OCR Interpretation


The Fairfield herald. (Winnsboro, S.C.) 1849-1876, August 23, 1876, Image 1

Image and text provided by University of South Carolina; Columbia, SC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84026923/1876-08-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

{l }
' [v, '.wa. rsra[V+AK":y .,," ;2 "r t-7 ..tctJllfr wJ 'fJ.w+lf3'euJ1 'KaR'f h' -r KH ".?+AlNrot.".: r.."es'lwl.. ,.,. L1 ", ..
f . t "!/ c I if F i 1,
AJW
li Z1AA ]MNi1t11iVJM
-44mimpa *X
41r.1 WINNSI1OI (. . G, WL1)LDA\
THl
E II~1F IELI) 1 E i1 l
WV I i. d. I .i I ti .F; Il . V l bi.
yI in I Iie''o witt' Wii nt'b.ha(, :.I. $3.00~
1'1iil) I!X .1 1' I'.L44.\1'
lOtiilitiil'y N4.,isci unit TIi 1111244 $1.*00
DJ*'ILNSE OF~ 43ibN. M. C. LU'rL&H.
Extract flron5 a Hpcechi by Judge T. J.
Mackoy, at Chcs1P.
: OitlialOt., llt)W4Veei, t~fi' ir, 1t'iI1
the speonkor, ~1iu. litd tctne~td y~u
oraI 1f. C. Bit 4 lt s tits iqhtiu)r Qor
in any degiclu4,1 u 1)J0111u >Lof that
great(rl1 T hae,)i1ro
alol the ihj~uQt:; fa Al11~(i-V(3r34e(
with flopuili e4flB; of I )4th-racv8, who
timeo of the iiiisrUTaCr, ,zw4(l while
they aill l lie"q-..'ti ut Uciit': Bu'tler
was one of tht "'gulty 'VflrtiwS to
that II1C l of 0110 .hi c 1)t'ht' ol
2111)1)41I tedl ; flvJ iI&( tt-tiu' "~' w!.~ic
\\ 4'." nut. le~ ili;' ilI) (OUt;tIe 't t
U V'l.t ll i n111 1 l t *I Iii" j.ljici
11( b;31:tr.2. 11 (4.i . 1"r 't l ast33;
i1.3e, t 1, .Tai t.. 4 7 . i, 11 ~ i to
EvA l l~ii l hoi .. ot h i i t ' I.1('
e4.1 'tPa ' ' t Oftiti t .11' 4. e('\ t Fh
all. :I '11 :?\ r~u , I t-.i tl e)t l i I.
haut \'.i0('' III .) (')tl 1 ihilltl 1131
*2*4*11 tit.2' 't i .t (Ft ' i Qlti11I 3' ''
:Owl ti '3 'It I\:s tu I '(44 tl<iil:I I 411 t i
4 I .. (.'.
' i't. '.[ ( 11 1(1 t .2 ht : 11,
liI 1,1 i i hp r 11. t,iit U:.i two
..'-. (i'i * 4",i.'C(. p.1) ls t \\ 1 ii III 1(1~u
444t \\ ... l oe i( +." ' it: l, ; i 'fr
dt*:nb t 1',.' t i ll '' i 'i ii
}mot 11; tI;U' 1. tf1'"ti ' Ib ' 'I 1 ' ,2t]4y31..
Iti,; :l ftll ,of (( O i'Et 4W ti fl13 V 11(1,
xIi it tii;tl 4tOll \\I'(1t 1142"(:vend 2 )i".
1,(,,111 l~ 11 ( 1. 'illI .d Jiiii \(42i
P"tIil'+y ' \'iiidu i' ~iii.,1 t, o :-i ;,1
1'.ni.) (2-Ct.: I.: l ljiiioelj Li''4 '
011 htti.?1' Ci 'i eoi 1ipaiiv, t 1V*
l 11 1': .l 1:.; 2'. I)P( I)' -t,'11 ( .1 t ' t iI ,)f1{
"(114; i. 11('l :1 th1io vic~tii. Wher(:0'
til'34v 1111 . ,..1 \1on11 oftr t\1'1
St11 1W to",!: t i ll) p 1 H 11 ! 1 .1 IC)(
11'( wit it i i t,1, ,,', t I I (1'1); ' ;1 I ".f1
t1) ellc(I, ' ting t :4:11( Il ~ l if h'(iie
1W;:: :,t ( 1~ Iiiy.. I." i lC( ...; tI. 11:(
111 ;giif p'O~l l t o 1ti\' ;\i'2])O t iet
t(lIll;t I V Of te Tird: .Tht.i 1, ;h1'i'(
j44b. (" 414 t to 11 +11 1'tl I flL' :t4 :1 )11 f91':o t
to'i 21tlwi il1': \1'.11.' 21f l .l.. As j::l.1
lty l.t21(3 t, L.((* ' Q,I ;(".-:"
tl:l 0 1^ls(tl)1" 1ht It7;.;1st tt_1 k:i. iu1 t.hut"
1t o.',i. (,hIlQXl )tta' 1,riltc;,2,t:r If 11, till
lutztt1(Is tl,. UI) I I;I s t'- s "iult:nc"r.
