OCR Interpretation


The Middlebury galaxy. (Middlebury, Vt.) 1848-1850, January 08, 1850, Image 4

Image and text provided by University of Vermont

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84023643/1850-01-08/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

c i
200 Qalion:
s
e,cfd AViuterSperra Oil. of thc vrrv he,
Iqu. i tv ' .
2o. 1 Hjllfax S.ilm. i ''
uround liucfc Sali for Dairy ial
fTOO iSji
75 l!u-Vlb.,T.ur;;s Island Sall. nt
1 1 -i .
I
NASirS. !
V. P. RUSSEL,
W1I0LESALE AND RETAIL
DRUGGIST,
I7o. 2, Main-Street,-3HDDLEBUEY, Vt
28ew Frmt, &c
ujie I , ,!,.-! Ciurantj,
ui . h i. . a Vi'hole and Qr. Bo.C5,
i ! iii.Js roaml and uii''r"d,
a:.a lU.f uuu.,
' t ;,. l.Maas.,
C iia .r S tiu.-m,
s lj.u k CodnMi,
nil Extra Flour.
OFFKKS FOIt SAT.E.on ihe inost ndvanta
tecusterms. forriiA or uriirocd crcdit, a
lnrsc arnl t ell f electcd arsuruiieut of Drupjista
aud Manufaiturcrs' Arlides.amongKliichinav
lic fuuntl llic followiiiir.
in storn
i:. VAU.irrm
JOIIN WOOD
II is jit-.t receivel
K l C. 5 Ascricd Cnt Nai!,
i 14 O.iicsi'C I'biiir,
T.nto'' b, c,uiliu rr,nn new whea!,)
- J 1 - r .nii.l i:...-k Slr
3U li 1 m !vs Island S.lt.
tl0 C nad:i
J s 1 Jt r and (Yn.pnr.
fins'ant mi 1 will ln ki-.it il.; nn.l
IViut. r of lh- nWe ariiilcs. AXI) IS ()K.
Mthl) J5Y' THK OL'AXTITY nt ln,.r
.!- frC VMI. tiian has
I.i jst ot ila-m b:uiii.- bwir r.-i.-lw .l l.
fiiil Hoau ai n ksseost thau us-ual.
Uct 1S13.
HUFl'ALO UOBISS.
- r 1 I T-.- i.l ,lark I!iitT.ilo Itol.cs
I 1 i . i l)rcavd AVhoIe Skins '
- 1 Vi ( 'SI.uis.
' fJ t AS!I r.nlr. I.r
I O. t i'U Hjl U'. S ".lOIIKfiV
1850.
iVf.cr 1'ie frstilay of Janu.irv, 1H.'.0. ifrsr.n
'in iii,riilf 1 (in.mits of inuru llmu a veai'i
nun "i hlr.-uf i!:o stLviiVr. mav :.
taUlK Ufrom a laicr.
w. l i:ussi;r..
18 1SJ0. 24
Ji' i ! I. C'arjicntcr, mH lirj.l ihc
' J-. Uninnnliis slore .liiiing (lic
r Jjiiuari siti.l I-liruan "-t
i mj al-M -Hi-e. tiic iuLt.iII U-f.ui.tl
mlsof Marim 1'ori-mnc.
THA C'A'M'KXTEK,
li'.ury. 1)". 31,
i
AvTr
if
JOniV
OOD.
n mst p . :, frs, f
v ' 'x Ti.u i;u:aliii.ioii.,
I ..
U,t S..l,ir I.:illi;5
! ns f i ss ;,,! ri.f) i:ir si:i-:n.
i i) ihiiiwx si;cai:
v , 1I()M;v. saikkati s
1 .SHoT. Xl'TMKdS.
ix MAC'K. CINXAMtiN.
' ' '.INi.Li;, Kn. CUIIKANTS
. t i l 1 ' f0. va'ulow Tur CASII or
' . .lucc.
1 t - ! 'J
Aloiliul,
Alocs,
Alum.
Arruw Iloot,
Afii.i Amn.onia,
A'a Forris,
' miiiiony,
! Aniiutlo,
1 J.orax.
Uritn'.ionc,
Kriihli Oil.
lialsam Copniva,
liay Water,
lilnc Viiriul.
I!iin;iiuilr 1'ilcli,
! OcHin Tartar,
t am:lHir,
('atuuul.
Cator Oil,
Cwhinral,
Clinm. I'litasli,
Castilc Snap,
Cli!ori!e of Lime,
Oaoin,
C-imomile Flouers,
j Cniilliariiles,
C'arl. Ainmoiiia,
Durcr's l'uuilcnf,
K.'!ii Salts,
Krof,
i I.ir.rry.
EiIk i
i llonin nf Betizoin.
i 1" Pv y S .:iis,
I Gltm Ara'.i..
. Guni l.ellac,
Giim f'.ii'iil,
' (iam f vi t f ,
faii m Oalii'ni',
1 f jiiiiii Sritmmony
' (jiim Tr.iir:if"Hilli,
OlauUr f-alti,
i (!n.'.
I I..'lim-
Isiii.-I.is,
i IciLunl InJi
Ilnlii;.,
.1.,!..,..
Jujti'.c la!c.
Knosotc,
I.iijuoric",
I.itliarpe.
Ltnbetil Oil,
I.imnr Causiic,
Murjiliinc,
M gnesia,
Maima,
JI-.iMcr,
Macc,
NutmiV.
llta!,
Olive Oil.
Orris lti.ot,
0iiin,
Oil I.cnioii,
Oil ISerumot,
Oil AltuoiuU,
Oil Oriaiuuii,
Oil W'ormwooil.
Oil I'viicriniut,
Oil Wiiittrrgrt'Cii,
Oil Saafras,
Oil Clovcs
1'ot aml I'carl Af!ic,
l'russi.in Jllue,
l'liuliurus,
(juiniuc,
(uicksilrcr,
Khulaarli,
Iied I.oimI,
I'oi:i autl I'itcli,
lteil Turtur,
Sal lioclicllo, j
Sj.irits of .Nilic,
bugar J.'-ad,-
SivuciOil,
.Suni.ir,
Sinla,
Sriina,
Kiriis 'uiiciitine,
Jioila 1'uuilcrs,
Stidlitz I'onderf,
'J'apioca,
Tur,
unilla lie.lin,
Vcniiilliun. I
Wliile Vitriol,
Wliito l.ca.l, j
Whiting, SLc. &c I
Herchaudiss antl Stock Broker, Commission
Merchant and Genc-nd Agency, Comer
State and Congress Streets, 3oston.
uiinei in tuis
C
nia
f... cit.N-k l,uU2ht aml miU anj all kmd.r
biuira. rctrutcl ilh inc,ci.u:eJ ilii l.mjlnc.i.nj 6-
i:r RKNCI'J? Hi V-rcll oi-y, th- Oon-rnor, Geo. N.
V.rit-r rut-laU iliIloiHr,t!irl.iml Cutttuor. Jolni
KtrJ jri.,ulh. Ilun. C.rsel)lu,S.lliirficld. llon
! J..iin .ilfn. U.ll. Il.in. Solin.m Truro
ll.o. ! 1W Tt.lui, U-""'- '"1 5I'-C"',1
Xjiitucket. IIuu.Jjl.il I'aJimxn. Sjleia. Ilan. ttjii;
Caln..un. S-.rcUry of SUW. ruiup urenjr, ,
la.Cm
HENG&i
It is now a well eslablishcd fact that ihc
STORB.
BOSTON AND BURLINGTON
SXPESSS.
Mjengvr Icjvcs lJurliiigtoii cvcry TncfJay
n.Mrl.iv aml S.iturliu lnoniinKS ua. Vcrscn-
nes. Jli.lllkl.ury, llrnndo'n. Itull.uid, I.uillow aml
i:..II..m Fnll. arriwni in I.nsionfaiaocvcnin?.
I.mvi. l!oion Momlar, Vclnesilay and l'ii-
.l.iv morniii 'S. and arrivcs in Burlington samo
EvViiinss. KISiCK & KICE,
r"f ()llii-e, Itail road nxlianje, Uoston.
V. S. Jolinson, .!!, Jliddlcliury. 1!C
Oct. 15, 1S49.
TyiR&IL & Go's.
NEW YORKAMD IflONTREAL
ME.SSF.XnEnSpanXorlli from New York
lo liurlin;toii. vi i Kntland and Uurlinton
Uail Koad, Monday, Wcilnesday. and Friday.
and Ip.ivu Burlington for New York, Tucsday,
Thursdav, and .Saltirdav
iMiddicl.ury, Ucc. 17,' 1SJ9. 34.3v.
Sclls Goo.ls 10 pcr. ccnt. clicnper tlian nny Storo
in Addison Count3-. Tuo Agcnt of ihe
Has just rcturned from Markct wiili a largc aml
wcll sclccicd asiomneiit of
1W MD FA8HMB
LOW PlfclOES.
LAW AXD LAND OFJb'ICE,
I'oml I)u I.ac, AVis
I iKIMtV riJ.NT ArrnaEvs anu Cou.Ncn.LOBS at
I' LAW ImI I(iLICtTORS IN CllANCKKV.
Nii Lwocm),
Il.ti OOilf
Ai;:'
BYE-STUITS.
