OCR Interpretation


Edgefield advertiser. (Edgefield, S.C.) 1836-current, March 09, 1837, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026897/1837-03-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Oi-'-' i W,
!lp
'1 ~~~~~ ~~~.:i0 ~ d~.~~tI1*a~,e,- ,;aa7
"a ' ' , p.."~ ** P~$~i~epi; ~...0"i4' a
*vw^ ~ ...
a4V a~a -a ' '~*~"~L
~v~itrji~h. a* i~*~: '~iiae a ,.%-a~aa. ...~.. '*6'*PC
a ..... ~ a-NOW
'1 l?~~~.&~ a > O . ~ . I,,
~9 a d ~ *a* .a~, j. ~ .~P~.%1 . . .. . ? ' ~ ~ '~ ~i*
i '- ' 1r4, 4
All.a ..a a_ __ _ _p
"The' OV4di Udd AAOverjmiexf
9s JU LISIIED
1, Nt$(!J.ani~he. b)Iar's Pe siIIliit it,id
* . *in -advance .-4hriw L)ollqr aiV ift PiCenwi
paid bbf- ee mo~iration 0 o OR A eq0.frowl
i thhdat. oi-atbmenptII ,-and. ~on Uoharsvii
"of paid withan SiXI9.fonThs. $ilbacriiiermcnit.A
.the 8iate aoieo tquiredi to uy mudaiwc *. ..
.No mulns*jptiou .red6ivadJ~or lean thbn on. ,!qr,
L. ad no #apeir.discoplind iinfil .altrr, 4btges
'd %ebta'k~~ioo~j~on.ul-tdIPdi'..ws.
'AI-bltiii Wl octt~te uidasn others
Vi~o oqrderjed, at ijao dud. o1 tUh~o 'yCt.
Any perwon. proctijag flye. iaJL~,rihna 'qj
bocanigreponibi ib ito ine, shiall rec. jIc
Abue sixth cop~y I?fratii.~
AUivJt13IS!M'T8 60on9 ciy wuserled af
62 fssspi sutaro, Ioi th firs3Atrttt)1, nata
not havfing the numuber pf .inertiotla. tnarktid-aia
tliW, will 'fe ionthialLd utntil ordecred otit,t.id
All kdvbrtikbuiehta intended foir.Dubtjcn n ini
ihi.. .papdr, antst be. doposikea itlie.Ofe t
Taswes~revehing.
. M41 cotitn tileationt addlremejl tq- ~ uijott6ms
r .. T-A13 Wp.rr~a) ill be pr6inapltly dand-Wirctiy. at.
tendedA to% P
.FIR(IFTrustieS Afth .oii~auoa'wi' t
the Imi'ialq, that they'llave succeeded iirltahi
the fe rvces of %tr.* i ?kisu. etj u Ili
elmractat -in. 1101 jprofi.4iqp1. 1td that time Scwmtie4
will go inton operation imull diistel): ' i;Pv .i*tet
for edttc-ton, ni-t, stirpaiscd by any in itao S11to.
11111di they confideuloty reiccowlinend it to tie sift
port or th& pom11Uaonat6.
Tiacre*wii be a mntion durin- ii.olnmu~ot
Aitgmt.xmadJ two v~eclo in the tlon'tliof I tucc1ir.
Ttmeriss jif'ru'itiun I'oi tho1u gisda Jeat
Insult pdr qtuire& 'I7 * ' -
-F or the LUbmsfcl Dipprtltant, .I 101)o
Gfood 11chirtling;etu. lie o)ihIlttcd isitaigh.~
bourhuod d.t1 iUi moknunth
W111T. bROOKS,
j E,.,1. E
I.ta 11IC. -tf 4,. -
IOTICLE.