"i(tc;nlr(l the t.!'St iulun " n;. ;tinra.
. I't"illi"'I1lt, 1411(1 OI"Ilo)'14 ,uhicie'"Itt, t(1 Will"
1';4t11..* c3)}; , -he(/Ig held to 1.:1i1 to
)41JSNNcl tiltc 'c"11111'g"tt of ; l-smI. The
proof Ivati cleat, t.hltt. (>rv.11c:11 -1t1 i3nt"'
! l("t'i lolttte Wtt14 fired by ilrl ill("r'ii _
din11 y. It 1401. ir Slirttl, mice hr,
tI&.. f $1W1 1-1-11101-e d sitviiig of
u9htl',' t'ltt4. (, tt 1(f', Ott :4 hri(:f
jO14Vs 't, thu'llonle vh It :;hcltel-wl.
ItiS ",ri1"(' 1L1u1 t"llil(lr('il, iii.( \V 11oll It,
rettIritu:l "'th(, Ilackupss of tt';h( s
"I11tll-kutl whoru it stout." In the
who lool:e1
throll-h the 1).L:H of this jail, (.xeaPl";LI
i31ttler he1?t!vec1 that he Ra\t" tics 111,111
who had Itl>pii('tl the tol clt to his
c1Wt 1Ji(>f, au(1 1.l:t(1, 1:eept h ,t. wife; ttn4
little outs alht'iekin;,. fro 1 its bla ino
roof into tit(? sleet t11nd- frost of a's
.3athufr 'miinit;ltt'! Yet 11(i inter.
pos 31J to prot"()rt the prisoller who
had thus 1110A rutlilORRly wroptred
him, rind remitt" cl 1e)igennee to 7.11' .1
lit % fltctiilg till oug l its clttly "uflHti.
tlrtotl tribunal., Is it probable that'
the lululi w.ho Ertl net()d tattler 134.1011 a'
1>rovoclltioll could have borne a part
in-the Hamburg hntollet'S , t ,tlnl ro.
yoked as he was ether by injury or
illIltlt q
In view of General Butler's I>:tHt
it"ocvrd,. L"wi11 not, hc;liOv:r, until the
charge is esta!)lished by tit,) verd;('14-1
' :Il;Il jibiilrtut1 j ut"lIViIierce i :t the,
1)144' (>t a c"OII1't O' justic e, t,'.It t. he
Ault; sf-.op(Sl his lofty el-('Mt f:> (lttt;
t;lc itr) h; N rto- .:f:iinle:;ss hltlluo in
tho 1,!ootl of iiuW 510(1 turd till s'
ti).g 1)ra5(one; a. "" itrikO, i.ut heel'
:.ti. iS u (llan;tn(1 it', jltl;t Itt-Jay' t:;
Vi&o tl'St ulI('i'r't(l y'r . ltlltXt7 ',CrIC't)lt
'q1 4U:'1" 11)111 11\'.) 1.1tc)1l''t1li. .'t.:ti's :;!.ci.
;tn.i I 1)11E tide that Gone :-;It Y"Ifflel.
.It"'i111)11 It(; t:.):1 It:altlt:l !) ;ft)l' he
is heal d.
Ci):o1ib.trtO.itt.
1. (t; (t;:ul1, i:: 1) (;J111iu ; o .-L.
:P.1'' 1.1 )IC It .; ;; ::>11u ! 411 Lit 1!t4,
t.r:w('llypi, ut *juitt"ll Ill 1 . 1, n.
hl:-, '.:tiiitl"(' ti) itrr"rHt, :111(1 1)ii;I,;";
;t. tin' .s11'a ss flu 51111401'S of
;a: i{11:III)11:'t;' 1111.5tia('FO. il. 9;41:}:u1 ,
l)(' s"titf. that his Itc1wto1. hil:; 1,1a')
1'(""1 1.'".1. ))l'( tYt1,;; tit, h'ai 441)1 1:, t I:
('.1011. 1!' t-"! i..I :4't 1 B Lit( 1, 1f
s( oil tlutt. ( " nt ::.1 l;ut.lor am-1
IS f,"ir n(Is resiste'I CI L. pom.,-I"ti 0f tltt'
law, :Iva iil('l(t itt'f:lt i)o soll)o l"tta 4
".1.: t.1' tlw+ in ut 1'e 't'etco of Ole
1''t"' (C, L4i lom":1'. I;w' KO 611.
