OCR Interpretation


The Petroleum Centre daily record. [volume] (Petroleum Center, Pa.) 1868-1873, October 27, 1873, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026005/1873-10-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I
t
5 . .,.1 . M ' 'lii'l. ,
" ' i '! !r i , ;. ii .
as Gey " "7.
. I. -. a , T7" r -sr
:0 Jrk l JU J
lm ' ' 'n mi ..
.(.,. ...
i''.?"".-(;.--'?:-t
.1-
1 1 1 .CI -
;-'v( i :
i:v?;:?T5NG OCrOBEH l!7, 1073.
2.f. CTS WEEKLY
'"'hi to i
4
I in
"ii ort,.
I'lifd
r,i
kndni.
-nn ,
Mi y,
of oil
1 fix
dun t,
't fi.r
Ko. 5.
vrtrc I
"J li e
"t,QU
it
r if t
Ifd
"lis
yUTKOI.I'.rMCv.W!.. PA. .
t.ik r;.r::-...:.!:t:j! c;.nt,:-: ' -r
tfH! Crock 4 AUi-jli-iy K'V' Kallwny Iop"t
v It. DAVIH I'r.Mir.
1
j-fcTltOI.SI.'M CNNTUB, VA.
i i . . .
jreror.aiti i Wwl. itlcton-xti.
ot.anff the ropriotor win. -.paio no (.mi;
FiUiiT-cLAss rrnr.-E.
.IN.) 1'" HIM.llri'iT. lTnj.rli?nr.
CITY'. . fa ui'EL
r"As!) ltESTAl'SAXT,
.. . TiTivvn.LE. Pa.
tbm ql : " .. '
i Tlio. (ionduin, rxop'r.
fl .J (Li. .. . - v .. . . . I
IH J Tbis Hotel l dfntrllMctM Tho toot of uc-
irtntaJT'irilul to tBft trmaii-nt. oi per-
'lh,pJrtt,r.t.-Ew.yatt.aoy,uti: (witnntly
,-riiti.JlU:iaiJ country ..I'll 611.AM-
ri!..; i'Jk.-:t dmi.yiw ckh in VEy.N'
" r'l,;-;! ! ! V kT;Y VVKXIN:.',
C;!A.S. C. !CKi i:i,n..it.
- till
'n.r ii ts
'i.c wi '::,
vn WCi K,
I'hrw! ( ti,
'i i' mi'iiti,,
."ttivt; iui)iit-.is
ir: 'imi!' -.
A'lv-rt.''ii..mf i,
1
I-
U Si
4 :
Id (-i
1. .Vi
1.' tr.
3- t
.1 Sf
it'll
i Kiova! aiiu l5s v ni;,;: ;ff
'i'S'in :MVi!t;r will l.'itniy
Any Scftlc, no rii:iMfr I
I!. !!(! i
,;,..
Ot. I'l'KUl A tM.I CHIlAV KIV
V.ti it. .:. .v Kt I I AI.iJ, UKttt
A: k'K JKlirXUil i'. li.
On nn.1 nit.-r Tli.itcl.iy, July 10th, 1873.
'rains wii' n:n :i tuil'v.-t:
si.i:tmyai: tiiain'.
STATIONS
I"-.t da.
1 I V,
A M I I'M A M
f-.rrv :i ;i I
o. l :;!:
Alii ' -U 4.1INI
I't.l ..!' 4.1H,....
'in,tiicr.l.i " 9
S man j 5 r. (IK I 4 :(s
l'uri'iiii ! I 'if I S (Ml
J12
A M
i:i;iy Ik-,
t 1 ."!...,...
10.1
.12
V A
lint.. h ir... :
..rt r:) I :' :t .
.; H- (.
;:Vr?''rv: - riion:ir.Ton.
vV ;,;;:.;1-- .;
V.-j.vr.i ."" ! t fisl 1 :"
':M;;.'.':VC ME IN I.!H8V.i'.
' ""-; swims & i i;n
ivt.C r.tr... IM.. TlI .jU ls-If.
