OCR Interpretation


The Middlebury galaxy. [volume] (Middlebury, Vt.) 1848-1850, September 26, 1848, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023643/1848-09-26/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

TO TJIE
T-r , irc .- -.M.i.itii jf az.nn annuitncing
I f j
.-II
a
O'lOO'
They are now i.uildinjj at a grcat
Fir n parT-.- givingpcnnnnciil
oiae I'Miai: ciii Mcch.in.'c the real
J
" :- Jr a"cr;os'r jcar,,tl.eork,.,f the MIDDLEBURY iU U t'AU TUl --vr-
pnvPAKV ' to". :r..-r witli the woika lormerly owncd byA. Ituthcrfor,.,
;"a lihcn, tol,,- the alrea.lv ext,,.sivc woiks all ihe I.MPOVB-Vf'i'-vVs
OF THE DAY lor thc minut.ictnringof a large variety ol orIen
Sndigo Slue CJIoths and Gassimeres,
.! .,-!i tiivi ni'inl sliall at all tim-.s bf lound al their work. Tlicir old custom
irt anaofiii wh- niuy f ivji d.em wilh a c.ill, always fina on hand a grcalcr
vafiel", arul oeuci ansjruiiciu ui
Cloths, Cassmicres, Twccds, Flannck, &.c,
th-,t. fl.cT n avc cver yct been aWc to offcr. which they will hcrctofurc continuc
j
ii
iil
Tliose havin" Wom. k hk Mwcncnnt.D, may be assurcd that the sarne
willb: done in thc bestmanncr and on llie mual favota'ble tcrms.
Thcvare prcpnrcl to ofTer Mtonginducmu-nts to Mjrchants, Mcrcliant Tailor.-.
n d ol'herr v.ishir.g to pun basc thrir styles of goods. jj-j
ifi- To th.-irlibcrnl palr.m, boihnthome and abroad, ihcy tcndcr tlicir most
b'-irly tlianks for past f.tv.irs, and Itopo tliat llic expcn ;e which tln-y are no w in
cu rring for thr-ir bcnefit, will at Icast insure a continnancc of pntionngc.
rt- Thcvare now lavir.gCash for FLEECE WOOL.-ffl
1848.
rOILUiE & FOIUVAIIDIMU.
rilMi: iinJcrsiimed liavin:
made arrangeiiicnts
JLl.i i.ie STOUAGE .f- FOKWAUDING :it
tl.c Wliaifuf 'JiC Vergennes Iitm Co., in llic Ci-
ty of Vergennes, is now rcady to atteii. lo tliat
tir .-.cii A nusints on as sood tcrms as it can lc; j
li-ii.o cl"s--wh?re. Good and ijiitlifil nicn will lw .
..11 :iuvs in allcndaiicc to rrecif and ilrlivi-r j
jii yc:ty. Tliwc nill le a KEUUL,.Il LI.Mi
CANAL BOATS,
irri-.tni; mtl departing fiom lliisWliaif two or
ili..e u:oc e'crv wcck, wliicli givci
GREAT L'ACILITIES
r-.., .l.,,.r,in" nlt t ii,.U .,rnr-ir.rlv lnim lliU T.1.H-C
t .nu-p.wl ol thc Unifl lalcs r Gann.la. '
Tlic M-i-iler will givo liis pcronal ailcniion lo .
tva!tnebu.-.incs, nnd hopcs liis long ,
, ...
J-:Xu5rieIlCe & ClOSe iLlLeilLlOH
. Fl 1
wil!..,Mcliiin afull sl.aieof the pnMic pat-
r...,. -. All comnitm.cations ad.!r.-ss.,l to i hc
i.L-r will rccci vc prompt aii-ntio,.. I
UUAI'AIAN.
Vrfrt'cnncs May, 3d. 1SK
A- ll
'
,..,
F S 1 M ' H F fl iHI
K- ,W C rrM.,.,.vr( "
v.
''' f-ll.ing y.liintarj teftiin..iii:.l Riirn to
fJioJSi-iit. Alr. Jf.Wirrj . :,l t..i..l.iidg.-, t , aud
peafc. , I81,
n - i
Alr. M. Vii05, Ih'nr iSir :
ll.it tii Iwcii a rc.it puflcrcr frntn llt.it
tfA.Iuic i f lli- liuiiiTiti r.ivr. l),ttcpsi;i, :ititl Iiaxiu :it
Ijh.uI iclicf, I fi'ulitraimus ilt.it otlicrs nitTcim;
thrrc a.c ti,.;uSa...i.i.....i.i k....w ii.c- i.j
whtrli I iv:w ciin il. lntil uiilnn alxini a iMrnm;
T In ! MitTL-rciI iimcii fntin If:iil.irlic, HrMilljiini ;iik!
.:fs, tnncii Mi lh.it 1 ; dtnlinctl U xwy
li i i( i.ifif' of thc tim.. The fitt! Iiir!i I .itr
,ai-, -in 1 in f.u-t, lilb l)rrtmc:ilmrn-l a liitrdcn.
.al.illv uii ttiK to aitrntl ti .liIitt-t ilitt Us
. J f iih, o gn:at w:n iut ilvlulily. Ilatinj;
1 .tll rnncilio? rtcnititiiiili:d aml ailicrtihcd
Tii ttniitifiny Mni;iVnat, 'fitnl tln- sprinh whirlt
i-'f u lii!i!v trrinMHicn-Icil, a;ul l.ikcii tl ailiirr cif
iijsician nitliotit gcltiii ilIu I, 1 .ic iip.illImpM
Cin-iT ':ijtitg gooil hc.iltli aain; itif:t'1, m Tliy
Muiaiifiankly toM nictli- rnuM nntlitpg O'rim.
inlii?iiiti tnj ufn.Tiii' ww htj ;iiat;:i!I liupc?
f t vrr lifn ma!c coii'l'fn lalilc Iiail l!fd, aiitl 1 ae
i:ivM'ifiiji f fiiiirr, j4cxiIcnlill3 t i" lookin nun a !
iif -j-apcr I n-itire! ni athci li-ciiiptof I)r VVootP
? tr-ti'ar.lla nmi WiKl (.1.en Iiitti rp,aiiloti ir;ulins
it, I tlt ri? Iil llml 1 intiu pitili.il!,' tthiaiti fmnc ir-
In f, imt tlunk a ctac ul i.n vu-n v.a pfftiliV;
ul.ttliopc I prorurctl a little fitmi mirstutcaml
'Mim-nrc.l taktn it, aml ti iny jjrrat j"y, l M imcc
fuainl n liff. Ili'ii: ennunii;rl ly it. uoniU-iftil cf
fut'tii, t wa- itnlncctl to e-tiniiii"tif ilc no. Afivr la
kii," 11-irlxitdn I u4s aM. lo lHmtt :nnl attond to th
iJnti.'s rr..iircil of ittc, Jiitl Ii'clin iimcii l-otlcrth.in
1 li.-4l firm"im!u, nr ccn jears, I waa nov f.tli.-f
l.. ! ti'at 1 li.ulat I tst fuitiiil a rcmedy for my ilifeac,
,i 1 t t ?-5uiril, that liy routimiin itt n.--c I tlumhl
cftiul. Aml r'ncli has prmod lo hv ihcm'-c. 1
' v now i.ikcn only tuo hottlcs. and can r:i to
; .' fii.irrin froiti tliis tli-cn-tt tliat I am ontirch
kcrp a Ixjltlc in my Jiotir, amt uticn J
1 -1 llic li'!3! ioiplca.aiit vnpioiu, a rinrc oltli'ic' t-x-
-ll.-nt Medicinc cntiri'Iy umoc it. I am ofupin
1 i rry afof I)y-po;)-:i 1 and it) altnnilantK ran
iiiml !y tieif lr. WuridV S:ir..iparill.i aud
WlM t'lll TM UitlCTrf.
'! llin'O' ttoitMcd witli tialiiinal (oftivruc5, 1o5f
ofApp.'tite, soiir Sioni.irli nr llnadarlic, I wimld
fTfnpsllv ri'coiiiinciitl tlirm to tiy it lt.- atcnuyli
iitjjeflrrtj i lnV ac Iloul indtirt rrry oiic iifl"
t in froiti tlt d'-caso to -;.r it ti i.tl ; I fi-cl f-al'-s-ttlfliffy
will ntsvt'p ri'rri it. Y011 at cat lilx-rty to
inf(i aav ou- to in, and it will jiw m irat plt-a-:
h u in-i tonally UTniinuitd llr i:.- 0ftI1.1t i'MtI
e.it r-..i.'ly and bLtte l!ir parlKid trj id'mv rap.
sisniMi mii.ks r.K.V.NK'rr.
Ve tro aoti:inilod witli llto alm naiitcd .M 5U
r.in-tl. an! ihp tateIm't f tln rwe eI.-?4TiU-d in j
. citificato caiilt- dcncutlcd uiioiias Itctit'' rurifi:!. I
Matlin Win .
