OCR Interpretation


The Somerset herald. [volume] (Somerset, Pa.) 1870-1936, September 29, 1875, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026409/1875-09-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Tenis of Publication.
r m i
-es are - i'-l cp. P..-s-.mer ocarlectiEk te
hel,' lii! Jo f-fth. rcrp-
frJE e i u.-
i. o".re tf the n
xe of tha IJTr
. ap
rvSnt '.1 A
crset Prints
Company.
j.ri 1. S' tU,
i
r.t l ad jmaciaa-lj aticad-;
Si V AT LAW",
ri'jt rstU Pvtria.
-.Vf-NTINE ATi'
UNEY AT LAW ,
:tl -lt. Pa..';':
f, iu- rsr with ,
iu?. 1'- 1J-
r in r-:al .aw.
HI. mwKUTATLJ
u..
ATTtCNEYS AT:
' c :a lar !
aa. lily-'
i i.-v-
Ui-L. ATT'
i.Nr.Y
AT LA, I
rMr.x an- !
.1
. sti -Tn-r
ca.- in .n-a- :
HKLUATTOKNZT ATLAtT
II
i.m:Y
OAiTHKR.
. ur. a. A:l 1-r
-iprf al Law.
.T 5 l'
AT !
S ,11!- i
J.
L V
li. I..
:.
".v a:
.n lei
w. b. ErrrtL.
TTi 'KN KYS AT
, ; v, ii.. :r care i.l
ti.U't t.
th r.' i i
S'L.
1)
k :""'. iil
t. i,r.
,.p...,..-!.-I.a.
ni-
!;
LNTlsr.
r l-... '
;. a-d I.r. V
r'
tr. rt.
f.-l
i!ij:. fi
Mti.-n warriutei. j
ArT'T.NEY AT j
;..e it v.;.; :ft-'
. - rare in "rt ;
:. e iu 1 r:u" .i- ;
w
:;.!.! VM U
r.!.. ...
-e 1.
at:
. c 1
AT L.V.V.
J.
ATTr
l'
,N i. AT LAY'."
c
1 A snyi-i:
ATTORNEY
M'Mr.r..-i
A T LAV'.
, I'A.
D
r. c Ml 1. 1. hi;, a :cr iwtive
rea-:'
're
y-ri-'t 1' la ::atiBvi::e. i.a
;.v i-.-;:r-l a
i-rs hi fMi"Ciil ser-
aa.l vie::
the Hsraet
H i:. w :m he
e in: ailed at ail iiaie
...i ..-5iki.i,in'.'. rnnre,l
d.c.n n-iy.
pr.OFE-SIOXAL
-. r,v-.iv B. Fa-.-r-TLi-
rTT:!- M! .t1 -1;lt he !
" ! . t u tl t r.t.
-f t'u.'riacl.
is this tiAv a-s.-ul
ir.e !f -irK"
....Jr I u s.n. lr. W i1'p' K. r a
': dect arjrecn ot ln
ow Vera' Eye
L-tr lr.r.rc.rr.
;ttrtdiia beiuilt.i the du-eaw
Lve i-.r.
rAW
J rrr
AW N iTIi'E. Kx in !t h. (cthh ita
aie-i t::e ;.ra--:i.-e . law in r. -ai-ri aw.
f an'aes. ' -e ia Matca-tn la.i lan.
Tj.
D 'a
C. VILLEKM penr..ni!nT'nr,':
:n f--rt::" -- ie ! l.i it '., f.-i. r..
rh.tr. h-nr.-..-.if r s:-re.
!-!!.
s
PHYSIC I AX .t SURCtEOX
m$mi:km:t, pa.
Jo'lfN'T.ILI.S.
JJB1TTIST.
...";.in(" :Tr-hkT." iTf r.f-w r u:: '.:r.ff.
Main l" S;rc't.
S mrcr. Pa.
.V
lT!r IC"
.3. t'.
:etii:
YE'TiiY.
T I S T
D E 2,
C2T1
C-j.. -T'i.,
. ;:t. aU - . ;i: i i :u. ri la tLr
'.'lit in f H. m-iJl tf-.f-i. ti.'r w.-ft:i. t--
T
HE SOMERSET IIUl'SE.
M it;n '.-.; '' nini' r.t tnd Wi-,i k'-E f
II-:e. 1 rv;.rtr trout Mrs. t- A. f'.:-'n: :! iimt-
ifiM-d tJik i-air in !r.:- rm'.r.u his txl
.u'd.e i.i,tn!:' that he w:.i stre ci:i.er i
;lt!i), q if rxna t" mike tin h--ue a;i th.it J
'-u..i l dp.ri. A t-.li:m..i.ttir.tf rir-rk..' ami ,
.:zi::j- wji'.-P" will v.trA t" ' waat "f ens-,
-ni.-r". at,d the ta' fe w-.'l at ail inw l'io (
w.-n the (: 'h- marii-t K.-r:. ..r. t. n. iiy
w.in inn a; a.I ;::nrr tie I- una in tb-ti--.
auri l- LAY" AM.
JIAMNI
HOTEL.
STOSTH 1M.
SAM I "F.I. Cl"STI'.It, IVoiiirtor.
V 7!r a'i w-!l kn- wn h- nse 1 at all
rr U r li.e Trave ilr.t
T ! i
L ki
.i-i
1,
i..ki sia- 1
IT
J .,:;r.'..-wii ai.i i
il TV-'
s
L A T K ROOFS.
tha f rfcafirr in th b run to t-ni Sia
iml m'rrvr4irr-'im"'L sive ui pur
tWvrr i.
:m he Ua0
ir ni nt ply
Feachbottom &. Buckingham
S L AT E
I rr.S:.i.' r . r- rr -.-' sr .-1. He w.Ii Ba-r-'
l u' -ate K...;. . H u-.-. ;-ol.ll- ao-l rt.
t - a..-.. ,ut m t'.wa T cvun'rr at tlw
'.. w--.; i'!-.--.. v. u. wrripl i:B- i'sil'sp.! -r
k -1 1 T 1 r.-. i it ! I.Biff,,, ",, n Kli'lTV""
:r;et. .' xrUa-i. S14. Hrltnun U left with
I
NOAHtASEBEEH. '
As;::. S.!TM. Pi. j
II. u:i :rr.
II
OMKS Full ALL.
t
i - i.t ?a:.v trrrrs wi:!i;s :!i. r -n h .'tT. '
rv r-itw r. j!ii-ri us mtiv.iu3U Imim-i. 1... !
t.irui. t;n.;r Uiai :s. ma- rai Ui.., Lri,.1:k :
i" ::' i:t t-4 r ' '.:. -3. :o amt '. '
'rnn .iO.I'ir !i A aa aer c; 'o ifs. Xi-!
wirr.mi-d. Tra..j t.:u ,n Laau aaJ th :
t-s.ane ill VB ev;i.ai aniiaal ftaifiita. pOfjjrrei
xx-wml. ch1 a; i- wi.i v n al f.nV i
ai.0 ii,ej,.s. i s;i ,.. as mac m the
pr T'e ut w t i r r.c: t: i
, . W LV AND.
ml
8 J-
3 Hi
JL
VOL. XXIV. NO. 11.
Banls.
JOHNSTOWN
MBS BANE
120 CLINTON STREET.
CHARTERED IKISTO.
TUl'STEDi;
JA1LES COOFEiT,
DAVID DISEUT.
