OCR Interpretation


Narodni vestnik = National herald. [volume] (Duluth, Minn.) 1911-????, June 19, 1913, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024585/1913-06-19/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

-m
IZ NOVE NIMVINL
wsLvrn.
V«f»-
•w»
a*
»i |irv«M«k«
A'
44.
a. a
i^W)
t•«' ntUtt*
I*
u»u
tla A«*
J*, »i* f4i
l»ft«*v »v
»ar
H^w» »kris^» p»
Mki
Hwaart rf1ua ja aa«t«yU y»
tir^ii• j«- likala "p»»
•kvHH. k«4ift u« grm,\t»ir. kj -r
ar kay«- twi-rr «. t*4ik«»i«kf
"taf is fWtavtli ttblt
a# *•"*•»Ik. 4« ar to boijic virfr
1» tain Vj«»r i«"i WNlai satattSai
^.|Hrr,
Marv Amierwa, ralada pra
padi« i' uak w x»«tm|itla
katri Ptp«l--r**k. kar mštm, tki
ab'*«« I*':Mit tgrrtiini t«- vr
iMUk Mprla Marv li^iala
,ai foag« -i" Hlaia na pavamt bi ^||rH
It afcn |ri»tar»Jaan 10 atm
pjamiKiM IkMBia Jr, Ha ko rL __
mttk itai 11 tra Matk. kar a«.iZL gj"
ftJHIX VM st' »-t««««'
Vw ZM,*- -kin's
»W'"^ ••••«1» Al ti4.• At«
viki 4rUif f« 'nIoij«- «. #tn
d« .»d ««vkar}rv
«a«a,i 4*'in V««f v bib* JH'
irfmjr- p»vn»U» aa
t-« ttM-tiMt W5»V:»r ht»r*» Mint*
Xiip*«
Hk»»ll r.S t* abata* tjWW
!«. 4s 1*. I« pn|*'M Idil
t*r*4,, kur
X** ur««: jw«* 'tt? m«
dlnrtf h«w Mlttiuir o« Hm
*«•#•». |w K-.i»« !.n
«fak»
tm
!MWr H«
Hwwiii Uj
»It tvttik«
«»t, !.••«»»
Pp^nii K
1« Bft r.,%# •.

Kiti.
.•,« kil Sm twt^|»r
tak
v«i kitraMi
Uti [JV
mi
k#r
»M* ^#iv
t-aiwr'
|M»«
a _T sb
BIWABHC.
-»»t«)'.. v«|r*-MI j* U»
fyraiNiu awb.
-. put« v liri
•toku Mat
J»»bn
tfiaa n* i
Krati k
I4^IIUI.
pr. *&*»
#II*h £**pan
WtUiW K i i»i-»*U»r kl.ttfk'
i*h*tw tm
}WB
z*\+*xut
•I
4
AIROlA.
VH
wti *"«'Tv»« H'ti*
*ft«» («»i j« I
k'» ai'
|MNl'
r«-*lk» K»k«J krr»
•-whim »k
1» Ib a»rt
1*
i i* t«
i»"! I
in
pribit »m i r*-v«4
-'t,h..-! mar
*a
K 1.48)
K r»roar,. j»
*!.!».•«' .rANhat
Antoni"' i« ar
h»rt* w!W w -mj
v**wwu
1
Simv«|. »M4 id-ilcti |h»«i I Obilo
WLT
r.'n
ir«
Mrrdn-
»•m i \wr*m-
i. f^pAi Vidi*
fe44 jr-ffHI.
si i«
jfrj,,}!« «-nvl»n Ji Av«-mu
u Viat ri'«! Htrvft f*«vha t«.
Kt* Mtau a* ylmllA'k l— mit*'«
Krfci mm **x
&* v'*»
Enum
«|»t^k.N t' "i|rv John
U-Mii aa in«irHnife
tu/tj ar j« tfiiUjiii
jt «l l»ra*' ja
fj)tv»4Hli a K 'la IM*I Hm*
HJJLI**'
4f Hjni.vi. :-wri»» Waayr m»|
JoitU M*l'tltlM«B K Rjlll
ililin* tu««** jvri «rr) kar
bil,i
•***,*' I»b. 1*1 jr v,N,ur Ami
•j,-, m*- i« r»7««'lril» p»i.
t.«ra#. ap pu jtitui pani *i '••••»r«
P'*«lli.Wv §»ti» Ifnib, »»«1 r.»sw
jf-iibik'vljp'ii prni« »v 'U Jft#
Kaka* .. pr.ikrni
Mok« n)«iri P«i ijunch nu«
». Unki ikani s raaai»ui r*»ail l«1 k»oa
4a taifa- ^rMUU hi vivj.u. I»*rk iw Aiam« Av.tit*
#n,„|, 4om« «.. Im i«4ala *m iŠ* »#*». l/*ru j«-/«*ra ki t*» aa
mw-taim 'tffutti,
111
v*(*
K nut*' iMau N»WTI U
titibr^ |!Aiati *«nlrr.{i» jr pri
j« h-r« je vbaail prvino um jt'
1 Naa» pt^naanii
UM
"'»»AI!
