OCR Interpretation


Daily Richmond Whig. [volume] (Richmond, Va.) 1865-1869, February 09, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Virginia; Richmond, VA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84024660/1866-02-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
:
RICHMOND WHIG.
DAILY AND HKM! WKKKLY.
WUIO BVILBIKli, COUUMI»TI>m« AND FRANK
I.IN KT RRKTS.
T K K MM:
|>« IUT—Om Wr.. *!•> mm
•• Six ‘du’ lu. .. 4 •*'
" MU<- J4"Ulb ..... I >» j
Pi.Ml-W KKiil.Y—* *!■•’ V.> r. . fi «*
•• •• Six X 'lillM. . __ ... S IP* 1
A I* YKKTlsr. MEN Is -Sr. yxTv iio Co t • pui s.|u« ■ j
Of Kirill III: "1, f *1 Math wf ilio Al-4 1 a •* *41'Ml O'*11., Willi
4 IlSlUl JurulMl .It .iM'Ailuual lullt«l
PROKKSiilONAL UAKDS.
L' K. V A K U A U,
ATTOUN K \ AT LAW,
Will alt* til I be (VuriM of Am* li.«, hittf K*lwiri), Not
Ibtf4jr« CiimWiUibI *nJ I'owK.it <n Pi.iwul u tli^u
ll *h 1‘lVl‘lA III lll« r >UcAtl.*l| ut * UlllAP.
A*Ur« t -J*;U>r»«iU«tv Au** ln. uu»‘2- tfia
c. • HHMiTiiLD, I J «»
i 1 KLSWoLD S UkfSWOlJi,
\ Y
AMOKNKYS AN l» COUXmKI.LUILS A I LAW,
HK-akiiND, Vlt 'IXIi,
ll iv** r<*MMfY»l tki*lr illf.-»*» Ibi* bttl wtr***!, h *iw*»u
L*. IaIH 4ii I fiuUfe *fr*** t-* l*i win-* *u »ll tin- * < i
tbe City 4*1 t:u'tlMi <a**i aImJ I*'**.*iw **i HviUIW»* *lid II ID
44.1 tbc intuit < t.uiU « l \ 4»*i Kiuh uiaJ
q«4. i.u. od* — 6uj
1.S BAKKSIIALK, Jk.,
i.
ATfUKHI AT LAW
u 41 tm wViT ▼ a
CuUUI'S- lUiif^x 41a4 Piltnylfuuia. *uJ tbe ClKtll
Court* lif l.'iMtlkll 444*1 ill*. M’p-V Ij
g \ W. RICH ARHSON,
\ I.
ATT-'K.TK» A.fU m'»SEI"K AT LiW.
Ha- rtu.iHMl III* proff**iMp-*l |i.r»nil4 Hm will pr»c*
(Ice In lb- Court wl i‘uKili.t.i*D. and »i.-n lb-,*ibi.r
Court* ».4 ru-otablub. d, in »il ibo*o «l Ibc city m*
Uklnuiit. trh.-lh-t Stun- >.r l.-lfnl. and hi lb.- c Ml
II,.- coiiiii. ..I Ht*nrkni l U..»i«r Will i*k fv. -
in a it) Pi-tricl ('own of 4|.p*»N, wlin. Ik.< inJui
uriili utfoi«4 4i-lUMkixm . all. ud lo lb■> mv.-iujaliu
of lillci ..li I **nil.-cli..n mI •'I inn- ui i*vi■ i v .1 -. npi ion
in>l «ivi .p.-ciul i*llMbii..b tu<u x. iw Ihu Sdpr.'iu* *'mu*I
ol »pp. il. .il S Ir^lni i Wh. n n .1 ut CmoiI I. m iv l o
I,.uni at :.prin Farm. on ili>* Mr »dow Unjf* It.-vt,
on. half mil. fr.rtw ihc city Addrc-* Kichunn i. \ • .
Box i.b* xuli-lj
4* M». P. WOOTTON,
ATTOit.NtS AT LAW, AND S.lTAKt PUoUC
Fur Riuhnnnd an I Hanrlco county,
COLLECTOR OF CLAIMS,
Off-rs bla prof. s.|.,n*l r.trxitoc lo Ibo po .plo ccnorally
at Iiouim ami »l>n.nl.
or#lc»— llnin iIriiI, b.lar.u b«v«ulh u.J Eipbtli,
11 xt door lu l*r llarn*mu’i. 1*ic; Slum. jy~*“1y
\ > • \ ! htllllY AT L\w
H'lfAKIMVIUK, Amum I Cmxti, Vi.
Atti-ul* III# r«nitl * iu Ili« c>««Uoi o( Kui k uii; U t iu, i
Xi I.mm w**i Aiitpui.uic, .UhI p-t > i *{»• cnl all* oil* ul !
cou-citii^ nut m» uiiitg cUiiii' in lL«*nv Ci>iUii» 'a. atiil •
IK c-iuU) of FlKiAUbAaiitl illy of LyucktiU(i
Knfvr l " Diio luraol, Eliivli A ^ra|»iinUr4 of
th- Wlilt »•*>*?- iy
(1 KO. C. CAHKLIi.
jr
ATTORNEY AT LAW.
Will |»r«i tKv iu all l!u» «'••»»•1** of PltlnyIt.tui.i, H »lifo.
mil Homy fiuualiuM, mJ th«> i'iw»U ati«l Mu'liUt,'
Ton it of hanvlll-.
aIt-hh l> tuviii-, V* a»i*^ ty
J|KNKY HUUNAI.L,
ATTmKNKY AT LAW AND N*iTAKY PUKI.fl*
S|m cinl *tt*ntloi» *iv«o »•» yao. in* .*».! KxjmbI
BaUum if Tui«*n
11Bier «•• livViiillor HtlfMl, BVwI tat- kXAiUlOir iiivt
Ii>^ •>)
J_J KNKi ii. CANNON,
1 attorney at law,
in til th** Courts of ihu ettv of tM.-hni* u*l mJ
(* mily of Mean*-..
tty* in tb« l.*<» HiiILIiik. «»t -ly
| AML.', li. PAN Nil.!., *
attorney at law,
PITTOt l.t ...VIA «;o0»tt, VA
WiII «ttsuJ to »ny Lu-in-s* In llio tin - of Lis |.r*.f.->
•t**u, iu PiHiyktsi i vu.l iJi.w* ut cotulU* I’ nitrutur
ultouli ia uiv.o lo lh** i!»tl«li.ii **f CKiiuv vn*l i»roiu|*4
f. ullllMr* IAuA -
l'..st nut.*»—« tu.ll LoVol Fitts tlvonk. county, Va
l***t*’.£T- ' IU
JOHN A. com:,
ATTORNEY Af LUV AM* M'TikY PUBLIC,
(I* Htv.tr>, V A.,
Will piacIM* la *11 iho four*, ot Ki.hu>* n.l rilv sa.l
th-. couuii*** of Itoarieo *u4 li*a..v.r
fim* | iu Li* ltu*t.l»Br* Ki.iuLUu -Ir*'**! —l'
j AW NOTICF.
J JAMES »• LEA SANTS,
ATTORNEY At' LAW AM* C**AIMI Wlo.VKK IN
f'IIA.1 ERY.
F**r iho I t*.oil a***! Mu**i****o* Courts * f th*t iU)F ol
l.i*Ui*r>■ ti*l n**l * - tin*. A art * t ll.'iiii***
..1.1*,. iii th*' Lit* BuiLlin li**■ t*i». *.»• I. V
fiA.tl.. - Ill nil lh.''C**aii *i Kichu* i. LnuJ C**ll.*el
CUtuAs iu Iho .vy>'l*iU»K coBWi's > O
aot.tr vHV. VA A* B lt»tl»HIO>
|\H,|i X CABKlNCiON,
attorneys at law.
Will ytKliro IU nil lh** i'**ur|s of ill** city of Kl. LuiunJ
OiMro *.U iloV.-i D-r 'll* I I*. *r Hr . i.l sir *. I | i*tl—1*
| 1KOFKSSION \l. NOI'll I .
w*>*'l> IMUI.PIN «U.I .. li**1' 1.1*1 N. Jh . will *1
t* u*t a. I'.rtn. rs ,|| th t'orliIs **f Charlotte >n*l M il
liuLur< muuir**s
W«*«>0 C**H|.t*IN .till nil* n.I vis*. tb« Courts *,1 tt.ll
fux manly uu.| tho Su|*r**iao Cuait of Ayy* .1* *i Rich
■bbJ
Wool* t'* i r i*l». Jt., I \V*K*B Hot IMS,
H**..ltou, Va. I Tslcoit l* A*,
ocf.* -if | Ch.ll.4U ca.
| >fc.YCllV li. fiUATTAN,
A T T «• R N k Y AT LAW.
r *l!tco ou oust ulo of fw.iili, ot th** oiut of ' T l»il o l |
•treof, Mar Iho iLiteruor » it -us.- *»|*?A l>
ALII B. I**.LWAI. BAB.BL T. B.tLf « U lot *1' »' UlTK
nol.l.vitw, BAY1.Y *Y WIIITK, VI
T«»I(NEY» AT LAW, Hi. hi....ml \ i . |.i ul»r-»u j
Mil lh- r. uil >4 thrt rltv .*1 Kii'l.fH u«i nt*! »!•• a* an
|*.A4» ul H«UiX s thkwV*!, I 41*4h»a', • 2»•«*» Il 1 • H I Mltst
L..uba. 5>JLXH hi. T. l:\vu,
oAmiill l »«bll»*
• NANT\l.l wniThU "«• > II a nwi -
C" U Ot T . V»
oi(o iu law I'ttilJlntf, Ki« !»»•• «•! o«*iJ7 I*
rnWlAU.1 lorKIP. 1 »
««th« Uto aitu of Ma*f»il*JiJ .% Robert
l>OBKRIS k KOBINSON.
1TTOIRIT9 4 T L 4 W ,
Hide- No 74 M»ia >ltcd,
Ri< UMt>ND, TIRUKSIA.,
Will alt- n 1 to legal bnslu. • * mlru-t. .1 to th-ta lb
Virginia aud Washington 1* C iu-.’l It
rptlOMAS t- UOODK,
1TT0II IT 4 T LAW,
lomiril, MKCKLRXBPRU CuCSTR. VA
COURTS MoshUnburg, Lon-ubor,a*snJ tiiuu »UV
1*1176 l v |
\yM. W. HENRY,
ATTORNEY AT LAW,
CUU4TTI con nr moths, t*.,
(Ilends tho 4'onVta of Charlotte. Prince F..tw,rJ in I !
H.nl.r 1»
■BENJAMIN W.HNNKY,
ATTORN K Y AT LA W,
Rl« UM-'NP, VA.
Cocnra— Ktchniwiid, Am. IU, Powhatan and I'hester
•«id
i-nice on Frauhlin, between th-Teuih and Kigutb
etreels Address H \ J7-, n ... II Hut
t. n. Mom trraa T a ii-ikcmhU.'i I
Ipti-MT/.KI- A LoOCKKRMAN,
ATTORHBTS AT LAW,
RICHMOND, V*..
Will gire *p.cial alteutiou to nil kind* r-f legal busi
ness PrarUce iu the Court* of Henrico and city of
Rickhioial.
i-n&ce. Main street, third door abs-ve Sp-.lsW—<sl
Motel- nnyt -I;
| M. DAVIDSON,
ATTORN SY AT LAW,
Ko *>:*no.*D*i.ar 8t.NRW oKl.SANS
MttFtttt TO
Walter 0 Robiuton, Pr,-.»d*nl of lb* McrbAulcsAud
Tr*J®r*' Buitk, N<*w nritun* . Tho*. A Adaiu*, Kr*^i
d#nl Cre»*e**ut Mutual lutur.tncef'«»Mi»uit.v, Ji*w t>rl<MU»* .
Alfred H*nn, Pr^id-nl Unlou Bunk. 3*w «*!****.
Chari** Brf*s». Pr*»**4l-ui Loumian* Mutual lunurftuc*
Coiu|b«nT. Ji*w OrleuuN ; Mon .luo. A J. Cr**j*w*li,
W*khiagtot, 0. C. ; 1*1 l> I’hrUiuii, AUorn*y at law.
Lynchburg, V*. _ _ uot^ Ij
ISAAC R. WATKINS,
ATTOttNRY AT LAW,
CnAM-orm Cocar Hocan,
Vlrflnla.
Cower* —Charlotte, Prince Bdward aud Lunenburg
duels Sm _
DR. JOHN MAHON Y,
8PROBOX DRXT18T,
(Tor many year* associated with Dr. John 0. Wayl,)
would respectful IT inform hi* old patron*, and all
other* who may need hi* »*TTlee», th»t in conse
quence of the destruction of his odee by the great
(re, he has opened an mice at hie residence on Fourth
street, between Broad and Marshall, where he can be
found at all hoars. Artilcial Teeth inserted ou gold,
■tlrer and ralcanlta The highest price paid for old 1
0«ld Plate myJO—dly 1
l\
PROFESSIONAL CARDS.
jjrmr a. wish. s«.