Tlcnrv towcll, Atloniev at Ijiw
:S -f ,M. ...;-di. ire. n-'
m.avi.im:.ti..n ; be puni.ul.ir and S-t Dr. llo.nl's !
aiiA'KUthonrmnal aml iHmi.it-pi.rar.itioti. '
W. 1 Iir.SSKL A2" t. .Mi.blUd.nrv. Yr.
S .ld wh..lo:ile and rrtail by TIIKO. A. VV.CK. J
A(illlrr.irv am! n!ilo.-a!r I)i;ij;ilt Uiirlitilt.n Yt
J.II. i- J.'W. T .wrr, I'.i.I.-r'liill; Tjler 4 Kmn- '
Sir.I an.IJ. Tutllp K.'ses; Win. 1!. Ilatrli. Win. '
ooski r .dl..
Monthly Bullctin- "o.7.
acii aiitl I i nm'tl.iifi!.-;
aihl il itor ittiiH-aVnliIf im-
Hi-ii thf ino-t rciia
. :uii! a!l'tlnr. lnlln'ir
t iui.i.ni f. -At.i:,
a iii.l.ciii wliicli i. ti!.;nnil
i Imi lor it iu 'r m :tll tlin
Ullttl.'r.t iril.TM.rctli'4!rni,
trhtipr ..flli n.mn. h. tlic ImntS. li.l"'-.v.tlir -1
.r lli' -m.-r.-il circ.ilalM.ii. Ia rlu.'.Ta li.l.nlmii, tuiiu.
roi,l.i,;, ) ll,nnli.T-:i, yfllt.t-. Wa-IHC An'njr,
i ..-1V.-I1WS r.filiin;. tr. iiii"' i'.l.illil.'.'. X laniily
.IkjuM lMa innnii-iit witln.ul it a i' l!r:i.-lr iim- h ill yavr
life kiiiI rarrr Ihe mst It- blr ohil.Sr.ii U.r..' IIm- sunnuifr.
It li cc..uiioii.1 liv ran-lnl ninl mimtt. .r.rrvli'.ai..
Tlli:"liYsnATi:i:Y r-Yi:rr
ffihi. I'ompnir i.n.i iMiai'ili'- i.tiik iu iM ..Limin-di-.ir.lcr.
Itnn-rrnilM luc.ir.-: aa.1 il ii I1...1U u.m:.
mnnrvill !! all ca-i-i (.trlunil.il. TIi.miiiiI .r ll.-s
. . . .. u i i.-: V.....-(ir li.iA I'tir. ii..-tl
li..v riir. in
c.-wcrf l.ctlai.i. M.iliral ii.-r-. an.t all ...ti-r lt..l.l
ininl-dlalrtf T.H-rr u mi.'y. "' l!"H r a ' '
tiiiiim tli -ir np1ircia Btit. lamili.-', r..miiiiiniiiw.
I . alhr in.iUriiiF i.l' Itif :ra.-l' ulT.i (..iniatir an
li r..;i l.n.nvn t . nnM m -iilniil at l!ii l"" . in- I"
K.v llial -Iipv ure i.i!.lit wilh iiin-v.-iil:il :1 "'
i-.r..,tuiii. ihi-nvtil afnnnrlui- ""s. rVv.r an.l A-.ir
. la, i-.!i-timnli.i:i. liilii.iiis "v ""I111
I ... Th. :..l.... ur, S.,r.:.in-iMl rom!il.l.l M
' V t!i llj ut all irihi-tf, anj cnliM'lM J.ublr thf liil.li j
Ii- l f .-nv i.lll'T. f
T!ie ijL-nera! Arnir.ir Vrrmmit is I. I. Putrlicr
St. Albans ti wlnmx .in!iralt..n m.n ! nil.li cs-e.l-1
r.DW.tltl) P.AKTON, Sco'y
Ajrnts in Ad'liiiun (T..iiily :
Jli.ldlrlMirv.SiliSK.v Mooln and 1.". W. CuK
Hrislol, Ii'. V. Parniali-n
WcibriJge, S. I.. Sprasue
Suirkioro.S. I.. llolc.inl"
rcrriibnrsli Sh.ilei and carpcntcr
New Ilavcii Mi1l, M. K. Uay &co.
Salisburiy. II. ll.irri
SlmiKtni, T. c. fiiiiiti.
B. K. lla-kell, (Jonuwll.
Skchange-
OnTxmrlon, Liverpool, Duldiu and Edin
buroli, in siims to snit purrliier.
Tor sale l.v .7. .S: .1. II. I'KCK & CO.
Burlington, Anril. 1S1. 5": Cm.
e. t.,?fl.'' ! t ....... 1 T.Iitii nfl.ir ii'iirli rTerlion on liis nnrt .!ti-
-c WJ, Jfij 4 xrA ,ii-si,i-i.ii.ii-iit i.i.utrir u'-!riiig the pa-l wintcr, pieparcd himscll to iun.
ii ai&r"? i V"" iI,c,"rin?.mU"v i in ""-old wa'' tw" y,mts a week lrom cacI'
( Vitltkr ' K"iarn!i ihV.ntw'.'ii.J.i .,; placc. Troy and Vergennc-i, in thc lllowing ,
'ttx'&l". iii'iiinii iii.il, .ar.iit--, nur. imaniier.viz: Leaving Vcrccnncs Ttie.vlavsand i
- t
PUBLIC.
ll
151
Ei
liil
H
Ui
0
Ol;
B
0
B
in
RT & NASH,
lo thc Piiblic that ihey havc lensed
expcnsc a
colurs lo iheir clolhs, and of furnishing
0
II
Ul:
Tlic new Packct Iloat II. KDDY.Capt. A. II.
r.ianesiey, wiii rnn llic coining cabon bctwccn
Vcigr-nnc and liullalj a.s follows
. iws liajfalo
Mav l.r,
Jiine 12,
Jnly 1(1,
yVngusl 7,
S'ept. 18,
May ii
Alay 3(1,
Jniic v7,
Jnlv .':,
Scpt. C.
Ocl. 1.
Oct. 17.
Thc above lnt is new, and liited i:n in the fin.
es' "ider for p!ISM!IlKlTSailtl fjci"Iu. Shu isconi-
"landed l.y .-.xer.tlenianly Caplain whowilbhow
l"vc0' attcmion to i.asicngcr., for tlicir comloit
and convenieiice. J hc above naim-d boat guar-
anlee.sahvayMopo llirongh to Uiitrdloihelher
ishehas pass.-neiso, not. Konc nccd everbo
1 '
1' I P"" i 7 J,'"!SS"!i1 ", ""i Way-"'
?,ra""c d ,Kal ("nnnground and eonm.g
b;ck'-, I'-'ci.cr, a.,d t jcirI.i may bo contracl-
I w.-cl, cicupt iSund.iy.--. to HnlTalo, or any othcr
iparton the Wcsicrn Canal or Lakcs. Aboat
iparion wie wcsicrn uanal or Eakcs.
jot thisLiiK! leaves Whitehall and linn'alo on
l'i'nc'lav,ThtirsiI.iyand Saturclavofcach wcjlc
L',,''c- . l.ns the loCM, at the wharf
uorincrly oc-npied iv I!. Chapnian, Vergennes.
I w & RDIJY, Whilohall,
C. MANN linfiiiln.
ftl. I). IIAU, Verrrnne,,
j ;Gin. J. BRAULEY & C0-, Biiriington.
VERGENN lOS tfc BUEFALO
J. Sherman
Cii'T. C. I'.NEU'TON.
WII.I. rtin the comm'ii season
froni rcrctiiu.s anil Ihillalo.
DAY ic iMGJIT.
10 and
Lcnves x wgcnnes.
Sliiy '2
Jlay 0
Jmie L'7
July 25
S-pt. C
Oet. I
Leaves Unfliilo,
May J.",
Jniic 13
July 10
Au'. 7
I Scpt.
18
Uct.
17
Thc above namcd Boat will lc (ittcd np (or ihe
eonveyancc ol'Passciigers andthe tranportalion
of l-"reiIit; shc will be nianagrd by .icaieful and
cxpcrienccd Crcw, wlio will ne cveiy excrtion to
ive satisfaclion: Thosc wihiii to board them
.selves can havc cvcry facilily lor doin so. 1'or
liirlher particnlars cnqnire of the Captain on
boaid. It, CIIAPMAK, Agcnt:
Vcnrcniic.
UBrr.np.vcES. McssrF. Jov & AVcl'Stcr, 11.15.
Woodbtid?o, llulKilo N.Y". II. 15. Xoithrop,
Roehc.ncrA'. Y.
Vergennes, April 18, 1818. 3:tf
2848.
CIIAPMAK'S
VERGENNES & T
Y
canal'boats,
Will havc Vcrgrnncs cvcry Tttisday and
1'riday.
