OCR Interpretation


Edgefield advertiser. [volume] (Edgefield, S.C.) 1836-current, February 18, 1836, Image 2

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026897/1836-02-18/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

. . r
*
"We Willeing to the pillarjs 0. themple of jur lib~erties,
LABORDE & JONES, Editors. .wilITFIELD GOODRICB, Printer
and if it must fall we will p.ra v aruidbt the ruins."
OMMKE I. EDGEFIELD C. H. Fn uAvr 8, i886. No. ii.
The EdgCUCeld Advert iser,
EYCZIY TIIURS!AY MORNING.
07Tttis-he DoHl.mr~ pf r atnumn
* if jlfiai: n~j*ti'~-h~ andi i. t
.~'fy Coins if* Ipni( bt{')r,- I itv exiurat110
Sx5oin fromt [he il1,te -f'l,~Tji 1,
,and Forur )r'lazr., it ,{t mat!~ Nvl. " I'I
vI4 * Ill~pt are
* all an hrl'ito pure Jiai1.: !
unetuk otlwzwis ordered, ut Ihi.. ni ,f the
cau 1v in.;erled ut 62J ectit llor moua:rv. for
Ybi' fir-.i in,;rtion. -mil 4:.j .*riit for *a'.ii
flivE viulivh: oI nqr in il .-A ton i ht.
wVill 1,u ((itiited( t1ii orIored 'mi. atid
cliargrid crdi 1.
07 CAls rnlmiini monqadrel~ Is- lit
Editorq (POST.sim) will b,- jroaijlly anid
miricti;' nitentied to.
-%OUTR CAIROl A1A.
*11idenc C of ih Lt- Cm .
C1vA). 'MIcDUFFlk:.
B y flit 3~vro
'shirv 2c.;" ,
BYk (3U.EOna RUE ilk ) 1' I'IJk;. G.oorror
and t'nmamd4e'-io-(yh;e f"? emn ul'er
the Sti-te etbressaid.
Pt o ni c t h t M.A\"''I ITI A A iN OR
n blaekpiiiiih by fr'le. 6irne'rly aI rtiii
f N'Ilherrv4 *1Itrict, hs. i'Vi',itle anti
"; two frml-q
.nrri ,.. 1)it icl b.oning to dime
rR11111 of John C'. MrRrn. arid Willia'v,.
btelonciirt !o John Whivaker;
of V 'VO- m rf
lamni, i Jifcrinvmrwrd in 'onc 1tiret fa
Dolr it inerrse f who~ v'S .ari it!
tina ijo, n .cl-A ierim into. the viist~m.
pcici'.of ti me~~l r uit L%%- .!Sge
De ebe. MiDs-U-n f'FiE
Dy the GOtvernor.
Nert-tari, of Stare.
1 8 C:Tiff CAICOLINA.
1,o % MI.VII N.
and Comnmander-in- Chief in and arer
/te St~fate aforesaid.
*J)$TIlER FA'4 an election was h.*I'1 on
t firs AlModny in CSe'ptemeiilr rt
for a methdr i0 rTepresent tile D)1 rict-a of'
PeiillIiii anid (rti'ii iiite (Conlres
of Ili(, Unt~ -Sumeg stud :mwitc-reat it ap
pears, iiim foilte votPQ retmo byrit ile man -
agerI 'ift* flvie imt) tife office 4W Jht.
Ste'retitry of Seat#!. that Wa -lv '1111!fu
lort, jr. hadit 11 majority of saild ;tt
Now%, thertefore. 1, G.'orgpe Niel)iilh*
(ooiirlmir *f the~ Si of (i M4aitI rt'lit.
do (1(1 reby di--bire andt pri rt 111 that file,
eel a lRei'rtetttiraivie hftm this State. 6)r dte
ActsoCteL .'Iau.
'I~ (,lP~tI AN A CT,
To ynr~d r,tuinit rfl T1ticna to grantic I
Ii('r71SfS hi rt(IEJt ..pnrituous lipvt'rs, (4fl(E
I i C b e plariffa, liy tile Sviaw~~
Iii J lI o tt or %' efrrt*'a.rr"Ir I IVON, I jo I%% Ilar
ana ilirg ila (if. 'lij m".-wilby Th i'aar tvtia r
andl iii r Owe 11, fit, M4ua r ifpt I Jl li
ft)( lit.- [a%,.l emr~ir-rat-*h.I~ or flir:
ai11'atljtS 'I" 1t J~iia~l~ to rit.-i -'
ina linre iii re~g. ~
liitarr; wad the
lie linbit :o Iie e- aarr. ~
ta! 1. I tt'arol I t.lw's
fit' Ivta. tile .xted bh'
Sa.2. ?E'er% ea.~.a airjur. or*
or ireiirari.rrwitill mrrtrserCIVa, Lbrolb, an
delive'r, sfuli. or r.triil iuya
Mita 1i1. 11pain In , ~ ala,- 1i. na
launircaj4ohlij-. :1-ar.-4- la g 'ii-'c
af* I lie jrresiiJi -, .15 Igtf.
