OCR Interpretation


Edgefield advertiser. (Edgefield, S.C.) 1836-current, March 23, 1837, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026897/1837-03-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

e .
.~
. mt4a n ?Adertiserl .e-me- - - V--to the p
-~0;l
d vi t.~ 1 se*.MV'+ r#- -
t 1;R AptiOAV~ M -.NN -
T1btw-%rl to Di~toafitrmw imupitif ail
notw pawlat'withaigc. u..I6tocas. Siidrrilyiiw oiJt ,f
4 lik ip te aub-rejiired to paj .it (4ivattc'
No'esibscriptioi recibived Cor 1;i&; thauvsipflr
An pormlib pfocuraiag ive. SIl cribi rsa
* t~ectinulg remponlib& ruow trli traio, Shani 'tee iv
..iAV.RB~TIAFV- COnyirt? 'ibAlu.-il!.'ilimrot61 v.C
CIIi. por t'unre, (ior Qac .iat Ia~~a.zg
W'431 casit, mIWer a ?oZ)~timlua. areitnw.'
ii-Wfltviatg the n awnoler or tw{qrypn..t aa:rkf i
thiifii lie bo Autii d uWrt urcad o~th uad
a x nnidaa ik rir j111ilie.166j -I I.
Nbpitpbr, -vim it bv d.~aosit'. ihi tba 1Djlev. liv
MI C''il !1; ii.*ltaflOW n-*r.j -t t 4)* fil V*Ldor,.
(.a~T~ li) .11~t be pr..'udut'm' azt ;ricty .at.
teltd-3d ~ a totO sa elo. -a I ar
cia 1117t~t, Smil ies;h j-rrfiil be zwoal s Hsli
1~at thilco
wotaleUT' Hwis tnljj vl.- Fw lifral"a.
The Iriuv tav u.4; a i ~vitia zh r-xv.il iti I u. i e
CAR il1k' NA-'a'iii4 tSQT-1" "aLtt.
.2" 1 t ?qie S,
wiiid 'l1x* Onzo Vr .* . lw
*i *i4 B ! Ar.n~ lit Oz?
411 acL r Su ftt I .R fi"cals' f. ISCAW~i
ti0$u~d f~rgl.i'*" IU:Vit.441i r:
- Ai i~a,Nr iof lott-1 -,e n Ae' l : ir :1..
w41 t a r o f j o 0n G.. .I B i . . I t ul . 0 : i a h *,x i I l 4 :
I ri ', ! M.- , e' 4'Uta * o ' a* IL.aVII tw
ffa 1.'a1.n ~!. rii Ate "a~%il uait-a r.iza
4, i 1- wiF t 4-kbbol tr!: ayo1nq
I;!. a ~ cI.lt alOm, civ tliri1
fic m J:..d, iw h pub,. v
v14~v, 'ai'aCA4 '. 11- aw 1. ' I.j
.\...ala '~*,.a~i tov ratlw'W111" ~t .ei l I
n -v! il . * 1- i- '1 l
0*Arlav,.;~lfi 4tjri
w ? L,* We' ,uv'II-4LKr."'u
ir1try JiolLirs Aic S'ccao"u.'weitr'r
'Do)ltars 1Jcc. sngle* lb,, lid Firiv. 'Iy*r-Q
iec'ccmnc'4 a h t1ilso' crui o'Ccpci
h' 110Ccrtlkisv; A~n (fie Snae. road 1'll:tI
Us II n. A Ipi
OT I Ir' rue .d -(on grain;~ (if
-AccitletiQ escitlc, !1Y se~ciccss &r'. iit t.
nc.i~ 61t Ille ct i.4, Irl tlI(Cawcrh Iv r it ilt
i~~j!;i s1wrio Milli( wueli
up te1rL.mI . is a11 'n~ec i s (i In.1
fll e sven year..;l fillIc 'ii splijFmg-4n
tc cv e' lefr h~~r. I lis w,~ V.11~ (tilljie -,aI.
1\ 1 'Xv 3w ec' mp lila w'. inxf'i (fit,
privfl* c- * or -,I ;tog ;IIol eeccc'.c
;rch 11 ler. zof ~ m If( Ptg$ i ll!.1 ~. if-itne.:ci
J~~ ~ ~~ Z"( .""i . y'eL~~ Ii(( 1%talivel
1 Ai'r '01 r'rz I P%, I'J U f 10R L
j i ll G.r A . .cc 'I'lvsl.u ; t I ilf . %''' 11).: 'l I e .It Ili ..
.n~d o!V the rceofi . Aniy t).rzcon I'll 611'r 11cfe
'.1 '~ ',' b,.t *rr " I lf he 1001'i h
eef.A1aecI,.1eI I. e %viilq~pri-ti( 1.0th ol'Jila('.
tilPil v~ c't: se-4111 L'pic'
ilk.Sir r", 1!:c fltP #I ul'.;fw
.; I*%h l':C.!' ,I I! -:
cc~. ~ ic~~f ~-~ c~t. W4 !~et .
