OCR Interpretation


Spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1845-1913, September 04, 1845, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023296/1845-09-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Hy CIIAKLKS O. KAST.HAX, l
Woodstock, Vt. S
B USINESS CAllDS.
O. A.I5UYANT,
IHIcrln nnulMi.Kroiicli.nnil Amerli'iin Drj finntii,.
W, I. (iiiiijn.iuiil (irncci li's.
Orockery . (II tss iunl Ilnrtl VVitre.
HtmStrtrt.
nYiTi.Tiisii sr,Al)i
oriAi.nrtsiN n.ouit, w.i.noons.viiuounnins.
AI.NIl t'llV'.TA.VN.Y 11V IIAMI,
FltlMTS.OOXPIKJTIONARV.SllMMIIItllKI.NKHANI)
ni:KUKsiiMi:NTrf,
oi:ithu. itiii:i:t,oi fomti. wnri'.vRvV' nnTi'i.,
fiiiti Mrii.i.mii, fJi:". II. rti,.ni:.
A. HATCII, :
At Ihc old Slitn'l lnlrhj occupied hj
j. ii. Tiininu;
on i nitsiv ri.omr w.i.noons wiinrtnor.Kins.
i'orr:iTinNAi!V,sii.MMi:i! ihunkh.ani)
l!IJnii:II.Mi:.NT!r,t:()NSTA.NTI.V ON IIANl).
r i:n riiAi. hTiii:i:T. 223
4.iri;sTi;s ii.wh.v,
A'hnlcinilr ninl "rl.iil.lr.ilcr ln W.l. (!(ioiN,'IV:iK,rnill
VVIups, At.,iiIhi, Stnvpi. I 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 c , A c,
! niioii sciLTd iiuui nr s-m i:ktki:i:t,
.Ifniifirin-, Vt, 1R2 lv
inisKrxAlri.AiTif ,
W A T 0 II M A K R It S I) .1 II W V, 1, 1, H It S,
lll'l'tnlTK Wlll rNUV'h llnTr.t,, t'HM'IIAI. KTKMi: r,
ll.'lirTlAIMIV,
'Mailiif iriurcT ol'4vi-r riinnns ;in-l Spci'l.it'k'i nnil Dc.ilci
in .lpwrhv, (Tullerv riiiI Pitncj (inoil
Wlii.lc-t.ilc'inul Iti'Ull, 203
'nppimuteU'hUncy's Ilotcl, Ccnlral Slrcel.
I1I2NIIY IIATOII.
T)nriltirrinuth nf Uninn l!all,l'lm Strrct,
T I s, rnrpK II. a x i) b n k K T I ii o N w n it K r. n.
rii.i.Tis"iT."wiNN,
taii.oti,
Sitme, door wilh JY. llithdall.
MICHAKI; MVKRS,
T A I I, 0 II.
Ovtr J. Collamer's Officc,
I 1 in ktriTl.
I',. W. SMITII, 7'f7or.
Ni:xr nonii nr.i.ow iinicic staoi: noi'sr,.
I.mllnw. VI. 218
AMOS V. WAKKKN,
dhm.i'ii in iiooTs.snnr.s i) i. i:Tiir.n,
All kunls uf I.ciihrr for silc clicip Uo, llnnt inut
Shnrs nf ovrrv ik'ii'rnitlnn.
1 rl'mi'Ks riilck HnnH. .-:,sn (!nir, prsnpil.Sn; Ont
npuol liuolM Irir 1, t I nl I ntlirr work III propnrllnti
U :S ril M. Sl'IIIII.T. li.'i Bly
D. m. ir.r.v,
M'lliiT nlthe hnprnvi'il llnh irt Wnmlrn l'iimp.
jj-TIip nhovp l'uinp- nnv .iri"intril Inilniw u Ii trrel it
n in 1 1 1 ii t wilh r.isr, np In n hiiiulipil pp.
TT ll firtti-iw I ruiti :i iliilaiicr p roiii ju I v al I rinli'il ln.
lliiinlnlph Vt. 23111
WIUTNI'.Y'S IIOTI'.I,,
Corneraf Klm tntl Ccntrnl slrccts,
Tl V S. V II I T X K V,
V.AULK THIUPHIl n:i: IIOUSK,
ii v m. jroon,
SOUTH SIIIH Tlli: PW1K. ilifi
ititK K stack uoirsn,
south s 1 1) n n i, a c k u i v k n ,
II v
JOIIN It. SMITII
i.unr.ow, vi. Hil if
A. V. 11 Y 1)1',
ii ii i (i ic st a i; r. ii n u s n,
l'rni'lnrsvill.') VI. 210 fini
lir.NUY ')'. MAUSM,
Hoi'fliiAsn Hkin iHixrnn, ai.o dku.iiu is cvmtucns
ami Vmimsii nr bvkiiv DE.niirriiiN.
C H X T 11 A I. 3TR R II T .
VVIT I' A: Sf'OTT,
1' titilf , 'iinl U.iler-ln ''ln.ir :iml fJ.it rhise-cj Tit IIkIpiIh.
CI.N Tl! VI. RTItl'.KT.
.KKIIUA JIITDIIRI.I.,
c a n n i v r. a x i) s 1. 1: w.n- m a k r n,
Minii h r it i:i.t. 116
'.HOliliH nSMKIt,
IftiiuVicKrfi ..inr ilmhr in r.nbinet furnittirr ul
r t rr 'Ificnptirtn.
l'li'!i.tnt Strrrt, 2IR
I) 15. U. !'.. I' A Ii M K 11.
Olllfc ln llif llrirl lilncl. iiiitilti! WhiliiiVs
CI.M'ltAI. sritm.T,
S. J. AI.KKN, M. I).
riivsici:i. Jixn suiwrox,
Oill.v iiipnllf Vllillli'N llnlrl.
DI.V II. II M MOVI).
i'omoman nor.wic I'luoTinoNnn,
lli'nvri'ii llii" .Mi'llitxli't ninl UpSi'npiil ('liuirlii'i.
2.'I7-If.
i.ivr.i.v sTAin.r.,
11 v a 1. 11 i:u t r a t; k n it.
Cnurl ttrtet.
COI.r.AJIint .V 1SAUIIKTT,
A t t 0 r 11 c y s 11 11 tl Conn-ollora n l I. n w,
Klm Strccl. 18:t
.1 a co 11 On 1.1. m r.n. J a m rs 11a 11 11 r.-rr
o. i'. ('iTa xlTi.ioit .
ttornoy nml Onunsollur at 1. 11 v,
CrntralSlrrrt, 20B
TRACV & COXVKUSK,'
A ttor 11 e 1 unil Counscl lor x L "
Olllpcovfrlhe Ilinik. Illni SIitpI,
I,. A. MAKSII,"
A I'TOUNKV ANI) COUNSr.I.LOIl AT T.AW
Criitrnl klrrrt.
1; nwr.v mjTOiiiNsoN,
ATTORN'r.Y ANM) OfUNSI',I,I)It AT LAW,
WOODSTOCK, vr.
V SIIIMR V A. Sl XI'.SII,
ATTORNT.l'S I, C O I' N S H I, I. 0 lt S AT I.AW ,
ll'tllillltti k , I't-
Jt0.11pcIii Ihetiinin lntrlv mTiipiril m llif "Uluj (JI11I1
iVr lliiini,"
1' T. Wmiinur.v, Mailir in Chimcrrti.
r. I M(nsn 23811
Nnv. 21, HH.
CAf-vTx riU'.NOif,
Jlllunicij ttnd Counrflor vt J.uw,
lMtncTonsvn.i.r., vt. 251
I. Y. IMCI1AIM)S0,V.
Morncv and Couinclhr ul Lute,
tVllSTON, VT.
251.
nfr.unucx c. itomuNs,
A TT Olt NK Y AT J, A IV.
luiii.ovv, vt. 157-l.y
.VAUIM'.N 0. ntr..Ncn.
jVTTO U N H Y A T 1, A VT,
miahos.vt. 235-',j
wAi.iniu &si,;vni.7
Mlotnen tnd VonnnrHors ul Luk,
nor.ii.Toy.i'T. 12.V11
11 ww.KKit. . w.jtr.un:.
" " rilOri. lMtTI,l-,TT,.llt.,
tlliiriifi,':oitniillornndSitir.itirin Chancrrt),
at i.vvmiM, vr.
1 r MirmN tlir Silln-rinr IJotirM ln I tie c 011 11 1 Ipp nl Culr
oiiln. r.i"c,Orlf.inninil Witilnnslnn. l.l.l-ll
IIUM'O.'S & JONRS,
TT0"N'''Y'a AM) C0UN"i;i.I.0H3 AT I.A1V
Vhchat. VI.
. V. Iiu S lor , 203 IjilliLn!l
uysTur.ivniTr,
Jlttorncy and CouiiMller al Litw.
HARNAHII.VT.