Cuillmir,
( Oil Vitiol,
( Vullow iicrriitf -
r.ntfctu-V lruryt tl i'ic fcue tiriu of Lriirj fit Hastinan,)
I 3Ifsr I & F. u'ill prncitr; !n all ilie ftnuu in Ihc
Hlil, iim1 fiff r.4-c,il atitiiii'iri iti cnllciiii- ikI m-cii
j rirtj dli". i'li-y ItavchnsiiiatJMiiHcinmstKinn-d lliro
i ui tlie .-iai ot ViM:tiii-iri, tNnrli'.Tii IHin-K anj ini
i it-tn luna T'M-y uill alsvi nihifl tn ilie purcliu-M. and
j Uftif iiiN, tlir j.ipii'!ii(r r-its, lfic!catiHi of Iatid
'J"l iti'itt t.'itti!jiriiiry n'ln'iirM will Im; civt-n lo nr
cnrrtwniifiili iti .V'-w YurL I!oIhii, It'iliiiMru, J'lnla
i''Jia. Wa-li npion 'v Anl iin)tir iI(fpnncij'lciTi'i.
Krh r !- Ilmi. Miln L HtinK(, t-ali-l I'f-rk, lh
K ran;lriirii, Smail-y 4c I'hi I m, itil 1). Knsni K
IIurlii.iMi; J. Wann-r, IN. Iloa. W. Nadi, MttliK' Imry.
Dt-c ai:ly
2500 Tards bf I
tt Fi JJ i9i
rnia.
Kcd Sauiidcrs.
F..i-( fn.li i, Miditcrranean aml Fuiopcaii
l)in I'.milH yn.I Oil,; lVifimicry. Faiify
1 . ut y Artii-Ii, Suririd lutriinici:t.
I!in - TrnMT, Fremdi, ICnli!i aml Ami'ri-
iu i iifiiu.ai oi au kinus uroiues ijjmiiii, . j;. Wimtcomii, Mi.lillcliurv, Tlic ISand
Saniinpi ntcra.I,alem JIe.lR.im sorcvcry.lc-, t. ists ,r tlie Tullr.n inS I'crfn'rnKTS and Jn-tni-
Mnj.-.ioii.Stakcrllcrl.s.KootsaiidhxtracU.Xt,! II1EMN K. WiiiTtOMii nnd JI. AIass.
ioli:i ; 1! Ilu.i, ("larioncltc, FlaKcoIclt and
aTJAMILLE BAiTD
irL'SIC fiirBall-.Cotillon l'artio.&iv may bc
.II ol'tanictl at hlioi
t 'i.'nivo and Ivaiitiful '
i' i'i Addi&ou tonntr. i
Wc trut tint pundiacr will fiml it for tlifir
nitin'! lo -n II nnd i'aii!i:iu tln stock Lcf'irt
pnrliain cUcwhciv..
I'liyiii iaiia' pix-scriptiun prouiptly attendcd
lo.
Cmnpulcnt Clcrks in ronLint attondanre.
N. It. I)r. Itucl lioliU liiniM'ir in rcadiiic-
lo attcud, :n Uiual, all calls in tlio liuc of lii
l'rofisii.ii.
Mid.llel.iirv, Nov. ia. I81'J '20
Al.Mi
Iboui QQQ Slolls
S3 54 53 S U -Si i siiuaicd.
cnl- 'octhcr iitli a liili
To Hent.
Tlll-j iil.srii!.vr oflcr lo rcnt
l.is Turcrn 8iaud iu I'aiM .MuKlIr-
fiiitfe l"irT, for a U-riu of yrars. to Mime
c.t
G-OODS,
iionsiWo pervon. on nsiHinalih
ttniK. Ilns stniid n plcasuntlv
svof aroi2, laiiMiiis. &c in cood
rt iwir. aud if piopcriy eoiiductcd is a dcstiatlo
btainl l.i rciiU
Aila hrd Iu tlic Imildins is n priod Ilall, and
two Bowliii" AIlcvs in poiid rejair.
' DAXIEI. BIDWE'.L.
Mid.lli-bur..Ian. 1, SM, 3C:tf
Sa-Ilorn: J. K. Av i:r, Corncll, I'osl-Honi,
aml KUro-Corno ; L. AYii.ki.h, Ojilitclcido aml
Violuuodlo. Nrw Cotillom, AA'altzc, I'olkas.
Oalli.pailc. I.'a.laivas, S.i:. vuleclcd (roin lljcl.itc-1
OpvnK, liy tlic most crlcbratcil ColillouKls of
Fmiiuo nnd (crniaiiy, are nw in rchtarjal. and
will spcodilv bc lirouIit forward.
aiiddlLOury, Kov. 20tli. 1849. 3I:C
CHAPTER I
TTE was attircd in tlw hfehest style of Frcncli
jLL fasbion. A well fasliioned palctot pclisse of
tbc finest oiactc ciotn, ncuiy oraiueaana tnmmcd
with sables, was partly op-'n in frontand disclos
cd a dark-bluc frock buttoned closely roand thc
stcnder waist; n waistcoat of stonc-colored silk,
and a cravat of light-blno brocado which snffer
cd vcry little of thc bcautiful lincn to appcar.
i liesc artlciesoi uress imeu wun cxacmcss an
clcgant, somewliat undulating shape. The am
i.ln inlic nf tlie fancv trouscrs taoercd down tn
the wondrously small Frcnch boots; glovcs,
conlcur dc paillc, rovcred tlio fcrainincly small
Iiands, and tlic yonng gentieman carncu a glass
dangling at his breast and a little silyer-licaded
black rano in bis liand whcrcwith be playcd as
he talked."
It nfcd hnrdlv be rcmarked that tbis ?entlc-
i mau procurcd his elegant drcss at tlie
CLOTHINO 8T0RB,
hithcr thc cnquii ing mind is directcd to look for
THE OLOTHS,
AND THE
A RT I ST
whicu are otTcrcd tl the I'ublic at astonishtngly i wlio is'now ready to mould thcm into shape, and
gire tlicm a local liauitation and a namc.
In that grcat bazaar, in all their magniuccncc,
Iie licaps upon hcaps.
Tho lustcrcd clolhs of Germany;
And thc fincst f.vbrics of Francc;
Thc heavy goods from thc west of England ;
Thc coarscr webs of Amcrica;
And thc softest tcxlurcs of Cashmerc.
of Cottcn, of Silk, of AA'ool, of AVorsted fancy
from grayc to gay, irom livcly to scTcrc.
IIEUE ALSO,
CLOTfflNG READY-MADE :
Coatj, Cloaks, Cravats, Collars, Bosoms, IJrce
chcs,AArrappcrs. AVaistcoats, Vests, Stocks.Stock
ing?, IIosc, Ilandkerchiefs, Snspcnders, Shirts,
Sacks, Overhauls, Overcoats, Unmcntionables and
Inexprcssiblcs. plain.delicatc and fancy; heavy,
lisht and middlinz: larce, small and mcdium;
long, sbort and avcrage; coarse, fine and snpcr-
finc.
Fits and priccs warrantcd. Doors opcn at all
busincss liours. Admission frcc, Call as thc
tcmpcit docs, stcrncrand strongcr, on
JAMES Mc liEAND.
FOSTER & TAYLOR,
Aut.aia jeuu
Heidsieck and CroAvn Ancior
CHAMPAGNE,
AIjo fur J. & F. Slartcll, I'inet, Castillon & Co. A
Jlorcau & Fils BRANDIES, IiDporlers ofBrun
die,Ghi and AA'ines, bavc forsalein UaitedStatei
Bonded AArarehou8e
BRAN'DIES 350 pacdaros J. & F. Martell,
I'iuct C'aalillon tf Co, Otard Dupuy & Co. Heunes
seu. Baslcau and A. Morcati FiU Brandies, pale
anuuarK vioiages, io-is, 4i,4at'14, 4Z, 4U, ,ana
37, in 1-2-, 1-4, and 18 pipes, rcceired per Frcnch
ship A'iaclinou and brigs Olivierand Anrcde. Abo
fine Old London Dock Braadies, in halfpipc, per
late arrivals.
jlIOLLAND GIN 10 pipes Holbnd Gia, Doub
le I'iue Applcs and oibkr brands.
ST C'ltOlX RllJI 20 nouchcoDS of tarioua
brands liigli and full flarored.
SCOTCII AVIIISKEY 16punclieona fiae Mall
VY'liiakev, direct from GLirgow.
AA'INES 300 1-1 and 1-2 nines Ture Jince ire.
Iile and doublo prapc Porl, Old Maderia, I'ale and
Brnwn Slicrrj, Old AI.ilinsey and icily Winep.
CIIAJ11MUNE 1,000 baskelsll. 1'iper & Co'
Senuino llriibiicck and L. IVcliot'p Cronn Anoliur
brrnd s Cliaraiagnc
Boston.Nnv. 17lli. 1S49. 3I:C.n.
Tlie Ladics nill find a ricli assortmcnt of
SUCII AS
G. A7. DUSTIiY,
iTruit o fcctionc r,
AND
BARBER'S SHOP
IIIDDLEBUEY
( KlXr.. fr. tn 4 4 M 8-4
H (Mi ( l.O'l 1!S fiom 4 1 fo 7-1
-ii rc i.Hi e fur iii..eriicn at
NAMFS.