Lcavc Troy cvcry Tucsday and Saturdiiy
ritn l-HRIlillT Al'I'I.Y TO
I. CIIAl'.MAX. VcrirenncB.
jF.M.SIIAW. 101 Kiver.ror.Kivcrst. Troy.
rd ? GriffilhV Troy and New York Tow-Boil
Lcm .-. l.as.n, oppoMtc Sotitl, st ew "ioik
aml inarked caie 1-. M. bHAAV, 1 rov. 3: tf
nmmn
48,
TB9YI
u
Thi old cslalJMiol line of CANAL BOATS
between Veiifennes & Tioy, having changed '
propriftorhip in part, will ag.iin bc put in rcr:d-
inessfjrbiNine.s atthi' opeuing of navigaiion.
l'lie undersigncd propiielnr of the above
rriilavs at 7 o'clnck, P. M., nnd Troy cvcry
rtiCMlay an l attirdar at Io'ciojk, 1". Al.; ar
rivingat Vergennes Tuesdny and Friday morn-,
Havinc alo lcased the Storehoiisc & "Wharf,
fnrtneily occnpied by I!. Hiiatmav ; and altcr'
ptiltin all in ihciieaiest poscible order, wilh at-1
tentive and tiutv inen, in cach department,
will bc prcpared lo forwaril, icceivc iu Storcor
on tioet, all, nnd cvcry kiiul of pn.jH-ny, on the
in.Ntreaon..ble tenns. Ashare of publicpat
rona;p is respec'.fiilly solieiie.1.
l-'reightand Storagc as l.iw as any othcr con-
. .
- - - .l. V.IS lltlVlIULll ll). li.i.- X..I.V
shotil.l !ie marked, Care o( E. J. L-nrum-.K.Trny
aii t- ri'istit payabls m delivery of the propcrty,
Al. f). 11 VLL, Vep'ennes. Pronrietor.
E. .1. LAIMtVBIi, Ageut, 1j. llivcrst., Trov
i 2d door up stairs.
im:ferencf.s.
.Tami-s II. IIiiOKnt:, Troy, f,0
lonx lIt'.Ti:c, '"
AlAi.LAltV .S: PoVOHTY, Tror,
A. S. 1i:i:i:y, Co.. "
1'ofK Cati.ix, JCcw York,
("). Ram-om, AYhitchall.
Baxgs & Co., Lonjr Wharf, Boston.
iHusical
MIS. WlirrCOJIU huvin- takcn up liis rcs
idnrp in Middlebury, takcs iliis nicthod ofsay
instohi'ifriend-.. and thc dancinprroinmunitV"cn
erally, that hc H preparcd to funiisligood intisic
ior
TCttcrs addres'cd to B. E. Whitcoml) Middle
bury. t, will rcccivc prompt attcntion. 27y
Middlebury, Kov 3, 1S17
m (khkkihiUiiuiH
BatSS 15JIII1I r
F ACT ORY. I i
BiEES 5 U W
tLSSISit'Oiui
fl!
riRAvr's rACrosr. in thc KcrrTiAM Clocic, Furmhn t.
tbout loriy rodi tuuUiol Kulton Kcny, Bhcoklvx, N. V.
PURIFY ! PURIFY !
Izife and Health are in
the Blood.
Cl-onsc, Purijij, and Jhgnlatc the Circxd ilUia,
andL'ic ichoU lcdij rcill hav: 'hraWi. The mnsl irnn
(lcrfnl of all rr.ni"is to pioJuc- such. a mW. is
BRANT'S INDIAN
PURIFYING EXTRAGT
Ycs, the deircd tesiilt and clliicacy will be
produced bythc tiseof a tmalJer quaniity of this
PuKinnn tlnn can be clfcctcd by the ue of a
like quantity of any othcr lemcdy in thc world.
(See our Paniphlcts for proof.)
7his PcniriEit is Trholly preparcd from Vcg
ctablc?, and curcs thc wont, inost obstinate, nnd
long-slanding dicacs of the blood. without lu
king, inirgin!;, tickcning, debilitating. It clcatis
es, itrcngthens, iuvi'oratcs, tnakes new healthy
blood, and gives new vigor and new lifetolhe
whole system.
15RANT S PUUlFIElt is I'OUR TIJIES
CIIEAPER ihati any othericinedy in thc world,
becansc
One Bollar's Worth
ofitwill clfccta greater ainouiit of cure ihan
fotir dollars' wjrtli of .arsaparilla, oranj- othcr
remcdv, no tnatter how Iargc thoir bottles may
hn
Thc nnporlant qucstion tor contuners to
determinc, is how miich tnore curativeelfect will
a dnllar's worth ot this Purilier pioduce, man a
dollar's worth of that sarsapatilla or other rem
dies. Wciniglit heic say, thrt Kraut's ilfedi
ciucsliad cnrcd, within the latyear,
100,000 3'ci-sons of Impurc ftloocl Dis
cascs, anil 25,000 Cascs ivcrc consiil
crcd Iiicuniblc !
yU Fomc other patent-inedicine nien are in ihc
habii of sayitr. II wet.h(iiildso, who would bc
iievc tis I ' This liowcver, wc do say, and stand
reaih to prove by respcctablc witncsses, that
DnANT's JKnifixt.sliavc clfcctcd enicstd' niorc
diicascs on living hnnian btings. the r:ut yrar,
'han any other icmepy iu ciislencc dul dtiring
ihc sainc timc.
Horrid Scrofula Cured.
Mt. J. It. Ilnskin says, in n cenificalc datcd
Rome. I)ec. 20, 1S4C : 'UUAM' S INDIAN
PUlUFIEILhassavcd mylife.lhadon ine twrn
ty large Ulcers had becn confined to my bed a
ycar was not cxpeclcd to Ii vc twenty-fc ur hotus
could not raisejny head from thc pillow, nor
. ; 1 1 1 .!
my hand to my Jicael, wjicn 1 commcnccd using
Urant's Indiaii Purificr. Jly r.eck was alinosl
wholly eatcn ofi'lroin car lo ear an nlcerlind
caten a holc thrnugh inlo my u ii.dpirc.tiiulcr my
cnin, so that, nnlcss it was stopped tiji by a plas
ler, I brcathcd thtough the liole, snd rould not
talk mv ear was f-o caten out arotind it. lliat it
could bc liftcd upoutof its placc, it onlyholding
o asinaiipcace iun uii.-frj.uii my auu ues'roy- 1
cdihcttseofit an ulccr, as laige as myhand, !
Imdncarly eatcn throtigh my side. Iassntcyoii
I wasa vctv soreinan, and was in a most mU-!
cral lc, liopclcss, dyin? condiiion. Butbndasl
was, the lirstbottlc of Brant's Purificr I usc cn- j
aoiea mc to gcinp on ot tne ocu, wnorei iind as weii as 1'Kveii and jacv.. i tierc tsnorem
becn confined lor onc vear the sccor.d lolllccn- edv likc it, and no cahrmcl or iminine forms anv
abled mc to ?et out ol the housc ihcthird bottlc
cnatiieil mc to go nfoiit two mucs on loot, to
liomc Uenlre, wliere I procurcdsix botl.es morc I
v hcn I had linished taKing llicsc bottles, scvcn-
tccn out of twcnt ulcer.s had hcalcd up my ear
and ncck wcie wcll my arm was cured so that
I could work witli it again, and my gcneral
health isnow good."
Mr. Ilaskin aftcrward slalcd, nndcr nath, bc-
foieB. P. Johnson, Eq., justicc of ihc peaccat
Itotne, that a fc.v botilcs morc cllccled a pcrfcct
curc of all his nlecrs
FourtccnRcspcctable Witnesses,
ccrtify, that nll thc above statemcnts of J. B. Has-
kin aiesttietiy true m cvcry parueuiar, iney uc
ing well acquaintnl witli him. The witnesses,
nanics arc as follows, namely: Doct. Thomas
Wilpains, one of thc mostrcspectablephysicians
in Itoinc, G. U. Brow n, ir.iptietor of thc Wcst
I.'ome Ilolel, Kdward llitchings, Jcsse Hilch
ings, AUina IIitchingc, Jesse Tryon, Elizabclh
Tryon, Ilcnry Conradt, Elizabelh ConradtjPIiny
Da'now, John Tiyon. Dekiah Trycti.
iissi.L & LfoxAiii), uholesalu and retail
drtiEgist, of Rotnc, ccrtify, that llicy aic acquain
ted with the said J. B. Ua.kin, nnd know and
believe his statement of cure tole true.
BIS3ELL & LEON.VItD.
BRylXsT'S Indian Puiifier, cuics all impurc
diseascs of tha blod; viz. : 6'cald-hcads, Salt
Kheuin, RheumatiMn, Eruptions, Pimples on the
Kacc, Piles, Biles, Ulcers, Costivenos, Mercu
rial Uiseascs. Liver Complaiut, Pains in Ihe
Back, Sidc and Limbs, llusli of Blood to thc
llcad, &c, &c.