C. B. ELLIS,
A. J. II.VWE?.
F. YV. II A Y.
JOHN LUV. MAX,
T. I!. LAi'LY,
D. J. MORRELL.
JAMES McMILLEN
JAMES MORLEY,
LEWIS FLITT.
IL A. EOGGS,
COXRAD 5UFFES,
GEO. T. SWAN'S,
VT. VT. WALTERS
D. V.- LAIT.IILIX
DAS1ZL J. MOnRELL, President,
TF.W'i DISERT, Treasurer,
CYRSJS ELDER. Sollcllor.
..r yV COLLAR tal nwarsre
iticivst ;i...w.l ob all rem?, pyMe
ctiVt-I. an
a ve-.ir. Ia'.ret if a-t drawn out, is auded
t '!,e I'nciml ?!.n CMP.VND1N TYVICE
A YEAR, wi:h T.t tr-oS as the Jrp
rli-rt to call
aey ej.n be
l bank eer-
or c-vn to ir'?r.t h:5 s'.t rn'k.
ll
wr.hlrawaat ar.v time aiV.rsrlvir.z tl
tain n- t!'-e l y ; r.
MarrieHl Wmn nd person ainder
aie raa depit av-r.y ir. th -ir owa nas7, '-hat
It can Orawa ou:y by th.:a.se'.Te!
or en their or-
oer. M eac I
ci..?licd lor ehil Iron, or ly
;n I. Sa' t loer:ic eo-
i s- .ic?. -t a-e r,:"t f
j ti. .. .us.
! IansSt'urc2by Ileal rotate.
O..T.U-. :he Py-Laws. ir;r:. raie of deposit.
I acl srie-rlai a-rt t! Lcjtis'.ature, rr-lative U dot-'Sits
ofmarri.-d w. c.-a and Luia rs.fsn tw obtained at
j theBjr.it.
S.in"!rsr t'.nr dai'y fr'Tal to 3'o!ek:
and ! YWlaet-lay aii-i SaturUy tveniiMfi
Uoato;o'cio:lt. aj-n
Cambria County
BANK,
av. KEnrd-co.,
0. 266 STREET,
JOHrTSTOWKjPA.,
lienrr SchaaUe'i Erlck Uiiilding.
1 (.emral Dantin? 15nines Transacted.
IVrafs and OjM nd Silrer boriffhi n-.l mM.
C'utru.j maJe in &ii prc tf th l.'citei lSLtei
and rana-iA. iuure a.;-l at Uj rate o! fix
rrnt. it annum, if IciX aix nuiiii; or l ojrer.
. airaiiitnents wiih UiLrOia& aj
oiiier? who bu.a m'-o'5 in tru?t.
april i-.X
Ursina Lime Kilns.
The nr: !cr"!tied are rrrj-artd toiarclsh
Prima Building Lins
By the Car Load.
Orders Respectfully Solicited.
K. J. IMTZEK A CO.
I rsiaa. J ace IS.
JOHN DIBERT. JOHN D. ROBERTS.
JOHN DIBERT & CO.,
BANKERS
CGSSES MAIN 153 FlviKELN' ETLEITS,
JOHNSTOWN, PA.
Aooannt of Ier hant? and
other bu!inej people Mlieil
el. Irafl nesoliable in all
part of the country Tor Mile.
.Money Loaned and ollectionw
Made. I ii tercet at the rate of
Six I'er rent, per annum al
lowed on 'J iuie lepooit.
Sailnir Deposit IloolaH !u
ed. and Interest t'oiu pounded
Semi-annually nhrn desired.
A .i'n:r:tl lidCaiic Iiosint-ss Transncttti.
Feh. 10.
t i
a kaii aaa, Ua W
F. G. WE1SE,
i Saw to LEX ON A YYEISE,
LI f 'A liTH AYEM E, riTTSEl'KGH. PA.
Manuhirtarer aad dealer in
CABIInIT furniture,
CHAIRS, &c.
The tra.!e at luvcn rati.
CALL AND SEE HLI.
50
MHRE THAN HALF A
f'f NTI KY air. I'r. H. I).
tLLLhS. aeenrbraiej phri.
.-iao of Putninih. diwTe'real
ami um1 ia Bis rartir tha
p i a.rreme.ij kutwn tLriib
c cuaotry as
Sellers' Imperial Cough Syrup.
TTiis 1 n qaa k remelT.
don: a&'l th'KjsalKis are livi!
tt was Ntb of wi-
wiuiesaps of lu
win,ier ul curat:re THwers. 1l ia iiaaant to take
ar - 1 sure lu rare lttins. Vlii. Crmiia. Hrusirh la
k?-ix, TW-kiica; u( tbe Tlir.t. ai all d la
vl a kiaJreU Qatar. K. t- Seilers Si t'o.
PiU'tiurzh, la.. are aisu prprk-tur ut Juiiait'
RHEU3ATIC COMPOVSD,
TV jr,rrt iaitfTriat rrtcf t fat RhsmllfZB. Ne
r Ha4ch. te. ',m mn ha a 4 jctuc ai
w t tit hr kwjinij iamilT
LIVER IPILLS
ar The
f c!.!et aai rt hi th sr-araet. and rrerr
tfi-ir rna!!osr Is warranii.
iit.i th-;r rnai: oar Is warrmiur,!.
t'..r a:e t j ail Ui-Oi.-ista aaa aoo'ri l.
a,.r"
C t I d. P EOWFL k New ,rk
I- t k ''T:h c'ltn i eBU'niaa: luts of - jus
wrw.paprrs aal e-.iaij.i ab.wiji t v( a.:rer
Laai. jat-LS
MILLS & CO.,
maXvfactceebs or
Youghioglieny Cement.
And sealrrs hi P-n-land. K -r.iale aad Low
t'enienls. Whi.'eLim. hlte Sao-1. ( aluio
r.1 Pia t-r. Land Plaster. Sewer Plr. ( himor
T"(. Kire Hrnk. Urate Tile. Artu furUreeu-
Nr' ! ware.
Liber J Street, PITTS SEP "3 H, PA.
:a2 '
4 LLE'tllFNT CITY T 4'F. BrTLTCVa k.
A uul lLit-MNU SHvf.
II., a-WA. M
l-SrAULlStlED
.MMW.
:. !42. 144 L 146 Wettter SU :lc- CitjPi I
Newels Baloers. Hsal Rail, with juiauewt an vie of e let and in ebemiaJ ami le-dlna; prvp
anu XhA'jI reail w hauaT. fonuahvil ua alMtt aw. j ente la fallr cqoal f too be arrow rw.
Lnqni? of C. O,
ao-i t rStity. -
JJLU
MittdlaneovA.
I'PLETOXS'
AMERICAN CYCLOPAEDIA
NEW UEYIiED EDITION.
tiitirv'.jr rtwri:u.n by tLc br wriwra on Trry
iu:,;ni. l-r:u'.eJ :t"i" ne" i. an-l li!o:ra;ei
mti jtai Uiuiiaia egrUijjs J Jcapa.
