OCR Interpretation


Daily Ohio statesman. (Columbus, Ohio) 1855-1870, September 11, 1861, Image 4

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn84028645/1861-09-11/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

inrTTJ at tiita'd
wi.i a.ili,
or
114
ina oubxxd i tan oitti
: SOI f
Douse Bttilderg'Ftraislisgs-
or imi mul1iIift' utJAIr ,u'' :
fraaelt Ac Ataer least
I
XJrartTirio"Xtoi",'
'Di'il
sod pat up m toiist. jrrA?7
brushes of every jariety &vwlity.
MACHINISTSJPL?.
CARRIAGE MATERIADS. tm.lT tdt
.i ) '! I nt' a iuem
GONS,PIST0LS,BBOTfi
vrimva TAr.1TT.R-
v ROPE CORDAGE
LEATHER, AND.JNPIA
-.. a hf.A-i tt. f.a i jf aloey
1 1 14 ,-IiaM,
JfiRTCUtTCTtAL IMPLKMEMT8,
SCYTHES, Atif d.iimt.ni.i .
Table and Pocket Cutlery.
j, apeeially inr1t tht attention of til latainted I mj
lock of Pocket end lubaOdtlJip.'Bat ''''"
.BI4.YEB, PliATE roBBB
Table. Desert, and Tea Spoona,
Butter Knives, Ac-?
of ttOeBBKa BBO'B. Baaitostoia, wmmatod to to
ntnluT7,
Oooatiy Mtodtonti, MaV, a4 atbm, tn brlto
.oaiUaa amain r Stock, to I afapana to nil
Wbotoml WtolW "i 1 A. OlIX.
Jolaaba. Okto, IU 6VlB- - v.
LnM0P,LUpGT0N & CO.
IMPORTEJtf A'flQ JOEBirRi OF
Porei andDome'itle
dr,y, goods
W or opooloi, a4 our tap 1 winrooajA, at
..awn, Sock. 5 Qoa la took f Hto U P-
ul oar bailoM. oplor t laytbUg W howtotew
(xhtbitedtolMtnd. n
V.. - n lt nMMl BUnltad tta0Jt OH
.-- . .
ackoowldgd iwd totl.. Wkep ztonttT HaM tC
lh Unfit mid oholtwt
AND
CI 1 I'll C !;.-
FANCY GASSBIERES
To b found in lb mirtet, ill wlwted with U iJ
dHarimtnatioB. Atofctll nadtl, kriad frtBli;
BROADCL0TH3, , .-.Jv.. ,
"' SATINETS, v-"-ii
.LApIES CLOAlWHOa,
fAKMiUB'aadlUKOlUBTB'CAaSIIIIUS, . ,
SINTUCH JKAN8, froai to ja; rU pr jarf
.! i uiV, an4"PW ...t.i :,-(
TWISDfi, X talSarato atpar-lai ftM JbU
. w VRIHTrD IATIHIT8, at 11 caatot ' v "
' And ither ttoi tme$tniingtf 'tr'1' w
DrES3hG00DS DmABmENT.
ManehnlM lalnea, f ux IIU
UaaiUton- do. - - " ftatolf" '
Pietoo do. Maaokato81rjaaBjA, x,
Priatod Uwoa,.,,,,..q,toirw ,to-.,, .
Prlnud BrlUUnlea, ' . OUntoa 1" ;.' r'
Paaer GlDfhaaH, 1 Ottoaaak OMkai '! a h
Black mika,-
a, spuaH'VA ji
AniAtflmSdtdStyUif
FANCY fiPRlTiC C00P9.
Mtrriau Prtata,
P.lohawai'iPrlati,
PastBa t llr'o t trnW',
BpntrtM1 -'. ' hi r.Aacllak;
. ,t...,
bUnckaftor, Aw. Print, o-
U'wHnoa 0. BbaoUnfi, 1 AUantto A. IHMtilfi,
stark do. Aiaokg ''.
Utbrop ,jdo. , "Apptoloa ,
PoaaN '' - f UiV uina, m.,..:! t Bai.r,
... , , AU Ofwiot WM .x-,i M
BtBAOHID IHIMTNOB AHD BBIITtsal
Waaatta,A 3 JBwIgbHf r.
Iadato iVf ;,r-i Ian PaliaV .i r:
" (rtwTrkkUlto,to.,
bo '' 'at
sMmsAin)iiiiusr'
ana A aawt Bra. an"4 1 a iBjBag aaak j'J . '- u t
A LABQI AMD ItUC AtBJOtTHnrt.i'
' Ml-
OOTTONABl'-aiaattarkt. f ...:.4
hi".
rll.' . "
uauri ..( . .. .i , . ...
TlCrUNap-all lb Uadisa brwl.',
TlBNIMB do. SO.
.. lira
hjrtiSw Bjwmv-BU ibtftadlaf brtada. ,
flotpVi : AM ' " S..i. w.
MOAiKNS
iHNB " : "
DAMABA.B,
PAPJ OAHBUOfl,
colouv Cam-
SUCB,4.t
LARGE MUD' COMPLETE 'OCKB OF
' '- UMBRELLAS AUb fARASOli,
And iraat Tarteta af Jiatta tw MaaMiaaH all af
wbtek w plcdK MrMlrai to Mil at tb IvaMaf aar1
ii to th torpf portloa atttva 10 to M pi aaai. Ia
,kaa laatjaar .li-i.j i t i ,ua i
UT11E0P,'LUI)INGT0N&G0,
YORK, .
J o can IiaUaa Oil, Bertea O., for tobat
n u Pmch Btattain.aiirWe bran m
dt 1 iBaaed aatuuiat. toaAAal BaeUin laa'td
A " afCaptrtaodUlire.
a Table Biaee "Lea a Parrlaa
ahtia .-Pnywrt Ballaaa,r IM Bali,"
Uamy." "Itdll." . - .
IA " Waluat and Toauto t.ump? "'"
H.Xm A AtocaeaU' eeieaewtod latlek
ioX
'en, ansiiuj'f m ueeiLeueiii, r
calllk," Cbortbw," -Waleat," Oa-
!," "Cbhj,, ; ',' "vberk t"
k'tPlrtlefc
SO) loadoaPortef.n . ,.
Jut "M.iKnli-,t.rU4l9!kAlB. - ,:.
ani.wr Prteenraa.'. m 1 ' 1 -
Ob ''rji,AA TmaMliiVi' j ,,
a) y,v- ' . r 1. 1 ;v t. . , 1, f .... r- i
fa) OokHw wMAUiuVBatBtd,lBaBVKm
auuacd butvo, m,.
Bu7 WlLKoTOVAUt
:i 1 NOW READY.
T
RKVISKDLLVIUXI
! . .. Ot'ia
Hon. J-Ji AlSlCa X
win irons or rsa pscumssfifTBjl 'ft
UT . aian pon.
abb a rou. m'Wwnrtt BW''" ' i
;KT'4 Voids. M $10 W
j ml .-.jaaaaaaa, lit ( .i '-..
HoeuVerixMBMkMbManuwlts make thtwork
eerreot sad tenable to all MP"; j lii i... 2.1
II at bow the WliliUre tBactlon, utrtng "SUE"!
HlJ to H f IDA UllfllBOH aw -a .a,
EwliOw"rfl U dullibated tythefollowlag Btoto
tad Ca!rloe! . , Ji-A
luy.OwUollM.IitMiirM n4iaitoTM BUtJjM
t Um Probst Ooirl. Coarti f Oommoa rte, Bapr-ilTT-j
iu. rkmriL inditan. uid th0krki at U
nrkMf Cort U net county, to th( Mtnbefl t tb
,.. u4 a at JUwirwtuUttTa of (bli 8ut o4
, TU kMkToBteliiinir, w It 4om, til ot th BUftul
lm t. fcnMand lb kutlioritotlT eoutractloa of bto
ad of Ik S OmuUIhUoh, will b hand to be wptoteh
lr ufM to u PHonnue ot ueir gann, w u
wnnoair lAUBianDi .1 - 1,,, t
CLJfRKS Of TOWNHttIF, ui) ,
iMiiisrti u VtrT bMir hMk'k torn aid la Ik
Mate ttB0th pabUoalioa at h tort 4ttoia kr
BMLaHmttooa Md 1IUob, 4 bmit toifortoa
ltoa tnm tow tTa by tk lupnaw Court
""u hltMfltflliili, frlet 10,60.
M1hk W "XjUJIi'JuIH .111 i wvrf t AJ. ;
UtrrmbkWitow MMHtofl hitomtoiUmiW
,.1- ,. n,.t M9.tVWto XomrtA um.a
tUonTT U4 Jwirr, lor to pftoto.
T0le4, lai 10 pet (Mti OiwoaaW M lb jif a
fl I 1 ilma flhln.
tai?otoiriBto4toMntlib((tpMkUfMtto
aiii, siotMit lilnVtn to awukt at prill
I lowr mil mi paioaana mmwum.. hi
J. L. BiaiT,
151 Court itiwt, Bottoa, Mm
T7
MAatftcttrer. &4 WWwti Damlan In. a
boots-"and 'Shoes
and-.
