OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, January 25, 1869, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1869-01-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DISCOLORATION ON ORIGINAL
DAILY
RECO
iCOXTlSVATlOH Or TUX flTUOLB nAILT UECORJI.)
WW" fJUNWMMlAMiMM
VOL, II .-NO. 54
PETROLEUM CENTRE, PA., SIOMDAY EVE K IMG. JAM UAH Y 25, 1869.
2.r CIS. WEEKLY
RD,
1
THKl'ETEOLEUM CENTRE
DAILY RECORD.
PUBLISHED EVERY EVKNINU,
f Sunrlniia avemtiu,
L(JGWEIiL'J(; l'LUMMER, Protirietora.
Sfw ' fT, C. PI.M.tlJtEB, Editcr.
' Ttcu.iis.
Par year payaWa Is ad.ancav IBM
Car mouth, ' ' W
PUICIX.I8T OF AOVKItTrtlKG.
(Tea linn nf nonpareil maka ona aquara.)"
Nojlnamiooa.
fiuuiUy,
Tieo da'ya.
lirce eara, ,.
FVir days,
r iv daya,
BU Welti,
Two weaka,
fi urea wee La,
Him ro-'nth.
Two umulba,
'I'Kuw nitmtiia,
Hlx inoullta.
Mil" muiillu,
'i.r jmr, '
I HO. V wi.
S col.
t 7
I) il 1 Cut 4 ti
I ?
IS IVI GO
1 V I ; OU IM Ml
I 0l
3 ft
1 W
i sr, x I li so it
I.V II Ml -4 61 I
IV 144
a oH 8 ou go ie (
(XI
ie uu
t vi 10 lii 11 on i (Xi
in (K l i so 1j w i on
in ( 1. so 1j (
11 H 1.1 CO' H"
1 1 1. 1 (HI (t (
ml H8 (III . 45 I
l 40 (i
OH I'J (Hi
r H l (li W mi lw 110
Fpocial nolle. 2k rant, par Hon. r lui tl .
AdTortliomtiiH payable ijiuriftiy lu ada.v;
A T T O IS X K Y A T L A V ,
AND SOTART. I'UBLlC,
I'ETliOt.EUU CKNTUK. PA.
Hn.iueaa In His C'otirta al Fiiinklln pronip.ljr t
tvuded III.
nr. lCK-In TVumII A ( V Mrlk Hsu Puild
hi!. (up ilnlrrj, . Mlilliili'M. ocl til tf.
aO.MAI & S.HI l'H,
ATTORNEYS-i-COUNSELORS AT LAW,
Offl-iv Hlah StrMl, Franlills, and llriil.nm Cam.
v. iticalpim:,
REftSDENT f L'RCEOM UEXT13T.
OFFICE Hri7- raw ltnllnlne. tninw of U'Mk
ia(iou and .".uuU am., I'ftr.'ieitiii Ccuira, IV
mnylll ir.
MBaraOTrirrMWWryWW'
T. u cuuiairiK, M. M
PIIWCIAN' AND rrURE'iK: OIlfa oppotllv
tht! MrKlni.ey Hune, PieaiuiHtviMr, fa.
Paraona friiin a diatance will n-nwally And lilm
at hit Ottlooon t-atiiidav from 10 a bi , to S p ut.
atiplMf
Col. J. U. IIKOTCN & J.J. ACcCAKt.I.H,
I. nleri In ,
OIL LANDS, I.KA8ES, KXCilXES, tt.,
I'LEASANTVll.l.E, l'A.
JnV-tt
ALICUUr kj. llAVi.it,
ATTORSEY i COUNSELOR-AT-LA'fl',
OFFICE In tlic Hrlck Hank BiillJimr. cornai f
Waahlnglon and M .In ni,-oo:b,
prrnm.r.CM ckntre, fbxta.
May 1. la'. if.
a. r. wtLtntt. 11 a iim vttw.i
VII.ION A- VAN V1:LM,
GAUGER5 AXD IXSPECTORS OF
CRUDE PETROLEUM,
OFF ICEU-Meicanllc Bullillnff. Oil City !.. and
with Owaton V Hmvora; l'aunliiiim Contra Pa.
JnlyilMh II H tf.
waawTaaTaaarHawaraaTajrWMa
H. O. tTarvis.
Daaltrlu
CABINET. FURNITURE I
A LARGE ASSORTMENT ALWAYS OX
HANI).
