OCR Interpretation


The Memphis appeal. (Memphis, Tenn.) 1886-1890, February 16, 1886, Image 8

Image and text provided by University of Tennessee

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024448/1886-02-16/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

MEMPHIS DAILY APPEAL TUESDAY, FEDHUAUY 10, X886.
RilLtOlDJM TABLE.
Locfutllif.rf e w Orleans and Texa U'j
IMlr,IFrl T4LI.KY IIOITI.
in K0.wel Novomhar lfieif..
Xcmrib. A-
?.i'-biir.Z-I)!.
trrueu K..
i.;bJ - K-
1 ...ten tUun. .......
W lrtrilK II..
4:W p.mll :()
i:4i li.rc! K;VI
O-iS , ,.)
a. in
a.m
.io
n. u.
a.m
.m
p.m
J 1 V)0 a.m a :Jt
i t.' a aslUrlb
Rr .ml (r:l
fc::!l a. in :;!
i:.l L.u.l 6:l
i $ I'll rH.
1 fWuih. I Jiur
lb.
alosuuini.
i
Ireland...
.1 :l" a.m 5.0;'
jl'.J;l'Jri,'l-l 2.;'
.i :':4f imh! 1 : . i'.
. i 1 :Vj i'. iii i V : k;
I' HI
t .m
h. Ill
a.lU
f OSNKCTIUNH.
A Kith ell lf-eii fi'Briin: .Vi'mpri'.
'.-V, ,ih M. A X. W II. H. Ii.f in.
; -1 i r irenvilte and IIu:iUi-K"."n, hdJ a!l
Arkutir-iw l-ointa.
s.-Witb V. A .M. ,nd V., S. A P. h-iilroa.1-.
?-V,;h r... J. A C. II. h. I.ir ftauihoi mid
.leeks.. n.
F - Fur IV 'ii i on the Prnr..
; With siemners lor linv.m Kiro.
W.ih r.iim.da diverting tor florid, and
Coast point.
Puili,,-,, ...i'-. S!r''i,(r Carbon hll trains,
JA. M. KI'WARlij. V. I'.andG ,M.
M. lii'i-hh, ieiii:V. huji't.
A. J. aAAlT. i. A.
;klMklipi icbiii.-FI
amil irnio euros d.-ily t 4.4;, i..w.: nr
no nt :-IS h.iq. Loou.1 fronrl.t losvi'i t
II' . in.: rii at i ..in. Freight
tr.iin. Xn. f anil II run iri weekly. No. (
lr .... Urmi'lii Monday, We.mc.-Jsy and
rliU.
Aimi it nod l.frftla Korls-Traltit
tun at lei'. (can'rv1 standard true).
I . o.n -ihiiS .iii, i arrives
:"i ('.m i no. Sloieia at 4 :f0 a.o.ta
r'wi at a u.. N". 6 (tie.rl.i) l.svr,
.lunteU ily. "wiit Ksnoi y, ' 6:(C
a. ni. I ariirr al T:10 p.m.
1swfMhftt O.itn and SiotunaenK-
fri nnva a Inlloirii No. (tt
Jin di,. Iiitm al II -.""a. in. Nn. 2 leavnt
.1 111 10 i .in. Ini'v St. l.uol fiwt i 1 1.
av dil at 5.- X cm. No. 7 .limtliiio
Jnlly) air ai at p. in. Mni'' und a
iiroiia arrives 111, t a-l.ia.m. bt. Lcun
line rnve daily a w.
I MtuapaiK ftaMl 'tnrliton Tral: t
a ova. ..I hi, JhruUKU tprt l'o
iK irat n-Wp.i. , iii and ecprera leff
ilai'y at 9:10 '.m. omerT'H aoroir aird -.:tn
Jally. e oen Lgsiiav, at 4 W
r n. 'i brouab tit'.'U a -rirei 4''it al lff
,. Mail aiidexyrefi rrl'- dall, a' 4 V
-t.o. fiomervill aciooivin odaMon arriviM
. e joaiu f)ncday, ai $ i a.m.
I,nilll auatl KnbIII Traloi
,-iwm fll'! Jfsrt ma:' kl.-lvar dally i
1 a.i i li a ai II :1( p. in I mail leavi a
,::7y bt K.um. cwnnlllr acconn-i
.'.illoD 'saT 'lallr, f,.wn b jnd' . al 5
m i aiail arr' rtaily l :(0 r.m.
Hroa-rnviH inKiotr.Oioda'li. i nrri-ai laily
ili tiaodar. HiiV a.m. (UiSJarrf
h-). a
Mrnr" . IlirinlOKliani and Atnn
ti' Hully Kiwm li'.iieTrttina unva a
.mltiWIl No. I lenreii Mtmpliil dliil? at 4 :0l)
.m.. arnica t lloljy SpriiiR'n at ft p.m. :
rid. 2 Hrta Unity nriiiirn ilnily at 9:10
a ui., arrivrn i Mriiiplilr at '1 (15 a.m.! No.
iravoR Mumchir. daily nt 7 -.SO .in.. arrive
it Holly Hiiritii'' t 11 :Mi p.m. ; No. C 'hhvo.
Inily tirinir'' 'limy at tt:M a.m. urrivc. nt
tiomakiii H ' i m.
THE WEATHER.
WareMiMiriiN, !, C, Irhrnary Id, lWl. I
I (' nek in,
8rinrrr, Mamplii', Tenn. :
lorltri ions for MrmpliiH Htul viiln
!ty: Fa r wftl.fr, neaily siji'ioiiHty
lempt-rutin c, liln rrwput, Te4 e' nr.
Iulicu(t4na,
for Tmnntr and tlie Oho VnlUv;
fair uaillur; ini,fi linwnini) mriabl.
pr-CKUH tu llit Ohio iiillq by uetlrly
Yindr i jjit.milly dh'dir, except in tin
Wviirn fwrliwtt; iluliotiury, i.tlnund
durnnj Hnhkidtty by ttuuly rieing Urn
j inMir,
nrtmreinalnal Miort.
NicwKRifl, T., Fobrnary 15, 1810.
