OCR Interpretation


The Woodstock age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1844-1845, July 04, 1844, Image 2

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023295/1844-07-04/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

i i ' 88h8MelH8i38J8dfaaMf8
THE AGE.
WOODSTOCK, VERMONT.
TllUKSUA EVES1XC, JULY -I, 1SI1.
Grand Convention of
Clay's White Slaves
holdenat Burling
ton, June26, 1844.
FOIt PRESIDENT,
Slill K. POLK
uiTr.N.M'.L'sr.i:, "
I'Olt VICi: I'UiaiDI'.NT,
GEORGE M. DALLAS,
or JU'.NNSVI.V N'!..
Kiir-i) il iicfoi'i! ihc I'oople!
ZVoni tlic Rkhnwi Wiitil'tttudiug Claii fnptriii Vir
" I'h.' iu.l luil Mr t'l i; i :iib nl'.i I'rcr TrnoV nnii
II I Nl l' 'H ll. i'i l tlt"l itl'.lHIU'lilit' t:tiill III u Mr
., llu rll, t lu'.' uil'l' ! ll. nt r.lll kllimll Ki l!ic 1'liiii nl
i m nll. Ilh ktttr u llr Mi'o 1011 (tlic (ii'nr&t.i Irltri)
III 0 l.l ll 0 I'i lltl' 111'jlll.t (TIIII'ISUI I'I lltll J.linilll-
c , ,.1 II) ;r ili' ili U iliiln Iti klui.v tll.lt it i- lliriillM-.li nt
h WtKl n niri.li'r opiiii'iin, lnn liuil llu' rllerl nl biinj
i, I 1 1 1" ' I' liilli" liimwtiHlgt; cl tlinUiiiniN, Mlin
fo .in.i ui'ro uut awurr nt il."
Jlli.MlV CI.W'S TUUI'l' Ot'IMONS.
AMII.ANIl,f!ipt. I.'llll
Tii -ii'.l niiil t!ii.itii-i nl h.it li'iimihn tu hf Ihc
I ;i i iM. I i'i nl t!i lluilcil iJuili, Iti l i n i l In ii Turill',
rn.. u iu'ifil) l.ili'il. Iii r'lhf.irmiiy uulh tln iirmci.lc
ii-i.i-i. n 'i t i l.ii Ciwvirtniihf Ai't, 1 lliink llmt wlmlrv
i r It. :'.'.; itii: i m'lH'-ur tn tin t t'lMwitnlrr.l ni'l lii.liril
iui i,.,i:niuiii oI'iIil' (ii'iiiTul tJovt-t : iti. cuslit tiihi-
,; -,l Ii'.i.ii illllk'i. llllpii.l'il nll lull'igll llll'llll, Alul I
li.'l'i'li; lll It lll I nl. 1 1 -h 1 1' ;-. II t-lllll'lil llll'M' lllllil', Mirll II
' i ) i ill'iu unslit I" I'C iimili' .n u'lll inriittnlnlly nl
I .r.l .1. m'i. priiii I'llnn tiiniir li'iliiiinil inlrrois,
' ! 'i i.i' iil-viv n Ii. rll ujiiuiti'il towli il 1 njiruYiI u llijh
1 ihil MU' VOI'i; lnr iIip tarin"ri?Jj?, Tor ulilili.lmw-rv-
. , jlt I'an lltrtn, Ci.l. Ili'iilun, Cnl. .Ii!iiin,.sm
il' ' nii.liitliir-, IIU) V( IT.. it ls rti.iml.nhli
t i i' ii i ! t'.'H J.IV. t MV i irllllilia lll (.'nillir m ll.lM'
hn ii .' 1 1 -It'.l tn liii' l!i:iH'l"l'll).N inul nnulillciilii'iiMt
In ,t . 'i lut- In l-ll, I aiippnilc.l tliut Tiiilll' wliicli
Ri'l iiilin-u I tiul iiio'lillfil tliuT.inll'nr lb':-' IummiiiIi
! ir v.'.i- i.'iiin-ii li ri'iiiiiiu'i!t nii ii tliut It moiiIiI or
(.11 'II tlKlllsfi lltl' iNlllllll.H il C-on I U Clllll Iiim. Tl.f
ii i v.ir. I.-Vi, l trii':"-t lnn,:'trd thr i nininm tc
i mv v. ii i t nl' Uil I li'SH'.lul im :i Mih
'I II' .o I l'nv rt'ti'imu hlinnM In. Ii'ili il llt.4ii i- tnTi'K
t'n i 'in i ("liit.mlril .tiliiih'islriiti. ii nl llitr fnii iinnri.l."
' I 'in il.l Ii im.' '.t t'.-ri nl III it l!"' iiil)iiiuiniM' ui'l iii n!l
t ' ii, u;illiii'ni iliitin (if'.'l 1'i-r U'IH. t-utilil lmr lni'ii
llu." ii.'r'i httcc (i.V .VerrituaHia
i,i (i i i-ii iiiir ort. ai
A ,r. iltuiii HffiN iki liriiii'i'tlnn. lltHry f'.ii.
"1 iu'.i'il W!' lla- Tnrifli nl kH lt-Sl, ni.il I'-S'i"
llm'ij VlaiJ,
1 dii! nut Ktc ror tlic T irllT ul HIU ui.tl Ifu'l.
ui'l, (Viiy.
"i i '1 nTirlirtii l!iu Vtil?n nipiinrt wlll m-rn jt r
lii m i.i', inul liitiility, ii tjtii llu lir mnir iiitntl.il m.il
lni'ioil.iiit l!i in n lili:ll Tirill', imi.Iiu;ii; iIi:iIi.I.ii'II(hi,
llu 'tit.iiiiin nml miiTitnliit. "-- urij Viuit-
It liii-I'niiiprniiil-u hc liivlnl ilil) niiiliXiiiiul ns,G"l
TMtK tr in i.iir Tn tiK,"--ll. ' Iit nt lliifi'.ilu, '.',!).
1 mi l'ir .ilini;.": In llu1 irlmlil, nl' llii' (.('iuproiiiSi'
ii: "--It t'l ii. in Vimii', M iti'li I'.'.