IO0KINO OI.AASRS In prV rarlrty. LooUlim
Glaae Plata, lu(lucerl ui old Kramaa.
Pictui tt Frainoi made to ordt-r-
Carpets, Oil Cloths. Wall
Paper, Window Miu.es,
A FINE STOCK..
ViUETAIilG,
COFFINS of all (iii. on hand and trimmed
to order on abort notico.
SASH. BLAZS AND BOORS.
of all xitot. AUo, Puttr, Varnish. Stain. c
NO. l'8 WAHlN IO-Sr.
Prrolam Centra Pa., July 94, itw-tt.
A. J, CHRISTY,
U. S. DRUG STORE
Cor. Firtt V Holindew Sm.,
FlTHOtX C1TT, FA m-)1frtf
HOTELS.
QIIAkE HOI-HE,)
0. UUAPK, Proprietor,
I
,,,c,''VI,'I',:, " Em'
aMBBJH.BBMBBBaBIasaasaxaaaaBaaBiaaa I
1 eCLINXOGK. UULSL.. j
PETKOIXCJ! CEHTliK, l'A. ,
lli'.t popuUi Dotal, ItniteJ ,
Corner orRIalH A Winliliijuin-sti.,
(ltiolioiii. and the profi-irtut- i ili sp.ir i-'m
t make It a
FIRST-CLASS TIOF3K.
rc't lf W II. GAIILK. I'rnpriilor.
VKTItor.KUM riHT.'iS; l'A.,
Wcr Oil Crcuk 4 AII; irnj UailwsT trpot.
n.jl if. (I. J. rilOSS, Proiiri'Mor.
JMICIIKSIIEU aiotx-:
TTaabliiftna meet, I'.lr.-.iuoaj Ctm'ro, r.
COLI GnilTDf, . . . rroprlotara.
Tlilt Hontc It ontrlly IncalM. and Ilia genwAl
ht'lnarU-M f uil luvu.
Pcuolnin i:n;:o i'... M.lr l IRH9 tf.
VIIEK.IIA?! HOISS:,
Wahliig!i Hiract, rotrolnoui Outre, Pi.
V. X. CKOOKKIt, , . . . . moP'lf.
Oo.'d acromniodiitlnnii f:r tnin,i?nt cnlmiiT
liny boiil a;id lionrd with rnonia un renr;ih'r
U'l'nu. 'J'lm i) -uprirtur wIM vntlru uo nnli: in miikii
ma iionm aumcuvc to '.Mutd.
mil if
PGTItOl.ECM CBSTK3, PA. '
J. . BHES, . . l-n.:iVor -Tlila
llnn la In a pl.-nanm l u nllly. m il bi:t n
aliorl walk from ih l'rpu; Tin riioir ire Un.e
and cniiifi. tia 1, KU'i il:u layl,; u;i;iHcl v.iili
d-iMcni-ita of tli itii.
jatf- J. R T'At?v?t..
PETROL F. I'M EJI()li:S!3,
Olli C1T1", IA.
n.y'BS r.'omitiy tacn p twti .11 of ihe ab'ivo ! A Ne" V.irk liail' ilea'er, it is mid, l a
nana", wtvuu'd l"-! ro,;n V.Hr Info-m ili" imv Un. nn rr sivi',, i.f human hair ever ini
litij I uhl c i-hat we : opoia to -ke a M..'..!," r.n.1 ; ,,,,,!, m, M,.,., fiv,. ,.(,, hCh-
111 eitnvinrc tio-a, of tiio ra;t, we tuvire an 'Win wi:.
thf (Miufurta o. 11 home, tu a:ill uon u. I will (i:
The Hold of l!tc Os3 JCrciut.K. ,
Our ?ir.p!e lnon 1 mppHM witli t!i civ
Wlntfl. I miu j' nd Ci;;.u-, ami u i ta:lr v i!i bo
fiiuiid UAb wltli the wry bmi tht Mff.ril. J
Thtr eimm-trU v.lth ti; I!ytie fr.ur f,mi-'ui
Ito'.inw .it uir cli. l 'ir.Mncu iui"bi'.ve ol
tlie trutlitiiluia i.f our ini"ti'it
orl tf
JA.i: a.s ;. waiat-c:.
