OCR Interpretation


The Fairfield herald. (Winnsboro, S.C.) 1849-1876, June 28, 1876, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026923/1876-06-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

c .
XIT.1 INNSBORO S. C. WEI)NSI)AY , ; r
I.fQ l 1 G JUN
THE
'~I6 '1'I1't Ii 1) 111 E~ itl L 1
la 'L;I1h.3'6II3L lI 1':i Ki.Y 11'
aV 11, I .i )I S & U '' s
1 r:.-uts I.'/'I?.l 1 - 0 4033'1191it 11'1)4
ini 11444 ' u ti , l' 1. if" " .I.3 " , t1 it 4~
hOillI .t1 I.V 'i' '4
t 1c .ii3.43 Nj ic.., :..l 1t'.iiu:v,. 1~ 111
If E l l ICA'I EN ( I IIN FhEJ A
NItt' . LLE.
w 1.4 ill tlis3gr3'i3 j 339thi03W.
13331' 4434tt li iu 11W , r w ?
Hi IC nis ii t It Io'311111t? 3411134'"
* i iI " i'eih" ht".,(33q33(343 4,~ n"4l
Wl'it uitar C~~i it'ii 14 ,i43
. 14 )key i' I 41 44 434l' (:111,'4 with h4im.
'1111!41'4. r II .1' Wisili ii 333
Fort~vt~r 1r3'i4 I 14i.('33 4)433.34 sli' ru:
Th144 Xi'Ilo. r('33133:l.; 411)13,
'11(s 44443'(3( for1 littl 111th'
H ty'. it~~ whlit,; ]iia enl3o~nt live.
'1.V. ' 4'''4' 3i4. a l it I3:3s 13" t 3' r:i.
Si, * .4. r". . 4433' '1 1 hII't~ it.
11 , 1.!i.4 l~ilI Min44.I 434
(I 11f t:1.4 .1.1 tut33 .' "4 .1
''' t3 .1 ti. 3134'34 $14333,I'I t 33v
'1l 4 y ' ' .4.443l .' " i 3 4'j4 Il""Ii
''1' I4EIJ 33~ IG \N 4.. NDI ) \. L'
J. 4t1CO'c33'. 1-tv ,..
I'lls C 10]li)\illg' 51: t:IC'13o331 I 11,3 3311
life and11 $4:3''.'Jt' of' ( I f' t '' t1[O'f? tut .
is. t,:ulo'i 114)4 [lit; .\(w 1'1)11, "I' 0,
wh.'ich 11331~~ I3 ln i3413'd 141it' mil 31 (iii IC.,
uiit's (1'lttt.I ('r vet P3 33.1111:13.
11S 1 334;VC' Ve't. (.33 3i(' c-i itl:3.y" *(f'i 1.
4Iis14.33 IICAV by itJ 4cv )atji l,. A
133(1iv(3 III' t )1hi.., _l1 . Ilac 1V3-i 3(133.l l:1:
acaltii~i('4il 13'tjqi \vtiiii t.
011 1 4.'4j333p331 lt.; 114"e''3P 133
130'.V fitte liar13 of' tilt4 Sta. it:~ i.3'
i111 at, 1;.~..'. ( 'jit.31m' "1.,
('33 .1311 I-; ;; i'. lt 41 . a t i''1\I 1
IiCC1('' (if133 ll )i',~44 . 31): 131 (2.31et
(-ii131.3 11't iu3-\ '' Li!.l.I 1'' V4.'1'4
~'.4(" 3f3i. 133''. (I 131o i;1.t t 1).nit
()31101 lit" }.i i i. 43311(w11,''1iI yea
Ltdil, 111't~ ru"(:.ci is, I)i1 t33 iOtii.
y )iull it ci 1.v3 s3313~ it' r (311131'' 1lit
1:c11 tu l th1'et \v it Ii 1133.. i 1)11t(.3e3 till Mlt
'113 l .1 Ictt ii, I~uing31) 114 (,it'3) t it(
'lilul S(lV(t!5I \I4;t33 i', 1:,4l. l till l1) '
J343 1(33\l!1 l tit( 3311.1 3(1 1")4)f i b ilt.1
(;( i ; t c 1;13 llr l" llow'Tve"r hold but one
'i(i 5lull \ViJ('I) AIr. "1Juy(i( tv11,13 nowi.
1,:1t((1 114 (lover.)(,r by the Itei)ubli.
' caul part-y' told, 11 c<"et))t1li the e:luldi
didltt11lr, wits ele(t.?d (sve:t" Allen Or.