"II .' i i.i.'iv n.l iliu ct:ii prinjine." II, (,'lny tn Jlr
Jli'-uV. .'ii'r. tli'l. IM.T
'1 in nt, iIk vt i n lincornl n lilali lnnn I'flns cvi'r
cnul'li-'iril) Ihut nl ""'II iivft i iuinuithi ttinning llmt
(. i ii ,. 1 .t tmt lll rnnati'Hi V.lliMI II '.l-i'il llllil
ili l iiui Mi'nl'nr i. '.ul witli Ht ln-lnr-v inul Iliu iMii nm
i ipi'i Ii nl iti- Iinlli tn it lllil Mi'll lirnll-iillli'il. 'Illiv
w i''i,''-'' j ('' i liln'ilf I" Amonraii li'sl.l.iilmi, niiil I
tn, .!, 1 1.' ii linii'i.' i iii in i r ii'i iln 1 ii cik u'ril.
i r "i ri'tiuu i" I'nmi'i'iH in lii.'ll, iii) I'fl'urii vr r i!l
r.' ir I tn Iliu inii.lllliMiliiii ii'ul rutuctiun nl l!ii' riiti'a oi
u'liv I'nulaliH'il in llii'iii't nl '.'i.
"t n'liiilo'i tlfit ilii'ri'N mi il'iiisi'rliorriifloi'nl n llieli
tirl.f. . liM'ilnl mi llii'iir.inr.li'Slm't llmt n ir unliiH'ic
tu." Ii m1 iit.v t ilii'ii ii iIiti iiutt. In Hiflr luliinrj, tln-t
iii' i liisniilir in("in:iri'nriiiili'( lli'in lnil, ii III'-) t;rn
mi.l 'i.W.iui'i'. tli'it ni'iiiiri' Mii'Hi'i "mi tnlilil, hiiiI,
c i i ti'inlv, vlll ri'ii:iri' i iruticllnii." Mr ClJ In
l, i . Ili'i'i Si'pl l.'illi . IrVS.
.ii:n,r.'!"iN"riii'iMi)N" orMit ci,w.
1 'Ni ui-.h lt l.'ln in il mi1IIIitiii, Mr .li MVrnii i"n
' n K nl i nti'-ii I ! ntiniis iTp'i'i'intire, nnil ulttn aulil Iii'
w '" n ' i h iii iI.m li.l i "iiir, Mtliinil iim v .llu ihli' kinml
iii' i tiiii I'lpfni'ni'f nr hln.l) , ii- nnv ik'li'riiiini'il 111111111
i . il I i'i I'U'.I In -M'niil iintilii' il 'Ifiu'i', illlnr priii'
1 ! ii-IIil' iviii'iiI." Tlt M. Hitiiilnli'Ii
ii.' n ir7 it'il n''ii" Ii Inve Hn?l 'ir
f .ik.' 'i'.jif tit n iir ii'.'nfi ftirii ' r Wi; niiinnl
t ii 'I. 'tip nl iriili'ii'A'iiir lAnft, ninlli.nc ntir WlVIIrt
u j nrfiiiTi:i!s ii'mA iwi-iin.
n.n.n 1,1 ii, I.i tln' V. S ll.'.ii" "I llcp , fcli. lPI!i.
s. nii'tc.ii! Tiii: I'd.'Si "I iilll ilii iuy ilnti ni-ii II' Mr
Cl.i l tn Iui iVni"Mi'.l Iii II. Irn"l lllinlll I II lll' I'Mnri-
i I.nlv IIMJi'.NI'.UOl'1. Tlli:TMI'.NT Iii ri'qiillitl
I ri (il'ili'in'. .1 -i ri ii'h"!" (Ii n. Hiiriimn.
"I Ii ivi' ilii'ii! Iiiiii (MrClnv) iii'iin tuinr", Imt lic lii!
r.'iuii.'.'.i IIkiii iill u ili tlif III.JChM r linnimiiiii'."
fi'n llvtl'nn.
lUiAD! RliAU!
m yon linvc il, Dsiys!
J'lni rooin iti5 tiuitlin; n; itti llio woinuul scato
rrmv nf I"ri-i! VV'jdo niiil DiriM t 7'iMilioti,"
Iliu Iinpi! tif ilrnwin titi" ntlutitiim frmn llio scriou
(j'ii'tioiH uf ll.ink, Iliilriliulion, uiul ibc tiulrngcs
ul' llio Inul fiiler c.inip.ihn, v Itielt tlitiy nru oon
fcrimn llu:)- uintinl ilulV-n J. fJov. I'olli, of ctuiifo,
iniiiiM in fnr :i froh vul "T llmir wutili, inul Mr.
Vini liurL'ii'') Irngno wi'.li llio INipn v,n not uiutc
ii,tiiiliiin lli.m Mr VoWi't lonsuo willi tlm ''for-
t-yn intjii'r." Nmv in Wriiiont llio liumliug n
Iliu litiiil'i'i luttier lcn lliri.Mtl-li.iri' to riilili'n ui.y
in.iii ircni!. io tilcr tli.il ctnilil Im in (1 iictici i
Ii) il i.':ap,.'il d'Jiing lli'i InMt cnliip 'tigti. - mvov
rr, in m: Ii im; tlm opitit.ins uf (lov. I'olli hv n
:. !""!.iri'.l I y l.tin a )t:.n ngu, lit'fi'ru Im li.ul any
iilc.i nf lli'i iiuiniii;itiiiti fnr llio l'ti'siJi'noy, v
l;i!.i; i iat I'V'.isiin: in l.ting iIiriii liuforu tlic
iloniiirrary nf Vuimoiit. 'I'licy nru givvn witli iliu
kir.ii"ht rurw:nJiiu ir"oM iclorv" liiiiikclf.
iiiiiJ tln' tliuy iiL'Ci'ril witli Iliu inan nflln! pvnptu
uf llii l.'niuii, U prnuil Ij y '.In: f.ict lh.it llio v nic
wlial lli'i nrrli ulil iluat.igouu, onry C'l.iv'i li.u
ticun uysng In iiitiiai') vci eincu liu lias luil tm.v
roainn lo il'.'iri! .lii! jnpnl.ir f.ilor.