Will pmelli.. law In fb« OtfLi of KV-bax nd »n«l lli'i**
rlt» <nn»rally. and In criminal ea.lv. In ib» I'onrta nl
..Jh.-I Milan »|«1 «*>« ml on cntnii nl. nbuu »pc.iaily
«Mi|»toV4i He r*u Hi f»uitJ at Jho .-il.* «•!
Banner * Wi*v, ia th.- lair RUniaoad, »»r at
th U»*a»e «*! Nii Pultliiu, In N' rtikuiJbi
i *».**•» **.ni . _ __ _____
I HAVE KCSlrMF.l> TUK I KAI i’U K OF
I MV PlMFiSSHW. out Jill aim.d U •Joy b«-dn«M
iont.|.*4 lo aiv vnin, »i» aoy >«l ib> *••••*■ cf Rvcvad.
Clioliul ..»«!>.I. bolJ.n in ‘El' ««» "»« «*•
t. -mb ..I* i, nwJi lo U.,b l-M.lablo.
,.mS: llu Ji*'EPU MVV>>
r'HFIOKKK'K N. MJCMIMi,
A T T « R N B V AT I.AW,
liviK Uiun Povni ii..i>*a,
VIRGINIA. nomiy
| ^K. AUKKI) UK.IIL^,
ili iflNii .U4M IS A» vo*l*A>CC VTIIH
THK SYsYKU op MKMCillK,
ili<ti«iiuin«hl to I Uo ru< ruI «riil i on a 40 l«l* practice a*
10 r* t>*f re. mftc.; iunI u it »«•> «.u tb** Funili id*' »*l
NrtOI nlA.et, MK*» *ImI <|iki| 4t"VM a • lltr-r Mi PoUltl* -I I rot
*** ¥ !• ►. Ilni k » VI •: mo* lii. 1*1 s to |o . Noon fr* i« '--to
I ; i v.*1.11*^ ffnia 7 to '» fvhb til*
| ^K. W. W. I'AKkKK
Mis mtAUMRU Tit
PKMTII'I OF MKDHTffK A.NP SBKGRRT
Oipi- a: 4’orn«y of Hr.««l »«J Rlna.mlh <U«I», op
11 -II. l ltT II.II «St *V
UK. K. T. C'Ol.F.M A N,
otvi* i, LUiOkS how, Kmanki-im SmtfT,
Thud l»>* Mr above 5cvouJ -trot.
UiiiJ Jai
nKNTAL CARD.
Df It N fill WON
Mv resumed the practice . f I>EN NSTKY, *nd ni'ty be
ft »iu I il hi tHli.1, vi|* Muili *»lu*.it, i<pp.r«Ue th*
loii tl**a«e dor‘8 bin
| y K N T A L NOTll'i.
Jull> ti. WaVT. l»pi*i»'t, btiBi; iocotrr• d hi*»
irtlih. In-, r* .uni* d tin piadieu ..I 1>L.V fISfKY u*
K.ohi.i ii l ind rAi|kRtfuilv . if. r« hi-* *ei vices l«* hi"
Id tu. nB .iitd patient*, aud all others h ho uiij no«i«l
hr IB.
t'lNc.* and ^MrHCf1 s.-ttth 'Hie nl Gmre, between
vowili tad hi.hth kUoots, where h * u*sv be fuu.i ut
■ i \ *
hi;, t I1ABUSS > Mil l 3
il* r«. .ui.iod ihr pi active • ! Iii.s pruiot-Hiou lutbo
my of Richmond Ofllce. i‘ vc »♦ I it h, botw.-on Broad hiiI
livinhaU 'IroeU. oct4—ly
pm: usDfcusuiNhii is pkepauku tu
I furnikh DKSlihN.'i si KOIKH ATloK.S, bfclAlL
L*K v WI t •* K»»u BUILM.Xu ol every tle»cripiiun, uud
u any ilvU ol architect a re that m a hrlieviroil. order*
Votu :*u> pail of the l aittsi Mate* will r*coitfe prompt
ittcutioii, v* iih u*od« iate chari;. a.
WALTER 8 WEST,
Pi or I ten I Architect,
Burner of Fourth and Broad *ir.**>ti», kuhiuo&d.
auHl dm
Metals am»minrraus. PunuMiwfah.
iuk information r.-n|..<liu. II..' MINKliAL WE ALTH
iF I'll l. ST.ATL, nn ..Liuiu full pjrik-iilarj Ly cjIIIik
ii|*oo I’t t. u '• r* ' .1 I, iki ui niiNiui. hot.-' u
EXPRESS COMPANIES.
m»lltllKKN KXPKKSS COMPANY.
OFFICE
Dm, Ktiuti v Kitnru »vu fii<o Srum#,
B.Mlhtt SPoTsM Onfl Ili'TrL.
Wv lure pti-tl.J > ur imm ru vis and »ro now
foi vvai.liUK
CURRENCY.
COIN.
YALBAPLKS
AND
FREIGHTS,
At Oksatit Rsnr. si> Rare*, to All Puisn is the
Sol row St ATI
All void- ahlpii-J by 111 - Aiwa and II Vk -I K* Ex
r r t - - C** vi• vxir from the N..rlli uc Ir'imfeirvJ I*, on
lo coU|iMn ImivpiirUliM S-ulli
iI.....I-. tupped from the North by Meaui-ihip and
in irk.nt to our rare, will be promptly forwarded to dea
Irn.illou Frrk i»»' uakuk for CuHRlt-viosni ano (>k«v
AUK.
<io.*l*vall.-l f.-r without cling.-.
For particular*, apply al our « iB. h,
a...:i.i 'm SulTTIIKRN EX PR E*S COMPANY.
am
rpllE NATION M* KXl'KKSS ANUTKANS
poKTATiox company
OFFICE •
Jill* Street, itnrm t*ie.».i««»»r..'>rii’Ti
SiRKKr*.
klCilMnND, VIWUINIA
Are i,.-iv piepaie I to forward Curr.ucv', Coin, Valua
ble-, and Fv-t.-hl, lo point*
NORTH,
SOBTU,
EAST and
WEST.
The Tariff of Charge* I* ba-..d upon fair bu'in.-**
pilueiple*, without Ik lug oppioMY. to the public
it. -I* nhlppc.1 from Ibo North by *U*»in- hip*, and
milked In the rar.-of lh. National kxpru** and Tiane
(HI latinoCompany, will be promptly toiwarded to do*,
llimliuu, FIvKiv OF l 11 \Ri.K, foi » .'oruuit-*l**u i-r Dray*
age.
Hood* tailed fyi v*11R.O i . u iR-.h and promptly for
waid.-vl.
All .I* aired information In iegai-1 lo the eXlciit *-l lh..
line* operated by tin- Company. furni*hod al any »•! II*
at .-ncie* » u applieallon.
J K JullNSToN, tTe*i.|eul
J D IMBoDEN.
. tleticial hup. rlntcndeiit. declS U
LUMREK. CEMENT, &c.
| l M lit: 1C A Nl> (-KI1KNT.
WILSON, CLAZKBKOOk -X CO.,
Id’Midi It DEALERS,
1*1.it -ik Tt:>rii **n Canal S TRUE in SoCtii Silk Bakin,
Have on htvnd an.l oll.-r f**r -ale a tall m»ol I me it t of
SEASONED and UNSEASONED t kl.L*>W an.l WlllTt
PINE
An.it.ai l.-el 1} IJ and --inch Yellow Pine
atiae teet Sctnlltti;; and Jolal, aarollcd tlltn
Sn.oie feel ll.ndvit Rail*
tel.mat fe.-l Nova Se.-lta l*ille, Valioue *l/e«
dn.vke* I* . I 1 Inch IV bit. 1‘tuo Hoard*
LA 111 Mll.l'M.RO Aill> *»AIC neia.
Wo are |iir|>ariul • *» Vatni'h I• l I I- I IIIUI.K in any
«|U tulill* s. >il t n* snortvM •* ami el low price'*.
\V•• arc ill. «; 0:1(3 LeUci’rt r^lkkliulttl Jjiimw rive*
< bMl.A t' hi t. Ikkkk^j I'.'Ultkla tv th* bail* I, luvl Ik 1 Vr
it- .11 hand .1 fall *Uppi* , Ik hull u» -Bel fvi sale, and
>:luriiilvv each bail* I Moil ml. jau* if
| LMHKK ! LLUliKk! LtiMUKK !
W«* :ue at all tune* In receipt, on C“»k*L itui<?ut. of
choice lot* vf country »ut Lumber, id all kind'
Builder* will Jo well to <ic.» *•» a call
IIAKThK. TALI A FEME** A CO,
I . - I ' I ! 1 «. I • • l . • i« Cl*1 * » • - 11
J UMBER ANl» SLATE.
U o iro prepared to have cut to order
VIRGINIA LUMBER.
«*• ati *U*» and UnKlha, and *J I he Ik»4 >|0 tlilv ilio.
Ulh-FING ?LATK,
Fr *u* th* ltuckioks’han* qu.'intr* The bed in the luar
ket BuilJi n* :u*kl other* witliur w ill civ* u* a call.
UbA.Nt. V M'MEKVILLK,
j.h.^S ‘Jiaa 1111 <>>ru«<( I’ar* and Nmlh illnrls.
| 1MK, PLASTKK, SALT, Ac.
AuO ca*k* K«>« k * and Lliue
f** t nil * lutup Planter
2'i t..n* tilr ground Plaster
6*i Lai re I* iViaent
fto barret* calcined Plaster
Ou c-.nniniovut, L i sale by
# LEK A PBTTTTOHX.
)attl:tf «*u tile U«ck.
BOOTS. SHOES, Ac.
1 ROOTS AM* SliOLS.
>
We hare rrcclcod, cm c*n^i<nu.*i.t lit ♦ f I
tuAU*. |:tay|y «nJ Sln*t&>, whnh Mill t»,* *. |J
•it luroicv |*i u' ■* —lot cmhI
Men a K p IInnvavian Bool* |>ilute,
V. i*'*» (ir.iin I’a* airy 1>« ••*!*. I»*it»; In *.
L*-i*e- KLt JviiLte sol* Kalruvral*.
l.tjie* Goat J.«
LvIteM ii. r.Ck'u do..
Ladies’ Cum met* hoe*.
Childrens Goal ai d Mtalk tipped Boots,
Children* Gcmt tunck-welt
Infant* Kid
AiMn,
Olio M-u'» Cilf W P. U)>-iol»
^,,->71 OARONKU ki PAKLT05.
Nkw arrival.
B.*>T*. SHoKSsi.JTKr.SKS"
W« h«»» ju-t r.c.-iv. J iui« »l.«k»f B"“TS. s||ii|s
U.J lr.T..lini, TUL Ak? uf K -wl -jUilll. mkI.iw.cju
r. .■.•U.UI--I.J . ui *l- .Hi Uia Ik -t B----I.. W«
■ok alt lit w*ttt of IU» uu.-t »u.l b.sl t- ti14* “• 1 c»*'
j..rK,r Pl'T.NKt i. WATTS
I RAISINS, ALMONDS, CITRON, Ar.
I%* 4«» bu&pi layer KaLiiu*
bo poUIkdl *uft ihell A luiolld*
luo poumla I'ltlvt*
d>0 pouud* « uriania
too L. *o* Pig*
Fire Cracker* and Torpejoe*
SelHiig l«*w trANhKllH.E \ AXDKKSOS,
d«*i-it* if ide Broad idreet.
1RAKLOK LARI’S.—Auutl.fr invoice >•! verj
I m« Ker.'-ino L*mps, Jtt-I r«c-U«d; «!•«.
iba t«,t K.-i-#iuo iHl f«-r «!•>
4 BI.AIK, l.ru«e,l,
.1... 1.-: !?lir'
4 ALE GREASE!
Mu Kkua
V1.1 .»l« by B- Bk-SSlS,
j-o.Su tr rarr, k.twr. U 151U »i* w* »krwW
1 INSEED OIL.
-i b«rr*U, VKKY 8tfPBK««*R.
FotulOr B bt.N.MS,
) .n (.i- lw •’’.ry, b«<w««u 15th »ud Wlh
DRY GOODS, CLOTHING, 4c.
'JMIK ATTKNTION
0» TUK
L\DIKS 18 C A 1. L t D
To mv l*tqe <*f
l»OMfi8TIC3 ANI* HPRIaMI CALICO® Ac.,
lu.-t recAtv.iJ at
I'l BE AO STM Etc. CORNER SIXTH
Ouud I'ltub, i ti/TToNs. •: ■ u, <•> * »u, koii.it uiucii
kluff ll«u N* i, YutE |itin*■» i4 tUitfo uc.'k" ag*>
t., a u O’TroNS. 7.', A*. 7 •
*Vtn.u u,.1 Linen SHEKTINli
spi im; *’ AIJi'iiKS
|n\» KIJ1, TABI.K KAMA'S a ml nlli-r HoitkukuapluK
Aiticlek, l>> lia *.l.l at rretilv te.luc. 4 |»lew
CALL |nn.\, a bile tbijiliu ate Kulu.-.
