OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, October 31, 1870, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1870-10-31/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1 y
. II'.. v -s "-
8
83 . .?
ATT fe!!2ss
ill
JbA
1 '
5?
-t-.iriirwnjn-i
V )L IV -NO"
Tilt 11 TK'.VU i ;,TENX2i
I'lTUHilj VF.rETESWa, Jfj
W. T llil:f'lrt-i .. . . I hn
... . ...-j..inx.t,I. iropnesiior.
rerycnrrtjuli'm Inndvnuro,
I or ni.nili, . .
tftttOIFM 1ST r AOVUTIVINO.
('ten Hiife of, rn,i -pnrei mt-How eqnart.)
ivo. Innfitt.ijtf. J7j
1J1
'i'co iltivs.
l IM fl Vi
'.', 1 M! i
, 1 :7'j t 10 !1 M
a .v. i so it ml
s.v1 in t ac
ri s .or, 4 to'
'itirtie swytt,
t'fnr dura,
6 rt
t mi
line wteK,
Two wrki
H JSC
14 t ,'
1 1 lt 5 MM 12 l'
1UI)' UW iflttl
'j'M'l' wo'llm.
! (HI
Ml IH
4U I0
iron'..!,
flint iioutlig,
('if! year,
ai 'M Si mil su on
(10 llli
M iri
J JS HI' M tM 10(1 (JO
A-T,m,.,,i.,.IJ,,, ,,,VU,, VAitJ ln BdVKict
' lU.'.Sl.s'L'hri CARDS.
xir. ij, ii. ciiuwnjtjj
J" KII"r"5 to Ilia rmlilf nc uu
.-- vuU v UCI I J
UirarnatwWrtir- fruingP. M. n,n , ,
j. If. 8L"rilUJIhANU, 31. I
M. H. C. K
ucruinugiitij- li.iUl.tPtr(.luiu('cnii, for
ira?JiViili'-ll!!(irn-iou In :l l( hr,..-',.,.
l:n1(-.-ra .:ttit. I'u. ' . f. bi7i.'
- ' ' r
ATTta.El.AT-M'tV,
Pt-t: .Una ('tttav, VmanoCii.,' 'a
.! . rdv;Ui V. 9. RiiiDuir, K. Kr.inklin,
tiV!iirsu,u fwaiiflv iv.-.-u. t.d bv J (1 PI
Ii.:i in- ck Hiiuk r-nlMlnr uhtIu tf
12M0A91 At M.UI B IB,
ATKMUf E YS COL' SSE LOR3-AT U AW,
t)mc BVIi Strt, frauklt. nj ''oiroVuiH Cen
f. I'u- i!BMtf.
v, mi,im:!
r.ESIHENT SDRGLON DENTIST.
biuadtuiiibtftrni. llci rpn i day irnd night.
.''kU'S-llcrrj-Vnw Bulldluir, coiiht nf Waali
ibt,'Ui. trulPiicauU m., l'utrolviim Cetitro,
laxylt) tf
tiKO. II. HIMMEJLiIj c O.,
" -A- NKERS,
fi:'J-ltwi.tv:iiiTi centhi:,
U. WmII, '-.. M. C. Martlu
ObrlakipliuT Kcyer
?t1MMIKH KXt.T! ANOK rw COL
B.AWachter
Ies9, by flosiiig the store
ou Wild Cut Street,
and wjncentnited ,
v . . , ; Lis stock at
the
topper Store !
V)rti.shict( street,
M ' i fWf ."(PL ASS 9TOCK OF
GrocGri'es& Provision
i ' ' - Al kiiidsof '
Jn addition the best lee Cold
oda Water in town.
ft $8 00
.BmnnwiMHfimam mi
HOTELS, i
JiKi0snt:-:i' SilEUlV O0, 1'ki.piubtob
Thillln!i.in t ..tltnllt. I. .....,..!
nJinut0r of o inm.
P'trolcuai Centra. I'a.. Mfty 10, 1H6S tf.
PBTKOLEtTM CBNTHX, PA..
!tr Oil Urock 4 Allegheny Hivor Railway Dqiot
JR;lMf
O. .f. PKOSS. Vrnprlfitur.J
PSTiJOLKCM CENTRE, PA.