VrlL hus 'gh' iar .'cd)i.lh * .t- lW~ii '9x.L 14..U A.
vil* ccitnr"'4oy iiiec iN ".c oP''r" c
J I v 1..1 7 n
G IIIct~w J
or.
1;34LLA. lie
Ama''"L:e cf Sir Juhti Ajor."'
'They parfu'd ;lI~I'uw,-wl Itey pnrniiiri,
'And Lbe os lts'.tr or Iu~tinitIn'lc*,le' fl
R~til1F01)0 S-S-IiI,* tlnt'y W cI' biddeii t6 seve'r,
lu. *rtt'd fromn nnpe''ie-:Ivwi - n
filit 11v IniI\ t i1' ~~Ij'Ie'ol whIere I i-i rirnw,'
had net .1l,
Anid ;I !ear isa thu ln's' e L*1'' pereIn4.
She Ia 1 it In r *of in chnAinr i m1i'e~ raiI
.Am~l eir t::e Ptnil mid n' da ro-et;Iglliner.
W1,ille din Iwa'llfil ii llu hwimt)'Iofed .'uv."srain- venrs
Yet ft'irant a nd lloteit,* arnll)) l..r.
Xv~'i e'-3'fh! t'dilr' il-ic e r ('!oNeri4n%
.43::! eXr rPi t0nnit
rBy flt' lwap wh sh. J n ed, it' de IL or' Iv':)
lave,
1 intrtimn , aind Cone', '4t .:tn
A~ndt li-- it~ndnn pidiekat his e
IV. D): G.
(lf'II (i IQ InP blv'. waly.''
.'iliesm~.n 11' 1lil'nL' nA-Ci' d tlne i'-'ill;,
h ill,' I - fl w . !.e n'. gn :i v -1;A L i' 3 ivjee
c'nn mli(l!ite flivirn d ii-., an itt npnirt, n'e'i'
v'tli iw thQ :ee Cp~yeII vl
J!o c 1'e) VV''e. Ie''n- Phr ' t!. '11.3,1.11 tl,
an lhfl . ivi pt. n ai)jrsuni.: 'rainil :'i
C Ilillt' 111 1 " e'i'3jr umneiT
v)eon 'tmitv.. myewu 34 11114' il tin" 1inn
let - 'iri ile'))w ' ri-itr'J ioU34 t eip%* 2 hi eII lj1
flttv II ii..
'iIw I. :it] r'u t-" m 'I lnre'fr.,r 11U ur if).rh'c
,3i", L 1 tq'.l '"iii' tvrt e In ' II m
to)5 GO~e .e.inI I14 I4 '333 .3 "m~r~ fi'e10 A00(
I Ie~pi-be oe''lr( , I'e h Ilt)'fe.E cat the
dnr il1 4c'emd,'3Ye3n ;1 .-41111#1n11 'of
3eeC'u1)'' '8 nn~ne'1 1 zn'.I eu el .\;ler
inn 1.1ne I~ple4 3)rt iru 1 fit Ole
ee1*m 4wn n i L i:re ie l;tm in' It- I.
-(r cer iJini til1l I1oilnorrldw, wfiI'.yl
C. lol - .(.: . . Id
N Iipefit re liphh' 0- nqvj'lion, or If..
I~u~'~ ~ ll~'e:'.c.I::.'' hlolur. 're ill(% rn( lo;.
M . iii .
4. ri f;id Ilip vrrnt Nvwnto, are (;ocl'
ill 4s fii). ih' idi.o -
Ijct I try thing ;t' du4)4 at 'U tg propr'
liljir
At 411:.S fpa Iv rl to - i~s Itlimfpe l acl e.
thef m ivi Ilse; till (t ' Iv y p l 'sp. 141
owiwfir a1iliiaiii,(iiir' 'ifyvli'-(4f both ulie,
.t. ii i. error, gwi~ ul v, eif..
li~f% caili44' fir ili.1iil4raivc( i.- t'i Iw, i fiild ill
' wilvc'i i litlj. 16 h i i rat14'44c Well'I.
