OCR Interpretation


Spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1845-1913, May 08, 1845, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023296/1845-05-08/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Volumc 5. Nmnber 51.
WOODSTOCK. VERMONT, MAY 8, 1845.
BUSLNJESS CAJIDS.
O. A. lUtYANT.
ihlerln LiialNh.l reiirri, iunl Ainerlnin DryGoom,
W. I, (J(i(wii,iiii(l Oi'ucrilc.
Crockcry, (llni... nml Ihtnl Ware.
t'.lm Strrrl,
MKI.MSM & SI.ADK,
OC.11.CRSIIV n.oint, w.i. (looiiti.vditocniiins
I A 1.111 Cll.V-ITA Vri.V ll.v IIAM1.
rnUIT3,OO.VFEOTI()NUV,SIIM.Mi:itURINK3AN,U
CIINTIIALITIIUETyit fOdlTL IVIIIT.1KV' IIOTBL,
OS(l. .MrLLIHJI, (lEII. II. NLADC.
A. iiatcji, & :.
At Ihc old Sland lnlcly occupied by
j. c. th ninu ;
DCM.RRRiKFr.nuit w.i.doons wiioRnonRins.
(;o.VFi:(JTioAUV,u,MMi:it iiiiinks.ani)
llEFrtKSIIMKNTH.OONHTANTI.Y ON IIAM).
CKN fR AL HTREET. 223
i AUCUSrUS II A VKV,
VVIuluKnlc niiii'ul:ti.ln iljr In W. I. OnndTens.Frull
Wlue, ,V:c., iln, .StnvfH. Fii rnlliirt', Ac.
Al) UUUIHUUTPI II K 111 OF 1 TA1 C HTR E KT,
Mnnlprller,rt, 182 ly
iTlTsM''. lA.it CI.AItli,
W A T 0 K M A K B It a A N 1) .1 F. W D 1. 1. R R S,
oppohtf whitnkv'h inrrni.. centhal stiieet,
It. II IIAIMCy!
najficturer nfSilvcr Siwnnti and pert.irle and Dcnler
lii .lewen v, rniiery nml Fanrv (ioudi
Wlinlpsnle uinl Relail, 2C9
Upppoule H'lnlncy'n Jlolel, Cenlral Strfcl.
I'rnm Ihe I.oiulnn riincli.
THE STOlt Y 0 F
1 F JS AT fff E K.
nv douci.ah jr.itnoi,D.
CIJAPTEU VI.
I'ATTV IIUTI.r.It IN TIIIV watcii-iioosi:
tiii: cn.uiar. m:n nni.KAsi;.
HF.NItY IIATOII.
Oneihar vmth of Uninn llall, Elm Strtrt,
T i N, c o p t- n n, a .v n s n r f. t i k ii x w n h k k
TtlAl.FS It. WINN,
TAII.on,
Sunic ilnnr rrilh A". Rnndall,
micii vr.i, ,mvi:us,
T A 1 L n It.
Ouer . C olln m er't OJJice,
lilm Hrcet,
i:. w. am ni, Taiior,
ovcn v. c nnnni n' (iffiie,
I.ikIIoiv. Vt. 218
AMOS V. V, ItltHN,
DCU.nit I.V IKIOT.i.SIIDIiS V.VII I.IMTIWIt.
ll kinds ul' l.enlier lor n-tlu i-Jicip ALo, lliiiin nml
SW "f everv tlusrriillrii.
KTI'iiibiss riilrk llmiu, :,')() i;ir, ifsai'il.S3; ficnts
m:vcil liuou mr S 1, 1 1 1 ill lior w irk In prnpurtl
Oiimt. rintKKT. m Bly
i). m. i)i:wr:v.
U I'inr nf lhi lintirnveil lluli irl W'n.nleii l'limps.
KTTIie iilmve I'uniii nre w irMiitpil tmlrnw n liirrul
i mi'l'lte willi c'.iir. ili In n hilil'li rtl li'i'l.
tT Ml oiler tro.u a ilutiinco promjit ly attt'iiilcl to.
Rmnlaliili Vt. 2'Mlf
WIHTNEV'S IIOTP.L,
Corner of Klm and C tntral strects
ii v s. v ii i r k v,
10 A (i I. Ii 11 O T K h,
II V I'. (7. AIJ)i:.V.
CORVRII OF (lliril A.MI UIIKKN STIIEKK,
IMtlUK ST.V(!R UOIJSK,
lOUTII S I U C II I, A C K 11 1 V E tl ,
nv
JO 1! N It. SMITII
LUDLOW, VI . 101 If
'.. F.IIYDK,
it r i c k sr a n k ii o u s r, ,
IVnclnrsvilli'i Vt. 239 Ctn
IIKNItY T. MAItSII,
Mouc VND ms i'aini t:is, tLsn mni.hit in carri iocs
AN lltMHI DFLTKRV l)BCltl I'TIOX .
o i: t it a i. s t it i: i: t .
vt r v ti sc(t i
P iliilcr, nn J ilu.ilers In "luiis .iiiil CJ arria g c a Tm 1 1 h I nd .
oks tiui. k i ii i:r.i-.
m.illllA M 1 1 (J ) 1 1 ; I . I .,
0 A R U I 0 C AND S I, li 1 0 II - M A K E R,
iiimi nTlil.tr. 116
cuoiiuio i'isin:it.
Vt luAcf urr o), und itniler m mliinet furniturt tij
tetrs ircripiion.
I'ln-ii.inl sircfi, 218
Klt. It. It. I'A I. M 10 It.
Olllcu In tlio llncl. Illdck iipin,iio Wtiitney'M,
RHNTRtl. Kriinnr.
S. J. A L Ii K N , 31. I).
PIIY810MA AXI) SUHGKOA,
O.Ilre nppiMltB Vliilni'jN llntel.
Dl.V II. II V.M MO.VI),
TOMOVl VN IIOFWK! PRVCTITIONRR,
lliiuvecii thti Melliniliit uinl npUcup.'il Churrlir.
S3MI.
l.lVIIItY d'l'AHl.i:,
II V A I. II K RT l' A C K C II.
Cnnrl itrret.
COr.I.AMIMt iV HAKItKTT,
Atlotnoys p n il Cmincltora a t L n w,
Elm Slreet, 183
J ACOB Coi.r.AM kii, Jame.h Baruett
O. I'. CII AXDI.KH,
V ttornoy und Ciiunaellor at I, nv,
Cfiitra(Slrert, 208 )
Tll.VCV .V: CU.VVKUSH,
Allorney and Counsel lor s at L.aw
Oillrenvurllie llnnk.Klni atrofl,
PSXT &
(Jhi;ai i.MJusn iimi:uY
iini
COUGIlS.COI.US.ASTIIMA.ANDCONSUMr-
I'lOiX.