Tune. IH.ir. j Tlicr.
7 :(). in. .trt JIMI M.
;iim'.m..':o,'i"M i
3:W,.iii..''l'.;i.7 41.3
T-i n.m..'M .t:m 4J 8
X.m i, - ;;u (17! 411 11
iTlior.lWIud. W.Blhr.
N W.
N W.
Kmr.
:K,iir.
Unr.
K'limr.
Oli'ir.
n a 1 m, a in ttuit'Tiilijru, 4.'l.0.
afiiinniitu l'nirHluro, Si.U.
JtmiifAlMIOO.
Ali itinraliiin irr Ukrn on 7 nerdlan
lime, which ih r.tia hnur falter than Jural
lime.
(WW NEWS.
-- tfitvrr kiiu) hhiii tn-riisLit.
- Th) pj;iixl jury mkm Ih tn-ilay.
Thn wilo of rii'iit for IiOti-t'H hi
piiMncnt ojn'riH Ui iluy.
- Janifh iii'.'im Jutc JVbrtuiry
J'Al in Hun Ion k I'rim-r.v Aivlmi.
Ttio iU rv'u w!li " Iki'iuililiran''
in Siih'!.'i'h Ai km, iiIIiik ti i! vi'!r
iin llll UlUllllinll.
--Jamin IIIIIit, clinti'i'il willi t.ir
criy, wild ri'iilrnicil In two j atv in
tlni Criiuiniil l'uii.t ycHlcrdux .
Tifki'iH Iii Sun Kiiinri-i , j.rmul l-r
return fdi cix uiuntlii-, ill li" h I liv
Mr 'I'ully on the l,lli, I'.'th nml '-'(li.
- Jtul(t Miliii!;'! yri-tiril;iy ai
jMiiuU'd (iiiinMMNi(iiii m to M't 4ili' 11
yi ltr'H ullritoiuu 0 tolln' vi'ow of liii'li
rd IL Hmilh.
- Vinir ltvlis't J'tipiJur Sffiit'u'l un.l
!(arrr'$ MmMly ur Mitn-li; iurk't
Annual imil ( Hypr .liw.innc lor lKMi.
lliiiii'dird tiiin tln'i 1.
- In l.lic Oriiiuiil Omit ytor:iy
J W. Iliivri-ll wii.i Hi'iili'iii'i'il tu liw
V'.iim in tln jvniti'iitiiirv for tiousv
to ui, iii; mill liirci'iiy.
JM. IV.ticli'ji'i, Hi'' fun.ltiirr m.-in,
nan'H !i:!4 Irii'n.is to knovi tli:it In- irt
n.)l tlio (uirty Iiciiim' lvimc) j :i a 1 I l.y
tl' Unlt'.'d W.ivk iiiithoritit tor H'i
i ti. linn X nt;i, 11 fr.ig.it'.
j .. Umii B iiii.l MiA'iiitn, tlio , vliMin
riioti tyjK!H.d.. ih of tin: I'nuulry, will
nn-ivi: liM:i:il (liKpnti'lic.'i rimUiinii
t!i! n'conld ol tin- ,iiito-l:mt in l!ir
V' tii.liiH Iniinit y i.'ii h iiit;!it.
- Tim Wif(iru;".tion tl.iit I'suval Turk
ii to lr nii.lf attr.ictlvf' for tin: Him
TUT !W ri-d ivl with p liiiiii" jilriM
nrc. 'l'h! Iwiiii' is h j; I one nn.l
O'iclit I'' ft)' f Irol-i-U inaiuu-o'l.
--l.ico.iinm t) rntirry win- iHurrf
y. titnl:iy to I.. '. Utti!ai. Horn
1" IVni',J. H. Hoi'" rM un.l ll.'iinrlt i
(in or, Jotui H. I'.'-n'k an.l A inn." U.
i'wyor, . VV. inith unit -Mot tit! IV'in.
John It. I (1 r 1 1 mi'l I - u-y tvill
toa v Ni w (r.-:ius XV.'ilmwl.iy ii',;ht
by poi 11 (.iiiin, .mil :.nivo at Mi in
jiliic al-nul, (i o;i'!oi'li p. in. J-'riil.iy.
'1 h y wiiltni nli,vsii iir.mmt town Nat
urally. -'t'hn (;r(ir. ol ll. rnar.ilo mi'l
:ii( r.l.ri'i lH lias not y.'t In on n
nuirid. It b:M !fti itni .i-s;il li' lor a
uiotitli land no fUort worn to ! uli!
to r.'iv.lr it. it is .1 i. in o.uii 1 "l tlie
piliiiy d:iyM ol "yo wur.l 1 uinim-v"
h - Tlie fill wt'fii-n !.fi j'.o'.i' ij . I
in l..,--t. svn-k'') inf. volition n" iiUi'.u t
u; invtrly M tnticli atli niion :im tliry
VP! .ill rOiiiC'l i" o'l'-' liait ;d tlir
tinio Mtwiu'ru Ui'm k. M1-1 l'-va
l;atir?!it wi.-ar IhT cliar.inon Voltl
- Ur.lf : i!(. n li.tn. rsnri' tru-THi.ni.'.)
fvr I1!': sr:il in tun County C urt li ft
v;if nil l.y t.U: .1. n!i of .1i:sik.' John
Sno'iaan, iiuiot.f tnom '1'"" ovcv,
i.':, M. v.t:..li.v:, T. T. T.iyi'T ami
if. !iiy l'.uM-r.ii-f.. I', f ' l.nwii
.1 liuiii'T ;:n j ..! v. .0 '. it r not.
-A I.!" - f. rf Ci ;',! 1 , tui.ir ;r
J'',v:ii'.:.i. 1 ,,t t!. -Min.-iii 1. liar. I
i! vol'. .11 i.ti'' i r . 1 1'.. 1 .:!iii.'.i'"i'iu"
Ii.ijomi ii it' I i ( r'taiiil" rini i-- Till1
I ..you liai I ii'i ri 'l.'ou il ovov. ::u.l l!.'
c.' !.;-'. rh 'ii 'l :..'v, iitnl t'o -tlit
v.iil do ;m Ji. J r,i; i.llv t.vu.in! too mi
(.1. t-i'ii.
