OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 20, 1913, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-03-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

i ta
L.
»t««' M«» Hrvxluv I" K»»'HfW
I«" Hrxnw
ig jt.-tti«•!»«••"• JW »ifUJJ" Av-
mrijs^a
t'
fnril
a*
v Ljubljani \m«M» 4«
fwt'r »'l*"*««
J. U i*- 1*
i- H» »»*«•'•*v IpMt
n.-virk, (»»Mm#«
»*!.-r*»r iM«vkn.
tViktor 1
2*i
nv HMttt M-rtrijM H«»H u*"«'
k,i. t*? MoinAko^H »lie# I#
t'
Jrfc»4»»i bolni.-1 "JS f*
Fm... Zaj- strojnik
Jbtltl. 4li Hftr 2i.
Aii*lr»-,! K»i'W«r, utr
tet
tm
V varim
u» harknrutu
s Mmiijm AhlHt.
Umrl «»i v,.., .u
I, dl*1lllltP#f fv
»r
('••»•r
forte*
pvrfttisv
f." »'til-
n»v «v
'Dl
v
ipr»hii
K-rlHI.
I«l t»«
•lun i
'•'Ijit Kr »ri
Mnkk

1..i,
1
ilokoilkl vitvav ill '-'i'
umit M* V*II 7.*4 »•.*
"J ki
Trapio »ogrN—t
Mkaiij« hiUi xaaiunj
V, V/.
1
h*iw»vlilyVinih"
Hh i« Hwmh
S.art*«**« »'»vrnil«, m- jit»
ttiav ».-t u» Ilruit** u
\. r»W. 4*i
'AW»V.V.'#V,V/»V,',V»'.V,h
aumKu. «»*»#ii.'ri i ivni*Ki un»iM i^i
gfriavafco ftkan)« hIhji t«** .** i« _•»
'n luml.i krtki! 2* tinnnt lal»-«- otl
•KMII».'•• itiAi v funtu Vrh« iti
m-ir. mi |M»tM v (ftWk'nVi pel
i»i ia tMwki'iii Iwttiitfiii (riutcii
!ril" iH'sJrfttmjt'ii"
»l«»*w*kih «••»*•*,
1141
iirtitfu
Vmrka j« &
u'
t*rm l'
|M
»mrl ,• It* l*U«MJ
TM1 .I.'«l4
,i,i, ikili''
jj i
i»l/** I""'
Uourtft jv N ifcko'Ji tanki
,,, Kturn 74
4
MM»I
(it "i i .iww «cr ii*|?rm il«' lukitjti
mar«-*
0|«||
i* Ihinain
jr K«trt'l*i v
vnik i |in ffcilvM 1*«p»ir (o j»*
(»fi
Hrmn.nju
nuiiiM \«M .K'Hriiv*
im /u if/imlti' |*ri llrii*l«*r
j« v«* ljudi *twaitih f»n
MtlntJOftmi ti Sri-i-4, |H'*rt^l
um"
fVbrnarja v««*m
di*
Vof 1,1
ik
frMBonr.1.
tiiiitt
i
ftmnr. t* MMera
mt&tin v«r^
i.
Slwtee peipN»«iiw WBd
...... ,,.„..,1
K
u «it»hwlki
I*km
riteilti ut r*
hnikm S« 1 km
'2-Vt Ur*.
»1 na »•.
»MiiKi-Ji K-rttkHfrt. i.i»ri«k«,a
faff t"
-.'l
i« lilk
*nik«»Mi w*
'^i*i« v
l*»
Ki) *h rtrkh^
iar
1 tj'
UH «4prn i
«1r*»otUurftft
Mi -•*•5«
Li,, kill 4l
9*
*i®
v
kur j*'
i K •. .iltnis .»/.| u* li tMflf/IH V
I.«MRII-'
t*,
j,
i« i i' »tnmiik mini ih «miki
i
Tata. kt »ta v Ljubi)«w
hHr«»
t«»
'Srn
prtivn kimk iirtHK Hn»»H
.»• mnl njimi |rt**n
katikur«nt.t Kr*t4i l'r »^*r |Hi
k»j««n )Miivi4tt j4*. d«
k«•{!« irriiU n* knkor
4 K fHt K 4|»K llmui
•fsljar f«l«» |i«* 'i K. priiv i. Itn
H«ir I'lJn "laiv tiirii« 1 irUi
a*
t* MH*KI krilo
uhNi1 i»t»l«ns*i«' Tru»»*M Jv
V Zitiogu pri Ovrkijaii a* #o
