OCR Interpretation


The Fairfield herald. (Winnsboro, S.C.) 1849-1876, October 13, 1875, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026923/1875-10-13/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
tdia"r11RVC7xVilkdRk ildl tl l! I M "ll f. Nlk/ ^ gyp^ $Nlhl i A't!i:A, 'ti't..t r",ti:kf/,- t4rNK ??i td;Rlpltf xllx 'NOW:
WIN 1118 IN" I
1 ;';a' ; i f:? i rl tJCx 5 OA tT (13 0, '10 S 'i3R rl"srir , ' t ., ,tl tf 'fit! I , , l!, .
till t i " '111A .4 i4111Y',1
f',nl"lul (; i 1f1:+ It 't ll'31' Al' !d N <! i t' '
1 rrk M ! Imp, t ct ft E yi +j x: , 1.,11.1 ~ I+' r"
-01 I i t ; r t lii '/ } irlt!l ,Yl ri jt+ i
;'1 ( t t t. :x Xl t; d11ilY; y i ?fr: , tll 'C c t 1
SIiN fills, t r",, ll 1 i t ;) i :1 ) , ' 'it ,
ti + .', . tli,'+ Futl ' ay,.,ad; ItY. .11 ', '"v ! i
.aoauoRat
y 1 , 1110 tt 1 /, i1 i u "/ 4i 1 1 Kl,1:W4rp1 (A tlhA.l' Y It 'i. I L_ 1 ',' ' t t l1
.. i ,i", 't ls: r" f i ." t ' ?!I rDitOti V ' ifkh''V1 ,t.SV01lClRlbLtY 7?{yUll{N + t. I y y( Y M1tI".t?Yil'7C.t.\+1\t'Yt1{S 1!l+Qc'Alt91r,'ri . F"1
s ., t1 rdli," tlt, w I f 11 Jr t 1 ,
l 1 ( '" A.,'t Irlyi', j 't ,'
W [LLLIAM S &11, Pra rietxirs;J,,, ,, A Family P 'i, x. r,, ,
1 Pal ' , Dev ted to citapco Ail Inquiy, I ,i m i : lid 1.i't
1 i , r Y. a h,.riCG
Ifj f_. 1 ;. .H f ..... .j 'f 1 " '1F,f"( ! ' tnr) IT-4-01 ii TlIt TTff,=.. '
.,,,,, "; 1 1 fl .!t A , , D SY , N iA \ IN rl 1 O C rI
I E ! Il' 1 ':
! fit. f
.....+nc wnas7+:.v taNlr
I NJ I: .ISIIEU \VI':[ . ltLV )txf ,.
7.r,)s."--'rttr 111;1'..11.1) i t)tlI)hs!lold l 't"el:
3- in Ills' omn of Wiltnll)ur1), :It jra:;.ft1)
r. ,. urin-51;r in ur rnlr<r,
iti.) .111 tr">;, ir"n; 'lt-nl'tint tllunis.,Iut !!
1'.1 !1J IN .t /) V."1.1'CL'.
t tiIII.tr)" i Ott(:( :tt:'1 'F iblttc3! S 110
'Eii Low WAY it}" 1t II'riltl 'itiSt}r .
At U}('V(:?t rI( ()(' " filtOd;lv!)lt'rl'l)..
11Y?{ 1111 :at:(Stltll , v Y;: ':.ut;CZ +: '.t"tf ai't't'st
' if:1j01' 1'i. t\ lit' ;l ); 't I:!11,('11:, L)th'.tilt
;1111.;. t1n tt I i\ e -;I 1)1/r)rt: r rlf i ii.) .Rule
i)OII(1a11t i e})ttl'li(":t)t ticl:r),. O11 to, \r;tt"
rant by .I. E,. I.f utclIi? .:;mt,,
t1iiltl jttii3ti( i1, h:tke'tl 11 poll it lrltlltl)e(j..
III) ) f p u rc.l;l:;i ll t \ (Awt;. AS
there ;lid }.b"i"ll it well 1 't))1liclefl:i})l)re
lt ns iop i:l the CO1tifill, itv Vl' ,olM,
l, 11Lu' 7 3 t ) , r , V r l )'l d ( + i141' tA) 1vi\'o
thr.' ?>' .f, .:I77(IlOi:i ' ll ttj)cil f(3]' ui'
;11a',"O ; ,1',1!I'11' +l);i,1t :tt''fo. il:i1 3)jI .
:"t111311i1ft:'I II) l3T"i1 )t: (,'1 1:I.1ut' t'I'llI.."("s
O11 011.'t'tlOil (lay. ii:: ft. I':ll't 4 tl)(? en
1:1. 31 :;t'lt(':111 t' r l(: is II:I' V";I,_'(a1)(-1'
1)'; t'1-;111(,t w- (')t"('1'. 13 1d n:,
I1.1)h'itln";(!Il is t,'J:r:''i(,Ittii' .1 ;1"11(:0,
part!';' ?'.) t . 1-i tlltr f,"i.+"161" Ps
\i.iljtl' 14 i1,i I11"''; 11 :., Ii I)I t (t'(
I.>\Vil l-1101iOn 111,(1 1< i'lt '(':I LI ;'C.1 )nisi
t 1t t, 11.11)}():#t,.' lI(1. 1(3. 'l?1 et'1:tt"!)t/.ti 1111;:
P.
