OCR Interpretation


The Woodstock age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1844-1845, July 11, 1844, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023295/1844-07-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

BUSINESS CARDS.
WIUGHT'S
INDIAN VEGETABLE PILLS,
AKS WAI F
-o n-
TEAU i:u OF Tll i;
I IriaW &, ais!iaML
At )lr Zir:TU Lull'i, I'cutraTSIrcct.
Woodstock, .Muy IH, IB i l. 20i).(iw
(). A. HKV.VNT,
I.Hnlcriii "iti:IWi,l-'reiich,.iiid Aiiicricui Urj fiooui,
U. I. Uti'ttU, m I (rn-i'rlea.
UriMliiT) . (ll:ia iiiiiI ll-inl Wurv.
jm.sas ;. Titrtoi',
I'l'ornH rii .u.iiki. i kjno;
IIRAl.RH IN' "I.OI'lt W. i.(!OOI)S VIM!lt.K!t:Rli:S,
uoxniiM'iMS'Mtv.Hi Msinn iwi.nkv. ami
iti:i"ia;diiii;M'si, conh'i nti.v on iia.nd.
c i.n nt i. riiLBT.
.UJM.I.JSJJ
DRAl.Klid I.N I'! ( !(. V.
.1. nonnsA oiuhmwjiis,
I.H C.lsTlvri.v 11B IIAMi,
ria'll'd.UOM'Ui'rniN UtV.rUJMMIIIt IHll.NKd AND
i:r.nti:smn:iN is,
pkn riiL tiieli,iii'i cimt: w iiits v' hotbl.
Us.i. .Mr.t.uait, (iuo. II. Hi.adc.
IM'SXKI.i. AiCI.AtlK.
A T C II M A K I! It H tMI J V, W K I, I. T. II H,
npi'141 ri: iiitnkv'm iiiii ck.sth . srr.cr.Tt
MaMiufjcturer of.-'iliir Hji -nua nud Spe.ti.elra m.il Penlcr
lil Jcwrlrt, 1,'utlrri nnd I'.uic) (looda
Wimle-i.ili! iiml Holiill, 203
Oiipinulelfhihtof IIote,l Cenlrtil Sirtcl.
lll'A'HY IIATCII.
Onf ilmiT finlli nf Union llnll, Klm Slrtrt,
T I N, 1! III" I'B II, S 11 HIKKT II111N WIIItKCH.
iiuor & HIIOI". M WUPACTOUY,
Jl)i:i. RA'I'OX.
(Vntiiil tilroet.
THAUM II. WI.N'N,
T.u.or.,
Sumedonr leith X. Ihiiidiill.
MICIIAi:!, HVKItS,
T A I L n R.
Ovtr J. C o I 1 ii m er's OJTict,
Klm sirict,
k. v. s.nrni, Vuior,
Ovorr. U, Itiihlilna'a nllii-c, oppoiie llriek Slnce Hoiisc
l.t'iii.im , Vt. IH
U'lllTNUY'd IIOIT.I.,
(' u rn e r nf IU m and Ccntrul itrccti,
II V S. W II I T .V K V,
A C 1. K II O T U J,,
iiv i'. f!. Ai.nr.N.
rniiMtu nr mu'tii ami nn i:cn stiiuf.tn.
iiiYxky
I". MAItdll,
lllllf K ANR SlllN rUNTUH, AI.M1 I) KM.t. II IN ClRTUAdtK
a.mi Vmimhi or i:m:iiv ii:--nn-rio.t.
o u . t ii a i. t it n r. r .
xvTr r i. Jcivrv, "
I'jinlrri, niicl ilealirlii'!hiiir uml t'uriiu;in ufnll kliuli.
i'KriMi. h rnr.uTt
.11)
UARitun n
'iiih iit(:iii:i.i
A N I) ri i, i; 1(1 II
iiiiiii miiiLr.
M A K n II,
I. l. .V (J. IMSIIKIS.
5f.n i''ir(arrj j,mul itinltn in cnbinet furniluri ol
ticr tlncrinlinn.
rii'iiiiiul a'lrrrl,
II K. II. IC . 1'A li .M It.
Ollli'riii llit' llnil; lllin'k iippii'ille Vlilllif',
ccNrntit Hriu:i:r.
" hT.i1 AI.I.liN, .11. I.
j'liysicu.x .4 xn sciu;i:o.,
O.llfr ii;irtltit Wliil llnlrl
It. II. k'l.lIIJAi,.!,,
HliicksmHh,
n'CL'nsson tii i.niinNv.o rn tt.
iuii'Nn nn; rnnKn," mmi inu.rr.
It. O'llAUA,
XI I. A C K S f.I I T II.
Cinlrnl "ilii'i'l.
i.ivr.itY staiii.i:.
ii v a i. ii niiT i a c k i: n.
Canrt Uicel,
(;om,a.iii:k .v n.vitur.T'r,
A I t o r n o y :i n il (,'oiiiiskIIoih a t I. n w
Klm Slnct. 1S:I
JacoiiCdi.i.am Jam ns IIaiiiii;i'
O. I'. IIA.VIII.I'.H ,V II. II. llll.I.I.Vf.S.
A 1 1 u r n i! ) a nnil U n u n s e 1 1 o n l I. ii n',
Crvtnil Strttt,
tiTacv .v; rox'"Kitsi:",
.1 1 lo r 11 e a t a n il Cou ii n e 1 1 o r t at L a ip
Oillcrnvi r tlm llniik.Klin Hlrccl,
h. A. .IIAIlSir,
Arron.VKv A.vii cioit.vhci.i.or
Cinlrnl ttrtrt.
AT ,AW
srouiiii ro.N k iM'.itrfo.N,
ai'toh.vevs A.vn i:ouNKM.ur.H ati.aw
Uhaler, rt. Sii
il. ll.PrmniTiiN. 1, II. Pr.nioN.
U-t'jr.'iU'oi; llli i:ccllfiicy II, IIiilibnrl, C'nirlmluwii,
.N. II.
lhni. IMin'iii l llnrl.o, fviurt, X, II.
tViliri rntlcrtnii, ) . ,, , ...
CIm. tMm.tn.l'tlNi;.
Mi'ti llnlhronk Cnrirr tt c n, llolnn,Mi
" I. Il.mforlli A.S(ni, )
riio.-. iiMiTi.crr, Jn. a- cii viii.i'.h ii.ri.inciiini
.IH rnlri,Cntinirlltirtrin't,S'ilkitartln Clianetri,
at t,YNimt, vr.
IT Mi"i I llip HiniTlnr (!onrH In llio coimllr nf C'lli"
iinui.i, i;mj,orii'in ini.i Wntiiiiisiiiii. in.tr
iii.oDiii'.i'r ii uT.YMntrm.
.1 T T 0 11 X II V S A T L A W.
I'.cihcl.Yl. 2IIH
D. (J. lli.nnnm'T, I). I'. Wevmovtii.
ir u.vton ' ".ioNiii
ATTon.vcrn ami t:nu.vsi:t.i,otts at l.uv.
ChtUt. Vt.
A. I'. IIir.NTo.v, 2(i:i I. C. Ju.Nrs.
.i. s iu;i:axt.
.7 M o r n e j a ml C o c 1 1 o r a t L n u
OI'iln Hirctt)
WIMISOII, VT.
s. it. sTiti:t:ri:it.
Atlarnvj ami Cwtlltr ut I.am,
iiAit.vAnn,VT. 115
.1. (I. IIAWKIN.S,
Alloriifij ii ml Cuttmillar iit I.aw,
lKI.I'IIVII.Ln, VT
!)1
HAI.MON Wllir.ri,
ATTOR.VKV COIJX.SKM.OU AT I.AAV
JOII.VHON, VT.
Iiidiiin I'lirgalivc,
rplIOUnil uiiniy imxlIulni'Hlinvt'lit'Cii In-l'irc tlic pulillc
X n mndi lonai r nt-rioil lli.ui Wiikiiit'h Imiia.s Vta-
KrAiu.i: I'll.i.",) t't iiiiiiixliiiiiUiinw in lilclirr rtHHi',(ir lnu
iiioro riipiui) uiiuiui'ii u iirm linlil iiiiiiiiiiiiiiiiirt'.tinmiii n.
Tll ii Ihiiii.iiiuliilliiii liuti' iim'iI llil'lilllinnilimU lln- lcnjllh
nuii iiii.uiiii ii tni' utiiniiir,an ixur ciicirliii icMiniuii) u
ttii'lr tlurniii!h cl!inii'j iiiul iullil nnt'i.iliiin ulu ii t'liiiilny
fil In ttie iaoaldikta'.lns dUunlira 'nhich lli'U U Uiir
to.'1
Tlin.Mni)IL'lNC.
Tlif thco-v nl'illi e.m- un whlcli H'risht's Intlianf'eztl
ablc are lnumlid m lliis,li;r llial Ihcrt i.t only une
rrVwry rauae ul'nll llie itiviriurn tliat nfflicl thc humnn
mmiiii, nnil iiiiii i nirriiH tiuiiinrit r, in innrr nm-
luililinlv lil hlnoi). 'I hin liriuclhli. ia llllWkll Kt'iltriill) Hll
niitliil, lh.il it miiy in l.ii'i l.o iilil In I'f kiisIiiIiii'iI li nn
uniUT.nlii) in uiinlnii, llie ll'w ilut'iiturn runnltiilinii
litu ii cry li'ible iiilnoriiy. It l nili, llitriliirr
liiilinriiMllni.oiindniMul'tliU llit-iiry in llila pl'icc uiiil
coinu'rliiiii.