S. S3. tU-5Ji A- . li
Turk '(c. ! i-u' aiid ' .(.. 1'. 1 A" ; .
Adverti Ji A ;c::lt-, arc t... rule aiM-i.tH ir !
ml. .urn (. i !.t; . :;.j'.y I;t;.: .;.! in i . j : i.i'v. A.i
;S"Coi-:, WiCTlir. ;.:., ,t co. A-ivr-1
ir-iiM A.'i.t, I'MlaU"!.)..!. ar..' u:liy atitji. riina
A.iii. lur til.. hKCOBI) in in. it CUV
anaact:".
' IK ai.-:
I il
1 ' (Virv .In :(' I I.e." i s s;t
,. nil n.l.ii -r. !:!!...
in-.; 1 i.ii-'1 ft ft " i;.l.v
'i"Ty Jin.- I 1 1 !" ft.ftlil j.'i"
''nV (' ! ! 1 1 i; tiU6 2ft
-ttmtnii ' 1 1 .i!'.'.ii (KS, 'li rii;'
:;;.r' 'i,?!, c ; i I.M " IT r, 4ft
-.',.!-.i Ml :!!i-i;.iir.(;r,7
1 1
r m
i; 4.1
7.17
7.ift
".ill
i-r v - i.i
"t..:u i-;
tiif.-;. 12. iJH.." 11'. ii 't iC 4 c,
Fi 2J ii; 1-3 I i S
i1!; riwjii:i;:u i f'ft i wt., a.
i. II. Uiv;u. M. C. MJ.-.
Ch.-lHtot.lHT : v
km:....!. iiANhi.NM, ;..
i It' 1 ii..-. . .-INls
U: t - I'li'.ru?!.'.! 'l:l i .
.r. i .';; all -lit:. i'
,'j.-N
& ( 5
vi-a pad
V
i
.1 .tiKS II'.
i ricri LY
".'i'3 i.
CI,
CTS
Vi'.ci-
1
I V,
t;:t.
NENVfJOODS
t. r
i ll- '.i:;'in-'". l'!rt''. . 'lO'i 'i.-.
I riO-. I'' S li. ll'i ,!. ' ; . I.t:.:.'.. I.' .!
t c nil 1- til.-.! ; .!nt ViH'Imi "'i It-,
r'li'il iiloi IK", en : v i'iiiad.iy afin.i: . jl. ;.l.
'cm
r 4 4.
:iljWollUtili!
I a:n now prop:irel to any
thinir !inl evt-rj tiling in the
fiSi'auk EMiili, ...
I - VG C.ll anil rMlllill". .jfjf-j
iifi.X M. K. a lltV iV.
' i n
' . MiAXKI.IS KIVI: ION.
WKSTW'A Ul THAIS'
1 HI a m i ijr" .
Ill li ) it in
i m ; il P
Jain, -i.tu-.vii. franklin
f s ii'iw i'.-Tri .1 1' .'y.'i-mi- i.i. i. M i
I i-oN'v rti.'K is Al.!. ii i:. r .it
.lllll.il- ll L'lVI- -lU'lll'-IWll
I'l. i i:.;l.Nli .Lin- I.. . ..!-.
S I i-.. tuiKI. I-.' Ull'.tii ii'ni
( . i-i. li-n-il r.rit i'm- a c.
I.". K.-fl.t- 11' ! nil l a
.ic.it w r ii.'.t ., '
...l I a
4
r-.-.y
1 Vi ,
p-rra n-i-a 'p'lt
tiro. , Eih!?;. .tr.,
Ni-xt P-ii.r to the It-rh.HU'l J'.-r-i' ' '-il.
in l -nit Y..-.M , iVMuKt'D -V.C'. I I"
111' 1 I Kit
tanui-in lavi.i- tM fntilo ws!! ! wl!
tiall. a fl.uiu.it' tlio ri.l..n' ; '.t-i'M-r-
;. ('. V
l.i'tri.liaitii Ci-ntrr. t'i-t. VU. "l
....