Clt; hin. "Aro jnu in f.t xor ofii l.irifT,
or tliri'Cl t.ixi-i, fnr llio' supp.irt uf iliu (iii-ral
(iiui't ri "it .' ll'a laiiil', ilo yon approc uf nticli
ti t ii ' !' h uiiulil !ii' proivctiun tu liumu indu.liy
U2 iiii-l liiruign initiKlry
A .; l: it. "I nniivi'r tli.it I nru nppncit In
iisist'Mii nf i!irr'i:t t.i ilinii, nnil I ani in f.ixnr nf
n iiioili.'iatii yrili! nfiluli.'.", lanl liy ti t.irilV im.
puttLil ciiiiiU I'ur llu! purpiii! tr r.i i-:ti ll.u run:
nui! i'. Iil' li may Ii'.' nci.'iltil I'ur llu; c'riiiinniii'al nil-
i m ii r.i 1 kj n n( I l:o iiiitiiiiii.'iiI. In lixin the
talui ufa lariil', niy t'piiiiiiii h, lli.it llio nl.ji'ct in
ioiv tiiiulil I'i! In lani! llic rnii'iuit! ni'rdcil liy
"iivrriitneiit' Ioiiiii tlm inlt'rit-i I'liatil in
iii.iiialaciunM to I'tijov llni iiii'iilenlal inliaiil.io
ulin.li lli! leiy nfHui'li ilinie-i uill iill'niil to tliuin.
lf hv "aiiiiiig prnti'flioii tn lioini! indutry," nu
iii".i!i lo aoi-rt llio ilNtini't principli:, tli.il u tarill'
'm lu lio laiil Mili'ly ur i.i aiiy i.'Mfiit nui fnr ti'if
iiui', liut fnr llu; pmli'Clinn nf capitali-il'i iln li.uc
nt.iili! tli.iir iiivi'.iini'dl'i in ni.iiiiilactnriii v'.ui.
litntiL'iiU, si tit to I'niiipi:! llu; i-niKiiiiicT-t uftlivir
riili.:l'.'i, lh; n.-ii'ulliiri'H, tiiL'i;li.ihii.'4. inul puriioiM
ctnploiril in ciiitiitiorcu aiiilitllnllmr pniiuilito p.iy
liiii'ir pririM fnr lliutn, llicn I .iy lli.it I nui np.
pon'il lu J'li li a pnricip'p, .nnl lo uti) tarill' uliicli
rocojtii.iM il. "niin! iniluilry," n ti'rin ?n iiftcn
uial liy llio iiilmratiM nf llio jirutuctivc lariH'i-ls-li!iu,i
niinpriiliciwive in il lin'.niiiig ; inul liy n
j nt li'gial.ninn bli'iulil lic niinlo to cmliiaco llio
iinlu'lry i iiipln)i'il tn nririitlun'f in llio mi'clian
ir; aitri, in cuiiiiikicc, nnil nll olliur punniln, ni
ucll ai tlic imluslry oinplojeil in iiiaiiuf.iclurus."
1119 Clny Cluli ut C'r.iurotil Cnunly
reoigiii nl a rt-ci-nt mucliii', titlnptcd rrtolulions
mpreiis? uiiciiii'proiiiising liolility to a prn
t"dii '1'ariIT.
AVc linvc hepn favored witli tlic following
onltir of l'roccssion ofllie
WUHTE SLA VE COXVENTIOX
AT BURLINGTON.
1. The coininiilce of rcccplion erc iii
sesMiui in Iroiil of the old linrracl; housr?,
from Tuesd.iy iiotm until Wetliiesdny nt 10
A. M. Diec linnrds, cards, ronletlc tnlilcs.
iluelinj,' piMols nnd ollier facilitics for llie
f.isliinnalilo Clay amusuttieiits of the day
I'liruishcd gratis.
2, Tlic Marslials woro iu atlcmlancc,
from Tnestlny nooii iinlil Wedne.sday, al
10, A. M wilh W'i."ps ofstrawfor tlieuse
oftnuli tlclcgatcs as v crc not siifllcictitly
p j acqnainlcd uith niilitary usages to know
wliich foot slionld lake tiic lead wlicn tlic
wonl was givcn to marcli. Tlic siraw was
fmintl in Iltm'ard's yard to which placc the
dciegatos wcre rcspccifully rcqncsled to
rcsort as cinly in the moruing as cir
cutrtiitances would atlinit.
U. l'rcparatory to tlic formnlion of the
proccssion a dppnly marshal was m rea-
(linci'S in thc l'ark lo cxaininc tlic backs of
llio f-r.venl county delegnlcs, to dctcrniine
il'the marks ot llenry Clay'.i llack-incs'
cat-o'-ninc-tails wcro sullicicntly cvidcm to
hrand thcin as ytmd nnd true white slavcs;
whciicvcr a delonatc wns fonnd tolack thc
trnc mark,.a rcd luil hrand was in rcadincss
hcarin' tl.c cngravin of a diiclinrf pistnl,
snrmoiiiitcd witli the letters, 11. C. W. S,
(IJiuri Clay's White filavc) whieh was
statii)ed npon tliehaek of thc kncelinj; del
caatc, Any perton wlio iiappcned to ue
foiind in tlic coiigregiilion who rcfuscd to
siihinit to thc nperation was tnrncd out
witli thc (lciiiinciation from thc deputy
iMarshal-,'Golioiiic,G o d n yon, whcrc
you heloiip!" Afler thc fl.ives werc all
niarkcd. lliov wcrc conducled to the
Mri'cts (lcsiiiiitid for cacli cminiy whnrc f
lianncr wilh thc nanic of thc cnunly was
placctl, and whnrc thc teveral county del
cgations awailed thc iiiovini; of thc proees"
moii, and full iu as direcicd by thc Mar
.-h-.l,.
I. Thc proccssion lonned at 11 u'cluck
Wedncsday uiorn'uig, on Main strcet, nnd
tiiovcd iu thc following order utidcr thc
coiniiiand of Glmi. Cou.nt Pooaiio.ntas
liii'in'-uu.uei'.s, Grand ilarhhal olthe day:
IMITUISIC.