S 3 It fU.~ 'Z// aa
titlriaig Ilh.( " fit '%pip-.., 14 1r a c.?
ttrli Aerralfl iaa .* . ....... l V.-% *li-A IN- l
mradet 1hr w-A i lra.i . iiaiaalii A .rrvz; (d UI*
arre11, r id~t S;Jell jaipa AS~ all lid ita 1%1. .
:V- aa16'. 1-t, hi!nratia.-r It)r a1-U-11, M ~ l ita 14 'IO
1,aT!? j br4 1t aCiya:a t Li AI
pvuu..& aaaul nfied.ac Th al,10 ,...aa Ia ri,
.Ja- I I'a " tt.L y w- I..aut ..)Iv ta
lie, andl tirey vrr: ivieaa ~ aralgt Ala, '.l
crcruiau, ill the- wailowiaa mvanzie,
toi ".IN T1ilt- sev*a -tt Ltpurt.- kirrie
of Hicnlaaid, Urwaagtrvar't, Barmia" a
Ictarn anda .i,ut ar'. et.1il I unr ti O. .'otutlaa :1"
(Carciai; ;tit *;'eilt.aa j r ct. int! rta
t'uit; tlhe se-varal a;.o ira -r tilt IDisi~arr*
biai-.Ia maid Lulrer",. .11111 ltinn lilt, -.n r
(Cirleait . lil Ira-, ! a.'i k( l aut,. lja i l~w jsti a.
aof 1 nao,~ara,, Ci a iter, I~aar~ aIit
1'antiehul, shnal hitriaai Owt 31idllit tCarcuia I
tilt! areveyLLI ( arrt for ir. JDjratrrit-i t'
tverlirid, hKer'thaw,. ~rtLa 9~.. aanbz aa
?%rnr lbtartzglI, tl-,hril 10f:11 lel 7'aartt-rn Car
cuil; ar'l dtia v"ernrl (..,u1rL far,- It:" D'.nAaaN.
ofClaiaratwori WV iliatianairg, ..lAbirion. Li't
C:ircuait.
IP,% -pa. That~tijusa-aaons ',hats )1ra n )-it
braid at tie taahaowinag periarri, 11)it Alit ay..r~
lit Cauliaaitu lair haa'iril-m- 'II) a t a Ab.
hc' ille Cort I foaa..e 6r Airl ilt n ! rI~ i
iat 1icke.a ( *aail HoJ-lntv 1!a' I*) 5 D i, s
Itrit, at 1 rahat Cout I I rust' itsi Umai m Daj,
Lniacr. awnlr lt 'tna.ii ~i.a iviaa,e:l
ICiacitartiei D ist rict, till Oll' firt Alir nd:t%
M1archa ill cvery a;r rat (Jr.11aW'aar.ra,
Colianr 1hiat. 1 ;~()r Oaa'ra 0gi I -1.titr*
.Xrraull Cata wl (araaa ic 6)t' ar Aiar't-'-5iait IN.
t rial, if: Voari, C.ar rt II .saaisc br Yori'l I )
trica, w:it t (Xaiaa-i 1:ir ia'r-.tn a )a'.riar-,
tin ill(- attcannl Mtwialy III (.)ctilier :aatl alt
laud 1arideaty ill 31 ara'ii. iar tev(r\ v.. -lit
a rivi, art (hrer.araiA' Cai!4taa l~ourat I.. :t,
v''ill( D-Iriti. tit (iws'ttr Corurt a-v liar
'ireater Dim,:rivt. u ad at Smantrtr C. fli-'v
f'r Slimaier I )-ta ra. ')riif thtlirai ;X1riahyiiie
in eve'ry year; rat \Valrvrhoiarrrt l a Coplib'
t~iva rxiiit :-I Nv'wbearry COirlr [lartaC iar
ifter th. it~ sMitt i's ( nspher anti tile
(WItoI1t .Mj AIa~ aft.r t~li~thl Mondaiiy it)
bI;,,i'J, it) v%' try year; atWllanAlug
11I use for Nilliamsuarg 1)istrictoti
iwe foutrth Montlit iii :Nlrch anti LOctuber;
I54a w borough Ibr H'urry District, oa
I.~ ilt 4c::daty after-the fsurth Monday
I Idm-c--hit aId ) ckt4ber; at (.eorgetowii lir
itligctowit Di)itt'i4.t, on the mde6od Mondaty
tINI 1 IitlWu:1 AMo1itAy in.M4TCh2nnd(xtu
t r ; [ .I1arioa Co)ur HT)Lsso' r sr. .M1iot
)aStrrs. , (.1 rile third bMoazdy after tile' 1.6nL.
