OCR Interpretation


The Somerset herald. [volume] (Somerset, Pa.) 1870-1936, March 29, 1876, Image 1

Image and text provided by Penn State University Libraries; University Park, PA

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026409/1876-03-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Terras of Publication-;
ii
! Tier was ft military xcaTia
j away cp abere tie beads td" rery-
ibodT 13 n7' YtTTJ, 03 51'lf
i L-ib'. ad 5'b ab ct s ib-KM'jd
w
Ir
K
ft
'b" I wett to e it o a-i-;d'-rLsd
r-3 r.3kn-i vf je-;-a,
ard " - - i nt 'j--c- tfr" a-d
! bi Gr- .rs-r-cJax 1 it" -
!t:. AUct twelre o'di-ck aava
j tby f acad tiecjIe ca li-eir kaee
. .,-c "-:.r.' r ? 1--itJ X.-rJt-e a-US
. ' ' r'j.rs
- a.-a.- .-r i .-: :
- .-3 -. - ;
' rta tr.prP--- ' .
j ia fr.ot cf
f tj evs9 ia -are
f .I-
rT. TJLTKHED, 1 8Q7
Tt'r rr tisr b.adw;
SOMERSET. PA.. WEDNESDAY. MARCH -20. IS7G.
WHOLE NO. I2CO. k-;r J
VOL. XXIV. NO. 42.
3 a -r -4r !
Or j S-.f 'H, b J COO-f.-r.
,v-d it il
L",0. d d;r-c rJ
i - 5 the c nie of u.
;.j ' i; r 'ia;. I oc-t k r-?r:pr-
kr it ftW4&
nam rT.
1 1
i v H h H 2
Kj J JLjl jl
ai3-d
--j-d
t - A -:
t n L
te t
ca :L". prty t
;j t o-k
16
it
r s t
- . 1 1
Jj It
-ft '--
-HI
. i u rrin-
.rru.-: fc.
r. n t i - !
.-1- .t - If
i ATT
t.iii.
,.i:t.u T.-
.v L il Li1
u i r r
l
j)..
i ... -ii
i)
v'OMtlol. i
i It. t ;
,,.". ;i ;-ri .-a i- 'i"--'"1;",.;.;
.. - : :- i - if -
--t c i - r''
.-ril. a: . -:
! r.
D'r.
MILLET..
fc-.I'
it- :
. 1.-vi-u- a s-t--.4;r-.-!.
ii ..- - Ut -''-'
. .ntT-. aur. rj.-i3-
rt. ": Urf r-u-
- - ;i
. - - -,ri.
a- v ; j
. iIN i'iLL.
; - -5. a 1 "f tjt tx-'i -n-x
T.TIFIC A I. ibL-i
j. c. vrxzY.
DEMIST
'ALE C.
9 ,
l LiVv
L.-. ,.i. ar-v. li.T.tr)i tjir-
a
- -.a i- ,
rat. ' . aata; ;rf-t t:--i-'
'-J .ti.r- -i; . :i . ' i
V. -. kiC
no
ii
E.I
':f . at t n
- 11' "-I.'
.1. -
LtV j Bi "C TT3 - - 1 f
- ali.- ii-:-r" "; 1 t-
k.-.i
m..ME1E1 IIoV-T:
.J t
r;.-::. n;i.w a.'i i .'
ii. . ii.-. ; or v. t. a. r .. a l L
jr.i.'M j'..:i iSii-etuu t ! :"i-i '
;j , l a-rairu ' -
sfc.. ii.r "X t1- . -;-
L.i'.'
..l-aCi '
a:-. ii : -
r ;.r .e t-r u-r a
iti s a '-att :t
D
!A"!0NI HOTEL
STOVMOHX PA.
j. .K ' -. ai i..E.f t--iji ..a
iiS-- !a-.t :
1112 aJiii
JOHN HICKS SON,
i-OM;:ivSnT, T-V-,
And Hel Estite Brokers,
ISTAi;LIlrIlLX l'-'-O.
WHf Ivf -r tr f 51 1- rr rx-tX -"?-tri
3 tm nme w a, a. i ttarir a -.a.: -rr i
rx:.t- i oarjua j,-r.-L a -i.i.-tfr
B. it r.cr fc-. Mt - i. rf.. i iucr
. a. .rr rirr!ji.- r-'i.. -v
ktU.4
11
uXil i OK ALL
i l.i-i f-.-e Hair. tmrjf rv. ir ii-i rrti 1 -i-
r s.T ra a.nrui i '
i.r. .m ii nurv. Wa a ( a;i ii
a. . i '.ig-' r. jitr- . 1 rr.:v je itj. ." '.
'..SB. ii..r L : a. am a., v.- 1 .a rra. Ti
: prr w. Trw n Lua ia aa.. .a
l.t-i- u. i :;ai a-lu-Ui f.' c-wi
rtrr -.n r-c af :.i aa. r i.
aer n.c ' - . !a . I mi. at , m.i t, .
k-.i ti .LliH.
A:
I:lI.i--Tr.Al 0i: SALE.
p r Kir .a A ..t iavt
lrt Tir-t.
1 - a' a.ii.ii.r.-. b.riTf w-a ir-fca;i--v
air tieivrrav. ry ta pr- r uj. n i ...
.. ia aa.c c t. la-ar uaa. L
&rs.- aa- "a t.r.x ci.i&. f .je a.
f.i- .J: ..r-r! -.arr t aarjnjoaji (..r
MUe.; aa4 i.- -ai-jre
TEvXXS XtlX.
ri INTO" TI1LET,
iin- - fcifc -iii Vi- .lw. rrJT-
Vrjt :a:-nii atie..- rror.ce.. 4.cMI 1
kj'..i i.e. -.'TTfWtrft r-4u r! tbc
v ll-ft i
' .-' iN - i-W ' ,
Scheli & Kimmei.
SOMKK-ET. PA.
trr l;r -i.e.
Cambria County
B A N K .
M V. K ELM v ..
It.'
- -Ui'---. -'Il -!!.
-ft i;i , -i . t.
tr. it : t i-ir.r"
. 1 is ti- 4H1
JC'HS LT':EP.T. JC-HH D. ROBERTS.
JOHN DIBERT&CO.,
BANKERS
.l(t--nnt of ?5rt banui ard j
r.al me ranirj - .
- TnT.l nur:? l,Vnr
lasrd od t iwr lrlHnilv
Saline I r-(m 1 1 kiawk. l"u- -ed.aiaid
Im-r-l mpnBlrI
Accii-annuall) ailK-B frlrel.
j,Lr :r i-ti'-- 1 rais .
iii!i(jj Lit-;.
-ET-
J. IT. Ziinmerina.
!
-inri, PfMft-
1- h-tT. . Tnt tic Jhf-,-,;fr
trf IT -
I - Kti a. ibf niar-
1 .!.c l .!r
iNew l-irm.
SHOE STORE,
SNYDER & UHL
Iliiir-t jurtta.ed iLe b
-ire Iiie?j o ned fc
I.C. Iteerfta.
i i':...r : - r-iiri v.f
.. . w- tarr nr. clr rxirr
' rvw-ir ax
Boots. Shoes
and Gaiters
Hc-se atanafiictcn s
v , tii r. .
tr TS aia;
-"' K LEATilEH
.VI
CALF SK.ISS
Kit-:
AMi LINING KINS
tr; t La.Ci w. t a t Itx
Shoe Findings.
ti- bi si i Facrni t-ErarT-
K. aja I . m. ia ruvt 4
X. Ii. Snyder, E-sq.
Gccd Wcrk &ti Eocti Fits
l -v.,i. u i k i. Urf 5,La".i Tli (iiii-- f.
c.r-t-t .i.i. it fla'.i tacosr wr Sana,
w - l icoai3r.- U- aj. (. a rM a. La.