W K. P.iLK,
fab7| 17*1 Brua.1 -trout, mruur slxlb
V “ T I G fe! .
\V n be.- Inara to Inf.iriii i-ur p»lr.,ni - ml »hn public In
l|ni„ r.»l, that we shall. uulil llio let ul March, utter uur
k!,*rk ,4
DUE'S Urn-Ob,
CLOAKS.
SHAWLS,
wool. Hoi>118,
BI7KA KKAST CAPES,
bo , si. .
At a«4 bulnwcoal, wilbi-ut rnwtvr. b«ln, A.-.slroua to
uni- t,ow fur our Spin, - snick.
Call eallv a 1,4 kecUro III Lar,:aill'i nt
A tllUSII A CO.’S.
17*1 Blua I '.lleut,
|. I,t| BuiWeell Six t b Uli4 SlT.tilll
TO II.I.IAM IK A SMITH & GO.,
CLOTH I E K 8 ,
IP.! Mils Sthxkt
WILLIAM J ULEN.N,
L B STARKE,
It. A. SAUNDERS,
Can be f.,uu.l al lb-- ab.vo bun it, and Invite Ihnir
fliuuja Keitel ill) lu till .ml
EXAMINE THEIR SI'im K,
E.uliue HvMiieJ that lb-., call satisfy thu wants of all
iu want of
SOMETHIN!* REALLY NICK AND HOOD
lu the way uf
PASMIO.N ABLK CLOTIIINO. _JanllMf
N O HUMBUG I NO HUMBUG I
*
CA14 AND SEE KOK YolIKSEIA E9
TUK UREAT BAROAIN8
SEU.I NO AT
JACOB EZEKIEL'S. No || MAIN STREET,
WHO Is CLOSING OUT HIS PRESENT STOCK op DRY
UiaiDS AT. AND IN MANY INSTANCES LESS TUAN
L’OST, TO MAKE A CHANoKIN HIS BUSINE.SSON THE
EIRST oK JANUARY NEXT. uovSJ |
\rALENTINK .v KUANKI.IN,
BROAD STREET,
Between Eighth aui Nlulh.
NOTIONS,
HOSIERY,
OLOVKS nml
\V« have )ibl r>c«lv«nl a rurtliuuiMtiioii loourAiu k,
tauktn It a* r »iu|«loD* am ill Any llut. during tticMirtr *»ii.
W. nil (Attention to
W• •*»!♦*ii IiihhIh, SuiiUf.-' mill t'a|M«a
« .•lit-n, -ilk .in«l Iiuhii cambric M.iinlkorchicf
l. itli* *•' aimI Gmitl.V wttulun nml cation Hodmy
Bud , Berlin, »ilk aii«I oilier UluViu
Ct*al, veal and triuiiuing HulUm
I' and Oonl>’ linen uiiil ColUn
l.adie-*' ami n«nu’ w oolen Slmt-iand Draw er.’!
Kubli. raiid liuiu and tiiiltona, grcul variety
New mi li> Head N”lf»
Ui^ic Lottie-. Iloo|» Skirtti
Skirt Braid, Su«|a
Porluinory, he., h%- ,
At w h'dowata, and n* low* an they can bo bought anv*
• Imre MANN *S. YAl.KN l‘INK,
d.cl.Mf P A. PRVNKIIN
t \ BEAT KKIH/OTION !
1 I
In order lo rciluro our stock of
WINTER CLirTUlNG
As much as possilil* liy Spring, wo sro DOW
SELLING OFF
OVERCOATS,
BLANKETS and SHAW 15.
HEAVY CA8SUIEKE SUITS
And oil Willi-I Clothing, si greatly reduced pi it...
jsiillf W KRTKN RAKER A WILLIAMS
I^S I A I’.LISIl KL» IMWI
W KRTKN BA KKK A WILLIAMS,
UPl'.'KSSoMH TO
KEEN BALDWIN A WILLIAMS,
HM MAIN STRtKT
Al this Lvorltu old -l.tod OUT friends will find the
■ ihi. supvrior .|ualily
LoTIIING.
GENTS' FURNISHING GOODS,
Si'iF’T HATS,
TRUNKS. VAI.ISES, .Vo.,
. which Ihey wi id acciutouiod beforu the w.tr, and at
pile, .j.oto I..asouabl.'.
Wo ar.* del. ihiniod to spurt, iiu olfoil lo please, aud
.. iniinl.in. tli»* i. pul.itioo u lit. h ilir Uoitsu h is cl.Joyed
..i llo. la.I twenty lit- years.
Additions 4i* 1***1114 in t.I.i lo our sloeI. by «t«ry ar
ii.al and purchasers » ill consult their own iut'.rsst by
'..Hill. Oh US. All goods u ..11:lilted
dec'll W KRTKN BAKER V WILLIAMS.
|>OYS* AN 1> CHILDREN'S CLOTHING
I F always on bund, coiuprislhic
o\ UliCll.tTS,
PANTS,
VESTS, ,
Black, Grey, and Fancy SUITS, to lit Boys from >■••»*' |
.'.ar ..Id up , ale larcts buy.
iVMITK SHIRTS,
UNUERSUIKTS,
SOCKS,
COLLARS,
TIES Ac.
WILLIAM IRA SMITH A Co ,
fabdll 112 Main el reel
Hall & hutcuison"
Importer* and L bLora of1
notions and white goods.
at the old xtai.J of Thoura*. lluuhea A Caldwell,
No 7 Fouilueulli -Iloot,
Iwia.ieD Mela and Catv slrwls,
HI* HMOND, V*.
I
TUo sub-citbor* liavu loruu-d a c..-|ailuHir.blp a*
il>■ i\ nid ..re u-.w prepared to c\bil.il a WELL hi
LKCTF.U sT.m’K of G011I13 purclinaod Pknu Fits* I
It »M>' roa ' I -14, and will 1.0 plcaaod to lot» u Ihotr .AJ I
1. tend* and tli*. I rad.. 1ouerallv.
JollN \V HALL,
ForiuoTtv *d Tbouia., Hughes V Caldwell.
EDGAR s HUTCHISON,
Furtu.'ll. >d McVeigh, Howard V Co ,
d.cwf l.yuchburc, Vu.
IIKN’S UNDKKM'KAB HOUSE.
W II IIAYWAKD, Nil M Malu stre.l, below Four
l.. nili -tr. .1, .1. <1. r in all kind- „f liYmDS f..i MI M S
l M DKi: WKAR, Toilet and Fancy Anicius, P.iifuuicry.
AiuIouh, \c . He Also a ifrc-ai variety of Lidiia1 amt
1 UUilr. n‘s liosiorv, UIotas, Zephyr, hoods, Nulilo.
I - reak ti-l ft La a Is, Ur a r is, beckr, Ac , Ac
UKOKi-K KIINKKLL, Ion,; and faroral.lv known by
I bo citizens of hichluuiid, rcapoellullv lulot ins hla olu
i u - t • • in * rs an I (i tends lb cl b. Ull I... touud at the aboVo
house, w ho. he solicit, a cnuiiuunuca ol their lav or,
-«|.\-f
i.iH etc a as i ns i. .pointed ,.JBo p (ilCII
|>liKh'KSS, POWERS Af YANCEY,
II! MAIN STKKKT,
iUpStaibs.) RICHMOND, YA
The undersigned have |,.run J a c.i -partnership lor ido
purpose ot conducting a wholesale jobbing LustDvs, la,
VVUITK timiDft, HOSIKUr, FANCY UouDS AND
(vcfriuMS.
t>ur .lock bas been ndcclal with great cure, artel
l. until exclusively for cuab We datter oursnlvue »o
.an .oler to the utuirhaula ol' Yti..inla, North lYiolina
end Tunaiua.ee, superior bidiacotuoiila
W o call rhe attention of the ir.edu lo our stuck of Cain -
bans. Sills, Mo,lln. Irish l.b.eo,, Hiilllants, lion,
ditch, d and I. C. Handkerchief,, Silk and I'ollnu
Handkerchief,. Ho: iery, flloyen, Fancy W.n.leu Oor«l»„
i nibri lla-. Spool Coti.'.n-, Sewin- Silks, Hulloii'. No
iolia in great vailety. Tailor, Trimming*, Ac Ac.
Wu are d> ter mined to null ilae-m gu.ai, a. low a., thev
nu bo hoUnht anywhere, and We c.-ullduuil) luv.le .
h.' attention of the trade lo our house.
oclllj BCKKKsS, PciWKRS A YANCtY
i \ M M ARSH AU.,
l I, WITB
HALL A HUTCH ISON,
IBPOBTBBS ADD JUBBKBd
OP
Ni.rinSs AND WHI?K (jiHiDS,
Mu 7, Fourteenth Street, 1. Imv Main, Richmond, Tar
jaudf .
VA'l HAN’S HOOF SKIRTS,
I]*, " ‘‘b improved corrugated tudeatruclible clwspa- ,
These aklrtn ar.
light,
Ela-Ht,
Handaomn, i
•a a-_. 1 o. *«J Hurabla. j
The bust and Cheapest Mkirt, manufactured lathe
Cuite-l Stale, ■
VV.. have just received e full Hue of the above Skirl,
o consignment »ud respectfully luvtt„ ih., atlonawa. -
of the trail i to the same
H AM. A tU'TCHRS.i'/
ian.1| No. 7. 14th si., a lew doors I,alow Mtlr».
r J'HE BEST ASSORTMENT Of ]
DKK8S TKIMMINUH,
MANTLE ORNAMENTS,
ABO
DRESS BUTTONS,
Tobuludat JOHN IIARTZ’.
DA! Fluting done lo order.
JOHN HART?:, -17 Broad »t ,
Between Fourth and Ftflh street,
nov<» -»f Next door lo Mr llilleldorfvr. *
- I
COMMISSION MERCHANTS.
Daniel h. London, Commissioner of
Poods for most of Iho State* ami GKMK.lt Al. COM
i Mi'ltlOW M Kill'll A N'T, Thirteenth si root, Richmond,
! \ ir ii,in otfom f,.r ul« a cargo of SALT In store, very
! vnl.wbl. KKAI. KST ATE. *nd several of Ihe celebrated
1 Virginia springs. ParticnUnaionilon puidto-tbc
ml ,.uicbo»o of all lun.ls of Toll At ru, and I bo
aljuslm.ut of CLAIMS .gainst uiorclianl i an.l ..Ibcrs
fob-’ Ujolyi _ _____„___
I »n.l.. fiUHPHKRO \ « <>.,
I » GENERAL COMMISSION MERCHANTS
ANU illiGCEKS,
Ba-.lu Bank, between -lb and lolh drools,
Solicit consign mo ills ol iVisiarj Pi sluro lumber,
Wood. Ac.
T.. Build, ra, CoutrAcl.-rs and i llioir. wu i.ouid-ay
lSil wo alo prepai.d lo fuiuinb BILL (IMHKl., all
I. n„th ., ol sholt In.licn
Km- -ale, on r -iialgiiiu nl. Superior Cuitulry Bacon,
Bull,., , Tallow, Prle l Appier, Tobacco, Xv
f.blf
P. U. t.’-.aiiv, | Wn. R. I'c .u, | i* G. Count.
/NOSHY, PUGH if OO.,
GENERAL »:«>MAIISS11I.N MERCHANTS AND K<‘K
W AK 1)1 A'J AGENTS,
(Krankliu alien!, belw.n.n Kifleonlh and Sixteenth,)
UP'll 1KIJ(1>, \ A.
Wo bate ma.li arran.eiu.Hii, nil I, Messrs. Todd,
Pugh A Bo., of P.l ora burg, by islilcb oui friends in
A,nII. Carolina, and . llo.i • who are now! r eivuuionl In
I he North Carolina KailinaJs, and win* prefer selling
ib. ii Tobacco uii.lolhni Pi..ditcu ill till., Inirk.-I, can
bare il foiuar.led to U-. promplly and wilboul charge,
except for dnyik.i Conslci.m.ints r, -peclfiilly soli
cl.nl ' febl ly
J K WAKkkk. | W W. BUncH
yy7 AKKEN & I1UKGH,
(OilMISSION MERCHANTS,
AM. AOISTH Fob thii salb or
MANUFACTURED TOBACCO,
No SS Cl.llllBia StKKKT,
MOKTOOMKR F, Al A
Pi.imp! att.iullon xlv.u lo consignments
Cash advances undo on gunds on hand.
