OCR Interpretation


Richmond daily Whig. [volume] (Richmond, Va.) 1842-1861, June 28, 1861, Image 4

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024656/1861-06-28/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

men ' v:' DAILY v... .
TEUHr _ —-’.-2- .
9* *Popar. Mr<* : «'■*'-*0tWr,• i
'"y, **" *„ iutwi m»T to at to., rWa rf IM
pJCttturifp a. ioa-0 *'*- »-.! **.«.»• uiaoom to»* dopott c a
lacier a tii* pjrv ofiC.ro e..3iojatod --rasa/.
inOMTOeo.
9aafcjoora.(IBISaoa)or i-ar. .. .
"* femt. o tcU»ter».UM<i«toa ..„ 4
Tbre* do - to . „
** £ £ .:::»"
|r>^7« d»
fatt’Orr’. P»** ..ii oo
Pi* **'»•• *. .... * a «)
T«t)vi3M v)mi...
♦ IT So 047 or.*/-.- i® »• '■' fdb* tt*"4 ‘ *Z*
uSm*?*' Ir*’ • tod .Vt, or jcotkoal. op.-.l dpoa to
’Ta^.'i.V *^3t oot 1 «?#»• pevy *®r np*jW ""'
bar V • - '* '■ l>e ooatu.ae-1 mal'l ordered .at, uJ po. J'"
* V*- iK llaV t * aaottttimmfa.—To a.oiJ *87 ialoo"cto.irto*-^rn
If. V • ,O. A »mla. r. JI. i
I, Le**: • 1 *:i -t^or -\4»ort*aoouau x31 tom to oa a.
.4 j- .,.ji4 cs>*i«. tf'l bo rorimtto*. . . . _. . K.
W £r‘ v * UMcm Afwu* Ainrt^e««a* ®°* * ba
l&aV^i > II 6. cl . ».J aitoioaaao»rmlao,M#l<rvl
• •toe*:..- • - : ,''4 ; e -»o, out .3»«a*
*r - - ro • \ . ; ... ...
• ■* - ' -V- oa.oaddU.mc
‘1 - -o wd*.' ' - V* Ww U *1 T 5 ca-.tt
/» .
No. 139. Main Street
fill K.Ui»D, VA.
' ft . ‘V
4
oaat'jioed patrouM* ‘f--;
UeoM-t*-,* * Kr-v.J. C- « a « Omiemlattos.,PU-« «o
' “• , V. „ .-•> ire Ue*l—■ I aosoairo
*W ottf.tro -i>-C— * * • • *»•«"■
“•■ ,T_lf j v K«r\ *. PHn*lpal*Prcprlr-rr.
1861. HARDWARE. 1861.
\ V\ r.F.W. T * ' »<eii .it t o..
> \ :iMA*N TRF\X
4<’!iUU . l ‘1, \
. Uttohre -.p* • ; ';■ • * ^77^.
/? « lh» .lie:' ax • « V •* * ^3
*wppl» of !Ur i» .-- . ^ ..| P v>.
^ 1 .'*•'. o [- ‘l|- '.aiii,
V . ■ tvV. v.lti-l a.D -1,
Pa'C.:'. t-4"*
U-id **.i ‘p.».* • ' • r
.. .j . . .e-e .1V. .J,
r - 1 '.:-Sl!«f,
H. . . -e »t ei S» .
rti .h.e.ni ■’. toh-vee.r ode *. io. OS dnj *>«" ra
„„ .... ,, i tv ••?*» , -f’t of ai;.j. r.
^‘ **«•*C1 )Uj-a
Co* li frimminn- I.SW. TATIOX k CO.
18 *61 S ' : >v :
w. S. a €U D*M*A*.
VCW luON FW*ST Tit GOVEHKUS 91*
BlCIl’JDTftS
I M P 0 tt T F K S 0 F IM I. 0 ’*• A h F, ( 1 F L K . .' •
. j, a-1 .• i* » •*>* I ' t • , Bvilrfl* »"* *6 ^
1
•< c: • 'to; *•'«»», *->n '
....
ms. • a i o! »xt o* la Ut*u tta*. Of
CHa--’.
aer*.
mom.4.
iPk. t i,
Ilf'L
aosea asois,
* 01. " - . .. t. , ...... , .
Our ?rtu.«o: i. .. , «». »d *« -1
*** ' lE'V.®“,»Vti r#!_hr« i—a-_
TO C jilt'H A «*> itiil lv .
1861. SPKlNtjjliADE! K»L
i k* 1 N x. C»" Itr. . v! T «r. r~v«.>;
V JOAC1 i a slTJSRIAIjS.
-set'll AB— . ,
a. v ew .. .
;;.... s •■»*-•'.*' «*,
* efte*
re;** | * ** * » w I l4 mV5
*****J* i -tr>*«v «.
Vv.ch„..^ ,i *.boy«.ot pruip-.cua
^P •■*“• *w* £.,%£ * EI.LIC.TT,
^l»patur* .O D.* -. ia v tr «»H ; = J
Lj U .'1 «' 4 - •
1>. T. MOO lit & CO..
uiroim;i* a-ad it a- • - “* f ;lti'' ♦ •**'.*'•
t:-' bikt> 'ABV.
Jdf." ’1 V ft >« •«
l'v •> V * • V
Ar* . . . BAJU»«AX . ..
tfi •' ■ »! 1 ..... - ‘
*

Ds«l’. ,' in' li. :4Kf • >» '*• * *•»
BV- ....•■
»,-0. 1‘ « m»_bAS*r.
Tn atk -■? '
: ~ .: • •
IS »ri»»rr i ss-.v • • -s — ‘ arfT
f* ■ * .
K8?i2.i:. V ' J"TW »~At -
:.,.r.Ku »•* -« • • ' **.i
la »*'•»**• v . . •• ■ »./«-*. acliro* v
■■ .
•'’laV.ts.i'ii.nu.. r.'-*
rrep • 1 "“tat- c-r,
•ar puun, n- -.n fW „ e. -'.sit u!H
•» r>r boltd i parpam, <•
Moil* aad ?v'-•. »pa*-;
••Car with Too!* ol »•• .. ...
• -«•
bliTM. ' \ tO.,
• ease* isfi, n •
•J) *V»1 i * Ir ■* |.
■K2i.H no, VP
rr
pttrth**A*! 4l-*eC% . • * • .. *
® ^ \ f j - v ■ ,r ■ -
•a %r ! *« •" - **■’• ' . *. i - *- f 3
■*"
hiu y. * .... . * va
hl»*f* ... * - * * 4 r - I
Aui**w‘ " * , \* . . „nj v
|« 1'! e.*» 5 kA BaAT*«1 13 . .-A
la ad ‘ 11 * e* %' ** ©* ll »*'* Ik vjdh, w* k-*,? oa
**jau4 5 A*■' • -k **, *r'4* ^ .
f*t Un^-a.L. —
Pecieftttac- i« -n- ».
Biria, H >:.» a, • r: 4, W#h.* af,
Jlii.-te aad 3t^ie "iioe*
Horf• 5*Ua, Arne*, * x •
BJi-riNu cloth.
kootiX'
4.2; IV i.S. UOOl'I W!!!
*!0TL3Ae Ul. • i ’OnSVMI!
rib Hooyr^c.
V|K«H« yr«oar*c! I* p*’ 03 the G»4*‘L >Ol0if*M>, of a
*«, • M, «rtor qu*.<} «bh.r -i w«« ct o«cr rp
A jo L toVl iliVTIi^.
©OSUCO'TdW. _
j.m
C.-4 If* »CC*.
.J _ .
-Lif.T T1EK BKf IT."
Splendid Stock ofPmno?.
W' JTER’S NEW SCALE.
WE oJor tot ia.e a fat! aamrtncnr -f tho esi» >W trb
Pti.No «/ETa»
„« nforo 1 '
tfeoc la knot of uao »tR PlANvii »***>» • - V
Br.«. lari'«r aad Poair-In ....y w*.
tPIPLSTKRY A5D PAPKE BA3K5Ji$S.
rfld* luhocr.bo.-ro«. t " » »o a'. lio» Lj'• .' ;® “ •
1 aha fool'." e«o«-» . . . ■ •»*»inoh!j WooAof iaod*ialhoat*nft
Ear, Mt&ll|iE| C * Itc til- *“•! •
t «r|M'titta:*- w . . „
Toloot. Tjproiry, Eruraoo. rb-ro p r, V*ioli*a, Patch, Hrnp.
> **. M»rte i>t>. Dvor H-. * •■»* 8t*o *od*.
rnrtilB (iootla.
■tor*,*'., flat n Oa-.irf. la a thfuast Tan»»!a. jr'rrpa. b»
ns4 Hoa-t:. Cv.alia ».uia«rlo. I’d *J*orttn*ot r >’ :«o v.vr
IBlooo ba-iia aad Ptaa »a» l-» •* !■.*•** »«*.utu-- or
*n ah* miMjia, nltb liMratf tit uf. api^rad hiaia uew
a at a.
Floor OlM lolli.
Of *n »h* tut tatwroi. a.. 11 a . : »i da*T .f to tho ! »«l
■rtrW, wblcb w!'t no cal ti f ■ • a > ^d tocoi* of aL Jl*aa*.aua.—
liao, TaWo Olatia—a 'atfo »ar ij.
PniwfM in<lrn».
A ii at! d a»»?run.. I a . •i*. . 3. . A, M fcT’.o»,: t- »«',
*»a.u nnd Plain l*»pe<-v jI <m» mJ, and ouier. n th icii'.a
Uoaa nf iho alt ton* Wo !• of ««at *a I uwoto. htc j a vtaciitoi
Vorkuta uTWif, and h**ta? ib# t-oi voraaon oapl Jbd, ail work
vwt a# oirmlol uptt •*»*•.»«•••*.
At! ardan tot aar*Mo» 'a tb« abut duo win ho panclBAltj a»
■_ -t.,1 u> Kolb la ah* dtp or coaalrp.
1—3 mn »oan in» t viuue a. waiters.
r a —Halt aad Ehack *»ti-oo.i* ad »oath« »wi, oa b.ad,
aad -ado •* -rdor. o* ah- boo* <aat<gUi«. .o-^_. * > w
HUlKEtait TO THE Oa>«V*»PK>M
Caa t;•* al
SIMPSON la MILLER'S
Clothim; Sf're. 11^ Main •••
a SOOOAND ( HRAt' SHT OR CWTH1SO,
»oE A SMAU. AX. 'I’TT OP 1I0EIT.
KjgSSJSSVK V Sm^'wXu^
TlRtilNIA CRHTRAL K
G pyGS OF IlOURi
J \N rnmi AIW H'lfidi*. J-I >• M,
i». ’i»ll»sd ?«nriuerTr*ln»,
Will tear* AIClIMo: t> 1>A tL t, si & i fl, A M-, tor SUua
1 ton, and a'! tn'.mu-Uato Way PtaMuna, euanactin* at G«r
j.C •>.» Orsn- ar d Alexandria Bali-rad Teslax for
h'no ra» 1 1 '■ J fiTtfrwr(i*ir fttllur-#. At Sfwsssrx tb#
I ,n i .«• n> " aHK tar Mantua- Wap *a!*ro#J, f'*r Wbnttag,
..in-Vf-r. n.r;rr'» Pry, at.: al. ttatfra on the Manat-ai
I Road, and at OharMterrttle artth iSetr trslnx for Ltccl-burg, and
t «li p-, l«»a Wed aim footb-Wert ufts.at pi*--a. And errry other
! day, tii T > :«ya TaniJija and B.iutdsyi, for Jackson'a
: bfer «nd ttauo ■•» kit r f ,s»ar'T.
11 ,r A <r^'t ' «e# c. I » ‘h the trsln »'?t*ani.'E,
J on Monday*. Wfdneada » an ; Fridays, and si uoi.'ca ou T-ues
1 usv». 1 .u. i.. ■ and •• a >ls i, ' r -.x' istoo.
1 it -W.> *nl O.'ir.'d y» lhak’l rr u.oct wth ft* Train,
! i>aT»o..,r. ”t.. ■ ajsand?.w u.., at iUi.bcmfor tf ■ Warn
R.r-.~1 and, at Rim .or if a WtSu »dl(*i.ar 8j.ru.gs,
; Leo aburs, Ac. _ _
RnriOHNO.
| Tt 'SihTriio iestes Ja-ts o's R'rer '3 Sfrcdayt. Wedneo
i • ■ s .a »• > lav % a> b:15 P >i .o tilacmo.
