiy ; nnu uutr, Ilm mnplu
uro lul.l 1h.1t tlmy ruuld nol "anlii.'vn inipiliili
lio," lli.l H, pnriy Ilm Slnlii. If tlm cnuns di.l
tlmir ditly llmy wnuld imrlainly lm idnriuin. !
Thuy h.ivo doiin llmirduly, lliu All.is udmiln, and
yot ilcfciit li.nrr.iwnp.lilmiruir.irM.
Thu ppopl.. h.Mi Knt .iiniiall nf l.ncnn.rni!.),
..iid Ilm lin.lmnU i 1 ('nunpclipnt nrn rril.iin In
t.ni.lf.l I11.11.0, f.inl, und ilrnannrK. Ono p,.r nf
n;ci ".ivfrnim nt h cnniili in all i-.m. r...
ir,i.... .1:1 .1.. 1 . . .
.li.i prnp ,. ialrl,iafiit iHaro iIiih., in Cimmrii.
rul, iiml Ilm I.nnn m.iv n..rii..tr.ii,...ll il.
()jtlmv rancr.m.l l...-llir iu ihoir lion.liml tnii. j
' I 1110.
.... . ,
11 o Ii.utid Ilm prprrding in thu llnsl.in )nil
An.Piic.in, rnon, uf Dcu. 8. 1812 and I .i,! it ,ti,p
.0 ..so nu tl.U o.T.i.ion. Tlm ..rrdir.inn nf tho
, , . P,r , , l"p "r""n 1,1
.nmr.Mii iil!i!. M;ry iiiiipIi .m ll. . r...... ,lr,,,,,
ip r 10 111 Ki.i.'ur, llr.ia aml Itullv U thu I
mnsl prntiuniuit hrui in ilm rnon l.iHinrsq.
I.i
i4it.nppv!
'' ;,''
.7 plncc trilhoul 11 lhinh: Inw
plaro. iNnt n 11.111k in il! A rrrrnl Irllrr finiii
Iniv.-i ln Ilm rdilur nfllio ritl.hura, I'n., Pn.,..n:
"Wo h.no jit4t trp...ird iho ..iiiv hnnli rhirlrr
Ihnl pi:r diigr.irrd nur l.iluiP4 tlm Mincts' haul.
iirDiihuqtii!. Ilm l,il p;,.c, , ll(. .,.
"""'lv .un d.114 n2; .iii.l it will Im lilirly tn
an thriinuh thu ('iiuiu il willi niuo iIi-iop r.f f(.
wir." llnzsM fnr Inwii. Tlmy nio willina.in tlnl 1
luriiloly, Ihat nny maii i,i,ild siv "I.one-.V
hut llmy .uu tint willing hu lmuld s.iy "Ao!-c"
Iluiil,: J IiiI'k nglil.
Caminx Ratn .Tlm Iliirhuiuii I,,.,. prf.4
')' 11 ppmir4 tlm duclriims ul Ilm Prrsidrnl in
rulatimt ln a Turiir.
ln Iii liMi n,l..;,2e h0 Prr,;,!,.,,, ,a-(i
"15 i:vcNui:(M)if ;)i-i,;() 0!jtcl in Ihe imno.
ulion fd.rct."
Wuiirngladin rn iho Piro IVpm ah.indnnin;:
Ilm fnlornl ilnrlrino uf I'lnlcclinn.fi- ff.ll ii ... f;,.
Iiccnniiiig unpupi..,r willi Ilm prnpl.. ihat ilm niun4
1 :.. . . .
. ... iu nuanuon 11. J liat 14 ju.t wh.it we li.nc
prrdictud.
finv. IIuhhard,ii iuaj.iiiiy, U U f-u i boover
1000.
M'e Iwvn nau 11 tliKht lonrh ufiipring ihiH
iMi'uuvKMK.vr ix Moxnr.
Tlmdfc cratshavn iduajs ronlomlcd lli.it ir.
lliu Siikin ivinilil niiiKi! ilu;ir iiivii iuonry gnnd iliero
wnuld hu iin riei-i! nfii jrrc.il Itpgul.ilitr, iiml l Ii 1
siif'li nn Iii4litiitiin iv.u lliu I'liii'f f.iiidti nflli iin.
