OCR Interpretation


Edgefield advertiser. (Edgefield, S.C.) 1836-current, March 09, 1837, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026897/1837-03-09/ed-2/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

N. yo,vill cliug~ -u thie- vill irs Of thu 10iuple of. opzr lib~rties, - .
PL. LABORD~s EdItoi ' .P BWE J Y
iQuilif it:nist fall w~e wvill pqrshlj*,jj~lt thec .ruaiI4.9
VVMYI~o 2. C- Mac 0 .E E ui .i.s , IS37. -: O
EVIky. TIilUuSDAY 1lO't17NI~G.
TER)!z3.-'y.'ree boutllar'a pert nizllllti pzaid
lit advartt-,-TIhriw o lqrs aid( F ifty ( ania ii
ptaid 1t(ihire the e.Npiritioua of; :$ix 111olifla iallill
*thoe ito* o Sabvcipfti-t,-m.L F'our DifanclifAi
tiot paid withiu Six Monthsa.* Sd'a~bscbi tit 'A'
the Stot alr roquiirid to pa in ad eritec.'-'-'
No ilmeairiptiox reo-vbd Culir lcea.- thimn oflfi tjrlr,
1u n liapjtjeir Ai.tmofteiined nii til tall timr'.il-ae
-.1170' killd Oe t--at* the. alitttoti ad tie r(Wo~.r..
.All -m4&l-crpuaau' will Ito a avtialed' tIik-soaahear.
w ia uo o rared tat ti' at- nd tie vinir.
Anyv ptarsomal proati-t tag Ilve a ' i~, rIw 'ih
Ite-tiits r~- ~fiill 0Ior thei samcpui ti~Aill r.ce I've
ix atit copiyar s
X~av itrl~l* i' '4 * lello'lttaV il4('lteI at
61. cuitt4 per saintairi, flarit il( iA'it Il;iiokl a. :alod
* 41:1 Caell,;1i r em*Il P a'h tmtiului'ic". .dvurtisf-ol:i -
11111 Ih avin14 ti naunlpor adi' irtieat ttirki-ld.iii
t taaiiI. will hie otiioa iutl urilered oaai. and
AllXI AdeIraeir it- m-ell4 uiiiidiI hi- jItllienitint ill
* ~ :~~~'" ai-d. bp deondl ill thei~ Offieu It
-I'.a uierrill'"g.
* .(ioa r-i- % it wjilie 1)1 roimpu3 ii Atrici!y. t
enl [IrIve till! piea'awll il ialla-tionvlay !i 11)
* tile .1,-Flit-. that tla(r le V( -~Ili'evvd (I ill (A~ll'li:.:
flt!e * aivitae'. of* Mr.* Piu~hr .. Illta $)I r~l
wlerl( go' hill iiisi j)I l -ia' i i Tii lw a:
liar vil twiit),li *1-4 sliiap-i-si" Ist v . am ill tho
.11 t'ai'i voI~ideaitti' t-oaallult;la it Ieo 111L
port of' i' ll llluWI11iliV.
* Aoiema-.t,ilJ I le aek ill till. I 1ll ia of v ae" lt!11!1
tllent pier .57.lla -A ~ i
beiuxhood ut 1iU jipr mti-Il
* .A. -11U. AliI'L)OU"
Jan. 1*2..1i3b. .11 4-4
Il( 11.1a.1'ra ev 4if I I .I -. vand uaretiu-aa
~Aau a lr t~r'l iii . ala*'''11 tltiai
lite~7 lre I' aat~;Iti ~iteI, e
N10a 11 tima i [th ll:;,1 a .11;1 I ll~aa tI~l a;:.,
vI:al i'ial ( it ': Va ,ila aa I !11!ta IM
E. /I J. 1). ILf2 tas
lVAei dV\N4 Yfr.~--l i al~
ltXVaI!lla 11tE f% m-i!c' 1t-. fl,('1 I.ll- Im 31at
otact iithui 3 hit . iwit i:'~ u !w'Ia ~~ iI'
el '.. N*-IvC JIf 1 'l. . I '~$
Ali 0~ 1"1 a 'a1
It . :11l~ l'~ ii h
j I I~ a l' 3 v,) 2- t :Ie i r u,
A fit-i. to a totk . ao
- ' Iha. ~a~ jaj i aau aailaa I) c C.tl
ii' 14)ilel't hI !1 FINS d a I '1I t
wn m:FUC rata1y. .