- ""-'"
SNYDER & UHL.i
AUEiUCAX CYCLOP.tDLV
r rM. "r"M"'
ftftijJl.4i'A UM: UftA. VUittBM: M iO w
ii.Tr iukui .5 u ai ir . ,u, iw ci;uvr J
uina reauiui iK"! i
r or d it car to u irar. fjrxmi
men- .;, a Uc fjkm -Tlf lr'li !
, p.. ii I- i
uc'i.t ii us u. n-ti jtria
""vii M tie mrai tJ-rar.y f iS t ia .
i m- :it;'-i-t! - Bi'1 "r I
tfir U Ue tlJiiift " ;
1 itt i .!,: '-e i- '
rw! i.ifs..yrj. an;-1 rjttc; kir
--.-i- .-J t a.r- ui a-f
iu, ntli!-jiTrt AiUBi. u-BUuec tff u-
v i . -n.ri - u irrigBvi. " '-
ct. i. L4;t cltriri. . .
3l. .jr. .. u-c'.r-i' "!.-w
u. .;-ri Uri rtn..,lli.rt'j"
.-.i lr.-a. fcJiJ.iO'
AX1 STTLI-i
li itr tS.i-it. r to) -
it L c- Ics'.J-. u-'rJt
; i
c
ii fei" T;e-krx Kiirrocn.-
It. h: t-ut-o- tx - n-i- l-rr
Ir :t,: K,fTnh n-kiat. F-i' era. !
Z - i
T a.- MinBiii- ! nt. So-r-tTO .rfBBM
aiiii: rvw.:.. iii i arwm urn tt i- m-i-.i
jri.EKi t "i ue itti'! C-r.:-u-i
:- i.'XAiiiO. riL.iLii
F.t. riu cTat rrE-: w.v:--
S. H lUiAKfV
iIML Jftt. its i iirirtk, li-
!
J!
i
i
i
(pittsbvrg m visibxo
M.tK TEX 5flOETE--T i-T7E
i
pTTT
iELTt-H aad
WA&EIXGTOX f ITT
1
! TtiJ 1? t
t-xT j:rx -r ft-ra to
' WASHiT3Tt.)5 C1TT AS3 EaJ,TIXOi.J
VjmA 1
, Pt rsctt parttitslrg Tirtfts j
T
f.-rnvciE,
TEltAl IU-51A.
rw rotx
rcor. t-L.
WASHINGTON CITY
1
: Pulic-aa Taiticf fars.
Air Eraars. tai aii
FREF- j
. . i
juvuib aCiiirrji Mina:a. l
i
Xa-iw-v.x n-.r-crT TE.orca re xayrraa-
""
tSEtil'SH EXFKESS IEAIT5
rnE !.Oi. OTaal ad Water 5u.
J
-
1T i
- t (.
Till T.
iAii.r.
a.
Fi r t'.n- ' Icii Traica. st-f Til:
-ci Dat P;ra.
rj" ,- t n-atr tier n iiivtreiiixiiij:
! " - l
tje "trKvl;T LtE-"
ft etral
Pitts t-.rgt.. Pa.
E K HYSD X
Xyf y- tttit
mm FGLLAMSEEE apvu.r"f
' ! 1 It - L
i Mr.-U T:i-ia
MflCI ivliaiil IUUUI,(
Aad
Geet't. Yoatk't and Boys,
1 lil H4 Isueei, erer ITT-k AreaTBe,
j PITTSBURGH.
ajjrl
JLATE ROOFS.
IVa warn arc m. tsSiUXia w kM
at uavraUTifMa aiait iai. a. r..
' Ui t. irpB ai iwyBj-L Sia .m t r
MnwWoinj isiavr a tm ;rt Tcwry
rMtownuwiantku,, t Tt no
Kiram rntmi ta taaHratd, wwre a. aa a
Pe2;bfccttom & Baditnekaja
is L A.T E
' r tc4s rnrti rrrr aru.Se. Br
a a fi Sialc .tax H-mmw. iiabiar aaa trv
raia. i.-r- a.--, cue umv w amo:rj ai Lt
Imw. hm aaa av v.rrasi aatrn. (alltM M
am vb ami- n. i-na a u0f3c Sa lit Wa: iT-n
SmtltanuK, ftt tiran ay Sk
.
WUAB Clllkllk.
JvfOTJrt. 3awaiS. JTm. -
Ti BL SauTXCT.
jirn ta.tr..
iDi pit u rani &1 tir nJ -.1.
Tbrx t-brr r.m- -lit TV?
ITtiri iFia.ttjer sure.
Tbt j.nr- auc p t i- rez.
Tut w-it cur. .Tttl
Trr iK-r ja bt. .
A ni.re tctDn vncu il
Tlt kiZ-j-t u: ti.i J: ..1
t"j mi s.rf. Ciui.
I El tli M.s- . faui -f !-hai
Cum i s ?JtU
iC acc 1 rti.t trur.
II hr r F-d, ifli (jr ui
X.S isijt uT 1 c.-i--- ;
U t-j ki r-.td 1.
I iit vcrf r'd, lt vrr: I.
IT it bri.'. r."i or i.'-
He VJiS l -it : I
Si- Tu:;i .i-T tifc.
u S Lf o tat tniiT a.,
Ttt irjt f if run. liit uut o.t!,c.
Tlir fo.'.t u?: tj :
AnJ e if taJ ttere e-esf ti.- f sre't.
A ! pti: VI
X. w f Hi us -f-: tlit tli- i-"
At" EJi w :
Ha -its u- verj a,l-
. out Itd ii. 1U !P' t"- fTLi.?.-
Ki kill. !. tr if J ".
Ht clm ii f i frt
TtJ vir2 ii -a -r iur
Bsu Oifiia trt: j -.wrs
Ti.cj Hjii tiy Ji ji:i t!a
Ejt isirj ait bit. -ri.-rn. f t r "
Tin rtij . ia tt-CttrJ Uae
Ai Ki-.aurtt ijie rsT-lai
i L.i".0. OL Lut uJ.-Zi
v tirz a-.-Xi-.' i. u. c.tv: ui
11LLI1 IOB1.E
Kr .Seii-.ary War
(jOaiul f'Ki.t. ;
i-vtr a ' . i- - r
a c !c dt t i-.:r
-ti-. b- i' j i i fsi -t-r-iG
,.:.: ! t
-b-a ar-'Ud !-
T - i-er-' t- '
k .
-
:.Lr
-j -r .
'-i. I;
:.'..t-.
i-c-;r'
a Ta lrr kjj I'l.'i IL
brr aiii in
a t- ..dirr'- l-i;
bi-
i3iaa t'l Fi'Itf aJ Trar, L rr
i-r
UiPi-chb'-t, L; M;r ttirrri t- ca cc j
i Ulur.T
ti.r!jea t-r ca.re. a
3d tj -'i--'ps.tj-.'a i
i II,.-V.r . Ki aS-a l.