Tin! lir- u.i:r. iron. 1" 17, lit
'' . li .in. v, r.hty v k.n i :io- .i
' 1 mni.i'- i i : !' !'' tMiui.-
! .!,. ,,.': v o! ii .Car;.-!.
pitn;itHl nuir tin- rornor of Iowa nifi
l'-U)ii avi-nui-M. The Idhh wiw uhout
Jl-O, inHur.tnri- unknown. Thi-oriijin
tiiiH not yet been lc:irntl.
- Wiion rotnminx' fro'ii a hunt in
Wolf river bottoms yeM'Tilay ofU'r
noon, Michael WomU, a sober uief
iiii)i:ri,.ri.iiiHyonniin:irhinit,eiiililoyi''l
:a the JxitiiHVille anil N;iliville rail
roful h'iojih, Kliot un.l lia.lly laiiT-t'e-l
I..11L1I Ininil by the acci'lental di.
. hari.v of Imh jjiiii. llew;tH mnveyeil
M low r. Mideln-e, tlhiu, near John
ik'iO aveime." Irn. ttrown uinl ltoi-ni
,in n'ti'iiilini; him. IV;u of lockjaw
:ir i iiU rtaineil.
Mr V. I.. Kawlin'i. who wan in
town auain yehtenliiv, is not yet Hiitin-ii-
'I with tlii- Ktateini nt tliat in the re
' nl content in the County Court he
! -nli. 1 that, thoiinh v Allen ili'l
11 .t vote in the tii-ht ballot, still he
voli-.l. lie ili-Kin1 ti.lmvn the Ktato
101 11! i licitlv nimle that t'1 naw
All.it vote on' the thinl l.nllot. Ilw
rv.ii'vt ih cheerfully coinilioil with,
tlioii::!i what the thiiil ballot had to
Id w nli the raw ii nut uipaivnt to
tin- nuk.-d eye.
The Bradtrcct Agency reiorlHthat
tlie ("t.il nnmhernf faiinron in the
Cnil.'il tab and ('anada for the
Mick 1 ndiii); February I2l.li wan 227,
u..:iint.t 2S.S the w'eelt iM-fore, ooin
pared with 27.1, 24:.. 22i and 15(1 in the
hi cond weeki of February in IHST),
ISM, I v-j hikI HK2, npectiiely. Tim
t.iiltir.'M in Camilla were "2, ii(;ainnt !5t
uA itk, The iijjri'irale oi failiirea
:n the I tiited Slab in HSd to ilabi ia
17:1, 11.-1 :)jiiinst 22:11 in a like portion
of I W., a decline of :ir3 in hi x wii'kn,
iiiidi. o-npiired with IKII in IHKI, 1701
in lHS.'t and 112:5 in Is2.
- '11 i' roniiniltee in chart;e of the
Woimui'il ExchiuiKe yentvi'duy, wan
Mm, M. L. Kelilen. Anions the
-iiVtorH were: Mrs. W. 15. Sairord,
Mm. Ihinipwin, Min. It. 15. 1,. llovd,
Mm. i. 15. ISovd, Mm. i. V. Fihher,
.1 I'., (ioodloe, .1. C. No'mou, S. I.
Kle, 1 IVvcland, (., J). Kliiwin, T. 15.
Hunter, Cleveland, ()., W. Ijiinar,
John Overton, jr., l-n Overton,.!. It.
1 bud-oil, Mrn. M. .1. ViiuKli:in, Mr. V.
V. Fierce, nr., .Mm. A . I. Knapp, Mm,
W. N. M. rriman, W. Me.isick, Hr. It.
I'.. J5nlliii);toii, Mm. F. IN J . NcIhdii,
M re ( liillord linn e, V. A. liaue, J.
It. W:ii-miii, It, M, Smith, Vill.ibiir;,
Ark., II. Cary, W. 1.. Faikcr, D. A.
It.(l, V. Schsdih, .laiin-H Connor,
W. WattH, V. A. Collier, Ceoree
ianlt, jr , Mm. Siiinuel Wiitson, .1. II.
Smith, .1. J. Muiphv, Dr. .). 1. While
ami .1.. W. 'ctl'K.
I'olii e Court JiioeoeilliiK.i yitcr
dny : May I'ninklin.ajittle boothlvck,
-:i 1 1 1 1 and buttery, lined Hannah
W ih j e lured, ilt uiik and disorderly,
fined t:.'U; 'lull it y Taylor, colored,
id reel vtalkinK, forfeit of taken in ;
.1 A. I ranuill, white, itn:iult and bat
t. ry, liiird j-10; Amanda Itolicrwui,
colored, htreet walkiii;, lined $r; Hen
ry I Hit. k, colored, plain drunk, lined
Austin Martin, Holored, iiaaault
and butt, rvi lined $11); ,1. tiardner,
while, a plain drunk, forfeit of $5
Liken in; Win. I larrii-., colored, prowl
iti;, lined $10; Alexander Austin, eol-oi-cd,
drunk, lined $:! M. C. Servia,
while, drunk, fined $2; Frank Clay
well, white, violating healt h ordinance,
tim ii $.10; May J'ruden, Maiie Dow
ami Li.7ie Henderson, violation health
ordinance, fined $2 each ; Manuel
.loiiea, colored, ilrunk and treapiiaa,
tined So.
lEHSONALS.
Hkiiuv Fnw.Miii! in vinitini frieiuln
in NaHhvdle.
Thom; interehted in oil hlin kn will
watch with intercut the nale of tlayono
Oil t 01 k, corner Madinon and Main,
at. 12 o'clock ill. to-ilavy.
O. A.IIiiison and Z. T. Corpenniii;,
I ir. uiii'.'t.t railroad conlractors from
Xlishinf ippi, wciv ill the city ywterday,
circulating union; their friends,
l.'oixcitKii, who broke bin arm it
few dtiVH :iro, is reported bo lr- jtf.ki,
bin j'hy.siciim, to be nronisHiiii? linely
and in a lajr way to lie on the ntrocti
next weelvT
CAitnn are out for the iii:irri.ie on
Sunday, March 7th, at the 'reuiiln on
I'opl.ir Htreet, of Miss IV'itbit l uld, n
proiniiicnt Jewish belle of this city, to
Mr. Alex ii. Milinsof St. loiiis.