.r. a. iiawkins,
Alloi ncii ttnd Coun,cUor at Lttw.
"i iii.ciivn.i.i;. vt
" .r. r. di'.an'i,,
Alloruaj ttnd Couinclhr ul Luvi,
(!A VKNDISll, VT.
01
105
JAMr.S.M.fill.SUN,
ATTOIINHY AT l.WV,
iiiir.i.mA, vt. atfi.fim
SAMUUl.II.I'IUOi:,
ATT0HMI.V A N II C O u N K 1. I, II lt A T L A W,
WI.VDSOIl, VT. M1
ItICtIAUI)SONV NICIIOLSON,
Altor ney s, and C ounsr.l lor s al Law
Clifalpr, Wlnilor (Jimnty, Vt.
N RiciiAnnsoN. 80 A. A. N1CH01.90N.
IHTyVA l7l7lMJl7fiAlVr
ATTO U N E Y A T L A JP,
i.uiu.ow, vt. 181-ly
II. H. STOIJCUTON,
ATTO 11 A E V A T L A W.
Chester, Vt. 2 Irt
nr.oDCKTT 7"wiiYitrotiTir,
ATTO 11 J K Y .? A T L A If,
iurrirrx, vt nif.
1). C Ul.ODIIETT l) l' WtVHUUIII,
CiUKA'l' KNCI.ISIl j:iv
t IIH
COUGIIS.COI.DS.ASTII.MA.AiN'DCONSUMI'-
'J'lON.
'PIlH(Irriitiiiiilniil) rniicil) Inr Ciilitn ('niiplih,Alli
J in i, ii ti tl ('niiKiiiniiliiiii. U Ihr lliniiuliiii lliil-am n
l.ilo, (lisctifii'.l h ilit'i'ililirnli'il llr II vt-lt.tti nl l.ntit!
I;ii"IiiiiiI,iiiiiI 1 1 1 -( I ''! Iiiln ihc I'niii il Sihmx 1 1 1 1 . - iln.
iiNiii'ili,ilt'Miii'iiiiii'i iIciiit nl Ihc liiMininr.
1 llc i'l1-.icl-illlltii-l lu i ci-i-s of llils inivlli'liit'. ln Ihf
niic nt I'lilinmiiii'v ilht'iiiw, n i i ji 1 1 1 llii. Aiiicrlfiiii A
acin in Millniliij: inr ti c.-i i nu-nt ihc WnliSI' I'OrtSllll.i;
CA.SDS lli il fini lic Innnil in llic niinnniniu r-.ii.rs ilm
M'l'k It'lll'l in Vllill llllllPIIIV nl Ihl'l llllllllllll ri'inc.ll.'s nl Ihc
iln, iunl Ji.i o lift n kUcii np h lllc intl tliiiiisiiMii'il
riiKlt'liiiik, ns cniiliiinttl iiml liifiinililf. Tlif lliig'irliiii
llnli.iiii liniriiml iunl Hlll i-niu llif inn'l tlfpcnili' nl
t'.'fcs. Il lnin tii.tcl. niwtinni, Iimi n Hiitutliril i:ngllli
nit'ilii'iiie nl kiinwn iiml i'i,ili-lii'i cllcc.
I.'vcrj fmnil) in liic lliiilci l,ilcs linuhi l,c Mipplicii
ullli lltic-lni ii 's llniijiiilnii II.iImhh nf 1,11'c, iinl nnlv in
rniinlir.ii'l llii! ftmsiiiiipllvi! Ii mlnicirs nf llif rllmiili',
lntl to Ijo iii'tl ii-. ti pifM nl it' liiiili'iiii'liinllfii.i'snfciiliN,
fntislMpllllns nl lllnnil, l'.iln ln liic kiiIc iunl clicl, IitI
liillnn nntl mn'fiii-s nfllif l.imas, llmiicliili', Dilllcullj
nf llrrnlliiii", llfflif I'cmt, iNialn Suruin, lliiniritilinii
iunl CciiciMl Dcliilil), AhIIiiiiii,IiiiIiii'iiii, lltinpln; couh ,
aiiil C'rnnji,
ITSnlii, in liujsr Imllli'S. nl 1 prr 1ml llr, wilh fnllili
ri'dlons Inrllii' rcHDriilltiii of IIimiIiIi.
1: in U-l x. fnnliiinlin :i mii nl HiiIIhIi nml Ami rintn
ri'illllrnipi, nml nllicr ttvhlcnt'r, Miiiwiiik Uif iimi iii.illfil
metTila nf llii tirc it llnslNh llfitifilj , iniij lif nliUini il
ol'tlie Aizt'iiiit :r ilnilnii'.lv,
DAVII) I llliAIII.IlY.snluAiiCiiI fni lhf IJnllfil Slnles
I't Cnnri hlrirl, llnxlnn.
,(;,. -Wnntl.mck, S. .1. AI.IXN; M I pp II rr. (Tl.trk
CnllinsllnHinslni,, lVfl. .V S; Puri'llPll.nL PnlN, N. 1
lluriH; Uii.iiiiI, I) inli'li nml lli ll; llr.illlilinin', Diitlnn
A: Cl.irl.fi Rppii, X. Il..lnlui llivliv. a.1fi.y
TO.JIJ. TIU) WORLI) 1170 USE
i.i:atiii:i! i. a.nv mi:i.
OIL OF TANiN'IN, 011, LUATHHR
A .Yric Vhrmirul Dhcovcry'
Mtnl pt'nipl.iui , lli tl iMns itinl Iwtri utr cfinvprlpil
1 11 1 ii Itritlicr i) Ihr n-e uf Taiiuiii uMniclnl Iruin I'rit.iui
hitrk- Ar.
Wlieu llie fnrt'f nml ffrnsih nl lliu Tiinnin 1s woni
nill, lcnlhcr lipi-ninps iTin', i'ii(, iln, lint'lt , ernekiil,
cmutil witli ilrrmt, (,(.. 77."i, Al.l. KM)II . I'n tr
clnir llirn iw i, mtlitti, m.vvit.v, stri tri, smnntk
n, uiiil iriimvr all rriM.lh, nr lilNipr i rslurr llir liin
iiin. TIim .inl'iltnin Ihr It'-illicr nrvir run iprrhrilir
mtoiiiI liint's lnil lliowlmlc riitum til II urr 111 Ihl- nrliclc
llif Of TX.M. whlrli iipiuir.ilpx Ihf Iift
iunl hurilrsl If.illicr, il'li It.c lirrn iwnilj jrnislii n-rj
uiniuii ii'ium i'iimi) wiiii iiu lniiirs, ii iinpuilsui f.nrr
u lrfii2lh Ihul U nllt'i'U liifnilililu initll mpii. lm
rmnii Hti nl linlirr, in all ifprpls, wilh u ih lifhl u
snllllrM llllil pnllMI, llllil lllillif. all pnl u-r rnmlHttr tl ullcl
ptrficllif imjnn iutnUi wull P U lli lll.ilh linnl. whnfi.,
p iri'iisr-lnps, liiiiiirnv, Iihm', Ii iilihn, .1111I ln I irt all IIiiiil'i
m ilt o' Irntln r, yiinur 11 Hplemliil pnliii, i:rn hiylifr
llnu new Iruthcr Iiih, uiul i,i ti ti t ilwtli'inz ilh f:ii' nml
iliir.ilnliiv, in wlinifvri' iii'iuiii r Ihr Irullitr i ii-nl.
Tin;sr, Aitr. r.Mn.s.
Thnf whn ill nnv wrur old i-hnri, yroun Mlli coin-,
ri.io wilh nhl r;iirliir-tnp liiu'f ulil hurn, iunl
llirow Ihrin uu h.ilf ii-cil liink lllila lln imm hc. ainl
ull .tlinnt ihrm f prin! iluulilr whut i. ntrrnii'j Inr nrti
rli'M nf Irulhfi', ln ihrir 1101111' inulfiit. Inr wlril r
r.'irt', if llirtr pu jiiilh'i'Miif mi hirnn, lliullluy will nni
Iry 11 111 w ilufnvfi-j . i liuf im l;inrr. In usk nl Ihr 111,
llioy itrt Ihf nir.ilct cnMViri, uiul ur.ri' Inr nolintlvV
riMnni nr jci 111111.1111' Nim , iiriiilrnn'n, plc;ir uiirt Ui .