,:4. .i
lU.i
e b'.al- oi.'r-,rke L-r
albt
a flrtdrriT f -rood rir! t !
a.
frTf Lt't-a rars. t!ad 55 ibr
cuart !:t-T ti'n t.d kr-rrb:rf. t it-fa '
rtade up Ibe Ci-"Ciue a larcjr-r r
-r..v.,.?, t rr. rf tK. Vrr..!.,-
Ct
! Ui-B.
i Ttat farot-r, Jar.-fe Matbea.
'a,.r- and b.i-r. K.5 hf. ,rr 1
S.V t..T..: . 'r
. Lie Ie L..in..w'a. .-.uit iJr ai wr
U... -,.. v.r, r-nrni in rr.t.. !
" ... .'i ;--..a -'k.,.
1 of Tirr re'fepe, bo .-cr tbe ltd'
at dead cf aiirbt.tarsiar a ad aardtr-
! itr as ttej pa
Tiviiirtt, at tbe b:tr t! tiro.
i Ti-ry batd ill lie ia arali,ia a afirr
- -
U.ir.ta' i'as. to attack
r.r:-i m-irri-r .
arLiacii B, ii.i-e pturvitiff
are TfLCtr ia tbe but? ;f V
.i-r :
fK X
FtTe.
W a-Lir rtr-E t.rj bi-I .iif It :, u
2Ts
7 , - - f
i. aoLl tj na-i- Itis li Di.u. Itr
'..r,. ,f,i.a-a tf.rrr ir. , f. t.rt'
!ciftatr, dritk.a? ad le.s ias. a--
ifceT aii fv two u cUk ai x-ia-tt.
- , - i
Tae Catttier. Xla-'T. Lad trd
jreared It ttr xc-tbtr wnttrt ifc!11
1 - . - .
wi be at:atk-.d aadaardtrtu !-!
jrtTtrr t ia atXl tj U 'O. -y, D3L.rr;
N' a: a.trr t.i. Lrr d-a.h lrJ o -G
iite kaad ff tti c.oibter is, -Iruw
i beiritb-l itt ibe b.udr uf a v-oua'
!,,arl'iaa Varr. LlarTT W iLiio- '
Ij lo. e-tarrs ite truri anfl ;b
C Id tf VaiirT Fvirte.
Yea-tetdat af.eroi Le eat f..ar j
Ul.jr-, V
ib,rittb word.tT brr ajiur Bitb-
b bef i bedsetCr
K-ag and Uiier j
rtrule. liv.tr dark itai e.rug.le ia j
fai.tfJ caugbUrfB IrtrarJ sle kad !
j-ra.ril ti. idol bU eaettiee
"-. fr-If.r ite l.te tar raTeit !
of brr traiit.r latter.
Aad ou a Salter ttad are siuiLff
iltrre. as tbe rLvUis if ibe TvfJ rrl
! -fcofn.u. ibe aext rkaa.br
."f" 1
;8Itetaaavi uit uu imi it m ii
tour of eieTta bark! Tkert is tte :
tvi-aad tf bviiret bjv i-v anbi.tii lae!
'ajii.toii.-t litre i- a :aUt.1j,e
OW ..u a tall rf atrr, rapp. d ;
m tfc k citiai. tiie lib ra
W ett-j
.....
I.e.; C.pt- Wil.iaui, tbe pliii of ib-! -VrWJt vpn tie trad . f ibe Tory ready accept ire." tuay add,' td I, wtb ft abdaeB -: k9 tta:l4, fv.r ia obe srci tbeT are ' j a... ' vj, ,rjL-i
iwfr-e. SLe d.d act rtatbY.lir j-Mfttbeia. 3e rtx-s tbe lia-bt . -Granted, t tc ftrraxest,' paid ; terete, nkat it w Beaa ad ki ibe eattre kCrse. All tbe -YrVr w-'ll V ia-a Tea sar
iFi.i-ae uai-1 Wartittiva tad Mt i-a ra-be v? rtft:rruCe ibe 1 1 1, ri. tea.p,ibie ia jou to cpp. or irbid j g .v ft. C4ta te daewca't "TL-a take ti? Tear coa "
ioue t-f i l!t j..oraeas M tile ! r l,sn of t'" daorkie- ta tte rkt "Well we euwd ti ia ebnrci j ay do:tr so. I at-ail aSTtt if tbe btre is ikeed - CervaialT f - "
'U.bi at t"tlTe,'iie paniaa cap'.aii.:' LaJ jat nea Ir.ira ibe ; t .ffetaer. atd yon pri-rei-sr-d to 1?t. J;ia rid co mere. I ?aw by tbe j VM$m tere Lis feet will be filiiT. -S- take olroB-Tef "
Id ttt;pT lie rv-k attiTe itej4,r1. to: tbe clamber Taraat itberi-b, Ac. and . did I.- l-.k ia ki- eye ttat r-e was qnitc a- htt .jj. Cfce ib fcei will becwae d;- -jot i eoa p'ease ir"
utirlb ..na paa. w -trap ibe ir.p-! Ttrea toward Uftt ro,. va ik-j Itfu . -Aad obey too.- aid I; rst yc a i-j : atd w was L Ttat was itt .3 aai tte m LJ bftd'e -vow st-aV. i at da' to -a
perVuf Grra-e W-Liiiat a. j wi'b r'epsi-f leadrn beaTiur L k. ; ij reinra-ead wd roe with j trrt tint- ia cur riarried l.fe ttat we ! oa. 0; x. asi ka bad frel atd bad T00 ' " " ' ' "'
Yea, iUt j-e fcieadrr 'ptl re&cra-! '" Ile liebt qaieet. ia b.ad! j worldly c-mJ. aad tt- mia.rr pro- -f..:d ic kiw eath wier food -f k; Jec tier Is a-t morb el-- ct tie" -y, tt, Eo. .j m .
Utn, adaautes to Ibe trj, aad lb liili!"-
rdaiiulhiisetiaerefre-brirtBtsaad! Af.er brr fatber bad fd..u
aB boar'. reiK. s.airr, aa boar ar-J, M.ry 4..1e fr-ia ;
STfe d.tbeToTTMaaLeiia s-Ar.!!t- b-br,,-B lie riibu Urr . 1 ;
acbasi at tbe aigii t-f ttat eiraagrrV
frtinav avt.fi fitftia Liiiif
- ..... . '
itvrci .tea B.ao-ru
bl.creoa.e.biceif kUCaugtttr aMati
xeaiag loi-d f.r tbe trattier,' rurb '
ildiT into ibe txtriHD3 tere Lis'
brotter T.rie are fraiiaa? i
r I
Ttilce fcT d. tbai TotiBff rirl
T X.n l riniUI EF UII..1T .UT I... . . .it-
vre tie 12 .r.a-
irer. Ttiliir ber t f-a tb-t calm ;
.-ce Kiis l-s u.ae eyes ata iiDu:y : ii.u too itd wi or c- t tei-i t-: frttii, quica tiaajc re ii fri3i ;i"-.n' n
ru.lk! Ab if may btl.eteikV Caa yea itEarlae ti aasy tif tiat ! taae " befallea yn. I eb-o'd bar j aad tbe rea bat eacork tiait cake i tie wiater t tw Tear. pr-vi-.