K*l PBtx.'fcs • M. Panic! s Irbv, l.tnclihiirg, Vs.; N
»l N.Oiled .v Co , Rent, Paine A Co , I il MoniaifUJ,
t o . Richmond, Va . M t|or W. T Sullieiliu, Danville,
\u deed—S»*
yy^OOLKOLKT N TIIOKNLKY,
GENERAL COMMISSION AND LAND
AGENTS,
om:K Tnr.tK *»RT.v!cK»i f<»k tiik h.un «>p
LAND, lR<»FS OF COL V, WllKAT, TOJTArcO,
ALh O,
Spfci.il ultcntitsii glv* u u* yrocuiiii-,* l*ABOl;Kli8, Both
WHITE md COLORED, for iLia an I Ih.i idjaccnt
Counties
Always have ..n hand foi said, on rea.onahlo term ,
a lar*. nnioh. i of lino f ARMS, of all sires and descrip
tions, in this and oilier Slates
Address Howling Green, Caroline count s', Virginia.
jank mu
|> REINS & SON,
lVn OKOCKKS, COMMISSION AND
EGliWARUING MERCHANTS,
Also, Dealers In
Wi*OD, CoAL, HoKSE EKED AND Hu AT SUPPLIES.
They respectfully solicit consignment* of Agricultu
ral Products of ull kinds, urtpeclallr of
TOBACCO AND WtlKAT.
Strict ullenllou lo bnsln in and pioiepl rnlnrns of
silos llicV Pledge lo Hl.su M bo lunv fa I or llluUJ with
their |<aliumige.
*£' (•ill.u mid Liimboi house Mwi,su Ninth aud
Tonlli streets, ou Caty street ami Pastil.
RICHARD REINS,
an30 tf MITHKIt K. REINS.
I*. B. Siihi kti .. .lata of the drill of PoWOll A Sublet!.
Pktkh A gtuturr . .Kkhmand, Va
|> It. & P. A. SlIRLKTT,
O 11 M M I S 8 l O N M K K CHAN T 8,
Offer their services for I ho sale of
fuBACCo, WHEAT, (.'OK N, FLOUR,
and all kinds of
COUNTRY PRODUCE.
Particular atti'nllou given to the purchase of uierchan
4u«, and orders promptly filled.
OUicu on Thirteenth street, near Cary. oct2i*---|f
| J. BIN FORD & SON,
fl •
\ GROCERS AND COMMISSION MERCHANTS,
Corner Thliteeuth and Franklin streets,
RICHMOND, VA.,
I Keep ron dantly on hand a choice supply of
1 E A Mi bV OROCKBIS,
WINES, BRANDIES,
WHISKEY, ROM, Ac.,
which wa are selling at wholesale and retail.
A- CuuuuissleH Morehanla, we give particular alloo
| tiuli !•• the sale «f Tohacco, Wheal, Corn and Country
: Pt-nduro generally.
j Prompt relurm made. sepSf
i r I'll K HNDKKSIGNKD HAVKTIIIS DAY
I associated Hn’iuselves under the style and firm i f
FRENCH A CUKNSIIAW,
For the ptirpo e of cnHducling the
a nonun v *ss (•ouiuueleM uusisu>w,
At I heir cniiiliindiniis and extensive Store-House, on the
corner • f Main and Ninth streets.
They «ill keep on hand llm in *sl select and choice
uinck nf liroceries »f every dexcriplton, Including
WINKS,
LtyUults,
TEAS, Ac.,
Which they will be prepared to sell upon the uniat lea
ta<(itable toriim.
IVr-mial attention trill he given to the sale of all
COUNTRY PKuPDi K and ulerchandiso generally, ton
signed to our Hniise.
NET 11 BARTON FRENCH,
Lewie d. crenshaw, j«.
W' Until the fir.-t of November, they can he found
at the Mtfico ((I ilaxall, Crenshaw A Co. »cl23—lf^
j yXNDRIDGK St ANDKKSON,
f tiBOOKRS AND COMMIS.huIN UERCHANTS,
No loo Bitoan Sri;BUT,
RICHMOND, VA .
Will furnish BAGS for Grain, and -nltctl consignment*
,t all giuds of COUNTRY PRoDUOB, and guarantee the
hi ;hest market prico for the name, aud, by making
prompt returns, sate ttr• n palnuis the trounle atnl ux
paicM ol visiting Rich.. decl ll^
|>ooKKK, KKRR A LYON,
PRODUCE COMMISSION MERC II A NTH
nfilce corner IMh and Frank Hit streets,
RICHMOND, VIRGINIA
j Prompt attention given to salos of all kind* OOUN
j TRY "RODUOg. jy'-'ti—tf
f li H i l.lPKOllO, TM4»H. r. W’-UdH,
l.ste of Memphis, Tenn. fjite of Lynchburg, Va
AKCUI * COHNRI.L,
ilatle of Montgomery, Aliitiama
/'LIFFORD, WALSH & CO.,
! GKNKKAL COMMISSION MKKOUANTS,
*
INos 47 and 44 Oravler, and 22 Now l.aree streets,
NEW OKI.KANS. I.A.,
Pay particular attention i-» liio sale of MANUFACTURED
j TiiBACCn and Western Produce.
! Itxrt.B lw Sc.dt <t Brother, St l.outs, Mo.; Messrs
5 c.,p, |,„d A Clark. Memphis, Tenn ; Commercial Hank,
Memphis, Tenn. ; Charles l.cltng, Esq , New York;
Messrs McDaniel A Irby, Lynchburg, va. ; Mesats. C
3 W. Purcell A Co., Richmond, Va.; Messrs. Thorn is
> Blanch a Sons, Petersburg, Va. ; Ebon Kirk, Esq.,
. Moiitcxmerv. A'la. doc 14 3ui
| JjANDRlDCF & ANDERSON,
CROCK US AND COMMISSION MERCHANTS,
4 No. lo.'. Buoap Knmur, Ri, hu-su, Ya.
\ Have In i>|i.ro and for sale, oh the monl rOAsonahle
' t*i uie, a large a.eortm«.nl of FAMILY UIU*CKK1E.H and
dot! If
' plIOMAS A. BUANDER,
CeUSKU 8k. O*1> A!) 11 (iBAO* STBKItTg,
WHOLESALE ANI* RETAIL CRiH'KRY, COM
MISSION AND PEED STORE.
Constantly oil hand, a largo Mock of HUhCEHIES and
I.IUUoUS, HOUSE FOKNISHINli HOOPS, FRUITS, CAN
! UIOrj’a|V »ddr<4aoJ lo Box lTifl, Richmond P.O . will
i , , i. j.j,,i,i11 irt- iitlon. uof..I- 3tu
WT. CLARK & CO.,
c HR0CER8 AND
COMMISSION MERCHANTS.
mu.So—tiui MNVILLHi VA.
STOVES, TIN-WARE, Ac.
C‘"VFS, TINWARE,
1 H IIOU8E FURNI8HINH GOODS, Ac
' OR K(i O R Y B K O T HERS
llavo removed from Ibolr old .land al laid Fellow’.
II ill, Franklin .Iroel, lo their Splendid new .lore, No.
7, Miin hlruet, hotwoen 14tb and 191b, where they will
J l, .ip rouetanlly on hand u large a»*orliuent of Parlor,
i ,ntfee and Cooking Sloven, .uch an the celebrated Arbl
: ur, Sheppard, Ida. Morning and Evening Star Monitor
Uip Bap, Hoick Baker, Comm,al,»re Cbailer Ikk and
; other*, loo numeroue lo menllun.
- ALSO,
A large assortment of Valrbank’* Scale*, 11.41*0 Furn
l.hlug articles, Pocket anJ Table Lutleiy, Hard
ware, Ac.
Thankful for the pa.1 patronage, we hope, by being
prompt In hunlnu.*, a continuance of the name.
UKKHOKY BROTHERS,
87, Main klreet. between I4ih and Iftih,
ja„2f Richmond, Va
SAUCES, PICKLES, &c.
IirST RECEIVED, on consignment—
Id half barrel* superior PICKLES
In half barrel* *uporior SAUR KRAUT
barrttli ViXbUAK
p.,r mmIu Ml lowest market rate*, by
W KIShihK, yoNCUKK A CO.,
jM«17t 75 Main _
Sauces, jellies, pickles, sr.
12 dot. Worcester.hire Sauce
idol. Royal Osborne Sauce
6 dot. C. A B ’* Soho Sauce
i dot. Currant Jelly
6 dor. Cupre* Capuclneu
2 dot. Olivo* Verdale*
b dot. assorted Pickles
Presen ed Uiuger, Pine Apple Cbeeae, *c„
selling low. UANDRIDOK & ANDBRsON.
]an4-lf
Liverpool white soap,
Cheapest and be.I for Family u*e, for sale by
P E DUPUY, Prugghd,
i dec2n f 2ul, Broad street.
BALTIMORE LOCK HOSPITAL
| J£ALTltl01<E LOCK HOSPITAL,
BALTIMORE, MD
ESTABLISHi:i> as a KjTUHK from gHACKEKY
THE l»NLY PLACE WIIEUE A CUKE CAN Bl
OBTAIN El*.
DK Juh*\ST«».\ lr» * dlfcnvere*! tho most Cm tain
Speedy, arut nuljr Ktf'ctnal Remedy In Ih© World fo
V\ Mkn. bl l li r* F’ ;tc k of l.imb, Si ml ore*, \tf..« li.m c
l he kidney* and Bladder, Involuntary hue barge *, Jm
plii.ry, imi il holdiity. Noivousiio^, Dyspepsia
l-iii rii-r, L-u Spin! 1,1 uiiiadun of Id* a.**. Palpitation *.
ibo Heart,Timidity, Trembling, Dimn< .> «d Sir.I»i o
i»Iddi«io- * hi-*• i-H* <-f th.* Head, Thm.it, .V*»o 01 Skin
Alfedi-Uis *»l tli*» Fiver, tangs, Steytich, 6i Butvol.i
ih. no Tcriibl-’ i'lsnt.lcin a* king fn*in Solitary Habit* u
I "idli fnic! an.l voiiiaiy praitu’. .1 ii*i»r« fatal t-» lliei
victim.- than lb.*: on of S/i. n - to ih«* M inner, of DHs
, blighting their m*>nt brilliant hope* or auticlpa
lions, rcndurin^Uiiiriege, Ac., »mp«mhble.
YOU*<> MKN
K .pi dally, who have become tho victim* of Snlitm
\ ice, that drenliul and destructive habit which aiiuu
.illy • u.-Hpfilo an untimely gia\e lli-.iiMindi uf Ymin
Men -if tho luonl cx.ilic i LiIcmH and hrilliml intellect
nh.i mi^til «•(h. rut ehav«* entranced ii-teuiii:; Senate
w iiii (lit- liimidora of olm|U.' in*«, or waked to ••c-tacy th
Ii\iu * Ivro, may call with lull contld. nc*.
MAKUIAUB
MnrieJ IVrnuM, or Young Mon contemplating tnirrl
ag--, b.-lug an in <»f Physical vV. ak ii'.vjH, tire mlc l»iI
tty, hol«*nuilio-,speedily cutod.
II. w'Iim place.* MiA-u if under lb.? car** of hr J lua
loliglnlaly culittdo ill hi.** hiilml a** a gelitluiu tli, an
Confidently lely up. it hi* d.Ill as a phytkian.
OKUANiC WKAKNK&t
iiiii^dlitlkly t'utvd .ind full Vigor Heatiirod
‘I'IiIh dFstimuing nth clinn, which rmiii’h life mined
bio and marriage iinpoanibt©, ih tho penally paid by tli
victim* of Imp rope 1 luduigeticioa. Voting persona ar
too apt to commit oXceahoa from n-d being twaio of lb
dreadful cnmiO |tioiiee% llut m.»y ensue. Amt;', who th:
understand* tho auhjeri will pretend t.» d. ny 1h.1t th
power of procro.iti.Mi ii 10*1 sootier by thoa* hilling int
improper habits ih in by tin. prud ni ' Ih -1.1c* hen*
depiivrd of the pleasure ol heuithy otlsprlng, the in.”
»oi iotin and desluctive symptom*. - t b-.th body and min
urn.- Tin* System h»cnim * deranged. Ihe l*hv*kal;u*
Menial Functions Weakened, Fysi »-l I'locr0.1 tiro P**w
n Nervous lnilability, h\ p.'p-i i I'.ilpitaii *n of Ih
ll«.art, ludig. Alien, Constitutional Debility. nnlW i l
ing of Ihe Frame. Cough, Con*rumpti'*n, Decay an
Death.
Dlv. JOHifSToN,
M-uihar of (he Royal College of burgeons, L011J01
Graduate ol one ui th- in.-t eminent C*dl»g»-mlli
United M ih -. and the gfoaU?l part of vr ... Ml. h
btuiu »|.*>nt iu tho hnapitaia ol London, I’aiis, i'hii.t.F
phia, utid eIh* while, ha* t'fuuiil homo *•! Ihe luont 4
louiahing curim Unit wore ov. 1 known; many linbbl*
with ringing m th«» bead ai.d hi when a**l. » p.
uerrieivn* • hnin*. almin-l at • ndden “ • -ut. I , h.i-l
fuin.- with fi.*|iienl Idu-hluy. attended sunmtiim
with dt ianyem nt nt udnd, w.-r** *.nr**d immedi it* ly.
