OCR Interpretation


Spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1845-1913, December 10, 1846, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023296/1846-12-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

, .1 "'.'
" ' ' '' ' ''l
HY E. A. KIMBALL, "Frcctlom of Inquiry nml thc Powcr oftliq rcoplc," $2,00 PEIt ANNUM.
Voliimc S -Numlxii- 4. WOODSTOCK, VERMONT, THURSDAY, DECHMBI3II 10, IS4G. Wliolc Nnmbcr MdT
BUSINESS CARDS.
COfjLAlUKU & IIAKKKTT,
L 1 1 o r i o y a nnd Onuiisellors a l Law
IaCOP,Co,LAHIKH, jAMKsUARHKT'l
KHUUKN AVASUHUKN,
ll'T01iJEY$ COUJ SELLOll ATLA JV
AND MASTL'R IN CHANCr.liY,
Ludlow, VI. 320
(). 1. CIIAMU.iCH,
Itlomoy and Co unael lor
at
L a iv,
267
vtniraisirttt,
i: OWIN IIUTOIUNSO.N,
Bl'TOItNHV ANU COUN8EU.UR AT LAW,
WOODSTOCK, VT.
SAJiuior. n. riuci:.
A'l TO RR E Y AT LJl W,
A N I)
llMCtTOR AND MASTEIt IN CIIANCF.RY.
VViynSOK. VT. 287
tirlvVAI.L. FUI.I.AM,
Al'TOJl X K Y A T L A IV,
LUDLOW, VT. 2S7
II. H. STOUCIITON,
A TT 0 li A E Y A T L A
Chester, VI.
287
JA9IKS .11. CII.SON.
ITORNEY ANII COIINSF.I.I.OIl AT l.A W AN1 SO-
I.ICt I'OR IX C'llAiNfJGRY,
(wvnvitlt, H'intlwr Vnnutu. )'l.
f VII uuilness cntrusicil lu lu curc. proiuptly atteiul-
KUMUM) WUSTON,
IVTTORNEY AND COUNSEI.LOR AT LAW,
Wdi Itilllilotpll, VI. 2S3-I)'
cai.vin rniiNCii,
Allomaj tuitl Coiuisclor ut Law,
proctorsville, vt. 287
WARREN 0. FRENCII.
ATTORS 15 Y A T L A W,
hllARON , VT. 287
3. R.STREKTF.R,
Atlonicy (tnd Couiiaclcr ul Law,
H ARNAK II.VT.
287
J. U. IIAWKINS,
Atlorney nnd Couuscllnr ut Law,
K E I.CII V 1 1.I.K. VT
S67
J. 1 KIDDP.lt,
Altorncti id Coumcllor at Law.
Wfi Randolph, Vi.
FREDERICK C. ROHIIINS,
Alljrnaj uiid Cowincllor al Law,
ludlow, vr. 2d7
I). F. WF.VMHDTII,
nORjYEY$ COU.XSELLOR ATLA II-
iirtiikl, vt. 307U
IIUNTON & JONKS,
fO RN fc Y8 AN11 COUNS KLL0R8 AT LAW.
Chchci, VI.
P. IIUNTON, 287 P. C. JoNEB.
ai.vnson dytTk!
locTvnit AMii.ivunv.sTAiii.nKncpEn,
i.n cuiim ii v nn:
lllEMXa IIU.1INRVS, .1X1) TflF. MJXVFAC
TUllF.OF ttoni'i ASI) SIIOF.Sx
l;ftt;VL'aV V'WtlLVV AND STYI.U.
I.m
j. ii. siaroNnsv .'li'nsi
IV I N I) S U K II U U H I. ,
WINDSOR, VT.
87.
SAMUF.T, P0K1),
C II ES II I R E II 0 U S E.
KEF.XE. X. 11.
2"IJ
J. M0HRII.I.,.IR.,
VILLAGE V A V ERX,
SHARON, VT. 318
Z. F. IIYDK,
R I C K S T A (J F. II O U S E,
I'rnctorsvlll; VI. 287
ICW EVCI.ANI) IIOUSi:, IKISTON.
ut ol liicitlini nnue Iii'IIit liciiia ln llie rpnlral
lufllie cily nml wlilnu twi nilnulr wulk ol llie
Vchmli i Mi'd'iir il'ittun mnii lif auurrd of .'Ae bul
Etd'in, ii'l u Atritt rrz'ird nrn tit chanlinas
thrn'ishnnl llir nitirr tilnliltiiimrr.t,.
1'AIUN rjrnVCiri, rniirniBiun.
JOIIN T.AS3,
ME R I CAJV II 0 U S E ,
CONCORD, N. II.
Karcjiii Ttallnmln r.nnvtti viiiler al this Ihur
Iq and frum Inr tlrpoi, oio
O. A.IUtYANT,
hn nii5llHli,Prench,ninl Amerlcnn DrjOoom,
w. i. uoih,hiiii i.rnri'rifK,
Crockery Glatf ninl llnnl Wnre.
ElmStrret
JIP.IjIilSH A SliADK.
:nsiN n.oi'it, w.i. nooiisAcnocnnics
Af.mi nnltTANTI.V ON IIAM).
Is.CONFCOTIONARY.SIIMMIIIl URINKSaKI)
Ki;i ni;sii.Mi;. in,
NTRLsTaKi:T,oiro6rri:viuTNEV,f iioTnL.
I .Ml'.I.LHIl, Cl.ll. ll.riLADE.
A. XIATCII, A- CO
bnsiN Pi.oiMt w.i.csooiis AMinRour.nins
iN'FniJTION All V ,SllM M Rlt IHllNKri.ANI)
ICSIIMUK TS.COHSTA .N I I, V Ort UAMI.
OBNTR AL a PRBKT. 287
RI'SSKI.I, A. ( l. A II H .
' C II M A K R It 3 A N II .1 K W C M, R R S,
I'0ITK WIIITNUV's HIITCI.. CHNTnAI, KTI1EBT.
u. h aii,i:y,
rmrer nHllvcr riponiiHand Spci:l.irlr nml Denlcr
I ia .levvelrv, (;tiilerv nil l nnrv (innili
Wlinlenuli! iiml Uciiill, 287
pitileWhitney' Ilntcl, Ccnlral Slreet.
IIF.NRY I1AT0II,
pnr dnoriouth nf Vniun llalt,Elm Slrtet,
lcop pf. n, n n an e et i n o n wnmn.
IHJI.T. II. M'lTT,
S II I 0 jYA B L E TAILOH,
CBNTIIAL HTII EET. 892
MICJIAIOI. .MYEIIS,
T I 1. n n .
ivtr J. Uollumcr't UMce,
r,lm mrrri.
JOIIN KEI.I.Y Toilor,
fEU S. IJOSU OKTIl'S STOKE,
Uaiinard Vt.
K. W. SMITII. Ta ii.oii.
flOOR IICI.OW Tlln llRCKBTACn IIOUSF.
i.uni.on; y. asii
l). M. nr.w i:v.
lernlths Imprnvcil llolmri Wnoilm l'uinps.
....... . u...ro, ...... vll ,,iuriiw it uiirrci
ininiilc nllJi c.iKO.uptn a liunilrcill'crl .
firilrrn'rniii n I lalmicr i rnm ptnl it-iKlrJlo.
IIIAM. & VY.TT, nLACKBMITHS
f Iroiiinj! nf nll klinln iiml C'l-inni work ul every
uuicniMMMi uoiip ui nrijcr.
CKsrnAi. xTnEKT.
oi'.()itf;r. finiikii.
pfurcr o) ,nid dralrr in r.nliintt furniluri o
etrrj iecrinon.