A
I lit acvitrif
ll I'i U.J 'i
ooiiCJMOit ,.."niw,
A tori Itoak f Ito ana Btopl o
SUNDRIES. '
FLBMAt"
Bh i i.'
xariuuw,
Arrow Uot, , .
i-?r
Kto WKmr
Poarl Varl
OrasktdWbaal
Oooa
Oma Tartar,
OatkUaP
Bpllt rM
Oboeolato
Bod '
raf ! r
l.ranaa
. -1 1 1 ill
MAIM
ImfaXoaitoM . ,
OmiOtrt . . ..
tmhOaaa'a Iralwal pm OMCrtpOaai,, , , fc. t
4llu afau und.;, ,
Ikwwti taw! at all kttto.
,:aalrmaBkllaal0aa4to ... ;z i ,
.m . Atoto, Pilborto, Pa KoU, . . ,!.
r: l KagUak Wlaato, Brat' I Mato,to, ;
t TRAVELLERS! :, -
HIM poa fO to How Tort, H alraot lo th
,rMXJfc4AIAN HOUSE,
I10ADWAT, 0OBN1B OF HOUSTON 8T1ET
Ooadaetod oa lb r . i :
vrnnvnAN PT.AN.
Good far, Oood Koobm, Pranct AtUodaoo, and ktod-
arattOkarp.
IINJ8UI E001U SO 0TB. OTB.and 1 P WT.'
J ! , , , SOUBIJI lOOUi aad PASX0BJ 1,50 to3.
- HaaktaiardMad. Tki HoUl ha. til th appoiatmrati
t tb btat katoto, a aMttetatral locatton, and ii beatod
througboat ay atoaat. . . j . BJUauni s. aiaav,
Brehd3 , . . . Proprietor.
A aUKNT
FOB HOlSK0OimiBlTAit
ttas, BactraiTT, aad Ibttii Pim Ia. Co.
Mauum aaa Cm Iraa or BuiTroaa
V, MtamtTTAa,
mi Toall Mau
Raw Tau Lin ana Ooaa. atPTOik Lira
rrica, ii ntgit .
M-1P - ' -
Bl
! Alexandre W Cjlores,
JtiQtTXTAUM ud molar atop Blaek in Stoat,
airoiorMlBWbito,attata,parpl,aui. Uadraand-
KM
MkM KM aioroa. A eoaatoto aaaortsuBt
Iftoto
eMratod QIotm alwtyj lor tol ,a
BA1II B DU.1,
''o.WBoatkHliktoraH.I
D"MG "fV.w
I r lil- t ' l'( .
mu A Uracil .
"J'TuTttniti Potuiit, -Ciun
ForuiUt
! I i 1: J
ii ;. t .,.! u. -
1 , l, . roil-W. Vnrram,
J I
ijv 1 .. ' ." '. UIIULLU,
Fa"c ciiimis, 1 ' ; '.
Fkimci Moium, 7, .
Fanica Oboahdih, i .. :.",(,
Chixui WAtraiM Bait, 1
Enmirr Dbwb flii.fi. .
1 frj nunPrnDIAMDAUlrTLlSiLU
Aa4 all itbn'arf 'aad bah lo Dibit tutorial Bioit tk
atauad fr baadnaM Praaw aad VaarUlaa.
T"
.....iAJJlfclOS, ,
K.lMkaiktrMi.
Bprjto :
i I . y'.ti'
i
k n nr'w a -. . s
TBI 'BAT lLB , HJ
toak ( amartoi to .IAaaaa. aeiibaMfBUi
MOtoMBd kUB to bt Old patron im rrMaii.. , isl
. I . t l , d THUI.WUAEktUH,
'0lBbiiJ.lUfcBtli,ia8V-apl-dtf
r? I 0 AWT rtArWBIiACK BILKS poa
AJT ptrattnaapjaaaoa minutti aen aaea wnun
aal Taenia te natch, at . - . AJAl
..v. l I .J U.I.K.Ii! (.,,
Cxsssier TJndcr Garment,
T AVB1KA UlUi VRBCB ,TBX ,,,
A-P " -Aadtoaaaaaa atetia .,.. rJ .. 1,
BUk BiaaawaaABkirto. . . .4 r,
aa Arwaat and AnirtAn H.,r(l(
IT".'! , ,?',li 1'fc.i Ul tfJ
-'Oaaaanayia uaoaf Bturif ,
Whlta aad Brawa BriUtakj Jrrawan. , ;fj .
WatnlAnaMraweta. i-.j ,,!(, lucn
a terre UmMt Bbirt. -.. v,n.,.l fnin,
M .aaaaTerAaa11haUUaoa.L. u, .-.-. I 1
t I ""Inl Btockat.". - i . .,,,.(.'
1 1 waavBara . f.u , ; r..i.i . . 4 11 5.,
r"tMaaauiBBirt v.. v: w .? m
for bam la' irtnt tarlety taC tt BBdarau
pi IBM, By ' .- 11 j, ! j
r-,.. iLti..r iiint hcim.
Me. M Boatk HUk aueaa. .
Brayw.
Notice,
Notice, CITY BANK OF COLUMBUS.
Tar"tLOWlWCHA113EA,WatatB
JL and to tb tb aOeen f thiBak. January th,
IM!, U wtw W. A. PLatT.Prettdent, aad Taa.
Maoaaa, Cathltr, rotrnxri thtr efflow. Prr Tivaoa,
lea ..wee ikta al wtod IteaMtBt and Wa. A. Purr ay
A i, fcvl-dtfy IT'i i V- A. riAtT, Oaatlar,
MM A AtTIPBi . TXOTOAIrlM AndCTTPPB wt art
aw nlHna at ewrp low prtoM. alto all other klndl
bmummi ran. iff '. "
4! re, B. W Aouwunt at.
Udle linn rockBt-IIftnik'&. '
BWtlBaTlTCBBBAJIIBlk UAB
ftvviM49, "r'Vffy Vwi bMbbav i t mb .
tobiatdereA UaaaBaadk'a allerieta. ..
Btnawd BUtekedaad plaia da, de. . ,., b !
Bearatpf A : . ktoek btidtn ,.,.,1.)
a de aawatyleeren ateked. ,.,,,
MUwetPtota Bed Blawaied BtltriMd de all artoee.' ,
OiwtprMoc th anat nleot Maertaitat la the etty aad
at Bretet prion. aam at aun,
rC "SB a I -!' r'vua tral I rw tyaj.
1 -wd !i-fttitr of fh td af 1MriA
C4A, bBf 1 1BBAUA totuHPf V - '
C. tt. CU:tiiea AtWnWTI. . , 7 r
4ta-3mr ' -
v.,..f , a
... .to..j.t
mm w
lldly
1 ffTi
r 1
PACTIIIiai;;
TV
MM
HIIC
J,
JIEW, .BUILDIIIG,
!i? " AH.r t tirjilljr;i i:l J
Nci Jypes , BorOpr?, : Qqiaments, &c.;
flOM CM 01LMaUD.IOUWBT Of it
0. T,'W&Xllil!!CO$.mJV$
ttoB;Cplet
i'.'IJi', nr'TTlK 'fTTTT J.iiIumI 'I'i J.
"tTT'THE CITT.'
.ill ia ft 1
EbOII:AiJpB
W I T H D 1 8 P A T. O l4 j
'' Aid to tka XottAjpynrtd Itytool th Art.;
i ' t-,t.. i i i ' i . 't i ) ti"'m
'I I PAAnOCLAm AIinrTlOli ATO :
MERCANTILE AND RAILROAD
t ' i i i?J" T7 1 '.I 'liiil
III
HtU He4a,
rartififlstea. Kecelpta,
Prar Tlht, ' Htlitn,
;CARD.SJlUiS.mlCOWBS,
jll.h l.M. arftif I1 1 rrl ''' ' 1 1
CAKDB,
1 1
a ' MAAWUIUB,i
i cojixjiAvvxa,
aim ..-iiri I v i.'
IUtustrated h o,e Pf
f Allii:' r.-liari l ' ld'..- 'VI m - 'M '"
FOR b6tmTfttlMEKOSAilT3,;.'
Uttnr JlUi: Eu4 Illii'iiWl,' CaAMii1 iVf-
irturmat, Benool abb wuifi onamaa, bv .
Ml BlUa ! JBTB, aoTitauaaB,
" I r.. ... ' -.1 i I
O O lS.;-yCo llJK.
or
EVERT DESCRIPTIOK
llMl.T..
' w. 11 '.4 . . I ll ..V ii.
S I..1'
lehool il Oolteiw fUlopm,
r) ., ill i iJ'l
' MikwiiaABstiB raiBiatt4,:T'r:11V .
