OCR Interpretation


Spirit of the age. [volume] (Woodstock, Vt.) 1845-1913, March 18, 1847, Image 1

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023296/1847-03-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

'i
BY E. A. KIMBALL.
"Frti'ilom of lniiiiry itml tlic I'owcr of tlic I'cojile."
$2,00 PiqiANNUM.
VoIiiiik! 8 -Nmnbiir 18.
WOODSTOCK, VliKMONT.TlIUKSDAY, MAKCII 18, 1817.
WIkiIo Nnmlicr 357,
BUSINESS CARDS.
coiiLAMun .v iiAiMtirrr,
IV 1 1 o r ii u y a n n d Oi'iinsulois a i 1, a w
Klm Slicct. 287,
kconCoLLAMKii. JamkhHaimikti
o. i'. chaxim;h,
1 1 1 o r n o y a n a i; o u n s e i o r
uentrtll airerri
ttt
I. V
2b7
H IHVI.V MirrOlllNSO.N,
Atlorncy iintt Comi'tlui ul law,
iVl()lSllKK,VT.
s , ni i t: i. ii. l'ltici".
A 7. TO A E r A T L A II',
A N I)
)UfilTOIt ANI) MASTP.l! IN CIIANCP.RY
WINDSOR. VT. 287
A
nr.n t.. rt'I.I.AM,
T T 0 U A K Y A T L A
t.uni.(iw, vt. 2S7
ii. n. srurcnT()N,
A TTU H A K V A T L A
Chester, Vt.
2S7
r.i.iH)i wkston,
lATTnRN KY A N II COUNSKLOH AT LAW,
U'c.t Itilllilulpll, Vt. 2h!)-l)
;i.vi i'iii:.N;ii,
Atlorncy and Unuiimlor ul Luw,
Fiitic rnunvii.t.K, r, 287
V UiRP.N 0. PRP.NOII,
A T T ) lt N K V A T Ii A
sllAIUlN , VT.
XV,
287
s. ii. strititr.
Atlorncy and Cuiimelar al Law,
n it n v u II, VT.
287
.1. U. II HVKIN.S,
Attorney nnd Couinelnr at Law,
CKI.CIIVII.I.t.. VT
28"
.1. V. Kl I) 1) K It,
Allorncy and Con elar ul Lnw.
Wk- It'iiiilnlph, Vi. 32G
FRKDI'UIOK c. uoimiNsi "
Alti'ney nnd Connstlnr al Luw,
LUDLOW, vt. 2'i7
I). r. vvi'.VMnl'Tii.
T0 II XK Y roi r, s i: l 0 11 AT LAW
ninir,i,. vi. si.m
IIl'VTO .V JONHS,
rroiiN h vs A Mii chunh Ht.oita at law
CUchea, VI.
P IIunton, 287 I'. 0. Jonr.s.
r. nso nvnit.
on ta vkiiv m i.i vr.it v ri iw iu.nKr.nrnn
ll.ll t'lllllll.s n IK
zuERiyr, iu?stsus, ,ii rnr. m.i.wfjc
Ti'iiK n hoi r-- i yi) iiior.si
of i:vi::iv witiriTV wi jsrvi.n.
fini llutlaii'l, rt. 301
J. T. Itl'ltMt AM,
U N I 0 N II o T I'. I, ,
NOIIU'ICtl, T
3ISII
WIIITNI'.Y'S IIOTP.l.,
ner of Klm a n il C cvtral il rcctt
U V S. Will T X K V.
II. SIMONliS.
WINDSOR iiousr.,
tvisnsoR, VT.
287.
S V11IM',I, FOIM),
c ii ks ii i ii r ii o v s i:.
KKfXK. A'. .
j Miii!i:ii.i.iif ,
VIL L A G 1C T A f E II X,
SIIAIION, VT. 3IS
7.7 v. ii YTnTi
It ui c iv s 'i' (i i: ii o n s n.
l'rni-liirsvllli'i Vt. 267
n. r. DICKINSON,
irAMIIAT.TOjX 1IALL,
iii;i,si;.. vt
220
.1 n i; ss,
V E II I a A X II O U S E ,
CONCtllin, N . !l .
i.i?fn rtiliwtwtn rnnvm ii'ilernl thii lliuit
t't aii'l frntn llir aiirt. 3ld
" 0. V. UltVAN'K
Ii n I!ii8lisli,rrenrh iml A nicriciii Drj finnoi,
Crncler) 'Jln nnl 1 1 : r U'nrt.
V'rrt strrrl
.ui:r,i,issi &t si.adk,
iiN'n.ui ii, w. i. (joon.s.vflitoocRin.s
4i. -ci ciivs r n iin ii A n.
S,C'()N'i:iM'l)VUY.SII MIIItimiNKSANI)
iii;i'it' rtii mi;.n i s.
tTHA L TIIKCT .111 rOHITI W III fHIV'f 'HITCI..
jMni.i.i-u, !i:n. II.Hi.hdk.
A. M ATI'II. Ai
lusiN fi.oi'r w.i.HWMx Mi'!ii()i:nnins
iPKI'THI N UV ,ii inii;ii inti.MxH. A Ml
IHIIM IJNTi,' tl N ri T N T I. V IIS IIAMI.
c k v i' ii a i. m r it k k r. 287
lll S'iKf.l. .v n.A It li ,
o ii m k i: it i a ' ii i b w r. i, r: u h,
lii-lTt. wiiitncv'" iiirri.i., ci;.NTtiA i thi:i:t.
Pcir llic Aro.
TIIC SIIICItlAN I'.Xh.lVS AITEAL.
DV AKIIHTA.
A n ei!e! Oli, (Jod! w o ultl llinl I inlflit lirnr
'I'lniic khiI iliiillii'p t lioitli t linw ilii'ily i licy itnr,
Aiul wnuuil nic Mirr, rurklii!,' tny iignnl7cil IVaiiu';
Uli, htircor, It'livr, cli' lliy miiill.iul clnlin.
1 'm Mnrvli r! ui) Iiuiiri r ln ilrlvlrgmc iiiml,
A)c, Innil, l l'll K llic lncnl, lr lnaU' ni) licnrl ttl.nl.
It'n wmit simwn ni) vilnl", iinil bihmi f r) llircnJ
Ol' 1 1 lu ulil t'C L'Mi'ii!. Ilicail, IuiiiIkIi ui: lnxiitl.
I'm liaiil-luil! (ut on'lrom llir n'( iic -1 (.fcirlli
Whldi gim- ini' ilclijlit ln llic l.nil ni ni) tilrili;
Nd nniie caii I ihM'll I.i iny I'wn, nirlv liumc,
11m lnrt' ihiill I ii rlli, mi cxllc, ulunc
I'm Irul) liiignmii lii lliln ilrrur) f'(t
'T u;n cni'i' 1 mis . I.lll imw , 0 llic thmislil
I.itt jc ln ni)' Kirrnw, irrrlvi' ni) ii)iji-ul ,
Aml h) nipiilli) lur ii ili i' rifli u r It'd.
I'm IVi'iilnst llic mIik! Iikr;i liiirrirnne lilnwi,
Nii hhI ln !i f ili'iali nl mIktiu's miiiw
(,'iih llicrc lic, iiimI 1.(1(111 H uie rliii v.111 nirnld
Me. 0 rulliu." lu lle.tvt.-n, I pciUli wltli rnlil,
Are llicrc noiir m litlinM iny lut d)lni! Iirniihf
Arc ilii'ic nmic llinl t'nil Miinnlli ni) plllnw nl ilcntli'
ll'iic I)iiiiui) liiiit-iii nic tlnn rnnii llic nrld,
rinin ull ui( ln lii lilc lu .lclliuli IiimIciI.
Ilnw ilrrwj ! III) f)c Irinl,- iml (in llic jri i n-clml liill,
Mv tnr lirln r i ut ln llic imuinni i f lill,
I : v r i- Iri c I- iliiiiianilcil. ilcptlvnl nl lls lclir,
Aml llic uoll'uiWI) hcmlrt 'rminil iny lunc uljddc.
TnliC pll ! 1 ii.l. ilu c f'nr niily onc fnr
Tn wnriii uiy (liillnl Ihnlia, mi hiih I ntny nfr,
I'm linw cImI ln r-licc' kLIiis, l.ut ilicy'rn nnt ruciigh
I'nr llns Iricilns ( lllii'.tc, fcu picli'ii p iunl i uugh.
11 ii t r-ilnirc ! n ilng: I Ki.nw ' liN Imrkt
A iiniii Iniitll) spi nUj Iml iiij l.ui, ih Imw ilnrk,
U lih im clni 1111-! Iij.lil, m.il w.iiiii M'iiii; llit'
I'm! 1 Irar lliat ni) ilcalli iinitl I'C lils ilitlic.
Ilcnilcr-! Oli Jo ! Im'v quicU) I lc-irn
'I'lMt llic "ciiipn m nl liu.hl i" rtniiiii'iiiiN my rcliirii',
M) liciri hutrti Inrjnj nn Cnl, ,li.il 1 l,t
An cllc mi I0115CI.' I'm litc! jin, I'm Irce!