MKOOKS & BBOTIlEIi'iS Ascs aml.I0IN
u i:i:s' Tc
Oft. 30.
rODI.S, for sale bv
K. I.. 1UI.I.KII.
IN QT7AKT UOTTLBS
i:....;.-atff
ARD FOR THE
O6
S1A
n1s
.-5
i
Cn..r
I
i-lVCR CO.Vp.
FEUALr
VERMONT.
FKESII OYfSTEIIS. Fnmilies snnidii-il at
all seasons of thc vcar. cither bv the miart or
Hlon ar ri iliuvil Diiixs.
CO- NUTS of cvcry descrijition.wholcsalc and
rLTUIl.
ISS- (),vtcr fookcd in anv stylcathis Saloon
Vce. 16. bi'J. ' 34:ly.
1
r
i
temied mnd cstaMihec! renulauon nhereer
it 1m Wn ued, based entirplv on Us on n tnml j.
'tf whlrh lts i'nennr elficicv his alonu snsLunr Th.. im.
furlun?.le rictim cf hereditary (iisease, llh snolkn glan.lj. con
traetcd Finews, amt boi.e half canui. has born icjLorcl lo hni'ih
j anJ vigor. Tlie fcnhilou palit, cnrnr.1 vmh ulcpr, loVJisome to hnasclf
a.irama, nas ixxn mwie noie. liunJriMs ol persoii', ho liaj froancd
boi!csily for ycara umlr culaneous aml glan.Iular disorJt-rs, chromc rhcumalisin,
anJ many ollier romplwnts spriiiging froin a ileranecinciil ut the tecretlre organs
aud tl.e cirrulauon, liaveb.cn raitr.laitucn: from tlio raclt of dnease, and no-.v
with rcgcr.craltd constitiition, gla.ny lcs.ufy lo tlie eirp-acr of Ihis incstimable
prerration. Tlie teslimoi.y of tliofe Kho liae Ucca curcd by ns use, wnh their
resKtpnccs, has been pubhsl-ptl from time to time; anJ werc lt dosirable. a mass
of the most oiervthelinms tpsinnony coald bc bnniglit foreard, pronng most con
clus;vc!y iti uirftinuble ralue The sfllicted. and thnse uho liavc not iifed Ihu
medirine, are mitl lo male a Inal of its nrtuci, and appropnatc lo lhemselvt3 the
bcncnls ivtach it alonc can bcttoiv.
CANCEIIOUS ULCER CURCD, OF SEVEN YEAFIS' STANDING.
Tliis rilic s euVetril m Ju!y, lll; thete liaic Ueu uo tyinntoma of a return.
antl hrr lieallh sllll cununiics good, July, lblS.
SIesrs. Sisn: Centlprapn I ronnder it but an act of luMTce Yo'iolI'lo'fUuj Vhe
f .llomn? facls m rcfcrence to thc great bent-ht 1 hac reeeifed m the cure of an ob-
2 tldiL- l.n. . CR MltJ UlCat.
f.r live ceks m surcrsuun mr bnast as burned ith ciuttir tlnep timcs anlav
nn.l for sir U was Ia:lr S)iincl with a weal solnlion ofnitnc anJ, and tlie cantv or
mlprnal nlrr was so laifp llial .1 hi ld cirer in mnce of tlie soluUnu. The doctor
prohp.1 the ulcer and rxanunnl Ihe birae, and mud the dlae w as advancinir ramdlv
to lue lunsrs, aud if 1 di.l not Bct -dy relief by mohcme or an operalion, tlip rpult
ncniM be fatal. I vrai advispd to lute Ihc breasl laid in and thc rxmcs cidiinnpd
bitt fiodmg no rclicf from w hat had len -ione, au.l reelu.g I was rapidlr tclUii" worse'
I almbt depalred of rei overy, aa 1 oju.!ered mjr case nparly hopplcu " '
Seeing vanous teliinoiiuls and cerufiralcs of cure by thc ue of Saos Smiri
eilli, m caies fimllar to my own, I courludcd to try a few Imtllcs, icvfnil of whieh
were used. but, Irwm tlie long depp featrd cbaractcr of mv diM.asp, produced no crr
decidcd change. Considenng tlus as the only pnibablc cure fnr my case, I Derscvcrei
iir.nl the diieosc wasentirrly curcd. It is now- oer clecn moutlis since tlie cure
was complcltd ; thcre is iiul the slightest appcanmce of a ipturn. thtrrfore rro
nownp tnysflf WELL, and the rme cnttrrty ejtctrd by Samis Saksapabilla as Itoci
no rlher mrdictne oeny Ata.1 dmnmg thc Ume I wns vsiff ,, nor hare I Ljlrn anu simee
l'lease excuse Ons long dtfi rred ael.nowlcdgineut, which I tbinlt it my dulv to
make. Your valuable SarSHjanlU cured me, with theblcsing of Divioc I'roridence
when notlung else could ; arnl I letl niyself undcr Iasling obh;atiuns lo ou. 1 can
s.iy many thmgs I caimot wnle. and I do nic.t lespectfiiUy innle ladies alSictcd as I
hai e been, lo call upon mc, iukI 1 will satisfy them fully of thc truth as statcd abore
aud many olhcr Uimgs lu refercnce to the case.
KANCY J. JIILLER, 5IS Sullitan-strcet.
LIVER OOMPLAIHT.
The followiag is an cxlracl frora a lttler recciveJ from Rev. Wilham Gaiusha :
. , m. Berkshire, Vt.. Oct. 22, 1845
Jtcssn. SD :-I havc beeii nlBicted with a rererc paia m my side, occasioned
by adiseased liver, for the lait twenly ycars ; suffenng at tnncs wh&t lanruase can
notconvey; butsincotaking your barsapanlla 1 haie been grcatly relioptl so much
so that I liave been able to allend to my bume.-s, and preach occaMnnall'y for the
last fifieen months. I wholly diicarded all olhcr medicuie, and Ihorouehly t'ncd the
Sarsaparilla, wlucli 1 can rccommcnd in truth and sinccrity to all Ihosc who are in
any way alllictcd with any cies of serofulous complamts. Therc liavc been somc
remarkable curcs enectcd br iti. use in Ihis vicinily. Jlrs. I. Shaw by the use of lx
boMes. was rcstorpd to belter heallh than she ml ifore cnjoyed for tca vears and
Mrs. W Stevens.whohad bccn severeiyalBictcJ nith Krysipela. was entirplr pured
I, theuseofafewbottles. Yours truly, W.M. GALUSIU.
CURE CF A SCROrULOUS AFFECTION OF THE EYES.
so.lA iujnn, n. 7, Octohcr 11,
Messrs. mxds: uenucmen iiiv little uaucuter. when nnr. r.,r ni.i
w ith a serofulous humoron her face, w hich soon after eiten tcd mto her eycs causins
almost total blmdness in one of them, and disfijunng her w liole face. I eninlored
two physicians to attend her, who eihausted iheir utmost ilill to gie her relief but
lt all prored uselcss, and finally one of them rcmarked to me that he had know'n of
some stnkmg cures cflcctcd by Sands- Sarsaparilla, and ailnsed mc lo trv it. I ob
tamed one bottle, which she comnicnceAl uslug, and before lt was all used up it had
efiected aa entirc cure. lt is now-otcr four years since she was cured, and Iherehas
been no reappearanco of the dtsease, and we are salisued that it is a wjrfect cure
It gires me great pleasure to add that I can rerummcnd it to every suScrer from anv
sinular complaint. Kcspcctfully j ours, OEOIlul; KOMNSON.
PRCrAREU A.D SOLD, VUOLES.LE AND RETAIL, BT
A. B. & D. SANDS, Duuggists a.nd Ciiemists,
100 ruLTOX ST., CORMEE OP WlLLUM, New YoEK.
Sold also by Druggists generally throughout the United Stalcs and Canadas.
Pnce l pcr Botlle ; m BotUes fi-r $S.
BRGOES & BROTHERS.
MCI ACTt'HKES or
Xvcs, nni) C!3i)gc ClooIs
Ol" KV'RY DCSUKI PTIOK,
Nkw 1Iavi;x, (3 miles north of Jliddlcbiiry,)
J'ot Ollicc Adi'rcs. Miutii.niuitr, Vt.
r i. ititotiK, . j k r.nooi,.jin.To.v nitoous
Dm-iiibvr 11. 1SID. 33:ly.
R. I WUITCOMb"
TEACHElt OF
MiiniLrjnuuT, Vt.
bJMuiic fiirniohcd for Balls, 1'auties, &r
IT MOORE
A i!l nm an Ouiiiiluis from tlie Depot Ground's
in Middlebury, tu :uiv part of thc villac, for
i- I 2 cPiit- nnd li r.Iuuim s IIotf.l, imjiiil
Strcct. a fcw doors ioutli of thc Court llousc,
irer a rmnije.
He wnnld aKo rcpcctfully anniinnccto Trav
cll. r, aml thc public generally, tliat bis Hotisc is
open fr their rcccption as hrrctofore; and thal
Iie will sparc no pnins to render their stay with
hiin airrecalilc aml sntif.i-torv.
Jliddlcbiiry, Oct. 1,1849. ' 23:tf
mQ$3 ASTD STSSL.