'PIIRnrrntniiilinilyrciiicily for CnhU Conslin. Ktrii
X lll t.Ullll l.oullllipllOil, IHIn. Illllllililiull llMlMIIII III
.Ife, ilivnvi-reil hy ll.c i-elil.r.itfil Dr llvrli.ui ot l.rnirlon.
i.iiiii.iini uinl i ii 1 1 H.111.1..1 1 ii... ,i ..... . .
iiiiiiii'ill.iiciiiipcrliiiul.ilciicL' ul ilii- lint'iiliir.'
iiii' I'Unionlliiury Microh.s (,f u,h nndlclnc, In ihe
irriil I'liliiinimr) ihn'iis'ii, uinruiiK 1I111 Aiin-rinni -
sj-iii 111 iwiiciimg iur iriMiuieni Uiu WOIltjT l'MijSllll.C
lASUS Ihul r.in li lomi.l 111 tliu riiinii t rithCM Uinl
tel. U'lk'lln ul 11 iriMiiiinj ul llicruiiiiiiiinmnccliim nl'thf
" ivu ntcn givi-n ,y ule inut clisiliii'iiWicl
I llUll'IIIIH. Ui t'llllllrilllll Illt.l Inriirnliln Tl,., llT, i....
I Jlll.tlll llllSI'llllil llllll Will I'lll'll HlK lnn.l .l.,di
11 iniininn. niKiruiii, lint 11 lniiil.ud i:nlii
IIviT) I'.imllj lii thf I'nllnl riiu.s l.ciiiJ 1P MippHcl
llh Iturliiiii'a lliiiijiiirhin II11U11111 ul 1,1k-, iuu nnl) iu
iiiiim'nii'i ini! conMiinpuvc lcinlciiclin nf Ihc i-limalf,
I111I to lii' mi'il n, 11 picvcmlv e incilc ,ne In 11II rs nlVnliU.
i'oiislisHilllliij! ul' lilnoil, F11I11 in liuile iunl rhrnl, Iirl-
iiiiiiim 111111 Miirni'.-n 111 1 m: i,uiih, Hnilirliills, Dlllll'lllty
nl' llmiililns. Idvil&IVvrr, Mln SwmiK, C111 icuitimi
nnil lienmil IKuillly, Alhniut liiJluvitr.ii. Ilmiplns cuiih,
11111I Urnnp.
Ly-Holil, In larRolinlllpi.nt f,l prrliolllc, nlth Ilill ill
rcollniis I'lirilii' ii-liinillnn r limlih.
F.lllltl'lll'lH. Clllltliltllll! II lllllri nl Itiiiill.li niwl 4mi,I..,
Cfillfli'iitcn, iunl nilier evlilfiirc, limviiij! tne 1111 t-.i it.a I li-il
mt-irilHiil'lliMlri'iit V.witMi Uijnii-ily, 11111) bu obl.iinnl
nl 1 1 1 1- A f 1 1 1 h Kr 1t11lln11.lv.
11.1 viii ! , 1111 111, 1; v.nile Agciit ror tltu Unilcil Stii(e
1 19 CiMirl HlriTt, lliisinii.
Jirit WiiuiMiirk.S. .1. AI.I.RN'i Mnntirllrr. fll.irl;
,t (yiilliiiMlliii llii"liin. 1'iM'l. A S.u.iii! lii, lii. in r.iti n:
llnrrlsi ItiiHiiit. Iliiiilrls iunl llclt; JJr.Alt Il-Imm n. llii'llon
x onrKi'i iM'rn, II .Inlin lliln. 4"C.
SAti US' .SAKSAi'AtllLLA.
roiiTin: ki:movai, a in i im:i)iam:n'!
cuur.or ai.i, i)irir,Arii:s auisimj ritmi
A.N I.MPUIt.)-: S I'ATK OK 'I'tlK ltl.OOD, UR
iimii i' ui tiil; svs :.m.
IF ve re.iil iuu nisiiirj 111 uinirui'rs vc uro nlntiMici
lli il micii livc; Ifnl cnri'K. ve ;irc ntlll innrc m,k,hUIi,.,
Uinl lliej ilie. A111I ct In liicl ntiiilv 11II iIim-iim'h Imw 1
rnniiiiiiiuifljiln vlzi In Ilii; nrfuiis nlilrli ptrpari! u 1,1
uninn) iiiuiiiuiiu, uiin iiifiiui,iiirii'iiil 111 llic ne.ii o
illsr.iM', will rriiuiUMi I111-I nl lln iiliuiiiinii 11a. Il U iln.
jift-illl.tr clianu-'.iiMli' ul' b.iihIs' ,S.,rnaiiiilllii, lliut 1 1 s
n-nii iiiiis upi'iatiiiiti' rcaciti'i, uir caI'h n ul iIIm'iiii. ,iiuI
ini! I'lin-n tt pfiiumii lii'u iiieriluri' imlu'iil iunl iliuriiiiuli
Tlm Iicallll ul llll- Il 11 in ul I ! t'llt iIcicii,.;iIiiiih1 nilhcli
Uiiin tlicntiitu nl Ihe liliinil. ll'Ui,! vilaltiiiiM n,i tt,iL
n-i vuiic-, i-w-rj tt-Mii'. i'iitj ineiii ur.iitp. I ni'. ih1..ih,.hi
Sl I,nf nllitT (irjiai. inliintry nrMiliMillarji II' Ilii! Iitnh
11,1 nuiyi;u wiiii lllt' L-ll-'lliruiH 1)1 tllM'llsi;, Ntrkllt.Si llltlV
111; 1111: riiiiMiliU'lli'L'. nnil illllll llll! t'liiiws nl iliM'a-f l-Ml
iii 111 iur iiiuuii, uru rl .lilir.llt-il, llt) perillltllctlt K lli'l rnn
ni' e ilTicit, 11 l nulc llt'il Ilii; lnirtor n tca I 1 ii'.liir.
WA iiMttirrtifH ul' A.iinli' .S.tr, iimilll.i 1.1 u ri-a 11 1 li-st-. I c aml
Mi-iiiMrciMMi.liniTuliihi.h.ili rlti'iiiiii', uinl 11II uriijulvc
HM.MM'1,111 Hi'ii .1 111 llll UlT.iiiscii I'llll 01 1 IU nci'lul Ii:
ursiiim, 11 U cunrlili'ii'il iiil.illilili'.
'I'lm fulliinlng inU'irrtliij; r.i-c is ircpnlcil, nin! ihc
rauli'i' inviti'il Iu lln c.iid'iil pcrusal. Cuiiiinciit 1111
acn cviui-uci: ia uiiiii;cu.ur .
New Yurk.Jiily 2", 1811.
Mr.isns SiNii:(li'iils I ruihliTll hnl ,111 nciur Ins
llrc Iu jiiii Iu ntiiii; ihc I'.illuwliiii I'urtt In iilL-ti'iiru lullii;
arial lieiullt 1 liavc ri'i'i- vul in Ihc curc nf nn uli-iinnic
Uinci.iiui:- .i.ci;ii 1111 ui) Im'.i-t.