Cluiter.
a. 11 -v 1 ij ij v ,1
Idirc r nl-silvcr S'i)iiii iml -ipcct.irlcH nnd Dcnlci
111 lewcli v, ('nllcr aml I'nici llii'nlt.
wiinlcHiilc :im Itclail. 23"
miltW'hihictj't Hnlel, Cenlral Slrect.
lir.NIIY MATf'll.
ln-'i;r i'mi nf Vniiin llnll.V.tm Strtrt
Kopfnn, a n n 11 k K t i n ii v n ii ii r. n .
r, iti 'ii uo'vi), ,v r.o .
le, riAH.XK'is. viwxrc mjik.
ERS .1 D TltlMMKIlS.
hh i birl t'lj, Cenlinl Sflreel 320
tC'I.M'INn, l. I'MIKIIUUST.
III'M, II. V T'r,
IS 11 I ( A" A 71 . K T A I L O H
c t.N nt a i. r h k kt. 2S!)
I 'II Kl'.l. M VKIIS,
t i i i, n n.
C o a m e r $11 ,i r rc 1 1 ' s Ofice,
i.iiii nrrrl.
jnilV KI'.I.I.Y T.iilar,
:n s. itos'ivoitTirs stoue,
ii ai. NAitn vt.
I) M nnvvi'v.
Irnl t'i Imnrnvril ( I ! in Wnn'lpn Piiiiin..
Ihnvp rninn nrc n.irniiitcil In ilrnw a htrrcl
lilnillc witli c.ii' nptn n liiinilrcil lecl.
I ir.icrn rnin i iimiiiiicc prinnpllv atli I i'n' tn.
M. "VVTT, ni,ACK.MITHS
I ronlni! ir nl I klii'l-3 iiinl i' i-iimii wurk nlcvrrv
ilccrinMnn ilnnc n nnlei.
Cll.VriHI. - T It KKT.
fJKOItfJK PISMKIt.
Iurer o itil .trnlrr in 'nbinti furnituri nl
'rr I'tfriptu.n,
I'lprmnt Sirccl 2P7
1 1)1 V II. II t iinvii
I-vuv ii ii;Mf I'UMvnrifVNnn,
eu llic MellinilUliinilnpInrnpii'CliiirrhC'i.
sit.ixmi oror.N. .losr.pn i,nv.
Al a jmblic mcclins; m Conconl, A" .; Felrv
aiy S, ui'on llic sul'jccl u'tic irar uitli Jlexi
' co.
Ilt!nii! 'I'Iig qufslinnt roiinnr.lcd willi llic
prcsciit tnr, Iin- iii4iiiiin wliicli cst'ry p.iinni
i-hiMj Id laKi! in lliii rri'ii, iiiii w f tjli ceiy oIIhm
qilcilldll litiltiru llit! pulilir. 'I II'! w.il II nl liwil
ili.'niiiiiiccil ti llit! I'ickIciiI's i'ir. I'ltnii llint
tli'iiuni ialiiin, I iiiiivl c.pici m (Jiciit mj cn
iiiii tlii-utii. In nini ti'i-piTi oiily 13 il llui I'io-i-ilcnl's
wnr, iii.iiinucli ih il U lliu w.ii tf uicrt
I'llli'.i'li iifl'ic I'ninii It i iny tvar.il i 11ur
w.ir, Mi Cli.iiiiiiini. lt i-i lliu tv.ir I'f.ln- i'lxiilciil.
il i ilu: wnr nl'i.'ViT) I'liizi'ii, lii"li nr Imv, nf cic
rt cilizcii o I lii-t "lnrinu-. t 1111111 II 1- llic w.r ol
nur l!cpri'i-iil.'illtcs, il wnr iJccl.ueil Iiv iIhmii,
liy nn alinol nti.i 11 iuiotJ s miIu .Mnrn, II i-t a wai
ln ti'-cnt .'in ttitr.i"j", nji'ri'-siiiti iiml iiimiIi. I'nr
1 iv lil'e, Mr (.'I1.111 111.111, I nutcr rtiulil 11111I1 island
lllHV llit! linpiHlclllS tlfllll! pic-icnl wnr ftlllld IhilliC
1111I llnl llin I're-ldcnl 'Aas rc-pniisilili' (nr 11. Innv
Iin cnuld Im Iiuld ii'rpoii-ilile fnr ncls wjiich lic
wih diit'titi'tl In 1 0 !i lliu lit'lircscnl.ilivc (.I'llii!
lnli's in Cnii!!ri'!' nssi'nililcil 'I'he I'nidoiii
Ii.ii rnndiitleil llie tt.irv.nli 11 1 1 lli vignriiinl
fiii'icv lliat llii! malcruili puictd 111 iiib lniml-i
ttnulil pcrmit lnin. ('Iict'i-i
ln tel.innti In tliu cntiiiiiriiiTiiinit nnd prnnan
rniKcs nf 1I10 wnr, I will Iml rcM'ii ln lim lii-lnu
nf llic liit fiiw c)i r- 11 lii-lnrv full tiff.icN iu-lt
fving llm cimihi! (ifniir gnv ortiitii'itt. Wi: h.itn
-Tiil nur iic.:ic(lilt il aj.'cii's to Mcmcii, wlin li.un
ln'C'ii leci'ht'd uiili ilcl.ns, i'rn,.c 11111I incii in
ult. And uhilu nur l,i-. Minislcr ttas 111 Mc.xicn
wliiiii nu iui-tM't In Im 11113-Kiii uas dcl.nDii, llic
.Mfj.ir.tei "iivfiiiiiu-nt w:n Lnlliciiii!; iu 'ii'cn. rol-
leciiiii; ili nrins, nnd r.-ii-ing itt tm-n n ln iinli up-
nn titir liorjcri. And ttlicn fl ri:i ' I llt.il L'iiurn.
ini'iil li.nl Piippn.cd iMdf lo liu K'llliui'iillt 'prcpar
cd fnr au U''!'iuNHf unr, ili iiiis-ac tn'uur miii.
ilcr ilial Mcxicn unuld iml treat nn llic
iMilijcct-i of nt.'uicsinii nn 11111 cnn rcu. inu!l
nnd iujiiiies In nnr cilizcii-i, nr iipnn llir nllici
c.ni-cs nfthu niis-inn, unlcs 'I'nxas v,h di.-,pii-cil
uftnsuii lliu (lciiinnil. nf ilmi gnvcrnmcnt 'I'hu
iniuilcr I'lCnpcd fnnii Mcxicn wiilnini ln-in-; rnbli
I'd im ln riuilii, : i iiit wn tnnrK fnrlunatu in llnil
rcnccl lll. 111 nlllcts ln fnrc lnin,
Oui snvcrniiiuiil dul nnl dc-ire w.nr willi Mcxi
rn, m.il lind oiiiliM'.nrcd liy nll linnninliln inc.nis ln
inniil ii, Im: ulii'ii il u;h lnuiiil lliat ,Muicn wa
dclcri'incd ln cnnliiuic hcr njli.'-ssiniH.- v.cn 'A
wus fi'Uiiil llial n ic-inl ln uiins va- dctRrinincil
lij iMcvicii licr-clf, fnr tlu purpnsc nf -iinqiii:riii-
I I'Xas, uiieii 11 ttiis iiiuuii 111 11 11111 cni'ini uas
l.lii'iidv liml-li'-; liiixlili! di'iiiniislr.ilinin 1111 nur
linrdcr-t, lliciinnr ("on(;rc.-i dccl.ncil ili.ti wnr
cUled. 'I Ilu Itiriiiut rcr.1111", aml tlin licriiK;
ucliiipinctim nf nur Iiiiimi ariny nn llm fl'li aml
D1I1 nf Alny fnllntvcd. 'I he cnciiiy all.iclicd 111,
nnd ilict ui'ro nnlily nnd linnclj inct. 'I lic
I.111I ncls of llino d,is tti'l lic rciiii'nilicrrd ni
caii nt.'Wi'p.ipnrs, and 0:1 iIhmii iiiiiI Ilu: liupcs llmt
IjlVUtllU Alt'Mnilirl, ll'Kl'l llli; llppiHili lil ofllic
-jincrniiii'iit til .Mcmcii ln pciicn. tSn uti A111111 it
incn imw ftic it u in 1 1 1 14 Im xnldii.'rM, liy llio ciicK nl
'llnld nu! Iiulil 1111! llui pi.'iipln nl'lln: UiiiIimI Sialc
me oppiisi il ln lliu mii.' 'lliu iirmy in Mi'Mm
011I v 11 rt 111 f.iMit iil'llin ttiir,' 'llnld'un! Iinld nn1
unlil llui ttiittit wi'uilnr llicii lln'ir -mlilit r-i ttnl
illl lliu tlll ttt! Cllll llicii ItlCIIM'r TllMIS I'll'M' llic
Saliliiu, cali'll lliu I'lcsidcnl, diclnlu hiicIi ii pi'acc
ih tvn jiluaMi,' 'I'lin iMi'Mciiih li,ii' 111'wr lict.'ii
ri.'iid ln Iruiit iipnn liiinninlilii H'I'iih; iiiiiI w Iicii
llmy rui'i'iwj "nid nnd (uuil'iiil' fnnii llm i'iicini"i,
iil'tinr gnviirniiit'iii ut liunn', llicy c'ciikiikI ih 11
picliuiiuarv to iicijiili.iliiiii ttliai! ilnt ivij ru-
t'los-i lliu Itin (iiaiulc? iiniii! 1I1.1I ttu ri'-crn-s llic
iS'ucct'n.' ,Mnr, mrn; wemuit lr.no Tcxiis.ri.ine
I11 tliis siilii nf 1I10 faliiiii', nnd llirn, pcrliaps.il
wi! n.u tlii'in ft2ll,()(IU,(IIIU nu u.puliM-s (jl'llni.
war.lluit uiil lirrr.id) liiltr.it.
