OCR Interpretation


The Washington times. [volume] (Washington [D.C.]) 1902-1939, October 14, 1918, FINAL EDITION, Image 12

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026749/1918-10-14/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

THE WASHINGTON TDIES. MONDAY, OCTOBER 14, 1Q18.
It Was a Dead Giye-Away ,k
Krazy Kat
Scditcn4 XI. 8. Fatcat OSea.
BARON BEAN
VI
Cavrrfgfet. IKS. TrtmutJrojl rutin Snrlfa. h& KrfJatan' T7. 8. Flint Offlf.
'CAW iflPPEA Vou
SWMT PVfcEVtL'r'
1
ikis Burxstrge
THE DOWSS OB
fa YOU WD A
cu?id sie -
ITS PfcEfc. - m 'li
p0UAy AJt I
,UAt A PiXW
I LOOK WALLAC& Jdt OlOH JV
S AlAB&iED To f ' '45r
SELL feM - "h So V
VUKY VDU CDUCD '
wlaa . imv fWs-.
? 'otws' wav 1 PS. r---'"
f u9f - i j9m T
V rr'c POCa. - ( iaaS "i i) O -f W. V5
V -a f harry nwiiuLKjw
.
la
ttAVfe.
TWO DtflMs
t0Oitw,
Ulfc ?
PiTI
0'
I jfrlMfTr -r
K
djsBElaP 4S2522330
'iHI.VMSM
pfottA, A.
orf
ABIE THE AGENT
CeprrUat. 1S1I. Istaraitloaal Ftatara 8arri. Ise. fit(ltt4 TX. 8. Fataat Oflta.
Just to Play the Part of a Poor Keiation
Nsr ?REsarr W" kumuwc few 1 f "rot rasr -"Hf yu. shovu " ( not n mt wsVW'-vnx ft ydts If wss mnewy., tesilif wtomns 1lr KOrewa?utifltroa
Vvvw y i . i V'Jxf viimMr viunOfflD, wy f)5t tttfc y . " I RlN JuSTtti KEEP
POLLY AND HER PALS
CD57illt. 1111, Kmiitiw Tatar Bcrrle. Idc B(!ttrd U. . Ft tot OtQc.
Grat BrlUla BlgM Imml.
SOLDIER SPEERENS, U. S. A.
OpTrft. tm, XliI Ftatena 8TlfU, b.
i WlSr SSSf But I GCfTTA)
jjf SU2E-1WJ0W Wmgm PM&OVJTTA
i HOUSE IS-BUT X ) IHt. UATO.
; 4 41MT M.LOVJttJ -r
teH
LaT floa ?'i I LWDfeCSTMAlD SfTfJ
1 - ' !
Lbpks -More Like Sleeping Sickness
-JtocI&Ri! ILtJ t-rTT HJVIK Tb 'RMP Th
"tHlM SllfcfeP 'Li-r jpMAl-TUtfeRj
1 . t i.:-r- UFDP
' mm ;
4r
'
Cveer
i
?
f3"arAiia!3SS
US BOYS
BatJittT IT. I. Faint Offlt.
Skinny Is a Practical Speaker
YHeTR0U6U5lUIH "too
is.bu oojr kmow
mow to por op a
A SOJJP. YOO DQAfC1.
i"
Itr
THAT SQUARES IT
Cowiltat, llli. latrraatlimal Fcatsrc Strrlt. Ise.
I '
TWjT's NSTrtT 'TnKS.s THt "brAes' "STRS
ftT h "Too1T-oOKKffnrtr- Ttit sifits TWK
TtKT (m. 5omc Toy
Trtff "BlrVT SvJTVC -
CRowimq OBOOT HVS
PRoWCSS vr
"rut SKteTs
w
HUH f
NOW SUPPOSlW I HAD A MILLION
BOCKS AMD YOU WANTED To
MAKE MS BUY A r '
ROlO
Ydu?
fef'
ygi-WHATT
THE.PMWrTHJ
Yoob SAY?
SY60U.X,
CANT
TH(WKT
V THe FlrWT
7rIMQiP
5wr eor-
K5i
1A
Ik
, SBn
- i A T -1
H I'D ooi
A
A :Q-y