'1'1111r11t:tn by it majority of 2,i!83 in it
"totnl...vote (if 4133.,4),1)11, a- close and
1161I T01%, cKettll('. ft"(II)). (l('t" 4(St;l,,.Wlai(ll
.dir. fin yes successively r("1)Pate(1
lrtr;t fall. 111". H1lyes Witt; It eitlldi"
(10(n for re-elec"tioll at the ,elf ,so of
his Ivrl i of olli:x:, but another numi
t; W5tH 1)referrc(i, lutc.l it was not
F ill i ha'..) thnt, he'' "anti I% secon'.l tillle
J)l:keed at the Iteull of the lte))til)lae41t
ticket- ill O)iio. Meanwhile he hus:e(l
htu)selt" ill polities, lull having stle
4eeduel .ill r;uilillg the 11011)ilattiull
wili(4)., Ill, had": )14tViolisly lost, lie 1
'.liter( d thu cut(,1 A)"'ll 'with i t.t"onp
1181' ill 1 i:1 favor. (,vrlerul Uo'e -
A 4,1111s Netts nol)lilattt(,d 1)y t.llc. l);'I1o
",rtt3":a (lonve11liiai NvItirtl 11141 ill Jilly
( f t"1)ui y:':u", -old. Itt. whigli lLI% 1'e11
IIletun't1 11111W ":ti~.. . )) r.!;) )1Ao11i,1y
wilhlrawl) : the ex111'ete'l c'r tidith)t:",
1' 'fii ''d till. 1)oillill:IL1011. ho'Vetc1",
and Itt It L"tto (111t14. "+l.jt"., 1'elitlletol
was irldllee;1 to till:;' the 1)'J! ocrttie
1144 cin1aLi,)11. tute'e's witm "!'I1"eoly
1r '-ii)1u' 1111:lei t.llc ciretill )stInIces.
,.1141 (1, ucr..l li.tye, t::u"ri4ll the Stut.o
l+y a 1111jurit.}" of i,:il , or uhout (,flu
t h 1 41 t hat ( t the .year l)efol c oil tile
)tLte ticket.. I'11c Illxt itl)))ertrltuce
of Mr. 1-iaye:i its it catt(lidltte wag last
flli, wIti-II 'tai wrl$ noulinlttetl (11l tile
1)Ill)li4 twh("01s J'llt"It)) 11, after it
-Iliti l) ('(,11t("$t" XVi111 Jildgv Tuft,
wll( -:t+ v.11),li41:('y ill ()1)),ositioii" to
.11"11-es w.ts n,) f;t111e; of hi o". ii.
Lni \V: s d114 e1ILircly tO ,tt 10-tel.
a"hii h'Mr. I I11yei "r( 1u *tiiu llir ht.
1 ,"f( 1.. the c"c i Veiltiull. of which the
fO11,''VIlljr is ail) ('Xtt-net :
""I c1u111)t at111"wc illy naune to he
11ti(."II aj;atlllst" Jii:1,'..re T. t ft. W
cauli4 1t cattldid:ttc' Itft(.'r I (lcee)i1011
ile is 11 1)1114 115111 111141 it solid(, it1.
1,tll1 Li4"itII. I will lit-it uOOcl1 t. it 101111
uatioll 1 i+f;linc cl w:t.lt eont("st IIg-tilst
h;1
The )):t.1) 1111(1 point of the Vt)litfl
t.ary i:141,))'4110111. "" hi("!I Mr. II:Iyes
jives to Judge I'ttft lies in
he the " cwllt(Mt. ill
tin' ("1+''1'c' )t" ., tiiille"l oil 111 ellel'.
t;etic ('11011; t,) 1)la4ate the Liberal
Ii:"1)ll) iira:1l )tarty by his 1o11illitt.i, n.
The, altt01111I.. f4i10 I. un.i _All'. J-ttyes
l (.r511114 rt (j.jrl(j.iIi;tf(). tile
" nO)tlil)Iltit)l1 1, f,'l,' "1'it1)11 .th1" "hltil)e
d: 1y. 11 the bitter r n:l h:u'd -footgilt
(11a1t1V1tti>; Which f()11mv(A, Mr .1
\1;is sllc"cessfIii, 1.4c"'ivin it llttitu ity
of .5,61 1 uvt'i" All.. Alien. " :file. i'lilt.ie.
of the Om-(t i,'i"Itl tt, \\ ;licit Nil* I11tvt :"
was thus ruisecl (,11 tai Ittlti third
1".'1.11 ))aatli't))Ill. hIt:e t1'" " two f(e1111t:
t dial l)re. c 4te'l it. have 1)0( i' so far
$ll4 ces: fillIy cx 'eiite"1 I)V (,:)Vernol"
i iuyes, a"itltutit Ittli)rdiulr.; the '!milt
est i;I'uil) ,1 for ("Ulli11('1)t.
)'I1.1.1.\.li :1 1S'1tl'1.I.1:J:
'\Villialtl : 11-lleelel", of Now Yo)1:.
t he cant tlti:,te of f.11t' i; -1))lLlicalll
1,.(1.1 y t"'+r Vice -1'reAtleilt, wns hot n
ill .1f;1lom'., 11'"r:l'11:1'.)l (."tinily.
" )'" )"l;, ill 1t,2i) 1i"+ flit 111,1(01 the
1'lli\ers0V .+f 1'el"11,) it, Nit 4?i(l..nut.
l;rad1411,1e. ffl: \":a'<< 11tt0r\v:u"ds nit -
unit 1.1."11 to tilt' !,:1r, and ill 1850 and
1;t51 WI"s '(111. 118 :e Ille)ul)(:r to the
l,)wel. hrLneh of the State T.e~islu
t.nre. In lSo' ho was ele(-t"ed ;;Late
AF1tIC N ROYALTY.
how tht)v ilt'rlod the King of ( v11 "oro.