I'lcamnlSlreet, 287
a i)i v ii. ii a m iinvn.
M30NIAN I10TAMO l"RA(;TITION hr.
leen Iho Mellioillat niil ITplsr 0a 1 C liurrli ch.
UVI-.RY STAIll.h,
YAI, I1EUT l'ACKEJl
Courttlrtel,
II. F. DICKINSON,
JVASIUATrTOJV IIALL,
(JIIF.I.SI'.A, VI.,
WINTER OIL.
1 Wlnter 8perm 011, veiv lljht color
WAKRANTED 1'UKJl,
IV ! DNA,Jr.
jvwyp.
so.Nii of 'rui: WII.D-IIIRD.
Thoio niu hinln lli.it gllilcil, sliino
ln gllllurin pluiuuu ilrcssi.'d,
UiU ilii'ir Fiing liaili .i lunu nut lienn! in mino,
Wliicli spiMlis of'llii! liL'nrt'a unicsl.
Mu iliiiilis ihuy nre iiuing ln rnvo nTir
U'Iiimi lliu iniirti piuilcs (ru nml liriiht,
O'er llie hiiulscu)u fair wIhm t; lliu wililwuoddurc,
Anil lliu cleur slicaiiis m lighl.
No gnMcn liar my win sh:i 1 1 clicck,
Aly lliglit flinll liu liold niiil liigli,
'Till my lesduniii fuiin s im; 1 1 i s bula purl(
I n lliu Imiml lilun Euiiiiui'r sl .
Whcn !lio niglit sii'.ils aii I wilfscck my rcst,
Aml my liuiirt sliii 11 laugli nt caro,
As I fulil my wing in my woodliiml ncst,
Auuy, wlicru lliu duar olius arc.
I larry nnt liero whcn llin W'mier'e snov
l.ics culd in llic li:alli!SH liuwcrs,
Bul inv.iy ui a suiiniiif c.liniu I gn,
WIuto no fiosts liliglii llie jiringing flowcrs.
Bul I rniiic flgain, uln ii liu; HUiilighl warm
Unfi llurs lliu daiicing rill.s,
Wliun lliu liuwling lilalaiid llifl angry slorm
Aiu uul licaid on my n,uic liills.
And llicn, lo :li' Inwly cliild, I'll sing,
'I'h.il sporls round iIk; :iillngu dnor,
And llic wt'litomu lnui'9 m Imr lip shall bring
'J'liu smilea lli.u I loved of ynre.
I will fnlliiw lier sli jn ns slio Irijn nlong
'J'o lliu linnlis uhuri! llic u ild llnuurs aio,
For I lovu to list lo hci morry niiiig
And her laugli, su fruo froin caie.
I will sing liy llic Jnnitly cnnvicls ccll
'l liu song tlial liu lov'wl in yonlli,
And uvory nolu to li'n ln:arl sii.ill tell
A lnlu ol' 1li.il lii'iirl's ln-l trutli.
'J'lii'ii liu'll lliinli cS home nnd lliu jnyous days
U'licn liu i-pnrK'd ns fri'c as I,
E're liis fect liud tiod in llie darlicncd wny
Of guilt nnd ils tnisi-ry.
I will sing uhnie llie cliild in sicl.ncss pinca
And lliu wcary walclipra nto,
A I peu li, ttliwi lliu roy ninining shines,
On lliu iiit! wiuatliud laltic l ln-ri;,
My Miulin on-r :iiiI llie daiviiing liglit,
Slinll liu wulconii! uiilo llinsu nlglit
U'lm li.ivu "oulil in vain lliniuli llic lung, long
Fiii une niouivnl of swuel repou.
I lnnw tliat llin darld'ning cloud may lower,
At litncs in lliu r.lonrest ky,
Tlinl.nfi iu lliu lirilit and gaycst liour,
'I'liu Icinpil i iln'ii nnnt iiili;
But no f.'Mr cil' lliu I'liiniiig eloud hliull c.iat
A i-liiidnw li to n ui gluu;
To Fpnrt in llin suiiImmiiii uhile theij latl,
In w iiiJuns unougli fnr inc,
I love nll iliinjs ilinl are fliir nnd gay,
Tlie SimiiiMT uilli iis lirli flowi'rs,
Ils itiorn inir IiIikIics, ils iinontiilu rny,
And ils ijuii't uruuini; hmir-i.
Aly liuail U lilil, .uul in y wing H frno
OVr llie ftiuct Ri:uric lu riiain,
Uul llic di'aicsl sput on lliu I'.nlli to ino
Is my oun s'vaet wuodljud liunic.
SARAH.
rjir. ;i:iii:N.i;n.
cruislinn fair in Mlunre slcpt,
iii-sH iluup, iva inaiitli'd o ur;
iiiii" stais of IIimmmi lliuir vi'i'?i, Kunt
?ijid (jhjiiiiu Tiku Fparkling guius on its nzuru lloor.
Tt'.T (welvc ! and on lliat qiiiel iiiidniiilit hour
Wati liuard ricli noles of iiiustc slisinguly swcul
Wliicli llirougii lliu latticud wtndow cainu with
pnwcr
l'o fill llic boul willi lin ppiac?3 rcplcte.
Tvvns wliat ! musicof fartei drawing nonr,
Dancing willi sporlivu gluc in inidniglit nir.'
No, no ! 'nvna sniiielliiug snrcly fir morudi'ar,
l'lian e'er was licard rrutn cllin tiand uiosl fair.
iuv cntno ! Ali, ves.Hvo friuncN in s'.illuess camc
'o stu.i I liunentli lliu ciKi.'iiii'iit lnh nliinc,
And lilend liiuir oicoa in a fiiendly slrain
yi.inting swuct songi ol purest peacc and lovo.
I'liey wcnt ! llic inusic ccased, lliu air wns slillud
And evpry zeplinr liushed, vvunl tiresii lilu.s liy ;
I liu cliainuur uilh cult.Mial iuy waa li'leil,
Fur tnusio'a own nuio suul scenied linniiiini' niali.
Agneh.
TI1E TWO CLEIIKS,
TIIE ORPIIAN'S GRATITUDE.
Atalc of llonornnd Criinc,
sv augustinu j. ii. duganne.
concluded.
ciiapti:r xvim.
O'er llic plnd wntrri of Iheihrl. Mnr ffn,
OurtimN in lriiiiii!li'i.siiiiil mr Hkmi;IiIh iis Irrr,
Tnr iih llir hici ;e niu It.i- lliu WIIihm Ioiiiii,
Survcy our einplrr nnJ btlmM our linnie. Cnrsair,
'I'ni; llalcion lefl lliu wntcraof New Vnrli, uilh
lliu cnnapiralura on lioard, Captnin l.uwia, Iut
inaaler, U'mi a lilunl, caiek'ss su.iiiian, wlii) looK
lliu woild as it ciiiiio. IIr liail lodud Inn" in llic
niinnr gindi'.'i ofilin inurcli.iiil senice, nnd lliia w,ia
lliu fir-l sliip liu linl coiiiuiniiilid.
"iilr. II iuli.it (J , saul liu, aililrn'sing nno ol lna
passnngcra, "va nu uicrni sua ni'ioru.