"
riina - umiit nl ilm rurrrnri nml Ihn it.pqiiiiliiv of
;v.. i..gr4. Ti.i..! h Ti-t h1mwii.K tlm rnrrrrtnriH I
... . ., .
nl tliu duclruio, l.rh.iiigrii wuro nuwir so aund ih i
B ,
nt priwnt. hniillicrn und Wc itii ninni-v H f.u
hornniiug safo nn.l muiihI. Al.1h.1111.. uinnov wliicli
I. as Imen in ha.l 111 nnv, n fit iniprnviug. Wu
lu.iru finuiiho nn.iillu (Tcnn.) Argus.ihat "Al
ah.iiua linloi wprn iu itemund hy lliu lirnlier.-i nf
iVn.luillo 1... Iho I81I. at 211 mr rt. ilHroi.nl fur
Ti'nnpcu llaiili noliM. Wu iu.luli;u M.ingiiinn
linpi' :hal h) nur nc.l wu .liall hu al.lo In rlin.nl.
rlo a lill f.irllmr iuiprnvpuirnt. Wo wnuld ud-vi-m
iIiiko wlm Ii nu 'Ii.hp nnliw in h.ind lo l.u'd un
a lililn liiuii. Thuy r.uiunt liu wor.', nml nll
II. o sigm nru tlnl llmy will ho iiiueh Imltri."
lu lliu nlnenro ol'iliu rcal duranaor, a Nnlinnal
l'.iiili, lliu inonuy nfilir sl.ius i fi.t iinprniina
Tl.o stalo il.inki nn; rniupullrd lo drncml iiion
llmiiH.i..a und .taud nr f.ill upnn ihoir nwu ru.
puii.il. ilily. If lhiua raii hu iiliuwpd ... a. nu in
tliis way , wu li dl haio liiw PXrliaug.'S, nl.d a s.ife
aml .niind ruir.'imv.
' fJiic ChunqcH. ll is nol a lilllo aiin.sina
In nnliim iho li.i'y ha.-r.ir 111.1111f.Hlrd Iii lliiu.u.in
at lliu chu.g.M 111. nlu iu lliu 1'iwt ulli.'o ih'p irl'iiunl
hy thu l'ii:ii!rul. IJpnn ,Mr nr.ingur'ii iudu.'linu
inln lliu nllic.! nf l'nsi Al.tslur Konera! thu ivliolo
ruuiilrv xwiiru.u.l wttli tiipnttua i.n.l r.uur.u.c.s
li'.vina fur ll.t'iruhjuct. tliu luinmal uf Ilm di'iu
ncii.ls fi'iiuiauy .tn.l nll p.wN, htgh ir low inwhi.'h
llmy i.iiahl ho fnuud. Iiniim.i,.l.:l. tl.o guill.itii.p
h.'gaii lu upuialo aml iho wa( llio lii'n.N did lli
wtn nioit pluaina In lliu wltig. Doiuni'iat nfl. i
Duinucrat w.u lmli.'...luii willinut r.iihh nr cnili
p.is.luu. 'I'ln. ,i,ni u... .liti anil hnnosl p.xl 111. m
li'ri in lliu lalu woro Iu.npil uut wiiliu.it n li.'.iriug
and llicir placei flllod willi iimu.if vt.ry iiiie.li.riahh
intrgiily und dniiliiful uhilit) lo ay ilm lcast. Tlnl
wim all wul! I'linnh. "Tlm I.nr.i.f.ioiM wprn a r.-w-
r illi diity .U'l nf thioM's an.l rnl.lmr, aml tlmii
.l.'uiuliii.in wa ju.t iiinl riglil." liut iimvwlmn lln
lahlus arn Iinnr.l an.l lliu I'lcsi.lunl, lil,o a f.iilhful
eranl nf llio ppnplo, lnrin (.'it lliu inli'rluppii
Imiiii llii'ir ill anllpn .uiUau.l r.'lunw f.iiilil'nl flli
r,"r Inllmir triHt,llif ii.n-t toiril.lu uuir 1a1 aaro cni.i
niillpd.'iml l.l.inil aml nitirdor U rriod f.oui uno piiiI
uf thu I.1111I tn lliu nllipr! Thu I'lfi.l.'iil "i a Ir.iilnr
a h irhaii 111" aml oi.'ruliiiia awful and h.urid, ll
H a pi.n rulo, jnu l.n nw, aPull.Mirn, lh.it wni.l
wnrli Imlli wayi. The I'rp.i.lpr.i will puriio wlm
lm thiu'is lu hu a h!ah ..nd hiu.ualilf ru.ir',
nu.; lli.l! llioaro.lt I'pnplu r.ill iipun liiin lo pur'iii'
and lliu tn iug nfruoin will nnt ury tiuu li di
1111I1 hiui.
' srnJ llir in lliv jirtt oi.iirii'.in." U 1
hriiiPtitli i(i.. io ord.'r' fnr llin Aao roiilaiiiii.
ilmalnup p.raarapli. N.iw.'mIiu lir.i npp.irl.iuity'
i nlirrpil h .i. sti ppina 11. 111 tlm I'.wl nllir..,
ai.d ii'qiipruia ilm I'u.i .li.i. rr lu fn.wa.d Ilm pa,
S.ui.i'liiim. p'l.plu ..nd wnid lu l.atu llicir p.p.'rs
Inpp.'.l d s.ij llmy wiil p.) llio (ir.l lin.it ilmi
pi. in. Surli p.'npli; r.in pf 11 4 niiy liuif, l.y rall
ma nu lliu r.i.l. na;rr, I11111I11.1' hi.it lliu ra.li nml
aivma l.i.ti -nr.li dtro.'t mu ai llmv wj.li al.nut nu.