.
Ai!.!rr->s...Hew;tn!'A ill?, 1 ifg'iiik.
ti.Su 'I A: t O s
; . ' r ! L
i MAIL PAi KKT I.IK
i PACKITCLATt4.taj.rMr D !>. I - <• .
PsCRI? VK.I < C^u . - tv. U. Vaxmell.
P4CKtr pgKI'T, CanTV.n \ G. Lot'.rf, Jr.
PACK r» . r fcSi, l »pu :i C. C Eartt*.
Ip.vvs'-' i Bobd.iy, Wrdaosday »h' /rld*r,
J . J ?. >t. 1. av, Lexiagto.: ».\c:e days al bo'rluek, A. 4i.
W . in, ice -sir -Uti-ES . r tratedc.-s, rank iil-wctk'y
bet* u-a Mchi- ad, Lynchburg, and Lexington.
P« ,».<# . _»eyel by v ia ,. ie w’JI he .ooeiptei for s', on/ of
r • Ow Agents are;
W p. c . . t, Hichnond, Betook A Paniih, Lynchburg,
ard H. Roegroye, Lexington.
i ETVALISSUEYS< E*
TilK LNSUKANCE COMPANY
fay THE
[STATE O F_V IIUHNIA.
I CAPITAL ..»830,"<»
a. • c , : 'j»ln Mr. el, 111 Awr 'lean Holfl.
I Fl . - iany • »f n . i-hi. . to the ..tdioary fire a 1 .'is
[ nor , •_ % -.TCaLlnsuraacn on l-utidian. I.'nder’iiii
l tV KB da*
. ‘ - i -r-. m • r. -eii ,t .•;*>.» ak’«a dopoatt, pay# tntenst
tv- . .Eirante . the payment of Neg>U»bie Nates and
Lilia ul Vtc.hj.‘r. r.
1 U. » iios-aa, AaO'p
BObLIN-i W. HAXaLu, Frsa t.
pyRxrTO?!8.
w— jt. ja-eUr’snd. Prei * r *— -.r«' Lark.
Vto. tr 1 . e.i -Kre, C; to c-f Or, *h*r A Co
v>. I - . 0 IK : -IE x tppenoa.
y. .... r 1 I . ••• ; V -BPnr i Co.
li. A ... • a-I fa'*1 < 4 Hirst‘.aie.
y 1# It. T H.iero '*■ mnf• -*-irer
. <:■ - . l Co.
John I. Laeno, '-t* of T « 4 Tie. lersiL'e.
?.. r 1 * !. •• . AW A Oa.
.• in Cur-'c. -.r* '- >. Tr--.
v. f iVars j EsrivisU.
' 're;. ■ 't-rcey a’ L
u-'** nrd KiEiStltm.
i Lf - ' V Li..
... ,ir . ■ in.-. • " - eft Co Bt»>
- 1,1. i |i>( k ISI’E COBPINY
hip a: i- •
. ! n -T-re .•>.'«• 4-J i '<irU»Ootef.
:at. .»for PIRt
I .ri,’ ■■ . .soleten.it.
S»i*V . »<
*)»o. ■=•-' ..a, tT.Or—aor,
J. - i'Ll'.-I. <*«>• ■ P* ®5*.
ba. L .1 Si fripleU,
b 0. C iT It,
1b b v,r!’V»'i»r, W.a. Corrir,
}• ■ ■ b, - • , j J*' • • T*' *■"*.
fe. :r 0 *’*•■*. i, Mst'i ''CA.1
ittU., *»«
l T' os. J 'C
f :«•' I A I'mllfc,
tun **• - c,
, - it '. r. *1 . MUM,
— * As *•. i* r..\ ;«n I,
V *jr Ij 0. C*bo’.l,
L . i. J.W4T, • •<■ b.OTS»OT.
kC BA. . .' .OUT, 0.0 P-iiidfal.
. ■ r > ■ *
i.sn ; i«-«- ami -Tla »ne 1m»»imwc,
' {iolnnomt lire Association.
ICa.:eNj. iii!af»<Sc r uU a ruer ;f lUh street.)
i.ikET* ’ * ‘.OH, 1«7.
ni^n, ... . • - - .. ••- tft ao.p! Oarltal, aad ecn
■ s I u j a *. Ei i ■. a v 1.
■ • I ■ ■• . »**•**
! .,<.1,1 1. ,»••• ».rc,» ‘ •■'■' v-.'ivnrt 1 :•*».«■.t.
■ , , ; t - r«-i rat j. Lo**ot
2 T~ 43d pal J * *1* ~i- r •*' u<r»i>aU&.
|^'J 1 .UUtiCi'CKA
I** i't y Cj'.t'jS,
•- 1. .* J I - -.4^
f- d I'. - ha 1 s-s-.i.
j It C.- i> ...e, • , ».
I.
' A i»- •• U. eU,
P ar C. Wi: . ... ... ..... „__
! }-nt J. W:tse*,TrtM'f.
K- . T 1. t.-,Ec-’y _ t
' ■ * * E ■
. . .0 •* ' v >1
...
!, a ~ \ ' u.i.c*s«r,
.4 •- .1 * * ' ■
1 ’ . . . f d*"' kl t.Y • r • r
| \ •. , VI t MHI. br.s t.
, pi-r vRivp • J s! ,v.’i **!-■ *.it
. • ■ ■ .
-• . . i * » «. • t "... n.
,4_ * - J I, T. MkTO.
. .-. .;., s. i'.\, * i. . .;i .«k.u» ' ’
f t •? J- J ; *. . .. :<• '■•U !•
I . 44 1 i . it a« £/ * r«*s ti l.esr Cifttou,
*■<: rOTlOS. LIDIE9I
I .. 1 •• stiW'fbmynt,
. . . A! J s. .siitil 3
». i . N • it t.> • rM H 1
?
! •
j
. ! • » •: • .
J '■ .• t r . tp jr .
....... 5 ’ • • . ■. . • WWttj
• ^ * , .. • V ... >. 1st 1. ^
• Belli-* r,.: .:. 1 j. « -■• ••> • *. ' ■» 5'' «°«
| • '"?
• . .1, U V\., January
! j MT. - I‘r-r hi . . .. ,
' ir.’!,.ITS.. • « *r? •• *hP jrttV
ir ' ...J •, .. .r... ,.fi - -sos^ « a ,u t. 4 >■■•- !ea« morrtseata •
, I I i- ’ !vf
.... ■ , .n -. V-... „r »a «|. :•■■*; »Mst /rounds »!xmlu
•. i I . . . .;c* tpr r.t »'U». prc-sU*! at t« •>» tv
*! • t . m; wim
. j ' , t. . *r,-s 11* r ci *• -V
. ■ •
.. . -s •>«* He. iVy «r4..Np>»c.» V* »
„ . «an y. 3. 1 ana. r .1 wotl dri'led utitl
• . . ■:-.tiua v4^S. BuekboiU !ur
*3r«
j t • .r re-'.-(u^2 . .
v ' l ■ DTMMrTK. Pi-t.. An . »«■
WtK: ::,i ; 5 5 "jiinwoHwoon^oa
j * , -i . . ■ -.s • ' • end 17*0
i '* i.i - a - " !— ... • N .. «:A-r By Lies.’ <- ;.
'■r'.J ■ . s %CJ p.-af.lBi«-y boaad la h»(»
1 \. - ■ y-j *'•>., fdln, bound !n 3, a suptr
, . •.’ . -.*o. 6* i *>p.
• »c?:,l •> ll t.-rv • V”TWUU- v v l> . r.o.
I i . . •• i-h.. I-.' a>.,brirde.
r ‘ ‘ >. . « v N.,V.-0
. A - U1> ’ L* »t non. wnjhun Ktl. Eld Of
' . .- , . . M nrWs. ..»« . self.
(i- •- -• tfc; lire iy BlrFMlIpWar.
1'tV - * ». 7ren,-aUd from «w> Ore*. r.n«*
i . » !■ - u~ ■ * .••». g- f Portralta, Coi
| DewVTi " . gi .alC mpMuliw; 80 PV.-.-, Ft
t U*juy. __UaU .?. _ _J£il_
Sgj; . 1NT
COLTER HARROW.
e*rv 0 . tiea of »h» larrili;; CoRSBAOBlIb
|1 \i;w HARROW
! - c : It raenv r icy _ yiiuim, end proaoaneti
1 k,~. be si "• 1 made. f prrparfci!
. piV • .-9T0I 111" Ihi -err
j ' Uu „iMl i ho. -Id a*> -*Orh of I US?! • r»»t
I J, - tA Ju» thob-Hr of •• i'sii>'e,a-i.t ft ««;•
4a -a' -i - «■: vr u.e«a§u.lu< teal'-,and: optc’fa. y'ari'.t
j w of **’ **• <;rOR*K rr ATT 0 fi~>
• A Ar I e_» f«s _.»-d nupeita* Cl«ei* lor "tale 'o*
( [ i, . ] A. ' .. *■:•■
M,*« Ll i.3 HYl'fl VI LIC C .J.ULI .V-S'l
Ceiee ead lirXer. tir ext by »_
.... , I A 0. B. pirrAfinn-,
. | >4.|\| t I rt|T|i:KS! v Y <.*•-«
e. * . ceisi
' - :
. - a rt*i f-r p. .y's ill rl-a’i iprlfif w.-er ' .
- . • r:; «* *!J- «*?l &HS *'
_ ' tws Man Ktrret.
____^
■ siiol LBSUS, UISLANTSA KA.1S
1 J M W ■ WHOM ;.
! P™ •»»»* •»r*i5£giV&&S£l’
; p.M* No. 3!> Main 8trt»4
V* " : :
„v)»r.| «fr--:.,U-., It bble. lounlry Cldtr.te
* -. 13lb OtrtM.
(3 - a.-ate jickniW.^. ir-ai^^be ^
O' ~ 'e M'S t»l 4..-JUH n.-«»*od aed !or *ai# tT
J. NlVIiilO. TVrn—'-i-.
‘ T t BIN'S RXIRAi TS^A fn. awnrtinfrt of UMn’
j • j » r .‘n* r ttraria, Facoy a -el»o, Boj
I '■ • Mm N . iad ac e »d.a*t tarltly cf f!w Oi j l’..e:»dc*
..a r r • 'T ;v. r.
^ - duo not. Mala end Tub *’•
CyllFV riitiaKY CMTB.-J*- opeoel ?.*
j ;,L ,xa • ji: it >uptr 6 rey Oeeiuaero, for odUlaiy per; '.»ri,
for «:* by WATK1-N3 A riCKf * V.
___■ ■
A Sl-i ION FOX RBLDIAIMt -*.ntja by
A. a.- I. «. ‘Va-d '''hire.1 "-Jlaln of Moaliaeir: pritt lb
ceuia. Fa».ufctd ead for eal« by 1WRBI*
CllJ' _ ■ -
D“ » Vfs rtnilY ANTI SPASMODIC, *» hn
If. Off I'crx brf-j*. Pys-o-ery. D arrfiti. Ac.
U lu«iiu*b»e *• IHnt f*>r tae k»ob. f«
nna i. an lutewa _ PSTIBSON a CO. 188 Mato Blretl
M BFReCH K- *» FI PM —wtoiJan Mttrechaa*, Pew
tat. ttiu P»ncy utrtj.T Ifor re • b»
3 W. rS.BASv.N i CO . I>ra-ft»w.
_133 Mein clrrtl
V|OLtMK8> -Orlfiu end PnU Blco Btlinn, Orltecs.
JW 3^.. eel B.,y Ay.up, lor ^ ^
IUX1I.Y BOR HUSHING,
r 33 a bble Ret Uerrtng
u e toOtt Ao
M X *• Hc 1 bead
In ttait aaA for iei hf A't_
BICIIRO^D board of trade.
Q.L. REST. Prf. 1 JAR. B. dWy, 7>. I W. B. ISAACN M
C01I WITT Hit Or aWMTIUTIUW.
WILLIAM 8. nONSAN, ChiHwM.