Io.' mimI our iriunn inuu, -ira my iirM voyagu
It waaat lliu uigenl rt'iinpi f my frieud i ndiiiU
,Tii. cniilinui'd liu, iioinllii'' lo iMiniim, wlio
unlki'd llic qiiiirlcr-iinck, 'lh.it I ciniu on buard.
liu luar Inr mv liciillli
Tliu villaitia laid lliuir sclienioa well. I liu crcw
nf lliu llalcion ciiiiilrtl l eiglu mi'ti. Ul Hicm;,
four werc IpiilmipiI willi SlimiMiin, nnd llnee iiicirc
asncialc., in lliu cli.irnclnr nf p;i4cngeis. ouciipiril
willi hliuiun nnd Marlin in lliu nliut cnl 1 liu
cliiuf raseal li.id iiIlmi lliu naiuu nf Nicliola, nnd
iMmlin wuh I'alliil li lliat nf liicliarda.
Tliu vccl Haalliruu dnxa oul finui lliu linrlinr
ol luw nru, wlicn liu; rninj InnU nlacu. Itwas
aM ovur iu nti liour. C'lptain Lewis wik slalilicil
in li'n lii'iih; iwo of lliu rrpw joincd llic pimlu;
lliu tnaln aml nnu aujtnnn, m siii'isoii cxprcsseu
It. 'carrit'd lliu ncwa to fSuplunc '
ln uiglily linura frnm lliu tiuio llie Ilalcinn lcft
lliu wiiarf, it feaiful ciime lind licun coniniillcd nu
lier dfck; n lilnody deed pl.inled u new lunner on
hcr inpiiia! Hio lla? nl llio piralc-caplain Spanknr.
Riolinid Marlin liad uell-nigli nllaiiiL'd lliu top-
nnist round in lliu Indrr of lillainy. Ile liad
plunand Iih knifo lo llio lieurt of an innnccnt inan,
nnd gnen lua lianil lo inn cniei m nn ouuuiv crcw
Truly lic waa nn apt nclinlnt.
Six inonllu llio pirnlo cruisr-d on llio Sp.mWli
Muin. nnd Diiincd a harvest nl lilood anil. buIiI
llul IHcliard was not nno In plaj llio secnnd lo n
urpalcr villain. Twice liad Iih teinper liroknn oiu.
wlicn lliu iiimlo caniain's niina r.lalied willi hia
own. .ind nlruadv liad llie ciuw luken niilefl , : II icl i
nrd's promiaea Inn! enappcd llio rcgntd llicy liad
for tlieu coininanUur.
Thero wns on old Spnniard on bnard wlio liad
inined llio slnpat Floridn; n dnik liesisiiini; inan
fnruver plnltttig, wlio liad passed liis lifo in ncls of
.,, .... i ...t.i. !.!. d:i i ni...,: 1...1
viuainy;unu wiui iiiiu ivimiuiu piuiihi nuu uini
pcrcd, lill llicy liad conceivcd a new conspira
cy.
In tlie mcir.ory oftho young Ihoro still Bltono
tho tar of a bcttar day tho ininge of one wliom
"Iiimi 11 linv, lio liad loved, 11s fir ns liia li.id liuar
wiia cnpabfu ofiilk'ction. ll wm bia nrplian fis-lur-aialur,
Fnnny I ow lur. It wns hIid Iio liad
firat nllr.ictcd hia cyu wlien lliu liiiddiu of lier
nuliful lieauly liad inadu lier 11 ricli nliject In pna.
seia. Ili: tonlil nol liour (or llio BWect nrplian
lliu nbsuibiug lovu nf 11 br.ivn nnd guneruua miiiI,
bul lliu panil.un ofa wild heart liad nourialii'd ila
sulf inlo iiilciHitv, nnd ns liu honrly dwult 011 lliu
ri'ncolleclion of llio oung inaidui:, liu resoheil
llint oiic day liu ahuuld poaaeaa lier. Tliia I1.11I
promtuil liim tliu niglit ol lliu tis-aull on tliu Mexi-p.-in
c.iplain, ln wruncli fnni Fnwlcr's neck lliu
loken wliicli liu knew liis fullnw rlurk lield duar
and s.icred llin Inckci of b'n 8'MU'r'a li.iir. And,
uiinglud willi llio dark plnla uitli li'n Span'bh asso.
cialu, camo lliu thnuglil of poascasing tliu lovuly ot
plian girl.
It was llio third watcli, and llio liglila wnto nnt
in lliu I'orecaslle of lliu piralo liaili. Sliuifiin lav
nslcup in lliu nfiur caliiu, liis pisiols, ns wna liis
wont, lienenlli liis pillnw, nr.d liis r.tillass cliained
to liis wrista, fur aucli ia liio liappy socurity ofsuo-.
ceiful ciiinu,
At tincn n sliglit noiso arousnd llin waicliful cap
lain; liis quick cycs unc.loseil, nnd bcniling over
liim waa llio furin of Ricliatd .Marlin; liu sprang
frutii llic bud, graapud liis pislola.
'Wliat inean ynu, Marlin?'
'Nollnng, liut lliat I rnmmnnd tliis ctaft, now,'
'Rcliul taku ilial!' cricd Sliui'-nn, ns liu dia
cliargi'd lii' pislnl nl tliu licad of liis liculcnant.
Ricli.ird lauglicil. 'Youforgotto cli.irge willi
ball cnrlridgo,' s.iid lie.
'.Muliny, liy licavun!' Rliouted Slirii?on, nnd
grasping liis cullass, lin sprang upnn lliu traiior,
llut u swift liloiv inet liis. Tliu d.iflnurof lliuSpau
ish sailnr piurcud liis beait. Tliu I'irulu cliief foll
dead ut llie feet of liis tieauliuriiua lieulenanl.
'Ma!' criud Martin, springing In lliu dour of lliu
inaga'.inn, ua tliu crcw, nrniised hy lliu pislnl slinl
poured inlo lliu ualiin. '.My lioya! buliold bpank
er, wlio would bavu iiiurdi'iud 'ino but fur lliis
lirave inan. Will you tsail willi nie, nr fliall I
blow lliu sliin ln liu'll, liy liriug my pisiul tliure?'
nnd liu IuvuIIpiI il nt lliu opun inagazinu.
Miurra: nurra: lur capiuin iiiarim,' cneu n
voice.
Tliu bnnly wo tako is llio crcw'n; llio lieauly
rIi.iII Iio your capuiin'a. Wlial say you my licart
ieai' Ilutra foi raplain Marlin our luavo command
er,' wua lliu M:pnnsu,
'Tlicn rliuck lliis duad dng ovcr llie lallV.iil.and
Iut llie liqunr run. Wlial bay you, wu'll mal;u u
nilil nf 11.'
'Ilutra for Captaiu Mailin, nnd dcatli lu m 11 lin -cera.'
ClIAI'Ttni XIX.
Hrnve romrmlcs, wp wnll luil llio hvorinj gnles,
Willi a sjirln- nu aur cnblt'S, 11 tii'iul nn uur m'iIj
Tht llucctmnter.
Hlic is wnnl c nre rit! Sall.
It wns 11 lie.iuliful iniii-iiiurning, nnd Tanny
Mnrlon, ns tliu sistcr uf lltnry Fo'.vlur w.is nmv
rallcd, wandcriil, llovW'r-gutlii'iing, willi lier deat
fricnd, I.uuia AI1I10I, ulnng tliu liauKs of lliu Mur
riuiiiu river. I.uci.i liad bcen fnr a iiiuntli nn n
x'nil al lier uunt's.nnd llir lun girls li.id roncennl
a slrnng alit'ulinn fnr eauli olliur. Togi'llier lliey
Ind nliini'd lliu dark old i'tmnw liill, lnnellii'rlliuy
liad !lidi'd oer lliu sniuolli wnlcrs uf lliu liay,und
lugullicr Ind iliey liilkrd ol llin lnM llunry.
