OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, April 28, 1873, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1873-04-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1 NTr
w'l'-'.
V
V
on
.1 ..- y,'
it A 'a
r
DAI ,
la 1 1 MMM''-V" -"L'""" ""-""mOTqmm jjiliuikii. ii.il , i tw:j.i i m .u
THE PETP.OLF.UM CENTRE
)Mj y.RKCo n i)
fBB FIRST DAILY PAPER IN VENAN
GO COUNTY.
PUBLISHED EVERY EENINO,
'Sundavs Twptwi. )
iCOAS. C. "WICK.ER, Editor.
TKRJ18.,
p fit! payattl. dnce, 3 ' 0
fBlCE-LIST OF ADVtiITiSi:i,
(Ten linen of nonpareil make ono square. I
"C luneitloll. Tm! jTsq. 8q. .Vol.
70
1 (Kl
1 tit'
H OH
1 00 tl ti
l.ocaya,
nor JIT'S
ll4ai
1 Oil a im
a mi' m ii
I to; 8 on
8 oo 8 m.
8 Ml 4 HI
Ot1 1 Ml
8 00 10 IM
10 CO 14 111
li "'J
7 vi
H (!
8 :o
14 IM
H 111
Sll IK!
8:1 U
40 HI
bO in
hu Hi
1.J0 Ul
8 !!&
1 50
4 5i
JH week.,
t month,
j.o mouth.,
line month!
B.XlBOllth.,
Me ntintba,
IKi
7 01)
10 00 It .10 13 Oo
14 00 15 00 IS (!'
31 (Hi 7 IiU SO 'X'
117 Ot 8d Onl 4.1 09,
Mi 00; 4 IH'I BO HO.
ncml outlet's 20 centa pur lino, each InserttuD.
Aaitrtiaomnuis payable qunrter.y In tavuuee
. M. I'etttllttill & CO. "1
nikKo, New York, and eo. P.Uowoll A Co.,
JJunUIng AgeutK, are the oleii:,'enu for nc IV-
ninm Centre Diilt Hkoord in that rliy. n..-
IimiHti in that city aiu requtvted to lcat e tlicii
Inn wllb clUter ol Uie above buaeea
BTC0E, WETHERILL 4; CO. Advor-
au, rnuaaeipnin, are Qmy auinurizvu
the Hecod In that city.
UEO. 11. t'O.,
RA NHE BS,
PETUOIiEUitl CENlllt, PA.
IG.H. BUsell, 11. C. Martin
tjanetopner nicycr
ff offer onr nervieei ror the Irnnesctlon of a
IiJUAL, UANKINu, tXCUAl.a ui.J Culr
1HIUN HLalNli;.H.
11 Uininu uutrueted to oar care will receive
I fupuileuttun
JA.HtS II. It.llli U,
ATTOKNEY-AT LAW,
I WtebConrt Home, Pranklla Pn. and nn Tne.
'Jltlll riiiivi ol uncn wiijlt over llHHi.ll ,t Wj.
BS,fi)iuieuin Ceu.ru 1'a tluiy.'lo-u
UU. U. UACIICK,
PHYSICIAN AND SUUGEON.
PJSTHOLEUM CENTRE. PA',
KSuccensor to Pi W. E. ltoi-linir)
l Alt tr.l.t - u. . t. . r. .
IMcc epen at all honn dity and nit'lit.
J. H. IIIJIVI.V,
rSTKOLEUM CKTUE, PK.N.N'A.
RESIDENT SUUGEON DENTIST,
!iiloiiUtercd. Office open
I'SSJ-1! 5ri B"nk Building, comrr Wash
Ma and Main Streets. i27 .n
St..0BK l?.AU' ITb lKCUKH, and
7usil,r.iVHsali8f',ctlou-
iH1 "NO done to order. BltN'tt CUIM-
i"t. Aimi. amen .....i Line
,ce 0,1 vrt Farm. I'oat Odlc
I 1 " feUoleum IJentre, Pa. Give me a cull.
I i..ivj-fin
Centra Heat Market !
Geo. W. Khssr, Jr..
I INhiiiVJf I?nr,"'',''' nnmo. dialer in Fresh
' ''frWU An1 bJloKI(l AliiATS, PotiLTr.lt,
K JKI.Wf (,",,,,", win 'lo we" to lvn "'
Fmu(iu i vi iuny rtiMI' iuCI
NnnH!...- . 'i.h.U V:- KIN'-. Jr.