S.MWJ.I i llll 1 1K Mil I'yi
mii.i.er rAir.i tatihv,
()n Oil Crock l all-i.al.l
THE HOUSE AND rUEXl! I'RE -;.;V.
r. W. TWIST.
JiinH-i-rT.
I'lMpilelor.
I Nt'ii;U.A-fJi.Al. IIOl H'.i.,
Vll I. EH FA."!!, r.
,tou:i E Ri-WB,
Prop':
(.ml acooin-i odiitioni fir tiniit cti.roTner
Day Board aud Uoniii'WiUi uhiim iii ie.i,(iiial,e
tarma. TLe propi-inor viii ,pa.'o nu pulun to uiiku
hia Uou.e aur-ieiive tn u'.-s:h June'! tf
.NIO.N lion.li.
PI.KASAXTVII.1.K, PA i
HI1"Uli'U m i ...ii uu
SUct (liii ltu'if ihri-f' tiptc-t n dn;-' fur Ti-;
iuxmiih I w-it ir? uimi ii nunc . i
JttS-tf
TIlos. MctvlNNJiV, 1'r.iiVr
Piuprictur r U.i
DiaW hi choice Flmir, Kuttur, nnd Chea. !
A 10, ciiOico OriK-t'fii's,
Pi'troli;m Centre, l'a. ! ,
Orders U ft' will he vr.mr-.!y nycitd In f i, ! r,'
Oomlt d"tivoi(til. I'lHiuiiUe liux n ylli- : ti
MANUFACTURERS OK FIRT-CLAS? j
PIA3 0 FOKTliK,
JA3IES1CWX, K. Y.
Wnlaroom 41 Msla "'vt.
. BUc4,-, f -ot cf !!, S:.
Piklai I
' ui'.iCI t :
Peticleum Centre Daily Record.
P;t. Ci'iil.'i:, rsomlny, Jmt. 2 .
Kpitct op Lakos Ri.ack Krm. Lmkio
!. Mriti). tht) VrrninntRHlfiir. Iia mnri'ml
n !a!:mi lnii will) I u i u liUck fyn mul
Mrcou..llt.n. h. liH very ,.!,
mi'int'i' and in much Ir.llerllinn hr lius'iuru'.
Ki,B sj,.tt l.Bjinni,,., t8 talk Enli!i. Vh.-,i
j Mr. M"uil iimn idl tier "lie coulil nut f jieolt
iv wnrd or Knjf lif-li, norj.t) a woirt ofllaliaii.
I All Ms rruT.Jn In the reunlry tvrip v rr
' fnlh nt'fiiaj.'il tiiu inifrtlna u.. If.. Hun
... ... Jl.l....
vo;can, lull l.n wbiAperpd if lio ilM no it
dnnili h (UJ mt ro It Mind. lie livnl in
I'ac Imiisf willi Iiit fur llircM Tcnrn. Mea'l
is k!i iiI on I ali-udcr and ni'ipha It na than h'f
on!is w!r.
A Ii'V Y'lik i: isTvaimnlKiit iniili' thf
Mj'iiriil ilis'.'.ivi.; llnu lh fin loiliinc
pui.f!'. pi.f!i!1 ufjiiri l llic Htri'i'is aro mi
o:iil lutnl Ml'm -. u i.1 ihiii . Hie w.'M ot'C
in iisj al liuipitiilM. 'I'.i fliHt. ihi-y uta up.
plii'd in tlii'nii eai''ilinhiii!i:i it i unn -ei'v
ary to sluiff. Till PipLnsa why do avli
c!i'9 art' mild so f h"nily li tlic ped 1! r The
eotri'Spniuli'iit may 1 iniiukln. l.iit lti
Inrri.' npiciuo lunili cans' pnop! ovry
wliT'. wlii'ti llicv w ant 11 fpongi". to po to a
lirst i'Uii dm;; alum 1111 1 puy a In i r price
fur it.
'flu re ure k'ui.iiI ninety rexislered tliati f
li'riv in the Sevenili ITuiHucky Iitricl lioiii".
inlu uppuntiiirt un lr ui pnsaililo under tlio
l:tw. Dullii); IltfiMMiilur lit tliirtei'ii din
tilleriis in tlinl i!i!n-t pniilnoed 2jj.:3a
Kailoim of proof aplrilii.