Tho lnlu liad ,Mr Alilmt luarnud liis crrnr, wIipii
llie ronfi-fsioiis of I'rcdi'tin Julinsnn, nnd llin flinlit
pf Varlin, liad reiraled lliu Iruu ill:iin. I.uci.i'
liail wpnt nnd laujiieu uv iu .... uu nns
innueunl.' lio riird In h'cr mollicr; 'llcnry would
in;cr rouiinill iicli a ciiiiie.'
Mr Alilml liad takun niury slcp In punii-li tlm
ufl'fiider. llul liu li.id csnnpi'd, nnd lliu mi'rrlianl
nuld 011W rnsri'l liistnn easv rrcdulilv. Fieiluriu
Jnliii'nn liad inadu a foll nnd fieo cunfuasinn. nnd
llirnusli llin inlliii'nnn nnd exurlions of liia fiiend
ltifmn. iind Mr Alilml, lio liad lieun pardoned.
'And Willi.un lri couin liumo nnninf' said lan-
ny, ihquiiinply, lo lier jnung friend
'Vrs, liut lic is snnn to lcavu iia un. 1111,1 nnny
I wisli Bvcry nnn wu Invn would slav with us, but
I supposn llial ia iiniins-ihle. '
herc is Imgoiug, I.uci.i?'
'To South Amurica, lin is In lin supurcargo I
nlieMi lliey o.ill it, ofnuu of f.ilher'a t-lnns. Fa-
llier savs liis licallh rfqnirea n scn vnyage.
.1,...'!. ...:it .. I ..r.1.1
Diii nt: wm mhiii ii:iuiii, ut:iM i.ut.i...
Yo, in a few inniillis. Oh, I wish our dear
llcnry would cmiie willi liim.'
'l lin orplun aigheil. Miul pcrliaps 110 wm muci
willi liim.'
Oh, vu.'.'cried l.ucia r.alrhina pagerly nl llie
llmughl; 'wnuld'nl it lio deliglilful n WiMi.im
hhoulil lnin" liim lio'nc'
At lliis iniiiT.,'1.1. n inan nnnrnaclicil llin "ppnuers.
lio riiiini frnni Imvnids tliu waler nnd wns dresrd
iu pailnr "arniunl.s, anp.iieuth a se.iman liclnnin
to nnn nf lliP nutnernus r.rnft lliat iipsllud in llin
harlinr nf Ncwlnirxiinrt. Dnding Iih hal, Im
iiiaiiu a Inw buw and looking al tliu asloiit5it'd
irls, said,
'Mnjhap I addrosa llin sistcr of llcnry Towl-
er
llcntv. Ilcnrv!' cripd rnnnv, darlins forward
nnd seizing llie maii'a liand; 'wlial of my brollier,
sir, Oh ipII mu!'
'Ile is nlivo nnd well. Tlie raplain has n Ir.ttet
frnm hmi. I'vo boen walrhins jon smee ynn
anirt frnm llin nrpat linusn 111 llin liill. saiu Hip
s.iilnr pninling lo llie iii,iiiinn of Mra Mprtnn.wlucli
frorn a hiali pnint nn llin nast aido of tho town,
ovcrlonki'd llin walers ofllin liarlmr.
And whv did miu nnt bring it lo 1110 nsked
rannv, niixinus'y.
c npsn't ko ln nvprlinul llinsn irnni iinors,-
ninwpidd llie inan, rol li ri n Ii'h quid nf Inbacrn in
Iih iurulli, 'nnd rnp.inin s n, l nnist pn mtss 1 nn
nv liL'rself, ninl givn hcr lliis; lin said an knuw
uliat it uip.iiit;' and hc inuk from liis pockel 11
lillle pacK(-l.
I'nnnv pngerly fpizpiI ninl unrnllPd 11. It Ans
lillle lockcl, iind iu it wns n Inck of hcr own
lir, wldr.h Oip liad hraidpd wlipn pIiu lat pnrlpd
froin hcr hrnlhcr. It was lliu sanio lockpt wliirh
Fnwlcr liad m'Hspd frnm liis nprk llin tiinhl nf lns
resfiic of (Tnpt ina. Richird Mnnin liad analch-
II, ns lin iuIipiHpiI I10111 llie rrmvil.
'Oli, I.uri.i? hrnlhcr senl it. Where ia hnjwlicn
will lio rniiin, sir?'
A to Iho in.illcr nl'lliat I can't jay; but thc
cnpiain hascot 11 IpIIps fnr you,'
Oli, lell liim 10 lirtng 11 to niu, 1111; cnn 110 nui,
lo night!'
'lio. said if I saw llin ynunjr lady to nx hei In
,valk diiwn in llin slinrn lo iuorrnw, nnd ho would
iiippI hcr nnd givu it tn hcr '
'Tlicrp is siiinn 111 stery in llns husinnsa, sanl
I.uri.i, nilvnncins; 'whv iWs nnt niir caplam
cninp lo llie housp, nnd doliver liis Iptter!'
Whv, lo tull ynu hlunt,' said llic tiian willi nn
nppirent ni" offrankness. 'nur vhip is n piivnlpcr
in llio nnuin-si'rMCB, nnu niu rapoun nocsn 1 nnn
In enmn 011 slinrn iiiiich; it's ralhcr d,ingprou.
llut ho's u fripnd nf vnur brnther, 1 lako It. Miss,
nnd won't stop tn servo liim. At nny rnlc I'll nx
him In gn to tno huuso, il nu won l lell wliat llio
urufi ia.'
'Tli.ink you, sir,' said Fanny, 'wo won't saya
wnrd.'
'llul ynu'd liptlerpnmn down tn thoshorolinw
snnidevcr,' said llio sai'nr. 'Mnyli.ipa I can get
Iho lcllpr mysplf,' ponliuupd hn, iu hu tool: a new
plua nf lohiir.ro, nnd liirned nwny.
Tho girls hurrird hniin?logtliPr, lo Irilk nnd
wnpp ovnr llin Inck uf hair, and imagine nnd
drpnni wlial would Im llie rnntcnts of lliu lultcr.
Alas forgnldrn nnlieipnlinns!
Mr Ablint was sonled in hia parlnr, leisnroly
smnking n cigar, fnr, likn nll spnsihlo old pentlo
nion, Im knew what wns pnnd tn sntllu hia dinnpr.
AII nt onco n rarringn drovo In thc door, and tho
nexl iiionicnt l.ucia was in liis nrins.
Illesi ino! returned, niy cliild' and wliat is llio
mntlci?' aaid lio, obaervlng tho tracct of teari on
Iiii danghter'a chctki.
'Oh, f.ilhur f.illior-pooi Fanny!' waa ull aln
rould iiltrr,
Uhul ufl'unny, my cliild; what hna happen-
'Oh, I cannot here.hero ia aunl's lelterjl'anny
ia inuidured!'
'.Murdurcd! bless us! tmirdcrcd. Wliat dn ynn
iimiin, l.uui.i! I.et us sco iho lultcr.' I.uuia willi
u Irciiibling lianil ptuducud it.
My 11 n a r llRoriiKii: Proidenco haa rcpii
lil lo alllict us in ii pcculi.ir iiianiici. Our duar
I'aiiny lias lieiii iilnlurtcil; uarried wo laiow nol
wdntlier. A inpsaagu, purpuriing to bc frnni llcn
ry I'owlur, cainu lo hei n fuw das since. 'I'hu
iiinn whn hrunglil it giuc hcru luckot from lier
lirulhur nnd ri'qucsliug her lo tnuet him on llie
hnrn not ii hundrcd tuda from our housu, nnd iu
r.eivo a leilnr froin hcr lnolher. Tlie ihough'.lrsa
jlt i r I willinul cunaiilting mu, tupaired ihcru. Luci.i
iicruiiipaniud her. hu will lell you ihurusl. My
pour Funny! I can wrilo no inore. Will jou
usu cvury iiicnns tn tugaiu her. I.uci.i tella inc
lliat Richard Maitin, )our rlcik vvaa therc.