T 1-E Trumtees ot' aIle bMll rid Fetnzdc
A iiit tii fiVii tu lage. o6)1 vratinP6t
hA".aimoi . Sr. t ~I'
IT .4 Va LI Is IT11r to sttIptriut~ll
the I ttir of wliot as ,u~.ihh. of prepariua
Youmg umom irr.ol.-et m Isolt-ith Iit'l t ilte
[I~tmuiti h it'g lIu lim.il if Alf-, %t f.hc
Xle iw igc'~o ,4 h tas rlifrj hod 1l z fritant (
ir I mv(p\d~ )nu n~t tls~imiml't
11111111--r fit* mv.111 ic l it. h ti' k refirrre'l :J. Z%.
H'hI itm ar, I).B O n i, L'. JJ 4tub, J. P,~ Lcustti,
U. r'. A E VANS, 'c. Boarjd.
Fell. 2. 18-3 c
yota"'It teat for Atoll
* 11 ia itiicr . i) filer til - i ii
to nIll. a eit t'nl (11i:41ira i'te iii, wor-o
and ati seilt'r, diaeel at-ted to pre.*Ipu - (iar;.'
Youn... l foriuri:,rneo ~ . taihme~iu t
Jl.'.,i, at ai abst er ireant I m m,.the
V(1 . 111 V,43:4 4o ~ c a ' o aa ~ l zc, :,.
It r~ e tw lef i r s om-l In'. i 1
N4eI;, 1iw dcte of Mr. lioute. l C.;.
li&-i Ja 1i,t&37, S. 1U,:1111ac Aw.;
Jul..eetd o1~w Crimt it
rIiitu Itae*in iece o ri-Lt'i41. 'a naalie i,.11ma
"Aiviu caili iiiiiii timaitit tr. rhc s
1Vojr.dL.jiiId . Luee'SC .
Janl 9 -1'~ MIT
-bW~e --~wda :L,~'
A.FAMILY. Pup ,pconitti)ait %" moe reedl
StalI(, "R pubi ibied at 42 do " e a ntot..lfltva
ble hI advance. . Fditcd iayXtttnM"MhlWIi
Iut'd Josepa 1'1., p~al form O~ur, inte uditir of
the * faturday (.,onrgor, jitd die, lattr, -of tbe
Tipe Ludyum Ml904
ORt, PiJILADJ- MION'j'ILt hr4(0A 1NE,
Ibm"'LEIDEL~t~ opst iniiur %vark (31
gitial Artiuiyl6b Will;- Sist Kiikwrt~F*tod
Aell'Cied mrvler fixm Ike in?*~ ? iebrixed Pit
V14f tasllj, an~d 8'& *Spr IEngmraruah,
!I. l Cba'stte 1 alisle, nbialtt)I('3!e Ms~
lae Stmiies. Portrailst~.& it.&e. risce Per
milliun, Tlirac Doitnai in, adraur.
Ccicbrfttesl Tk'uS of Miil uutIqcs.6
* ({$deeiid by a emnber of thee Pilad. Tr..
Sedition. Mtinyti, Altordoiu, Wiedo raft Iew. v
VM'abjleditXI'vo Nu mbers cbtmuruingCoo
'!kIetch . Bbok-j . 0" hr'acter,
Or 4judso1is ad *, tlwrntic A'itrathvtg
Un~t 1Ance'dotes respitilisi Rr? ruor
Pn flid inarwe Inifubc< oonjf(0
pnvwua1-Ozae Doiizir fo itccot'ie ci.r
..( di./.1
(Uadtvf' I1.Fje Bldilun)~
*C6'i it lgn.. . Plimb,81 D .. J'.iI 'ttt
mu) naid ItlaeA (,le'~fa, k ilgitjal.'l
A0 af n'Dtiubrito e'Ar stv e I I p~
i'naIwL, Reuiadkrzd Ae. emjnritl'ortl
t'ii~~il~el "s, f~ 'mldl1ii:~ tto A~ie i
-.a r 1,~ *. J-;vnv hiec I Iijstt,.T', et
IPIIuI*y-'U5C tin 'Ci 111az~,111i I trwJlolit..