tlithI(ri!it:.. IS Ic
lu: t:: sf(;ret.l t"1tt"m
f.,'i:tl. 1'L41 t.il:.idity (... the
iljc.I )::rif c (:f thc:rt hma lt('t 11 Gov
01,1101%.3 (1w .; 11:( 1i.' )ttl)lictr) r;LlISo
harm. :1.t IIii' Ill "1 :al 4, :t1hll"111 ;
tl,': :1tst i :, t I: 1'1 i":tt nt. \1'!1t's .
ll('I"ts(t, ),:..ht ;.< ''J7:41 1 1lr''"r ill
f..,tii ;:tn"t that, ;il)i rrt ew.t.'"lrtI r:(II to
('llnl'oril IiO'I5t'. :411;1 11;:11:6111( tl
t t.:I III i"i f.'.it.3f. t "4.lU'.l'oJ)411lt:Si0 (''I
Ii tI. W iw i 1lit:.11:1444!'1:
f:).i;l: 1t;:t('c ( Ii; Jul ('11 l ), 11.14' to tl1('
Itt;"E"aitteTit ill3tc".1(t of t;iltil;-1 n
!"' "1:_ ;it)t:;, 1t, 11aii(i);i:' ' .:i ,il'1'l".<l
tlt !'1d>t1 ;1" iithu 1 l'1 1114',1 t!j"1;i It:::ttl :1t ,
ti111 11t:."'n:(..'1l' '1;1("11 1111 act Wt,?i)tl
)ta\"et 'Al t;lI it ittttl(;(l Iiin11411(1 his e"an:S('.
3 i.i:, lst'";i;(,:r} ;4n(1 tirtictity hatvc It, I
"tn Ito( i1)tt.:r-:vit)1) it.tit- 1.11. ).. ) u"u'r."
T1'HE 1O1-tEhN " P1i~QU! ,EM;.
T1he 'V''uo W9a3, to Dt'al W.01 01h0
south."
Frome II)! \ *t V,'i 1'. iti.'.
iu viii I,11(' I 0I I . T I cvz' 1:1i it I II '1
I)]ilnlt Wtilt yie ofi' pit'ta ia y tflk'11
011l40 \it114L, evr 1:Ji4.~~~ it int:
lwforlL' t Iit t .i \\:L p 4)1 h il. J1)""4 u11-4l~t
I'flAVAS.f '1I hct'1-, Ii),)) h I hIttIbc
theIitI,1:o Setu"i(;itov ~1i',t tl ii)ual.'r1I
for \II.' iiitis Cit)Iuf(ll tll.; cth (i
gf'tligc of Mr. wotouete ii, (" lr.'
L'unu', i (iwl'111111 \i11 1111 uellre Ofi
dutlic than thpd ofl ii~lth o :l..--whi~at
frCiUtt fli i to the freedwoi. i! Th
trgof S)eeelws-t.Lr J ';wwo ,ui r.
tc"tiOntt llrtc il Cl')tI Iif J1fi c iit i a
dtail jtl.tt tat t itat ad '.1' il
in I iaiiic i' iia of tis ifIt' of
citi . .-sIi to' t 1) eduh I l1Th
fto rS ) teitz,- t')I,'Z.1't it 1 Mr.
M, 1 M"-tlea:; "e Ole.' ' lkr t~ I .
-twva'' ito t. o f i Na11-'t1 I i
;i )11;1 ; . 1'1.1 1 .: iii 1 l .ii t ' ' f1
tli 'ii . t ;.t C1u. L'i() 'tl .a * ia t Ii n
111i 111'11.i i 11 ( 1 11 It a)e t1t 1at " t
11111:1' or 4'" :L it \' ( ' o;').:1a'!t o
(';1\ V'.1 1\ I .i t ' )t( 1, 1 . t1 ' .1 ,: :"11 I
ill F( 1!t' 1 !1(1-t'. .::t'. 'ti tt i n~t
lhi' tltt [n) 1tlt'l .' 111( -O w1.h
1:'1h'(1 \1.' tI .i' iii f t ''it . t' I t I' l"
".\' t. y )J ' ). . 1 d t \' : i. V t " : (:t 1"J+)
~t "tll1 t iati ,' ' "i (' 11 I, ii ' 1111,1,'
~ll: t' f t 1). '1 11tH''' tv li ". 1)' \1$1 .il
~ti?\ .~t as(a~ot.
il') '1uu'l', e1 y inuike ".-i
.!:(" ? I J.t .au4 e 110 I :l \ '1. 1!i'ss iis al
a for4I jbh 7il" i'itOf 11 .1 11 ": 1"1. ')t 111:1"
York% .1,!"1. ","1111 t 'i~ . ('I i(tt lhiit. .