A imtiiuvl Hi'iitimMii'iau.-t!ui hllad ud
ller. l;nr.MI .lame lie l.'U.IKC lil'l, of I'll I i Infl
his iilinv the li.uid.som ilowty or S.'KJO.OOO
it your.
T'le Cli :t?(;fort aim thai the ennnneice
i'f tlieir fi'.v in w i::un imi-!liin: llnu
j of New Vm i:.
1 , itiuna tn' vnipnt iw 0:1 liii-l i:i I?iisiu
I to i;ivi. v.jii,f:i higher and more complete
j i-!!l!Ci'.lilMI.
FN" OITRA r')T
!::-i:.n!xr,, vu
SiKE ,:t.
K-f;; e.tn it3r,ly i l.ai.l a lfl r? 3irt uu: of
J.t U.!;y.
i
;
hi-.o:.viw. I
Kriuvo tao.'cl!:, ;
'artrV reti. Ac . and will -j.l t i.i..i-rn t.fl.-ii. '
' ' nirt w.irk ... i j,,... ; i,. jnvo ta.ifa,:'ii.j.
I
! a -pf t-t
I
! Wnxllilltdit Xlrild, ;;t)li tc I
i ill! anj.cr.'t i.dijxcj
i-irrr.oi.Er.M centre, i-en.va.
1 Law put In n (jood aloe:; of Uidinjj aud
lh r. nv I l.n :!. vliich I will let uu
- .er.s.,.,ie lerms.
lloUSK b '.ti:Kd and fud. ai.d bt or caro t:r-
! noti vt.
;1(ll.u;r
A. SMAWI-SV.
!Mrf& Oil Croi Pip Ss
11,1 V.'fu k, il City, I';:.
liitvit - f i !"' n pnwccnii '(c-i.th IjiIho .-ltd thru
:-j:r is iiV.. in u'.ir (i'ios i..Vun h.r,t:l'i
te lirt'itHO " 1 n lillli.. HIS ni.ll 1 (fLi.ililiij
I ENOIV!-:.--.
i EOll.KIiS.
j.CliINi;!lY,
jcorri;u worms ssj stills.
OIL WELL TOin.? AND I-TTTlXfi.-- i
lu ftri doV! ,'"-'i-'r.v .T,.' IV
r. 'v i'v i."l "'o i.
au,; VI iv .
T. M'JDonald.
LIVERY, FEED & SALE
STABLES !
At .he Dcput, opposite the
CVntral Hitiisc,
I'ETEOI, iiHJ CENTRE PA.
'Milt l.nt S'ock or Til!IVIN( AND HATJDI.2
L HUHSKS un tb (T"vk ura to da f.miil at
r.I'Jciu'..l?i lilvt-ry.
m&rdtm & cutishs n bjs
LET AT ALL TIMES,
an ncsor-ablt Torms.
ToaH!?niy of aH: Ii!jstfs at-
tl'IMilJil Ui PrOiUJitlj'a
tjT"GI-a ncaoall.
T. WDONAl.
I'atif'.oum fen're. It, juis.
f WW:
1 fy 1 MCEJ1! at th Store of
Ek'jKHwfay & Sage,
a rl:nlr f.lorV uf falcted
GROCERIES,
ConalMlr.s f Tea, r.ifr. Bp., piaia and r'n
cy hiuii,!., Crnn 'ii rriiiu,,
OYSTERS. UUTTER. EGGS, CHEESE.
Aio, dralrra in ConferllotUrT, 1'rulta. and rlintaa
hr.in.la m' TOBACCO mid CIlTWlmi Call and ui
amiQe nin- auxk at tho
Stoi c J:tt( I y ! pied by .1. RIll
Icr' .Jc-( Iy slorc,
ltKJiKDy Ac SA&E.
!tritin Cnvr. Se;it 1, -if.
GENERAL MACHINISTS,
find litVon in All taimln nf
111.ACK5MITII SHOP.
Our f.cil'tl. - f. V ANrFail-jRiNG aranvt ax
clled hv arv t'iit'i' in ihe Uil ni':oiia.
iriiop Miiiii-at,oppoiiite Me'JHnlatk Ihwu.
