OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 20, 1913, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-03-20/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Dopisi.
)M
te
Mtnn
*m jt*
•M4»r».. MNti. ft*
ft*
trvfii*
or-„ it*. mm&»-
|t) u* ...
it« *f*f. a„. Kiiuti
MriH n«i»w 'mm-
pwifcr
»•.
r..
^ritcviU
fi+mt -iru« ut .Airtu« Hitrtrort
kiwi*
irmi' 0tmHn* Ant«u
noitttairg.
pvxftb
«al«tli. Sum.
Wtikur# VI-
»rojfti
ill
(»M Oft* a*
narodi*.
UIJJIMl
K. »lwt|ltN»i
I Kithur
/.A l»( W
•t
'udi
?. •. X*
mi#,.' U* 1M

v« k«»t HMrt
«I««nw«'
i' Igo*- f+uHtfc T*k j«#:
s'
t#
k«(» tWi»t.i 4*w 56» i
:I»W
LUTF**.- »»J FEI IID« AWIRXAVLJMTM
MFT4WK
njj»kt\- }i
wun»
tk*f*tw* f* it«"V»»,-/ K»-i' j»* iktjv f(}w. lii
in kpt* ''»RMWtttr ia fwtjrtv-Kvitla«*
luf- in *lm nakit
iiwO ii! iiihk-» i in ib
Wi«« Hit*ii«jw Wi ftJ win, trtii teg
•«. alt* •»»»'lr prv Uiowi
IK I'ii
w-wtM.. fewli 1»
IH«1«
I
u*|i
V
»ttfa
I {N»{»r».I
Mi, 4»
fondi
i..
A
intvmttnpu a #o
*k»
h.IJ.wJ
»M
K
1 v. 1
!. liM-m •. (.rini),
r'ajn 'Mu
..iti. i .J« i,. Hrij'
LETO *11 V ZGODOVWl
'»K,
*K«ir 1*»-. iWfr^Bi i «(||t
»f»lb i
ta»«r roji i» Otf»,
1"»"
nr*-n
:t. r^'i
«M «K
vl"* Afc,
ryji*
TVv*«»n». *kn*uli v4r^ .ftp
Bih.)L»in»te. dittijv halijr
Ut« M3 §h Hr.: 'Cfww Tr^wi
a\uj»»tn /in*
ttcm
l*t« *2Kt. K» Him jr |*rt*wl
*tuU tU} "1 it
l^ta #J|ft pii K KitMAmolČH
prv. '«-aar. jf v bul«I
4»/ |r*»atVsti 'iwljaliaku
l,|» IMMCtftaJ avoja MM'
jt» K niij»ntirrt»|»f'I. a
it fK
ijim* »rt*rn
V I« VJIWI
iifciM j
frt jroui
i -»t« 7 51
••atlgm n»h|w«ip

V u o v I i i
.» iitjcMI.
lirv«
ii,*«rn tin lUtknttij
s \l«-fnfe
i«ifk"j«iiw bi |»ri|»
lii V Mih itfVill
IS
fjpts
It?- f,---*
ft'i%hrm
pt'HWi* k. J
kr^' »n«i
f»r«* i
Ahttsmt hi

'*k«fw-4H-ijj» |»rrt»
*pm
21' j»r hr Ara
ki )c 4»»io*«i
'»*4k(
hi'
f-ir Ir*#'
l»|»« fninj« Uiiiifi* iri i«-
LT*« *S*»4»
»A npUit, fht y um
In- «J«*l
v •fffri'tano
p'
Vil.
i
t«K e a
irm»4ii vt«|ntr-a«t s
14* likal Ki
L|«L AM.11 F*rtt*Y*» j»-
ir»K!i MtiU liliu
wvo^iMi Iw4(t K i ukMai j«- IMWT
a* k~. T«« ItfrMurti |Miiyiti v ar
|«c »v.,f *. U-»Jl«.ijetMU ptv kuj¥f*
rn—n» k* prrvir«. Ul* kfil fHr ftr j»* »itMnjak
K* fcwf* aiN««jih» «MI Wiwijwi, IHa*n «i
i
njfhw