Mit. an.ii Mii.. T. J, Latham and
daughter left yesterday evening on a
Southern tour. They will npcud a lew
(l.iys in New OrleaiiH, I hence to Flori
da' win in they will upend wveral
weeks
F. I avkink, who wan for many yearn
n citizen of Memphis, 'm' moved to
Vliiiu.'iijjolin a few yearn iiko, luw re
turned lo the city, fie will occupy
the More in the Odd-Fellows' Hall for
iie i ! y oci itpied by F. l. Itanium.
AsroiMt Nakiii rctnnied yesterday
from St billis, aei'iimpanied by his
t.iiile t,rr Miss AliKcline M.tzoiii, to
whom he was married in that city tt
wi k ,u;o Mr, and Mrs. Nardi were
wi leenic.l home by a host of the lat
ter friends, who well' col dial illthcir
ciu".;i:it ulatioli.s.
Tim H. n. John A. I'.rooks, Siiiircme
Master 1 oikiimn of the Ancient. Or
der of Foiled Workmen, will be in
(he ritv Wednesday. February 17th,
and will lecture that'liiiilit. All mem
bers o( the order Nhoiild avail tbem
m Wi s of this opportunity to meet the
supi mo ollu'cr of this ijre.it assncia
t:on. Thomas 11. At i.r.N will entertain Mr.
Iiccan un.l his fellow -tourists, who art'
iut now in New Orleuns, where they
iirrive 1 'i ter visits to Nashville, At
latiLi, liiniiiimham and other impor
tan't trade centers. They will do Mem
phis very thoroughly, and we predict
w ill cany away a good impression of
the city.
SVVi: YUUK LA150U, LADIES.
S;:vo Tour TIuip, Ladles.
stvE yovn onet, ladies.
B.Y GOING TO
MENKEN'S
Fur yenr Underwear. Aik ny
of rim tiiousand ladies who got
ttit? h':i''nyeeterdj'. Salecon
ti nued y-dy. Every hour we
sen ething new and freeh in
Sin Inff Dress Good.
InA , ,.f r,ali4 h atlci
I p., W -e ail 4 MaJ lrl.
I1.LO&EXSTE1X t KllOS.'
nifJHLT I5IERESTIXG
A Nil OUNCE MEAT!
GREAT
SIoAlln Underwear Sale,
COMMENCING
T0-D1Y TCE8DAT.
As the above heading Indica'ee,
we inaagarate TO-DAY oar Sec
ond Great Underwear fiala, which
will be the molt remarkable etlo of
Ladies' Mualin and Cambric Un
derwear ever bad in Memphis. An
immense new etoclc of Choice
Goods, well made, has been walked
at prices barely covering the cot t
of the excellent material used.
Oar offerings consist of
Sight Dresses, Chemises,
Drawers and Skirls.
We are dttaimined t) make a
i at Id and clean sweep of these
g ods. Great bargains may be ex
pected, some of which are named.
1LSLIN NIGHT DRESSES.
At40cDomeEticGownp, trimnud
cambric mills; best value in the
city.
At 70c Nether Uubrnrd Gownp,
trimmed three rows Hamburg in
pertinK Letwetn backs; bent value
iu the city.
At 00c. better quality Domestic,
Mother Hubbard yoke of live rows
of inserting; best value in the city.
At $ 1 10 flnet quality Domestic,
Mother Hubbard atyle; beat value
iu the city.
' MUSLIN SKIRTS.
At 30.1 good Danuritie Skirt, dppp
hem, Wit'i tucks above'; b.'et value
in the city.
At 50u be'ter Domestic, tucked
cambric rntllo; bett value in the
c'.ty.
At 70c much bettor Domnttic,
cambric mill', edged with Ham
burg embroidery; best valua iu
the city.
At Hoc. best quality Domestic,
deep cambric rullle, with live
French tucks; bta-t value in the
city.
At $1 7f Ann Domestic Skirt,
deep cambric rullle, with two rows
of lorchon inserting and lace edge
to match; best value in the city.
CHEMISE.
At 70.', Muslin Chamise, pompa
dour ityle,8olid embRndert d yoke;
bett va'ue in the city.
At 40c best quality Muslin, ford
ed band ; best value in the city.
At 20c good Muslin Chemise,
plain band; belt value in the city.
At 56c pointed joke, three rows
inserting between clutters of tucks ;
best value in the city.
At 00c Cambric Chemise, extra
long, trimmed toichon luce and in
Heitiog; best value in the city.
At 46c box-pl aired Chemise, be
tween two rows Hamburg insert
ing, edge to watch ; best value in
the city.
MUSLIX DIUWER3.
At 2Sc good Domestic Drawers,
deep hem, with tucks above ; best
value in the city.
At 60c better Muslin, with deep
embroidered rutlle, and tucks
above; best value in the city.
At 30o gond Domestic Drawers,
cambric mills, tucks above; best
value iu the city.
At 65c best Domestic, deep Ham
burg rullle, tucka above; beat va'ue
in the city.
At 70c beet quality Domestic,
Hamburg inserting mid edge; best
value in the city.
At 00c tinei-t Domestic, hand
some embroidered mills, tucks
atove; best volue in the city.
. Infants' Ing and Shoit Dresses,
33, 45c and 50c. '
French Hand Embroidered Un
derwear. Wo make a specialty of fine
French hand-embtoidered Under
wt a-, always keeping a full lino of
thoce reliable goods, buyiDg direct
from the mnnufa:tuters. We offer
them at the lowest pnsfible pi ices,
ai 6gure named below will sub
stantiate: At 55c hand embroidered Chem
ise, hand embroidered bosom.
At 70cf qnare necked, hand em
btoidered Chemise; best value
ever ottered.