BRANT'SIND!AN
PilLONARY mUM-
This Bal-am po-ses.ses all the clranirg and
pniil'yjiigvirtues ol the abovc-named Purifying
I.Miael, nnd also pcs?csscsscveial othcr medica-
tlons, parlictilarly and pcculiaily ai'apted tocure
coruus nnd i.iN-iMmoxs. It heals andcures
Ulcers in the lungs, andclscwhcie internally, as
readilj and as easily as thc 1-unrying Extract
hcals nnd ctircs exlci nally.
Thousauds of curcs of the most hopclcss C n
suinplion lully provc its alinost miniculous cfli
cary in all discafcs of ihe Lungs, Throat, and
Bicast. '
A Dying Woman savcd ! Con
sumption cured.
Town of BalNion, Saratoga Co , N. Y,sr.
7.w. UvhKMAN. bcing dnly sworn, says: That
inthewintcr pf lt-15, the de'poncnt's v,i!c was br
lievcd by hcr physician and cthcrs, lo be dying
wilh a consuinplion ol thc lungs; aiid deponciit
nciieviu uiai ui re uiuL-ase, wetll lo Jli. Jolin
Wail's slurc. in the rillazc of Balls'.on .S'na m
purchae clolh for a sliruud, and olher nccessB-!
ries,to picparchis wifeforbtirialaltershc should I
dic. IJcponent lurthersays, that uhil i.cwn-in j
said wait,s.-toie, he was purstiaded by the Pro-j
priCIOJ Ol -liRlNT S INrtlAN riUIONlRV TAI.SAM,
who was ihen pic-ciit. to lake a Lotilc of said
medicinc he rpmail.ii.g. that jf ihc dying v.-o-inan
be now jiast rccovery, )-et if she be tnucli
opprcssed and di-tressed. lle said mcdicine
wonldsoothcand lciitvchc, andmakc lh?pillow
of dcath mnre cosv. Deponent took the said
medicinc hmne witli liiin, togclhcr wiihiberloth
ho had purchacd j rcj araloiy to tbcanticipatcd
dcathoJhis wife. l)e;oncni caucd a portion
of said medicinc to be adniinistcrcd to his wife,
and to his astonisliment it soon relicvcd her.
Shc cantiimcd lhciie of said mcdicine uiilil hc
rccovcrml from her diM-asc, nnd has lccn able
since (it bcing aow morc than thrce vccrs) todo
ihewoik, and atlcnd to all her household af
fairs. ZIBA DYKKMAN.
SuWcribe- an.l n-nrn to. twforo mr, Ihi. tth da ot r
I?!--. TIIOS. n. YOOXH.JibticrnflhePMrr.
Toam nf R.illston-n. Sarato-a cnunt.v. X. Y. Tni. i
In ccrtify, tliat t .im.an.1 lurc b-cu fur m1nvvrar5.Hrll.1nJ
ititimatrly ac.'iaiillcd n itli thc alorc namr."l Zilia l) krni.in
u lio ijt our of our nir-t worthy aml rc.-prr taMo riiizrn., anj
ilioc statemcnts arr cntitlr.1 tnfiillcrr.litan.t drlirf
ITIIOS. O. VOUXfS, Juitu-cof the Pracc
Ariril 2H.
D0CT0RS AND PIIYSICIANS
KEGOIMaIEND,
Tlic follun in? nimnl Ilocropt anj Piiyicians Iiaro lii-lily
rtT..miii-inlr.l r.ItA.VT. MKDIClXt-S :
lr. X. Ilnlilrtnl, S:ar.lf.)nl, Conn., Dr. J. X. Smith, Wa
lerlown X. Y Dr. l!os.ian, 13-JlIcnry Sl-l'.mklvn. X. Y.
I'r.T.-M. ltunl. Vulmrn X. Y, Dr. Ura-.' l'ran'n., 31i.I.
.llrl.iivn. Coiirt.: Dr. Ccurse A Rn-cr. P.atb, X. Y Dr. S.
Wliitr, frrrlonia, X. Y'., Dr. C. St. (ialcntinr, llyrrn, X. Y,
Dr. J. O. Shipman. Favellcrillc. X. Y", Dr. J.ikini.i -, Ilcn
ry St, llrookh-n, X Y . Dr. O. SMpm-in, Corll-ud, X. V.
LlST OrAGHXTS.
W. P. RrS!UUJIi.l.ltrbun-,VL
WAttitnx i. nitowx. A.i.iiion, vt.
j. r. ncxsox. wiiiiiu.. vt.
I'. D. TWITCIIUI.L,AVcl.riJrr.Vt.
t). SPItAGLE, VrrfrnnrTt. " 1- lr
II.O.SJIITII. XcwHnen, Vu '
1 I. IIOI.COMB. SUrkslwrn, Vt '
GCO. W. l'ARMEI.Ki:,riri,l,l, Vt.
SIIOLES i CARl'EXTER, ort FcrfAurch. Vt.
Ki:XT WRIOHT, Shorrhtin. Vi.
IRA B1XGHA.M, CernwJl, Vt
wmmk
"WESTERN NEW YORK
QIolIc(e of ficnltk
207 IMain strcet, EuiraJo. N. Y.
TJR. G. C. VAUGHN'S VegetableLithontrip
' X) ticAdvcrtifementfor 1847." I cr.me, I
saw, I canqucred;" iamostcmphatically thc case
with this arlicle. Disease hasevcr rieldcd to its
moat inarvellousmedicinalrower. "Whctererit
has gone, and South. Amcrica, England, Car.ada
andtheUnited States have proved the ttuthol
this .statemcnt, thc above quotation in a strong &
pilhy sentencc, tclls thc wliole story. Invalids.
the principle on ivhich you arc cnred may not be
Known to you, out llic icsuit oi a tnal ol thc ar
ticlc is satfsfactory ; yon are restored, and the se
I crct ol'the cnrc rcmains witli theproprictor. The
j Mcdicine is a compound of22distinct vcgetable
j agcncies; cacli inilividual root has its own par
, tieitlar. exclusivc, mcdical propcrly, conflicting
witli no other compound cach ro'ot makes it
i own curc and as a rcr'cct conibination. when
takcn into the sys.cni.itdocs llic work whicliKA
TcnE, vvhen hcrlawswerefirst cstablished, inten
ded it sliould do p urifa, slrtngthcns and rcslum
the brokendown,debilitatcdconstitution. Dnop
sr.in all its characters, will tc corcplctely erad
icatcd lrom the iyslcm by its use. Sce pam
phlels inageiil's hands, forfree circrlation they
treat uponaIIi'ju(ics,andshowictiinony ofctues
Gkavki., aid all con.plaints of IIiswrniuMorivKj,
furm also thc caiife ot prcat suflering, an'd Vaic
iian'.s LiTitoNTitirTiu has acquircd nctsmall ce
lebrity ovet the connlry, by ihc cuies ithasmade
in this distrcsM'ng clas.s of allliclior.s. So famcd,
it sccms, is this tniu'iciue, tliat it has llius attrnct
ed thc nolice of one if onr Mcdical publications.
In thc Is'ovember "o ISIC, of the liutfalo Jour-
j naland aionthly Ucview ol iMcdical and Surgi
cal Scicnce, in an article on calculous discates,
and 'solvcnLs,' ihcwriter, altcr notieing thefact
that thc Eugiish govcinmcnt once puichabed a
secrel remedy, and also notieing thc puichase in
1802 ol a sccict remedy, by thc Legi.slature to
XewYork, thus pays tribute tothcfaineofthe
Medicinc " nyuo not onr Kcprcsentativcs in
SenateanJ Assembly convencd, cnlichlen and
'dissolvc' thcu(Tcring tliousandsofthisconntiy,
by thc purchasc of Vaughan's Lithontriptic, than
wliicli no solvent sincc the daysof Alchcmyhas
jiossesscn one half the famc ?' lleader, here is a
periodical or higli standing, acknowlcdgcd thro'
otit a large section of this cotintiy to bc one of thc
bcst coudiictcd journals of the kfnd in the United
Statcs, cxclianging witli the scienlific woiksol
Euronc to our certain knowlcdcc. editcd bv Aus-
tin Flint, iM. D., and conlributed to by menofthe
highcst iirofbssioual ability, thusstcpping asidc
lo nonce a secrct remcuy.' xau will at once un
derstand no vitbioicn am! icorltkss noslawi, could
Ihuscxtort acoinnient lrom so higli a quaner
and conscquently, tuilcs it ditccllv coiillictcd
witli thc practicc olthe faculty, it nitist have been
its ;;rcal ';. which iias caui-ed it to rcceive ihis
i " 1 . . . 1 ' .
natMns noa. lvinxnY ilistn&s. wcaincss ol thc
linck cd spiue, irrcgvhir, painful and snpprcssrtt
Menstritation, FluvrAtlns, and-fne cnlirc compli-
. i. r :i l. iLi-.il i .
caieuiraiii ui cvna -xviiicinojiowa uisorucrcu sys
em.areat once ielicvcd b' the medicinc. Send
foniamphlctslrom Agents. and vou will Cnd cvi-
dencc of ihc valuc of ihe Lilliontriptic thcre pnt
l'jtth. Asa lcmedv lor thc irresulariticsof the
f-male system, it has in llic compound a"root"
wiiicn naa. ueen iivuneu iu in iiicnoriiit'ie.urope
lor centiiries as asurc cnic for thi.s complaiut,
and a trslorer ol thc hcahh of the cntire system.