^wWm^:EUOK* I «Vw,
ro»T wa*l>v«.
william praK. I ?;&?t^iMHok
LL’THKH T1HBY. I JAMbJ E. KliHHUA.
NOTH E. _
]»AP.-AGK to port* PownaUn and Jamcitovv,
;"JSU?22i W.'Im.t-‘i'iaud‘‘iorktown0.)
I tan I,’ 1" ’ !«k, Jrt.’.tiao 11 » clock, Greet WbarlliM.,
- n *wh»rf MIR o'clock, flWjRW
0V ,cV, !• “. truth:: rl.a^l the r.fult v. barren (b£'h gulag and
r turu: /.) arrive! at V. hmond 'bawl p clock H M.
P in..,..- lor the trip to M ar W ba.'f any reiurn, jo.
pir’The above rchtdalc will bo commenced on Monday,MU*
*«>*•- tt. O. HAPBINP.
jeli _______ ——
UHJilAt. CUN3 Alii' FUA.Ri MAltl'FAUOkY.
J. V. SUNIHiKttGr & CO,
?<>9 MAIN STREET,
RlcSiaoud,Tu.
I *-> v* T cltiN API KlT'J tL iTllUttOdS.
GIWOWAnB^A wt..t WU*HM
I V * (,ILT HOLLOING®. Ac.
jwj- Old frame* reglUrd, painting* auj picture* cleaned and
' C2»~Th« Silver Medal awarded by the Virginia Mechan'.c*’tn
iltuts.__ _____5C"T v—
THE DRI66S PIANO FORTE.
from the Scientific American.
AMONG ether artvaotkgei pained by tht* method --
• 1 gEBSkgL.1
’as- A'- g
«n ■ ■ ,.,..f ti - rtr.-rn without any arli.tanceT I * ^1 »»
:... a::..:.. I her,, nr. »»ngg* ignore* ,.u •nya””"”:"-—■
• ur r, relying coWy upon the om.:*ct and unyieldlog Iron f.tme,
wv. h wdlinottiior g.vc l r tpring. *• ”t
Bel* Agent, lSo Main Street
WESTON & WILLIAMS
WiiuLSSJtLfi DEALERS iN
BOOTS, SHOES,
LEATHER AND TRUNKS,
NO. 15,
Pearl Street,
Ricliiuvitil, I irgiuin.
9pSI—It _____
7ti; • viiUN , M* l. *• TI«»K — Reeelring thtl d iy, per
... tn Urn . .:. ft ..order, lor
W. II PLBABAMTB
“ ... i ... . V...: <tred *5 pr.l*-M»»*l-'• Apple*, Wtorian,
4 * '• .. a ' ' ' I
rt ■’ 7. . , .. e; 111 I'l M * J*W>A
POKruANU MlilP.-W) bhls uer crop, dally u
* I AO B DAVIS POET.
Y JAY - if t-'.irt i iu« Tlmoiliy U*y. a‘ CO?
' ■ o rreD^x
WIL.O.V9 ntiitt.*' O KhB FAV1L V
* ' H" "■ ' * " ' ‘ W H. PI I\ 11
APRIL* 1861.
1>KY GOODS.
sf , (CHAN' S e ' •«••■> *;•: " ' ■ 1 ag porchMei
ji vi - ■, ,:u 4 ■■ ed to caatniLe cur btoca of U*tli
bVOi<J>. ^ <• fitl l>»r Idif j »,
^ • tbir* >ir-.nr . SlbvtUfigS aaJ flMrUngi,
V -v “ 0i&*« u;k*.
Vi, -«.-r b e«t'Lg« *n 1 Skirting*,
& iK Ji Mi«ti t . ■ 'bu K».
• n «■ muoFiJ' 'uu -'l* .fori rr&uti,
& * bikict licking**
jr j. , t i Striped BLirt’^gi,
l'l) CHjee i * . • ln*-*»
fcf ** Ot'U' flK-1
1C* %* C *ioreu Oamlrlrs,
44 K«? tucsjr J—sBinrdTwp^ft,
'©r*«>trwf«r,
w-v..r 4 , !* I 1.1: oLA Lfc«Q*. F‘-*n. btnfMft* and fccOSilld
*3 -cwm.c.: »ery chMgto^e »-^?™-P“^4
No. U Petri »ir.ct,
« Alcltuiond, Va
i i iH»n' « «>•*» "■>"•=• a.J «. U.cJ, U^den t.ra,,
C a i • .-.atitgt.- » u, a. •« »::u L.ne« ••«■>•• P|<*•*«*■
, ,, , c. o. SIMON, slgu 01 l e Cl m»-saw,
*-y ^ "* ® 9 T1 M tin ttt. »*t
.... vvfc« ».n» KYt WHlMlk of tienci ...1 J, »a
f>\ / r.'...ci ..■ e ken )<*'. o. , in .tore and for 1{UL
T,“ I-. , a t||i.: M‘, t’tt •
... and I ■
*■ . . • ;,l» ln>y . - • ...» to sell it «:«
a for Cash, impt-pAJ
. wf. rt . .,j; u-,..., :to« »j'i hef.un 1 tf.eflneat
<-■*'•'• 1' . ‘ . mr.. .t*'J intnlh"* eountre. alarge
*
r ■■ .ri' w. ir*. • , _,»,e
. .. f ,t,• «- .! reWog the eery cltntcwt R- tiA_«h5_
r U • A V tr,K.> ft ft I
Li - -
( V'U> E-i tLt 'kob/kHON- ft a . iiSRTS.
N-_ t’.-ser( iy.ad5Wi8trMU.__
y l- it, KSJI30S A'SO DOORS.
- v .* . •** < * _ •" < rsajf be bn h«d
>•••• ■» i' !■:•/■ ■ • attl .....
; ” .. . «k.f. V V..- . .M f .tr.oll;
,l . " ,:-*y -»k ■■"••. iy a-H--!
. , . or ilc can i. o
.; “V.. .t Ci .' rtay. ■■ a caJU
' 7- J . r- . - tJ-ad. Ci.-nrltert._
! .,■•■; ' Oi' ■ v?f*.N • *ri • cr.rtc:.-.g ai-d
Prepared ■ ' ' * •
' - I XCS PQinK nXTPifc ( Ituiwtb -for
V» M « 1 o -■ .
. VESA SD 8THAPS ■ ’ • ■'•
I 9 a ' • • CO.,
i ' ‘ ■•:.«.
Mil.
A. .HCUUIS
booa^eller, PHii-inns, stationer,
rtAtS*. IS
M i HlC.PlA.iNO FORTES.&C.
fie*- ©1 .’Iain hi.*
Riolimond, Va.,
Wn; : n n,..,; rc»*,.».’t*., / r-f r‘* ^
, . . »C u- .• -a'lk l»»**and «en*ral aa*or.f.c*tof
-...tv /' ■>.:/•. A’-orat 'u/?.;in J
........ rp. oget! ei a thagtae
, .. of h aid* a: '• Kancy ti.'odi, • •• taciM tl «»tr t»(et»
. ut •-. : ss .»n be frun Jin acj one WhA**il* Book kW
I- .:. . rit .:: the United Stale,, and upon lerioi ai f»J- and »• I n
..v. nexaa nat) • of nuratoekfrea boxr»,taoerfog
• i, . . . , . j,:y tfc-ir wanta in oar U: e to t..elr ^ireaatefa>
fartlen, both tu to pr« •*» aa.l >iii».:ty of k )Ods._12hs
SfOCH* f'OH M el.i-.
r,, ,.y BuANOKE YAIiLiY RAILROAD 1AT M03T
rs-,I ’ * ft;*, r ..- s i.tr cent b n la, canuccktag wlU* the
K*. ■- : • !»anv lie, ai t K-ieiglt •'■<* ttaatcc Kallroodt. S»
• ,1 rcretr . of ' cilar., with a ttortrage of
. . . Kcr a micuke be preaent ooadJUht and
-"nr. pros; eel efthi Company. pompbleU caa be t»Q at oar of.
"**■ —.USO—
$M0 V*. an 1 Teeacakea, td mortgage
g.-v. Tor't t *. r 9 per real. B..ad«
. 0 Vlrp'.n's fi
J it.am i'.ic'.mtir.d r-e Ateociauoa
90 do tire and V trine
4th>0 do Dana of tor C-mmoaecaith
try: ,, o. w pnTtnr.f. * no_
CHR18T1 t4 * L IlTHROP.
svi«ih«; 1801.
,rv r CK f ©Re i IDS, ght at the rdMBt MfOM
S ., • » i f their etlue, enan
ks,Bnrege,aerial",Jaoo
lr . • • »» *4> , J-*, V. % . « y - -
- rr,;- r , J"«»s tr.d k*:nnU^ to w? rh wevoulJ Invite
,f. etlca of all ilioae In ••• nt
PHttyTAN A LITHBOP, WMall at.
»-- f'.CiM1'* « -V<V P. !”■' ™! Ita'letlrluh*
. .vr •.• ' rate :»hP> *11Wall*
cr It t'.a ■* r 1 • ' ' ■
•a riTtIKON A f 0 . >r....
. • ron, lilngafbU wort
i , ". 1 . • •, *,,i »r. I fast, C. .'«. . II. Horae bhoe
Hamia Ac . Ac 60 ton! Bw«t«e, aj»vrt*>t tlM*.tor aale by
I \ . W I 1 1AM A CO
r > . • li'l 1 - » ft COLJj N
V ] . , . ., aiiff* *-■■* tree 'i-rrc mac’Oid la
. lAircaed/. foraatefaj W. rtWAWJAOO.,
_U ok;I« «. 106 Mfjn rt
’•sfr t Plifll .< of »ny auperiar quality,Ict uli in
D N’OP. MONPPREA CO.
\ ON. 4- H ltl-ci Winter Oatft, wldeh are cocalder (tithe ».ee'.
I ( I y.ir m ... 1* >.din«, for aale fret# ilei thy
n-h' E W IN VCrtllTHAM A PO
t) •• a u HRFL8 IHI M'AVADO 'IOIAS.'iKS.—
« ‘ L*jla.
i'.S -rts. S’li - **. r’fiKS.—ThowbaortberwUlpay Utehlgh
■ - f Fur Piles rls
- • ' jk. Corn, Fox, Mutkrat, Ojio»*ux ,tare Fra-, Wlld
I ,,,1, ’a- ’ J. iiH THOMSON,
No. I l**L*r<3 H »u**
’lv"A.NTED^:»bt Xxchuig* on the Nort%.
\\ „,6 R. H. MAPRY A OF.
PLVBLL'S ‘ OK.**.—A full auerterntef RfwrU’a iilH'og
;• .4 • mart. all slaee, af wf own Importrtion. Also,
'• ’■ m»tore
and for » • lotr for caah, or to prompt cuttemew
E ra of UiJ il-miar flaw,
* ■ ■
rr; an _fb%’ Ibi L.u Leal, for file by
j |'»V JOU'J N GORDON A SON.
. i •« - j *: T£U.—Good Butter 86 eenU
t,.ltA.»iA Ccoki-c ilutcr ill cedi', for rale at
Salt, hr _ap*_J. 8. ROhtRWOM.
. i . . - . 4 *•*»•
, K let ru ■ v.UulUbla .or OtrtaU-..
I **lrt Me**v __ _ -
1 4~e A II U> £LN -eEKlk.-A large aupply of the abovNj.r aale
i »'l >iv J- ”■ PtrAis
i _M*:”l>,~t
cn tLF.W4.lt PlOrK.-5.t ' olt P-.l’ego Flour, for ai.e
; it . . ..t«>i «it ten wit. lutaftwtaT * on
nn BBLL WI1.WIP* FDU CIUKU VINE
JL\f GAR, In Core and for aale Ly
,mhi3 “* W. H. PI EA8ANT8.
1 ■'i'VFtf'*1 V> 1 A « MAPKEUEt. AND POT-iMAC nCR
mJM MS0S‘ WM. WALLACE 8CW._
fall” and winter clothing.
NO All WALKER & CO..
(ttranch of the Baltimore Home.)
103 Corner I*lt»ln WI141 14lh or Pearl Rtreeta.
RICHMOND. VA..
DCALJRfl IN RRADT-S4A!>» AND WANCrACTCRERR
OP
‘iE.Tl’8 151> YOUTHS’ FIS1 fLQTHI56
AND iUBKBHING OOUD3.
