OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, December 01, 1871, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1871-12-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

DAI LI
EC
7 LV-N-".15
ORD.
1 iL
i
TUK PKTU"I.KUM CKNTKB
liAlLV JE( O h I)
PUBLISHED EVKKY KTF.VING,
'riiuKia ecefpi. )
OiUrt. C. ICKIJt, Kiito.
frit mh.
.ryoerpayeli!. in advanoe, floe
er monta, . -,t
fHU'E-I.IWT F ADV:K'I IMI.Vtj,
Ten llnt of nonpareil make one .itiare.)
S l'ertl' .. 1 . aq. Hlq Irol.
.! V
3 l
4 HI
:i i
s
I ill
7 .Vl
Hi ml
,i 'U .
.rr my".
,r !,
ire inr..
os
irfl A'fvk
!im. T.Mk.
i aituli.
xi fiwmii.,
Vw in'ntli
i nitit'ii.
:n mintd.
iicyoar,
l Nl
j mi
I .'I
3 no
s !
a (ft.
5 3
(1 Ii'
7 if
1 ii"
I V
14 il
in tin
i ii
au i
ii im
an im
i k.
I'M On
1 .v
i e-
t
4 l
II ,ri
T IM M "0' U HI
in tn u -.! i-i .hi
r o n mi
r an mi
i ia -i to
.1 .4
. wl d ,tn 0 Milt ter lioft, each itj.artjni
"rli.i.tn.uti pnynt'l. .inhnerij lu aunw.cc
Or. tl. A J. II. CflltMTIl:
PETROLEUM CENTKR. PA.
ocf. U-M
innniirnvrn-ii i -iitn HKK'K AD M
l lilt ..NLII. H,
; rj.ii Mt.x den .. dtff lll'I' K f ilm
c ".--...ii,!. ahii, II. .UK and L WE .oi.ru,
J . in li.;J and fir ti e
'1 iJ "V"' '"-"n -'.!lrt ''.-m. It tmitk'
m V tiuien.Ti iv-irc. 01.. u a mil.
N. Ha IHIF.Y,
ATTUIMI V-AT-LATV,
.Pot. ,lni Cat , Vnari.) IV, r'a
.Hi: rdwlf, I D K!niwr. Kay.. FraaKUl.
IJ7U' I .r j i rnrl o- n d by J U Rl
U'itWr.-'.l.l B rk Hnak ititi iiua noWVlf
W!li.NaIA:i k syt i ts,
4TT0i:NEYS&r..',l.' -J -J EL ,. A f i.fW
It". -II Strwi, iTrank i
ire. l'a
nd i'dtr.il. ;ta fi
Mvl-lt
m Centra fficat Hitst 1
( Geo. V. Kisijr, Jr.,
1 S?1Ti.0i!"" 5 T--tr non.,dcal,rti r-rli
IVrfliV,.1 ."----- MfcAK .NiCl.ThT.
i a eaV ,:,T"- -i "-II tn
acaii. A ,0,r, ,rflh pnbi,e pl( onsgii i ( ; 4
"-trolanm r.ntr.. ,' ..V.'. '-.J.'
1 T il.r,
1 n...
"ii'iUttl Ac Frc.co Pain linn.
-.mi.nu. PAPER nv3IKu, I .rHt Ta,d
It-.... -
PUiB.
d a" a an.,,? -"P-r-'- "f yr In til hn.in.
hi... . .'nth -a mi eintiov in.Y,,rv hi .
-l.
in ha f 7,m . . f1""3"-11 imin rat.l al .yi-lit
i ailoa,,n 1 "'rlliMir .'nolwrk.
1 P., Moom, Pel. I nitrr, fm.
r-""'"Ul C litra. Jul) U 18U tf.
j IF YOU IVAT
!jS PAIR OF BIWTN.
I FIE IAIR JF BOOT.
M1LIS1IPAIR0FB1M)Ts
GOTO J. A. PfcAXTE,
"ijtSt., Pwrolram Cent
i.iii-n
liimp, u,rt,.nu,,c cement.