.etad. t,f iLat vme, ftw mra, few girfs si-uba JytBgoatbe bri iBtead-1 maoaed some way to rdaee oorjwiU bet"B to bake isiaed;aw- It. Tbe coat lasioa i just w bat our West
aarritrs. wko cartd tie terrcr of , ed Tr tLe dea.b racb r-f Warbict-(expeases s tbat yoa wtwld fr-1 tbe : P. ar tbe tatter iata tbe paa wiib a ( era pearb mea ia Mirlifaa arrled at
battle ilb a alle, ccald tuad aa-U-'B, sbe siW-a ly awaited tbe kaife. ; tardea as little as msrbt be. Had I ; Ma, wwikltft melted batter iato it, t sorae ticj aiace, tiat dry -ana is a
atia-trd ULtc lie a.4ema prtaeBce' altbousli tbe kaife ruiffct ie cleacbed beea sick, m-re care would bar fs.1-! erprciaL'y frum aboat tbe edjes. .'better coadartcr tiaa iee.aadkeBce
td" Weiitgtft- ' ia a fatter, kaad. Iteaoa y a. Bot we feelped eatb 'Make it bake as brit-k'y as it ea 'tie iejat is cosdacted way from tie
Far it ar WarittrtoB, exiaasted ' Acd bow tiat tatter, fr-r-a t tber sare, aad bow I claim aaiaitLat baraixg. TwtatT taisates! root rax-a eftsL'T waea tie carta is
iift a lute ijuraei bis l:ab eiS-
feoedad ai. lace aaa,bed with cidd'iaoae batd aad sti'I clutrt'tr tbe 1
it a. ibe great Tltbel of !iey
Frj.-e. wbu remraitg tocattp fctK.Ber
jibaB Li ureal boar, as f-rccd by j
tie vUirna to take rtfee a tie Ur-
OCT itoaiae, aaa c:m ii.iit iv.-a
aad aa boar's repose at Lis kaads.
i-iWii.r fth -kMit.
i-1 r-j" ! ia. H it-- era- b-r
'i-ai-'Tv s If t ara fcrjs 1 l
! r. Vj! naif in j. uai. VTfct
- -.fJ-it!j ,
O m "U.pjI :-'. - ;f cui ia frr--
iff -"i-t a---r, -itiair lie ih-ii;
r- a. twr t- Ut Ll-pctft f
fc--t f.-r i,A tin- T-rit-r.; t- bt-rd '
itf !rr B I J.I i if. toSt- -r- r-l ,
or It. Silx -' ! ! ,Tf
er wir- iia-V Jr. -ui it.1 r tu a .-d
Ld-t f-s L-r ai.t i U-k j
'5t. !i4fT-ii:,aii u L:cfct.jca-jrd f life, pprd f .rrh t-r rsr:s.
Ur, M J ' k a' -b Ur at bad ; ;b U-br-lj if.ra 2 .av-.
,Z lr- (-'a.r.
o.
ie i.L;, jreaiVitjt
J j-kif. stf :t-aa lie f ii-.tr
"Pi
ir -. ktt-D air. Itt-T rtatd -a ibf
i Lt::!-. f. !ti IL J -L. i' I it.-
r.- .i-bs j
r-r. flu :d-a t'j .
iL.tk aa..s I." l ;h tt ii ii Sm:t
f-r.
i- ii i-r .ii-ii ir- t'i
r tu a fta.-rfr if
v.t a' b.
F r a ait-it Mrj fatid ;L-re
'.Jia-M'-iii aid c ifai. W-b:or-
taz-- ii a lb
k .f -arjB-r.
u: : ' n' b
La k ! ii
r-.-r Lrr-. brr
:b-r'
r -effi
. t
bi .
.-r f. a"
b- lrrl
u'd
Ai.d ikj
1 t:rr e :
ill'
t;r! ii"- 5?t
. a n r -m a
d a ' T'i sVf p "
tbrrn fr -ia
W : ',r :!.- T a.i
. t.r t i-xfl f ib'- f'a":
i - br t La r ; 0
1.1 0i
'if It ft. M,M
: - i-i ej-.Vr... ibe r't-'.
A b uT r .HI
' i u t br 'r -4 -ii!
t-i-e
fa
i-n I'--rt-
it- t'f. io
: Tt I. J.f b
!br
t.i- bu i F
. t t:ji II?- i-
Maa'-riii. -;
br rj..r-ii-r'--r
-br ; t-i
: . f . ii,.
k-y iii-jdrrr
'Hi.
b-
f.stt i r aif lr-
.r1 -i-t iTr
'ar-ti. Trr J-r-
r.-t;-- b'fr t- sr.r
"ir.- bsi.d -tir
br tii-r tr .r.
n Sr-t at Itr d
4.ub!fr' thsrab-- r: tbe rirbt.U. j
Hi tbe tE'rwlrrV raiaii
h'3
lbs
U T'.r.i
lUr ii FiT
:t 03 ti C rbr o- i
:rr 1 tt" C'-ltW P3 ifcr JrT: tr 1- i i
'
ft r2.ni-s: -;Dr- 't-rre i- . ;
f-rfir-t.nb ataia. .
rc
-br? doB tL flair? . d r-'t-.O- '
r the
w;:a
it Id-
kaifet.
13 t!f CftBS.
LX) a. L ftrE. a- &- f"at:er i
cr"P t,T" L:!l e-Bi'J-
orer tb- b-irtb. let-) tbf ir.
-L.k! h i t blit traitor .
. . .
S '9 c Trade rs'ber ar -'jad h'a
mtb TeH -f i -t. !read. ia faT.
T '2 V " bir b :3 be
Pi,a taw area. ses n.:ttt a:r
fl.r ;
; trvoad.
t-B. aa tier. r.b-QI a j
itb -at ibe -iaia of ereo a
t..,s.i :?.d fW-.w.-K.
. .. .
:rf - ..r...'
l-ii' i., a-aiLic i..-im j r i..!. U'r?r.
. . . .. . ... . ...
i .ii'i..? . v . V.J .i. v v
.1 ii. w - ii -i ar.j t sir i or. . J- .
1 i-. ; . . . ...i .. . . . : . 1.-- .
i-il. I.J U . . - . PiTTl LIT M - - r
iLsnuTotir Are yon Jiviae aat; ;
! I tbrrr B'j -ftoat'd at-nt T-or bean
T,-o V.jod o'0 T-or BB!f-rm?" '
Tbat i?ari;i-'B frtT fcltu cad :
' il- Marts I rarfl fc- Mm t.:.
I,Tmra fc P'
.rrc'rtiT op. -9 it arm
Wa?b:Eirta.
5S -1 : 1 o- -(.ctd Tte
. I 1
at
tbe b!.idT k-j f- rriii:
. l..ir-,-! -4
ia
irrJ
ti rrkt, atd tatdr ;
it? a i:h a teatfc '
trr
. -
!a-m.
Wtile
:;crt'-a
I'.v.k -a ta ;-';
Vst m"-r- d--.-r flarr -pea.
ik h li i-----p F.e
' roDm;W-lb 5b- rail, tit
f"!3 aad br- Lti Tisaer.f CKa;B
! i:!nu ia tbeir tn"l-t. Attb:rto-
' d '"k Tneal
a b rrid tb C'bt erarfce 1 k-a tbaa-1
81 ow aa p.-tea-: t
''1' Ni.l:rp i lr T lit,
" 1
c""r. cr ru-OT . r
'-- He eaters Toward tbat j
tcrowrft o.cBnais b ftrucc ,
W'&cIt a ia tuei.t ar! Arititi be'y.iu ouffbt K.b-tbar.k'ul
M,urr aoi a e..uaa a Wintry ,.,re ;
,"- aieu-ua-fi
eonttis.