Itit';::O!f in ('! r',i;"'11("t t') 1Iie
()ail,
',\h-311
1.1v It IInt}iu3S3)Il'S 011
11)1) charge tlt 13.11 ('lii!'(!r iii
the. (li,;C1;:),:-t.;"t: 't: his fluty. iiJ:ljur
\\ ;lh' N":ii (.3Il It. l ( iinijl:3.r\' ('...ttl':11 t
1.11)11, :'.111l i,1'r :1's!'e'.l 1));lil (fit' h is :)1)
1)1,"11';?3.)i"" 111 :1111}" ;1111''ilttt that. 1111g11f,
1.i' (le"1:1;)i),I,::I'1. 1 '11tl t.t'itli .jtt';Iii,"r
1)('I'e:Ull)tI_'i ilk, 111:1 ;;::.(3d 1;(? tItlie ally
;11.1:'.1. Ow ntl'I:ntt' \\:W
131:1:; i:C 11(1111(1 l"VIII
11at. \fnlju1" W illi, t,~ ,jail. 'I'lls fact.;
\" :t ( :Ib 011CJ., t"/, !?I Cl yf .;ltutl t. i .f 1111? "('
111:1'. ki y,.1111;/). l)t'ui::; :t l! 'tr(Ul? /k :' l i;O
in Ws ""!";:. ;'_l }(,)
+:.:l:(' l;.:ii "il .. i' " .,?1(? 13.(' .tOniil :; Ir.,"t,.
1.11' It'?lfli ," ,' t." -, 1 .I:. " ,.t ...i,
Itni.il1litI 111 1' ,ti l') :; ,) ;)ll'ir a'"i1 ?;1
of t.,11 Shttf,
1)r1)Vitlt::j 11:; 1. :111 })'':':;1111:; 1;1;1;1 I:'
M ! t'i))1','N III Il, M A IN . "\' " .? P
(';("?:t. S:1 13' ;,, . . t'':( i)! i"1.1" (':\'"1::11
O j;l'il(''' i \,;)(''.1 ?..:t' 1,i ,t S!' (' '? 1. "1! .
Or tit(- 1)1'(.'ltlllhi ;ml gL'L!tf t,. f'1'tjOi'
'\ ilik was tll'':'(!11}lrlll
I'1'"'; ('Ii -Ii !.v. :lif .. I",.?t'. ,?I' IIi
W itt (,)I" ids :11)1;. ,1:.1);, " in 1 i::' nu m,
(1!' O I1( IIit))t.: 611(1 1'.';1111 ;"", ;,
titltl:"11r1'iiv-;i. F. \\";1'; Il)Iw:.
1111.!'.1: 1;111; , t hit .) 11,!gr..,Vtn' k('y
1131\'e w-.''n in 3.1)(' r'ity. 1;111; for .ti
1 1 1 1 ( in t ! iie t;.' ;.. II 3...;i, lil:
tllat: !.I Ii' 1)?11;11 ,)! 111!});':.'..%t1i' .i 1,11E
I(st.1 )Ig f;ul)})I)t't ::':; of tllt.i .1.11tlt,.j)f Ilt!
('111..1 (3}IILblit:ltil lit:kt"t, 11:t I +';n)1'IllS
(:1::)r.;:>S. would il:+;'(l hr'-) '11r1 ic,1
lcil"itVltl all :;+11 )")ltr; 113 r:%'l ('_ 33 ,' 1,11
Tf 1)3.+ "' t ?Ir:nt", )f till' N, v,
,tH k t?1 U( 'ir",r(t'r.i' ill-:, ,.1 UC, N3. t(
r)t'h' h>1. '(\3 ' liIH)t"611;;Iltj" ltilt:.t.c:",:it
..T . A+ Mrcwua. -r"/fi .'wrl rLwuS wr ww
'Plic N;;ii G+{t 11Jp 1)rtitot ;1'1if"IY.
~li '" ttim+:,, to rt
'1'])c de io(lrittiia) it rt; .ltitg ?i T11 i -
liant, fu1t1' :b6ftit'c 1t;'if "i't' ttkrr"; t)u
11)iSt:11(t!4. Thu, L Efll) of ){t;l?re
(cnlt;ttj\Nh.;;x J)4 } 1();1
1 (!))t1b1Lu ,tls;,fli,*,:',tc ..(hc''fe t(+t'h}.l (,>
lii;Si ni))1)i. '1'llul Senate in )Croon
1110 1\"11.1 eon:il:;t 0 'f t\' it i' n 1'I!
1)ttl iic; t " ixsp t;\ ;liar, (loll o(';-."1.i
tu(l two jllrA4l)t(sndakit(y, ,{" ( ' 15'.' bl
1 ;ilicl: 1;e 11) tb'iiuuo1 i)rT I4i+leni. l y
irhl: 1'c'())}le r)i)1-1876z" t;h:3 /4P.) we of
6)1'itfi) si,"fr ;)i i.)tO
uilsI t);t,' vof.11----Iht :)1i jl)]'tty ('! ), tt:
" (li)!t!;tl intl' c1(ttidi11 >+". "1 )po \ hi)i)l CC i-lu
r\'( tt; fttla.il be. ("}l :;_.;? 9 l' 'T)f'1Ut)!!Ttill;':
1l;41't! i'."1.('ijl ;'iiy
1"(" l.tt)1?lll 1Citt15 1!1 thIUtl:(!i!. 1)111!