AJao a larr- aioek of CHEAP CH
INSURANCE OFFICES&C._
TWSRSrw*W!?iS2:5 "S*
, nKi[. I , a-ne*tly o*l cd to IJ! Importance of !ta object*. Tide
Coraoauy, an tr tU charter, dirltei •s»tD-e'.ghU of »to protte,
every thr e y ari aitonj the policy ho h*is, thereby giving the
»»ur (ft c a l«a ta e, o. the M hua . yvtcm, with fhe pledge o a
. err ■ u» CaMt.l H oek of »1b\O00. and the a drJ e-enrtty that Us
tt 0*1 de.t have a peint'Dtnt moneyed lntere.t in conducting It*
affr're*ti rudenoe and econ my. , _ ,
T'c Of nt ii .i,a r ■ one half of the Capital B.ock and Raniing*
l c n e.edia sonl and Moitgage o i «pu .tmbercd Rral Entata
*. rih dell leth • m not.
Tie chi object < f the O' rapeor Si to aid la retaining at home
h lumen e am. u tof u. • y wb oh ,-oet annually tram onr Btate
r L .e Ixcr.lumi o No h rn .o.-np tries. Thtt money will be
. ac • .• ic Quit raera or a «rm of a a ltrgAl ioteretl, A-uciu*
t'f cur a _ „ . ,
fjuifwiaeutift d / nno 1m vranieJ. Life on J ‘erm PoLciM »•
. edeta mw raies a.olhe gt»oi Companies. b.ave* -Miuredior
tae yr.or i: for a ter .a uf Jfriri.
OuKICKl.
Wr, J. M afar.end, John F-roali, t „
i Jo.</. Aten bun IT Bcrly,
loir ei.lle Jl, Jor. A. Ahterlos,
this. W. n»..t.a-.oa, 1 horns* P Aug.il,
,ona H. Print-.***. he. H. Maary.
1 avl 11 Bair, d*i A. Ccwerdln,
I ewti filnter, J. »• McClelland,
John .ones, F. T Moore,
Jaj. i. A. i c.scn, John . ...aiborna,
Lewie t). Crrnslaw, B. C. Wb-rry,
Wr, fe. Paine, Wm. fa. Christian,
li. K l'.. EieVen111, Wyadham i. er-taa,
Barjh J. Harrison, Jchn 0 Shafer,
Wm. U. Uaaau, Beter 0. Wire ek,
Rcbt, T.fcrooke, R 0. Uaskl: s,
fee.. l> obeli, *nw»ra Sorrell,
Wellington God I n, fe. o. J. Sumner,
John Dooley. D. H. Wooliiidge.
/ i-evMenf—FAM’L J. HAFRidtlH
Vice FrerUltni—WM. U. llAXALL.
Fhycioum—Sr. R7.AIR HURtVKiL.
HAorrusy-RObOhit K HEATH,lea.
ap«T J. ADAIR PLEASANTS, Secretary.
EfyOSoe oorner Main Ulh sireru, Richmond._
fllBJfe.C HANTS’
ii\tstx:ra.i>tce ooMiLA.inr.
CAPITAL $U00,«00.
SURPLUS.>76,000.
outr e No. 163 .flaln St., Klcbraond.
MARIN2 I NSCRANGE on Vtvceis, Cargo, end Freight.
INLAND INHCilANCU oaUood* .raaaporteJ by rivers, canals, si
iand carriage.
/IRl NSURaNOS on Merchant!** generatly, Dwelhng House,
War she pic, and olhe. Kulldlugs In town or country.
fOLiCi I) leened at oarrent ' t »>-’•
Oouaunloatious received at tit office or through Any Director.
ARCH si FH.Ar.ANTa, rreet.
J. li. Monetae* *#«*?. _■
’Sanlfactlkehs’
SAVINGS BANK.
eHiaTKllk.i H> THa LtOlsUTHUJi Olf liHOINUl
mj<;s fl Xi .At s' t ( W will receive Depc*lte«, on which an
I Intrreet of e.v> per cent. p,r aerna is paid one i itrinj remain
ing on deposits longer than *Lx mont/iv, and fire per cent, when
remaining a snorter period. „ , , , . w .
Or/ics—At the Haraware 8k>r» of C. J. biwrr* A Co., T1 Main
street ai.d a* Die llanalng Jlcurc of R. H A Co., oornsr ol
Mrin *.d Haniirooia. O- WORTHAM, FreiUlcnt.
D. liAJREH, Jr.,Swrclary.
C. J. b.A'TON, Treasttrer,
®JLCE<JxOEfI.
Re. H Msnry. Wm. Taylor,
Jno. H. trreauer, Cnrneilao Ore*,
Jui. M. Talbott. Wm. UuU Rinharutol,
iTl.am M. ornlth, A. W. Cor.ant,
C it. Turpin, ko. J, t.'hrisllaa,
Ohu. T O. '. '.t.' W. is. Rom,
Anson Hichards, FrankliD Stearng,
Rlahmond. 15th hentemher. Ibfd.
K!CU71(dD Aursa
nr tub
souther:', protection*
INSURANCE COMPANY,
ALEXANDRIA, VA.
tapUul . ..fSOO,Ouu
AND CONSTANTLY INCREASING.
THI? COMPANY offers greater advantag • to the Farmer and
others than anv Company chart-rra to ti e Plate, by Insuring
with or w.li.ou. a premium Dele. If the applicant preler, he can
pay the full aa ant f th : lea, In catb: >,r bjr . c«,x.ng a
r.i.• j ber, or giving a sms.! premium u . '.e. ho lares h-srly nne-half
of i*.'/! . ;n arge.1 by Atnrk l •. paries, .-hen turcrlng anna
ally. This !• the ad rani: go r. suiting from Lie e-vui nation of the
CASH AND MUT! tL I’RINiil’LE.
TUI* Ccmt>* >y eomaencec Isrui.c Poll. i-s against !•*» or dam
a;.. ; y fir on the 18th day c' March, I >14, since which time ever
le.. thousand two hundred person* have Inured and t-'eoo*
m -mberi of the Company, and over $103,1160 have been paid fur
losses. .
AM illffureoces In sefiement o? loss's may be determin'd by
t’.r re disinterested Arbitrator* af the Couuly where sueL l as hap
pened. W bo mutaahy ot.u.L nv tr e 1 :ure , and th* Company, tj
OFFICK nr.
HENRY XT. THOMAP, P esldont.
T.U SOBKRIBcN, Vi;e President,
TH08. T HILL, Trensorer.
WB. WRiGH I, Beort.sry.
JAM** T CL'.1. A tus-r and General Agent.
•^"Applications for luaur.nee and Policies grant rd; sis*, oil
IV le* rent w*<L F'.taph eta, b 1 h■.a forms of Aj.p.ica. on, and <»
,p, lof.-rmatlon on the suhj*.: of Fire and Life lnsuran:*, furulah
od graila ou application personally or by mall, to
COCKE A CLOSE,
(irneral 1( "trance and Collecting Ag n.ts
Of SICK In Exchange Hotel Building, ou i4ih sk, L. fundad, Va.
J«2i—JF-ly j
Ftro likuruuce, .Uartne fnauraat e.
THE VIRGINIA FiRE i MARINE INSUBASiE COMPANY.
Usr.oa No. Ill Mar* hf'ssr, Riositoan, Va.
CAS) l CAPITAL. 3200,000.
CNUARTK.:i:Dlt» l-Ji.ar -■ having, during lue xl*wnee of twenty
j six r.-a-s »'t culm* for I -« to th« extent cf iar«-*!y over a
ffj • h 1,1 »* h (IP I>'>E.fi.V Jirt, it refers to the hlst'ir/ of the
t,-j ... „• gu*.ant" l-.r thr future.
av;,.K- a ViAOINUO- >yp»Nr, • pr-«-» * ' i‘ii.li'Ule-1 am. ng*t
hr- -e::, "•* C*ph * . to promote the mooes* of hir
Or r. .i r.-i-.i aud M: chmnl-al !•■ Jurtry.
! .
Ps> i r tt ) si baooma fami.iar wilL tketr lotercata, and an pa!>*
• • l, or informxf n withheld, .-i «t* part »f k* Officer*
that wtil t... I glv* latlxfhotlon
i y.. ar. J Joot.try Merchant# we uaa r-fer—from the very
1 srM.tr"- r>t-r tniur.no'alt adyncured—to high y respectable
to almost *a*»|
Appileal 0 • '• Plr* r Ma-dir lain. aidj^iad to Uu
del; dsuresm f. will re-.tire proa;.' at -nil-.'.
/r^ Jt-io. o* W. L. OOWaiDIN,P/etdent.
Wi!X’d* VEftl.UI. J*.. 8aor«ta> *. uCil*—ly
LI V KKPfrOi. ANDUlKDOJi
lfHL I.Ysl H\N( E COMPANY.
e 'ji p-j t.Mi, s 10,000.000!
i " •••'•*. i
« • ide AT,500.H».
IWISTFI* >'• iHl f NC1SD OVER fWet.OOOl
.4». IMrr 1- rS j irfomrirp /?»:.■»«..' - for JAe £.Vof
(Aa ! mpatl y.
*rr f rrr-ertfnlty u< attain!' t to th* security of ;*■* T.lr. rpool
W t. , J.. t r; vy.*': "ry hclia.jinlte
tar - > eubci1 -: »l r.r.1 f.v**lBt»sl»,a-.leie-l si. w.
r • .• . , . >m» of the Company enabloU to take
line: -ns -. rif'-* .-i.1a‘.'J':g hsv ao-cata oflniuraare.
In additb n f. t: r .t ary nod* of if rarar-. e, tn.» C .mpat/Ig.
- • •
th, rssi . .
IJiy Th-PoUry Cu . e« <il*d at auy umo, and lr.4; re
tn:uc. trtll be ruwr.ed lea* 6 per ceat.
Th;. Or.ai any v-V.l a.'»eirju.-Mh* by loss of Rent* by fin, on a
nt • *nd mejt libera! principle.
Or der the 1'oMrlei of this o-oupii-y all calms a*e r:.l eponprs*
HT'iimon of •»i*»faciory proof cf l».n cibairnw»t or ti/*VAC
um for intoriit: and noLisU nsusl.fis-r r.ws*h'rpru«nti.
klonof proof. WORTHAM A WYATT. Afenk,
t»igl 4» Mala street, ur.dar Ft Ch»r e* Hotel.
_ C. 8HAFEB <k «JO„
DRADERS AND TAILORS,
EXCFAKfiE priLDJ.YU,
14th STUEEl, HlfHiUOND, VA.
Would rtepeclfttlly call attention to their new sty!** of
Fall and Wintor Goods.
•eM ___
“NEW SL RING STOCK.
BOOTS. SUCKS, TRUNKS
are tow opening, from different paeheU, tlx hundred oa*e»
EOOT8,
FHOsV,
and TRUNKS,
Ootrprislnr on** o# tb* l*e*t aeiortmeats that we have ev* - had,
- •»..-!• *- bast Boat AMtonn at
11:* l,. rth, u,..t’-e v . y l.-at terms, whir we offer Pj osr friends
tt.— , Mir tf v low DlirM.
We twelve Of* supplies sterjr wssk9 Uitrtby temping up
our
Wi fca «* i-4J the moil of our Goods cade to crdor, aoi are or
ss
W.I %lr . be tfiad to aee our friends, or r-ceiTc tne<r orders.
mhll __ _PUTNEY , WATTS.
CiKKAT MALE
AT REDUCED PRICKS!
OF A I.ARGE PORTION OF Ol'R HTOCi OF
RICilDRESSQOODfi.
(\N car own Counters, In nur l.rp* Cloak I5o id., Bn Benin THIS
7 DAY, and continue till til the G* odt art »old, to reduce our
»t’ ck aud busln-sr to the rr ncl'tion of the times.
Among the Gouda ne w If red, H"e
B» r-ful 811k Pr-.se* at $10. $» f ID and $70.
BiauilfUl Rl'k Hob»a at $!« 'o $«0.
Barege 'tubes at $6 and $10.
8r'le-.iid Herninl Dks.cs at $13.