.,imr. I'.Hlu.a.lfr will .fiid fnr nur h'! al tlm
.ipt nf anv .ilHi'ri!ii'r. any li.tm, aml tlmn Pn
m iii il ilm iiiiu.py.
'I vk "fir.t npp irluiiili.H" nml llio "fint liuif I
p.'jnu" mu hid pliia.os pi.ty 1111 all uiui.l
llrniti.
Tll.V.VlftSi:!:.
I lm liiinMlllu Arj'H, an aldy rnifluPl.'d 1111.I
pllipi.Mil pipur, a'lMH 111 lliu iiiihI rlirriiiiaacinuiit
nflhu pi.Hpr.in uf tlm Doin.ir'r.ipy in Ti.'nimpp
1. ..ii . 1...1: .1 . ..
11 mv. i . .iHimin 111.11 ti.nv iiftiiimiali.: r:m
iltdiliM i.ro iu ilm fi'ld iu ii.'.ulv firrv rniiiiH aml
di.tiicl w'il'IO il NrmitiMiipl.itrd In 111 11 nnv, nml
iif t i'ir pi.ruli.ir plf.Hitri' in lorurdiuL' tlmir 0:111.1.4
If llmto i a nplil nr ditiinn in nur r.inlw iu rra uil
In li-ai'l.iliio r.andid ilr., wo h.iu mu Iman! nf 11
All nr.' uuiifil. Tlm p.iriv, irii mrlii p uf i,rr.
ni.al prcrpri'nPOH, lnvu iu uath K;iti put furwnrd
tln ir li4t I triiiiai:t ir.cn inpn uhn nm ni.t
mily di'lpruiiupil tn 'd.i or diu," hu wlm nrr
l.ll.ril ll. in illllo tll lllPut 01. tl.o atilinn. ll... ,l,!,.-.
ha.iipiniH of Whiaapry. Tlii-ro U "1111 h.irli nnt"
in 01111 f f lliriit i.ni! Ilm AigiH ai.lu'r' frr.li rnur-
ian fnr lln; nppni.irliin fialit wlmn it H lit.nwn lli il
ll U lu hu i.i.lod hy imh rhiii.piuiH.
AI.AIIMIA.
Tlm l.pgi.l.ituro nf ll.ii Sl.ua pievinni tn iin
ailjnurniimnl nn lliu l.ilh iml, piud ninun .Irmm
rivohitinn im tlio mihjppl nf iKsuiiipliun iiml 11 pu.
dialinu, an.l 11N.1 uipriSMvo nfllio nl.ilily nml Cu
Irriiiiu.ilinn uf llin tJlalc I.i p.y l.cr nun drl.t
1 ho riNi.liiim.H uro o nuil th .1 wo j.irrl thcur
Hf il ri'oiiUnl, Tli.u llin yi.iin nf Al.ih.in.a U
fullv i.I.lu loii,...,. .'mn.wit .Irhi. und li.ihilili,-! hrr
r... . ...,it. i.i.ip .i . .. .
Imr l.nti.U; tho i.f.... nf .p,li uim, U ir,'..,nl u.
Ii,.r N...I .lu !..-... . ..
"r ' ' urf.ii .-.f.u ii. Ilinillll.'
'','V fnul nf -ti I li. tnuaina I.i lirr rilizuiH.
. , "'!,l"'i,lV'l r"rl,"'r' 'I'1"' "lm purni lliu
" "',77"" l,B' "''V'1 "'
oniHi nt In I.i:r..u.,il,i,t.v In tlm ;,.,., (,.
............i vii... I...1 1 ,i ,.. In. t.:n 111 I10I1111;, lli.u,
!" " " f'l,"r. UV'" " '.i'p. wlllinul Imr niupU,
J ii a it.iirli 11 1i.1lati.1u ,.f hrr Miii.rrinty, a
n.rr.- Imr tn tmld :, rid.t ..I.i. I. I. 17 . V . u" I
ihu I 111,41111111,.., ,.r,H,. . I , ,r ' . , 1 V ,:M"""S "" n! luncral 1
' 'iu. V r.ulii,,,,.j..,., ,,,. W.I1..I... lu ,, :llld a t,u .,
- ,ll,nl';'!M'',' - '' - l'( - '"'i' - '"'lil'or rigltt tu r.;.i.fl:i.h...5,.l...r4 will h,..lr..i.4ilrdinn nl,,,.
relio il
"i:ru!vrd fnilmr, That Ihu nnumpiinn nfllm
Sl,ilrdi..4 hy l,iuiaii..4, dinmlly nr ludirpplli .
wnuld ho a iii.l.ilimi nf ilm ( "a , il 11 1 itni ifthi.
r.iinn, an.l lliu Miirriai.lv nf iho Sl.ilu.4."
ir Di'it ntir.xns
Wnul.l roitio.i.lmr Il1.1l I,.i4iin i4lcr4 nrn aitlltniii.
i'd ln lr.u,4mt hniur44 i,.in.i ul,Ciil.r
nnd
Ilm piilili.liur.4 nf pipnM, ihuy wnn!d vnc ih nti '
iin.n.iuin u inr piHlaao.
cni:.sn:it.