,t:ttt; c t i<i iii)ii) 3s ntikn1y diVit?>.'ti
111111 )l)i (it1iRFiiy :Ij))))) ivyet 1) clu),);;( 3
c) t tht:t:(i. t1ti et-t ., -t"hic(' lial'u" (1(+i!! t
('i"itt1(:..(*t vu'n.,Ii. "iltl(l I(u(tO(:)l re
1);1bheau. t\ti"1!1)tl'4\vc1R"- 11t1;v(+
c rlttic) 3.etYi l:l t I t t c't+, tlit'(t t I t l eeli ):1r t,(,}<
rt ))i11)11('lt l '(;' 1 t e . \l"lit)J(> Llfl, '1 it:,:
},1"cl" 211'1 tlc:jiiutt'tt )tr!tl :111
t.lirlt l:i t1(:4l ti:;t r. .t'1 Ill:;ttrt ":!'A: -; !ti
VL'i,)ui 16. t";;t;i.i eo tiit.il;;. I '; ui";.t(:
A. \Vo'. [email protected] !'I,
I'1 IPA, i)t'r1'\', 'I) j,""' ,1, ;-W; vr! rri,;I
T1.1 ItbttJl(>t j
)'o 011(2 n1o11l(1 (1il:1)(ttO, ru(id _1;t", rea.-1
(I!))1)l)ell l 1)t)('Ill, A 'il('. I l('}!i:.il)"t':: :)f
Hope.," li;i( IIIC>1!11:)i1' i)(. f1C1'1! 1)1'2,:tlil:l "i.,
:1?l(l 113111 if, .4i!1('t . 1110 \"t i,
ho ('1-):-11(1 )"l'"i1 1( t:l)(: \\'ii(J8 11,1011)
t11'(illf 1't!N1' ; aft.(i:'\\':11(1- ! .f roI lo!Ii
1},; "1lI(lj;(: \1:1)'.11:11\ tolililt rt is; 13i(!%,
#;( a heiitlc>llit'li, who., ,t>}5i::tI 11n1 1P' (!
"'..v such ('nt)i!,1l'?)i"t: 111 011! t~11111
11!1:7 I)IILi1,) Of (!imuvct tOr l't.ari)('r.
U1,10, .t . \\"OIll(l iit:lilrr "niI11 tIiir)r he
tt_'ilat )ne." 1 hr'iiv(1 ( li:rn ('1:11(,1' /)Itll;! "
.11# !11("01 ":1 \' tila!'" I rl, .; t)).'; a] .11!11111.'1
.\'r.lI! U,i Ow 1).1':)i;f.'',t Lab? III
"(?tlO of 01',l 1.(',a(cl It )t.Llt':001)11.111 of
1'.:at1; '.
\': ;11('ll it is v!!ll !i(1): "," O11:'. ?'(')S ' t('lt
afro, V IA"!; it. !'.'!1' I lint tall't5. I t
\\' ): I ,lt'" ,..,; ^i .t ::).' r''1 (::?t f'!1:: ')?tlf-) t,
r t;l!";..,!" 11' 1 ?!t!
1i": i }t;: i+ :' ":1'('11 :ii'
"'lr' 1"i('foiii" It(; t1l'nt1''111; ls('
did 1 ')! itl it.
1. ,'iIi !.t' (:. 'j," ); ,; '} 2.1.I..:ji.
it:t.\'O :i:'t,)('. 1'? it s 1;t1)( ti. t"l:ni, if
F1 ;)1.9 1'::.!tit:1'". )9 111 2F, l'lill .;! ,:t1 ": ')
, 1:1, :111 "::) ;t" .1 i:,' .;j+(.
:'.:..'t(" ' .. : . '.!',;." 11..5.. " :.'t'. 1t' ,Li J
t'111 ":Irt': - -.; .;)1 t) ;t,,,,..tf r"{l i!! t }v
Ilk.r.lit., linlt if ;'t:, ;),:.t" is-: A H -.," l in
1 i't} mitli it !-.ml. 1 , I.t'O1!r;14 f':): ''.t:,l
;" ?i'ti (!t)ll'y.:i.iun. t::" 11:!;)1:11"
(!11'1 :.'1 i.1. ",.t'.' 1: .:. _ i):'1 .." il,:ll i'll's
r" {
itit2.'I'( ',,. i:t .)al (1)2i). ;.)1O Ct")!t! I: ,
I!,1\(. a lII:11}t'(i talc 1,:!';11(1!;' f:}) ("t'
Ihu c:))iha'i. &)1):(' of On, i+;"t;:in
:111,!114 I1:1>1 . !", ."1.''!11" : ',1 , , ."t !: 3}:
; t!' i)1'111U'hiiti" O)) 11114! Ot' .Ilr:(! "'"i)j(i
1.1i("-' ,' (1!'::1:21(',, 1!tl'tl:;i11"';:i l":! )t.
l', ".'1.,(:";,: "'1: 1I. ' '" ti Ill't'I' lt'I 1! 1:
'" t
'"':1111;('1,."\'-,1L;t 0 1tS 1'11:1:11; 1,1 1 :1("
' !1;11,-Ill t' '"I1) 1' t)i' t I!t' T : )I}t;!,f 1 t. t' ,
(3:i t l.(: '2i )1 .. i){,;1)f. 1"l%,, t hot, ,I1.
IlMfil swmraVl" W rYT ..N.i:"P5 A21 R"T.tft'a: ZLF't>[iC(
'Plir. lrrerliluua I;aI; ( tc+ 'tly 2i) OWN'.