A t l li e Old S i a ii l ! !
Tlie snbsrriber inis in Sicrc nnd inltnds kicn
in' I'on-t.inily on liund. a gcncr. 1 aortment of
liouiid aml iiiarc Itollcd Iron and at Slecl
Xnrnay Nail liods, 'I oc CVrk 8tccl. r-c. &c, al
of which will bc sold low for Cah.
lt. L. FULLEK.
Dee. 11, 1S49. 33
igSysS THE subscriber liaving Lecn rc
fe?Sf S S v& eciilly nltackcd willi ilic -Go'd
Fevir," is dcsirous of selling thc
aSiSSi 'Mlc bc Iias, aml ciniratiiig thc
loniing spring to tlic" rcllow digKii'iis"
J. G. K0SS.
Middlebury, Kov. 20, 1849. 30:tf
Parm for Sale.
The Snbscribcrwilics loycll thc fnnn on wbich
Nelxm Ncwcll now livcs, situatcd in thc east part
of 8horcbain, c-onitiiii? of about 200 ncrcs nf
clioiec land. in a good statc of cultivalion. Kaid
f.inn is wcll ivatcrcd nnd well fenccil, and tbc
bmliliiiLrs in good rcpair. Fosfcssion will Iw civ
cn tliis ?p.inK. DAVIS BICH.
Shi rcbam, Marcb 9. IS49. 4C;tf.
AGENCY 0F
OB. SB S. FiTGifS
CELEBRATIJ) MKDIC1NES,
UmiI by li i m with so imicn siicccfsin thc ctircul
Uoush, C'onsuinpiion, Catarrli, Astluna,
llc.in Diea"e DyspepMa.Gonorrlnra,
I'ilc. Fcmalc Coinplaints, &c, &c.
160
Dr. S. S. Fitch's Abdominal Supporters, Slionl
dcrl'races, Inhnling Tubes. and Lectnres
on Coiisiimpiion, and theart of preser
ving Lifeandllcallli loOIJ Ae.ic.
I)r. II". P. niJSSELIuii tncn apiminUd A
jent for Us alwr Goods, and icill kecptkcntconslanl
ly on haiul ai his Drttg Slorc in Middlebury.
Jj- Dr. Fitch's " Gcide Book to iMTiLiris,
and Diiections for Promoling Heallh. and In-triiciiiinsio1loilierslinihemanagemeniofChil-dren,"mnrbc
had, gratnilonsly, by calling for
it at the Store asabove. An exlrcmsty valuable
Book. 1 1
TAPElt ILVNGINGS.
itei.ul.
HlltV, W'ilolfMllc
Changenl.lc I.nstrcs. Fig'd Alparca, Tlain Alpac
ca, Cashnicre, Mnslin Dc Lanc, Jlercno,
Thibets, lilack iiilks, Fig'd Drcss Silks,
ingham's and Prints,
and mnnv othcr stvlcs that can bc sccn by calling
on " IV. S. JOHNSON.
October 19, 1849.
SHAW&S! SHAWLS!
Thc larcst and bcst assortment of Lon2 nnd
Srpiare Shaubs in the Counlv. can bc sccn, at
AST0XISI1ING LOAV 1'iUCES, by calling
soon on thc I'cople's Agcnt,
AY S. JOHNSON.
Examinc bcforc Pu rchas i ng.
Oclobcr 19, 1849.
IEEELECTU11E
0N
tSaving Money.
YZT S. JOHNSON, Ajjent of tho cckbralcd
I? . I'coiilc'n Slorc, will coinincnccu coursc
of la'ctnrcs, on thc aliove sulgcct, on Jlonday,
Oct. 2Jd. 1M9, aficr which bc will givc somc
FKACTICAT, II.LUSTBATIONS, by olrering
tlicm GOODS at priccs that will convinrc hc
audicucc tlia' money cun bc savcd by iurclnisiic
Goods at thc
PEOPLE'SSTOEE,
l'articularly those wlio are about going to
They will find a good assortmcnt of Cnrpcts.
Floor C'loths, l!ugs, Bucking Chairs, Tables,
Fcathcrs, Bcd Stcads, Counterpancs, JJInnkcts,
Lincn nnd C'otton Shecting, Tablc Covcr3, Dia
pcrs, Flannels.Muslinand Oil Curtains,&c. &c.
Advicc "ivcn cratis by
AY. S. JOHNSON.
Oct. 19, 1849.
MW GOODS,
Ocfcober 15th, 1849
Ladics' Drcss Goods and Trimmings,
Shawls, Kiblions and 1 nnkcts,
Cloths, Cassimcrcs, Satinct fi. Vcstings
Hats, Caps, Gloves and Jlittcns,
RIADY-MA1 CL0TI1I1.
Mnffs, Tippcts. Blankcts,
shcclings, Jcuncs, l ickmg anu iianncis,
a new and lanrc assortmcnt.
Sugare, Tcas, Cofiec, Molasscs, Shad, Codfisb
aud otlict ramily uroccrics,
Crockery, Hardware&Cutlery,
as nsual, forsale at thc Old Sland, by
Z. llEUKAA'ITII.
HEIDSIECK CHAIHPAGNE.
Thc undcrsined harc been appointed sold Agenu
in tliin Cily, tur the sale of II. Piper fc Co' "
genuine Heidricck Cliampagne. The ineriu alone
of tliis name, (first importcd in 1826) Imte giten il
a reputation unequnllcd by any otlier brand onered
inthip Country, and it now tneets an annual ale
three timej as largeaa thatof anyoiher Clnmpagne
imported. Our priccs wili be the same ap those of
llieNew York acnts, Messrs. Kenauld's & Fran
cois. FOSTER & TAYLOR,
161Milk-St-B0ST0N.
Solc Agents for ihis Cily.
Bolton, N(.r. 19ih 1949. 31 :6m.
Daguerreotype Pictures !
F. BURK0WS
Havingretnrncd to this villagc, proposes to
siop aoout iiro uveci, ana lake pictures. He
trosts that his formcr cnstomcrj, and all who de
sire Dagucrrcotypc Pictures, will call at his
rooms in Miss Adams's Bnilding, wherc he will
be ready to takc pictnres in a supcrior manncr,
ana on rcasoaablc tcrms.
5-T The public are invitcd to call and exam
ine spccimens of pictnres snd priccs.
Middlebury, Janl 1850. 36af
CAUTIOIV EXTRA.
A man by the name of CL.1PP au engsrd with a
yonng man of the name of S. P. Tuwcsend, and
uscs his name to pnt up a Sarsaparilla, which they
call Dr.TuwnsentTs Sanaparina, denomln&tlng lt QEJT-
UIXE Origlnal, etc This Towasend Is no doctor, and
aever was ; but was formerly a worker on r&llro&as, ca
nili, and the Uke. Yet he asiumes Ihe tille of Dr, for the
porpose of glnlag credlt for what he Is not. Thts U to
cauUoa the public not to be decelvtd, and purch&se
aone but the OE.YUl.VF. OltlQl.VJL OLD Dr. Jacob
Townsend's Sarsaparilla, navLns on lt the Old Dll.
Ukeness, his tamlly coat of arms, and his lignature
across the coat of arms.
Pure Siinseed Oil!
niHE Subscribcrs having Icascd thc OIL MILL
1 in Middlebury, owncd by T. OThseoan,
olTcr at AA'holcsulc and Kctnil, thc sainc iptality
'f Linseed Oil, ns hcrctoforc maiiufacturcd by
O'i lancan. It may lic obtuincd at our slorc in
Burlington, ornt tbc Oil-Mill in Middlebury, by
npplyiiig to T O'Fi.slgan, who is our Agcnt
I'or i's sittc only.
AA'holcsulc, at the New York pricc currcnt, in
cluding cbargcs.
HAGAU & AUTIIUn.
Burlingtoti, 8tb Nov. 1849. 29.tf.
Call at the Old Book Store,
Thc Subcribcr, baving a largc stock of Books
on baml, will scll at cost for ready pay. An as
sortmcnt will bc kept up at Ihc samc priccs.
Stationcry to bc had vci v cbcap.
21:y " J. 1IAGAU.
DACxUEETlEOTYPE
I will go to any pbicc in Addison County or
vicinily, aud takc Likcncsfcs by thc iniprovcd
Dagucrrcotypc, of thc most dclicatc cxccution
witli one or two on a platc, nnd pnt thcm up in
silk lincd cascs for Sl.OO. or in silk vclvct caMS
for 9l,2a, whcrc any one will cngage 10 or morc.
Any family or ncigliborhood wiihing to havc good
and pcrmancnt Likcncsscs can havc thc samc in
a tliort time liy audresMn; mc at Ripton.
HENJAMIN 15AC0N.
Kipton. October P, 1S49. 24:Gm.
NOTICB.
THE Subscribcr olfcrs for salc at AVholesalc
and Itctail, al thc MIDDLEBURY FL'BNACE
Itoi. 5 and 4
OBESTDALE TOKEN,
a new Pattcrn of Coofc Stores, rcccnily introdu
ccd nnd umrcrsnlly likcd. Also, Ibc Largc nnd
Small Canadn, doublc nnd singlc, nnd othcr
Siovcs. Ovcn and Arch Mouthcs and Platcs, &c.