Thp onu clU'iiio nrliirlnlo liclna inlmilU'c . Ihe modo
nlMi't tirnlM'il Iji II 1 1 I'nu'lillcMU'IH Lt'l'UIIKa tlll' Hlllllt"
uuiuil), pinanliiin. Ilut iiiuiij olllir o cullnl npccllic
iinn liilori- tlit piililio.prwlinx'Oiiij iiih- iurin ni pnrtnuon:
iiu. rlilup H'ldm-illi'. fullnirllo, llinrcllr urlJMHitu
r.inl. Wrislit'i Iinliun Vifiliildo I'llU i'iiniblne ull Iht-.e
prupcrlicx, iind nru cnli'iihilid In iiltnrk llir i li nii'nn ol
di.ciiiv nt "II poinln, uml Ii) il liitriiioiiit.il-. uml ciiiiiWiinl
iiiit'riilinn ln t'spi'l it r.ullnill Irnin tln sjslrni, Tlieir
cUVft i iiliiinii iiiuslciil, nnd is no K'ss niiiinlilii for Ita
inikliici tli in its il'.ii'acy llnlli ti c hihI nll naen nm
nnpliiy iiicin, iit'cuniinii m llie iiiriTinn, wiiiiniii ifiir,
Iit Uillellii'y nn: rcriiun locnreiill iiim'iisi'I iiiuinrv Itin
idiiililc.llu'V iifM-niillii'l iiii v lniiiry iipnn llietU'in.
I liri! I IIH m e inMiiiii mniirktii, oni'ruiv uy piirsn
tlon Ii) lliiiriiiiillil) lciuii-ins lliti cnilre sjiliin I'rniii ull
iiiipnrllU'i, iiml in iklnv llie iliuilhl In llie lioinri) Iiiii tx
pronaiM. ptiMi', "ii new uinii)" win iutr inr uiMMi.t it n
I'iiili'iil 1'iiiiMimpHnii. Mlik'li iniclii'iHl iiiinrk iln' hin;
iiriidiirina Uml dr) liurkina rniuli nn pniiiliil Ki llia lili'iid
I'lirinr niliiiiinni,.liiliii: ilM'll npoii llii' kiti in iriipiiiiim
or liloli'hi'4, Hliellitr tlm Milnrjn i r 1 nt- luini n In- lliu nl
IVciiiui,"Vnsliiii linlian Vcyt-lnliti- I'llls 'urr i'iiiiill; fll'i-.i
diiii. In uiiriliii"ii)l'd'iiii!t'r. Tlirlrexprclorniil, cnlhnnia
n.ldrillc iiml dinri lii1 iimlilici cnuMt (liuiu tu tiiku liold
uf imcIi Iiiriu ol ui.t'iiM.
Tlii'pu'trt kiil'tiy ol llie nirilleliir If unolhrr ull linpor
tunt nn iiiii, uml niit" vMiicii n.ii roiiiriiiiiiiii moru uiu
nn ililui! ii-'- ln iln I'Xlniilon niul poiuil.irily.
In )t ord i Ii ii inrilidni' I'ninii'.i'ii.U i i-rit niroiiiily lo itie
ln Iiu' piilronuai' ol tliu pnuiic, nnil its une liida luir to liv
cume ueluru lo'is, uiinoti ui imt.iii.
i:UTKIN.
Tlu'rltiJiim f Xew llniilund iire rfnpertfiill) li.roinird
lli'it in fiiiuMiio ni Itif cif.it popiiliirll) wlilili
Wrlalil' Iiidiiin V racliildf I'ilN hinr cnnii'il ln llu ii' ni
louiililna gouilm't n (. ma nf roiiiilrlt-lltrfttiro liovv liidni'
lrionl (nsnatil ln p.ilinlliaon iuo niini-pi't'lli'K, h miIiio
Ir-s uml prh ipt iliuiamiui iikUiciiic, umlur llio iiunif
Inili'in Vr"i'liihk' I'ill.
TIiih U to Inloiin llio. puhlii' lli'it tlipacnulnc midiclni'
lllll Oll llk ilOVI'N,
'wnuiiiTy lxiiiAN vr.din'.viii.n ru.i.s.
(INIIIVN l'rH(!.TIVt:)
or inr. N'nniii amkkic v t'litut ni: or IIiiai.tii "
And nNonro'Jiid llii; boidt'r ol' ll.c l:iLul will Iit- tniiml
Hiiril) pc.
"nnliri'iliirrordlnj ln Act offonsiTvs, ln tlip rnr 1811)
Ii) Wlllliiin Wrislit, In lln (,'li'll.V Ollii-c, ol' llin llhlllii
Ccnirl nf llie llifirrn l)itriil onVnn Imnl.i.
Tho pnlille will :il-" n iiii'IiiIm r llnil nll ln. iil llieani
nlne Indi'in Vfi!iinlde 1'ilN .irc pioldtd ttllli n ixriill
cnti" ol iiseiirv Hiuncii nv
WII.I.1AM WllKillT, VH.X rUHHllir.XT,
OF TIII NOIITII IMEHICtX Clll.l.l.UI'. 111' IIUALNI
ind lliut prdillvrn aro ncvrr in nn nio allnut'il Ihm'II llie
I'unlnu ini'dlnnr. .111 lr:ii''lin" .laenln uill l.c irn lili-ii
ulilui I'l'riuii'iiU' ol ,izvw n iiiniuMiiei rnitii, iinn inni'
wliofiiniiol hliow one tll Pe KnoiMi ns U.ie Hnpnlort
'flio rllos ln" lil"hl ri'tticcli.lde iurons lnive bitn ni'
polmtM tiaenN inr tno s.uo ol iiiii ii'inve n inifii
ll lillill I S IMll.l.l I L.lil.1 .1111.1. I
or tui; .Nuiirn A'ltnio Cui.i.i.uk ut IIlaliii
AOIIN'TS nmi:h.
llikrllV I'lilinrr, rlm. D.inn Jr.. H'omht'iri: A. (lnv
.V Co., Il irili lt .t Wliitrflinli, IV .) rAi M. A A II
Wnrilntr. Windsor. Toiiniltt lli rl.cr. I'lll'liihl
lill'Oll, r-'mltli .t l!n., I'rnrtoruiltr. t.'ll.is. Ilodil, llm h
ntrr. f!io. rrnmi',11. X finilli, Irtr. II. .M. A- S. Ii
Stnckcr. Hii'lpi t It.iKtr. rin.i. Mrnlrk riltMrr
In-lln Mnra.in.Ad"'!'!,. U 1'. NeviMi., Umjrilt'in.
Woo.li r llouncr. Slinnm. .' C llii ok, II hilr Ititir.
W II Slrrl, l'if ir"r.. II II .V'Hlnii, iorwirli.
llrn. Wusl.lMirn. A I, 'I IioiiiPmui. Sprin vitlJ ll.iinilT.il
A Sihh. Taltu ille. Cnliln". Wuirnll.A MilinN, Onri
fht Vi'losp. Oll I'h'iinlii'ilm. I'umrtt. .111 lliintni lli
.Ip.. inmtil. rMiiotir llelki.nii, JUtst liini'trd. l)..l
A- U'lierler, (,'.it mtli'lt. Slivrmn .V rtlf huiiNon, .1. Ilnd
ley, CliKhr, Jii'in Wll li'p, Ainlirnii I'cimp, ll'ulim.
J.inirn Miirlin.'mnrA 1'iiriian. I nN lli liinon.Scn
llrmlint;. I. I'iiMnon.1, Ir.'i Anscll, llriihivntir .1 II
.Miiniiuij;. (Tiiis SlH'iivin, .Intlintr. Ailumx, Annlnrioii
A' Co.. f.mlltni' OliM'P lliiiH, Snulh H'luxlWiet.
llrnwn, Ilmilitti:, S. I.. Mittltr. I'lvvii.nlli Atilrh,
.lo'in W hlli". ,Vnp4 inriiiFiild. ,. U, I ,t),Aoiiti HiuJiuf
.1. 1'. Xi.-liollA: Co., '.rjn.iiVe.
iii:mi:miii:i:
'llm nnlv olllre In lloiton ttliere llie Iniliim Vtjel'iMe l'il.
cnli lc olilainnl I nl
i!)? rmivoxT sTiti.r.T. 10s
I'rliicipnl OHlconiuKicncrulDipot, llucu Slrtil I'lilla-
di'lplihi.
llnalon Jail. 15, 1811. 112
In
TYSON RfRMACf,
'Illin anli'ciiliiTiisenl ol llie TVSOX rilKXAri: ai
V IWlM.alll I. unill. ltPtrll'lllh llll'nnil llie lormi r
iiii'iius nnil piiiiniin 01 llie e.lalili.piMi 111 nnil tlio piililic
L'ditrally Ilut tlie) liaw nou onliiind.'iiiilcontiniir mtk
I)' lo in.ike 11 l.iriiv iiiM.rliiii'iii ol
'I'ic. mihl approml pittlcni Ciwl;hi Stiwcs;
tlti iln tlti J'urliir tlo du.
uho PA1U.0R S,- BOXSTO I7J.S?.
ingrtul luirhly, tni;ilurir!lh cviry varif
!
CALDItON & l'O'l'ASIi KHT'rLKS,
I'LOl'GKSfc SIll.I.CL'TTIXGS.