4 f L Qosss
tag
P fei 22
iiU xt . f:i- .iQjiu tx-j w 'i
! cNVt',i-i, i:, '. lJ
.''iir-vi;p
(Tilinn City
l.a;..v.l'e
iil:i..ilnv;l!.
(i i)4 ' 7,d7
i i
l;..t.;!:'f.'-. i 1 2 41
Mi'li-r i-an:i'lL'.:vi
S'Ktii'.T l"!2
riuii. cr M
i:iiy:J K'.tin
iM (;ii a:!
lit:
(.'0!lH'..lli:i
: nn V i: in
il) ml I'" r ri
Ki-.tifv.!!"
McCJl'lKnOK
Uil Ciiv ah
S lfi
s.:n
t.d'J
li ''
!l.2d
!i rn
10.(1(1
l.ri
i.:h
"1.43
"l.ft'J
I 2.112
'212
.. . . 'i-iu
l(i.2n'
10.47
HI fid
lO.ftt'.'
11.1,7
.12! ll,Il"2.'.V,
; j ! ii t j "S
n.2i!2.:;7
11.271 2 40
15.SI-! 2.ft0
I l.-Ifti 2 ftft
::ii:7.fii: :ii8.i.ii7
7 .'i7; M.tlft 12.1'ft! .'I. lo
7.-;ii"s,iii,-i2.i"::.2i
7 4 s is! 12.1;'1 .'t.:;o
l.'2' 7 -ft2;V-i.22!"12.2.'l .'!3
U I, 7.ft5i 8.X5t 12. I'll' 8 aft
l.t'iil 7..7, 8.27! 12 ir n.:i7
12,.'fft 3 4ft
i;.:-;u;
"(1.41
.r,iieii,,n .I'll.:
I'yi-iV ,-'-w'i ,)2.(i:;j"ii l-i
1 1 , Ji-iuwii 12(i. ti ;2 7.2S
,.., ai-.I .2.1.V'7.0il 7 4n
7 '( 7 j
I.e.- S (.ft! 8.35
1.1'-! P. li s 4"
l.l'i! H. 17 S.4li
12 ?.' 3,fi!l
12.5! 4.00
FUNNY SIDE OF PHYSIC-
800 rages, 2-'0 P'ngravings.
A urt:h . i-iii.o if Yul'c il 1,Yintliiii oMho
pam ail. )ir. mtX I, vi-iiiil:iti- O n-i. 1 -. .n,,), ,.,.
Ti-it"iliiii: iji'iuri, I'n'i'ilt Mi-ilicitie Vunili'i, No
tfii l-Vii.ali' ( iK a'r.. roi-imii. Yilli-n nnd .M.i'liiiu'.
hii.1 ,'.vin Intormtmi; ni c-.int.i i,f Not, , I'limician
Mid Nntrativft- ..r lliclr llvm. It tvn-al. tart!n '
H"'l-.-t- "i,(l lii!-tl !i'm nil how tn cvnld tlio III. whte.l
llmt' i ii.-ir t.i. "i, j:ivu I'xcliihivi! K r'il.n-v un .
in.i i-.il i iiii'ii.i,;i,ns. Forcii'-ular. and t, niia at -dri.ll,c,nl,li.hi.
h. ,J. II m;i;( MYUK.
IIAHUm Ki). CONN'., on WII(A(iO. jr,
Ai.tf.NTS VA NTKD l-'UK THR
UNGIViLIZEBRACES
lN'AI.I.I-ili'NTIill.Hi.l' i-IIiAvr.KM).
Il.-inirn cnu'ru-.-hi ti-ive a, cmiMt nf tlnir iiinnn.'n
aide sti-ni". aii'loitlinir pi,,-.!,.,!,, so:ut maiul
ii.i.iul. ai.d r-llcii.n. rl,iii-.ir-l,..i-i
I'V.W J (I. W.KII). M. A., p. I. S.