At $1 60 hand embroidered
Gowns, tucked and hand made;
best value ever offered,
t At $1 65 hand made French em
btoidered Gowns; best value ever
offered.
EMBROIDERY DEPARTMENT.
Our entire importation of
Fine Hamburg Embroideries
Now Open for Inspection.
Trices will-be found much lower
than lat season. To give you an
idea of the splendid values we
quote prices:
-inch Hamburg embroideries,
2Jo yard. . , ,
, and 1-inch Hamburg embroid
eries, 5c yard.
1 and 1) inch Hambarg embroid
eries, 7o yard. ...
1 and 2-inch Hamburg embroid
eries, 10c yard.
2 and 3 inch Hamburg embroid
eries, 16c yard.
46-iachmull Skirt floanoing.il
yard.
DOIESriCSI DOMESTICS t
Two cases extra heavy 10 1-4
Bleached Sheetings, 22Jc per yard.
Three cases fine soft finish 4-4
Bleached Domestic at 7,c per yard.
One case fine soft finish 33-inch
Cambric at 8c pr yard.
Three cases 4-4 Bleached Long
Cloth, 20-yard pieces, at $2 bolt.
Two cases 6-4 fine Bleached Til
low Casing at 12J a yard.
Two cases 10-4 fine Brown Sheet
ing, short lengths, at 17Jc a yard.
IK. LO WES ihTEIN BUOS.
HOTEL ARRIVALS.
UMloa'i MalAl.
W. H. BIXUHAM Mtaisaa.
European plan. Knlarred and refurnuaad.
Price aorn'dine u ' and loca
tion of room..
JB Policy, La Hy Dfri-er, Ohio
J V McUill, Tenn Mr. M Kimnn., Ark
0 CO, den, Ark F M Horn., Ark
1 I) Kll.berry, Ark J 1 Perry. Ark
J W KondiU, Ark W M.liuirk, Miai
F P McLemore, RE ! LaTigine, Minn
J B Lind-ley, jr, TennD Michel. on, lnd
II 1) Tomlinion, rk Ike Borg.. ark
T It Watterxon. Ky W M riimunp, Ark
CCCrewa. Mia DT Hunt, Mix
II Weaton, Tenn B Franklin, Mill
Heo Dillabunty.Tann K L avia, MiM
J L t'olliain, Tenn J K Rofera, Ark .
J W Buchanan, Mia. J E Bmi.h, Ark
H C Hudson, '' Mini Macraw, III
Jno P Lopao, lli.i K T Fmt, Mil.
M B Jay, Ti-nn H l Weatlirook, Tens
Miif M l kloOarley.T Mrs Wwtbroo, Toon
W B Maynard, Hill U W Jaokion, Tenn
JKHorton.Ga M Hnlden, Mitt
J M Barnea. Ark J D Ell.berry, Ark
t W Fondell, Ark JU Kufeird, Hiu
0 T Robinaon. Miai W Fry. K
8 at Mullina, Mm M L Cbambon, Mia
II M Turnare, Tenn w W Miller, Ky
W A Orutthwait, Kr JR il.rrell, Tena
WBUix, Va 0 Ilnlibard, Pa
J B Bennett, Tena W 11 liwyno, Tenn
J P Uaitber, Tenn K P Burnett, Tunn
Tenn T II Lee. Miaa
0 0 haunder.. Mini 0 II Oibion, Mill
8 L Darin. Mini
K H fimiLh. Jtrk
U W Bellami, ity
JO Clay, Mita
T ntcFurland, N C
J DCnntuen, Mita
L B Knnx, Mil.
d W Little, Kt
J W Smith, Tena
B I, Owen, Ala
J KUIeno.Ark
J Ma'one, Wil
T J Heath, Mist
8 IS Lluirdy. Tena
K M VYriKbt. Tenn
ii T Inirrain, ienn
n r, , : J : .
J W Siuiib lew. Tena C It Williams, Miai
B 0 Brnnch, Mis 0 W Hlb'on, Miss
J D Pi-rry 4w. Ark W Dioksun, Misi
Rnot Yut, s, X.-nn C rallioott, Ark
J Sullivan, Ark C C Usden, Ark.
The New 4jlnyoo.
FABUINUTON, STEWART A WHITE,
Paorni KTOBS.
Kateik250 to ft per day, according to loca
tion of rooms.
L VJlutlor, Kit
TO Leako. Va
K Lexrund, Tonn
X B NclitiU, Ark
J 0 llllmin, N V
C Bur- is, l.a
) li Wrisht, Ky
J A Gronlierry, N I
Miss II Inrrs.t, N i
s Moves, Ky
.T U llia,.r. Tnnn
T II Dickson, Miss
Mies Thompson, Tenn
W T Wilkins, Tonn
M 0 Fox Aw. Ark
M It Bradley, Mo
W T Hhodos, Mo
K 11 Ti.otl, Ky
0 t'aiton, N Y
II Karsnor, Tenn
J W Weems, Arlr
J, lisna, Alo
.1 a M.intiriitnorf . Ala J C Onyne. Tonn
A I U (irmn, Tenn H Kinkman, Tonn
H Ktedinnn iw, Tenn J (' Miller, Ky
11 T Wusliburn.Tenu W T Andors.n, Tenn
C It F' ote, Tenn W 0 Siiuonson, lnd
JV 0 thorrod, Al -KT lbirris. Miss
J S BockhuniAw.Wii W W VVool.Ky
C i! ulovtr, .Miss F 1) Mrrill, lonn
L 1,'inb, Tonn IS Wilder, Ark
U MW it7.cn, III ,1 CJose, Tenn
I, Uaris.Tunn C K '" itoliell , Ohio
W B Fisher, Mo S 1 Davis iw, Miss
11 K Wood, N V 0 W Jones, Ky
J 0 Mi-Uuirw. Mill L J tetrenK, N Y
M I'liinter, Miss A K J ii lin, Ark
II K liloi-k, Ky V A Cox, Ark
P U (lurdon. Va K Van, indt, jr, Tox
11 M M.nie, T nn FV'dpon.Mo
A 1, lim ber, 10 K Leesliurirer, N Y
U 1' Kiiiibioimb, Ark T .1 Brviinan, N 1
.1 It Sullur, Ark E II ,M,d. N 0
JVimOir, La J M P.-etridKe, Miss
(1 M I'.uc'munn, Mis K II Mnoie, Ark
W I, MoM-loy, Ark I, K llonlli. city
Hr Null, Tenn B Mss, Ky
It II Cornell, Ka J J llornur, Ark
W R liiirrouin. Miss I) J llvneuiim, Mifs
CAM I'nllium. Mis ,M t'ollism. Mite
H It Snllitaii, Ky 0 A llutebkisa, III
Mrs; C M Arnold, Miss (! if Day, Mo
TO Kirkpa-r ck.T.unMus Kirnatrick, Tenn
W K Midnto'h, Tenn J M Johnson, Miss
W I) Listen, Miss Mrs tiecniantTenn
Roy E Freeman, Tcnnllull Freeman, Tenn
W R Lore, Tenn W J Molntosh, Tenn
K R Arinstnd, Tenn HUSo th. Miss
T I. Piekina, Mil PLFinnie, Ala
J L Wclju, Ark JM McKinney, Ark.