Tlie proprli lornl llie I'-lal.Iifliimlil Imvina inili'li rnlnr
.1 llie efpentia ol llie uork innl ln lnz ilrlroil lnlli:
lll'Ci; llie himenloek ol' l.iniinl itinrr. imiv 011 linml, h
iIlIiiiiiIiiiiI mi lo rtilniT llie nrirc ol llie uiirn. lor ca-li.
ilmrl ere.lil, or sood li-irii r pn) in riniiint l ill 10 liiiliier
puriliii.eM ln rnll nnil I'Mimli'e. 'Ilielr CM'01,1) IIU
A Ml, uill l.e in opemtroii 011 iiIiii'mIii) aril Stiiiinhi)
of e'li li u riniiiiii'i 11 lii-t rnle ninilii) of Iron.loru Ii rli
oiilera lor ull kimlaol cuioni work iire iein rtlnll) n.lirn
ed. JO.ii:i'll .UAltTT.N.AooM.
luiieT. h-il-li,u
j. r. iiiiam:,
AHorntij uti'l Cvunscllor at Lau;
CAVKNIIISII, VT.
105
SAMLM'.MI. I'UICM:,
A T Tll n . U V N II C II I' N K I. I, II II
WIMISOII, VT.
A T I. A W,
9'J ly
IlK'IIAIt DSO X Ai N I C 1 1 0 LSO.N ,
Al to r nt 1 1, 11 7t il Co 11 11 r 1 1 n r s ut f.uw
(.Tieler, Whnl'or I'oimt) , VI.
N. KiriiAinisoN. (l A. A. Ntcnnt.ov.
SI'AVAI.I,rn.l.A.l,
.; tto iixj: v a t la
i.vm.nw, vt. 18 M)
I ' I llii ) UC lC( !. Tt( ) I IIII NS ,
A T T O It X II V AT I, A IV :
l.um.ow, vt. I57-Ii
WAI.KHKA SI.ADi:,
Atloineui uml Cimnullm-t ut l.utc,
itor.iiro.,rr. ij-.-tr
wi.ui:h, r.w, jntiu.
ni:s. PAici: ,v ia i..ni:it,
rtrvsiciAxs axd stit(;i:(hs,
ITMh) liel'ouiiil utllieip pe.perlivc til.irc uf rciilriirr.
m:riii:i vr. i7a.i.
OAUT.1IOUTM IJOTKI,,
IIV I'AllKIIIl moiisi:,
IIANOVnit, N. II. 8li
niticic staci: noirsi:,
O U T II 9 t D C II I, A C K It I V C II ,
JOIIN l'.?H.1l ITII
LUDLOW, 1. lfil lf
wiar rtun.wi) Ti:MPi:i!ANci:iioij.r.,
IIV U'lLLIAM II. CLRMK.fT. l!)7-(!lll
.IA.Hi:S TAMiANT,
iEALi:n i.n
WG-5T ixni ricioiH .D rwiii.Y cnocnitins,
Ulinlcp Winpiniiil l.fiiiorft,
it a 1 x, r 1,0 v it, xv.
ii.ic noon south okthi: riuuxix iiotkl,
(.OXCOrtl), X. II. ITe.Iy
rrniipr?lpjnnl Srr.BM Oll. of llie ttfil Oualltu
Mrnmii hnml. nl IIrtUI., nrlij Ihe II 11 n 1:1..
, . Ai;cnsTrs HAVK.V,
Whnle. iln nn lpetnlip;iljr in V. I. (;nn.,Tea.,rrull,
Wiip, .r.,nljii, Slnre. Fiirnitiirr, Ar.
,'lo door niiuTit iiEtn nr ktitc niiiErT,
.Vnni)r, VI, 182 ly
C. V. 1 1 1 J iTf t AltTT"
"A'holtt'ile nnd ulnll covfcclianer
MotprMtn Vt. ii y,
DENT1ST11Y.
Dr. II. IS. CI1ASE, Dnilal Snrsrou.
Ri:fi,i;CT(T!l,l,Vlnloriiiillieli.ln.l.ltiiiiti.i.Viio.Mock
uml tleinili'.lliiil lii'liinlia aliilliiciM'lliiillil. mIIii.,,..
li.r llie "ir.(.ie of perloriiiini: nll) opi niliona 011 llir I i 1 lli
wlilcli ntn) leqnlre Im prolr-lon.il sl.ill. laini.lia" n
m.ihc lliis 11 periiinneiil roldi nce, lie i iiii wllli Hi niih
tn Iin p iliiiila, aiiiia.x r uirj o erulion wlileh Iiu muj
pi'rlorin.
Il la li.inlly ncrcaaarj' In uree Ihe Iniportnnpe ni'llic 1,1.
rion. oi.eiiilioii. In lli 11I11I fnri'ir), aa iilinol tir) one
liiu Innl nn op,mrliinll) olnilncMrg lluir l.cln lli-ial 11
anlln, wlien vi II p. iloiimd.
llr t iiik pl.dje. liliiiM ll In i iifi.nn evrry oprrailnn
In llie tn ii-1 .killlnl iiml iiiii Inl i.iniiiier, an.l ln llir ci.tlie
Kali.lii lioii nl llie I'jttlt nl: otlterHlso I1I1 ki-rtirra uill be
coiiritleri'il I'ruttiilrjiti.
I'.iriieiil iriillpiilitinp iid tn plnsring (lecnKilleelli Hlili
Rol.l, -11111 (itlttT liideilineltlilp lnilaU, uhirli opvr.itloii.
11 wcn pennrnieii, uiu pi.Miieiv nrn( iieny, uml riMnre
llie diae:i(il 1111 inl.er tn lli orls.nul l.i a'llnnt.l HM'fiilnc
M.ni) ulio a'lppnai' tlieir leelli pcnrrllv kiuiiiI, .mmiIiI iln
u tn n iic nn euinin.ilion liiinli'liy lilni, in It will I,
doue uilli plr'i-nie iiml ulllioiil ili.irse.
Teetli oMpai-li-il uitli "flieavller " aplenilid I'nreip.,
uilli r.irlrm pmii tli.in Ii imii ill) etperinn 1 il Irom llie n-e
i.l'llie Tiinike), mnl ullliout miy il.mser of injiir) to thc
Eiiiii, or iiiHiilur proce".
scu,ix:.
vt lien a ilivur) I'urii'iiaor lurl'ir eolleeli npoii llie teclli,
Ihe) lmiilil heiinmeilinlil) Mit.Jerlcil ln an opeiiiliou .ir
11 a ii iim, nl, u. It enn oe iloue u illinnt pmn, nr llie leait
iiirontrnifiire tn llie pilenti Inr ulien 11 ilepn-ll of lliln
ilifa'iliii2Mililunep lukia pl.icellritinra irnMtion of llie
Kiiiii,:iliiorpllou ol tho ulvtolir prociaa, uml preinature
dec.i).
rxr;i:Ai"nx.
I.lrtnnl Inrorriilil.le lnlli ol tlie .ti;ral aiiArE ami
(111 111 ii.ensrufleil 011 llie f.inaa ol teelh ulio.ci rouiiaure
n 111111I1 ilie.ijfil a. inprei ln.le Ihe pii..jt.illt) of realor
Iiiii Ihi ni Hiii.ifiilneM ln nn) olher iiiiiniiir.
Whnle nr pnrli nr.eta nf leith, mnrleil 011 gnM In Ihe
neaUfl iniinner. uilli op ulllioiil uriilieiul gnina 11a ihp
ciip 111. n rrinire.
Chnrse iie eor.liiic tn therlrriitii.lanrrt orthc rinc, linl
int'tii) lii-lanre the ull l.e ria-i.nalilp.
l'toleioii il vl.ila ina.le lnuii) purt i.l llie tnun uith
niit cur.i eliarpe.
Ojfue in tlic Hank lhiililing, ovcr 0. A. Uruiiiil'i
S T 0 H :. 209 Gir
Mnyir., 1311.
NEW
Atthc Stoncstorc on "IIONEST END" oi Edson's Row.
la nnw
Clothsfor Gcnls and Boys Wear, of ull slylcs;
rnMI1: SIUl!anilir.ll hm purrhnril niul relllled Ihealone alore lnlel) ornipifd I.) JOHXSOX, and
opeiilng 11 uill xlccted atock iifdiioda Irom ull p.irta ul'tliu uorld, nilaiud lo ihe
CONSISTING IN PART OF,
Ladics' Drcss Gooils.ol'niiislevery luud.sivle nnd pricc sncli as Lnwns, Hnlsorincs,
M. du Laines, Aljiints, Alpaccna, fya., &e. also, HOOO YD'S Prinls,
froin 5 r.ts ii.
AND PllICE,
Snlaa nnd Uook .Muillna, Cninbrira, Crnpe, Mneiia Tulile nprenda, flnvpa, hnnlprj , mllla, tllk nnd llnpii Ild'kla
VVilullllV 'ril..'l. .1 P A iv Ul.Ui..l..l ,.Lu..ri,ii..n, nll 'r..v..t.i .....I llll.l.n.K
A (Irritt Varhty uf
Summcr
ALSO,
A good nssnrtmcnt of Slocks, Cravats, Sunrl's niul Ilnmlkcrchicfs, lilnaclicd nnd un-
blciichnu Cotuins, Drills, Ticliiurr, Crnsli, Dinpers, Cnttnn Ynrn nf evcry
uuiiihcr, :nul cvcry oilicr urliclc iisunlly kept in thc UryliOOilslillCJ
AImi, tlie largcst nud best sclticted nssortincnt of
II k II I) W ARE.
KVEIl HEFOItC OF FI-UKD IN TIIIS VICIMTY-TOGETIIEU WITII
W. I. Goods and Groccrics, Paints, Oilsnnd Dyo Stufls-
Aln, nny quniitiiv of Crockcry, Glass Ware, Nails nnd
PAPER HANGINGS, &c, cStc, &c.
ECT'l'lio ahovc Goods will bu sold m lum as amjuthrr fllorcbani can scll in thls or
ani olur liiini in tir cmintn, lor Cnsh, I'rodnce, or apnroveil Credit. Those wishing
to imrclinfc, will tlo V KLL to r.all hoforo juirclias-inir clstiwlicre.