OTN'mhp cpiiiiiiip inik's wilh lliu 1 1: miiiiIu Kigiiuluiu
ol COM.SI'Oriv A (JO.
i.Mli-PMi ly. I'nrvilr hy l)r S. J. AI.I.KN.
rcrsiu:(!iuiiNo tiii:
Rl'a.Ul VOATEI) lMl'ROVKD
11 (1 i ii 11 V 0 (i 1 a I) 1 0 P i 1 1 s,
ron co.vsujirTio.v, (toi.ds,
niir.iT.MATi.s.M, i)Vsvr.i"5M an'd I'l'.vr.ns.
n 3 A V ! .VdlirtMI illl.'ll'kri Hitlir lllnnlhs W'llll p.lill llll
un Cnitah, 1 nl.iiri. 111 111 v Ulii"-!, unil lns nluiioril
liir.l ncil Wrislu'H liulniii Vrijrl'ihlr I'llU.lMitnrrw woim'
Wllll t'lllll -HI 'tl- Ul llllllllj t'nnlil lllll flfl p llllil hcllcM'il 1
I w.isir iti'inisiiin.itiiiii I nrnriinil t, i.m i llr 1 1 h s
S112 ir rnnli .1 Iiiiprnvfil liiilniu Yrciiutilr IMN, whifh
lc-lia'i il in hc ilili w iih in i ,las, nml hcln w llirlll ln
lif Ihr lnl i'fini'il 1 nci ii'i.l.
(iiioitfii; v. (ii!.,N(ii:ii.
i:ni)iiiiiii:i-,()i'i unil. ik'u.
IMlufl Iruin A.(i. l',n;r'h Irllf r, (I llpil
II ilh, luii. ')Ul, IM'i.
Tlie Hn ir Cn.iir.l nnli m 'fgf 1 ililr IMU mi m nt nif
rll wpll 'inil 1 v j; I Mlulm'llnn. 'I ir t,i ln'IU'r lli, 111
1111 I Iiiivp Iunl.
nlr:ii'l litmi l.twl li'irrrll'i Ipiiir. ihlnl
(Jnim.tii, Mn., 1'ih. !itl, 1H15.
Tlir l'llln whlrh ! rri'flvi'il nl ,fn Inn p ;:ivt 11 nrli nni-
i'i-.il Mli'.liirllnii whfir Ihfj h.iir I :i puic hu-t'il, nml
llir h ilc lin lirrn .iMiiiiliirni llnt I Ihoiiiitil lifht ln rr
iilrt 1111 ln bf inl llir ull Millie lilurn nl llirlll lllltlL'iii.ltf.
1) 1
llMiuot Irnni Win. I'.ickiinlVlt'IU'r. il.ilpil)
Mnlinn, Mifi. J1111. 22, 1611.
Cir, p nrliiM'il Is Ihr i:i 1111 nl Inr llif l.i-l 1'ilU. Vnn
II iilfii-r M'lnl liic Ii v lApif" uiinlln r nl,i.;iv tl or8 ilti.
illfV UIVC l,rnni I'lllitl It-tinll. 1 ll.ivt! Iln 011 h'llnl lllolf
lll.tll Ii lni-4 nml iln lin' wi-h Iti lir nnt nf llif 111 mlr iiu)
llvlruiT lii'ln Duiprl Tnfl A Si.h'h ii Urr, ilninl
Tull-Mllf, Vi. I'iIp. liih, li-IS.
Vniir l'tlls wrrf rtt'rhfil a lr il.i i!ifr, 11111I 1 liiivr
'.nhl (.ulnr nflhfllt. nnil iiln iM'il vnnif oiii'M'lvrs, 11111I
1 hin I. vri j fivorilile nl llicin, iunl Ihc; urr liki'il hy ihn-r
thn Ii if ii-nl Ihf 111.
Mr.l. 1'. SMITII, nl Rlnni'pslrr, lnlfs lli.it hi' lliu. mlil
ull iunl i-llf-8 iln. hnfi liiurr lnllilr i.tlflj . unil Ihr)
;ni' mii'Ii iinivi ri"ul i-ill-hioliiui llnt lic )iu ilclfiiuilii'tl In
.ii-ll 110 11II11 r kini! nl 1'ilk
Mr A. AlN'ii, nl I'nlinrr Drpnl, H.ilf ''lliul lif wih vrry
Ihukful iimi hr wus iippniiiinl injriil, u Iiu wilr
Iunl hreu 11 11 lintiliil ln t.nuif liuif, uiiil 11 hn nl lliof l'llls
iiniiii iliulrl; 1 urnl lirr, nKn thul Ihr) Iunl pri lnrini il ulil,f
wuiiilfifn I fiuri in llir tnw'ti, uiiil w'us iiitirrly nni uiul
1111 tcil innif iiuiiifili.tli ly wui ugeiil Inr ullii r nlW lnil
hlinlllil nnh ifpniiitiit lnl Ihfr.
llMiucl Ii mu .1. II. D.infurlhV Irllrr, iluliil
Iluniir.l, Vl. .I1111. Ilili, IPI1,
1'lrusr M'lnl 1110 11111111 iliii 1 h li iln. Smlt'i'i Hiisur Cnnl
1 il lllill'ill Vr)jrlul,lr 1'ilN, llio-r )lnl pnl 11 hnrl lillir
.-iin'i; .iri' iir.irl) ull Mihl uiul nr iiiilvt'iMil MiiM'ictinn.
Tlif nltiiM' uir nuh 11 Irw 111 Ihf iinuirriiu- Irllfrs wliirli
nro il.itly ri'ffiM'il nf llii) rrnl pnptil.uil) ainl Mici'fH nl
lhrr lnil) prplpiit iill. Tht')' urr Ihrhol iiifilii'iiif fnr
llir uhiif rnnipl'iinl lltut nif "nhl, iunl 111 rvm run' tlint
lliri h.ir liirn IiiiiI h,ir shi'ii uiilvprsiil niUHu 1'mi,.inil
shniihl hr kcpl im 11 f.uiilly iiiriliniit! h; tYprj nnr. Wu
only nk 11 lrl.il nl Ihrm In coimuiij ilt. moi nkijillc nl
llir Irnlli of llinp iisvrrlloiH.
Tlic ilin Plinns nml li'L'iilini'iil r., tnc illciiiti nci'Pinpiiii)
rvrry lin. JT'tp Ti rrnl., dfr lnn.
Nn ''Hi'j.ir t'niiii'il Villt ," piiii hc cciinlni' wlihniit Ihr
"liri'.ilnif ol Uf tle liiMhlnr, (1. IIITN.IAMIN SMITII, M.
" l'".',.ifnt of N V. Onllffif nf llfitllh, iipnn pvpr lnn.
'.,itc ,l,.i-nii..l i'M-Iii.Ivi lv lo Ihr Milc nf llll-i lill'illrlllf
Nn. K'l liii'Cliwlrh nlifcl, Nnv Vnil.,iilnl Nn. 2 Wnlrr
.Irn I, llilnn. -
AnKVTs Inr Wnnililoch.rs. .1 ai.i.i.a, .mi. h ouniniu
OI.lVr.lt IIAll.l'.V.
rrl'i'r miIi- ln ull Ihc vill.igu iunl mwin. In IhoiNrw
r.nill.iiiil Slulin. , ,, ,
N. II. No liiiM'llin? pttlill.iM urr iillnwnl In H'll llirP
1'ilN. 2-il-lf
TYSON FURNACE.
raAlinsiilihPiIht riisi'iit ol Ihr TVriON rntXAcr. nt
B I,l)iiioiilli Vt.wnnlili'fspiTinill) liifnrin Ihf I'nniKr
(lifiiilhiinil piiliiiin nllhf fsluhllpiufiit iunl t lif puhlif
snifr.'ill) Ihul thry liuvr iinwnii huiiil'inil coutliiiic wri'k;
ly lo mukp a lnrgr iiimrinipiil n.
Thcmost (ipi-oiI iKtttcni imhing Slovrs
(ln dn (lo I'ttrlnr tht (lo
aho J'A 11 l.OR 4 liO.VSTO VMS,
ingrrat vuricty, logdhrricilh tvmj vurk-
"J"f ?jouoU) esiiTvc,
CALDRON & I'OTASH KI'.TTLHS.
1M.OHG1IS&. MlLI-CU'JTlNCiS.
TluMiroprliitnrnlthcPKtiihlnliiiifiitliuvlnsiiliii'li ri'ilnr
.1,1. ,ui,,ii nml l.i'inir ik'inroiiK tolll.
DlK'i: lhf lnrff nlof k nf in.iiiiilui'tiirri nnw 011 litni'l, Ii
ilrliriniiifil tn ln rnliiff Ihr put'P i inr wurri, i"i
hhnrt rruilll, nr iinii.l ImrU-p my n fitiinnl full In 1H'
pnri'hinrrmn Pull nnil fxniiili'r. 'I lif lr lUI Ol.i) 1 1 It
XAlTllwillhp ln iipfrulron nn Wfiliifnluy nml Hnlnrihiy
nfi'iifli wppk.riiiinl'ianllrm rule iinnlily of lrnn.fnrv.li rli
orilcrnl'ur ull MikIh iiI'i-ut 0111 work iirrrrsiti'lliillyol!nt
,,,i JOSIU'H JIAUT1N. Anr.N i'.
.i,.,i7. "'"
"5 ORO",K1)SON'S HOW.