Mr rtoiik'iil, il u li.nl illl slninl !iv nur cniin.
Iry 111 linr nrcd, ll ui: nll Ii nl rnllictl i,i il ilcfcnci!
wlirn ilr" il-jlil'i iiiiiI llinu nf lic: uilizcnt Wi-ir 111
vn. Icd, if e li.nl t-1 1 c 1 il up ih oni! uian iirnuiiil lli
II ij; nl nur unuiiir nnd ilclciidril liy dccil-i, nnd
ttnnlij Iiiii, Iiit iiuiinr, licr icpillalinn, niid Iht
lililt, llm wnr tt'iiulil linc liciin i'M!ii iic'.v I'lnlcd,
iiiiiI nll sliuuld Iiit v u lircii n jnir.liia 111 i'n linniiinliti'
pciicu. Ilut II ttas s.iiil lliat Muxicu ttiH 11 pnnr
iiuutr), lll.ll Fliil wiiK iiiii 11I1I0 ln p,i um wliat -lm
(UM'il ih, ih.it -lir cnuld nnt niHo iiiiiucy I'lniuli
ln 11,1 wliat t-lti) lt til hHinil.ilcd in ircilv. Mr.
idciil, ttllcn I licar llial i-.ild, I ttnndrr llial
IIiiim! n lu ullrr Fiii II M'litiiM'iil-, fi 1 1 m 0 1 llial lir U
nlilttln tiii.ii 1111 nr iny nl UII.IMIU nu'ii 111 1111c pnt,&
11I muri! lll. 111 lill, IIOII 1,1 ,d i llial Pti! ,h .' N11 iil,c ln
qlllp illlll HUIIIHirl llll'lll ('llll'tpi) IH, ,111! I'illl
ilu II, ll'lrcai hrri and u (li'lc;.iiii nf nur MliU dld
nnl pii'iutlo lliu whnlu McMcnn -jui i-rntiii'iii.
(1111 l.uw llicii lillcllv H" lcttcil llic priiRi'i'tlin!S
nfllin .M,n.:ti-iiin'IN l.i'gislnliiiK, iu icI'ihiiIjT tn
i'riiiit nn a-si-lniii u ln iin ir mwi .nlunlrcr" lic
spiiki! 111 li'iiii- nl'jii-l si".ciii nf llit' iuci-t'i.lti)gi ul'
.il Malt'. Mr I'liiillnin (I
A1111111!! ilimc Miliinlrcri in Cnl, Cii'iliiiig'ti rt'iti-
ini'iil, I Inuml iiiiiny iNcw I Ininp.liirn Iml . iiinl
ttlicn I s.iw II wiH ulwnlulcK nci:c-.u fiir llicir
lii!liiiii! iliiiin. Col Cilli'y h.nl nxpl.iincd lltat lic
tti.Micuii) n.tvo llio llonin wnlidr.iiMi. dr II
iiiiiiiIh.'ik nildcd, ni.d. nftcr iwcry priip.untioii liad
ln'fii niiidii, lo Hiriku a dufiiMnj'lilnw. llial wiiuld
n'llli' lliu (iiirnliiiii.ui nuci! I hhuiild liu l-IiI n
ru miiiIi 11 llini'' ilnuc, if ii wcru pns-ililr; and if
kiiit-j.h cuiii 1 wnrrati'cii, l.cloro au t-1111 u lur 1111
rxpitiliiicut slinicil liu Iiinl.
I.vrryniiu wlio WhiU Iih nid In piniracl lliii
wnr, will rfSrc it U'n sliuuld nll rxt'rl'iiur-iilvi'M
Inr I's liiinornlili) r.nucliHinii, Iml tt Ii.iIcvit ini"lll
liu lls ri'-AiilM, wn sliniild Im fu nnd 011 lliu sidi 11
nur niiiinrv. rndrr iu l,i wn ivi'rn piitiiTinl;
iindrr iis ll,ig wn (.liuuld pnilrrt and dcfcnd nur
1.UI1. 1 ii.-nu nnt, m nll iny pnlnicnl lilc, liccn 11
scclicr nlit'i eilhi'i:; nnd ulllinii!'li fritiiicnllt liclini
llir piililic, Iiiivc iikht t,'iini! iiiln imiihciiIicih nnd
a-liMl lliu uian nr Ihnt ln so fnr mr fni iiu pluci!
nr pn-iiimi, ' ln rr ii 1111111111-,' lli.it -cck' fnr nr
,i-l I'nr imwjliul diilv, iiml piliiuli. 111, r tnu
llial il H lirlii;r iiiiiI iiinri! Iinuur.ililii ln srvcr nart
li''-, lliaii tn Im fiiiiinl in nppiHitiun to lliu cuursu
ni in v cniiiitry ninl ns gt rt iinictit .
(Jrrai nppiainc
(n'ti l.nvv I'liiifludfd ttilli 11 frw innro ri'innk-i
iu irlaiiou lu prulrcliiin, lniiir. llm rxiicn.es nf llm
ar, &c. Ilu innk lus scai in 11 pi'ifcct lctnplrsl
111 Miuiiis, riiccrs, nnd t'l.ippiuj; ul li.uuls.
CONGirESSIONAL.
The lhuc Millwn llill.
I'. 1 I 2 o'cloik, Tuctilmi Jfoiiiing,
Mnch 2, 18-17.
Al A n'rlnrl- llio Ht'nnlti mrl. aml iin; di,cu
"iiiii 011 ilic lliri'n iiiilliun liill ttas rciiinid.
Mr I'pli 1111, in I'nnfuiniiiy, liu s.iid, willi in--Irurli-'n-,
fioni lliu l.i'ai-l.nuic nf Iih Slnlr, nl'.
frrcl 'Im anti Inwry protiso, aml madu suiuu ru
inark" 111 iis siipuint,
Mr I'n-s pni(! ,iaaiiis tde pnnisn, us ill-lininl,
iinfnrltinali! nnd iiii-cliicuiiH, nuil lcndni-jlu crrnlu
11.1l1nn.il dilliuiitliis. Yt ln'i! nn liTiilur) , as yrl,
cxci pi iipnn n i ry iiiiociiim iciiini! U Iicii icr
nloiy "liuuld Im aupiircil it wnnld he tiiin'rnuuiili
In lc"is.,iu im llic Mil'icrl. w.ih dlll'h lill tn
"iniini 1 in-.i iiiii -uuuiii nr prmuluil iIc;'HI,iIh lur 11 ili.laul nnd iloiilillul i-u:iliiim'iic ;
wnii clulliiiii: nnd uilirr ni (rs picMnlis ln Iml il wnnld cio il niucli nf iire.r'jt dillicultv.
llicir ciuli.iikiili.iii lui Ihu !-ccni' nt aclimi. I dul , I Iis iiiinrf-.inii was 1l1.1i ii w nur lir.i ,ii.- i
.. 1, .1 .1 1. .1 .1 . 1 .1: . ... . ... ' "..
,,,,,, i,ut ii,hi i,it,i nit- nr 1111 iii'-.i -IIIIII
nl llii'in In iirnunri! lliu.e nriiclcs n '.,ttv lur
llirir Ir 11I1I1 aml cunifntl, iiml lln-n tn diawu'n ii.c
fur lliu 11 1 ini'iil uf lliu Minr.
lll ii-l.iln.li 1 1 Ihu cniir.-u Mai.sncliun't!s lunl
purucil, liu cniiliiiiii.-il --Ma.-ni Iiihcms as 11 Siair
ttliicli Ii.h liui.'ii m 1 1 y fivuiid I v llir lct-i.l.nnm
uf nur ruiiutry; Iiiii wlicn n ilciiiand is in iilu iipau
hur p.iliiu'i.iii, -lii! scrt'iics lirrsclf 'irliini! Iin rnl
Iiiii piuicipirs nr Iin ViiiiMlliiiiniial scrnplcs:' Iml
if n tnill'is w.inlcd ln pinlccl Iut iutrn'.ls nliinr. i,
rill ln cnilcll ln r i'ili?.rii, liiiuld tn lirr ttrnlili.
nnd inci cii-c lit'i rilles, lliu rrt , p.irto.ilir, -;ncs
furlli, 'a latiH'.' 'a ititill',' 'iihiiu laiiH'.'