Tbere. ia
e
:fn:1 f ib- lawp, trr Teaoe t-ru
l a i J t I - i 1
, , j
l'""-'u tottt aaj t. uaugaver. a ry. .
c- u J w--a apoj ie hw m ,
Hie Utter a be start- s.Jeo.Jy back. :
fr' " 111 lbi P"" Vf i
i t - 1. . . , i . ..... r . : -
i VI v j i-ux- ii. v . r I , i.. fciii.j
A.A
-LkeB by atia-4iad fer-, ebe opro-
u"" v - " ur"i' i
M.J9 T . r. . C .a L.. .1.1 . ,...
W.rbiaffWa sir.ior by a taWe ta
rTC
BWe. Taear ibiifb Lrr e it-litre
B? sa --k-d
. - - . r v i
aitt.tsa.-oe w cub pui.M-ae, 10
"e w f aatiuw sa neiyjuwie wur.
- i I '
Mary enured lb cbamW wkick be ;
stae, tiJ tbere, bld.nr tbe licbt
red xa Je. Iter Uy ti!-efc:5d, tt-e '
bliHd strearaicr frvts tbat notd ia
ber arm ber eyes cevtrt-d kbai
p as-y f i.
j.a.. s-iixiia a.c gmrj i.n !
i-T roi Oct S.J3 aviT as e a as, dt
1 - -he i ta?rtf. r- a j
ivri.- v ibr-ra-j !:3 . i.'-fn1.
ITrr 1 r-f rad ftrr-3.j call
- d rit- fcr 'a t fai:'.-
..f .Jdrft lie ct -I be -
Te- i; murer tt.traz iiu-J.
..f uf Im.
- JI. b- nuir-l? t-a'J. ia
;bJ t.-kT
Mrr. lire. it-m rrj I
'ti j-ia sfc- c2p at Vi'!-r F -r.--.""
-j It a;
ry 2
taL.d in fcrr arm, a fr-ia f:--5
rj-'B fck-a Lad lr -k-a iL- la-;
! awar. Sb fir-td f ri6 brr arc- ts
if i,. -titi.. ibai ci-l f-r
M iber!'1 sbe bir-rfd ttL;.
ib-re 4rricr-d
Ibe aoit-r :brt-.
mat
f-i-fecbit-a a-.cr oa b; br -iar
.-,,3 tbf Lvtr ibr-, bd'.; Li
fat wiib . :e fcajd, wb"? it-:bt-r
irra-(-d tbe litbt, cr -V-led ibe fs:!-t-r
;kfti liibi binz over lb- dark
r.
i'h ibe wbne
:.rm
a 21 c-f-3-F,r
r.b
iter M tbrr, tiatk G
'Tij bff I iar jiatrd biai "
i L'-k, extra rt':ae -& :ta:
,!! ic c Deb. he f;"ar 'be La;r-
f.raird wiifdia, Lrr am ?; L-r
yes jd ta. sc; ia draib. -sr? ia
brr filbrr'a larr!"
Tfcal Laif tTa.cd w.rd. rr il qa'r-
r-iij' on tbr Lit lip of It LtT
l--'iu4B ba: w rd ci:rr-d ia s
i-ky b;-fr.
krd
raitr
ton!"
-;ba; Lcd w
ose kioht or A ain
"Jubn." aid I. Le a'iT
La-baud, a- 1 t'ui si t.-k
f
it iT ay p'rparal.'ry ! rvl'.r:
"J La. a yu d . a t -ti.-irr
1.-L!'T. I Wi-h T a .'liid t, Jl
at
Sr- Vci:V d abd iarr Lrr ?!
f r t.-.
F rr d-.nrr A'id st 1 .rJ , k
-d u; -4':;e !-i-aar-i F r . ..
"iVu, rtf U r..I;r;:"f ns'T t - ,
a:i".ti' J-iCiflT br i- N-tTr- a -r .:,.
a i a I a1 a tV'l iji";r- 1 " . ,
I ..;d trr I ar;d airr trr "
1 nii tbi- n; t qu :r a j-a ' :,
a--aracr. ib..-u'b I T-V f-i: .j ;: ;
ui a-T a I ibr m-rp i ' j -f C-i r- -
i,J- f T J -hii 1- Tai t T ts I ai ?H'-.:
r -nt- of bis ajs t'-'ttr, I Lti'.
irrt-a cnrila: e--rt' uiai-f-r iair y;
ia res u uiiur. au 1 di-'-'i j-d t ' d
a-fcr' d i-tai.d.
. "'V''o, STh," t W-.b fLt it).
t-n-irrf". " brra Out ev2;it C3 nit
d .icc u-.b itiaij. I J -k'l
te uf iba: it-iT at a.;, tal a -t
;-c " BJtr.'
rbai! t
ii"'f' -L
T f iJ it oUl tf et rc
w
er.i.iiiit wjaer, a i-a . a-aru
t-j
eTe ji a: t?r dirfor a.
!
j ay raotfT
. I aft3 m ta: I
a-
Mi? t?, but tiat d.t- a.
1 Lurr
fruia ypeadit ra--aey tad tisir
f 'r
as rt act as v .
tart
. 1 . . ....... ......
a a. mr j..e tisur.i a.
-.' adira t3tbrrak. V i u ltsJ
;'b3 tbe raet aa'.ibir if
tTfra.
Tbeo fc bri ke tu. o -ii:r
.f nii..V.iT.ilr tits' f...i-. r,.
- 1 . - - - - -
n.-if-.c .hi' w. a nr. r.
... , . . . -
!
V.- ftod I t-.retber.'' a.3 I.
"Tomb-: We,L, I ev-tli ike t.
i t.r :b firtit ceal too fcav rarced
1:
tlfc t-rea rears care ra csr-
ried Ti.-reibe:! Well I eaii tbat pre:-1
it rn-fc." !
Mt T'irit were
oadrr ti nd. cule, tJt 1 Step oa iriujw
Wd'i as I could. !
1 -Wbea w were rsarriid too
ibcrbt, or pretended to iLitk. yiar
r!f TeTT L
appy ia a-rm:cz itr
of b ard biiis and wardr..te. I
dida't a?k it '-f too. Y"a a-s-d c.rt. c,;
'to be T"r wife, kaoit? wii a'l
ttt reeact-
-A- eea-!j I reffiaber,1ae--:rptii
rcp'ed J-ka. Ta were nalrttT J
.t j . . 1
wBfa u- caa asa wise; ftna sa wenaoeea, i rtit ras.t. tuvugB i -;
cu r ii ru.
. .T' , T . ctrp-aeent .-yt
. . t it i :
Late d-oe bai I arreed asd mae a
preny r"a an-mr.o. j reaiiT tfc'r.
-ee b.w ..rc- wire atre."
a. 1 inir s 1 xae.
be-a a d 'laevfiie. pradeat W and I '
doah tel oee utto mr t f-atJ-Bd-'
a .
. - (
teas tob iSii, ao iei ta me t-r
mr a oeoi a. is u any re-v- ;
tarn tbat ya if5 ycr onTtjf :j
P""
mire tkan ibat I 1t Tn;r,"
J.rab, ya p--tfiTe!T a rerT
aCTIIB '&!& tiV-Blbt. P TJ t T-
tfcitk we tad bter pi to hec?"