1 pnpulKT Hotel, lltUKt'ti"
Corner of jllciii fe l'iiNhtii(;Coii-Sti.,
N.'iril-.o BiMoi, has ri'flltrd nr..l funilflln'ij
ihniit:nm)t, aail the proprietor will Bpnro no paiim
lo inukc it
FirjsT-ci.Asa house.
od tf. HULnitUT & KKA'CI8 Proprlctoin.
IHtiWN'JUIllEL,
AT MILLAR TASM, PA,
J'Wt. oiunml. Xm ai.l c"iTmite t'iroiii-liiiiii)
hs-'ru i:tiiiniiiuaUiiK fur tr.iij.iiiiiit ttA permit.
j. cut t.u.au.
J. Ci'VKTT,.
nmySS-tf. Proiiriet'ir.
I)"
llTIIOLE C1TV, PA.,
M. AT,"Oi:i,iPr,ipt:.lr.
oi?- t:srv, tA.
i -
fJlV.U' Mc.'lit'y til'.i"! p iwirn nt tl'fl almvi'
J lni', vimiu'!'1 iiiu-l ris.i.rHi.i'yp'I'nrm the trnv-
I'illUT I ll"'C lll-ll p -npi', It) 'kti 'pil li'ilPi,f :lrul
Ii. iMiiv'-iitt' Imci.i i? tlic r Wl Im'itOAll wlm imI.
rirMMmd'.'t o. ft Uoiitc, lo crl upirr. Ii wi i,t
turn)
TS.b XJc!I tl lie Oli Ilfiwr.H.
(lur SuTiip'o Koom In '.i;iplii-J wlih tin- cholcint
U'iihi, l.knnt an t 0iT-r?, anil our tnhl will lv
f.iaiut lurti'n witli tbu V07 lunt t)io murker KffnrJ.
TLmh l cciiiiu'i'KkI wtth ihs Ilonfo fi.-ir :lrt rti .
UtlllHiJ 'I'H'iIi Ai'. V.rS r 'l:n) h'h? M!t
' 1 11 vi. 1;. ft cil, nn.l rt.rr.ll.c; ycMilsrlvef Ol
the truth iuitii.i fur hs-i-vI-mi.
ndp-tr
1
fee fc:22, Ite Skein I
MOiJSE SHOEING 1
U'tp!n (Sljiup,
Wnsiil rSCltJiri,
WiUJjun r-ll.ijp,
M;1t.iictli; At SKmviiiI,
MvCuiKtlikh k Muv;irl,
(JpiMisite I' tr iirmn Houw,
.Wavhinirtoii-St.
T H E BIvS T
StasE Siioiixcj Siui! !
ON OIL CREEK.
Perfect eulifH4'lioii (liven in
all (Kx'k !
The orl: rinoulin'Mirud In our Shop cumint 1'
mil M"t'd fur clurah.liiv or il.;!..h, 1... ;. mHo
from ttu
BEST HICKORY TIMBER
In the t.iuiUi t, pnicliaHed I'nii vlnllv f.ir r In
ork Oity, ami wonill wit'rtint 'nui work to he
llrl-c!ats lu uvvry rpi'tt (livo i acini.
VrCANIf ..!( A". smVAHT.
Pctroliiiin roti;r' . pfc . M;fc. ....i,f
;lUiadr!i)hi;i it Kri ' U. ill.
tiUWMik TIMH TAP.I.-
On and f!or Konrlitr, Vny .'Inili, 1.0. the fnlm
on tin. l'l,.:ii;ltlphi A Ki-ln Hai roaj will iuii uu
follow:
wpurii-Mii.
Mall Train leaiw Philadelphia, 10 50 1. ru
' " leiAi'i" Ooiiv, (1.110 p 1,1
" " airivi i Kr c. 7,10 1, m
Krle Expr. Iene I hid dtlphla, (. nil a in
ltuvoi (Vrry. f .'. ' n 111
" " urrivef at I rie, 7 sfl n 111
Warren Areoiuiiinrt nlun leaves W'anen, dl 11 111
' " Iihtim l imy, 11,40 u in
" " fc!Tito al Krk, li.'.o a ni
RA1'WARI.