1 Wiis ullL'iiili'il I'inlitri'ii 11111111I14 liy 11 rrsubrnml ttkil
IUU nilJKK'IIIII, IImIsICiI II) lllll IIIIMI't; llllll I IIII1IM 11 UIU'
nruiii' inil nlili' uinl cicncnciil kiii'mciiim, ivitliiint Uiu
ii'.i.i Dcuclll wnali'vrr. Ail llic viiiiuiis ini'lliuiln ul Iri nt
hiS panrc'iD witc i'iiirlcil lui Iur liw itI, 111 Micit'Kiuu
ni) liriil w,i Piirncil rtilli riitollc iliue liinc a il.-.j ,inul
iur bix 11 w.n iiiuly Hjrinjii'il illi uvrik nnluiiun nl nl
llll' nciil, iiikI Ihc i-.inlv IT illlCI IIIll llll'IT UIIHKil irjiu llllll
il lielil nvi-r 1111 niiin-eiil'ilic miIiiiIuii. Tlie Doclui'prnliinl
llic llK'cr iiiul CMiinilicl llic Imiie, .iml mul llio ili.cn.c
wasiiilvmu'lns ruiiiillv luilic I11112,, aml II I 1II11 11111 aci
npenly rillcl liy ineilli'ini' or nn ript'riilinii, Ihe rcsiill
uuulUlie iunl. 1 w.11 iuMkM 10 liavi-llic lin-nt lalil
cpi'ii nnil llit Iiunes t'Miiinucil. Imt lliuliii 1111 iclit-f lriin
wlt.it Iml lii'tn iiimi-, nnil Ucllus 1 uiii r,-iuJy fii'lliu
niine, 1 ainuni iicjiau'cu 01 ii'Covery, cun.lili'icil 111;
in-iu.irij nnpni",
Scclii" vnriniK ic.iiiunniiil mul rcrllfidileA of turi' Nv
llio U'C ul "'S.iuilo'tj.iMnpiinll 1," In ci.-c. fhnil.ir In ini
iimi, I I'liurlinli-il In Iry a I'uw lmltle, m-n-riil (f lilcii
ivciu nieil, Iml Ii'iiiii llll' lnna ili'i'p M'.iliil rliainrii i' nl
nn iIim-iim', piiiiliiciil iuiMrj 1I1 ililiil iliiui'; I'linlilirlu
lliis in llic niilv prnli ililu ciiru Iur niv o.ni', 1 piTMivi'i'i-il
t'nill ilie iliMi-i' Himciilii'i-ly I'uml. It U imw uicr i-lin 11
iiluiilli. siiiic Ihc I'lirc w.'ih riuiiii-lril; llu-ie i niu Ihc
hIIuIiIcmI Hipi',iraiiri- ol" 11 rt'tnrn, 1 ihcrcloic prnnc iitict-
mjMll' WI.I.I,, mul lln: cnrc I'liliitly iHiclul I11
a trwip'trillir ni I luuk imi nilier nii'illt'ini- nr iiai
Ii. A. MAKSII,
ATfnllNKY ASII COUN8CLLOII AT UAW
I-J OWI.V IIUTUMINSO.N,
AT'l'OItNr.Y ANIM-OUI'I'I' A'L' LAW,
vvoonarocK, vt.
"v isiinr't v .. m nsti.
ATTOUNT.l'S 4 C 0 H.VHI) I. I. O It 3 AT LAW,
H'onlil ir.K, I'l
CrO.njoIn llietnom lili'U'n-rniili'il in Ilie "Clny Clnli
New Itnn 11,"
P. T. WviinuR.v, Mastef in Chancmi.
C.P Mirsii 233U
Nnv,2l. 1811.
CVtiVIN ritKNCII,
Mlorncy and Counscllor ut Laxa,
I'iihc riinsvii.Lt:, "T.
251
l. W. nUJIIAUDSOiV
AUornttj and Conntellor ut Luw,
1111U
kiiid.liirlui; Ilie linie 1 uas uniiii! Il, nur I111M' 1 lnkiii iiuv
luic. ric.ie I'H'ii-c llii I11111; ilci'i'rii'il acl,iinlnlLniii 111.
wliirli I ihli'k il ui) (lnl tiiuiake Vuur valuahlc Sira
parilli, I'liri-d ini', willi llic lile-lu cf lliiinc l'ruvidi ui'i
uhen nulliiiij; i-Ne ninlil, nnd ll'eil misell umlcr .istin
II tu:Lt l(i il t Iu ) 1111. Irnn ..ii 111 niy llnnm 1 r.iniuit iM'iic
i 111 1 I rchii-ciliill) i 1 1 v 1 IiiiIiim iilllieii-il ni. 1 Iimi- Iu imi
rnll upiiuini! aiul 1 11111 nll'lj iih'iii nill) nl Ihc Inilh
titrd iiliuit'tiinil niiiui ntlu-r lliinK iu rt-li-reiit-e Iu
Ihe i-n'. NANUY .1. Mll.LI.lt, 2lil Aullivan .t.
Tlie fiillnivlHE lellei- Imni nno ol Ihe nunt einlin-ni l'lii-
sIcIiiiih In lln- iil) nl' llulllinurc, In prciciiled wllli a Mcu
lnnvlii2 Ilie uiiilnu4iii l'lt) su:i.,u n scitei'.iMy mrc.'anl
ll.i-t I'alii.ilite iui'illi'.ine, inani uiIh-ih nfa Minilar i luir
lerliave liein ii'Ct ivi-il Irnai nevi'rnlul Ilie lilusl disluig-
lifd plijiiii'iiiu lltriiushuul nnr riinnlr,.
ll illl'ii.iie. iVli.llli 1811
A. II. 4-I), S iinli (Jenlleiiit n 1 li ne n.cil jnur ex-
Iruri nl' fi.irMp.irllln 11 i - lln Inlrndiiellnn Inlu lln rli).
It !!lve-nic nlcni-uiT lnilale 1 luive Inniui 11 111 niiMiir
nn inn.UaiiL'iilni- oiirrlullmi. 1 ln-licie II Iu hc Ilie
Ijdt prvi!iralinii cf tli.it valiiiililearllek'liuiv III uie.
witn nin. n rcTjici'u nur,
JDIIN WlllTItllMJR.M. 1).,1C (iay M.
For (nrllier tiiirlluiilnrs anil cinirliMvi' nlili nce 'ul' lln
iitici'nr ifnliie iunl i llli-ai-y, mc iainiliki, iiltlclt mitjf.
Iu- ntilnlui'il l .131-111", urans.
I'ri'pii'ed mul snlil uliiili'K ile iunl rcl'iil.liy A. II. & I)
!. iml. llriiL'al-ti nii'l t'licnilt, 79 Fnllnn i., New Ynrk.