V»rm» mr
l' Cnwliuv
j*
kwlj«
»-i |W*1
1'
I lldMMW
wwlj*r
l»lll IMl»f»»ti
i n 1
LOUIS VI
ititrnvi^«n M*ro«itn
iiffittw \*h«liti Wnttirk
itH '•••tijcnini h«|K««Hi »r
|1nJ*U4i-
VU/4&-
Ppi.,.i.it'.n f- iiiiBMtn.M
NARODNEGA VEBTNIKA
*. .V
PaatCOm
nrcovniA z
tm*m
.miK iji. FriHM'tjf.
II iMf ftii 111
#U
H**it
.»-ta l«'
BWtol
k» i/
l»«|H*xn *rj*
Ufa! MM
Hi- Wftinm ma»#i
•••tn
a
Kr
%l»*i i
ttllkv
ll.l l«l
ixyi
IIKUJHI
r*ll»tr
hr-
«»•.
»o *«a»e.
•iMla «r
rtMkti *ti-* .!ko. k
jau"'.. 4m
*tt« (r*%a k«
rt» k«
+0
»i. •V mr jf |K«f
.• i-. pftvo
i iflMuf
«».!«
prt# i %j
Mju s*
Im, kkikurvft*
i'.W in •.. It)
t»a
i rv l! sit)
h«»r fo«t tli
.[i r«**»
um
uUU
ia ho n»i
Ka o» t«
.tb t^daiti krM*.
«MM h*rtm. k«rj« '±+m.
fHItM. -,gr tn nrr*-t -rr
»r .--'r
l»'!«»r«i ». (a r- r. .! i
'iBI pl*»|.
p*mjnr ra-umi
5fi
OtovaUa« Oku
i It j. val««! |rvat|it, im«i*
pakta iht «iilk»*rtii riuniw «tran
kan, irn 4«. vilk«
p«vrfaJ«»* hal prouK' v«, on^
iuir
••mik*,
'outnili
ki a«oi Ar au*o tm
pr ia biaf»\•*lij^
to NimMti kmliHt
Mteh.: Mik-
I
sr
iMMNljM
ZEMLNKEM
l*t» i»*n. /rniijiSH .i /a f.i'dii'.
lole /a hiš«- mri»tu. vir |mh)
*ko u^odtunu |ogo|i.
M())a pt-arna sr nahaja nai
fan WIIIMMI lafc
l«ota it
8
CH1SH0LM.
ih
Rafali«'
9paMiii)j|te
Slovenskega
Zavitima!
S NAM ZASTOPNIKI.
i
//AV/,V,V.V(««/,HitW,.
KJ •twaMk. Mine .(»•, IMuk
3L* Biv Mint! Matu, 1. K«|M1I
Z« E*«ti»rr. MMm ttriM
*try
».»tki
-K M-i
CTu*i»»l«i Htm Ati».x. Mahni
Za Cttihwrt in l^o.u. »,
t-i
1.1
i ti
»lin
!l »a«*
^»UM: rrMMi H«
i An
I a
l|»h
LUU.JAJPOIT«. IMI O. ^I:
Z* »ndaoe* 9±,
JIH
Vaar
Ka
Jonf
KMImi.
__ Taj.-hat
a BMl Mk: Jote
-—J i»ki (Hlkiflt
alfe
Ikrik# Pa
USTA,
am an tlrugr Mf /ivota vsdriruje čiatr
vsakdan tu raha
ANTISEPSOLA.
Kaliit* ga kol izini\al. ^r^ruio n!i vliri/vtaku.
kii|i/u a. ki |r ovita okoli v?*ak** sli-klfitu opt**'
SEVEROVE
JETRNE KIOGUKE
run J5 riil«\
Creva
Uhko v/dr/ui«*l»- v rrdu l(*r s w«m prttprcč^r «ti
«islrani!- mn»yo buU/ni. ako uživale
irfia J3 iriilcn
OBISTI
Sraw Uftvh a «MsH ^etra
'S Kji' I & Ln Itemed'
C«nai §0 cento« #1.00
Kuwtf SEVEROV A zdravila «d vatfa Mtaraarft.
Ako jih mm«. Mroritr jih od
W. F. SEVERA
BERITE !N RAZŠIRJAJTE NARODNI VESTNIK
SLSVENSKI ZAVETIŠČE
V
tvi
NAJBOLJ POTREBEN ZAVOD SA II 0V1M1I
NAROD V AMKB1KI
V I A I I
•»km, VJ »rtlaniit. Kt Y..rk
y
\'**k akv-naki
Igm
M|U
NAOSOMfOR
J'a»^h j.r.-.J. t-, 1' l.i..ma
Frank Mudit ii, Jgfa tvanoL
vat £|iic)p«, Iti
DOlKTOttJ
w
tmk
Ifn*)
•w f*r
.• i •. urad
J«km A 9mm. 9%.
Iv«* Pajk. '«».• 'un uir»» I*«.
Jato ttaatar. hont-»m.«-, kiu«aa
Mklljk Pag«r«lc, in«-a#o lil.
Lovu PlPC. e\rlanl otila.
Joka Vaiiwkai. ki.««., ju.
#. i Im^HV. Pin-bin oioral
hi a|j«)
..|.ra» m^h* «1» rafali law» v tlm kUiriju
lial Am«riki
y
opravHwa do
in«alM v dir« kturiju
Vaa oataia aatuoatojtta ilrMlNa 4a
nitfi MM!«f|uika v iir-kti«rij|ii
Ral^M! Altiliraj?- r* 0MMkl laMlill V Im
tMri, ki naj brnii« afMtm^iuk »kiipaifi iwruda««« d^ta V
p«*afci mm a va aari^ drag*«*
akrlUM« n» on#, ki ai aaiai |fnuMrati
mr
B.»rvjo
Vai dnpm w i^Mrw puait^alv« naj aa paiitj^jn
tajnika: k. R|^ MHIk toaaMi
te |iiiRH)iiiv «Ma#a IknUk« t«