..I") Kr.-i.li. law Su;wr Kin-si OnuxuP-ni
in two i,.hi.:hi.. (. itwo Mihinii-itiorin.
nt. ,UV lllnUlli.' iki f loo , ,.r ,.,,); ) .n,u .
tin. wi-rk. An mily npp.tr H ion w J
Ivnlt iiy. V r ttnti ri the in b
li'-17,'- -T is uinm hvdk, 1
' ."I''P. ONN.. QIH llll.'AdU, ILL.-
IMi'UOVED
Seneca Falls
'GAS
TD TT
Will! JSU'Cl IiUKilMr
1.IU' S.2! S.ftll 12.fti'i 4,10 I
l s-'i s.in 9. ir. l.o; 4 3or liiint CO I)av
1' M ! I' M ; A M ! r 11
! SI
.N .:. i .! -V lfl)
:ai:;.-
l.'.l in.-( .
a i :s t n
j 1" M i a ii I v y.
.')! Ci;y i.k; :: ;.v r,.:j':' s.in
M :r-in ' :"..."! ('..il S 2"
K'.tivi:!" 45.41 8 2'l'4.1lll 111.
;ivt!.l !' ir;i. i.tii. t!,47: iv.'ili 1,1ft Hi. 1
l irr 1- ,ii in
II
i' y.
.l.5ft
i:s
A U
ll.ft'l
.(:7,lli.(-,-:
l.i'l
:, 8.:;:.4.2i 111,21
1 4 "1 v d,.i, , n.:;:i 1,2:1! 1(1.2."
I. ,t c,, Alt; -i.li; C f.'.i. s.4ft 4 S!j 10.3ft
I'l ! 4 l.T 7.0! : 8 47 4-. 33 US
iioyil F.ii in , -1.1ft. 1 7.1..". .fti- 4.3S.M0.43
i'lon-. f -4.111 7.0(ii; s.ft3 1-12) ID.So
:-li.:'-r ,'J.Vft 7.1ft' DOS.SO1' ll.OO
M -l'i-r Firn ! t s 7.18: !'.('7 4 54 1 1 l.d4
li'Kiglit.in. i-i;:i; 7.2i; 9.1ft 5.(411. 17
i
"11 Oily.
7li: m
rn k in
:i ii in
Ul't'.l.T.J.
7 t t
i til ,
t'li'i-tf'atid
J im
in
I' 111
II
ii !yl a in
ir, pm
i: 'I i a ii
,S '.'." a in
dil CI ty
';' I'm
Pi,i
(I Ol H.U
.. Oyt-puptii.. tv-uiii ki.-ir l.ia'tli, niu-liip aii,l
ftii-ll-i h, cinll. aii-i (P vi i- a." i,rin,,'u tip. tin' l-i nvi!
iv.,- ,,,, i L ....... . .i ,i.
ie.i.ii;riioti,iiia(i: raiHd
't'.'u'i.l ivvivinu ii.IWi
h lirfiwi-all I,-. tl,i' puii
.i ,4. tt-.' ..MVtliit.ia , n,,t
I-"!-.' law-"-'- f-lr i I t '. 4b luitil. M IKI.
' nrnnt-d- Wl.llid.-.-.M-dW.ivi o.. Ix 1
WtU.-duit, J'u. , ;, r;;-; t
' i W AvC-rUi'iri tb.' li"- .:i!:..
i . '"-i .'1 in. '
i- isw fMlEi Biasfciui oil-
A iit tsiaiissiixil !:. if ? riKiHi,'
;Il1I1 i-.J:i:i (m;!,
-IIOI' ON CKNTUAl. I".:-. I'Al'M.
t-'ivvr i: i, i.'i-;i'oT.