Tn work riirtttilly puaihJ under th title of
Ijt Ntw iiiuii ak CvciAriia w oiai;..rl
Miulni, wu Mlull iMC lue ittluoo
wUMi u UUU'J an maol Un Luui
buitt-l aiui ttia actual uevi-k-inEH Ulrica kjvo
bta.ra tux u evu) raaca oi (cKsuue, iiunuure.
auuarsita1 UMioued Ui. eiiuur a&u juotujew
w uoaut u aa ruii sumi tburuijii rt uwa. and
tuirjiwj,
Vkuua the ljit.ua jesirs tta prwrreas f di-
ctvr in every utyaxutfeuL ot ajjuie:ar lias
' nia. a at w urA ul xe.cn.-bw aa unicw'
i wta.
iu ait-'Tcxtat f viia-al aSj.irt.aas krpt pace
iiuutoiiatcm'i ui Kiinn, aa latit triuuol
! aj ..jvat:ou to tu ui lu?;rui aai usclut arts, and
i u.. L.Tm.irin- aitd rvuucoient i social
' cujtcu. luvoiviK uauouai cuaiiu oi
i hull liiet-itn war ul --ur oo ruuuiry. whk-4
w it at iia ue.rlil ten tu lan hJcojo . the oid
i W jrK iiwmiL lias liaiuLy b ewlwl, and a
new ciiuseui o-.u-iu. n.ii auu luaosirial. activity
Lunie aTvssiuiia lo our )rcgrsptlcal kauw'.wlsre
I fc tuau t-y l-e iujutiainc i er (
' A.nca.
! u rwat inii Jcal KTt!uU'-B of the last decade.
' whu Eiurii nsu.t i-l ti.c Ufse ul Uuie. hare
1 truuut iu:o icw a inulu'.uae ul new men, wn.-s
rin,.-. art in evt-ry one tfuioatli. unl ol wu-jse UvM
, every olio us curtouj to kn.'W tin: j.ar.kn.ar. Great
: ta;ui Uuve t-eu louut aud ia.iiXiiu f:e)tc
; Uiainuian-d. o lu-h ti. uetaiW are aj yet .re-
fcnnioL:; uilue Bewaira or in t:ie irartient
; pul.uia bjUl ol lue :ay. I Ui waicu 10
j uu tier iUc in i.ruiuneiil ad M.utntic tti-
' tcfy-
! xu j repariiis in j n sent edition for the pre. St
i hut vor;un(.v lu meaim ol meeditio WDria
I Uown the inuinuauou to tue ia
j an-i w luruieu an accuraw account ol ilia tavst re
i ceut uiacoienej in t'KU. m every iMh pf JOac
! lion ui uuratur. aud ol tne lavenaoiia in
! tee pnu ucal ari. as well as to give a smtinrt and
onu.ii tn ol me irrcs ol politic: and lua
' lorjaleventa.
I 1 ne wori LAS been 'oearoa a:er 1 n and careitti
! l-reiuuiLjirv tsu r. ano. witu me iu"t auipte re
. -,Lrc- ior carr u on to a u,Ui uriuiaa-
j v,ai. ,., , i. ,,r:i!.ni :eruiv iUte uavvbeen
iueo;, tut ry ujb l.a uecu i,riutoi on new
iv.-riai.LUiC --" a icw Cj:Kia:-it
I. a i-r itaaur iuiaiarj traVi-u-
urc, iAii'l
-ii a navy
am iiii.-- lit il ifw?u. .-u:-vii I-
ci;v aj-i i.-r.-c to Im ijsi'i-iiaw.H-i UiUcUXl.
ri i.?..r. . 4 ivi liio 14 . ui'-taj iaiid ro-
arw, wcti at U-- .iva? j pjix-s-S Uivciii-KS
auu uiii.uucmrer. .-uu iatiu--a lor u
a.rucU' u r-tii-r ta.au .L,.,-;.iiaiaia-iaT. no
iia" kvq earti i iura;e lunaf mrtic;A.'.T:i
ieiiY.tr; Coei wi tu-vir yIltUi.-.-u ':uvrJi''U. ai
it l lriievril tb WiJ.iaau wccvUaC Tt;c. t'ilull as
au aaiiaia-JL.t; Kiiurc ti U.C i-sr-iU, ama
uiv t. Ka CiW-racicr.
iLi wrf i tu sii.'SC7iors jii.y,
uOurcrv wi KiY-ii Tiduiue. i-u tviui'.ett.
ui lA.'aftt uctjvw tiauica, ucJ Caffluiiaaa
.V4A.IU ISAJ lUiaV l;.uefcl-tcit ec-tf
Laj -urj-ij i a-ua will iiUiiii;ruu
cui rfcu i-i'li- rUl'aa.J AtiajS.
1 K i C t. D i r t L O F jU I N L" i-N
Ia extra Clutjx jr $
in juitTj.: lJA.icr. ivx . . - -
lu tt.AU lUifct-v JuvriMCC', pervi i. 7
lu Ku iaui.-k. cxira-ri:;, jr v4 8
in mu .Uurr-jix-u. a-iiyau, ii.; tuifte, jvr vui. . lw
lu ;u.i iarMj. L-r vi 1
.ievt:u WiUUibJt licw rtj-Auy. ucceNi:iii$ Toluinea
Bliil ttIllt;it-r.iuU, U i; If.-U'.-i oUCC VU4U BwuCliA.
jaLf;iUlCli Jt.-i . Lia AUi;riCa-Ii CiC.'-fj
Jia. siuwlu i.i-,"iia"i3'aiis. eii,uwia
rails uu a L.,it;auu,
t .r-t cAUaf?iinc airn; wanted.
Ai.rA.-m j. 11. ll-i-iAAiCN.
tier.:
ac c
s I DD I L L at 1IOLHEH,
(icn.TAl Cora mission Merchants,
YTarefc. o. No. 347 Liberty Street
PITTSBl."KiiH. PA.
rT"vn!ia:'e S-'Uc'.te-L
Mayl'f.
CARPETS.
NEWEST STYLUS.
BODY BRUSSELS
LATEST DESIGNS.
TAPZSTRY BRUSSELS,
NOVELTIES IX
Two and Three Plies,
ALL OF TVIIICIIWE OFFER AT
LOWEST CASH PRICES.
BOVARD. ROSE & CO.,
New Jfo. 25 Fifth Arena.
PrTTSBVKGH, PA.
may-ja
6. L BA1RETT & El..
Wholesale Dealer in AVatches,
Jew.lnr. Cliirks. SUrer and Platei! War. Watrh
Makers' Matenaia. Tis. Jxe, Anrira Mov
ateats, aaa as9. ao.1 Fin Swvs Watches a
Special:;. Fresh ffowi. KeliaWe vtaaliliea, and
Cbeap. Wholesale eielasirlj-,
CS Fifth Arena. anod fl?r)
a PinSbL iiUU. PA.
KINCSFORD'S
OAVEGO
Pure
AND
Silver Gloss Starch
I or the Ijauml ry,
MAXVFACTrBED BT
T. KIMSFORD & SON,
rtttestSsfit a fae Wrrld.
I Oirc-t a beaattfal flntsh to th Ita-n. ami th
1 il irl.-T-n-e fa et ltxeB It and e mo starrh i
rar!T kalf a eeut fur aa orJicary ws.Lidj. Ark !
Tv.ur upjeer for lu !
Hl-XtSlORb-.S
OSWESO CORNSmCH,
ri-'a rr-DtHSca. blasc KasGK, in ruis, fco.
Is th oriarruaJ EaWLht ui 14A Aad pr-
rerrea Ha rpata:i aa parer. ttrosarer. aa-1
mr detteue utaa any otoer ansrie ui w
kick oderrtL. either of th una came
or with othortltlea.
S'rrn.a Xaesdam. Ph. !.. k'-. th b!ihet
this t sana. and Sara It la a anowt xeiieat
eheatiral aaihonty a
Kar.Te-earefmlyaoal.ie4i
aeeyioitisiDr a-h pntuiarw-kaar-.
