OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, March 31, 1913, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-03-31/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Ho i s i.
K
4r~
JKmk.
tMttitM o
L#
h«*
--*«1. IMf
r* le
«f 4M«.v
A i
gA
fr»Mah. a»v aa»
•»f v-ltUMA *. .«*
I«* Mi. '-.«rv- {Vlf** i sn
•i»te
Ai
-•v**-. Mnimariii -. »\t.j»b **4'
k de« **»••. t«*lj t«V«t W «M*
RROBfiODNA DRUŽBA,
htm
8
bo&!.. pofctretb*
uvitiiii i Dobr
I Vma
t4i ik»- III rairrpfls ri p»r obhodit.
-tAf&LR FRANZ JOSEPH I
WASHING!
St*ti 4§tr
M.. V
^zir" Ir nriportctto,
O S I N O
O N A U
to*
i I
šalit1 hotelu
Z a v e i a V
1 in.-
Opr«vuj*t vo
luMiiio in priptrKill
O
LOOTI VWIL
i
'L.
rt
1
K»»r i' i
opomin|a|k» s«- 1
Nstosn«! Sank
-i
i i i O i n
iu:. s.:.:-..
Sa Diri»«h
CA
MAT.
-V FAKOB WAHCfC
i MU) CH»»*i*nl Oh!..
I.WTNICA UPRAVNISTVA
«d p«v*»»}it v
•. b^rtu r«/iin
sfai At*'• ilk'- fmitn.
pri«ilb viw on
*«•niiviv ki tiant niw i
l«r*mi itib". *1«
-nuj kratJ..»n
3=X
8RZZZI
fc
MIN*
.„ K. NA
311 3rd A v*
y§-^x^
O A S K A
w
mi
JahMYavit. ft
(ii«aitiicl) I
Ar tta 9». A
if
•trtaftMm.
». CM« i
B- «*'m. ID Be ClBtagB.
Sa BU^k DisaioM W»* f4
Usrs?nt*v-««
lMPWil-uai
RS835asBeiag®5
JOSIP SCHARABON,
bl.IZU UNiON POSTAJK
K Al AT PR!!ETF V HIjLUTH POPPTTTi:
ME ZAl»MAVL-JAM VAM IZVKi- i NO ?&
STRE/hO V MO.M GOSTILNI
i e n a o
PO SVETOVNO ZNANI HANK! KNAITH
N A O I a K U K N K
Prod«
|a |mi rob
rodu? In #.ek»znKki Ihlli«.
^tdna prilika za nakup ur!
ta«m
i -iSS
|lti ir *e 2S v i«|e|i!
i-4*!
*•-. s
4
.%«***
nr
S ti A i
'i«i -f i, 'i I 1
I V I A O O E
iulur iiutt' dtia
hliki SMMtmM iMKiSM Ml*.
v i HAIMMJI*. v\ lIMk
SLOVENSKO ZAVETIŠČE
V AMERIKI
(Se ini i tnK •. p-Ttr iti v drisv IHinou
v HfllJ POTREBEN ZAVOD SA SLOVENSKI
AROD V AMERLX
K A i) .N K I
KMZ0RRmi
Juaepr tit.mt,
Prnnk MiadlBb.
.-i.
V *4»k« *11V*UhWo 'll(rUlli2M ij* ki JMl (ivH hIi
v. ru«rt»*v j* 'it-|ru eUttm v dir**kti»rijn
Vsak itr.- rwki lisi Aun riki je .i.i eat
fpi OMMItjl iir»*ktm iju
Zzn«
11
.. bttuMt' 1 »t'
ium ararflte tir«r»» —-'th—i
'Ouia Ml« I«11 IT 01
titsi df« mu
I* karr.M.. oa)t»
i
ti 4.W
tBJti
nr IC
SSL
Ji«- i*
*. Skubi .»k Pwl
BMKT0B2J
mcr«,1|M

A U S 9 A I A N A
mm cm n mm n
JOSS
s
LIC k.
Ot'EA:
i i v e k e i i I
o n i o v s i a
Paul C. Oman
I K N A U i i V
la i'tffvotAiMl. o in
I'
Ca O »VmI,
la O
Sa iaiktawi
Sa U(4«itti. .l»la Juart
fnw«« CM« kiaa#l Km
Sa Culo K* Knt«*4«ik.
S* Vil- Kaaa .Ubt. Hw'
Sa B»«' H»i«» Mum fr MqIMKMUMI
8a Or*«ui C'tty Or«« Jnttp K»»taar
Sa K»- k atirtuc* Wyo Tau. Har
Sa KUiwaak*» Wia t»D Wo«tM\ ait
S» DtcMoadvUi* Wyo Jo*a GloWti
•w Ht«l MftcMpn M.. ILIH. Minn.
:'d Mamsuti St Room vHivAGO, ti
i N K N i W N i K
Prank SaK'W
Paul SrhneH«. .•
K Krte
Okm Brae
Vm mmtu-Moiu* iimMwm «o opmvttaM
»tnfcfi v ditvktorijti
Eoj«M! A«tttr»jt. /a Wovee*o SavatiU* v šm*
fBCI :,..»j bo.fc »pjfT^nik d«*l« V
potrelH sau si VC) ta»M, {».xtpim.iui" ctinii IruffK«
-h'i. p. »m«-, ki •»mm
#ahn A Ckrtr.
I»wn Pftik u i
Johr. Oantir Vi
•hii'U Pogorele, II*
Lows Pirt Dcvi laiifi «Nn«i
#«hn Vvriierb «r, tiioayo 111.
fl. Mei.. ingar, I'uoblo. Colorar
V*| 11.'i !•••«•.-J.!. I«»
I t«|nilKi Wr, Kri* 1816 So Lawnd«}« Av« Ohte|« HI
i ki --trttarTi' -..l-taj.! -i

xml | txt