Snld iil'i l .S..I. AI.I.LM, nmliui'ki I!. M.A' 8. II.
Murker, ll irlliud 1 niriu-ti.', A. A. II. Wiinliirr,Vni.
4ui", N'. II. Ilnlti. IJItel-ea, niid Uy Drussisln geiiiTall;
tlirnu 'lioul Ilie UniU'il Slnlis.
Pnci"5l pcrlinltle, kI imllk lor g.i.
rrTlif imlille iire rc.pectlltlh re'ini'nted lo reinentlier
Ih tt II ii SiiiiI'-i S itmip irill 1 tlt u lm iunl U rnntattlly
ai'hli'viu; ntirlt ii-iii irk.tlili' rnren nl'tlie inunt illllleull rlam
nl' ilicii- In ivlticli lln' liiiiii'iu Ir.itne ii mtljei-i, ilterc
I'niii inik'lur ri.ui J' ri.intnnnrill.i. and lake 1111 otlter.
236 IV
YVKHTOV, VT,
231.
FltEDHItH'K C. UOltlJINS,
A T T O U Ni: Y AT L A W i
LunLow, vt. 157-l.v
.VAItlil'.N ;, FIIENCII.
A T T O It R Y A T I. A W.
SIIAHON, VT. 235-1)'
U'AI.KIWtAiSt.ADK,
Altoi nctjf and Uonntclhfs at Law,
ROr.lLTONST. 125-11
n. wtLKr.it. i.w.ni.Aiin.
I'HOrf. IIAIITI.CTT, Jr
kltnrnettCoiinieltnrixiidSiHr.ltnrln Chanctry
11. rvvniiv. vr.
rry Vltenditlie-lii'ierlur UoiirlM in lliecoiintlcp nl fplc
rr, . t, ,i 1 ,ir....i.i...,,..n t.i.i.ii
liuui. l,iii irir'ii 'iu'i Tiin.a,"...
IHJNTON & JONHS,
XTTOUN UYS AND COUNSF.I.LORH AT LAW.
6Vuc.. VI,
A.P. IIu.vroN, 233 I. C. Jo.ver,
ll.S'riti:KTKU,
Altorncy and Counsclter at Luw.
IIAUN AM D,VT.
115
J. U. HAWKINS,
Altorniy and Counwltor at Luw.
FF.I.UIIVII.I.F.. yx
91
J. l' DKANK,
Altorncy and Counwlior al Law,
CA.VENDtSlt,,VT.
105
T
JAMF.3 . (5II.S0N,
ATTOIINHY AT IiAV,
' ' cittiilstiA, vf. " 24C.flm
' SAMIini.ll. I'ltHlF.,
. TTII n'M F!V . MhrnllHlRI.LllIl A T LAW,
AVINDSOK, VT. , ,'J3'1)'
- RICIIMtDSONvSc NIOIIOLSON,
Atlor ney m nn'd C 0 u r. 1 1 n r t, a t Law
giirsicr, vviiminruniinly, VI,
N Iticn A" nnnt- A(i A. A. NiP.nnr.pN.
A TT O
riUvyAU, FUl.l,AM,
O R N E Y A T I. A W
LODLOtV.VTl
184-ly
11. v.. sroirr.uTON,
ATT O R A B F A T IAt Xl
chtshK VI. W
,IlT.OI)r.HTT & WBYHrOUTU.
A T T O R jS Y S A T L A W,
II r.THRL, VJJ 1 . . 336
n c n itt, ni etmouth
ovcy iliiii" propoi-.' buch wim wl.al Mr lm ,nl doemccl lost in tltc mul) tlmt xw
j....usuirirc!ii ovulontly coi.sidt'ro.l lo g,,t,orC(I rouml l.im on prostmtio,,
uo : ... i.is cl.:.r.v. lt whicl iai)jy )C had (omi(1 whiUt jn
t.iu ...gi.i-consiai.io iml,ilKo.l 111 a tlm vatcli.ionae, tliouh bciog on ccrtnin
Muuiy.sn,,,!,, oui.o nomi, iin.i giniicnig occnsioiiawlittliBciillijiliicl(.aij ihnn, lir
t I iitly ob.sorvo.1, '.f tlung of llus so.t did not tlitsn n.ako li.ioivn tlio discovory.
isn t .nt iimvn l.y tho slroi.g Iinnd.tliaru's I To raturu to 1'alty in tlio writcli-l.ouso
1 .. I'l!... I . I I , I . I . . '
nn i uu ui rus iuoiai)..iiy. 1 tii.iiK inort! s bl.i) is niiw i irnst inin ilin ,1,.., i
1I1T . . 1 ., .... .. " . .1111.11
ivjia'i s 1110 ciiai'gcf nshod Mr Nnp- cniJc.ice onoi.nh to lock tho gul 11 p till liair.a-dozon urt.lc.lm.l .-.pi.ntt.w.a i,
ligl.tly, niglil-conslnblo of tho pnrisli of 'llc nioniing.' hop.i scrcaminn-itn,! l,mi.i,r 1,,,. a ......
Ci I.i: ,1.. iT n ,m. f .1 1 , . 0 I
mi i..iiiii-iii.i.iu-riciu3. wii. iur 1110 invo 01 mcrcy!' siii iokcii ntloi a suat iunnmr tl.n ii-nn.l,.,,,.,, ..
1 ickmg poolicts,' icplictl one of tho I'ntty; aiul convulsod nml heai't-strickcn- l.aving his mniosty's suhiccta to tho in
ivnlclimcii, tnppmgly. sho cniihl spealt 110 inoic; Iml ht'lil funli llucnco of thcir own iinii'ilsca. irnoJ
Ila! I sceyns, nn old friond, c,, lioi- clu..e(l Initul! to tlio iiii;Jit-coMstabli!. md, .sit at tho Iipnrth :ind tlrinlt noi ter. thc
Hwciimaiif sa.uiNnpl.ghtly, loohinir wiih 'btop stop!' cnctl 1I10 ollicor, ns Lnlio whilo ihov ailiniro mvscif and ftdlows
oiv.en sign.licf.ncc at tho litt lo fentliur. "'as ;dout to sncaki'lut 11s do cvcry thii.L' 'I sav. Hnrnov.' ci-io.s an old .nin.-ilinn
difsscr.palo, tiL'inblii.g.a.id dunihfon.idcd in ordi-r; first smircli 1I10 girl; tho prop- sticking at 1110 his gicasy hatband, and
hy tho siiddennoss oftlm cvcnt that had crty n.ay bo abniit hcr.' Patty lookcd ?traddl.ng nbout thc floor, 'hcro's a thino-
placctl licr .11 tho fotil, dim dunncon cnt.'o.'ili.igly at iho ooiistablo who wuvod to ro a cointiii' in1'
...... . .