Foatbody Hotel.
C. B. GALLOWAY ACO PnorRiKTOts
Ratos fcJoO and ti per day, aooording t
sue and location of room Special
rale mad.
TP Flipnin, Tenn P M Mitchum, Tenn
C M Hoi'kins. N Y P S Simius, Ohio
B II to oyer, N Y W Clarke, Mita
C K Brown, Miss C L MeKlnney. Ark
B II Ashnor. Tonn C vV llennott. Mo
F A Bong, NY J II lewis. Mo
J L Metcalte, Ohio. U VI K'-Ucy, l'a
A W Adiims, N Y RotF A .luni.Vs.Tenn
EM Havin, Tenn B 11 Nash, N 0
T Thonueon, Ky T H Williams, Ohio
JTUurdner.N Y H M Walker. Ua
U W Willoy, Tonn Ed Taylor, Tenn
K B Dvis. Ark U Waittakor, Mich
G Wolfe, Mo F B MoCutchon, Mw
G 0 Carpenter, Mis F llBwk us, leun
A Iliilinstead, Ark G E rioott, leun
RM Smith, Ark OLUrais, Ark
0 V Alver, Ark H II L'nrdaell, Ark
J J Hughes, Ark F B Keoer. Miss
G F Willis, Tenn J C lloie, fenn
Hit Meyers. NY W Fl yd, III.
J C Neoly, Ky C Stets.iu, Tenn
T T lliil.mnn. T.nn C. K Morris. Tinn
W .1 Peters, 'Ienn
A V Uobbins. Mo
V It I'mipinv. Miss v O A Uibson. Ky
0 II Iiliiui. Miil S Schilling, Min
I G Kollowiuy, Mil
, it i
8 P Wilson, Tenn
j H ooy u in ii".
M ,i uowun, miss
G W Curtis, Wis
Mrs II b' lladdon, Miss
S E llrowo, l'a
P l Woodford, Ol
K B LichenKtein, Pa
8 A Siigo, Wis
W L Lelouis, Mb
T A Ru.-ih, lnd
H rl Mattnok, lnd
R M Smith, Ark
0 1 Scully, l'a
T II Dunn, .tiits.
W Banks, Mix
J B linbnov. Miss
II t4 Bodford, Tenn
J 8 Moran, Ark
R C Horn, Miss
IS 1) Tussoy, Ga
K K Mucsey. Ill
N Harmon, N f
J S Farmer, Ohio
K. G S.irger, Ga
W II Flynn. lnd
11 M Cole, Ky
L White, Ky
J I, Cooke, Tonn
K J Dunn, La
V C Dunn. Miss
N Q Hughes, Tonn
T A Jackson, Tenn
W AVeiclnn':n,NY J M Young, Tcun
liuilk.i, I', K C. () Ik. No Ii
W L White Col J 11 Jlorrbon, N Y
G 1) Smith. Ct S W llilm, Va
i Pace, 8 0 W A Chenoweth, Pa
it T Morton, 111 W R Cndoy, Mo
C C Poindi.xtor.Tenn J R Soatoi, Tenn
0 S Scott, Tonn W King, NY
J F Matlhiti, Md.'
R1LV K1NI1 COMPANY.
F C Bangs, NY II Vinton. N Y
J Vincent, N Y F II Dnyton, N Y
C I, Hull, N Y.
nnUj'a Enroiiean Hotel.
Corner ot Adams and Main streets. Room
ooo, 75o and Jl penday; American Plan,
(2Hirdiv.
Firt-plass Restaurant in the Hotel.
J.M. UL'FFY tlUyrs with l'eabody Hotel),
Paoe'c.
A J McLondon.Tenn J Hunt, Tenn'
T K Johnson, Tenn R L Thorna-, Mo
J Kmmett, Mo J S Louis, Mo
11 W Parker. Ark F I. Moore, lonn
J W Paao, Tnn R W Cnrro 1, fenn
CM Dib'ls, Tenn J P Coyne. Tens
F K Willobnt, Mis W 1! Whoeli-r, Tenn
0 11 Croie, Tonn J K Peters, Tenn
R II Lower, Ky W T Clark, Ark
J A Morley. Miss F Trimble Aw, Tenn
F shelton, Tenn ' Mr C Jonkens, Ienn
W B Rose, Ark J K Phillips Aw, Ienn
I) S lloon, Tonn Geo Thomson, La
R McN.nnara, La G S Vantn-y, Mo
N T Photwell, Mo M Pick. n. Tenn
P M Morris, Tenn J llurncy, Tenn
EJ Swanson, Tonn J W Gerrnt, Ark
W h Morse, Ga T I. Johnson, Ha
c Cunninghain, Tonn J I Anderson, Ms
J L Wilson, Mm J C Briokley, Tenn
J K Kowl.r, Mich W II Guder. Ark
T 11 st"vn,Tenn H W Kichurdson, III
t; n .laxson, Ohio w PThnm.s, Mo
.1 II Lanior, Ank G F MoComs, Ark
F Koiiae. Ark K 11 Toms. Ark
S o -laolor, Ark R I, Kllioit, Tenn
J .oil mi, Tenn T Braaier, Tenn
I G Raslney, Tenn.