a i (lt oe wvecl, at ouch terms, tu~avlct1&
-'~r (of .aa~ld Cuur!S rt.pvaeya~ Ilet
~ii il Oet(u
4), ~~tialr th fimirth Mm1or ayirn Jim
Jmat , fsirctf t weiveks, uift oil tit icewasi
.oIi , 'MAY, filix Nvett.i, tat a fn lt
InL Y ilh tOtwtXes, lbr mto we(A., it
'iOT a tezr :a:. lt I it.'r oatl jerb ilieat
'oil -- tty Sdut:'ettwisa, d.~ i''t ~iL I
'It l f U~-fst ilt ,rt,( (-(t;e, rt s.*I: i
11t,-fr aJ1 thes U,; ziillt-eateI( oi',is, Ot tia
it Li.ti,ssh 5 ~i~~ sdL
Disir'.5* w0!. at
1i 'lrms.* t.; t~ii IV. hu t I i ,.. .'e r ii
t, t-j - t Ant:,frssu: t'ounr iftlit,.. O*.r X.
F 4.. -iz.. \' .i sisrgi 1)i'?iriscu, ..!t fAt
'a .. w lil.: i u -.
Is (4 1 - I f Iit.'" - I - g~kili I )is( ris
s;:aj as %~I at 1;1- ' o I Ie : 1,j!- I~ t %j riu s.aa 1.i
seit, , ls lt s I 'ts',uridi , 1 iwx iler tiltit ,sC(.,it
klua Ia'.. ;'1ivr t-~t I;ti Iti iii: . t Jamliar,
LI n tat r % s.i . v'ur, fll 11;1-.: .tnv-i atc t!
rt,14,I:*ja:tivei ,, hi 04541. fiii elti4 t 1 .: :,I
ir'"'stilit Ic i atI M os,; e te'r I., !''T5i ?14 .I*is
'fe.w D,'iIl.m oil ;Ie :;Id %t Ii uaiej
v~~ j rf iony ll il :uarV, anti ..it tltc
' ~:J4Wua:luJ idt. .t,*o a( Iturowe'll
ti tsu~lohr niarim~ell )" saIt
It . -*'ufer tfi ' Mto. fay .-t
31W2 fli..Mi Nfoa.i in. I it!, in
V %cry N v-i'e ck li ta aeeni, Ut]
IN 4. 11~l tou~r' 'i~tL~s
Couttrt I Iit4iw fmr Laut~re~n ;Ii'stt a' 'i5.
J.t)i~ifor Fifirii Dii'triet an mit( ~i nt
ier I *oint Husetc 14~ Sumter istricts on tts
fiurtlz 3Iotda J afts-r the fourth Mfonda t
.Jtuuary, nnd the firet Moint' nra.r Aiu
i*'lfit i IM1tnday ilt Jst'e, aind Wt Waltesr
tiiroughI for ('olilton L);shtrittcrt thet Clvsti
10~.1 ft(' 'te'cii Monda i it ne, in ttvi's
vs':;r, !hr oats' tak at ench 'a Iran Utiledsa tlt
Ia'is"i'.4s of' it I Our.s, respsetivcoy, lial
!isv .i,,utwr de.s:1ictt(; lt New.burry (our
Ifollt's f'tr Newberrv I)t-itr et. tat Lainenate
Cout I hInt,,'.l' -1 a.~'.ter Ijos it, anti .
f ttssht t1;,r I'. .r',hawv [ n et, st fit. fifil
Moidtnt -iflet llic lImr tn. lontuuy it, .1111111:1
1141tti. 'u ~tl~ '-niday after ill(t 1; airs1
!-tarttv. asid th ( hrtt MIonteitt in Jimse, )I
Vt''y .. ar. 1;,r ofitss -i~at' .51 'iw , :er.rt tin,
'Fe' Oic .tt. Il' -moill Couris. resIx-etivc.
-.IstslI lo-it' otr: a d n
Jit Catiir-su 1)istriel, oit fliti
'il-s Ml ii i.1 uattary.. 14r thsreet wech'l.
