OCR Interpretation


Daily Ohio statesman. (Columbus, Ohio) 1855-1870, August 25, 1861, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84028645/1861-08-25/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

QAIiDniJBWil?
taBn9TfB twa. X'I'bjT
or
lb
nnnin T TITTf OITT1
,f.1JT3ZJ 101 ad
House Mini "fESSHiiS0
x) a- wffeAR,w?tfS,,
Uruskes of evea&uahty,
MACHINISJJQP.Wf;
CARRIAGE MATERIADSNyiirr o-t ulo
a- till ot ai ;mKI!
rsnma PlkTOI SHOT, sc.
i l-uora
ROfE Jt CORDAGE
wbi ;
T
SCYTHE tarft m .IiihIu m. v,
Table and Pocket Cntlexy.
1 axnUly hTtw tt lUftii tlil iwwl T
tack t FooMt Ma?MlLCWK-ai' fTT
SILT EH PLATED MKES,
Table, Desert, and Tea Spoo&v
Butter Knives, &Oiyor
I BOaiKBa BBO'8. MaoufKtor,, wirrtntrf
ntnsMTy, ijrPlita. Ik iinaAlUUvTT
Ooutry Meithnl,MecWlel and offcer urlBtlt
ll V dU'f Bio.15 Ula ft!" o
LAmopi?DflfOTqN&co!
23 4 25 PlfcX LAC2,i
Porei
- Wa art optotoat atar&oiple irtleroaiaa. Mt bbbw
aaabtra, tiaclu 01 awa ia a a ua -r
ot oar baanea. aaDerlovl4iaagr'B.B" Beittofora
a xbiuitad a UW IWM.
n.i. k. mw.n Ia ll.nnDt Birnlhidt antWt
a... i. ii mj r -r ' i ' ""I "i"111
tM..iMiMa taaie. We keo cxtusrrt nnat
aaa m jNiy" "
t J .k. m.vIiji. all MlMlCd Vitb lb.
dlagraaaaBoBaaaaa, aaaPk coaa.aad JWkttw)
BROADOtiClTtlSjVia ratMLwla .aona: l,a
rAMitaaiuftq.BAai.ugg''tgii
wan aaa aMf ! M'.WfVVt! b knmr
T WTB,'Bi,'HJ tabk aBai lit aan K)Jd-
8 fB-BaJajaaial. a ae.l a
LRES1-UOOD3 1,'JAJlXm.NIa.nl.j
I tTT I V B TiraO . t -k "! IS
raooy CI
VaaUdJ:
lilt:
Paelae do
kanobattar OlBBna,
Poaad lawpBy v
friand Srilliaolet
Ttoet fiingluaki
'7tH 'eacambOloabJt x.4 A
Aiul le WtBTftaBl tnfrw i.A
,BJtT , . . y
.aFbVNCY SPBlNCtCOOPS.
Marriaaa Prijilt, ttTamooJTPTTnlir"
Oocbaoa n"r'
aatiBfir
i.Mnda a4 tfMart0
'Vrln'itis!!!'141 ,'fc,,
BpnaaaW
BUaobcttar,
TajrrtDoa 0. Baesc'- atbaaa AbapkifB."?
Burk do. Amouaaf aoM Bow i.
Iathrov ,do. ppioB do.
Bbawau JiW -J .'knalb ali dki.
dfaaaal all i'dni,ra i'Uea. a d, tl
Max MaUrraitu rMlf..xi a vrfai
Btiicnro eHiBTisflL'iirD enitTfHOBT'
Waatatov '' -blaBt,iM mis iairraaot,
.Bakaaoua,! a ." ''U
adHUpt to aBathan,;;wt fcf9olfto,
arb aaa -Baa" nl kjll aa.a m. ir., Jr
SHiWLS ANiSUNTILUSr
ii aijl
C0TTOABiaajrt uwt
rt't
WHUH'.II J , 0.a
mil w
DBNIMS do. do " "'
DBNIMS do. ,-""-.PWOJ...
00K-BrjBA!''"'r, -dav laatpj
Mtrili a oJ",M"' a.?fn(ia in-
AJdAB)kfl,PXFll,fllBlOB,-X)L8BB XMM.
BBJ08, twka. .ji.,i
WRITS OOUBB,
U'ltim
HOCTIHT.
al J ,-. YiJf
All IEE" a'OYlORS.
oa J. t I. : ,c
Aad a araat. aaBr wid gat taaaatBttd U al
wbiobw, plnlK onrMlTM to Mil at tba litwt Birbl
ai aa ih argor aorti-afrua M to 10 par atat. kat
bubf.taw ii ijiuri rt)i",njAli
LATimOPLUI)INGTONJc.0.
BkJi!"
ai
. r::!foiiTi:TC6di53L:4.
fj CO BMW ImllMi Oil, Barton ft Co., or teblt bmi
10 " ,y
n rnttani, mrurira Bmr.t
' Btnlfni. tttt BK8I ftani'VAt IbrVId
. a'.;.uia,ii
- " JaMo f.tvw "Ln k Ptrrln"! WaMMafu
- , . iMira, -coyor otniti.a--Jona Ball,'
10 M Wilpat and Toaia t.alpip. . ,
14M;0nw duilaaiiWBll'i orlebntad IrMtllnh
JtHrltaj4Msiittiaf"0aaliBoar,""P.
talill," tkohow," "WataBt," Ob
"a," "OlJaJ'BaBi,' "flherk'i"
f"?'1 d f .nrr:' airlyw ilirina
r V ,.ry-... .-"u 'Jtllrt-,
J.' - i I , ft. ;.( i , t IT 1
. jiiv4.ouou ..uiuo nru.rtl, la ttrt,
Bt a- uottiia. .....i
WM. MoPOHAXB.
'
I
BVt
at
fdT
ot
U
ni,rl
111
a
VATTBu
bands
.riviVA JL,. -irL'
13 tHE'ONLY KNOWN REMEDY FOR
looted
NiimM M Ibwmmbb4 ttt S
to tan aaat ItllHM aarton e ehAofft "J, Aawtt
In I nr. ia lM mmmt uliaH MtMS
ttw 41
tiring k itqalM, aaa auiit
i froa tbt tyitei
neon iiwii Irani
Mku h li-tl wMk.a
alra IMiiwnr MieT
i ... MnMiuil I lha
with wiiilMif-iior
miii refiarm tut para auwwa w -
Thk BtaAknkBATelpoerfttlAirri kraccBUbarent,
Mil wUlBtiatlienMy" irn May...
ilHliotwicM. rlieMna.Mt an eert U
toy. wbm MMiaatrf rotmraaB tatlaok oHIi
Hal kfiwrii Hi. Ma lull insua lot
.Gw8lllTa CO, 8U P.ptUUr,V:Tb
GUERtJvEY'S DALf J
IN
nuL a triiMa.Miii mmwu awni'ii win
4MlaMlnraa tafclWMaa. (ta taataitat
Mlktaltm fimaw'a iiwt""i
maava, kaarmaa, aod am Unaat-Moa, ant
aottta." aoldaaiaMkeaaa ffw aala kr tear
CteUaBoltNtaMM.' .i..i, IBTUfrTON m
I I Fr,rMW 1 .WiiaiiaKtilaa; Kefk
tM4ailta . .aiy 9UJ u it ,Wv
,TtaTaTaneana(a fhaUaff aiapaaia4.
i r i mi ft i m Till toamt a ri
a ..a nnau ui fiial 'Battlat KSt M rraV
-rln". ana will aaa aaralapaMali la ana waattr a
fn?J!!La.i aillaMH Mat all fcaa aamaula,
aTcnajaviai i'u'Kf 1 1 r
OBBXItT AND nUBMaOIVTIBT,
Ro. 9 PaWMltlWnBostoB, Xm
vinh.rt. V ftMl. V.'l. kanM. J.' ft. Ooofc, t.
iaBLA...iaaaallMoa, itatt
lor DolambaaToUo. -imi litu.u i)iuli avjl-41
TTT
B00XS;mPn9QBS
! WatirCoraiiiIl-ll4y8t., H,
j alia Maa aa ant
Jul nii. RUf'HjTllU'.-li- u'.w .d'.l II
U,jaaa,i nvi.in I , - ,
A?, Can : . ...V .n
t,
'Beotsk Oat feta
Ml
'.V-t! IM,... irSo. Wa- .d.
uooa
Oraai
Yin
tini
Cacdlaai
"'.T Cm. Cora
1 BrVXcaia'd Tmtfj oi Urj artcrlptftii'"-;-"-1
I, I.U1 J .11 klnd! ' - - - ---' .'
PaKbaa
T?fr?,o3i.T' r-'
..JUa Irop; kind OtBdlaa; ? (
l"t.
TRAVE.LLERS1
ri tiititi:. ;
TyBBB
Via aa la Tork . drtva BlratB to tbr ' t
BAlTMBWiklAJt UVUKB,
BB0ABWA WXHLKB 0B BOT7HT0jf CTBBT
I iti."i -CodatU !-J? ''!-
eootf Qood Xoobw, Tenant AtakdsabbadlUa
' mu )! anaAbo. t. ui ...r
aiM Boomaa era; eTCka i m ia4.