O.tr s.ilnprilmri uil! fi,i, 1 1 j ; i r l.i!U at lln p,m
nllipp. in tlm lnu.U nfj. nnuliliHn,. wlu) will f.tr
Wiird ih Ilm c.kIi nu llmin.
On Ilm 4lh day iifAnnl lfc'43. ihn nnnw vn
fnur rtvt drip nn n f.vi., llni . hrii.iiiiippr
livn ilr2irr In lmv '., r. 7 . pa,, rin ,, ,
Ofll.-P iirr.144 tlm P.,1.. ln .1... f...l.. II I 1 I
" ..".n, i.i) inrr
IIip pn.4 nriho I'nrli Irncr. ln Hhrihtiru, nndrr ilm '
Muiiril.iin, Ilm nniv w.14 1
ifiirn rrrt dn ti! Il will I
ho n Inng liuiR hrf.irf nur nnconli.r in futuro cm.
,. .1 .... . 0 1
ciuii.11.4 11 111 jen ino ime;
Tlm .!..,.,,.,, r v v .1. 1 . .
- ...... iint. ,1.11, i.uii.iiiiiicu
rtnhutl II. MoriM a c.indid.ilo fur M.iyor and Ino
rnnni Uoborl Smilli. Tho firl Kohtrt i tho m.m.
Fnr tlit Spiril afthe Agt.
SEBD-TIMH AXI) IIAUVKST SIMLL EX-
nv c. o. KAnrMAN.
'J'ltu 8kliM nro clnudod ...ul tlio slert
Drivt-H nt ll.o wiudnw nll iho day,
And pilrd 11I11112 Iho narrnw slruol,
Tho iiuio drifis hloclt llin tr.ivullor's wayi
Willi fropzin? nigliti and daya o'er east,
Slornwiutor, slill lliy ruign liuro,
Tu vo.t thu liinliandiiian and hl.Mt
Tliu p.nuiiii; nflhu mmiiing yuar.
llmv Inua sliall t.ti.t und l.Inon. wnit
I'ur 1 1 iv dupailiiro? il i- li.uo
Tn Im.ir lliu whiip inrwill, ihu pralo
Of Iiinl. .ih.iut Ihoir m'sl, llio chiuio
Ofnmrry wators hy lliu w.iy,
Tliu Minll.iws g.itlipring at tlm cavrs,
And Mifi-wing'il rpl.us nnt nt d..y
Atituiiglho "r.soii aud npuning Iu.ivo.j.
Still ll.nu nrt hnildina n'oMhu nlr.'iiu.s " 1
Tlm ngiln ilt.tli-r's gl.isy llnur,
Aud idiipiug with lliu iimniis cnld l.uann
I'ii nt.i-lit: .i..d.iw, whi'o tlio rnar
Ordi'iii.il wimN 'n ItPard al nialit
I'pnn llio iii.iiini.ini. aud hulnw
Tlin ialluj slillaru ruld nml wl.llo,
And choorlcs4 willi llio drilling miow.
Yl ihnii ih.ill hao lliy d.iy, stprn rhild
Ofl.iuip.-'N, pnon, lliy frnily loul
Shnrn froitt lliy hrniv hy zpphyn mild,
Sliall lliuii dpji.irl, and grnicing (lutks
.Slnll crup llin ara.H lliy cliiudud sun
11a rhpc'ii'd awhilo; in suiiiiimr Imurj,
Al.nvi! lliy gr.nr, !nll cliildrun lun
And nroalh lurir nunny loclis w illi (lowurs.
inl long ran 'oasom lalo or?lnr"H
ICfi-p li.mli tlm irr.l linio, aud llio grain,
Th.il ti.it urti in ln-r linsotti wartin,
h'hall, iu ils nun duo li.no, ug.iin,
I'ul forlh llio hladu. .SuTii.lli: aud lliuugh,
ll. spud.liiuo 111:1V, hy rrnft aml cr'uiio,
llu ilaid, it Itvrlh and ill arnw
'J'n lliu full hirio.t in iu liiim.
i:i)lTOIl SI10T.