B0WLE3 A iBAKE ....PaorBixToas.
it at mm ! tutr liav.
J W McRs. A.. Mis. 0 ITurnor NY
II rraig, aio i" ' ,
J II Krwin. Ky T Pettit. Ienn
II K O'Reilly. Mis. II R Brown. Tenn
R L Patterson, Tean J W Apperson, Ienn.
-. rr 1 f I,ina. Tnnn
B H unrisuan, iouu v v '",': V
J F Haoeblim, Tenn J 0 Kirtland, Tenn
8 T MoGoe, Mis J A .Wilkins, Tena
J Shorman, Tenn A W Bogard, Mia
xioory vi.i.i
n J Sh.rwood. t!ha H Merritt,
T H Varny. T Brannan,
Cnrthbert Cooper, Mlsa Graoe Tharm,
. . .,, . U,.. hh.nniill.
IHr onannoni 9"iiV J
Two ohildron, J N towlnd.
Order Metfalsat MnLford8.
Advice to Mothers.
Mrs. Winalow's Soothing Syrup
i . , 1 -1 - Y. n an, I w ViMf nVllMrAn
snoaiu ais.j. w w. " ,
are cutting teeth. It relieves the little
sufferer at once; tt proouces naianu.
quiet sleep by relieving the child
from pain, and the little cherub
awakeeaa "bright as a button." It is
very pleasant to taste. It soothes
the child, softens the gums, allays all
pain, relieves wind, regulates the
bowels, and is the beat known remedy
for diarrhasa, whether arising from
toothing or other causes. Twenty-five
a bottle.
Malford, Jeweler, 2t4 Mala, BO
loclts orders from tne country..
GOODBAR & CO. bas been dissolved, and we rave reorganised oor interest in the Wholesale Boot
near, in connection with Mr. W. E. Love, late of Warren, Love & Co., St. Louis. Mo., and Mr. J.
tS-The firm of
I tku u.:nu.
Callicott. of Coldwater. Miss., under the
in the past and hope for a continuance
A. R OOORBAR.
J. U.
Lateef Qoodbar A Co., Memphis
GOODBAR, LOTS Sl Oq
367 & 0G9 Main
Wa are tow receiving a large and Entirely lew Stekof Eastern and
Spring Trade of 1836, which we offer at Bock Hot Mm Prices,
be made by any competing market.
We have EXCLUSIVE control in this market of the fol
lowing lines rf CUSTOM-MADE Goods, all of whish we
wsrrant to give perfect satisfaction :
George Hocker's celebrated Men's Calf Boots.
Brady A SborteH'a Eoys', Youths', Misses' and Children's
Solar Tip 8hO:S.
T. M. Harris & Co. 's Phllad- lphis made Children s Shoes.
Ala, L. W. Nute A Co.'s Kip Brogans and Plow Shews
the best Prolans male in the United States heretofore
handled by Grotlbar A Ca.
We are the only house in this Market handling the cele
brated Krippendorf, Dittmunn A Co line of Ldies' and
MirW Kid, Goat and Calf CUSIOM Gcods EXCLU
SIVELY. nnder the Fartnrv Ttranda.
Fierce Factional Fight Follow-
Battje of tho Petticoats.
Exasperated, Excited Endeavors
Each Eagerly Embraced.
Mrs. Testy Yes, I'm glad to say
that my husband is very good natured.
Mrs. Crusty And so is mine.
Mrs. Testy Eut my husband
never kicked over the stovo.
Mrs. Crusty Are you sure of that?
Mrs. Testy Yes, I'm euro of it;
but I heard your husband did.
Mrs. Crusty Well, whoever told
you that told a falsehood; besides,
I'd rather my lsusband would kick
over the stove than to kick me,
like I heard a certain woman's hus
band did.
Mrs. Testy Oh I you mean thing!
My husband never gavo mo as much
as a cross word in bis life.
Mrs. Crutty No, and I suppose
he never canio home intoxicated.
Mrs. Testy Yes, I'll admit that;
but then he doesn't squander all his
money and leave his family suffering
for bread. .
Mrs. Crusty I can provo that my
husband is not a spendthrift.
Mrs. Testy Prove it, please.
Mrs. Crusty Why, ho buys his
clothes at the Misfit Parlors, 2C2
Second street.
Mrs. Testy And so does mine.
He says he can save money enough
there on a suit aud overcoat to buy
coal for the entiro winter.
Mrs. Crusty That's just the re
mark my husband made. lie said
the overcoat he got there for $22 was
worth $40, aud tho suit he paid $20
for could not have been made to sell
for less than $33.
Mrs. Testy I'm-sorry, dear, that I
said anything aHbut your husbaud.
Mrs. Crusty Never mind, it was
all my fault; but I guess we'd been
quarreling yet if it hadn't been for
tho Misfit Parlors. Gracious! what
happiness they do bring to Memphis.
Mrs. Testy Yos, the Misfit Par
lors are a real blessing. There are
bargains there for rich and poor, for
it sells the finest of custom-mado
clothing at prices which do not often
represent the cost price of clothing.
You get Suits, Overcoats and Pants
thore for half price.
N.B. Our present stock of fine
merchant tailors misfits in elegant
Overcoats and Suits that wo sold
originally for ono-half of their actual
valuo, wo aro now' selling below
cost to enable us to make room for
tho largo and handsome stock of cus-
TOM-MADB GARMENTS which We will
rcceive.from our agents at the open
ing of the spring season. If you de
sire to secure genuine bargain
in a suit or overcoat it will pay
you to give us a call.
MISFIT
Clothing Parlors
272 Second ct., Memphis,.
Opp. out t Mj nine.
Jra?" Reuieuihcr, all alterations to
insure a nerfect tit cheerfully and
promptly made, without additional
charo-A. bv a first-class tailor.
axr Open Evcnlng-a until 9 o'crook,
(Beirrtijn nnll 11.