N. Ii. As usiinl, 110 cliarge for sliow in Goods. GHO. R. CIIAPiMAN.
Woodstock, I!ayS, I8M.
; 1 1 MfMW--
EXl'nillllM'i: nf linir )fur hna lully teated thc vir
lllea (ll'l)ll rillKRMtN'M MKMCtTEDl.llZEMICli, fc'ev-
erin 1111111011 lnuis inivc bpin .old nnd slven perlect aut
ibfiu-llon I1111II uho Iiiivp 1 1 II11.III.
rii)lcinnsiini Clerayiiien, l.uivjrra, I'rofeanora, rlrli
uml piinr, hljjh uiiil Inu ln lnrt nearl) Ihe uliole ol Ihe
.in., ,,.,11 (iruiuo niivesiveii uiein llulr aniirtion uml llir)
uie nnw iuai anre.iniiig uipir iniiuciirc ill evcry putt ol
U'bltiMS CAIISn DCATII
To Ihniisniids, without thclr ever lielnc auapcctnl.
CTiildren .111. 1 iidulta oltrn anlli r tniicli froni tliem uhen
11 bo ol Sheriiiiin'a U'orm l.nztni!esuoiildcivelliem iiu-
nieui.iit-111111. iiumireila 111 lllaliinrea hue rome In ni,
ekm:
HETTDR TIIAN A
rJ1IU tiubacrlbcr huann hr.ndiiril la cou.laiill) rcciiMiii; mldilloiik lo Ihe
Most spSendid assorlmcnt
Ol Cionds evcr ollorod to thc pcoplc oflliis vicinily, ubicli lic will sell clicapc: tliau
A oIIkm" I oni'i'i'ii 111 llio I owii or ('oiinly.
11 uis ine reinnrn 01 ! itinniin rninui," llinl miiiiII prolila ali.l qulek ritnrniire l.ellep Ihini lna'p iirc llla nnd
1.K1U rilurin, M1erel11re llm miliactlbtr lnta rianiMd.hnl oiil) lor III oun but lor hia niMoineia'lnnilil.loiidiint. u
I.ir 114 1 i.-sil.li. il... f'.i.N .1 kIj.ii, ' 1 '
The Miiiaerihrr hnidl) Ihinka II wnrlli uhlle liu'iiuineriile nll llie nrllele he hns 011 I111111I, nnil uill nnl) n,lh.il
AN Y MAN WOMAN OR CHILD WISHINGTO PURCHASE
Ali) ueacrlplluii ol Uooili mimll) kept al 11 coiinir) Mnrr, Imdlieller cull belore puri'hiiilii2eltulieii',iia tlie) raii l.e
AUt:o.IMOI)ATi:i) WITII AXVTHIM;
Frum a Shinglc nail lo a liulsurint ilrcss.
Il.inmrd, Mn) I, 16-11.
yain, 11ml rcortiiu ut limt, na llio onl) hnpe, lo riherinnir
uiiii i.iiii-ngea, unien ii.i 1! ivainri'il llieiiitnlieiillli uml
hupppiiieai. Iloiv olien Imve inollie r rulleil nt Ihe unre.
Iioii-o nud pnureil I'orllt llu lr llianks aial blestln for Ihe
rMloriill flheirile ir belovcil ollnprlni!, Xetrr luftire
Iiiihh perlecl rtineil) been dUcumed lor theentlrc crudl.
cntlon ol nll kluiN of uorins.
iii:ai)A(jiii:. i'ai.imtation,
l,nuness nftjplilis, rutisuc, I'nlniliig, lleipontlenn,
Xervnua uinni.c sent-rullv, uml Se.i Hickiiraa, nrn nll (.uii.
jtctlothe rurutive properlliH of rllirruiun'a L'uinplior
l.ozensea. Tlie) cnro aevire lipnd.irhea Ao, in Im lnin
utrs. ln f.icl thcy oiernloliku iichiirni, uml nn perbon
"IioiiIiUo ln cil uitllnul llll-lll 11a lliel nrn Inl.illllile ln
fen riicknrw, l'eiaona nil.Jerl ln f.itiaue, or nlltmliii;
rrouded purlles uill llml tliem lo relice lliem of nll ai.
aliuue iiiiii oppreaion.
CUL'CII, COI.DS, CONSUMITION,
Alhiim, tljihlness nf the cheal, hooiinii tou;h, l ou,
nlli n.liii" nii-a.li-H niul ull iilIielioiiHoi tlieluns-, ure Im.
iiieiliulil) relieinl b) rilieniiunS Uoiish I nensra. The)
eullrel) ciirr nll recenl cii.ts in 11 leiv lii.in. nnd 11II111
tlie innituliirmliivru-es ol ronaiimpllou )lehl, 11a il h)
iniialr, ln llu lr liupp) liilliieiire.ua 111 Ihe I'ase ofthe llev.
Jlr Anllioii), the llev. ,Mr .Streeier, uml Iiumireila ol 01I1.
era.evm uhtu Ihet Iiml beru j!irn iip ns inciir.ilile.
aiir.iuiAiV.s i'oo:t maN's ri.Asi
1,(10(1,(1(10 sotd yenrly,ii,id fur 011 12 1-2 rents.
Illieiiinutl'iii. I.uiiihui!ii. naln nr vpukue4 In ihr l,r.-ai.
i.lc, Imrk, opniiy p.irl oflhcbiuh. IininnlinleK relieud
I.) Ihe bi-t ofull plmlerH. eo,t uliut ihi muy Woin
011 llie louer parl ol Ihe rpluelhe rure llie plle nnd le
innle ueuknev, I illina ol llio Wombj ihe) ilruu rorna
niit b) tlie roola uilliout Ihe le-l pmn. .In.epli llnp
uiu alino.l beul doulde llils pu( r rureil hlin 111 11 lcn
hniirn. .Mrllnl.l illi iiiim. 1111 old lli oluii ollliri kiddti r
rtua i iiredol llheiiiiiulliii, r.l n'Mr.il )('nra i.iundii.2 ln It.
The dorior iltltin iheuorhl tn proiluie n lu ller plaler,
orlieller l,07eiij:e Ihaii hi. Ile is 1111 expe.neiieiil i.ln-
e.iled I'li n menilier nflhc Meillenl Sm 11 1) of Ihe
eil) ol Xew Vork, uml ull hls prep irulioin nro ln I1I2I1 rc
pute ullh hia iiiiiliiul liielliri n ns uill u uilli ull ollur
chii.eol'the niiuiuuiill). .Muu) ee )nu si i Ihe irmi.
iiielieriniiunV I.iotiiiich nr l'l.ilir, 11a Ihe) nlone ure
kiioun uml hii(eloo.l llii li.i op)tur.
I'nrrf.ile Ii) S. J. AM.IJX Ainl Ii unnolnled Acenta lu
err loun ln ihe Hliiic-. 177-1)
S'J'OCK
ofSpring and Siinjmci
GOOB&!
UbU. W. VANDUZEb'
UTII.I. KCKrrfOl'KX HIIOI' AT IIIH OLD
l23s3t2ealb-ltiS3 Daiic3Euai2o
Hi: Ihunka liial'rieml. lor Ihe "I'lniHXT IUIcflii
uith uhich Ihe) huvi' rriiuillil hia ahop ilurlnc lli.
pual aeuaiin, nud u in dul) liiiuml, hereb) proiniMa lo
''DbtOMK Al.l. TMISOa Tll AI.I. MEN" A.NI1 uOTV
lniiinkiua, iiiiiIciiIIIiik Inr olliera lo Iniike, ua ucll nafur
lli.hiiif Hi:,l)V .MADil.iilUorla ol rlullilng, inaiiit Ihe
liejoriu.unil luato ol'lhose uh Aunl lube"..puritiji,(
rilher lor lanhlnii or l oiulorl or lor botli conihined,
HllVDV.MAlin (JI.OTIIMi liirnlaheil 111 11 little low
er rnle innl ol niiicli better iimlily thun nin be bud ul
nny oiher alinp iu ihe tow.v or I'OUXTV.
Mr V, laju-t ln Iroiii iiik Uitv ilh Ihe latcn and
lieui)eor thc Tull nnd Wlnler. Uttlljeiillruien und
eXHinine llio riu.Mi(..
i n'.."!",1"1''" '"'"'"'"a" preaaing tluit he riiniint, In
"'' c'1'' nner-,ai,eiidlila lime iu H00K Keep
im lm-loreulp,,,1JUl,lIli!M,01. ur, u
nl Ihe lime Ihe unrk la dniie.
.Mr V. will keep no l,ook ofurrouiila nlter Ihe flral dnv
nl Ortober iiext.an.l nll i.,ele, urcou it. kL ?
tnul tiineiiiiiaibeclou-dliiiuiedluitl). Vn"m "
X. II. A linsr Rte jiiuiinkvman wa.nted. tfim
tiul Ihrfirit ralr netit ajipli. OUO. W, VAM)llZi:P
Woodstock, rVpt. 2S, Ib 13. J7c ir '
COiSUWPTION""
AiI LIVCK COilll'LAIiVr
1)11. TAYliOR'S
BALSAM OF LIVERWORT.
r1to.11 375. nowi'.ity. n. y.
J?OR tho cureotriiusluoldaialliniuvhoopliig coiish,
. cnlurrli, piiiiu in the alde uml breKst,llroiuhit, l.ivir
I'ninpluiuta.uiiil .ill tlio.enirerilouaol thelhroutumlliiiga,t
whlih nre 11 hource ol 1,3 inui'li biillirlii nnd m olttn ler.
iniiiale iu consuuiptioii, V'liia reiiml) i ju.tl) und I1I2I1.