.Mfl..ir Ciar.ltmr.i-dilnr uf llio "Old Dnniitiion,"
at I'.irNin.iulli, Va., was liut ihrnuali ll.n Imatt
nn mu uinii uil., 111 a rrnrontro willi .llurtlocai
(.'nnl. Cnn'i 111.11I11 :i apcccli .it a puhlic inculiic
wliirl. (lardni'r rupli.'d In lltrnugh lii-i pipcr. Tlmj
iiit't ra.ually und I111I.I niuo ronvursatiun; ('. n
srrii In mhu n walliing rnno, wliuiuupon 0. cp-
i'.'.I I. irl, .in.l .In. iv n pHt.il (' tlmn g"ipplpii
with lii.n lo wri,ji llin pi.lnl fiuin I11111 and in ,hu
-.Iruaali' il wrnt nli' und (i. PXpirp.l in ISininuici.
M. fi. w 14 n nalivu nf MiHs.mhiHrlls und as nur
roadi.'rs uiay rruir ii.l.pr ..niiiulhiiig ufa puct, Ilo
h'fl a wifo ii 111! Iwn rliililirn.
Ptpi lo.iti. Thu woll litinwn iiidividual will
iluully irliini In ('.111..1I.1. IIi'ln-. Iiitpii iilluupd
lu di.iw nu lltu Caiiadiiti lii.-H.iry fnr S-IIKlO, llio
11 Minu.it uf Iih i. il iry ih spi;.il,pr of iho llu.iyo ul
!ti'priNi.it,uii4, rootuinina iinp.i.l nn lliu hro.iltua
ut.t of ilm ii'hi'Hinn
The L'.if.inel Tlm N, Y. Ilfinl.l roiic tlu;
. .1.1.1,,' nn r. it.. i ti 1 1 11 1 1 1 1 ,' iliai lu tlm liujln-
uina nf Mnj , Ml W1I..I1T will rrtiru fi ilm
l.ilu Di piiliiiPiil, nml lli.l liiiiii.'.liilu'i lliiTPtip
nn tt tipiv iir.Miiizaliuu nf lliu (,'ahiupt uill ial,f
pl.ipp th.il Mr Widntpr will liiho filhor Iho iim
-in ii m I'.irU 111 l.niiil.in, &r.
IrCpJluu .-"11111111.1 Moltuliurli, .Pinlnr inOnn.
.'rui. fiuin lllitiuii, ilic.l iu Ciiiciiiual.i un llio 27th
all.
St.lupj I) Siiiiih, f..( . hi l.ron rtlnr.'d lu llir
I'.xt Olliru 111 l.uininhiirali, frnni whirli lm wa
.iiiiiii.niily ij.'Ptnl hy (irnnapr.
I.ilet frnn M !'; Wn hnohy lliu Npw
llrle.nn piprrs a Vw il.i w l.iloi nijiv. fiuin .Mn.iii 11.
OlnHil noivHli.nl Ihmmi rei.'ivrilat tliu city nf Mui.
i if.lm u-mapit nfllio liri prinin:r4 A anod-
i iiiiu.lipr nf Mrxiriins v ito liillrd in lm "sl;riiu-
ii. na.f," nrrntdina In llin'r nwn nccuuiilii.
Wliilo nir'ratiiptcn, onn nf llin pamiigem nn
hnard lliu Dn'plilii had rrcvived llio nwi nf Ihn
triMpturn uf iho To.tani, ni coul.iiimd iu nu nlfi
i.il ilep iluti f111.11 a Moxiran nlliccr ut Moiilrroy.
.'iiiiio 11110 IiiiihIi.'iI nml rlpvin uf ihcin had lirun
r...!irn hy 11 laro hnd nf .Mfxi.Mti ttnups, nt.il
il wm ll.onghl Iho roiii.iindcr lnd 110 ch.itico uf c.
p.tpu.
Ilenth cf Jliihop Holcil'. Wu rrgrct In frarn hy
1 slip fr.iiii tho Ciimiminli Wc.lcrn Chti.li.in Ad
t.maio, Ih.tl tlm vrnurahlp lli'lmp ItnlurN, nfllm
MuihudHt t:pi.;iipai'iiiici, diid at !ii rrMiliMici1
111-ir l,iivrpiippirri, liidianna, un llio 27lh Mnrcli.
Thu fulliiiving lutlrr lu ilm rdiliuri uflhn Ado-
v.ilu .n.iiniiiiici ihu iiiul.iiii lu. lli iiiriiiiimtiuu:
I.AWRKNC'Ki'onr, lnd. Murrh 2", 1813.
Dr.ir Ar: I hnlrit In rnniuiitniraln In na ilm
iii.iiuiil.il iuli.ia m.I llm.lu.iliiiflli.lmp llnh
1 1 .. i- 1 . . . 1
nl4 llu ilmd t Ii 14 iiiiiruin' at ali.ml l.ilf
u'i Iim!.-. I h.nu 1111 tiiii.', und hut lilllo incliiv.ili.in,
40 mnui nllrr Ihn nlllictma ilMppiH.uii.n, lu giio
nit anv nf I'lf tiir'i.-i.l-i' "'intipi'ird uiih thn ltt
4i.:l,tm44 .ut.I .l.-alli ul ll.I drp.irlr 111 ul d'n.l
.Nillmii 11, fnr tlm prixpnMnMyili.il ho jull'urrd .