N ani (:;II l, h c ii'iii. A ve ; .o o a dro-ilulh-1
Col ni.itt, " Whoii driiuld~.1 sIE) ll.f11 'if
A. -ill,1 ii ;gIm. ivh.4 I fri iJ.'i it c i ('(ilidiiijr
ho d 'ikr p*. '.uio "4 i)hwmc..'4
1411-alvi, il t.(.lqo tl Aiiw j
O- 0(11o 1'Iiipuite inSr NA?'siter (il
,an)- ';i ;:fler a -leit IE" Ii'i' I)s . vm'e ris..
otiIlt ii il ithIIc 6Pelnot 0121 V 'Irtfvk
)pc wtli Iiniai a: irii.d fit(! iel *'.ald
tlowljilat 1. mu .1 d7l wvi'I II lict - "itt
bifleriitandkl % Ill .u or' I ul vojilif.h I11 4
yi,;ir% ort aIw ljw wi'1' VIi"' en ugi
iiclve4'. re'ainc i p, n e' oild1,1'.)iiiri fr ~r~
lit"'ite~ ~ if T 1ijr.hu. iat:me (!ill 4'e44 :riiiir'
.14 I 1'ia. I''I'4 t i ff ti4 llh
- i.4', 'ii t i 1;(j : jw lh.4fl~illi. 4.wilieh4
toIC* ilr i~ 1111111ii'harc ut~~ ur:'le i
muil.c" (I.-i~t'ol Vll iad1rfuu~lnt4,'J 1) *N an ill
41114.1 " th illv '.vilil .o wie i'4 nvi'114 ile '
ii ii ha 4l 1440 1i'll( t povI l nu- hi iii m
on ~ ~ t inn .it j~ . vase 4)('ii'II I li Iijg
- g o ' m i m tIi'i~c lei 4',1 14104 " il*IIii* 1011i:11t 1
llli('h f4m4 l if ll]. 4'(. o l-11 (ifi ' lit' :itl
tha 1f14if( :lln .lra.' tivlll' . 1 tid .i
- i , 1' i r44iooil'il-i 1 lirejiIk pro4 n'4
ill iI11 litiiiIi r y 'i e 111- 1111,1 ( W :iil 4) t
ero :il I al Ih 1 r v-;'. It\ i-, %vtiIlh - li, p r
vii in ' na1t4enilo rth cip
i13MAIslir rmic mii11 el'I i welatii i lit
'~I~.I''4JpI IE)4't:t~4,aii ll 41 i OwI i
liefr'reil'tifms, uifr iliaephlefjtintl niui 3412m
lfctf f'Ioj, a ifi'.)Nsp~ch-d .if) he, lir'-r
If~f~frtfftr i~lifi'hjhit n*n% lie iulei r ion
1) _*O fll U t~thenlrtli.Tffoowgipca
iv* hi Itf.lt% 'Iie fM'
, I 4) li e 1111! ff1 0 ll bii. 11114 ' fb lt -v itw
h~-iim', ; onl t o~nr s vcvered erl,- (f5
i'~~ri Irfl(CoflimoaIoti "qfor Jacket leid
itflri.; wil silk vesglct;, overi wjtdrrk li'e ie
-I- rowi caifedl :ifid- fut 1~vn 9. it
i'fit;iiedo Itfiti ili re ton 'u'rnn' Toil
i:'ftu', ot ~u~t a ('ratid?"fkeor.
"hi.replidte rth;w -II dic'
lif I.ie."u li, miingf it encnd fleai rek m'.I g.
!161-b:cki I II O't 't .Cp tifetilly abtil 2 *,,' rc IIi
:f' wer~ ! fimpsle d *., tlt lttf)s:.ftfstim. l1iefM
1h)tr (21 t r (tf t'wwru l In l l ' they ttftyv
~tff 10(k a 'U ll u tt fto of lie 1101.1 h,,
thy ; S~v ot inh), Vll d e tjxe'ntftit u mil:
' if toe I) ieg i1iv it) fr0ofm
toyno httltcr d!" errand'? ase r. Cntit
Both iegt gh. kriryaig
fto l5oie tffilyp yor u 7t Jlegons . wink
wt* til. I.0 tt SI toi i d d lft ic itt ths ic I lie.
lilt. (.ml cowr)1 jieitisiy'.hd athew. e4litit'
122 Itis tijitft, tite ttilttti i-i* eid jet n v t-i
.tll ttnl!r h o ~tC.11 ~ 2)( 'nil I re the u)otlig
2 j'.1 i11 Ii ti hvAI! e dpi c tr I
.my sr tt' too,"'t1 tfiid lbYoItll .r - _1 U "
t.tfl t ltl th qnI0* oV f'ld I''
my'iia tf4iersnot exc12) c(~ *r:. Vtim it'~
smIi (-I tf4eI I o I u' lettt:1~~, 1)t t.
