OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, October 02, 1873, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1873-10-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ai T
REC0R1
X JjL ja A
IX no 'vi
-.'v., THURSO V; SVUfflHG OCTOBER 2; 1673
CIS V .
nil llMIU-HlMKJMftlKJTVm WT-.THVI .1 TrcwnwwBryr
lutAI. ho-.
,BriWiJtCTl.-ENTl!E. I'A..
OMt ,;iv''' ,,ailwl D"l'ut
V,. H. DAVIS I'l.ipr. .
rfTBOl.UCM CKN'IT.K. I-'
. j;!lotcl,8;tu:lleJ
fol 'lal MaHhtiiKtoii-wt-.,
Djw h Ik-cm rriUt'd hi: 1 fwru:-V.I
: .t.Mil liu: lrop.".-tur win .' i
la
.ISO V lUTI.Iti-IHT. rrii.r'et'.r
in.
li ) X'l' N ! V.
TV
-SOT. E.L
tug ulri-Pt,
T1TLV.V1IXE, VA.
Tlio. Goodwin, I'rop r.
.Hutel it deutr.tUy luentrd The bert of ac
jUom alV.inled to tu.sts transient 01 jier-
L Every delicacy i f tlm wiwnn cniitwntly
! SDMITIUNO NKA Thiijirotini'l'ir ll'
-Vm nihilities :ii i;w co.m:ry tot SlKAil-YSiEII.
l.iiiio. I)c :i. 1S71 tl . ,
run
till.
i-'i; i!i.i.-'!'r:i) '.";!;.
'.-.mi'i.. !
cm.va c.
ft-s?.rf:.
run j'-'ir pfiy-ihlp ia nJ-,:;i;i.e,
i'-,!Si:ii..ivt
'''. n ll:i of lit
,r.-e .I.J,
r'uur day-,
lvi-il":.'.
f.lltTilR
IVKS,
n.e inmiili.
Two U.IMlltl.
I.i, r 1 itlllUAi
tr.i ilti".
Ml.r n."f.tL9,
VM- ;,i iir.
A l.'.-nl viii'-nt" !'. :
'.; a:.)vkj'3s."
...r .; T.i::l:f m. i.- -J illiT v. ;
; -".ri'
i :''( i f ' '"
i t.j i i in 1
i.i' r.i :i ui " i-
J HI il '.II S K'
., : .Vi -1 D'l 'I
4 .... I. '' T Si 14 "
Il t. . ' I i-l I'l il' h
v ;d ic m Hi
.. 1i; .ir !."i in)
). ,r. I i 1-. i.i i-l '1'
. il. v; '.ii hu '"' ("i 'in
, lit it i " i H
;; i -i; ! il! If) im lliii
111 i pit iini.', I'm il ll'-"( - " 'I''
-ilti lo 11; liTv il.ll
EXCHANGE
Pa,
Snowilea A: r"gl-
,,j'w,'fJ rilOPKlETHKo.l .
i w4.:i v'
IVi im Vl. :tl ut ""
W1LHGAME ISliSStASDN'.'
up in 'ii y
-nli'
I
14 "I l' " l'l "I"
u- ,i ( .1 . ,u:ii:ii U'i-i'1.
I'Jik ', Vi.fl., mill n. 1' K".m'.I & f' ..
.irtii.g Auat. a- tlw ait !v
i,. 1.1111 . Hah t;i !.. ri t!n.t 'i y
t-rtiiK-'i- In unit -'. id ii tiicu
l'ii.iiri itu iiilui i i lituimvi Miun.-
:i"Ct)i:, U'liT i! KK ll I, it CO. A-lvr-ii'i.ri
.-i-i.t-, I'niiii'l !iiit ar un.y autln r'.ziU
1 'cnii :ur mi iihiui-ii in il'ii ("'V
j Lord's
Boiler Powder !
F.'K TH C
M ::i;v;! 1 mm I'l-v.vi'VAUm ui
SCALE IK STEAiv. BOILERS
I'ov.-tlt!.' wtlS ICrJiioyu
. iiySciih-, no maMer how 1 hick
t : Ihii't! it may lie, and heq
t!ie lion in a ootl comli1
tn m for ages.
Wn CAN ENP YOU A l-'HCOF OF TlIiS.
A. J. II.tWIiKY,
Cf.r.DWAVi'.U I.T Ai:, Wil l) t'AT II 'l.t,o
,.. ml'.' Ml!. u.. i !! IVIIIIlllOli.' il iil'i'Iii
m i il I.'ii i ii t rH'c nl" -'I it.- ! nwiJ'-r, .if wlioiii
i; CMi In- .ilv.iT i-l I y lii- l;i i; it 11. 11 ii.