; , CoostitaUoBB, tapot U, SrWb k
Printing ' in Gold
and Colort"
- .: i.'tC--. t 1.
O IS T 3E3
1.) BMtA la tata Calar aaa' ' '
Ilammoth Hoe Cylinder,
ThB tBjf Tibm ortii klni lit fotiral 0a1v j
If BvdliUM te doln aar and all of th abor daarb
od of work, art aow anaoryantd, aad atUintotloa alii
KfaaraMtataau ayta. .. - , -
WHO SHOULD USX
DP. J. , BOVEE -JODS?
IMPERIAL TOE. BITTERS?
Ail wba art affiletod with IiwlptoBt OoanuBptloa at
WtakI.an(aabouldaelbeai. , -t ,
. All waa taflw hoaa Wtak Bbaaatlia, laAlftalloB.Pya-
aapr4rPUaaahoaUatha. . . ' - - :
Alt waa lUr rroia vramu w Fmivii i i
tUatltasotaiat aifbt, Waal af 0ltp, A., haoU aa
them.
All varan wh are eooraleatant after rtrtr or tthtr
aleknMi aboald aa th.m.
ktinlator of lb floaptt, lAwyMt,' betanra, and al
pablke iptakar ahoald aat tbtai.
Book Attpen, and all ptrtooj ladln a aadaatorp If
aboald at thaai :l, . . 1 . ,.v
Sotagedaad nam anaaiA aa total, ,
AH who taqaita a aUaalant at toato abaaU aaa tbaa.
All wk an addiotod to low aat of antaat fplrila aad
Wiab to iBfont, aboald bm thtaa.
Tbey artaudtof a par kbcrrp Wlaa,ad of Ilia atr
BM plant aad brba of tba aaaatry, and aboald b ff
pauatnded by toatparaasa etokttie, akrpaMB, phyaV
JjadaUbtoadaf huaaaity. . ... ' .,
Tlity art prepared by la tiptrieaotd ind tklllrsl phy
akiaik, and, tadttrta tbtir itedlctnal proptrti are
aaoMelittralberraf and ptt,aa a mtdlolo, are at
lanooentaMDAraueaiaaui oewioi atarea.
1 Bold by dratlrtato twatraiiy.
rwawiTB wxuijxriAUi w-i nopmwTB,
. ., . , , 1 William 81. Ww Yark u
BOBESTS ft SAMTiyL, Areata,
U ji.j-t caiiuaaABiia
MMdawlp.
. !' :t i Af ;t J 7L I ci t l
Wholesale and ' Retail Depot for
. CSOCESiE$;i
rSo. 106 South High street:
j . i j ..r) )"J ... il- 1
,Yd. IlcD0AtD';:
. DEALER
fus&txple groceries
1 m ALiTtaamiSTiEa-i
r r J4' i k U..l A ' . y. i 1 I, ,111 1
rrpHETCKwrifl itNCBBE tiiauki
fO THB TVBLIO 'far' past ArrenVtd ara
agt, and bring PETEKJTllllailf 10 neaii
aeoutlnnanc of u by , strict attaatlaa ta
trad, at4 raapf AaUTery af OaaAs,
IwwbM aaHtbOBkaUaaal the paklai to l tool IheA
katini ALatr WCwttT 8lwcidl BBock
lM.aWrjiaato:Wly atcaipi of good W KirBr
akwrrptt,! tottofarjartf that Itaaeter to nftk.
am af OeloabBB, r M asp wna aap Qttir npurcasn,
t af Braokn appertolalBt U IkaOAOC AM
know. TJUfEatTAtED any.fcoiaa ta tho tty.
Tba 'prka sad soajlto fit th good effereo' X fa at.
aato M ffPwa aatialaeUwa.M .-i.-, ,
j Oo .CaUretsd: rre. of Chatgn.':
SotB. , ' " " '' ;"Vv BopOWAiSt
'"F.t '! I,1 1 I
C1
'"FIRST
l.ll W J,. 1 f,
.:OPES!t3COrTHS$EA30i1
.,,,T ic.fi ."Op ' . J J Uli'.'.'l .
RING AHl) SUMMER GOODS
AGAIN OrFER TO TUB PTBUC
ia eatin aew Meek t Ooedatoaur lis, i net parch
ated In P-w yist th tb.tr wt pealcmnli of wbkk
I tkall nil at the anal l.a prcfj a. tt C wb . : T cotton.
era aad friend are reweetlully tnrlted t nil and extra
Itit ml Bneojt e4 Pricte, at I Ma 'aeMnatned tonl n
dine or tftet-etr uaa any euer jww u we eiiy; a n
nldemypwaOoain-i aad na -intend ay awnbat-
BeB, I feel anarad.iroa ny long e-meoeee naaev
, lo KIT general nnwBcuo. . 1 ne aottw e. wort
an anolored, aod all work doM nrktly to tin aad
a abort aoltea. Boa wariaewo to at. . puwarra ritiuni
oaretuwealdoBarithrr totonat bp glttng ns a toll
before purchatiog tawhr. f . HOBS,
"r: Tt F. ...... - - nartaaat Tailor, .r
anrobW-dlp . ' wow aitnii.n u.
faivta arttf Embroidenes..4 .
'Tllewe vpJleaii)ita. J "' .- .u'
aS teiia, (new p.u.rp..; 1 ir " " " r '"
..j .,. ,,,hjt t ii ' ,'(il A".l, i
' Bo.f,BosUJiJtkiii ,
.
'
lutj.rjpamcm
! ,v 'MMMIM'Mal "IftV-M -
aa.mt.'j '4 a.-lr
l;0;i;
fllull l;j.: M .fi .lG..H..tK &..
tiw
nyiJ D'fl- irjv rX.Wi If. .vcti
O'.
itoH'Bd'UI'Rj If!
1 4i)
C'C-t.ilt,luia.tcli
T Ko tM id mm c
Moom
'riJiiliKK j.O I
ttil
1-
to "I
J'lJ
.Q-laJ I & la
11 tHj
lT, 5 us t:t!J.I;
It I pj J UlC.
icl'I
(I rM.d 1i:;S;.ii;:o.
a,
. 5Ti i ..... i .i v. w i..n".
lo M'jaiJiij ui lo iLtl bV utiii.'i ik
iliia 81 -oq & ti.r)a t't'Kill U..
mu''t BWfl,')''ff ' t' ii-".-' .:.u,H J I
INTITt ATT1MTI01I to ttto f tt atoit
i i trn
DTI
traurdinary ear bp iikhj iL xJ1 ' J''-a , II 4'.
tntBi I Tn1rrT if uWII 1 1 J
rjLVUAVAUVUJ.OAAu..M
Imaoi
iru'mtUi 1.11 iT .1' .Jtltl! .-''W i 0l Tl'.r)
, Tka An at kuit and an aa tubs ba loabt oaa In-
.air of th poraon who. bart aWitP.M Jw
T,7 Waraaa ra pawPiitiT, IT ANt frl
XAIItNl LONOB WITHOUV SHAKOaV I0H ALL
THOU WHO MASS Ml IUM0UIAI. .v i: 1
tunin (-in i'' -J. ,..'t ut" . I n-iiV'iji ;
. ATTKHO Trt TOTTA flilT.Dl A oaM Of Hl Trt
UndlDf eurd hi SB. KIIBAK'B PKOTOAAL BIAUP.
'ill 1 1 . $(..;: I' J rs Jta. il'. IB6B.'J
"fa. kT:-Mwlf ht ba alUwlta B bad
agb and dlfflonlt af kraathtofi fm Bra at ata paan,
wbiok .for HTtrtl raar aaok, fu4 stoanai T aMfaana in
Tiotoa. Tb oomplalnt baa btra brdltarp, and art
bad baea traatod y mrmi phrtorlan wltbouA aap ra
H(. ' la M (tataaf bar eata, I prooarad aoan af pon
Pastoral Oaock Bprap. I konf bt, tn aim time, a ni
nt kattl. wblcb rtlltrad hr Trf mack 1 1 Ownoalli
aad tot a dollar bottl. which rand kt ntirr, And
tb bai ow ao tract f tka foptw dlaaaaa, wo.pt waa
mw. !lwoal4alaUto thakl aM tk Budiolaa p
atkT toBeoldaadaoagb. Ibt medlclnt cand aw 07 ttk
law oa do I xpm mp tntlr aatiifaction with tb
audlclD, and poa art at liberty to pabllth thk it poa
dtwlr to do (0. WM. WILBON,
1 ;-..-)-..-..: - -. AldtiajaaliltAWAfo,
:?. -rrjjnj:-N.i-'i:.-
Da. Kirram: Although not a adrooato of Patent
tdk-lnm, la gtMral, It afford pltatnrt indttcrlba
bl to rTtMtadmr Pastoral Brp. Aa a aawlkitna
ltt wall wortki tk attootloa of aap vroa akaataria
4 any awnntr b atBictcd wltfe aoagbt, cold, and boartHMt
of ana tuna, ana lor id paeaiiar quaitncauon tor rw
atoTlnc all Chat dlttf rotabl aaaaatloB AMadlB aa
WiWBOklt .til lr t 'iin"'k ' ' r.i K 1 '
J I kar btra, or or laat, Id my lift, affootad wltk tb
iwait of 00 Ida and boarMnett. At timca a throat
weald booM toclotod aa to proreat nprpeallnf abort
a whltpar, and by ltof ww acat u boot ay rap
ttwouldrllTBM(nUryly. r-.