116 10 l 11( em ?t-lsli (4 Ijt ia'' ni1
*au" i . u.. I... pin j:1mrti P1.Id
ov lihe airur zsf e t~g~t \l
;II Piartd' .tt o i ~it' 00s ar tt all v c i
ws'l e p al, 1ojtre olt-A,~.
t~llj~IV ttat k Iiivii afrI 25JmwftI tN(1t
I le* Iyl Il vta o '0*r% (Jlle he 1 51
iiv ietriii to th gorn at' cv ttrY, ill
F3(O)a j.t\ 2,1 lva 5-2i tifuIht i"Ot~
I-Nu jd. ' ti'SUNATi I .i 20 IS. t he
I' ll ceit.to t "rooz i) ev .tt
aN-: i - -, -
'I'h Co0At df Jove wasl pnee Csfl~Vc5c
Whirek h101(15 the greateut ay Y'n carthi,
I lao Fesna;tli ce ilr *~u?
TbIQ iall ivos rua-tlP joils were thcre,
T1lit uject to (lble,
Winife go~fdsises for .ivjin* ped
- Vitil oui wvas. liate*
011 ame theu Ieft his dusty sent;
~Vheatn. he d -et,
W'ilauhfs64shrp qSo lad seent
"3 'saw fs; 4 o] a wu ~rraur come,
railf hlit frini thefidsl19
~Iv nt hah 1it i cotar.';,c 'Scaledl
fluntiijii ho stincd Ili 3*vistolrd hoai
STO 161.u l~ihrQtlhi;s ,%;
Akn it-rqiyv %peed from j'iwonjsn's9 eye.
- ~ztdbu th warir low
tr si' t auourel'i -6 JAi 0i4!1te;
'iA sptr.6 in 'IiAlf1(l
,A raiu at hi. Confhoud.
iJts - silliu~ueidnga.,
T For -wodin :mp an~ le tiA bylw heab-lns.
);he Wit'a~ sasmnda .aslavq
fit' fine, vnidJI I looked - nt is m
' Fcroctens, salwsge, 7i - -
tht-1 h Imi less souli nksltuic(l
Ity-uazure's fairest lihld -
Iter tcnira resistlc~ss alfljllit
jiocryViaLO Zit l1e tlsth.-H.I"silie h" rt
ierl," m;o-bio ihjh
Afi fim t~'iiiny. t--isk itkidunle
3lIa 1 -it tuaU.'s !iLIalt- .i
2-11 1AID OF 11%I?cL'~
* A TZIU) ST*n- V
A V-ely~~ a Ailaaai Ine (lo.cthe-i 17-, 16.i-a1
rcf 'rci u iu to'.aiy o: it, Ki)C i 1i u 1
lt4Jtleh14 .i1ao' li la 111iitllsa ad i H hp4
sr ita zlr h~esnvtifia i'lr .11E 00 wt rni
b~ilw reldr-EAIr'ilcuo a eum4
1111%: '~O lail irihit" i taai.c ioi.lite [,:in
nor f r'oji i)'.4ef faitse -1 risI
hi'y2 n ls tar d",s anei*11 ibs tks -'of'tl
ii~t s~n~ ~ ineliae-4bt'hle -ircilepb ,
p.Tii el' ist. ri-tiim -]-.%-ry .ve.5i iiils'
Iah~urii o)1 ,IW rt h'tsi e.Z rmplt %%-41 it
rtP '~s Vho, Id-l 11~ :1,01V .'s
sht ici~of4 ..Tlulion Mhi0-a t roflin
~atly -eorti dtsi ii. esiarro~ isliand..
hmi g I licit) -w'n~ iiaeIlrellnsi? of li'-i.-rslia* '
Ian ith ia Ij. vfris aid datigtcir, it he~alli1
1a 4pirl o4 about iillueni, sook posqiuere-for
1'ruite.c wtijalio tk) afolo~a iloy' * Ole.
IU14416*11ho'tloaew to *Coqnie Ill 'nd g0Oout
,qt 't~ pilefl4er dnid enjoy.L aliviloee1ts b
~tte~ia~tlu~ta bquso k0' beautirul BPU .
prva~'ul.O wits wlinilr lr
Stif th IVI l' oohh wif' of t'It.