IsIat tfil fa r-i NfjljIjstVa IItiir (lie f'osti Mon
.V ill %Ijril, fosr five wi-ek'., in every year
Owli.' li.1lesitas thtereof tihall be 80*0fl
Sers. 7. Tlsatithe Law Judgeas and Cii'is
*tIlors. shlta! mtait f4t 1,ol't re outtitf Ali
ills. tit Coltumbia, hIr tall eatcacn direetei ts
atv to tie takert there, on the tourf h Mo4tuAtsa
nt Nsvr'rinr, for' four Weekis, tassttW 'l
5tti". lerOMtsball lie tsmnetr desiu1mntttid
Iit ilt tile thsird IM-rnday ill hllv- fibi n.
'i.jLj.4h talva!] have. bee~n 11triele returnabiv h
tb .% tbatS-aifl Uatarlt renpectivly. aic ortima
ill iIlW1 .'1 tjerejoljl)ro inl force, %!A'.I beI -_,a I
M id . Iall inteutS arm1( imirpimos; rail.
thea iaerione bouriliwveib) PhalI attend on
the tja~s pre.,rribItythis act fewrw flitt~itga
Ofth ttip,~rceml C'mris reseciivel.
t r ,w 10. Tihat all junrr m.~id *viw %os
i~i ag So the lnwis ltcrrahpre
thli aiil tOIt d~t g of' f. -
It ife - 417 ch~tm I f e ho Stnx
1,0b air, -win~ flciliie, tir Unliv
j atri a ir kt . e it tl li :tbf t p 1,f)
% I-u Circuts ri sp.-iti . ft%.v. nepal t!,;,:
-)..LmttC rit tic Vicp'ritA , ;v ,( -ii
In~~~~~~~v, the (c~l.'.' i '?'".:(mh Iz, !.'
' I 116A Is 010. l p ais(fat; zu
it. It S0-'il 'tIitililtzii.
-tbr i ts Lor f,, . o
i' arn tma ~. ~or~k~a i ail:art.H:tI': ake t.
1 . 1' 41a i N 4'up. 1 T aji a litit, s t ....'. ia
*. p.i a ir I t'ie ip'ti ieat 1;011 ' .'i~ e t
floia.aua C tiot t' 1L'''iitith ll tltt'- 'tn ~
u~ . r.1 .deIi i i d . ii~iliteall Ij '..'t " .r~ J
I.
atcil tOv 't' i 1.,;% 'arie iltt . ..
a'ire- 11.11 *,l iy'l; tpit I i o, whla . ilalp~r~,...' PI
oif ., ;'t 'r~ pl.'t 11i ..pa''..ow Ip*.~j~.t a 'ere
Soa.oir! ia t '' i'a- It. Ji'&lalIaa i. .'it.-et
1* thtel rI ica l C k *4fl. 4 et.a elit 1;1; . it t ;piii atie.4l1. I '1
ilrii~at itt a. t ~ tt ttii ji ;%it, t'it Il..t
toy i. eil Ig. j ilod lia t he.'t t%r I!,- lit . f
'ind vrlj,.titl. t pp r elm.' p'aa i t' ) Ia. m 'it v ii'I s letti
I t At I ll) ' ,itai %eia . 'l m M V tat ib . I ,t . i ' t d d I
w.tl.ii!ihetu t.:l #.' if* th.'is'Id ,. tu-':r u'rl'v .
IIly "its pra- ohtetl ~ ejPaa.a IrAeit
Ctat ,AI exet~ad1ita i-411,'ellattna' a'ia earactc. t$If.
reoAtuifidd thi etit. aemor rai-nily -tn
eerted-h~eside Bliographeical .'keite..\i erwdenc
at, Js.I Nin t-.. of prolm ell t I -tin t-irari t th
pre .-i e r ! a'A.t .)* - '.whien a Rae- a.., i..e.
Tiii: TU'V --A iithe'ul rect l :.'. ofa
& .n -.1:d iaoge .tin co--rect po4r! 'it. tI
a m nea,. .erv :a ct I t!. I I to the I - .
'ou- a3,:c? -el!. .re.irn-. iiets di lit &4. e,: ti
tlivalltol atiltl'd ,J-rl.tui oe M
ei nr~lcai.n- 'ni e.a: atehe.eati:t.
'- Syt ie I' S i ' i -1.