Your nfllictPil sisicr ,
Maiua Mi;iuon.
Mr Alibot fnr somclime was silcnt willi nmnzo
meiit. 'Marlin!' cried he at last, l.ucia, tull inn
innru uflhia, wh.it aru lliu ciruuinslatices? What
liavo llic illaina ilone! '
Aa suon ua I.uci.i could, aho relaled lierstnry.
Tlmy li.id inut llio slrangei on lliu hs.irh, uccniiH
pinieil hy iinothcr inan. Ilu g.iu lliu delighlcd
Fanny a h'.llur, nml cru shu could icad a liim, shc
wns shizud hy liis coinp.iniou uud liurnc irickiii!.'
lollie hoal. l.ucia iningled lier crius willi I'.uiny'n
utid llud In lliu hmisu for succur. Whcn shu ru
luined willi iissblance, lliu boat was no whuro lu
hu found.
Mra Merlnn nnd hcr friends nmde evcry oxi rtlnn
In recuu tlie lnsl girl. Ilinita tvcrc iinniedi.itcly
dcapaluhcd down tliu haihnr, bul lliu Mllains li.id
csriipcil lo lliuir sliip, uiul willi u sinart hruczu
ucie ulruady siandiug frnm lliu liay. l'msuit willi
lliu ln-ay uud unpirp.ircd cruft llieu in lliu harbur
was usp'uss, nnd lliu ho.its ivwe quicMy lell he
hiud. 7'heiu wns nn cullcr lu meilaku llieui, nnd
lliu piratu bark uscapcd willi hcr piizo.
And why ilo you,' aaid lliu f.ilhur, wlien l.ucia
Ind liiiiidicd !ier nartaliuii, 'uliy do vuu think
ltich.nd-'
'I saw him falhcr. Il waa ho whn seizcd niv
dear 'ainny. I knew him uud he knuw inu,'
'Knew ynu, I.uci.i;'
'Ves, f.illiui ; hu gavn ino n torrildn look. Il
was liiclinrd .M.irlin. I knuw il, futlter. I'our
Fatiny! hu will murdcr her.'
What a ihiug is criini', Succcsful nnd gtnrions.
Il rarriua nll beforu il. Tliu iuurdurer ulilliiiis his
nliject. Il navi' Oicli .Marlin iiioni'v, imwcr, fice-
diun, love. Ilad hu reiiuined nu lionesl (derk, lip
iiiighl havu tlarM'd on lns pcltry .alary. Ilo, ho,
for jour Itol'insuns, jnur Auts, nnd your l.d
wardca. Ilo, liu , for tho ineny licll-dance.
CHAPTCIl xx.
A snil, n fMI' prninNnl prlzc lu linpr
llir nntiuii, fl.ig Iunv i-pcak'i llic ulrsrnpe. Cor.iair.
Tiie vcs-.u1, in which Williain Mdiol, nnminaU
ly ns supurcargo, liad sailtd fur lliu hcni lil ufliis
licallh which long cunnneiiipnt. ln close aludv
li.id iinp.iiicd lcfi llie pnit lliu day on wliicli hia
i-i-UT relutncd willi lliu s.id inlnlllgcnru nflliH iih
duclion uf lliu uipli.iii Fanny. Ilu knuw nut of II,
unr siHpcclcd; for n Ji.i.j-j ,iml tf,unfihe
licallh nnd liappincaa uf hia couhin, as shu fondl)
callcd her.
Willi iin rninptiil)" rrd with nfiuclinn llio swccl
kistur uf liia cvilcd fiiend, for he Ind he.ird hcr
I'ylit laugli in his suuiiiier hnlid.ivs penl willi liis
auut, aud liei bright miiiIii Ind oftcn rnwaidcd his
vi'nliiiesoinc nscpiil uflhu tall uhcatnut-trccs, In
haku tho ripu fruil inln hei out-'-prcail hands.
S.id nml lieavy would liis liearl hau been liad he
knnwn of llio nrphau'a iiiirnrtutip.
Thn gni'd ship (iarl.'ind lay toascd in llio flulf
struiiui, nnd trn d.iya llie wuary inaiineis hchcld
llie swift sails p.issmg nnd rcpassing bcfoiu llie f,i
voiing galus, wlnlu iheir own was forcid 10 lay
liecaliued, ur driven ul llie incrcy uf thn ciirrcnl in
a perpelual circlr.. llul at l.ist it breezu sprung
up, nnd lnTaie it llm ship loml gallanily 011 hei
cuiiMe. illiaiii liad p i-scd tliu mnr.ulunnus
hours in ihiiughts of his dinanl friends, nnd h.iiled
with jny tliu liiiic wlien lliu wind buru thc thip un
her hiiiiinward p isaagc.
'A snil, r. sail!'
'W hcru uwny.1'
'On llio windwurd,'
It waa .1 ll:illioiore linilt vcoel, nnd she bnrc
dnwn on llitin willi lliu spcud uf n rnre l.nrfp,
uhile hcr foie-l'oiit dipped in lliu high wuvcs, like
a dnlphiu iu his gainhollings.
'A piratu, hy heaven!' cricd tho cjptain, ns n
hcavy leu-gun seul ils irnn niu.ssener acioss his
bows, nnd u blark 11 ig insc alowly lo llie tup of
Iho slraugprs slcuder loipinasl.
'Wu nnist liglu,' cunlinncd hc, ns he turncd
aud liuheld at his 'ide tliu utilhrul superc.itgo.
'Wu iiiut,' said Williiin.
Annllicr gun seul ils suuiinnns finui tlie pirntc's
quartcr. (,'aplain Daltun sprang upnn llie lall'ruil,
and hailcd lliu atr.ingcr thruugll Iiii trumpet.
4 hat fchip is that '
I.ay lo, or wu sink ynu,' waa llio ihiindrring
respnnsu, nnd a shot ilrucls llio bow of lliu (inr.
laud.
'Itoys! do you hrnr thalf'ciicd Caplam Dallon;
Shall u Yankeu ship bo lakcn by a bluody pii
ule.'' Thrpn cheers rnso from tho hardy crsw, nnd in
tliu Ininkling nfan pu lliu signal-guna weru hnia.
Kil frruii tliu hii'd, aud llieir muzzles run ihruugh
lliu ship'a porllinlus. Al llie s.iine lime llie aiiiH
wern diliihuled nnd a dozcn inen slooil 011 llie
-Iiiiu l.nwa, lo rciM'l the hoarding ntliick wliicli
Ihcv knuw llie ,iiiiioiii)aliun of lliu two uasela
would bring on.
'I hu (iarland liad not sl.ickpncd hcr coursp, bul
thn light r.mfl oflhe piratu waa nlready nbruasl.
and iu lliu wiud'a uyu, was biinging her biondside
10 liear.
At onco Iho heavpns grnw dnrk willi clnuds nnd
n lung, loud, dislunl pcal of ihunder shnuk the
sky. Thcro was a hcavy ll.ipping nfthefhip's
sails, ns thc breezu which liad bnrne her nlung
ilicd puddunly iiway, and sho l.iy inulinnli's npmi
the wntcr. Tho niilf'stuim was al hand, and a
n.alitle uf lliiek fug fell uiound llieiu. Al llie
s.iiuu inslanl lliu piralu h.irk liovu lnoadside lo,
besidu lliu (iarland, uiul 11 pcal of iiiu.kelry frnm
11 smru nf her fietce crow, lattltd ihrnugh llio
ship'a rigging.
ll wns rnlurncd nnd tho rliprring shnut nflhc
lirnvu (.nplnin D.1II011, in-tnri'd Iih wiiling tncn.