A great variety of
Bareces, Orena-Mlrev, OhAiliss,
Poplins, Organ 'tes. Lawns,
to he sold without regard to coat. PAM'BM PU1CE A w
N n - ThauuwGoodsof the season re elr'ng hy every steams
IjnVAIt UNH $M) ntiPIt AI.STI DENW »-e
In tiled to ■>'»>.'Inc'>ur atoek of Surgical Instruments Medi
cine Chests, Pad Te Baps, Pocket Casts, Trusses and Modleo!
Wares and Apparatus, a. we oP-*- gre*t Indunemenll and Issue
none but the best, from ur ca'shUshr; ’(it
MLAUti A BAKER’S Manufacturing,
Pham .ceull't anl Pnr/gl
mhlfi 1?$ fain Street, cor. above the P. 0.
ELIXIIt I'ROPVLAJiniE,
FOR RHEUMATISM.
valuable agent Is now presen'ed, In a form ready for Ire
S med'ate use, whJS’ al'l commend Itself to the tuffeiing pa
tlrnt end to the me'ltal practitioner, who maytfeel dir posed to test
lu valuable remedial powers. It will be seen by the Circalai that
accompanies It, that It ha* ,tood the most rigid test at the Peuu
syivanla Hcsplktl and elsewhere
EDWARD T. 1O1UN60H,
ml.JA—dim 4th and Frank'ln St*. ,
nilAIR PROP¥lA!HINP-A Remedy for
: Vj M lienfntttlaill.—We Invito the attention . f the Medical
Profession, a' dr-erreue suffering with acute or chrorlc R «ur.a
tisni, to the E Ixlr Prop} Undue, as a cost VAloableand agrec.’.fcle
preptral on of Chloride uf Propy'amlno, ah ch ha* hem ex:«n
slve! Slid eoe-rsafulls i»t d In Europe and America, In the treat
mrr.t of this disease. This t* net a quack nostrum, and full direc
tions ss to dole, Ac., accompsnylng each oottle.
MEADE A ll XEK. Pbarmareutia *,
mbfit 16S Main ?L, cor above P. 0.
IL'IT of Jordon's Si Hhfle.ld and Fatr.Iiy BACON, consisting
i f t-reasti and Shoulders, In store and for .ale by
opi: _ __W. U, PlEASANTR
AR.TkV 11A ZORN.—A supply of these Justly celebrated
Eaxo.-s, iuat received sod for sale by
C. J. f IKTON, Impcrter o' CutliTy,
m;,’4 71 Main Btreet
HO - EBM CEBVBHATKD SWl'-NLBkTH
gR i RVkdBVgTl VK This preparation make, Mr* leather
w.l-r 1-rcf and durable, snd prevent# It from crack’ng, at the
same Uur advdftlng uf a heantlfttl plots. Manufactured solely by
JAS P. DUVAB,
mhlS 1$$ eor.Main and70th stm
fl7lrlli>’M IT.ATIN.—TolT’i Extra Sugar Cured Family Hams,
5 In store and for sale by
,hMI CHtB T. W0RTTUM A0a_
Cl CO A K«~ *7, eau*l fu I article of t*. 0. anu Porto Rio Brown Sn
F* gara, aud Refined ilo, for sale by the retail, at _
mbits a. R. kiooara. igt,
H ('IDA N nnlfTRK LKIP, MHONIKi, Dutah
(JT Metal.Oo,P«r and Lead PolU£ .Me ^ ^
mhM_'_]« MafssraaA
T>)H KAUI PKITAT*t¥^-A M«- 7 87AM8TB»
I? and OHAMBZR MAID. Any one wishing to purchase will
please call a* the Amcetesm WotaL__l*11—to
«»a
fm’sisbasas^s^ssr
RAILROADS. 6C.
____ ____ - - . , --r-==gaa«3a»
NOI’TII-SIIIE kaii.roao._
ON AND inBK JHWDAY THBilM Al*JX
gnat, the paaaeuger Tralm, will ran ■■faUove:
/ROM PETERSBURG TO LYNdHBLRG.
MeU Train lUrti daily at 6:W> A. M.# raachǤ Ljanhhnrf alll^f
P
Faaaenger Train It aril daLv. exospt Sunday*, at L«6 F. *•>
rsaebe* Lynchburg at 13.80 A. M.
/ROM LYNCHBURG TO PETERSBURG.
Mall Train rtarl lally at 11 A. M., reache* Pntsribsrg at« P. M.
Passenger Tralna lUrti dally, except Hundayl, at 10J0 P. M.,
isachea Petertburg at 6.80 A. M. v„_
iheee fra.n* connect with two dally tralna to the Bprinp, Knox
Till!, Nashville, Merophl*. Ac., to New Or!earn.
tST Thia ia the shortesi and moat expedition* route to all parta
ef Teancaree, Alabama, Klaabuippl, Loulaana, Arkansas and Texa*.
The City Point Train leaves Petersburg dally, exceptB indays, a.
: A. M., and i2 Noca, and City Point at 8J0 A. M , and 1 JO F. M
Cxtra tralna are rua to and from all the steam paokeu when ne
°**S*'7, H. D. BIRD.
Genes' Fug srta tend ant.
OFFICE. RICHMOND A I’tTFSfiBCRG R. R. 00., 1
RicHHuxr, Va., OoL M, lrW. J
rpHE trains on thta road will run as follows:
TRAINS LEAVE RICHMOND El«R PETERSBURG.
Express dally (except Bn days) eoaseetiac with
Norfolk and Petersburg Eai road *' * *• K
Acc nio elation tn-wuekly, Monday, Wedneaday
and Friday.
Mall dally * v.bb P. BL
TRAINS LEAVE PETERSBURG POR RICHMOND.
Express dally ** M5 *• **•
Accommodation tri-weekly, Monday, Wtdnesday
and Friday, M* * “•
Mall dally (except Bnud.ya) m
nobl—tl Banerintenusat
DAILY LIKE OF PACKETS.
TO SC0TTBY1LLB.
TRI-WKrCT.Y, THROUGH TO I.Y N 0 H - Mr;gsrnfc
BURG, LEXINGTON ANH BUCHANAN, &aB$gte2gJ
AND TRI-WEEKLY ON THE OPPOSITE DAYS, MASEVQ A 'Ai
LY LINE AS EAR AS bCOTTMVILI.K.
/*ay rc?X
Richmond »o Fcottsvtlle. ♦ 30 I Richmond to Laxtngton.. $3 09
“ “ Lynchburg. .1 00 “ “ Buchanan.. 3 Ou
Th: through i".e iy«yJ 1-^ve niihra^nd Monday, NVeiliitjday tad
Fric.^yat? r. M .and on and after ti.e 6ih Septemberth*e way
lli«* r. r :*coi*at;:1. «r1il lear® *;5KM. lo«»ilay,Tnurad»y* and Set
urdaya, and rua up ax far a* fie ttsviUe. r.i t .ruing, lyavt beothi
vlile Monday. Wednesday and Friday at Ilya A M
lire dlrtai.ee, fare and U~." of passing lu card below for Ihrough
line, and otaerve that the HeotttvUls line bill para tutsrcoeilate
points ou the opposite day at the aan.e hours,going up acdlj* tour
litter casting dowr.. ... „ .
Lear - Itlcl.niond Monday, Wed-1 Leave Lynchburg Monday,? ed
net day ar.d Friday, at 5 P. M. i ucadav and Erld.y, at 8 P H.
xaai’.'n ar snuso. t tax nut:. 1 ti-x.vx *r mi.ee. rm. Ti'aa.
Man.alutovc, Id £9 b>, nm| CroH'g Ktever, 10 33 8 pro
Dover Mill*, £9 £•) j Stapled Mlila, IT £8 19 “
Mlehiux's ye'y,^! SI 19 a I Bent Creek, 8'j 25 12 Ig * ru
; U • la- Point, S3 io l-tian | Tye River, £•- k3 3* “
JeiteraoD, 89 85 £ “ i liauiwickiv’e, 48 83 Sej “
Pemherion, 48 lu 8,V“ | Warcilnalar, 47 40 «a* “
Columbia, M 49 5.* “ j Uowsroavlue, 35 43 3JY “
Now Canton, 98 43 7,1, " Warron, Cl 43 lit
firotuF.be, 79 30 11 •• bcotuvllle, *7 43 9
Warren, M 66 12)fpm Nsw- anton, 89 50 12* p m
Howard.vlUa, 91 89 3 “ C'lurubla, 90 6) S.5< “
Wannln.lrr, V» 83 i " P«"h-rtcn, HH» 65 4^
Hardwlduv e,109 70 bM" Jefferson, Ii>7 76 6ri
TyeRitrr, lOo 76 65* ** Cedar Point, l!« 89 S
Bet*.Creek 117 80 St* ** Mlrhaex’* P’y, i!6 #0 8kf “
Stap’-'a Mills, 169 9*1 lU, *4 Diver Mill*, 1£* 86 10,t(
Crcta’gRlvur, 1M 100 131i»ci Uanaklntown, 189 90 lljg
Lynrl burg. IM MO . “ l» ^, * pjf
U6MTE ft BKADBURBY’8 PIAflGS*
TTJE CALL the at’er.Uon of tie ctfjitns of Ilteh
vY coed, as d Virgin!*, to our Plan F.rt.es v IdcltriBKiMKi
we i:ave pi>‘ rd with Mr. Carul, tliat their '|U*iltlM,Wi-wrHJpt.
taevery respect, may be texted by the aide of the? t i? 4
famed Otlckorlug’a.
We warrr.r-.t all c.ur Plano*, an i ran ahow at Idfh and at neme
tom testlrnoula** aa any f*n,ery !r. the country All of which can
b» -'on »( Mr. Carnal's on Broad Street. Hd door frem *th
--
ALL THE PfiEJUL'MS.
PLOWS! PLOWS!! PLOWS!!!
aTAKEE'S PATENT SOUTHERN' PLOW
\\T Afl awarded k Patent by the Patent Com
> V cltil-nrr e.t WaeMngloc, on the 90th
■'IV of Aoynit, isd'), and -t the la'-e r»lrof -
et Vlr>ln:a Hta'e and Oevral tyi'eultnral -./.l
a riel!**, he'd tr Klri.no-d In October, wan ‘r., ; — j|
awa d< . * Preml ■ for belngth* beet ooc
horee p'. v», the bent (cohort: Plow, and the beet three-fcort*
• I ur horee Plow on evhlMCca, over »!' the mnst pepcar m ten
of Plow* In the State, and »u awarded the Silver Modal at the
Ta.r of th-. Mt-chanl's' luat-tute of ti e State, held at Richmond
e.t the eaoe time. Xbe i.\raet wl o dore bad 1'lewlny males a
bad crop; therefore, lend your order! and get the b-»t to be had.
P. H. ETARKF,
Ho. Cl, 3 doors above kit Charles Hotel,
in!* Richmond, va.
C1UEEKE,- W Boaee Goihen Cheese, per Steamer.
Wt WALLACE ROOT.
IJOVIU I 'tl XX FAHILT FLOi U; iMb
A eui-.'ly rail recolved and for tale by
BELTON A SFILLFR,
mhS Corner Wlh and Cary Street*.
oTfoTT BAMtr.KVIS.LE,
GS.VEPAL CilJStflSfciGflf dlLKf HANTS AID DSALKHS
in Itilb ilA«* uLallb,
and other MANURES,
m’A—Srn* OLOVEK BIND, Ae.
niniiT MLoiJH.
A' 9' bbli. e.iperler Family P!our
28 do ch-lce Rye do
I ai tore BUNT A 3 IMPS.
. • |jt, -rl I.N.—Ca*.l O.U. Solar I. rap Oil, Machine Oil,,Lin
V i »» -<l Oil, Lard Oil, Sperm Oil, Olive Oil, ar.d M hlte Grearr, for
»j|el,, JA<*. P DUVAL,
mb’s 129 cor. Mai:, and 10th Street*.
t) rrr t «a«.n - io roFPEE.
^i'J'/fu) d" 1 sinfjri do
lu av.-e ar. I ■ 'r sale i-y apS A. T, ?TOK** A 00,
vj - ’Cili: 1.4 LN for .li the direrent hranrhe* of Ornarental
»<* Print! y, Leather Work, Cray a and Penal! Drawing, foi
.• e whole**.* a J ruwtll, at tne Artist** Supply Storo
WR l.AT!! KR A 00.,

'i k lP!5 APPLES, In nice order, for «»’e by
If
186L FOR THE SPRING TRADE 1861
NXW EDITIONS 0/ BOCTliKRN 8CHC0L BOOK8.