1," t, t . , AK 1 ttccyti
pal ery Jul ye ert"ne(n1l;i " htat +;i thy.t
th : 1.''1"(:e(ililt lt', .Sllt"i+lg" 11lICl
("I)nIj ;lly will (.'1'111:ill.'.'1('(? i)!l >!'1llt
(1'\"i(1c1I(t of a!1 pc,. ((.lit :11) t c;19t. tlf
,t '\, f iiS ' Ur R . t,"J.Ji ,. (: ,t l;r, ty'"\t"i!i'
.t).+iy.lPUNY, 01,llt;i" u:, .;. '1.'h'." \\'1=ult
21l1!!LjS"t' Ut 7 l al.'Il d!'.pnkit:-1 "m--vu'wik4 t:;
sfi1..J.'.t-1 } lr lt:til ilt. Ii:tliljt.jR:t ;.rt"
t' ! !i;t'' ("1j e n il ' tlili 1 i#f t.11 I ,. t 't,
cif;{u t111( , .(,I, ,c 1)Il1(lR ,ijl:'uce alt ,lyt-i, LIB
;'11i1 4U;l;it'llhlirc: t' 'hl){i ;j. fJfOil
Ili":ll''.ttJt{t:, of less t"ll:tll 1,11'.1 (101.11"
?"1-50,0010 Ja'("I)tlllf:iI 'of
0,!e :o6lill:ir
ti!C\1{t.'1' ; \'.111 b.. !1111('11 l)resbt"rl t" fq,,t.
t .
1'6t4y 11)h i'llv1 ellt. by .tie 'Alit. "-)e "":l
Atow.1ler.: N6 (:itliT(irzi' ~!40!14(1 hi' h1(",
me:lti:(l or it)1"\yltr(lail" befor0 4.11111.
Am
i 1tt)1 s})i(: i"l': i;t": l:; ( C(al''1'Ctl. 1114
11:,::1'\ it lv. Ann. t'n t,:sc 2T h nit.
worttf.;"Q\'(I )U , .cat'>a q.(l., vtj:l iCci t:i
tllllt"i' '.;i.; w:rv:Lltt2 girl. with .4 tiup
it wiv itl.lhe ecl he' \1'111: IiVill;; (,.'i1ui11
'iill;,.' ITiI; ll:l.tir;tit('r, .,T:ivi it t, llit"tr.r
'I'i1(' olt'l
lli n i. u i tlll'.wi nt" t. il" 411111 U1:trl'1C'tI
lls fit'yv(tl)t, girl a"'c1 M ile
I" i." tilr.:t! }rt ?t' "'("I itl':rl III \t':1 i lu ll'
I it,1 i. Ill,. (tv , lc r('r,'
'll Qt".t 41!1(1 I!i" ;.x ")15 -it; ilr..; i,',('ln 'h.1
I :"(i 1,414 Ilia( t.\ Al, 1:11itt" ('tll'tiail him
in l:c,""(:l',,l PIi'1"c;, i11lrl't. t.Iirett' Mill,
rIi" art1 C!r(:'.\' t1w t)l"ido
1;111 in "tIC i * .111' hi r husband 1)11(1
i:Lther. :12111 i1! he;' 1'''aill the
1'.411 irlcellll(:tI h11' 11:(t laII.er. \1 Jieti
'I ill'st swvv t.11uf. he. Ila(1 k;P.(! i lie
,aa)p1ir,,1":ktiotllnr Karrol of. 1.11(. JIiutnl
to ht', l)W:l tllxttl; mid fell dva(i by her
I:l l li'..
.- l ----
1 111' hlltll)t:.!, I-illilizirke"I grim ) of
:i110) '1'( t'. :lllli!t,1' of "?'L.'1 '..
.Raven", \vitR 00).'1'41''1 in I ) Ilti '.IO;'t' It
fc:\ti" t1.1p, ti) lltV thi f:tlllt ia(.io;1
t" tit(: 1n"rtt:r:(tiili; ail"t)t (:() }).e
l} t.c Yr r
f , r
!" is tl (: i 1 ' fc tl"1,
4 rSlNp.l Q 'X41%t t ctt ' liftal ; 1 lk ihi L
ll('Jil'lV 11\'12:(.," SO \":'J:: - Tim 1n.I
yi' t), llll;;t1: i 111 1a' 'f.'t'r (":)1!(llt.l(Ill.
, i}1l' l ill;; \t t'It kf)t Jong 1)";!,t h-til is
ii' ).s ('!. (.tit- 4);il('i", :"ttt:y
11a'i ":!l a? ;';(tl; :1 in (Wi".iI. 1111),.
"1:141: ill.'t' il': .'1:;; "il g YC"lt""1
tl:e I .Pill ii'ulll t.i ;t l.tlt.:i: j"1\ havill(,
}n't (t1:J1 (11.1t 1 1. i (i;. 4.'ll):,e it) 1111
4"'1\'1!1 \\'t:I.(, ,, I: j it i)1":i.'(', ;114(1 w 1)l(?
Iii ale 11..ir \%:i: Ili 4'141) . l!4; .11 ; 1' the
Arelt^4tti. It, t-(.:'.' V. i{;t! '.1:1q : oun
.l4"ti ' 1'11!'.!1 "I.:If!:I'', 11::;, '(' :'C' l' :i:.
1'114'1 1' :tl. :,1'" :)t fI'r'. "! I" t 111: . 1 ": I. j
:i 4::11:1:. l/l' ."('. .1' 4.11'. Il1t141, Stl;i1'I: ti
($1'It;tll)Jl;)H lilt.O :llu""tV.
1\. f *RI:.tT ( 1.\.- "-'l'ij(' i'1::11't't' $1.