ijuppusi', sir. tlnit ynu nn d in rciiili'rinir llir
-.'uvrniincut iiiii,ipular, 111 (i.i r.i ! y.mj; II- nriii, nnd
crippiiti;! iis if.-ouircs. ns iu tlic l.isi uar, and I'nr
i'm; liiiudrid iiillliniis uf Ii, inl dnllais, iiiul'IH'
Minr bcriiril) fui iiiii; liuiiilicd nnd uini ly iiiilliun.,
wlin is 10 lic liciitililcil t lliu np.'i.iiio ,n ih,,
iiia.srs, -urrl) ,Si.t lln; f.nii.rr ttilliliis l.ur
f.iiiuly, lliln ttlin-c iiinl cnii-uii.piiiiii cii'i th I.iijc
ii ihu iciv miii lc- upnii tthicli ilu: rciciiuc i,f ihc
"'iicintni nl is liasid, iN'n, sir, it 1. lln; vrry incn
u liu nit' I'tliii!! Iicliind llu-ir riiii-iiliiliiiiiiil nuil
nilicr srtuplo, ttliu wiU dcri'.r 1 1 1 1 1 1 1 1 -r rimirniiu
pinfit Ii) lliu upcralinii ulataiill', nccc.iry In
pnidiirij Ihu iiiiiuiini ofuur iudi liltdiiu.-s, men lu
lliriiiM'Urs
I t Inr A lnrifl'. Iml nnt fnr n laiifl' llial il inadr
-nlu1) I'nr piuli'Ctlllt! a pcuplr ttliu ui1! nnl dclrnd
llirir cuunlr) - I gii fnr a liniH' wlucli cnniliicrj lu
lliu uilurrils of lliu ttliolt' prnplo, and fur lliu in
lcrrsls uf lliu ttlinlu tnutiir) I fnr tlii'in wlin
iiru fuiiml nlttiiis tn .stipniut aml ilcfcncr ufiln ir
rutintn. I knmv 11 is unpnpiii.ir Wlin -nnic tu lir (', iti.n,rii, is. D.imuii. I.ians, (Jirrnr, lluii-
il 'tt.n li.HMi. II tt.H -11 111 -iiinu p'.iccs riinin. liiu.inn. .lainauin. .Inliiisnn nl Md . M1111..11111 Mil
lu-ad, I'larrr, I'hrlns. iuni.ons
Iiiiii, W ulisier aml undlirid"!' 2 1.
ciuplii) nll nur puwcr lo rniiipicr 'lir olisiina: nf
llir Mcxicui j-inriniiiuul iiml prnplc,
v'r .Millfi, uf iN. J., .nid .Mr iiiiiiiioiia Ijrii.di
pnl-o.
r Dickinsun, ofN. Y., pnko nijniiHi tlic
prniisn, na tliu i-iiiind lliat il wuulil umli.-irriHs
llm npcniiiiun of llio fiiii'rinuirnl, niul llial tlin
iil-nuciiniis ui 111, M.itu I.cjjb.iilun) dld uul cnn
lUII'plllll! lll" ca-u.
Mi I! .luliu-ou. of.Md,, ii'.nl n prolcst ngaiusl
llir prnvisn nn (:iiti-lil ulintiii I r t ! t (1 .
I ln I'mwsii iv.is tliuii di fi-alcd yca.s fil, irijp
I .
YfcAs Mcssrs. Allrn, llioi lon . f'niiirrnn, i'iIIpv,
Inlin M. OI,n Iiiii. Onrwin. D.ii is, I 1 10 1. I)i.
I'.iiilis. I'aiilicid, (I'rucn. Ilii,iiutn'ii, .Millcr,
N'ilrs. I'liclps. Siinuiniis, Miiigroii, I'pliain, Wcb-lri-and
Wnndliridgu 21.
ia vs Mrsis flivUft, Aslily. Atcliinsnn.
MiiilitT, liciii'in, llcriicn, llirssr, liiinlit, liutirr.
Cn liunn, O.i.linuii, Oass, ( 'linluicrs, Onkpiin,
Oilllciidrti, Dickinsnn, 1 1,111111 -.iti, lliin-ion,
.lnina-jiu. .Inliiisnn, uf AIil., .Inlin-un, nf l.a,,
li'ni-, Alanuui, .Ma.nii, Mnrclicul. I'e.ircu,
Ilu-1,, "-'riicr, nuI,', 'riiniry. Wr-ii'uti - 31.
'I'lii! Iii'l ias niilrrcl ln n lliiid iriiding, yt'iis
2'l. lill-21, .nid ttas ilicn picd
Yr.As. -Mrssis Alli'ti A-lilry, iit. liiiisnn. Allirr
Iiiii, II.i-jIi), llrutun, lliccr, llr'yln, lllillrr, Onl
huilli. Oiis. Oli.iluins, Oulquilt, Dli'Kill.nii )i.
ranficlil, lliuini'!! 111, llnu.ion, JnliiHnii, nf 1. 1 ,
l.rivis, Ma-nu, iNilrs, !u.l., Smiur, Slutgi'iui,
Tuifiry, Wr-icnii nnd Vulpd -2!).
.Navs Mrssis. Alilirr, liai.'cpr, Berrirn,
lunirinn. Cillrv. .lulill M. (.'Iiiilnn. ('
Mr (iraliiiiii of N. (J. tnnved 10 nuioinl llm ln
iroMiiiij! tiiiit ini: iMi-suiiii ('oii.proniisu I.im, kia
lic r.Mcnilrd lo llir I'.icidc. and lliat Hlaverv sh
liu peniiillt'd louili nnd prnliibiicd iNurlli uf tli.il
iiiij.
Mr O'r iiiiirndiui'nt was rrjiiclril, 5tl to 08, nuil
llli) i Hiunl I'rnii-o ndntitud, DI) ro 80. I lu
tt-ns lln'ii rcpnilrd lo llic llnost' unil lliu l'rnvi-u
trjcclid 07 10 112. Mr W ilmnl inuvcd to ,i v ihc
liill nn lliu talilu; n.'itiitited 87 lu 111, 'J h'u lill
tliuii p.i..-rd, 1 15 10 82
Al 2 1-2 u'clucli llio Nuuso took a ruccss lo 5
n clock,
Hlnit'isO'i Midui"l'l
hniVATi:, 1 110 hcnalo nnn-rniriirrrd 111 llm
rrpnrt iiflliu (.'iiiiuiiiiiru nf C'nufcrcnct' fnr llm 'nn
pnlnlnicnt nf a CYiii'ral iu riiicf.iiiid usrucd lo llm
rcpuil ul lliu ( iiiiiiniiicc of Oniili'rciicu 1111 lliu C'iv
il nnd Diploiihiii'c A titiK'jn iiiliuii llill.
llnt'nK. 'I'lm liill ainrndalnrv of llio Itidnnon
drlit 'I'lCisury Acl w,is pis-rd.
Im l miiiuiiirt n ( nulcrrur nn t Iin Sunn'u
umiil.il Armv liill mailu ll.uir irpoil, rcn'oiii:i,ri,d-
iii' ilu! ,-cnati! In rnncur 111 llm nnicnilnioiil nl llm
llousr, fnr llio iipininHient nf l.iHuirn-ml lirn
nu. I lio llou-u ii!;rci'd lo lliu n.'poit, ua-i U(i lo
nai liS
I'Iih hill wni passcd lo nniriiil tlu' nnl nroviilinn
fnr 11 limiiril liine au iidiliiU'iial n.ilitar) I'nrcr aml
fnr ollmr purpn-'cs; iiImi tlu1 liill lo n'fiiinl In Ilu;
Sinlus llir rvprusrs ini'iirrd fnr Miliinluuiti pruii-
uus in ihnr Iicuil' inu.lrrcd 111I0 xcrwci!-
I'lie rciniit nf llm (nui.niillrr nn (Jiiiif-ircnci! uf
llm Onil ,md dipluitiiiti'i Appropii.itiuii liill was
ilrrcd 10,
A iuiiil rcsoliilion fnr dp.-p ilcliin-' llio fri 'iilrs
Maci ilniii.in iiml Jainrslnwil, ttilli lliu sunpllcs fnr
Irul.iiul wih p iift-il
A .-('uluiion nl tnanlis to ?ni.'al;or w.ih tidoptcd
unaiiliiinu-ly.
I Im lnll wis pi?-,cd fur llm ponslrupimn offoiir
wnr Mr.nn-iiips im iiiu tran'-tiurlaliuii 0; lliu 111.11I
frutn .Nuw Yutk 10 L'ncrpuol.
uittin,
llm l.ist ttar, ninl I coiil'l lcll ilu- iiuiliciicu w ln-i 1-1 ,.r) iiiiii
.tinit. ,..ri, 1 r ',..Ll..,.l r.n.... 1
.''" ' ,, ,1,,,, 111
lliu U'lK i'.ihlc pit'-idiiii' nllicur, a cuuip.ilr.oi in
iinus in lliu w.'ii uf 1812.
Ccn. I.nw llien rliiqiicully rrfurrcd In llm Iihi
war !iiidsniin) nf iN incniciils. Vnu, Sir. .Mr
I'lrsnlciil, urll ircollrpl llir -rem' uf Scpl 1S12.