wnoro jiibtice ior 111111 laying asidc a half his hand as thuiigh his publio vi. tuc wcro Thc shont oxcitcd bv this mn"ic touch
sinokod ioba-:co-pipc, was to docidc upon proofs wcre nguiiii-t looks, Slio -tlion of liunior was cliecked hy violcnt knook-
1110 aCCIlSnt.Oll. tt.rncd W.tll Stroa.IlIII!: PVOd to iIr inr ,1t tho wnlcll.ltmmn. ilnniv Tl wn nn
'You know (hiHyoiinglady, ofcoursc?' Curlwcll, who, wiih a slight ooiie;!., nnd soont'r opcnod. than Lt.ko Kimoklo. iIr
askctl tllO COIIStablo. UVUltillg llis I'UCO fl'OIIl tllO "l.ll.CO Ol tllO I Fjiiiiinro tlio fpntlinr iiinrcliniit nml
r . . 1 '
JJlPss yonr hcart, sir, know hcr! Do ncciucil, smncwhat huiriedl) drow his thoi.h not too williiiirl v Mr Ctirhvoll.
r 1 .......... . "
1 kiioiv my oun rattlo? Tho most tronli- IiandKcrchiol trom Ins poolcct, nnd with cnloicd.
. 1 . . . . .... 1
.so.no and auusingcst gul 011 niy bcat,' coiHido.ablo ci.crgy. blcw his noso. Mr Flaniingo, suoii.g mo, tiirned palo
ansHcrcu tlie watclunan. 'lint to bogm willi waicliinan. wliat s nt tho dL'sccration. and troinblin.r. nskcd
That's plain ono.igh plain with half ,lmt-" ns,tul1 ,lie smlilu, poiniing to tlie il0 n-atchinan how ho darod to polluio
1111 cyc. JN'ow, Mr,ifyoii plcasc ' and tho oase, wlicro u'spondcil niyscll and com- ,is proporiv.
consiablc lookou towards tho tall innn panums: what s lliat.'' Tho
the asspilaiit of l'atty. 'iNow, sir, ovorv 'My oik, sir it i--, imlccd I was :o
AVhoIc jiimlirr Sco.
Vcs, indci'd, sir,' cricd 1'attv. eaincst.
ly'indoc-d I wi!l-ri nol s,;Cp i,st.'
I I ittiipH ! sniil Fl.iii.ingo, ',5ii( how do
I uow know tlmt tho pn.pmty will ho
anfc' I'ntty spoko not a word: but sln.
lookcd in tho faco of I'lamingo in b,3
haid sivolon, p.ospcrons facc and ihu
look niado his cyo hliiik.and his bp wi.i ks
ho violemly rubbod his chin, and said
hi.nidly, Woll, well, I Impn aftcr nll.
you aro honcst; and so, iindcr tho cir
cuin.tancea I've nn doubt I'm ntiin.r n
had c.rnmple still nndpr tho ciicumstjin-
cos.' (it v,is thas dclicatcly ',lamin"o
toi.ched upon tlio dcnlh of Patty'd rnoth
or,) 111 bring mysclf to trust you. Now.
gohomo;say your prayors, ho a goocl
tr I nl n H jl n... .l ! . . I 1 I .1 r
t,..., .uiu jf.ii iiuiuitriy uiiutl lliat 1 liave
tho feathcrs to-moirow. L'uko, I want
you quiclc'
Sityii.g this, Mr Flan.ingo walkod t.jv
nrds m wc.-itern habitatioii. Now, tho
foathor-mcrchaut was, whcn all is said
not rcally so cnarso and follish ni his
words and mannor socniingly proolaime.l
hiin. JIo did not c.cdit nll tho story t.,I J
or rather cunningly hinlcd, by Cuilwfll,
ofP.itiy; ucvcitliolcs.-', ho would not
trut hiinsolf to disbnliovo Lord Unntins-
YOU MAY 1F YOU WILL !
BL" f nred of nll iliscu'r.i nl tlie nKin. liy o timcly, ta
TIENT llllll rUltSI'.VhltlNO lls nl"
JO.i:8' DltOI'ri FOIl IIU.MORS,
11 mnllclnt- aiiCC'Herul lieyond pnrnllel, In llic cttre ofS.t '
Itlietiin, Si-riifnl.il nr Miia -i Lv" "i"Hnn) lirnn
t'.rK hIiipIii. Sr.il.l lleiiil. I.eiiiinvor Wlme Si-uiT. Ti-lto
nr lllna Wurm, Prniile lleli, iunl all lliiuiui-, iulenial ul
esleiniil. Tliii incilk'liic Ii nn liuuiliim no iiioon.lilnc
li'ut h icrlci't i) mn'e nml iitunliililiis cllliai-inin Ileinid)
Inrllin alinlc.iiaiiU'U i-niii'iaii'i "ii" "'"i
suo.v, rall xiuv, on llin asi-nl lor prunr. Tr) Il Jut 111
ilirii-li-d. nml c If e itrc nutrijlil. Tlie I'Miprieiur
is allnrtt'd. iunmig ni.'in) nlliers, In ufer lo jlnn, (leu. II.
Ilnliiin, Cl.irciiiniil, llnn. ' J. uiiciuiii 111111 ni'v. a. 11.
Fiilli-rloii.L'liiirleniii.vn.nllol wlioin Ii ive n.eil Ilie incdi-
I'lueeilliir III n-lvi'i or iiiiiiilit-rnil llieirl.iulllii-i.
l'rum Mr. Labi-rie, Jniilnr I'nrineriirm ul siineuii ivinaru
i- cii.. linrii.iiiu, 1.
ti imi,! 1,1, trnn llint iJiinci' Dnoi-t fnr IloMORs'are
nu invuliuil.l illrlne (nr Ilie conml ni ul fnr uliiili II U
ilel(lin il. Iur 1 11.11 pciriiinil illperii'in'e nf llic urirllns
lin-ur, uinie llnn linre'i iiiuniin njin, nver nn umii uhis
Ir luinslu.' mul .ii.uhixiiuu ilihca.o ul' llic xklll nf III iliy
jf.irn' tanilins. Iur wliii'li ilie Snialnjiit and Clarendon
iialir-i iunl all oilu r ii-iunlleKrntiiily l.iilidnl a cnrc. Hy
11 pnllenl and purncviriui; ( nfnaid ilrni, 1 aai i-nllicly
rcllevi'd of llint dl-case,iind liercln ilii iniwl liciiif ntl) nnil
p.irnently udvisc ul 1 Miiiilliitl) uillli'lcd In piui-iui' nnd u.c
l)rnlt J. W, l.MIURL'L'.
llarllan.I.vi liec v, ie-w.