»»Mskem i
tvt» Iwlfflit it iwwi Hnhi
Hte«- 2-' f«'brii»iri4i I i«l
njf-
l/viij |t'|i ituMlfi AflUlKtlli K Krjtfl«
,...%V|. k
Teiko i- l«m
g,
?rV*U
S
ufcii»»hag
pi v Kranju
n)|i ko«
l«i l'J«» K
ruAti 4»
«»"i it«
I.*v|MI
»im
«•1 »U i".
N*fo»|«n JMflktll M- V
xniH i
»i I
ll»! I-"
ffAJERSKO
Sdravsiki stawinai*. V
i ^ira"
•Wtiuiw valim v laiteaeifa
l«al«i'» |»r« »iort.j! 1»
-.-.iv'« .. -*lii *i riHiHsi
ja
U
/. tt»k .In. .••»•mira r»*«i«
8* J«- |K»»*fa
ua ft*i VtJaaj«.
r»«li moprarila /aprti *«k4«»v.j*1
liwti i iw- }»riiii v
niil .'i,t»iv*i Itn. '17
ar»«fiko»ti p« »f |*»«-ria »f*
rlti^iKtt uita !V.,)rntai i» k«
t»Ak«' |MHiitrfR«
ti«
l^ii
»,»•,. »*w k «i rt K'
I
V N'ovi-m mislil
^krlatialM
.'..»ni/' Ka jt.r»» «»r«fcki iV*Hni /k«* r#«|wl«'.ii
•.»r iHH irM.,, U'J'W'l- M«1 v I k tadnak JHir 3g fffcrunrm M«k»r v«ti»v. Pravi
k«*al tMtt«WiH *»k» pWfi
p* um. t- .«tniiti«-ar
v
im4i kar p*. Mr#v»ik.. -i!•»•«.. U At »avla
iti
prt
li ftt ivj« ak tmtmi
I Hi** 17 J* I' n um
l»wii/iii umrl
jr.nv
HMhikiw ilir
kr-m-itit xtifM'ftj- n»yJwwB
I pn OflH«.
nuvjo.
wi«ui#(»Mh t«
Tudi u «)«ibo g'obokop* j« v
ciuu vedno ve prociteev
I wii'iii wmH J«' «"»n
ki ,i« il »iftrw ijal
||i«*li»kofM
1
1
-n. 'ti 1»^ tli« Jt» rtutlH
vnuk«- tefovM*-. W»
l*v*
MIK
mewu*e*a F.
Šm
S1M/K J«'
rtwitjn «i« .i.iirJ« i tu
tu
•fHftowrp u.
ii:!'irl. Ilfjl«'
I*»imhI
en
invKrirfJt*
-rli nnl»ij 4 «»l»r« ti U
»I
fti Orukt. P« pw"
•DMI. i -'..k Ml iUprt.
ir» l»miK»rjfi .fiwi(ft»i
htwrrt. «n fnwll«
.1«
1
lllurh' frl.MII|»I'|K«» ti"
JI- |ir. /,
«i^ (M-
MKf**'
erb^o ba#*^
.. H'
m%
j#
mmmm
Vojartvc aa*\a»
1
al
1
SbJunala j« -I
iter« 1
Od
(tvA vtaMev
|Nrlli(»ktvr»tll in
kii-'H p»
j§ pavoint
ut «'rrt*u*i rH^.ii n ls«"r
ki »»il»«l iM«**1 I« iVrk«.
1
).• no f*i ujmi
fOoniio daMtet Nt.
poml# n/.» \vi*tr»» |»ri«i«Mi
\*rt
tfwfca
pa i .ri,« t» it«««*' hit
(»MMowtaiic ia wklj»«faw pmJ«-
PrakoMa Ikte-
k w i if na
Aiinui
Snhmh
ki- je
Me
m*rv* pt
rioglaih. ioiu. i. vri
t»r lt«n
»fiifJ u. trni /.«l-r»n
ta
iitit j- /.aif-rH'« l*U ri».
kio-tli. in
i«4imw
|nnnnil
prvr-kaej
vratarju tu »•»ur
4-.4« u««# v |f »u
i
ktkiij «irru«lit nn tin k* nM neki
tj. iij« i/.ltteai!
law—vanc prt ttaat*" 1».
KftMt* *81«
II IHI* It
irifcvtMg«
Ob«oj»n» LaHi aaradi ntww
vaa^i pu*oiHn Btovu—i
I'.,--,
•urnik A •iro-A«
Wakulikf
kxroitkit tati
v jailu nabori KopoMim
1
i i.
u
T.tiaea kW
urit- /tt
lUi
9mm-
i*
I«* t.."
-1« H» -h
n i
S»ra*iae