I'roiiisl was aih.iiiciiin nu I'l.Hl.liui-; tt llli an iirmy
nf 12II0II iiicii, ttln'c wu li.nl hut l.jllll tu 11 1
iln'iii. Tliu l!rili-h ('iiiiiiiiuilnrc nn llir I il;o tt'itli
a fli'i'l supcrinr In uui- iu i()iiii,iii-, inr:al nnd u,rn,
was -ailiii'j ilnwii iipnn us - mc-.rii'.'cr nficr imw.
-cni;cr 11 i-icncil lo imv t liiiicmlcii ol eiuniii,
ln-i'iii, lnni tu scnil nn llii: Yciimuit iiiinlit nf
linup-; aml uli.il dul Im ilu? liy, Im 1 i.'mI ln.
piucl.iiiiiitiiiii I'niiiiii.iuiliu-' lliu Vt-'i liintit li'iopsuut
!n go ln llie scrnu nf uciinn, nnd rrcal'in-; 1111
ttliu inii;ll Im uul uf tliu hnidcis uf lm Slulr.
Ycs' n iili nur liuiir snldicr- ttcru lilccil n-' unil
-.ulli'iiti!!, liiiv. ('Iiillcmlcn icfii-i d lliu ,-ii-i.iucij
ttliicli l.i! was IiuiiiiiI, liy his oalli aml liy lus sla
tinn. l rcmlcr; hut' lit; i.ivkd l.ilMi Iv
.Mii.'cii to ki:i'i:.t r tiiis m:v i.n
"sacko oni am asiii:s,- ami ,oir
U I I.I, lll', NOW ! Tliow irlio arc naw itiiiler-in'-aid
and lomfoit" to llic cncmy. ilcnoificinj;
our ifMi'c iimcnl, vtl discauiaqiiti; cilnlmnih,
will Ine long cnoitali to ifienl of il, iu Tlll;
nr.ciMST iii'Mii.i Tio., in tiii: aiost
riiomiwi) ii;(iui:i', i. !5ackci.otii
and sur.s
I lim i-ir, willinut tliiinks lo finv Oliillondcn. in
I llir W011I3 uf llm lirmu 11111I iii'cninplHlicd I'nr) .
ii 11 r I111I1' tiiiii) aiid nai) iih'I lln-riicin) nml ihu)
I.IVP.ItY STAI1I.I'.,
DV AMIRHT ! A c k n n
Courtitrect,
11' y ilu bl e , Ka ftt 11 otcl ,
U. II SNITII. Astnl.
NTE I) JMMEDM TEL Y.
INEYMAN ln wurk 011 Ciihnipt riiniilttr-.
ffl- 4 I.SII !
rnllP'J nl llip t'nlilncl IIiisIiipis. nnpttlincnn
Irrcninaieiuleil, 110111! ollirr rpcil nppl .
, orancii; i'iiii:rt.
ck, Mnrrh 1, 1817. aij.f
S P BUCKETS!
CEIJKR HP IIIIC'KnTS I'nr np hy tlic StnV
nfrilnr nt 12 1 2 rrnm.
CIIA'S IiaNa. Ii.
lck. Mnrfh P1I1. 1P17. fl-,6
0
lnni' as llm lii-inry nf nur ciiunlii rnduirs,
liuldii ducds, tliu uucquallril licruisui, nnd Ihu
fcals 0 r ii ,i 1 1 1 1 ; uf nur hr.nc sons nii tlinse il.ns,
udil Ii.siic ln nur lii-tnr) unil linnnr ln nur liriiis
I liu clian.'e nft'apl. May. w'nli liis lir.ivi-squad-run,
was fcarcidy rqu illcd in lliu aiiiuils uf lnsin-
'I he gall.int dccd-i at Mnntcruy, rriulrrrd innrn
"lurintis tliu iiaiiio nnd finio nfthu Aiiiriicnii
-oldierv. And, Mr I'rcsidcni, I rrjoir.o lo inrcl
hrrr i'n ihiJ iiiRi'liii", uiiuofihu hr.nu ollii'rrs,
uhii 111111(1 al 1 1 w i-uu duiiii llir liniiili.irdiiiunl al
iMiilainurns.uiiil whu I'cll ttiiundrd in sinnniiiL' nuu
nfthu lialirrics nl Miiulcrry , riTurrins o l.irul.
I'ulli r, uini w.h pruci,l. 'Piruirnilnus clmrr
ini'. I liiiiinr lnin, sir, I nu, proud llnl irw
I Iiiii pshirr wna rrprrscnlnl nn llill sliirmus 111'-na-inn,
nntnnly Ii) liiui, hut liy tnany othur linnu
aml I n 1 nii- snii.
As siinn naOic iipws nflho invnsinn nf onr Icr
lilnri.b) lliu Muurnns, rcachul V nsliiuslun,
Oniil!'rr-s, Imiii tlmn iu s.cssiun iinnipiliaiulv nfi
prnprialcd l?.l(l Ollll.Otii) fur ihu wni, nnd aullinnz
rd lliu riiisihj' nf fji'.IIOi) loluulri'rs. Wliat w.is
tlml dnni) fnr, Ii) llm l!rpirsuiitali('S nf llir pi'ii
plr.' Thr aiisttrr is plniu It was 11 pl iin dirtic-
liontnllm I'rrsiduul, lliat lh aus hi'ina plnrril
in his h.inds, hu wus In .prn.erniu ilic wnr as fn
ns tlmn' iiirnns wniiiu cnaiiiu liiui, I ain snrrv to
Imar pmple lnlli nhoul Ihu "I'rcHilcnfs wnr.''
'I lir lloiiri'ii'iiinivi's liad Ihu pmver lo slop fliu
wlmlu pincri'iini''s, ny wiMilinlilui Mipplici; liul
iiisirad of llinl, llicy giivn Iiiiii (liruciiuns to pur
Fiiu il willi vigor, hy uling appropri.itioini and
nupplius
W u all rrarrl llnl hlnnd phould ho nlii'd, wp
nll ii'sicl thr sullVring lliat wni may prndurr, hut
wlmn tlmfon fnrcu us intn 11 war, il is nur duty tu
dcfcnd our cniinity, nur hnundarics, nnd nnr
ruhls, nnd tn nhtuin as suon iis pussiljlu a fair and
honnrnhli' prnre,
Mr I'rrsiilrni, my tnind rnvcrls tn tho wnr of
1812. That wnr wns dciiuunccil ai "wicknl''
aml "nniiist " lt was rnllrd "Jim .Mnili-nn'R
war. 'I'his w.'ir ;s ilcnoiincrd ns "iiniusl. rrurl."
nnd "Jiui I'olk's wnr " 1 Imlirirlhai llm iipci'cli
c und nrw-pappi niliclrs which hnui lii'rn puli
lislicd in this pniinlry, dpiinniicing nur cmriu-
incnl und lls rnurc, und iu'lruiliui! nnd npplnud
ing. und wi-ihin' Riirress In Mi'xirn, linvu hren
innro pnwrrfiil iiuls to Muxico tli.111 11 ny lliinj clna.
BAP flllCKETS nf minprlor mnln. fhr
nlp rjipip hy A.strarnp. Tlirse nrliclcf hnvo hocn rppiihltiliod in lliu Moti
Tlm I nuw, su, ue iiiihi n!.iin iiit'i't
lliu riirniy, nml llir) iun-l iiciiui Im nuu. Ilut
oiirinnly In n,alu riuiilioii fnr lliu wrnngs ihry
h.-nr dulir nur cilizrns nnd nur uali'MI, nnd liriu
nflcr lo rc-pcct nml 111.ut1l.1ir1 llicir pliglilid I'.uili
Illlll -nlriliu llclll) -lipul, Ili, 1111
Iu Miiss, il is said lliu w-ir is unpnpular il may
ho so Imri!. Mninriiirs hinu nn Irriur lo ini
11, iml I w,is in lliu iniiimily in iu) nnlhc M.it'u
lll llm wnr uf 1812 llinu lici'ii iu a niiinii 111
lln; Ial 111 )i:.ii.s. iiml as 11 is iiiiu snid llui 11 ia-1
in.ijnrily nrr nppn-rd ln llic prns ilinn uf i
pirscnl w.ir, I ain lilirl) lu Im iu lliu iiunnrii) miII
llr ii so; imvHlhcli'is 1I1111K it my dut) ln inni
hy I Itii ii"rni 1 iu iis prrsrut ci iis iun) i,oa
in ii Iwur, wlirn fucs ussaU lur Jiom willioiit,
tttti PtiPnies nll.irl. htir tithntnp I s: 1 1 A I . I lll.
rolJNI) Wl'l'll TIIP. I'AUTY UIIO l-'OK
si'i'i'oi! riiNi; Tiir.iit c(ii:."i'iiv and ns
I'l.AG PIIOM IN'TI, I' AM) )rili(IM); and
if 1 ain fontid nclitiif in u;iiiion lo .'itiie 11I10
limclmc in 1812. I ylmll A 0 7 llliCHJiT
IT. 1 TJIKI-: MY ST.1M) O.Y T1I1C
SlDli OF MV COUXTllV-l'ATIlIOV-
ism nni)i:ns rr-nurv diheuts
IT, The parlri lliat shiio'i mi iiicii qnrern
mcnt, IlKCEiriCS MY SUPiWUT; ir.'in.
rndniis Hmurinji i'i will stand tiy llietr
rounlry, a 1 caic, liuiinrutitc lo its Jhig, will bc
inic lofullow. 'I hu t-iii iiiy will nnl iicnii.uo.