Mill wain !ov.'ii Trie. j nn r.
" ' lfvi ;i,rryf lol'lam
" ' kitIvus n I l.iladelplilu, r,,ui 1 in
Jliio i ipr. leuv n Lite, ! 1 u p in
li'H'-. , It'TV,
" " nrrite i l'l.!lnitelili:i..
Wi'rrtu Atejinud iliou lfluv,H Ki-e,
I"..'i i. in
- , ,
i.o) I, in
nfr,.
r, m i in
rrivea 41 Warren, 1 '4M p ni
KTjiriM. M .y B' d Aeniinnindntl.'.'i, Van ned
ii ei niie'.' 1 1 i'- n?, nnil ul! V. ,"t l-nni.d tj;.n
li .1 V: il ,il .1 A.cRinr.la1iin P. t ut la' ikhuu
'n- AT ?iVMTi; l'CTJ3l II 31 1370.
XT
s
r3
1
b'tiie Vatchos,
Diamond antl (jold Jewelry,
Mttrlini; PUvrr Ware,
fire Armxy Vc.
ALL K NDSOP SOt.lP .TFWELUY MADE TO
OVDEH.
Ilfpnlrinir, Ktifrrivintrfl yill lWulve 1m.
mu'.iui a: ttmtluu by expert woikmuii.
SO. ! SPItlXG 8THEET,
TITPSVILLK, PA.
dnSIv
Oil. C1TV ADVERTISKMENTS.
HGfens Oil tel FIps
CHAN. KMIISftX & CU.
Corner o!" Scnees and Cntr" Sra. east eldo
oC Oil Crek, Oil City, Pa.
iTuvfrif. a powerful JTem Fnjiliir nnij th'iii
laris I. T1I MS, to our alrwvly cxtniv Mn:mfnr
inriiip liVnhll-lniwnt. an nbw pri'pnrpii to do ul
iLu iji'D-aary oi. In lining up, and rupniritig
ENGTVKS.
H0i IiERR,
IRON TAN'Rrt. 1
RKFINiXO" M ACniNERY
'JCI'HER WOliM.S AND STILLS.
OIL WELL TOOLS AMI) FITTING;3,
In f-irt do nP yntilnprv'.Job V'ork t'litrn.::')
w. ih un lift aurl d;!i).vtch, aujIiiio
BOOTS & SHO
nn driSdf Ibcp nnhfji for tV vry lihpal pnrj
n r,:(:. 'ii rtit't!'' exu'?- ! tl tv)hii:, nnwt n
tttfn !y mmomtccfl tiiui lio htM ou hand u Ury.
C!iS CS0D ,
coniprlhiiiji all dcei!plioti of
Boots & Slioes
LIGHT FANCY BOOTS
Men and Iioyw.
iiKCKIVt-H, PPECIA ATTEKTlW
fit the Ihitk'h of cntrierni wnrVmer. Pallsfnetio
uimiiiteud in Bile ai:d tnJurauco.
Ilraitrh Store atnne:ile,
1). MAG HA NK
Hilf-tf
OI.PtK. W?vril'l numv vmrn exi eji-
; e.' i'l eu-lt'i: 'lu 'll.'hll Ullel' unit tl.t
diaehi'-.d the t l-l'l.i fletlillll I ''Vee-f 11 th ' of
l in s iili' I "with y.ip.i7. AVvi'oiji WoViVi,
Friir-'.il nuili'i 0-tumit'-, CnU'frinifi th-c
Iiht'ji. filtrate, ol' the livrr. 'li'vpv, I'-truhrsil,
mil Pitrusf s rf the Kuhiryu and liLnhtrr, wre
e -il hv -i , ivimI.1 on y h- cuie i utter I'MiillKt: om
.T Vnii'r.iJ It'. .iJ.-,tM,. ili iiMreli-!' 'pruet'ee ' in
mai'e Ij.. t ea-in.-iif i f. iii ar reif ftion h-pi'ili'ii
M.-nn "f 'iw tui!..iit l:-id .null1 fmin loo to Jil.tirii i
or nudichie ftn'l t--atniiit h.-f r;- m-eliM- liim. :o i
he t r pn of (hut rnthmn rnniiot he curril v th ut u
I'oirlii cr - .iniliip.'ion of nil nvnunooi). Mini conuill-
e".tton. mill h h ut :ft r tra' incut liv mi exiHTiem-eil
y'lvii-ip
f Otllvl
ii-inii. rhi's int a dNtiveu er.n hnemeri ar ('.i-ir
I'lidut nn liilervten- Aiivice free lit 710
Bn.ii livrl . e(vorK. 'I'l ere are no liimiy ii';- lie
eey.fu1 t hvlciaiiK, I r. TIkatii il! merely -ay he
In the author oi two e'ai o me w irks on Moil'.elue
and Surgery uml one on Cheiuleiil.