' la roooauitBding tbia nedidnt, I tsatt anhttitatiaf
ay tbat It to tb btat rcaody I trtr found, parportinf
tun Bb boot, aor ahoald aap kuairy b wltboat tbia
rtmwy tot aiaeaH a ptwrennw 1 1 .
Yoart, raott ratpactfally
, IIJ i "an
iv..i (ji-
fAADJ. joaitei, 1
04).;.,) 1 OasUtrOitlim'PtptoRBAiijt.'
..Jtf.'
.S"iL. v
nr .. . -11 liwi iLiia.o.. BUnni. ux
I atrt attd Sr. Ktyr' Ooofb Byrap for a bad ooagb
f itTtral yaara itaadlog, and oaa cbMrfully ay It
tb btat mtdiclB for tk tarn tbat I hart aver ttacB.
1 1 -! j', ,(! t,-.' lf.v-. i' ' '7i''fi 'i ,1 (
t'OOL.J PRATT AND 'SB XBTBIB'B PIOTOJUl
BTADP. D. KnanDaar Bin Axcat tba dctay
rap aolrnowlcdglai tht xotiienc or poor notorai uoon
Byrap totmtJ Itek treat plouartte aaytngtuMti
aM rdu atr It av. A nid A aoiat atU 0 my Me
and tk wont aa I waa wm affilctod with! I baaa aot
aatd atort than ont-half of tb kottl. and I can and do
with that all an ire afflicted would atr It a lair a trial
at I hart Boat, lad tby will ka proad to y,Ith)ao
quark awdietn." I would not tuntr anoiutr men aa
attack for any OBldratoa, rataayoosU I art oon-
naaat I eaa brcttht nor QWl una I tret aid. 1 tnaii
Alwaya ackuowMdfti a debt of gTatltudt forlnrentiDgto
txetiitataraaMdy.' laaaraattuarrp uataaiyaaaM
to toil rrnrU, at yoa tttlnk proptt. a. y. iiATX,; -
ri 1 aeanoier uommoa voancii, riutLaxia, r.
. nuKWia, mMj ii, luuv.
riueourtu, mMj ii, luuv. .
N. B I an bo ttrannr to top t.lrow-cltUea,Bn '
wkatatartoiadoabtoaaaeeBBltBBroaBllp. 4 t J
1 1 , r rmtvava. Aiirit .mi .
MAD TBI TBtTTBT. Da. Arraatt I bin edeag-ti-ter
wbe ka tokan aatwral andtdm rot a bad eoefb
rithtat boBt anoBB tnen Ayar'a Cherry P tote rety
pe rcbued kroat poa a bottle of yoaf PA0T0AAI.
BYAUP, and btfora (hp bad and halt a botUa ah waa
rtllered. Tb noosd bottl cared htr tutlrtly f htr
sough.
' 1
1 .! ,11 JOBMSAJUN.
1 Aoblaaon ttntl. All(baap.
L I . n .
,1853.'
1 OMIT CCKh BT SBV UISAH'B rUCTOHAl
BYBUP. I ItT in ramie towntntp. Alietnwny oountp.
I had aaoachtoc Bad eptttkf , a bleb eonuneaetd kooat
lb 4U af Pbnury btat. and ooausaoa suot atooma,
anoloTtd th beat pbytieiaaa la th coon try. and np
aoaib eontlnned nnabated until wrly In October.
that tin I wn adrtotd to try your PA0TOAAI, OOOOB
lYftUP.wbkhl Atd.BBdafter I badtokaawao bottl
waa tstirtly (rt (ros th oonghlnc and tpitUnf. I bad
dttpairad of trtr getting will, and I think It ahoBld
kaowa that Sib) taloabl real tdy will do for other what
M Baaaoa tamyran. uno v. wnrii,.
. Witnen ' B. at. Aaaa.) . .. Peebin lowobip,
j 1 - . . p.-maTr- April 14.1BS7.1
' A' WOKDIBPUL OOKB. Borne tba an, an old
Belghbor of Bint waa very Uljwlth a bad cough which
inn oaa utrooeed tobteonjumption. Ha reraUrn
told at laat h bad tokaa trery laandy they beard
without benefit; bit brother on to at nia di, and
war eoaftmed In tb miki mat n eeaia not ur.
bad aboat th third of A bottl df poof Pectoral Byrap
which 1 gar hint, and It entirely eared him, to tbaaatan
ithmanlof all. What Btakn tba can aura reratrtahto.
th aatnns age of lit bub, b bciagabent tig kty year
014. .1 nar BO aonut tut rimmi ui me. .
. " JimuNtarvitra
. .u4 . ' '' I ') j'.w ' l... Lb
I
tB.
IlTtiri PIOTO AAL ' BYBITP IN BLAIllS.
TILLS yPltlM aaad 1
1 aaotbtr aapplp af yeur trala
abl "Ptetoral Byrap,"
ALjooet erarybodp around
hn tb oold and an inquiring for "Dr. Aaynr Pectoral
(Trip." W bar Bold lixtetn bottle laat week, and
BoweatMlyWt. Ma. A. Altar aad Hv. P. alaher-beth
of Biannil,PB..toita tacywoaiaaoi awtuoaa.tt
la their f anlliea. In tad, alt who ut it esc want
Bgata. loura, retptcuuiiy, .
- - - - - .-. i.t.wiiTtuvna mnii
Jtaaary, ""(' ...i.i
li....i'. 1 1 1. I ''Jj-.'t 'i. i'
AN0TB1B HIW C1BTIPI0ATA-DA. AIYSBA'B
PSOTOAAL BIAUP-I bad beta troubled with aoouih
Bad oold tor aanral wnk to bad was It that I tould
tltee. 1 Bad tkdYkaBdBiassriitkBMfmn tare
(babtpbf auaanaia loaeitp, wnoaa tcaaiaaaataaaae
eel ao to. 1 unaiiy pnieana aooiueei yoar -nwrai
H rnrp, hlcl cured a nUrtty. Bignta, -
Ki', KX kAortl atreat, lnUebargX Pa. Jan. im.
'4 1 I, : , 1 ir v- .( 'l." I, 1 it.i : I J Pi J a 4 1
. "STOP TBA.T)00O8HISa."'How oaa Idol tr
to Atrnr ten WoodtrtandgetaboUiof hUOough
PntoraLaad If that don't cur yoa, your eanauatb
deepen la indeed.'1 Thia a aaptonaea of th colloquy
on ban aaa nt sworp dap to oold aateiac period
tka poa. Aad w , fnn actual esperuant, caeer
rally oonour In the adriter'i adaonitlon a there, for
bar tried lb "Pectoral.' In aaott itabbora ' eaa. with
antirsaaoena. Heartw week ago w want toPHtsbargh,
with oa of th BMt dittrnttng, eontnry, BMlttk, aa
Bbdsabl cough w trtr xprinotd tine our advant
tpon thia araadaa pbn.' W soogboi sMedily
abortoualy for on who la week. In Dope of Mrfnf l out,
but It waa no to. In tact It weaMd rather to have ba-
prered by praottea, and to haw aeqalred etreiigtk.petew
cy and dieirntioiiy by tbe openttes. , U thit suareof
lb avtga, w 00a jhed oar way to Keynr'a, Vto Wood
-procured a Bfty cent bottle ot th 'Pectoral;'' took
aeoordtirf to airecuon, eaa inrorty-igj)t Bonn we were
Bnlerof tb Aetd, tka neap hatihg aaeeodltloeJally
aarrendered, after a brief kat ant quel etmnict with
fomidabl aa adrenary at Aeyttra fknunu "Ooujik
. XXTHB'I HCTOBAl BTAWiy" preparVif and
(oldbyVr. eBOAai H. UTBKB, 10 Wood itreet,
A; (B770IVU VSSjf ' ' n'l'iiit (s iiSrf ItU,
HJ- Bejidto OeluatbaAkS AOBXIII a iAJnjaj,.
' i ,rt.l i.-.nait
rjMrOTHJ
itnri aai!raa,Aii . . ., , ,
I rt..f 'Ub-BLIKKOVKSS. a
i 1
Pn pared and sold by
!i1l!!'. t-' liid'T l!t.,i!
. ....'. , ., T
, M ,11. .' iL'JJ I
J I .kiililf S Til IvUUi
fSA.ald.'MTBIft,,1
. titca, BS onta. 0 Hh Wood rt. j fttHtMrfh, Pa.