mH*|i
Ib
kr
M{ n tH*tojr-t n ir *k»
vi»ii*'*i.
»i •*''••••»»k*
Odvetaiifca awl V «*l*^teddH
fMMiriK* .Ml inik.' *tr I'w* ion«*« i
i..rn **i»j»i ita»* eprtl« i i «wl
V, «rm«4lr iimmliHil «tr UuMMi Mil-
v Pnli*.
V n«-k" tiikajiiijo tn»«»
j. irMk'l «|.-|jr» IliJ« Z**"«)!'
plač
i' r{«*lk»*
H«l»u«iii' i« M» |H»ii«..hi Bfl« 17
1,'ltli. 'r 'li-n »t«'
!mi»*if» jiltr«
•iltkavM^e. Ijc^k
i*rv*n
im
ijali •'tifttn-. »v.««in.k» •"Iftu*
i\«•#»•
•Muili'ovaiijt j-
ti.
(»rMim*
iik-il« .'m. 1-tnlnr
jmi» OH I^Hbik 1«MM. IJ1.
1| ii rk 11 Hi»'Htk. Kurolu H»wr
:?*!»».•
Im-pImiii
"»»-"f
Veliko *l*»la. 'tu
u i Hi *ltrti #ir»ti«m'* k»t
|ai vi«nHi«iiti ?h K».i« *v»-?nij«»'umitv
Miners Natima! Bask,
1 VJLLETH, MIH
ifli'i»«iHf* tn
•74.000. od
Pošiljamo denar in orodajamo parotrodnt liste
nt
štreni sati
N%i tile MS
Ut daje krm* ta 8^ -»v*.- k an
Oan« snverae potUdb« sohd#* hir .ci!* »t i*
/m n% n-*mn»tr nt-
BIH Mi IK MI^N Ifktlon
Van ii iffwTtu in rrtiakmn Miru nranu pi+a
^tcklcnicafi pud imenom ..ttt-V iakor
udi pivu v sodili.
FRWk Tl\MPrSI!.
•prav iteli za Vlcsaha Kait|e. Mrtinia. Hiw
Največji sovražnik
AMHtltft KOI Nt. e«r%preH peilt'
STCet COW A HAPm
ANDREW ROINE
lrf|«vftaui Mlefkin«
©HtSHOLM »Viirtn
Karocajte in širite ^Narodni \e«tnik
^on u-t us
.advice
'i
r/w zr-
1SA&A BANU A NAJ VAftA BAN* A.
jwnui« v ra/mk kap^tjakSi aad*«ill
Ban takib /»ilf vah
^omqbo posmnHt .i.'w pn t-
keti- V«.-- pr«»rt.*t».
io\
MnieM i*h tvrdk *i. dr«i*b
ItftI KEAHIXJIIH VLOOAM Pl.AtVJKMO PO OD9TOTMI

jt ..--i.- 4» k«»l«idv»»
I .niMjuui Anti*riki .»4 lil*'
s...k!
IawMVU
.i it«.. i-..-t.
?a*nji domači awnlj
•irjiili
i«' Hi'
kiRit i.
'Wao «ni- I).
j«- hmifin mra/.« ^O'- J*
"tarja I .»U i uri |n»j»»UUi'
!ibtta »*.I «iv». Ntara •tr» ikii A»i
|MMMttiik« Jaarw Km« v
."iaii ii |.i i,a.i
»Jo Ni-a|in/i'ih. /h ini»l«Tj" 'il°
Um ||.,t»irtNr«. »T V ««l«l
knjK-i I'otfrHwIi .k- tak»ij.
ii« v rut u Hirtm.rt. i* j.- trtv/ml
•»"•tijili in. li pr- i*kai!i vw» '»k«
ma na«U! ti*«* irilo
|n«aUi im j«-, dfi en j" ukratlli ''i
•"4- €5«la i*** dhiWi" »»h
Ljudsim iobt v Mftr»ij«h pr
SMn^rtu ». !.•»»
r* i. .ti,.. ..
te ntt&tMfft
^nperotljn tefovatn paaw«ufc
K- ti I .trt IM- I I' .-i
mmkurHi p* pn«rd»t*. 4*i$\ I i'
i f« i,i Kw Krr l'.kojiilk y h»l
m«*»i pri*HtM r«r»»unki *i »ortiii»irrH»«ki mjaK Kruta %w»n
i/n-kti /.i krivtir»'k it« ai j- v.-.-t« mn*k».^i
mmhm- l*«»t«»rmkfl .»keadtl« y
futtot! itn-* hl'"in-nii v
•Ifcrw-.!'
Is •ore)i|i |Md«
Jlfc j- tJ.
•»'"i K V I-
f|p»MIiW IMnot
I rigor«-)'
k.i K«rln
/.HIJ. i'. -4ttlNlA y.MMfW
ivNIH
k Otijft M. ti »t i
ftrttv pekiie# it tu«
l,,si h, mi-.- fi*o4ju |«ri
,-y »4" V «Mti) *U« lil
f«) H-1- n#l
„i.ut p...
t.. I, ill iwljeal
•kUutnala
iii.I»I4IH pri Katera'
4aktit- IVfH'liMi m*
*f» Podpu an .i .- nib tloveain |fi
Ifi i. i »vojo ure
t|^ jeno £,.
orocerij^o trflmlno.
r-
if «n tudi h* d«n RO AKI PODPIHAJTP. -v k A
J.
(«Mal II, I 1
A V I A S
*l v vMtM llfUvlH*
DiU Brewing & Malim Co.
Make our bank
yo'ir ba^nk When
you need

xml | txt