, J)cU BOOMS Bad JAALoM tt
! ttaak at ordtrtd. Thk Hotel kaa ill Uw appoiotaaj
of ttw bta baaa,a awtt aajiral laatlaa, and to btaltd
IhraacboM ba-
- nBABUUi JB. JLBAU,
aaiaklxtaa a
U'
''Tjafni ..t Proprkltf.
it )"!.
i " OfflT I WHlIIiKR,- 'J
A GBIBTBUMB BBMBtOBBTUVKBITAIa
ik. bunurra, larain, aad Ianaa ma laa. Co.'
Bnr Toaal MBciAirra' and Urn ytaa at aaBTTt
Baw xobb. BaraaBa ib. araui nr m t a
i" i-'Acxandres Kid Gldveeuxi'
TJIiAIIf AIB EMBBOIDEBED, ttOVW,
L QCBTAULB aad raaalartbaaa Black AldSloraa.
fabroldradlBirbia,BnitBtB,yarpla,w). Oadraaaa
BJdaMta,.' kkaM Kid fljaraa.. A taaptatt aatartBWBt
af tJitaeakMaadvlaaaialvayilaraaby -(vv
nM , Bv bbbib filtb itrttt
I ' i iT -I
D
BEB9 OBMIPB,
flaw AUrmetl'e.
4
f MosAkaiQcnJ
" , u ( Cnn ronnn,
k 5 j Port n Cjrtbxb,
V -i f GamtXBf,
riBuci MoniBa, i
i j Pttate 0MAjrwi7r-.;.i
I ,- V. !-: .CHmBrt Wahhim Siuu,
Elmakt Dbibb Eiub, - ," v w J' 1
-jLT"- nj.rr Ramob akp IEIabtui Son;
And- HOI other anr and (VuUIoDabM aatarUli tiotl
dcBttM lot bsadwal Draao, and KanUIlu. ' '
aPiWvJ'fMN) .MIoaUBUaitoatt.
H"ATI-TUI DAT BOfcO OC
. Stock (flreotrkt to 0. B.DBkTIHa.waebttrfally
notaatBDd bik laaat tld patrant aad Mnvla. 1 ' j'
' THUS. AIXBk a BOftv
Oolaabat, Earth, BStkO Ualtraat-dlf
tj leo i h't t ti m nil ck ilkb tob
BiraattuwqaoiABii aaauet: alio. luca Tmrnia
Taaalt Uaateb.au:;" - . -'' -Alk
tad
aayU
'' kii. a a Uimi i Pi; i8 CT.
Buratier Under 1 Csunentx
LADlkB LIBLB riBtBEST
. Lallai Sua Marina do. da.
droit Btlk Braamaad atrtrui t'jT n
' iBtuaaaat Btaaaaaa BMftBvi VKt.m ,f
, . " . Bmh Merino UiWIit tWi.
"? W Ma Uaa Dtwa. . . , . , . . .
Canal lor Botllih Half Hoa.",t,re
. Xoa (Mockjao- r a )r
' v iaUM UU1 tiJrt! f 7 '"""u k..otkiD0 ,1'il.v
Tor bbTb la BTeaJ rarldt aaA a
--c-rr.r.aB
in a BUB,
Ta. t aak Hlaktank.
-ieJ a ;jt
ttinliHlif
rilE riDLLOWf Tt'li Wit ACEStWE RE
L aadtln tba tht tffloan af tbltBaok, JaaaaryBWa.
1807. to mw. V. A.uT,PnaidaBay aad faaaua
Moo aia, Oaiblar, rtttinwd th.tr alllott. Pavib TiTian,
liq., tru lhaa ajqp laf nijldcat aad Wk. APlArf ap-
riU'aaj ivma-aa
j Br orrt-r . Uw loaid tf rinotnn. ... x.
MIBB jnTTPfc-TIOIOKHiPS wdCuTM wrart
aaatolHia atftryki bawta. aH :h'i- Uwk
lainioBaoia ran. mi iai. .
dortl. Ba. f BaaUl Ulk at."
kerchl.fl Ttryww heml- -. ..mm
'Haaiaat Bnaaadaav piia at aa.. , g 0 , , j . t j
r-mw " ' a.l"' .,,a"-flail' hi m.
EaBrBlat'a.!ui . blank bontin . . . ". .rj
.n. at aa.ioTi. BwivicitaiiUt4tw4.,. -4
Pisa Arwlta" ,aawtwMTaa. , ,1 . -K(
'liiiMi1 fWtnandHiwv."!! "i-unt laatl Bri -ca.,
CvrtriBlnir tba Boat awwi Bt.'itaW"t t tli c r
Um B. M IobUi Lia Ckakv4
l. . j. bin. fi.
Irtiurlvna
and IlltHf UM tOMUIBUOB, WW
4olT. By ihkaWltBeBt, UwbbB
ml MM In aOBBOt
-
0,
ai
i
,
i
. 4
I
aiM
la
L"
1
i - AtttihAji i r ' . ,1 : it.
StDiU 1111 liUU
1 TrT..Tr'TiiTKu
LI MI- -; ;
tNCUEASED FACHJimi
A t" I . i . i
USW BUILDIIIG,
oAtlT TTn1vrcoJ
. . MY ...
K i JOB DMRTMENTI
ufTTTT T TJ-vfrTT TT A YTT WITIir
JlEFLENlSnED THROUCHOIT
'111 WITH
ZVtBO TBI OitiBAATID fOCTOlT 0f
mm MAKTHS IT TH1
tTnVt rnmnlete : Establishment
Til . ."Tfjun ,
IB
,TH CITY.
,1 Mi o pwpwrt t all Oitat toe
BOOK AND JOB
WITH DISPATCH
vjiu to ts Kott Aprotrf Itytt M ft Art
I , '
l-n piirtcuLiJi ATTiimoif pais to
HBGlMlLMKLkaAMOAD
"PIlINTINa.
HttUl Blank.
Prar Ticket,. Kaf lara,
csicxf, .
7t
CARDI.
aXABCRGS,
COHTRACTS.
innstrated Show Billa,
I i TOR COUNTRY MERCHANTS,
IlkCv BUI, Eaai Bill, UMI, Con (art rn-
TUUa, tsbool Bat Wliaf Bonamaa, a
" trf Bill. Bt IB XBTtUttoBB .
i3ool3t Worn
ttkOOl BBd CoUBgB CBtakrUB,
laatUanaam raBtpblatB,
CeuUntans, Rforti, BrUh,
Printing;
In Gold and Colon
rl.,-.,l ,tl iAUr-lH
OST E 3EL 1
friat InTrnj ColoVoa a
IlminotliEoe Cylinier,
. im raijrwBf bi w bibb a v v.
My Batlltlas fcr Boiaf any aaf all af tka abara dafarta
aaarark,ara bow aamrpaaad, and aattaaeBeawia
1 bt gaaraalitd la all awta.
. ia WHO IHOVLfl F3I
DR. J. BOVEE DODS
j ' VEGrKrJABT.TT, " ' "
IMPERIAL WINE BnTEIlSI
t I All wbo ua ittictad wlti InelpMni OoatnapUoa at
TmI lhh ahaaia an na.
I J All wbo aaltr Iroa Waak Btoauent, Iadlfaatfaa. Sya.
atutlaaryuaiabaald aattnta. .
, Ail. aba-ABfar ham -OaBtrai at-; HertoaHrair
BattleaBaa at aixbt. Want ot Claa, ka., abooM kat
TaTi ptnoBt wha art oonTikaotntaftar rartr ar atkar
aetnoa anoaia aw iiiaa, n
I Mlaaan af Uw floapal, lawran, Lasts ran, and ai
Bablla aptakan abaald aaa ua.
I Book kttptra,iod all ptraont hadlBf Btadanary BT
dWldaa aa, ; p fri-a x . f.
TrhaaMdand roara idboalJ aat thaaV x
I All wberHBlraaattaaaBtartOBla shanld aat thta.
I All aba an add tout u uw aaor aroani apma aaa
mbialaiamarwawaaaiaaa., . ,
I Tbay art aadatf apartBbarff Win, bad af ibt Ba-
iNa plant! aad barbt af Uw torn try, aad abaald bt ra
aoaaaadtd by aaparariet BMwuaa, ewrfraMa, paya.
kaaa, and all Iritbdt of baaaalty.
ilbcr art anparad by aa tartalad aad Brlllfal phy-
jkaB, aad,akdalfa tbalr atdldoal proptrtlta, an a
aatdtltgbtral bartrafa, and yat, at a aadlotna, art aa
kiamataaaaaaaaiatua aawtotTaa.
t Bald by iaaa forilly...l-. I I
Ifn r ri wiiiiuuaur a vwi uyi i wiv,
t WIlllkkB St., Nw Trk.
K01ZST8 ft AiKUZL, AftatB,
OclkBikaa, Ukl
aaaWaaly.