Mik M-
j" •nb1",n^
I j«« «HllT ttl
mfiMli Hm
«ii» lukta. Km ši*frr «t
/rr
(hM-novwi
Arv»»J tu Kot« ^In*
K**!*!* I*« XV®Ji' w»»IjliiV ,'****"H'''
V,H*°
¥hul /mut uiti |MMl
I i
Klan k yr NI n^triMfcl
ilwjwl ttfmk miail«»i» V Hm
jiikiiiki 1» pi!
t--taf»r «w* l.awt»T mir«n
-irtlhil ti.* |rtuji arv«r «. «i* m•
p» i*- lni l*r»«f*|»ki «h
n»u» V»r aiitf Mirt v «i» je W»« 1
rv«r
*»**m kaj tr y c^ičm t»l ««i. jp»
nti^a
r*r*«l »riMfit. mo*
•KtMufpNr' «dr»vntk f'm-1: Vm! Hl«l«
tH»x. k»-» j*» wir "TVMim«'. |N»4n^ a4|l ^a
i** vafptftti KI). Hi Ml.
muk
K« jr'
1
v §m*^
*v« khrn I!
HNKVAIiimmi
I« I
"MuifN prtib-l t«« I juh
žapnii« talk*
lil
»ff«'
tm
K« HhiIV*
vi4l KMMla.
*«tukn a lun
v«t»\ni H*t
v« Irilt
»'"j .»•-
I,
rH/ ,P1
Fniil- «. J» tf 1».- (ulMIlilM III .'-'kolu II, J4. V
i«- i*«idi
nitki«**«
4r,
Vmt\ |»v .ioiif! U'tcsiM mj»k
li.hli I'hui!/
D1
k*tti«?uj*tK M«HI .*41«
V
k*'ii»v
NI
ftifg*
K
Hlo»«»|a »amnr^Mrtak*" mi
J" xm*
i,*k
MMMJH' I l^ '"'TT
,fvr
MMKi
V*PU*»
«l*"i»»rji» y |W*,v'i*"u,t kupnoj»- Caak pri
b»»i«^ j. u#4pi aa rjiuBN- murni«)«- mji*1*'™ "*jv»^ji. »a taai jr
a MM i«-n»1i* olr,,k. 'tiajkaljia r»W aa liMla
Vln«i i^»k |«»l *«a» v«««»4a^.
•trta*« mitju jaiiK- »I Huht, »lijak
iMiv.- vnn|*r. jb»»!l*r j«- irl fci»"
}»ati h)«k«iNi anmvant4ik«)(« vwp
'V i it V rMa*k» V jMtiMt tytflte*. ItMnf HM pafMritft
**bil iHnufn iMflVtllr. O. ^b^Blaaiaaa^'
Irtr okoltm |r
No
rn^oih kf^t
Vsoti)
ti»hi j* \H,,r
(ttt trn*.
*4Mutiitt l»il
MW«hmh1
ij"'*". tw«J*«'
ko'
lilu
4IM1„„l ,uu klu-ai»
*Y***r
|milMi
IKH
Iti I i*- pu-
TttMMrMrk. .Vl
i« iru«'v« I'«*it\' Ct
K lil mrkimi Mrrtb
u un". s 1
Ha. UI«*II
UMU
Al lt«|x
|M»I' TI
(lM|i- l*i
4 U i
v|i» H\«»l
awni-vroiii .,Hoi*«iIH|»
.1 •'i* 11 MnHimnir. lil i« umrl fltofll
!«)toi%)ii' 1 I jt' bil |»n l*'r*ii
far' 0*^** JK* NI |i»k..j,n« »»n S .-.-
u
l»#r
e Wr-,«i. k ».