AND 3)4 TLUAIt.Y ikAZ1E.TTIJ'
* A . I lLY JPapr-, Coliltlilain:- mo:re ra~-I
Ai~" IUAltII:' t:i ny othecr its -tfav Uianc
Salloi~i Ili W:ilshed amt J;. 41 pegr ituiaaan..pvi: t
cleit, ct. ie V. , E filed lisv u aZn 3 - i~
*iitl1'd it:il C. NeaI lm : e i*, tir, Into :-di -,1 (
cat. - Katira . 01411 itsr, ciild theo latter, (t~ile~
66 mI..~ta VaC:.dL icum
The -Laldy' 1!3Ook,
)I. 'I 11. . A]) - 1ON'1i hA '.l*;ZUNE:
D ClDEL))I the most pi: u~zr workI.
it..: \ tieli -4 Ov f~i- .1i--1 ma, wrilr,.. ini l
iJ lejc., *4:1wr 1 j :1 Ov 11141n. I : Ellr,-s
aceu' rud N 0;r So F'u~iarb-WiE4.
:1111113 hrl y is ne s it a ul II'."PId 'r)
(hc le by~ alc the ti t .It- d B or.),
Or .(bsd6lli vand.-A . Ita,.;
*.e iit A sitfi. Ahoyider4uq.(
-Pia-lis Fiti, ii: .ii-. #N i c::i(k= t in:i;~ ff
) i .:: e hi , *nd i c~m~. :.v :
'I~ii.- I) ill-h' ilos 9:o ~l v Ci tniisLir.
.1 Book 1/41iaI-Chi ira -.
Or1: 4 1n.rim i i i andi: r~i,t I ):v -s!
andq: -'il - id'. ::. i'uiu n Vt il iv i;or
- fm: 'f".. I's inI jt.
It:I * Iv!Sx
ra I I I. Iirv40& I.Ytd' 111bi. I
Kii'.* tae.., . 1 **v~te. P.111
-- I'dou
f1iaqw r4ii . . ii) 4zi 1 :ak ai.i i V It::is i tic ie
1.. 'u:rat u , :*ot n j:;4 I*~J. d niv 00 11"nei -c
T iot -: i lcrsti,, iti ve~'1f i i r e
io thIe us' o il*11 -f!ac ce:~:riltla I-. iwc
141, or :4 e.iiv pr : :ai.ioi I ii,:lii .it f .r.i;ci'r :au .
ri.:,i1,. c '.:vr W:: . walc ZI C I 1-AaaIt~a
Iv dr. o nhu Soi: m.
l' irll~ 4 hf rs Owe Il Io'c'i'.
.I* ii:1 i t) (:j:; i:ic-h !:11. -~-a Ci
Iira _%4 :~~It a I. ;,I:'-1':i~ :ifl-w- i i
ii: ci1), 1cr- i-: am!! icle - ir:ri -w
J..M hXUI'L0:,
L 1-b 24V33G * 52o
lt
tac ~osrt of J6v,.
T1he ('otirt tir ..ov x,.,'S 0Z3( cu i'ellcd.
W11 Itulds *he ",r:eato siy oil carth.
* 1'fem ill- raiee orania
*b IJ'(i Wasl i'n 11sl-the god.5 wecre there,
r 'I'm , 't~lij,(t to clt'I3:ie.
()II 'ilie' Lit": CM 10 Ilk~ hdusty scnt,
W ill rr ' e lie lIt.~
* -.1 rs.id adi~ c e -11 ,ei
What vlzl Il-' Sharp hi.4 vvC1eIlt
I *s.v :Ii ( l~4 i e] -1 I 1-ils t Il t ile,
T r(l ilpiein ii 111-11.1 dw.I.I
30- J33J tlt "1i. 1v l iiti
W* A a IlI~4LL(OWl1is ounlrrve
1,I ( if d ena - Ii.ll viclyr II 't nlz.