TAKE ]*AKTICIJf<AR NDTICR.
hr J nddrefl’to all th«um who have injured th. n
hi*Iv«h by iuipit.per indulgence and solitkiy hal*il
w I* n li 1 uln hot li body and mind, entitling th- iu for eil h*
hiisino.**-, find). c.ociety, or m.miag
These are Home »•! the >a«l and mdan*'h*>ly nH**c
produce I by oHily h.ihita of voitlh vi/. \V*.»kuej»s -
lho Hack an.l Limb*, i*.uo» in the Hoad. Dimueah
Sight, Fun id' Muicular Cower, Calpllaiioii ol tl
Heart. Dynpop* 1 .* r« >u IrfllHbility, heriing* iu* nl
lire lhg. hliv * Fun* tl-»n *, U« tn*ial Debility, Sv mploinn
Cniiremplinll, Ac.
iloui.n :* TIn* fearful • UVcIa on Ihe mind are muc
to he dr«<aded. F»* * *.l Memory, f nitfuslou ol Ido*
h*rpre*ai*.n of Spirits, Kvil F»*rd”*dii»j*s, Aversion 1
Sociid>, Self Dhlriiht, Love of Solitude* Timidity, Ac
:iiv w*• iii«« of the ovll:, proJiic< *1
Thousand* uf (mikoim ol u11 :ig*•* can iioiv judge xx h.
is Hits cause of their declining Uoalih, losing llioir v»go
bcioming wuuL, pale nui v »u» autl emaciated, h.txing
ulngulm appearance about llio eyes, Coltglt, and Syinj
Ionit of l'••iitiiuiptlon.
YOUft0 MEN
Who have Injured tliemnclve* hy a curtain practlc
indulged in alien alnno, a habit frequently hnriM
from evil companion •, or.it school, the c Ifect* of whit
am nightly felt, * vei» when asleep, and, I* not cine
render* marriage impossible and destroys both mu
and Imdy, should apply Immediately.
What a pity that a young man, llio hope of hi* coin
try, Ihe plide of his parents, should he nUalchoJ fro
all prospects and enjoy mens of life by thccoiiscqueni
of deviating from Ihe path of nature, and Indulging •“
certain ;««.»• iel hulut Much person* must, bijfhio col
(emulating
llAUItl A(f K,
K.qJ.cl that a sound mind and l»..dy am the most neco
:-aiy lequjsiltH to promote connubial happiutH*. ii
deed, xxilhoilt lhe.se Ihe journey through life become*
weary pilgrimage; the pi«--.puil hourly darken.- to tl
v ie xv ,t h»* mind tieeoiiios shadow* »l xv it I• «l• spalr ami li 11 •
with the melancholy reduction that the happine.-.s ■
another becouii s blighted with <*itr own
on ice i eouth i redbrick 81 rei t,
le ft hand side going from H i Hi more Ktreet, a few don
fioni the comer Fall not to observe name and niui
tier.
|fcj» No letters mi ei Veil Unless postpaid and contali
ing a stamp to he u ed • u the reply. Persons wtilii
hould slate age, and send portion of ml verti.seiiionl d<
scithing .-vmptoms.
Tho D«*ctoi'» DIPLOMA haitgs In Ills oflic.x.
ENDORSEMENT <»K THE PRESS
The many thousands cured al this tx*l:iblihhun»nl will
in the la*t ixvonty years, und lint nu union* iiupoiU
Surgil alttpeialioHH performed hy Dr. Johiisl*>u, xvi
ncsxod hy the n porlem of (he Thu .Sun and many olln
papers, iiuticns of which liaic appeared again and agai
hefoie the public, be*ides hi* i landing aau g* nil email
chat art er and mspoiiHblllly, Isa ftntthi* nt gn.iiintoo
the util kind.
SKIN DIRKASES SPEEDILY LURED.
JaiilH V
BOOKS. STATIONERY, &c.
I^KUKNT WORKS.
1,1 h i. uk MH il A KI. ANUKIx. Hv llt-riiutii Urlinm.
Vulu. Sill 1 '•
MOSAICS uK HUMAN 1,1 KK. By KlUaltulli A. Tlmi
toll, VJ.
BOIIKAK'S CATKCII1SM OK fHK STKAAI KNfilN
In iln vm i• *ii■. ii|i|ilii ullnni Ui Al inun, Ali I In, Bai
way., .Vi , will. |u:ii'lir il li.rlruclii'ii. for ilii- mum
fi.-iiii'.i mi,I ni.int,;, nii-iil .<1 ICii;‘iiii,ii ul uvury clam
New ediHuu. +■! &>.
IIOllliNK’K IIANO BuiiK UK TilK STKAM I'.NHINK
c.,nililulii>c il boy In llui •• Bilefhl.ni »*l llio Kina
Ki«t;in"- ♦
I'UK si (I Ii KM' S PRACTICAL CUKMISTKY A Ti'i
Bm.k nil lTi*iluii':tl 1'by.lce uml liml'gaiiii uinl iTrgi
Inc ( iialiiL'iry. By lluiiiy Mi.iiou, A. Al , uuJ A. I
Lmdu, A Al. ti.
LOUIS A Al'iil.i.i *N, THK DKSTJNKH MONARCH 0
THK \VultLI>, mnl llm HATTI.K <>B ARAIAOKDDoi
lly Knv M Unxitir. Tl.
THiililillTSuN I'KIiSuNAl. KKITOKIN Bolng u Tro
lino till tllo I hllnliuil I,II I ill ilH IWo dllol otoOiOlll
H.u..lion null ITmlico Hy K Al.'"•ullii-uiu, I
H. *l!.
LYRA AAlKlilCANA ; or. Vwriw. ..I I’ralno uml Halil
III.Ill A lii.il i.-rt II !*•'In S'-lm'li.J mnl nuniihhiil I
Kov. (I. T Itidsr. SS.
A TKXT IlimK uK IIKuMmIY. lioninmT for Kclioo
uml l'(illi'gil Sv *1 B 1‘iin.i ■ K-1
OHRi'NKT.Km <>k THK M'MO.MJEIIO I'uTTA B A All 1.1
A now i>ti|i,.lV tl .I*.
DIARY I'R AIKS KITTY TMRV YI.VAlf • A »lnry
llio TilUon "I Wliilii' l.l mnl III" Wonloys. By II
Aiilhor nf llio “ «'Inunli-lua ol I lift Schonlmr; -l.'ili
Family." *1 S'*.
WuoDHOUSiK .V BAUIIAM,
(Unto JnlUi-n W.iodluMiao -V On.),
OnToriiur Hlr.nil, noai Afaiu.
IA3A lluokn hont Hy mall, froo , f h'o lngo, fin rociipl
theprleo M/tf
jaw B o OKS.
i he Hubscrlheni havo lal«*ly nude Koliid vaiuabla a*
dltioas to their Mir«k ot LAW among wtii*
an*
Mr <'onway Roblnoon'* Practice, fotii voliiUn--:, pth
47 per x o|uiuo.
Mr. t'onxvay Kobiiosou’s Forms
Ali Joint Uobtiihoii'h Fortus, x «ry Hcarco
Mi Ooitway Kobinson’* Old Practice, three vu
unies, very scarce
II. I!.l».*.,ir.rfJ .......I..1.. M. l
Mi. Leigh'* Report*, complete *«l
Hhh.Ii’ Suit in Equity
Henning And Munfoid’* Kuporln, cond«ii**«d I
111 u or
Virginia I-a e*, Liuux'n Digoal, lb run volume*
LgIimx oil fcxi-culor.t, iwn voluium
Lugli-ih L'umrnoii I.aw Report*, 3» ioIuiuoi
PnudoiiM'l English Pbaiifoiy Uop<nt*, ion Vol*»
JobiiHun’i Report*, iv Vtiliiui.**4
Johnson1* f’huneoi y Ropurl!*; 7 volume*
Miltliown’ UigoAl, 2 volume*
M.illbouh' Uui.b* In PolOUli-iiniM is
Talu’d Analyiii.il Higo-led Index, 2 volume*
l>uvi» n i rimimi Law
KhsIV R«*porlN, 1*5 r«»l uum*
Tnt'Wei a ( on.nn nlarlos, * volmii***
Hill on TruHtoc* , Jarmuu on NS ill*
l*.tia »iih on tutttracii
Togt iIn i will* a number of others nbl oahlly c.IiIaIi
ed now , all of which will bo off..rod al low prices.
VV<niDI1oII.se & IMRil \AI,
Laic Jdiuri WoodboUsu At i’o.,
ifowinor lircrl, io«ui Alum.
INSURANCE COMPANIES.
ti llTU AL LIFE INSURANCE
M • “ * M
N K II \ <> K K.
Cash as.ela, July HI, H66, • - *1 VnHi.mn) o
Anuual income, iu cash, - 3,Vai,nU0 is
The dividend* of ililn Company ar.i larger in wiuuui
for ptouiiuuia paid than iu an) company in the worlc
All of I bo protits arising from this immense fund an
anuual luconiu 4MI0A1.I.TDITI08D amongst the It
hured.
Application* can be luade to J B. Ma«m iu»o, ^
Boi.t.ixn, l»r J B Mi Caw , Job* M oral, I* F. How
ii., or K. B. MsaOE, with
O. K Bit EURE, General Agent.
Olce—Frunkliu nil eel, between 71b and bib.
•epl4f
Branch office
OP THB
SECURITY INSURANCE COMPANY
OF SEW T 0RK .
Capital,.*!, <») nmt «t
Surplus,. UKu.mx) <1
Annual in, .1110 orer ... 1,000,00001
This Colo 1 m» lakes Fire and Marine disks oil th
ttio.l f» v .rstil. 'terms. Country risks also Uk« 11
All loss. 1 jiaid at this office without delay of s. ndln
proof In hi.iue ottlce.
Apjilii.itt».u csu he made to A. llm.i.iaii, JuM* S
<(i.» U F. Hi.WTAKO, or K B Mason, with
O F. BKEESEE, General Agent,
Olllce Franklin street, between 7th anl Stb.
aopH t
MoNTAUUE & \V HIT ALL,
(latte of lh
Merchant.' In ■uranre Company of Hlcbmoo.l)
INSURE
Property of ai.t. Kinds
Iu the most reliable Coinpanlei
They also effort
| Marine Insurance and Life Insurance.
j Orticl: No. 231 Maiu street, Jnat below lha Hpol'
wood Hotel. aegis—U
IT Ml AN and Auierii an MACCARONI.
I 1 KEEVK A MAV.*
Franklin .iteei,
J..|s| li..|«eeti Kirhlh and Nii.lli
CANDLES,—600 boxes V. GnR * '
Adamantine CANDI ES for sale by
1 Hb7-ot s. o. tabu? a g.
RAILROADS. &c.
KIOHMOETO ASP PBTBRHBURG RUI.ROAP CO., } 1
Kwumo.su. V*.. J»n ‘it. J j
^UlANOK OK SniKIM LK.
■ On ai„l aflat TUESDAY, ibuMlh Im*1«hI. Tr.ilrw uyuii
thin loud will run Mi fulli-MM.
U.iiu Hind,.- 1 r .It S r. A. al S Si P. >1
, Lrto P. t.idl.111 • M'Vt A M Slid *1 A Id P H
r *>ii Aloiiduyr, W aili,amluy^ uud Krnl.iys, u Ir. 11;111
( Train, willi M |.i i c-.r .•!J, wUJ U*Vu iUli
i lid l. t :u..l I'.iloiibui;. at 1" 44 A. M
. B. H. 01U,
I tun27 If Euirlii' ei sn.l Hnp«rintonds-nl
oKPirr R. V A p l; l{ CO . >
Ri.nunsi,, |Ml, Trtntnry. I sue (
i 'I'UK KoToMAO KOliTK AOAINOIKN !
r&M gflgggBBgMBi
THE GREAT Sfl»»i:T I.IVF.
\ in FreJerlcksfwrg ami A*|«*a •’rpfk, .!•» Ilio .VORTH
4ii«l WEST, i- -i/ulit *»|»cii to lb*? Iravvlllti* public.
• 1 imii ' leave il > A II. ami > P II , u* usual.
THROUGH TICKETS !«> Alexandria, Washington,
■% l'.tlliiU'>iv, l'l.il i.l lphu, N.u Yoik .ii.>1 (li*» W.- i.
, SAMUEL KUTII
Iml.vif SuperliileM«it*nl.
.v\r 1 sBr•“'¥*• ‘
■ ixnrMOMp akd ii.u.i: \ii,!;mai».
Oil AN OK OK SOIIKIWI.K.
On an.I TnKshA Y, l». n mt^r 1‘Jili, I It-* PASSkfi*
GKf* TRAIN mi llii. i.etd Will IUU a$ follows.
Leave Kulmion I daily. Sundays except* *1, 7:40 A. M
Arrive al D int ilia, L» 1*. 31.