Ltvr.aCo.Mri.AiNT, Jav.ndiee, Btt.r,toBs Diskasks
&c, are instantly relicvcd. Peoplc oi the West
will find it thc only remedy in thefc complaints,
part of this niixturc. No injury will result in its
use.and itsactive propenies aicmanilestcdin thc
tiseot a single M oz uotllc. 1-or 1-evei: andA
cue Ililious Duorilcrs, lake no othcr vuilianc.
Riir.fMATisM, Gout, will Iind rcli'.f. Thc action
of this mcdicine tipon thc Blood, will change thc
diseasc which orisinnles i thc blood and a
healthy result A-ill follow. DvsrErsiA, I.vdices-
Tinxo:c.,-ieldinarewdays"uscol ihis Medicinc.
Inflamation ol thc Lungs, Congh; Consumption
also, hascverfoundrelief. Scrofula, Erysipelas,
i'lies. iniiameu cyes ait causcu uvnnpure Oloou
will find tr.ts article thc retncdv. Thc svstcm.
completely acted upon by tbetwcnty.twodiirercnt
propenies ofthe intxtnre, is puiified andrcsmred
asaparlial cure will not follow. Thctrain of
common com.ilaints, Palpitalion ofthe Hcart,
Sick llcadache, Debility, &c, are all the rcsnlt
ofsoinc dcran?cnicnt ol liieJsy.Mcm. and this Grcat
Restorer will doitsworK. lhepromiscssetfortl
in thcadvcrtiscment, arcbascd upon thc proof of
what it has conc in tne past lour years. Thc
writtcn tcsliiuony of 1000 Agcnts. in Canada,the
unilcd btates, i-.ngiann and fcouth Amcnca.m
fhcposscssion ofthe proprictor and can bcseen
byall intercsted is a sulllcient dcnionstration
that it is the bcst Alcdicinc cver oflcrcd to the
World. Gcttheiiamphlct, andstudy Uicpiinci
pleas thcie laid down, of llic method ofcurc.
PiituninSOoz bottles, at &S; 12 oz. do. atSI
cach ihclargeU liolding (! oz. morc than two
siuall bottles. Look out nnd not gct imposcdup-
on. bvcry bottlc has "Voughairs egetablc
Lithontriptic Mixlure" blown uiKin thcglass.thc
icnllrn siKnaturc ol "G. (;. Vaughn on thc tli
rcclions, and "G. C. Vaughn, Biiflalo," stampcd
onlKccori: jone otiicrarc gcnuinc. I'rcpaicd
bv Dr.G. C- Vaughn, and sold at the Principal
(jfiice, 207 Alain strcet, Buflalo. at wholesalcand
retail. No ntttntion givcn to lctters nnlcss post
paid ordcisfiom rcgulnrly constitutcd Agcnts
acccplcd : post paid letlers. or vcrbal commiini
catious soliciling advicc, promptly altended to
gratis.
Olfices dcvotcd cxclusivelv to the sale of this
article 132 Nassaust.. New' York cilv : 21)5 Es
sex st Salem, Mass, : and bj'the principal Dnig
fmiur iiiiiuuiiui; uiiueii ctaic.saii(louuuluc
advertiscd in ihe papcrs.
Agent in ihiVplnce y, p. RUSSEL.
A. P. Ilosroc. New Jlaven ; G. W.
I'arinelcc. Briilnl ; L. L. Holcoiul), .Starks
boro; J. Kennly Co. Iluntitigtoni V.
Huiiiiiigton, Vrrgciniep; Sholcs &. Car
pcnter, Nortli I'urrisLiir-li ; T. C. Smitli,
Monkton.
E. Fluxr, Trnvcllinjr Agcnt. 26
niSALTIl &.STREiGTII
UR. S. O. HICIIAUUSON'S
Sherry Wine Bitters.
IXD1GESTION AND CO.STIVENESS
CUUED.
ICTThes.ycficbrated Bitters aic composcd cn
tircly.ifvcgetables ofthe most innocentyct eliec
ual virtnes thcvivc pmiiy and unc tothe
STO.MACH A Nf 150 WELS,
andare mnst c.Teciual Rcmcdv ever known for
Iiidigcsiijn.
Billious Allacks.
Liver Cuinplaints,
Jaundice,
Fl.iu.leiicy,
lleaiiburn,
Sick lli-adaelie,
Loss of Apiiclile.
Giddiness,
Ncrvou-iicss,
Wandcring Pains,
Sinking Faintness,
SourSiomacIi,
w eaKness,
Pii.iix Axn ui'Mnns.
A more powcrfnl and healthy aclion of every
aculty ofthe body will bc cfTected by their use
or thcv civc
LIFE FIRMNESSAND VIGOR,
Promotc action in the Slomach and Bowels,
cleansc from uiihedllhy sccrctions,. and purify
ihtblotMl in tho must ihorough andetrective man
ncr. AS YOU VALUE IIEALTII BE
CAREFUL!
Aiul Olserrc Thal
nll Bitters prcpared byme have fac-similcofmy
sigiiaturcon thc outer envelopc.
To countcrfcit wMck is forgcry.
For the conveniencc of Familics I have the
Boots and Ilerbs g round and packcd in papers,
which
MAY' BE USED IN AVINE OR WATEIt.
Hj"Orders from Agents, merchants, traders,
dniggists.apothccariesand dcalers inmcdicines,
will bcpunctually altended to.
For Sale, Wiolaale and liztail, At
MY OFFICE.
3No. 15 HANOVER STREET BOSTON.
and in evcry town fhroughout thc New England
Statcs, by my Agents, who are
Pk&gcdto scllthc Gcnnine.
inrPrice75centsabottle 50 ccnts a papcrJJ
W. P. Rnsscll & S. Moodv. Agents.
100 Cords SEASONEU WOOD
For sale by W. S. JOHNSON.
INVALUABLE
FAMILY COMPANION.
rcnr t.tttiTTP.S on Cnnscs. 1'reTention and
ij Cure of Consumption, Asthxna, Uiseascs of
h Hcart, and nll 1-emalc Jiscascs. so pagcj
8 cngravings. l'apcr 50 cts bound 75 cts.
Mnil to anv nart uustairc 9 1-2 ccnts.
Shouldcr Braces and Chcst Espandcrs, S2.
Mail to ..ny part 50 ccnts postagc. Inlialmg
Tuhes. silvcr, 63, hv mail, lettcr postagc. Ab
doniinal Supportcrs pcrfect, SS to S10, for all
Kupturcs, 1'allin? of the Bowcls and Womb.and
XYcak llack aud Chcst; scnt bv Esprcss cvcry-
whcrc. For braces or Supportcrs. or "Rnpturc
SupportcrJ, givc hciglit lrom licad to ioot, anil
circumfcrencc of pcrson ncxt thc snrface, just
above tlic hips. If Rupture, mcntion wliicli sldc.
Agcnts wanteil for thc sale ofthe above goods
Addrcss Dr. S. S. FITCII, 707Broadway, New
York, post paid. 4C;y
Fcb. 24, 1846. W. P. BcsseIt Agent.
IFpopularopinion isany ciitciion ofthe worlh
ofan nrticlc.wc invite thcincredulous to look
at thc followinglistof namcs of persons who have
becn cured by McAIistcr's All-healing Oint
tncnt. It is not too much to say, that this Ointmcnt is
doing grcat sood in this ci't y and elewherc. 7iie
various discascs thatate cured, which wcre sup
po5cd lo be overcome only by intcrnnl rcmcdics.
yicld at once lo thc nowcr of this Ointmcnt.
7'hc principle on which it cvcracts, viz: a radi
cal rcsloralion of thc Insensible Perspi.'ation, is
thcgrcat sccrctof itssucccss. -As most discascs
originale in a common colJ, indccd by cloing
the pores upon thc surface, it follows that ifby
anymcansthe pores can berc-opcned, and ihe
Insensible Pcrspiration lesiorec, ihc vilc and
morbid humors of thebody willescapc, nnd sick
ness be removcd. .
JlcAlistcr's All-healing Ointmcnt lias now
been provcd to bc llic only preparation that cau
cll'ect this result.