It in n I'nrViV :ii in lliir'iw.iru Mure of
' W. i iu.-i ir, l mnli ii'ii t'luiri1, l:i.
.ill y 1-J tl
0!, f5CS?l K l. 'U II K Y Utl
k.'.t IC i.. l:Mi .lt.'l, lulLI.Y
a. ci s' n't tm; f.
On ii n. I nltt-r 1 li.im u.r, July lOih, M'.i,
ImiiiH will run hk inlinv :
HtU 1 IIU Alil) TllAlN's.
.STATIONS
P.iocton,
l'r j.iii'i:i,
Muyvillc A,:
.iinimiril;iu-S"i-rm
nn.
I iiniiiiia
I lyiiHT Cm
lymiT
Vlrst (lit.
t
I'M
A M
9.17:V:i'M
i :-', 4.i'isi
ii. 'ii'l 4. ml"....
- !) i.."i 4.2S
iii. .i 4 :;s
in 2l ft on!
lit. :;:i!.ri,i'.'it
i 4 'j ft. lai'III
r - Mil n.i.v f.,i.
' ik I i.i'i'l ft r. lft
f'nrrv Jul. 1 1 I'- ft.5:i (1.21
i4. H. HISi-KJi.i ii- CO.,
H A M K E P. B
i. 11. Uiaiicil
l I
Cl-.ri --
We illt'iT olir
I.M-'ilAl. HAN.M--
ti.S JlLblM-.'
r,j !-!I-i! 1JH l'l.'.. .l
ill t.Ti'l i. I tt-Tit t'
' in C'liir: li-i
mid 1-iiti ii- ii.
':, .1 ;iuii..uii i"
M. -'. .'i.K'l i
it Mi'yet
ii'L h-aiiii'H'iii'ii
i.Xi ham... ui.l tii.
Vi .'in ciivi; vi i II rt'i t'iv'
. V- '.T Li V'iV.
:il i i !
U .iV
.... i .. T.
.. ... 1 .VI.
.ii..; :.u ii
vt v,
! A
..I Kvnvd
iit f :i. imi IMHT
nil i.i wIiim' li I'
ii !in-m well ....iit,.-w v- frr.ll"
.(Viitr-. I'll. . M:i M ""'"''
XhV HOUDS
Jusi ri'Ci'ivi'il nt
r i"
j. it.
or., i i: .
': , . v.
tll-.r-!lKN"T t-.:'i.'iWi.; i'KN i l.-T
iliM mlmirii.-te:-. i. ' !l'--'-lmw.
I I'lC". l i S lll.li'iiili'.-i D'. 'iV Ir.iilui
Cx (Ed
Baal r.f U
f & M
S3
; 'VI (' ty
illl.l It.
1 1 n ji a n r n m fiiii .
'3 V.'
uiir .! M
ilU'i IN'
I S I'OM- 1
I M.N'
. ll,. ..l !.. '!
i i. . - rh.l-.VNU il. ii
li .1.1. .i- . I
r.ti-n a : i. v
s i;u ' i lu.s. i.i
i f..
V . I ---'
.UUIU-. . i LI
n-.. i . ' -r V'-i if.
.Si-.,
I' 1
now prepared to se.l anv
thing and ever thing in the
MiUioiMTV. '
'..il I he ,mt Ollifi' Ni-w"-"""!'
S"CjI1 kiiiI fx itiiiin" ,i5-3
8. Ac 31. s. lY.
FHANKI.IN IIIVI'.'IOM.
ft'StiAV, fctiil.erST,
wrsT'.vAun TI-..MS: ,
"'J. Vr.iiiUilu Jmiioi-t..wn levt ur.u
'.''"I Tillnin .Slm ti -tl pin
.' Iiiii.i in I1 1,1
"ft il.Wi.iii . r::l)pui pt"
EASTWARD IBAlNH
'"'"'il. JniiifHowu. Fruiiklln Oil I I ty
tt ra lo.as n ... a HI n m 9 Ml P in
... .. j. ...
U Hi li ni
, xi Dimr I" in !!'' i. il
111,1 -nit Jlt Vl' , SM i'..- ' . r
' !',L lii'tviiiL- OH 1 in ' I'' 'li ''"
l CUll A -lull B "f till' llll. 'l' !"t ' I'
I. ilt M,-I'l.il
ii.Nl.. .Ir
mil Ci-liTir
li .'U II iii
)1 l H .1
EivOiNEEB, hWuWMl
iii,.( k - v n.
And miniA t!s.nc tril!i i
and r'luliiu; oiil.
mov OX CKNTU v!, n:T. r.::M.