RUSriK d CIj.VII K V. Imvc lnil 1 ncivr.I n ljirSp
iiililltinnlnihpirlnrnifrnnrk nl Cnllpry whlrh Ii
"nrMly wpII knnwn" lu bo Iho lurrl nml I't'f t nHinrl
mcnl kppt "ln ilkern purlii nhniil licir I'nimlilt'rnlilr."
PRICES URDUCKI3!
1.I1H Pliilntlflplilii r.xtra Wliltp I.pml fnr
1 ii 99 h-iilchv lh krs nl Ii 3-1 Pinli nml ln lc
,.,,.,,,,, ...,-,..,.,, r .,n.l-,.l,rsl l,liicril Oil nt 1)
riil. iw flli, Al.it I'liill'll nml Kiirnliiirf Vnrniith.
SplrluTiirprntliiP Pnris Ortpn, 1'lirni.iP. Orirn nml Ycl-
I..,.. un.l nii.nH ...,i.,iu r..r uair nt mirprt Uiul eitnnnt
TIIURSDAY EVEWNG,
"Jr.i. trj.iriirx,TJmm, .
FniisiiJinnivjii.dr
8.3 W M
'H'llfl fi'k rcrrlvi'il ul llii-Nvw Vm-I, Smrr, n iirw
U .inilinciii nl, irh !!,. l)r) ( u, hhli uill l.p
-i.iKiuii. nninns mrn iniij uc Imintl
BROADCLOTHS. DOESKINS, CASSI
MKRIiS, TWKKDS CLOTIIS,
(lulnlii'nniii.,l'.tiil 1 , (iliigliiimh, Vp,inK, iniins Ac
i)iti:ss (joons consistincj oi'
Miiflni Dcl.iincs, I,:hmh, Mii.Hiis, I'iIius, ..'iiIiiiih, Al
iini". .ili.l Alpiii'iMs.
wum mm,
I.Mfe,.VIrliu,l Mn.iin., I'lii.l CiiiiiIiip..' lii-h, n Ihmn
I.UPP", IMl!lll2, "
SllAWIiS.v
""r''f!'''rw'!',V',V!'.1 M",h" 1 '" fJa-limiif.
1SONNKTS! MONXH'JVS!!
A nnv MM,rii,.,,t n Il,,i1,ii-,jt ivmvnl, rniHNlinS
nl 1 Inuni-p, lllnlV Mp nml Knil.inil.nNn K,!,!,,,,,,.
I'limi'i'H, T.tlii, Ac. Ar,
DOMESTICS.
M liltli M? I.o xnlil utv -lu itji. piukMIii!! r,' i:v,,.r-iMiiiinij.-l.-
It.irUells, nml Unninil Mi, I),,,.
Ilrillinss, iiiiiI Tii kins-i ul n! priT.
lliPAil i-filliri ki'.HpIiiI Inr pn-l 1 iv.irs . wnllhl miIIciI n
h itr nl lln- piihlip p.ninimg,., ii,(.,jj ,,.Mmulf i,.,,,,,
Ilii- isiiilili.luin.ni In i, u,ih-,.ii,,I piiirliu-HMiiDn (.'n.nls
ttrr hiMltii In i",ll utnllrinl, m ihH inMirlinnil 'n ihn
VHlll.niilltntl ul primt, wlil. ti nh , clvi. f:lf.. ,
.tll wlm mti) fiin. liinituiill. c. i .M().S
U'nnil.ini I,, Mu 2n ' ...
A 'l'.'. nrS IM'nnMlmv, mit hc liniiul ,i s.p,.i,i, s
4 V Mii liiH nt uf ihc iii'liint iunl inn.l l.liiniinlilp ,t wi-l
.Iiiiip !i, IH i.
GKO.K.MOUTm.V. "
9 7Hr0ITI.il 1 V l. n it i iiu. i.T...,
W , . ,u, V-fJ,n M , , V 0M '''
, 1, ",! p, "m.J," J" '"' """ l,u lrH ""
A lill'sr nssoi'liiirnl, nml rvcrvrnrii'lv nf
DRYGOODS GROCERI'ES,
11.111.11i) innnil 111 iij-niii.irt slnrr, Hhirh lir wi . '
i.JL laj JO
IIJPIIH lirpnicliu-r.l 111 Wiinl-nrfniiiil). (jull an.l nc
llrijpunipr, Muifli 12, Ihl.'i. o.yjn
CASII I'AIJ) J.'OR
XTOllK, II-JLg COMI'AXy.
lluiil-lni'k,.Tilllf ln, 1-1.",.
TIMIlMOMKTIiltX,
spinrrraviiLs, tua L'llls, purs-
C()MI1,,SCI,SSI)!!S,I)KX I I.SI IDunsY.KH
A1A.V T()V.S,STMI;MII:I)S AM) jr
UIA-:S. IMKOIiS, VSO.VI',
i'OWDHIl I'l.AMiS,
lliizor Mi'iips, lltillu Sruls, liory liiiifis, Tcu hh
Cn&tnr StnnDfi, Uittlona,' iJcvcii'i'ifnu
7'l EK.KUS, cj ;a 11 vj.sj:.' J1UX
.V6'., iH'
m.so (!i:ni.iim. As.ioitTMiis'T or
HOL!) ANI) SILVKR 'PIXINdS,'
VCr"'Tir ov llivcr scnral kiiidts" nf
& fp f? .n hr sifii rc .
w u 1 1 u J J JJ
VXI) A S.MAlir C'll l.VCKdl'
,u "-9
(Tllf nni'f lll'ln lr.)
t'OXSTANTI.Y ON IIAM) AT "5 ()!: S," 11V
KIJSSKLL ScCLAIiKH.
Wjoilslock, .liint! 10, 18'I.j.
C0NC01D llAILROAl).
1'iirc mluml lo hlM) I'riini rinifonl to llo.slnn,
HUMMl.lt AltllM:i;Mi:NT.
ON iunl nlifi' Apiil Ul, l'.ii'iij!i r Tiuiin. will nni
ll.lil), (tillllll.l) K fM'CplCll,) 111 flllllll 1 nn 11 w 11I1 iln
1111111111 .iinl l.iini'il.aiul X.ialiilu .inil l.nwr ll l!ililliiail,.c
Inllnwii
l.riivf lln.lnniit 7 A. M. II A . Jl . , nml 5 1 2 1'. M.
l.ruM' Cnllftiril ill 1 A. .M., 11 21) A. M., llllil 3 1.1
I'. M.
Tiainsl'i mn iiilrrmriHutp ,larc w II) l llll iinfulluwh.vi.
111' TilAI.NS.
1 t'iivr l.nwrll nt F.10 A.M., 12:."1 f. M.,nnil f : 10 I'.M.
" iNu.him nl 8: "ill .1. M., 12: l"i I'. M., nli'l 7 21) 1'. .M.
" M11111 liri-trr O..'1'i ,. m., I i.'W i'. M.. unil f-.' I'.M.
nr Iiniiii iliuul) nn llir urriMil nl Ihr ral.- Ii 1,111 lluslnu.
IIOWX TIIA1XS.
I.i'iivp .Mnnrliisli r 5 1-2 ,M., la-l p. M,,nnil '1 p. M.
" Xushllll 111 C 1-2 1. M., 1: 1) I'. M. llllil .1 I' M.
" l.nwi II .'II 7.15. 2 I'. M. llllil 5 1.2. I'. .M,,
nr liiiiiirili.ilrl) nn ihr 111 riv.il nl liic riiiK Iirin ('inirnril
'lhf M'l'niiil Iriilnfinin t'niiniril nrrivri 1 11 llu.tnn in icn
nn fnr I'.!nrti;:t'rMi,l;ikr Ihr ! n'i Im-I. Iiuin lo Nt w Ynrn
Tlirrntil I'liiiincli wilh lllc llmlnii unil M.iii.u ltiil
rti.ul, mi lliut l'.isM'iiut 1-1 nni) p in l,i lu Kt Coiiforil, Iln.
vpi hill, l!i'lnr, Dovrr uiul I'orll'iinl f llhr r wn) ti.nly.
.STACIl.s imiiiriliuirl) 1111 Ihc nnn.il til llir IIi'kI tiii.n :il
Cniironl, Ir.tvr h) v.n iniis rontri lur Iloplil 11 tnn, Newport,
('l.irriiiont unil VVinilinr; Inr I.i'huiiun iunl lliiiitiM iiIMmii
1, lllll 1, 111I lliiM'i hlll; I 'iin.'inii unil Oilonl; Mfi'i'ililh tlinluu
t'riilir Iluihor unil Ihf lulc .Moiiiituins. On Ihr hcc
nnil tlity Irnni llnitnn, .S'luii rritf II Itoyullnn, Miililh Imr)
.Mnlllpclif r unil 11';' lilnilnil f nnni rlill thtTf wilh llir
.Vtr.iinhn'il llnr ln Mnntrp il unil liy Mruiiiliiut unil Mnvcs
lu Osilriishiirsh; i(ui" iiImi iiiii Iruin HuM'ihill In Miin
hlruil fiiniuf ling Ihrtr w ilh lu;i's 10 M oul ri'ul. Niinirr
nns ntlifi-ht.tni'i funiii i-inti; w llii (hr I'unt'iiiil K.til Kn.iil
run ln Ihr prliif iplr luwim lu Nnw H.uupshii'r, Vcniii'til
unil Ihr Ciinutl.'ii.