Wholesale2 lid Retail 'cpoffor
FAMttLWC0UE$
No. 106 . South High Street
JTTABCT
DEALER IN
1M &
PLE GROCERIES
IN ALL HEIRyARI ETIES.
Bally rrlTal l Ga
For ther Fall nd Wbtexi Trade
Of 1860-61
rH'iVi i C .... a . a .
JTTBlETOBn 1KB BIBCEBE THAJIKB
TO THK f KBLIO for part fbTon bod patraa
at, andbriof BETEBHINEB' BIEBIT
BaaBttaaABtk WBbbm B itrlcr tUktlkat ta
tradl, and araaaa-4lllTry ttaadla,
1 would tall tba Bte'ar taaatfVIM Mfck Btot Bat
bavlBi A Lkirft bb -rttl BeltB artve at
haad. tadbrlot lnlany faotfpt of roadt fraB Bt
aaytunittt) I pipjitn oat i eaa ortr to ma aa
anw at Oolaabaa, at la any wna aay daaln i pHrebaw,
a atttilaiiitaf atttewt apptrtalolng to Uw QB00BKT
tnuw. LjjtqtJALED by bayfcoaat hi Bt tlty
Tka rtct tod aaallty at Uw foodt offind. I Braar
BUXMBlT'MUBatltSjA iilAii
QobH B?;IiTtrtiJ5!P'C( A8rZ.
BrB.Tr aij i mi i?5!!!?'??! H?:.
mkaia t) 'ji
rrstrrrrrr
riRBHwt 1
1 at dtrw toi'
0P
T"P.n "ROSE'S."
IrAGi? pprra,To TiisrrrBtie
tn tnlir, ntW ttock of O00U1 ta at Hat. lnat aaroh.
- - ..k.-r- f- rni.nk a abba
IaBBUatMMIkaBaaliaatkatt.HT Cab. Utanitoav
an Bad frUo.tiiri rmiMtfull, Inyitrd toea.li.iut uua.
lot ay Ooodl aad Pil".. ul M owitranard ta aril aa
ebMB aToBeaaaranaa aay aaa Baaa 1a. aha attai mm.
at 1 mm af wa CottlaB,. and at parts tan a awa baat
i, I fail laail.tfia aiy loDg tiKfrlcmt inun
am, tagln grairal aniliiiaetloq. Tut Bmm af wart
mi In wptoyad, aad ailaiik laa aikilt ta wat aad
oa abort Bwttc,jBd warraaua a Bk , BBnttn ylalUoi
aralty woald aomalt tbalr iBwimt by " ut tal
baton pMhasklgkbata n aij ka.
I jnmt m vutnat 1 Mtrebtnl Tailor, ,
I tmif flnr. llt.haialTi... (ta. I
'A Li. ii!lEik t-3f, S 4 LTrUrT at FOIjfT
If;olian'itt, jwn,riwiMTiiai
J.tv -j i ' 1 j'l 'in .-) " i-'-'-ora. Tlinid and
-.. . t '.''.: -r.dC"" ', TrfaB'-BBrtd
k.ia. 14 larbrt aud uoiuui Puua tirw, tjoilnra.
. I r ' It all Hi i
L 0 pi I
BOO
TA7arOT
9
SJA
tUII"-l ( 'It, labroldarad Oollart and (Jui;, W tata.
1' "' J . . BAIN Ata-X.
ii )( rfm 'I i'ltTi.H lo .n.'an l
" -: ' .tiOtf.pj.
I'Pa hp Krfia fll Ct 0j4
'cjTMiasC ,Htr ai Jo 1
t
a.i ij; Sun,
I:
no M ill turn t(')iiS'h
I nullum fc-.rfuca (Ki8 V
'.itiial 5' aHoo jo a ?!
JS 'Ctad a Vf
trri dnriw bbtk m aaataai mfaaj r
tiaof tip iaf ma aja : i k,d f vaoavtfa to dli
DM PTrriTATl AT. HVH.TTP'
Liyi itn.nHvJ ant rn
Tha ara al knaa. aai aa ana waa bs 4qoU aula-
V f ttW !TP tnfWj-, an 1',
b. IMm ti ivit it liri tin t.
I TO
ait
IX AMIS B LDNQI WITHOUT HBil BU
xUBa.riaajuui aua aMAvoaj wmuit
I .i I' ' al! .it
ATTJin) TO f 0TTTJ011)B r-A eaJ ol
if flr nan'
aundtabk. JUIMK1 flOTOKit 8XKUP.
1,1 .7: n. , ti k..l ,.iil
Da. KiramiMl aM kaaa'affllaUaWai'Btat
aoarB aa auBaaky at amlhlat, Iaf -Baa at ala jnan,
wblak 4aearraral raaa Ma, aaa (nwaan j aviaaaMi ia
rlolaaoa. ba aoaiiUUl aa, kaaa baradltary.aa ah
aal kam tfutal bj annl pbyaMaia vtibont anjr i
llal. ilatWaaataaf karawa, I arvaaraa anaa H rwar
raatonafiaath iftaw , 1 boaahi, to Bo aa, a flfi,
aaal BatUa, aklek nltarai bar nrf aaaki 1 UxaoalUd
aaB ol a dollar boitla, 'blob aorad bar ,DUr,(y, aud
aba baa oov fca trbea X th, foraar dLataat,Mp( .
aanJ BaaalB aaaaaa tbat I aaa ibaaadidM r
alliaaal4aaaoaik. I baaMOlataa oaaaa a kr ak
lac ana Baa, , I arpraa au aakra aaUtfarttaa lih Ibt
na job art ai jiDtrur to duoiiiq um u j sa
i. . .. i ' Wli WIlau,' . .
u.,.njpl n aldananiIinkWaH.1
jtfm, s 1 1 I ni tiisw mi i it Jl
In l . Prmsoaaa. XsT. U
Dt. Ktiomi i.tAOnxh ol aa adroaata at Ptenl
Hadtrlaai, la (anaral. It affonlk aa plaawra lndaaerlba
bka la raaaaaaod oar Panaial Byroa. Al a aadMoa
Ukaanaataaa Un atwotlaa of aar aaram aba aay to
any aanaar ba affllalad altb aoaba, ooU, and koarMnaa
af aa, Biod, and tor tba paoallar qoalUlcaUaoa (or ra-
aatn( ui tbt aaafraaaia arnaaaon atUBaiag a p
warnaldbO.' t " '' mli :m i ,.t.f
I bara baaa, BMa Br pan at V?i afbatad with tba
amrtataf at Ida aad baiaaami 4t timl ay Ibroat
iroaM tlllal HclvHd M to prTMlt Biltklif abon
avblapar.aadbr aklaca na-dean Uwaaota Braa
Itwaaldfakiraaaaaattralrii flnn. ' O in . ,1 i
IB iimaaiaillaB tbk aadaiaa, I a art ajihaaUaUaglr
mtf Bat U k tna-baal reaedy I arar foaad, parporllcf to
aart Um abara, aor abaald aay lanUy a wltboat tlila
faaakdyfOfdaaaafnanralaDt. -ulu
i iio-) :J' Ioaja,aJeatripaetalllr,-,Jj(.;(,;; u
" i r .OMbkirCltla'BViaaBank.1
- a A av-iL-K . j ' .but.
DaVtBatd Utt BmartOoubeirap rata bad aaaat
ar amrai yaan aaaatat. aaa aaa aManatiy lay i
Uw baat aaawlaa forlba bum thai I ban arar bura. .
I , - i, W. F&IOB.
flOt. PIATT -AUD DE KITCXX'C PB0T0RAL
ITkUP. Da. Kara Ioar Blr: axcott Ibt dtlay of
ar ackaokaaflaf kbtaiUaaa af yaw PaotoaJOoafb
CyiBB-aaoa. A akt tratakaaan la tap lag that Uk
all ,m aay Ubw .iiXMOctta ia mom m of i eoug
and Uw wont on I ai trer amicua tun: i a to not
ad am ihaa tna ball at fkt bottla, and I oaa aad do
wiak tbat all who an aflUctad woak tnkatalr a trial
atlWTtd-at.aadkwy wlUkaproudta tay,ltkBo
a.nack aadloina." 1 woald not taOar wwthar lock u
atwca rot any oonaaawion, or ai any wn. a mm wn
total lain breath aon fratly uua I tT-r did. I ahall
alwayt BikaaaWilia a dab af arattbaM nrlBtaatiBf at
ana, UaBA a taawdy.. XoaaraMllbarU touaBynuna
la tbk rarara,aa yoa mint prcpor. m. w. ruin,
I kaaaBgtr uomaran vobbcii, ruaaarf a, ra,
Pltaaarjh, aUf 11, IBM. h,v. v m
B.k Jaaaaitraaaat ay fllwUaaaa.aBd f,
wb.trratadootanoiiiB
III..'. I A :U ' . : . 1J t j- H. i
Pmaatrma. Anrll 14. 18St. V1
BBAB TUB T BTJTB. anxaav I bara adapt fe
tor aba kat takan aattwl ktadlaatt for a bad boba.
atkatkaBaBtaoBf thta Ajar'i Cherry Peetonl.