:..: "."t fo1r.1 l 'Iit i:' lin t trl. V i
it ,' . 1, l W"L:"\1'1111. '111. 1 1 J't. I t
\\'i t.! ia t o f'tl I . t h N o th -. 1L ,1 s Io u l
11111111 t . se(e, 1 for . ",'; ). th Y)h: l du
11 Ye1. \\~I!I ! \'ld \111m ,tre l:itfll ..
st" i'aI t ' '0V('i11 ", i'lti t ',):1 '1.] t
11^ 11''u* 111 l'i,( ] Ii i t'll ' t"li 1i. :1:!1e
I)( O tlei fou d l ' ij ait. !1 .t)1 iii
nt, 'ift' . ill f~ui''1.iua I,) i 1' t.
.\Iitt,(l01 fo'ju '!t ?i Pa1; io
\:(111,fy 1)111 Ii) ijo t:. 1 ~ a
\''u,'I \t~V in 1t' \ot rea' tliti
Xt iI 11 l t' l i'iairj t(I itt t e : 1tj. u or lt:d
is wat1 (te \' of pbli'J'' '") dtiua
't"i:Ii tt 1 ' a t 1 he ld )lit 1F . it, ti'' ' $.tiit,
---+ - -6-- "* -_. ...... .. 16 .... " ,tit. .f
{,c t 11 1\at, l ,:ul}i.,rllt y,,'1i'il (' iii
illii1llltl;tti'111 ;1t:.1t1 !.tilt lift
it llativ 'NfiK.I Si y+ 1 !tilt %.lilt
lN"rl; etl llyitttt +1irtil t..lt''41( l- ': _ r: "r t 1.
I;Itllh ilillY lrhi"gill!!!' 111111,4-1, : (;1:l.'
i11,'v ahta l 1t4 .11y. 1'E!'lttio(1 " tl" (h'
"Iiitlt1,1.10 t'L t "Itrt'YLl4l'il t'.r 1)4(
.. Q. 1 :\l,\t", ha\il:;; jtl: 1..',1."l l,
!"' (Illti it:tli(1L1:i('ttlii lit! tt Il('il 1.!tt'
1 ;>^li(t ' lairllt !rn l hrt tl 1,1' 1kg !.. Lot
1!l.f :cit. 1\ 11!11" dii f"ifPh^ It("i- 1ti'l.c'r.IL
f'1':LIltl.jltltLylllc",1l t1i).i 'rimy Ti it., ill
:I wild Ltf'ni'1'll y indiotlloll 1J Li' thr'
\\"l;)t(I 1.:tt;- Ity 1 'y, "ulut.icl. tIL'y i IIc}'
:1:T(it:'.:1"tn'1 !a}ie iiu- 11
ni('dintr liitbrfPr('Tloic if the 1+. '.ll..l"it4 .ti
ttt'("O'l.: N' but.. it I Ills mw of t1-i %
(li,:;t"'1t' I,.t;t;'.\"t+ll c":tlill'it'I,..
s 'i,4i1.,I i1111"tw v ,141Lyit J11wtrcl (Ito'll
, i ltyi.hia l i)It c"1{ illi(I1' Ul" Ll1J 'jtllli)tl)tl:
11it1\\itt"c1 t ll! ('It 11( 1'11
W hy, it his I1'trf.it i 1t'1"c ent"t / .lJ, Lite .
AlitawitiliiT)Yti (.4ovtn"i141111"111ti11 !11)11t1;1; u11
Jy ,li'o ctw. :Nvilie 1 rtLt"un.!;
'GSHit$Hil)i i What }~' t;heiu t ;t\v Intl
hi In its he {was ]vnvtiln ;' the H! tic., 10;
vall'1114)1111(f liilli 'it' 1111*1,hc;l" OI til('
leading c( lil).c-W ni' n an-i t(i :ulvis I
t11rm t')""1ntOob 4thilu 44t11 for :ill Tate
ul)i(f'V, h$ tt"t(l tuad luelli, not li11'()M.
]lilt (:Vttu Nvrt4uiu illqtl, but. 1 1'(,lni
lit-lit, illlluquLittl) illtc'llit'11L !dell of
the ()Id -re<idelits, the il;ltivl'a
(,'' 010 HfLtth. nail Fir vo! e for t'.1:':-(;" t
Tit:i!. :t(tViQ(, N.'4 Ftmin 1 :tilt!
ill uliiko ; 'hilt it Will it .It lie !Liken.''-1
1...'('it it X1ie 1;1ta:L ;,I' tit(, i' ll'i'"'.I ltl.'sl
\ ",' (: \\'iILI!':S Ow t". !;"tsltl.l (tI'1)lt ,
v.t11id intt
TI fat (!his'; Ilvoi' 1! !'111 '.''i i' }
--di,-itl(L" \Vi t the 111:'_.!!!1 ( 1i Il:i!!
i",tttltllt tit, 10 tick Pint his V ',t't1 _"
! t (l;l t is ! sit tUui; {Till! tO tL 811:1 re of,
1:11:':". ttll(l i.. 1i\".-.4 It1)1,t1 lil.'i
a'.iL:" itt1,j Ili1.i kill!'!! Or il ilm
It im " . t(al nsk(e(f, ,\\ I I t"
'1.);, a iol"t.il(fl II unlit J till I".I'tl!i.'('
Iltt, :ult;jl t'.ntl Litt' till.-'-tit.-.1 i_
!''i'1:,.'I Il!'.t .l1R tl"itte '.i ttl.Illltt'11
,iiv j\ .tllyf' .Lill!; ;<t111j1Us ' ."'.,.:=;1' (.
iL lllil}l;1.1 tti t 1 :1 .