-N.x sir Well. m-aiTirae
bate ia"d by ram- ear.ti'k n
t-1T j
ibis boo-e aad rill bate soae :a tie j
batk"
TLaak oy Lard wcrk," ctirctd !
la J ia.
-Mvr thaak," sa'd I, "toil per -
tV-ctr'xrd beaha we tateala-ar. bad
c :
nje all tbrne nr.-Tais- f..r bet-
m tf for aorx.' , it bas been
f tte better witk as aH
tbe t;tne !
'erjual ri-bt with too ia srtArr;
moBey. i
bew! w by, TXt
trea-oa. j
Bat ca m
Jf we coapled tie rerpecsire pori -
Hn f eperne aed ubjrda-e, I
- ii.t.iu i. u a w iw vi jit a
irj upesa mwi bo q.csuoca aaovti'
rr;'-f. 2 i reader ia rc'ars rir
ait b s-'i ai is a9t st
j aj-f,
r
U t--'
. f
js-'i'-: "
w a tv Jra
!t os lb
: d.i. a ,0-43 bv rri? -
r"l. . ,. -
- -
T i.r.i!.,.ni,i5S' i .-r
e i .'t-a.-!-
t u "
' i d -
v t f o ;
L3? t- i T T-'a
of b
rk'
d .r
a-
I
ji-k: c mj'acracT vf 1 if,
Ita;
f-ari'j
r tt - r-aX b-Ut 'If
Ij. Mij I, ';tfftr C3- 6u-J'
ln;rr ;L- r a did brf.-re be a-
' i J i'i ko .r a I ii." si'i
' I s!-ars -.-rki-i Lard ra lUib."
i'tJ t;it. I j-refsiD fi a ftl-
c ff cer -f bLr. as ibe
it ii'
fL"-'lre cairvl ort-r
i !
A
i Fa
t a
1 C j CT Ttir
J.b
are roi.-. Ton
T..-j t-T.-r L
ai ait- i' ' i r
ave. a.'l mearT;
ia at bicb Ti-o Ure !
j-r.t.:.-: aitwr c: t.
Wti:, it: is car
Ci-cp.:a- (
.-. r: aiui i,cjj3 tar- rte d..:
'Y- a.:flt bare ft a mttsui.
:t-tii ivirltc- all ibe tc-vM:'i.rk
Ii. 1 . a Eir: cr y ta luitti L.re krpi
t T-r. - i tbt.; I Cui.d rid- to; atd
-.".' ;Le te ra:b-r, bsi itat 1? a!'
'"I rb---'. 'J mt :Lat it c-.it ra
ibe d-H-t-r, iir,rr, A;,
ia a Li
t- -r-r.
but I aa:
tt-uir.
an Ti.-a rre ia itr
ti U t-qaa! :-j ay
W ..id y-. a bare
r ;ta: atiiiy if i;
"U Ja i T.J-J !trd
id t.-r t ? I :tv:tk
!-a
iitf Ji itt ii -ibe-' t i
i. 1 ett ft'.ib- ai
icT -ri f-T ft rra- a.
Lr
atd
rube
.1
ri lr. ni et war
.-.r a i i! a. as Lrtdrd; ftud 1
.a. --il .tat ail bis ektlie t.te
-. T -i ij itr -asr av."
Ui ,;, ir. lt . 1 tad im icra
. f ii iLmr t-.li . Tti
i. 'Ii fr rl.-ltViiif a, ift ti sio.ti"'1 f '' "
ar. H.- itatkul I oartt ta be "d tbe ,d pLaats t-r... In rr
i. rVj u:ti..ui- a Wife!"" jUfcea ittJ rt9 dry. it u
"'... ia itre iwj Tear?" raid I. ;k'"i.Btib ibe pr:tk;r u" a ifardeu
c. tiitt.tiT m ttr :c t-1
k: f-aerr.i
a.i 1! ite rae and C0aan5Ct tou-
.i.ci lo aUeailiBif tie CSlid Late,"""
t :.r. I bare laaaared rv..t. ;
ai r-i iiig ts I ueed ta
itlx tur i; tas
G3.
I
caa
Cut-e. i
M -3 Cut-. .
l'. ut rrr utter ta tos to tt:tk tvm
.
ri1.' t.a.eix.T- wa xoctaria:
t-r a t..ra; i
. . - , , . i
it- ft. aat eiper. a nsa to I
;"ef'-v c! ,tbT, wesis J"? ;
i ti.: i a can s fttTk."' i
irtti.?"st:i I, bitterly: ibra I .
.-.:Jj i ave a tay. I tave lra
... liui-ujifnr tEt-s, tia '-tj
s..iae liitriS Mayrd Wilt JtLtty
ilu caty viites C;d Tta ever pel
- cp ia tie u:cbt u sotbe Lira tea ;
btf bas- tra i-.'.k aad frttfui?"
ll.w do x
'Icoalimtfk
:ppe.r' u i Le:
b CT if I dida't Crl
cy airts Mep!
Tbat I d
'J-r.iiie faai- war
aea toy n:fe-tt i b.-tkea, exarJj.-'
-W ta, Saras, wlat i tie Cr.M tf
Tjribly dt-ti'Liaraii Ib.i tat, attl3?fv,rl dvt'l
ia pr-.-.t-Egicg ia.
tta, rt w icy tr.r.aaJ Flat-!
&ti itet I did rat xan cf tbe:w.
T liitK.
. - . . -,
J,is, aal J.a are artaa ia pru-:r-;
' 0-r
cer, I am eatttled t j
ct c?aey f,c tbat fts Jf I tt
tttji
ji-d aa-J paid t; tte coaia l'-,"
ac rtiiie t-:a. ata 1 tave a rseti u
rj,atj
ti:tg-s tta; d.
tu:t J&u it 1 please to da ttr, atd
, .... .. ...
IT ibf WIJ, 152 !l l Htf Wrt-rf 1 i
ie.i as-eep.
xl aexi xaorajsj .i was kttst. j
Nv ira.-r rtttaiaed of tbe eTeoitiV j
i:w
Dii 1 1. 1 .1: lr iill.r ay jva.j
-
tb- tbaonj9 awerrpiJtB.
. . . . - .
ext da I met .Mra wet, aa
taataea ae Terr xaru o-
tcttT n:oteT.
(.... ... .
...a.v, , .-..-;-r- .
sc?a ttisf. xa I
i uierfteat caae ana te wippea a
:ftyb U iato rcy kaad, aad
J "Tbat is.'- jtcr prirat pBrse," I
rrai.T iLuijfk: b was tbe bel kcr-1
rek-T iLuijfk: b was tbe best
. .j - ... u r
..'..i -Ti mi'T-.fi r. i:ri: , . h
. ... ,
! Yi-rtr-r.
Cits Cax Beat two fresh epc
ibiroca-tiy aad add to I Bern a quart
Ul aew baizerB.Hk, aaerea teasp-joa-i
f- tf s...J di--lred ia oae-tbird tf a '
j teacap tf tepid water, a pitca t-f
lsa!t, aad tbickea with cora oral sa-
tutu is tbe eoanrttBer batter.
. .
Uaie Tear ioLr b.-ead-p&3 w ara,
WI13 a iBEp ol twitter tBe Rl ft! a ,
aJact aireadT melted ia h. Hare'
s osr eaoczb to bake tfcis cake, if !
ibices tre fatorabie aad yoa
bare fitwed tie dirrsjots Cat
jiiiata rbetks Lk jrit rer bread. It
. ill be Libt, sweet aad crisy. Cera
meai, ta be pood, sfcouia oi be
tivayii te.j nae, aa IA, air it
- 3 b. . ia &e j
I"'
. 'rr
; -ke si r.- ti rt- ju -is ai
t -flit, aid ffrrj fin? a;. ttir t-s 1
t'iit i-t-i tu r ?c itirl-rr j ..it.