Aon MS Yamaha yj
OVER HERE
Cctfyrtjtt; 1918. Intenutiocxl Tcatnra Srrtc. lilt.
Take, It Quick
L
JzS& Jse fi
&sZQ fttaaaaK
"WT TTfE. "BooB's ftKiS
To TnE ehFTfitrlS ftT
EXCCTlr6 TE.TihMES
THKSC "tys
It :
6Wtfr
Ut' UllLIE CLAIMED HE
triAS SICK 50 HE aiU
5WYH0ME PROM
SCHOOL- OUT HE
DIDM'T FIGURE WO'S :
MEDfOME.
IF YOU
TAtJETHlS
50NWV.1
CiUE YOO
A HICiiEl
U
AIWT
THAT
JUST
Uk'E .
FATHER.'
-n' THAT5 L n3
. . .. ..... k - Ci CVTTll(r. l"ETi ')
IAJI -stuc -0&l H r-i5 H
r ftj - - ' 'yavj ' mtiiiiiiiiiiiHr - .
-szri rmn
JBL lllllllll WmfFfih
HOW DO THEY
MOM DOfHD
TKflT MEOIOHE
OOT HEfSELF"
she claims
it'll cuke
antthiuQ
EXCEPT
CHEOMATKM.
5Hh
HAS
that
HEfcSELF.
A MEU HAT WU
CU2E H'tVpE
QOlCKi THAU
KED!CiME.
iCMAMftV
NJJE
TOOWG MUlSAurP tivaaiTC
EVERVTHIJr HEJAV5 HIS
EVE3 OH -
A 50ET OF
ME01CWE
"SftLL.
ACE "500
i-AKHm1?
ryai
SHE'S fCd J
SAP M J aw
U ORE! v "a
I
W)ES
AweopY
EVER. GET
570'
FaOMlWkKJ
F MEPIC1JJE?
L'
HVHONF fiOMCHY
ISWT AF2AID TO
TAdE HEOICIUE, J
lSHE?f-
WOT IF fPS FEE.
OH MOM.'.
ClJEOM,
SoME.HE
LOCKS A
HE FEELS
( I."" J ruCM I
IF
f iF'SUEErwewauE cs qmoI
R1bOST0PE, IS J
"4 BtTTERBETTEJa? J
( C0HEDWM", THEJ2E3
1 MO CUES RJE HIN.
DCM'T TAKE
MEDIClklE THAT
00E5MT BELOklQ
TO DU J
14. RtrV I
. . y a .rnrj i
I J he's a f ;- & '.Sb H twaT makes ( hou) wJ mjos
f NICE DOPE! V()(J J BS!1 War jf '-J (MESlCIC J 8ITTEK. VJr WS7E40.
OprtiCt, 1918, Jotcraataeaal Fetttxr Scrrle,
Figures Add Up So Quick
Kabibble Kabaret
OopjTlt, WIS. latcrBatleaal raatar Itrrtca. Inc. Btf1ttm4 U. 8. Fatrat Ofllca.
-?
(DeoliTrltx "DcolESS
L-7rTj'?Jj)MQr4G CoKCCRK
YEftRS TeR TrtE
"RtfTTrti TTPAfli-ri
COTfiNy
ttov rtR WrtOOZlS
ftT VMT OTHER
, occoPvnoKs rmc
VOO y V.-WOWtt
5
7Mfi
Jm-.-..S JW
1 A
-nri
THEjI J fRE3DED ftT ftN ftHL.
ftS ft M01.E fftHlCURVSr
1 ruK 7tJi- r j
bPC.nr iu Ttnx- i v., j
ftT SEft - ( ii Jl
ft BftNK f
3 tri Jft-
irrs S"
Kew
I THEjI j TRE3DETj ftT ftN ftHJL. i 0rt yES-TflCK lb" WiRE
) ftS ft mole fAArUeuRisr j -ythT?s ftT House I
1 L4. YteECtfG- IS VE5 wvTiryiCTT
L!!r rlM
Ud ii L Erc- . I l
r-Hwg h y v t-j .
"WE EXfSMlllEH
"t)OES ft
iiTrlE
Soa tr
3 ATflvnoNf
OUR aifttTT
OF KD05TTty
s Oosr
2.5-5- ytftRs
olD W His
TftTEfACHTS
HOW To
THEY
T)0 T?
fSL--
"KMiMR.KABlBBU
nwv- mtMv7 NVOnT WfcteK 5WDUU) A YOvN&MAVl
QOESnot5!ftiF!.
Hom AvJf NiQKrsTwESk !o you go out?
ftSffr
2ft
Jpi
r'
l-iife: --r.jf aaaaaE .
rMi

xml | txt