It f ft l
flixr.-inri l I, HOLMES
TX' . - !
l.HL.?
For iuc by ail ant eUat tirvajtrc.
maya '
IN" THE SHELTER OP TIIE FOLD.
There were ninety and nine tliat 6afely lay
In the shelter of the fold ;
But one was out on the hills away
Far off Irom the gates ot gold.
Away on the mountains wild and bare.
Away from the tcnii r Shepheid care.
"Lord, Thou hxst here Thy nicety and
nine;
Are tier not enough for Thee "
Bat the Sheth?rd rnide answer : "This of
mine
Has wandered away from rue ;
And although the ruad 1 rouzh and sitvp,
I go to the deert to find my sheep."
Cut none of the raaso:ued crer knew
How deep were the waters crossed ;
Xor how dark was the night that llie Lord
passed through.
'Ere He trend Ilia sheep that was h st.
Out in the desert He heard its cry,
Sick and helpless, and ready to die.
''Lord, whence are those hlood tracks
the way
TLa: mark out the mountain's track ?"
all
"TIipv wr-re a!y;j fi,r cne who bad cone
"astrav
'Ere the Sheflard could brin; him Utck."
'Lorel, whence arc Thy haa-Ls s rent and
torn !"
"TLcv are ricrced to-n.-ht It m.-.r.y a
thorn:"
And all thro' the mountains, thunder
riven.
And np from the rocky s:ctp.
There rose a cry to the gate of heaven,
"Rejoice ! I have found my sheep!"
And the angels echoed around the throne.
"Ri'jnioe ! tor the Lord brings back His
owa !"
Ton DBlKr.SHIlE.
I was Tom Drake's nearest friend
and coaSJant for twenty years. I
helped him when he began business
for himself, ten years ago: I assisted
him with funds when he was embar
rassed by hard times; I advised with
him when he wa3 questioning hiniself
about Maria Ecascn; I stood up wkh
him when he wa3 married, and his
. TT
onlv boy wears my name, now we
came to be such friends I am cot
able to tell. 1 suppose it was because
we suited each other. Our fiiend.
Lip had no romantic beginning, but
grew wiia our Knowiecga ot eacn
c" :er.
I f aaaot p int out anv distinctive
trait in Toia that held me to him, and
uever supposed him to be more than a
commcnpiace type of a man. In
doub'.edlr be could sav as much of me
As a business man he was tolerably
successful; be did not get rich, but he
was in a fair wav of becoming rich.
and managed his business carefully
and wiselv. I am a plodding lawver.
with a few clients and fewer needs. I
have neither wife nor relative, and
verv few friends. I came into posses
sion of an ample income when I ar
rived at lawful age, and that has kept
me frcm mating any eaort for a repu
tation. When Drake was married to Maria
Benson, I think I was fully as happy
as he was. I knew Maria before Tom
became interested ia her, but when
he told tne that he was in love with
her, I began to studv her as carefullr
as if she were about to become my own
partner. I saw some traits in her
character that I was sorry for, but
judging her as a whole, 1 thought she
was an excellent woman.
Tom was always open-hearted with
me, and 1 knew that be was not blind
to her imperfections; but, as he re
marked, he did not expect to find per
fection. From the fact that ther were
totally unlike in many things, I took it
for granted that they were made for
each o'.her. I am not sure now, how
ever, that that is a safe ruie to lollow
Tom always admired her piety, and I
thought, it a good point myself. "o
matter how worldly-minded we men
may be, and careles as to our own re
ligion, or rather want of religion, we
are anxious that our children should
be subject to'properreligiousinCLaTce,
and we expect them to obtain it from
their mother. Tom was not a very
regular church-goer' and I may as
well confess it neither was I. But
Maria was content in her attendance
and observance of churchly duties. In
deed she was one of the foremost
among tbe young ladies of the
church. She taught a class in sabbath-school,
another in mission school,
and was on nearly every church
committee that required a woman's
presence.
Tom and I discussed this phase in
her character, until we were both
agreed that it was just what a wife's
ought to be.
Maria was very fond of parties,
hops, pic-nics, sleigh rides, and all that
manner of enjoyments that seem to
come under the head of "innocent."
I am sure that I don't know why they
are thus called. I am not responsible
for tbe classification. If I were to de
cide from recollections of my youth, I
should say there was as much deviltry
in everything as one carried there,
and no more. I have listened to ex
cellent sermons preached by actors
on a stage, and have seen some very
good (and bad) acting done ia pul
pits. I have seen people warm
hearted and neighborly to each other
at dances, and heard some vicious
back-biting at church sociables. But
I do not pretend to be posted in these
matters nowadays, and know that
Maria looked upon round dances as
sinful.
I do not know why it should be so,
but I believe it is a rule that wives
do not endorse their husband's friends,
Maria did not quite do me justice from
the first I think she would have
been glad to create a rupture between
Tom and me", but she soon found that
aa impossibility and she desisted.
But ehe never quite forgave Tom for
confiding in me to ihe extent be did,
and I am sure I did not blame her.
I tried to persuada Tom not to open
bis heart to me on matters that con
cerned only himself and his wife, bat
he insisted on telling me everything,
as he had always done.
I am confident now that Maria under-estimated
Tom before she mar
ried him. Women are not apt to
give business men too rnuch credit
Most of their ideas of business are
derived from the armr of clerks with
whom they mingle, and certainly one
' "" -
Pflnnn? rI.mA thAm f. rt-ln(
wi'ca ui. peculiar opinion oi uuai
ness. A yconjr lawyer, or doctor, is
a being of a different order. If he
L 1 . 11. , , f .
i-3 uul smaii stot'K ci Drains, te is
r V f 1fl f El
ESTABLISH ED, 1827.
SOMERSET, PA., WEDNESDAY,
apt to have conceit enough to mate
rr K r?.n;R.vn4 w K . f I.
inthr.noht U fnmbh.. ;n
Tom was a good fpecimen cf the tied into womanhood! SLe aa ste that mj frienu'j life should have ; neighbor?, the Turk3 and the Lgyp-i rro.on wl! tell a niao whether
business men of the city. He was ! woman, pulled down hj i-oUj, ben but a plaything in her haads? aa arc a lively jn-oplc, but we be w .:Ued for it and . Lkelr to sue
well posted in the erenU of the dar, Bah fancies, and ereature of coiaiaca She ha 1 sown; now he should reap, wouid call tLcni t.utct aaderca saJ,,d. or n0t: if t, t.en Le should
an earnest adrocate of such measnresi clay. Terhaps she saw this in my face. because their gajetj m so different HubLi.th, I.ke few I aaJ say Lord
as he aPproTd of, but a man who I would have given a"! that I Ladi "Oh, do not turn from me," she from ours, and their manners are i . wi thou hare me to u) 1 as
could noPt. or woald not. talk when he I rather th.a6UhSnfe br.koa; ! cried. '"Yoa cannot imagine 1 1 more grare and digniSed. Hut they' Perhaps .he d.d not make this mqu:rr
had nothin- to say. His idea of be-! but I cculd do nothin Ue catuo to : that I wlil do for him to make- him ; re. fond or amusements and one of ; " he ehou,d have done before he
in2 sociable was to take a hearty in-l me that nhrht. and I saw that he, happy. MrG-.e pity on me, theu -yearly festivals is the -ieaat of; made choice of a profession. He
teFest in the personal welfare of his 'knew the work Cut mca do notcuJ have Ditv! Sar that you will help, the Roses," which takes place dar.Bjr; hon4J .then iooor ta answer by
company, and not in chattering their faces and pour a,hes on their! me!" ' ' the rose season, wnich is June, July 1 1 r'denual opening?, and leading,
likeamagpie. heads, bause their hearts ara burst-f "It is too late," I answered. "d indeed the greater part of the : Aad for this caoae came I to
As I said before, I was Tom's ing. They dt. not mourn through 1 "So, nV she cried, "it cannot be ! s?mmer- Ii-l try tote J you some-, taewi bcrpture.