1 i;tlt '\ .l.l'"('., . ",L:1t':It'.. \\ :l.','ll!
J't'"IL -J i ., I''It!t ILIJ Il! Itl ." . i ";, :. +. 1 1 ,
lii;ll .V i tiliLL \;.:i, i, \\t' .":1t.
:ur:a:iur LiltL1 rt )utatl.tt Il. '.ul lmse If
:I , ti:lir.i:('1i::i, :>hcllt(! t lur(1;11~)1, IV
Ill (AZ Lu ll:l:..:i(IIIlti]lLt.; tilt :ti t11,t'(
1,Y'!')i'J(' !,l ," I.:l, u \";Il })t,{i ':ti .:t111)i
1.lOlt Ito : vtii(I c l". l l,:a by
1 ; "L;.:.:In :1.,,1 t.t, Llloir 1('..tii .i (II ()
)':. 11O\1" It) thL'ii' It
!'..:tf %' L :I' ilt! ILL. tl;' l.. ll ;i'
ZL" in imawrAt AL tots
)L'."1 .'.:l),,"",1'j ;",c u it
LW Il is I, l i'1't;i
. 1. .),' 11111)" )1 1..: I I
,
:tl, .li'! 111\'"(1(; ( :10 i :1l;, r
";t .t: " i,'.itl, '". i{'; 1 ".:11 " t \ . 1 ,
lit!
::1:1 ) ..IO :"I.t:.i", c' l'.1:, ,. '.11' 'III
,;tI (3' ii.u o '.A oi.;:.:. t.;,'1I :tl
Olt-. ::.pj"' if) LJJ. t"',.:".I.. tUa LLl..l
t1lt.:: ;L.ll .1l'l:ll('t'1tl 11(,'.\'.'r J.):' sIl) I:',!
't'.lt= .t'i 11,. :.;hilt \\,,It:'t i'I t..l" t"" l:
,5 1; 1'. I,1: l'''i:,;''t', .,, .I. w old "
1
";C' .I . ,i'l:tti' :It,/ ti')t':t. .f(; till::Ic, it
'.' iii(: "'L i i. 1 !!lilt. 11".1; !'l: r.l'( i'Ia
1!t' l:.lw)1; L1'I e.1 : 1 III' L''I II \\'I" t't'
\\ l :LJ(l all, 111111 Milli; !Il'1:' 1. t 'i 1.f'
W e do ]lilt ex':lt..(, \ilf;l llt ;'. \,,
Iliilt ( It'll ft . 1111)1 :TILT' '"1' i:11\':l' inrt(1Na.
. ... .. ..ate... .. ....-. .. T. ..._.. .r.
'1':1L 'I'd'i'J :,:t'NVWZ41)UN .
i'1!; 111 ltl),')'.lt iI" ;it: L(: 1,.11111 :l I )ti
1.'1" ;,t i llt'f 4 t'" ; l+ ,'I4)('n. 1+. 111.. 1)h
"1'!l:'st1:t ", _ 1511) ill'! . in t Ito 1)2611 111
1 l: Ii.tlw .+ of it".tti)i "'.+.sll :" II I\'(t'9 at
( ,lllj111)lil. ,
Pho mr('l.,!t11* \\":tS c''11.r 1 f.4, tlr(it',
h ( 1'1l. ,7:lift('. (.'itlt+ tl, i'll:tir,)l.t t I)
Pitt' tith tl' I \Q('nti\' t ("r'mlriitirr
ilpt lit "'i1I :;O lllut.ioil ('01. JItR. .1
1)1,). v :,, t "1' ,A :).,.l4"'?':;:>'tt. \ ith t'1(!rty,
t liq, )r i'\ l'ljai!"u);Ilt.
it', t:tl;il) tl!u t.:Irui' ('Ill. ila,\'
rt'tatrnrll 711:: t;i61116, ft 1" flap 111)!(4);
bolo hill). (laid , ( rt) (%;Hqt" I t"hc' 1tt)f)'t
4111161' 6(f ,"t: ,"l, o..Iliaig of ' the ) I01
\ f.tl1(1 11t' itlt l IT 11('.1(3' !u:u
iitl'nu'n\.