Thuy linr rtfuscd lodnso uidrss wowill coinplv
ttih priq.osiliuiis nf ihriis w hicli wuuld hu iiiu'
graccful and di-linuoiulilu lu us,
It wus said lliat ihis war is 11 war nfllin I'.-o-i-drhl'.
I -ay it is tliuw.trnf ('nnuruss, iiIiiiihI
iiliiiliitnnusly dcrlarrd; unil if iiicinbrrs nf (,'nii.
l!ri;-s, inslr.id nf lnrlving uirihu rrspniisiliiliiv nn
llm l'ri'iili'nt, iiml fining. "I did'nt tln't"' nml "I
didn't do'l " Iiml miiil, "I 1)11) IT, nnd will
1I0 li', if )nu do nnl ul nucu liinkn lcsliliniiili
fur llic wriings )nu h.itu iloun ih, und irgard our
righls fur llm fulurr," nnd my wunl fnr il, Sit,
llmy wnulil nn imw finil or.riHiou lo rluiigr llic
f.itluru nfllm rnmpH!!n upui llm oil'' nr lliu nllmr.
Ilu llicn spnliunf Ihu prnpnsition ofour Sunalur
in Oongr-s, Ool. Cll'ii), nnd said;
I rriiipnihiT wcll, llial niy fiii'iifl Ool. Cil'ov ,
liad 110 citiplps al Iliiilg'-wnir'i'. in lliu lafcl wnr.
Ilu 0011I1I flnht llicn, nnd i-ould filit wtdl. I was
nurprii-rd nl liis pruposiiinn in rrl.itinn to lliu willi
drawal ofour troops froni Mcxico, nnif mure so.
whcn I UattiPd itixt he hnd no crtipl. nhojit
Tncrlau. Marcli 2, 18-17,
Pr-NATK. Tlin rcpnrt nfllm Ooiiiiiiiilcu nf
Oi!uli.rnru ni thu Aimy Appinpri iliuii llill ttas
ailnpicil.
A inint irnlulinn In p'acr Ihu
Irii ilr Macrilnni.in al lln ilspnal nf llr l'ny,
nml llir slonp .l.niic-liittn al llm ilj.poi.nl rfOap'l.
I'nrhus nf lii.iuii,lo cun'i'y pruii-inns lu Iruland
w.i p.i-u (l. 21 ln I I.
'I Im K'pnrt nfllin I '0111 mil li'r nf Oonfcrpnpn nn
llii! I'n-I lillicit App'npri.ilinii llill ttas ailnpicil.
A ic.nluniiii dircciiua llm Sccrciar) nfllin Srn
a!(! ln cniiliui I illl l)r II1111. Iun fn fiirui.li ru
pnilsuflhi! prnpccdini's nml dcli,itr uf lln' S,n
nlu ln llm ilnily papcrs. nr In piint ihcui hiiui.'lf if
ihrv dccliiio, ttas l.iki 11 up, nnd Vr I'cntnn tnu.
cil in rt'l'er it 10 a Scluc: Cnniihiiter. I.ot, 10
in 20.
Mr rtrnlnn pnkt tipwntils of iliruo linurs, nll
riiii'i niiiiicmus ,11111 iiiIiiumiIs.
nnm ttiiriii wnrds rnurd hclwprn .Mr llanim
.111 ii iu! Mr I'ciiinii, iihcii 1 ln r snliilinn was p.,-t-iiniii
uuiilfi n'rlurk iu lliu uiniing, and lliurfun.
.ilu adjounicd In tfi.it linnr.
TI11' !-cii,ilr tr-a--ritil Icd at iv n'clnrk.
A rcsiiliiiinn wis nll'cicd iu susp.'iul jnint ruh't,
n ih ln rnahlr Idlls 1,1 p,ss fr.ini utli! Ii hhh tu llm
mhrr nml adnptud, wliiuh. was ruiiuurred iu h) thu
I Inu-o.
I Im f nniiiiillrr nn I onfcrcncc rrpnrlrd on llir
I'n-l Ollicu npproprialinn lnll, und it wus adnpt
lioth luuiscs mlj.'iurnud at aboul C o'c'ock 011
llli! iiinniini; nf III" -I'li.
Pool Oflic Hill W'p iiolicu lh.it Iwn hills rc
iling lo llm i'n-i Oliicr nml Mail Depurlu.ciii
nr p.i-scd thu iwn I Inun's nf Cuii''irsj nur
ni.ikiiig iipprnpii.itinns fnr thr scnicruf llm llr
pirlini'iii duiii,'' llm U'ni nmliiiL' 30lli Juni. 181S.
nml llic nllmr I'o aiimud au Act cnliilrd 'An acl
lorrdiiri! lliu rnli.'s of intniir , 10 limit ihu usu ahil
nrrcpl lliu nliu-cs ul llto liitiiltin1 lirniii'iie.
M'f arr aininus. ln ;nnw uinru uxacil) 1I1.111 w-p. dn,
lliu ilrlails 'il llu-r lulls. Vr uro nnl willinut
fcais ih.it ini-rhicf h.is hrrri dut,. To llic first
iiicnlinncil lnll scvcinl aiimuiliiiunts wci'u luadc hy
llm Sciialr, onn of wliirh iinlhurHcs pc-.iiii-tcis
ttliusr silaiii's dn nnt pcri d golll) per nnnuiii. lo
fr.wk h ltrts wrillrn hy llicii-rKrs, nnd icrrir
I'.'IHTs fiou nf pnsji!,', uut cxrufiJing half an niincc
tt'cighl. 'I his iutii-iiiliinMil was fiiiiciirrud in h)
ilmrnnsi!, nml is u n v prrprr jnm iinn A
110I Iiit iiiiicndumnl. ii is .-aid, sulijps nrwspiipcrs
nnl -cni du-rcll) frun 1 liu puhli.liing nlli'-r to suh
sciihuis, Imt fioni une pcisnn to aimlliur, ln 3
rcnis pu.-lngu. Juiinial nf Caitnnti cc.
rxi.ling war willi Muxico lo n epocdy und hunura
Iiiu rniir.lu.iiiu,
An-fict ridiiitpiiwliing tn ihc rit) of fllndi.Tn, in
thu flnlu of Imli.in.i, nll ihu liht and tiilu of ihu
L'nileil filntos lon ci;rlain Flrip uf uiisur.i')fd lnnd
yiiiii wniiiu ihu limits uf Biiid cily, und Liuidcring
nu lliu Olnn ucr.
An nci providiug fnr tho huildingnnd cquipmeat
uffuiir iiiival sti.'iiin-liipj.
An aut inakii g ptmsion fur an nddilionnl num.
hur uf gcin'ial nHici.rs, nnd fur ollmr lutpokps,
Au nct lu iiinund nn ur.t rnlitlcd "An nct to
iiiisu fur ii limiied limu im ndditioiiiil inilitnry furco,
,md fni nllmr putnrs."
A juinl rroliiliun fur ligliling willi gas llic Cap.
ilol aml C'upilol grounds.
A juiut in-nlulinn nullinrizins llm otnplniinent
nfllm I'niicd Slnle-t slnps .Miii'cdnnian nnd Jinuei
lottii in irnuspiirliiig pnnisiuus for the fjiiiliiiij
pnnr in lit'l.nnl ni.il i ii l l.-iixl.
Itcsuliiii'in (nnuuiiiiii'' thu purpliasB nf additinn.
al l.iuds fur ihu usu nf ihu I'niii'd iitalcs armurioi
ut llarpcr'H I'crr) and Hprimifii'ld.
RuMiliitinii tu ifl'unil iiionc) lo ihu Slnlps which
li.nu upplinl lolunluui!, and fiiriii-hcd tmn-iiurt.
alinn duriiig llio iru-cnl wnr, lu fnru hcing muii
ii'it'd and lucuj.fd inlo thu scrucu uf lliu Liniled
jiulis.
A juinl renliilinn In cnrtPct nn prrnr in tlic acl
of Junu 17, 18-14, loi thu rtlicl'uf .Mary Ann Min.
iun.
A jnint rc-olulinn irsprcliii'' tho inans nnd clmrti
nrilnj siirvuvi iiflliu hniind.iry lincsoftho Utiiti'd
tilales of Aiiifrica witli I'urrigu Statcs.
niLLS WHICH (II1I0I.VATCD
iiui'rfi:.