I narobaMd troa yoi a bottla of mar PBOTOttAt
ITHUP, udnonaMbad aaad Bali a BattM tba aat
taUttad. Tka aaoood katua aarad Car aotktly of bar
rcUrtS 'T ii pi.iawaMLBtotabtT.tl.'lB.
ABEJAT CURB BT Ok. kBTBBk'd rkOTUBAI.
Ct kUf. Ut la Pabwt aownahip, Allafheay oaaoly
I had Btwaahou aad tpUtlns, whtcb toauncauad loout
Ika Ilk o( f braanr kat, and eoaUaotd tlaht montbt, ,
aaplaytd Uw baat pbyaMana la ttw eoaatry, and my
put taauaaad aaahntd aaal aarly hi October. . Al
that Uat I wat adrlaM ta try yoar PBOlOHAli OOC0H
afkUP. which I did. and altar I hadtaktBooa boUla
waa nttnly tna troa UwoontbincBodtpininc. Ibad
Imiliitot avat gitUas wU,aDd I iblnk it ihoold bt
kaowa Uat th vibabw raaady will do for atlwn what
uhAiaaaarnayaaa. ubv. i,ivh.b,
Wltnaw B. bU kat. ftablai townblp.
Ia woircBBitf "CtriB'
aturtjboraf Bin wat awry
Pattob t?., April 14, 1857
.Boat uaa aco. an old
1M; kh b bad oafb wMavl
inn aaa Bauiluatd to kaaantaaatlaa.'' Bk mwUtw
laid aw wat ha bad kkad anry tiaidy kiey hoard
allhoat bantflt; bk braUat tarn to tat hiar aw. and all
wan eooflnnad n ttinbalwf that ktanld not ttr.
badaboBt tha tWrdtf abonw( paat Pettorml Byraa
wnloh I n bn. andll tBttnly aand him,! thaatwo
ahaantaf all. What aatnait tan aan- taaarkafcl.
k Uw txtraat aft of Uw aaa, ba brfag abaataVbty ytart
old. I hart bo aoatpt ma rMtoniaraii nwim. "
1 . johhh' aiains.
.-.M tu - '.'' ....y,
' BB. BBtCBBf PBfJTOBAB 'ClBtTP jfr luiRS-''
TILLB-Pkaw waa at aaouar tapply Of yoar TU-
abla 'Ptotoral Byrap." Alawit trarybody arosiia ui
hat tht cold and an Inquiring (or "Dr. XayieT't Feeteraf
ayrap. aa nan toMituwaa aotuat uut wcw.anaan
bow raknlyaat,. Br. A. Altar and Br. P. ktaiMr.both
of Claim lila, P., tell at ney would Hot ba kltbont
a. IV.-1- d. 111. 1 Ta . all brha dtl A.aA I I.
IM Wm BIIIBW4BI wVkB U WWW t-a bbV Vaaaj WBUIb U
ckuv. . . -kprJi,- :: j -ui::
' V " "" "aa ' daa t - u? ? BVBB;.
i AM0THBB BBW CltTirlCTATt-bi. RBY8a4,l
I B0T0BAl,aXkDPI.hd keaa kraabK witOAoourk
kat aoU lot irtnt aaa-iB bad waa U thai I ttaid aat
awap, ikak tntamoaaaa atawttptlaat Iron Uiratof
kwbai
battahykidaaal Uwatf , whoa laoaktnaatbatda
da to. I anally prooan a botui af yaw I'Mtoaal
typ,WBiatwjBWtuniy. biitm 1 :.-jao
...... ,i . y, w.atAMMiw,
OCX bwi4aari7BtnariiiaoisB, jr .,,!
'CtBMW-',t'kn Tt "0b
4 Etjratr'aoB WoodttrMtbndMaboUltoT btiOonth
Patioial. and V that drat eara yaa, your- aat aaa ba
lacma ladtad. 'thk kat pretaeBof-tho eollocnrr
aa ban laoat anry day laeoid riehi( parkMiof
lot yaar. AMWtoav rrsaraetaaj txparoBtnl, obatf.
Pally aaaoar In ttw adTtatVt adaoalkoB at alMtt, for wa
Ban arna uw -raaona.-- in a aoa aanoon) aaa. wit
ta Until at at Vartwawatkta(g wt went to Plittbarjrh)
with on, of Uw Boat dinraanna. aoalmry, naliib. bb-
tabdubM ea(h wa rnrtxpailtaoad Hat anrwrraat
apoa kite BDda ipbtn. Wa toBgbad taarliy and
kborlowry foraBWWhokwteh, iakopat of Mrraya) aal,
bat tt waa BO IB." fa BOt k atnaed nther M haTaka
Btwrad by pnsrlR, and ta hava aaairtd ttretirU.TMMea-
ey and dliTmitxwy ky um aaanttaa. Ia thu lunof
uwaeft, aa mb jwa aar way w aonwa, nu wood Bt.
pwauada Bfty oaMoattla of lhuPtaMal' kak N
Boarding bt dlnettoat, aad la forty -tight bo an wt win
1 m ajrteant, aaa is forty -ticst no an wt win
ttw Bvid, Uw BDaay hating naoadlUoBally
aaator af uw Bala, ut away Baying
annandand, aftaraknat bat aaiiaal toafllct wltk
foraaabrt an ad t. nary at Kiimh nunoui Oouah
-.' ! C.a a . A n i .-.TT.jO.'.'B
BB. CBTHB'S PB0T0B At. 'CTbItP nrrsnarai aadl
aawatuti ttavaua U JkJhXBUi. MU Wand
AKfanarga, ra.-t i'- ' ?
mM mmmm mmm mi or MWII a aWKIII
11 a u.i. w - wnnwnva a . .f tr..
" " ' H"aaM ,1 -.1
HACHB BESIEBB. , x ..-;
f a ' ... . w iui . j -. 11 s-.f A ' 'C'Jt
,1'.-. Vk 1, . o. ,,'u'l 1 ,,,, . ,i' j w ,
-. ii;.-."?? SS,"y S5W4 ,,d-,d .h i
rnpttaaaadaoMi,. u) ( ,i.Ajuy,
1 f 1j tw.it a '1 ol a. vii.r t l v-, ,t .,;1.
c4w i.a .-.in , . (TO. B.BJtf BIB,
a
..i.Tau ;irouia ot t; J.,iinr, ..mu at ij
'-fBOM.-"
i -1 lt Woaddl Plttttknai fa.
gKiiyip.i-ti-uk' .i ,i '.-X, v,x
'' " ' 1 j-" "i-;Ti
rtEWTBd
9X ;J0tt,ABB An D
vn.Tnna.Aiita.. .n.n-n in ifn,,, u.ii 1
1 a
Btatoant bad aooaoaJcal
xmoaucai. bin, '
5U fbtilt 4 TSiU
Bilk Tl.,
kblr, '
.Bfrtna afiJS fiBtfllpuBBai9aAfl,g,
GoiiBr-j mi t.)7itTB,V; I
C j.k0tbk BILL flltTTTr." -ru,wl"
TbopaUaraaf Cbaahlniara oi. f)d rVe;Toea,
'" and botoni, an fumad to Ot tht ptraoa with im
and aw.rort. Tha Barkaaon wrb on dmlunatlni tin
Ifunu hi Mlll A.m k.. 1 . ... . ' . 1. ...
... - ... . w. n. pa,. 1. a.114 aavu lin r, a
tTi.r.aira well Bda. A full lix'iof ill n,i.;i:l.
aouuntlt for aala ai v - -i mtM-a
ntro. . - - - - no, n aotui Hlh ttrwt,'.,"
QTRttA tnAWLII BTELtVA
liltwuij la all aValiabiaao on. and at a
rrworaut. BA1H a BOB, C'ti
aprtay M tricmr pa, Baat ilia atraalai
TJ ' 'tTXAITLka BAktrKI, BTH
, t TWBHe aaa blaok, I aat laokra a'" '
fat .. ,,rit u Ima . i nrmfW
Tirnuiiioxirp: .uivnrj
TTPJIom A.lt'tOfit-A MAiAAVKBY
tXiwlgni, at $1,00 par J
rrr.rs iirrr-a azi rot? PifsR... . .
dtfcl.f.tiwn: kai.riad by auall oantleii . r. 1 j
fTrf! AD C OA ",3-l0. n loBth W If aHa.f,,. '
4)olBbaa,BiayB,.lc.l, . t J. d.kt. AILAf al I
.tk-nt.ft i o-i ry - .. m'-jt
IfifQl 'Ji'390
o a
ST3' jaw g
C I . 4
MaaMaaawaa-"11
li
.
I
I
of
I
,
a iiiwrinri tHfcr'.a r . ri.v"Vui
?rN v i ki"VMi
,V.kJr-oJ la at
atlj I
iwnnnnDn' tTL TUB JbAT ,. .v.
u. SIR' AST Y U U U rt.i1.MiH Jii
RBHRT."Tht' final iang noaa veauj vavav
INniSpFNSABLBlaTObF EMALE9 . tna i
H .- ------- - . .
raaa . i INCOMPARABLE FOR THE AUUJ
i-ol m cirrcr inn txncv
i j I inn HfUl Aliv n.wMa
rot Uri tit.aajoiiar y
r, DNri.iOTN.iQiiN!;
toil ' THE !OMl,wEWUlATlVlfl IB . . i
tHARLtS'tiONDOM CORDIAL aiN.