. ' i tun
GINEER, MACHINIST
i ULALKS I I IT
1 T"ionnuft
" ttiMKA L PET. FARM
- PETtKn K DEPOT.
L'llkh,l '"IBB. HA
- - WJfl. I . i;r-rT
p m
L School Books.
3-:s
Kl
i .'1:1
s at
3 sa
SPl'M Orchil?' SCl'00! I!0'-kS """d
i IM
wPlttnsfflyjaiiiCiljs
V.TKOJ.riUM (P..S'TRr. PA..
Sa c,!! ""'I Allciietiy Uirer nailwny D.-pct
J' W. P.. 0AV2T pr.,,.
'!.t:i-.'I I!;)Ul.r:.
'rio Oi'.niilju'i to an J from uli Trains
IilLLIAUO AND JJATIl J.OOXiS (JO.N'
NKCTLD V.'ITTI HOTKL.
r-"v,li-'f- W. 8TAATS, Prefr
SALOON!
ivdiiift J. Vof?pJi::. lri?r.
r.r.'ir:: r.t ,. licuirs. Zcmo
liailcs ar.d jinp. C'nnncctcil
witli thi- I;os(f is .a first class
water well; Call and sen nte,
novM-iim. LOUIS .1. VOrcllKli
rUTIiOLKCM CBKTKK, I'A.
I'l'.jpop'ilht IIo'.ol.M'ituatcd
Corner t l Sa;:i fc Wanlsf jir;ton-f'.;u.,
Nnarth Dew, hr Iwn redttM r.d rnrnixlit i
lhrcn;:h(m!.r.nd tlw proprietor will ajmre no t.uiM
to iuiUu it a
first-claps nor.;!:.
OftS-tf.1 JNO r ln;U!i-:t'r, l-,,.n-'.r.
CBTY HOTEL
A.5 IvJ.VrALKASTt'
T-prtiss slttrol,
TiTfsvir.T.r, pa.
Tills Hotel b .ienir-.liy 'oeuswl Tki bwt of oc-
poi:inio(liitliiii ail'iiirit'd in uui-i;si tninniont 01 iht-
mnrci'.t. Evtry Oeiicaey rf the pcttflon Cin!aiiTi)'
on h'ii" MVFT!ivi: XK 'r'.n' .n..T:it.r h:i.
rhr vt i-v ! I'.. lilt e-. il I .e Lo.iinry itir d'. hAM
l.Mi I'VS'l'K' s.
Ti:u-v!,!c;. H.c :n. jsv. tl
VERANDAH
t :i:-& v . I '- '
T0SAC, V -..- l,.-..v.
SILCOSIXBBGSTIIBJST.
Reopened.
Cript. V". Fi. y.ITsF, Proper
V.'AsIUNGTON ST.. PET. CE.TP.F.
Vrtrlinil ir nltcnlion paifl loll p wjinls r ruv cili-
trinerii, fti.d will Keep Urn Unest atoc- Jk
I'JiUSil I.AJf-:5i A.!) AIjK,
cstiooi: .(;.. its, Ac.
MlSl'S-K in S:vpry Style.
limp 111 'in ne mc m my new fiiimu
I'lTllOlii; VAIJTiEV 1:. v.
On and 'nfier Jltiodiy, N v. 4, 1874, trait's vvlll
run us lo Iowh.
NOIITIIWAKO
BOL'TIIWAllD
4 I 2 I NAMH OF
ATIONS I 1 I a
ami I 11 in 1 : 111
III 17 I Ar....:.' iih iofitv l)c J 1 1.1
jOll'i; ,1'uiw'i A . i . 1 sull'ji
llMl v.'...! IS;-; I
ii 51 I li. amt.i I 'A I I -.'.I I
:iii I Tie uia pu! a Ar 1 'J 12 I 1 ::i j
U U I I u III I p III I
I. T. ELA1H, I -i'a '.
Hn:i 'A'ickuim, 'Ajeui, lul.'-'...-, m. J
"!WWI y-CTJawar-TyjK'w .ffi:jij) jam- riu . , '
" 'Wll"lWIllllU.l;UM.a1w,w,ar , nillll - J Hilt HJWULJX-,.IU
hl:V: WW, APRIL 28, 1873. " 2 CTS ' WEEKLY
milmult.emmii , - n '
Lorl'
Boiler Powder !
tjr thi:
(fflavcl nut! I';
'fTrslifitt'of
iriit i
- it ri
Iow4.cr ;-tv;.Jl Ii:ihj-
Any Scale, no matter how thick
Hard it nay lie, and keep
the Iron in a pood condi
tion fur ages.