M.irs run ilaih I'iimi I'ranlJii, ninlin, 5iiliprnliin In ihc
1 1 1-1 o'l'lni'k Iruin, ifliiiiilng allcr liic ;iriiul ul ll.cv.'i;.
1,111 1 1:1111 Ii 11111 llfsuui.
Mtlllf'IlAxlTilrii: TRAIN'8
Kllll (lllll) llh U'llowt:
lipiivc lliiilnn 1113 1-2,1'. M., uiul nrrlvp al (Tnnn.nl
Ihc p.iinr tM'iiliii,
l.p ivo Oniii'tinl nt 3 1-2, 1'. M.,iiihI nrrlvp nl llnhlnn 111
7 1-0 lliu ncu iiinniiii;.
rrrisht, riihl('luii,.'i.''l;!-frnnil Cliiin.SSrlO.
rii'lahlshniilil hr ilcliiiiTil nl Iknirniil, lloslnn nml
nlhrr ilfpnls 11 11 hnnr ul lrun lipl'nip lcuvlns, Id insilii. ip.
livpr) Ii) Ihc lirsl mirri iilinj! Trniii.
All 1' issciihV llii'.'flusr hhi, ukl hc nuirkpil, "llii! wIipii
viilncil ul inorp 1I11111 a-'iO, noiicc ilniiikl hc chrii un.l p
Iru fhurjifs puitl, or 110 rl.iiiii lur ihinnij!! Ins.s ln'joipj
hiii'hh-iiin wllllipiiltowi'il. N.. lll'lIAM.-iiip't.
Ainil 1. lf-1.1. 2f.l-tl
TIIIS DAY
ri:ci:ivfj) peii fsmv mosks,
AT T1IK C'AHII STOHK,
llll'DS X. V.. lli;SI,2 1" Ht C'rnlv, ,lo, C
jui f 1'ipcsll. (iln, 211 lilili N. , iln, -i pllifH rn
llruuih, lllhhls N. Y. iln. 1(1 Whi.ikf), 20 I Q ninl l-li'iik
Wlin , G Ikivcs d.irrl, iln, 0 llitskfls ('h.iiiipnimi, 1 llo
ps II. II. Susni', .'1 11I1I1 I't. iln, 2 llh'il. N. O. tl", l.'f unil
Crif.li, iln. 15 ll.igs Ctillt p, O. II., Y. II., 'inil II. S. Trn,
r-'.nl. ail I). 1'. iln llniiir .Viill, ln tlir Ukl., Ihi-lul, uf
lluir, 10 llnu'h- illll'crent iiIIIIps Tnli.it'rn. Ill iln Olivcs,
.Mulrrril,l'p. Siurr, Iln unil Ki'C Hhihiis, lll'k uiul Yi l
Inw Bn ill', S'llinnii uiul .Muckrrrll. C01III1I1, t'ust Slci'l nnil
Iimi ,ulinvi's, iln llnn, Ikil Cnrili, ('iilnpliur, Af Ap.
Olirnppr, 1 111111 crr. II. V. Itlt'I!, Agtul.
Mny,!i, Hl'i.
T(!lllllirilll('(! Ilousi!,
rHMIM SI'USC'UI lllll!. Iih npciii'ila Tfiiiprrunfc 1
a llniiir (unil Iiu will kup nn olhpr,) on Ihr Knnlli
iilp nl Ihr I'urk ln Wnnil.liii'k.wlifrf 1'. O. .M.DI..N, Imi
liili ly kcpt 11 iiihli!llniiip. llr hnl.rll Ihc p.ilrninsf ol
llin-r whn wi-li nnt ppki Iii Ihr Ipiiipirunt'p fiin-f, uiul hc
wnl fiiilniMir loiiiciil lliut iutroiim!r t U' cMmt nl
his nhililifi. Thr liiiililiniri urr Fiillh'lrnlly r.ipiifliuis 10
iiifoiiimoil.ilp Irintllrn uiul thcir Irunii ln 11I1110M nny
rMriit. 'lhf hiih.riilitr Iniliilnt'H 11 hopr. lliut il will 1101
1,.. nl.l. ns ln niiiiti fitsfh. lliut U'liiiicrniiPf pctMik' fiiniinl
ulfnril ln full iiinu hiin hy ri'in-nii nf Ihr ikllrknt nci nm
iiinilullnii, nnr Ihul lif c.i'nnnttiiriiWisiilllcieiil nrt 1.1111111,
il.ilinni Iipciiiikc tht'rr iino i iihlmn tn nippnil il,
1.0VAI..M. W'OOI)
HiHiiUt ni'k, Vt., .Intif Ulli, 131-1. SImII'
TO TIIE I'URI.IC.
niivim 11 VllWTON.mit'fPh'.or In .1. iNpwlnn
L fnrini hin iiiiini'iniii lHfiiilslii Ntii-wifh nml vh init)
ihul hc hus rcliirnril l Wontliloi'k, whcru Iiu will innn
linvu nn linml u I'onalunt hiipply nf iurilirinri nf hl.s invn
inuniifiipliirp.
-n, c,.,.i,,h,ii,u hcrclnl'iirr niili p of Ailllltcnllnll 111
tlifsf 'pxi'i'llfnt iirllflri, Inrniprly iirppurcil hy l'll'"'Jl;
1,1 .... III I.... ... Il.n .ImI.I
iii ny now l'Cllcll Ilin.c iiiiiithipn win .".j '15
' ''rhp nliovc nipilii'lnfs urc nnlil nl l)r S. .1. Allin'n.
21C If.
"lArlll PA1D inr VcaUklin.
, J
joni. uato.v.
Jl'oilstunck, Aptll lOlli, 18
. .TT.rr-.r.-,-
If.
HARAGE S1IAW1
AWIib N. AIAxMIA'.t..
I T) AIIASOI.S, Pnnnoklti A Stin tliutlrn fnr kuIp hy
i i ii iitur
I
SEPTEMBEU4, .1.845.
li.XTRACT OF LI'NGWOHT.
'i'in:uiir.ATi!r.Mi:i)Y roit
CO.NHIT.III'TION A N 1) r.IVIilt CO.1I-
IT.AINTS.
TO THK l'Uni.IC:
Thrrr U llnt ronin in 11 ih'umhuni'i' ,..lv..rii. ni .,
jiiililh liic niiinri'uiH I'rriillf UfMil fiiir., lnil ihr liivu
lnl i" rilriiiil ln u iiirilifiil piiinplilcl lo hr huil ol nnv nl
Ihr AgrnlH 8111111. prnii us wr ,irr fnuiiuiitlv'la)'
IiiS lulnrr Ihr piihlln iiinii univiiiir ull Ihul
nit. i.Mtnoifs i:xtii(;t or i.u.MnvoitT
i-i'l I iiifiliinif iii ihc wiiilil ili.il wlll Iloli.i
uit prriliMi-fil in Oniiiiinipiioii, l.ivcr Cniiiiihiinn, nr
Iruilhlril wnh Cnillllll. rnl.l... n.lhiici nl , .1, ,i,i,,,. ,.,
bl'vul, 1'iitn ln Ihc iilr and clicii , ihlll, uiy 01 Inr illiiuq,
llaliliifi'i .tciini ihc c'ldl, p.ilpliul nl Ihf hrtrl, lnnii.
fhlln, Ihinil 1 ninpl.iinH, nml ull itlll'fliniH ul Ihc lnil.
lliniiur) nriiiH. Ifllnsii 111, 1 nillh'irnl, wc Wlll li-lci
1111) iniij In iiihrr-i.wliii (,u Ihr ilulr nf Ihr iihnvr) urr nnw
iiniis ihiiiirlii'lciiiii viirieij ol iuoir.ii'lul I.nnsiuiil l.ivcr
( onipliiinis.
All Ihc ri I'lllli'iiips slinw 11 In liic Pitlillr , jirme rnncln.
-ivt I), ol,f lliing Ilm Ihl) Vi'XCllthlr r.Mrui't nf I.iiiik
wort l ptN.r,si., nfrfrliiin pnwclH, in hc.ilin; lliu luna
unil ii'Klniiii piiitk) in iho.n whn wrrn Mipior,l In Iiu
I it niiil.iu;. iuiu ihr jr.iU'i tncr ivcry uihrr iriniilv, nn
I'lfiit nr nifiilf rn.