) diilingiii.heil. Iliapurely legel.ible, liill.lanil ijiiitlr
lnitaelleelaiipoiiiho).tem uml cnn be tuken iu Ihir
iiioitileliriileriiseauilhinilel) ua uellna ulllil) io cx.
leu.ivei) hualt been iihrd. undao nl). n .,r.,i,,l r, .,'.1
eveu ln extreme und nppiireiitly uluinat hupeleaacnieh.not
oiilyiHHpalinilvehntiiau reined), lliut the proprietor
feela nn lieaimnc) in inirodufins, und recniiiiiuiidiii. Ii
ullwlio iiiilorliimiulv imiy huve occualon lo reaort lo
aoine nienna lor recowr).
rh)aiciaiiaiiiuiliuruiihlta elTefta nnil awnre of tht
healin" liiiiperlieaol'tlilsveaetiiblf prepurnlioii, uot un
liTilueull) prerrlli It in tlieir iiniriice.im.Uiiii ,..i .
ieuflinuli) cenerally, It hua niit uith morc Ihu.-iordlituri.
approb.itioii. "
l.'erlllleuleafroiii the hisheal nud mnat rcHpfclnbleaoitr-
e,ol pernii uIioIiiim- eiiher been srenll) nlicwd by
, or eulliely rei-ou-red Irom iim-ctions of ihe luug Hnil
lier, roiihl lit'liirni.liiil iu nliumlunre. but u diein It not
ne(e-,Mir) to puhlMi ihcin, 11a the nirdlrlnr la to senerully
kliiiwii Ihrouahoutlhorounlr), to belhc bcat tueilicliie ln
ii-elordl-,eu-e of the liinga uml liir.
1'nr .1 eoininiin cnld nud cougli lh!a ia one ol Ihe vcrv
hel reiii'dii-a eter ilirmili-il '
'V. "' Jbt I " P"fl"iH uml rounli-rli it nrtlrli- mlont.
nnd lulel) Introdnred intn thia ihice. Theri lure be rure
Inl ln uet Ihe seniiine.uhli li Ia Irom 375 llouer) ,Y Vork
nnil -ee Ihm the new aleel plutelubel la 011 Ihi-boltom to
prevent rouuleilelia.
',''"" ilu'.K S J Wood.lorki fipo, It,
.Voullou.llililaeuiileri Douner NeUna A I'M, I!o)non,
1 .1.. Ilrook.. Ilnrllordi A. A- II. Wnrdiu-r, U lml'-ri II . .
.S..Miilheu l'illllelil!.Shi llurhuiik ..ml l lurkA I ollina
Aloulpelien )ln.r Mnrtr. .nlni.oiii Alr.rlll , .'
.Slr.illi.rili II. I). Morsnn.Vci., Wuriini U. A j Ji. nic,'
iinl.l.li. U'ulMlild. l;n..
207
.1. II. IAXroilTH,.lr
B, H, B A 8 L E V
5
MAMJFACTUltUK (F SH.Vint
SPOOM ANI) .S' ' E C TA V. L 7J.S',
ewclry, riillt'iy, riiiltti niul llrillaiim Warc,
Tablr, Tui, tiitgar, Dtm t, Cmim, Sall,
iimUlttstiird fjPOOXS, Sugar
Toiil's uml Ihillir Knhis.
uurrunled tiiunl lo tbu bit tll) uorkln llnl.li, pnttcrn,
or iii.iierou hiiouil 10
AXY f.OUNTKV DKAM'.H.
I.old, Kilier, (leruiun ftlM-r. Sli 1 1 rpeeiueli of nll
;isuilil iWrlpllolia, hllttr tllllllblla. nnld uml allnr
pencil cnMs.sohl rinsa nud plua ol ever) pilleru, itol.l
l.eiiilannd u l.irae m-'oriini-iil ol t:uller),ltojrera uml W'e.t
lioliirat'elil.rnled ulriruei'llH't- klllle. (IraMH uml .Smu rn.
tnr-i, C'h.ipinuii'H alrnp, Hoaera A. Amlti.ouV il..in. nnd
lii-ura, lliiri, -ln-ll, uietulii', horu nnd uood (. ouil.a, un.
i-ls porket l.ook-i, allk pnri-ea, lieili, hulr, .h-uinx nnd
lnlli llru-lii'i, I'arlii-i nud I'anci i.'iiloaue. Ilull'ulo. .Mu.
run.ir uml lleur'a Oll, Vuhl.ulli, t))in.iieil, llrnwn,
U'iml.nr uml I'unr) io ip, Openi l!l.iiea, Mirrora, Thi r
imniietera, tcnl.elK iuirains luliea. culliilera, Iweiera,
percu-iion rupa, lelter lniup, t-alhtg in, uulera, plua
und uteillea, I ine) boea, ilolla, lo)a . Ac. At,
liilitiiin 1 eoilee an.l teapola, Uuslora, und Uoniniiinlon
Wure, eoiKi.iully nn lia.nl,
X. II. I klii!i."l-i-i l'lalea nnd anrrtiiele cluaa i.full
kln.la i.el loonler. .lewelr) apeclacltaiind hiouii rcj.nlrt il
1111 neiine- umi tiesp-iien-Trl'osli
I'-iM I'.r Ki.l.l Milvrr.
Old peuler. ronner. I.ntaa. uml luiint kimla of rnuulri
prodiii'e tnken in eu-hunge iursooda,
lion'i lorjet thc pl.ii-o ilireell) nppoalio Vhllne)'a
llolel. k'u7 3ui
Woo.!lork,Miiy 1, 1611.
ANOT1I1SR DOCTOIl.
A. II. HAMMOND.
i.i.wi.mi iieMiiril roiiaiilerulile lime Iu
11 11
ll.H .tll.ll' ,.
iiieiiiiliie. mu ler llie Iu lion ol eouiii.-ii-iii i..,-l,r..
iilleinled .1 uaiil.ir i-oureol l.eelureaul Ihe lloiuiilp .Mnl
leiil Uolli'iie ut Oluciitiinll, (llilo, (o uriiiallil liimxll h
irue oieiiie.iiarn ure iiiiii innins lieeii.lor 11 ) i-ur pal,iir
eeol'ull) niaii'iil inlhe I'linin I.m or lloiunle nr.,. 11...
Iu Ihe riliilo ol Xew Vork naperltiilh leudera hia prn-fi-alnniil
aervleea tn ihe 1III1 m uf Wooil-iioek uml ihe
licaliliorlni! lount, uho ure liiel.dl) lu (Iiu .ilune )alein
.-,,-nii i, -i i tu i-
Iln muy lor llir pre-t-nt be fouiidul Ihe rei-idcnce ofXm
luuiiiei iiuiiii.iii.
W'liod.lnek, .Man lr.'.'il 1811, 201-3nin
"I t'riTlllVniVi:!) h) the aulnrrlher illrcrt Irom X. V
tl ..,,.1 ii,..,,.,, 1 , , ........ ,.
,1,11 un- tn,,. 1 eiriiite
Stock Uicli and Seasonnblc
(Z (D 23 5
Evcr njfn-ul in liin Vicinily!
CONSISTING I N P ART OF
r'uper llluelH'k uml llronn fleriiian
DAWY .SM.T.
C' 11017X1) llork riiiltiu auperinr nrllrlo for biilicr, i
Inraileelienp by UIIAH DA.N'A Jr.
Aprll U, IHII,
MAGICAL PAIX EXTRACTOR.
tui: woxi)i:it axii m.iissixfi or thi: agi:
P H CX Dli i:i)S ofilioiiiiimN or piople liae pnmd
S il II uml nll loiili-M it un 1 utlie lnanlir 01 naln. kui-II-
'A'J.SV AIUUVAL ()'
NEW AND SPLENDID
JE WE L R Yll
RUSKL&CLARKE,
1 1 AM, juat irreluil 1111 nihllliounl aupplv nl'l('
,II-:WI-;i,KV ronilln nf lllnsa, I'Iih, uml ull
linnuerolTiilMierMUuull) kipliiilhe .iewelry llne
.mmi, new un.l neaulllul p.itlern. (iold l.evira, an.l l.epiue
Wnlehea, (elieui.er Uiiii i-m) finld 1 Ii.iIih. k'1-1. i.n.l ..
2n al iiirli h nl "I'lirinu. IiiIiil'." llial , iii.iini i.,li i.. ...n
Ihepiiitliu.erbolli in (lesanie of t)leiind i'lii-.iiie,a ol
I-, ii 1,
SILVER WORK
wnrrnnled of Ihe iiii.il iiiiilulter.ili d iiinleriiil nnd nt l-i.n
llful putlerna uml ilul.h, knuwii 011I) Inlhe 11111-1I ctptri-
crr.niiv
ncknowleil2eil by nll lo Im llie rlcheat und lursr.l naurl
inent nf !'. I-; I'tT'I.IIIt V eer brousht Intn limn
an.i 111 prina 111 11 nnoiiMiiea eun Ihe prnpili'lnra, t h 111 .
eln-, uml llinilly a liule sinerul 11,-iirlinnii of eur)
thilig llial la uii-e an.l ilealriildelorellhercenlleiniiiorliidi'
JJ li.in t lnri-,1 llial lirsSI-II.A; CI.AItlil.S -la
uie pnire 11. 211 )ou .inne) auorlli,
Aprll H, IpII.
Si W .Mll.liS.VWS formle l,y
l!i:o. K.
AprilS.l'll
CIIAI'MAX.