Fmtitnc "Luhly llosa Saiubo comc."
TIIHWUTE SLAVK STAl'E COM
.M1TTEE,
E. 1'. Walton,Jr.lrit thc hcad lieariiig'iin
der liis arin a loluuie of thc Watchiuan
priuted diiring tlic latt war, followcd hy
Geo. A. Alleii hnarins a hanner witli the
inscrimioii on ono fcidc "Jini iMadisou
OH2 lit to hc haned" nnd on the olhcr,
White slaves and lllttd' slaves,
Rlinjjlc! .Mingle!
KX ECUT1 V E CO.M .M1TTEE COM
ftUTTEES OF ARIlANGEiM ENT
AND ItECEl'TlOiN,
Followcd by Ilarry Hradlcy, heuring upon
i cistcrn jiolo, a hanner, on onc s'ulc of
which was pasletl an Essex county llan
itill and on tlic olher. "mt! slaves arc fat
and slcek," As the Iriy foot canic
down llie Ecculivt Coininillec struck ti
llutralt! Imirnli, white atavcs U li-tin'
I'or I'reuliny Cluy inul llunry Iluison!
1NVITE1) GL'ESTS,
w itli their backs barc to cxhihit thc white
sl.ive hrand. Alotto on their hanner
pcniiy savct! (fora good diunerl) is asgood
as a pcniiy L'nrned."
DEEEGATION FIIOM BENNINGTON
county, wrni maksiial
AND BANNER,
thc vcritiililc "sliirUail" of tlic "Mill Boy
oflhc Slashcs," the glory of carrying wbic
was considcred suflicicnt for Bciinington
County. The dclogation liouevcr, sang
from tinic to titne a vcrsc of thc following
tiii: mim. iiov orTUi:si,Asiu:s.
'i tisc-"Un Sprinafielil iiiotinlain," Jce.
on onc side was a scenc represcnting liis
lionor insidc a tavcrn bar siirroundcd by
nll sorts of the 'crillcr,' wilh thc thuinb of
his left liand )hced upon his iio3c,makmg
sundry f,uitastical eircumgyrations witli his
fingcrs and saying to une of the tbirsty pco
plo on thcoutsidc "no you do'nl it a'n't
healthy for you, no bow xce are tbo judges
ofwliat you "shall eat and drink and whcrc-
withal you shall hc clolhed ;" nnd ou the
otber t-idc wcrc iuscribcd iu largo letters.af-
ter thc fashion of thc White Slavc Clay
Club sigu, thc following,
"W. B. S."
Washington Ikncvalcnt Socicty.)
Next came " Tom I'uwirs' liand" endcav
oring to discoursc clcgant niusic iu tinic
witb thcjaw-bone accoiiipaniments of llie
lcader. Any whcrc nlong altcr the Ilatid
came thc tnighly mcn of Woodstock witli
their pockets full of Batikrupt ccrtificates
and petitions agiu' 'Iiqnor, and all the otli
er ini"htytncn of the othcr towns of Wind
sor County so renowned in the history of
futurc geiicrations.
East of all came the Ex-reprpscntative
from Windsor. A boy followed lum with
banncr bearingon onesidc, the following
toast drank by him at a celebration of tlic
Washington Jicncvoknt tiocuty at lloches'
1811:
ter,
"Mailison's Jace. Thc elTect of waut
ofinen, moncy and crcdit his povcrty,
not his icill consenied.
And on the othcr side the following.also,
to wit:
"W. B. Co. SOCIETY.
A meetincr oftho W. 11. Co. Society for
iu county of Windsqr w ili be beld at I'et-
, II! f.'.:.l f ll..nrAc..
Auay ilnun rnutli,
A re liu.itn tcll,
A Iu ely youlli
Thcrc uiiil'lo ilivcl-l.
Iti tu ili iiu, ri tu ili n.i,
Iti lu ili nu, ri tu di nu.
All in tlio '.l.ulics'
II" vai lioin.
11c hspiI lo gn tn
Mill witli ro-or-orn
Iti lu di nu, kc.
And all llio vay
A llnrry vunt,
Ili- ihl'ttoll by
Tlio iind v.n re-t-tnl'
Ili tu di tiu, fcc,
WINDHAM.
On thc bauner was cmblnznncd a incct
iu" durinp: thc last war oflhc Witidlnin
County Cow-Uoys, witli the iuotto, "It
iinhccoiniiig a inoral antl rcligious pcop
lo rcjoicc at tbc dcfeat ofoiircncinics,"
RUTLAND.
Prcccdt'd by tbc I'ocmik liand onc oflhe
tlelegalion bcaring alnl't thc glmst of a dc
inolislied gin cock-tail anothcr bcariug
baiiueron which was tlio inscriptioti,
'lf giMitlctnrn ill tiot nllow in to liavn blttck
laio, lliRy liiusi tci ui n.tve inuic 111109; iur wi;
CA.NNor cut otirt riiiKwnoo, nnd iii.ack
ourt M.or.i A.N'D MAVi: Ol'lt U'IVI',S AND
UAUOiriT.KS WOItli IN THK KITCIILN.''
and all singiiig H thc topof their voiccs,
llurrali, liurralt! li'juor '9 f.illin',
Wo 'iavo dono it licar lliis bawlin'!
WINDSOR.
First came thc hon. first Ass't Justicc of
thc Couniy Coiirl bcariiig a mighly bauner:
Fcb. 22,
t
tcs's hall in Windsor, on Friilay of thepres
cnt wcck, at 2 o'clock, r. M.
II. liVmiKTT, otc y
Windsor, Scpi.21, 1812."