. t rvHTTIT t. rC ''.Jilt
4 it. nIXi W 111 ,OC, VV'i
'i i ImDortex&&l lUbertT St.,
loMBOtrkaalBky ofM -i'UiT'iiATW1,'f
' Wkolttall and Bttal 1 rocn, i .k! " I
"T 0. A. W AON B R. and otban.
In Otootanttl, by BOla,aojuiiia a uu.,
" oogdtadkUk-jniwo,!,.! ,,iT V w" "
. I OltO I M'J-(il fT.rf .illjTf t''fl 1rf
JWmmiTAIESMM,
; I ' EATHia A0I0UljAXIV. b., ;ii;jc
''larorr BTlTisAfclti
Tban'any' oUit pap & mte,' oBatafat OlnohmkB)
, . .a.14 L''tl 9tJ l.i inIT ,'.i
.3WntekflABB0IBAlk.kikrlaBijrTi
a...lf and H jfnBVPtlT - laktmralB
f aka.'wV Jf'
SUkibBtod m It 'it JhlroBAn trery jPtitBci la OM'
Beaches a Large!lMJ5Li.eaders
WW'natronaM id ntikl,r and Vbo btttoar M Bt
1 run. BMiiinna tit lUw loanali: and aa onw
0 i 7.T7--I. ... I
A! Limited Bombatfrf AdTtrtiiemenU
An taKrtodjBjttJwljWiPJPPJ?!!
il ! a ikmrtikai:-'i-Aim 13 1
aOLttaTAOt LAO.ttOIltl'OX
'..if . 01 Allil 1
I. !
t -r!
.j ilTtHkfc.la Ik BBKT ITATBCBAB fill, tn
J 13 rvtuii:g a 11 adtnaaAtas la-' '-"' k u
THE INCREASE OlP TRAbE
Which It blBMt cerUIn to follow aa utonifrt aiaemtt
. bttoa ifcnaltdfi Bear baknta ,;tl
- ... : ) . ( ' 1 ' I 9 Si
?3'li)TMTI8KMBltTS TrTTfeSBBB PCfB'
I cn,jj r 1 1, !-.. ;: .vnv in. j,u ,,.. v.t 1T-
Thef1 Weldv StatefeiXAan
roBldhtbAodcdin btfora Iridaj Boon.,, ,
T
TUB
1 ,
l kw.niil
hid'
A ill
rtTr 'tr 'J"-i
I.IMOI'1,
t?t(
STOOD THE TEST OF YEARS;
And grows mr anal mr pBaUr
- j ewcry-f I
And teiumonlili, new, abd timoit 'lrtthdal aambtr
miifttt lirrafroB ladiei ltd naHcnwn iaall nadw,
ot tontoty, whoa united tatttmooy nont eonld tealaUJ
Uat Etaf. Wood 1 Hair aettoratiyawui ratorajUM bald
aad gray,1 and pmarn the hair of tkt ytatti to Mild aga,
it an laytauum bbibv-' - " 1S .W1
V-1 1 o-.vai! buj BaUlt CiMfe Vldu, Ba. flit, MJfV
k jr BytAit aaa latll hUm "aiaaial - BW a. Iai
that Uat Dahair oa any kaad all fall aC mr ktaacy
ytart ago, taoatd bjr anapiieaiaa enrooie dltaato, at
4andad with an amotion on tba baad. ' A cod lion. I
ourtt of nfftriric tbrengk lift batrog redaced rat ta a
ua ar dapaoatnoa. 1 nan not ttaa sbM taobtala abas
for aapt. atitbar ban I betn tan) la da thta ap, la oaa
tt,aaoot of wbica my bead nil taoartd eilrtmaly fraa
oold. Tbit lodaeed mi ttpty Brign At Bodgea tlmott
tht lMteent 1 hadoBMrtbforatwodollir baUWtf ttiy
BalrkMionan.abaattbsantaf AaatlaaU Inaaa
IkiUtfnllp fallowad the dimUoavuad Uw bald tp4k now
ooTtrod wlib balr UiIck and blatk. tbouthibart. It tt
alao coming In all onr ar bead.' PmIIoi aonddant
mat anotber larrt' bottla oak! ratan k aaaraly
and paraaaenua, i aar 1 anntnt bt pa rat ram 1 I it aaa,
and frtlog dnurat of ataoi to ponbiM bay mora, I
would aat tboi V that wonldit not M willing to tend mi
tn order on tblna agenttfar botttoi aad rtottra to thy
nlf Uw icrlptara daclarUivw nwar k to tboat
na anaaa mmm wiuyw aia 110 lawiaraa. , JtCil
I tlgonltr, Noble L'onbty.TndiarjB, Peb. Jih, IHSt
1 not. v. s. wooot wur arMi tna hutwptrtar
ma yaar ibob, "wmri ataanag in bbmo 'aaa aiaiioaaj
w oaw aa. aaaonat
Xark, ay balr, froa
cad falling of Tirj rsj
if tlx montht, thi whole
law weaeoi of tat iuu at .
taojt unknoWD to ml," coaroinc
Id ly. to Ihit m tba thort tpaot of tlx montbt.
pparparttf my toalp wa aiaetl onknry batafiaj(-la
eanruai, an aaa ai tnt naiaing awroaa.apoa.tat.
Iida and baoa nartur at mad tnortlv altar faaomaa arav.
to tbat you will not ba lurprtxd whin I tall you ttmt up-
on ay return 10 tat niite 01 inouna, my mora -raaual
Mwaalnaacat wtt not m Btk ak teat to3Baaac the
baaa at ihecnaogt in my appaaraaot, m By tnar Btu
Bau acquilolaoaet win to naogniM ma atall. . ..
I X at ocot Bidt tppllcatton to tht moat aklilfal filyif
etaut tn tht wuntry, bat, rtearrlBf ab aaaraaii ara
tatem that ay aair waa at agata ba watawdi I wa ft ill t
ta .booaat rceaactle ta By fata, haul, lortnnaul. la
tba lattir part of tht year 1857, your ktttorttirt m ra
eoamended ta as by a druggkt, M being tht molt rtlt
bla Hair KettonUn In aa. I triad ana bonk, and
faaad) ta ay gnat aatktaelio IbM u wat pfodaolaf the
dtalnd edeat r Cina thu Uaa, 1 ban end eevan dul
Ian' worth of your Beiiomln, and Al a mult, Iwye I
rtcbeoaiot Tiry toft black balr, which no Booty eta
"i : 'T.I.- .1"; ' ' I .-.1 .". 5-1"
Ata mart 01 my grautuot tor yoar itnor ana tkiu rn
(bo produottoB of to wendtifnl ba artlcla, I ban raooa
awndad Itt aa ta manyol ay Mtoda and acattalnanai,
wbo, 1 aa happy to Inform yoa. in aaing 11 with like
effect- Vert reiptctfully, youra,
li.n.a.j . v. "f.l.... 1 A. M. IiATTA,
( ikiiuAttoratgandOounMlloratliBW.
Depot, 444 Broadway, aad told by ail dtaltn throatk
ym m, w fliia. .-ft' .1
The vntoraflt u bdt aa fa bottle of Ibrtt aTte. wrl
ana.'mituiaB, aa amaii; tna iaau aakk M a pln.aa
nUlk..oroot dollar par. ktUkat Ibat
BMdlaa. hebltatH
watt twenty per owl, won lb proportion than tbt amalU
indratilU tor w dollart a bottlt: tht linre boidia
taart, 40 par etni. aon la proportion, aad ratal la ftr II'
a bottla. ,t a r. . . i , i. 1
O.i. WWD CO.. rjpr,tori, 44 Broadway, Hi
Tck. aa41H Market Ctratt, Bt Loalt,ko... .-
And told by BOBBkTB BAMTJBL, Oaluabtu, Ohio,
and by aitfoal DrugeitU and fancy Ooodt Ptaltra.
aprlii:aaaauut.k rir )a tv. iL-j:ji:O t ii,
B'laJa(r;
nfuBiiytu.'t iinfil ij'i
' BT'CBfjiCB' OHtEBT BE BBt'tt
and kllTtr Watclwa, In gnat variety, ';'(-'. , id
I aa Agent for ibt Annua Wattb Co , and eta
Mil then exoelleat WiUibot at BauufMtunn priott.
attnerwaotatahtarCtbUlJAMQ-sa -...
OomaandaboaM.frma mr btantlfnl ,r3leply of Wa-
mondimd thirrich jewelry. tylk-prlcetlow,
Ai tc Bitter Wan of tterKof tnthtri X aaa show new
Battvniarp baadanaa.'.nnu vrii mui r. i,i
' 1 n . . 1 1 1. . u Q .... Hm. IT ir a " -
-nimraaanwii iwfiw,viw
HMht a. P)tclien, Oobltta, BoItii, rorka IIpoodk At.