('"/l ! i 4, lil'l i..) :.f, W o .1v"r"11 al'S('i)4ll.
i:,;lt;')ttatl, II; t11:. l::t.t+1't " .,, :tf i+)u it:
t:,"'" t':'ll :11')1111 )t'.l a 111}:1.1 i"41:! : 1':1
i,. 4 ,'1' nl'f!i':'{'(')' ,,,' (lJ", :t I':1',i 1'. "):r"
...,:j ;Vr:t ".:21. IA l$ Ti fr'1't lr' ). l rl" .
It 4'1:1;1. in 4(,11;,111, I''''' ' '5 1,1141)rr' 1 t!,
1A4 111. 111:0 (' 11 ilr :t'>;. "1't\'t' 4.:JI:t1!'ef't :1;)(t t""',: I
?" :I;:;., 1'i l!" t1414' ' ;tl':' ('"";1:;fill: :11 J: i"
;t 1'i":!:,,(:- +l:( i. '';t!tit, i'}I:t!'r 1' Oy('1.
1421''1 1!'(11!1 :L l';J;Illu ll 4:14(1 j)1'.>1 14 t.1i''14
. ' -" Iwrl l er ka s xt
) ICQI t1 llt t; :r: L 1 U ZP.
An ( \t l^,t' {;i :9H t(! 11)1!1)\\"111({ {
tnll' t')),Ht)11.. I'll}'1)r't)i)'lt;!i t.l ::l)( lt(1
their lllor)31OV at, iioinr'. rl'll(;V art' KU
foreibo ntld# wall pnt 1.htt1, \v'
i"eft"niu frsti1 pi e c)1tit.ift') ot1r
r. (!(Ltl()r.s,'llt)ti.>:1 ', N,4 4 l 14lM y' \ 111 give
them the c"tn1 1ClO1(UL( ' 111(3"; d,31i(111.\'(':
ltit" l i'1 3':ltu' iO ; 1'n4 (atilUUt
illil?:'()\'c' ii llltt t}. >')i'jl) t;t1tii1 ;31)tIii,;
u\VU3' .t( 1.i4'>"u( rV '' l t
2nd. '.1'ilero-iq+ito ;Mi#g Of Ilul)rdVittt;
iL plnec h( 11111c'"11'11w 'Lit eli('t)Ilr!lgillg
4Y0+K1 lllt!1'('h(!ut);, t;yOlt ,'. ('l ;1t I1{,, itr!(i
r;u('( :1)(;c j)l&'6 ti)rlltlti llll()llt 1"( li..
i; n l tl:i); i"t:llt!ot be d(")f -,1106:4"t -,-(q)
v(i1)1'.nt(: \tf 4 nt 11('toJe. ;" )
"'itt iJ;raiit. 'rSt, loin r :, ht)P,1(1,
:t'r,:!lat" .iI)rel 1:;" iyit,(-vc ) i . :.'nvrlli1y 1
It, 1H yOlli' -01111'.
t 1. ;1)t:i1d yotlt" mo ll y :4 hoiiv',
I1 "ralls t ! t\"hrlt ii, ill hoOe i ty' for Volt
Ito oi, t"rt (lit, it it3 of y')'n f(,1Vll
rnt;l'("i1: llts You JUIVH In i(1 ""0,
ii, tuid they 1)l11tit -whit for 1n!
111(bile '. TIita't'ft11"(, \l'l1<'.11 "t)tt 11:11.1!
low (')! I h. spelltl it., ilt I!O ll(;, 1!
"II. ;11)1:)111 M'ill' JlfO,)( tit, llti (
if. will ::ll:u i)(atrl' 1;)rl"01:t),t1i ui. t
\")t1t' 11)1 i"c Zi !zltti 111.\" t";IS; )')Its \,711'" l
1)tAtri" liAti6)'tJllC.)f.:; 1a,141. 1:4.111 ),t.
tU,\'C:r. 1')(t"':: 011-71. "111v lltt l lr i
th)'_v ('11)1 (It' i'4 (',t + t''hiti..tl10 lilnlti t>'Yti : t ' iit;lir t:,{t:r: .+.
.(i},lj. illculi (Ytlt 11?'r):,,,\" :)t Ii ii.i.,. i t
You liu y 113rc:.Hon JJ'US\'i11;; 11i) wi.tN
"i\'i11 "olna Ally be "thw, hest FC,('t c:llitlits
I(c)!p 1ti\'; tll(! , fOilnrhtt"ito)l:i
4)f t-1111.1111 how. P. i.,3 a tint,,. ' t'tiiiiy
btl your pride it) it tier y(wtd"ti 1O kiiv :
. a3y Illy tl)t lin~ 'at; ti (" It tr( t 1; ( .
MV r4)1i it. pasi;.igil in n' e1'1 ;,' al)tl l.li)%v
1)0 t it prl pritstt)2".7 . 114:11 3tttlt \\ iii
think if. Iii-4. if vOur' nclitrhlti
h1 ewl O wit, tt1i,)1l'y Out, of town. ' M( (: 1
i1)(, O (:1.nlpll' 1)o\\". ! " , it
'i th. ,1 O 1d y(>itr 111 role ni l)7ui it. t
,art t.l,? ctx n ple 1IONY. iJiiy . F"uui'
(1I \' 'I'tr)!i::, tllt!:0t)i it71t (1:'t l } t?utt;; )t (,
ii,)iut:, nid ,yt)n will.;;O(? tt W' ltt1(rtttl tl
i;l ilrt! in )1 t.ht i"';' tinloi I') tllt hilri
11C:4", utttlou{c of the ,pipet, ; iIini,'f'Oro,
tlto)LI \Vit"1).yOLll 111)111.( Illc)t"0'11:11ji"'1.