L. ave DanvHIo dull) . Sun.lays evrej.tod. r‘ ^ A. M
Arrive in Ki.b(ii»i><tf XIi P M.
j Train* c**ini«Mi al Dmlmville w ilhtiaiiis on iho South
midc iLiilroa I f.»r Lynchbiiiw tn*i it Uinvillo with the
" trains . r. the l*i* tin nt Kaili• » ail,i* i Gri cn«bor.»\Chfti
" /,r. Till*. IMIIHHI A|i, Onperinniiilotii.
\ docit it
* fill* £
yr 1 KillN1A <‘KN1 K \ L R WLIIOAI).
I Tiro foil*, win a r* gill ii* irniiie will ho run on thin
r.*d*l, on uid all. i TIHIK DAY, D.nviuber-L t.
A MaG Irani daily, except • u Sunday between Rich
1, in., ii.ha ml ytaunteii, leaving Richmond at 7 15 A Al .
•’ and Sinnntnn at w A 31
s a ui*we.ukly M ill Train. leaving Staunton at 7 A M ,
for Ibe We.-I, mii Tu* s,iays i hui>.lay> a w'nniday*.
Thu Mail Train leaving Richin.nl conu.cln with
1 train > on the ORANGE AND ALEXANDRIA RAILROAD.
1 Tim Daily Mail Train connect* with elage conchas at
r lanuton for LcXtiigloii, Winchester, jv«
- The Tmiu W* .1 of siauntou connect? with singe
coach of. for Rockblidgo Rath , Rock bri.l go Alum Warm
H i tod it. .in. i iin : non tbe vviui. Sulphur Md
. Ltwibbtlltf.
A Freight Tram hotivcon Richmond and Staunton
j ioiined•• with id ighl train* *»n lh. fn.in •• and Alexan*
drift Railroad !.»r Lynchburg and Alexandria
Freight will Im n*ut to any point on lh" Orange and
,i Alexandra Railroad without change .of ear*.
,* (luuji* purchased in Northern cities can ho scut di
, coct Hi .n.l ‘ tatlon nn thi* rna.l where Urn Company has
,l an Agent, l»y consigning tin m to Si. phen tinnier, G.iie
,1 cal Fioighl Aifi'iit, Kichniomt The charge for tin)
trim il through Richmond, including whailh«lru>
j, age, storage and couniiin.-inii*. vv ill m.t cxceod I* u rente
per llid I'oniids, and on heavy articles will he much
/, lo*.t Freightn will be col lotted al durtliuntion
Through Tickela can he pun li.m*d al this . tflee lo
vl Tickets to Bi'Xlngtnii, Virginia’, $11.
Sr nigh I i*tti. • ■ at KifliIIIond i lttHfil :tl !l I* M
^ U. I>. WlliTlVliB,
, nu|>12 -If General Superintendent
(4'Hi’l: IH* IIIIONI* AM* I'lll KKi*l.l'l;*l li. li Co., {
BicIiuo n J. January ;t, lsttf. S
j’ / \N AND AFTER IIIE VTI1 OFJVgMfl
|, V.J JANUAJtV, IMU, lint Snitilty Kvvnliigtarff
1 Pa*-4cngt»r Trains will mu mi thi.» i-ad a- li.-i • (••fvi ,
j leaving M.tnrlo Mur al ’*• .15 I* M .ltd le.iriit;, Pt c iln-n*
las a! ft In P M , uniting al Manrhcster at 7 I* Al
, * K. II. Gild.. «
„ Jaul tf Kik»'“•<*r and Superintendent.
MERCHANT TAILORS.
JOHN LATOHCUK,
I* f | DUX 1*1.U AXI* TAII.UK,
' I his K KM' i V Kl* I.. Ktiiil.lt" ilr.'il, ili-xl to tin- rotni'l
'i of KoiiiIkoiiIIi. xml r. liiru* lit slnrnrtf llianki for lint
0 lilm.il |itilroii»i;ii alls’nil h. .li.iriil, :i»ul Impo. .t*> lu.ril
'I uii.1 hii'iiivii ;i conliuu nii-v nf tin' illin*".
•I riilt hN I'.SII t'li.'l AM' AMUliKATK. UAKSIKNTS
h'OllMR II.S 1’AlfT. TRIMS CASH jin 13 f
H it. Itnl.r KICIIAKbHON. VI. HUtli HKR Hlt.'IOIOnllitf
' WM.HOLT RICHARDSON & CO.,
- MERCHANT TAILORS,
K (Kourlumitli rlri:i*l, o|ipn«lld Fxi'h-411,,0 llolil.)
K|('IIM"NU, VA
iliil-* Sin
JOHN K. DOHKRTV,
M Klirtl A NT TAltOU,
Main fclreHl, bettroen Kl- lilli and Ninth Mi.ipIh,
hlai'onally opposite tin Spot m.- J lintel.
KKW OUt'lhS! .NEW OOo|»8t
Mr. lioHKKTV calln nllt,ult*>ii lo m.nir h. antiiul S«
InAcs for
GKNTS’ WIN I KK WtiAU,
- K.*feU• «l 111 Iho la I f. ir d in •, %, i.;. |, Hill he luado up
in good -lylti. II * naiio-s :
Hiiinnt' Wai ctt-l.ifc Sis.d 'frlwil BOATINGS
Km; li- h Will I NIAS and B K A \ HUB, vaiimi*
K i. •; 11 * h Mt*llt*ii' OM't.id and Bruivn MIXTI IlKM
.loh:inny*N and Simuiii’n Cl ‘»T||S* and |n*KV‘fCINs
2 Plaroi, Brt.ivit and PPirk BKA\ KKN. fnr milts
The olt*ck i» exci lUnt, aud the prices shall unit the
i* Hum...
d.-c.VIt J. F.. lHUIBKTY
|; MACHINISTS' SUPPLIES, &c.
\\r i.. rail I*: v ,
\ V • AOFNT KOI!
“ STEARNS, WHfTNKY A I5RIPOKS,
lin n.VI' Iff iili A'UtflTA Vi'H
: RAH,ROAD, STEASIROAT AND MACIUN
v I STS’ SUPPLIES,
I. 1)01'K Vi lli ET, NKAK SKVICMKENTII,
KirimoMi, va.
' 317 lllKS.NITT HT IS Kl. I', l*lf IhAliKhl’fll A
h 7-i W ATI.II STKKKT, IIO*JT"!f.
M’ll. hTK lli.Nii. I "t.n. I.. HlilT.'.Rf.
* tiKo finuNd. I Hi** r. MBitniKa.
} III i i:*;i .• L’s. V M F.tlU.n, Pro-’I P W and B K
li , Pin la ; H .1 L.inih tort. V Pr***’f I* <’ B »*' ,
p|,lla Ream y, S»n ft * ivhh .id, M t* hlii*i and Steam*
Ilip Builder.*, Phoftt.tr Pa. Ilarlun. Iftidim n*.ith ft
i’iL, Atari.mi ls and Kl.-ani^liip Builders, W ilittingltiu,
. | •«* |.. Charles K hail ill, Pte.'t Beading It. B , Phil.* ,
{) M \\ . Baldwin A l'o , lwt*c«*iU4dive Build- i ., Phila
t uov2 :m
SCAUPS.
. j » AN KS, DIN Ml IRK A CO.’S
I> fil .AMiAUU l*I.A 1'KUllU. WAUK1I0IISF. tm<l
rnllM'KR Sf’Al.KS.
'ill. .ill.iili.'ii ..i liuthl. ri, own. 11 nf W-u.-linnnM,
1 Ui « , i . »i,.l I’. i.iml- i..n Ah ictixnl i l« ftillir.l I.. lli-.«
^ i :i|. i, • oinj.lr nf iililili W" of" pro|ar-il to «• x-tnl.il,
i, |,„ I, ir, ,;u ia .tail«... .m I*, in,; .-.in it in J. rilniry, dnr.i
I,titty :i n.t I.llmi‘1 nl «-..n-.tl nrttnli t.. mi) .-ill. i >lol... In
ilu, mark. I, :iii.I nl a h'lWKIt I'lSUSK.
W. I.Ill II|. t li. ... Si .11■ It. III III.: IIim |I..1UI4I|I i ll-' .
ai.J tv »kii i> i i.vkki sV ii r:
HARPER, T A 1.1 \FKIIMO 4 Co.,
janl7f F....I ol SiMSUm-C nil tbo <'anal.
11/ AkHllOUSB SCALES.
V ' H M SMITH A Ol., GENERAL AGENTS
For lli.i lain ol
Unwind 1‘HKMILM Sl’ANPAHP St.'A I.KS.
W« a.k lh« atloiill.Mi of build.m and,.vri.ai*ul ware
hon-el to .ample* ol ihc.i Vito-, on ohildiiou io our
.. Wy uuafaiii.ui lb oi Io bo
I .(HAL lb A< t lilt AC V
SUPERIOR IN' bUr.AI-lf.ITY,
MliKti s|MI*LE IN' CONSTRUCTION
than any other sparks in the market
ll, (■olnpi lltiou tt lib Fail bank"* t-Valn-, If l.a* bool,
a. ;iin noI ai-aitt- cieb.lloUi* S'bo ll„Wt* :uol Ibo Fair
b. nk aia h..lh iila.l,• III V,im .lll Al lb./ Mato fail .. I
i- ll.al Mala, tin’ llotto baa, aft. r lep, ab-d ati.l m
tiial' ti. ii, pronounced Ilio I,Cot. ii lit. . I*. Il.o ■■II,
■ 1 11 I ..poi la :
..Ii Slab Fair, S. pl.,n.l.,.i* 1\ 1*.A7 Hr l I’m
luiiiiu III John Hot*.-, Jr , Sec.ml Pi ••nil.no In K 4 l|
* K:,ii banka
Yorni.nl Mala Fair. Sept, ...b«r 1711. I'M ■ liipl,/m:i to
J./I.n llntt'e, J,
Piiil.'tf Mali* Fair, l;iil..ii..nd, Virginia -vl.-bar, !■>
Fn-I Pr* tuiulil fo Hour. ’ Seal.-*
W a aim to pi.,i-o th. Ili.tr- ml,,* in r..ii,| olilion will,
oil,oi pattern. a* nmcl. a* poi abb .that n may aland by
, iU ott n lu-trilo
1 vV. place ll.o I.itR.'lANT Sa' \I.KS In «•... h-iiia* I ,
’j 0.11 ott n Mnili.o n, an I l.avo ll» m i-ady f.n lie.
EVERY SCALES WARRANT Kb.
d For iiiforiuaiinn a* to piicc, capacity, i« |ioflt of pub
lie trial. 4c , rail al ,<ur ul!it a,
jai.nf Nil. II MAIN STREET.
\(JKNCY ANP PKI’OT LOU TUB SAl.fc
op
FA ILH WK’S .V CO.’S
STAN P A K D S C A I. B S .
\S*. ar. .iota acein* In the cliy of Klrbtnond f.,r th.
• ala ol Faiiban!.'. ’» Oi l. hralu.l
KTANHAKH PI iTFORJI,
W A KRII, ills R and
I HUNTER SCALES,
and keep cont-lanlly on band a lit ami , .....ptala a
'■ m.iiuicul ol all Die lu-liti/' ‘iter and .It In, tv It ir b to
'■ oiler al m iIM.I nlut r'. price.
u W 8 In)NNAN 4 <'0 ,
Oor. rn.ir «lr.” t.
If ncl.Sii.-ir Ktehmi.lid, A a.
BUILDERS, &c.
( \ AN NON .V IIUPSON,
^ BUI L I* 1 II >
e CORNER OF BROAD AMI ADAM- h FLEET:!.
. ... .inform Ifca cltir*>U» of RirliUI n.l tkal Iln'V
inuhi»t"i«» Paninris derlrtng to bui.'.l u ill plea
^'werrmalaodo »'* kind* “f REPAIRING, lilU.K up
STORKS, niid JOBBING gem-rally in our lino.
f„hv I u, ___
'’■IJST KKChlY KD, ON CONSIGN HBN’T,
* r) loo dor. Hrouiiu, lluckil* and ftitketn.
Parlor aud loHiinon Matcln*=,
’ Puiiui Iuimu, Flour liau -, 4c.»
For sale l.v WKISH)EU, M'>NCURE 4 CO.,
Un'J-dt 7®; Main hlreei, (up »t»ir*.)
I/INK TEA.—Wo have on hand a ol
very naperlor Uraun ami Hl»fk TEAK, proucunreJ
A by j«JK«. ,o by tin. U-,t in J. m.p ^F-jr J-.h^
uovSSf PrtiKgUU, No. lOMalii«trerl.
STEAMBOATS, Ac.
1 >ACTFIC MAn. STEAMSHIP _
I COMPANY’!* TROIIOH UNK
TO CAUrottNIA,
T«mi. Iiin.; at
mkxicak PuKTH,
AM* OAKIKVIKU Til r! INITL1* ijP AVALS >1 All..