I'KTIMMTM I '.M' I: i:.
iP-Al! I.n ii-ui" -1 -it!.:i.- ii.-! !i..vl:li.i !-;r;n:r-
ii- ili'ti'- to onl a-, uim- in ai.ii.
api-l.'i-tl' tt.'TTK.
l. i. ,'"i.8. das 'ms' ov8-:.Ls;t;
. C-lfi'l V r. t . i.
t'.L.u I H ... .I- II 1': ,- , ,,r I - I . !' I I1'-' - 1 'I'-''1 1 11 "
Ii l..il-.i-! I'l ll-. r, . . '.I '- -.-...I'' t- I
pi.. Inv fr . .1 ..Un.' V.i il'a'ii .- 1 ... IVM.n
liox law.
'1-,,1-t.iV.II 1-ft.ir'1
r.ir- 'a'I'Kv.','
Tti kiv!1!,. r.i ;.v
j'l.ic'.i.'U !-...!:;
I , i r o. I ! -v : ; I J ". "l
' U v.;-.i j ...J
L'ni-ii ()-t.v
'C.'t.lr. ..u -ft.2.i
7.:-.; H.iftft,ic, ii, -2
7.4i j It ;!n!ft.23! 1 1.38
".:-,' .3'i.-.,Xl 11.52
7.53 " :M'l'ft.3,i "12.P3
r: S (i:- H ft2 ft.4s! 12.12
f,VJ . li.C 1 ft'i12.14
...II
'8.13! ....
! H- IT
I
1..4J
,'-.:-:l
' II II ':. I'..1
Summit
S -it i-rt
I ' it i y Ju
j.2.1 S.IIS
ft .M , I-' !i,!"ln.!,--
i-r; 8 2i-' ;o. I:-
5. ! 1 8.:,':l(i 27
(i.H'.p 8. K!.3ft
,S.'i?i l'.;.4n
C'-r.-y
fti ' Ki,4:
i . J 1 MS!".
I -l.l ... , I II V i I I HI. I" II ' . .
' I -i fur -1 lt-l Nil. f.. UU irAl.l.i. -! li. r.' -. .'
I'iim;:!.-. nvt.'h-".. ! d I'nt ... -n IV
Ti'itiT, llin-ivni iii. K-i i.ti-.uv-i -. ir--- '-1" ' v
and it I laiiiitiv.. . n-i.i iil'-i'i. ". -.I.iu'i -ir '"
IkIii fr..i.i -irtm ii.d r if ti i i H --l I'.-.
Mi-t'.illllnr.. li.i-t I I-. il 8i'.irt-li T f i'l li..-
r-nlii.''' ol all M-i-., uloii-. di- -i-' i-y ' i- t .-..:,i -:-n -r
lir-inu' .-vi.i-i Un ,1 ,-f I'.iiin 'r ""'1 I' r.p' ' ,i Ir-i-i
tin. I), ml V,-;ii-i:i-t,-1 ,'i-ii-,'. l-y ii. i:l l i 'i
t I.'-ot. -.ttltt -liit t,, m i!.,, a i;nn.t of I.l.iml s, :t--('
t u iilUitH k'J i i.i... C. , 1 ir.f'.a'.isi -, L'.i-
Si', u'.i. I.OIIi.l
'.. l'iii?. v i "'"."(. '-
OAStini. l:ll. ...-. )" I'i'il
ox
fi-i0
r
Vllt '.CXI .' I n
i"- IH'ii, ,1 c.-li S t 1. t
'""V
i, II 'inv i
.Ioi:n
i.-i - : h .
. ,- - ..r
I-I I--tl..
1. IJ .'''
i'V.tl'l'.
I (' .1.1
1 1-'
All I'l
llK Ci.lft
r..rry .Tiiici r..2oj y us'
"iyni-i- ' i:..::'fr o-i1
. iii'-r Cm !.!..-. j"' 3.4:ij
i' in . in i , ilftu; o7
i'..'1'm .tt 7.17; 1(1.(15 "
.-uniim r.lalr "7,27 ' r; I'll si
.Uyvi!i,A" i7 ''3"; ..."
J "K: 8. 11,1 111.40
lWpeet !'!-3- n.ita; ...
li.-. Co. II All, ft.iWj 1 I.'.'ft'
; r m ! a m I p m
I ' ,1
12.18
r j -27
"l2"f.