SI~~~~~lle! Fo :~tt UIP I ol i abijsfi lr(mIi('
Iii)", ftl'l eveal-%fif '~crColl~oe:.1 ) 'b1 J'ttol!
tu~fl i, flua ijt1'te ieveilswl ti 10hl
nUM- 'heft' thu-dotirfll of- T ole',.
piere' caused fver pri.4t to lie thro~'n 'Wi( 0f,
a1 fellowv fpri.fl(*I. 11 101(1 Vint I etsf' (
hV quleenl f. V1.t td~cw.1 ilidixi
(J~~t t *~t itiv o l.1ztige. butofieh.r
thlat bietill IllIC ho'uili ofifiat twrud Corsiafdo
. Ito swvyed itsclestlili'e.
[1'rqjn) tie YPhiraIdellihf ai t :4atdrdnyv u li3
-A
A corren-pntoleat'ot't e Pft''ifri~z
111ff .l t slate,4 lm thfu! -liscoltwlro- itrl juiil t
%vr u indvton. 11Pi,' r(tt.d a $1 not oh ;c
Piivt. Tl'reI' 1* dierriblo IIionitti ih'tiiis ;j
"Thliq in :j111 f'b Q'ri(lS~ts
left lite hlilY if y fiaCC. 1 havc 21ci C)) tse( ( n('
fost iIttily J'rjettuf' by iny-in2discrq,1lot, ii~f *
tian jliL'fi~lif te .]*~t'~ 4!.shli~,till go 1421' C
(jo ~I4 (~th~fossessicqn bitiilueh fcoipi. A
Inv' fftdcr. .b...
Tis In ote hnilhl* r'nvheua' ~
doi.~s iidl "1 lt ifihti. Mthtu?,,ia'ru
tr~ef..ot(J' Iuan~tIawiscct. thoemw4).. xF
iI t'e 01i atra-k in*asrw,-' a il hcr
,it- ihgdl)ap1 ~1k ~ fo t~i;jz blest
i., A5~C.l(2Illl [(*( OF111U' "hicf j)Illce. No,11
hfivilt)1 tile CI' iauilk fn "in t
't2at i litcofl,(Iffe. fire lf tf1)fl.!iet d t
.c 14 LIl fit ti ll., li 4 bet ir l On, 11 .16 11i I
! ll III: I iitt~' i ll !-Xl (IlL q (d. Ii id ilf" iL'e .- '
ill its- rP*1(12 ' It i4 -t ileb h(i tt jtrtt:n
0 : tin trir. SCLofI W n'*t.r'2 , k(
*vI ir .t'11 i!')l1.-~3(t II i Mr uile ititnpr
,I Iv)ih out, fop fo'~rqoi.%"6v Ito enV.o' ,fi tiai K
t'I h r , 1t13' fill, f..Itis1~ Cl9sj't-tio~ .
Itj uii'i itt leftt'le i~i~t ' 'd 1119f041 1
ooiL aIe4t'hQqg clisa~ljp.ar 'k-i& 1'
d't~~zt~ t l- t _-b. )jL~f~ QJ''lt(
(h.1t12Vr1fr~ 1lj1va~esf~'
tof tbtqysri :i.; to tip.r I iss nnc 41
'43 y1 -is JUlIl put$~piprifs %~1~t'i'sC
cId .e'r1y~ ... ~ ci ai''ht2~ty~f)
lIt k'sgast "A.ri.cha~elst i II Bent~Accea
'1eU8tdo114d 4.0tieofoi imn youir collinu i
"*It is l Itut hoever ..by. l.;e.tvp1YaI noileaiy
IaE~I~y~~n te j4r, 0.ice) I in cet riti wr#111
a(z.l$4oF r .Lotw? 1aah1Iai1 ouISeS,. rany
aaaa, e~xceptNa I i p* 1;11 :flhl., if;; aaIe Wltt
adirth-*VlIat, Ilrb inublojto work, but- by aaf. -1
'11l1proper reaaoawritioIC fiir.1ur to 7
ii ho aioy b.f-lh, unOi -vi,,or* or boy ino I
"'11w. ite .met hfodaf. rd'foti6gthecbi
i or ie pob; i IoTlirishl fheiixwista the' *1
'aeaai- or aua~iiitNi Maid et0mpluvianehf,. t .