V.'K CAN YOU A 1T.GCF OF TlliS.
A. .T. IIAIVIiKV,
f''i.nVA'r:--K i.fai:, wti.n ct ip-i.T.on
I' t-i.le'ini c ir. i a.. Is the onlvimtVoitzi-J m-wii
;:i i il !! n fjr tbn -ale. film I-umcI't, ul' wnum
It cun he rh'uneil lv !ljt ks nr n- m '1.
' : It ft fur Ml.- in tin- IlaMvare t'tore of
iii'j. i-v iiii.ir, i fTi cj : ii ni i uilu-, l a.
Hliv 12 tl'
fa,TO e? n V
OI-IjExav.-P.
if.
i
Hi f'Oiwl-II:in.! I53 Will m
P'l". l"1'" ft i". T'. Mm:. 1 ii. mill .-,- iin.i ".i'.j-
' " ' ..i.,n. mill Mt.u.i, I i i.. , l"i ii
Srrh Kit IKllifv l ,1, h. incli 7 .ni'l ti in. i, I l!IV
IVO PUT.. KITI'iN.j i at micliii'f i.nir i f N.,w
OAS mid lin Al;V l'i' s ( W1i., J,r , ,....
LM.IWJiS Hull. 'Ilrs .j nil B.7 i.t
KO'.VM A: Vti H'--
iiusSi". '',oti'Otcum t pi.trc, I'm
ur.i.vill . '
1' 1110 .-i-N(ii.r) ij An; K.H Immh 20
li)ji(Vl at AinrHiiall it UicSald?, npii'.silu
l S i 1
. e r)
n 2s ,
Q
urs sid
. p
J3
i . " " iJwiuwjiiiiiiei .11 i imwj.cm
A" 0 PKPAMTMIE Of
I 11, i INN ON O. C. A A. t. U.
Cn nn.l ufler .Sinulity, Feb. lGlh, 1S73,
Irainii will run us lullow..:
NO 1' Tit NO. 3. No. 1. KO. 7.
Leave lrvin. 10.15 P Mi r.i) P M
Leave Oil Cily C.nn A M. .0 p si. T.flO p M
" Ivt.On fi.H0 " ,1,37 " 8,3.1 "
" TitiHv. 7.10 ' 4,2.r ' yjr, "
Arrivo Cdny, fi.,',o c.oo lo.lo
No " Accoinmmlaticin Freight.
Lmhvm Oil Cily 0.311 A ; Pet. CVntiw,
10,13; 1 itm-vil!.., 11.05; Ar. Cony, 12.-10nn
S'H 1 11. ko, 2. No. 4. no. 6.
Loitvu i;ri 17, 10.55 a M. 6.10 a m. 0.20 p M
" Tiliisv. 12,20 p m. 7.30 " 7.30
" P. Cnn. 1.20 8.17 " 8.151"
Arrive (). City 2.011 ' 9,00 " 9,00 "
jrvmo. 0.00 " ll.,,ij "
j No. 10- -Accommodation Frt'icht.
I lv- Oorry 1.40 tn; Titutv. 2.55; Pot
iim". jt nt i.'ii uny, 4,u0 p in.
r$! S'o. A ami ti r'in on Snnitay.
"(Juniiiieno'ou Nov. traina will run
hv i'oilaili'lphiit tuiK", winch ia tkn m;n
ITE3 fa ST k it than onr Hm
J. .T. LAW IJKNCF, Geo. gtipt.
C. .1. IlKrllt HS, Ahh't Mit.
rhilatli !;3u:t As Mi i,, liuili oatl
WISIEIt ;'l l.MK' TAIll.F..
Oi and 1 f:.-r Surdity. Out Win. 1HT-J, the Trains
0nthaPbiladrlpl1.it A lit in Itdlrcud t will ruu
followf :
llkSTWAim.
MAIL T1UINW ieivei I'hli.nl.-lpWa 11.41 p m
irre't
' ' t'otrv
" " air it Lrl..
EHlliEXI'ltErbitviv Pi.tladei hi;i..
" " ' Wartt-li
t:.,nv
" nt r. "t . ri..
K'AKTU'N' AC'.'H.M.M'N !(, Unn-.-u
' ' I'or'V....
" " nrr. at Ki'ie. .