x. r. i a i f Vi x v v.u. Ij ky ii . is
Kw lint to B: d'o. tlimtf h tho Oil HeL'loiis.
JI'XK B. .sin
uoiifu for'TU.
Oil City. F' kiln. Partrr'a. nr. P tl.-
v'iil. ii, Hum 9 Mum li.si m r.i t, m
Vnv K, aim p m !?i!,i 4.1Spm fti m
Mght p m H'.i S p m LlMam 7,03 a m
uoiiei KoitTn.
l ll'shurir l' Vi's. I'rn' klin. nr " CHv
" m i'''i'i i.i.'itim s.vi iuii
" c ' ri'..iv a
i ni 4..i'
f I! 1 n in
7.i'.' p m i
(l.li' i m I
",l ' t" I' ' -'."Min n.niam
mLVKH PM.ACK di.nirpiN'C- niw vi ,m
fprtte rrttliw hutli ways In wen 1 iitshurirh linil
I ' .T. J. I.f 'Ttr.CP:. d, n Si'iit.
Tries Jl. Kimi. A -s t S:ipi.
' - . ,
TITUSVILLE.
I -!
MM
say
nrii
r-i.
o
0
11113 Mi
to uu
(; FLAK1LS &
ROBSOM33 .
CarEK Pi.'E Works.
CIIAItliES , A; Co.. .
Corner of Seneca A- t'iit- f?M., V.-J
KlJc OU t reek, Oil C'tty, Vn..,
Denlers in Morris, Tasker & Cu'a
OIL WELL TUBIXG AND CASlNl.
4
ALSO,
WORKTNft PPPT. AMD VALVES.
STCFFINO Doxn1.
CLANU'S, "(iNt.
MJCliKH lidDS,
ISacTtinery for Oil 'Wells Si Refiaan .f
BO3TS0 TOOLS,
citL 1'Uai's,
BHTVINII I'IPR, ,
COLD WATEH I'U SI I :
livery duci iptinn of
SL'l'I'LTES FOR OIL WELLS AND !'
FINERIES,
Also, STOVE-?, TIKWARF,,
muss otioris,
STEAM AMI CAS FITTIX!!?.
liEI.TWa, I AVK1XO, oni l.V :
IIAHDWAHK, IlOlTe-B TUIMMIXJ..',
Ourpontcri'' Tools,
Rope, ' iiiknin.
NtlilP, A.v., rntir.p Mill".
Trillin & I'.icUiit Ci.ll.vy
Full Aswirtmeiit nl Everylhinir in llio
HARDWARE LIMl
ibuae Fur llshlmr Condi.,
LlUipS (lll'll'iei.
No. 1 Winter irilneil Lard Oil,
o. I Kee.iied (ill,
Stair ItndJ.
Tableau ('Do Vi t
Wnmifactiireis of
Tin, Sheet Iran and Copper if-rr.
Itennlitni' of nil hleds done won nealteas up
uii-pntcn. hspeiMni intention ki ren to
STEAM AKl GAS FITTING
Weli'ivii erdenvorril to merit the rnti n! t
the pnhlh". and ulnili use every exiTiion to .hai .. i,
coiitimii'ii'-.
(i;r hieilltles for fn -nl'hint' vnrvrnin ie o.
: ipie, niuvieg been erectly l;in eased. In iho jie, lio
' of iinr N'ew llnihhlii'. ipe nv
VIPn:ili)!( Th ANY 0'i'll"ll FTni,r :IM I N
ta-At "i". IN THE (III, RKllIOV.