ADDISON
Foitr hnndved and Jifty tlwusand dele
. A . . I 1 .1
rfnii-s rom lliis couiuv. Al uic ucau
13
niarcliedlhe Hon. Scnator in Congrcss
from that side of thc inountain, namc not
fiven) thrcc corners of sevcn perfectly
clean flag handkerchicfs in his inoulh,
fivc pinchcs of snuff fighting for thc firsl
cbaucc at his honor's proboscis and
buudle of thc Burlington Frcc Prcss con
tniniiirt his deinolilion of Gen. .lackson
B
porlrtiding from his pockct. The Hon. gcn
ilnman wa ket uncominoiily crcct, no
dotibt to prcvcnt a"d d nigj,'er"froin get
ti ii r on to liis back. Thcn came a tcani
ofsixtccn very respectablo appearing pcople
rawin" a largc and wcll favored cattlc
from Shelburne, decoratcd wilh coon-skius
&c. iSic. Next came thc "Vermont
Spittoon" (so called nt thc South) bearing a
banncr ou one side of which wcre the
words,
Ilonor to public pcnsioncrs!
and on the olhcr side the likcntss of a man,
allowiii"a doso of thocvtract of tobacco
which a pliim looking man was cjcctin
iuto his moutli.
ORANGE
riircc mules drawing thc editorofthc
inierican Prcccplor. J. S. Morrill, hsq.,
uow-and-theii tnakinj,' dcnlal applicalioiis
to their dorsal etrctnitics and singiug,"be-
twccn mcals."
"lf I liad a donkey kc
Thc cx I'ostmastcr at Thetford followed
blowing mclliflluous blasts from tbc celc
liratcdOraiiL'c Co. Tin llorn. No hanner
CHITTENDEN.
Thc coons ol this co. werc so cngagcd
in other in.Utcrs that they had bardly timc
lo sliowoll'as Ihcy could bavc wishcd
Whal thcrc wcrc, howcvcr, in the proccs
sion borc a fac simile of tlio rift of tar
their anccstors cndcavored to smuggle
through the Lake, during thc last wur, to
aid tbc British.
WASHINGTON.
Ono solitary coon walking on his hind
lcgs, by thc aidoftwo Micks of crcam cau
dv in his forc paws, wluV.ling most pilie
ouslv. Thosc who wcrc ahle to imdcrstaiid
tbc mcaiiing of thc cnililem beast said thc
burden of liis song was
Tay-rilT! Tay-rim 'ray-y-rifr.iT-fr-fl'!
CALEDONIA.
"Aunt I'atty" weigbing wool cosling"
centsa poiiiitlandunder"oii a pairof'Fair-
banks palcnt scalts." Edilor of the Cale
dotiian wilh a flcccc of Mcriuo iu tbc scat of
his pantaloons, which gavc his inlcllecl thc
appcarancc of bcing vcry mucli cxpandcd,
holding down thc old lad)'s drcss to prc
vcnt accidcntn. Next came a cart drawn
by scvcn goals, witli a pipc-siem lcg cliap
ho)ding aloft a Coon lliintcr prospcctus,
and squenling cvcry now-aiid.-lben"viclory,
tbcy arc aftcr us!" whilc in tbc hind cnd
stood a solcmncholy fellow inaking sundry
wry-looking f.iccs at il, and siiiging
"Oli, I vili I ican' n gccsc."
FRANKLIN.
Thc dclegation from this county in order
to otii-do all compctitioii brought St. Al
bans Il.iy nnd about four milcs ofthc.Mis
sistpic Rivcr nlong witli thcin, which,
witli their Canadian doukics, wcredisplay
cd tn umisiial ndvatitairc.
Thc Highgate Collcclor 'Kcy.s' borc tbc
banncr motto
"Two dollari a day nnd roait Lcef."
GRAND ISLE.
Thcrc was so inuch hiislling, bawing
and gecing, and shouting among ihc vast
dclegation from thc cmpirc county of llie
Stale, that nobody could'nt tcll nothing in
particular about thcm, no way. It is sup
poscd thcy had a banncr somcwherc among
thcm as somclhing in that sbapc madc a
vcry coiispictious a poskr'wri appcarancc
about tbc person ofono oflhc dclegalcs.
Wbelher hc dcpositcd it in that placc for
safu kceping.iSi the indignaiit emblcm burst
itaprivioii house like gcnius trimphant over
circumstances, orwhellicr be forgot to dis
play it, no onc knows. It issaid.bowevcr,
that thc banncr, tbc county won of the.
coons, went boinc pretty mucli as thc coun
ty banncr came.
LAMOILLE.
Two stuffed coons and a "sick niggcr,"
carricd in a pair of satldlebags by bmall
Pox Moscs of Johnsing Flats.
ORLEANS.
His honor, tbc cx-Licut. Govemor, car
rying a wolfs hcad on a pitchfork.
ESSEX.
Loky boy, kicking nlong a solitary coon's
lail and singing
"Whar did you cntno from!'
Tbc proccssion inovcd up Main street
to Collegc squarc down to the hcad of I'carl
strcel.lheii ontheDcrbyLine. road toWinoos-
ki cily, wberc Ilarry Bradley dclivered from
thc cupola of liis factory,a finc lecturc.sbow-
ing that thc "protection nf thc Manufactur-
cr is ihc protection to the farmer.' Tbencc
thc proccssion returned by the new road on
tol'earl strect up to thc head,back again
out by tbc glass factory round lo tbc
camp ground down Watcr street to thc old
dock back Watcr to thc foot of Main
street up Main street lo thc court hons-e
SM,iare round thc stpiare sixteen times
and a half up Chtircb strcet to Pearl
back Churcli streei to Cherry out Cher
ry to thc new inecting house on to Col
lcge strcet up Colleue, to William
througb William to Main down Main
lo Court House square, down Shelhurn
street ihrough the hollow up the liill on
towards Vergennes, wbere our iuformant
lost sight oflhe rearmost coon's tail that
fluttcred in thc windl Thc lasthc hcard
ofthem was the laint cchoes ofthesonor
ous Orange Couniy Tin Horn.disporting a
rnong the cavcrns ofoldRed Rocks, and
thc tar off bcllowing of thc Shclburn ox
dying away in thc distancc.
Boys may gooul'
in sevornl oftho bcictolbro strong Whig
Stntcs llio gnmo is up. Wo bavc bccn
douhtful of thc propricty bcrctoforc ol
placing Kcntucky in tbo Dcmocratic
linc, but the Trihuno "brags" so low
upon that State wc tbink wo may claim
it witli ccitninty. That papcr saya :
"Wo bclievo Louisiann is last on An-
ncxation, nnd that Kcntucky will givc us
only somc 5,000 on bovcrnor.