Kv"lrth
ll
X1«'
raii*NU-i Wklfl
Mft"
f*»i mKii' ar 1»^- v-. Strela
3 Kv(4rth imn iinfcii 1! nrb in
9"**
Mtm ti
^*taf j*
it va
Will«r
bil
%.
v
lw',Br
ji j,- tkii|til Prut |nr
dtfti jr WfiMWil ujrtni nihil, tar
pa «Mtlr (Millietiii Ilir S. jn
utjii «kr»c m*- j? p«#d
v vm!iI«k [mniil m
tiii.kr«« trpu |rtfe!
tt tin Ur vu pri tMu
ranil KmJmm )r tii« (imIi
faM S*-iu N«#•«!*'. kVW*
j- pribit«*!« Ziirni «Ml«ivi u pm
IHO»
iUiiilatii «». (nniHf»
J*T"r
«««ij. i. prtffejali v
Kraak Mar«*k i/
bi j* širi)
MM»II
MIKI,
Y
*,r"tf ^ihi^arb.- i*
tlfuairiiiti'
..c2r„ Jsz "•»«-14
i«rk ai* ilnv«lji«#i v«|x. marljiv n ilnlwr Mta«l^ni«'
«ia *i»' iu ,n I« iiMnliitiiii «ta ar •»kllvrii:
toatnjpii ti klriM iyr^jo *»*i m«4kth.
Mikalttb (p»v«fiiv lkl«r ji ji kn|ni«| «*b
n_n* i I« k-' ji ilrtia) il«*narjn. p
"m Jui»i»iM»i) 4*i k njitn l|iilH*cniM i»b(Vval«« :ik
M- Intyar- t».lniiiii. j«- |UM*II njrtH nthr-. »r mil r»
rwjrainMirvMu, d« tfwtn an Mvruila
»jhri« mirtviiti «|MMHK
|WIMM»|'
limit
i/ bi»l
I
um mu
.ti m• I oa »kuni »rei. J«• Mrvaruati
«1.! K m« i)M f: VI
'mm'vvx v k
Motornm« i -w la
pri*lr* ijua| MMRHHHBHL jttlMNaiha
»1'iwlar jt« ny. 1
1. (iti t...i| i/^«»ljh-i- «rhit««kf «i»h.. Holja«- i*
'tfi'--k«tiM Kniij»-ii S V
t*iniikt «ip v ftH niir |Mn najo«
Ik^lM IMtu,
i/ v olilu* k« VBHHM
j.' v okeini
(lwH
M* J*- »l»r*ii
N.iik
JP
ao\»n
•j». iitwrja v
1 '.»S« V bila jr
oliv IVHm
Joka
i' rk*.
Sajbri«'
I«1 T«|r bf» l/voh"H
iH^a čaalkttM 1/ I'IKKUIii' iki
|w»r- ••«•. iti aniiuli
IHW'i
trt
jr jn.i« maki aatntki iti umi ran
aviti* na wwf'i aa inprHind K«*
mu
|MHII» lav«. «1« jr
•ta«'I iviijimu loMfWi'Wt. bi b»
(Imkw "fa* cratrijik'i »traait iwMr«o «I»«IH
4a«- r*».nikl 1« n-»M'arl an raak«*
«lriui K«-* »r
3-
priplaml k avutri
jkkfiau Milili in am aktiial utr
irati |u4k V^jak m-

iTmitrurg T%-1jR* »«aj««i«-t.Mii »u aakarfal »a« nt k« vj
«. dart.it \»m I V|m pr* n»tuik y kil tak«tji mrt«^- i
awdm. Mar^ Napr/.«H|' |nlr, ia jr, bil «Mtlrij
liiiru i*ri Kršk«*m «k» tojak itaio kaanavan sat. k«*r
jr Nii,-mu iMapi j«* taMti! ruakapa Caataika pHrtt
i#t Pfltiimag, f*. rti priti
v Lt-ad« iH.-, t'ale mati
0 N.ivfikii
»Vvl
v Ksp«f' 1'«. .iakuk
mjr IM,vjrtu. Q*afwMjaha. 'm* ia
%adal jt k 4iai '4r
4ndmi
W l«tai «a fr aaanr
trrkab ia jr Wl
lakaj tur
pri
ar otrok
aila IMKI
brauU «E|
pi» vttfau
Krauiti
ira«iij VfTi
1
)4m kraj« MMfea. 14
iprihiia aa kafM«. fnaAa yw aaai
,-i*»TOWtotad».l*
a
Ia laii aflhaaaa Saa^ a
mm t* imk 4m. Z*
9UK0HBf

••ttMI 4 i«
w- «M'. *w«
v K bay
i*wmr
•.•f1.'-- s*4n*
*t nm
-s-
(»anS« nt
1' v»r 1 »-illist
u*tdW9P*
kMv «laiNisanavo
iMirw'-tt« U. mm- u- *tmi iK
p»#rv.» n«otib-ti t»4i mat.