" 1 j ler.i'ui. 1 -iu iiiyti j u uiti it.. 1,.', it '1
' ITT Bold la Odoaka hp aOBBXTt t tAJITJBl
eun:xnwoon
dJOliIiAKS -AND
Raca Xfaa. ,7J
. 1. .... j
,-!! naanMBB Badeenakil.l'Al,''-'-)
Blltt Tlow 1 ""'' ' I '"4 L." .
. I Mrtat- iti I Vru V, iaod ij
j A-iaai fJallara s.-!i -.it4i j: H.(
I art 1 -.nit - - - BAIrTAiaU,' ,
apm Ho. TV BeaiA High atanWr
IOI.PE" If If.Ei BHIRTB T .
'' - OOLS.M HILL IB&tiLWl- M
.VMLJ' .111. Pllllklll,
Th pattern f tken Mn are aew Tka Bedlas. Takar.
nrraaand boen-atanfortwd U fit the Dereea witAaaa
aaa oonrart. . Ik awrk apoa eact eneilnlgnatteg the
la any b ftllrd on a btlni eorrect, and eachaulrt I
teotr tnll an. J A fell Mock of ell aa lUee
eontttntiy nenHM'JLiLi .. t. . .... 1 aALN'ivi :.
Bonn, iAi,,) Y-n,,;BOtIrBosaBiAABtraei,-
STKLLA inAWLtl BT EX.li A
in AW LB 1 1 ta' all dntrabl colort, and it rery
great
- BAi-r'St son, "
BoatAvUIgh atpnlwii
apnu.
Hue ,t ,V) tu 1:.
Jle.l
rhr-
ritl') tJA"TlB.BAKAKtll.U'-it
nn'H hb BiKt. jwi npnm M ... , t . .
TxmmnQUTcrvziiu
TTltlOff Eltf IXOPF'A.II (lUfTT Op
w sniga,atB4,voasrt,tuu,-'' . " -"
' I :a. 1 .a auL Ve,4U ta i
I '
VBlVa UiliiJI AAii BUM r.'ti.at. ,
t half tka prk ebarred by ranU dcalwtv &
fT"" WAW RB-it. T5 Bt''.h IP:" rr-T,S!
i 'loajbus. Ha A. Ibtil. ' -' 'I . J.J. AJXAXai
-., ai it?..i- l. 1 1 : ,r"grj 'siti goi; jew
I ti J 0
iicA H r.
1 lJiv.a.
i it. -4 i
i-tlaiw ml i
lv tfi
T tlilA fc
(Bill 1
I
isJL
.
-
ly
to
1
or
.
At
1
be
af
all
j
'
aa
it
not
of
,
f
we
aad
BL
It
.ao
)
i
i
y:s s'- "
a r.iiutrir;
no
.-:.!"" V"v - 't
SIR ASTtEY COOPER,
AJBJ Cut. bl lAirBOWjjAini l ""u " -i ,
DnJ,VAIENTINB ;M0TT-
)' or saw toaav-i iJii.'.'V i
Tb ataiewtofl(d Hd f tka Praaajaa A ftOkf
. Th beat Diontia, Xoolo, aril Invlgoranl.,
b&EJXT. Tb aroat and Most CodUy Gin I
a tvt tfi- -rrt-l r'riu a tro lcmi.
i . INCOMPARABLE FOB Tc A6l.I.
i 111b idAPBaii.an , uiwj ,.
DELICIOUS BEVERAGE IN THE WORLD.
-1 Pot Bala, Tint fnd Quart fcy
.rv7r.-ii rw,.MMtMikntu
DllftTiL wiihioi, w viuu.y
i;m) LOOK 00"rtTOK"ti'o'-
rv try n t o jn J'fuo,itiw
rT..,m. rmt.t'o'r.iranri AJtnCLM IS ' "
CHARLES LONDON COBDIAI 9
1 1 hi 1 yvJA vtji a. oa ma,bvavw .-''
V)tal0ltwibp( j,. . ja-arfTT.
a II 'AliUtr '.' l t. 11.1 I " t MlJli ji il't!
1 rrTtortoaia ana Itotail Oroo.rJWtoaa t"1
tnOUMirmakVbp! I BCIW, I0kUIiJ
oeSfl-dordAlyw
, and other.
.-lllLi) i.' i.d tTJl A.-T' -.vl JUOCl'X ,sfiJ3
WEEKLY OHIO STATESMAN
- 1.. ; '- -"i-w.-d k rrrOirtTr.iwrrtW'ra mi'.
1 '.)0( 1! .i..fi in. .....:..! l:.?'r""i,'j ,
1 ' - 1 1 - - - -wHM-ratwr, .
USOES - B BAVAJIA-Li ' xauuBAVBLuat.
. .tun i '..I .11. -l . 'i :-. n-? ? t h-
Than aap ipBpar la Ohio, salads of OlneUnyi
OffenVPacaitlci TorAdTjfchislag
el.ii 1
Which OArTNOT PAIL to bring
Spaedr KemupetAtiTA Beturas
rom : '" w " "? f.T3-'Liir.tji:
' SaWlmtoa sa ii U"wa a-r Jf ecft Iti OUev,
Racks s(: Large CIa-58W,RWde1
Whin patMttAgw'to'TaluabS, and 'Ao iltta'oft'wn Hi
A Limitd'1ftier of AdTtTtiiementB
l-l I '' III Jnr.UI':-:'Jvr .',:,'; rj gj
f An.BASgtodlU4litinjB,Bp
0 ! f. .KiwkW'riaW:;il,lJ ;'- B,J ttlJ
I irni't t.ti.i. . ... l. . f..,i toASila - r-
ttj j l" ''.'t t"'eP"AXlt OlOUCD 01 VVJ."
.v ll.l . tifarc 1 w t,tiTTl.u..'il 111 i
VIIOLESALEi: DEALERS
i AdsrtlHn'lA lbs snttJf
j J: VJ I u'j lit BdTkntafopA 11 1 ( ; 1 iii;.rf? jo
THE INCREASE OF TRADE
Wl)lf h M stsiort certals to follow aa rttemtrt saatsiis
1 atlon knowledge of Ihtlr1 borlntn J
'r40SO C0USTBY - DEALERS Lit
J - ' 1 I I I ,1 1 1 I u .11 . i.
ASYlBTIBXlflKTB INTXHDID I0A.
The Weekly i3tiiian
, I , Should be banded In btfor f rldiy noon. ' !:,'
iO
"THB''-",: 'At'MSri
ONLY PREPARAtlOU
jjrOOD THE TOST OF YEARS.
,'rilliJtli,il..l u.a.. iJitWISHi l.cu) i
Antt (raws maps suttl snars: papular
' : J ti. tt W.'frf fcW aril'la 6W 1' .'(.
Aad Jtntlmo'nIili; new.tlnd almoet without uambtr
mlrht be c era from ladln aaa gentMBta m an grant,
of eociety, whon united teatimonp none could mitt,
that Prof, Wood' Hair Rntoratlr will ret tort the bald
and gray, and prcwrra the btlr of th youth tq old age,-
in All it youthful bnaty. - - 1 -"' '" -V-,)
Battle preek, Mlch.i Sea. ttrt, 18S8.
Pbop.'Woov The wilt ple'aoofpta line to hrfona
bite that tbe atlr a sty head all toll of orer'twaalw
yean ago, canted by a eotaplicattxl ehroaio dtaaan, at
tenaea wiia an eruption eu-iun uetu. a continual
soum of tufftring through life baring reduced mi to
tat of aVpeodeaco,'.! hare not been abl to obtain stuff
for cape. Berfher Ban I btra Kite ta d them am. In eon
aeaaeaca ot whkh my bead has uffnd atmaely from
cold.. Thl Indacedma topayBrlgrta Hodgea almoat
the lut cent I bad on earth tor a two dollar bottle of thy
Hair BestoratlTO, aboat the (rat of August luW I baea
faithfully followed tka di recti oot.aad too bald spot is aow
eortnd with balr thick aad black, though abort. It it
ala eomlng In all erer my bead. Pnllof oonfldent
that another tarn sottia wouta reetora n onaroty
and pernanewtty, I reel anxious tope laeraret aa kaan.
and ttlnc ocetiiaie or noaas to paroaan any non, 1
weald atk thee If thee wouldik not b willing to tend me
art enter oa thin agent for bottle, and recelr to thy-
etf ith nriptun declirtuon "the nward la to thon
that an kind to tht widow and the fitheritm." . I j.l.