-Hicin. d IMaiu, llatr, Ar
",p"rl'v qmllT. a 1
aT on hand anil dnllT
r.lon hy liviut ordin
1
- C, A. IHIUH Y'f,
JSJJ TW'T "art JJertumo sir-ta '
Trrcivflxe, fi
ilttl Ik iiiid lt kt;inr;.nl-
H'aalilnn.'U rnrpat. PcU-olroui Contra, t'a
C.l.l.UJ.h M; iiI..'KMON, I'ani'HiaT.ia.
TUia II. iiie la '.!. ralh liicatcd. aud ilia iEimrraJ
tlUVJ ,ltl.-i4.. Ui Oti IDI'Q.
K-'r.:e a, Cjn ie l'a.. May 19, ItniS K.
M
rKTKOLKUM CUSTKB,; PA.
populai !Iolal, alinatad
-oruor r .tlaln dc Wnalilnclon-Slx..
V.rlhe llo.ir, has Ivvn rntii1 nn.l r.,r.,ijl.,l
ilir.iiiptn m. aaJ Hi.- pnim lor wilUinra no p.iiiu
KIRST-IXAP Hnr?E.
txtn-ii. IIUI llrt.'T KI(.N(JIS I'roprlntora.
c
U.N- .i Al. IIUI SK,
PBTKOI.K-M CKNTH. PA..
XXI ll".C .M. 1H1E,
oin-.riTV.PAj-
er Oil Crrfk k Allaiihany Iiti Bailwaj Depot
mayl tr i' ihs t, tr (nn-!, pr r) 'r
PETRIJV M EICHAS5E H tit
WASIHVfilOM STllKKT, PKTROLEL'M
CENIKK, l'A
AI,F. MYK-'S Piitprielor.
Kmps colli: m l, on Inn U tl a alioH iat I. rand of
Wines, Luniurs Jt Cigars,'
of 1 kind.
Win in Si'jiN til U lloiu a.
WILD l.AMK IN ITS SRASON-.
V 1 'ou w nr ;:-t : .or -tjua n M tii
nf f.iy r o wani) it fJuwu, find a n c- i tit ''U' mr
r:il..
A. MYnns,
r.-ir-'lm-n fa: tr fr 9 tt. n
Smith's
LAGEil BIER SA'OON
awl rw v-tr .toitr.i.
n rlnir iiir.-hiis. i! Hm Saloon, NI'XI' UnOU I"
S,M.i-' II I'.l ST' I K. 1 ia'11 il u iv aiilull a
liaia v( i.i.triinnup. M v 'o..tn. II In- ko;r mxiI
and .lua.uii , ai.d niv ra:ii! will nt n I timet And
Mi KM I I ACKIt
trom ilieb pwrrr an ' alwuv c..o' Vu can a'wi..
tlll.llh a uTp-rtlca with I.KVdNADH, NA'I IVfc
A KS. If I IT HKK1', and frll m:ida SvN,.-
i inn b ci I iriL-on ma
i ( I ll lv .lin Ml illi . a I.ADIrN- IVST''R
1M i ll. wIiitu iiVrti! s v ill h irnt ii tin In huv
tyia duilrtd I'tiviiieriit an'-pto tlic rniiin.
. . f.l IT II,
OnBrt-lf, Neat niior t. Hiitmniiii Ncra.
Danlar In
Wines & Liquors,
SAMPLE ROOM ATTACHED.
!priu3-l., TITI SVIhl.E, PA
I TllKCTLV OPPOSITE T1IK PAKMlAI.L
OPKUA ll'IOSg.
PID. SPTHI KT.ANT, .v.iit,int.
'l itii-vlilc, N. v Oih. 1S71. tf
V ill' Jt Pit. II,
Hne hiaii(lit out th.
IMiWt HV.Hl STAlil) !
OF J. H. 1 i:0 HAl'SKR,
nn Waihlnqrtnn K;ra.-t Ttiav wll maki (tap Int
. iwy imrtiriilai nucniloti to the uaji.a of ibtrli cna
rr.i and will Kcn Fl li.SH I,AGii.H and ALU
1 trj; ra?. iTdji in ni ,tt to or oe-
aim ItM-tuiMsin.