Nih. S;t)clnd your 111(?n(;v :1.1.. holne.
\\'h:'.t, d(, 3"011 ; ttin. b\' 'in,; oh ! 1,
' 'i lilit t'll). ("0i & )'i)tl (''?i11<1 1
ii)t\'(, itunt, Vt h,)11)' by I(:ttin s"ouli"
iiierC'ii;illi, MIN-) til() (;t'4Ii. Stn ke it
IY111).111't) "'nl 1r"1t '.1 not, i"
l)c ctl hi.,vF \',cll O.t: btaillt'S hi:l1 ill o t n
t:Oll)' I1)er(1;111t.
1)111))11l yt)111" niolley lit, 1 Ol)U!. I
%'olt!, IltuC('h;tl)';s arc 5'0;11. 11('l'ylll)1
301:1 fi':+1(15 ; ill( ; sIn11Ci i.1 >utl ill
!)t<'l{11(.)1 F""-)i:'II 3'Out' :LSa)('ili(it' ;:: N\''tis
1)11t. <Oli ()'ndto i. (l ('4')lllot. ii!"t'p r t
\'l)'ll' (.111'11 11') ! ,I
t):!!)tiff, 2',(1 C,'.:') \1')lliil'l iU l)(t3 l'tu" i t
11) ('11 and l;hil(? Ill 13.10,).
1 !nt:o.
10th. 11(well:t;lts should (it) the r
ittl\"(;l 4t~ l'onit). Tito,.; :ill(,t! ;(l
}sot, t.lir.it" bill-ill::ld$, cir,:ltltrr:, c'nrcli, I \
iewtr bt))t(ii;, 01I\"(,lt)lx .:tild ills I.I)t;'il"
p !ili'ing )tt ilnlll(', ('f their O\t-i1 .
\1.11(1 Ii (L 171tev) in nl:"11\ t
\t t:yr, :< iii :1(i\ ('ri.i:'t. t11c1U , 1)1111(1' ('.1;; ( 1
1'I i-11-.1")11
r'.,,'.'.{1) ?1 t. 1t(1))1't fi(:i, iIl (''.x:111111+( tO is
t::(. ctt l.'nlt':r:: {)ti 11;'.111")'1:,.:111; {
1110.11 1.f<!. (' 771'tt'i' )!'1)('1't \
1'!lt tiit1 \VoI)t('.ll )tl'(1 07th.:ttl\'(1 )'*It-' 1
it:-)l", );lti at'( 11!)11(: to.) 1'4101\" (''c ( 1
"!:1'flll,!ii L(!f. 011'117 1l i% 1-.r -h is ,,,,'. , i'.
nrcaxt,,>h.w.. es+ !,( lt'Z ls +?' r>:lar>va!t' 'v
i:t19 1 t '':l !;lY; 1)("' "ili' + ll::l t'2i( :I t't
l:1.91"' ti-lin t, P")',. oltt t) 1.1( rulltll'l+::
Of I+ ne\\"tal1.;j)e Intl inSk 111' 1;1 i1 ::c ii!:
o ':l o(1ife)liiti:+, it, (1(,(1f. !t v; ;'t'aI
1.1U)!. t)tl tt1:iiCod" O1't)OOY. 11)^O ('t ii';'
'c:t 1"i iil' lyi; +t>>:. i/ C'4 '!/"d:: : i Gt(
" ( ()1 f '.11li!llt, , l.. ,...1' :{:. ".
E:it1'1 ' '.
llkasniv tt ;!aiitaEil:'t ':;l, l(' hF ti;:i,',+)'I
attbijllt''i C>r,1.i o Ci' 'Itrtlllrl:( 'It" 1):';11!1.11.
)c(':utht! ii.t" was t:..coo. of "IU'' 11*.'t:.;:s
'.')('11 , )' {lt(: 1.t"g, ii III t,) I Ile11:)1'. :t
i'1'1")'t:!1 ')1'hiUU7":)ti(iti hfi I,'1'? !)l::I).
't 111, 1;111'.ir:1,; , (itl:ll',l P tll,,i
Ilily'n owt'"1 :1!1" "11V
P1t1111 t!1)-' l7i!i^Et1.)!1 t!1 t1!o
3(':tlltr:lt".1vlt of . ttt() 1)91 t.;.) ():" lo v"
V(,itltt'i0, "11lu't 2:3, J.776. '.1'h(?'. lq,'
L t'r::: Uo n)..., v f 1)4! i 't,
ilt.,.i.?)f+ 't! ( f 1't'(){.!tr I""'11(1
Wri. (Wilt. \':; 11:. ,1,1('% lint. 11',11"
l(' I!"iltltl))II " i!sij, (!')tl+';t!; ::f Ill(
ii Iil li)i M =.; f:i'll. iI! \\'ili I:1-t,:\"
1.1:1 1 0111 1 11_1. 11!0 !t' 111'1 :ti:lt'Y )( ' ,
:" i'"'",li:!')i1 )1) I). t t:.'I,' 1)"1\''il'''t' i.+
Is'):), :11111 c:. t1. 1 ('t'.'I:I;:i Il,:. :1 1't'" +
)it'1v \'('t..' 1':ti111,?t' Ii' :=t"t';lr('" i .(:' li'):;t
1i 1 (1'1). Ritjotl :?1 ('ii.tlO1' )!t'.:1:"!