fowi*. n^- ali, .)•» tttaftfci
alR'^mk«i
v, vat n iti rm ra« Mattili
«. »i u rt i i t**
TM«vk- j. Mr a ofe*li O i«-t
*h «a «k^ ...v .i*ti
rli|Mi
vinak. »1» i«»bt« «*4u*to
jr na Prw'' f'-Wi' kfcMiiH riH»« .1«
fk |w pr '^k* cImmiii, «1
ri It 'i wj k- j-
«4k rattt.- Fija^--« «. km* w»
•»n .^ral .»r^ l--4 -aal«iW Ui 4
*ut"-Mbt »Uh «K« fu't'irt I*i.
iii »-dm »rtfN.
pa bii tx
j»r-f «afw^
IMjjik Map4r y |rtari aa Hakl
f* 4b ki a» kaj fraaCaaiftl ia
»'i «wwfH aa4alji^va»i.
iMuaa s*- ic III.
Oftaati Iti aa ar «a«M a 4va
iii iik aati t.jgjwa«K. ««i v
ml J«. §*»•. Kilur vv tm
4fr*ilit.i«(rwi «iv»r l«»hi tufriiti"
Hf««jai «t- jf wi|«l4u 14,1
b«'*« fr* .I 11 ill ki j- prt K
i RiK i«r. Wi»« Nt
4 M»V flhnnitf »:iia —f
i« «iit -i« ji
».•! h- Ak»«i«
.»,1« f»'
bil
Br.—. Ni.'« KiiiH. €^|||pk.i ..ir~.lka *urfrw .l«.bn I*|t»r uaf r«li| «|q|»ve fer
jlP M'' .NMr«#»fciki,®.W» ••MiHiOri «»irikiHii vul^nkn v pMrtilni
Jm t(WV' ItHi ČMl^alA« in aru tui tili«-i, t« w |in^wifciifjt |wwi| ftaw*
r:„r*v(lik lh.rk Teatri
nI* Mn«i«
4»vij*- a.- «. «)-*.."(. jfi- tati-! 'P «aU«Bi» N«NM)4'tfl .loto lx«ar Jr
•m'u pWiUuttltajn itAjboI.i ul#r*a*\ TOWM+ Ml &• «l*l.i foam v «v*
Učinka*«-« »lik«* in ilru«f pml ffllmnn p. jgk «lohr« Iv Mar? E.gi«w.d ia
k fnxlu'tir- i H« f«» allot c- ptujr^ f'r
Hn'I. Mr..r!i#r» v r*/n\»mu Vlo «lr«ai««. "JSajHii.-* v«|..\«
n« rtuJruku 11 iti jr /auku/^l tr j^ «,rr-'
l«r.*Hn. «fa» ap»ra.i«» h«»tj (HTMIIO Umrl v Hbxtou l«.wa. An
»i nun. /menili um .iHu 411 j.- ^U« .lruli«a »t
pc-ilfaiii
•r-»*la* iJ pdi'iiik I jttlijn .»Jt ».- irfvor»-if\ K*. »«ri, jr na
»r««lfH. */jtttr«j t«. v»*i:la .%«!«•«* Av^mi«*
»Mrr«4K v fc«tcri m- Hwi,. Imj!8|..r»« Ka^ «1 r..««!, tn !r«-jUi
i!r)twari- v«M».jhU m- j» i
(mM««- jr in-K-rk.
im. Hefcrlj. U. iu
•. ttf (nrinn»i! Muril«-« »k* .«l)irljali v iiltraj
\V intixut m- .hI
k. mi. t»im. v Y,.,tl(rt«*ii «». Mr
(MI VHctirftrni ilr
»krfvali. alaati Mr». Ka^i
|hi)«iAmi povnijic 'l*»i
lM|rar jr bil .!.• «aa» ko j«- hi
j,,, r«lji|i! f. iKMti «ti»rit t'"i»ij
P%|o MarKovtf. K«l bi bti paaiiil
«)H'umki »••laik in j«* f«« niakarti
knti r*r«|tii prmjai drufi pnjr
Hi
»v. kjfi jr «anj iiri'irwl». Ka
p- »«»b»- lak«- wrr-ty vr
nil iKtaiii
1 aa l*i ujhJumt. Mm
'Man itn«
-a«*i||r
7 -4
Haraittit*- I'M
w r«|viU» irtii«vn "#i
••to" Sfct.-# M. #,
Vtaaau
^H«ai ar aa IHI-4M A** ai
aAi^^kM^b iM^aMAJULk Maa
111 Hi
W paair, k^arlMi

xml | txt