Wcwouhl reniark thatsomcof the following
complainis havc becn oflong standing, cvcn20
ycars one casc of 10 ycars many of thcm f and
lOycars. Such casesa.s thc sick headachc, for
instance, a complaint supposcd to yieldotilyto
intcrnal remcdies, have been cured directly ; also
Rhcuinatism, Cold Feet, Liver Complaiut, Con
suinpliou, Asthma, nll Discascs of thc Chcst,
Sores, nnd the like, havo bcencurcd, wliileothers
wlio have takcn balms. balsams, a little sugar
candy, pills, and drugs, are yct sullcring, with
little hopcs of rccovery. We speak thcse things
more in sorrow than in anger, because we feel
and know thatlifeand health arc dcar to cvcry
one. Persons should ccasc bcins 1'linded bv
thcse things so long as thcre was no cvidcncc oi
good. What will a man not give forhislifc. "
We heie givc thc namcs onlv ol" the persons
cured and tlicir disc.tses . Vliis is butapartof
whatwe have besides full ccrtificatcs now in
our possession. riay, il we dad the nanics of all
who have becn I'cncfitlcd orcurcd by the All
healing Ointmcnt within the last six months,we
could cover thc whole broadsidc ofa mccting
honse with their nutnber. But we know our
fricnds will tell itto their fricnds, and thcy, in
tutn, will whispcr it to thcirs, and thus the good
thingwillgo iound,while thus morc than twicc
tcn Ihousand hcarts will !eap for joy in thc good
receivcd from this Ointmcnt. Fricnds ! chccr us
on in this good work, dy spcaking thc whole
tnuh toyourneighbors and acqnaintances, nnd
let this grcat and good medicinc find its way into
cvery iiousc,an glauuen tne iiaart ol cvsry soul
inthe land.
AVc have room to sive onlv a small nnmbcr
ofrianic in New York and Baltimore now in our
possession Those fiom Philadclphia, Bosto.i,
and othcr places, we areobligcd tolcave outcu-
tirejy.
CURED IN BROOKLYN AND NEW YOKIv
M Day Mjrilc Jacknon fts Kamily nahe
J K liclluws 21-4 l-2Go!,l st RhcuitKiii.eiii
S MilU 30 l'rince t Headachc
I.N l!atdiii Myrtly & Gold 1'amily ointmcnt
J Aurhinoj.lv 221 Jarksun st io
Jlrn Brandt 230 Gold srt do
1' l-'tilscy 25S J.-irk;iui st Fclon
John 1'rinrc 13S IIcytcrFt Klicinn.itiim
(iotild Scllock 227 ectciith ft Cn.np
Wm Tcrry 00 IJowcry Pain in brcn.u
W Thompsun cor Stli av & 25tli do ilu
E II Snain 52 Iicckfr..tn l Pilcs
O II Vcddcr 101 Ir-iiircns tt Dynenlrrv
Julin C'nillic.s 11 Drner st Nuck slilt
J.ls Uncktry -177 Gnindst llnrns
Jnlm Hoopcr27 Ilml.-oa st Ilniiee
Tbns Lchis iii luri)llt Knm (linttncnt
Sainl Ibilicrt.s 102 fiiitTijlk 't ilu t!
(.' I.itrr.iini cnr Itcc k and Wm S.ilt Ulicnm
Wm Ag.ite 11-1 ISnwcry llcavy cougli
Vinccnt Dill 153 .UIkii at Fnm uiiilnicnl
M W Lewis 130 Chrrrv fl Kliciiina'.ifm
l.lward!217 Dcl.uirvt Sick hrad.irlie -10 vs
l liil i c-lb .tn scainincl t-t
Ilcaiy col.l
John I! Tnl.ir331'ikc Ft
llcadacho & rrnpl'
O I Sniiiii2U IIrid"C2t Brook l'.irc Imndi
E L llrnwn 50 AdninsFt d.i Kjm Gintincnt
D.ivid U Edwaitts Uriuiit L I orc lian.ls
Sar.di A .Vmilli217 Del.inryst rain in sidc
C V K Urtiander 233 l-'nltu'n Ft Fuin 'linliiient
Jano Morris 7a Elm st do
Sarr.Ii Kdftnrds 217 Dcl.inc t Dizz) licud
S Mcrcliant 9 Oitr " KticinnaliFm
Wm IlnrTull 25 O.ik Ft Cbickcn pnck
.V W l.rniicli 2S Watrr st Ileavv cnld
II. I'ro.u 25R l'carl st Sore throat
Eiza Smith 5? scanimel st Headachc 20 vcars
L. II. Tookcr 144 chrrrvst Corns
W Audrcws I'ine st lirook I'lhiis croup
E T (I'cllnis I'hmomh st do Liver complaint
Wm Bond 0S Nass.tu st do Eruptions
Moscs Cammct 12s Division st do
11 Wiiks 221 sccond :t Asthma
II W Mnnfon .ISti Water st Worm, Aguo
.1 H Wilkins 42 Thirtccnth st 1'ilcs
Andrew Wilkins do Bhcnmatism
I Nightingalc 215 1-2 Divis st Pain in back
Wm Wood:!I Norfolkst
Salt lihcum
A B Citlvcr of.schrPorti.1
lihciiniatUm
Pains. Eruptions
Sore legs
Loss of hair
Fclon
.1 J Brvlaut Wall st
Jasl'mtt 114 AVmft
Thos Coihrin C8 Churtli st
,1 C Chavalier Fifih st
.1 II Tunicrf97 Watcrst
Pain in chest
W Tomcs 130 Chriatophcr Conis
Abigal Mcrcliant 9 Olivcr st Tumorin th oyc
CandaccDowns 117sccondstEriip:ious on face
l) Young Maden Lanc llcadache 10 ycars
Noah Weyth 9 Allcn st Bitc of mad dog
II IJ Jcnkin3 Pha-nix-Bank Sore cycs
I E Ilvdc 140 Mulbcrry st Salt lihcum
A Stuckcy C0S 4th st Fam salve
B Ivipp 275 2d st i-.ruptl0U3
F Gaplin 225 Broomcst Piles
G 1 Taylor 4C Forsyth st Liver Complaint
Lewis lrcck Eq " Burns, frosted fect
U L Stngg 288 Madison Pain in Ircast
E Grahatn 50 Stanton Bhcumati.mi
II A West !G7stMarksplacePam oint
F Ii Lcc Esn 245 Bowcrv 1'ain in brcast
F Otten 124 Division Salt Bhcum
D It .Tudd 857 Watcr Fair, oint
II Binsham 84 Laight st Pain in brcast
P Boyce 9 Txiwis st llhcumatism
J Culvcr 194 Stanton st do
W Wary cor King & M'Dongl Sore cyes. 5; yl
Middlebury, SIDNEY MOODY; East
Middlebury, J, Cook &. Co; Brandon. Ed
ward Jackson ; Brandon, Volney Roes;
Whiting,!. F. Benson; Sudbury. Wallace D.
Hyde; Orvcll, Cath'n& AVright;6"aftj6ttry.
Howard llarris ; Aetc llaven, A. P. Roscoc ;
Bristol. Geo. W. Parmelee ; Vergennes, F.
Huntington: I 'trsennes. T. Snrnmie : Ferris
burgh, Alfen & Whcelcr; Monkton Ridgc,
M. W. Kiiwley: Cornicall. Ira Binuhani :
West do. B. F. Hascall : Shoreham. Kcnt
Wnsht. Grand Denot 114,Fulton-st,N. Y.
Dr. Townsend's Sarsaparilla,
THE MOST EXTIlAOItDINARY
MEDICINE IN THE WORLD.
This Extract is put up in quart bottles; itisG
times cheaper, plcasanter, and warranted superi
ur to any sold. It curts diseases without vumit
ing. purging, sickeningordebiliiatingthepalient.
GUKAT FALL AND WINTER MEDI
CINE. The grcat bcauty and superiority of this Sar
saparilla is. wliere it cradicates diseases it invig
orates the body. It is one of the vcry best Fall
and Winterincdicincs ever known; it not only
purifies ihc whole system and strengthensthe pcr
son, but it creates new, purc and rich blood; a
power possesscd by no other mcdicine. And in
this lies thegrandsecretof its wonderfiilsticcess.
t has performcd within thc last two years morc
than 35,000 curcs of sevcre cascs of discase, at
Ieast 20,000 of iliese were considcred incurablc.
MorethanS.OOOcases of Chronic Rheumatism.
2,000 cascs ol Dyspepsia ;
1,000 cascs of Geicral Debility and Want ol
Energy;
7,000 cascs of thediffercnt FcmalcComplaints;
2,000 casesof Scrofula;
1,500 cascs of thc Liver Complaint ;
2,500 cascs of Discase of thc Kidncys and
Dropsy ;
8,000 casesof Consumption;
And ihousands of cases of discascs of thc blood
viz : Ulcers, Erysipelas, Salt Rheuin.pimplcson
thc Face, &.c. &c, togethcr witli nnmerous cascs
of Sick Headachc, Pain in the side and Chcst,
Spinal afTections, &e. &c.
i .r,,; fm'rnPl,,-sir. ,sn,,rA..,r
-I i.c ti- nw nn'nrn rmir nnnpni inrrr.niki
from all parts of the Unilcd Statcs, informingtis
of extraordinary cnres. II. Vsn Buskirk, lisq.,
onc of the most rcpcctnble Druggists of New
ark. N. J.. infonns ns that he can rcfer to morc
than 150 cases in tliat placc nlone. Therearc
tliousands of cascs in the City of New York,
which wc will refer to with plcasurc nnd to tncn
of character. It is thc bcst mcdicine for thc prc
vcntivc of diseasc known. Itundoubtcdly saved
fhelivesof moicthan
5,P00 CHILDREN THE PASTSEASON
As it rcmoved the causc ol diseasc, and prcpar
ed ihem for thc Summcr scason. Il has nevcr
becn known to injurc in ihc leasl thc most delt-
catc child.