NK M I! l: !)I1'(.)T
vF.rttoi kv ci:n n-K. im
AM kit "1 .1"M' i r "il ' -win
it.i; diini- in I'Uler. Ui'.ii
n.rir-if.
ktx3 tos lil
t- Era n?"' ".'!(
4
tl "U til H i
Sinirhiiiii'i i; 1
(i .Villi 11
CiMitr-viilc
titiion
I. i!ii'V:lli
Ij; ncui i- v i li i
l.'.Ci'Tllltf
NilI'lH'rt
.Illlll'tliill
Tiyiinviili.
yi'l'n s'i
Uyiletnwii
TitusrilH "
ri-.
ii -u "! wr. in
I I.. 'iH -li lii li 4:
1 1 .;;i,"i'..:'i. ray,
114-
li.ol 7, Hi
I i. "n.:i:i,7.i2
'II. fit i. 4 1 1 7 M
l2.HS'i! l-i7 t,
l Iini' Ii.jL', as
I2.1."i J7 Ol'l 7 4n
:i2.H."
!2 4" "7.811 "7.ftii
li'.ft'M 7 :)7i K I)'
12 fi.'i'-7 .Jiii-s I'
A M
It
li 4
7.17
7.4
7 ftn
Ji IC.
no
15 !"
!l.2
!) ftfi
Kl.till
l.:i.)
i.:if
'1.4.1
2.H2
Ti2!2
t 2U
1(1.211
in 47
III .')"
l(l.."l!
11.(17
11,lli2.'.'(i
I ""I 7 4,i K 1 Ml 12.1
1,02; 7
li'illsilitu
Mul-r t'.irn
S'mll'.T
I'lllllHlT
ISiiyil Fsim
r.ttv,, Al!
DKI
Coluiii'iii
iirr ! r in i
vii.l Kir.ii ! H.I 7 S.4H
I. IH, s.2'ii s ft'
11.14
"11.24
11.27
li.Sls
II. 4ft
HI1 ft.-.
12.0ft
I2.1"
;S.22'l2.2:i
1,0 1 1 7 ftfti tf.25
l.ili 7.ft7; H.27
i.i 8 1 ift .:tft
1.12! S. Id! H 41.
li.MW.'VlIll'
lifCl ni.ick ; l.2!.;,2!i;
Oil Ciiy Ait, 1
12.21'
2.28
2 :i7
2 40
2. 5' i
2. ft;
:i. is
3.21
3,311
3 33
3 .'ii'"
FUNNY SI OF. OF f
SOU I'apef, 2o0 j In--
A slart'iiiu i ii, ,- i f Mi ili- ' t
,mi .1: 0 (ir. MT.t. 'it vi'iiMlnu Q';::' i
Ir in lliinr iiiii t.ir'. I'.'., i.'l .Vi-lui -
ti ll Fi-llilllp I luni, K llnllr 'IVlli .- .'
mil! i-'ivi s iiiti'i. Mlihc iini until i f :..
"lid Nniriiliw- nl' llirir livcw ll r
in'cn Is i d iniiti in ts ;ii iuiwlonvi '
lli-i. i- lu ir !. We ::ivn i-r;i lii.-i
'iin l'iil iMtiiiliii-niiins. I or c.i ' li nt .
ill. -wtlii' ,i;l.li-h. . .1. II ),fl(l: a
11A1M1''. Kll CONN .in: ( ii!,:
AhKN'I S VATH )-'.:' '
UNC!VILIZfD:;A:
IV AM. .r VT!,'l!'Siir ;'
Hf'mrn rnii)r In ii-u c -n con c
!i'nt r, Mti tu-. ni;(I t'l Ui'-tr j.'iv . t' ,
moral, mid tviicHflH ' loir: v.- ( ; - . -lty
It I V. .1 ;. V.'.'fH "
MM) TjimoiiL'fl, l.H Snj" V"-
ill tWii ol !1 111' ii ,tU'( i . t.
A'ttir- Hit- liiikiim our S '
tl'N vi-rl. A li t m Iv up; ;.,
i:huinir tiriito.v. ' V r . -
it-iir--. .i iv i;i:m,. c .