1)i''lllt' t V.1,
.0gillilo'g, to
\"1:;3: h !?'111, i)V, a:l 1~ .irt"1' .1...
lip ("1t1)ji' ( i>. 140 ii1 !.1 1'(" ,11:1 1.
it:irt'.niiOI1,I)(10.' 'I'1,t! iIir.:ilent; 1\r;, t' l
ali(I '1
iun' t 615100. Lite 3P H 1 f Ili))
All ('\"il { ,!1'(: i(~f'.
11(s' 1e4! "l(' (1l tll(' 10 1!)f:ly'1 .A : ' " ; .
ho 1)uT(' at t1('!('. 11, 1't:111:irk:; 4 !1::1
11,,'14 I'1'11'Ualt)tla to lhtt:\'.- '.,k !11'111!1':
'C)C:1\1}':1 i)t))n. i'41t;(::l, i!a 11:.:i)t)' i t
1'111 i.t, r.'ltil 1)i}",:1:li I*('('("I..t( t',ii.:ii .
!)li)10 - 111114"' 1 i11. 1 ill, jn..r" "i
1111 i1(',i!. "i.I )1I1:(r(I WAS .:Il: iI'l;
I1,f; to the (:Olrt1),lri1.1,1\' Yt"':11fi!'I;"hi41i.
y \1'11!{ii1 j)1 'afr., iiill'lt :li 'a11: ;rl :li J",
, ,itt+ X11 t l*tlli(,11'lj'ti '(;1' I)t... t',... .
L':.r ,i 1(1 t1 1(: fli!'II\'- 4l;C'1:1 i?t tt :;:t\\ ; I.
hill; I1;iil ill: h iii k\'i(I;)1\' Y):l~<i i'li(:.
11(, riaattl leti Il'illi:llil \:",:.:+ a
01 11:1"4.1at!1l, but. Jl;vtt"i !.:;,. t:' 1'.1111 1,
'I.In t !lic:;:i ;) J i) !(.. 1 1". ln ;h- X, Nv
'i'll lill'". E I. ll!' !; I- I {i'.(t t.) 1)!' tilt' 1'('::III!, ). )'1 i":"L!
1;u 1 \\"'4(')1 }lil:t :t,:-.t 1 f1: :11 1'
,l:t i" h e t1C''1'1('!l 14, A ll liil:"t'1t ('111;a;fit"1). tillll'il:;, i'. 1''. :,'l
t"it"il Ohio 1)O0it.it" 11:1)1) "1. 11+
1:(l1 '1t' i).1Lt l t t:ii:,.l " t,
1'..a 1 :r"I")' '.\'.)111,1 i:,, ,1' liti I,..I: .,
11e'I'(' is 11'1 Ii:L!lL v 1.1011 :' 11 \" )'"' +
111 ii F('(:t \t"ii1 111 l!1 :'11!.
Ic;f. iiur.tlL Of !lit " 1.L1 :+r". in tlu. I'..:1' t
\\"1t.:t in; 1:'):;L in In, I'e t) ("d
!::!I '." ' i', '? 1'1'':1111 ' :)i;'i .:'11tj' 't'''
'. it I,',r .'!tliii '.,' 1.:irli=l:: ! i:" ;!:1 ' 1"
ln jltl("}: :'1"tI "':)\';'t'i)t11t',lf. '111:r" 111"..1
tll:'1 1111'11'1' i II" ,:l1!? t': :i:;Y \l''"i . ;:!I(I
11Ii 11" wore t 11 1l .::t1.!!'ill'f".
1S t44 i0 44lae i I V .4 4A. ':' trl^i4 4. Y i t
'.. ( I'.4 4: I i i ,' :' 1,. '":'.!' 1 ( (', t
it (1'!"' 1 t' , ''111 441 4"l: r . l' 44 .' 1 44.
111' 41it ('( 11 'li I :! 44..44 il! i
l:'. 4i : l' ', II \\ '. 1 " 1 ' : 1411 '1 ' . ' 444 1
111 ( i. 14 . 4 li .86 1. 4 4 1( '.;111' lr\1 [
14 ~ 4 *t5 I, t1 ;"i' , \,i '4 i'' ,~ '!' . ;'',
' I', \:i 4.4 il(i( t '1 1'l'i r f
I,.44 ,; ' 1 i 1; 4 (! I-,, 1 ' 1. 1 I444 ( 1
f 4(4. , , '(1, :I! 1 1!. \ 1t :'i.'I!,} '44 ' 14.41'
44 1 4 4.4 1' . 1.7('. 1.':{. 44 I'" "
i41'4':i 1 ,. L ''f :. 1'1;111' i'"14 . l~;.
'tC' I{ :i: 444,t4 4444 l t11 ! Vrij"4*'.g.
!.llt 1 ) 1': ,,"1 I :^ '.44~ 141: i' 111 '1
14'(' ' ' ' .:1 i 1 " ~ 44 4 . ,,' '''': I.J 4 5''4 ii' ,
*!" 44. !' 4 ' '; 1 ( :4 1;I,+ , ;11 '"1
1 4 4 ' 1' ?. 4 44 4: 44 ''!. l44ike
!,, ,i 'i4 14 4 ': '.' 111::i f',,,.,1
44 li : 1 44( 1' ,i" !4 ' ! 41 ,'' ; 44 j44 '? 1
1:( ''1' ,144, :1 1 '!' I;'4. ,4 ' 'I'' 44
' !' !4''' :i1.