'i-c a iuet w or V P X -Virrei V IM'r- tliffif
d rlc1 t , be~ ',A It ~fit i xt , 031tt 4tftLit ff~,
fli% tluiih -a-th- ii iruare ofjlel ri-i Perav
2~~~~~~~~~re Wi III *.' t ieiIItf fji fdi'ltL.
iiqp, c ..-v ft dt11t'iI.;t'i~'~f14f5f2fit e
l-r Im - f it; r witst iils (.ie -astw'v Jrt't'
iit il 11 (:;tt -163~, i~ Vr,. It.Ve ~
vmI t-i 11 of I l r llflier .111w elict' o- lv t
'1.te ,1-114 iStp1.- Wer cw ~t r txf. 'I-iwf. word.!(
s1 hjc oil ltifitftt rite uf htrdcl
Iv i~rtJt2-2iitif m t A iiffi- ui'jfil''f'If'I, u-t
Iiie. Witifi- w1nV-ry ilt tie i f 'tA 0'e-tj~
I ilo l f'Is'
flo .iti~i.Itu' ji. ttrt, '-;ln wI s thl ex it I Viai
.itt d le it f2 -. itt. ifoehw rdti atti "2tid riiz;
Afte itiln "he ili' tniy ite ttt_'h*g it i"rzo
li ,(Iit , l' 411ititq &f' I, i, l ef
tt tte r io qv' lt' lik- 1.ltll i
i- l Ity td netgIl 'jgfStli
A h r j r i i f t t r ~ y , h a o r i v W i I r
(iuC'tffte1)x1N CtltiIfin reielttttrm iuvioII
"i' totier) I tt. ctttrnlo.t- the ry h
asinre fI iee 6OT l' inhrreand Fall
Tliqjonrc I- oil, fied infi, fyw fi 74
or,4le.~r~i,,,Ishe can find ia clvnro
fbome, n"Ii t'ble nepro uiR a Ttrmin~iy
t..Ili Or~tr 1%is Ownflcr. T.lae )4orge ftbd
:cZ rt iire -a1o tnl-qnre o
mellit Occurs'. iii -fie, %'il 11' ca,..Gioe
ltiiol *e 'hid M-4 ricitin :,jul. chIrav11.
St;ihW.Is Hlu" spirit Or' otir flahcr4. "he
Could * trflansit to their -children, %%.asa
zI'n'1l~ eal -if' 'I lie emte of' liberty .uuji
their rountiry. How. has tis inlicrnc
"Iret'uIIItia it to Inv ;Olis, fro
O c xperience in life,.-to pr('fi'r the IInpl
tf) tile troubiles :iod .cxat inns Or' lili liil'
TrbCsq : but if either their own ineliti -4 r~.
tile flee'ssiittf'or'the iineq idill4 engpage
titeni ifl public aflitirq, I CllllrC 'hlem Oiil~f
ta Ile r's .bJecQi".nevei~'r toa let ilii' iiaotj'cq nr
tirivate itteretti or iiiiiijon imluticer
lo 4, bcrty, tiok (lie terrors of* P'overty and d,'
Mene. or* the fenr Or 'l:20r or (if' 'lonml
ileter thiem froi m lSprine ilaihe iIV of'their
country, wid ('ii)Clitrm' ft irnii tt
Jiremerfiv tliog sficred righis I0 ,hich ilacmn.
seilves w'ertr born."
Tu':o .Occdn uiiThjn foirt-enlor*s1.
.-4rlie AdIattie qul flt! Piteitie are likely 14)
hliflitedl fly Yanitkee elierprise.. TVfb*Cm
"-rt;C,%ol*,New Greirla lai', elaitit-1 joMr
CLtnrli' Difildh,n:. others, .the. t~sciliui
p'riiJ("ce fhr firry y'euri;, titiffer thle nncri Or
inu I Pa ile ()csiiK to, navigate tile- ri "(i*
L.l,:ires wvii sitcnnt. A flurther c3elitsive,
'lrivvle ' .,, air thesm pehicjtriod, Is' grri'clte Nlr.
L1iddle o fil traw. ni'riim li of' kwods ge
1:ismignerit by thle. railwiv Mcagu,
-oadq from file, deaid A).'avepfr.~.
m owphl ni rnsorintioh mud fur ltors
'a hbd znles. .'
EIe lsivf'cesc o tid re nuile In
'cr: iL wicith Mrill licxeopedfiii
.rii eroitrifitiiops .1ir .20' vf'n'r-i. It' tIrf
)jIir. ititm (aciei,14.irst t:xtceized) so' is.lfa ;Lit
id iiiel'im l vcied .ill Amitr.,
'-,hi-tii privile-e' is wt be~ 1 r~ii.-a:
W 11i
l" ierrpjq tri i'.'li n~tm nnd crutl 'rj1
ire ti lie.411 oi l oil fintifill mioli of' public. lid
it)fa te'.'trip. mot i .:t, italn here-"Rr ify
ia'~ ci iii ir'~, ovi &:meh i c Ii t' i, *
i ciri dpraiiy of' riiciples 'wit liii i-.
i'iI.- r.11k 'o'lp
(I tI~~s i,- imurad' ralii t

xml | txt