Kcntucky, it will bc rccollccted, was
at tbo last Prcsidentinl Elcction, tlic
Whii; "Banncr State." IIow arc llio
mighty fnllcn ! Thc truth is ncigbbor
Grccley is cvidcntly nlanned. Spcak-
ingof anncxntion, bc says :
'This will changc thu volcs of Louis-
iana and Mississippi fiom Clay to Polk,
and givc thc Wbigs of othcr Southci n
Stntcs their bands full to dclcat thc Polk
Elcctors. Wo shnll bo vcry lianpy to
find that wc nrc lnistnkcn in thcsc im-
nressions ; but it would hc vcry silly,
hort-sightcu policy to conccal from our
rradcrs theuclirj Jarccd upon us by cvulrncc,
Thc Summcr Elections nrc closc nt hand,
and will tcll."
This will nnswcr for ono day.
KEEP IT AGOING !
Whilst thc hypocritical Coons nro inak
ing prctcnsions to cxclusivo rcgard for a
Protcctivc Ttu ifr, wc hopc thc dcmocrat
ic prcss cvcry whcrc will continuo to
thrust into their fuccs, thc latc Anti-Tar-ifTCotiipromiso
declurutions of HENRY
CLAY iu letters and spccches to thc
Peoplc of tlic South always adding thc
fact that CLAY SKULKED FROM
HIS SEAT IN THE SENATE UE
FORE THE VOTE WAS TAKEN ON
THE TARIFF DILL, nnd whcn be
kncw thnt the nbscnco ofhisvotc would
surcly dcfcat tbo lnw unlcss dcmocrats
came to its rcscue, wlucn tlicy did, nl
though it wus supposcd and intcndcd
that thu bill should bc so objcclionablo in
many of its fcnturcs, as to prcvcnt dcmo
crats fromgiving it their support.
If Noi'tbci n whig J nrill mcn cnn
swallow all theso witbout choking, vcry
wcll : Try tbo cxpcriuicnt, nnd rcpcat
tlio dosc.
I'or thc WoouNlock Akc
A COON UUNTClt MKLODV.
DEnlCATED TO Al.t, THE COO.N UUNTKrtS
IN THK U.NIO.N.
Ain ' Titmy dclight of a thiny Hi'fft.
Coiiib nll ynu lirnvc Cnon 1 1 untcrs,
Wilh ri'llcn sliort nnd long,
Conio, ih iv o scnur our pioc-.i up,
Let'ii sing n n.erry song,
Wu'ro n gallant li.tud im ovcr epoilcd
A pniliy viirmint's siglit ;
Oli! wu'll Rlmnt Voun; llickory's nuineby day,
And liunt tlio cnoui liy niilit.
Ciioiius Oli ! wo'll shout &c.
Cntno nll of cvery Mulinn,
'I'ho ricli n wcll UH poor,
And idwuldi'r weapom uvcry man
01 cvery kind and boro.
Scour i;cry rillt! clean in snnw
Malio cvcry musliiit liriglit,
I'or wo'll slinut Young lliokory'a namc by day!
And liunt tlm ' oiiiih liy niilit.
Oli! wu'll sliuul &c.
Cotno all iliu riilli of cvcry ngo,
Tlio old as wcll as ynting,
Witli catridgo-linx nnl priuiing wire,
Antl Umi i-.iclv rcady slung,
I'or glorious ti'iio wo'll liave, my lioys,
lk'fnrn wo end llio figlit,
As wc sliout Youni; llic.kory's namo by day,
And liunt llie nnoni hy iiiglit.
011! wo'll sliout &c.
llurrali! from cvcry vala tlicy comc,
Tlicy sivnrni on cvcry hand.
Tlio llunlcr'H ranlis nre filling up
Witli llm limvcHt in llio lanil.
Tlio boys witli witliy siiii-wi nnj
Tlio old mcn in llicir mi'tlit,
To slinut Voung llickory's nnmo by day,
And buut I Iiu cnnns liy night,
Oli! wu'll sliout kc.
Thcn, ready for llio 'crillcr,' boys
Ilo suro lilinut ynur niin,
Seo ccry llint ii picked ufrch
And cvcry dog 'n g imo.
Slioiililcr nrw! Iiunuli! my boys!
HciidiMip! nnd nll e im riplil '.
Oli! wp'II sliout Voung llicknry's namc by day,
And liunt the coons l.y night.
Oli! wu'll sliout kc.
I AM A DDIOCKAT.
Wbcn it vni nnnnunccl in our vill.igo lliat
Sludo wai tbo wbig nominco for givcrnor, it
was a common cxprcssinn uiiiong tho vli!g am
ii Dtmociul. Slndu's votc nmounlcd to about onc
fourlli tbo votcs nt tlio lato Uurliriglnn rn.iss nicet
ing to bcgin witli but tciiipcranco and nnli-tem-pcrnnco
unilrit "Tbo puiilans and blnck !cgi"
ns Ji'lin Kundolpb said uf Adains and Clay formcd
nn unton Drunkcnncss nnd total iihstincnec
bolli go nlic.id togellier I'hclps could not again
bavc thu vo'.c nf thc Tcmpcraucc mcn unlcss tbc
Tt'iiipcrnncc patly could havc tlio govcrnoi.
Slado liad bccn in advanco of cvcry ibing in tho
causc of sobriely and tempcrance, nnd now hc
must bc thu lcader of tlic causc, oi llie tciiipcranco
fulks would not olo Judgo Pliolps again iulo llio
Setialc of llio Union. J'othingfor the cause, cv
cry tliing for l'lielps. Wm. Slado liad publislicd
dircclionsln our County Court Judgrs, nnd h.id
bccn faillifully obcycd liy lltcso Judgcs who bad
rcfuscd lo licenio lavcrns in sotno of llie largest
towns in Vermont und now lio ntuit bo paid for
bis rnoral and disiiilcrcstcd scrvicd. O Wbiggcry!
to wli.it liast lliou fallcn! Cbittcndcn, Ticlicnor,
rinlusba, Smillt, Sliinner, Van Ncss! Vermont
will ncver sacrilico your namcs by n conntcting
litik in hcr hiIory so b.nc ns tbo namo of Slado.
