OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, February 05, 1870, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1870-02-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

- -
if
.
r
T
111''- "
VV -A ( ft";.-.-,-- -a-
LY I
REC(
I)AI
;: ' , - tnrztii M-toga
iiJfLSt:-lJ .AM! JA :HM -i -
Ttr. ..... .. . .. - . .mow nr.i-Tft. -v.'-J tiiJ T1gru3
MV L IV- KO, 28
2.- ors vV!':;:kiA
.I UK fE'lkULECM CEN I'ii.;
J)AILV UKC OKU
rSTROLKUM ' ?:n ; ,-.. jn- :i hVU,im. I'J Blr A&Y 5 1670
u -t i.-.
"."-i.".'7."i ; ';rjv.r r."
PUSLl-iHED EVEKY EVENING,
(Sundays exceptcti. )
W. U. LUNG WELL, i'roj-rietor.
ritseirr1 intinu.ee,
1 rr Ui0;.i,
'BfK-t-TT ; ADVIT.''!Vi: C.
(Ti-ll Im.'J of rctijw.r-nl if.skw on r,i..-o )
T'o :iA
Inter i vJ
At J ir :vi,
Ufa I.UI:'.Qi
J j. r.un.iiif.
t-irift raou'-.ii1,
1 .V ' Id: S :
8 :. 4 t
b '.. P U.-l 111 II
7 i.i,' vi i: i" 1 '."i i'
' n ! Ii tt'! 1.' oil I'l
n it I i: on1 1 -i i mi
; , . 1 . i
T,- !:;.: i. 1 i.:.t ....... ;o,r, Mi H
r- ii.m-1
t ' r . r r .p , : nni.i.'rn t- t ar c i''
'' 'l.-ctj; ; I' ' - J p.n.:.; l.v'.iil J ihut ll'u . t- f C. Ii
I.
!-!-.
1 ml 'f ,-p'c.
V.'.'l.liit..twr... t rr'.t. nui rmitre. IV.'
r,KA:s:r.ui , -i;.-...v.'ui.i,:i, i f
Int. i:: ii. !.: i. I. iini.it ..i ' ih.i t, ... i.i! m :i -v Hi u . ia
i-sj ; I5;ir:!t:; -furs
'. '..';' .r ir ' i i ;l -I i ni.'ji . i Ly 't:e.
l I ' II-' ... t. !. I' I. U f
Atlviiiiiag u'(' ('i;i!ra
.-,! ri'f, S,: i.' ". s1 TKlC the;.
;i..-'J 'ir. ... o. Iri.i-i
Ii :
It K
i.'
i ii
a . i.i V: r.l. !. it.
(J
IT.ftvl" . f! .T. ': TV-ij -' tur.
. --7
,r-.l ii ii!" is -j i' .i . ('"i' in -riiU.
jfpll.iiuitjr4 li-j'i' t.....if.i' 'l. ..t
K.S-. t'.iiii.-i.
.:; ; Wi'.JMMU '.i '.III !
i'U'r;' Etu ?ivii I'ti-t.
L .". so I"., i : d
B s- : : V::;'i.i,:;; tv rirrcl
i: ."'.'.:. ..,
at r o n r : : v - A r l, a v ,
pwti3!i.oii C'itri Ve anju i'J I .
s j;At .!Hilw..;i 1". I lU.iiL'.r Bs;, rrm'.i'ln,
:i d'. .1 U
it :.'. rT n. v -i". r.- ' .. : i i vi'.'"-. :
. ir ,i...::, ..u.l l.ie ...1, r.ciui .i 'ii ; ii.. i-.ti.i i
i n:.-T-ri.A'. m;-;-:. fi
vfs.if t.i::-''.vi':.''. ..i-i-'-i'T j
i i v
i. ii y .y . M
l'i'.T :'M.'
ii i i i. . . 'I. li. .
j. r. n ' ';"-. .
n0ME0?VTH C P!!Y.-!f 1 s nvn vol hi , r , (l ,... a r!,
iJiiiUfi!! '.'i rsli'.i l.r. .. . I , , Jk , .' .,
Uf.j.H'Y'i'i '"; :. : . i -i :. H' " '.;,,.,,. , i
kalujpn.,t.'-4 '' ' ' I' "r" ""I-' 1 j..--i-' ci iln Miubn.
- J'-,J-"'-
i. ii ..iA:i v. m .
' jj'i.i;f,,il J.N.u. n.i
ii.'t.":; v.a i;m. t.
i .' i
i ci ,r-on-n . ,(- ?, i r-
1-v I'ori i rii .1 '
?"irs nffr ?nv!''" i?.ji1 fUr", l.nT- t" It f ! T;.c r. i.v,. i-.i..;...
vi, r I tut
... .fit" ' 1 I .- I'-
. v
, ' l i , . . . .