RHEUMATISM
This Sarsaparilla is nsed with thc most pcrfect
success in Rheitmatic complaints, howcvcrsc-
verc or clironic. llic astonisliing ctires niia:
performcd arc indccd wonderful. Other remc
dies somctimes give tomiorary relicf, thiscnlirc-
ly cradicates it lrom thc system, cven whcn thc
. - , i ,i i . . i ii
lliuos anil ifoiie, urt: uiLiuiiiiiy m uueu.
C3- llear .Mr. Sclh Terry, onc of thc oldest &
mot respectablc lawjeis" iu Hartford, Conn.
Tl.c tollowiug isan extract ot a tellcr rccetveil
from him .
Dr. Tuirnsayl I have nsed one boltle ol vonr
Sarsaparilla, and il iscxcellent in itsclfcctsupon
a Clironic I'heuinaticpain to hi':h Iamsubicct,
fiom an injury occasioiic.l .-cvernl years'ago in a
public sfage. Plcasesciid me two botilcs to ihe
care of Dr. Seymour. I have convcrscd with
two of our principal Fhjviciaus.whu recommcn-
diil your barsaparilla.
SKTII TERRY.
Hartford, March 12, 1315.
CONSUMPTION CURED.
Cleansc aml iSlrenticn. Consumption eanbccurfd.
Uronchitis, Coasutnplioii, Ijvrr Gmilaiiil, Cvtd
Citt.iiai, Cough, Aslhmu, Spittin vf Ultvd,
Somicss m Ihe CAcsl, Ilxtic Ilui, .Xf'ht Sirrnt
Dijfienll r profnse llxpecloralion , Pain in the
aitlc, ipr;, havc bcm umlcan bcaircil.
Dr. Townsend Dear Sir: Ncarly 20j-carsa-
go I took a violcnt cold, wliicli Fcttlrtl on my
lungs and effectcd ine severely, indeed fmally, it
bccame a constant hacking cotigh, but not sosc
vcrc as lo prcvcnt me lrom nttcnding to my busi
ness. Within the last two year it incrcased on
ine gradiiaily. At l.ist 1 lH:came rcduced I
brcathcd wiilidifllcultyand raiscd wiilnny cough
much bad mat'cr, aml for thc last nine
monlhs prcvious to nsing your Sarsaparilla had
regularnigbt sweats, iniftrd, my friends and
tnyscll supposcd I would dic wilh Cotisunipiion;
but I havc iliehappiii..ss ioinfuriiiyouiliaittnmy
surprisc, nfter u.-ing Ihree bottles bf your Sarsa
parilla, I find my healih resnired. Ilrtdievcilme
gradiiaily, and I am now eiijoying ncllcr health
Ihan I have bcfore in 20 yeats. 1 had alinost en
lirely lostmv appetitc which isalsorcjlored. You
are at libcny to publishlhis wilh my tinmc in llie
papers, if you choose.
My little girl, who is ihree years old. had a
vcry bad cough ihe whole of last Wilder. Wc
bccame very lnrch alarmed on her accnunl.
White using the mcdicine I gave her smne of it.
and it soon entirely relicvcd hcr, qs well as my
self, and'she is wcll now, and heanyasaiiy thild
I ercrsnw. Shc was also full of little blotrhes;
it took thcm away, and hcr skin is miicoiIi .iii-I
rairnow, and I am salilied shc rccoveied her
health by using your excellent rnedicine.
a. W. (j(J.XAiX 1.
111 Boweiy.
GIRLS, KEAD THIS.
You who have pale romplexicns. dnll eves,
blotchcs on the lace, rough skin, and are "outof
spirits,"usc a bottlc or two of Dr. Towiisctid'A
Sarsaparilla. It will cleansc your blood, removc
thefrceklcsand tdoti-hes,ntidgiveyonanimation,
parkliIlgeyes,flIle sj irits anilbeamiful eomplex
ion nllol which ate of immense valuc totin-
marricd ladics.
GRKAT FEMALE MF.DICINE.
Ur. Townsend's Sarsapatilla is a sover'rii,n &
spccdy cuie for insipient Consumption, llarrrn-.
ness, 'Lcucorrlnna, or Whitcs, olistructed or dil'i-
cnlt Meiistration, Incontinancc ol liiiiic, nr in-
voluntaiv di.icliarge lh.:reol, and lor llicgetienil
Prostration of ihe Sy.-tem, no inattcr whetherlhc
result of inlieirnt cause, or produced bv irrcgu-
larilv, illncss or accidcnt.
Nothitig can le morcsurprising than its s-.vig-
orating cllects on thc liumaii fnime. Persons all
weaknesand lassitndc.froni taking it at once bc
come robust and full of energy nnderits influcncc.
It immediately counterncisilicncrvousnesof llie
fcinalc frainc, which is the grcat causc of bar-
renntss.
It will not be expccled of ns, tn cases ol so
delicatc a nature, lo cxhibit citificatcs of curcs
lcrformcd, but wc can assure thc nluicted that
hundrcdsof cascs have becn reporied to us. Sev-
eral cascs wherc familics h.ive been without chil
dren, aftcr nsing a f'cw bottles of this invaluablc
mcdicicc, havc becn biessed with healthy o(T-
pring.
Dr. Tnensrnd .Mv wife bcing greallv distrcs-
scd by weakness and Gencral Debility, and sufT
cring continuallyby pain and a sensationof bear-
tng ttown, iaittng ot the womD, and witn ttieir
difilculties, and having known cascs whereyour
mcilicine has effectetl grcat curcs, and also hcar
ing it recommended fnrsnch cascs as I havede
scribcd, I obtained a bottle of your Extract of
Sarsaparilla, and followed the directions you
gavenne. In a short pcriod it icmovcd her com
plaints, and restored her health. Bcing grateful
for the bcnefit ! she rcccived, I lake pleasnre in
thus acknowlcdging it, and rccommending it to
the public. AT. D. MOORE,
Cor. Grand & Lydtus-sts.
Albany, Aug. 27, 1841.
TO JIOTHERS & MARRIED LADIES.
1 his Extract of SarsaDarilla has been esne-
cially preparcd in reference to female complaints (
No fcmale who has reason to suppose she is ap-1
rJn
proacnmg tnat crjticalpenod, "theturnol lio,"
sohuld neglect to lakcit, as it is a eertain preven
tive oranr of the numerous and horrible discas
cs to which females are subjcct atthis timeof
life. This period mav bo delavcd several years
by using this medicinc. Nor is it less valuable
for ihose approaching womanhood, as it is cal
culatcdto assist nature. br quickening the blood
ana invirroratin!r the svstem. innecu. tnts meai-1
cine is inva'uable for all the diseases lo which
womcn ate subjcct. . ;
ly the naiural encrgies byrcmovin" h
ties of the olood not so far stimubhn i '
tem as to produccasubsequeni flas '"'p"
is the case with most mcdtciaes tak. a i r '.
wealsncss and discase. ' '
SCROFULA CURED.
This Ccrtificatc conclusivcly proves tl,-f . .
Sarsaparilla hasncrfccicontrol ovr thc m' '
stinatc discascs of tho blood. Thrcc j r-1 '
cured in one house is unprecedenied ' 11 ''
TIIREE CH1LDUEN.
Dr, Tidci si arl Dear Sir : I have ;: r
to inform you that threc of my chiMi,.nVv"
becn cured of the Scrolula by thc use ot y01!" ' '
cellcnt mcdicine. They wcre afiiictej Vc'
vercly with bad sorcs ; have taKen only tcar"',
lies; ittookthem away, for which Iftelav '
under deep olligation. Youts revx.rt.,;.,c
isavc ciliUN, loo w'o" "1;
New York, Jlarch 1, 15M7. '"s:-
OPINIONS OF PHYSICIA&
Dr. Townscnd isalmostdaily receivin'0.c
from Physicianv in different parts ot thelv
This is to ccrtify that we, the nn "
Physicians of tho City of Albany, huxc iV',.
merous cascs prescribetl DrTownscndV sar-."
parilla, and Lclievc it lo te onc ol the iuvt i
uable prcparations in themaikct. "
P. PitliHg. M. n. J. HV.vh, m. .
Brisgs, M. P. K. EtacadorJ, m. d.
Albany, Apnl 1, IS15.
UNITED STATES OFFK'EK.