'best man; when they were married, , hihwiT and bv ways, calling attea-! too lata Dring him to me, and let bout it. Some men are born minis ers, doc-
and when their boy was christened ' tioa to their wthedae Thevi mo revive s.me of bis old love for! The climate being very warm, the; to", layers, general, statesmen,
he had my name tacked on for a ban -
A FntA llib tim .rwl f . a f,,i.!l:..."if.. . . . -. i . T .
.. ....
account for, until he informed
one dav, that every thing ws3
me, :
not '
quite as it should be at home. j
I can't remember now whether I !
was surprised or not. There are too
many ca-e3 of material uohappicess
n:i..-i Mcrv -onrt paler.ilar for ft biw-!
yer to bo surprised at hearing of one
more. I think I puffed away at my
cigar vigorously and kopt a wi.se
silence. Tom was silent too, for
some time after his disclosure, at least
he turned to me with a question.
"Wtiat would you do, Kd?"
"Do voor best to remove the trou
ble." "I've been doing my lest for over a
vear, and things grow worse all the
time."
"You are sure you arc not light
ing a creature cf your own imagina
tion?"
" Juite sure." '
"I can't advise you Tom."
We sat and scioked quite a while
longer, but neither spoke until Tom
threw away his cigar with a sigh,
and bade rae gocd-night. He had
not given me any clue to his troubles,
and I wa3 glad of it I think I con
gratulated myself upon the fact that
I had do wife, and then dismissed the
subject from my mind as much as I
could.
Seeing Tom during the next few
days, I carrfully avoided all allusion
to his home matters, aad so did he
I might have put it down to some
trifling misunderstanding belwee i
them, but I had a call from Maria,
and the trouble at once became a
real thing. She was ill at ease, and
I did not help her to become less so.
At last she asked if I had been talk
ing with Tom lately. I replied that
I had seen about as much of him as
usual.
"Have you had any confidential
talk with "him? she asked.
"All our talk is confidential," 1
answered.
"Did he say anything of home
troubles?"
He has given Sic no particulars
cf such troubles."
"But he told you that we were not
happy?"
"He said something that gave me
the impression that you were not quite
happy."
"Hut be ui J not tell you tne cause
of our unhappiness?"
"He did not."
lnere was silence between us lor
several moments. At last she seemed
to have braced herself for the pnrpos
of her visit
"We are not suited to each other"
she said, with spasmodic energy.
' We ought never to have married."
She looked at me as if waiting for
a question, but I remained silent
"We are unlike in every thing,'
tie continued. "I feel as if I was
bthg dragged down into noth'njness.
Tom eats, aud sleeps, and works. He
takes me to nothing scarcely, and
when he does he goes to sleep in a
corner, until I waken him to bring mr
home. I am sick of my life, aad 1
want to change it."
Still I made no suggestion.
"Toiu thinks a woman ought to
feel herself in Paradise if she has but
a child to care for. I semetime.
think I hate the boy. I know that
he is exactly like his father, atd I do
not care for him."
She stopped, as if expecting me to
say something; but as I did not, she
went on again.
"Tom ;an have his boy, aad I
want to go back to my father's. I
have spvkcn to him and he will take
me."
She stopped again. I neither en
couraged her to continue or to be si
lent. "I want yon to speak to Tom," she
said.
"I decline to do anything of the
kind," I answered, emphatically.
"You think me entirely to blame?"
she remarked questioningly.
"I think you are entirely to blame,"
I answered.
"You never thought me good
enough for Tom," she said, rather
sneeringly.
"Whatever I may have thought is
of no consequence; but I am sure now
that you are not good enough for
Tom."
"Well," said she, "that point is not
worth disputing over. I have made
op my mind to separate from him, and
I thought he would rather hear it
from you than through another. It
yoa decline to tell him, I must send
some one else to him "
"I do decline to be the bearer of
any such intelligence," I answered.
"1 see you have made op your mind
in regard to your future, and I do
not take it upon me to advise or warn
you; but as I believe there is a just
God ia Heaven, so I believe the time
will come when you will beg on your
bended knees, - and with a broken
heart, to have these days blotted out !
of Your life, and your pravers will i
only mock you with their misery."
Her face grew pale as I went on, I
and I was almost sorry that I had al-;
lowed mrself to epeak as I had done,
but I felt that I wouid be unfaithful
to one of the truest friends that God j
ever gave to man, it 1 remainea silent, !
or less earnest
"I think you will be sorry for this
when you know all," was her re
mark, aad she went out of the room.
How the Fates blind as! Walking
no and dowa qy room when I was
alone, l recaiiea tne pictures mat j
Tom had drawn of what nta married)
life was to be; of tbe sweet content j
his wife was to bring Lira; of the joy -
ous years wheein children were to l
gladden his lite. Bliad, blind, blind!
years afterwards, I tbinic tuey were : down ia his customarY manner. Af-cou!dsay. - r"wC " r1"""' "
as happy as tbe average among mar- j ter a few puis at the 'cigar, he f ; J: I "Thei I will sro to him." she cried. . J, and as all Eastern people are . - - c,e 3 lt Is onl, abuDt
ried people; but there gradually came "Maria was here to-day, ebV- i -I am sure he loves me yet." j of h"Z coler?- tbe acene 13 a j -Tear3 cf a?9 w ra ed
a change over Tom that I could not; "Yes" ' AaJ mea die for such women as j veTT a7 ,ne- . . ... I i ,
SEPTEMBER -20, 1S75.
i The tn'ctarcs were but delusions; the
' .,(. . L..1 .1 t . t. i t.m
I iTa .ft t
; merely live and suCer. He helped!
- '
"Surprise you?" . ! this. One day all hate, the next all
"Yes." llove. I had no pitt for her. I
'TmtoUvetheboY.vou know?", loved rnr friend. Jut then her fath -
"Xe " Irr-nn red. His face was white.
It's prettv hard on Maria."
I did not answer. j
"I ara afraid she will be verY ua- .
happy without the b.iy. " I
It was like him to fed sorry for,
her, and it never entered his Lead;
that she should d:.-!:ke her cwnj
child. . j
'"I feel like an cl.i"r.!aD, Ed, sines j
her father told me. I know I taasti
have been to blame, and yet I tried
to do all that a 1223 could d- to make j
her life happy."
If I bad said anvthing it would
hii.elcen hishlv unconirlimentar
f-: c T l-rt., .:Tn-
"I am afraiJ you were harden Ma-(
ria, to-dav, Ed: her father snvs voui
. . . r i
... 4 .
were, l oa ougnt not to olarne Ler.
Jibe has tried to be contented, and is
nor. t'i iilimi. hprnrA c1; mpioi
chanrre her nature. I want you to
I,,!.:'.,.!., v.i v '
i.r r t.-i. . .- i. i.r
x oli i, i urost; ia saa,'eiv; 1
vv::i not nave anYtasng to Co w
l
:th
this unhappY afair."