- % ''-. a 104
1h tiAll, Wt%,: 91
r * (i .I 4t 411, .,, die is
110* ld r 'tw~'! i-100 l'il lo II. )ftceri ' ~I t.
l v r* ;it: .:d.-- r e o .s m f e -
- I -- I- . p b l .riod s. im f i r.-o o f
all, "wt I Mtl'4 flt r 1-0 Il~ e~ ' 141 -;we 1'.'.r
e a eiene ne nt nt h oll e v n b : .
r e .f. ayV, tI.aj there is i. ad iti t: wth,4. :1
.e: ni i tv .11141 n! (there ill thn
I raicd $z.... n.tt 4 i e-,ln:u.. rhait ;>:tronize fies~
1J:pe'r --.\.p w nlcea n I..-. , ... e'.rir'an tfre.r, b~e
In ?c:t <r:---t,na *'t I.e~ inie . popi~uiar .tir-. ..4 : 11 ,ic
-nitalot-r antelrl, Ilt.btc wlw b an in
ft(4er . ' 4 jul ':l fto e'xist at hornc . r abh; ead.
m'n4.il's? .. ., i.,
h.ler~,gir+ to the G -r mtu .
- l4t , r w ierrt., At.rmt, te i.tm .-re e :.tt .
l. duction uf Iw 'h.;tl. whene .tng 1,1 ;he: i
Eelgefield1 Ft m~kz5S Acam-.mxa .
rtHI d. Fir AkuI ctA c a0 xz -
Y ~ ~ O ll xrie ftIls latn:oawre
res1meixnd o .oriv thle 4th ( .i
1TRiNS 0'' VTlTON.
w . . . .............. . . . .
Tit -h nhveGramtmar aii
I--~ 'ph ...................
N: :dard M,.-:J.I o e
5ir -wo-d iu W h:.tr . . . . . ...I:-a
U-w -I':tvp.. anid ds Jh). . . .. . . .. . . . . S
"-- ......................
I . . ..... . ......
The sihm~ e aar-, are u
t4 35 dd, y t r parl C.
Wi er1.:11 11. .l!'llNSONj
I-'</ : y I O, 145 -S ;
(iood w as & RIarrinton.
.4] icha t-Tii r.Vest
: ' . ts
P.oa.:kactInaikurehe,$c 5
Mi4,filtg.. Tr:,l- .erin
('rcket-lankerc ie',and C.,IV
re'I4't at -Ma~eifdeltfe to in, te
a tyndt er .'fthingt ele o th~e lintlteil
of d I<hCIrptin,
Fel..Ur~y ii, 1S it. k.....
r ' . s:-ne in' Wh -0tr
NOT citu]-' rAwi
" OV tffata Wnvd'- on rawt
fil WO! .)r March IN33. by Mfi{tall
Coa'iaarnj to .5in Cui.,trn I'.fiS~
%v~in rd! fitr- (arA ag:j'u.;t trading a ! ,,r
;1? -; il i :ilv properly and has aeav4
bunta ud 1'I.," Ins'.
F'- uar un -
,;"A$1ta CQ-pAL a'MLO-e
A A
Lumbere for calel
u ridr th Ii s -:.rcc~~ D rOWD,
1;)r pn s-, -awers ith r~ tint I
v,, aLv-Jcd oUs.. "ausfomffecar
:Lr~esin uberL ~a for Saily.
( -rl' -,NIark two.a.
IPle'Ifse ani ci oil i4. frm Ah t
Doltl u hlsn 1 2 'e ofeLauber, ba.,1
11 av on haod aXV svcupply.
laI ardera I;r: Luameac wrib romtl cnjaii
Dom Wid-11h. 2 *EDlaugnrA bSaler
1 w~v Win. W. (irectt, Soishr
a qr eii i, '1
Ifol.4inf i lainl) lozid, Saiah2g
1 Ix.Ln, tStizal IhsrIira.sawortIi. J.WV.
I: I'r if. Hart, JuLu
2 ('..aar'~' jones, Bar. AL~I,
1. 1; blake r... i.naia.a Larimr, Charlss
:ev.Wit~:'" ~ Martin' MArtwa 24
Xl. 'i~. ~ )itelm'. T11oains
4;4Ieili . 4. gov 21 A M lialajel. "M1airy
1l'J~t .l.Ievi :XAnv-utti, C.:iroldia
p
Pt oal~r., J 'an Parke~r. Ytidy
Pit:Luv. JI tb(h (1 Prestay. I Inn*;rbrJ
M~f'~ViIa. .. . t It w: -.. ro . J
I~e.t~a,~a S 15. Rikigersa, Ga-;wiy
S': I I s'-.sa S at ' I !r.,l
Er.'af. A. Sjurut. Mtiry
Ful .s ElI)-i 1a
%V
W,-~Vna..ar, .~ltin XWnrren, C.irqcin

xml | txt