1'11i ./Of,"111t1 t/'" Paris. (".)1I1.tills a
lt!ttcr 1'r(Out au eke ,\ itut ss, 1. III,*
t.lIi ftilltrviu !art iv. IIIII I s 1"he
It tl"t)(titt( $ .r'ti11111111I.ec1 ('11 ,tile oet"u
t;it)II if (ht "i"Ittl('t"trl of i%, ;1ll')"u l;1.
kill, of l)tutyurt), ill ral
".Lll illl;llt;ll.tu f r.I,(' 1)i.t". (t (1)111)1('
of It 'It Ii L'. stY ctl"a 11111 !Ir(t,! 1 etil)Ie.
had hueli (lug, itt Lit(, I)titttill, of
W"lirll t he \c'\"es of t.h(; (lel'utict. I\ ink;
11 t'i I ;;a1 I)l:te.! I ill t.ll:; fur:n of it
P41) , to {>,. i11 1't' ellll('.;a I. ) r'((!iv
ttl,.)1 Wit fl- kl,; ; ;- 11:c' (!01'1).(' 01 their
t;ttt tvl":Illlli"ltl ,it I I):il'l).lrtill ; 111 1 4
t(;t". ,S:.V(.!:tl re;ill(;1t1;; of the royal
g1lartl h:tt} llc('tl ticitt oll the p e
(t.tiun night to si1c.13tI ' iut"rtil13.1,t
Rtill1(' Of Lit(; 1,eig1ll)il'iIl \iiltlr;c
('!lu tirsI, bout;))) h(;iur;, be it mall,
\\"l:ulan 0l' ('hilt!, that titiltlte. It.'i c--it
front tilt! sit1.1-uluttliiig huts \\"a
1'' reil)I\ t:eii((l an,[ c'urrt(;:l till, ;ttltl
thin ctltivt ti ('flLl11l)1)(}t't iii t lis ;!'alt
1.e1,("tn(lnc"t((I tm\".,rt;.i t,!1'; I il 1;t 1" . }
pare I All. the Ruler;)!. IIcre th;;:'e t
ue,;u1 4.11e lutist, lion i111e St"t"I I t".
liluits of Iilt.se Duels' ".r.oatnl-v;i,
;!1'lttn :'i1;1 leis. \Cil u, Lrohell by (11'.
t)i:Iiul's. I'll(; 1;t1)1Cllt;ltiuu.4 ut1,l
cri(;s of t1c:;1).air of the victim s ill
tc:rltt:nglc:t \\ith the si until!;; of. thr !':ut.ttlt';tl P14)Wtl. Ittlti olio I ,v (lilt*
Litt:' \\"("1'(' tll:'t t\"IL iuil.u )lilt g;11):I1'
;'';tlt he'')\c. 'l iotit )>cn:tt t.ht: It(";ttill,.4 (
of (!!"11)1!8, t.iIc lit) Itt"islt of '011'
tllt! 1)I(!1't'ltl, tit>n ll.l Ili* 1111, :I
Whist'-C, t;ltt })i11.. \\.,1i( ::, vitI t itt"
\'i >lt'llt. \"'.t-i t(' ;:'t itlls of tltt:. cr 1>\",l,
tll"o\\'tit:.! ::dc ("1:C"-; (. I" the \ 1'"I6"" .
The :tilt (1)1.4 t,;I{; of tit(,- 1)il. (lit'
}11"e\it)ils tl;ty \\".1:; t hen Iht.Owu 1)"Ick }
Iltlo IIIe ill.>11s;ergr;tC(: 'T'it(! f:lllatI'
c.11 s})eeatt)!"s tit the tlislnttl (Ir;ttu;t. " 11
:i:; . sr;(',i; its t i t \\",t;; ti I le(1 tt1,, ('tilt)
ttlc',i .1 It) (IMI.". ')II Ille stutttttit, of t":IC: r;,;tce. st;tutl)i:1.4 t}lc; still tl. \ u ,
\\'i!h ;ill tlleil' uli!;lIt, Si, it' t.'1 !'')rill
a hart!, ('u:111t:"t, l:t\"ut' above Ihtt;'
I)urie 1 ;tli\, . 111 t.: u' 1:11utnt.ttiO)t:i
li.t",'iII... ('' 151 1. It: 1! 11111? \\.(S !ell t''
111 lie.lt;' 1.:w ("Irt'jlltin r of the ttl,.>!ui
liable sul+ttll it e ; 1.1 Iv (loise t)1 the
ilistr( tltt .1l5 1)11(1 ce:tsci}.. ,rll 1, ;(it;l
the t t"'>,\-,I rrtit':tl. ;:,,ti"1i"
' - I with II;, lit a ;\e,, :111.1 atllli:"etl I
t !1(! !4 I )''tulles of t.:lu k I1! ' \\"It()Sc
111>,tteS d,'1:1;(lltletlsu('11 slt("ri,'t"c:(."