1 am r- -. i- rnn ',. 1V1
T . . 1 . . l" " r. t r .-r " t
i iuj.l'j u i.a if ou I'.'ti li.uercrit. v. :
Come home with me: Maria ha? gne !
to her father's." !
I west home with h'm, and could j
hardly keep my eyes dry at the pie- i
ture of desolation that reigned there, j
I was glad to get away in the morn-i
ing, and begaa to plan how his life!
ruiht bo brishtened. I wis unable;
to do anvthing for him.
lie and the'
boy were comfortable as tb?y
were,
ne sau, ana ne cou;a not cuasge.
In ft fpw fl.tva ft forma! cinn'Vvn
his wife, and he settled upon her a!
isci tha: wa.3 much too libera!, I j
thought, bat he woui-1 not li.-tea to jJ
my advice, u hen this v;a-s d:ne he
took up hi3 drearv life; drearY but
for his 1'utle b-.y. It was cur custom j
to take a stroll down the main street j
of tbe city, when the boy was sent to j
oea, ana we startea out at cignt at a
-low pace as was usual with us; but
before we had gone many squares,
we began to hurry with others
towards a bright light that was
ahead of us. A handsome mansion
.vas on Cre. The owner had filled
his house with invited guests, and
the orders of the dancing-master had
been rudely interrupted by the ser
vants' cries that the house was on
ire.
High breeding is not much diJr
ont from no breeding when life is ia
danger. The upper-ten in the parlors
vere not less selfishly anxious for
number one, than were the servants
ia kitchens and bails. The fire had
broken out in the lower rooms, and
the stairways were first to be choked
with flames. F'rom the second story
the people were released by ladders
until the fire had become master
there. A few people were still in
the upper rooms when we reached
the scene, and a long ladder was
raised to them. One after another
they were helped down until there
were but two to come, and just as
they' were preparing to step on the
ladder it was licked by the flames,
and in a breath was burning in tnro.
A great shout went up from the
throne, and we looked for soma one
to go to the woman's assistance, with
the expectancy that some one ia the
crowd would surely be equal to the
occasion. Just then a maa came
near us who seemed to know the
women.- I caught the names, and
hoped Tom did not; but he had.
He turned to me: "My God, Ed! it's
Maria!"
Before I could say a word, he had
thrown his coat into my arms and
was lost in the crowd. I heard a
eneer, and saw mm cnmumg up tne
waterspout at tbe corner to leeward
of the fire. God! how I watched him.
How I praved for fcim: Lp, up, up
he went; reacbea tne n&or tne women )
were on; dashed into the smoite and j
names; reappeared at another window; j proportions, but a comparison ci
disappeared in the smoke again, andj hones found ia other places will ena
then. was seen with the woman! ' tie us to judire. The shouldjr blad-
How the crowd cheered: lut 1 could
not cheer I could only pray. The
fire was very near tbem. Tom low
ered a small string he had carried
with him. and with it raised a strong!
rope. They bad to climb to another
part of the bouse, and then I saw
Maria being lowered. She was lan
ded safelv and the rope went back
again. The two up ia the flames had
to crawl op on the roof, and Tom ar
ranged the rope around the chimney,
and then tbe other woman was land
ed in safety. I saw that much
though I was some distance from the
fire. I had taken charge of Maria
for Tom's sake. She was in a deadly
faint, and I was helping the phys
cian to bri
ing her out of it as we i
t3 her father'. j
drove her
It was late ia the night before
her
father would permit me to go
to
at
niy
room, and he was after me
ani
early ia the morning. I bought a
paper as we rode aiong.and my heart
oearlY stopped ita beating as I read
of the last niirht'a work. I had no :
time to talk of the news with ber
father, as I had but read it wbea we i
reacted bis house, ana he was impa-i
! tient for me to go to Maria.
the was in bed, and her eyes werej
bright with the excitement she hadj
so late! r gone through. She took
i "j i -1 1 ':. : t,.k ,f
uij uauu uu iiKiicu it iu uuiu vi i
k.r. r.ir ear.r.1 minnlsi in ailanp.
acu thea hbe saia: jcrossea in safety, waiting oo
Yoa have beea a true fxiead to us, bottoia and breathing through
both; you knew I waa not worthy of. ears.
bim; be a friend bow to me. Gic.
me back my husband and boy. Oh.! The hog crop of the West wid
forget ail my uawcrthiness, end give ia excess of any former year.
3 1
6
f mo a chance to show Lira I lore him.
TT.-.V m o!n mA,f rripd
i nnM not nitT her AVhatwaai
me"
i . r. !,.-.. -tl
,
Have you. told her?" he asked,
J
swered
l . t : IV t.nnoi.l 1 T.Tl''
..OllJt'lUiU liUJ'i'utu jl..i.
she exclaimed. "H bat is
Take
me to him!"
"You cannot htlp him.
his lifo in saving vours."
lost
He
A Tloutlersf FrigHtfnl Mien.
j
rrcf. Woodman has now labis;
possession, says the Dubuque (Iowa) ;
Vowi inrl is nrr:inr'rif the bonea of
iasnecimra cf the extinct mastodon :
-' - . ' " - -
- ! fain
y which arc worthy of exami-
H i 'ill 1 1
all who hive any curiosity
ia nature's wonderful pro
We have all beard of the
and mav hare fancied him
.
",
U-jCtiOCS.
' mastodon
i to be a
mythical animal, but now aa
l?P',jr"l"""
iooLestha. w
is presented to examine
1 not on.r put to rest
aaY (.OU'y
as to t-e existence ot tne
existence of the ;
i K-aa
r,.,
asts, but will give sometmgj
idea cf what his monstrous;
an
;ize mus: have been. The Professor,
! b3S SIXty
:ht
bonC3 in aJ, and IS
-'jmakincr search
L,r the remaining
ones. whii-L will constitute tie whole i
sieittca. la purcnas.ng ncni
now nas,
he Las also purcoasea tsre
exclusive r:gat to u:g iu iu gruuau
for the rer-t, so that tnere is dj: Ltt.e
doubt ia a short time cur energetic
prufessor will have the botes ot tLe
larrtst animal ever found in tee do-i
i.-.r:i i f pi .-hc-r earth. About a vear
; ci
her earth. About a vear
: a. a Gcr:
- - -
nan farmer, livin? at
living at W es-
I ton, twe
tv-five miles west of Davea-
on the Chicago. Uock Isiand
aad Pacific Railroad, in crossing a
ttaall stream, noticed something pro-
.ciicg trora tee oans c: tne stream
which excited his cunositY. He pro-
j cured a spade and commenced to un
I earth it, and discovered, when he had
it out, that it was a huge bone ci
some kind, but whatk-nd wa3 beyond
his ken. His curiosity was now lul
ly excited, for he felt that he had
struck a bonanza of some kind: per
haps the graveyard of some pre
Adaraic giants. He continued bis
exnlorations. and within a few feet
'of where he found the first relic of
some departed mountain of animal
ii.e he found a number of other bones
similar in proportion to the first The
discovery came to the ears of our
oodtnan, who is a;ive to anytning
tha. maY reveal the wonders of na
ture, particularlr if it comes from
our own State, and he opened nego
tiations with the oil farmer, which
resulted ia his becomin? the owner
of the bones and of the right to
search for taore. Among those he
now has are mauy of the prominent
ones, which will giire an idea of the
ize of the animal to which they belonged-
The shoulder blade, which
appears as perfect as if it came from
the animal yesterday, 13 three and a
half f:et long by three feet wide, and
when turned up presents a surface
largo enough for aa ordinary sized
family to dine on.