I! KTFoKT iunn
LML'UOVM)
"'"I
12 2." 3.37
S.-lll 11. nft
r M AM
12 3ft I
12 3S
1 2.4ft
1 2. ft"
12.ft3
I.e.".
r m
3 45
3,ft0
4.00
4.1
4. Hi I
4 30
r m
iN.itil HA VKI) Tit 1 sS
STATIONS
1 ir( Ci!:
i I :t I s 1 1 1 1 i :t
! M I A M r M j I' Ml A .M
3.4ftl (i.3!i f.10l.ftft 0.6ft
"3.ftl 1; li.-lli; 8 2";4 H7.lii.(iiS
Oil Ciiy UK
Ml Ci lllluOK
iim.HvillH i3.ft7! ii 4V 8 2i'. 4 1"
lijiiil K.iiiiip4.ini, 11.47! 8 3iii4.1ft
T-.rr I'V'ii 11 t'4 ; li ft'.'j g..to.4.2l
Cuiuiiiiiiu 4.07..sr 8.:;:i' i.2ft
.Mi i.m! r. r.:i; s.4." 31
1)1.1 4 13' 7 o:
I'et Ceil
4.2;.
I .-Hi
4.4ft!
4.ft2
";.D2
5.0ft
li iyj Km in
I'li.lil'I'C
Sii.iir.r
M'IIit F.ru,
lioiilium
TmuI:..
IImI-Iiiwii
Uvi'm' Sn'i
Tyninville
.j niictiiiti
Niitile's
It'crill
l,lllCl):ivilli'
l.nliiviliH
I'liinii (.My
C.-nir, villi-
(;ivi.iln ift 3 1
Sp iritniHti'i: i n .i 13
Summit I'ft.M
8 47 .I.3;
10.12
10.1
10
10.2s
10.3ft
K,3
SO fold iii .f .it st
I'xclllilvc Aurll'- 'ii. tin. V,
Succssnr '
TITJ' I ;.. -'
Wood
"4. lft 7 C3 8.ftli 4.38110.43
4 10 i 7 t'K'U 8,ft.'l! I.42j 10 fill
7.1ft
!) (131 ftlJi11.0ll
11.07
9.1.M
7.3ftl H.2ft
7 4"! 30
7.ft.'i 11.38
7.53i" 11.43,0.38
I
( 64 11.04
11.17
ft.Hl
ft. 1 li
ft. 23
ft. lft j 8.o:
fi.nj 8,03
I
8 OS
8 111
!l fii
9,51
5.4 S
ft. 50
5.5ft
H.07
li.13
li. 1
. .4i
10. 0
- in r.s
8 211' 10,18
8.31 10.27
11.32
11.38
11.52
12.03
12.12
'12.14
V 'II. I.i
1'i'ii.iir-
t:r:t ts.
Oit.
tlllilJOl '.A" ,-fN V-t',':
. IMINV ' '
KorC'.tnirli ( vi i-i-ui" fii'i s-: .-1-. n li'1' r ,:"
cilv for l'ili s.,.1 ImiMii " ' I'" m, l'i'1".,"' ,' '
, diui ... by in .li. Hi W.rr..!t.-I, . ''.'" ' ',''
.li- l-i.x free W iliinnis V.lU'.i U 1 '" IMt.i.ureM.1 '1
linx lw.Ki.
rhiiile Itii.ti'licsi. in d I. in !: 1'"
Ti'ttiM-. Kiiii'U'ii'in, FliMd-tiH'in. i'r -1
and 1 ..rnniivi' H. in ul .in iIi.'H'- Ii ivt'l1
ipm fr 'in lrin il'-il ci-r li -ii- n- 'ti tin-
T. m
t."! ,.T'i T-ti
f9
CHEAP.
I Or.
it 'li.'
"':kii' refill their hi-aHli. n.liellte Itlid
'"i, dun, ,i ,-ei,t.r ,,, i,roiw, ,,, me tin i d
1 "'i"' urn ruii-i-illo iii'li. n ,i- il 'lie "i-
. iiieiliiiii'i.. i.u,.ii.. -.. ui- ii K. tin-. I iin . . . . . . . . i. .i
. ' ".' ii.-.tw.-i" - i- iri.i U'Mii'i :m u . n i
V" r'.lvllli; lliflu-iiei: I) Ul. iiCi-liilllllia .-.ll tt1...w .1i.... l.v I n: '"II
UnTa""? I '.lei by . null I. . $1 I'll, i ruirriiii - evOi'V kiiid nf Inimur 1111,1 IV 1 .11 1 .1 ml frill
52' Wi-lli -Mi-dii-lu'c Cj., Dus TiW 1,00,1 Wurimmd l-rln... l,y mMI, .tVi.l
"n. (Uouta miffl.-lmi lonn a quiin of Hiima f' ;
Si tii'.-ilil!'1 MI V-I. tl
i.'i.-., i-iil'i. Ii 'J T' lilNt.. lii. miftSVn .1 ;1'4
'r i! liiH, i'i- '.(i. 6. ii" il M.I. i'I I: " o" ' n
m '( KMU 't' ' i. '' ' n It, llU'li 7 ml ii in 1. I 'III V
i; i ll' :. 1 l'i "i IMI 'it i in: li'i 1" i-rii'i' i'f New
(J -.i.m Hi i A',V I'I M '' r i 'i i.r in r-nl.