(tl t Colttp"!ir,;I1 1 .:i thit', Leci Mr:
Jot,:'s f(.t';i Dl\:or,-"
.Fast )u',\" .'lt i s is tlelil)t"r'11ink
\\":'t';lli1' it w 't'Itl it-it, he I):''te:" ftil
11:11, i.,) 111w,(' t)!1 ;m .1 1:\' ilie i:1 It'
lt."t\' }1!;I'.'. Fl.' i11 :r1 i(' l it r..t,
\\"i 1't\\" \t"h') 111h of \\';>t, ' I s. 'l u:les is it
ll' ;!1!;-luitlti, 1 \\ ))dial,. al!, Ill
oll !ter t,\vn (l!:l, c'titir he'trt11
I ho ,""!t' o, :t \"11"t n');ti l,,tt, exact illu
;tlitlltpl' itt; tiltIc i'. .!,)lte" t''.:})t"t"l
,l " ( Owl. 111 )t"!lill(r" !le :'t" 1'I e 1 ,t\"; "1\' I'i'''In I iit"
('.il"i\", SA\ 11: tI1;".1 lit! \y:!"
(ti t lt.,; ,tltl' Ii1I)l) :IT1'
i' )'1'1.111'" :1 t:lli('11t)~ll, 1l )"'. .1 t,.....
e;11 i1 1 0 ;tli'\tit (i iii Ilt., . 11'1)1!!;'' Olt
11)112 it' )11in":' ti. ;te:1 fu;tn.l In'r
"ttsiriri':It \ii' at,-It . 11atl
t:t+t, \'" .11 1)t'ttl) ti)t':'t
7!1'11\' )'1 _' t't Iiit."il:t \l i?'. . ~ ):t!s
-Ho1w tiio IDul~ker Loaf llo: Dugltor.
A,..'Iitiloi' 5:r(li' pnlclout.. filtusih
es thu fIllowiitg 1'aI'(al)It' ;40',y
A. very good 14ll1 ii '214. s, o21i
WQ:11 Cty 1)Inker. Ie] C, ,~ ho lit)i Very
tifle falst Ili his2 vie2ws of life. lie
hatd at favo:rite cleric, it you ig titan1
.'r theme24 (lInlities lie wa~s like. "I 'I''
0very' 0110. anid th11 I IIk(1 41 did 11:)t
esca1pe t.he feeling; of goof -w iii. I to
foiItiiiis, 1.11d :;O), like 1111181 lllg;;i.. I
(2101 ks, Ito woufld 1 iSVe to a 111 Iiet4
IUniI tw'itty 1)n11111 It % e:i . t~o go Lin
for ight,2 yearit t' ten (iii us111 IlKI ye i-'
.tc,[ ,11J AIaI'I' when' II( he r. I w)
ht~de 11011 p11111ids It ,'I', h)ccr'ulth
toI ve'e.2to for (t(e rex I. o1f his life.
T11e 1):111k01', Oil itiidaiy o It ;122411 2;,
M1110t ('n11 was (2Xp bte: I. W( windI
('t ('I111i0211L1ly aslc the youn1g tl:1 Ii t.",I
A' iniit. his Ituisilv t his : hit tliit,
asM the ('211iliirtttioi of ti 1wys i 111:21
Wits IS) (c01 1 (et mud( Ho clever it. Could
i{,m1 ."1:1 cil~i unit Wish ,till 01.' is, I'1;'
theore 'crre. ir'any. ,htl'e1 c')illulitt o'1.
Z have n14ot i1.14!tio.110d' f hutt. teve Wt:.
~hlxllti liii dlallIl~tol of Ilirlcteel.
lo1it,4l14att. 'til. he 21lytR, 11)1lc1H'.(o41 I
there were'(. of co1iIso. 11o aut t21t.;Idlt2
4)11 the P11'tt 01f the y cl1122 Ulanil, it1
,ti I han ,2 I(r 1: I21(2VIL i' le'( r(;
8( i 1( :1ilt !'O rope '.1,1( *2 tIlt . 41 . 1
to th)e hI:utikois Seatl, to 1 hi ('t 2(' i 1e
fi ('81 211 si l (' :e42 N It; ' ls 2111' V 441'
ill, 2111,: thu li i e illte 121 1 111114 jIl
M (Illnl i'2. 14 111St. the0 1)11: " it, ik
1Ilia howal.
si ('Ict(e 1 111 {42' to IL 'Ijf''',' wh~o
tile Vi Iii ha~d julst hrioii?'l t ill -i 2114'
810 nhi may~, foi 2 an 1111(f you1r 112114
hf if 1 (2111 (IXI)(1i(21'4'." sii 1 I Hil kI
the14 nl1t.t~tr . I f(. , ill love.