Frnni lt M. Wnod, I'.nq. Meri'h int In Snnlli Won.l-lnck
n,,. r,,ci u. in inv nniii nn. lluil ' .Ium.s' Duun fnr llll
MOiis,' 1I1I tuo lln) iliene for ivlilcli II Ii ieinred alln
jrllirr lirynnd an)llilim wlthlii my kiumleibe, mul Is cvi
ili'iiliy Ilie "rcnteil ineillelne liofiiie Ihe puhliP fnr crup
llniHnfllieilklu.loriiillii-iiSHnrlwoliolllet of llicm, 1
liavpfuiind uioHlcinii'kaIilerilI('llinni llieail lilieiiin
nnd ailreailiul nim It wm to n alUiellns m lo lnrnpa.
flliileinn frnin piutliiann ntnir niy clnllu-s, nnd iillriiili d
u.i.i a liiirnliii, Itrniiiy uiin irriiiniui, ..... "" .i" mm.
niinlply iinili-riiiind Imiliv'iiniiilnlc'ipi'ricuce. I.ci ollier.
I ail)", pnllenlly, lnlllilnlly nnd lierneieiliislv iry mil.i
Drnpii, nnd lliey'iiin-t fnlly eunrtir wllti inclii niiinlun
nf llicir nnnUt A ,0 1..M. WOOl),
rtonth Woodmof V, VI. Dpc. 3, 1813..
I'rom Mr. Dilinnore.
DlilV tn tmnVrliis liuiiiiinlly compi li mc In ouVrmy tr
llmouy I'n'tlie elllr.icy or ' Jiitl! Hnupi fnr. ItuMmii.'
For lliclint lwcnty llvc)Tarl lmv l.ceii Irinililfil wllli
mi iiflllcllon nn niy lip, prnnniinci-il ln Ilie pliiidriiius u
eiiniTr, Mniiy plivii'lnini wcre rnnn.llril nnd prmcrlp
tioin iunl durliiijllial tiini', Iml In nnpi!rpoi'.iinli lwm
iudiiri'il In inake Iriiil of llic iiluivc Dropii, ulili ti rrmltcil
Iil ii iierfcctcurciallerluklnsiinc nnd u hnlf ln,tile,
II , J.It.UlXSMORG.
Ilarllnnd, Pi-r. 10, H'H.
Fn1 wiln Iil (iin rliec, liy Cnh(n3.VVnlroll ,V Nklmls
" Mmiflflil' Wlni'nnr j S. Wlllnnl A-Tn. Ilnrlliiiul llnw
ncr Ni'veiH A: ' Himiltnn Rnrm Hnpk, Rpndiiu!) L
Wonil.tSimlli WiMid.lnCli't III Im( Vllliiiie nnl) byi)r
S .1. Mlcn. Wnltrr Hrmvn, 1 elclivllle .(yiuivpr.i. nml
Wlille lVrklr!vllle-npo. IMlniilon. NnJ Siir njneld
ii, nr i i..' i i it...tlii I'luirr A. A II nr ncrj
w iniMnr i,anrien niinmii, ....... ....... .. -
Lonilnnilprry-Ui (llalin. cu, i.mioiiui'rry-uiuicr
'nllirlil,l2c,8liaroii-PC Urpukvllartfnrd.-bUclknnin.
E Tlnrnnrd.i
WWnoek.Jtn. 8, Ui M5..5m i
tliing nccordmg to biisiness. What's your t tako it hoinc,' said Faity, 'uIipii 0nly ask Mr CurhvcH's pnrdon for having
n a rno r that L'cntloiimu' hor vnico f.iltorod acco.stod hiin in thc strcot. shc miirlit nn
" ....D.-- 3
'Julius Curlwcll,' answeicd Iho iiiffln. 'hun that gcniloin.'.n oh.Gnd help inol' about hcr businoss
looking lnf .y around hini.as ihough vory sll uoul11 say llloro- 'iTevcr!'c.claimcd Patty, hpr facc rcd
proud of U namo, nnd pulling up his and tho night-coi.stablc brcath- dcniug (o scarlut
n.anifoliJ white neckcloih.as if still proud- C(J hard, suckod Iih undt'rlip, nnd Ihon t s0 ,pponod that Cu.'lwcdl tho
er of his cambrie. Jaid, spcaking as an oraclc ' 1 lic tliing J ruitlifti! valct of Lord Iluiitiimtoppcr
'And ivhere do you livc, and what are loo,iS vcr.v hlack agiu hor. Wuioiiinaii,' ,, iutsntioii to appcar again in thc
your' askod tho functiouary. Ilnd ho rai.srjiUiis votcc, 'wliat s in tlial walch-hoiiso, but had unliappily nict his
l at prcscnt rt'sido,' answcrtd Mr oasu. t acqiiaintancc, ihc loaihcr-incrchant, on
Curlwell, with n.onosyllablo maiustv. InunediatL'ly thc watchman dicw tnt- i,; u-av thiihni-, accornpaniod hv Kutirjlt
. .. - f ......
witli my fricud 'my Lord Huntingiop- If01" 'n)' compaiuons, aiul with a look ot r., who had compcll.cd hiin tn rotuni. Bo
t!i'. admiratiou th ,t oiiht to l.avo plonsoil mc, ; brouirlit. back ho IV 1 1 ho was oblitrcd
.... . . w
Iho facc of Iho night-coi.stablc bc- or.cd, 'Woil! what n bit of snnw! to mmu- tho iniurcd pcrson
tore nrehed with dignity, rela.xed into a ' ong woiuan" said tho right consta- 'JJIcss my soul!' said Flamiugo, in
cnurtoiiussiniik, and hc felt his voicc hlo ho also siniitcn with my bcauty, hmif a wtiixpcr to thc valet 'and that
grow mcllow in his throat: thc watchuicn 'ylino w'0l,,il"i 1 (1 Il0l") l"c't: tlll"Ss crcamro addicsfcd you in thc strcct!
too, dicw thcni.clvcs up, ttlanciim ro- aru honotly cuinc bv I say, I dn, as a How Mrs Flamiimo'H docoivod'in hcr!
pcctfully nt Lord lluniiiigtoppcr's friond lathor, hopu it,' ho rcpratnd, with iimtin- this is thc last bit of work sho docs for
who, doubtlcss, unconscioii3 of thc im- nci" t',ilt pi'ovod ho had no li:pc whatover us,' Thcn turningto thc night-constablc
prPHsioii he had made. inrkcd uith l.-m. on hor subioct.' ho cxclaiinod, 'il sho won't ask thc j;eri-
guid, lackadaisical ntr his hcavy cold 'Ilounftly comc by to ho surc thcy tloman's pardou lock hcr up.'
chain and soals bctwccn his right thumb aro as I I'd show iu fneminulos if I was Patty thought of hcrhotnc pnor.ftrick-
and fingcr. ouly out nf thii dog-holo,' cricd Luko. on crcaluio. wliat a hoinc! of tho last
'And you chargc this youn" girl, Mr 'Bytheby,' "Said ihc night-conslable. Ljjrjn s10 was t0 pass bcncnlh a rool with
Curlwcll, with picking your pockct? at log' ''ally awakcnctl to tho pi'osonco lcl. tcad mothcr: nnd with this ihought
ol ivnucKlP .vnai is iuu cintrgo iigiiuisi la lcr lace, licr cyc3, licr voicc, slio
this man? What is your chargc, i-ir?' apDroachcd Curlwell, and in a tono ihat
i
I cannot cxacily say what it was that uiUMt havo matlc hiin soul-sick, said
hcap upon tho watch-hnuto floor, as proniptcd tho answcr, to Mr Julius Cuil- 'I ask your pardou, sir.