I
I free flnin !.i to and tVom all Trains
niLl.lAKO AND BATn IiOOMS CON
NECrEl) WITH norL.
nofW-lf. C. W. 8 TA ATS, Prop'r.
aumi .i.i yt,tsi;.
Will aui k Aliii-raV) frop'rs.
.ri i i .vii.i.K, i i.
Thla h.'Bi! Is nnm nr'Ti for th rorrpiion of
g k-!' Ii iw a'.-ir iiillv f-ni.-l.i d llirulutiotit. cuiii
lriuiL' ail im' m ,.;itii iimi.iiv, ri.-i. k. h'1 t'ii.'a
win ri. vi if. a I Uii a .,iii(in mi J co'ui.irts ublaiaa
rlf fli !r.t huloN cf I li c Uhirv.
Ihli.lM
Traial:i, J 5.00 prr .'av
'l.'lri- ItfVir-i f ll n.T ...'k
!v 7.. W ll.l.l lilir.tf. ( Bori'j k Ii:hiiat.
TITfSVU.!.B, PA
B..R.VIKATTOS Prop-
Forrourlj of Eii-lianpf 'IJotel, Fr!rik!in,r
Nwljr fa.nihi-d. Kiri;.r:a-s in all all Ita apu.int;
m-'iiin. ai2j-if.
E-H"'.
iWKiii5ili':4
GAS PUiViP
New and Improved
Gas Pump:
THE BEST YET!
AT
Wihsor Bros
The Exclusive Agents for the
entire Oil tU'cfion.
U?c:utivc (liiiili'ii:l En.
The COWIXG Ci PIMP !
Has been ihoronr'ny tr'i'd and found to be
the br: jut umiiiifiionireii.
LIBERAL DISCOUNT
HKALEHS.
MADE TO
li..5 R uCUUS.
GENE L MACHINISTS
1
?!
f
aid Dealers In all kind, of
WEIjLTOOIjS Av FIXTl'lSEf
Nae.rtary i' r patting down nnrt i.rHnitlrK l
A'ell.. Incanneciloii with our MA( Hl.NK f liof
a l,ae a lar? and convenient
BLACKSMITH SnOP.
Unr farllltiea for MANT FAfTU'rilNG iranot
ewlmi by aoy Shop in the Oil Kexiopa.
Shop- "aifi-styOppotite JleClialoek 2mu
jm? FTFfHEE "m-tI9
FINANCIAL.
:i. a co.,
K A. 2XT K E S S,
m i ii oi.i.j nj ((..ii,.,.
a- "inu"' t M. C M art
Unnftorh'r Ileye
(ilT'T ftr ii'ivt. ea i.- . m ac-' ii' i a
l-ri-ii.c-fc ,.i;iUFt. d to nor ?nr? -iU r !
tiipi attciuiu-
IT1TIST.M.E
!-noc!i.Eio!f)-. .iiIi vul'a!:y
P. W. AVI S
C. C JJtf! Ir.LIJ
Pr.idn
L'arii ai3
DUIECTOKS,
P-W'.MES. WM.H AUnoTT,
oeu. s. rruvA t. wm. (jAKjj.sjik
L. II. SEVrRANCK,
rPAX-SAOT- A (..KI.A!, 1'AyKINB Brsi.
M-.I5.-. l.TEK.'T AM.OWa o.S TIMK
Dl.P si I .
FHfEl(,N ANI1 poMETf- EXCHANGE FOR
A -K. A.-ti' for -Nat;. Lap at d "Ant'i..." Lin.
or liaus At antic ci-.iiiien. d-.t3C 5tn.
Subscriptions
JTO THE
SEW 'JV2:i!.31ET
o PES CENT. LOAN.
ISECTITBD ATJTHH
TiTrsrrLLEsmxes bjji-
THE
ClflZLN'S BANK
A SO
TITl'SYlFljE. PA.
OFflCEHS:
I. O. JAlhSON. . . Cashier.
nil.KCT'lN?:!