The subscribcr is also tircparcd to build to order,
LOUMS. CAItniXG MACIIINES, I'lCK-
Eiis; aios, FoiicK pumps.
and almost all kinds of work donc in a Machinc
Sbon. on short noticc and rcasonablc tcrms.
Those wi'hins to purchasc will do well to call
on lu AVALKEK, on the prcmiscs, or on tbe sub
scribcr at thc AA oolen factory ot wnvcnportand
Nash. JASOiN DAVlSai'UllT.
Middlcburv. Lowcr Falls,
Oct 23, 1849. 2G-tf
MXjTFS! MtJFFS!
Lndics will find a good assortmcnt of Muffs
and Gapcs, bv calling soon on
AY. S. JOHNSON.
Oct. 19, 1849.
LIGHT! LIGI1T!
Bcst AA'intcr Spcrm Oil.
" Solar, Oil,
Patcnt Burning Fluid,
ncrm and Patcut Mould Candlcs,
for salc bv E. VALLETTE.
Nov. 1849.
"t7m?E XpiiuVartTc
Oct.22d, 1849.
TO THS PHBLIC.
Thc subtcrilicr, baving Icascd tbe Hotcl for
merly kcpt by II. 11. Hunsdon, in thc villagc of
hliorclinm, aml having put the samc m complcte
rcpair. rcspcclfully announccs to thc public that
tliis Housc is now opcn, and hc will bo happy to
wait upjn all who may favor bim with their pat-
ronagc. 1 ravellcrs may rcly on that attcntion
which will rcndcr their stay ngreeablc
D. AY. C. DOAN.
Shoreham, Scpt 17, 1849. 21:tf
INDIA RUIjBEK GOODS.
Ladics Ovcr Shocs, Buskins and Sandals,
Misscs " " " "
Gcnts. " u
AV'hips, AA'allcts, Vcst Springs, Door do.
Glovcs, Elastics, Snspcnders, Gum,
nnd India Biibbcr Cloth may lic found Chcaii
at thc Cash Store. li. L. FULLEIt.
Gcntlemcn who prcfcr Good Ilcalth to Colds,
Cougbs, Consumption and llhcumalism arc re
ucstcd to call aml geta botlle of CHEJI1CAL
OIL JAPAN at the
PSOPIYS'S STORH,
wbich is warrantcd to prcscrvc your Bools and
kcep vonr fcct dry by
Oct 29,1849, W. S. JOHNSON.
GROCERIES AND PROVISIONS-
An cxtcusivc nnd scasonablc slock of GRO
CERIES AND I'ltOVISIONS.cati le fonndat
thcChcnp Slorc, among which arc .S UOAKS
teas,coffe,molassi:s.stj:,varts
syiivp, No. i. MACKi:ni:r codfjsii,
A17D. CIIEESE, SUPERFIXE and EX
TllA FLOUll, wbich wiil bc eold on cstrcmcly
favorablc tcrms.
Ocr.30. R. L.FULLER.
JOHN WOOD
Furs, this Fal
1849.
Will pnv CASII for Shinnin
and AA'inter.
Oct. 25,
'49 and 50.
FALL AND TOTER GOODS
AT THE CASH STORE!
A crood slock of PoasonaLle noniU ;
largc, splcndid and chcan assortmtnt nf P. r,i nn k. f,,i,,i .1.:. r-... r... r,.., '
per Hanging. aiid AV.ndow Llinds. can bcenpay. Most rofTroiuacrftrwIti
nw Ml lidiu" - tuemgucs, marKC.pr.ee will be,
0130 K L U'LLER Middlcburv, Oct :o, ISiS LCR
CONSUMPTION.
100,000 Pulmonary Complaints
HAVi: IiKE.1 CURED BY
BRANT'S INDIAN BALSAM.
UnrELE9s,Drijra caicsor DnuumrUon. can bc curcd
by Ihtf tisc or ttilf Ualt-am. lt haa cured hundrt-d or per
bons. wlio werc sn Tar diacd and sn bope less as tn bare
bccn prniiounccd by ftiyslciana and fnendf, ina dying
state. Itha curol lhoasandof conMrmed caca ; and tcns
nf Ihoukands tn all thc ranotu locihienl vtasea of tbat Fa
tal iMseas. Itbis curcd jmnyof whom lt werc sa!d thcy
wnuld n it live a wct k, and somc not a day lonct-r.
Kor :articular caxfj, and rullandabiindaat pn-of, cour
I'ampuicu au our agcau uave me pampaieu 10 giveio au
wiio osk ior tncm.
Brant's Purifyinff Extract
Hanorbcr prtparaiion of UiiJ lndian Medlcinc, whlcb Is
Mprpjly prepan-d and ndaptr-d to purify and eleanse tbe
Ulood. It coniains llic tilplily concentralcd essf-nceof scv
cral valuab'e aud clTtcaciou vrgeiablc mrdiclnes e uch as
l'arrparilla, Vellow Dock, Cherry Uark and Saafras alj
ntlieni.nne tif whlcli isthr mmt powcTful and never fail
iu I'urifiT of tbc Illood tbat was evcr known to cltbcr ln
dian nr white man. ltiwmtral.zcs and destrnys all tbe un-
neaiuiy, potsououa potuonsci tnc iiiuoii bo promptiy nnd
cerlainty. tbat it rures tbe wont Serofulous, Cancerr, and
aiioiuerim.RireiJifMMiUiscaMwiumuiraii. u cuis ais
caursof ibclleart. Llvcr. Kblni-yii. Utcnis and ninod.
rhei is morc alterativr, fnriryin, bealin rfficacy in
one bottle of rliifc rurificr, tban tberels In ten botttcs of any
olbernicdicmc wbicb pnrpoitsto cnrelhe6anieilieaHe.
The ahove Medkines are sold in almost tvery
totcn tn the statc, and in thts county oy
31:ly "W.P.Rossel, Middlebury.
Paper Hangings,
A largc Iot just rcccivcd, VeTW c.ea, by
Nov. 10. U. A. SHELDON.
Cologne.
A SnrF.cton articlc, at only 37 ccnts a pint.
Also Farina's Cologne, for salo at the Drng
Storo of H. A. SHELDON.
Nov. 15.
Special Uotice.
JOHN AVOOD rcspcctfullyinrorms all whose
accounts havc bccn morc than six months stnn
ding, that paymcnt must bc made WITHOUT
DELAY. It is hopcd attention will bc paid to
this noticc, as thcy may bc callcd,upon in a way
not nuitc so plcasunt.
Oct. 25, 1849.
Groceries.
A romplctc assortmcnt of ramily Groceries
just rcccivcd by Railroad, which will bc sold as
cucap as can bc uoughl in town, by
W. P. RUSSEL,
Middlebury, Nav. 23, 1849. No. 2,Miiin-st
CAPS !
Silk Plash, Fur,
CAPS !
Mohair. Scal
and Cloth Caps, at the Cash Store of
R. L. FULLER.
T0BACC0 AND SNUFF!
Sprague's, Gotta' aud Grecr's chcwing and
smoking Tobacco. RnsscU's & Robinson's Cav
endish Tobacco. Lorillard's cclcbratcd Alacco-
lioy and Ycllow Snuff, for ale-at the Cash
Store. II. L. FULLER.
Oct. 30.
FURS! FURS!!
JIUFFS and VICTORINES, at ihc fash
Store of R. L FULLER
Oct 30, 1619,
NEW IMEDICINI5.
DOCTOR SIASTA'S GENUINE INDIA N
VEGETABLE PURGATIVE PILLS.
For Biltmis d Injlamviatory Fcvm, Indigcslion,
Chill Fcvcrs, llcadachc, Dispqmn, LAtcr Com
plaint, Coslivenas, Piles, Jaundicc, CAolie,
J'ctin in Ihe SlomatA and Side, Ilcartlurn, Per
rtrlcd Appcttle, Dw.Trh.ora, Dtjsmlcry, Impure
Btood, and all Dcrangcmcnts of the ISUwus Sijs
tem. THE rapid sale of these Pills in many sec
tions of thc conntrv whcrc thcy hare been
circulaled, is a sure cvidcnce of their great val-
ucasa mcdicinc lorlhr aiseases they are de-
sisned. Ko other mcdicinc of the kind has gir
en that gencral satisfaclion as these Pills, con
sidcring the shortness of time since thcy wcre
prescnted before the public for trial. Httndrcds
of pcrsons Ihrooghotit the New England Statcs,
the State of New York and thc Canadas, have
alreacv pronounced them to be the bcst family
medicfnelhcy havc cver used. It is the general
opinion of all who have used thcm thcmsclves
andseen tbcir cliecis in their families, that thcy
are the bcst operating cathartic they havc evcr
takcn,and provcs the lollowingadvantagesover
all ollicrs.
1. They do not sicken and ilistress thc stom
ach when takcn. So little inconvcnience, if a
ny atall is felt atler takingthem, that it ishard
ly noticed thal pills have been taken. Pills, in
general, compoaed asthey are of nauseous, irri
tating nnd inllaming ingredicnts, disttess and ir
italc thc stomach in a high dcgree, seeming
morc to aggravate and decpen the diacasc than
to rcmove it.