CLAitl-aNDDN SI'RliXGS.
rTHII'.urll knoun ri.AlillMlON IIOI'Ai: al (,'larcn
L don Sprina.. llutl.ind Oi.uni). Veruioiil, ln nou nin n
for Iherenpliouol hllnra tlirnncti llie enr. iimler ihp
'iperinli inlanii- ol I'iiiimas Mrl.11 oiii.is i,,rn,, r . ...
prictor, hn h 1. Iul.111 ihe 1 Mnl.li. Iinii iu ,,r i,.rm
)iur. Arrnniuiii.Iuliona n III l.e lurni.lu,! I.ir fimlliea nnd
parlle. ol t'lrn.nre 011 u rni.minl.l.. ii-rni-. . ,,,,,
ho.i.e ln Ihe Uoiinl). I'rlcia ery lunrli reduced froiu
inriiier )enra.
There la mip ofthe l.et bnwlii-ir nllir. ln 11...
I irlinl, uliich uill be lin- Inr nll bo.irdera nnil narllii
Ulilrli lop nl Iln-( lari n. Iiiii IIoihp.
TIip Lnnl re'ebriiy nl lln.i- untira, na H rrme.li
fur ull ri.niiil.iinl.. rnnnnt l e iiiii ln I: l .1.1... n, :.
I.it bei oinlna 11 1 iiiinn.ible u uleriii" pla.-e durin ihe u iirm
ar.uiui, und nre fir l.ili.re S.iriitisn ln Ihe rlllrnrt i.riln ir
uulera. Ilier) ntlenlinii uill be i.aiil to rni.u'i,, ,,,,.1..
Ilirlrauv plen-iiuli uml l.p n.nrn! ihat nn i-ne ahnlllc-uc
ulthoul I.1I112 plenard wilh thenll Inn nnl.lil...
(,'larrii.lnn llou.p.
TIUrsMrl.AI'flllMN.
ron sam:.
rpili; we!l Vnown IlHellin- llnii.eforniprlv ncrnplcilh)
X (,'rn. I.im-iu Mouir. uill l.e .1.1,1 r,r r,.t..i ...i
11 -ivmable terina. Tlie llou.e ua. I.11II1 lu ihr- inn-it miI,.
nmillil nnnner iin.l la 11 plmnl loenlioii nn Ihp .nulh
ldnifWoo,lioik Crem. Ilnnuiienl' Z.MUIIXS
Wooilatock, June n 1SH.
i)ami:i, i.Awitr.xci:,
ONLY .11 A.N V i'.TV It K OF Jll-Jl).
FOItl) HIJ.II.
Hl'MIl.lllXf!. Xii.h.
vllle. II..I' IJ.A.I. MAXXI.MI. ,V L'O.. Xo. 15
l.'eilrul Wlinllloalnii, AII.MIH I'lr.lll'i:, U..I Uam.
bridjp. Cll.Mtl.ns WOOl,,t fo .Cuinbrlilge I'ort.
M11lli.nl, Marrll lal, IMI. Ua.llii
2, aore plle, Mire e)e, nud ol rn-n iiill.nn.ible ullii liou.
iit-luliiiili-a uill roiiNliieeiiut one llial ntiiii bi biirna
nnl Miihla ure Imlei .1 imlil. (.-'n- . iiiinhlela ) Il la
iuir dul) lo Ii II ull intn thl ,iu: ia .1 bleii2.la cupnblc
11 lli" nll pnln und eeu lilu uhen i-w-n olher ri-nn-.h
kiinuu nud thel.irull) ia lit li-aa, llti r I'.nnili uill u.e
Yl'ltl. II. n.l IIL . ,1V 11.... I. . - i l-l
..." , j -... ,-, , 1 , 1, tii ii, 11 11 ine.
Illl. D.il i- lno! wrlllrn nn a-m Ii lifi, im Muairul I'uln
KMiui tor ii getiuliiti avoiil It na polaon, iineloa uml ii.ni
geioiu, The following ppr-nni urp agenta lor Ihe aalc of Ihegeli.
iline arlirle in Veriiiont:
S. .1. Allrtl. Wt.ok--loekl l'olter ntnl PurLrr. .iu-niih
.M. K.A S, S. (it-oit, llenniii2loii S. '. IVrk, Ibial llin
liill2lon 111 llrllll.l.ilnll I'filllllM T. Cl.il.l.A t). Hlllltll,
Wlliiiiiigli.nl I'erri A- llt-Mer, linveri .Nnlh'l I'hitr.ei.Jr,
Towifheud; lluii.l I' l.'iililiig, rinii!iriilgit.rl, U llnlli 1111
('ounl)i .lo-eph llndle ol Si.. I ln.leri r-liurulli A Itleh.
niil , l'hi-ieri A I, Tl p.im A To., riprlnglieldi
llurllit A Whlti'omli, Wralln r.lli l.l-, D.iu'l I'all A Hona,
Tullavillri 0 ll.iile), So. W Moiki Wnlton llrnwn,
IVIehilllii D.ivia A- Wheiler.Cuu-iidi.hjOio (. Jloul.
t Ilrldgeuiiler. oi Cm.
inv Sloix'-A'cw J'irui-iNcw iloods,
siTcr.ssons to
PANGBORN & BRINSMAID,
lilMtl.IMJTO.V, VT.,
Annprepurrdln rell nt the louit lln-lr.n or Xcw
Vork piieea, nt uholia.ile orriinll, Wnli hea, (.Torka,
Jeiwlrv, Oermiin Silvi r, pl.iled, llriltuimiii uml olher
Mel.il (iooda,(iohl Thlnihli a, ripn-tiicle, CIoiIik, Itinaa,
I'Iik, llrooi hea, uml ull good. in ihr line, nnl l.ol.li-i ihe
llnel ile.rriplinn of (looila, ueuie ki eplnj 11 grrnl inrle
ly nl Cooil, nt wholoule lo -uppl) l'edlnra or olliera, ln
aill ug'tili, mnl ue luvilp r.illa nnd nrilera froui iibronl,
UKiiringriitlouirr'thiit the) uill llml the Cnoda Inn, nnd
ol Ihe ipiulits ihey nre antd fur.
We Impnrl (,'onda, or buy thein uliereierue rniifil
lliein lo udiiiutnge, nud rh.ill ailUo llial ueeali ;le tui.
tolliela a-lll.f.iclioil.
Orileraliom 11 dial'incc nlli-n.li.l tn prmniillr. uml na
Dwclliug Ht)usc lor
SALE!
rj'IIi: IIOlTHi: henr tnefnolol I'.lni atrrcl, l.uill fnr niul
I nri'iipiid lllllil I1I1I) ln the .Miea Al luina, la nlli r.
1 ri'il for nile 011 ler) ren.ouulil., lenua Il un. Ihorough.
It l.uill, nnd ia ver) ri.uinili-iil, I'nwxinu gliui lliiine.
ilialil). rnrfurllirr parllcnlau eiiiiiir- of
1.. .. .il.Ml.tll, nr lill.MA.1! lin.MtV.
Wondalork, IVI.') 2C. 1 e 1 1 . I'jjl f
100,000 Shiuglcs for
SALE.
d nr0 Hrnrt nnd 50,m,i rnmnioii Hprurp Shlngle
fJ f lor aale luw, cnn.ulre ol Zi:i! ll l.l'l.l. or
(III..1IAA llli.MtV
Woodaloek. M., 26, lil. 19-i.if
AXII
SHIRTINGS! !
00 n.M.ns siuwmiit siinr.Tixiis.
ll-D do. IIKI.K.N'AI' dn.
I"0 dn. I1AII. IIOM) iln.
80 do. HIIAWMIJT SlllllTIXflS
5U do. IIIM.KXAI' do.
.10 1I0. II.MI, IU)I dn.
Tor anleat
imuuiarluriTa ptlrra nl the llppnl .4nre
i.ii..Mimi; ,v niA n.
" -. ,., ',IJ,,, illlU 11. .
good l..ir iina 2I1111, lo iu) Ihe Irtiat, n. b) pernuiiil 1111. , ,.,''"'
plirnll Olork.or Wnlehea,!)) the Hm or ainale. j c""-"r'1. X ' l'.2(, 1611
We urp genta fir tlie Diiinnml i.ninltil 1,'nl.l I'eiis, I'lj I. rt. T'lieauliarril'i-ra lntp iinnle
Xela, lor llnrx a uml Mnrrion'a 1'illa. I Ihe almve iniiiiiif.irtnrli'.. ln aell llieli
c huve illow nre. I.'ouib.. ,'ru.lir.. Ilnu.ekrrn
I112 Arlirtea, llanr. nud nlher Ctiller) , Ji,n mioii I'ur.
nilnre, I'ihlii2 Tuckle, llnikiti, Siork., rieail'a, Collura.
rtii.pendera, Ar.
X t- li ne llreaalng (,'nea, Wnrk lliupa, .Mn.lrnl lintrii-1
mrula, llaaa nml llnnliie It-na Viola, Alelndi m, umi moat ,
am iller in.iriimetila uml Mu.ieul Mereh.iml.e. I
ln flinrl ue would jii.t a.iv llial up linu-n vrrv rti-ii-ivp
nnd vnrled U'.orlnipiit i.r.lineili-aii. Ijnli.li.Ceruinn, '
nmirnrla IW.VCV A KTICI.KS, und ue ure fnlly
uuiirplh'it tlieuur to arll theui la to put thriu .nlou' lli it
llo.tonor Xru- Vork uill not be n 111nrpf.110rnl.le pbirr In 1
I.111 lliem. We buy fnr r'u.li, nnd aell t'nr rii.h lliirrui
IniniTa ran buy na rheupherena nt 1111) nlher plare. Ifnn) I
nnprhnn.ea to .rnd ua Ihe rnali Inr 11 gold or allirr
Wutrh Irom 11 ilislunre.or nny nlher nrtiele, nnd leavo llie J
.pleelioit lo iiathev ah.itl Inip iiiinilirlp uonh ihp uh.iipi
ariit.un.l II llilora not Fuit.it inn l.p i-i!i,iugrd. Uurriil:
ler .apoona nre inn.ie 111 i.ur own..inp.
rnrllcubir ntli nlli-ti pnlil lo llue Wnlih rep.ilrlng.
llUI.N'rt.MAll) V llUOTItnit.v.