44,, 1 1} . ': (41' I".: ' ; 1 . ,, (.44 44 :!1:14
1')' i ;''11} lit i 1:44 .44 :,4444 '. ( 1 t {'1111
fI .Ial' \\ Ii 4j.L.411 44 l'1.1 :'4':.Ii
44 ~ l "4 ill }'.' (* ' ' :{ 51114~ ' ' i' :(1;'
1( 1 ' l , !1 4 1 I ( '4:I I~ l 1.' I I i l
4 c :. il, *14 . . ' t ' '11'
44_ ~ t t4~4' 4 . ':V 11
\\~~'' ' 4 It 444 4,4 44 1 11'
l: (' 1 ":1'. Ill) 11, 4 It 1!1 .'1 ( 1. 1 41
I II! 1' 1:;'4'44:, ails 414 4 4 4 ' (!'i '.
.(4 5 !, "11i. . ,!I ' : i 1'}., \:'t i il ? ' "I
44 '11' ' ' 1 i ,"'' I i '~ " -+ '.t'''.4 ''4444.
1 '. 4 4 4 . 4 , ", )f 4 4' ' + , '" 4.' .4, ,t 4444 4 4 .
,1444 4444) , + -, 1r4 ' \ . ',1' 4 '
}'' 11 :.4 44 !+ 'j l( 4444.4.4, 1+ ' 41' 1 5)
I(5',:' 4 i1, 444i I'll, i:4'
i; 1 1 44'1 . 4!t' 1"''! 1 i r:} i\4
!1' 4! 11:11 .(,111.9 11 (4.'' 44.41" x5'1 !
t::1) t1:. ).4F 4)4 IN
li' ( re:o11, (1u rpIt.i, (lit ( O~t li,
X1 1 11 1111 Ot 1)4 11111441.l i "114~4f'1~'1'
is ,41 itt'rbuzL tat'4., i 4441,v. thait th i,1
I i4I 44(1141.4444It. C.. SII "IR &k
4:. is '4. )4 L'lC4ti44l btt rel 'gall) i'i111 , 44
44i'i ',". 4'4))4f:'' 1111 1)1(4)34.' fl~i h..
' .i 4ii.1 ' t'.4 :44')) Il 1!111 'l 444ht'ltI 1 '
1 1 ;i' I'll ' '.4411'1 1'il t 1141' 111114(4' 1 I " t ~ .
11i'1.'' " ('"'" '""t ll:.t 144 144 )';1' l 1443 4'1: 1111
1u:tSi le.tt 4 1 k 't
I;, r* r1fI! 4 . J ' 11 ,:'i .
*'~t1 ' - 14 ) \4' N4)4iW 11144 11.14)44.1
I):: 1)111141 1. jI)t~u 44.' v ))e4'11 ther)41 444j44444.4(
1: 1.1 ' .1 114.1.1., '1444 lhntj''' .t.;"1 : 1a'111
'141(ii " 4414 i.)'' ' I~ 1'14 1 41""?44 ' J1 344)1i
it,. ] t.4 l :11" 4 t it3 :1 4 tl . N t : 11 1 rl
3) :4 111 itt .4i4'34t::r 11144 4 ) )'I . 111 h
444)"' tV"4, 4)4 114.1 4 it 't'i1 IllIll to t'4uIlr 44411,313
.1)11"t' to' :e4111 1)!) i{. ia )Ltc 441"(1 t0). \\'t) 111\
3'"'i;;llt Olt)11 411 14Bill" it moll~ 1tliOt4 to k-1.) 4414)
I . I'. ;,1 444,nli~i.44nt.4 44)44 1 )441.
4 ' (; 1'44 11lt 11 4 (ht 4... 1.443)4
l. '1114 N! 4 10 4. Noll,' 4i'ItitI i thou)),
4it (Ii))" S"Iit, . \411 l.t)44W0~i 14r444.14:; t,1
Q w , 51:11 4.4444tlI, ill :1 i3))I')a'"t4'd. I1144
*1. 44. 14)4)rul!i 1'11 1 n44l 444 4.4lI 1):4w444't4't)
,( 4 ' 1lnil' 111 1,4, 4Ii4) ' 4h le141. a1"
I14. 1.1 1 .h4)e l .)4't, 4 11 414Q)) 444 4.4444t, )4) 11'
4;4.. 1..; 411 4 '11:, rtn lit t. 1i (iltl *le (1)1')41).
'l'ilt )) 4 r' I )4C11 1 44tt 1111 1 114 tit 11 ::1111",44.4.
4p."1'? 4'4'''4')')'1)''4,tt14 lilt' 44)44411(. t'l4h44.
( 4 :.1 4. 4"': 1111 .14 444)4 at) li4'4 L44)..1 1,v' .1111
Ii .' 444 .,'I 341 4). rt'ri' 4:111111 344144 i'44''
1:! 4') 44441 :;1 1114 :11444l1 ,;ti- i 1, s)' 441illM.
4 ~ "",r ,, i" r . I"I)44 t)44'0 114 I llul ll qIh .4): t..;1
"+v I 4 444a" 1)
\' 1'::c i 4 11" i'4 144) ord)41)' ('fll!( 44)44l o3 4it
I 1!1 :1 is 1.)tl' 1.1 h.:
i". 5 ~~1. N. W 34:4
x( 44111'1' ,51 :1 n l tit 44 ,41 '11)4 1 441)4 I 4 i f1,
4 -l 4lr~ , ' :r i Wl~a tl: n
1'11', T . XN. \I)41414 t:4..
/ 1 1'~3~ 'I itl SI44i 1:..1 iii11, 4 404ittt4)444:
._.! 11)4 .. 1.1)''k 4)4444 :'. 444lii r (i414434 t '4,'n
11 :11 4 1 ' !iii i441 4'.: , 4)444'k1l"' C4 i(44 44111'

xml | txt