WM. H. ABBiITT, Otu "K. AKPKKSllN
U.UCAUi. TIYIAX!,TtWAKli
I. 0. JACKSON.
Till. P.nk lnr nnleil on th ci.! .i-
.Ip'p. R ch to-k ni ter beit.ir indiv iinall'y Mulila to
t:.e FULL t.X t ENT uK lil - I'liul'tUl V.
SIX U K CFKT.
iitcip.l allown on lime d( po-lts m nvtrr'a Pank
'l,;' 1111. i-iiiTiu incillliaa beliiE nurrvd' t
. m I. liKI'i.sl ldlfs.
j) V E h' N .. liN'T SKCliniTIF.S of all kind. Jfor
Disconnta uiadu and a General Puniinc Eiialneii.
1 1 mirvn n u.
Tlivafu R.!slt Rcpar'ni'l
FOit TI1E SAFE' KF.EPING OF VAL
UAIJLES,
lannw op'ti totliPimMlc. for ili urVTINCO
SAFES lu th.. uriilil.AU I'liOO' VAl L'l.s '
leli-J tf.
ISHAM & CO,
( iiiikVlile, Pa.
VEW AND BEAUTIFUL
STVLES OF
ffafts cES Jewelry,
T
S5
0
r-l
H
3i
( t ni.Tiinu, Eng Ulinnd Sxvluniake.)
Sterupg fcilver Were,
i:ver FlatPd Ware,
flf all urale. unique d.'.iiir.. In SIL
VHK enpecia l adnptedloireajnti
Ol.lui t)Ll)CUAlNS.
PITi 'I.-,
lih tll.'i-!S,
FIsuiS'G TACKLE,
tift.il. KIMIK .vc., t
Parlien'nr lUe.mon L'ivrn m ten.r
inz fine wnteii., and Jewelry b. a
c.iniietent vorkmnn.
Tn (Im have . .tore ntTI
Tl'aILi.K H'.n' .treat.
KFMKVBKit THK PI.ACR,
ftpriiiu htr.'et. nenrly oon. Uie Aintr!
cun Hotel, Tlti.Hvlllo, t'a.
Jfl-jriis, itskci & Co.
Ehiladelphia.
Branch Store
12 syiamond strict.
TlTlsyiiLE
PI.
KAMTACTIKEB!) CF
WELDED
OIL-WELL TUBING
AND CASING!
Oil Well Supplies,
Fittlngi ani: TooJo,
REWIHS MACHINES
4l bi'foi 4. Irn v!l'(t our IVotkl
wiiii a ri''mui 4-1 l.iiuu J.
,11 :e .-qui4 e int'U.
Ks.jb lent'., ta k f tncwJ rear tb isrv
aitb out Made marh- tl.-e sucirtr ura net.
jii'ylT-Iy.
NL INSl'ITUTICN.
Corner Wflshlifon k.nd
SetiHtd hirtsts,
rSTKOLltCU CIKTKE, TA.
Floisr, CS-raln
AND FEED;
HAT ITCAlf,
200 Toz Fresh ggs
AKD A LOT OF CHOICB
filTTFH
cheap. Also, a few croekn M
nicfl Lard.
Call aad r.
MH ft III RDOR. ftTEIBIta.
myil.tb tf.
1 he
Ixt'fffkr
i' r
0.
l
63 Wii:iui&-r C,
POLICIES AT OPTION OF HCLDKi
CON VKKTIBLS INTO
A3if.ll.TY S0SS08, ,
TBit'prOTldli fot.ld.f.
OUCT HOI.L'EH! I'A r:TIC'IPAT Qf ?V
FITH
POUCISS ON-F0KFTTPf Q.
DATIS ic FOSTER,
Gr.rTl Aetata. P.-a- kiln. Pa.
fJOPATOnAHtiKLL, hpaciul Ar.m. uerta
A Spt.ndid Ataortruant of Of nil Turht.h
!r, Gcas t A. Altai Jaicestuwn iti-
1 !.,..
atjaiuiT JD-tr

xml | txt