,Tf Thy friend, , . SOB AKMAH 1'IBBY, . ,
! Llgonler, Noble County, Indiana, Feb. Sth, W6ii,
''Taor. O. J. Wooa: Dar Bir-ln tb latter part of
the year 1858 wklle atteodlng the Btat aad National
law School of the Bute ot (lew York, my hair, frost s
Close unknown to me, onaminiil falliag off very np
idly, to that ta tat it art space f ato Ben the, tb wkol
upper pact of my scalp waa almoat sntiraly bereft of it
oenrtng, andmaak of the remaining portion upon tht
id and back part of toy head abortly after bteamtgray,
to that you will aot ba surpraed when I toll yoa that up
on ay return to Ih Btat of Indiana, SP m or retail
acqatinuuKM were net M much at a km to Citoorer th
eaun of the change In my appearance, tb my more Intl
ant aoqualptortcea were ta rccogntso an At all "J
Icteaoe and application to the jeoal aUlrTul pnyefr
Riant la th country, bat, Retiring no snuranes froa
tbaa tbat my balr would again b lastoied, I was forced
to become reconciled to my rat, until, fortunately, m
tb latter part of Ih year 1857, you r Act to retire wa n
eeatmanaed ta an b adratgiat. ta ktlac th moat relia
ble Hair Boaunlira In an. I tried on bottle, sad
found lo my great nthf action that K waa produoiuf the'
derlred effect. ' Blno that time, J ban und aeren dol
ten' worth of soar Bet tenure, and a A resalt, karaa
rich ooat of rery toft black balr, which ao away :oaa
Ii a mark of my rratjrodt' for your Itboi1 : kn'd ft in In
A orod action of to wonderful bb article, I kayo roosat
needed u nn to mtnyof myfrlram and actraalntance,
who, I aa happy t Infem yen, are aeiag it ltb likp
ratiiH.yary rwetuauy, jouia, y :ti- a
.( ,:,,... . AttorttV and Ooaonllor tL.
SffioC, Ml Broadway, and (old try tit dealtrt thrtmfti'
oat the world. 4 -J" -j '.'' ,u i-., -"1.
- Tka A.tttrotlTeaputaala bottle of nnatoat. wtot
largo, nadlBBt, sad amaU; the email held H a pioWacd
retain lot oaa dollti per bottle; tbe medium holdiat
iiaut iev one uotui per dohio, uemeoiuia nomtat
nat twenty per cent, mora to proportion than fhe amall.
aadreraia for two dollirt a btttlei tie large bottoa
quart, u protat,nort to asopertkm, aadtotailt for ft
S bottl.
0. 1.
WOOTj Al' HB.". VraDHeto'rari4I tfraiiitwav Waa,
York, tod 114 market grrtec Bt. loula. ato. " '- - '
Aad ntdbp XOAABTB d BAMOAU Oolusnsa, Obw,
oaa ir augeou vrBai1BMsaBcy ttpoos 4mum.H,
A CHOICE AtBORTHKHV OB BOXO
ix.aad SUvg Watohst, is great wartetp. f , 3 t,
I am Ageat for tbe Aaaaiaia WiTfl Co., and no
ill then excellent Watcbn at manuractunra nilna.
euaer n noienn or aeuii. .ill.,..
Ocsasaadeaoon froa my'sn'ttlmi dlrpkP Of Dm
sum it ted othtrricA Jewelry,, Sty in a w prion low.
A to Bllrer War of iterling quailiy, I eaa tbow nw
patttTBrorybandiom. ' r- t r.
1 u 1 1 ...... n.' - rr a.i. tTw.2 r.,r. 1
Vanets, Pitokora. bleta. Ailree, Porta, Bpuoaa, Ave.
niiaiaa. naiv. ia.,LWi uin. n awn. uaiina
- ina a nam a ttrppiy 01 una awns vuiieryt rocBot
uim, aasorev ao.. ana mans siuoy uooas soeb at
trk dnlred for prttenta at tacU prici te are ta iaducf
AHBt to th purchann ' ' " r bi.YWN. olr
1 1 j . v.i j r. j..o ci.i'.br.t'Wt,'!" SaitnyaBrsoB, .tf.
.-i-ajara 1 i-0.i rxaofttiaoasanMutooeiBart.,,
Gei
OKA
Gent''ilaincrj' Bhirt Collars,. i
rpERIOR t7AK'lTY, lrr OAR?.
B, Blaading, Byron, Pereiguiy, fceofrew -and
r thinet. liemmed Pocket UadkeRblafV.aaak
ti, tUedka, rVtredt mm Artoltg ekotn Half ilea (r
rery kind, Vo'ir''rmenit and t'l klml ot 0 -pto' Por.
I BUhiug U0'.'1 in givat Tytivty thd at fc' terte brlrg:
I'-'l" '.'-'l-'l . - AiN'VBVI..i
''SekS
I!iil fllii ti jl 1
BtwtoxVBBBBtSXSfBBB
TP-SATOBfj n ur w-f-r"!
iv A. . .
"t tiUuititS f LawHni BiaO, iiia-.,' I
B'Ttix,-n.',ji- e-J fiia'ijaAAiaijIa,
.".Tlllidol
t
1
J
BCiJitfef
.TKi:-.r??.
i'itV'na -c:U otiT ..!! tiTftt-i A
aj 1 w-
t3
rZVi
Jl"i
ii.(,U
bYP ', TTTT 'ft fXTi 1,3
WJB, HA A-i M 4AA.U 44.
dltoortrtd ltt out nran aaaimm mu,.imima
raawdjr tlut oars' ."t.n.J ,riu.Y.r, . ,.Ull(i t
Ii .. i
"""I atAU
.1 ATAHiB
TU wtnt lororulA 'dmi U 4 iotfiiawi tA,
t ut 1 1 '
irttdKlnoTerileren
stM. and a.r-
er failed except In two eatot, (both tlmuder bamor.Y ' fie
kn sow Id hi poneuioa orsr sua auaaraa atetlrakknof
lUriiin, all wittuawetityaUlntoBotoasi t"
Two iboules are warrantaa to cure a naning atr
On to dns botllto wlll'ouri 0i wrti klhd of Vtaplsl
attbaiaoa. . J..-.ini.
nTwoar tbra kottto wjll dear Ih tpatwt ad alto), n
Two btUM an wanaatad to curt th woiit wker to
I tire to nr aotuas are warranan ra aaiw ena nn
kind of Xryrip!.
itnrwafrotuMinwairaniefiietiarT.nu.e r
Trwotwitfea'arV rra'rranwi U'eWrdirhtoif ' d '
end kidtiihee emotie the ketrJ L.J..J-j'- , u.ijoui-i ,ul
. Jou to tlx botltt are warranted to sag, oarropt kpd
rttnningalDr.1i,Ai. '..Jni,'( .,.AJiJ'.M ill
. -fWPor three bollin ar warranted to euro thd Worst
kind of ItsaworaA Lj;.;i.. .)ii i'.,, Ii
1 Two or thro bottle ar warraattd AaCUrft neat
BjMrica f rinaaua,r'i ,.f,,,,,... c,
euro to loar DottiM are watrantea to can nif-jueaui.
Ilrd to tight boHlet-Wlii eurotb wontsasoof oro
ita. I it t.tcM nn-wsi'l .airinluiikfiil
e kauU la ,lm anurUud Uu Artt knUU.
ijtorftotfun Uwrfated whtu(tha abori jotntjtyl
. . 1 naol .luannja .'uti'dnTarrtil' .fiaa.,.,
Tlt.L ShaaianM.thA BmaieUnnel Jhe Bfarlkwl Dta
eortry, in curing all kinda of homort, a wall atUi'
Ikibed by th eoanlanu role of all who htr trcr ttatd
Ik that I naed not a enrthlna' -on tba aubiebt.' at tori
BvoetaYlllrUl phyttclint and tneawetoaratul Dyaggmsto
IM country are anantnouain ita prtite.
- In prenntln tba feledical Sitoorery WPoWr nottoa.
de it wUk a full knowledge e' ttt eurattra power, io nj
ItortBg all, and raring moat 01 thon niaeaae to whtoa
you an unrvrnnaniy ao uame. inatneet
IIhM ta aa dlaU.Ma aidh...
fi KrOaMlfbyaBlraol: yoarownprnper1 toreetored
to It naturai rwattnen.aad Tenabab hon ahert tad
tVeelal nao to win aod awett alumbtn: and th Medical
SlaeoTOry bBcotnoa A fountain ofbienlng to your keetaal
&no.aJff 0'' t"W
')t' i O A ItAk
O A llA B B miiijruiio rnoaL
wblab u uo tirtag kat oaaker oa IM atosuoat taas af tht
fwr" Vti'iiWfr. " j via.
Aaaattkgk aaaiflv saas laaBAaj, andaA aedtfagonoi VVaa
af'toaoarea otyouy xamtiy. . n
toarttoinachlt' rJ. ItjtnoJfB eci .'hjj
fBiuj JAIlIKBJirAaaVXBJAP3l ,L."r
your fond distjeaan rou. and oa aaa oalr take oartala
klodi, and area of that pourayttea don aot get half
the aeuriihaiint it oontalna, th aorinoaoaa Buld of
tk eaukar eats It apt then your eonplexloa loan ta
bloeto and besom nllow aod greenlth, and poor beet
day U goastii Per waat of nourlabaiant pouw eyatea be
someg loon and flabby, and tb fibre of yokr body b
on ' nlasad ' TVea UUew a toato af diasana wblcA lb
fort f iM ,.r. , v v ... ,
IwlpRaUoO or the heart, pW In tht tldt,
1 a Si u Bar a
wttreen a
the 1 In and aoaU of tba kaok.iaala of to hip
tptosaad aakU of lbs nnfe.ipala of to hipjotal
whtnyra retire, irregularity of the powela, and aln,
tbat moit axcruelating ot dletateeithe
aY PILES.