. i i" - ; u
li - t vi,
. .i i. : ' I V '
i ' : ' i !. 'I ' '
i 'I
i - :l A .1 1 -I. 8 '"'I
v . . i . .:. 1 ' '
, n - : If I It
Jiiiii'
1VP70VE0 CH!E:;TAL !
i vv ,-f -I'i) 7
LI HO STORE.
c) ttil tl:'i staiiil nt M. Atpo
r.i'.i'y,
l'ti-4.Icttra Centre. I'a.)
Branoi Liquor toro
and will con Li tin1 .to 1u'C! ar
.-t;;ntly o:i haml a iii'I i'ldy
.1
OF ALT, KIND?. .
J. & II. B.4HKETT,
IM-oVnm i t e. Xov 'Itti. 'S"9 tf- .
atto::-;;:' .v coir.N.-ji:Lou-.r law, r':T
vr-
J. l'lC'J In th r.c-bti!r tl-n r'.i .iliM. ci. n. i '. 1 ' i
. IV" j...f.Ou .t .. V. .1 '. ' i'l - .'.iv
I '.r..i ; 1 1 ' ii .-
IVT':: -IXVa C:.rlS. ri.N A. !t-.M..f . . n. . ' . i
Kj l, ;N.-tf. I '' I ' ""
i. r J '
r I ' i
V.
9
wiiii
P PKCITIIVO TIN WA i
At AMES
ATTOEYBACCVSSEI-OUS-AT LAV
ir. Vi :i'.i'ivii
V. PirAiL.'.,:.-!'
RESIDENT SUKGI.0N" LEFTIST.
0F1'IC,',-I!trr)r,,i Tiow Unl'iilnir, e-mrr r(
ifcloih aii'1 fiCbul ela., l'e:r.in:u:i. 'ti '.n. i'd
mavia ii'
13. N E 3 R3,
i i.Tr,;i,ii.i-.n ti:Mii;j , t.v.
. H. IMnell, M. C . i'
Chi'lo;-lirr H. ycr.
offer our yum-' lor th tvnninrtl'.n of ft
9K.vu(. B.'.SKiIi'l, t.t::iUNUIi aiu I'ul.
I.K1.HUN BUr'NScS.
Ao) i'11-imi.-h pa ami lo oar csre will rwctHe
pr jn.pi n'tf.uiou. jnl7 tr
c;r- crv, .pa.
a (I
tvj.nr. i
,CO.iL I
TT'.VV'- rnin...lii C..l VjiiI n I v -f l!
J ytViii lir'. 'p. w!i'.i! will b ioii-:a..ll kP
'! k nds or
STEAM AND STOVE COAL
Tcaaieom'i.; to mj yrJ fui roI, v!!l buf
Free Fa'itrr vcr tha I'rctli
OPERATOR.!
I td t M lr ?Av u ui; e ... -1 nl --
' 't 0"f - til i t
l' -i . illl: ft y,
II r, Uwl.n?, Kl.o Di;W li i.O 1 .V S.llia I'DL':
j mi hi. ..I. I i.-lrg tht ii'.l In
CLEAIiirfCi AUD F.CPA1H1KG IK
G1KES, "J!l lotion tli diui-i tiflu n.l.'.cts-'i.s.
arties, Having En'ncs fcr Sale
ffli do wU to v1r m. r-,,11 .pi.vi'o m tar U.
! . O.C. AA.i: ".,
5,3iTKiJitri.4 cr ire si ir a
tl" on jV'rBJrVn n tV. . '
I. ,,' : ., il trr.-t'ully f ,'o-;i: :r. I -,.v
i.tin:1 - ii'' c i n r. wr t. c e 'O ''.;, p i l(. ' ';.
t i r':r.-::u'p Trm o I'ln ai'!, f I't ! V' "'.
t in rumurlJ 0. k hull f, I" rr.i: l-,u:. U- It !l 1
C' .;
,1 ; ,.!,. ii
,' .. .. f
-fi'i i '
iTn .f
o io
tJiUiii C. Welch.
fi5'ii('C:l-!J., 4iil C II y. f.l.,
e& - In
Q
I
TO.
fil..
i
'i ' '. -i.i .;"s i '' i'
' .1 . Ii . i: i . r, ,
i.i. ui ,i. j
i
I I .. ' ' "
I,
-, t'f u c ,e. i.oi .io
i't f..-.', ..r.u !;:rt!'"! !' '
.... . .... i i- ..ir. i.l-- ii- h.- i
... 1 ; i . t i.. i. -. i:- ! t'.i I'l'ili'.' -It' t-I
in '".'t 'i .". I I "1 . !' l.r Crst i
I i'i.) 'Inii o. A'- '.
in-, i.
i . , r I ii'. m. ! :
i ' . iiii M.uriii:K"c
lie tnjti'.'nlni'. t .f in- H'.'.. ;l"ii.
01-19 If
J.t.rtt s ;.V. '-i!
SJnvj.R Pip. ISrrrlcti Iron..
('r it ' ('. us.