.TbtuI bATiB titppiyof Boa Table Otitlory, Packet
Buret, Ratort, o., andmuiy Patnrp Good ,ntu M
kMatittfat prannia tattaob wta an takvdaaat
BWVtltpniiMe. ( ('i;l,"i( trl
Ruek.T. tllnli
mirtt:'Hln'V Bor4tldoBttoHoOMtouan
A' vt A vuvaai liaBna,,
3i
'Jf?Tit.. T.inpii fihirfr Collfinf' tT
Or turrnmiv ir.uAiB.aa a, in UiUtt
H01B. UiMOiHna. Bvreo, Plrtlttniy, kinfraw aod
thtr new inai'-a. U,mniMt Pocket lMndkercbteft. Hook
'lea. Btooba, ktraat tJut ktanloa ulet,Uilf Ifaaa.r
iwnttn, iinaerwanwRUMa an bibm m aBia'n
Blahing tieodt, to. aroaf. T.rlrty tad at aoderit prtcea,,.
kJ. II! TlnrJL -a."".1"''.
'"Bo. tf loath Biak Btraat.'
i bbbijlbT - " k - - - am m n aairaitai bi tam aia
: ' i aa. A.' A. : ' ! "
J D fcaCB Pf ITT i
r.l of iH..mi, auUUt for tiKliet! alto, k,
K.'iloj
B fcrt rarHiiy " .u4 ,;;.j .jjaUK
DrocglBt, Ckooecior CWtT . WffW!,ii
' BkatC i B .4..aan ii II t . . . , i.
l,b t66 otrt tor bTO,"
13
latayx . ,wn
iiawiwaaaaaBaaawaaaaaaaaaaapai i iw p
nauT :. .j iiaju y u..iaiiViPi( va
Y
I
f
KjrjK OF THE AGE.
iVl .bbf BiaaortadlB aa) of MtaaMokaaakavaabjIt
BI.riLi'.kar .f fd tall
"ilUClV iUBa CI - lnmnr- .. i
rBil'r.fwrTT' n-rB-FBBBr .SmWJU W
r; Lit .1 alaft f&0i.a 1 .w.ri aaW 4a.
f Jlj j kk t fV WIBaV - . w ayaaalt BMBBv fk
J!!PIW ftFiA Jm8ll,.i
rM k totw tlttta Btftd oaa. aad at.
a..ui Mrt.t iii mna idou uiDDueraiuDor.i-Mio
la ainr In h J aoaaatoa ant oa bnndnd 1 1 Ik Ik I of -I
a poiuea a wanwiwii - - - i
ii Piaplat
Ik.. Ul MM mo u ui'ua lull
CTl Tl ii in in Tin iln if btloa
4JradhnUiaanamnudU ear UW kontataktr m
BtkitaUlarilBkiik ad l- .'ii;U J ,a,i
Onoto m aattltBklt Bwrnakd B aua'.U haawi-
. n - - t. -.t -
4 wa PTUa) art aarraawa atat naaa a aa
kkll.lk.. MM. 111. 11.1.
Boot to iU boutt art wirranttd It can oorrnpl and
rdnnlnBBbant ii iih t . f -"'. iv.t w'lul
aaa DOtiit win am aaiy inipura whw .
Tfff or tnrat aotuatara" aw m-mt
aaptraat aa t aboaaitttait
i. . rbM la font bottliaan nml
1 tad to
annnit-
, PlTB to titnt aotuet wwaarami aaai a ai
1 Dorfeot tiuak Traiwaal kfB(t .abara aaAUIy k
,'t$ala1lfUi2:J'rat'baU af awMtdlaat Bw
tatary. 4a earhu aU ktadt tf Imaaai, k m wall ailac
llthod by tba ajutolmoot Tolco of all wha bata arar
it. tk.t f a.al not ia aatibaa ak rka , boUaak a
BOtttkllllal phTttolana and Uwawototnful Brantabjla
Ui.MM.tf. .m Hn.nlaian.la Ita llllllli ' ' k. Jtit
...la - I ha MarHnai Bkliaaii at law
to It with a fa kaoWlodtoef lrtoanUTo povwr, waj
Uttlat all, and tarlna Boit a thou Iteaaat ta which
yoa ara anfortaaaaly a UabBSWaMtaaKBBdBkBa
1 n.'.aUBSIilO BMBBUB.aiB.liTWT nclT
UararadMUkyaBUantl jraar awa ampar amwnp
la Ut nataral iwMtneta, and yoar baba tnai abort and
frttltlaapt UaalaaaiwiwatttltiBtbtn; tnairakaaoal
Dttetrary baoomta a toon tain oi tiieauna a yoar natwa
and kooaabold.''' " -"' 1 Li
ItUtaadWVanioaalff ivrjaiS 1ia ,bu
- BfatAT B Ui.1 Mkaa B a
wfilob la aothlnt bat Danker on thk itucaob; than to lk
IntM tlnet and ! tli.'C") Lillian lu ,3iO!
1. .fi I KIDHKXI, ...
traatlng a knklnf, font foiling, ana an Mawrtaea wra.
to tpaeamotyonrnmij.
'VTiartkawohka) rt iukI ft'i-'0 jtfT
CAAW.AQID IRFAJkMEB,
fraVr trwid dlitraaaavoa. and Voa ata oal laka atrtalB
klnda, and aran of thai parlyaaa data Bo fit half
lb aaarlabkaal U oatalai, at tb atttaon B0I4 at
tht oaokir ialt It apt
apt Utah yonr eonpitmioB
Itt
bloaa aad tiiiail wallow and araarlak, aa vtBt Mat
day la kodi... lor want of noarkbatnt yoar ayitan bf
aanwt looat and flabby, and Ua abm tf yaar boay aa
ton rabuad Than follow a train of dlataatt which Uw
lladloal Saoortry k paonlkrly adaptad o
I . . . tl BT H K A ... .
I
PablUtloa of ttw heart, pain In tht tide, wtakaen
the rp tin and kroall af ttw buk, palm ti kha atejokat
when yoa nUra, Irregularity of ttw boaait, aaa bub,
that moat ixcraclaUng of dlteatea tht - - - .
I I -fl ftotr J" R pV.I6 m9r-v" br!T
Bow Bny tboaaandof poor woman ara raftering froa
tbk diat am and pining away a tolarabw llfa, aad thaLr
aaxt door neighbor daat aat taow uw tawee. n wian
knpra oa your Bind Uat good old pronrb,,,Aa ouool
ot prtraatlon k better than a pound ot tara." la ttw
""J'jEDiCAl.IlBCOYEB'
nl hanbolh tit'pnttnn tna
great aua-goedqaaiUeV that ft wli aayefc-andot an
iiinaautanott. do yoa any Injury. .1
j THE BXEBICAL XttBCoYERY a
k kapedily Intended for dkaAM of thilod, battswt
iaiBtNdataa in mm naavtra tww, w a vaaa .w or
ct (AOIJE BEDIEBB ViUqU vj
Uilttmanrbeior, uit pnoiio. ,
r u...H...iiiui n aal Bit laa krfla aar
' Hoc
anA aataauia.aaf 1L. .1 -
Putatrrioat roa ota AdnlU ona ah It tpoonfUl per
aay Children onr tea yaan. diwirl BpcarfalChlldraB
ImM Baaa. aWht waara. AaaiaaanTDl. Al BO dlreettoni
at ba appllcthlt lo all ooniltutlont, 'takt nBcttnt
aperatt oauwbotwltlwloaaclayf- ,- n,'.;
laWT .Wni
1 Brlot 11.00 ptrbottlt. Por jtrtry druggliita
tb United Btatet. . J0'" aapCl-dkwly.''
7j l .H'lAltftO li'ti . fii'
1 vv vat, n . uia.m f TTa n 13 ,
1 VJ I UU TTA" I -TTniOBDBOl
il-Usi no it ri ti.)-: i. i Oi'.ji')
RQ(,Y.QP) VyAN.T, A, MUSTACHE t , (- ,,, ,
DO Y0D WANT.A MPSTACHET
!! BXLLIHQHAM'8;
Ct .-t ti.-f .',,rJBLBBAAIll v !-
"rt-r ist; tiT .BC.'-i':. fiioM, 0 .-,!
Stinnlkitiiig Oagaent,
For tiWMi-avadr
a BBbterlbtn tan plearara in annoanetna o ttw
OlUaent of the United Statn, tbat they ban obtained Uw
Aaene for. and an bow aatblad ta offer to the Aaerlcaa
ptbiia, tht toon JuiUy Mlcbratedand world-renowned
tftloia. ..Tbj f .a . an-B .i,,!,,. . . ...
ItimulatirSoM
..tr. r-! "
vt-j tf ; .
DroDarad by Ba. 0. P. BBTXTBOBAU. aa tataaal
IS
lytlelan of London, tad tttrarrantad to. bring oat
Wain,' . Iii"i w K tT
-- . . M .B.I m.V.: : J .!1.