How many thousand of poof W0A1M1 are tutoring from
tint dieses and pining swap s minrabl Ufa, and their
ml doer neluhbor don not know the eaun. I with I
aprM on yoar mind that good old porr, "An aanot
olrtrtpuea aneuer uin a poana oi cart, ta
miSIIlVAAj AIASUUVKH X
ptl bare both thprTntatlT tni th car,wlth this
greel and good quality, that It will nerer, under anp
oirettrntitnott, da yau any kuiuryii yT'".
BTUB BieiJlCAJU DISOOVEKyy
1 teairlilT Intended hr dlttatn ot the blood, but tine
Hi Introduction In th WtoUrn Btatoa, tt I foasd to br
UA6fJsi ' B E "Wii DV ' f
lAetlriterer before the publlo. A in? '. t,:u
" No ehang of diet nar aentmry nl th btt you eu
ana Watut af t. . .n.,.l'.. ... :a.'. i.'
. DiitcTioK! roa eta Adult on toM tpoonfnl per
eVty-fOblldraB oret ton yean, dinott apwrifulhildraa
host fire to eight yean, tea tpoonful. A no dlrectiont
tan be applicable to alt eontltutiona, tiki lufflcierrt to
opanto on the bowels twice a day." -
-1 ; "Vr'ADiiW
KfricaBl.WpoTiottI - foy - perory drogetttla
In Onitod Btaloa., c' f-
aj L
t seplll dfcwlf.
: 1 " D07Y0U WANT WHISKERS!
Do! Y0D? W ANT -X MUSTACHEl ... '""
DO YOU WANT A M0STACHET
u. OBLXBXATED ..V '.. .
Stimnlatin
1 , , 1 . ,
Is. I
A. fii ' I f.r;...l..i : : f I
ForUho Whiikeri and ,Hjr,
j XOIAUiO fiiusasia auuufi, j
Y.
The enberrlben take alaaasra la aansaaolnf th
(Htltena of th Daltod Btatn, tbat they htreettiiaed lb
Agesoy for, snd are now enabled 10 oner to tnt aaencan
pubHCftboakoTS jutly ctlebnled and world-roaownod
artiol, ;Th; j .vl; . ui.i .-juiii,.' lixi
SpTlAjjULATO
i1prparod' V. 0. P' BBUIMdHAM, an ealoenl
phyiloiau of Leadon, and il warranted to bring out s
thick tot of f , , 1 , .' , ' .
" 1 1. Whiskers "or 1 Mnstacne V
U from three to tlx week. Thl articl I tbe oaly one
of tht kind aaad bp the Prtock, and Iq London and Pari
tt It is unirtml ut.
1 III a beautiful, eoonwaleal, aoo thing, ytt itlmaliiing
compound, acting ti if by angle upon th root, caosfbg
abnutlful growth of luxuriant hair. If applied to Ih
wato, It will sura ' siianm, aad nun to epring ap la
pliae of the bald avots a fins growtb of new hair. Ap
plied according to dlrectiooa, h will turn kaa or towi
hair Bttl, and nators gray hair to Ita original color,
tearing It soft, aaaota, sad flexible. Tba -Oaoomrr" te
an todltpentable articl In erery gtntlcmiu't toilet, and
after on week' at they would not for any eoutlderttloa
bewllhoutiUl';' 10 n-t. m . 1. I fii ..1 , ,
p- The ubtcrlben ar tlx only Agent for th article la
the united Btatoa. to what alt truer mutt be add riant,
Prtct On Dollar a box for nit by all Druggitt aod
Dealera ; or a box ot tnt trngutnl" (warranted to mt
tht derlred effect) will latent osSBywho detlre It, by
anil (direct), secarely packed, sa receipt at arlca and
sf prlca and
pottage, f I. in. Apply to or aaaren ,
I liOBAOB Ii. HBSBUAlt
I " 'tl?ftFTBy fBXO.
tthSOdawda:; al ) h tWIUita rMrtt,t Yorli!
.t i,.ti 1.1
-; VM; KNACE ft CO., '
AX TIICIW SEVr SALEtn
BOOMXO. MBALlfH0MI8T.
-..jk,. I
. L, 1OB.l.,Bn;jr,lTJTAWleTU,TTf; suite,,
...... v. .aa " ,-'.-
1 oxtrfwaa their otitts .... ,.
GOLDEN BrMt'"' ,Mt 198
Bting highly reoowrmtDded'trytne Ant Ptufnaurt and
SiOTTWffcwiBSl al
rXBTauatBRT - - ...
WARAArTTXTi VOX
LH 1 1 I'i . , . i .. .... T7Tnn ve, ihd'
tht toott tatttdliai tisjtoaw -say rely apoa being
piessMia STsrpgammofcLip. -f tf-rfi-' i if ' -Terma
literal. ..11 . WM. XMACT A 00.- 1
1 tii.Tiaa a wttitti.ia
ovta;t
ii :
Into. ' " -' ' flnlnafhaa MU'
U .ll.TH-l MHtl .(.ill
roreignr DoaeatloItClolirii
10 ! oKa w afrcY Atuj saw waiiaa i'i tir t.-B
''ejifc'i r-A.Jna'L'iii J-jJ nut t'"'irt
Also,,- WriJxnniTf3iB0Btly
-air.; e.1 lonBXiAAUt.e4 ivbrni .n iilht
iTtTfltwkvrP KtntiaAIS Brrttod to satf eWtVrOpar
T"'",'rrv""'-i!f..i !:- ""a 'j, ''r,'rI'J "
n WO. KAH i TiUXL Xitt.JaAnT
' kl W.I mA IMMUM.
, muaana ayeanei-, .r-..
:irr ,
wtoptotoTBmmaBi
ITtkHOT flHFKt gll.nti ' .. 'ajA-lit
17'-. XABOY 'gKPM A'LKB, ,. .t.ro-.'
1 W1&.HV IlketriA SFLEB. 1 jfikinmi-A
art Laa aaa. aWaalna aat knnetM Stock Of FSBeW IW
Slat at prkMt ton Una ret' wn ot-red Jsj Mtbis eibyv
The atteaaoa- Of. trio raaiaa a. ma . m. . .v. . vj m
oliolted, a our toea i very ieo vfmm a au
(radnof ttlatt ht--o BAIM,
:wWrkA, ten1 a,.,M -ePBttnlUxhat-saa-..
I. n ' 1
a. sv. a ti r : Ar -. i ua
-A9B
IS lHUlRiii.t.ll widtha.of meet nMi-td stakes)
arflll ' ' Joetuaawautauga eirasUi
t
If ita
anmwtSf B.Vwtnflt- iB BTTMt ft?1ttY it
-A-wf-m-TTr".-' B..;. vltl V ...rat,
;ii
ATI WW I AW-AfAtja ;
flhoe"
rt r''
lii " ' ' A
irt x v 1 eery
lUVlll'i
AW aid a a... IP aaaa
1 if. B
i7ii.il 1 ..,
lorjlj'"
1J
'
'
H
r-jeUvncusAirs
Strcigtlcaiiig Cpjrdjal aid Bloyi "jvj.
waadsraateit BeuaoArlo Tb Warla.
:. .. ..... j. . 1 . . . -r r, n.
AND THB"" ""'"i. i..ii.'jj r
witee "eHrrrnrAWa rr ; S'l
.it
SELISHTFUL1
00BDIAL
EVER TAEEl,
'iiTT IB Ba'BIOXV .!.
11 A to A adeatiAs Bad .km
WM
.i-vin.i.ull
ul .l i.iH
.,t i,fit?b
j i. e i ii.
k VantaUa fionaouad,
Drooared y tut aniii-
UaUea e Aeott. Utria - H
and AtrU, Velloa (..
I Doek, ' Blood ' Boo. . 1
Bamparilla, Wild,
daerry Bark Sad Dan- .
dtlloa antar Into 111
pttm Ml?.,
ornpoeuioa, TBoaB;.avvw,i,uu
Tbaow.
rtlre bcUt remadiilAllcr tunJUifr
bd watt Wgmlfent ta fcoroughlp wtoastod kp ,.;
prlnekiltt
aiy new method
auuillne. arodudng..a dnotoa, oa
hlltnUna alr4
and th meet 1SPALLIBLB remedy for .
toaoratina th diteteei
talna the diKwil ty.tra, and nttoring uit tret, ,i:,it
sriBnri
BUtAM'
ncXiBArt
1,1 iij
v.t e-.r 1 ut. mULMt'niJ 1-.