The pirales uere Iwa tn onu, nnd thcir uaplain,
waviiiir a cullass oer hia head, lcd llieni to lliu
nltack. Thruu liincs the i!iaiiiling irnns rms n
gainat lliu fiarland'H sidc llirun limns lliu rry of
lliu pir.iti1 cliicl, 'lioardcra nwny! - impolli'il lns
fiilhiwers lo lliu hulwarki and llnee liuius whdu
lliu lliundpr rollcd nliovn ihcir licads, anil llie lliicl
d.irkncas was only lil by ihn ivld flahes nf lihl
nini! llul hurs' finui lliu low rlouda nrnunil llieni
did llio bravo Amciicaiii bcal back thcir ruth
leas fuea!
The piralo raplain gnaidicd hia trelh, ns for lliu
lnsl tiiuc hu lell !acl unnii lns iiuarier ucrK
'Oucn inniu!' shouk-d he; 'thuro'j nnt n dozcn
lefl. ln drivo brnrnlh thn haichus. llalcion
uw.iy!' nnd tliu slirill buaiding-whistlo waa ng.iiu
npplieil lo lns npa.
On llicy lioro.nnd liko n torrpnt pnurpil ovnr
tho Ciiirla'nd'a side. Daltun nnd Williain fought
sido hy sidu llie piralo cliief sprang first upnn Iho
qiiarlt'ihder.k, nnd his cullass ciossed with tlie
swurd of lliu Vnnkeo cnpiain. Dallon, n slrong
m.it pnwcrful inan, boro diiwn upnn his niitngnni.si;
hia hlows foll ttke ruin upon thn piralo hladn; and
thc latter rctrentcd stop liy slcp lowarda ihu niid
tliip uvilcu. Al onco a bright Qnh, and s quick
elap, gleamed nnd ralllcd nliove lliem, nnd Ihu
diip'a tnpmnst, willi Its rcnl llag, cainu cmahirgto
lliu iluck; sn liad been sliuen liv ligliimug Hal
lun, usliiuiuk'd, ci'iisud lns alrukcs, and llie pir
ale'a swntd fcll upnii his head. Ilcsunk upnn
tiiuduck, uhile the shniit nfthu pralc,ns hu riodi-
ud hirwiird, gnve new igur ln lua viclnnnus cruw
Auniliiir ll.isli annllicr pual uud llic d.uk
uluiida fell nwny ns suddcnlv ua llicy Iwd lisen; 11
slill lireeze lilled lliu unl'urlod sails, nnd, lii'iinng
down upnn lliem, llio iiiiuglcd I'oiubalauls hchuld
u (,'oltiuihian piivalccr. 'Ihu llag of llin rcpuhlic
slond uul fioni her whilo lopnia-l, aml Williain,
springiii!! Irom lliu iirung, upon tliu quarlcr-ileru,
w.ived lns own turn llagiu hia haud,:iiid beckuned
lo lier cruw.
Itut they liad nlrcndy hcheld llic srcnc, nnd
willi n siidilcn liend, lliu privatecr born ilovvn nnd
liuvu In, liusidu the (larlanil, nnd uhile iho irnn
grnppela lixed iheiii.schcs iu Ihusidu oflhe Yunkeo
Ii i , a ciowd uf lii'piililicim sailuis i.iuid uvcr her
liulu'iirk, nnd ailacl.ed tliu piiule Mclurs.
Tliu piiulcs weic Inkcu uluinst hy suiptisn, nnd
a igoruus rally uf lliu (inrland'a new, forrcd
lliuui 10 rclreat lo llieir own vcssel. Williain pii
gnged hand lo lianil wnh lliu cnrsair caplain. E.x
nilcd hy tliu ful! of Dallon, hu resnlved lu ruvcngu
il, aud pruAscd hravcly 1111 his uppunent. A well
diructcii lliru-t ihu piralo wnrded ull', but us hu
did sn, his hroad f.!uuehy hat full un", nnd ictcaled
tliu facu uf Itichnid Maitin.
'Ila ' cried Willi.un. nnd ihunde'slruch, his
arn full hy his side. Tliu piratu saw his aihan.
lagu, uud rushcd upnn him. Williain raised his
uriii, nnd ciuglit tliu deaecuding lilow; bul hia
swurd llew shivered frnni hia hand, nnd hu sunk
upou hia kncu.
Marlin rniscd hia nrm. A slniek was hrnrd n
wnmnirs ny and a Ihilit air) foriu sprung up tlie
coinp.iiiioii wuy. A pislol shnl iiing in Willi.nnV
earand he beheld Itichard Mi'rlin reul, nnd f.ill
upuu the denk. Thc bullui liad strurk his awnrd
nrm, evon as H waa deruudiug 1111 llie supcrcargu'a
head. 'I hu neU nintnenl, tho sialer nf hia lnsl
fiiend was in llie arins nf Williain Ahbnt. nnd a
loud shont fiom llie Columbi.in failurs tuld llie
piialc cruw's surrendcr.
liefiiie llie swift hoincwnrd hroeze sped llio res
cucd ship, lo lliu lioine of Williain Ahhut. And
lo hei bravu del'nercr rnniiy Inhl llio slory ofher
capiure; hnw the villain liad lalkcd lo her of love
1111I li.nl swoin she iliould he Ii'h; huvv shu liad
rcsi.tcd, nnd hnw llic riy frnm thn deck uf'a sail
hn!' liad suiiiniuned 'hu piratu from his prize.
Tlieu she lold hnw ihn loud niar uf llin lliuiulcr,
lliu din uflhu ilghl, nnd lliu o.iths of llie wnunded
pirales liad npp.illed her. Aud ihen, hnw shu
llew to Iho deck, and bchrld thc pirate aiming llie
du.ilh-hluw nt lliu lieail nf Willi.un Abhnt. Aml
W'illi im rlaspud tlie fair girl in his nrins, nnd p.x
prevsed hia "rulitudu fnr the linicly sluit lh.it liad
im.'d his lifu. Oli, u liappy uiyage was Ihu
lioiiicwnriJpass.if;e ol H lllluui Abbut and hia be-
Irullied Fanny!
CHAPTF.R XXI.
First cnine llic Iriiiupi't nl wlioe clan
Hu l.ite llic liirral crlincs r'liui ,
Ou prutiulas siceils llicj' lornurJ pmaed.
.....
1U llmnlita 1 Nriui uiif, bul I wccn,
'llic meaiio: crcnni ln llic loill
Woutl nnt h.ivc bn'ii llieir prry. Scott.