-r
NO FISHING TOOLS LENT AFTE1!
THIS DATE. '
lio..pnnir.ile pii'llin w i'iiigto hire ti'ols wfll he
au-.'uidJi lU'1 at rutiublp rmva.
P.
A
I -I
p
' J'
m
fuch !
i I
jiione,
e
'Kit I do,'-.
Vt f i - ',. ,
n? iorne my b
.cdUo
' I ' - .'
rcsed op nlC0)
ilees ., , ,
lltigi both Roul,
uiLber. nil, of tue
, I''' I.-.-.
!' '' tiu
mid llmtfi;
-yori
hantf, ' "'
irnnd;
':.'.'
'f.t n nm her
'Iiiilnbor;
Is.
haid tiroes.
-icstRiitly on Lend,
:ood htirnd;
C'' jj'orely without nuaiher
3 j deliver good Luwber;
t Lumhir, l.'ojfh, .'Dressed, Soft or
( American, Eri .
ff all srniies. tiiiique
XVAi. espccia:l adiipl.
1-CiLII) C.OMi CHAINS,
3
WW
ur. " r i.-i I, .
PISTOL-,
KKVor.vrns.
FIsniNO TACKLE,
T.K
S!J.L l(lOS c.
Pnrtlrnlar atieniioa inven U r,-
li'it rliio wntehe.s aud' jtwo'.ry U
tmrpeieat workimn.
Th: fru- hn.(iti)sii a' toro atTI
7l"S' 1LLE. Spi-iiiK utieot.
ltEMH-HBi:il JTIK I LAC7.
Centre street, next door e.t of the
P & A. Telegraph OSc, Oil Clt,, Pa
JD1A3VI O 3STr3
H
RUS! Ac lAVIISo.,,
Would invite their old pitiounand the pnblle ftw
.rally
In TIIsvlllc nnd VlrlnHy;
To tall and examine their splendid atoik of
furniture 1
OF A' L H1NUS ,
Parlor Pilr. Ci-.nirher Sets. '
liuok t'aso.. bide Hoards,
LOunp'S, VShailiels,
llat Harks, , Spring Beus,
Miitt'esios,
(WRPETS. OIL CLOTHS, MIRKOi! ;
And ev. ry description tf Fiirnltara, plaru aad it
aineitial
rXOKKT AKIM !
nil its ii -oi r-i A larco akiek of
o; rerix asd itiui Ai lio cam'
Now on KMi'J. . prl3 it.
FALL TRADE
MHOLISALK I5KPARTJIL.M.
7 STAIRS.
IESIKAm.R pviilan-eetnd AaPv froiB uti'1- v
1 ' anil nrivnte bale Ci:r s'Vifh o Feathers..'-'
ers ShUih. Wilis. Velvefs, Pihl.otn. I aee!
M'lt'g", FiintiB. T.ii'l.io Notions, Kanrv J
te !.. is U.i i -. i nii cl enj. V cut ie '
piitvs. Ptiy and sill fo cash. i '
tvi! ward KMli'y d !S j
60, 08 0 10 Allen tiff 1
C'onur "-'ore. fifth hlnetc enut frcm a
Kf.tV TOMK aiT f
, ,
Bx.vv r.o,
ivi hi !;
count .
t - U J X n H II 4 J S,H 0 1 1
NoitTntrARD TRr.
I'VTrr. i Piert. i. Tie
Kx-l-es, fl.?3. m. I..V1.tin 15-1
Mail. 1 !,, a m .(. n. It. 0
tfi F" Jplit, (l.no in,, n:i
Ae;.ouiJ:;linn. p ni. n.:V; m. 10. 'If
SirruwAPO T4si.
Pn.Tili. Firnv C-'
M U;' " K."S. a ni. M m 'M ' 71
1 Xll'iS:-. II NI, n J.V . ( fv
,'o oni. ii Wi n t,ii. i iii 7. " i'i-JJL
Way rV.-Blit ! ')rt. ' a r?,' a .u. lAfi
iVojI.-y, iitv IH".
bin'
is"
v - .i) tm i.r :i; ami A'i , hrer i-m r r.
M
11
iiOEl.N'SiiN 1 Xi.CLFi'T.
.i,
1

xml | txt