2. Their elTect upon Ihe bowels is eqtially
nnattendcd wiliiiiistrcss. 77ieyoperaiewnnper.
lectcaseand safety, causing no gripingorany
olherpainful scnsauon. With the greatest ease,
they cvacuatc the alimentary canal thoroughly,
cleansing it Irom all putrid, irritating and lecal
mailers.
3. Thcy rclicvc cosn'vencss and not increasc
it. Pills a a gencral thing, instcad of rclieviug,
rendcrthis habitollheDouymoreoDstinatc: llie
morc thev a re takcn the morc it is contirmcd. The
reason is obvious. They move the bowels merc
ly by tbe irritaiion they producc upon the mem-
OrauCSOl tnu aniucinaiy tuiiiai,aiiu jiuuj iiiiaa-
rise thc uncomfortable ccnscqucnces already al
luded to. They aie not composcd of materials
congcnial to the system ana in prcper proportion
tocarryotmhe true principleof puiation. Con
sequenlly.they do not, and cannot rcmove the
catise of disca;c.but liablc alsoin many cases to
incrcase it. Thev opcrate too harshly, ovcraet-
ing, and prostrating the vttal et-ergiesor the sys
tem, upon which thc rcsisting influences 10 ilis
casearebascd. The reaction that follows this
condilion is a feveriih excitcment ol thc entire
rangc af thc alimentary canal.exlendingsympa
theiically by the agency of thc- nerves through
out the whole systcm. This deranges at once to
a grcat degree thc secrctionsof thclivcr,and olh
erfluids, and in this manner constipaiion of the
bowels bccomes incrcascd ralher than relicved.
A vastnumberof pcrsons, 'who have taken dose
afterdoseol various kinds of pills know this to
beafact,remainingignorant,however,oft,'iccanse
4. They are composcd entirelyof vegetablpi.thc
produrlions of tliis climatc ; earefully cxtractcd and
conccnlratcd ; not a parlicle of mineral, or any othcr
poisonous ingredient forms llipir composition. Made
of matciials tliat arcnatural and simple.theircombi
nation being judicious and exact. their rongeniality
to tlie system i j more certain. Tliry are ft r supcrior
lo Pills that havc bccn in gencral tisc, ralliler, and
morc prompt.safcr and morc uniform in their opera
lion. In using thomno particultr carc is requircd.
Pesnns may eat and drink as usual, (inloxicating
drinks excepted) work or tiavel, orcat iromediately
after taking them. They nre not made to carryjout
the old doctrine that the sick must bc madu sickcr
before thcy are curcd.
U" Etery family who are. in thc liabit of kecping
medicincs fortheir own convenience, should never
be wiiliouttnese Pills. Atterhavinsonee triedtheai
andascertained llieir good qualities, they would not
bc widiant thein. Tersons also who arc in thc habit
of travelling much, and arc often liableto bc un
well,would also find them conTenient tokecp on liand.
Their opcration i so easy and yeteflicient, so easily
dispenscd with.witlioulany inconrenienrc whaterer,
hat tlieyouglittotormonc.oi iiieiuuisjicusauiuiicmF
or the travcller'a oullit.
m- Trv ihpm and know for vonrsclf whetlicr
these thiiijrs arc true lhat are said of thcm. The old
sayin" is true.wliere personal knowlcdge and cxpcri
ence ?s reouircd, that " tbe proof of ihc pudding is
in the cating of it." The firnt time you have occa
sion to need pills just give them a Irial-indif inyour
opinion, thcy fail to do wliat i said ol thcm, takc
the adrantage of thc tollowfng remcdy. j
Allpersons who may purcliac a box ol tliem.aflcr
,.l nnn nriwnilruei in accoruance tvilh direclinns
houl3 notlic satikficd tvitb thcm,llic money paid will
bc refunded, nr llic cl.argc for tl.e s.ime cancclled, by
returning the box in a usablc condilion, willillic re
naindprof thc Pills. AsenU Fclliug thera are re-
qucsteil to conform to this rulc.
ln ritrinTtir,etlonsforiikins inHlicinc designcd for ccn-
eral nurposes, much must always deiend in those usin" It,
ruitln; tlic dose aud time ol taking itto their own icelincs
and convpnii-nce. When mcdicine is nirered frhidi, while
Itcandonlbami, lscalculted todo much good, tlie most
that Uic 1'iopriclor can do is togive general direclions In re
eard to Its use.
Tlic Dose Thcordinary dose for an adalt Is fmm two
to six ralto, rcgulating the dose aceordlns; lo the agc and hab
iuof tlienaticnt;-bearlnsln mind always thesirkerthe
n;,iiM,t 11.. lr.rand more frenuenl the dose. unlil ihor
oug h discharga are produced. The bcst time to take them
Is on rrtlrlng 10 ueu ai nigu. 1.1 luudwiuaioij uKiiim.
dnl witli mncli naln, from 4 to 0 pills, every six or eiglil
hours jhould bc taken unlil slrongcathartic eflVctls obtalncd.
A an Aperlent When taken mrrely to purgethe
bowels. frora 2 tn 6 arc rulHcifnt. Shnuld they not opcrate
frceiy in 10 or 12 hours, incrcase the dow the fjHowing nlght
rrora 1 inaormorepius; lurjrwinpiui uc.u.ciuiurgV.
ihn. whonr. eniWe. and stitl apparcnllv well Ineverv
other rcspeet, sbould occaiicnally take a fnli dose, followed
nllh2or3evcry olhcr uight,l3 producc constant action
up.fl the liver ana uowei5.
TheTIME They should always be taken on theflrst
aprarancenf diseasc. This is the Ume, and tbe most
Dr..rwr limc for the benefil of the palirnt. Hhould cold have
takcn, cauiinc palnlnthphradoriny parryif Ihesys
tcm, allended witn fevtr, take a full dose. They will opcn
the bowels,rf move the causeof pain and fever, carry off
frnm the syslcm all vttlatrd humors, relai the ikin.brin; on
perspiration, atTay thirst audl n a short time,arrest diseasc.
JQrllUnouncommnnthing for cathartse mcdicinc 10
be cnndemned.ifan ordinirydoc does not have thedeslrrd
effect inallcasra; but this Uunjust and unnbe, for every
well informed penon, as well as the physician, knows that
when tl-e bowels are rnnarkaWy e.stive,or when there is a
vlnitnt atuck nf fever. or any 01 her disrascitortcu rcnuiro
S,or even 10 timcs tbequaatity to opcrate asalhoroogb
purge. The dose thcreforc, In such casrs, must bc enlarged
or repcated al pmper Intervals, unlil tbc bowels aremoved
an.1 the sympiams removru.
JTaese Pills are now tn Vc found at one or more of
the stotesin every town and viilape throughout tbeNew-En-land
S:aia,theFiiatenr New Yorkand tbeL'anadas.
rrgffsllfor MASTA'S INDIAX PILLS, and.ee
that the nanie 1s oo the, box. Each b?x contains from 28 to
30rillsaudMMat3eents. S:ly
For sale by 8. Jloody, W. r. Jlui.tl, II. A. Sheldon,
Middlebory ; 31. K. Dav X. Co, J. C. Coolc, Et Middle
bury: F. IIuntineton.AV. O. Sprague. G. iAY.T. Parker,
A'erpennes; AV. S. Rrown. Addison : FJ.Fletcher, Gardon
Searl&Co-, Itridport: Dike &. Rider, Frost Laadiag ; J.
U. Pieednam.Ii.spaaiuinr. unilol; 1 w. laiwn a: l.o, 11,
F. Haikeu. Cornwall; C. W.AVicker, J. & C.Martio, North
Fcrrubarsh: O. AV Burchard. Liacoln : M. V. Kinslev.
II. V. Spooner. Monkton: A r.Koseoe, New Ilaven; Cat
iia& Whjht, Orwell; AV C & J. Grauie. Chipmao's
poiot , N. Kurgerson, Satiibury , 1Z. S Atwood, SfaoreDam,
Atmott dc lirown i.ariu i..u..iMrf n, . kic ikd
Mlla LMTaft. Starksboro", S L. aplajuc, Wrjbndje,
i. P Banion, whiting
rrineipat Offee, 102 .Yanau-it, A" l'ri Cily.
OLD DR. JACOB TOWNSEND,
TIIEORIGIN'ALDISCOVEUEROPTHE
Genuine Townscnd Sarsaparilla.
Old Dr.Towniend Is now about 70 years of ajte. aad
htu long been knovrn as the AVTHOR and DISCOV
KliF.R of the GFYUrJTK ORIQI.WIL TOJFJV
SKtfl) SJIR$JP.1RIlrA." Belnjrpoor, he waaeom-
Klled to limlt its manatactare. by which means lt haa
en kept orat of narliet, and the aales circnnucribed to
those onty who had proved lts worth, and known Iu
ralue. It had reached the ears of many, neTeriheless,
as those penons who had been healed of mre dlscases.
and sarrd from de&tb, proclaimed iu eicellenco and
wondcrfut
HEAUNG POWER.