STAND UI TO TI1K.M !
If a coon nltack ou on political iiuestiom, you
must ttiaKo tbc calculation lliat swngger, bluslcr
and brow-bcaling will bo llio tirgumtnt you will
mccl. Ilo will dispulu ccry uulhoriiy you
biin" and tcll you "you lic" as oftcn ns cvery
nilmr iniiintR. I'ut it to Iii s ii ! dont run ! Nino of
bis nsscrtions out oftcn will be f.ilsc and ynu may
tollhim so wilh ncrfect safcly. I'repare jour-
sclf wilh argumcnts nml ficts in dcfcnco of
vonr principlcs nnd tben use Ihcm on all occisions
Ncver n.ind wbal is called a long-luilcd coon, a
iy trnig Ilo will lake ailvantogo ofbis rcpula
lion lo deceivo and fulsify. Ihs word is ro bottcr
ib.in ynur ovn and your nsscrtion juit as good as
his. Stand up lo tbem !
Gtvi.vo it ur. Thc Fcdcral Clay
Whig prcss try hnrd to kccp their cour
ngc up, but it is cvidcntly nn up-hill busi-
ncss. Thc Iribunc, howcvcr, morc hon
cst than its ncigbbors, ncknowlcdgcs that
"COMINGOUT FROM AMONG THE
FOUL PARTY."
From cvery partof the union wc arc as.
sured, voter aftcr votcr, who went for Ilar
rison in 1840, now satihed that thc gross
estinjusticc was dont: Mr Van Burcn, and
that coon promiscs, cnon-liKc, werc all dC'
ceplivc and made for efl'ect, aro now dc-
termined to do all inllicir powerto corrcci
thc crror thcn in'ide. Wc cominend the
lettcrof Mr Griflin to tlic puhlic gcncrally:
I'rnai llie Stnrk Co. Dcinncriit.
"A STRAIGHTOUT Wl'l'll 11 l S
EYESOPEN."
Casto.v, April G, 1311
Mr Damul Gotsiiai.1,,
SVr: I deem it a dtity cnjoinpd upon me
nsa slraightout, to prcsonl to ine piinnc
ihrotiftb your pappr.a fcw dctails of my po
liticnl lif'c. Itaised in tho schonl of dcninr.'
racy, I havc always considcred it my duly
tn. au Amcrican frecman, tn gn witli lliat
nartv which aro cuided by repnblican prm
ciplcs, anddesirc the grealest good oftho
sreatcst numncr; nnu nesirous oi .iiuhih m
thc nronnnniinn of Jcffersoninn pnncinlcs
I aavo my suflrnsc, in 1S!50, to Martin
Van lttin'ii. il beinrf mv first volo. In
I8:J3.I sunnnrlcd Wilson Shannnn for Gov
ernor of Ohio; belicviug in sodoinz, thnt
I was usinr my inlluencc agamst mnnopo
lizcd weallh and arisiocracv on tlic onc
hand, and in favor of rqnal rights on the
niln-r. Ilnt nlas. two sliort voars hnd
scnrce elasned. whrn forcPtfnl of my for
mer prpililectiniiR, I fnund myself in thc
ranks of fcdfiralism. And now Mr Edilor
it may !ie soinewhat astonishinir to yn and
vour reader. how I could Inve taken sucli
aleap ns this, gonc at a sinale bniind from
the folds of demncracy into the lilastui!; em
brarps of fcdcral whisirerv. But if you
will let ynur mind rccur lo tho times of
1810. nnd rpcollpcl thc thnnsatidsot prom
iscs that wcrc made by wb'm stiimncrs, llie
inscriptionsou their bantiers, for instance
"tico dollars aday and roast bcrf," ynu
will lliink oflhc canspslhat impelleil mc
;n nursiic thc course I did;for bcing a little
fiind of roast bccf and slill fonderof llie
two dollars a day. I actetl likc a dog (in
ihc fahle) that whilc cnrryinjj a piecc of
btft across the slrcam, saw liis sliauow iu
the watcr, and cager to posscss iiimscil nl
what hc considcred thc bcller piccc, cauglil
nt thc shadow, ai:d by so doing, lost what
hc had. This and likc promiseR.of which
ihcv wcrc vcrv profnse, induccd me to go
for""Tipppca'uoc and Tylcr too." But
scarcc had I got into their ranks, wlien I
iliscovcrcd my crror, for insicad of two
dollars a day it was two shillings! antl for
roast bccf, homony. I also discovcrcd
that aristocracy and sclfish pridc was tbc
basis of wbig principlcs, and dcccplion and
fraud thc means by which they gaincd the i
victory in 1810. I soon bccamc satisficd
that I had got inlo the wrong pcw andnn
sooncrdid I pcrccivc lliat, than I rctraccd
my steps, and 1 am now dclcrmincd to use
all honornblc means to sccurc thc cleclion
of Martin Van Burcn, or whoevcr may be
the dcmocratic c.indidatc for the Prcsidcn
cy. V.in Burcn being my first choice, as
1 am anxious to do him all thc rcparatioii
I can for tbc iujiiry I donc him iu 1840,
whcn a coonskin obstructcd my visinn. I
am dcsirous lo of sceing a man occupy thc
Prcsidential chair, whosc famc is iintar
nishcu, and whosc charactcr is not stained
by thc blood uf au innoccnt man. And
now, I would say onc word to thc 1840
Slraightouls, cnd this is to bcware to whom
they givc their sufTragc. But I scarce
necd say this, for a burnt cbild drcads thc
firc, and wc who wcrc dcludcd and dccciv
cd iu 1840, by promises which wcrc ncver
intcndcd to be fulfillpd, will not bc very
liablc to be cnught again; at lcast I know
onc that will not.
For I can't vote for Clay,
Nor I won't votc fnr Clay,
Forlam so fond ofliherty,
I cannot votc for Clay.
Yours respcclfully,
SAMUELC. GRIFFIN.
EDITOR'S CORRESPONDENCE.
burlington, Junc 20, 1041.