LKA\ K 1*1 EH N" »:s, NoKTH i:• \ ER, f..ot of Canal
• ireef, nf I. o'clock noon, on lh » l«tf Ihli .irJ *.'l<*f *>f
uv« ly lu. nlh uixcepi whcu .la. , till ..u Miiolir.
«ind then on (lie |»i. «-e.liiijt ^ainidav f..r A -PINWAl.L,
I'.iinitriiiit,, via J’suhii.a Railway, with on - •<( ih**
Company'» Hleaiu hip* fr-.m I'umm fen MN VI.\.i
fltPO foochir.v .t A* \FBI.* •»
rF.HRB Afl V
|,.t*.|fi(]r«V OWAI**cin*, l apt *•»• Hrrv. roati. Dim*
uiih iho r.ipi. Wall in
lu ll AflAMtJ', Caplalii .V.auiv, miiueclln^ with
Hio f*%. k iuka t«». •*»:•! tin c.tver y
£M—Vfw York, Captain IIomm*V, wiiouiln^ will#
C.I.NS I iil'TI'*-V, 4 upturn liiiuWvllb
Ihpartnro.i of l*d and "I l cuiiiiimI at I'.iiiaimt ulil.
i loutiters for R"i f»i I* %«••»••• Fours. Yhoaaof Mi.*jik
at UiXMMLLu.
thk.u-ii fis'Kik cum n 11 Kiu.'fV *
Fir I Cahin....?*»• <**
K.voinHMdo . ..... *-rw t*f
• . ; • . ....
A .llw »l!nl uf •• .t wi: All •* Ii f# • *•» **|e J lit. I ' ’ I .if •* .it
l.iu.’J lu «.4*»#nd i il iu hoil .-ti nr i .* pio»*>« a ;• r* wok
f.tltiilii Aim, uu 4II..0 o«o t».xi »urr.H on
lln nrh rat* t*> «l< r » m n and Ilnur hwilb *. mid
houi If .< !» n ; nol.|i« 1 1 Ii ii in ; I*.ok.* ihic di • Ii ir»;u ,
U.il r F A It K .
4*110 III. lulled l*i HIkI • li»<: UK** llltt>M,il e ». b nJt'll
|,;i: -Ag.' ni l I. I fto - li.pUK 1*4 ll»r. II. ,h. 4ild -l
1. nd* to ludl- Sul 1 hillf'fi v* i* U'-ni iir.il** pr*#l*»l«»r*i
IUiU*K” lecoiiid • II 'hi- dL the d i) l«. tofu n'tUiiiK.
ri«uur.tA iiuh . ii . r Atii u ul ui I pa nil I W ho prefer
t«> I d'.Wil .All 11
All nxji< ii.iiK'.'d in ol* l*uui.l Medicliii* and *tl
l. n lai.ro fr. e
\ >l#*a»ni*r will Ini |*i4«*d on 11.»- line Janllui\ I-I,
hsjij, to mil ft mu ifenr . *rl.u»H to Arpii.n til, via lit.
\ Utl.t
I*ci Bu m*.* Tii-knU m further Inform it l.*u, apply it
Ih.* Company’- 'Ii. k. f nil. .• .ih ivlntt f .1i'hhI
nil ,1, North lllui N'c*v lurk
d . :.n » u •• 1 hi 1 *• a A nan!
puu NEW i ONE.
fll, ANTIC COAST
MAIL STEAAWHIP » OMPANY
1‘he Fplondid now shlo-ivh. cl letnishli***
Il ATT KRAS,
i.rwi- l*iKkiJu, Coiuuitndur ;
ALBEMARLE.
If A. fj.it'liMK. C..iau.»i*der:
Leave Richmond o\«iv TUEiOAY inJ SATURDAY.
Ki»4ve New Toll. W EI»NK^I» W :.n I F \Tf RBAY
I In* vieiinship ALBEMARLE, Caplwln Bourn , will
leave lui. . I110 I In* uhill al Rock*!'*, 011 VA f UR
l * A V*, l* 1I1 C* h. nary, ui II o'clock, A M
ilu-N.i t.hii.i aro ontiiolv u* w, and w«re Lulit «x*
|.r.'f sly for 1 i»• ronl»
They havu Mpleiiilid Kilo..HH arid ulal..rooms, and Ihn
fare, a. couiliio.l.iliun*’ and alt.-ntloii :»l*» nt.*»ui paane.l
1'aMna^c, mculs and tat* 1^«mhii- Included, VIA.
liooil> nhippe.l by ll.i-» line uro landed ley.ularly at
:/ew Yolk, ..ii Iho Company's covered pi-r, within
lorly cliiht houri.
Shlppul's arc inwllml to notice that Iho fjreat .1.linage
and hiss by handling and . Tpesnri* fr.*iii fr.*.|Ut*nt re
-hip|dn;t, a** oa oilier liuc <, i - avoidinl h.» iIn - loiilu.
Freight' h r points h. >. ;.d N**w Y **rl. will he for
u ir.lcd w illi .I*** |calfh, and tio i-lis*ri{»; Undo, except :u
teal 4iXpcli.n*n incurred.
TIom ihip discharge car^o In New York, ul Flei No.
.1: North River, and Iht Company 1 nleau.cri for Wil
.^1......... v i* il. . ,1... 1.... Sr» v., in. .I. Al. dole and SvW
«li b*.\ns, !*•» v <4 fr*»ui llin tailm pt**r 4/ooti/i f»*r lb*?***
It.iiutr cm l»o Irui.sfi rr. I u nhuut v*|>«u<m» **r »xp«*arc.
IliMirunr. 1. v» iv Inu l»v lb. .hip ,ai*J lb.* • innumy
in iini« . unui.im*-' ati.I condition in u bioli Rund* aru J.<
liv-r. .1, niiik. I hi ih.ili.Up.l t.-ii f .* fluid Virginia.
I,,-urnin** . «I • t. *l :it bnt. i nfi *. w In n nr«l«ir« -1
AH K.NTS: i
1.1 vlnvr.ioii. Kux A l‘" . Ill IbiM.lwiy, N# u Vork
S.iiiiuH AyrtH A Ho . Itifliiii«*lid, \ i. •
t'aivi«‘ll »v Imiiiii, t'ii\ I’oini a.id •••it* i-lMirg.
S. C Klllull i\*.ifu!l:t Va
I* or trulpbi or pa^w. apply l«*
s.\ Mi r.l. A \ K’f.S A <‘tr. Ai. lit*,
ntfi* •» <•*•* i *r . f r-ii v :.i» I VWvl.1% »ll®"b, oppn
It.* tin* 'I •bacro KxcliaU^n
IliiV^U* If
| A M K S \l I V K. li I.IN'K |
NOKPvLK AND KD 'HMmN'D STEAAIKIIS
OAKRYINO TUB UNITED STATES MAIL, AND
HIE ADAMS, IIARNDKN AND
NATIONAL EXPRESS.
Tim Si. amt I M MARTIN, Cuplnlu IjrimnuN,
s'leaumr CITV OF RU'IIAioND, Captain Stb.s.hax,
Leave lla kin* A Eii-I;f.rd'* wliaif
E\ BUY MOUNT No (S.lay- . ve. pi. .11 AT HALF PAST
SIV o'CLi^K'.ti.liueeHliR at Norfolk with tbe
■ il li IIA % I.IM glt/UKU, .til UiKftTkAMIEW,
Til*’MAS KEI.so, OKOlpiK I.KAKY,
(■a),lain Ri'fWKi I. I'njihin BI.AKKMAU,
ADKI.AI DE, DICTATOR
Ca|<l»in •'Captain Umu*;
PoK
BALTIMORE, PHILADELPHIA AND NEW VoKK
For further Information, apply al lb* "Ulco oil lb«
wharf formerly m-ciipi* I l*> the Old lipi Sleaiunr*
Fruitbt !"'•1 ved fiwin S • •• •* P- "
R o HASKINS,
Olllre ai Knrkells.
D. Is DRIDOFORD,
oili..: at Bil.l fool A Myrla, on l he Dork,
IhdWeen Fiflt t iflltand St.ventni llth »lr»uU.
All FUF.KillTS for p.-inU ou lh« river MUST BE
PREPAID HASKINS A BIllDUFnlil),
„or*M- if Heimml Aift-oln James River Uue.
j VBTTI’K OF
vv i: i. i. s, r a u <: o a c u.,
NEW YORK AND CALIFORNIA
KSITiESS A N l> KX(!IIANl.K COMPANY,
Aa. -I Kroudwav l\r*v York.
SILIITT.ILS i*P FRKIUUT
Til TDK
PACIFIC COAST
Will ploano lake notice, lhat bavin.; been appointed
EKEKJI1T AHI.N1 * oV THE PACIFIC MOL hTKAII
SHIP COMPANY*.
Wo are prepared liiiir. lt" Prel^lil foT
< 1I.IFORNIA, oRtOofl, NEVADA,
W ASHIlioTo.N TERRITORY,
SANDWICH ISLANDS,
CKNTKAL AMERICA,
AMD
WK.-.IKRN COAST oF SOUTH AMERICA
For ral- » apply nt nnr r.MIr.., Nr. M BiondwaT, oi
li. IL.1,1 I.lll,.. . li dork letil Of * anal slreul.
: i.aiot I* will -ail 1*1. mb and 21*1 of -neb month
IhoN.' dale- falling . n SUNDAY, ou preceding SATU U
DA Y .
N'i> SLoW FP.EIUHT RECEIVED ON DAY OF HAIL
' YlKhJIIT MUST l:E DELIVERED ««N DOCK FOoT
• Ip canal street
Hill, of Ladlin' will he issued at No. bl Bro.idway.
r.ul u - uil P.nkair* K,pr. will be sent by cacti
steamer AN D Wild. CLOSE AT 1» A. M ON KAILINU
"our Letter Bag* will closeut ll:SU A M. For conre
Iiieh, .-.f our uu-tuwn cu lowers a letter bay will be
t. |.i it tb Sh-lropolitan Hotel “.d on the dock foot ol
• 'anal street.
. M( t.NM.Ii KN V KI.OPKM ulll b.» on sale »t Ilia
„| III.- II. tel ami at our .Ac#., No. 84 Bi..»dway
null Canal * trout duck.
Ati letter* sent through us MOST BE IN OOVEUN
MINI ENVELOPES
flight BMltangit on Ti*" Francisco fur sale.
TVic>;ru|iliie Iraualers of iwney nimbi to all points
reacli. .I hv tb*. w ires on West C..ast.
California Coupon* bought at best rates.
not* Cm WELLS, FABOO k CO.
SOLE LEATHER, &c.
/ v 11. CIIALKLKY & CO.,
* *# N" 4<I Main street, under 81. Charles Hotel,
Uauufictiir. rs and Dealers in
II,k and lleuiloek SOLE LEATHER,
Upper» ALF-.-KINS, KIPS,
Harness, llrkllc and Fair LEATHERS,
nf all kinds.
Cod Liver and Neat's K » t tilldi.
.1., l »f Pry and Omen WOES
W E WAVE o.N II \Nl: A mo ii.ioi.i
>V nf Kren.'li. Herman and American 1 •4|.k> •
le.kHi.d ll. ml.u-k SI LK LEATHER; lipper, Harnjwa
aud Bridie LEATHERS, Tanner*''dL. I sonar. T. U,
A. .. which wo are s.ltlnjr »|
Main
s . . fTnJ«*r Sf. f'hirleii Hotel.
iwWf -
SADDLES, HARNESS, &c.
0 ADDLKKY, HAKnWXKK
1 gAlMII.KRH' TOOLS,
A H'LI. assobtmkmt.
Fln« Biding Saddles, Bridles, Kits, Ac. Baggy and
Plding Whips, Collar* and Haw*., Saddle Trees,
Buck lea, PI '.ted Buggy and Coach Mountings, to which
1 iuvite city and country trade.
1 J CLAIB-lKNE WATKINS,
Formerly with Smith, KboJea k Co.,
Now at K. L. Williams,
ao21-If *7 Main street.
/t AST STEEL POLK AXES I
W.. at- In r-cclpl of a large assortment of Collins A
C., Manna A SI. wart a Are., which we offer for sale al
the lowe*t market tales.. W. 8. liONNAN k CO.,
j.,nl7| (j..Tcfiior slrcet
Raisins, citron, CURRANTS.
RBF.VK k MAVO,
Franklin street.
declSt ^ betwcin Elyblh andJHmn^
Mrs. allen’s^hair rkstorkk,
Webster's Hair Invlgorater. nn>aa.
y*,_
fpHK NKW EXTRACT; gofpT[AX ufros,
For the Hand kerchief- MoSELBT, Druggbts.
j X Main at., near Mt*.'
(-a biMiiiNk' polVHATAN 111 ES,
4 KNUINE 1 " en and black tea.
J yiii’KKI'>R 0 “»t. gggyjl k MATO.
JsntSt Franklin «( , between 8tl» and Wh (to.
STEAMBOATS, &c. !