BiiMf kishek & xonmn.
j bjmwiw i i.iw t,i ii i wwaayafiiri
rii:i:T COMBINKD
tm f.s-i-.-Di-. i:. j. io,v.
NtH.lw. piniKtctor. ",
i.isi'j.nahii. M. 1)..
;.;;fi-fi;)?4'!i O'ln-iililnc I'u'vi-ian r
" r "V' !""ltoli It'X'l.tinr. N. '
. r'; it. -id 'I'tiib i, iht nuiy ultl'fl
u"-i"ian and
Y
in
Ilia rl y vhere a puniiiineiil
eill-e ol priviite dle-iata can
iV'-C'l-,! V- 1 had without lit , ol
vjKtf.'-it'ii riernirynrclianiu of iIIh.
S-r.vlk JUiiS;. oirln, iSlret, Svphil.a
lm..ie.:n. N..cmi,nii1 Kni-i:m. or f. lf Ahu-e, III
i'v riiU. fitnn mid varieiv i f Kcxtiril Jliir0.
' I'v. l.'c)ni(in' PiriTit KroJich J4t 1 vantirrd n
tf'i nnd iir" jtrt-Vfittivi s iiiitt diietua lrh:& $1,
or thref fur $'l
1r VniifiMn' prrnt work. " TT1K PWVATB
V.Kl'K' VUinim," hinuTHuMy lliuJtmUFl, willi
IH-iirly Jljo jin :. Prior .tt ciit"
Hr. I! ran U tiiit-rcK4l'iMv ici;iUitcd on all din-
rr :irmntf! 4n n 1 outtiti.o ;
Nr. liMinrn wi'l hi iViHMiTL'J ii'ilr- Ihoy eotiLlIn ti
iv;nit!.iv of nnt1 i!!ii! C'Hb.i'JiutJn feu. Coutul-'
"i"ti ' tli nftl.- fri- f elr
i oi p I'tiiiL' uti'iftt nu. Oii-r Ii"'t. f'Tnvr of
Mill :md MurVtiv nricri. r --irft P-Tion pIMi;
will (; no on Irit x'i.H djfini. 'I'l'- nlcir rani'mi
itM'f-n t-T i;: -fl r ,i t.i'onf fiiH.in i'. H'-'tv;-
Vtir atil i.Ujir ucti (-u:fo uf t;ttniu;il ait J u rapl.l
;irid p'-rriimuiiiT ciro.
A.i nur.-- iMro-.1 to r. V,. .1. VWYN
I' . l:t.:. v v"!' tM.-a-t V'-Mn it miMitllM .
Al' c-'iv- wii .-i; n d- I'-.t 'M iii; :"'. . v.. to
1 p. :. i.u',,U lv.
Itf.ii !;. '.'Ij )ro J till nun' UiJ'
Cn. A.'i- Arv
J.iiiini M .-.tio,', M. f. Miuiiu.
, ni.v.-Oitr ''vl -l Cm- t'-.t. tr.ui-:'f f.'in il H
.' VIM. li'.VK'V'i, liXf ll.irM-i-. ;iMu rot,"
Aiiv hii-iiiift's wuP'OThM l our i-iiii1 tvtll rmtiv..
'"f"'"" '""""'-
lull If.
l1
J -e-vlium -l
MISCELLANEOUS-CIL CITY.
I'
Agutit for Gwirgl A rironti. Jaiaaton, Jf. T.
fiaalnr la
FIANDS.' OHBASrS. MClCI'HOMfr -
AND JIL-SICAL INSTRUMENTS
nf t; deacrlptlon I'lASO BTOOLS, PPBKAM
4'Mitre.;., oir.ClTV, t'n.
' ! City, Hfipt It. IS.-.S.-II.
CRAE .V. TrrACItKR,
131 Gulden I.onr, ,. Y.,
IUUIV11 IIIUtklM.lll I U
in in in hi .1 1
a- now propar to rareii'a on Coiiimln,nn aad
make Liharal A;laticHi to Raineia ai.il Daalara Ul
1jIU Crada aud lictlotd (ill.
Oil- VITRIOL.-
CitA.N'E. TJIACKEU & Co.,
rE'lKHI.F.nM CENTRE, TA,
llap n linnfl
OIL VITRIOL. IJLUE A WHITE PAINT,
CAUSTIC. WIDA and GLUE.