IN THE
.MONTIIiA' l'Y OP AlfMY OIT'ICP.US OP
tiii: i;mi i;d ssta'iis
Majnr fipiirial, i-37(i; l!ii;:idiri (Jptmral. 2lfi;
Ailjiiiant (Iriirial, IS3; lpt As-M.im Ailjiitunt
ficnrr.il, Ul; 2d A-'-ii-lanl Ailjul.iut (I'cncral. 08;
lii.p''ctnr (I'rncial, IS3; (lu;ii!rriii,H cr (icncr.il,
21(1; Assi.t.in: (iu irl"nu;Hlcr (iruci.il, 183; l)r
pul) tiu irU-riti.i-ii-i (irnrral, 1(12; (luatrrimilcr.
MI; Assisiiint Quailortii.i-lrr, !)S; (.'uiniiiis..iri
fjriirr.il of Suli-islrucr, IS3; Assi,iant Onuiiiiis
sary (icimral, I(i2; Nl Oniiiiniarv nf Suli-isti'ii"t',
l-ll ;2d ('oiiin.i-s.iri nf f:uh-isi, ncr, OS; !',n-
m.islrr (icnri.il, 20S; I'iiMiiii-lcr, 123; Surgcnu
(irnrral, 21)8; s'urgcons, 110; A.s-islaiit uigruns,
123.
Onlnanrn Dpp irtumnt Onlnnrl, SIS3; I.icu
lci'iiut Onlnncl, I(i2; Mnjni, 1 II; Onpiaiii, OS; Isl
l.iciilcn mi. sl ; 2d l.mulcnarl, 1 1.
M nu nii d Dr.iinous Oulniml. S 183; l.irulnnanl
Onloncl, Hi2; .Mujnr. I I 1 ; Oapl.iin, 100; 1st 1,'cu-
teii-uit, r.'J; 'Jd l.mulrnaril. 80.
Arlill cr Infiinlrv (nlnind, ijlCG; I.icutcn
nuiird Sinlus 1 n.u Onlunul, 113; Miijnr, 120; C.ipiain, 70; l.-t
l.icult'u.nil, GO; 'Jd l.iciiii.'iiaiii, G-l.
The Vlergijman aml Ihc .SVtc 'If wc nrc
lo livr nfirr driilli, wln diiu't wr h.np scmr rcr.
ii'in knuwkdgi: ofit"siiida ecrpliu tu n clorg)-
inan
VVhv ilid'nl nu liuve iooir knmvlpiNp uft'iis
wnrld liufuro you cutno tnlo n!' w;ib lliu caujtic
rrply.
LIST OF ACTS
WII1CII IIAVi; PASSCD AT THE St'SSIO.V or
cu.s(;iir.ts tiiat iias juvr ci.usi:d.
bii.i.s which oi!k;i.ati:i) i, tiii:
si:.atij.
Tliu Viru I'rp-ilcnt caid ili it tho fir-t luisincss
tn ,r iiiki'ii up ttas ihu rr.iilinin"s rn'iiliu1 ln
llm pnn'nicl fur ri'iniliu, i h'u II ttas krpl uiidi-r
I'lilihiili'rntion nnli' 0 u'clnck, al ttliicli liuiir il
ttas urdt'rtd lo n thiid reading, e.is '.'7, lo n.ns
10.
IIol't. Mr MntKtnn nf Alah.itiin, froni llm
Oniniiiitlct' nf('nnf"rciicu nn tho I'n-l (llliiuiip
pinplinlinli hill, iiuide a ippuit uliii'll wns iigrrcd
tn.
'I'hu llniisn wiH pna'igcil in n rniHidrrniinn nf
lhru iiini'iidiiiriits untill -2 n chick iu Oonuiiit
lcu nfllm liiii, and llicn lonk a re.crfs unlill 5
pVluck. I'. M.
'I lir llniisr i iis I'niMscd fmm 5 unlil Oo'r.lopk
in uliiii on ihe iiiiiriidinruts fiuni lliu Scn.ilu In
llm Oii il nnd Dip'nuciliu Appinpriiilinn lnll. Sn
iiian di-iiiirrrd, ih il n riiiniiiitti'O of conft'reiicc
h ul lo Im appninii'd
Hi irrnl nusiirrr-fii nltrinpis wrrp inailr, in
Omiiiiiiitri' nrihr Whnlr, lo lalir up diHrrrnl lulls
nnd llm rninuiitti'r nmi spvit.iI liinrs fnr wanl uf a
quuruiii nriiiriiilmrs not xotingwhuii lliurewasa
( ni' i lll prcsunt.
Ailjouriiid.
liy 7'el'Vipk lo Xar Yoi I:
I'.'cdncsiliiy, Munh 3. 1847.
Pn.NATr.. Tliu I!iur nnd llnilior Bill wns
lakpii up nnd pa.sspd as il cnnir fioni thu llnuni
'I'lm rcsnlulinn for nr pln injj Dr lliiu-lnti as
rrpnrtor wns t.ikni upuuils lliinl rrndiins.
Messrs 'Purnrr, Itngliv ,ind llpululi oppncd II,
nnd iuovud iis rpf,'irnru lo a Srlcct (Joiiiiiiillor.
Il Wiis nrgaliiud, 10 tu 28, Thu rrjmilutinn p,i
rd. .Mr ncnlnn ofTerpd a refnluliun In renpind thu
rcsiilun'nii jusl p.isscd. l.anl on ilu; tnhh'.
Mr Allrn nfTcrcd a rp'olulinn to rcslnro Mr
Hicliiu In tho priii'fi uf lliu floor, wliirh was
uhjci'lcd lo nml lnid nn llm l.ili'c.
Aficr .in Pvi'Ptillve Svs'inii, llio Rcnnln nd-
jnurncd at 2 1-2 o'cloi.-k, und touk n recess unlil
9-
llnusf:, Tlin Tlirro Million hill from thfippn.
ntnwnsihcn lukcn np. Mr Wilmnt inovi'd his
pruviio piohibiting Alaery in nmvly nr.cqnired terri-(oriu.
An nd In pstnbli-h n land nllico in llm tinillicrn
pall ul Mi.'liii.in, nml ln piniidrl'nr ihu salu ol
ii.iiicr.il land- in Ihu -'l,iir i-f A) icliiir-iii.
An acl niaiiliuj a pcu-inu lo J-isrpli Monion
An iipi ilcnlainig llm iisscniinf Oungipjj tn rci-
liiui M-ilcs lo iiu n-u n lax upun all l.nnls IrTriif
Icr snld li) llm I mi,,l Stalcs Ihcrrin fiuni und af
lur lliu ila nf siicli sa'i's.
An nct fnr ir iu ii.furThnnias Pnronrll.
An ncl Inr llm rulicfnf .lnlm SiocMnn, lalo a
liriilcuaiil iu llmaiiin ufihu I'nilrd Slnius.
All iicl fi.r llm irlicf nf Will. II Kpcnn.
All ncl lu t'Mrud thr linr' fnr srlling thr laml"
"raiilcd iu ihr Kcnturky nsiluin fui lu.icliiug llm
ilt'i.f'aml diiuili
An ncl I'nr lliu telh f nf Ccni!!!' flnrdon.
All ncl fnr lliu irlicl'nf i'rirr I'nnt.
Aii ncl fnr ihu rrljrf uf P.lijih U'hpp nnd ollmrs.
An uut to uncouraga t'nlistiiiL'iils iu tho rrgular
iirmy.
An iiol fnr i'ip rrlicf nf 'I'honins lllancltaid.
Au ncl fnr lliu Irlicl'uf I IoIj-oii Jnlius.
An nct fui ihu rulicf uf (Irur'.'i' Itnu-li.
Aniut i'li inir llio iH-cnl of Conrcss ln nn acl
nl Iho (irucial Assnnhly nf Yitginiii, ittilliuriziiig
thr lci y nf lulls nn ihu jnmes t ii it.
An an lo iiulhorizo llm issuing ofa imw rrgis-10'-
liu llm Aiiiriipnri harqui' "I oih,'' of 1'liil.idvl
phi.i, h) lliu ii.inic ufihu "Ourdclia."
An acl lu ipuntt' tho oriPi.o nf llm nmmllntu
jiirisumuiin oi llio r-upretiii' 1 iinit (il tlm 1 uilud
sjunrs iu ccri.-iiu casus, nmi inr oihcr purposus.
Au ncl fnr ihu rtlirf of Aiidruw Jlmirn.
An nct fur llm ruliuf ul'lhu hciis of l.uuin de 1.1
llnu-s.i) r, ilt'i'eini d.
An ncl lu aulhurizi! llm issning ofa rpgislcr to
Ihc lirig.iiiiinu "Oci-an Clumi.''
An ncl i nnliriiiing thr c-lnini of llio hrir und Ir
gal rpprt'sciit.niNus of I'ierro Uufrusno to a ir,n:l
uf lllllll,
An acl ln uslahlish a cnnrl at Kry Wcsl, iu t!u
Slulu nf I'liirid.i, and f'lrollipr purpnsus.
Au nct fnr llm iclicf of J.um-s S. ('oiittay,
An acl to rhiincn llm linm ol linliling une of lliu
lcrtlis uf llm itiii'uit roiiil uf tho Unilt'd Sinlus 101
lliu disirmt of North Onrolhin.