Attention, llorecmeial
03 Union
6treet, makes a specialty ofi the beet
work, such as shoeing race uorsoH,
r,i.,irT st KAtintactinn euaxABteed
in all cases. Xeiepuone uo.
K e, . .
Fine Watch repairing at Mulferd'g.
mwmpm e.. --
era mj aitNuaaea, imf.
Monogram Bangle; Malford.
Oct KaUoda IaaMuraia 4
var riatnbtaa
Old ar .ia aa iit h - ii
t tford'HSH Mmirn. N
u. Raltodae Ltaralna torn
rr rinnablna- suad Ona-Fltuac,
Solid SLUerware at Mnlfon"
Fire I Flret ElreJ
We have boaght from the lata fire
of Heaxy Peres 200 majolica piuners.
200 eats knives und forks, spoonr, ana
all kinds ol bard and queensware, fnr
niU j, chairs, that will be aoM at very
low figures. Also a'l kinds heating
and oookivig stoves for sale cheao,at
SAM GABAY,
Agent and Commission Mercbaht,
n 40 to 41J bhelb Ut.
style of aod firm name given below. We
of their favors.
(lOODBiR.
W K. LOVE,
Lata of Qoodbar A I o., Mempbi.
Late of Warren, Lo?
'9
WZZOZjBB.ZjI1
n
and 18 Gayqso Streets,
We also control
own brands, via:
Goodbar. Love
in s-varv rcRnpr-t.
' "
ORGILL BROTHERS &Co
310 and 312 Front Street, Meinphlei,Tenn.
AGRICULTURAL
PLANTATION
toves,
5XI.1Hj1 ISBIOJLIS,
We have a most complete stock of
Hardware, which we omr to
DESJARDINSsBlILLEIl&UOOTES
394 UtAiy STREET
Dissoliition Notice.
TIIE FIRM OF 0BR A tiO COM POSED Olr J. M. GOODBAR, A. B. GOOD
BAR, W. L. CLARK and J. H. GOOi. BAR, wa dissolved January 1, 1886, by mutual
consent, A. B. Goo iliar and J- 11 Goodbar
to J. M..Goodbar and W. L. Clark.
Mkupris, Tixk., Junnary 14, 1836. , J. II. GOODUAR.
mac etj.iHrrtn- tlm .Iwib. nntifte of riissnlutlon. J. M. Goodbar and W.L.Clark beg to
Inform their friends and customers that, as
Beot and shoe Business, at the old stand, iiiy Main street, nnaer u s oia urm nnmeoi
aoonitAR Jk CO.. hnvioir admitted as unrlners E. J. Carrington and F. O. Jones from and
after January 1, 1SS6. Those indebted to the
James M. doodbar Wm. L Clnrk
USsatAltllsalied 1BSO.
GOODBaR&.GGt
WHOLESALE
TS and SH
319 Main Street,
r. OZANNE.
:ef oeann
..-.'i ..wiii. '' r31'",aeia'. J-!1,
tT---!-- r.tr-i rWtf.- :r.iy.rs. ik'..j
(CENTRALLY LOCATED).
Madison Street, X car Cotton Exclicjigc and Plicate'
K.ates
BOWLES & LEAKE, PROPRIETORS
ALABAMA' SPLINT GOAL
3?ATTON
P. M. PATTElistJN
M a alaVaw aTtal 4aa laaaa
BlBTAljlBiJgBD 1864.
Sternberg & Son
(HCCCEfietOIM TO
TOBACCO, CIGARS & PIPES
336 Front St., Cor.
EAGLE
Boiler Works.
SHEA & MCCARTHY, Propr's,
140, 142, 144 Froat, Memphis.
091 01 IHB LAROKST B0ILIR SH0PB
in th Month, and tho only templet
Boiler and S wet-Iron Works la th. city.
auaafMinroa-a of baavy alate Iron,
w.rk af very 4acrlplloa. Bptoial
aiWntioB tivaa Upiantaiton work.
thank our friends for their pronage
x f- oODBA lil
A. ti.
J. V.
CAIXtCOTT,
Lata of Coldwater, Mia.
A Co., EL Lea i.
r"!
Memphis, Tenn.
Custom-Made Boota and Shoos for the
on as liberal terms as can
the .following Specialties under our
A Co.'s Men's Grained Calf CUS-
TOM-MADE Bala, Bolton and Congress. t
Goolbar. Love A Co.'s Men's N.K. Calf CUSTOM- ;
MADE Bale, Button and Congress.
Goodbar, Love A Co.'s Ladies' Kid and Gnat CUS- t
TOM-MADE Flexible Polish and Bntttn 3 00 Shoes. f
Our Ladies' f3-00 Shoes are made from the best se ,
lected Curacoa Kid and Tampioo Gnat Stock, and have i
Solid Solo Lett'ier Counters and Flex ble Inner Soles
and n warmnt thom tn fit and irive Derfcct satisfaction
.f.
' IMPLEMENTS
HARDWARE.
Tinware;
9
TISAE CHAINS,
Cutlery, Guns, Shelf and Plantation
lite trade ut rocK-bottom prices.
MEMPHIS TEXX.
baring sold tbeir entiro interest in me aseeu
' M. OOODIMR.
T. li. liAniv.
A. B. SOODBAR.
successors, they will continue the Wholesale
old firm will make settlement wiih us.
Enxen J. Carr-inaTton I rrank- G. Jone.
Memphis, Tenn.
(iliORUr. H. FOX.
Tinware, j
Lamp Stock.
Coal Oil, '
Headlight, i
ARRVTS WM. fj.l
Fisher Kange
illustrated CatalogU'
Mailed i ree.
i
,257 Main Si,
1 Mempliis.
TVXIIVDEIS.
A CO., 19U Jeffcmn S
A akan. I mlul la.a
BbUIBIU m
Union, Memphis. Tenn. E
Young & Brotlie
T, 1 11 1 A 1 M,
SIS Main St., MempliimTe.,
ajtoblD; ta RsHrs fram Basil'
wa vier war eaiirs (
STOCK AT COS
i
r
5
,11

xml | txt