Knowinf, many years ego, that he had, byhls sUIL
scienceand experience, devlsed an artJcle which would
be of lncalculable adTantage to niankind whca the
means would be furnUhed to brlng tt lnto nniTersal
notice, when Its InesUmable vlrtues would be knowi
and appreclated. This timo has cume, the nieans ait
upphed; this
OHAXDAXD UXEQULLKD PIlF.PJRjfTIOJ
Is mannfactured on the larjest scale, and Is called for
throughout the length and breadth of the land, especlai
ly as Uls found incapable of deseneratloo or dcteriora
Uon. Unlike young S. P.TownsentTs, lt IifipmTes w 1th apt,
and ncrer chances, but for tbe better ; became it Is pre
pared scientijic prineipiet by & laenttfc . Tbe
hihesl knowledffe of Chemhtry, and the latest discoT
eries of the art, have all been bruught Into requUition in
tbe manufdcture of tbe Old Dr's Sanapanlla. Tbe l?ar
saparilla root, it is well known to medical men, contains
many medicinal propcr tles,nd souie properties which
are inert or nselcss, aad nthcrs, which If retalned In
prepnrin; it fur use, produce ferwtntatian and aeid,
which is injurions to the system. i?ome of the proper
ties of Sarsaparilla are so rotatile, that they cntlrely
evanorate and are lost ln the preiantiBn, If they are oot
presenred bya stiettfie vrocess, known only to those
experienced in its manufjeture. Moreover, these vola
tUt prina'plet, which fly ofT in vapnr, or as an eih-ila-tion,
under heat, are the very ettentiaj ved'teat prcper
tiei of tbe root, which gire to it all Its value.
Anypersnncan boil or slew the root UII theypet &
dark colored liqutd. which Is more from the ctiloring
fttatter In the root than from any thinj else; they can
then strain this Inslpid or rapid llquid, sweeten with
sonr niolasses. and then cill it "SAKAI'AUII.I.A
EXTRACT or SYRUr." Cut such is nol the ariicle
known as the
GENUINE OLD DR. JACOB TOWNSEND'S
SARSAPARILLA.
This Is so pretnred, that all the Inert roriertles nf the
Sarsaparilla root are lirst remored, every thfntr capabte
of becomlnic add or of fermentatlon, Is extracted and
rejected ; then every particle of medical vlrtuo is seeured
In a pure and concenirnted fonn ; and thus lt is rendcred
Incapable of loslng any of lts valuable and heaUnx
properties. rrepared ln this way, ll Is made the most
powerful agcnt ln the
Cure of inimmcral)lc discases.
r Ilence tbe reason why we hear commendations nn
every side ln lts uvor by men, wnmentana ciuiures. w e
find it dolne wonders In tbe care of
COJ'SUMPTJOJV nrsPEPSM, and L1VF.R COM
PLAIXT, and In RflF.UMATtSM, SCRQVUM.
PILF.S. COSTIVFJTF.SS.aW CUTjUTKOUS KKUP
TICJTS. PIMPLES, DL.OCTHES, and all aftectlona
arislns from
IAIPURITY OF THE BLOOD.
It possesses a marvellnns efficaey In all complaints arl
sing from Indirreititn, from .lciditf of tA Sttrmack. from
nnequal circulation. determlnation of blood to the head
palpitation of the heart, cold feet and hand. cold chlMa
and hot flashes nver the body. It has not its equal la
Colis and Cogks ; and promotes easy expectoratton
andgentle persptration, relaxlng strlctnre of the langs,
throat, and every other part.
IJut ln nothlng Islts excellenre more manifestlr seen
and acknowltil-ed than ln all kimls and tges of
FEMALE COMPLAINTS.
Tt works wonders In cases of Ftuw Jltbut or JTkittt,
FaiiiHg of Cif JFVm, Otstructed, Suppretted, or Painful
Menses, Irreg-ularity of tbe menstrnal periods, and the
like ; and Is &s ctfec.oal in cnring all the forms of Kid
new Diteasc
llf removlog obstrnctlnns, and regulatln the gener&l
sptem, lt gives tnne and strenjth to the whole body,
and thtu cures all forms of
Nervonsdiseascs antl debility,
and thus prerents or relieres a great rariely of other
maladles, as Spinal irriUtiix, AVi.ni-t, St Vitn
Vanei, StC6cninf, Fpiteptic Fitt GnvIsit 4tC
It cleasses the blood, eicltes the Ilver to healtby ac
tion, tones the stomach, and gives good dlgestlon, re
Ileves the bowels of lorpor and constlpatlnn, allays In
flammaUon.parlfies the skln, eflaaltses the circulaUoo
of the blood, prodncing gentle warmth eqnally all over
the body, and the Insensible perspiraUnn; relaxes all
ttiictnres and tightness, rernoves all obstructions, and
Invigorates the entire nerrous system. Is not this then
The medicine you pre-cminentJy necdl
uut can any or inese tmngs be saia ot a. i . i ownseno t
lnfennr article 1 This ynnng tnan's ltqnld Is not to b
C0MPARED WITH THE OLD DR'S,
beeane of one GRAND FACT, that the eoe is I.NCA
PABLE of DETERIORATIO.V, and
NEVEHSPOILS,
whlle tbe other DOES ; ftrmtnti, tnu Uav-
tng Ut bottlet contatning it into fp.gmeau ; the sonr, acM
tiquld eiptodior. and dtmarlni other roodi ! Mnii nr
this bornbte compouod be pouonous to the system
SVkat I put actd into a tvttem alrtadn dheaaed tn'rl atiA t
- um cnusei ujnKpsi oni acia 1X3 we not au xno
mat wnen looa sours ln onrstomachs, what mischiets
It producesT flatnlence, heartborn, palpitation of the
heart. Ilver comnlainL diarrhaa. drsenterr. collc and
corruption or the blood t What Is tfcrofula but an add
hnmor ln the body 7 What produees all the humors
which bring on Ernptlons of tbe Skln, Scald ITead, Salt
Rheum, Erysipelas, White Swellings, Fever Sores, and
all nlcerations lalernal andexlernall It Is nothlng un
der heaven, bnt an add snbstanee, which sours, and thus
spoils all the fluids of the body, more or less. What
sauses Rheuraatlsm but a sonr or acid fluld, which In
sinuales Itself betwcen the Joints and elsewhere. Irrita
tinr and Intlaminr the delicate tissues noon whieh lt
actsT So of nervoos diseases, of Impnrtty of the blood,
of deranged cixculaUons, and ncaily all the. all men ts
wmcn amici numan naiure.
Xow Islt not honitlo lo mako and sell, and injutiitlf
teorte to me this
S0URING, FERAIENTING, ACID " COM-
P0UND" OF S. P. TOWNSEND,
and yet he would faln hare lt nndentood that Old Dr. Ja
cob Townsend's Genuine Originel SarsapcrillOjU an IM
1TATION of his Inferior preparation !
Heaven forbid. that we should deal In an article which
would bear tbe most distant rtsemblance to S. P. Town
senda crtietel and which should bring down upon the
Old Dr. such a roountaln load ofcoraplalntsand crimlna
tlons from Agents who have sold, and purchasers who
have used tf. P. Townsend's FERMEXTING COM
FOUND.
We wish Itunderstood,becauselt Is the oitoIuittrnVL
that S. P. Townsend's article and Old Dr. Jacob Town
send's Sarsaparilla are ktavcx-vide mptrt, and innitelf
dissiwtilar ; that they are unlike In every paxticulax
having not one slngle thing In common.
As a. p.Townsend Is no doctor, and nerer was, ts no
chemlst, no pharmaceutist knows no more of medicine
or disease than any other common, unscientHc, unprofes
slonalman, what guarantta can the pnblie have tbat
they are recelvlng a genuine scientific medicine, con
tainingall the vlrtues of the articles tued ln preparing it,
and which are Incapable ofchauges which mlght ren
der them the AGENTS of Disease Instead of health.
But what else should be expected from one whn knowi
nothlng comparatlrely of medicine or disease ! It re
qulres a person of some experlence to cook and serve up
even n common decent meal. IIow mneh more Impor
tant ts lt that the persons who manufactore medicine
deslgned for
WAK STOltACHS AND EKTZXBLXD STSTLUS
should koow well the medical properties of plants, the
best manner of securing and concentratieg their heallag
virtues, also an extensive knowledge of the rarlousdls
eases which affeet the human system, and how to adapt
remedies to these discases !
It Is to arrest frauds upon the unfortunate, to poot
balm Into wounded humanity, to klodle hope ln the de
spalrlng bosom, to restore health aad bloom, and rlgor
Into tbe crushed and bmken. and to banlsh Infirmlty that
OIJ) DR. JACOB TOWNSEND has SOUGEIT aad
FOUND the oppottunity and means to bring bls
Grand Univcrsal Concentrated
Remcdy
tlthln the reach,and to the knowledge of all who need
; that they may leaxn and know, by joyful expeienca,
Transcendent Power to Heal.
Frincipal Office 102 Nassan-st., N. Y. Citf.
W. H. Ilatcb.bAVlnooki Falfs, Vi.( General Agen
cf Vermont, to whom all orders musibe aadrrird a
wcll as appllcatloas for lubagenctes. 60 ld atso by F
P Fletcher, Bridport; KmWrigbt, Shoreham; CatHn
& Wrlght, Orwell; Luther Joy, Bcnwn ; S. G.PeT
kln, Castleton; Henry Simons, rimford; A W Hyde
Brandon, L N Wateihouw. Salisbury ; JametCjok
East Bliddlcbuos and by W r Hcjsit,, ole Agcn
n this Tillagc, Q
Cod Liver Oil,
With a Trcatise on its use in tho succcssfnf
trcatment of Scroula, Consumption, Bronchitis,
Asthma, Liver Complaint and Oaonie Hleumatism
as certified to by some of the most craincnt phy
sicians in this country and in Europe ; and also
tho happy resnlts from its ttsc in our own imme
diale vicinily.