Anil v.li) iiil Il is 11 iiiiilli'.lim Hi'it K nnt ihr work ol
n ilu)',lhc rniiipiiiiinl of 11 ilrn hlinp, Imiiig mil) Inr ili
ol.jt-r-l 11 Mr. s II I'l'lllfil) Ul.lt liU'h H fVislfllir
li'imi 11 inirp'ii Miuri'c, 11 I'prtuiii rmp lur rniiipluli.is ul Ihc
lnns, unil ull ihr prriiiniiiinryi()iiipiiinHnlroiiiiiiiipl
limrl,rr), prnh.ililv, wtillhl p'll llrw lllp illln 11 vkrlrlnli,
liromlril Mni wnnlil hclnwc H; ut li-.t-i ihr iiiM'iiinrs ol
iiiiip ol llif rt inins poiiilur iciiiiilli"! woiihl iiiiliifr joii
111 hcliuc mi, il po-Mhln. Il is to pnt ln lhuiliff olsiii h
-tlllfu rruol) ipiiIIj nl ll-r In inulllilllil, tli'il liic Vfjclu
hlf llvlrni't ol l.iinuwiirt wus 111 nlc.
TIip Miul) nf rurs, Ihu irnnu llnn nf Ihr liisiTillcnls
Ihrir l-ll. rl lipuii llir s; slcnis, unil llio liip nl ili.pii'se ill
niliciil-i ull ihiM'wrir ln Ihu "inimlS -j i-' ,1 ihc plnsi
1 nni whn Inriiifil llils mrilii Inr llr knrw Ihul ln luiikr
minr ii'.illj iimIuIiis 11 rcinrily, hlmly iunl nlitrulioii
m ip nn cKs.ir) .V luihil 111,1 K, ili-Milc all lns iiiirniinp to
ihr piii'inr. llr ii n sii,'i'fir,j llir Vprtulip IMnil l nl
l.iinwiii hui inkpn its snmil, nml lir)niiil lliu Ifiuling
llli'llli illcs n Iln. prrifiit llinc, lls Ihl, nlll Irilf PIMillP'i-
inr iil 1 iiniiurv CO.vsr.Ml'TlOX PM'iul! 'I lns Is imr,
unil rrrliiin; trnr, htrnil-r MM'f plililr nf pinnl: rclluill
lu iviii-c in pnwrr uiiil ils ibffiili , iii s.ivin;; liuiiilrciN
Ii 11111 tlrulh I'lltllllit lir follltnMllfil.
f. .1. KOOSr.VHIr. Hnlc l'lnpriclnr,
K 1-2 fffilc m. Mlriln, X. V.
Ain: r S. .l.AI.I.HN.Wnnil.'.inrk', I.'. Tiiikhniii.Hiif-
'hii,.l C. II kn, Wlnlr liivcii (i. I.Mllill, Xnrwiflij
V. Dnwnrr, Sh'irotr, II. 1'. Xrv.ins, Itin.ilmn. 2'i3-ly
TItOM New Vnrl, nnil llmlo'i. urr nn huiiil ul !" or f,
I lllll iMiill" iill lulnilh ,111, ul Ihc Mll.ilk'sl nrnnis.
.lllll
, H15.
Silvfti' Pliilcd Caslors!
A '' r "r H, ' lir) nn) . nikiuU' n i'nr pnrr Mlvpr, ami
l wr .ulvrrli-p whul ihr) urc. Ihul pfiiplc m n not Iiu
ili'..iliilinl II ihr li.ippin ln gpt ihc rrtl nitii'ir. Wc
(iiuiiulullnril Kisiiup ihriii nn Inr nnlliins, nml if nnt iks-
I't -f"l "I triliniih lhf) will hr rcluriii il InPi.ri Oniu r-
iinhnln llir S'np Silli wnpllns, w-lui'h iwll n'lilun Ihc tir
iiv.il ,. lhf n.irs 1 1 ii ti i liuintiiil.
Iiini 17.
Ol'lNKIIM (! Si')lhr htnnr, A Irn linvcs Inr miIc ul
li Itnnr) pnipi. Al-n I'iiIIi' .Vi'vllirs. Iiiinp-
snn'i, I'uiiiit Sii'iilih, .M llli'i "h ll.'ikpn, llii) I'nrk. Ar. will
lip mlil ul Ihr Inwcal pni'p hy a, rj'l'P. Ml.NS,
.lnl) 2il hl",.
UiAD"lIPH"
fnilll SllllSOIllllllli ciinllmich lo iiinniifirltirp l.n'nl
J. Aiilnlili'l uml lll.n h Tlll l'iliil.s ul Im n,HihiMi
Iill 111 ill lllll llllil , Vt,, wlli'lf lic will hill whnh'Mllf llllil
n-liill ns lnw ns n.iii hr puri'li.iaul ut tlll) nlhiT niiililisli
inpitl in Wiiuktir Oniint) .
'I hp iiluiM' nrlii-Irs piiii hc Iiml liy lippl) 111" In PIIII. O
II ITCJI, Wntul.slliPk.
WIWSOX MlWCOMIt.
II nn ti.l, V',. .Inne 10, lnl,7. Qt'llni
EIDDLE nOW'S!
AT 5 OIL S, ptt cltt'np llt'tl lhf whrtle unilil nnv n
Im )ili'liii2. miil iiroiItirhiK MnntU ifi.it will rvfu
CilM.'l l'f I'llllC llllil tttlll 1t !jllU't! illt jlH . .llllU'
Jv.'ll. J)0'AS' Vlh'lkTAHLl-: jia'iJTjm-
10 KUXIll.
'piiii Kirnl Xnrlhi'iii ipinril) fnr Onnsiiiiipllnii uiul ull
L ntlifi ilii"iipi nf ihr l.l'XCS. Tlip tiup iriillpil up
jinl MiPPi'h nl whn Ii i wpII knnwn. Il i llirtrlnre mi-nrii-h-ir)
In puliii-.li Iniis tiilmiiir .nlvcrliicinfiil.i'iiifnii.
lu lintn irrnpniiiihlr .iiiiri'cs.
llnn hp Iiml nl liic Iultulii9 ii'jfiils , 'iinl nl Ihcni oul) In
th" nriiililioihooil,
K. I, AI.I.IIN, V.'onilslork, Olivpr ll.iilr) .Snnili -ni)il-hlmli.
Chs.'l'iiikh.iin. iliifhifii Villnnr. II P. Nt'Miih
A t'n. Iln)nilnn, J.U. Ilinuki. Illillloiil 21!lh.
I.EAD IMI'E.
'piir.'S'iliiprihpr niuniil n'liiri'i . 'inil krrps rnnituiiih on
J lnnii ul hli shnp ln SprluuficlJ, l.p.ul Pipr nf iliu'cr
i nl hirs Irnni 1.2 nn h to 2 ini-hrs, wliirli hr will llirnMi
ut lln-inii prires wilh tlic ailjiliini ut Ihr rn-l nf licilil
2",i,.l.m JDII.N ilOI.MIlS.
pTprlusliflil, .Miinh 2Hli, lrn.
SILVFJi .S''OO.V.S',
Oi' Klcaaiil tadiiniUIilk Galors.
r 0 111 ulliicil iiinnlh-. fi-oin thr ik llriilr i-ip.lt 't inniilh
1 nl thr hrllf, tn llir ln. ui whil futh lns "li'i'll'' in u
liurr). Ow.ii" ln millinin tif uihrr Ihiiijjs lliut wr liuvr
in nnr hhnp, wc shull h ir In Ihitiw thr uliovf nl lii-lrs u
wn inilris ilicy urr ih-piihcil of un Minn. Ati) lit.il
tliitl hin .i litllr ''alkiM'il !ii nlv"" Inru'hiiiiiirlnrtliuiiiirr
nrli Ic,'' will Iiml a srcat cltuni'r ul "i nr H.
Jiinc 17. llll.SSI'.l.l. .V rl.UtKi:.
1 ! IUTE (! 0 0 l)S. I VIII (1 0 0 l)S!
EXi'llA liiic ami iiiciliiiin iju.iIiij blHSS MU81.1X
fnr ilrr-it's, pii iip.
Jihnp l.iiwns iln.
I.ui r ililips iii li-iii.l-nliif it)lri, B-'l whln nl 2') rH.
I'l.tiil uml rhrcki'il iln., ul i'iiiull luw prit-f .
i'laiiiril Swiit (kirliiln MihIiih, I'hft'kfil Mn-ttii,
iln Diiinlvn Cniik-il, Milpi'i, Ar. IC Jiisl rr
rri'.l,h ' C. DAXA,.lli.
.liih 17, 1S11 , 272
JBoliinic Mcdiciiics!
A OMiXKlSAI. ASIOUT.MKXT of Tliniiipnnl
Vl nml nllif r Ilot.iuk' Mfilii-liii'i hnlh rrmlp iunl pir
piupil, htinplp uml pninpniiiiik'il' is PoiKluiilly l,rpl fnr
nlr h Ihr hiihsrrihi'r, nt his rrsitlfiii'p, hrtwrcil lllc
MflhnilM uiul llpliPiipul t'lnirrhrs.