'.ll1 :.vq. ' h .ll)J1 11. ix 11n Mide5 P1 vIi'l i t
"'1 till yell it, is ;t ft. 111111 w"ith ai
21(11 oc 0 (11 ~h0 o, *Y:tl .1 1' :l1l w'hI!:l
Ii ) h ' (t 1111, f i~i 1.1 141a l ol, it
th "t 1 ll t1~ is '; t 11 ii' cR4"
"t4 i 21 y 11'1'1 .1t 142142(1 Il
te:k i it '1 '.1 :F 111:; (il il ''r. tic
1t2- l: (101k, '.l l~l; ill:;I ht 221 1
*lahd 12~ ('i 1v,(1 1))'':2S 42 ."t , r.;'i hu
.ihd t t.ei I 101111lf.p ''1
I M: ; ,' ili i a4 l 2111 1 4' ti.' ,1 111 1.4~
lyi for tlt~l' obj the1,li\('1'11 I
,h'at ou1:t :u',") (:t1.1 is( t ' t"~ t. ' ,
'I'Hll e ytill ils ilet 1~. ii~
. ,,JVeil, I1114; 141112 4'2I844 pity l Im 2ou
Ill give ,.Ietk a :Ittlf ttiir.: I I' il~v t,
t:nlit41'0 lis fair ute'it; -II1tt !('c:Vs
ihl't.t 42'rie (1r.1 ]-A,= 01(2k w :il ( .e
tl' t;"5), aiid I"W' iejk2 LICIll' 44vt 11'
'4ot-lc. t I.' wa o-11 the girl.f' u'~'ot~o 52U
l1i, 111 1 toll ')liok 04111 :[131:h1. I t , 4
The Crop Prospect.
The follow;11- report of the
iit io1) of Ole- uottoll crop is fnt'iuish
L'tl by the I)t"]'aulli ttltt, 'af A4rX111
InI(: at, W:ts11111g(oll, t/111!1-l' 4':::tt' of
Lim 1,:1111 instrlllt.
,'J'i.e tJ1>Ylu rcitil-ii wI)f tltri" 71eiltirt
111'I:{, of 'tgri( 111tiil'(1 llllll:'Itt" ' iL -d11r11t
r('Illttsti(Ut of :111) 1 , M. .'cot-toily" 4!111!'
) ti ttivt'1' !bite 1)1:11IIing. g;oo(l .ilul(Iri
'MITI, ill.(lut;(. of to:) eai)1y. 1)],u11iug
t' .1Ullllt tll)'(,')t, fL t.,rro\''t ll i'(i! 1'.'p ' t'u
,I) )i"t'1 1';l ''t; :'i' ill(' sC:tS;t)ll. licaltl')'
O':1 i1111)r t,\"iit,'' e'o11;{itiori mu(l e1(IliI1
"illtnrc, \\-it'll t'x""t'11t1( ns :,111,('d l v
1(:t\"y t:ul1)i. iiit1, stilnltla.'e t.riowtII
tller 1)i'("% v.')I. \\'(PI'l.lhT' ' Th., ~1>!ut"tzt :t
OCltl t'utilit'tit)ll t11 rllts.L (tits I1c,('i. ':l
,ulll illl:t, ('.:ll::(!"1 I,\' ovelIt" \\" :111(1
\"('t, VL'atilet' ill 1,11,1' II,.:ltitin.g> RtVlti(l
['III. 11> st" i:lll''1');1 1K Till
tiles th(! se 15)1) h IK i)(:c'11 (:oh[ 1111(1
(!t ill c'crtrti1) (list"1"ic't5. 11) Texa s
here it I t, ii :1)1 (.11111 t to sul st.i
lit'! v.)rn for clot.tt n, but ill 011(!
t,lu'th o1't"lle t"t ltlltil!:: 014-ce has beers
l 1)o.-,it ive. il:("rc',.40. 111111 ill -11e:erIv
):di the rest. lit) tltcni ts(', while thO
Allal-;;eute1)!, of the Lot-al arvit of
i'rlll!>.' crops is i'itiiidly iil."1'casaiig
file Il4i11'1.5 11)1' IK'iult- t'rtre1114 1>>1
o\ .: ; ' I'tIi ( ,lli'lill:;. IIS S( tit.li
x:11111!1! !):) (il!ol', lll. .) I
A ht{ru11tt, 1(1t) : 1I issixici] ]1i, 9P
'Vtliai;:Ntl. ti:) . FtXal44 10h) ; A1'kali
](IIi ']'e tIIie5>,te, :15. The i"e.
Iltt!64,11 is l!tllliVillclll (l) Itl)oiit :3 per
1:111. lit 1'irg'ilti.L ill),] NoItII
111''Iillrl there is s411110 ('111111)1a1Nt,
11t itt" h.t'l s!..ui"Is i11l(1 ,',rtr\\'th
roil1 c'oltl iii.llls, tht it,;ll fit(- 1-hints
.t"(' heitltlty hurtl the rail iire geiit"l '
1!y vIC'.,IL. The . ute ] l;utt.iilr
)1'ollIio(':; \\'r.ll 1'11' Stlllt11 ('itiulillil.
ti'iv s('c'cliil.r llas Iit ('11 ])1'Uelll('ti\'e
11' I oor si:ultls. The c!t 11(lil loll
\'ta'y high ill l'elcl't.;itl
1'.lti"tIail'er 1'ailh , Ii it! \\'ll:ttlle1' for
t't ! k ::1111 :I1'11il'I'tllt, 61Y.Ir liiit\'iltg
well Vvi.v f;tVIiritl h . i1 r' iii,! H- it,
ilhlt' of plallilog has all'"l'tetl vitil"i
itt ott till favorably ill Plot 1(111.