rovidayraa"ild ~ ni*uh itlnbitains,
).14uelk thteInithe kilIoecaon. leiper- C
net, ad tfioral. 4er. aui -' Stiv hot thir 11
hildrc,3 lle iirovurky cdocild,.in I1ld'dihI'fb
p t Oaitci r tptez~c~ k~iowleftig; uidu !u-the
oclriawsnaiml daic- oY reliioij Theme lire
!',"Y Ivixte h)V.whalicjjisuvli 1;bjeitir ii be 1
&dmtaili~r4 ''ijthler by opaurelatlaa+dihrqjs I
r by s6ciety a lu :ri'w, .. thIle Irildinij of* -1
1Ia4rAdav(:. scbooar. Lcd are-roiiis. dnd wyork-.
riv. reqt . I re'd ;in 411 ie : 4Itajvl~no Va~ W IS
tround, ithei. 4 trzk&ifh'o 1. lib d; I II e -f~i~t ltoti'
aroaji cnftoilWaific WICItat patlhs,1halo1Q1a ,3
Ujt ovjrv p arl of (ITcom~irlry . iI ervrin q
~'r-lo' aalt~ai~ctre o iiLijidsI
C11j.r5'slh poClflJm.,7Cd aw~lie i)jq4 -,ou
il s" An'~ I, hatill -iMit lenlg I lid 1114
OM ywlaon th.rsfe oflIifie are s6,
rpskip. %VWhcbr-tlwy -frq to be 4tflivlf
ra vhgo <r-cavjh tc'd Jifi. i tha.)VR rfof 5.1tolnd 9
Zi .iaw t tm e il a e ' 'tl lr ca 'V or
car s'tl-VIk tmedll~l all0 reard l-Ioln s
;a~jjoC1~,t!I',l~O) ~l~i~ I~a~.1~''? * a'.edt
r w'"a Lr'thets, prap olimon rs alor~,o
41141, )~1*y~~e1r k 4eP,1Fo
JlL.C112Lcttulopr to% rcr or if
ito 3-I41-~Uh~o n'.o 1-Wata jlmfc.
R9 vvirup A iXr, srci, irdvany
lona the., Pi'deqr. Lmmir'nrnoreP 'wlim 'c
iiik o~a~itim r4tweri*"1qI' L I lie*"
. 4i ltJlpojgoa fr
AF.ir firsi Waitt 16 aupn ~jr4 o"A nt
titth," V.fr-itm3 -ij!S ICr th cre ilat
.jpjndh~ .i% . ab~I, Ina-l-afI
ir 1.w 6W2a eli oft10. 41 1 sLA on( ltoa
en ~ ~ th rs~r' InCnn' i.ts .el
ThOfollowng~s rt -of tiog ijcI of W.-,
*96 Amndiwv j tkson h * no'equal li,
8-~~ff m evirfWle. Scre haim hl;:vQt,?h,
I fnheles, ti~nlo~s, ~eiylvas bAv, the:
ono~a.,err *a %rubnger fa vitringe
pid.s-,IExueninp6itu in every atoac~ or a
xistoee~nni.Vwir. pre inapellfed -1 in i'r,:
dcUCAd rnan . ?Cflred -.by - provicnct (U
iit;U1lil -kikcto arid moral ggraawleaar o& .
lumeiin n~fltle. j all)o .11 l ear. .s, but it.
VO mecesrar p to file Perfz-ctiop of im-ehar
let~ thI ie , URI laus iolm4djimi jled atdr
AlI said, skil, that Aud,'ewlv YacqOJ~go
lone. W~wrc~i,,you.find .Iis fi-llon '.a4
,ook angn tIhsvp c~ajo lt~urJ....