A. MORRIS, Publisher
Hlelimourl, VirRiui*,
n Af •• rtere-l n-ih t»aul’.m f.-.r th* Joint | 'bllcsllbs ef the
... , d* rl-juthern "chool leviVi. ic whtert hesr cld
ivltr ?-.<■ dur'lv --f r.-.athern M-rc- ate and Teacher*,
r . be for tl • appro aching Sea* n.
1- garter-.f .-re el -r«, prepared l-y Sebi,- Butler, A. M..
of le al- It Ry, w-n. riling—
TH - Fi j r SCHOOL 5FADFR
lliirFOi-ND ?CU<*0I. HK-OfE.
1 *-r TMf-il> 00- 001. KICAlraR
IKK Y<if • ri*~' : ; I. L-lAIrsR.
T.tZ r.nn ?rflt • lKItor.w.
THBBIITH "CH -'OI RoADiR.
Theta readv. t lur. a>t all o'her*.
tu* works of col. r n. fmitr, op the Virginia mill
TART ISBTTTUTK.
F-mltb and Hake’i Aae:,e*ji ana trailitlcal Arltametle, for
A -.ad-.*0,1 at and H i.nrji.
Hmltb’s Algehrt—The fouGh rev*tid edition,with a Urge addltloi
of promieennus fxMrpiei. By S C-ntchfleld, adjunct Profeito'
of Mathematlo In the Virginia Military Institute.
flml:h’» Bkt’t Analytical Geometry* a ctw reviled edition,
adopted Io the t'retent state of mathematical Inti, ucdont In th*
Colleges of the United Ptalt s.
PROF. CHOZFT'fl WORKS.
We own a"-* publish: Of *el • Arithmetic; an AfMmll fcv
Colle»e* > .(1 flchbo't. By Oiaa th)* Or cet, Lt- Pr-r*' rn; of Jef
vraonOclif Lciaitna, prir. . *i ot u.e aio _oad A..idcmy, and
formerly .Jfn-e*» -r of Engineering at Weet Point On* vol l?ao.,
bonno. Price 87e. s
Iatrndn. tic3 tr Crc*.r’» Arithmetic, being Crit lesson* In Arith
metio for beylace ». Price 98c
The above bonhe con'mec.1 th*nse!vct to the atlentlon of teach
.rre; non i-ett«r. In tsrlr particular department, ara publish*.! Io
tl e connlry. m118
! L; .. in.* it At* - K • —The Oiery of Gears* Warble g
v ten from . »vJ to i»> , «r: • opra.nR or me are
Pnrr«m. * d Mi tour* through Now Loglufl, Long Itland and
the !< ii'.liern State*, tr jevber with hi* journal cl a tour to IhoOhlo
In t~A3.
Edited by Ilecai.D J Louring. Price |1.50,
Just published indf ; ttl* nt
RANDOLPH’S Book Store and Bindery.
1) t ti v. COGNAC BRANDY—Bottled by Cdolphe
Wolfe. F t eale by DOVK A 00.,
tpj V*ioIwuaU TJrtjrY**U
FALL T!! » DE.
BY recent arrival* I a;n In receipt of my Fall stock, tn which I
e»!l the attention of dealer*. Amenget my a».*ortraent will be
onnd— _
x.. rales Bordeaux Almond* 1300 hex** Layer Rnliini, aaiort
10 do Meraeille* do eJ rises
4o fls Ivlca <1* I860 hx# MR do
,V> bag* Welly do lt*Jl drums Figs
V- (In Pair. Nu*s HI cases fre*b Prun»l
25 do pengg Jo 60 drciu* Sultana Raiilna
8>) dc F iber** 25 bi* Sngared * I oada
80 do Welr.uta 85 ilo Ger"* Oi’-roa
V> bxs Macaroni 10 c 4e* Sordine*
10 e*sb* Currant# 60 <11 Muscat Wine
BriO bxs Firo Cracker* 25 frill Ds.c*
Sofl do Torped-.c* 85 C»*ea Ginger
100 ease* assorted Pickle* 20 Jo Br. Peash##.
50 do do Preserve#
ALSO
60.000 assorted CIGARS, at fmon »5 to *T0 per thousand.
ALSO
DOt RLE REFINED hTKAM CASDIE8.
Mr Fartnry is now complete, and by fee the iV-yest establish*
m. nt cr the iciud hvu'.h of Philadelphia, which enable* me W effer
to the trade of
VIBGINIA,
NORTH C4R.pI.IN A and
TKNNKS8VT,
As s!*o to the city grocer*, an artle'e of cUr trad* St. am RcSnrd
Crushed Sugar Ca dy, warranted tn stand in any climate, muc*
beiuw the North»n price f .r an a.’ltle cf like standard.
Chll and exn rine a; my Factory, No. SO Va street.
*•19 -in _iiOOis J. poiainci.
l'ASCEl A EJARKIfcO!*,
818 Id.if Snur,
Importers and Dealers in.
FINE LIQUORS, CIGAF.S AND GROCERIES,
HA YF (,n hand and oBtr for sale a Cue aasurtraent of Braadl.a,
such u
••Jamee Henuesry's,”11 YtDC k rowers Company,'*
‘'Otard, Dopey A Co.,” “Huvtt," Ao
The bet' brsods "/
Champ .gne. Pherry, Madeira,
Pert and Rhine Wines,
Gin, Whlaky, Jamaica Sum, Potter and Ale,
Also, s snlendld Msr.tment ef
Havana Cigars, rild JavaO-'ffse,
Reflued Sugar*, Teas, Ac, Ac. fell
NOTICE.
ON an rriter Monday rest, *Tth Inst, th» P**” "gWSBWBTi
Frr’ght Trslrs r t thla Company xn’l b»
ran three rime* a week a* via : Leave Rlehmoud'cr FrrJerick*
burg on M-nd»ys, Wednesday* and Friday*. Returning will I ave
Fredei’rk* inrg and arrived In Richmond uo Tuesdays, Thnrsday*
and 8»'ur.»7».
Frrig'it re.--Ived on Tuesdays, Thursdays a'd Saturdays until
i o'clock-, P. »4. S AML. RUTH, Supt. Trans.
OBl'-e u. F and P. ft R Company, I
Richmond, Kiy 81,1M1. f myll
C'b*NWh UhNl |5K FHKM'H BxIbACTI
for thn Handkerchief; l.nblr’s fco.p*, English Hobey, Brown
Windsor, snd o her cho’ce Toilet Boaps; Toilet Mirrors; Hair Pre
parations of all klr-ds; genuine Tortoise Shell Comb*; ivory, Horn
and India Robber Ccmbs; Ha r Brushes; Tooth, Nail and other
Brushes, la store, and haring all been bought for cash, trill be sold
cheap, at JOS. LATDLKY’S,
Family Medicine Store,
mhl Sign of ths Red Mortar, 5th and Mala Street#.
AUr.dHANT WATER, fresh from th# Springs, just
r calved and for sal# by
T-’-IWW PrnCBAriN A CO.. Thwfrlgu.
STORAOB WAIT I ELD.—The bulk of 5fb* barrels, at
reasonable rates, ROHFRT8 A MFLLON,
Comer Carv and lS-h ktreeC*.
LA PD, LABD.-to e lb*. Prime Lard, In store aal for
•ale by A. T. 8T<.KB» A 00.,
malO Cor. 13th and Cary St*.
RKAD B1SEHM! OBRAD VI«B~J8t of*
uses, very obeap, at KRr-EE A PARR'S Pottery,
aplT Corner of 11th and Carv .-tree**
ADANfANTINK CANDI*|tft,-SM half boseater able
apIB-lwDOT LOP, MONfUTRF A 00.
Dried applo, *>r *ai# by
tab!*_ARWWBAn
125 RSfWKS" ttfiaNHUEF
-mad
a EORGKE WJLRNERf V*4
Commission Merchant
*wr> inert roa rtz ama or
TOBACCO FLOCK, 9* AIM and AOimrKB* PR0DT70B generally
1«3 South Kruiw
Opposite Bal’lmore and OMo Kali Retd ItepM,
HA l/111(1 ORB.
REPKKrt BY PERKING OH,
Kan Bpol’* Harvey A Oo, Kiehmeud,
•• Alter * Lipscomb, da
• Rutland. Obat, A Oo., Baltimore,
.« Toalmia. Voo 1 tee A Co , Mobile,
Mlehl Warner, B*q., Praaldrat Mechanlo*’ Bank, Baltimore.
■»M— If__ __
inONU THE L.tUfcK AND BBALTIPIILu
lorimei.t of the varluox etyle* of Portraiture executed by G.
W VlNNld, »t h i Photogtaph and Fln« Art Gallery, 317 Main
Street Bl<:bm,nd, Ya., *uty be fonnd LlkeDeeeea of the following
we l known and d stingulelied gent,earn, all of which bearteetl
tony lo the .xperlen.-e and aXlU of the rarieae Artist* employed,
tad the well earned reputation of tlx Gallery :
ti-Gc v. Wire Hon. »lr. Orr, 8. 0.,
•• l ent Got. Jxckjon, Jao. R. Thompeon, Ixq^
LI > it. Got. Montague, B*». Hr. Bled,
Bon. Jaa Lyom, ksv.hr. Peterkln
•• j Carrie, Bev. Mr. Irancaa,
Judge ben ax, Be* Hr- Mlnegereda,
** Tyler, Bev. Mr. Laker,
“ Hopkins, *er. J. L- Burrow*,
CblG Rrur.r, Fa?., J. F. Howard*,
Gen Wm. Walker, Bev Mr. Seeley,
Cant. Jot. Myeri, Bev. Mr. Peteraofl,
Rev. Mr Jeter, Bt*. Mr. Kepler,
Rev. W. A Sola, Bev. Ur. Wi nter,
The late Vt, Mr. Dtbreil, The late Judge Boiler, 8. 0.,
The e.t Judge 0'.n:>V n. The late id gw A Poe,
R- x. Mr. Bote?, Be? Mr. Schrtjley,
Dup'dcute remits of a!! the rhowo tor sale, and every elylec.
PhetetTaph e»o< .tied from life or copic l from email pletnrce and
war art tod to pets*.__
a, j. oatach. bicut>. baylob,
itoeex Oo., Ya.
R. J. CAPROll & CO.,
Commission Merchants,
97 Bewlf’i U uurf,
BALTDfOBB.
X. J. Capren lx the crlire mentor o.' tit* flm. mh9®—
HHRV . HHM| T30IUI I. WlflflUl,
•fLou!saOo.,Vx, ef H»r.ov*r Co., Ya.
JOHASTO!! & WniTlilC,
Oroeer* and Ccnan*l*«G>n McrekoiiU,
Corner 41". and H.caJ r.tresU,
KronxoXD. Yi.,
Beep eoiGtontly on hard t w, 11 «e!ecl»dtlock of
GSOOXB1X8 UQUOttS, ho., Ac.,
Ja98 And ettoad lo theeatee of a — l te __
A <.«■«*'*> *. LEE,
FORWARDING AND COMMISSION MSRCIIANT,
A.VP t •» IX
PIASTER. SALT, LMI.fER. CO.U,, (u.
JN addillen lo my bore ruing burl. .,#, I would Inform my friends
*r.d ll.r t.c' !••, t int 1 h»»e a Lotubtr Yard cpgoilte my wire
h„ue, .a Srerl y on the York Kl»er R-ilroad, wl.eio _.»> be
•ten 1 a g»i.rrel a<< )rtmer.t of ! lrgtri* Lumber, Bnlnglea, *r. Hr.
f. <V r«-ri, »ill aitnd to lie sale cf Lumber oo try account.
Corrlgnutente »f I umlcr solicit-d, oo whiebUbcral advancer wlU
he made. a. 8. LKK.