't " t>;F:;;. (1ia tt)n. t1f l'ltt" iit)1; (tall'
I"IHiltlnri: iii, of Ai.c^ 1, t("(!rti elect')!tl
.c in )UIiI l \' i t#('i l : )tail!)). 1
'11,It..i6'\'. A. !. hte;il), of (("rbr11.
ill''. lltl' I 014. j1'1((tt.tJ)gll 'Witt
)1':t) t'1111 i tf t !1,(' ('i)Lit ic" Vila.
117( +. told cc''t;i ( i)l i'lt 1% .1 fo\ln(1
t1 I)i! ,Y+1)1'N;1+l'lltlfl In, n .fill) 'di 1eg:t
.i(i!). The"tIV! t lost. \'uti' u('('.11rre(1
'1) 016 c11 i't.i(;l1 of n l I'1 n1tt111!tlt" J)l'e1;ia.
It. nt". Mr. Or. L). "1')1Iu))tli .l:f ay ib'c!
i(!1(1, nt)111i11ttfi' I (1('11. '.V: '. 1 [att"llru.
,f"Mnrion: (atht. )cram(, cif
)11, noinillbto( Col. (y. Ht ria11lnl1;1c1
=
't )I, U L%1,:: rl :,tcu. t, i I)Vu>l'uur [ttn
J.ia ,)u(1, ))t1d Doll. (iou
irl" \rt"t't' 111)!)ll!:It((I, bill, ll(.CAillt'aL
't \\:t:: tt;! {(!t ,i.: ta 1 tI;t IT u''.11't!
''('till "1 t"lt(' i:ltrtl'rtiat'r ttO)Ititl:tlio:I
.lit1' it!Ltl , tiIii :1''1'1 t )t " l1' ;! '!I 11:1(1
1'114' \ 4',,,"
1"trll' I'. 'r' . II,:.,i 1'IIt. tj i
0 :! I:1( :'. it (ti' , "i. ; tr)'+:,t'111. a
'",1111tiIl.tl'r I0 fl!i n'. ('a;''.istin!; t)f('.Il
;1411:nit..fl . t'\ { f,)\','1'tl(41' .f t+):I'il'. ',
d, , .t :il+i)t-Blatt ! L")
t('1J;'ai".
111 t : :II! 11 1" t;ll:.:i' (11'11. .lt:)!ilrl;
r ,"i "' tlit, t'l i:!;'I('1' :Ill.I i1111i1".
:tr.(1 4,f' 1.1tt. the{r ;:11( '"11 r ,lt. (
;.'.i'i ii)'. '1 !',,: 't ."u )tlttll ('1 ,;('('t.
. I , ,
1,1444.., i'\" .. 11. -l: ( I..I '+','ll:'t! l)lIl1
tat' :Ifl'I 1 1i; 1!''t' I\'(+! 1l:,tt'I)t.' "1(,1111
I}.'4:lit, l"a. :b alI ,iIIIIII('1"
Il.tt) Ui (.'i1:6I'111 , :1011. \\'II t!
:I,'t'il'll 1) I:il lI ,!iL :'"l"'l'(':,.aI'1ai" O il
!;' "I t~ )! I.i' l i" ii. 1'stl!":('I', 1,\'t' \'it:e
i:'i":i''14'llt '' (' t' , Vlt'I.11!' I :I:i t'",il,,'\'ti .
1". fi. \I::tl!lilt
I. . t.',n,;n:tu. ('.111. " .'aln , atoll 'halal(
.0i 14
\l":t;illt't". t.t141
,' )l, " i It '111 Itt' 111 : Iif' tl.'" , t.4 ill, 41 'I.
1!''; l!! i l;t:!, it i ;.', c,; ;.11(1
! . , ",i i,.":). t . It , \\ t':".t(" ,.il)ll
;.(114)1" ' :: .i. ,.
N" r.. .,ll t
41(' l "Ill,'s:'.ia ,)1 1't!...it l)t!I!l'i1 :t1. 11
u:I..
I i!'.' ti: )llllllt :l! l) l il;f; tilt+,llllt(lsli
it'" ,4i 1. ..i' 1: \..1!' ;ta1" .l4.t.'ll. '('I.(".;u
I:!',.. ".\' (' ; i),1';:L)" t I ,i; .",' , 111:11'.
V "a)C(:."I'at; ' '.1'"111'4 4':ii \'. I'at,!i: ti.