111 miiiI i.i.inti iiml ii..,j i.i! .
,i H. . " ' ' .' .1 K ... "Jxr".
it.iwt hiildfii I'liitn all the unr'.l, a p.U iltsincd hy
limHrlfi,p.mthof..,i,ulmr,.,.),,,. .,s fiw,l.
iii.triHT.tn.t.JwoiiMsri.Dr.
io-it i4 .aiii iim (ju,,. T..,..
hil..aticrc4,rtvi.riii;ii-ir,ri(,i,,1p,,r,l.n, ,,,.,.
.ii.hunhcttvuP., ,o L'liilcd 5J.-Uf4 nml Muiicn
will, which l, wai, ,pcci.,llycl,r,rd. nnd ,
"j ' i'-i'.i,
irmid..d ngninit fulurn dilflciillie.. n, , rcnJtr ;
Iih ln tigrr rnnli.iu .nro in .Mo.ico uni.rccM.iri , pro-!
pu4r lu trlurn li.iiiu: al an earlj d.ito
Tnr. 23tii Ciixoiikiis.-
i:icc;inn4 fur iho '
2SlliC......,.;44,uo hri-t. Imldinninu SI.HC4, and
li.ua ie.4UL.,ln4f,,l,m!i:
.. , r
Now Cnnrc4t. Old Cnnrpji.
I).
I.nui.i.m.i 2
I).
I
I
2
0
1
21
I)
8
0
I
2
&
8
I
24
(I
7
1
M.i44.irhiictl4 3
.iH.niiri
II
II
'Jrnrai.i
(I
9
0
10
1
t
4
'Vhi,"?!l
0
10
I
,."JV " '
uoi.iwiiri)
Snulli Cnriilin.-v 0
l-oniiucticol 0
10 62
10 34
Coon loii24, D'lnocrnlic g.iin 18.
CITY OF I.OGANSPORT, INDIANA.
Cass County,.Mabch 26,1843.
JOr.I. T.ATON, r.sq. Punnit mo llirnngh ou
tn pii'jcnt Ch.iH. fi. I'lHlmnn, I'cq. nfllio Spiril nf
llio Ago, snuio inforin.ilion wliicli I havo durivrd,
ut nn hlllu p.tiin, in rHfurrnrn lo ilm ngticultur.i'
prnduclin.n uf tlm Sl.ile uf lndiann. for llio )ca
1842. I h.vnlmptt in.luupd lo dn llin fioni lliu fact,
thiit tlm Agu undpr dalo nf IO1I1 March s.iys, (and
it sQCtnn In lnvu I.cpii llin nullmrily of tlm Agu,)
Ihat " ane huntlttl Ihouittnd Lutheh of uheal"
jpt rcni.iin uinnld, "in llio Stato of Indi iii.i."
Nuw Sir, Imlnw I will gnu ynti llie crnp nf lliii
Slnlu fur llio year 1312, nht.iiui.d hy Hr I.ytlo nf
ihi-t plaoo frnui llnn. Ilciiry I.. KlUworlli, wlm U
lliu Imad nf llio I'.ilcnt Oliico at Washingloii I).
C. Th'n niilliorily uaniiot ho quostinncd for cnr-rerlni-M
nml I s.lnll, nftur cnpying ll.o nagrrgalo
uf tl.o diiroront grain prnducrd iu lndiaii.i, gito
ynu tho opininn of llr l.vllo, nml lliu npiniun nf
ntlmr tnoii uf guml jaduicnl iu lhoso iiiiIIum, llio
pinh:ih!f iiinniiul ul lliu crup-i nf 18 13, ) ut nn hai.d
I Inr.) fullow, lu wii:
Wltr.it r.iUcd iu Indi.ina.rrop nf IS42, 8,50(i.GCfj
llailuv, " " 31. 602
0,iU," " " 8,(130.12
15 vi. " " 2'0.2CS
lit'irk.Wheat, " " (i? 173
Curn, " " S3.93S.275
Now sir, tlm gentlp.mpn nliuvi! alludpilrd In.sii'o
it im llu n npinion, lliat not los lli.iu unu fnurlll uf
tlmcrnp nf 1812 y r.t rnniaiiK itnold lhi nu will
ul nncu perunitc aninunls lu ovcr Tica .MilHon
ofbushch, of It'htal, in roawl nmntf.i 5, ) ul un
liand unsulil, nf ilm i.np uf 1842.
Indian.i is Ilm 4lh ruru Stalo in llio Uninn. Illi.
nni-i, Kentucky and Ohin, at prcrnt sland hur rl
vals inind yoo, ili'n is n new Stnli!, lliis jr.ir will
hu llio fi.?l in.ii she !i;h ovor lnd nn oullel. Tlio
Wnhinli and I'.rio ran.il i nuw cninplutrd lliu in
durninotils will now lm gru.ilLr fur llio larinm lo
raiso und iiupnit.