-10 lf llurlliigiiiii, Vermont.
nrraiigfinpnla wllh
II Iheir eood. nn rinm!..
alon, nml uill in nll niara arll ia tow na Ihey ran be
boiighl nl Iln- I'nrlorlra nr nfthrlr figi IU- ln lln-lnn.
Ordrrafnr Ihenbovc (looda rraprrlfiilli .ollrllnl,
2un.3iii. tlll.MOIli: A I'llATT.
!-(.' Kl Vl'.l) nl Ihr roiiiinl.ainii rilorr. I rnae I're-
u- aeriril dlngrr, Ii
Mny 20,
1 lor table u.e uml lor nlr l.r
!A.iri, I'OIII).
tf"ii.Aitirii-:i)
KJ r"tnre nnd lor alr bv
l) ,
rtilt rrrilird nt II. r l,'omml..lini
HA.MT. roitl).
BUTTKIl S.W.Tby Ihe aark or l.iMiel lor anlc
ler) rhcup lil IheHlnne rilorr bv
OLO.n.CllAPMAX.
May tO, 1811.
DOOR SPRINGS.
IIART WELL'S PATKNT.
... , . UO. It.fJllAI'.MAX.
pn.Istcck Xot. 39,11" 13, 5 fi
5t'S ' rrrrivrd nt Ihe l.'omiiii.aloii alorr, 00 Mifghl n
.Mirep Tobiicrn, lor anlr rlirup.
Maj 20. 5. l Oltl).
SI1 KKl' TO I1A CO-Kur mle bv
CIIAItl.nSIIAXA.Jr
1 V Tl) l)I IU. TSCA Sll!
rMllll-; Hul.i-iil,cr uill pnyrn.h the hlglieal price
S. lor aherpa' pella nnd pullrd rvnfll.
II. AXnnitrlOX.
nt the Wnodatork Ilnt Mnnuf.iclory.
Aprll IC, 181 I.
LI.VSIIHI) Oll., Whlle l.rn.l ntij olher l'alnla
l'.ilnt nnd Vurnith llru-hra Ac,
ALSO,
I'aprr hnnglnga fnralriit nlnw price nt STI3.1HXS'
L'heap alorr, Xn f', IMann'a lliilliliitg.
TOHACCO lorwalilnj hccp,iold rhrap by
X Z.STEAUXS.
II
riuper, ,M eilliiin, nnd lnw prireil nngli.h nml Amerii-iin do.
riuper I'u'ic) C.ISSI.M HKKN nud DOESKI.V.S
lu great v.-irlety
Illrli iulln, I'l.ild nml I'unry VESTIXfJS.
Illegunl lllue bl'k, rtulln rtiripnl, pluln und durk llg'd
S I L K S ,
nn eneii.lvrua.nriiiu nt nt iininuaHv ou- prireai
IUOII SILK, MOt'.S I)EI,AINES, VKNB
tia.x, i;,mhi()iijehei), astha
CIIAl'I.AinZEIMIYIt AXD
IILACIC NET
S II A WLS,
15 pa Jll'Uiiil lllue IdkA I.IM.VK nnd AI.PAC'CAS
iu nr. iniiiiii leiiure, uiue nml aolt lini.li,
An cxtonsivc varicty of
liii-ludliig llalaorliiea, llaNotliie l.nuin, lVI.J.rd iln. und
llamgea .Norulrli Sirlpra, auper Aalln alrlpnl
I'rciii-li Minllu, fipluidld rh iiifeable
Algh.ina, nml l'arla I.nilleiinea
Tr" TL 1 ( n A7r?rrrr)rirresi
51) I'icccs illims I)c Iiiiiiic.
liicludlngevir) Mrlit) nfa)emid price Irom lirlauii.
nilO plecia Cngll.li nud .Mner.ciii
P R I N T S .
The bcal naorluteiil eu-riiin-reil.niid nl llielnweat prlna
An r-uen.lHMi.aorliiient
liirliiillng aiiprr
SWISS AND IIOOK MFSI.INS. I. W'E.
HIHD'S EYE, I'LMI) ANI) COHDED
CA.MHmc AND .I.VCCUNE'I S,
Chuipir limn ivir!
Alirgc aa.orlintni lllK C'HAXTTI.I.i: VKIIi
nlgrcul hnraliis!
Canllnnl nrl, Alihurlnii, (iliiipureiiinl llobblncl.
Thread, filiiipurr, l.l.le, A.hbiirlon an.l Nrck IMjiui;..
iiinking ihrmiMi rouiplrlp noriiiieiit nf
ln la-lniMi.l lii Ihl. rrgl tiii,l nl lhr(ii-,j ;nV...
oOil.iz. GI.OVES & 1IOS1EKY, of cv.-rj
Nlyli' nml (jtmtity Ikhii (J cia iip.
30ilor,MX.JCA.Mj'CK IPDKr.Sfn.ni U12
lu V") Cla,
A Inrgr naanrlinrnl
WHITE LINENS,
I.lnrn Hprend., Ilroun l.lneii Uloih.pTnble l.lneiinnd I.ln
cn .Nkpklna al grenl bargiilna.
ALSO, AM- KINDS OF
SVMMER STUFFS,
For Mui ami lloys iruir.
TIOKING;', DKIM.INGS.HL'SSIA DIA-i
l'KIt, SCOTCII, DO., CUASH.IIEEA.
SI1IUT1NGS AND SI1EETINGS, j
nml oll Irimh j
ATTllEI OU'KSTl'llH JN.
37,rulii'era nl HltV (KlOIIrt u III llml II lor llirir Inle
rral tngliciianrull, na llie nbove unh niany nthrr iirll-
clfs nnl niiiinrrattil, prfac-nt grralrr Induceiiirnla, in re'
ginl tn
llmnniiv nthrr crrn.nVrial In thia tlrlnlu
objrrl tn.rll f. rCASII nr ItllAUV l'ny-tn ,i- CIICJP
BliRKSlJIUH MJiDICAL COLLEGE
FACIM.TY.
Ili:.rtV II. CIIII.DH, M. I) , Pmre.ornl the Tluor) nnd
'rue u e nf . l.-.il.-in... i iu. .,..,,,. ' "
fill..MX KI.MIIAI.I..M. II., I'rok.Mir ol Ihe I'rlnciplra
nml rruetii'e i. rH.rgi-ri .
AI.O.NZO CI.AIIK, ,M. ) .l'rolekKirolCeiieriiliindHpcclnl
I'ulliuli.21: I .Mnierlii.Meilirn. '
lll';j;-y--Mi:il,.M. l).,I,rofeaororAn,iloi),
t;ili:sTi:it IUIW'V, M. I., rroesorofChiiiiUlr)illo.
nii), nud iNuiurnl riillonph).
IIO.V IIU.MIV IIUIIIIAUI), A. M-, I'rnfiayor of Mtdlcnl
.I in l-l-rnil, nre.
TI.MDIIIV t'llll.llrt. llrmoiiMiulnr of Aiiiilwin.
Ihe alilinal roirn- ol leiluiea uill ruiuiinuie ln ihe
lirai Thurilu) llol Ausust nenl uml coiilinue louiimi
I KI'.S lee fur nll Iherour.ra ollreliirfa .S0; fie nr
IIiom- Mhn hnil- iitleluliilliMi lall i iiiiim ut Im orpnriilrd
.Medlrnl Sihool., slii .Malilciilallnn tlrkn, $,-J, filu.
ilenla uho linvr iiiitemleil luo roiirMa nl llii. IumIIiiiIoii
ullbeiiiulrrd Iiiiii) onl) ihe Jlntrii iilalli.n te (,'iai.
iiiilliui l.e,.ilP l.lbrnr) Iie, iiciordlng to Ihe numbir of
I ka lukeii onl.
IINAIIIMi TnnM.-Iiinrurlloii a glven ilutlii tho
uhoh- .M-nr In ull Ihe I r.iiu hra of Mrdinil rirlrnre "aiii.
iluila uill be I'uriiMiril ullh n ilup auppli olMil jeeta nml
good iirrniiiini.ilalli.ii. Inr iln.ecllon. llnlii exniiilnnliiuia
uml rent.illoin. uill l.r iiilrmlid, uml 11 Thrala nu anmu
lindlr.il aubjirl uill l.p riperlrd of rurli .liulnii oi t.
lurliiiBlil. Sluilentaulllhnveiii-refMii Ihe Aniiloiiiinil
Mum uiu, Ihe Cubinil nl .MinrrnN, und llie l.lhrnr)
I ee Inr llir uholp ti-rm S III, nml lor 11 pnrt of thc tirm
thr h-e ulil be n proporllon.