Tlmstrceta ofl.'njuta weru thrnni!rd willi exult-
iiigcrnwds. Hnlivar. tliu nrcsideiil. wns abniit
i.i.".1'.111'-' ''''' fin, v i"11' llm cily, nnd llin voicu of 11
ihe Tie.'iil nVW.lui..1?jy l'P !' i".M.')..Yf,vlVVVHl! Mue
president nf Ihu I'cpuhlic, and llicn, proceedcd hy
Ihu hravcsl of lns nllictrs, cainu Hnlivar. Hy his
ide was Cedenn nnd ftnznnlejtui, nnd llie bnne
Iri.ih cnpiain, nnw Miiinr O'llullagin, fiilliwved by
thc 'llallalion of Carabubn,' hrnuuhl up lliu rcar.
cnrv lnwlcr. 111 iho white pluine nnd siarry
scaif nf llm general'.s "uard, rnde nn one side of
thc cn.irh nf Hnlivar, W'IiiIp .Mina iccovcrcd frnm
tliu wniind he 1 1 i,i rereived nu llie plain nfTina-
quilln, oecupicd lliu tanie prsiiion un llie olhcr.
ua I.i l.ilipiailur! ' ua llolivar!' wpiu llie
rrics oflhe iniihly crnwd. and from llie halronirs.
wliilc arms w.iveil llm ll.ig ol llm Kepulilic, ainJ
f.iii) fingeia scatlered llowuia on lliu Imnds oflhe
vicluiinus Iruiips. llul llcnry felt nnt thr juy and
llie uxullnliiin. Thniigh lna hcart he.it high nt tliu
shoiita nf liherly, ns hu fell lli.it his own arin liad
fought for it. yct his thnnghls weru nf Ii'h own
di-lanl uud h.iipy laud, nf his swcet uiphan bister,
and oflhe hrighl nnd Inving I.uci.i.
Al thu gruat square nf llugnta, a hand oflhe
cilv'a guards drawn up nrounil llie gatu ofa lnro
hullding, nllrarlcd llie iittcnlicin of tho ynulhful
rapiniii. In Ihcir n.iiNl wcre 11 I'lizcn inen rh.iin
cil lognlhcr, llieir d.irk and scowling fices strnngly
conlrsslin willi llie jujous cuuulenanaca ofthe
slintiliug pnpulanre.
'What um.ins this!' nskrd Fowlcr ofan officcr
ufllugntu, wlio rnde hcsido liim.
'I'irates, cor, lakcn in a sea-piigigctnrnt, ofl'
("icula. Thero are Ainericam iiinong them, of
tliu rvorlli.'
Fowler answetcd nnt. Uisryca werc rivcted
on one wlio nppearrd In he llie eaptain nf ihn pi
ntca. The prisunor ruiacd lns hend, as Fowlcr's
horso Irainped hy him. Their uyea met.
'Itichard .Mnrlir. !"
'llcnry I'owlcr, hy heaven!'
And such they were. The on n condpmned
piralu llie olhcr llie f.ivorcd ollicur nf iIip fliiff of
a Iren nalmn I Im llmuglits ol llm rullian c.lnru
iiin bark lluougli his dark carecr ofcrime, and bc
gnaihed his iccth iu rnge.
Ilciiiy Fuw ler inde nn; but llio fnrm of lns ful-Inw-clerk
wns hefore lns inind's cyc, nnd tho
lhnulil nfhis firt hcncf.iclr-.ss nfhur dralh-hcd
nnd lliu silcnl cniiiiuillnl of her son tn his pro
leclinu. 'Ilo is gii'llj hu has wrnngcd inn!' inur
murcd thn nrph.in, bul his tunthur was my friend,
nnd lliu fiiein! ofmy lunlheil'
And w I1.1t thnught Uich.ird. Whun woundpd
nnd dna'di'd, he h.ul I ehcld the rnpturo of his
ship, nml, hniiml with chaiin, hu h.ul lieen marcli
cil from llic seahoaid, he liad ruracd hia cvil fale,
uud his vietoriuus fucs. Thcn h.ul succrcdcd n
quiel dcsp.iir, n hnpclcsnrss uf pscnpo, jct u sul
len indiHurcnru lo his faiu. Sur h wciu his feul
iugs whi n, ainid llm prnud nnd ihu powcrfu! ar
my uf Ilnlivnr, appearcd llm fiiend hu liad wrong
cd lliu nrplnn, llcnry Fowler.
Tlicn p.uiie a quick hnpo nf cscape; rould he not
L'aiu a pi.rihin thiough his lirin fiiend -miglil hu nnt
work upnn him! Well hu knew llic grnlilude lliat
litrd in thu bnsoni of llcnry for tho widuw Mnr
lina liinilly caru.
'Ilu fliall lolcase mc, hn, ha!" said tho pirate,
nnd despair lled at hia laugli.
And It irlnrd nrgucd well, llcnry could not
di"crt lliu snn of Ii'h mnru th.in ninther.
Itulivar liad lelmnrd frnm Ihu cniincil-rhambcr,
nnd wns iilniie A pagn nppcared. ' Caplain
Fowlcr dss'irea ndniillanro "
'Ah, Iho brave joung Anicrican; lct him en
tct." llcnry ndvnnccd, and llio grneral graspcd his
hand; 'alwaya welroiiiO, jenor."
llcnry lioucd; '1 liavo como to nsk a f.nor,
scnor I'residcnl.'
'Spcuk; if 111 my pnwcr, it shall bc. granlrd.'
'Soihu pirnlcs liavo brnn brpughl hiilicr fmni
llie scn-hoard wheru they wcro lakcn The rnpt
uin, n.a I snppnso, ia 0110 who wns onco my fiiend
my school matn. 1 would save him. Ile ia sen
lenced to thu miiica."
'Thcse inen liavo hcromo dangcious to llie Rc
puhlic. I'auao. isto vou tircss vour rcnucal.'
'llut this niay ri'cla'un liim, nnd I ovvo 11 dcbt nf
grntituiln 10 lua niutlicr, wliicli 1 can nevcr suinci
cntlv repay.'
'Enougli, icior .' I am convinccd ynu will re
qucat nnihing lliat ia wrong. Ilo shall hc purduned
hia natiia
'Richaril Martin.' ,
The l'resident vvrnle an ordnr for tho relcase of
llio ptiioncr. Iloniy oncloicd it in a le-ttcr to
Itieliard nt thu public prismi. Ilo busuught him, nn
hu vulucd lns hl'u nnd liherly by llie niemory uf
hip molher, und hia lirulhur liy cvi:rviing lio
hnld dear, In renounr.o hia lawlcss cou'rse. And
liu requeslnl him to visii him nnd iriform jjilni of
his dislaul friends 'I heu despatrhing thu'piirdnn
hy 11 liualy itieaaenger, liu awattcd the uppcuratico
uf Itichaid. 1
llul hours pasr.d on a day n wcck,
llcnry licaid uu nioie uflhu inrnle. 1ml llieS
ui inu i.ecper 111 inu ncupur 01 inu prtaun, ttis
.. I . 1 ,. r . . .. .
liad bcen liberaled.
Ilicliaid waa nluno in his cell, wlien the jailor
raiuu willi hia pardou, und duhveied to him iho
luilur uf hia iiijuteil fricnd, Itichard lead it; nnd
a feuling of shauiu sliijck ln his heart, ns he rc
viuvvtd thu vvrongs hu h.id heuped upnn the or
pliun's head. 'I cmiiiot niuel hmi- l dare not,'
1'iied hu, nnd crumliling thc paper in hia hand, ho
ruahed fium thu f rison.
It wns ii.ght. 'I hu vvindovvj of llie city wcro
illuiniuuted 111 hnnnr of the anival uf llolivnr.
Musiu suiindcd fioni thu balconiesi gay thtongs he.
nealh an Oeluhcr Moon, protnenaded lliu grand
Mjuaru. Itiehuiil wandeii'd 011-ulunu; 110 warm
hand graspcd his own, nml hia coiupanion wua hia
l.nawing aud nv il conseiencu hia consuler, tho
thoughl uf an ill spuiil lifu.