though stabbed to thc heait. In an in- wcll, but thr.t porson having placed his 'Iho chargc is di.-misscd, criod .ap
tnnt, Knucklo raiscd hor in his arins, and hand in his cuat sido pockct, raisod his lightly, tho night-cnnstablc.
rcmovcd l.or hounet, tho vcllow lii'ht of n cyelids with a slight uiotion of aslon.sh- C11APTE11 VII
i i :.. ti.,. . f .v tf.ifn
flifiiwrnt niiiin wtinfoi'or 1
IihouMht you was knoc.tcd down, W l.cn :Mr 1-lam.ngo lia.l la.riy crosscu
thc tlircshold ol tlio rountl-housc.lio paus-
.i i .i ; .i. ..i
TT . I 1 .. I I T ..!,.!. I.. .... l a U I' ilS llll Ul! auiL-iiiiiur "
ll.winnc Kinn ik'1 Ii l l n n i In nfi nar- 1 9
UH1 """V 1 " 1 . .' . I .' I
. , , . .ii, i. , ., , av ll is powcr inio ins uguru, voicu anu
fif.ii ni- nnil nn u'n llll III 1 111 llit! !1 11 S- ' ci
tako for nll 'tho wnrld and I that is, a
gainst tlio rmau I havc no chargc
whatover.'
'You may gn,' said iho night conbtabk'
adiling with it lccr, '-itid you may llinnk
this noble gontlcinon for his good nn-turc.'
Lnko cviduntly deemed siif.lt politcncss
... r
iinneccsanry tor tuKtng no uoiife oi
Curlwcll, nnd saying in a hunicd whisp-
cr to P.itty, 'just you wait a ininutc,
bo impatirntly mado his way from ihe
watc.h-houso.
toppcr's valet: hc was so rpspectable, su
ght-constahlo was now salisficd . wcll placed, and morc, hc was iu thc cs-
I'atty's slory was triif, nnd ifshe would tabli.slunent ofa noljlcuiDn, whofc Indy
'011-
Hero thc conslablo was iutcrniplcd, as
hc called it, hy Patty; for sho fell iu n
llaring lainp fcll upon hcr dcalh-palc, in
nocout faco; nnd a tcar rollcd down hcr
whilc check on thc rough hand ofLukc,
who, as though iuoltcn lcad had dropt
upon his flosh, staricd round, and wiih
i lookof pain nnd passion glarod now al
thc coiii-tablc, and now at Mr Julius
Curlwell. 'Yuu stony-hpaitcd vipcrs,'
criod Luko at last, 'tiill you lct iho poor
ii l dic will nonc of you gct sorne wa-
terr'
'Yes, it's all right, 'muttorcd ono watch
man, lecriug and laugliing, 'whcn tho
eidt'nce is fctrong, thcy always tiicsa
fai.it.' i
Worn out, c.liaustcd by thc aiiguish
ofthc previous days, opprcsscd by thatj
fceling of desolatiou which niakes tlie
work' fnr worso ihan vnluoless, terrified
nstounded by hor situotinn Patiy had
rcmained in a half stupor hcr inind and
scnses ninnboil by thc apalhy of miscry.
Thc words tho coustnhlc for a moment
called her bnek to consciousiiess, and
thr.n shc sank bcncnlh thc to.ture.
'Thcrc sho'll do, with n little watcr,'
jested nno of thc watchrnen, ns Lukc
sprinklcd Patty's face 'and if shc won't
I'm sorry for her; secing ns the pai ish
finds no hartshorn. I told you she'd do,'
rcpcated ihc fellow.as Patty unelosed hor
cycs, nnd, hrcathing licavily, lookcd
mournfully abi ut hcr.
'Oh, Lukc!' she cxclaiinod at lcngth,
btirsting into tcars, as thc iinplied accu
sntion of the eonstablo flashed upon her.
'Oh.Liiko!
'Silrncc!' cried tho night-officer, knii
tmg his brows; nnd thcn tnrning to thc
injured man Lord Iluntingtoppor's
friend hc brokc into a grm su.ilc, saying
'Now, sir, if you plcatc? Comc to thc
rnbbcry.-' ' Agnln Patty monncd, and
ngai.i thc night-constnblc roaicd'sileucc!'
'I I I cun't prccisely inake a a
what you cnll a criininnl cbargo agninM
that young woiuan in particulnr no, nn
dcrstaud mp not in particular ccrtain
ly not novcrlhcless. 1 havc bcen robbcd
a vcry handnoine family snuflT-box rob-
bed and kiiockeil down;or linockcd down
and robbcd; for i.ndersinud mo, I wish
to bc oxnct; vcry handsoino, gold inouni
cd, tortoisc-shcll box couldn't go with
out fingers with fainily crcst dolphin
with tail in his niouth, Latin undi.r it.nnd
sir
i i n 11 . ,iiti
mannor, aslteU ol I'atty, "wnat sue
lliounht would bccoinc of horf
Poor girl! th.it thought was thpu buy
at hcr heart that thought llifii bewildor-
,i i .... i i i....
cu ucr: sno anawcreu uui u wuiu uui
sobbcd bitterly.
'Sccwhaiitis to havc fallen into thc
hands ofa Christsiiu,' conliiiucd ihc fcalh-fr-incrohant
'IfMr Curlwell had only
prcssed his chargc, that woithy pe.son
being too Miodfst to listcn to his praises
had walked quittly on 'what, what could
havo savcd vou from oaltuin and Bridc-
wcll? Ifyou'rc not (iuitc lost to ahaine
'Upon second thnughts,' said Mr Cuil- iln(j vii tUOl you'll prny fnr the good uian.'
wcll, 'I doth.nk, Mr niglit-consialilc, you
had betlcr lct ihe gul go, too; shc may
amend sho mav rcform and for my
'Pray for Iimi!' cricd Knucklo. 'Wcll
mastcr, if you don't mako tho llesh shakc
upon ono's boncs I tcll ynu, as 1 vc told
oait, I pardou her I du, indced; so, L.()U ut!f0,.C) jt was ihc old fellow hi.nsc'.f
who insullcd thc cluld it was.'
'Silenco, sir silouoc! That shockiug
you'd bctter 1ft her go.'