I{;i,r>D CI TTIHG.
rr-Hif coderrlgsed haring retrored til shop next door to the
L OniCHBIAN HGTRL, Shock"* flip, kegs leave te inform
hi* easterners, and the Public generally, '.bV. be le now ritu
alerf so as !„ cxetuio an * -k (width he may be favored w th) in
tbs b> t workmanlike r..incur,and at theihorWH pee- It,le notice. If
you v..n’ Brand tor Vein.- • ,Flour,Gra'e bags,Machinery,or any
other ai ii-;*r you Bay n,c infictor*. send lo roar orderx, an-I we
1.-111 tciamruodate you ca ibe .one. leaeczatle terax, aud guaran
ies to give you entire
A lie, a Hoe lot ui slracdiuc llruulus, Ke» Ci«ke, Brass Letter*
Uf A. K. GKAKaM, Brand CntUr,
eiB Richmond, Va.
WaTT’S
CUFF Bli'ACE PLOUGHS.
Gt-o- Watt 6c Co ,
EETAloLISKED IT<T 1640.
('1 CORO*: IVilT l-ttltj obtained at differ eat limes four sep
T erete patent*, n hi: Cuff fciace Plows. Acknowledged l*
embrace the molt r-liable Ir provst.-enu eter made rn this lople
ment, Ihrrt cf which patent* have to run respectfully 111. 19 and
13 y*ar», and l aving berr awarded at the Is.te Mechanlce Fair. In
Richmond, a ee.rtif, ,1- nfrliver "edal. lor COBTIKL'ffD AfPFRl
0E1TY IN Pl.i-W’d, ,t! i hl.h.ii Pi emlua given.) and at the last
S it* Fair, f‘rer,ium on toe vjir.e, lo addiden to premium*
awarded at all the preceding Fllr* for years
With1!, two months p.rt b-his added other valuable Improve
sr.ente, and ? ? now !»•..> ell ..i vast of p,ow». warranted In every
r<- pectnperli all < i,ee.ll aod examine our large acd
varied blnct of Pl-.w#, Catting* end egOsultur*! Implements, aod
Kre.li and Prime Garden and Field Heed*, Ac., Ac., which we offer
for aale ou our ntual anor.a.'uodating te-ni.
atOKOX WATT A OO.,
del One 8ouare Pelow Exchange Hotel, Richmond, Va.
TUB Fiasr PHOK JI
CAKE SEATED C24IR MAffUFACTOEY AKD WASHROOMS
!Ynw. 211 nntJ 21^,..ih ttth Str«*t.
TfIK gieatett variety of styles su.table for Parlor*, Drcn- a
Ing room* or CLamborf. v<
ADo. rich {few Style* of Gilt Rroenticn Chairi, Ladle* J"®
Bcwfc* Beeker*, Camp Chair*, Ac., Philadelphia, Pa. " 1 •
lei*—iv l a wttUPL
At. .dOUG*, Ajcbi.
• Gory Street, near Columbian Hotel;
Offer* lor, for rash—
New Orleans Molae'e* la half tbl*
t-T.hi Muscovado and Porto Rico do and Byra,
H.fl'Ut faeiilj Roe Herrl”;* %ad M’.ogervt
tr. ? 11* Redi.ed Leaf Lard
Prime DiCvn [lam*. bhr ulion and bide*
Patent Sperm, Adcan'e and "allow Candle*
brnwu and Elack Tornertlne Poau*
Old Dominion Null, and bhoe Tack*
bait; Sup. Carb. Boda
Bice—Starch
Chewing acd Snoring Tobacco and)Cigar*
Outton and Heap Cord
Lamp Wick
N. 0. uni t-x. Coffee f .;yar
Mocha, Java. Lag andRIoCoCe*
Jaro'ly, r.nn and Hap. Dour
• Lor ion R.rter—Vinegar
broom*, bucket* and D-tcli'.hnr, and all klod* of
Pugara and " n*-* .tAc. *cil
I’LA.mti JIA( Iia.YA.h
AJO>
STEAM ENGINES,
maj>r nprm
-SOUTHERN SOIL111
THK
UNION 5JI5l PAfTCHI!IG CO.7IPA.NY
or
RICHMOND, VIRGIN [A,
Are roe ready to furnifh the celebrated
WOODWRITH
PLANING MACHINES,
IRT HIO'I )uire no other recommendation than their already
V1 eetai liahe.I rrpu'ail- r.,
AND ALSO
RTATTIfWARIT STEAM ETTGIXES,
Of flrem SAte iM ii ■ - Power, wbieh (Ary tri'f build eta i«*4
i .‘.v;. • •. r tl/<~ tl.ey cun tifvrnit'itJ iifuap .Yov<4>
rf" J; .f.J/l! t
~ «rM>. ■! vp;« nro kr.'jt ander tin personal kupervliloa of
j . i II. Li *iril, . e ,, i> rtnerly of Brooklyn, N. Y., who, at a
Mtr.ufaclur;.-, L. o«il ar.l widely known, and they are warranted
to sire »aU»factlou.
83fr~ OFFICE NO 231 MAIN RTBIJfT, _Ag|
•tli hmond, V*.
rV-Seni for DeecrlpslTe Pamphlet. coSS—If I
BT IETUNO niCIlINHS. Mi
BLOATS
CELEBRATED ELLIPTIC LOCK STITCH
SEWING MACHINES,
ank tow HascreoTCjuD bt rn
UNION MANUFACTURING CO.,
Ol' Richmond. Vii>cinia.
ANDA Rff TOR SALE AT i.TOBi
If«. ittl Slrefil I!
That* Machls a J 1 one Ms-ufa.’.ore, are warranted the beet
In use.
PLKABB
_('ML .N O : Y' dIINB THBW._no*_
H B1 fSInEB <3k WILSOII*!
SEWING MACHINES
CEIOOK the hlgheetPBXMITTM at MECHANICS' FAIR In KICK
A AfOND, I gGO.
ALL T1IS POPUIAR JJACiilN'IH OP TUB DAT IK OOUPt
TiTiON!
Uedic«d Prica*. _g£|
itt- »*•*' -Te"—?7W—830—fl'NJ
On TAB!.Eg, jt UCAvlNBT CASW adapted to ail purpose* of the
FAMILY or 1‘LAKTATICN,
The SotentiAc tn.trir.mti.yt
" TVt/ sat* no rival!”
py sztrv ft'n circulars, jfj
7 5.0 0 O HAVE BEE.1 SOLD!
Inatroctlons—Pr.m.
Nn rfcaiga forpa:klr.g nr shipping.
V> arrested ftf three j car*.
f» R. ORAIGR, Agent
?9T Main a're‘., 9' .mend: Tohtjos’i Hail, Konolk; ii)t Syca
more street, Pi.eracnrg
TSft'tA-r >(!!v. < t-TTON, Ac . ail ioweit price*. J»25
A. fc. 6 & CO.,
WHOLESALE GROrVRA,
Forwarding and Commission
MERCHANTS,
(oruer 15th and < ary Street*,
RIORMOJfD, VA.
a t. Bw>.-a, [j»26] * (,a‘L m. wnj-iiHSca.
HfiAli iin LTUMOS!
J1MES WOODIIOUSE & CO.,
H AVg'efently rerelee-1 fver.il pew and *iqs<s
!.c!j toned PIANOFORTE*, beautifully fialsh rtMjbB
ed. In ro»:*ood caaea
These fc.trumraU have all the reliable modern!! f J |»
Inproveitcnta- '.he Freneti guard action, over atrlnga, new scale,
and cnttw Iro., frame.
Tlie Mbaorll'era have heen engared In thli bn,1.nr*, for about
twnty •«»!•«. and In s:l th»'r experience, they have have never
soil anlndiffmcot Plans. They are offered at the manufacturers
price,ai.d ai e warranted In every reapvot
Old dano. taken tn p.rt payment
Planu tuned ft! repa'red
Ord ra froti the country falthfollv raeoiteo
jrn jamics WOODVGD9B400.,
rth.U Booksellers and tHxttonera.
It fa..: s Mljri'J JIAia J&Yfc-FOK COLOH
UNCI BLACK OB BaOIYV.—The best and cheapest In the
ootu. Price 50c. per box. For sale by
W. PETERffON A CO., Druggtata,
fc7_ _ 155 Main atreat
Ti© Annual Law of Virginia
JHAVO’S GUDK TO 91 AUISTBATK*.
A NEW EDITION.
Jus< Pnhlkhed.
K Snide to Magistrates with practical forms, far the Discharge
ofthelr duties out of Court to which are added precedents, for the
uc of Pro a ecutori. Bier fi, Corooen, Oaitablxa, larhcatsrs,
fleck*, Ac.; Second Edition, In which the laws are brought down
0 the pn'srat time, with notes, by Joteph Mayo, Counsellor at
law and Mayor - f Richmond, price $4, mailed free of postage .on
■ecelpt of the amount
IK PRDR8.
A new edition of Tate's Analytical Digested Index of the Vlrjl
■la Report* from Barradall to the present time, 18 b Grsttan. ln
taelutlvo, Including alto tlie Deelxloni of the Special Court of Ap
ical*, by Alexander H. Banda, Kaq , tuhor of the History uf a Suit
n Beulty. The New Acr.ericun Porm Book and Editor of the
QuaKeriy Law Review.
tjbora of the firmer edition has been thoroughly revised
Introduction of many new title* re-arranged, greatly sa
nd improved and will commend llsetf to the liberal patren
* Profession. It will bs found a complete and accural*
all the Virginia Reports
insssiD sTocx ov law sooi- poser a stl r os a in
rgeat end most complete rtock of Law Books to Re fennd
ruth, at the lowlot raw*, to which we would beg tb* at
if tbs Legal Profession. A. MORRIS,
Publisher and Bookseller.
LXMM LOfkfa CLO • 111, —Rupee and Extra Bop*
icned Rhlruags. of our own Importation. For sale by th
ea*f. by_KkNT. PAINE A CO
l> It. IT A "LI LV, AN- 80,000 Ibe.BrimeOokb'try Cued
sea. Li elore and tor sale by A. T. It TO a Eg A CO ,
Oor. 15th and Carr 81*,
fLT
an dMrfik^ j
—t JP
h ‘.w»#« '. V i. 1
8 I
... ■■•••■• ■ t i
fc/tv- ■ - ■• - ", • •/ . •"’1 I
: | J
*n*i"Maw iiL). u NMViW’tY^t. 'a I
ffULllOTT A I BOTH KK, Proprietor* ef t* , ah,,*, WC*<| I,
X are tow be,.ding PORTAL1 a WF"
proved eotetrorl'.nn, "f all rleea, from »‘I (o forty c.r« . .wi I i
taltahla for (jlri-oxr Tew Mtlie, Thre '.jMat1 e», _>id i », A
parpoere, which they Seller ihec.*e’,r»« en fc,.y irt|» J
verier to ar,y i M-,
They will alio far'.^h BTATICNARY 61 * Ail XKLIHr* f
lea Moree to toy re,|eire<l power. |
CiltibUH SAW MILLS, of tha not tppoved .•,*•.-r-etc, J
Bad of etrljurtee. i
PTb'P* end Y/iirriA fa: WATTS W08T.J, PC J iATI 1 i»lv T
JtU.IA, end IRON* for MILL* of * I V . 1
RA1LROA.; U ... j
TOBAOOO nr:'*KH, H,AT . « i u-1, atd '.::rrtl I
0 ratca'teluri'f To* *ero,l •• ■ rwrk-r — T. r-Jif, ,A' «- 1
ROW CASTINGS end VR- v :. ' »• ■ • I
fiS PHILIP RAHMf Ha |
lililrfi M A f W | ff £ WOp, I' 1
f«*T. beJitKei Hi* ,-.v lta« w'i, * I
Bionjican, ya. I
BUlll'l' At. :i 2 Uf.K OP f
TarlnhUahdkUttoaery 6YA1M tM.r , -| - / rv.n'red [-WIT, 1
with either LccoiuoUf*, Ha* n Cylinder Toil ere ’ I
STfiAK MILLS, CIBiTUE SAVt ILi> . ,y ) „'r y , 1
T10AtIAWSnrLV,OKJP1 MII.U, Oh,'|r.,:..j jjacJINIC I l*1
■r w, e, i on and rcarmac yj. e. //. J
TOBACCO FACTORY FIXTCltr.S I
o# rtisy rtneCftr?i70P, i
eied all tied-, of 1
VAsrinoa u> a. on ms/. •& ■
The l*t*erlbe- wee ewrriad by tr.e U. S Aeri. I.«tl *- riety ?
he.d to Bichtsind, Vp, October, ".•*% the (ift . I
JVKU.Vt. R-iri’ OuROttlr Ox Lew t -iv,. ;>(K, !