Sincii wriling lliu ahnvc, I havo rccritcd llin
cnr.lnsoil iiifnriii'itiiiu ridaliiu lo llio niiiount nf
prndiicu sliippad fioin Mmhig.iri Ciiy la.l nuasun
.-inil ilm ,-111:1.111, 1 nuw ruudy lu ho ..Itipprd, ua
sco HS,(i07 liu-hcU uhciit nu li.iml lo ho shippcd
lhu.pting. .Miihigtti ciiy lioi nn l.ilio .Michigui
nnd iu tho c.Mri.'iuu ursl uf llii S't.ilu:
Miciiia.vx cirr.
Yo h.ivu I.iK'-ii cun.idprahlu p.iin. duriua llio
la.l fuw dajs In gi'l niimthing lil.u ni-f.irrl slato
iimiil nfllio 'iiiitiuii; uf I11..1111.4. lr.iii..iolrd hy tho
fiirwariling nmri.li ints nf Ihn ciiy ; und lliinli lliat
wn Ii.no Mirrci.'did. Tho pa.t je.ir h.n nnt hcrn
u n fiir unu hy wliicli t.i j.idau uf llio nii.uunt
nfl i inp..'i dono Imronn nrrnurit nf thu cMipiiio
hu'- r.'i 'f p.t.l liiraln.iKt nll I.1111N nf prndurf
Tlm.u nnly linu mild tlmi- wliual, 1:11111 &c. hu.
r-iiHP llmy iv. rp pp!t'p.llcil In, tn nrdpr lu niret
llirir ni'iT4iuy uu.laH; hut whfiuirra firincr
r.iiilil "aul aluii" wi:hoiit jicllina, lm ha rnllmr
lurfrrtid Ipiuiag liiiwhcal in lliu slutl;, und wuit
ii.r hcllrr .tl(.i:s.
1'ruui Iho npoaina In Ihn r.lino nf 1111 ialinn,
lli.' f wrri. 11110 hiiiiilrrd an.l Ihirly urriinU an.l dr.
parlur.'-i nf ppN, Im-idiM u lara" miliilmr uf
Ilm mikiII rnaUi.'r, wliicli ur dn tn.l l.il.u intn (lm
rimnl; an.l llmru wa sh.'pi....l S2.f.?3 hu.lmN
iilmii 3M 3f2 dn.. nf inin; S.S07 h.inoU tl.itir;
ll.s.V.i dn. pnrl;; 1,793 h.irr.-U hnl! uf stindi .
'I ho in.norN ilinma ll.o s.unu pcrintl wu 013 ti'in
iiirirli,u,di7.o; 5,030 bniti'ls al., nnd C39 h.irrrlii
h.il',.
'I hcro i tioiv mi Innd, in ..tnrp, rra.li fur liip-
iimul, 1 13,f.07 lnnlmU ul t; 3.700 i.hls tlmii;
MilA Ii.irrrU pnrl;; 723 hirr.-li lnilli. nml 22,301)
lii.ml rnrtl. Tu lal,u oti' lliH urplin il wnul.l
rrquiic 35 iri"fU at uiipp, .11 it wnuld lirrp m-.vuii
i'N rnit.laiilly uniplnyrd lliruualmul Ilm in
.nn. ll ii rallmr ptra.ina tn H'HppI nn iho tapid flriilri
lliH cnntilry Ii.ih taliin uilhiii a frw jpar. In
l'3!) ihu ,rnv i-iom Ii nl In Im- iuip..rlril,'ni,d 1:1. rv
'irli.-.lo nf rniHuuipli.iu wasnt rii..r...inn pt'niN
Xuw woliaifanal.ii-i.lanrf.atidiiri' hmlitna rniind
ln fiiiil a -i.iil..lilf tn irlii;'. (iii ' ih 11 I1.1rl.ur ur in
n.lmr wimN lii.l.h Ilm wnrl, iilrr.uly riiiiiii rn ,111;
iio im Hii.iiu si'cnritv Inr llio I'iuh i.ud pruimrly uf
nur fullniv riti7...H, iititl iiiirilti'ii Imlt.ii.a will pmir
Imr Iru.ftili" iulu lli,' lnp nf hrr nnly rn.1111mrfi.il
p.iitil un lliu l.ilii'., and 'iialio it nirci:sfullv t.niii
prlf willi nllmr nmro fm.r.ilili! pl.iri-i (;,zc!le.
Tho ugnstiliiiral producliun nf Indi ina in 1S2,
dnuhlpil llio prndiu-N uf 1S11 , nnd nur f.iriuor
Imro prdi.:l, frntn llio m.'diiioual iii.prnipiupnln
llmy li.uo inado iu gittUinz, (rlf.irinx, jnu
wnuld litvo In dn in Vrrinnnt.) llmy will lm at.lu
In nuaily dutihlo tlm ye.ir.lltucrnpnf 1S43 Ptov
iilciilLils, .Millertun, nr iho liko rxrppiril.