Tlir iihnvf Mfilit-iiii-s w III hc i.eu-ly nnt up tirc niiip.-mlcil
Ii) hiulu'ilr illrtrlloin, ninl wurriinlfil gcniiinc.
(' il i'in. 'I'n llinic wlin arc itoirnui of ohlniiiinsiiiirp
'i'lioininiii'in nifilit iiif.s, I wuulilhti hpwurp nfwlioin you
piiri'h,i"f. iih iIipv urr Irrqurntl) iiiliillrr.'ilpil wilh wnrlli
lrsi pcriiifinus iiml puihniioiis Hiihsliinrt-s lur tlic purpnir
nlspi'fiil illnn nr ol liringli'g lliosi'inviiliinhlprfiiifilifn 111
liMlnrrpiitr. A. II. IIAMMON1I.
WuuUtni'l!, Nnv. 23, IRI1 2'17-lf
(lluioseiiiiiirs Aniliiitu Diilsitiu
ITIOUTIIK ClJllI'lnfnll klmlsnl wniui'ls, ipr.ilm,
' lniriii.pniiahi. snre luiisi, Ihr innst tk'hpcrnle pllfi,
nli ih,',ini:ili-in nl all klmli. Il wlll prcvpnl Ihc tnnlh-
chf, r-nlorp lor,.nl unil prrl-lifil lnnlis, hlllljniiili, 111111111
ss. Ap., .tii.l piiii Iiu tlppi'iiilcil upon ln nlicvc nnipnrhs
ln ull piiii i.
'I'ltls v.ilii.ihlp iiii'ilu'lnp hus liri'ii ver pxlpiisivply uspil
Inr i ip lint iimi i pnrx, wlnlf ils iiifipuiii" i'piiiiiiiiI, ll,p ii-
iiivprwilnillhliii'lion II 1ms jlpii, iiiiJ Ihc tfntiinoii) nf n
irjn iiiniiiiiitii' ni imitviiiuuis oi iiic iirni hiniiu-
1 1.,,, in 11,., rn'iiiniiiiKv. whn Irivu lisinl nml lnftllllily
I pr0Mi s I'lllnir) , kIiiiw tlml II ncrils nhl) In hp 11-etI In
,,oif ils inviilliiulilf rxrrlli nt'C( iniktil ull wlio h.tvp pv-
,.r n!,, ihu ImiIhiiii, prizp II sn hihly Ihul Ihcy wlll nnt
IC inJiKi'il im.lfr uny I'nnslilfr.ilinii ln 1I0 williniit it. Tlif
II11I11111 h.n iillrnrlcil liic iiiirnllon of iiirn nfM'irnpa nnil
i i ii.iiu iuiu
l'hhlfl,nih' nml riiiriiions nf lliu sirnlril.ilfiitlllp iiniuirr -
nirnti, "nn II llirir iiiiiiiulillfil npprnliiillnii wlulr iiiniiv
of Ihrin lu ililk'iciit hrrtiniis nl Uip (nllril Wl'ilrs nnw
1 iiu' il in llif ir prai'lli'f, nml luvc uiillini7iil llir puhlipu
i,. 1 inil nl Ihrin rrlinr.tlPii.
AiiiCIII''.KSr..MAX'S AIIAHIAX 1MI.I.S, n
valiiiik'r iupilicliip Inr nll lnlllniu pnuipluliiii, Ap.
JT Pnrt'li"1''"' "Im'iU lit'inlic lur Ihu Irnu urlirlc hy
uln!! liic wholf iinnic (.'lii'fhfiiinn' i Arahinii ll.il-rim
. .... ,.,,,.. ,,, i ,,. l,.,,li
. wr'iinn prnSs Ihc iirimpil illrcctiuni on Ihc wruppcr o
CMTV hlltllf. OUEC11.MVN.
i'nr S.ilr l v
S. .1 AI.I.I1N, Wnotlntnpki H. M. A- S. It ftnpkor
Ilnrlhiiiii. l pnrnprip, N. 0- llultf, Chelsea, .iiiilllirnnsliniit
llip pniinlry nniprully.
237-ly
V 0 0 L.
I A PITtST rntr nssnrtnii'iil nf Ilroitlelnlhs, I n.tlmrrt".
A Siiiiiiittiiimi mncr (!nn,iH win hc pvriiiiisci i"f
1TTIST rntr nssnrtnii'iil nf Ilroitlelnlhs, Pn.tlmprt".
VVoiil.lfnllVreil.nnn.nnil.hPl.l
llnr onlrll" lin- rnrnp nuu ' ' m-.i.-j
, eiPr n I II.VS IlA.NV.Jn
Kuv
T H E A G E .
I'riiin Ihr Npw Yoi'k S1111.
ItHSKNTA'J'ION OF PIiATK TO TIIE
IION. 0. P. VAN NHSS, f-ATE
COr.I.HCTOR OF TIIE I'ORT OF
NHW YORIC
At Howfird's Ilutcl, lasl nvcniiig (Aug.
-20 pursuant lo pitblic noticc, n iiumei'
oiis niciitiiin; of ihc Ofl'mci's of tlic Ctis
loins, nitli ninny pnvulo ciiizcus, and scv
crul distingiiisliod public clmnictcr.s, ns
scmblud to wilnoss tlic prcseiitalion ofn
supui'l) sei'vicu of platc, nf cxquisitc de
sign iind woi'kmaiisliip as a inoinoiinl of
lliu rcspoct of liic odicci's of lih dupart
nicnt, fop his "official, political and pcr
soikiI chai'actcr." Tlic platc was display
od in tlic spnciotis dining room of tlic lio
tol, and was nnivcrsaliy ndinircd. lt was
inaiiul'acliired by Mr Gci'adus Hoyco, of
Urcun strcct, and cost ppccitsely 1 000.
It consiKts of a mnjriiificeitt salvcr, uni,
ti) o cmliosbcd pitclicrs, tca-kctilc, tca-pnt,
sugardjowl and scvural otlicr piocrs, all of
solid stlvcp, riclily and taslcfnlly cngrav
(.'(1. Each atticlc exccnt tlic salvcr. cim-
lains tlic in-icription. "Pi'cscntcd to (Jor-
nnlius P. Vuii Ncsa, on his rctircincnt
IVoin tlic Collcctoi'ship of ilin Port of New
York, hy tho Ofiiccrs of hi-J dnpnrtincnt."
On tliu salvcr U cngravud tlic longcr in
scripiion, "To Oorncliiis I'. Vau Ncss,
011 1 1 is rclircmont froni tlic Collcctorship
of tlic I'd t ofNuw YTork, ,hy l.st, 1 31."3,
this salvcr and scrvice of Platc arc cor
dialy pi'cscntcd by tlic ollk'crs of his dc
pai'Uncnt, as a incmoiial of thcir
i-cspcct for his higli chaiaclor and talcnth
in tlitit as in evcry previous public station;
of thcir cstceni furhis patriotic carccr, as
a Dcmociatic Rcpublican, and of thcir rc
gaid fop his gciiorous ualitics as a man,
Aiigusl 1st, i:M;V
Govp.rnor Van Ncs3, siiiroundod hy a
largo body of his pcrsonal fiicnds, and a
ntimber uf clcgant ladics, wliosc prescnco
adtlcd not a lutlc to tlic gr.ice and hcauty
of tlic sccno, wis tlion ahly addresscd
by ficn. Ai cnlai'ius, nn old and I'cspcclcd
Damocrat, ihc chairinan of tlic prcscnia
tion Coinmittcc, wlio with nliont two hun
drod oflicers ofthc customs, i-tooilarouiid.
i Ic tlicn rcad tlic following Icttcr tuldrcss
cd to Ciov. Van Ncss:
Ni:w Voitic, Angnst 2 1 s,t, 1815.
Dcav Sir: On yonr retin-inont from
ihc Collcctorship of tlic PoitofN. York,
an carncrft dciirc was vcry gcncrally c
vinccd by tiio ofliocrs of your dcpartmnnt,
to avail thcmsclvcs of that cvcnt as nn ap
propiialc occasion on wliich to ofTur you
sonic cprcssion of thoir rcspecl fop yonr
on'icial, political and pcrsonnl characlcr.