/tee f'-rm ***. \
Hoaa*nn,bs prr.T.lr*ioBf M Governor T'-ojyt WUe, Mfie-j
Waiw*'k A Pv ViAi-le, i.Hiciop, Venecre i ... r.*.d • .. c.« ■*
eb*w A Co. fr ly
a. t MOWN a. a am. o a.
DICKCYSOS. mu, 2k CO„ |.
AUCTIONEER H E
AT their eld streets, i|
canUed* fo r.e;l hFGRf'^b, eath f.abh.dy f d p;' ,
p raeaa I
I
IlfctTOIt I>YVIS An<’tte>i;«>< r, |
PBASretr STUNT, RICMWON.t, T.l , ll
HnUfLAVU, i 11
.heir S.»ee» to hi«, m.'.) :r<t araoroj of ^’att.e eg t’.e ■ .;
market price*.
r ; . v i | :
(or a v. wisuvos a da.,)
COYJ Yf I*MO* YSCfCh IIA YT,
Will give Ma pereori) el.f.liao w . • e ee » el
Cont# W heat. Toba<*co, Oats,
Or aoy o’.hrr Ueentry TTodtife tr.!-.. i«.: • ] * art. * i
OBI IT lit ifUiier & WlueioB'i US .itln htr.tl, '
_rob Ir—tf klCUtlONI), VA.
tAttr.YH'r Hen", r.:i:zi~ ^ \
Bf*.PLb. MEl'o^ { ^ ^
BELVINT Sc ATKINSON', !
GOVRttNOR oir.ePT, j
!.';cav. *:>, Vi. j
Cl RATKTUf, for a lo-.g eenf. rred p .t- - .. I, e '.de-elr'ed 3
7 have Ih'pl.Mi re i. reaevr il el tl ’I. •►. • .- j j
to Inelt* puoliu ellciiilon U the I* ye ri . * fit-'-. It I ■ 1
oa bend, and W which 0.07 are cocaitUiy rca' -g i-idl. :j, ,;f *
their own i:.e; t't.-tore.
j Ani.t.it stTGAjrv CHAi'.Kr.r HKra i
Of Raeeweed, Meli'gene, Walno1, f *.k. and eerloae e-y'es. The 1
fnrnlehlag t.f torr.r cl Ihoir Parlr r d. :s e.-r.'jotbe er.-o.iVd, ee, e-d
ally thoie of the l cat Prer.ch ai,J Kr.gllih Lrocetet.e »..e«, oi la*
ricbeat hate nnd flneet ttxinre.
riiA/SJi
I.iiec raihlnced A ,.U fill A I Uri r f --
ity> of fne Chair /&. r ar'or, halls. A.-. Cane 0< at, Rush bittern,
and Windsor vaati, fie* plain toite but.
itr.LKi
Hair and 8hn'h, and 0'ttcin k.'attrsts.., fs.tSsr Re t# Bo’ster*
and Pillows, on hand and made So w,ti- *» rev \t : ■ •».
iar7 to farnali, from the nest splendid r ant1’ t .iht piques'. t
ta.s home.
rhljEB TJ KJSO.
T..#y are also prepared to fn.sUh at snort nntlrs. try kind of
Bar'*! Cue. tlti.rr word or r.t«-ailc, v/h .1' s«iu>tr pi-iTs
rlothea, andto attend to the Unotrtaalcg In all la Ip,.. 1
w''h promptness and dutpsU'b ii,.s Cm
Ml tPh, US LBn rtNlI H«Kv
just i ecc.nd, H".s'r K . ji . »r a ryi
tnd superior let tf Stock I have V :
ron mute's, railroad pw-pr-sos, st.-.rt and plantation u ». > si
thlch I will sell, eyahauge, break aod S.ll7.r !: i! - . be
y, os ruj bjusI rssoto.. Urt.tt, at Haris A hat- l e t,
Is //ociiu/.'e (id atond
talk—If ISTO vr.< I.R fl
N. 3. I hall's e In receipt of fresh Stock, direct frtu H. e'-sy,
vr-p month. Enquire as above. F. Vt.
• t L sa E1 s
rC;,-;’•,m< r- .raMrCIilIlvd Xr*«
net AND ecxcusfwwi
Ml SAFES,
ieenrf1 with LtUl.-e -'Ittruc
t~. ycA-v-T-v-Ao-t roml’lanito;, s’<s •• . r*
i Proof Loe- e. *'f. ,.s
c. J. -rf.Trv .Fco,
Agev.t. RI.I cod.
J»1J__ _
k. f. wtLUSMA p v. o. r tans. I. y. reran*
WILLIAMS, PKTn NjK A CO.,
Bankers tim11 Vole:-- in Money.
Je4 .■»!.* IN X r R2KT,
RICHMOND, Yd.,
Opposite FJ.nnit of Vir’.-»Mr,
BUT and i 1 ! . ’ un, ItoltCb) i Rs ••• •
Ponds. Negotiate L-iats p;.-f' »ip Cotir • ■, •. , • ,.
olple dues and Towrj tr. Us CnitedSUica, on o t bic»*. far.’, *
tarns.
TAKDY & WILLIAMS,
WHOLESALE ‘•BOfEBS AM) ro1!.M!?MJFS V RCCATT8,
CORNER CARY * YD I’.TI RlRkre*
51 .’t I A
1 RF now receiving the t ill bet v • cl trroeerirt, to which Its
s3l attention of Caahard prompt dealer* arereqneetwd. nr k
they ar* .'bvosed to sell at the lowest rniriet rate*. Ttry c.,w
tar# In Itorc
Ii.ihhd. prime P.-rta R'.eo tnd CnhaRaptrs
S>s. b'el; A V -*C.Crashed,rowdi-red,Granultted aid
Cat Le»t nUx»rs
ft*' boxes loaf ?uytr*
100 bU*. N 0 , F.m fl'eo and Ubj orndo M'.itrsee
£h In*. Sng|!»*i t'land t'cl.#.'#
190 bhis Oreherrhani*’.'# ?) r ap
ICO’ h»g» print Kic C’ffe
Sim b»/« Old Government Java do. (very superior)
■Ono keys Old Dominion Nails
16*h> sides Foie feather, good and good damaged
IOC pegs. Gr.en apd B.-.06 !■ m, tone eery chsloe
KOO borer AJnmenVlua and Tsulow Candle*
ISO boxes Soap
IViO lbs. Oottcu Yarns
loon reams wrapping, Utter and Oap Faper
100 ken Lee’ fk>da
SCd) basts Window Gits*
100 boxes Axes
_too dos. Pr.ikcCg, eu?0
TliJ FOIL AVD r.KTAIJrfAP MA-Tl FACTOliy,
No. 28. Crosby Mreet, N. V.,
JOaiU.CSOOKKA CO.,
Ere maocfaetorln; node? their Falebt
ROLLED TIN FOIL,
PLAIN, PKIIITEO oh ETIKOhM’D,
•ditabli foe WRAPPING
FI1K CUT AND CAVSKIMH JotfACfOS, CHERnE,
XPICtX, Ac.
Itlxe Beaten Foil, all slsw, eorss.,,. 11 sa:u. japr aadstssscry
to the Imported article.
Metalic Caps,
IMYALTlAllfE for sealing Betties, contain; Wlue, or other B jilSs,
Jaas, Ac., stamped with any ne.ms or dealgn reoo'ted.
ALSO,
"***•*• r.piw, nnurt, I V pt! *«U I.t-.RSH »ir\B ». SOZJ— 1/
aw I* I* I V A T E PA9II.IFK AIM) OTIIE'K
A wishing a choice article of Sherry. Madera, Pert. Prene
brandy, Arrack. J,ro!a<-* Rntn Sect-h, Tri.ih, and Ki, »'f ».
ind a fall assort-usm ef the he»t brand!('ham' »»- e ar flr 1 t» rn,
it the lowest price In quantities le suit, at C- ah in nd Win#
•tore. DUDLEY A CO,
del!) *4 Main it.
WOOS* \>l> * I71RI K.
HAVING a W .od and Lumber Yard, os the bn* of the Y -k
&1t>r Railroad, oppos tr my Warehouse. I h.»e itkdear
••ngenrut-! for a cc.r »i.-M ruyylr r( Oak ar*1 fire Word, i.i.urk
sill he ar Ivrrel to 'ar'ITr,. at the veiy I « est n.rk f pt . c
Bull lor* will a!*o find a good, moriauiitef t; • beat Virginia
Lumber, which wlil le sold on eccoinrjodating ten s.
f»41__ __ AS LEE.
« hb t rLAbi 4>«rVf S. 1 <M» bquare Oedar Ft,:*,
“ all heart, suitable for fancy fences, fur ».«ie by
fejl A B ' rV
oTa AMD NOSEi.t V INFS
The andoralgDOd woaiit ca)i the attentive of the pablto b‘> a
arge’ot of Bock and M-,«|le WINl J. l.i . ,,r. and e-««», wi'ck
be has (U’l now r etired d .wet from tiermsav. A -org li-»*
W lues are seme of 'he very Curat the' are pictured on the Rhine,
sod superior to anything ever .cutover to this canrtrv
For sale by O. CilANZ,
JsM Ns. 2 Exchange lili r
»A*H. HPTltf5* A7D DUOK
Manuthftorv
CORNER 7tii AND MAIN .STRAIN. RICHMOND, VA.
MERCER .v HILIa
ARC prepared to supply, at tie si ode,! not e., » e-e -crif
tlon of work in their Mne Op aiib the irc« *i.,.n>ve4
cacMnery and the beet quality of ctUria's, they erJl »-r aal
ikeli work to be of the beet order.
Pe-soas who are e'‘Jierbuilding or repairing, are respectfully In
vited to five nr a call.
rig* Order, from tea country wl I receive prompt a".i-n ‘.on.
e pure' vie Glaje at factory prices, and are enabled to fernlv*
Saab glaisd at the lowest rates,
a-Ak-fr _ KERCTR A !TIU .
FfiK EIQl'OHK,
WF have la (ter*. Imported direct from francs, by lhe“Lon*
Star,"
luO case* dr. Claret Wine
60 baskets Chair pagi-ie Win*
S eases flu* French Brand*
besides a large lot of very superior old Wine* and Brandies, ea
questionable as W age and purity, having been bought U bond.—
Also. London Porter, Scotch Ale, Irish and Ber t. 1 Whisky, OH
Jamaica Rum, Ae. Oar stock of Virdnla Rye Ythirk* compri.es
oast of *h* b.ckt brands, a part of which is very otd and sop- or,
all of which w* wtU sell at a t'-a'l advance, i • per
eha-er*. JOHNSON, FOCNOFK A OTEY.
»' 1*1* Wo. 1* Pearl Street. Richmond. V.
SPRING GOODS!!
71 ARC II ING1.
KENT. PAINE «fc CO.,
IMPORTERS AM) WHOLESALE DEALERS JS
Foreitm and Domostif
DRY ROODS.
pro. 163 and ICS Slain »lrc«t,RI<bmond,
wf K are receiving aaj have now la Store, a large an- dcs.ra
If bl# stock of
FRK?H SPRING GOODS,
Oonris'lng of the usual variety, and embracing every dsfdrabls
Itvl* of Foreign and l>#r,*.tic (Vv.ds, which we are prtpared Pe
offer to our cuatvincrs, upon the m. el fasorsbl* term*.
W# shall, in consequence of the disturbed condition ef Cemmer
dal matters e nflne our sales W Ca*n aso s»a“,'T 111 »tN
■as, roa neoria>Li riru, and to seen, gttaOtJueeirtcu win b*
affersd.
Our stock will be kept up, dortngtbe seaso-i. aed r.-S be tur
passed in variety and extent, by any boas*'.nth* Swabbers Svatss
OLOTHTNG DEPARTMENT,
W* are prepared to eahibll a large, Esihtcaab!*. ard FresR
Stock, cf our own manafactare, and gotten «p exptsssiy tot our
owa IraAa. BM)lr)( mpfmNGB ANDSNIRTINGB.
WB k* »«14 at mm prioas fog oasa tn banka*!* fcnA*.
|BBrar4ai**r***l«u*4| mBvOI rwoslvemtprompt and r»
•gr**' -- * pn,fiMiRj

xml | txt