Iful llie uight woru nwny, nnd llic morning
hruku; ut lliu freid irkinner, ihu escnped convict
fuund 110 sheller. And thu bruad suu iusu up in
Ihu heiivens llie driiiii of lliu Ironps on par:id0
rang iu Iih eara lliu truiupct lliat c.illed theni t
lliu (ieiieinl'a quarturs. Anulher aigln, Inn, met0
ihu piralu capiain'a ujua; the inen vvhu liad fungli
aml liled vviili liim 011 thu high seua lliu inen
whoni he liad led lu crimo nnd ruin hu beheld
llieni in.irclicd, in iiiuuaelca, by llieir guarda, to
lliuir dUtnnl liuine for life llie niinea of Uogota.
Ilu lled fruui thu sight.
llut tho p.uiga uf hunger nasailcd liim; hungcr,
lliu guavviiig deiiiun lliat bring the pruud spirit
down, lu e.irlh. Ilu wns a slrangei wherc?
Again the nigln cainu 011, and Mnrluhi greiv dc.
pui.ito.
'llruad.' he cricd to .1 inan lliat passed him,
'givu mu lireail.'
'Awny bcgg.ir!'
'Ilell seizu juu,' cxclaimcd Martin, and sprung
upon llie peakcr. llut his frume wenkened by
uoiilieiiieul und uIiatiiieuco,vvua liule able lo tcpo
willi thu inan hu nttucked. Cluicli aa Ihoughi, ho
was daslieil tn thu ground, uud llie alranger'a
ueapou was al hia lliioat.
Spare nie! 1 uin slarving,' shrieked Mar
lin. liu! a buM beggar. Up with you.'
Kl'.hard ataggcred In lu'j feet.
'Follovv mu,' said the stranger, nnd ho lcd him
10 an olicure lavcrn, in one oflhe narruvv sticcl
uflhu luvvcr luvvn uf llugnta.
'Ilo, w mc nnd mcat,' naid tlie stran2cr to ihu
host; 'liu speedy.'
KiuliarU .llarnn alo as if he nevcr exper.led lo
gct aiiuthur inc.it ; aud llm slranger vvatclied him
willi 11 nuiet simle, contentiii'' liiinaelf willi ix
druu"hl uf wiuc.
'Well, senur,' said Mattin, us he finiahcd hia
icpast and puihcd awuy his platc, 'wliat do you
vvuhl mu lu do?'
'Do?' uehoed thc slranger.
' Vua, a inan don't fucd 11 stnrvins beciar far
nnihing cspccially whun llic beggur has just al
tumpicd lu lluutile Iiiiii.'
'Hu, I see you aru llie inan I wani '
vou. woutl .cuililuviiie.ul.'..'
'I hu pay fliall bo princelv. 'l'o a mau of your
tnetlle ihu juli ia sliglit.' l.istcn,' aud ho bcnt hii
head lo lliu ear ol' .Martin, 'llolivji'a deuth!'
.M.irlin slnrled b.iclr 'llow!
'1 hu duath uf the tvrant. Ile who achiovei it
will inurit llie dcalh of all Iruc republicana. Suy,
shall il hu dune?'
'ln wlial maiincr is hu to full, sennr?' askcd
Richaid.
riluint liun whcn ho revicws tho troopa. I'horo
nre a hundied winduvvs im thu Piazj, bulitnd
which vou tuijlil he cuncealed,'
liut if I nui t.iken? -No, 110, scnor: some aafcr
inodo 1h.n1 tha;.'
'What sa y jou to ttriking the tyrant in lns owq
palace?'
'Ainid hia guards!'
'A"; do jou fear! The palace can bo cntor-cd-'
'llut I nin told lliat llolivnr invntiably slecps
vviili an ulliccrof llie guards in hia unlu rnoin.'
'Thu ulliccr slceps willi him, senc.r. Wo Invo
iixii u lo fear fioni liulivar'a waktfulncsa Ihan llut
uf hia servanls. Ilnt lliu ila 11 ia I'eaaiblu. You
shall onter the palace, ny, llie preaident'a cliam
ber. (Inu hlovv will ch.ingu lliu desltnies ol llio
Kepulilic ; und tou shall hu nubly rewurded.'
'Aud if I do not auccccd!'
Vou inusi. llut jou tliall hcsafe. Thiapurss
I givu you aa an carnest; il shall be triplcd vvhon
the deed is douc; fpeak.'
'And who aie you, scnor, that uro empower-ed-'
Tho slranger hcnl down nnd whipered a namo
iu thu rur uf Kichaid; n iiamo llial waa high in
the roll of thc republii's bruvest.
Martin sprang lo his feet. 'I will do il; when!?
Thesoouer llie bellur; to-morrow nighl.'
'To inoriovv niglit.'
'Ituiiiain. thun, hcru,' s.iid tho atranger. 'I will
viail you lo.moriovv aud vuu tliall knuw rnore.
Faruvvcll.'
CHAPTCR XXII.
Wan Irfachery.
Wllh liia thlrtty dnggcrilrimii. C110LV.
That nighl was a fearl'ul onu fur Itichard Mar
tin. iileep iiiiiie nnt lo hia glazeil ecs, nnr rcst
to his iroubled conseiencu. Tho dislnnl stroket uf
lliu Rulhedrnl clock struck to hia heart like a dcalh
sumuiniis. Ile gmsped lliu buwl, and pourrd out
thu red vvinu, unlil lna hand shuok, uud his bruin
daiiccd irndly.
Murning ramc npnce, and nt last sleep stolo 0
vei thu fiamu ofihc pirate-capluin. Sleep, llm
suolhur, lliu inviguratur.cunic upou him. llut in
thu visiuns of hia slcep cainu coiiacieiiru. and llio
dark I'urin nf llm iiighl-uiare fear perched on hit
Imarl, nnd gnavvcd hia rest uvvay. Ilu tnased
rustlesaly, hu hieallicd hatd, und strovo in hu
dreauis lowrestle with il.
Thon caine a short, cahn drcam a dream of
childhoud; when Im playt'd with lns brolher, nnd
thu urphana. Thu fuiin of his niolher bent nver
I1i.11 wnh 11 pl.icid smilo, nml tho light laujh uf
I'aiiuy I'owlei inng in hia eara. And llemy cnine,
and lliu acenc uf his first dcleclioii, nnd llic liu in
uf tliu friend hu liad bulrayed, 111 n dislunl land.
Itichaid .Maitin livcd ovcr hisvvretrhed lifu.
Thcn, in his slumber ho beheld thu slranger of
thc pieuerd ng niglit, becknnmg him wilh n purao
ofgold, und hia uiothcr waa weeping over him,
und pruying him lo rcturn. Ilo anoke, and tho
slraiigT waa indced besidu him.
Yon havu slcpt well. 't ia lngh noon. Aro you
rcady lo acconipaiiy nie."
Itich.iril gazeil nrounu vvnn a wtiuercu giance;
vvhilher!'
' We will instruct you.'
'I cannnt go.'
Ila! fear vou!'
'Nn, but but Spnniard, I om decp in blood;
aiinlhei drop will drovvn 1110.
'In gnlii, tcnor, ihen. tonie, como; ll you
niusl slay, llic soldicrs ofliohvar thull bo your
cuinpaniuua.'
'Do vou llire.Hcn mc? I know you, senor, nnd
may denouncu vou.'
Ua, lu! where aro your witnesses! no, no,yoa
mutl roinu, amigo '
Thu slranger turned avvay, and Richard loN
lovvcd him.
ln nno nf tho clinmbera ofa bnild'tng vvhoso vvin
dous oveilnnkcd thn Piesidcnlial p.ilaco. vthoro
tfitllicrpd n rln'en Ir.divtdilitts. wbnsn inilitiirv' fnrl,
bcapoks theui nCcsra of tlie Repoblio. Ouu ta-
1 nu

xml | txt