(.;t)1. o f . 11141"\'11l '. r:t1:'i"I't{
)":t') i'"K 1': 1' 'ilil'il';) ", ('' :"1:'.t"'.2,,! 11
4 ]I.-(, 1.l that l "1 .:1\ t.111.!t )1
la! r... i :. 1 It t!i:1t 1'l:LJt: 'Ii('kl:L
l I)1'c't'c t'1' " .tt) r:,tH;)itl ill Clint sl)hc;r
of J t"iv:ttcf life wll(cly I th(wl;ht
k.4)11141 41.1 11tost..wrvivo to Illy Si. tt.c
1 I. butvc never e+onYevinWil Ili' ' opihit .i
li1t 1 51151;1) ltt'Yer V(llullteore('( m n 1
vi( t' to f lira l-cuj)le. I fctl , t.hiit
d; e1;I,: past jrlat I;lttul no rig; 1
Smt i1 (',11'011118 c:aVU to that. Hitt
t"o1".. Nt.i"i1 hf' t1:).tilt ill that rhtu"i l
yard 0'..41.1. 10ilder. lift I 111tV
: lw ) 1'185, atltl I ale ldwayN shill th;t
t I I,;, I.ilt(' evil; c;uno w11r1t, by '' (trl
(ir t1t't,1 (II' L," 511'1 11)11. 1. ,t l lilt.; lit
+ rrnl(l tir~ c) l1IV Statr. I Nt''lild giv
1111 t:h:,t I 11:1(1. m" t i lkt' rtny ' Il:tc"rif)ce
With tliCHt' vit-WA .I rllbil?1 ddvkit ltt"t"c
(;(:1,11(:1 it,:il,, of lIHti0i1}tt4t1!).vir:cloti
ji);ti. "10t,11:11r. i i. whom. I tsr ve till
Ve.) tit;( c on ftliur. '. tuU(]1301E O of M-11011
I Ill'(''tttt" \t uMn 1u41'c)11i11 fritel c'Trt, thiill
Chart m* -11ohin nttio f?ir t Ovorno
)v#Ui sjtutt!Cho National D tuocruti
Iatl"ty,. If f 6unz;Illtet.1 lily. o n ttst
5151(1 )1}c'lilltlt.i( 1i I would not nccopp
Out 1111hliiiftldn. I have i ' dour)
that if T114ri ' Ia rhxited t e Stitt
will , ho. redeemed. We, will hav,
} Q141. Atu say, t 4It South 'Oarolina i
(nu (511(] t, t we intend tp worl
for 1101' oili tnptlOH. do not e"iel
to let' thl'. iietibltt of this Coilrventiot
t oopardipo-or ihtnpAril the interoHt n
i Iitigcosii, Q f the 11Qtionh1. LFmoc.nt l
pua;t3,,trt}}a>I Wolulcj c11oc1 "ftaly .deelin
11iv tU lU1)11ttio}1, (uli:I,.11} fact3 wouh
rrfell' tr1 110 it' fit wu:'i t1iott t tha
1if tc"h %v01114l 1 t!titlt'r. Mti:(%.
} Thor. IN nitothor thin; whir)(
'ill ilu to nl)aalc to you freely ttli
r t'; ;1111; I :111).111.. 'rlko1."e ttrcO ,11011 it
chi 4 .1 te ill 'whose C C$ I }SORHORF
(lis(ln:tiitic"tatio 11- of tvllielt I ca.nnoi
(1irslt t; P.tv mooll, a11(i Would not ii
1 < ouiaf. i n10A1j my army record
'1'1101, ".'t'cCorcl is tlk) . vocol"di of eiixt.3
t.1tc lr;;c11(1 ('ul)t'. a(1 "aLc KoldiOra, aud,
i f 1 w:'r( 'L0 i;.1 y t.llat 1 Wt1$$ ttrillaluec'
(it' it, T Wt)ttld i)v riL iIg that. whiol'
\\91R not t.r5)e. All thr oflic'ri" in tilt
world might 1)("1 iMili 1)oft t"e 1 would
,n)- ::o. I beg j"4 11, gotltlcltuen, Cc
v i lI("b(' t i)iigs c:tlctu ily 1)e
ft r(" pm tlt't"itlt" nl t.11 V"(1u1" iteta0n
I)to llt't lot :un' 11:irtiitlity or proju
dit"te load vtnl into hasty tttt.iot).
C'o111;itha1" only what iH goo(( fol. our
Stitt and for the .Dulltouratiu party.
I I-:;t:tll 1 utit"u ;yid lu:t'c ,1"O)t to 01)11"
,r the (11w iolt in Llicu light., of thr
n1o I. t;c>t)d for tltu party. If, 1*0li
it full ut818i(lcrtttion, yen think, ,'on
Ht;luet, i;tilllt'. one as cm-1108t troll
tt.; Irttu ItH )t1y1celf- -laid I !1111 mire
iori, (11 m8all(lt; of th0in in
f ltk)r.t"lf to t;ivc
: lt t0\' him' :01 111)" t'fl?ot"t."i unti :Ill I
111!1 Woo it u) ellr.rtr(' his 5i1!('('.Cfi8, J7111
l Hlotli do so %vith1 it lighter lioart
i 51(,11.'.11 it yo, . Holrc" .1ue.