The lower bone of the hind legs,
joining the knee with the foot, called
by naturalists tbe tibia, is about 33
inches long, about 32 icches around
its largest end. and is heavy enough
to load an ordinary man. The parts
of the back bone "forming the joints
are from ten to twelve inches across;
and one bone alone, belonging to the
foot, is 23 inches around. All the
other bones are of like tremendous
proportions. When the bones form
ing the pelvic arch are placed in po
sition they fjrm aa opening from tsvo
aud a half to three feet high, which
would easily admit the passage of a
barrel. Tbe bones are all ia a mag
nificent state of preservation. The
sockets ia some cf them are large
enough for a washbowl, and the
smallest portion of the collection is
sufficient to convev an idea of the
great size ot tne aaimai.
h nw'mal It Would
be difficult just yet to give its exact;
of Dr. Warren's mastodon, found
near Warren. New York, does not
appear so larze as
this one which
Prof. Woodman
now nas; ana tne
length of Dr. Warren's animal is as
certained to be thirteen feet That
would make the length of Prof
Wood jaans fully equal, and its height
would be about fourteen 'eet Now
that would be considered a pretty
fair sized animal, and will rather
eclipse all our fancy stock of the
present day for fcize. But what will
be said when it is stated that this an-
I imal, whose skeleton is now under
i investizatioo, was only a calf
Yet this is a fact which is estab
lished br the want of perpect ossiU-
cation ia the joints, and at the end 0t
the scapula or shoulder blade. There
scapu
er.ta M ouestion that it was a very
j.
young an:maL
IiSi lb uiljUl ire m
it r.arnritY we mar euess. but will
its raatunty we may guess, out in i
never know. It was foana aoouij
four feet from the surface, in what j
: .i.,,;! a't the drift From all I
,niniin the liwation was the bed
KIVIVK'.M ' " . " - - i
;f. m n.i the fine sand io
which ther were imbedded, no doubt
attributable the splendid state of
preservation in which the bones were
foan(i. j
. j
A Missouri man tried to ride a!
. i. . t. :-.-An i
nja.e across ncta mu i i "'r'
TK man -a Hrnwrno.l hnt tha mule
the
bis !
be
1
a
V,
WHOLE NO. 1-2()G
I
Bates.
""
The Tersians. compared with their
people lire mactt out ot Uoor.s aad
T 'Uurina' tue reasr, tents are pucced:
aca v i- win a I. u r raw .
during tnis testiva: everything oe -
j tokens mirth and enjoyment The
; cymbals and lute are heard from
i mornsny till night, the story tellers
j recount tceir rao5; oeauu.ui tai,
lM.J . . T T . 1 . a . a a BV ... a .
at a time. Then,
comes, aad the mo-i
when the night
light cover3 ev -
lerytning lite
ing
a sii .-er cloud the neo -
I nl.i arrot-h trXm-. !va nn thpir soft
i carpets and listen to the songs of the
j n'ghtin?aies and scft serenades on the
' women's lutes.
i In some parts of TurkeY whole
fields of roses are cultivated, from
lfca Tark, n,ate the famous
"attar roses." which is so frazraat
tt, .-,.1 - ,t..l
. luab .a stsiri Ul auTLiiiiK i.'uiucu
with a drop of it seems never to lose
l. , . j . i nr. l... . . .
j smell; and th
rose leaves in the atertheYdriuk;'A 3
to give it a pieasaat appearance.
kinds of rcsc?. and thr-Y are of all
! siz05 from lhe t;aT "I'ica'Yiiae lose,"
i so cajej because it is no larger than
, a five-cent t'iece which, in the South
: called a pica rune to the immen-e
cabbage rose; of all shades of color,
brnrnt veliow. pins, red. ana a. most
ack. "The Hose of Damascus, o
; .t- T.-,ip U th ore fi.Nt hnn'it
ta thu conntrv. and is a vcrY deer!
red. with a srronr nerf.ime. Then !
are the Lzvpt:aa sea roses, j
rock rose., which jrrow ia drv. rockv
, pjace3t
where no other flower can
iive. a3,j the vjp.;ne r05
i v tte eternri! saow dri
i'fts'cf the
i .ipa.
i;ose, are tardv. nlants. and will
; ; i.m- xt r..n.t-
I.Ik. U 1UJ J LI UlC 11 L'lVUV.K b. V
; e.r There ia ft r.iin t-3P H fii-rninr
which is known to be eight hundred
years old, and it is still blooming.
W all L'n.iw n . 1 l ira f S o nrptlr
moss rose, with its mossY, green veil,
.,-. -, r. t, . l "
that give3 it sach a shy, modest air,
and tbe tea rose, which in the South
and Wfcst, grows oa large trees. The
writer had in her garden, in Arkan
sas, one which grew to be over seven
feet high, and would bear as many as
five hundred blossoms at once.
But there is one rose more curious
than all tho otbers the rose of Jeri
cho. I; has another name which
botanists call it, that is, Ana.-!a'ica. a
rraolr tarnrrl m r. n n ' n -r rpinrrpe'titin
and the Arabs call it thevmbcl of
immortalitY. I it comes to life
a?ain
dead.
rio
long after it has seemed to be ""f , : ""p"
It lives ia the hot sand of the!"0". 5 P31'1" . ino3e wn? 9nP,Plr
o,r r.f Sahara .nrl -r,n the rtrw l" "gUSH matEet MOW tCBt their
s.'asou comes it withers, folds it's 30ceef .b" brcen on account of tb
leaves, and draws up iu roots, like I "penonty of oar cheese. They
little feet, into a light ball, and tbe bv reputation to sustain. It is
winds of the desert carry it until it b"J -'J they wdl risk it
reaches a moist soil, and then, we are i . The chea?er m'le cheesfl .wul ao
told, it drops, takes root, and its id m cheaper prices; and
leaves become green, and its blossoms ! ' .wh? dea:r ll4 Wl le,ra
open, a delicate pink. r.0,i Vf lbe-T t0' " 13
There is a flower in Mexico, known tlher tL,'a'3 Pe0PlC le?PL ta.
asthe Resurrection flower, which is
very much the same. It maybe car
ried about in your pocket for a year
and more, and yet, when put into a
saucer cf water, in a few hours will
blossom oat as brizht aad fresh a3 i
it hurl in; mm nnf. nf the rden.
V' Kan tl.o P.im.na nnnnnoreti Ttrif.
' .
.: v.-
aiu uiorc wuau eiicuLcvu lujui cm j cbi 3
ago, they introduced
manY curious t
I
customs into that country, among; "'" ir --
t .i-.-r .i: e.,. ;ficle?, and mavbe tha timewillcome
others, that of carving
a rose
jn (hn nm tnM jr. T 9 n s i-ijb n i
quetmg hails, or suspending a natu- i
ral rose over the dining table, with j
the Latin motto, "Sub rosi," written j
above it, to indicate that whatever 1 The Rev. J. V. . Talmage, mis
was said there among friends, or wn-1 sionary of the Reformed Church of
dert'ie ros? for that wa3 the mean-: America in Amoy, China, writes con
ing of the words should not be re-jcern'mg the present and pressing call
nested, tte white rose bein? the gvm-tfor mis-ionaries in that dark and far
i ... .
bol of silence.