I s(..L a-d It' ll.KI .,1 nil mi., i.i
liosvn; A; ( ks
lli.fr 220. Pdl'Oli'UIII t citli'c.
Sirwuri S (1 (nil 8. 43" I0.3ft
i:.jny .1 0.04i 8 47 M.4.1
A Id (i Or j 8. Bill 10,4ft
' ' 1)K li.lft !l,Ofti .
Omry Jin, u' I (1 2o !l lltf! .
t'lvni'T I t:.43;1 !l34-j .
(Ji'-miT J'nijr..ii2! !1,43
r.iin.m i ; ii 'i.ni n M7
S 1. 1 ni in I 7 I7 10.08
MiiuioiTil i'i' "7, 1018
M tKj'i'o
lr.H..ol ,1I3'
lirncii.ti Alt' 8 53
1
III 37
10.40'
11.03
1 1 2ft
A M
! M I'M
CARRIAC!
1.
yL,
2D GKOWTii ro!c::.---
CF.NT FEI.Lti
SAWED FEI.:.'
NECK YOKI' ;. V
HUB BANr-,
tfl'RIXGS, 1
! . ".
A'iu t'v.
Ik-st tarvit.
da;ii:, umit
VIii l M'XI I I
;H ,. .i, 11 year, "illi 11
li-i. i'l'fln-eii. II el'in.
veil !' I'"". ''"!'" "
i ! XI
UVl.lI'lill 1' lli.li II ! rT . .. Ill It. IJ.l .111111. HllliiT
nrM'iri t-wiii-li, :i 1 .1 niily O' ij;ii"l at
J. 'iii'.liiiiii a il l.aucviUc.
l run. i!.i nut stnii. Ftup on Signal.
() M '. Ti.r Menu.
. niln.-. i twin 1 will niu daily. Ail other tranis
(filly ini'i'j 1 Sn il ivii.
' ii i-iuifiiiv ttiiiii 1 vl I run enn hour lato from
Miivvi le tD llil (' tv
'f r.iilt 1 nil i-l .Ji ni Uniii'i-vilV on Signal lor I'iiii
a!.. t' .iitiuit Nur Ii t.f T Mi.ville
Tr.lil.-J i.i-lv li ill.' i,ll llull-evi. e rilrt.PHK"ril tliltt
were re.u.vi ,1 Nur h in inii.vi'l"
.1. J I-Art Ii KNCF. Gen. Siiit.
(1 J. llni'iiritx. Ai'i .nut.
PIT 1 1 0 U K VA I. Ii E Y IS . W .
On nnd nfler JUmday, S V. 4, 1S7'J, tillllii will
rim ft ti. low.
xnllTHWAIlll WICTIIWARB
4 I 'J I NAME OF ATION8 1 3
11 111 1 11 111 I " in
H4S OH" Ar lilKili.filv Do K SKI
;t 1 hi tl". . I'r.,ti i r s .Mill 8 14
lii.S . ' V. 01. I I M.i-.
Aluen, 1'iililini.i'r, Ctn
I. in
1 lii
131
1 Id
1 il'.i
isa
1. m
T T. I1LAIH. Mini.
His'. r YVir' !UH. A-jotit, l iU uie, J't.
I-..I .lavei il" Mii .ii:ii.i' ;i "... i ;,l I II, mi. ts s '.H
l.lniilil 5 nil 1 l.i.nin., ; ;!(,; I 1 :t . I 1 . - I)lei.pnl 8 Ar 9 13
;iwi u i'.:,iu: ny wlr-rc i j,iU a ui I 111
- v
;-'i,i
im kh; a .
Time Ti-!.!.- ':'
.; !
r,l'F!'AI,0 i
Ililnl.'ilk 1 1
Fiiii-niieis... i'i ; :i
H m i' .
(r"i!i"l.'ii I ' ! i
nil 1 ity i i
t'ittrdllll'llll '. ;
Oil. 'Tl'Y..
Irviin-t'in....
U'arru.i
Fii'Ci.neri,
I'nnkirl;.,..
Iii'.lValu
-tali 1 : r
with A ' ' ,,:
Warrm 'ti1 '
R. It.
7T ' lor) iilijir.e .MiiH'-'net'i) , r in.-mn';;., -' ' -
Aayetiieu la ilia Kixuku. '

xml | txt