TIIOMAS CMi:ilSO., Jv..
I.v Otcun.N's Nnlci rn Aintiin.i, ns in nll liit
wriling-i, llmru nrn miii.o piaa4 durnly iuih'jr.l
wiilt Im.tiity, rr..!ina, i-.nd Iruih. Such ii ilm ch.ir.
.iPlor uf llio fiillniviiig pir.iar.iph.
C1111I as wo itiai. und n wu -hall In llin rnd
nf nll lliina', it i piv i.iuch li.irdcr fnr lli" pmr
In lm virluniH lli 111 il i fnr lliu rt.-lt; nnd tlm jnod
ihat 14 nt ilm. 11 .l.in.'i llu liiiahipr fur it. In itiany
a nn I.in nn ii4ii.il lii.M 11 i.i.iii, ihu lnst nf Iiu.li.ind4
and nf f.lh.'r,4, whn.f priinlo wurlh iu Imlli rapae-ilii-4
i jiHtlv laii.lril ln ihu !;i,...4, ut hrtna hitn
Iipiu, tipnn 1I114 t-niwdpd di:c'(, lrip frn.u h'4 f.iir
intti'g wifi-Itpr .illiPit dn-4 aml jpweU, utihind
hrr liiai.l.il hiir. ntninp r.irly wriul.lis un hrr
hrnw . pin.-li luir inlu iIippU with mnt nni. mtirli
privution, iititiy Imr f.id.l f.irin 111 .'.vir.rU :.l. h'd
rlliro, Ir. llmrr hp ti.ilhina hlil ll 4 imc in ., l(.r
I'.irll. nr (l.'c'i liur uut, iiml 11.11 .lnil put it tn llio
prnnf inilrrd. Sn rliin.". Ii'h .l.-tlinn in llin
I wnr'.hllial Im liall soo iu lli.Ho nura lhin4 wlm
oli'tdi nhout liii Kncr, nnt irnitiN nf I114 wr.illh
an.! n iitm. hut litlh' un.4iliir m'l. hiui fnr Iih
d lily hioad; 4.1 111,1m pmrlipn nn hii 4r.-tnl inral.
mi ni inv un!i4 1,. dit'i.lu hi4..,Pn siitii nfrniiifmt
. . 1
"Pr r,,,"T' ' V'"'HI ..11..1..1.I. n li-u nf
inc riiii..iiriiiei.l4 iii . li,:(!lin..d iii iu wrpPnrd 114.
,, hu.,,. ,,pi hin. ii, .(, u; , ,
N!.,r.L L.l ill.. iu f...,r.....l '. ll" "" J
qupriiluB fnilttr.inrrj lft it. '
i a.tiit. - inr.... fumm, ha. r.l"t ""i'Vr
)lln, , ,,.,, iwurhf,,!. Icmlrr, c;,.f..l ..fhi, rhil'
i,.n :r " , " w
nd hiui hipK 10 .irliiiupiu.
nii.l I'nlpit, nd U.itrlrr SoMintn, nnd whrn lm
1 ur U "r 'fi-praniv uf ilm.,; ulsi
lut'l """ " !" .
....in.i
f.n'.f-r' fhrlh llt.it .v. ,v p.rallrVu'i'th 4ucli
" '"' A,,z,,,' ' il'oird.iilv liici
' uuuiiiio nigr. m llcaicn at l.ut.
.., "'"''''' ' .7f.-TI.) Rn.tnn Mprran-
li.uT .""r n"'"!'nt "ra ww
.. .i...ru,ii "ur. nn nrr.iunt nfn i,tv r..
. . fZ " " P '"'if ol pn
llr'S. irnnt n hu.h.md, n ffpncrou onnii.-ilcru in
innniH inr tlnl fohr mury, pp.'nr4 n Titr ihnn
nol lat..y hrnuahl 1111 nrtinn ,ia.iiti4t 11 fiithlf.s
watn 111 a npiahlmrina Sl.itn, I.i iprnvpr in Iho
Jli.ipo nf dulf.tr4 nnd cpnN. ruiH.ilaiinn nf n.
hri.arh nf prnuiHo fur nmri.iso. 'I.'fm ciidpnCo
nf prunii.n h.ivinj nnpn Bivrn wik nnt rlrf.rly
p'nird. Iin ilm rnurt irry priiprrly dcrH,-d if ho
did mt pr.nni..!, lm nujlii ln liain dnno il An.l
11m jnry narrcil wiih tnuj.i.lan, nnd thu oiifiirtu.
mtn nwn t,i romppllrd lo nnrn hi n..r
aiidpiyfur his ong.1ll.1nt oiniMiuii JCnoxtille.
Dcller tint h'n pnrse lrini4. Omn UU ars wgro
pulled, nh eouiin.

xml | txt