;t:liltls all-it good in \l1.4
issiIIIll :eta .1.111!till l, it1'Ll the
)lfhlts lit!rtltlly. I1'>'tl;.lt i;iult'l1_.. En
villis111ILt ovet I!IIW.i have s4 1:loilisly
1' t the I rot) in 1'x11( se.l lorlllil its.
1; 1' 11!!1 iTt viltil'-pal is (of Texas has
11!1.1! i1) jiI 11i)i . '.L'lle 1)1:11)1 is look
11'r \V>'li ill Ark:ulsas i:11t1 '1'('illies." '(',
x1'(!1)1, in 1)1 '((!s 11>1i t (!tI I V (!sec's
iv(' I.t:ils uiltl Illlllltlrlltt Ilti, 'l'ilt
uuiilt it'll t f Ow st"\'ert tit.:It('s s its
. \"I.th ('luo!i11: lilt
;'91t It (it"ot in. t0:3
it1:1. tS . :1 I:tl):1111:i, ;11 \i is is
ii 1''. 92 : 11")iIisia11:1, ,$',) : '.I'c r ::,
111..1t"IC-tli.:ls. ai, 9:3.
'. 1'1\' -it l'1 . t r. i\\ illy
".Ili:'t'.u lit ( 11itl.ti..>, "iil.)I).(. I lie ft)!
''V mg, Il!'1.i1"leS of !iii! t. :thin 111)l)11t
hre"(' h1:1 lr(-tl I111i\c" I I Iwit" it 17114'8
,' it , " 1 .. .
,"\\ :! .\ hoS t" 1111111. 4 ;ti':' !:It I'" I t
I \' tit-sit ill;; It)
, ' I I ' 1 1 " . % 0 spirit i t . . ] w e :
!ti I I.I t' ti it 11t'
V411 h of i'e'i1)illr; o) l' 'i:. Icy. le l({ -tilt!
lit' ('1i6sti:'1) ii'r,
'it'. \\"41'"re tilt- Ill-11-al-will'.1
R \'1'i'\ c;rt!al. to 1)nll oe'rs('1v,^; iilto
t ('lll titl":LI ; 01'11 1 t. 1+. I)1 l;uo>', .11 lf
.11t" 04"'11.!':1! (111I!('Ii of 01!!1'1!'.!). ? '"
\'' 1:{tt . it>el .,l 1.1111' t"t lli'R}1 1) 1),111 l.llit
A Co- uperat ivu Sure in Nom. York.
:L ('"t " e jly"1'Itfi1'l' 11l; (tl'i:tti(t11. '1R)'"\ Ill
UilCC( r(r Lnl Vj)t!1'aitioil ill :\O'' )'(t4"l,
I city. exhil'il l.4" k;uJ)ie t(":tt nre;: of iii
It i C'tit in Sh(t;; iii,' itnt t l ("i 1:1('1 ii tl.
IItirty gc'ittl('
t+em (if +it"n11K i I(l position. tillil.",1
tli (i r th(; ln'%'ii of thu tat('. a11.t
oj)t ILO&l a cl) operative Store flit
arotiit('.' fc 1""their own'' 113;(1 11lt41 110t("
lit. .It; lelt ll.elnher c"t)utt'.3).0 it (tilt'
tiutllr('tI dollars ill e:tah, iu tl, tlntl('1"
f h4, nuiIIa';e1tIonI. of- 1% l oar(1 of (lint'
tors, it uointlit:t,'Itt. 111:111a, I (r aliti four
i1Filstatillm N"("t"c ('llg.l+;t't1:1! I' ;tsol(a
We ls'llrlltt. A 8111atIl H(ot'e wits IIt1"t'tl,
it t"lt('lee t;tot'1(of;;rla('e1"i, S 11(1101)iiMc'tI,
It fc''v Him ph- 1"tll(a; j)r('Iru"OtI alltl I Ili
.Store tt"eltt into opet'atioli." l;v ihl"ti.'
rulu t.:/ani h ": uluhlh' i" iuaht':i all Ili:,
tlnt'rlilt 3ict'4 ,ut, thl: hIore null t'it.her
1)a\ t atsll or o1)eu5 all itevoli111 I liltt
tunottntt Lhh.e paid tat tlte fit-St. day of lath
, 'J'hli f))ft phrr hiIN nothing
to (1o he}"on(l this. tfe 1)a"H ill his
huntlrrtidollars, foregoeH all i1 tvr
'tit.ilni it "'ttint exjle('f'l lb lit 11(115 "< i"
llivitl('ttl of aiiy hints. '1'l(' lrtl l
e'Ulucii in the FO(ltu"c:tl cost, of " th(e
goods. Oiu'e ettelt Int)l)t.h tilt- 1 tlSi -
I1eSr of tilt) stt)r(' is etantiuc'll by IIII
ntlVi;ury hoard, Bull, if thI'rt ik: it
1)rutit Over the ( x1)elIr"e, the laic( I.
tire lost t"t ell slullirieut.ly to extitigtlitih
it. If there is It lows, the lit ices are
rninetl tcnlli("iently to covet. it. timing
the (text iitcil th. The exl)nt"i))irnI.
