OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, June 16, 1913, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-06-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

•v *j
riUk-'t
MMm
K »i
»miki, »i J*
imh.+mm jr
Hitiaf jitf*. Jftank •iijiP «1«fi JU* »riijit
mail*
(1
h% tmi»
HM
Ji
t»«ruHi|Nr
«MN NI
Tak Dr
AR SEJ
j-slč«
j*» Willi—1» ifmnrr. xmi« j*
tolpi kiju« Laafarjt ai»i iiailt
Mt« W priHtrll 4h j-.* Ilull
Jan»k w»MI«ri mxtoli ». vrntt
vM:li ZdiHnm .-.v rHfei V mhiiic
1» nili iJ4
jMri$n ^aJ'!k /umiwjiti Will
.i Hrvat!, j* izni/il d* h» po
*iM
tu» j-wjl"
j* IiihI ,)n j,. \|M Hrrnii «»«*tmtv«» /juh*- nI i
jf
kNUM-fii» wMi «».»ri|?
W*»1 r»». uro «atM tla 4mm pr-HiMt#!« HnltfaFiji 4»
*r»jh*rjl i» 4ftk»vai i »w«
W,*B"
Hhm %Mk. ti. jmmv Hinao
4|al «r«i*w f»r|jal«|jKi
4m rmd
).r. voftik
nM^rajaiijr t«|f.
kirf",ia
2 TA V
bi i« pmtitl.tf
Mfjm »c»n M^io te Aift mUMPA gmi
Rumuaij'i 'i»r Hiiljfar»ji MSF
m* iti*vin liriki mw»ri|ir- ^*1 »w»
tijn nn i i kakitr hilm HlmiiJtrd (W to. jmmj*
Kini il t« »i «vim «t«|p 1» ir »|mr iHmfi v|«k M|irftH('i»4il Rtprm
hi rmih |M*M«tt
Mnl«IW. l^ K MM' IhHi-ink
ilfcr*ri|«i. t4 Jttiga
K.«k'-r h-i m- u#1!«! m*
tHft
v
Y
i»w. k+r j*
*jr p«,,
(!•. Jr *VlrW» k.piiteij«.
»li ami fcHf fH-k.»ml »Nrt fu­
11 mi 'i »pudmit. is t**t (fel
W#IUmi *,• infrii. it« IgMrajmb h,, i W# V ^miiL
«A HUMI
Viftirtkk.i pt urinim* «»r
qf*u» »«i
T«» r~ n», fxnMMMvo. kar a*
J» J» —mI Mmmrn
-ir
*»rj», |MŠr. j»» \r|i! itiilM' k'*"
f-* v.-Hk iifll \it Iftll
ttficri»lfcv jr sbraL- f^j
iVtiv H*irt fcieeee**
i vtiUdm vatm&mt. UpwwiiW. l||^ «*4 ^*na
.i
liiWunSf: i*
l.jwUu.t ».• i*iiirj»»n«tn «H- ...
k»P ui 4»
.•: tuJ' spiy biH' rtr^iu«««
j« f* '»i^ktUx« 1* j#
On ur
mlltlv pti tn-*r~+i.
-u
i
ff»*^! Kletmi ui i. i*-n»krftr
•i!« ,».• ^«tk* !•.«'» |«*k V* fi^J- ,_fco
b,1. feMa.lt t«
uri K\«N.r (vu v.ii* %*|rr! t^|
#••*.1. H* umi 1* Im)rtm priMu tu v tik
virm jr
fw»-d}»r 4m hi lt«ti« fnt 'h»*rBfv
ktofMt* j* hHt, ti) f»«Mf
fjgu H*"f"
rillltl I« «'irT44li l|
tMi (»fv^fa
§m* mrtvih
•tOfAJIIWA W
VMM 9K0ZI
&smš
Mnrljii
n**f»
a
Prt mtotMRj« m»
»Hib, Hm
IH Oii» 'MU* v iriitdrii.
'4mk
polt
Mp \*tlk»i i'
HgMk'U« "ferajw IV* w« .,»
lii mi -»itkrN«]!) i-ia**M
t^t*r! Mn«ki*tiu »n «H» vryit
fikto ir*tffgn nn lntra^ia
:ll»
\««w York 1«» 7. n*
mnr««fi otroka
ki y knlitMk*
»tik ril«
MtiikHf Itn Mfhnt-' nmrl
r»ir rup»?.)
Mvmmi
1 UM-tttMtl t.t
ltw*M« rt« rnkm ...,:
ii tr^t*
MiiUnitflb.
SI. MMJA.
hTT
__
k*..z
is'a

j**trt!ika Mki t««u kj«r *w cnttt^Hi »jqp'w »Mr
*h fnul m* (k -. j«
ti mu MHjiu
«pg|» pwlw'xtv1 wi vral «r« (M v.-n.
4}M*Vat« i- *s«. *a vt*
jp*# »litih. kitfM^i iwiM w. 4n b? ib-wbtlumn
«^«kt4NM pri f»ri(|»«nlil t**«. «1» »».( t^wil hiM Vhij« ik«i
KinjttiMtmtM'l. 1« jungt I
nurwl i«- poi voj«Mp vtMkt i.
nnvHr« l||| V m- |4«hii 1'«*»»r ,n- Ml
|*Tt: |n»tri! rnn&n nm*r* »rnjf
f*^rr«4« MWKirjrww* t«-Hk"sr^ v»
ll 4« JW»ll »Ki j,r r*MUti« pujlufr
mm p-Wwmm pm. '**& ***&•
V4»» ntn? mpM U*M»
4RMNr IM rm/v ic|« 1,- (Hitwil |j.*"
I« «Hditen.i tu 9* M*
rtk ^«f«wtev M0rttt|*n»k v rHbvanjii t#** t*,
K#«r *i»k 14 jtinu«
faSMtvo tw|fat*A« J.»hn
Amur ki j«* katjwtrnfi Tr

xml | txt