.o0A wiber O*4w. will. alnd youlooki Valll.
J10 to Ihe rectkiwelf ;jlit.ljpjlmV'doqd,'and.
vhero'vill -you. fiujd liis equal I".
Cq'tes.'riexnd Danit.. Wmhai'are tjie T1110
ninJslmd the Pimees OCO re-e, lieCuana ir
nse., Ilie e 8iilovmxaid 1bj Ttilvi; of Rlome
md-Syducjs~ile Atihousand Neltyait-, the
'lits Buze.,and Vokt-& or-Etpg!intl;'w
Ybali are Ili( WVw~jiiugtotas atid.II' nailao;R,
Iae Ileaservai md Je~Mesoa5 .10, Mudkolm.s ox
Linerica-t ?.ltr6 i.a Iie by ite ii111 or
Lmlarc; W Jlicksod! -.0mitpredial. ilaF
li i -i l tilb a9U T b uit s o a ih .gli i I m e-im 11 "
.1 nvi-4 io dwIihe y.si n Julie. , Oil! bar;
iilothaer swe Ia exijiij of' t.itll porfi-ctiowh
jid tti;alitratlu flfrn, mtr!?.
Ito tlaa'a r)~ worlj!.coiik nl bear two stnsl
Cbuinge of lilmate in Egyloiter
Lioifit, IIto the; Fren'ehA~iemoy.0~
!l. ellrioll, c sorviltiois~ oij dil-chilagecef
lilt l ii1g3-pl. ' Frhacrly,' it saruicely
ver ruazied, itici -otily for' . & shott- timue, '-at
Llcx:maidrta;--noWv R raims toa'oihi;cr
crrydklLy.%*anudaly, auiul snjimaete4 Iafter
lalo maIddle) of, O~tobcr it does lintcease fo;r
,V.6 qr si ilaya togetbOr. :At.C amo, amsted
lfi gfiw drops falliig, Fomil thostieIthr
ro fro 1aflceaj -to- twolxtly raiay days-cev
vitof- ItiSs;1saosed ill4t thlis cbaai o
linnattei 61As ~~g Wi. the iliircnlsL- lmaamtois
rf thea ImAr, twcuty iijx-lhaoti of' tree-s inv
w'iqlzedheLlowl ailro 'Tile con
rary ~ ~~ c~ -cc tIf P i poduced iti Ipper!
L~syyt l;y )iai-da!.trut-tiwai -or b I s
oit robarroyatic liraad 1 etuma:;eaim" i
hat I.*- iV'ol4 lini e tt- is t!ii'x dikaq- ; 1a1i-1
laifg (Lohmo iiir caniess I a-zf ,"
lmn-\'ed. ta t llitpit 10111 1 .' 41 l :iw..
T10iig, iabjtui .aid ihi1t Ifs. iaafare-vt- ' br-4ot
j-4 am(Imefnoc bad rvuelcr over WCe. S a--a l.s
ozataa-av-.thmi :I aui i .
..Deni't its 16 1o lw. vcrii-ip U li
f "'lo0(.almtyr thle. V wit vear: thle 6i .)'- uana
ins~ ~ ~~~a .1-;()0 1.tO Ii4L A),
V~iP te~s tan i htrni damn" abe f irt
bell)o-,~a i Oao- . i " I d
ylup-w rOFoter 81 % fevei' awr 67; iii
L-ra 'lce, 4-1* mcigntpi l? H iIiekl&, J-Lj
utIllmon.; "21 r.ra kscipi
it tereaing- lrwi6a-A c ilso ofmc n iel
Ir,-.-7$strid - a t Cyan rid' im Il'
otairry In 182%I and rir. ilas. at.Io~
mw-ny aet VIi ;adi-i ..dieR-b-loIe pi e.
Ic lai diii . !-iwaili %%jh- Im- uin
r-~i '?iatflio. a a~~l.4 1a,
ift Ila-, l- ahe i' ietai I) - "Ap nh scariai' iini

xml | txt