OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 31, 1913, Image 4

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-03-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

\»rotiii Vestnik"
l»f wr
•nwc
PlMMnti ntklUMm
ilimusim
t-"
IM
d. ruš f«t fk
k otitfkkM
n itir- N1
I,
..
^IVIfc
,fl1
mm
rv 11
mot
N fi tftmtii
h* IVnk'!'
».h
V'k"i ""5i
it tn
ifcMU
"»»f
ntTjiJ
^t ka» W»k*M«k~
:lMh' •.k.v«vsi»,
A, .rrt^ v .^«hh ,rtni. .„4 trrl.
P»*H !7 SOPIJt
*t*W
iMi |MI
k m-'f
''iwlkiiii «h !iir*ain
kalw
W* wiipi»ei a -t- Bkwj*. t«. fcHwg 4i» šmmmrn* ...
^pniii jutifihi it**• uiijaii'
Maitjktt jtiti immIchRmj« kuriva
•m nt- Hran«
Mr*/ trim! I'h irnidli*. iiji
hov« jun«»k^i, iluliH n AfrruiJn« I'-xl« uji
tnn* Dturiji^n b*»tn»«i»i«-'' |»«iJni
j« k «. o M»lk p« k i i n
GOSTILNAM OBETAJO
ttMLMICASI
ROTM ^PT^djkr«
..L *». .\A r»^ .ju '.
A.
SLOVENSKI DVOTEOIIIK
7*IitV r*«f*V rip •. (J
I
i-
e
o
*.•
ft ZMHUUTl!
1 1
I I
tODtUŽ N I A
bi drugam acfftli. ako Vam Vaa r**k
Majboljtie puitni^1
«~*m»
uu
SLOVENSKA TISkOVMA 0KIIK4
JUtODN VESTI"
Izdaja največji slovenski dvotedaik
NARODNI VESTIMIK"
WANT«
IMn hiiiMci IWjMtai
V LJUBLJANI PBF.sEFNOVA ULICA 3 rRraTiM-.no)
B*)v«eja t» Mjvarwj- -k« hratulntca.
I'i omf'a i* AI4.5 mihjono- klM
.st •»••.:••-*«• k*fr
I.SM.M9
Hmtije p# 412 °o krcz rtWtw.
la ..iir. react •. ni i..kl«ii hi .imni.te -i. '»a
«ta« •.•t'«., »i!« 11 i ju n sna i iwiii -v prvima*
BjMb i» vso davčno mo j« v vrednoiti 50 nuh
jonov kron Pr.-lc unie nadzoruje ki dexelrsa
|t.. p.«': ait knk
f" 1« i V#
i MmIhq hranihttco Ijabijuaako v Ljub jam tw
i- .i n Ham pa tako putt**
r-.atcn I ni .-.i ,i» i-a: #vu lijulov 'mit pi
utr raxlocno in natančno
lak!)ut»rs t« »ak« ifwkulactja t» iftfulM via
KAKOt A.iTK IN SlRITF NAKODNi tMNIK
l"kl
I I
I sorodnikom. pri«
I A WP I
I »at?lj«ir all znarv
«m v tar d««n*t»*in«» in 1»» m'*«*«!« najra)*f
U0T0\W BEMRJi. kar pa SkMimM. **JVRSTNK* in
HA.MKMJI preakrhi
um
i
$
$
i
$
V
V
y
V
$
V
$
O
O
j't
A

-MIK hi tfw«i)t-»«^»brij,
ra/-.«.i* .mrmau
*v»da «t. k j» i na|l»d 1"*!^ ^1**^ ,r i V 4 U u u v u k v
IKVH l» «1 i«
"/lil, tll JM
•r»i »Irk
iJj'HI Iruif.-g« i. ,•
Nit/triiniit i. pn
i(iati- hla-t
I-I within »li *ia|
i
•j»i iti /Hit! tU kraj«
FRANK SAKSER
82 UrtlaaA St., kt* *«*. M. V.
HIM St. flaur Ave., N. E. (Vetaml. •.
405 W. Michigan St., DULUTH, MINNL

xml | txt