Uiihrcci- V.inf.S a I'tiili't
Hi; T . t P. 'el-, l-i a'i
i ' ' I vlv nn '.-r. 'n. wti MuMtlT'llo i'f I' t't1 iii-L-l
imJ.ii. I 'ch '!iit I i itii q.-t onf all Mi.iit i-'
n I'm. i nt li .rt oriler
TolIN C WEI.r i
i m riiv. f-h. it. tf
tl. . 1 1.. 1- in If I.I!;' iill I
Coal! coal' ooa, prTROLfilMI-ON WORKS
MR iircdrnfiiiiil, iiavui.' ni.ni i iii'U iiruii n
r
rr iicw jitt'i'-ir-ri hi fu ni-h
Ail teHird
' ;,.'i". ini , ' h- i i' ! ' xt -I' " I- . I
nt . i o'i v", ' ... ini i. 'it" 1 ' ii ' i nr j
t;"i I. i .. t ui. , f -a; '-'ui fr. m tl."
I . i'. ;n 'i i.i- i
A v i.' '' sv T L I'M. ' i ;-:r. .
ai ir-. rc r'.i ,
ii ; , ,i i.i, .' i; i-' . i i.-r" , -i ' i..ii-i.
l ' :' t "rp , ' -.' : ii! ; -.
X. 1' i-i' : v '" I. .-ir.-M.' . ' il. '.'..'.;.
st iinv 1:0 no COAL.
5 jit, f) IIm-rJi A: Co..
1 : v.a.J .- ii ' k . i.i
tm.:g I".:;.-" ,
Ik'i fr In
V, fT) ; Tl
"T" Onlrn hj V r.in r T.m j i or..'.!
Kill -ij
'in. k.' ' 11 ' 1 t . - f
b !! K': j. i:n.! ivr,
I.S. ' fl. M) .- V .- II
'.' smi i,-. itvi 1m, i;;-.3.
. t 1; c .'!; M AND
r.::.i i' .'. ; 1 'V . r; . u
EL Co Jarvis.
CABINIET FliWuRE !
LARGU AWOfiTMEXT AL'.VaYS O'
HAND. IrtOKINf! f!t."ufS ).. jrrcitf vrtM. l.oo- n
IIbi' I'N'fH it'i.ltifi-d in o'd rraiiit-!.
lrttiro Frsp"k i:i;lo toin-tji'.
arj'(i. '! .noths, IVI.
.'Of FINS r.i!l .Hz - 110 hunrl iiml triramii
to r'tiTun uli-.rt nulicfi.
SiSn BLINDS AND I) OR3
ll.'li WAi-rilM'.TtlN.tJ.
i'f. I'lim !' " s t H 1-1
KIT1
w
st3
r
(X
I "A
0 5 w
c
o
r m
iTJt
tl
i..'i ' 1 ... .'H'.iii . s ii. 5..n .-vi nr-i
''.it A.!. k:m--- "f a -iino. , -; i ill st2.
1 s . A "
AIpo, A,-ini fnr thf rr !i I :f.'cl
tin;. '":
f r. fi'. 'V'ii !,, i .
T itisti.'B. !-&v 3,!h, ! ii.
n 1
1" I "I C" ' ou l-i- r. J nr. ft. lire
t . .
2:5 DAVIDSON,
fi Il:r.rrjci:d tt..
T''rcvi-i: i'i.
, 'Vi'u i ir.T ! 0.2 p.-.Too ail ' put's jtear
I
.ly t ..'.! silrim!'.i car
.:- wiilwa (if
ii. i;i Lai ll Hi li .
M'ii Si'' 'iilNl It), n. n 1 '('. f7.'
j )' A 1 . ' trit'- ' f.tu : J r , 'tx.'y i
. pc; ' . tori-lit r jiii. u-d J:.'.j5 a.'i; .
fx-
'
ii
M
J'IPE CUTT2XGTI.V WAKE.
1
L'iJA. IS-.liiSO: & t'.,
urtii-r of ! I'tifci mil Oi'iiri' Sts. i-nr-t vlitn
of uil i.'r-i.li. Oil City, I'a.
linviv" h-.ImI a in.w'.Tfi'.l ::tt.H.:i r'r.p'ne .iti.l thro .
ivj i. . .'.i i. '.i.i- H ivuii 11: lei.nivii M.u.'i;'a.
.i:..r; K.-tai'liHtriii' ;t. ar i.".v pr'-i.-cd lo dol:
t.c i;nc .rtiy wlj.I;, la iittii. r.p. an.. tAp..irli:tf
:-'!::s.
i'.ii.N TA VIC.-?.
nr.-iMN.! ; iG'HViciy
'i'i'l'.:: IVO'HM ND riTII.!
0:1. ..' : 1. r; .(,-- j - 1' :, . ; .
ox. ' 1 1' ij 'Viiij . ,ft x.ir.i . ;
" .'ii'.C'ii'

xml | txt