Toi r I IIwi lc Ii simil Towl,
111133 vi :lt( .131!c Ir m w(l~ ( il ,3 eye
sl. aui ma arl it~t'C lit-;1~: tsimicd,
AI ser , tr i'a'.i'' 1113d,
Mpi ld ev. s..1)..i 1 Ili '. s fet
A i czh 3 t I'! to nai
(iltvs his .lot~ t *le-ub*3
- il %VI L"*r' v
I rill vi2l S.lit lllil s I ' 35'iw oil11 ( *4
Un.l til. i s ~lll e trl*C S011r-I ll s ''5('33 l hrCt 11
BY.!Cs~ lla ;~.~ rll5'4t ::l *'ld~ ~i
liC r' mC e~ av e a~ -cib' lll..I' pow' I.., [
l'II I reskile I
A1 Nil lifv -.6d Il'- v. - r
Aler oxI.~,. X I it .II 1 C' .5 CCiliar j
or 133 ('~t 113 sn. 333lct 11 . %V;III r " I sj
iiv~p 3:3iltvir1p'lii, ld iU1 3i~i o .v(ti.' pt:l
I 5 I ' ' . m d C o.id i l l - - i a
sI':rl nod irenlr- litC3 t ir il~i 'l, : llt le
Oni Ole I 1~mm ity .lt~l IIi B:3r1 3rv e;. Or.ll :!IC
4 ' i ll Ow3( :::rn4I334'3 i t-c (lIL:I- ilrc .e i 4)1
.s-fI; il S It\V" :'it i ')i3I!1! li i tvis ia
.tlitc C'~rolei iii316 e~ Iil~iU ag 1(1 V.e ili I
Ow4. 4.1:,r :,if 3'Vsra * ;l.: ulA ! M(3 -Is ri j -
i f itIl I ,; 33 1 )II II (.e:iii 4i :Ojle I I..
v t[I.-vilt,. her noIl rO~ a- o
js(: 4' i13e* fite ' 1 ,~ * e' Ifll i i: i
%% tieiiiii:irei oe'n in d! ( lii '.w I:lI, av 1,iI(v
s iv . F:I I,.j4333 ree wiIL,,3: . JI,, i 3v3 I 'd - 43e
'. uhIii,:,leg~ old lIhrotI~i~iit V('un.v;.
Ett I Itir Il2ilr . 111(i (q, jo)y. I iti' s by
ra ri.ti'hi upoui t'1 he -za~ ()1*-! I , c li;,-.
%r i'l11 11 ii i bai4''u 1, ?t1il 1ci'!*61n. Bprj
ileta oisr hiiii Ilii v-11ad simri
[ --out i , l'124t.11-vt~ ov1' ii d l ' I-.1
n r I 1 emised. i'rri-i~ toa Ili 'li'4 wi' fiit'4
:1 I'-1m i 4'l - ; -wg. & I I Jl *AJiol I li dlu1.1
.1w. nhlc'1 t iay lfe. %fil '. t'liix.. :I,; 4
1'1r iiv Wi 4. -?iv to' lhr. I Iji'e 'vi bu h, t:tf2t!4
r 1 il ilth ' 111d-14 11 " iall i eed I . itji
fin.-1 s 11i 11101ri~u'~ ht! *11jali-e
Sill' I I'ti ''rf a li iiI'li
ol vil IXn42 2 .4 1 I-mill 11-ol ' i t
;., 1114i An.t'o ' 1010
41'-4 im- b II-,1ih r I.h v iI11 *i
lilt- i *. . . .:miIIAv I . .2 -' 144
I) . mi .o a: v-i .1rl.'~ hI b l a '.'r 4 I rs.ei
Li ct.z rc 'r ;. 12 iiiihia ii'tl livt isi Ili
I'Ic.I (P24' '1inil :812 1144 2 will 'tevf. 4ii' 3
i~.1 8.I~ f.81wt laien' . !2.i 4 I 28lmv 11o :1
1.11 %%o 'd i apt 1) hili :. p;I div.:a c ' v., '
4it!;a8. f isu ~re iittct-d tit fi da -. ( ial
.u .1 1 1 a v t1 'a Illv l . S Ii l ly u l
I it i fit' I~t 1ritm,14 I, .' f l21 ji ac If -t ivi
a8 3 l e : 11~ii 1L'2l'":I-,. I 1 1. 1' 11. 1 w'lN 4JIM' Y
4it, r:l e.,l Iit I !itry.' de ea . W4 li-C
4. ~ ~ VCI41 r .,-itl lvii taii 0111i1
S .;:.I W.4:1 ill 1ii thu .W Criiyo triiv '1'z.-w
Inl iliJ4 111d l5 e '-,-r i toIi pi) -I f I d, 2 I \ 1 l l it-14
iii'.. a'o(' ofilniirt
llwe11 as fJ:48I'll t4'tl ,itd 'ihv't't !r Iii if~e
;oI 1110240 (I24 It IC t''L e w I jt. v % 4 11 41hat
411A i.lt12i:1.1. p' hx'orhl (lilt' ilp~~.1 1e4
vvel 4rii llit' 4 L'ei l'OII .54 cai ofd Vi'Jji
!IIlc24 oh A2~l~ir .IIl~ 4IIl(Iltel(l
221:0t44o Ow tfl,' tlL'i il't~jZI~%tCtvt l.