Ara tirapared to raika llliaial dlanount. to Ralaaar '
lor CAH11. nnd will not ha nadiirauld la any oft,
abava nrtinlea.
junnl.lll OilANIE, TUAC17ER A CO. .
F .!. flA.A & CO.,
MACHINE &B0ILER SHOP'
WAHl.GTo:V ST., PE-
TKOIiErSI t'13TaH, Pa.
B(;n,ER3 AND ENGINES REPAIRED
AT SHORT NOTICE.
A:! Idnila of Harklnn VTnrk daaa promptly and '
wairniil'.! to ava tabufaaia-on.
auelf. If. J. HANHA 0.
New Boot Shop. -
J. A. PLATTE,
FASMABLE BOOT ' MAKEH,
'it'akhiaglon Street,
THREE DOORS WEST OF A. P.' MR.
LER CO.'S DRUG STORE,
PETKOMEU.nCE-TnTfc:,Pn.,
Ret pactfnlly inritog hia frien(l and the putr "
lie yeniTiilly In a trittl hia supo
rior icnde
SOOTS.'-
Th jnftllty of Oif mate Mai nam 1a run t Vt
fTt'fi.tfu, Hia Htylfi of wprkinnn'tiip niiexptlou
m:, ih ftfut imioniH of Inst being ued. whiU "
liie prifr cimrrd Hru moM rcAuuaht qnallty ha
il, k Hi" l-t ol t ht'rtjiiHitu IfrivJn; l.a l long wxpcrl
cm:e himnlf. mid ttmplnvhi nun but th btt
wntknieu. lie finttcr. hinivlf lio will tn. lJe to kuu
ply no firll-Ie ih:it will k'ivp MTjelnrifon to all.
11m will fx ntu all urtlfin iiiruatiii
to liiu. prniupMv, nnd with tho ;rrat(t cnr; nnd
I) ttmul c-iuUe;ict' ilea I No rIiil' lis m ,ko h tli
ri:omniei. llimsuh afire, a fun tri.v
4. PLAiNTKi
PeTriru ni lYnlrv. Pa., .luiy 2 5m.
O. (Ulv Al-lthnle H ran eh R II
1' 1 U I. 'I A H I. K
(in awd after Munttv, .ilv I7t.i, ttarll furrtiae
notira. Irani, a'lll a.TIe r.:iil di.-ji.ri frnai Plirfiola aa '
ilillnisa. 1
T'Kl'iRT , '
8.00 n fl, Coonortllitf at OlwiowK' wlfl, ttain, '
on Cn (Hi Cn.'k ,V . A'-lni-ay UItw ltiillwa, n
Irvlnii'-'i. 'I '.iM.jtiu, (Jil cr.j, Co.-rV, mid vnint
Hif n.il lti
11, III) . in, i ,niiirnn:! at PiWif.1.1 wi'-a PtHira '
t.-iiiM I'latMHiiivi ir, aiaiiil,nrr aai) pillar 1'iiim,
null ai (i:ei,pi)li... w.ib tr.,iii, eu t.ai. (ill Cr.wk
aUiviii.ii.v i;.tvcr WaiU'ay, hr (MM.'lty, Irvla
U-, C jn v. iiiKl ikhit- K,i,i .nd Vun.
A4ltlK
lO. lii it rn. e.n'ian)i"g at OifWool ! tt-Mnt
ai III" ' 'It Cre.'t A A'li K :otiv lvov Katlway Wuw
)' I- In llnfrl ara i ,t. anil a4 Piiiin c wti.it m.(ua 1
f t l'lr:.iutviila, lii.-niiliiii.' kiiiJ illr ram;
Id-") lo, o .iiL'f ;!ii at i l!'-iiriw with 'ft-alti, '
ii l,n- dil Omk Aj Ail.'uhay fltiaj- lln.l,v on
'I Cltr. V.trrr, U.-tMlau, Tiuliww, ail p4liia '
tLn ami Wta;
T. t. BffUWtWJ. fwiari,nH-.
I yfiK V. Mm-.i-.l .t Co, T K. F.ir l t. n'rvainnt
1 Vui.rh ( n . and ali"l v uiali CV. nu.
Ub. f?vu hf; lull 1 1-iil.tM .V d,e.
h ".TYV.S1
"ie i;:lCiiV.i i.l- i'

xml | txt