111tH, So f:tr, Nvorkutl tauoothly, :11, 1
proved a Sutc('55. '1'110 Store u( t
only Sultj)li("S the ntetltht 's %% iI h f li(
helit. of goods, ))III" (I.-NA ens f Item
fl-(00 alt their )'(Si.IOi1 (3, :it. It t (+i"v lntt"
tet':tl rc(ltt('titnt from tile It t.:,iI tt ar
lief. rlttt'ti ;i. .I'ltrt Sloe' ifs( 11 is 1.1t
fu Llv j)lai':, nucl is 1 4 (1,littulll
11041. an-l aLt.rtiutiVt'. '1'! 'i'i' , 11: flit
trilllilit; nor display- -iI4)Lv%-cn .1
('argil t.nce:u"tl on the floor. it. is
'4t;llt" tl illt III l1:lylit;ht, :111,1 i:.
the illt!llll)(i"S 1\( tlt'lll
bol" is li:ll le lLVotltl the $lflll lit t ::1.
Pd on joining the tl:;.;o("i:t(i,:tl, :41111
alll%, twill' 111:1'" Nvith(ll'tw nt" :lily ti1114"
by giving StlfliciuuI. iliIict nil(1 ul:Iy
then re('ottwr lutl'i ii n 'v if" the f(3i'i)i
of if ;;t"atlll:l.l ni'ait" nt("nt. of his moll 1,11
1V 1nu'(-ha a a:. " , t"ril irr,"'.. r11r ( 4(: lilt
lie Didn't, Vvitnt, thu ' at"rtl)Ct.,,l.
l l'. ~ X11 ''..,t't','.tlc l' J' '..ti.,
He ":t no o141 loan, :1110 ht' 13:111 :l
hit of i'oiltlIIc:l.t t"'v 1a.ta4it)1 1?;a1'II :telt"I:
ill his hat, I j e , ': il".r.l .11' t !;('
(lrtl," s:Lt"i t: :111(1 31,111: t{ . ! ..,"
VIII) 't " t .1111" :;oocf 1't 1ltt.l:t'V
" '"1(.:, sir," 1-4'1 liotl the .(ul1: tll:;lt
ll. tii u,;';isL.
'""'(, inlrl 1' half it 1)ilit.
lft.iv ' you trot it dt.( )I.(.
41'1.11)1;" li ,
"('11a,'L iell it. 1ht"11, sir. .1w \ iii
50551//11 ; IIIl1Kt iIt" SL.I'iet."
"'\rht'1"i, (-tilt I rt'I. I)' tl.),"trl"
S:lily' iucll;;rt ,l flit' Itr;t'tl Ill-.111111h
'l in at 1 h ::it'i:flt, Sit.." V iuuiu ;l
i (sI)OU(ia',l tilt' tlrnt;4 i:,l..
, yell give 111v 0i:t1 ,". i,:tl
fl ("Itll it., 'Helilt11)11 ?"
"'11'("11, I Inilht"." :111(1 ilit' I)oe".
for wrote out it la-el e1'il.titm ithcill:,
"c'alliug fill. So ulitliv ttuli('r:c of
iritI18.jr ,i sI,:ati. ill' 1111('d it i.o:l
It'okitlg lul f I(- wit If I Ii(' alt t;r'1'.
it( uiuttIC 1nti..t'III hi I3,ytvu.
A n t Iit,'i' j t11111i1'14i111ie iili i' i( 11 i.
i_ r1.1!rI,"(I rr"{"r!,l iIi tiu! ),;-L air
( 11 til I'l"::rt li. \ Ilirll It t'; III, lt':t: t,
t11.' ~ t. lit 1.t' ,",,\" It\, 111.1 i>: tttt
A
',1L1,t11;-'( 1' 1'lli,'1't'"1 I( i:~ !'r.t c;l1', ,iitcL
\;t") 1111!1 "ltt ill "illl 1 Ill :t {1{)l lrt 1 " \t"i11''1
a I:II\ tt1I.II ,1. I.ti.;llt t'"~',l lit"I. :tl
n
till tl tilt)'; i(
i t ;It nc' .i t 1 tlul. i'!., child. wish
itI~ 1-1 \\';ttt'II tIll! KI.i"t',!, 8it'11i:;,
ttj 111'!\\;'\'1; thl tttt. ,111'. .1., l t.ir
\t',t.8 jiI:Irl'ill, iii
tlltt;,".I 11 I tti. tlltit t. fu rliti:li'it ;
,111,1 I:I. !t it;;(t r(: u:trli ii. a t t"it(' car
] :i::.,:,',I r\ Itls it vIir"\"t" . ""I) tilt, fall,
"1rllV. I,:t}tit \\ iii 1~- r"ry. '('hi'
litl, v*"4 fa !, It Iiti.I tti. i It 1'ilt.itl r
it I;Illt lillr ' ",I,:l" x'1-11!, t ]1'lli-'l,\1 itI
( I i i i ' i ' , 1 ! 1 1 1 . li('fon ' i t ( , jI
it'll-1:N, ht'1'ili I I1'- /t'i .r t.1. Ili' llllcl
tuull', t iii. Ill l (. fit 1 \t l:(il!" tl
ji(was
(rllli.:tttt::,i!; ;, I,,tl, Iii' I:i,'It('tl tilt!