An act lo jjranl u liahl nf pre-ciiiplion tn Philip
V. HiTiug iiml Kuliurt II. Cli.tiiipinn lu a Iract nf
iliincral lainl.
An nct iu nddilion lo nn nct tn pplatilish n couil
nt Kry Wcsl, in Ihu Pmtu nf I'loiiila.
Ati nct tn aineiul nn urt t'nlilhd "An ncl In
rrjjul.ilu llm cirri.iguof p isscngcrs in inprrhant
.i hscIs,' nuil to duturiniiiu thu limc whcn aid acl
kIiiII tiikn t'H'rpt.
An urt tn pioiido for iho puninhmcnt of piracy
in corlam c.iscs.
An nct fur Iho relief of Tranciii Somnioraucr.
An ncl n akinj fnrther nppiopri-iilon lo hrinj 'h
An nct for Iho nilinisiiun of tho Statu of Wii-
coihiu inlo thu Union
An ucl nutliotiziii,' iho issuo ofTreasutv nolci.
a Inau, nnd fnr ulhur purpincs.
aii act io ut.iljiili cuiliiiii post roules, nnd for
o'.licr pmpoM's,
An ;iut lu uiiiend "An nct rntitled nn actto
ain.Mid nn acl to ratr" inlo clluu, in tliu t-'latus of
al'.llllil Illlll .tll.SI-slppl, thu PXISllllC CllIlllHlCll
ttiih ihu-n tjlulus willi rri' iid to Ihu fiiu nur ceut.
Innil .uul llie si Imiil ri'-i'riiiiiinis.
Au acl Ui aiimud llie ncl I'nlillrd "An act lo
rrdiir.u lh r.ilus nf p.,lage, lu lutiit llm usu und
cnrrcd Ihu ahupu nfllm linnliing privilcgi!, und
f.ir llm picwnlion uf (rauds on lliu revonua nf
lliu I'usl (Jllice l)t-iarliiittil," pusbcd .Murcli 3,
1815.
An nct furllicr lo tMcnd Ihc rhiirler of lliu I'r,.
iun Uutik of (j'corgutowu, in llic Iliitiict ofCoIatn
hia. An nct tn aiiirnd nn nrt cnlitlcd "An nct to
pnnidu fur llm p,i) r.ntit of hori-p ur ollmr pro
pcil) lnsi nnd dcsirniud in llm inilitnry servicoof
thu 'l.'niled Sl.itus," of nppnncd llic lSlli day of
.i.i n unry, is;J7.
Aunct lo provido fur llm pnyiticnt ofany io
tert-sl fiiHing duu nn llm pui lu: dihl.
An ac. fu,- llie tulicf of llie Ihink oftho.Mcs
Irupolis
An act tnaking :ipprppmlinn for llio suppnrl of
lliu iirmy ninl nf inluiiletis for iho ) ei.r cnding
llir 3llth Junu, 18 IS, and Inr ullicr purpose.
An act lii.iliiui' ai)inn laliiius fui Ihu suppnrt of
ihu Mililary Aradtiin for thu rar cnding on ihe
30.h Junc, 18-18.
An ncl fnr thu incrcuse nf tho ninrino corpi of
iho I'niiid .-'tatus
Au ncl niiikiiig npprnpri itinns fur tho scrvicfl
llio I'ust Ollicu Drpaiiiiieni for the i eur cndinj
iho 3Ulh Junu, 18-18. " ,
An lu-t niakitig npproprinlions for llm p.iynipnt
Poinliitinn.iry und ulhcr pcnsioiis of tlin Uniluil
Sl.ilus for llm car rniliug 3Ulh Juim, lS-18.
An ncl iiiiiliuriziiig tliu rit't-liuii of ccrlain light
Iioihi!, and fur nllmr purpnscs.
Au act I'nr lliu ailiui.-siou of ihu Stato of lonn
inlu ihu L'liiun,
An act tu rrgul.ite llie carii.ige of passengers ia
iiiuicIi.hu .es-scls,
An ncl ninkinj nppropiiatimis fur llm currcnt
nnd roiilincnl cxpL'iiM-s ui thu Indiaii l)cp irlmcrl,
ninl fnr I'nllii'liig licaly nipul.iliuns willi llie ari
uus Indian liibea for thu yuar cnding Jutio 30lb
18-18
An nct niaking tippropriations for tho naval ct
vicu fnr thu )e,u rudina Junu 30ili 1848.
Au act lu ain lic rizc tliu cnn-iiiulcil nullinntiet
of thu nt) nfl.'u iti.qni', in ihu Slule nf lottn, lo
riitiT ccriaiii i-'.nids lictwrcn iho lanilings c.f snid
cil), aud llie maiii channul of ihu ,Miseii,iipii rt -ur.
An act lo cnnlcnn ndilitional land dislrict in
Ihu Tt-rrilur) uf U isconin, and for oihcr jiurpoi.
ca.
Au ncl rieulins n ronncciinn di-"liict in Jlnine,
aud roiisiituliiig llungor, lu euid dislricl, a porl of
untry und e.'ulnrry.
An act iiinking nppropiiatiuns fnr tlin pnymenl
ol' nai) pun-lonj fur thu ear ilidnig 30lh Juns,
1848.
An ncl for tho rrlicf ofllny Tninpkins nnd nlhpri
llm childirii und hcirs al l.nv ofthu latu Daniel l).
rniiipkias.
An act cr.inting n pi'iisinn tn Palrick Kollv.
An ncl fur lliu irlicfuf Jnshun thiiw.
An acl fnr ihe rrln f uf Julius Clilrcd, I'.lish.i F.l-
drud, aml I 'raticis V., P.ldipil. fur rxpincR nnd pr
Ui.'cs in ri'iiiuviug tliu cuppur rock Irom l.uko bu
luiinr.
An act fuMhu icliuf of Joicph Vt'urrcn New.
co mli
An nct fnr llie relief nf llm rilizcns of Bcelown,
in ihu 'IVrnlnr) id U'isconsin.
Aii acl I'nr ihurulitfof V. P. S. Sangcr cnd
(rorj!e Dr la Itni he.
An iipi fui llie irlicfnf Dr Clark'! I.illihridge.
An act for the telitf uf I'rcdcri' k llopkinii, of
lliu cuunly ol (.'laiiango, iu tliu Sinlo of New
York.
An rct fnr llm relief cf llio lieira of Sergoant
Mujnr Jolm CSuii pe.
Au acl fnr llie teliuf uf Jamci Joncs, of tho cily
of llinukl) n
Aii ncl i'nr llm rclii f nf llie legal rcprescntalirM
nf riiu'ii.H 8hirli!s, dccen-cd.
An nct fnr lliu irlicfuf Susaii Hruin.
An act fur llie relief uf TIhiiimr N, New ell.
An acl fur the luhcf nf llenr) Ln Ilemlree.
An ncl fur lliu rclirfuf Jainrs II Oonley.
An nct fnr ihe relinf uf U illi.un N. H'lillh.tll.
An ncl fnr llie rrlicf of llie widow and huin of
Jnlni II. Oliaiiduiiin.
An ncl Hu lliu rt'lir! uf Jnroh I,. Vnnco.
An nct fur llm rrlicf uf.liHi.ih HnsUell.
Aunct fnr lliu liencfit nfJaini'R William.
An act grauling u p"iiinn tnSilm ChatloM.
An ncl fur the irlitf uf tho aii(iccs uf llm lol
li.inl, of Alexnndiia.
An iict fnr tliu rrlicf nf llnrvpy Rpynoldi
Au ncl fnr llm rrlicf nl Onlhnriiio Slovcr.ion,
An acl fni llie relief nf Ann Ol.iylon.
An act fnr lliu rulicf of P.liz.ibclh Pilcli.
An arl fur llio relief of Tliiin'.ful Rewioldi.
An ncl fnr lliu relief of Ulizabctli Cnlkini, ihi
widow olfilns W'inans
An nct fur tho relief nf honnlhsn ITojt.
An ucl ln ine.ri'nfo tlin I'rusion of liojwell Halo.
An nct fni llie irlicfuf Ldith Hanmy.
An nct tn proii.le for the Iiiml snilleniPnt oflli
nrcoiinlR i) f J nlin Spcnccr, lalc rcceiei of public
inuui')s nl l'uit Vn)iir, Indiana.
An'uct fur llio rt'licfof Jolia C. Stewart and
otlicrs.
Au nrt for llio reliof of tho vtlatei of rionjamin
Meloyer nnd I'raiiPnis niiicnnie, dcrcaicd.
All nct fnr Ihe rulicf oflsnac Gupm.
An ncl fur iho rolicl of ihu hi'iri ofllyaelnth
I .ii f-soUc.
Aii nct fnr th.i relief of J.itticn Green, oflh
rounty uf rnuqiilcr. Plaln of Vircinia,
An acl fnr Iho ii'l'mf nl Wilfred Knott.
An nct fnr llio trljpf of llcrnard O'Neill.
An act for llio icliefor John I'ickattand bthere.
An act for tho relief of llarriion Vhilin
n ?rt for bi Tsiiif ff rb IJju'ktns.

xml | txt