The rose is the national emblem cf
England, as the thistle is of Scotland,
and the shamrock, or clover, of Ire
land. Every one who has studied
history know3 of the Wars of the
Roses" in England, when the two ri
val families of York and Lancaster
fought for the English crown, tbe j
house of l ark having lor it3 baave
the white rose, and the house of Lan
raitpr the red.
Many of my young readers have j
heard of the lanuaze of flowers, in j
which people can hold conversation j
with each " other, for instance: A '
white rose is the emblem of silence
a withered rose of any color means,
I'T.t na f-irT.1." ant vp'.Iaw rn I
'TWn; " n,i an nn a hand-
p,t tn a. iwrwn mpAns one thin? when , 1
r,,.,iiwi n.;r,f iiuiilisr chsu ita no-!
sition is reversed. N uh its thorns it
haa a. rrtain meaninir: without them !
sull another. Among these Eastern
fK Pri n Tnrks ami
Hindoos his language of flowers is '
so pertectiy unaerstooa u;
hm of bunch of tbeir favorite !
. , i . a .... i
roses, long conversations may be car
ried oa without a word being spoken.
This suits these people wbo do not
like to talk very much, but who are,
nevertheless a very romantic, dreamy
4n(j n,;,. race.
Prwfewal.-.. rwry
i ate.
taitor xiurai uazeue, r tr .
Will you oblige me by stopping your
soft soddennz: the soa Jer is entirely
u
too thin.
You sav I should have been a mio-
ister, or, lawyer, just because I wrote
a little oa subjects appertaining
to
.those professions: displaying a mere
modicum of knowledge or teem,
"A little nonsense notr and then ;
.-, tbe i-tof m.?n.'
J
, , . . .
J eS, B0U 01 WOfBCa ICO , iae pOcl
'might bave added ; but, it is best not
to have too much ot it
Woold yoa say, because a man baa
a amft'rprinr kaowIed? of SOOte of
the ologie'a; such as, Cooebology,
Icttbyolo2y, Cosmology.
Pbysiolo-op3
gy, uraithology, htymology, Miner
,a!ogy, So. ialo?y and a dozen other
; ologies, that he would be capab'e of
; filling a profespor's chair of any of
I these sciences; I trow not I snp
j pose I ara filling the rery situation
; thit Providence "utended: therewith
I I am content
There are sotae men. in the profes
sions now, that it wuld be better for
themselves, and all concerned if they
were farmers, mechanics, or ia some
other business.
Some young mea enter the profes
sions through pride, ranity and am
bition ; thinking they are more hon
orable, than business pursuits; but
"Honor, and sliame, from n- condition
r:
Act well von part, there all the honor
lies."
! About 2 or 3 jetra practice of a
.u w.s ac
i w--i not conccao tnai tne eu
l.jT fil Trip . r n ' rn .MAnnt rf til
: " - e a, aaa proraue
'0IT that mea were frequently en-
; Jo wed Ay I y deace for parucu.ar
; ---ns I w.d merely give aa ex
i - - .. ur uwu country ;
L I'll . ". 1 Oll W HJ 1. ' A ' AH Sba- A A
i damt d by Providence to gala our
l iiwrty ana L.ncoln, to preseve them,
i D7 emancipation of four millions
f Ot S:aves.
! 1 now descend from the sublime, w
j l"e rid.culous.
! I""3 sa'(1 taat poet must always
: bc oora
"A man can no more make L'rtsc'f a
pott ;
Tkia a slut " can make itself a ro-at.
For the manifestation of this idea
will just give one example, a verse
T
i t
the cobbler poet cf
Whetht-r he
bora
i :. btT this cobbler shout,
t
j :rl''"a' 1 '' a,i ia' J:i'u'e Je"
i "'"". oh bl-w, ye ilsavealy brifzes,
( Ail arouuJ these leaves, and tretrM: ;
; ?in, '.i ?in ' yc Heavenly mutes.
i - .
j An 1 1 m-.-ai your toots and i!. s..
Xcw Utrecht, L. I.
OUwraarK.-trin.
A great
deal of feeling is beia,;
manilestel ia certain quarters in re
gard to this article. It seems that
an n'!ir cnKstino an eTatTr l:Wi f ha
1 natural elements of the best milk, con
j be tad from fat, and so mixed wit's
pocr skimmed milk, as to produce an
' arucie
ot cfceese, equal, and eom
think superior, to the best article ia
the market. This is the opinion cf
one of the leading daily authorities
of the country X. A. Willard.
j TLere " tLe jaer that unprincipled
(persons rnsv not be particular as to
persons rnsv not oe parti.
the kind of fat they employ, and
fear3 are entertained that Europeans
will have a suspicion of all American
cheese when they learn that it can
be manufactured in this way. It
woald indeed be unfortunate for this
branch of American industry, if such
should be tbe result It is said that
fourteen and a half millions of dol
lars represent the American cheese
exported last Year. It is too much
J lo Th" ? e shou!d e this
trade depends, however, on the re 1
tuc " "'
At any rate, what are the regular
cheese makers going to do about it?
All they can euggest now is th
those who make cheese on this plaa
; should be compelled to avow it It
lfe?ouia te 80lJ c.eomarganne
, ... r . ,
i-r anja ariiT n .ot K : n w oTja
This is all
IA t. V JJ -A Va UVbUlU. V k-T
Yery well.
It ought not to stop with
hi binI rif rhavm h.larprer IS j i
. . .. 7 . , ,
w-.K a ' I .1 AaAArl sw w. . f sAnaA, sa wt t .
1 u a .
CbiwlB Aaai4 C awFlwHwaWlly
oil land, as follows: "The call for
Christian labors in thi3 empire is
most pressing. The attempt to grap
the vaitnes3 of the field staggers the
mind. All the Christian laborers in
China put together compared with
the population are but a drop ia the
bucket This vat empire is already
open for missionary effort far beyond
our present ability to occupy it It
is soon to become more open to for
ei?a influences. The wedge which
has par.ially entered it is not allowed
to remain quiet The blows front
without increase in frequency and
force. Tbe power of resistance is
gradually yielding." The dctorba
little faith in tbe many scheme pet
oa foot bY foreicm merchants to ia-
troduce Western civilization aad
lit-
Cbristianitr. Thes
people thioK toniucianisra,
rhich is
non-rengiou, is goou ciiuujju mw
Chinese when modified aad improved
by European scientSc h
fat ore.
The
Uoctor auas ioi oa
June the
lr-ta
some cf the prominent foreign resi-
i.mtj r, T .i rr ; , v moor r . i rjrf ' nsr rn ri a.
uuw -. , B
cuss the subject and arrange a ptaa
for the establishment of a reading-
room for the Chinese. It is propos
ed to furnish all the newspapers now
printed ia the Chinese languare and
all the books prepared by foreiirners
on mathematics, astronomy, geology,
chemistry, government d oa every
subject e'xeept Christianity. Cbria
tiaa books most be excluded. lest
theY should prejudice the heathea
aga'ins: the readiog-roora. It ia jast
the same kind of notion that made
the Critirh jrov eminent ia India ia
former generations oppose Christiani
ty and favor heathenism. They
hoped to conciliate the heathea and
prevent rebellion. The Sepoy muti
ny was tbe commentary oa the wis
dom of the plan. The Doctor had
;n finiihswl the translation of the
lleidelUrr Catechism into the Amor
colloquial Is to be pnntea irnmiai-
ateiy. .
A new towa ia the California
(inickailver retnoa has beeo cai.ea
Mercury.
It will probably have its
and dowaa.
i niAriri sir r. a .,- A n anAn .-i a r tw
r

xml | txt