;frta. --el-, i jt L: i.'rj-a a. a ',. .1
rjsk? i ts frof aoi r-L-? -j J toe
'112 ?'I"d. lS r.dr f .M.ke
1 ttf frB CO irj0rt p tirt.u-J J
; Trul TI. J- i. ..i
- - t
auilil lit z- I'.-r i-tr --u. -1
frkSj" vf I u !4Lb r.-t a.i p . a i
Lr-di Ttf i:i.j tr ie vr
i frri i b f iir r ! e'.y.
fiaor rta tj nie-luctfs- i't-ur
id iucC-r, ,;B .ii iiicli
MB tic I;t?. a. 2 '.ir ..t rr
' f"ai tLrt iuctr tr'. .d.
a f.r p f
lie cr.-w-
' " 5;!, lb" fraw r iX frr-l i.
liit&re b.wAi. ad ibe itJ.'.S i' U-r
t. A ia D. aa taiti it it, -Lw.J
tir H.Vd li& a ibf li.'fr -'3,;- -. !
it,f d, lo be ! li'ti'- i if I Itr
j ifiT. 1 krrp It w?-b ia i&rir piv-r.
I Ttj- as-4i i-iide iijr.-a ilc ct-.a
.tr a, ii'.K A ibe fraaif a-d ".if
u. fra
ox iii a
(-wrUrd spt, l'.f
batk-j op ;:b !t.;;
' Tui iir-e cat? ia
t aJ b
i -c Jr-J rr
;rr-a !lbi-
d r--. aud
a t Jj a.
Cjvtrr iLrOj utrr ti'tb;
r -, ,' "-
? l-"n P 11 1 b "-. d ' "
it ?S3. lul j lae? lir i--u:
Itr
a'.Lra Fin i..!, .-tjy Ur.k'a.
X ij.LrT ib'.-.k. ft i oTrr Itr- Cu:..'
a ibe fraait-a Pu; ibe t-a-a cK.se
. a a-j J c.'rr t-ti-r i,;t'bi la f.-riy-r:cbt
biit:r?i ibr s ii W tea t-d.
Ib-t-es it bi .' .., b .J rakr;
itrt. C:akr ctailj cra.n? f vitj tn-iii
ii.. ba. k, t-.r:-- -. r a ra.a.1
j-t'tk, icbr- apar.: itr !-rrd-
:a Itriii, itr j f -it r ...b -ti a
sliijuih Ibr fiirfarr a fc'uj ;-r--
Itr
p:ati -t-i d ia
u.ia-J r.
Lral.
;tra i
trrd Itr
c (-t;i-f
dy e..rter ., j r. y
lattaiTr. ..jfl l-..iial
ttr uga ttr riiMu.i. I;
daly bef rt tbre.- p'.j.
fir M-t fl.ii.l tr la
tfrry day; j.m ja a r-i.s
I. t
tr ie.i '
- a:r
-rd Ix a' --3
i.' k--i ,' .Lr
-a-P J iKr t.r it v
t:-d oay. awd i-a c'y c
iuJy d.r ;'tr --a .
t-d. if ibal be lb-. o
ra-b aa tt'b t? lr! Itr r-rja
1 at J
Ci . rd.
Ii. ttr
i-r .br
tr-i-a
- rnj ia af;rrr i.f 5 r . -1 . . 1
- rr
trtr t.:ti tli.ic itr c ;J
fclr'iI!g-Pt -Makr ibr
;er ikr-
tii'Bi aiiJ a I'll f 11 abiiit l'J u ti i-k
- . L - l At
l'a K'r 3 bar, ik ra:! a Mrara Ir
; like dear, liive mure a-ir s ibe day- ;
Jfr" iaer aad Ite ira;trr crt?
t r
i"1 - - " f., ' ' -
la if at
Tie prerett eeaa La brea. aad:
ia 1 kelib-vd . ill r.-ut.tae ta be, a- Tbe
Tt-rr oafattrabl ote f,r borr4. la-' ci.-aia
fiax, tbat deitBfUTe ti tj laejui i-r
r(IM. rce. tK-:a twiii-Uiic aad eti-
, ata.ir, is. reairai ia a treaicr -r ic
!n,i,i ihr,iiA..Li ;kr"e..aatrT. Ii.
Tie if itis fact, tbe fvi.-ja ite tit;
l:j t- fwQ0d ortfu
A bur?
et-dure re rt-re etld itbuai cud
, :ac-jaret'ac, j 1 Jt a
. i.j . P.. t r -
i . - .... r .." - . .
qare t:aa to Ftaaa ta tie e; ata
- aifoci tl.njr aad fct. rt!th iil au..,i,'
j bra-.a-W U Hurtes vrieo eu'er
';-"ii. .M mwi i.
atar d.n and 'ar'.'r-r. -Jijrl-.tiiJ. f
SiXTi. Few at a wk. Uioi b .fee- .
xe r.r...rrr aitetitiva u ibe ttei atd
E-peei.i.y is tb:. tbe tare t.
mantis, jaata
liuie w f!
i-tt
c: a
lra;BZ ia rabbiur. brarti-c
.-e tair t a ibe rice atd
t . butal a-j liiae ale ibe feet es-
.i-ti asd pn-ir-T cared fur. It)
atd pr-periy cared fur. lij
kaa tta; il let t-f a bt-r.-e re-
1 i qaire Btre care itaa txaa tte care
i . .? i f.fc f- .n r 1 p.- r n ?r Tl t ; n.r.
' v. - - - - -
tri-: f-r
Irjv, aad tret tf fcurre, atficaiersi
buCdiBrs eas aSrd a dry room i
m Ufe bur?rca walk arood,!
i; . r.- -, -1 . t - - t-.i.r - T. . ,T
- -
bors as tie f-.tar. aad sbofili be
aToided b ftt rwd bostlcrs ia tte
! cci&stry. ivibicc iadvtc clds atd
in irpi fatw tr-.sary
r Ij tke ateppiLff sroae ta ia2aea-
ia. cirteffiper, ptesrsvaia, raeurta-
j tiav, aad aamber of tier ci-?astv
Ukiek follow is tbeir traia. e?
...i;.. --T. V-v-a.
joar stables cl-aa, pie yosr ka-se.
1 - 7 . .
.. . ... v.
.,.,rSij vi .TTf a a.r, .rrp vir.r .rrt
warm ia cold weather, aad r a may
i defy :be tboasaad aad km dis-.-rder
aesa j. teir to 7vr, j
ai Jonst.
la lie Asaerieaa Iloral II me oc
ears a jite a diiCBrr.iio epa tie qaee-
. j I
,,........v..., w : praT-r Efrnac ae im:sea tte
fc. ! , a,,.', a- ,.. e-.nft.rtab: ta tie:;. ii; j t:..