(t) IIt't'I x,11 It 11I I"\" :I t ta t . tulill'1C,
'I\}t' 'Jt liI II1r\\, 1111I(
. V 111,11, I'.I1'. ,;t''I in 1Itt' t tn t'I;
Itt"tlt'Ks tua :ttl'I' " '1 tl tlof, Itlt
Ill 1
"'N \)'1'I .!l tl 111(,
1;r11t]llrl: 1t i Lal it lill!\!
'(Ilit"t', i Ilt .i:," tn tl !tl'r rlo t.11(r ' 1lI'tt
,IlotlII r of ill!,
(']till! IV;cci 11,>W tll:tr.' i',tllitil4, 11 Illtlll
('V"Itr. I !it. Wll('ll ('\'l!i ;nut, t11,wo
o f IIl(: 1;'1.1!1!! :111111, (11141'1) 1t' Li tl
hpu,} :1(.iII (It' t' j rt!:;t iuu I'( it t i1 ]v,
11w I: I', 11 f Ill,' c:l!", t1Ill I ilt,"t1 ;I1
11.I W tit',d Ilat! ILet-I1 I \t'll'11" i ,(,
1\\",'1.11 tII, a t, 1l1t" t':ll'1 I!.Ill. !!(' 1)1,u
N':1:4 :1 \\ i"itltt" !'11.1 ti t' 4 it!1('r a xviiI i v
1 I' v. :u; Flit!;;;! tli I)tit.ll. 'I'iI(' fov ol'11
1t(1' illl],I t r': i,"ll (' it n ii i W it , 11111!.!!:l1,
I'411' :t t'It:,iIY,' 111+ t'( i1!;, It f("\, (1:1\
itril r,
Itut:1 I'i Itt't;r :iii :i];.11ti.. t" i'or \01.1 I.
lili''itt I',! t'~lliIt'i",'.I 1 tltlcl.t'.:" 1.1; Illti
111111 ill :"1'" ::!,'l!_. 1, I tl, IIt"i
Iii' i;ltlv':: t !i tiit I, 11 r( 1'.:.:;,tl'Ii(')' fi t 111 {1 1t :.11 Ill'
tllulilit:uu"t+, v.III !I \t"i1I in a. f('\\"
\v ('l;,', i1' !;'tits ! ::1,,',tk c tlllt t.l'lil"ji
r(':;lIII iii lilt IIi;tin o, \\"ltirlt will
llllltl, t"tlo titlttll4.1" ,111(1 ('lliil! IO ,L
Illo ~1 1"x ',-( ii,'ii IIII:"ll..in I ill) 'I f( ;ii.!
f;tI111"r, m I1.1 11,,!11.- ;Ilt fit )Iis )ralil(t
i4'wt it-)1 ill 1 \4t".'II",I ('it lir, 1/v1f
1 I't.o ,rti: 1'it"."t ('1:+'.:i'.: lri
i1 it ;t :!1 r:,'i.'1I,",: \t'liit'II 11.1':IfM cif
I ,II <I ,: 1,11;,1\" of 1't' ;tAahl ,
]'11'::il-"!,1 \' 111 1.,;; t:1.' 'I Itc' I'll itIIIIll(.lin t
'i 1::it'11114 tI I;I:n
",I!i\" iliii: 1iv i(t(! I111111',)t'('111{"lit..
111 IIn ' ',ici, It":.i', ].(c ,lit-1 ill (11";,':lu it"
('Ilt'!, Ii:"II-' . "\c 111!!;'! I!1",! H itt,
,;('ttt'!. rc"I It:cli!t:t''.:11.41 0";,'1' Illc! ('art.l'.
I."-I:!, i,'a l i l , ",'i,1ill\ 11111: l Itl' :i!.'Itll
t'tl, a t i, w it it t Ili:'. jtla ltt I i -.Itii '.
clt i " lit' aI'],Icc''I It 111'(' tt",Iit(:1
111' \' illlt lit'.'. I1-, ill L!"1"i('i111,11I.q',
t l t , i t let , l t iIr('. t 1 . " "'v'I" flit :11 11( it :111 1
,, lttt, Ii1; tt!'I" II \l'it' l 1 illclt'\'1 i(tt1!i
th a t,]]' ! ill :' '! 111;_ !II,' 11,'+11:',I li' rlc,
,dill 7111 !II' llif '.,' IllI':tti
11;,'' - 11 " :1, "vo', ill Ills' I) c:-; '!1I Cull(",
I,".1 tt % :11tt:tli]t\ t1i1:t"i,,,": i("S.
.1 1.1 !'1."iitlil cttca c. m it1, (tic, l;" o ''I
1 ' t I,' i' 't lit! ,.i-i, l'il:-'t "'", Intl t'i tl. l' \". 1'
11';;:, IiI::)1 itI(' II'u (." r Ii, 1K 1t( 1 ll:li
1 .;I I4 .1."i.t \\"' ;t".':c1.1 ".il ciI., 111. lit'
i !'i' ] 1 i ' .'1 i ,' I'1 . ' 1!:i:"{,"1'/'I'('" 1 111
i' tt!II i Il It ',i:t, Ill:' 1'1'?\vt-I' ~ I'

xml | txt