Fnic.No E. I hastcn to scnd youa
fcw words ns to our Coonvcntion herc.
Hon. William Slado is noininatcd for
Gov.
lloraco Eaton for Lt. Gov., nnd
MrSpaulding, of Montpelier forTrca
surcr. As to numbcrs in nttcndance, thc
coons tnrncd out vcry wcll. Thc pro
ccssion countcd about 3300. This is tho
honcst count, and pnins wcro takcn to
nrrivc at thc numbcr by scveral individu
nls. Tboro wcrc somc out oftho pro
ccssions, somc dcmocrats, nnd somc
whigs. As fur ns numbcrs wcrc con
ccrned, it was vcry respectablo, but I
considcr k a vcry cnld affair.
Thcrc was nonc of that spirit of 1040.
no enthusi ism for thc corrupt Clay, and
all thcy bavo mndc by it tlicy arc wcl
comc to. Dun'l Wcbstcr was not borc I
nor.Iohn Q,. Adnms ! nor Jobn M. Clay
ton ! nor John Minor Botts ! thc mau
whoslcpt with thc Prcsident, nnd who
ni1'),crr"todic," and would havc probably
disposcd of himsclf, hnd hc bccn n man
of truth.
Mr. Thaycr aud Mr Fowlcr ofN. Y.
State, nnd Messrs Slado.Footo nnd Mnrsli
of our State nddrcssed thc convention.
I'hcy werc quito tkccnt for thcm, but
somc of their rcasoning was so shallow,
mt "hc thnt runs could rcnd and inter-
prct it."
J'hc Convention has donono burt, but
will infusc new lifo into thc fricnds of
Polk and Dallas. Thc old humbuf's of
1040 cannot bc all rcvivcd. Thc fulso
irounscs thc wrctclicd nnd dcccitlul
prctcnsions, can't be crammtd down-this
ycnr witb so good a rclish. A difTercnt
pirit nnd fceling is nbroad, carrying
forcc and inlluencc with it in fnvor of
thc dcmocracy.
Tho coons will mako a grcat sliow on
papcr about their Convention, saying thc
mountnins nrc ou firo nll nlive for Clny
grcat cnthusinsms grand nfl'nir thirty
thou.snnd whig iu couiicil "rcnt cxcitc-
mcnt Polk nnd Dallas dcfcatcd, nnd nll
the world gning coon, Sic. Don't bo
nlnrmed all's wcll. Thcrc was not n
grcat sbowcr aftcr nll, nnd it will tinitc
us nll.
Lct cvcry democrnt put his sbouldcr
to tbo whccl and hclp, with all his might,
to roll on thc ball for Polk nnd Dallas.
In grcat hastc,
St Albans, Junc 2G, 1044.
Dn.ut Sin, You will seoin tbcllcpub-
lican thc account of our County Conven
tion. It is throwing out a powcrful influ
cncc upon cvcry jiart of the county nnd
wliutcvcr may bc said of othcr parts of
thc stnto it is n fact that old Franklin is
doing gloriotisly. Tbc pnrty arc widc
awuko und in thc highcst spirits. Our
Convention wus adjourncd to Sheldon,
July llth, whcrc wc shnll huvc n rcal
turn out. Thc whigs havc becn drum
ming iiprccruitsforafortiiigli for thc stato
ineeting at Burlington oflering cvcry
induccmcut to pcople to go furnisbing
cxpcnso iiinney, Sic., tel ling thcm thnt
J. Q,. Adnms nnd Daniel Wubstcr wcrc
to bc thcrc and sundry othcr wbig mng-
natcs. Mectings wcrc bolden to inako
uiTiuigumcnts hnud bills circulntcd a
bnnd of'music pngngcd,u splcndid banncr
providcd four mnislinls nppointed, &c .
Thc lioithcin and north eastcrn scc
tions of thc County wcrc invitcd to asscm
blc nt St. Albnns nnd unitc with thc great
whig proccssion wliich wus to stnrt from
this villagc. Tticsday came at last, but
our sleck whig gcntry hcrc durc not
tiust their dignity with n cnmmnn pro
ccssion of thc pcople. Thu whigfur
incrs somc of thc rankcst kind in rnth
cr sparo nuinbcrs with their boys and
bircd mcn whom thcy hnd tcmptcd out
by thc oll'crofn holy-dny, bcgan to as
scmblc. Our whig gentlcmcn, (not liking
thc looks of thc mcn in strnw hnts nnd
rusty shocs, witb their pcrspiring borscs
nnd niuddy waggons) bcgan to slip olT
somc went by boat, and whcn thc grand
proccssion came to start, thcy numbcrcd
fourtecn dotiblc and single wnggons, nnd
bcsidcs thc bnnd nnd inarshnls only two
citizcns ofSt. Albnns could bc fotind.
St. Albnns wbiggcry furnishcs thc sorry
lookiiij: coons with two marshals, but
thcy could not stoop so low ns to rido in
proccssion wilh thcm cvcn for oncc to n
convention. Thcy werc to havc a grcat
rush by thc slcam boat it was said ; but
whcn that came to Icnvc, but scvcnty
wcrc found to go. Thc truth is that
thcrc nrc many iu tbc whig party who
hcartily dcspisc nnd lontho this nbomin
nblc wuy of innking prcsidcnts.
Yours truly.
So trtic hns Mr Polk bccn to nll tho
grcat dcmocratic incasurcs, and so fully
docs ho cnjoy thc confidcncc of his Iricnd
nnd ncigbbor, Axhiiew Jackso.v, that
thc whigs bavc given him tho sobriquet
of thc " You.no HicKoitv." Wc tnkc tho
nnmc, wc likc it! wo likc thc man un
blcmishcd in his privntc lifo, courtcous,
nnd truly dcmocratic in his inicrcoiirsc
witli his fellow-mcn i chrislian in namc
and iu dccd a dcmocrat, nlwnys truc,
ncver failing wc will rally nround him,
undcr the banncr ofoiir niitionul flag,
iuscribcd upon it "YOUNG HICKOKV
AND VICTORY" andby this signwc
tcilt triumph.

xml | txt