1 aa ci wlii taarea j catj iraii;fc
trees oe a.i.ra .t .ie rwa sjr:s
tie wioter tflt4-lbTa itB tkr
lacklaa" ia mciistara aad tie roots ar :
more largely it j a red. Facts tiat
caa be trot cat it to oar cwa State
ty tbe sctire bfiabtiaie ibis tbe-y
"
ear rr all tb e ai av,tt- !a Wt-I
OSliBjC lerniOCT 87 Worked PT tii
TCfa
: a t,,. uftiic -.t-1 - a
i i-rr-jv .'. j -
-i.-f-;-V-J !h-i .
tfrkf to f -re
t- fi'-jr I' Hij?-r. Frr
o ;br sir iu it - -,
5 vb ibr r( a li-
i" b a a f- riJ ir
iv. Uri.rr i ntr m;
I
. ; -j r
r-vJ
it art ktfvBin-rl
r If iir fr.m brrr t-l. --
- :i Ii .l-ij 1 1J hu "I il J
a o -i-i t-B H- i' brre
. k . Crr.a u!t. '.ir -.-:d
tr- t Ci.i ia . ira jj!: a -
i o
b.-
Tic v . -
:ri.rv-''T t-
oj' : t-iak
: . -f t b- --iw-ra: r a:
'm:d otikvi ,fd. c r
!- Cirs'u. c ri u ' -u
D i':"r tei.t --i if .:
f t v irt
teiufulf. far
- o
acb ii ri-eird
k 'ba: iu rt. t.
-j i.
Ttr fi,
irr of War P-t Hr j l t
r. t Hr;'s FrrrT. F r
tie ..a- 64 LrrU tr-
1 rr li
Da:;:a rr; Tfcrc a-
j it.T iu;d iiiarii II
a- : r j j.ia.r-.l tif tbe . pr'a;. T
ts: -t; iaOd ttrfflil'rr iba' tbe
co-t 'i YrT aa rf-nWirM
- tjjaOr ! Tract HfrrV Frr'T
'r u i tr r-t lie u.ade lb- trial;
Lr k-.'i r ill .-a o.biif i: f-T j
b i.' ;.d s ia!f A tr t"e4. d
f..a:ic-.' I fa. I. bi aaxirtj prear
tr-;rr i . ?tt ite d.i&d tta. I
Car- u i it bi nsaiy tb-a-atd
in:.r- ;t -r r of ID- Frrs i-tt
ji.rii-J L. sad atd f-'rari .a
ita; tiiirif DiitiU Tcy ?t .:
Nr V. rk l D-.f-.!', t' C BCT-Jaati.
r,n!i!jrab. t-. WBet-JiDi". aad rlr-e-
trrr if rj rt-TuHjieff i.kf N b"
C r f Bwf'-T, aild of rQ Ql nil
aa j Ttry rra-br j CuaiVr.atd a!
I.-:, a-;d .tt-i.t-r 2 a-bed dj3 IJ
ti .
j r- Fi-' r i a ' Ui.
V. rr.. Far.
". r;r itat
it ti i -"f a
:.'ft.u8 t'.
pcLi ;a: j
k- i
: c . a f u -u
t"- .'f la ;
. L t ... j ai iii-'e ;br ca e ' airr
tu -.. Tfrf-rr a.r- - mr k j -i- f
t'--.i.r bit J.' k .1 u'. b
i.r.s r.ia'i- i. '! !.:-f-d exam. nrr :
ji, .r J- t: Y-i7 tieui r-nii-rrt-ttij;
'.'- U"f.,rr Trr .a,"" rra iis
tur . f a i ;c .irjt hiv6 .ftarfei ia
aa . j ... a.
A f-.t C"-i irniiB t'l Lad ,tI
u . b iwJ tara: i,i tte C ejiry.
.-tf-J '. ' - :w Ca : i .4D b!tO
1.1 ;.a 'i- iir lb-re ce ai'-t-.d-d
auaiu- i .u a brre c' rre ! - b-
iJ O f itriii. a rt tiiai ka'wr Lf
a-'u.i. -Da ira-trd b a! u.i-S.
aiia tr 6 Ui;t: trr at a faT p"ce.
H- ti eXaa.iuii.aT bi a."Cta.-r,
Lra ft Ja-turr. t.i sairtivaateij
baa arn d ;.j laie to b;j ti c-;w
b!ttif a? te bad io:eaded, drove cp.
, , . ..4 .
! I
Cd TWU
bid c? tbat
cow
I did. a ite rejlT.
Wtli, c d ti a kaow tia: tbe Lad
, v!i c d Ti.-u kaow ti
: .... ;n ... rr 5.
; - - -rr - w--
N.. rrpi eJ ibe reatlesaa, iad ?-
Yt
a caa f-rr
f-CiCtcaa
txaa.ced tie
ti ste
tent.
cu. atd Sad.tg- aa
iSiO-ed ate'y weal ta
be auc
'i-ittr
i.a rqae:e:
-rilibrc. :a a
: Wta-.'. :L tr...iK:r a-krdtba
i,wir.
! ttr tirj
-J a?tr L'oat
tee::
: a ttr reply.
rd tie ftactioae-r
'; - h 1 r,.:U I'll ,,r.r r-v mia
; ' "
bi- r.
Hr d d i a,d tbe akrewt) f-rraer
j b.. t.d i-i.u ttr iaf-intaiio-a to tbe
,:t r'-.,T .n..r, Ki.-i K . ?h
, . t,.. - to taaie it is act
aec-ewftry f.w to fiTe, Lad ft tta
b' qui.e ft r&ri-e, aad withal,
ooirthitr t.f a waz. Oae day tie
. i j i ' r j-
i r T lj tera ni.iiT ii sr'ce ic;ae-
m'D,, fvT .ticb' the father caLed
1 1 ,Q .,srAi tb. followinf
j j;t:v-B vx k place :
I v. i. j
i -: i ' ii r. .1 f : : a -i
er :
Ti.u waa Ha-n f-r tk r-i-V
t-r, tbe a-rcrj of tte sea ecr plete
!t tTertanie tiaa, so whboat eitier
: r , .
1 k. ;t" tt a ki uej anil a r i
j r;.;,;r3.
; 'c.w, Fir, tVid aa aitorae
to a
court.
j i iiucersiaaa joa v sa
tat, B' taittMaadirg jt-ar bias atd
prrjua.ee, yoa eot.d. Mttia 03 ttat
i ;orT jje'tk? case b ti
'.nb-.tt leaeior tutTelV to
.s... .v ":
e eTideace
to a-ae sice
j ,t.a tbe otfeer r No, a;r, I doa'l t.-e
...
C a Cad craainiar aa ttat;
; id it:Lk lai.;T t.f mTseif if 1 dote
: ;v xte c-ort c.r--d him to order.
a te y .ua tarea Bwirted ta ic;
la e it r-at sex at tie ieap year
pariy iu iYarkicetva made ft x-eat
uaiiy ridiCuUua blaadera. Oae
item warted Lis partter aza:cst
qurexlDa- bi band, aa! sie c;ie-d
w a b -e. botby aad ao jirl at alL
Tb cirl ti ka Ores yj2f rozai
i-etvtiH; utdtr tie a.a cf Ieie
Furorr is cter 6ix feet b'ga. rrte
-.y t.j luibt Late carried far or
fie fret of ber r-rasd tbe bca-e ia
aer b.li dre, bat :b rest of ter
wovilda't be aay sack focL
Ti rarre God empties your iaadi
' other wcks, tie roor yea may
! ka;w !ht k tas T-1 10 "'T
i651-
j .. -
Ladies ia fell dreft ar urakTxted
CT lift; CTWSB Eatttl tTtBl tttiiS'
iSTTS.
i
r

xml | txt