111 t :;;"lnt;ic);1, .1 ("1111 Ill ''11 you ft,
(1111N11, IT Vial. I ;,:)VO i:ut ad%:s0 l
!I(II' ("t ii,'i .t'lhi I S(11: ill tit",i limiter.
t l)u":o !;Iitll lY told v1n1, ito11c'yt.ly itttti
tc1111t(13, 111.11 1111;10011, 5111(1, 001110 w(Otll
W ,. ;c", 1. pi": lui8t. thial 1 81)5111 tit51Hd
T-I'i;iptt n t.ltwl "itlutl'e
f5't'in t.ho ('iiiV('.llt.i.)1l.
1.811. Ittiti). Of Fitirliald, arO8C to
I)I:;l l+ it )100tilhtt1Ull.
11:1 iIl' 1351511;0:51 1it')voil to go into
('t)1'. lti',n H.)1t1 th"tt. tliv (oltnt)
t (toiiv('t:tit n of lrAirii('kl 1110 1511680(5
it t"csolilt.inn 1'00om111( ndini, the
sof I~Asjcf hl.
elI~cotor&y X4c t11 I airl follows :At
hu'ge. JOh~ II . WIcrdvller. of Charles
sctl nld Autttl$tU~n of Ab
V ctr~l tIkth 9 ~1. dt)%stpI\b Jnio. W.
I. r Trin ttIoll of (J1i trfield ; see
(1urAbdA)4 third dhitict, Will.
c ai'lauhe, of Jlietll:iiigl fotuth dim -
t.; t Jii't It W liin, of Ln~aR ji'
l dblei~tvikt, RA~lArt Aldrich; of
I Ilirnwoll.
r1The Coivntl.m then proee(el~
fti eUiup110te 0t19" tijyket for Sft'td
OfliC'OiB , lho resa~t is givoh tilst3.
Aftr bLIt3-.fls~action of it little
thitsiflo's5 of no 81)00181 inthrcist,
Gohieral" :1I1atmpton 4 was oscurted
''j intot 4olpl1' by a ommnitted a'l
pointed fort thpurposc aid made
a an aaddrim 'ftc~pting the homii~a.
t tion~ for governor. [We sall j*Iib
t 'fih this ei full ill dlr next
Q At fhe 0)9 of Oe oerul IAmp
1; ton's speech1Col. Jami3R H. fIion
qla .o fled upon to addrdsM the
ony io, , tnd, respondtid iii a
R pgooh sfomne lets th. t:Thig
r speech Vil Atlho appiear in ouir noit
t Mannig' was calle to the clmflr,
and1( reolutdoi s 'of thaniks to tl()
psi ~denit Rid(t Serete ('11)8, (~tAc.) 1v('orf
r'I~fl'rod by Mvf. lcelrch,'1uIt iluiui.
1flonR1y adbpted. S' }
Genieral J-tarie thou niadio i
short 'farewell address, and thlj
f 'After' eunyultation with the prcki:
dent. of tht' Convention mtidl the
nominees o the Statb tiek&tt the
as the Excucttive CJommiitte:
ICol. A. (C. HIaskell, of ihild
J('ol. J. It. Eviuue, of Spnrtamnthlg;
th'n. . 1). Kennedyv. of .Kwshnaw
1Iztj. '1'..11I. Fir', of Sut, ter ; Col:
.T. A. JIfoyt, cfAiidc'reon ; Oen.
Th' T \3C11Liv-, (.2ontu4,tqo ht:oi
i'CejUoI4O1 to 'et. i onm ifti oil
the 22d inutafnt., at ;t,1p. iii.
Mark Twain ont th6 Ihitt.ii.
Whoa 1DTik Trwit;dI ill 1867, rt:
s~igned his CJlorkihip to the Unih~td
tft~jS Senate (Xnunmittet; oi(' Efit
ehology, it wits mr titly eat'ir"( ly h1ick
tender' of the following Itdt'ie'( con1
coining the troatmuoiif. of tile it.
(lilli of the Nest;. "I )13xt wentf
to the Seerotairy of W~ar, whlo was
not inclinod to seeo me at all dtibl
ho learned that. I was tincuet~t~d
wvith thle (overnmecnt. If T N inuot.
neon oni importaunt lnfl~iti(!8f4T aiI)
pouo I would not have gotteni ill. I
the time) arnd them told him I lhad iis
faultj to find wth his dofenditg thi
1)a1rOl Btiiitlntliie of (tun. Leo and
Ihis C(JomrL(C8o !it Aiesu, limt T m'iejul
niot approve of his miethod if tight.
inlg wit 11, the laaduui (on the piiti
I id.81 hefuE 'ight. tonl H1eLttleriIl' X.fl
ought to get them mnorcio th
got tOwn t4)gteIU inl somiid (e0lvofl"
iflI. phlLco, wvhior e ho gh'dd. hatve

xml | txt