ti-um. kttimn }th if
l.afeko ttvfoii, 4m i»r*l.»k4o pti
t*k» fjwJjttti «i
a it i «loi£uMli |»r* itf'iMi
ti« k»k »r Una lj{li
v«* a,m «Mpr'U«!k
i •. k«r j*
tt'iptllk
,i)i/i|i«lt tlH|M'ft!(I
ti!« (3 f»r Kr. 18 Kr,
•HI' AttfW i» (VWKMT.
lull »rt fVawtr »MI v*to
k«» 'H*r»tvn ««J*o#a
(fun. IH .1« /vjrbii I'ttt
ivU 419 j»» Kr tin.. jr
Mti poruxa. k«t-r«0fc
if Mt«1m fchi* Alartk ki j*-
Vm«u/' *«&»••{tf tniVu«. ii
kfiii jr W imt«#n Vrtu t«ara
•mii' Al^B' u4 wi^ait
l»r* i
iMMfctlt)
M. tl)'l« I 1
it v*i
i VH MI
mitriji
brk- H)ia -kafc
i* i.-f hriu. *i' v t*rli pwpal
1 A V N I N O A
Paul Oman
Orvsn«? Mliui .Iww^i. Mnuk
1« Virginia
S« Auitra Muui hmv* Nflia.
K-i lanrb. HlUU r.,
7.* Hint T®«
E a i n a n k
S* MtaB „!4k A ihm
X« Caiiaeet jx teaMMM. HMk.:
S a ta
e e e e A
Za L* »aiir Ul l»nt Krvi.
i* ciiirj|o tu MM, jm n
a« Cfc.i«*o ni AAth-tav M«t
ft* WmiImc«« to) Mart« rMrnt i
i_.,
ki O* Pm, K. ,1m»|»I- Om. ra
£.• Gary. IjiH \i
ti
2.1 Fair lit Id ta WitteM. W*.
K^sji .J
Jatmitoara. fi \tikr M«ru«W.
Ba Ocnroj*agii, fa., la alnltaa
Hi
Ba Ar on s F». Ani.ii Rtaofhar
1» Oairel* l*a
a* Darraca Va. Jo«. HuipMMia.
Ba Cuff Km. \|s» ivtr,.-h
atar.aaua, Pa H-m »n ci
Ba Cte**UaC p. *ftava Oftto
Ba Sarbarton. O Fraak
Ba an«i^ni O.: Ftaak Hmm.
Ba ImmIviU«. la«ka«L
•aektavr ta Cfetca«o. IMo
w
Ba LM4nito. Oata 1»»,., .laa«fti/
Ba Mam, Oafta MiKa Kn«^
Ba hVHMl, Alta: K»j»t lirtuubik
Ba Vala. Baaa J^aa 11 «irr.
f' Mkai|»l*ili
ItMto vzdržu/(jirtvt- ni jitra rt*titofer iteni
wl|
»i a v ii»* holeon*' v hrhtu in omrdlrvici), ako wt
linc lahitf ak pravrm rasu
1'iaprnl Pi»«l ftchrellar, JH* .tih S» Ohini- i Mwli
U»»k Pr Kri* •, I«a-M Ufiaii- Ave tue*g.» ii!
»ftjwk•. flM. L&rczich. Ii'. 424. IHjr,
9««ka *iiM-iiaka "rifaini-aatja ki gm Ami tU
\$ tlrnii-

xml | txt