"12 45
-12.53
12.57
1 .011
1.1)5
1.10
1.3;
I I -4 IS
l.fll
i.M
T, 2.19
2.41.
.i'07
:i,::o
I' M
ExcliHl'.v Ajrir.ts foi the Oil njlons,
JUNE, wnin&aj.
Succ-Mom lo V. W. Amos,
-VkSiliiMf-iSui
i .1' p :.l I. i I n: ill, .-il:il'i',.
suii -it ;.i,,n 4fi.1v- o.t fimi-tl al
iiti.ii ai il l.a.i.-v'.ii...
r , 'ri;i,. !., not b:,',. (-) tt-p m Hl-ua.
. ,. Mop !'.: .M.- oi.
i in-hi. ,i i IUu (ji-My. All ot'o-r tiaulg
i ii,y".cir, t Mi, il
"'"! ..'.tr u 4 v.i lr.ta m li..r.r l.ito frimi
",l IVVill" t , ml ( IV
T- .in I ,. .: -' ... it K.i-.-lllc on Sicl.al for Vat
:n,.;,.i - i. :.- ,- li ,.r Tiiit-n-i'i".
Ti.iln'J int.. n av,- ul,J'...a.-r,';.' IV.:---, , jjurs tll.1t
v. i-i 1, , : v i: 'o : -h oT'i iti:- i'l.'.
j. ,i i, a n i,i-:m:f, Oi-n. Siipt.
?. .1. ilK!'i:::i:x. A:'l . tit i.
v;
v.'j,i,;,v tv.
' l -ll.T, X V. I, 1SV, I -.ill.. K 111
fOipTUWAItTi
.'TIOXS 1 I 3
i'
- I "-'I'l
1 .ii ii ni ;
op-,1 ,
. "W. 1 I'j
'111 'il
I "''J I I I'-'
I -: s i i in
."!''-
"Ill (HI
2D (.UOWTII SI'OKE?, HUBS
CKNTFCI.T.OES. SHAFTS,
sAWr.UFKI.LOE.-, 1'OXjEif,
N KCK YOK V.i WriJl.'FI.ETRE ES,
U'JIIKANDS, A.XELS;
rnixcs, FIFTH WUKELS
3' ALLEAEEL'5.
TA'st Carriage ZSult in Mzik
iAKV, 8UITU A; Co.,
FiircPssnrH lo F. W. Amos.
DI'XKIKK, WAT!KK. AXl?
I'I'i'TSBI K(j IE Alii WAY.
Time T.-ilili" takos I'llcct Nuv. li, 1872.
yoUTIlWAltD.
Ol.
IIVPPALO fllir, n m
Ilniil.iiU f) a ni
F.i i-oi.i.ts ... .lo at n m
Wain.li 1 ! n t,i
Ir- Uirtoii 'I oil a in
"il ' ity ., ! :.0 p in
!'ttiit.rat t'M j. n
Xo St.'
12 no p m
1 13 m
3 -I p in
4 ni p hi
l 'iU p III
7 Fi n in
tj 1AI rt ill
No a.
a .if. j
'j p ti
S .It, , .
Id Hi p i
10 IU ) m
oil.rn v en.-, a in
It vtn tun li? p in
iii-i-t-.i pi 5it p in
I-a'c .in - ' 15 p mi
luinkif'i -1 01 p in
1'iilVilo .-i :nj p m
So -i. Ao
2 M p m
a i p m i-:iiiiti
IMS pm 4 44 pm
:'l p m 14 a fi
I' 13 pm HS'iit'i
in : pm 1i)i' un
t itl-u I'or JaiiiLStown, X. Y.. r.' ii c i -. c
w'tli A. .V (i. W t'ailH dint arid ,f.,.t, Coi.iiiict
Wf rrin v. tt '. i t.? '-rd w: -t t n tw.p I F.V
K i! HAyi.H .Cfn l Siiw l '
V InMll, ?il' Yr.-.
j

xml | txt