EltlE ACCOM'N leaiee W.uien
" 14 ' C-irrv
" nrr. at Kiio
1 1 ft n m
.. 90 in
. 7 S". p m
..14 -W p m
. 4 Ki a in
.. 11 15 11 in
. 7-ir.ain
.. 7 :j i a 111
.. H r.H it m
..111 IN a 111
.. 1.11' p 111
. 3 I A ) ill
.. 4 10 11 III
EATWAB.
MAIL TH..IN lcuvin Krie... it n.-,n m
" Ci.lry.S lSipm
' ? s V in
arr at Phllid,.1hin r.r. a m
ERIE EXPHEKSiUlwe Mie..... .'.r,pm
"' " " ' ',':''''' I" !" pin
,, ', . V. iir't u 11 ,-,a p ni
. nrr "t liiilnti-ipliiii llJiiipn,
WAKKEN ACruji'N l,nve Urie . 4.411 ,, m
j,' ," " ''I'tirv lllllpm
E1UI3 ACCOM-N V. Z: K m
,' ii . ' '""y HI Oil am
nrr at Wairen 12 30 pin
Mall Eisl conmicti eat anil lveit ut Erie with L
s. A M S. K W ,-nnd at Cony and Irvinetoa with
O. C. & A. It. It. V.
Mail Wc-t wiih wart ltoiind trains on L. S. M.
K. Ii. W., and at Irvlneti.ii with oil Creek f Alle
pheiiy It. it. V.
Wurrtn Accomim dntion eest aad wcat with
trains on I.. H.,A 1 js. J. w., eBt nd Wf ,
Corry with Oil frit it Alietlleny Hiver IhUwnv.
Erie Aeromniodatl.il raal at Cony i-nd w.ntat
Corry and Irvlneton with O. C. A A. It It w
The .Mi.'in'iiin I..ih. Ki el tin I'at ami Wetit car.
ry 1aai.n;;er lietween liv n.f.m and ra'm
J.itnim VtUl .v,..,lm Kxpr..mkeic4M.cot.
nerlinnant . l.li.iiiispi.ri v l.n iV. C. It. W. Uaitia
lurtii t-..l hiiiiiIi. '
AOrrr-rj.l 'irin.7'(''iieaf Fn i rhilutlet
t'rTcUme' " 'K'!M' miHU' J"1r than
. A BALDWIN.
;iri Snpt.
IMWIUI5K, WARKK. AI)
'PI l Tsf-iifJUJ ItAIIiWAY.
Time Table takea cirnet Xirv. 3,
H'lUTIlWAIIO
't74.
l 1.
ItCKI'AliO A 115 a m
Dunkirk 8 V, H in
F..i.-..., loai ,i m
Vu Teh It ti'i n m
lrviiin..ii u -,o a m
"il fy a hi in
I'itl.'liurij Siio p tii
.o :t.
12 m p m
4 If. p iii
it 1 p m
4 -t'.i u in
. HI p in
7 Till p in
li ::0 a m
JVo a.
8 4fi p m
!B p m
N 4li p in
10 'li p in
10 R) p in
NOl'.TlJWASD
Aol. An (i.
OIL Cfrv..
Il'V.IHtnil..,,,
'A airn.t
I,'uie'.iM'ri ,
I'ni.icirk
Ullll'Hlo
... !iim
-14 'i p m
...14 r!i p m
... S is p m
... 4 III p iii
. fi HO p ni
S 30 p in
5 f,4 i III
0 4 p in
7 HI p in
0 1.1 p m
111 .'Jit p 111
4 30 a m
4 41 p in
il H a m
H 4' I ll'lll
10 II a in
luti'.n fi.r .laineatuHii, IS. Y., and councetion
w'th A. AO. W. train, enitt and weitt.-"C(iiimii u nt
Warren v Mi Uuin ra:t and west on tli P. t!fc E.
1- D. XIlAYEIt ticnl Supt.,
Hiiiiklrk, New Y.nk.
A. .V ti. YV. ItAIIiWAY.
FRAVKLIN 1IHANCH.
TIisiu TabSu ailoplrtl -ovem-li:r
'1 , 17-2.
VOKTI1WAHD: OllCltv. I'r.nikllti. x,.,.,i.i.
'..('"i ri'laill H.ISHtn HIJitu...