Mr Naplmhtly, this constahle, ccrtain-
ly felt dcMrnus of entortaiuing the hu- habit you havc of spf.aking against your
inauc idea sin'go?ted by Mr Julius Curl- bcttcrs willsomo day tako you to Tyhurn.
woll, but as that philanlhropbt did not Don't I kir.w thc gcntleniaii wcll? A
K.,,.1.-Llc nrfrnmnnts hv nilier rcasons. man with uionev iil tho liauli ! A man in
iuva iiu ' J I .
vcrv currciit in the good old days or tho confidencc of ouc of niy best custom
nihts ofihc good old round-housc, Mr crs! A man with such a fathcrly look!
Napliglilly relapscd into ollicial vn tiic, wears pnwder, and cvcry tl.u.g rcspocta
and said he would ccrlair.ly lock tho girl
up till thc moiTow niorning.
Hcro Patty ontrcntcd tho constable (o
wait the retnrn ofLukc; hc would bo
lnick iinmciliatcly. Mr Curlwell also
joincd intho requcst, addiirt,' llint as the
uight was vcry hnt, and Ihc watcli-linuso
nnt pnrticulaily well ventilateii, ho would
wait oulsidu nntil he saw betior ronons
cither'to forcgo or press Ins chargc.
Ilcrc Mr Curlwcll dipt u cro.vn into tho
hand ofa watchman, hs lock of the door
was Uirncd, Mr Curlwcll sagnciotisly ob
scrvirg, asho stcppcd into the moonlight
that 'thcio was nothing so swcct ns fresh
uir.
And yct il.Oro ivas anotfier swcctncss
ivhich Mr Curlwcll lost no ti.nc cro hc
enjoycd; for ho drcv from his sidc-pock-
tho toitiso shell gold-mounted atiuiT
lix ihe box, bcnring thc dolphin with
its tail in its mouth, iho Latin undcr it,
and ovory thing propor tho box which
blc! Il is likoiy, eh?' nsked tho fuathcr
incrchaut, with nn iuvincible nir. 'As
for you,' nnd Flaniingo turnpd lo Patty
'as a Christian, I hopo you'll not want
bread; but not! I owe it to Alrs Flani
ingo 1 owc it lo tha virtuous young pco
plo about me you ncver eat anothcr
cruiub of minc.'
'I did nothing, sir I said nothing in
deod. sir I oh, sir! you don't know
what I havo suirercd.' Patty could stnm
mcr out no inore.
'Suflercd! And what havo I suficrcd?
It is nothing to havo onc's property llauu
tcd nbout in a rounil-houso? Gracious
me! if tho world know what had hapfcncd
to thesc feaihcrs, wlicro would bo my rcp
utalion nnd morc, wlicro would hc my
Uonncotion? Tho feathcrs now,' said
Fluiningo, 'n'r'ii't worth n groat.'
'Wcll, if thcy havc bccti tumblcd a
little,' urgcd KJnucklc. 'can't Patty put
'om nll to rights again?'
had such a laudablo lovc of fcnthrrs'
Thoroforc, Flamingo suflercd his belicf
to bc nici'ly halanced betwecn the valet
nnd ihc girl; botli might bc right buth
inight ho wrong. Flaminijo, was howov
er, one of thoso politic folka, who think
thc surest way to niakc poople deppnding
upnn them, bettcr ihan they are, is to
treat them ns if thoy wcre iufiniicly
worso. A workinan had onlv to cominit
somc heinous fault, and so cntirely fi-r-fcit
thc confidencc of his mastcr, to
loarn for tho firsi tiiuo what an estiinablo
pcrson t'no feathcr-inerchant had ouco
thought hitn. A man had only to turn
ihiof.to makc Flatningn narncstly dcclaro
that 'hc would havctrusled thal man willi
uutold gold.' Such trust, hoHCver, it
had ncver rcally hccn his weakncss to
put in thc human anunnl.
Knucklo, having said a few hunicd
words of comfort to Patty, folloucd his
mastcr, Palty, thcn, wiih qtiickcnetl
steps, lu.ncd towaids horac. Ycs, with
lightcned heart, shc al.nnst ran a!ong ll.o
strcet, gliding and shrinking from ciery
passcr-by, ns though di-eading sou.e new
iuipcdinipnf,' somc tcrriblc dclny, to kcrp
hor from a hoarth, whcre death nlotiii"1 ro
mained to gct her. So happy, so strangc
ly happy was she at hcr cscapo from the
dcn s-ho had quitted, so relieved from tho
pnralyzing drcad that tho last, last con-
solation wuuld have bcen dcnied hcr, as-
ur.inco of liberty, shc scenis to loso a
conviction of that irrcparnhlc micry at
homc; sho run once morc to fmd her
mothcr,baniIy for tho time rcnicinborin t,
that that mothcr had passcd away for
cvcr.
Tho bcll of St. Martin's tolls two, and
ntly, with swolen ces and anxims
bloodless face, is working alouc. She is
sowing souio piccc of dics, a mouriiiug
garmcnt, a piccc of deccnt out.-ide black
purohased by tlie sacrificc of oluiost nll
nccessary apparel ofthc very bcd-cov-cring,
for which in tho coniing winter
nights sho may starvc with uinter cnlJ;
sho is working, mcchanically working,
her face deid, blank with miscry hcr
fingers only inoving.
(What n hidcous vanity may lccr from
out thc ornaniciital inoui'iiiug of tho rich
what clabtiratc mockory of woo iu gauzo
and flouncc, botight ovcr fashion's coun
ter! but what a miscry on thc misery of
eath what sacrificc upon sufl'oriug in
ll.o black ofthc poor, bougl.t with uinncy
ent that is, solil by thc money bro-
ker!)
UUAPTKH VIII.
rU.NT.lIAL ST. JA3ILS l'ALACH. TUa
rnixcn or walfs.
:'Wcrirc Thce heart y thanhs fnr thnt
it hathjileascd Thce to dcliver this our
sistcr out of the miscrics of this sinlul
world "
'J'hus, in mcasurcd metalic notej.spoko
thc curate of St. Ma tiu's-in-ilu -Fields
wbiLt thc daughter Patiy could havo
scrcamcd in nnguish at the thanksgivings.
A fow nioic word!-- anothcr iunl anoth
cr look. yct anothcr now tho pi!
ing carth has hiddcn nll nnd tho forlorn
crealurc stantia alonc in tlio world. Tho
ast fcw momcnts havo struck npart tho
l,ist liuk that still held hcr to n bclovcd
object nnd .now, imlccd shc fecls it i9
in olcr.iity. Two or llirco womcn prcss
ibout hor turn hcr from tho gravc
and, gnrrulonsly kind, picach to herdcaf
ears that "all is for tho tho bcst,' and
that 'io mnurn is a folly.'
And this I ijnthercd from tho gosiips
who brnught back Patty to her dreary,
cmp'ty liotne.Thero.aftcrbricfand common
c.ousolaiion, thcy quittcti hcr and thcrc,
for a timo, tho rcader must loavo tho
iho strickcn, mcok-hparted feather-dresa
cr.
n

xml | txt