'OIiiliotiatj'lt a i~d~oe.e
Ac Ilit' uusi n dviud I-*';(-i4 I ilni J
LI-rowi tile iA)i2llai Itoneie C
bih Li wrk oih Clarim:.c ian 1c iec-iee.
P- ie a d 4.il : pIlat-c 1;r it io ii v oee- eluici-e.
is fit1, litiovever bjy . 4i m22 llilly
oieel-i ie a ~ ,ecvtil v al r
h:2c-,arty iems ig,r ;I I II's flieu*.c-' oCII -.,
iiin--., .:'xeivjp, :ar file laiacdl ilt*! 1 .12 il ILDu iz
hIl I w1 4a1 t ac-iN t uitl viu" 'o of hut lyc alm
irn. ourt iiI.r o l
Owli 111t-r kIIeirzAiiv. ~ilit1;
m2(ei4 oir ielree!uld 222)1(1111 % lnil ii. toi
jli)l idt. tt:t wV ll2 volliiq art imc iilc ta i .
;meandt iicral vra~Lr. mtillia Ii -hat ilm fi-ir
.4 h - ai lie liro i~alv vi ee--d;, ll c i iih;i
aoia-rifiv,-. a'reI elIii-a of rvc-ijr. 'Ihe-re ure
111111 ce ;a ha- .;%% I i-li ~cc:ahc~l~ 22.ifh
:Ie Ic-iWa! I-ithe'r by oc 1alif igdivialcMI,
or 11 v SovcI-lv :11 1.11-!w. it) ifIC 1.lc lifc! of,
:111,111 eeaiarlot N 2i1aIQ luht 1acIc-h, thnamil -21
ouit vr'c -m 'fIr ' *f i c .~ couaa ii gI;~ vrv% ',-n
te~ i i a , el e l.iei 2 IT)e -jcaijgza~;t ilija~~1;I
I~ ~~ ~~( I h 'p cc.*li ~a-:wicI4im il 11[oave;i
ccla a~ei~-. ilit l l. * at- ' aa ct" imy l- . i-r
ir fn 2)1- ccjdao-t. itin our ch riti-a;
culi~~h *i Wilrec;--2t-'lit 22 Of-'at 4elt;. - li t~tt
da11-sett madiue U)c rejce'.1and biit-lzil U5 11
)aais~i. y.wl 'iic he CCL'-uiis of' hl1. i1-! -ci
W hati a-it-a d i-11tlt .S hl hi it.ea
her~li tiiarcther Imtiit-% Ii i leuhrtiP
icr jc;anci -vih-_ -he r they :11C ift') c-- iti a-oliAt ii)
"1 %*:taV 41r ei it-e ii-1 IeI hi.;. li rl of s! r a~ nd.
-cc i (12 tiui- rol ort oi~i, IvroL . whim ill.