Capt.G. AV.McLcan.oneof thcUnitiJ?--Marinc
Corps and memfccr of the New j
Lcgislature, has kindly sennisthelollutii.,- , '
tlficatc. Ittells its own story. : "
J'ithicay. Jiii-Ij i'.r
A ycar since I was takcn with the lui:llc.',
and ray whole sj-stem leftina dclir.tatnlst'
I was influenccd'lo try Dr. Towneru's Sl.Iv-i'
parilla, and altcr taking twoor three!ot:Ut
was vcry much relicvcd, and atttibtuc ii cnm
tothe said Sarsaparilla. I havc c.-mit.iir.i
king :t and iind that I improvccvcrv dav I '
lieve it savcd my lil'e, and would not bc'uiih.
it under any cocsideration. G. W. AlcLEA j
TI1E REV. JOHN SEYEIl
Of Jcrscy City.an old and higlily n'lri'ci,
clergymanof iheB.iptistdcnoinina'tioii har.(',
. , . .
in iir-iuiiuwingccrinicaieat lr. lounsin.i .
: !ce: """ulion sltcet.on Samrday. It
i for iiscif.
Dr. Townscml Dcar Sir: I am con-tr...
to give you asiatcmcnt of the hcuefit lc
from using your Sarsaparilla, beliciirg l .
ing I sliall rcnlcra,'lcnefitto those whoari '
ingnsl have becn. 1 was rcduced f.r m
mont !is by the dyspepsia, so much th.- t i:
much difiiculty for me to walk or kccp ai nt.
also had a tcttcr which covertd ihc i:k i j m;
my head which was cxtrcmeK troul h m i. ,
sore, it got to l.e lmost a scoh. I ii.t' .jii..,
numbcrof temcdicsfor both cuin;.!, n.;s ; ui 1
ccivedliltlc or nubenefiltintil I tud. vourprc,
rtiou of Siirspnilla, which tliron-ih ihc ki
ncss or providuiiec has restored mc to nu... t,
my usu.il healih, a I now cnjoy bcitcr I,. .
thun 1 h:ve turu nnmbcr of jcais. liin ui
ycirs of ge, I lielicve il to 1 ccn invuh:. ! , .
icine.ondretotnmcnd ittumynuitieioiis. ;
Iwnccs, w hich is reiy lnigc, a 1 hui cbc. ii .' , .
istcr for a gret mny yeurs. I hopc tl.iv ! ,
skcich my be ;s inueh bcnefit to vou .
medicinc lits to mc. JOHN SI.YEl:
July II, I8K!. J. tn. .( ,
.METHODIST CLEItGYMA..
Thef.ill.iwiitg m. Fcnt t nnr aeiu !;., -,.
tlieltrv. J. O. TI'MSON, il,c Mnli i
('luircli one of llic most lctirimf Aml ri-;.i.
llie MLlliKtiit coiiiHM-ti.in nnd is am.ilnr
of llie uoiidi'iful etfictbi.f Dr. TuniiM-ii..F ?-.ir.".
rill t on tlic .MFtCII!,
I'r.ICND 1'cAttsos Ilaiing fur somc iln,. ,
as you arc aware, cspcrieiircd ;ri at cn. r.d .'. I
lif my -jslc-lil, allcii.ll-.I llilll c.n.-Noit aml uLni
irrilation nf llic tl.rt.at aml hrt;;-., I n.. .n v, ,,r .
inlancc, nnd iiici hmwi-c nlluititi if.i.i r j
nrl.tiiii'k dcciilnl lc.vlimnin iu its Ih Ii ill n., n.r
try Dr. Touuriiciul'ii far laiui-d J-ai:i,ar.ll... I'n
it, 1 coiifcFF,iii.iio initiv liopc ilian in ilir ro.ii.nt
of ita pioving L-tVH-iicion ; bui 1 .im IwHiml
noiv l.iackliouledgi: that I tia.I nottl rcd it 1 '
I liognti loepcrielle itssnlntait cf n t.-: n..: I j.
now -ny viitl. ''apt. llcl.oon, lliat ! .,u.l . :
wiil.uiit iton nny ronsiilcrntion." It I as i:...
mnrc good lliutt any prcvion? icincdv 1 Iiatt- n.. .
iflhis statement is ilecmcd by yn of .int utipoii i
uu havc 1.) full conFcnt to ina'kc it pi l.li. .
IlnliHiiy, Anj. 3. 1MI7. 3. t td"...
KITS-KITS-FITrf
Dr. Townsend, iml Imin tcslcd !r- S u
snpurillu in cneea of Fil?. of coursc ncvcr r
coinnicnilt'tl ii, nnd ivns stirpriscd 10 r. n ,
llie I'uHowiiij; Ir.mi nn ittli'llirnl nnd n p
talilcfarmcr tn Wcstelicsli'rt.'ounlv :
rortmiAJi, Atijiit i:;. p
Dr.. TmvMJF.xn Dcsr .S'ir : i li,n- a 1,
irl sevcn yeaiE ol"ii;c. vtlinlma bctnciti
ycnrs iillet-ted tyitli Iits ; we Iricd .ilm.
evcry tlnn lor lier, lmt ivi:Iiout sm i .
last, altlioujrli wc could find no rpct.inmui
itiou ui your cirr.tiltirs furcaes likc Lcr-..n
tlicurit ashe vas in verv tlci
wc wotiiii givc ncr some ol wiur i .irs.it- .i
iind are Vfrvglud we dnj. for il not nu'i n
Pirctl her t.tr:ii"lli, lmt she hns liad i.o rif-
ofthe fiiKloour .'rc;it pleastire anI stirpi
iic is last liccorniML' riinsrcil and hcnrtv.
wliicli we fecl trnlcfiit. Your rcsntrtf..!'
JOHN BUTLEKj Jun.
W. P. UUSSEL, Agent. II , l
CONSUMPTION CURED !
Trinmphant Succcss of Bn iiaVs
rinn litdxttm of Life, thf prenl .';.
remcilij for Cotds, Cuitglis, Astlmai
Canstimplion.
The most celebrnted and infilli' b- i"
foroolds, conghs, asihma.oranv f.'im i I1
inoiiary onsiiuiption. isthe iluiig;.n..i' T 1
of I.ile,dicovered bv Dn. Bixm oi 1 "t"
England, lcsted for npwards .ifs.-icti .
Grcat Brilain and on the crntinent m i
and intiodiiced into the Unilei! St.it.--- m. . .
immediaie Mipcrimendence of the u. -. ' r
lhc asiorusliing succt".s ol liie ti'"
Balsam, in thc cure ot every ffnn (' ( '
lion, wnrrnnts the Ainerican acni in - i
fr ttcatmcnt the worst rossiMc i tl .
'c fntind in the coniiiiuuiiy cascs tl.at
Iicf in vnin lrom any ol the cointn. i"
nf the day, and have becn given np bv '1 " '
distiiigiiished Physicians, as cot'firn..-.. '
curable. Thf Iltinaiian Brlsam h... ni"
will cure, the most dcspcratc ot c.t-.
I
qtiack tiustrum.bul a Standaid En
nu-': I. :
cinc.of known and cstablisiicd cfli. a.
TO THE CONSUMPT!E.
Evcry family in the United Statcs
snpplied wilh Buchnn's Ilungari.ui B. '
Lilc, not only to cotintcratt the (.onMimj'
dencies of tlic climate, but to be ucd
ventive nicrticincs in all cascs oi Lolds, t
Spittingof Blood, 'ain in the sidc at. l "
irritation and soreness of the Lttngs, I5i " '
difiiculty of Breaihing, Ilectic Fev. i -swcats,
Emaciation and gcneral di-bili'v
iiia.lnlluenzn.Hooping Cough.and C. ij
Incase ol actual discase at th- InriL -sumplion,
it is the only snurcc of hop.
Sold by McDonald ar.d Smith, solc "
Ibe United Kingdom.at Ihe Italian W.n '
Regcnist, London, in Bottles and Ca .
ships,.n.0spitals &c.
By spccial appointmcnt. DAVID F H" 1
LLE, 130 Washington s. Boston, M'
Agent lor the United Statcs and Briti-!.
can Piovinces.
American price.l per Bottlc wi'h f" '
tions for the restoration of Health ,
ir Pamphlets, containioga mass cf f
andJAmerican ccrtificatcs ar.d olhcr '
showingthe uncqualcd mcrits of this Gi' ''
Hsh Rcmcdy, may be obtained ofthe agcn! r
tis. jrNonc gennine, without the writ""'
nature of thc American Agent on a in 'r
albel, to counterfeit which is forgery.
Daguerreotype Apparatus-
Plates.Cases.Chemicals. Camcras
! Stands, Head Rests. plate holdcrs, M' '
Bath, Battery forgilding, &c. &c. ,,,,
All theapparatns and materiaisfor n""'-.f
same,at Bolton and New York ptics for-j;,
the Drug Store of W, P. RVSS
Fashionable Hats ,
Beavcr. Ntitra. Common Nnp'd, K?';
o.j i ri t c
Hats. .Mcn nnd '
n' fff;i.' i. r,' Rtrf KWlTH
.,.V,M'
It oraecJ thewnotes--iciii1tenew5permatieni-1 --"j.

xml | txt