Therrailliigirrniulllliriinder Ihe dlrrcllon of I'rof.
l-hllila, u.alaiiil b rnniprlni! Iintriirlnra. 'Ihr rrgiilnr
uml a)iriiiiiiie lii.iriii'llon herepiir.uid, uill brnlgriut
uilt.iiiliige 111 pr. p-irltiB .ludenta I- r iiiihh!,,.., .. ,,,, ,1,..
rnnre ol publie lecliina,
Muileiila uhn propone nllrmllng Ihr rniin-e of ln lurea
uill liiiillluilviiniii2cnuatoprndulewui ekan Ihr Jleiul
1112 Irrni, prrMnu o ihe npuiing ofthe Aimlon, to
uhlchlhe) ulllbeuiliiiillrilgrnmlinu.l). '
,., JI ". fllll.llrt, I're.ident.
rlll'llelil, Mu) 161 1. jn-j ;tin
CONCORD RAIL ROAD.
01,
-j Kff--i:.i
Wl."ri:it AItItAXi:MMt;vT
nnd iilier .N'nw inl.i-r I.t. I', n...-r T,., ,
r 11 11 il.llU.triuniliHB eirrntril.i ln 1 11,,,, .. 1,1. .....
Ilnalou uml l.uuill.nnd N'a.liua ai.il l.im.-ll iinr,..i . .
lolloua: ''
l.euie llintnn nt 7 A , M. 11 A. M., nml .1 1', M.
l.euM lfoiicniilnt ,-). ,. Jll .- A. M., uml 3 P. M.
Tralnalroiii luleriurdiute pl.nra uill ruu ualollowa.ili,
M'TUAl.Nri.
I.rnve I.ourll nl 8 1-1 . 12 1-1 r. n.,nnd C 1-1 r. 11
" Xm.liim nl 9 a, M,, I r, m., uml 7 r. t,
" Mnni he.ter !)3.l 1. m.. I.'t.l p. nn.l-ri.j .
nrlliiliiediulil) 011 Ihr nrrlinl nl Ihr mralroni llo.ion,'
litiv. THAIXf.
l.enve Mnncht-alrr ,8 I-2A..M,, 12 M., niul .13-4 r. n,
" Xu.liuu nl 6 I-2 a. i., I l-l I-. m, nml -1 3-1 r. m.
" I.OWlll III 7 1-1 A. M. p. 11. an.l .1 I.n ,,
nr liniiieillalel) nn thr nrrlinl nf the rnra Irom (.'niicnrd
I he ecoml iraiiifrniii l.'onrord nrrlvea in llo.iou 111 M-a
Inr rn'.engiraiomkellie l nVlnrk iruin lo.Ni u Vork
i neri. iii 11. nin i i. uiin mr iio.tou nud .tlalne llnll
nl, an Ihat l',iaru:rra 1111a n.. I.piuih r,,,...,,,.i 11,.
irrhlll. Ilxiu-f, lloier uml I'orlbuul ililur wm il.iih
l'lf!lVI II I 1 , ..... ..' . .
t - . ........ ,11.111 ij ,,11 un-urrn 111 01 inr nral iruin nt
unniril, leiueb) Mirluua rnulia rorllopkliilon.Xruiiort,
lurriiiout nml hnl.nn Inr l.rl.i.ni... 1,1,1 11. 1, 1.
inilhnml II-imiIiUI; Canaan uml Orlordj Jlirtdllh llrldge,
( rnirr llurbnr nml the White .Mounlaiiia. On ihr aer
nndilu) Irom llo.iou, Alngea reiich Un)nliuii, .Miildltl.urv
.Mnnli.i ller uml 111111111.1011 i-iiinii-i-iln- il.n.. ui, ,1,'..
M' Ix.nl llue In Mnulreiil und by .Struinbnnl 11ml .Slnira
InOjileii.liiirBlii.Slageaiil.i. ruu Irom llnieihlll In Mmi.
aleii.l ronnn-ilng iherp u.i itnsr lo .Monirinl. .Niiiner
011. olher al.iae. cnnnrrllncuilli Ihr I'onrord It.nl lloiul
ruu In Ihr nrlnrlidr Inuiia In ,-iv II,., l.i... v. ,
nii inr , .111111111..
Al.ijr. ruu diill) frnm rninkllii nml Auiiill.orntiin K.thp
II n'eloik Irulii.rrluiiilng nlter Ihr urrliul cl the atcond
iralu irom llo.ion.
, , Mi:nciiA.NmrinTnAixs
II 11 11 ilnlly na follou.i
l.tiive llo.ioii nt 3 3-1, P. JI.,nndnrrlve at Concord
Iln- une rieiilng.
l.i'iivrliiirnriliil33.l,l'..M.,Miiil nrrivral Uoaion ihr
url nioriilng,
I'relghl, riiat(,'l-iaa,Alt!rrnniU'iiaa, $3,
I'rrlght ahoiiM l.rdrllvered nt (.'oni'ord" nml lln.ton nn
hoiir ut 1,-uai l.ilorr Iiiii lng, to iu.urr a dilivir) l.i ihe
llrl .iiri-erillng Trniii. ' '
All I'f.ei.grra' llnrinse ahrnld l.e nmrkeil. hihI uhrn
valar.l nl liliur I llnll ',!). nnllee .lin.il.l 1,.. nu. ...,.1
Ir.i ih-irgea pai.l, nr tu. i lalni Inr ilninngp or lo.. l.cMuid
aiirh.inii uill be nlluurd, X. (i. lirilA.M,Mip'.
CltOCKI'MtY .V CI.ASS WAIIK. ,
JVI'W opelilng nn riliii.iirii.,oiini,lit t rockir) A
1 lllaa unrri liirludiiig Mlillr. I!mi:lr, lllue nnd
Hpnpg',1 llliiliis, 1,,t Tnllelle In romplrle .,1. 0
maich Ilirh (inld llauduiid jiprlg CTilimTca Warruilh
ruiea to iunlrh.
AI.?Oi
V?." . TnniMera "II rjn-ilillrp, nml prlcr.-rinliv
iin.l I liilnl ru.lard uml J,) (!k.,, m,, r, rr,,m,
Ui.hia, plaii I tl 11 1 1 ! 1I0., 1111 .ininla. uUmnlilis
i-.-.-lora, nll prlr, InrluJlng n apltmhd nrliilr uilli cuj
bolllea, uith i) otlur aillclea at thr Imu.t priria.
... , . CIIAri. IIAXA, Jr.
Woodaloek, JuneJ, 1611
THE AVOODSTOCK AGE,
Irt IMIHI.ISIIKl)
L'VEUV T II lf 1! S 1) .IV EVEXIA-G,
A T W O O II S T O 0 H , y K II M O X T.
i:l.m stkkkt, iiitumti: tiii: iiaxk.
I iniUI)UICK KHTL'll.SS.
I'lirdia.eracan drpend iipnnlinilim. flnn,T ilnti
I llt' tn ntnl flt
G R E A T R A R 6 A I N S ! i
CIIAHLES DANA,.Iit.
Woodstock, Mny 8, ISI-I.
IVimltnv CilntN.
rralin au'i.cril.er ha.Ju.i rrreirnl n largc a..nrtmrnl nr pn',,1 e
I Ulinli.u Ol.i... uhlrh, ullh hia old atiN-k nnikran,1 Aliml
i ...ii.irii- j..oriiuriiini aur, uiilrn lll lir aulil Mr ra
che.ipcr Ihini ran l-r l.imjhl In thr rounl).
i.i.u n. uii.m mia A, nl IHc aionr iorc.
Jcne 10.
PAl'Iill UAXGIiXGS!
4 GHKAT tarlcl) nl patlrrna and qunlilir for ta
jrm. vcr) cneap ai ine sio.ie ftnr. i)
Aprll 6. 1511.
fli:0. K. CIIAI'MAX
TEIliMS.
To Agenta uho nrdrr n numbrr nl enplra, ihr rorr.s
i.fencli a-ib.c ribrr nnl uull,i,i. pr, ml ili
Asrnt brronua ri-apon.lble.-ulihlii ihe )rr, ft.5n
AlloihiTaiib.rril rra iipou ulimr aprr Ihrlriinnir.
are urillrii, ulniliir Inkm In humlka nr nnl in
alngle urapprra, in ndtnurr, ijo
lf p.i)inrut l.eilel.ijeil 1.,-jnn.l thc rrrrplfnn vr the llrap
nuiiii'rr i, iii-uilie, J g
Iri.eiondthr tri(,tion nflhrnrat nunibrrorihelaat '
I al inoii'ha ol Ihp inluiur, . o (jq
I Irbrii.ndthe receplion of Ihe laal numbrr ollbe '
I inlinne, . . . . j 50
! Vlllujr .uliarribrra, ... 2'nn
.Niipnprrla.rnl.iinleaapalil lorliMdvnnre,ornnlraup-
' nn Ihp rr.poil.ll.illll of all Acpnl. mnl ln.. i. Ju
arrount nllnnril In runoirr one)i iir.
ThPlriinaporlatinn.h) mnilnr olhrrulsr, In all r.p
muat he pnld b) Iheaiib.crlbrra. ' " "tn
.opnprruiiie uiacnntinuru unlllall nrrraraira nr.
ml. eacepl al our opllo.-i. fra
Altndf ritiarmriilamii.l bp rnldrnr In a..-.. ,i...
ifnia- known lo Ihe edllor uillbceoiiiereaponiible ror
llielnarrllnn.
AdTrrtlariiirnltuill brronlinuril unillfnil.liMin, ami
rhir;rdarriirdlngl),uiiraa thi- numbrr nrlnreitii.iu b
prrillril.
Iiu. lnr ("nnl. arrln.rrird lor iubcril. rli at S2,C0,fnd
r,.r linn.iili.rrilii-ra 3,C0perirar.
Hnb.rrlptlona mkrn lor an)'lmgth or lime.
rrl'oalmaatrra are nltnurd b) law, lo fornard mentr
ormbacrlpllons lo nempaprra.frreofpipeD.e.
17 All romncalcattoua muit be peat ps!J.

xml | txt