W , I
it lia thee c %vurlA jaoh iran-. a 'r ha '.~ e
,l ida-acIt w il (li (I I it" 'ic .11h; %TM- p
I Ite1C ii lice.- 3' if 2~v hUis (lci at * Cp
a iit i , li w 3 r~I t 10 .4: -o 4 I c
Ta 4 i t 1 -00. -%vieh -1 tc -ia
cc r 1;i *; .2 1 : 1 W4 1' Cell hi t ii ; IIp
[*f! n'~2 ea %% :p4if, I i ol ale,0 1 14r Ij66aC t
11n 12i ,Io- E ha a-.J-i, OP ej-111
~~iodv mothtr Fc--il,cr ( Ck-h V cier
-foci in) -!w I, iii, qi l Lm ime r 222 re 1 '.ll:(-ii
apI i rilwo~ (,l ( t . lit cmt~ aim p ! ca!t--;a
N... 11o I te. Ca It a t- (a)l t rI 21
;;-licui111 C) tl- 1 4 i 2 I- tlac prar ' I
2a~~at~~t~ai;V~~t1. !w ;vitlc i.g .. ('aaL .t- I
pat-. firv!i.aIi '~(hlP I
"NI (Ir suLi' aw VOit-;01
Svto JUDW. 11,.'S It!('t
'Fbi~ -liiil - l41 nairac.k. m Srt li,,,c 'i r
4, firiile-c t' gii i ,ut
-4i! of* it Voirel--tiir. it qttr.,u,,!. li a, i lt.c~
ma~dtfl un !' ri'anregj ,y Iv rovi i If's
"trvidt!O the iltiiies illk( ti41 (%rIr4 ibd?,
bilid. Ihe i ~teho awl iloil g!raiifetir Ot4*
12ulml icn uallre. .1 Ji til clear. -sir, hut it
%Va:% Ii'eLyli lit per~cti uolt i. eaI
(frotiiuir Il-c by I I;.4 W.4-olui inn."
1 niid ,Jr. Iiat~ *Amrerw Jnekqo0n Rloi
LI~ nu uinon-, lit. m~'."rvi,-!n 114 f Ilst- ivrtl i._
I~ a cut;*rli,. YouJ wit!. ami-F you took in vaill.
Ci o it)th ra ctilusiC Ot i -Iitvydcd'
w herc' 'vifi -yotr litn Iihi eflitaI '
ta rics I rivti I :xWi a wi aire thae Tim.-~n
kiiisv,; ;t ile 'iristelil oII(re"., i Roiai
.aW S, .laa'~ . t it lioi. :11)4 N'wi 'n-, ilic
Off-~ I hetorv-ea:n'I .Iethrota iii 'am 1 Nf!i.17. (m, o
.kwr:erie:, ! ' l'~rv pin,ka(tit b ihig. ,,Idlc ii
lmi tvlci,; ?i i .of ''-i t)lirkz I
Ito dwi ila iiill'v,-acii1i 11J ! l 6
tcr*ticprior mvirtil couditoru; beacr two .4:mr-*
ch # J. 1ge ,f C~rmao in lett.-.~Icer
fi1-mil I livi D)iike ii!- Abui..r. l- :ral Aj.Iar
Ii~Ii111?, Ito tile Irckilil Ae.:;illy, coautlailS
evil'r::i', on4 11ok. ;Ii tlAort till!#- ;it
I at ;. ttiI ,-1l ii 'rainis thic t ior Ili. rv or
lotrry itil a. iaac, ; .bk1- it I i i.ly 2112-r .
lte. maiddle of*UtMzotlwi i ilt. '3 lift cci r* Ioi*
five. or scix ulay. ton'er.a 'A t.C ai to, inlstcd
11 2 IvW !(,It ftoa~ 121Li,%"i~~tia
ill tie., It is .ci;,]i)~ w d a !;, Llii ( hiiiga' c4 f
reiarc vi 0%%.' iac to tile :lliavIs2%v iu lal 41lioius
or' tile l'tlii, twun(i. ilk ii. 11 of i in'
iil Icru1.ti 1iitiA 41.!% IIU(k ;lio. "'t. coinl
, Zr lit1 .11 oc a..
41 1 1.2 .
Ia!.- in in 1w 1c c- I
c klo,. litc . . ':i'ar. fIlw v. ! a w- 1221
2k 1a . m mciith'a -i.t, ill ( ;o1i.t r: bIin !rc' ;.
ivhii~ lva.-r tim ,-t 07. "Ilt
IN pbjd~v. 1 fvvr 1, w i
I,.1J1 qIII; n-- Tic.-A c-a-e oif 11,110 iia
'il IT- %T- Il'a.iedtk as~t Cc,....2k: ;,
"k~l ) I 'll a I 'S.! i, J22 1* Ja 1' .: . v .1 I I' A .
and I 2cc at
1. l i t 11 i ' tcz -a- l i t IT i. I . i- i w *.

xml | txt