Tbc fccling bcing sponlancntis tlic oppor
ttmity was icgardud as urierpiivocally sig
uific.int of its disiiiterostcdncss and siiicor
ity. Wliilsl, as ofllccrs linder your atithorily
hc liad hccn dnily witncsscs ofyour vig
ilancc in supcrvision and pcriinaciiy in
disiplin qiialitics at oncc iiivaluablc to
tho public scrvice and gratifyiug to all who
parlook of tlic scnsc of duly uhich ins)ir
cd tliem otir rcspcct lor your official
charactcr as unalloncd by tlic iniposi
lion of any unrcasonahlc or huiniliating
rcsiraini upon our unconiproiniscd privil
cgcs as cilizcna. As Dcmocratic Rc
piiblicnii3 wc Iunl bchcld with parcnlal
scntiniciits, your frank, dircct,o)cn-hpur-lcd
and opon-handcd co-opcration with
tho (icmocracy ol this City and Sialc, in
tlic lato Pii'siilentiiil Elcction; and also,
the sagacity and lact ith uhich you Iunl
proviously laborcd to afi'cct that hannouy
and uuioii bctwccn cvcry scct and faction
ofthc paity which so happily rcsultcd in
unaniinous and iriumphant acliun. Nor
wepc wo lcss iinprcsscd wiih tlic broad jus
tico and, thcrcfuro tho wisdoin of your
policy, fop pfcscriing that unauiinity fnr
tbc futtirc. liccognizing thc claims ofno
p.ii'ticulur cliquc or coiiibiuaiion ol tlic
party, to any special monopoly ofthc of
ficcrs tiuilor your jurisdiction, you appa
roiitly strovo to uphold tho sncrctl princi
plcs of frccdoin ofopinion and choicc, a
moii tr all truc Dcmocrats, lcspccting tho
protnincnt mcasurcs and caiulidatcs of
thrir party, by nn clavalcd impartialiiy in
your a)pointnicnts to officc. So fnr as
our obscrvation c.iahlcd us to judgc no
applicant was rpjcctcd and uono prcfcrr
cd, on account of his liaving actcd with
ihc fricndsof eithcr ofthc public men who
wcrc popularly naincd as dcsirablo nom
inccs of tho Doniocr.itic party for liic
I'rcsidcncy. Vr do not fulsoniely ascribc
to you nn exoniplioii from crror, cithor in
- , ,
i i-niir niinoilltlllClltS OP 111 VOUf fCIHON aib 01
J 11 , . .
retoiitions; for to this no man occupying
so diH'icult a position can hopo lo nttain,
amid thc eoullicting: umpiragc of opiuion
which surrouiuls it. Rut we awarcd your
purity of intcntion, and nnoblc nnibition,
to cstnhlish thc grcnt principlo of pariy
IVcoiliim which wc havc mcntioticd, in on-
iinailliill II RRr.lnrllin ( CIIO I1 lai 011 Ullll
proscriptioii. ln takiug this exaltcd grounds, m thc world, oftnic fricndship, or of
i" i "
vnu fuithfiillv rcnrcscnlcd.aa wc coucctvo,
, ..i: nL'M niNnnil mnst noblo srnlimClltS. ill
iic U'UC, 1IIUUCU lliu tivow mi iiuiii. i m uiu,..v...
' '
5 Vol. VI.-No. 77.
i Tiiic 1 ,50 iiiAilvaiii'c
jffltMmir V- f-ywr.wvt T7-.ii mnrn -.rr... n-mi tn
prcscnt admiiiistraiion, as declarcd iu tlic
Washington Uniou ofthc 11th inst.
"Tho adiniiiisiiiuitiu will atlcuipt to pjr
chnsc no miin by oflicc;ncithcr will allcm
pt to conciliato iho fiicnds of any man,
wlicthcr hc or'thoy lic wcll or ill affected
hy casting to thcrn 'oflicinl crunibs.' Tliey
will not willingly distrust any man or his
friund, and seciire in tho invincibility of
thcir principl. s, tlicy apprchend no oppo
sition from Dcrnocrats. If opposition
comc it iill not comc from tlic cncmics of
tho admiiiistraiion nlmic, hut from tlic on
cmies of Dcmocracy."
Sucli a policy wc dcem csscutial to tlic
diguily ofthc govcrninciit and tlic politi
cal frccdoin of tho parly; clso might tho
inlltionce of oflicinl patronagc bo trans
inilted from onc admiiihtration to anothcr,
to favor tho as)iration and dcsigns of
soinc solcctcd individual and tbc paiti
zaus, by sncret bargaiu and compact;
thus forcslalling tho frec and unbiased
choico of tho pcoplc, and iusidiously con
trolling it, bcforo cven a siispicion ofthc
dctcrmining iiiflucncc cotild bc nrouscd.
Thc passivc ohcdicncc and non-resistanco
cnfopced hy intolcrant dcnunciation and
pi'oscriptioii, which an intcrnal dcspotism
of party, thus crcctcd, might tcmporially
sccurc, would nnt only invcst the suhor
diuate ofTiccs ofthc govcrnmcnt wilh au
inijiutaiion of political subscrvicncy and
dcgradaiinn, and dcfcat.
Wbilc, thoreforc, wc fully adopt tlic
innxim, as a j.ist and practical general
rule, that the civil oirircs of an adminiK
istration, framcd hy a pol'nical party
should hc occnpit'd by itfi political fricnds
to tho cxclusioti of its political focs, and
considcr it a fair inforcncc that in choos
ing an pxpcutive principle thoy also indi
lcctly clioosc suhonliiiatcs ofihcsamc po
litical I'aitb, wc also hold it to a violation
of an obvious cquity, most disastrous in
tcndcncc, that any cxclusivc section of
thc a.sccndctit party Miould bc allowcd to
iisurp and wield liic patronagc of thosc
olliccs, as an iiislruincnt of dictation for
prospcctirc prcfcicnco. A ofliccrs un
dcr an adininistration placcd in powcr by
thc aid of our cilizcn siiflragps and cx
crtious, wc insitt upon cxcici.sing as frcc
and iinti'nmnicllcd an iiidepcndcnco iu
our politics as Dcmocratic Rcpublicans,
as thoiigh wc wcrc private cilizcns mciely
and cicii if tiiis indcfcasiblc tight bc now,
for the fii'bt tiinc, thus boldly asserted,
wc shall nevpr bc indiiccd to ictracc liic
atcp or iclinquish thc claim.
If bucausc you firmly uphcld this right,
as a slandard bcarcr iu our midst, and wo
cut donn by falschood, calumuy and irn
placable intolcrencc, whilst dcfend'mg it
iu our behalf, that wc dccm it u duty to
oursclvcs as wcll ns to thc great principle
at issue, to ptcscnt you wilh thc accoinpa
nying mcmcnto ol our rcsjiect. It is tho
joint contribiitioii ofabout two hundicd of
thc Dcmocratic ofliccis ofthc dcpartmcnt
ovcr m Iiich you Intcly prcsidcd; aud as
thc Coinmittcc of Presentation, appoiutcd
l)y the general body ofthc donors, wc arc
ic(tiestcd lo assuio you that it is a sin
cerc trihutc of rcspcct and rcgard for thc
high qiialitics of mind and hcart wliich
thcir l.itc rclation townrds you havc cna
blcd them lo npprcciatc, and which thcy
doubt not you havc displaycd in cach of
tho previous public tlations that you'
havc hcld,
Wc i.rc dcar Sir,
Your fcllow citi.cns
And brothcr Doinocrats.
Ilcury Arcularius, Scn'r
Jono. llillycp,
Vm. L. Van Zamit,
Tharlton 1!. Earle,
Richard H. Connolly,-
B. M. Van Uurcn,
Cii'iHon 'fompkiiiB,
D. JUoniiysc,
Donald D. Fiazur,
L'has. IJaxtcr,
Jas. E. H.idp,
Win. Francis.
To lion. C. P. VAN NESS.
Sevcral poriions of this lcttor,cipecial!y
thosc which rcfcrrcd to thc ninin principlo
nssertcd, and to thc firmncss of Gov. Van
Ncss, in dcfcndiug it, wcrc loudly and fcr
vcntly applauded.
(Jov. Vau Ncss thcu rcpliod as follows,
his rcmarks bcing rcccivcd throughout
witii rcpeatcd chcpriug and unqualilicd
cnthiisiasui:
"Gp.nti.umi'.x. I lmvo listoncd to what
it containcd in thc cominunicaliou which
has just hccn rcad to mc, from a Coni
mittcc ou thc part ofthc ortkers of the
Customs, who havc hccn ptcuscd to prc
sent to 1116 thc beautiful articlcs now
standing beforc us, as n tcslimonial of
thcir rcspcct and fricndship.
An act likc this, cmnnating from those
who lnvc bccn assjciatcd with mc in im
porlant iublic dutics, bnt ovcr whoni I
havo no longcr any oflicinl conlrol and
who, uiorcovcr, cnn cxpect nofurlhcr of
ficial protcction from mn, niust indcctl, bo'
lillln Ilmio
inini -"i "-" " vi.-.w.
, , (y,r...;. r.f i'lm mnct
good lauh, as liic olUpimg ot tnc mosi
ililitprnnlil. A STIlAnNS
.liih II, 181'.
1 J.
Anj.
(. DVNA.Jn .ntptrr

xml | txt