"1 S 11 r nt 11 it in 4 :ih ,. ,n
'.nim..'i 't .in..
liiiiu. il t'oji.,
n.. 0 m 1 40 p in , uo p m
S 4 lp in U 10,, in U lSpm
01"! HWAl.Tl
lendv':e
n. io ,
Franklin. I'll Ci'T
K 01 a m K 30 a in
1 ft7 p in 4.1 p in
Hi Ml a in II 15n in
'47 p in 7.10 n in
J.x'iri'-ii
14H) Ji in
ii. ion... 7 10 a in
4 111 p in
Arruiii i
1 Apriii-H,,
L. I). IIAKTtiN. fJeii'l H,
N P. Tim t-3j ru nutea aiower than Cil Creek
ha iw.-iv lirtif.
Siimlav ('.MiittTt stii! on Ofck ati lor ba'
aiUAii-.v.'vys,
" :V' : I'KH'A KTrifE Ol-'. i
S. Ac M. 8. ItAIIiWAY.
FltANKLlN mVISIOST.
Ei NHAY, October ST,
WFSTWABn TIIAIN9.
Oil City.
7 HI a m
Franklin, JameKtoivn
levJ
.a,- .a
...;
T .U
7 SI am
10 0) a m
9.31 am
0 17 am
as p m
2-4a p ni 5 :.0 p m
XAFTK-AItD 7RAIK8
Cleveland.' .lamratovrn. Franklin Oil City.
7 45 nm ISSjpm 210pm 9 60 p in
v am 11 811 am 1-.' lip in
6 iX) a in 8 45 a ro S 07 a m
ron Tin
FUNNY SIDE OF PHYSIC
800 rnpres, 250 Eno-ravinrrs..
A ntnrtll,,.' ...... t ,. P..
' " 'i'-,'i ninjiui iiiiiiiuupe oi tne
paatai fi priie nt Ii veli'lliltiw Cjnacka, loimiatora,
Travelliin; lloet.trn, 1'aledt Mtliclne Vendeta, !
ted hoinnlo Cheat, Fortune Teller, and Mwiliima.
lul"lvea intereatlng aeoi'lmta ttf Noted Phvuiciana
and Nairallvna of their Uvea. It reveala n'tartlint: '
neereU mid iiiftiiiotnll how to avoid Hie III. which
lleae. U heir to. V e fivo exclusive territory and.
liberal coimiilKiilnns. For clrrulara and terms ad
dieKtlieimhlii.he'i. J. B. BUIIK HTDK,
IIAIMF. Kl). CONN .011 CHICAGO, ILL
AO E NTS WANTED FOIt TIIK .
UNCIVILIZED RACES
4 OF MEN"
IS ALL COUNTItlKSOF TI1F. WORLD
I!elni;a compreheu.iveaeconnt of their mnnner. .
and diatom, and ol their phy,dra!, social, mental,
moral, and relipioun charnrreelstira
,.. lty "KV-J WOOD, M. A.. F. I. a.
S00 hngta.lin;., 1.MI0 Super Koynl Octavo raEea
in two toliiiiiea, ( jtwo volnnieainono.
Asentraro making over f 100 qer week In aelllna
t w",k-. A," ,arl PPllcatl.n will aeenrni
choieeor ttrritoiy. P r terma ttddresa the mib
H"";?- . J B. I1UHKIIYI)K, ' 1
IlAKTFOttD, CONN., on CHICAGO. ILL.
IMPROVED
Seneca Falls'
G-AS
With Steel Packing
GO Sola in Iinst GO Dayin.'
Ezcluslvo Agenla for the Oil Rcglona,
SJJSTft & CO.
te
Siiccessord to F. W. Amps,
TITlSVlIIiE. PA.
FOR
IT? Iis ri jrrrff
2D GROWTH SPOKES,
CENT FELLOES,
SAWED FELLOES,
HUBS
SHAFTS,
POLES,
WIlIFFLETT.EtS,
AXELS,
FIFTH WHEELS.
NECK YOKES,
II EB BANDS,
SPRINGS,
.MALLEABELH.
And (lie
JA.K, SWITIIAtCi...
Socceaaors to F. W. Ames.
lim t-r and chraac- era almost inilinpenal
aiueita o loo j. Properly uaeil. the
aro iintrititt., -..j i. i.t... . .7
, o.iner cna niripv.tinn on
oml
fort. JuilioimiKly uaod will remove 'l,oth ci
thero tr.iul,p"
3P" GAFFNEY ki-cpn conHlnnlly on
haii.l Scoirti Alt. anil ,(l IVHer, (Mpe
Inlly lor lumily n, '

xml | txt