1 1 v
I from t
of tbakfa
Whiskers cr a Mustaehe
t r .
tbrt to ri wteki. Thli article U the onrt ont
Uw kind need by ttw P tenth, and ta Iwndoaand Park
It ti In aninnal um; v . k
J It k tbeeatirai, aaontkileal, boo thing, yat ktuaalaUng
oWpoBnoBWtoaMlf by.Baglaapo tha rook, caating
BbaaaUfat gaowt ot luxuriant hair. If applied to the
acalp, tt will tort BiLDiiat, endmmoM aprlnf apat
plaot of tht bald tpok a to trawth af new aait -A-
alia taooTTilPgr-ta atrial iii, u win tnrn aaa ar towt
hair babe, aad niton tray balr to itt ertxlnal eolor.
fearing It toft, aaoothand flexibl.' Tba "Opuitan"
an tndliptnabla krtlcW tn tnry gttitltaan'B tollei, and
tiler aaa week't um thap tnald not for inj oaatldtrt top
ktwltbautiu ..a iK .. t,
j Tba MbterBjan an tnt only Aanta lor uw artuwu
ft Ualtad HatM,o wkoa) all ardtn a art be addrtawd
Prii-e One Dollar a box for ale by all Dramrkta aad
paaieta; or A boa of tht "Ono.s fwarraottd to ban
tno oenrta enttu win hku to any wno a en re it. by
Ball (dlnot), ttoanly ate Vnaotlpt at prion and
pottage, i. ia. Appiyti .aretr
MUAt- I.. 11BUBMAB tt IMJ
H0CAC-. I.
Vmm ,
daairrt, Ac,
feteOdkttal
V, Ullaai Ctrtat, Bok-Tork.
WP'
GO.
B00.
rn
. i ;
f r f"r rale i
GOLl
It
kRE
4
B- -1 '
-ndad r
U.C 0O'
I .
ukAIv
hnl
Vu- "!
BV A.
as,
The--ai-.. .-ut outeBBtf Bay raly ulhiu. uoint
Ti aUW WBBJtJMhAgeuk, M J I L
OA.l. - . n.luaMna frala
Acrr toftEM hiLKefy Uii IV a
flKumi panuV oubhb Irmira a at r
v.wnT na aaa an um
ar. wua ami au.. - - ZZTITLm . m '
Ellka it prloea pee tha tra balm tfrnkdta tiikolty.
ho attention itf fbt lAdlli'Of . tbk aft and- vtolalt, k
tollcitad. m our ttook k Tery Mjeat and com rietaiaaU
km.tMof goodtia tnltlliw'" PT kAlSril'
iii"j " i
a. ..T.KAh'ifa: .BV
1 ',n.n kmiiii Mnrm at raaa.' i
t.i ?j.r. , .7 ... .i ,
1 1 i.t
JJA
HSIaOTlTO,
WbolmktndJktlAllUalerui
ilgAlaa. .a-''aiuBwa'' ,niltraj;;'
iuj W luaca. U4B BAkoU i. -: U-i x. iii Bui
ecaaug titamaw., -,tr.j v i i-r-1 a itt ,
haawnH i:,3TTI:i"w Bnf.pJ.ivr .l6'-
Btmn-waai.i a.i.''i',''-i,'-Ti-i
i it i
I I II, I I I I'll III I l.lll III
rf r'I'
rsifiE"t-irc' 'And
in, ar cult a lebrnnd an kaa,
tt gt.datw Jowpf,
l , U. . aj. Iff j. ... j
BOW t S ' V" .
1 '"0. tP BoaOif k tirwtJ '
TlkBCfl. VTKAM I....T.1,, i T.A
j
cr ,ii;.f
if Y
k
.!
'
a
l"
lol
'
1;
k
t
.
k
a
fl
t"
ll I
YTTTTTTTnTT lv -
WSJ?!
at BcntBdiy IB TBB.! ,yA
'4imnk "'ak '
a.a
lyili'i in fA. If 1.
LEnonTTUL9
.iiu30APlAIi:o, r
1 EYES TAEEN.J V
IT IB BTBICJT' '
ty a tctonttno aaaV -
u,Vtfttabl Ooapaaad,.:
k.,- jiroourotl by tnt quiu-.
V 10 Tatton of Boot. Horti
. . T.lliaw!.
m m m aw.,
Saak ilUwd k. -
&iraapnrila, W I I 4
herr Bark Bad Dan-
aaliaa aataai In to, Itt i
1 IJJ MOll
I' JT
;.l J al tijt.utlJ
li A 4 lttliii Tt
kiir.1. 1
var M . l
...B-W-
r aa afi.i 1 hiTttW lliw
After Taldafi Muori.
Bifore
tfllrattr''BedT'
a cj-
'T' tdwMBBopPXbWvskatkrihr,! i,edw
'Sffll!; raeTntTdotlclrBt,
MnWplt
ayMWattnoa a ""-:t'1j1ALClBLB raritdy fftitnj um
hlWtftplrlkndttw"" Uit tltk.
uuBln, tKB J
Juit.Hri. artjdtbiliUrtid.M''
1 ikVAUU to HAW
.TH and
uo .1- ,ivA
tk . ITHbnUl aama"-'"-
Jiaill d BB fl. , ft, ... f lilt X
BTBl .,j
WlU tfftetaally tan
tVai ftOOtglAIBTi-tOTByBPB, I AWiibH
fMn or MtWoni DtUHty,'
tf UW BldnaytJo 01
aio or narrowa iwiiv, " . u
II dlaaaBiakk tra A
arXallownaa otthTB.ltln ani Byat. 1 '
. prat-ik Biuuaki ." lji .,
iTWkldorlntlbtlattilxBobUit, and H'Wh-W V
I Hani
Ban
LaaaaJ
kaa B altod t rln talk aaktl 'iR o r)lo
then.Ul tufforfraa Waakita, or Inwuty woao r
lVctlkBIiaTUlBI9 OOBMAfc kllHBBd yalf!lA
No laat aa, Otnr an ajUqa.ll WW Uvl lma-
4kM and almoat Blraenloat aham produced ty taklnif J"t
tMiOI.I la th dlnaatdv deblllSattd and thb""i ril
BirroMiyataak wnitnai rota. 00-0 u, ""T-"--T ...
da tart, or I
lapaind uy noanaa, ui. - - .
ornnlaaB
la ttnatad toll pruiuw ataua aB,(T'i 300i0
nAmB ..,a
OtOfJiert eotKlotu of Inability, froa wbatararaaw.
will and BtolwaaB tran(tntninr uaauai a wv n
dlala.otrtaaiaUipadj aaawdy h.iv" o'-h. rfl M
BiX'tBk BakdlUa. ,..'lr.0 A OJtOlmiMJ
fHeWtreiigt-S Cordial
jirtOIPIErlTeOCIBIJBlETIUPl.WIII'rEB.iajlA
OratrktM awBlBaait, MaaUraatioa, tojonUnanta .(T
Crkw orlntoltuitaryBltcJiarfa Uwrtof, falllni of fM
Wob, wkktlntta, ttklttna PbrMaatljKktail l iXkMui
nkl! ,t)iWI ii lf.ffi .-.' v. tr;rr iot Bill
a-.U MMUtak, A..!.
a.b.. Inamr. Taka It aecordln to DlreoUont. II 0
aHktUBBkw.itranfthik aad iBtlgoram oa andtaoak 10)
tat bionaot balm loaoani yonr cnw, ...u. r. . 1
rivtry bcTui U warraalad to (in aUtfaotlOB. w ;
I .ml nDW.
!kK i,iwbiiiaiia""
xrytBroUUreaail,Bany,ortimeted,MeLaaBT
JJOHI till BAM 1MB "l -V j,.
lotBBinwBt,trylt,ndyouwiUbt eonrlnctd. "jc
It IS PELICIOIJSTO-TA
" vaoTioa. IWWHT VI vi.iH..n " , . a
try to pain upon yoa tome ttMr or CaraaparUu tra,
Which they tan bayoheap, ay tayln It it Jutt M goodtrrll
A to id inch aaa. Aak tor ItoLeaB'i Btranffthening 0or-, 0
dial, and kit nothing ak It I Uw only nmedy that
atll partly th blood thoroughly and at tbt Mint Um "
atTCBguWBtBwayautAv ! y .'
..One laljktiiniilBI tusa anry aorouw nauot, a a
oertAlnprtTanUrtofObolera, OhllltindeTir, fellow
Partr, or any nrtralent djteaaa). It k put Bp faa lirgt
tottk. - ' .-i . t. i n I
Priotaalpai aarMttla, ar tbottlet for 5. ,
4. a. auiiaani;
ft!
Sola Proorwtor of thli Cordial,
Alto llcLean'i Voieank Oil uinlmenti
flnetpal Otpot oa tbeeoraeraf Third and Pint itreek
aty lakkk ta, r ., -. i !.,..., - -n . -n,C
McLean'a VoloaiuoOil Llnlmenl.