As tbero is so much adnlterationin this articlc.
the subscriber has been particnlar to obtain it of
a person tcio tnates it his business to procure itfrom
fresii Livebs ; and its purity, as also its bene
ficial effects, can be fullr attested to lt is put
up in bottles scalcd and labelted by the manulac
turer, and sold at his Boston prlcc,
31 by 1. P. FRANCIS.
Dr. A. Trask's
MGNETIC 0INTMEITT
0 A
s constALily ciTcctln; cures of tbe uimwt importance. The
most ixcKKnt'Looe are cosvx.iciD tli? mot fuiiblod
arecompellctl to believetn tbe powrr aud virme of tliis
great remcdy.
it is uRiversauy aamnicu 10 dc mewusi u.Aut,u
FDL C03IB1.VA I ION KNOWaN TO IHtl IVOULDfor
the finuiedlate relief of Dtseaand Paln. Itne.er fail
wnlle ibeteremalussufficient Iircto restore a natural an
hcaltbr action of tbe capillarr rcsrels of ihe body. aml
qualizethecirc ilation of tbe blood. By this mcatun con
trolttng power is galned over the most maliguant foiiusof
disease, wbicb cauiiot be obtainrd by any other temedy.
Such U tlie powcr of tbis cutubi nation, tbat lt penciiates
to every pnionof tbehumati fratne cver boneandums
cle, vetn, nervcandliganieiitissearcbed outaml inadesen
ible of lts purifyin Iniluence. Ilence ll copes as readily
wttn tnternai as exicrnai aiseae.
Nitmefousinstaiiccsare on rccord wbere thijrfmcily hns
restorird hcalthtopallents so ncarthc erave tbat the m
powerful internal remedia failcd to rrodiice auycllt-ct
Suc'i has frepuently been thecascin LNFlsAMSlATlON o
the BO WEld, no patlent neet evtrr dte wiili this disease
wbere lh". Magnetlc Oiutmcnt an be obuined. Tbat dan
gerous epidemic known as tlie I'UIBID KRVall'ELAd
can alwas be cured br thb remcdy.
i-or iiNt uAJiiiAruuy KUCUJiAUSU.itisjusttbe
rcmedy necded.
In vJ cases nut of 100. it will afliird complete relief to the
worst cases ofERVOUS IIEADACllEln 30minutcs.
AUDEtnthe Kace r Itreat, Ulceratnl Sore Tliroat
Bronchitis, pleurisy.CROrp. UHOLIC, Cbolen Worbu
AtTcCtlo'tsot theSp'ne. ItllCUMATl.Laiucne.Swel
lings, Ulcers, SCROPULA, 8a!t Itheum, Eiynipelas. IN
FLAftiED EY ES. Fever tfores. CLD HEAIKIirKXK
&e., are all subject tothc imwerof tliis grcat renitdy.
Forfuither particularsaud tcnfii-nials s pamphlfts
left with each agenc for gratuirits dHtrlbutHin. PUIfK
25 and Mcents pr bottle. For Snlf Whohvale and Ketail
by W. P. RUSSEL, agcnt for Addison tounty. and atal
tbc prlncipal Stores. 4 9tn
MRS. E. KJDDER'S
CHOLERA, DYSENTEBY,
DIARRHCBA CORDIAL,
Immcdiate and Pcrfcct Remcdy
tnp.
CIIOLERA, DYSENTKRY SUMMKU
COMPLAINTS OF CHlLDKliN.
D1AR.IIHCEA. SEA SICK
NESS, GENEUAI.UE
niLITV, &c.
WiiKRC this all powerful anti.tote is ut haml.
Cliotera is no longer to bc scrioudly fearett,or luok-
cu uk-ii wiiii icrrur .is iuiv Lurui.ii wiii nusi u-
urnlly cure tlie cliseae in ihc rotine of a cr lcw
honr?, if taken at llic commencf nicut .
It 1ms been bcforc thepublic formurc tliau pecn
teen jp.ir, aml -was the brsl article made Kuowii lo
the puMic an
1MMKDIATE AND rERFECT CUKE
OF THE
CHOLERA.
It has bccn tliorouglily tectcii in every country nmt
ercry climatc, and ittTelTcct lus LMcrywherc irocJ
the samc;
Sure to Cure,
even wlicrc tbe dUcasc has advanced tu its l.ist sta
lcs.
W W MU; M0,Wi
Accounts ahiiol tlaily icacli us uf tlie ra.ugc ol
tlie CIIOLKltA.ih nt homc antl i.'iro.ul, i)Hl ot
thc little success whjcli has thus far attendcil thcat
tcmpts to check it.- frighirul inmads on human lilV.
Such be ing ihc fact. it snrely may be rerdetl as
an era in moJern Uicuveric8 that u uiedirinc has
been discovcretl psesing ihe ponrr uf cln-rking
the proress of thc Clioleru. and emdtcalin it fioui
the nystcm.
Mrs. KiJJerwouM most rcspcclfultv call the at
tcntion of thc public to tlus irivahuble medicine,
known as her
" CIIOLERA, DYSENTERY AND
DIARItlI(EA CORDIAL."
Jfanv iliousand liics baie liecn s.ired bv lliis
medicine, wben tlio di.easc bad adianccd tu it last
ta;cp.
Il is hopcd that cvcry Imusekeeper will Vecp tbe
Cordial al liand, aml inimelv adminislcrcd but lit
tle dangcr if to be appieheuded from an altack of
tar?
Cholcra, Dysentery or Diarrhcca.
Tbis Cordial immcdialclv cl.ccks tbe toniitin?.
rel:eves thepains, stops tlie Diarrben,and rrnores
tbe botvels lo a icrfcetly rpgnlarand bruliliy
state, howevcr low tlic patient may bavc bccoiiic, it
invanably rcstorcs.
The Severest Cases ofDys-
enterv
are immcJiatelv counteractctl.ihe nninn ari ailsvtl.
thc bowels heafcd, aml not unfrccpicnllv thc bowels
become pcrfectly rcgulatcd and retoreU iu thc aliurt
fpacc of ten or twelrc hours.
GHROHIC DIARRHOEA,
Eithcr in cbildrcn or adulls.of monllis or ypar con
linuancc, is most readily cured w.ili Ihu Cordial,
notwitbstandin ihey may bc reduccd to mcre skele
tons; il iimnediatciy lrenlliens, and tburtly re
ptores tbem topeifcct health.
Cholera Infantum.
It has saved the lircs orniany thousand childrcii
wben reduccd to dcath' door by tbis complaint,
it gives tueiiiiinnicdiale relief, nnd tliey cry aoou
recover.
SEA SICKNESS.
lt is a most pleasant and destrabte reinrjy for
Sea Sicknec. lt chccks ihe vomiting,and readily
restore? thc patient. It inrariably checks votuitiog,
produced frora any caunc whatcvcr.
CHILDREM THAT ARE TEETHIMG,
if inclincd to Diarrbrca. shoold alwaya be proiided
witli this medicine, as il will keep tbe bowels regu
latcd and keep off the Canker. It is wbolesomc,
safe and pleasantlo the taste,and ebildrcn are fond
of it, and will take it uilhout trouble ordislike.
For General Debility and Dys
pcpsia, lt ia a most excelenl rtitorativc, giviug a healthy
tone to botli tlic stomach nnrt bowclj. and nre-
venta food from prcssing ordislressinge stomach.
Thc pablic may rest assured tbat il contaiC ne
ther opinm or mineral substancen, or anytbiu" tb'o.'
s in tbc least injurious totlieconstitution.
De sure tliat vou oblain JI R E. KTnrSpr
CIIOLERA JlOltrtUS, DYSEiVTnUY and DI
ARRHa:A CORDIAL, and you w.Il gcl tbo ouly
true and original article, which Iias ever been beld
in the bigbestestimation by the public throughout
the whole country.
It is nut ud in bottle liold
tended for family uc, and sold at One Dollnr per
""le. 10:6m.
Mrs. H. Kidder,
103 COUHT STREET, BOSTON.
who the inventorand sole nronrictor. Druriats
and Apolhccaries supplied as formerly, in large or
small quanlilics.and for salc by all her doly appoint
cdagcnts tliroaghout the world. May 26.
HARTFORD.
THE snbsciibcrhas bccn appointed Accnt for
the Hartfod Fire Issubasce Compast, for
Middlebury and vtcinity, and will rcccive propoj
sals for insnring propcrtv apu'nst loss or damago
by Fire. The long cstallished reputation of this
corapany, and the promptness with which all their
transacttons have been charactcrised render it nn-
necessary to say any tlnng tn its favor. AU
bosinessconnected with thc ofiice intnutcdtohim
will bc faithfolly and pnnctually transactcd.
i ATilAit IIAUAK, Ajent.
Middlebury 7eb. 23, 1812. -3:y.
God Liver OU,
A new first ratc articlc, iust rcctived bv
2"0T.2lst. JI. A. SHELDON.

xml | txt