• _> V *• ■' » / i * V* e V r »-■“»
17KKIOHT FOR NEW YOHK anfi . _
V AND BOSTON.
ni.AND ROUTS. VIA CHESAPEAKE BAT AND C *
NAI, TilRoUUII TO NKW TORK.
TilK o|.D POWHATAN STEAMBOAT COMPANY I
IK. n - .it,,| hi-t cl*-- -(valuer- STATE OK MARY*
I > <!• l tn:K!>BI'til and STATE *>K VIRlilNIA. aru
“• * '“ dill. :n.-I |.'iiriidib| uiarchandi— of all do*
nrlpAjoi. lM.*|a<n.m.<* lo Philadelphia. S-w Y.>rh
ami It* i..ii. In ,. mucliiib with lb- Canal Lino of
•I.IIN •!. "i. t'fi i„ Maltluir.re
1 n -e *u »***• • U »w 1:uUiuoimI every Monday, W***i H
I4‘*^r»y Altil S ilu.iliy for HlttkUMre
ii*.. ja, will be UnJ»d In N*w
l oi t A-n lliv lliii'l Jn »1*. i .• in• r
Hiih'fi* H|H laken*Alice thni ^oudi iltipiid bythU
Mi*c n«4 s** ' KA. »r.» rarri.d entirely through
4M 4M», thin* *:.» in#; "f upcr** i|in«( the necessity of in*
ntir.utce aKiilml eKA k».-k
TV lir<D tlM *»f thr »J • *ui-r* Ulonidiif to this line
eiuibiu un l»» cariy yo-J* ai |.-tt tluu» by any other
| r*»»»t*».
Kr.-i^lit for b* >«»im1 New York will be forward- j
1 «*'t w it Ii A|l*.|iati h.
' 1 hi. lint* 1p tho only on** that r..|,n.-et» with a daily
I in* fr-.iii HaltliuA*r.* for I’lillad clphi t And N* w York,
I uul th.it cm ((ivstlimti'h receipts,
i fo» dri\*jt*» **r c* inkiihi»Uj4i char*.*!. The two line*
• «rrupy th«- «*iu - whitf in lhi)iiui*»r«. ^
I h.rlr* i» lil *4 pin*•»#•*, apply to
l»AVIU A WM CCKK1R,
«tfllr*> at Chart**- T Wortham it fo.'ii,
r*»l~4—ta Fifteenth street.
J T u K N K IV YORK.
TIIE OI.D USE
KHTAltl.lSHKD IN IS5I.
1 NKIV YORK AM) VIRGINIA STEAMSHIP
COMPANY.
Tim mi, nillc-nl -i.l- u li. el -I—ni»hlpl NIAGARA
Hid SAI5 ATiHl A, in romiuand rtf Captain- Cor< n and
Kiv», exporinncud -uaun-u. The Purs-m, Mu—r*. Wil*
liam <). and I AI Sui rn. are well known to the cniumii.
nil y.
In pnlnl I all• n0tli, *p. t.l and Sni'li, ib—e -hip- ar«
mu ., ii -t..1.
KI.KIOlir capacity lair- and rat— iuodet*t«.
Ni. i bniiiinn id I r i.lii a* l.y other line-, o bleb I--o
vriv injiiriuii- lociryv..
In-urance, ii de-lr.l, can be ,11.,Med -i (he very low.
—I r-li«
order yuiir *0.-1* lo dine by llain safe and ripeejy
1,1 lie
Pa—nt»r acn.nun.air I inn* are superb. Ticket- and
Perth- —cured on le.aid, u it my ndlen, Rockett*.
They leave l!i. Iinimul, fiom l.n.llaui A Wat»on‘n
u hart, evuiv TUESDAY ami SATURDAY, on the Sood
lid, 'I In- In.ur <*cerialnrd by rifi iei.ee ludally paper*
nf the day pr-vlou* in day of departure,
drill' If IIAKIIKT 1 WATSON, KookelU.
170K LIVERPOOL.
Th- A Nn I b,tr.|Ue yIIKEN VICTORIA l-n.w
Kudin* »l City Point fm the above part, and will hav
.Iiiii'k rt—pilcb Knr fiuigbi, apply I"
K. H DIBIIFKI,
. Corner -lb and Canal -Irosla.
Idberal advance- on cuu-hfninenU lo my friend* in
l.i.uclnii, l.iverp.H.1 or Dublin fvhrt Slawdw
I70U LIVERPOOL. £r±

The A No. I li:i|.,ue UUKKN VICTORIA, nov. j>
ul City Point, I- ready In receive freight for Liverpom
Idle ral advance- inado eucou-ignui-iit*t"tuy friend
In Loiiilnn, l.lvvrjwml or Dublin
Kov fr.-i-lit apply to R II DIBKFIJ..
|»n'dl H
J 4 A M 1 I lll'k NI 'l l l I F V - — I
V ) I V«»T« »N AM* MUCH A NA N. FSEim^Mi h f ii i
Karo through lo Ly iicbhuiy, without MAAl». ».V
taic tlirough t*» UvIurIud, without uhiU, v»J, with
nmal*. t'».
K MO i It I ou;,l» to tlui'hiiUMM, without lurtU, t*>, With
loi-utft,
our Farkvl llo-tin l.avo Hirltumnd Monday, Wed
a* day :u*d Friday, at ft I*. At It. turning. leav« Le*
| A. M , lloiluiian at 5-A. M . Monday, Wed
iHPund Friday and, to enable u» to mnnnel with
the Western riutn*ud earn, *« will leave Lynchburg,
•hitio day**, at 7* I* M.
‘I bin w ill make oiii t„ai<*l' hour** latertt the Jifleo nf
{donning nlaoi out In* line b.l»o.*n Lynchburg and
Ku biu-Mid. R. fcUMOifl*.
febt-lt _
COAL MERCHANTS.
* NTIIKACITK COAL.
( uiihpintly uii liittul, livd DUil Wb.«« A*h Atilhrm*il*
ir„»|, grail, an.I aliivu *ir*\ fur family n»«—la-high
l.iimp for fuiBiIrli >. ami Smlllia* I’oal, h«»lqualtty -
Orilrr* aelil lu U* will ri't.im prompt allt-nlimi. Au
thraclla 1‘oal hoIiI by wi-ight
KAMI) hi, I’. Ii A W Kh k S'IN,
IMh auJ lli«k .lr..'t», imMb ►i.lu of thu llwk,
auji^ ly Op,.o*it- our old .land.
HATS, CAPS, &c.
JOHN IMMJLKV, |W
ft UftlOH Till' M*i*ThHOOI« ItoTML, JfiL
KK'HM* »N l>, VA ,
I ii vdie.-* the atlonlloi* of lib cm I., mar* and the
public l«» lit* large aIocIc *4 II .VIS, i A I*-* and I.AltlkS
Fl’HS II.* lift*. In ruiio^iiciiC.* **f the great ►care fy o
on.ne>, reduced lii.i price cou-iderabiy on tlau ai.J
t.'apH, and I* Helling the Ladle** Fur- at cmd, t* r|o--'».-#
bin m|•*«-!(. w hich i- very large, and *0.1 aim. no urn b«mu
l,fill t APFS, HALF * API* and Ml kk.v
II.* b now getliii',; tin- heaiitlfuI I'KKHV I7 AT, f»»r I.*
di»*rt, which are ol line «|uality and at very iiu duraiu
price* _J»nW
4 T N". I BALLARD HOUSE ■ mi be
/\ fuiiii.1 a fmliluiiabli) :i»«i>rlioi-nt of ,
HATS,
C A PH,
IfMI’li Kf.f.AM,
A.VO
ISBNTI.EMKN’S
FI'IMIKIilNU
(fill >1>S,
To wliirb I iuvllu Ibr nll«nllon of my f-.rm-r putron*
■ ml llm publir i-narally
janStt-ln. .l.’ON Till>MPS..V
DAGUERRKAN GALLERIES.
HOME AGAIN.—For iMiVi*ii rnontfiM past !
Lava b id no bunin* r.»., baring |n*l my gallery and
nearly m> all by tin groat llie <m the :kl ul April. 1
havo in** pl«*a mi.* linn i*. uiiii.ii.iif.' !«> mv fin i d - ar.d
tli# public that I l»:o«fi«.> H»n|.» t «• A Ll.hK V . l«»C: led
on the earner ul iNinlli amt Mem fire, i u ith an * n
trance on M ill* (llir* o. I. W |». V.-dm* br..k t«.r#> t. I
al*a.«.ii Ninth «tr*et I am ► uppibd with cntirel) .nw
ii.i. m- i Improved mm. rtgl
•.•cured the k.-i \’i« *•* •*( T. i on Nin.in** t4* !i-i
mam r Ijimm,1* ft hn Im had over flUwan y*-*»r«* «»*j • •
rienco.
A In Ihu i-afct, In lhe future, I pmmL-* wv pattern*
4' Oi«l and :jilhliulul) W* ik
0. W. Ml.VMS, IMnd.-.i.iphUt,
<e r27 Iv (!i.rn#r Main and Ninth «drt* i
WINES, LIQUORS, &c.
I H.SHKUG,
I i.
(NKVV Ci.NRENi |II* l liii K, (OB.'tR t'AKV AM* l^TII •* 1 •• )
JUhl r. c« iv»*d l*y dir»*d Import »tion. and for *a1c tn
bond,
A Folgnelle Bl and V,
Pi une I 4* will I «»n Brand v,
J iui'i ileum --v k O- H$ indy.
i*iard, l»upnv .v (V. p.r.niy
Vintage* JK>, *;daud 'tl , ai.-o,
I'atlb Holland *«iu,
For *alo in original puckatgi - In bond, tt
L. LsliF.&ti,
Ifuw* Pnininerctal Block, rom rl'irjr if»! I'.*h -
u.»i7r
11QUOK8.
4 do lulfi.1* Rye, H.nrhon, lie. titled Win *
10 land Jra-kr Fr.n. Ii Brandy. ho;... I
S j .and | iM.kk sherry Wine, imp *rr .1
lit !• and .Scotch Whl-k-j, Allaop'a aoj Yonr.-r
AIo, Barclay Porter- all Inif. ’rl. I
At-.- i & i hau.l .u * < Imii.|. m. ■>. ilrani Real, A..
For sale lotr l.y
FRENCH A CRENsilAW.
janPf Corner Ninth and linn
nANGKL’S UVli IVJ1ISKKY,
. 6 batr. la H rng. i » u,..;rn r Ky- Win key
In barrel! Terr lino old lionrhon W blikev
V. barrel* Mountain lly Whi key
7A barrel* pur- R. elided At bi-k. y
In More and for sale »i prw. s by
t"b<;i 'IK" I HKKKI.NU A «..!
»k/\ JJliloS. BUUGARDNKU’S OLD ItYh
Z\) WHISKEY,
loo barrel* e.-l* In ited KOnE WHI8KP.Y
For aal*> by
8 tV TARDY & CO.,
r*b7’«t Aoenti for the UUtlhurr.
1>UKK KKKNCH BRANDY.
2ftquarter cask* JAMES llk.VNKbSKY, hair nJ
Pale, imported biHk, r to litis port, for *al* by
fob7alt 8. C. TARDY A «"
CtKLKBR.ATKD " ZKIULKR” WHI>K KY,
/ copper distilled b> old proreaa, and rni i. .
Tor, on consignment ao.l for tale
PALMER, HAItTSo'K A Cm .
dec?If Libby I n.
WliSKH t WinsKi.Y! VSUKKri
U> barreli very superior old Rye. Bourbon end r e
tiled Whiskey
For aalo low FRENCH & CRENSHAW
feb2-lwf
HOLLAND GliN.-4hirc HOLLAND GIN,
for medicinal p.rp—.^r *i. 4 „„„
Janldf Dr»gRtat!. Ne_l" Maini dreet.
ftndF.MARTKLL BRANDY,
. Imported by Ca*kie Brother*. for '$*'**'“*
Drug Store.
d«ra-T
TIfKW BBLS. VKRY FINK CIDKK, Jwt
A arrived, for pJLMIjR| HART800K A CO.,
i#e4.lf _Libby Building*
* ti il TON YARNS, FLOUR, .V, .
\ non I bn. Cotton Yarn! (n»»nrt*d iIhi), from S. !. f.
to 12
Iiabuey'a family and extra Flour, auperlor quality
<i|J piviuincBl Java CoIm
Oroeo aod black Teaa, of beat qnalt|y
Mttrhnl1-' hydraulic pronod Candle*
llull'a Soap aud Caudle#
Bacn Side* and Me*. Pork, Ac.
Poraaleby E. A 8. WURTH A MAC".
febti 2law'.'w_
IRON.—100 tons retlnod IRON, a ■••itled
alto*
10 ton! Swede*! Iron, aaaorted Aires
S ton! country Iron, aaaorted air-*
ALSO
Naylor** Ca*t Steel
Kngluh and American Blistered Steel
| FofSbynJ k 8 wok.h 1M a ca
| f.bti 2taw2w

xml | txt