Tba beat LtnlmMt b tb World. Tba only tan and T
Mraia eara for Canoe ra, PI Itt, Bwtlllngi and ron- .
thlut, oi Ooltrt, Panlytil, Mtunlglk, Weakneet of tM
MoMWa, Ohnaio ot InfliamAtory Khttuaatlaa, CUB' M
aa of tha loiBta, aontraeted MBtolet or Iilruaentt,
karacht or TooUwoiw, Braitte, Cpratoe, Woundt, Preak '"' '
Oota, TJlotrt, Pattr Bare, Caked Break BonNipplta,
Barnt, Boaldt, BoraThoat.or any InBammaUoa or Pain, '
nadifertnot bow mere, or bo long Uw diteaaaay ,-!,.
ban axkttd, fcULean't Oeltbratod Liniment h) a oer.
lala remedy. ' ' '
' Tboaaadt of baat baUrt aart been tatal a Ut tf
aaortpltudt and mktry by uw an of Uik Inyaluaola mat"
tins. ' " ,!
ITnTTJAM'SI VHTflAmn flTT. I
IIIHIll-IJa.il LJ- V VidViiAUV VdB
,T :" LINIMENT '
.r
WBl rtUen pain almoM tnitanlAntouly. and itwll,""'
clean at, parity and heal tha ran Wtt to rot in an Incredl
'lyihorttkBta . -i , , . ' ,
Far Hkraaa aad Other Anlmala.
clitaa t Mlabratad Lmbnent U tha only ait and w
Ibwkraaoay tor the eara of gpario, Bing Boat, Wlnd
gaUt, Bpllntt, Unnatural Bumpt, Model or Bwellinga. It
Will narar (aii to own Big Uoad, Poll Bril, Ilitola, Old '
running Com or Bwaanyr properly applied. Por
Bpnlnt, Braltaa, Contehea, Com or Woundt, Cricked
HaltChAfea, Baddla orOollar alll It k aa infalUbl .
Bawdy. Apply It M direotee, and k cure Uotrtaia ja ,w,
anry Inttanot.
. Then trite no lonawr with tha minywertileei lAmi)L
Bank offend to yoa. Obtain a tupply of Dr. McLean.' 1 1
nkbratad Liniment, It will eun yoa. ' ''f
. - Be M. IWeLE AN, aoli Prop rittoa, , j
Ooraer of Third and Pint Curoeta, Bt. Lopta, Ha.
Ponaltbyalldrugtlttt. ' ' ' 'vJjaA.
Por ialt by B0BBBTC CAMTJBL, ,,... ,
kagSo-dkwly Oolambut. Obw. U,J"
. ,. . ; i f : .ii ' -r- ,vV -.-n
PROPi WOOD'S
Jf-M tie
mmm
AND .....
B1000 REN0VATOB r
1 .1 iCi
M, Itprtadi
Uplcaantto
fl in, tnrlao
pnaUtly what Ik aaat tadlealei, for, while)
ant to tht tute, It la rerlrifyl ag, txhllarit-l
int. InriKoratlagaad tinngtbtalag ta tt Tlull
I Bawara. and al tha MBO-tia rarltUUt. Iiin-I
IwlatawHand nntwi tht Blood In all iti purity andi
Ujthot at one mkrwt and radr tht ftUmt 44 J
.UtWittroWtfo attoottoafttaaa. Ill, tht only -t
preparation trtr off end to aw world, to oneai-t LJ
ally and willfally oeabined aa to U tba -bmUMI ii
ip.iwarfal teato. aod at the auna tlaa to perfectly fT .
idiptau to, aa w ac, tu pariaoi huuiq.dd, wiwi wbi i -
awt of altare. aaa Mote will toOMt aat uatuew
UfonuicA. and tone aa the dlmtirt ermai. andi
4
kha allay all aornua aadotbarirrlkUaa. ' Iiltl
ptr aotty auiutratrag, aou a na eame tune lai . a y iw
oompoeed to ti rely of Ttgitabtot. yit to eombtnaojhej
Im la ptodBMUwanetUoroagh tonkedaot, wlth-f
(out produeiBg aay iajarlout oonaie.utiioee . aaob a. )
a tttttj mmm lowg aeao wi iopiwiMwiaiiitj -iha
aeUkal world, far ttoeadi ao aedioal Mill MIC J
a ihiUMiitt fnl Iowa ail aitaoki of dleean. aadl
i Iproceadt and Indeed layt yia open 10 Ik k
llnltdlOUl ailBOH OI aany in wa nm lawi, wa.iaj
f.wanaala. Mlha foUowlPg: Oontuaption, la-
aKiiilon, Uyipepeta, Lom of Appetite, PaintneaJ '
mu IrritiMlltr.Niumlt-IA alpKatioaat tba) j.-ill
CjlUaart, kelaimboiy, Night Bwaeti. Languor, Olddi- Q.
f! ioea, KetaaUoB of, ai well M PaIdIuI obitmcted fT
I too profun. M to flint Hanetruttlon, aod fall. vl
a log of Uw Womb, IbaM all depend upon general
yUebiUty. Thli pure, healthy, tonle ilordial and
j Blaad BtnoTBtor tt M aan ta tunwt tht iua to It
ml fin tad Mi. Shin k aa aUiaka about It. --Bat (J
RJihk It not all. If tht tyittm k wtaktotd, wt are r"-
rrlipen tobiliouitttaolu, tht lirtr becoan torpid, ift
or worn a ii aaa. tna udnayt nruM to perform fl .
tbalr funtUona, and wa Art troubled with toaldlng a .
and lnoontlnonot of urine, or Intolantary dtt-l '
Ichargaof Uwtaaa, pain la tba btak, lWeai MJA.tiJ
twain tht thouldira, exoeedlntly liable to llihiiLJ
Molda. oought,aad if anabeoked, aooa aaatlalion 1
rollowa, and tna patkot goM down w B prtauluKax , .
gran. But tpaoe will not allow bi to enumerate! I'
Uw many UU to which Wt trallabli tn a weakened W .
leaodttiea af the tyttaa. bat wt WUt Bay, I tide) i.i
Cordial and Blood kenontor yoa nare a pe'l j
ale, pnaaant and tdaetual nmedy for loa oifj fl
ApptUta, IMIwaiBMIi aaieaaa, wa -mmm im -hotaaobi
Languor, Jurrer Complalnl. Chilli aadl ,
i., a. an BtlioBi attaik. Conlnnta. Acidity
f tbegvoaaab, Mtrreaaw, keanlgte, Pika4 ju '
5J-
:Uia
tloaofi uw unrt, Arapraiw , ""'. ". ( l
'laplM aa tnt rata, or any wami nwu .
ku . . u Bamra
'I
Aan
Li Ml
Y i
Viol
MaaMratad anon. .Wa Bill lM lay tbt tranltr UiT
.pooedtotpidtmletiCnangtor tnmttt ans wat-
.atkaadka Blaaaaati aat tad tartrtaadrJbA.
lodaone ahould rrer Irani without, BaaderJX
irvit. lor we aaa ra toayoawuiandln Karrlandi:
kadeed,M wall mb friend In need. All pertoniotj
adantar, Bab tl win ana a ointtt oral inure on
I fMtraltMotMfotUMMalUBtatttowbWbUiayan
' I ...I. ' - ' ' UM HkliLn ..nrf.H.. ..
loratyt. literary iintiemen.tnd ladiM wbo ara aoi
UtcuMoatd M Buoh oatdoar Bxticlae, will find it
I l.a thalr advantaM la bn a anUla Min.l.nlla Ak!
ti fbandl and, abon all, Bother,, or than tieoenttah tii)
Ij tnohi WlU go thnagh Uat Boat dangirou ptrioui Ik.
aal aa.lv wtb all IK.I. aMn.tnm.it ninuih. hailujT'rT
i aa and frafl frnM th irinnkBtiBa Bfhnanra m nraw-
A aaat aawtg ttw faaalt port! on af tb world. 0 b
inormtMlndMdbBietber'toardlal, Try It, o),
Audjonnr; no lomrer ran tbt liak tf dbuyl kwU
111
I jralkn and iron itnlf emphatically- a JitKora
al ii r i i-i , ui j tL iaaa I .
9t
rf
0.4. WtiOD , proprietor t 444 Broadway, Mt
Itrt, and 11, tiarktt 8tmt,Bt.I,ouk, Ho., to
iU
Id by kOKBHTg dt BAMUKL, Colombo, Ou.e
all good vranlnttT' Price Oa--ollA.
i ' , .;i ii i . BBRhV-waoa'u i
a
Jm,
4W
1HTC B-4V BPKTI TO Fl tf
oiekiroa of CTATIONBAI and JBiTKLlllf, ar"0
rrloM eae-uilrd tMtthaa aaa M purabttaa tttewpew nom
Ulleaertd4raa(Mamp enoloaU J. L. BAll.WV.Ho
IJ4 Court it.
Hue to a. btaa. - j aiaraa ia.iuah'. .
At.VrtAMr.tt4 Kttf tfLBYEBe"""' ATI
AkMgandBiUiia tewa-d at a 1X1111,. aJ
nnnTiTCT
mm
. '" ' 6iy tiiiti d
I . a.
fc''
04'
UAtl
now
rut
'hit
1

xml | txt