' I'llllf JI'IH'I ,iv'l'J
t lr :h,.j", .y f .ji j 'V
ii .. 1 1
ins
-frfvailii.mu aXtetuajly''aur
tltBB
IAT5T,' 'MBPBPBIA.
. jAfiNMOA," J,,,,,"
I I' v
.1 ' el,r-. iLi- 'IO WIIiM
i Ohronle or Rerroei TJeMllt. Plttatn of the Kidney), ml
and all dlteutt triilsg from a diaoniered Uwr at Bton, .
aeh, Dyapeptia, Heartburn, Inward Plin, AoMHyorBlearig) int
or the Btomacn, auiinen or aioeo te na iieaj, van., 1.111
Dtiaer iwlmmlng la the bead, IalpXatlon of the Heart . . .
PoUaen or Weight lb tht Stomach Bxrar BraHattoas. I . iui
Ohokine or jmflooiUnir feeling
inn
feeling when tying dewa, Dtintia ii m :
OrYeltownenof the Skin and S
yes, sig&l
sweet. m,Mi-
.Ward Perera, Pain I
Ward Pern, Fain in tht until 01 mt Dict, enttt or .Kle.
BadAta riuahea of Rett, Peprtntoa of spirt U, PrifbUej . ,,.L ,
SreaaiA, Languor, Snpondenoy or any Ntrrou DlMaee. , , . ,
Ion or Blotohn oa tbe Bkin, and Vaaar and Ague (of
OUtlaand frer.)'v .'' .u.nni .xn; a . .) fi;
'J KOyr a' Italian at Batusa n- .n i ..m
Hats bats nld during tnolaai U tkbnttig. and Ihfiola '
the small of tb back, eh
thaaltlalltd In gtrlnguur ntiirrtction.' rrn - "
will nfferfrera Weaknen or Debility when Mr1 "'V
tkm.
JJIAlrS BTBAHQIUXNIMG 00EDUL
win cure yoaf
"Ma
1 laiaraBaaoai cearey an adaaaat Idta of th torn "
1 and tlaioyt Biraouicu change produced try urlnt" ""
Oordlal la tb dltinid, dtblUtatcd and hattered''uT
ditto
am.a. a. haka kvnban AnWA III! flf weak b't
BAtara, or impaired by iekoeaa, th relaxed and unttnrrf t'
brganaattea ie nets red b Us prUtin health and rigor. '"-'i
" I MABBIED fEBBORB, ' ' J .,
Or othtn oonedouf'of biabnityf froat Whateret eaa,; .u.
will and HoLeaai Strengthening Oerdtal a tboroagh iu,
regenerator of thefyitem;andallwbamayhaTO toiured n j
wiemiirn by Improper todnlgeacoa, will Bad In tbe Opt- ti
dlAlptBtondirr4jtmdp,',,''''i . 'i- 'utini
"'JU.vlivo.lI a .twUvilgiliviiiiij ijviuiai j-m ,
r. J. I Il a tortrelgn lad tpeedy curt for
fjicipiETcpriiTrnrrn,HTEj
Ohttructed or SUOtmlt kfenttnatiouV teeotHliieao' of
'tlrhn or Inrolontary Siaokargs thereof, falling of th . ,
Wsao, Alddinnt, Itintlng and all Slwana Incldn t
ava.-w. . i v. r . a ,1.. r . r . . . ,, .. 1
'' J I .M tv.'aii. TtTtttalM About It. 1
''"Suffer ao laagtr. Tak It according to Direction!. A It
SlladmuUU, trengthen and lnrlgorato you and sauto
bloom of hnlth to aoant yoar ohttk again .
v 't Btery bottle to warraalad to glTS "tttlaotlo.
I M r van rnil.nnvt.
1 t via viuiwwi,, . .... .....f,,
If yeurcbUdrea'an rlckfy, WmyVor afflicted, KcLoaaV
Oordlal will mikt them hallhy. fat aad robu.u DeUj
at A moment,
it; lisp
onieBt, try it, and you win ot eonnnctd.
DELICIOUS TQ. TAKE;-
-' 1 . ' " i . s
OiOTtoa. Bewar of Dnmfft tr Sotlart who Avtt
try to paiit tpon yoa -stottiltter or BanaparUU trait?,,
wjuoxi may oan aayoaoapv' oy saying it a juat aa good. .
AroW taeh msS' Atk for klcLeia't BtnngthoningOot- ,
dial, and take nothing eln It It tht only remedy tbat
will purify the blood thoroughly and tt the bum tint
ftrengtben the tyttem.
l Oaa tabltepoonful tokaa rtry morning taitlnr, It t
atrtaia prtrtntlrt of Ohtl.ra, Chlllt and f trtr, YtlloW '
f erer, or any .praraint dlaeatt. It It put ap In Urge
battle. . - .- 1
. Price only tl ptr boUls, tr S kottln for IS.
f , 7 J.H. MoLBAH,
tk.fi Bolt Proprietor of thlt Cordial,
., wr, r-atkt MaLna't tolcanlo Oil flnlmtnt. .
- Priodpal Depot oa tbeeoraer of Third aad Phia atretU '
It, JLtsla. Mot 'I A' - i'i i J
lt McLetn's VolctnlcOil Llntmaat.
Tb best Ltaiaant bt the World. The only tale aad .
etrtott art tot Oaaeert, Pile, Bwelllngi and Bros
ealtui, oy ftoltre, Panlytla, Meunlgta, Waakrmsof tht
afuacles, Ohroni or inflammatory Bhonnatlaa, BUfl
aea of the Joints, aootnetod ktutcln or Llgunauta,
Baraehs or Toothaohe, Brains, Bpraint, Wound, Preah
Onto, Clot ra, Perar Bona, Caked Breuta Bore Nipple.,
Burnt, Bctlda, Bon Thoat, or any Inflammation or Palo,
sodiffannot bownren, or how long ths dlataNau
bar exit ted. HcLeaa't Celcbrtted Liniment te s ctr,
toia teasdy.
TkaianHi efbaman bainrt aire aaaa eared a lift ct
decrepitao sad Damp by th on of thl ipraluabl ato.
tta. . . : .,
McIiEAN'S VOLCANIC; OIL
I nimffiNT,',,,
Will, rtliere pala tlmott IsitantanMuiiy, tud It wii,
aleanae, purify and heal ths foulest sore In an InortJI 1
ly tkort tim. j : . . 1 !; '.:
rax )9arsss and. Otfcsr Anlraals .
bfcLean nltbnttd Liniment la tht only aft and ro
Babls remedy for th ran of Sparta, Blag Bote, Wind-.
galls, Spun tt,TJnaittrtl Bumps, Modn or 8wel lings. It
will eerer faU to ran Big Head, PoU Brll, XlttulA, Old
running Bore or Sweeny, If properly applied. Por
Bpraint, Bruiaet, Scratches, Born or Wound, Cracked
Healt, Chafes, Baddl or Collar Sail II It an lnfalllbn
naedy . Apply it tt di rooted, and care 1 otrttla Is , -rery
InitiDC. . . ...
Then trifle no longer with th many worthiest Lit!
aento attend to yoa. Obtain a supply of fit. MoLnn', , ;
tlbrated Liniment. It will ran you.
;,, , 1 ''"J.H. McfljBAMtSoto Proprietor, '
' ' 1 Ooruer of Third and Pin Btnttt, Bt. Loult, Alt. , .
1 Snt tale he til drurftltl.'
Pornltby :- .". BOBBBTI k BAhfUXL,
a BAJtuab,
Oolumbut, Ohio.
I toulil-dA,rLP
PEOF.WOOD'8
HMTIVB COMAL
AND
h 1.1
BLOOD RENOVATOR
R, Iipreoltely whit ltt name Indlcatea, fer, while
'pleasant to tb toato, it I nrivifyl ng, exhllirit
. ling, invigorating and ttrangthtning to tbe vital
Dowen. aad at tba bum tin nvtTlfles, rein
K.wtal, tnd renew th Blood In all It purity, and
LeVthai at one mtort wtdmuUri On tyttm tn
' lntraW atlvikt of ditto, it it tht only
preparation aver offered to too world, so chemi
H'CBlly andikillfallreomblnedn te bt the rnott
ipoweTfui Ionia, aad at th nm time to perfectly
' laAanied to. a to ict In otriectaoooroino wiui tnt:
uluwa of aatun, aad banes will tootdo th tceovtetlj:
Momaat, aaa ions up ins aigtture ornat, auo
tkua allay all narroua and other Irrilatloo.' It tol v
jlperteetly xhllarating, tnd at tht aams tint it It,,
C cwmpoted entirely of vegetables, yet so oomblned nj
ILa BmdMtha atott thonnah tonkitffect. With- .,
ri. out producing any injurioot conteqnenctl. Such
aJ a remedy baa long bean felt to bt t detideratam lnl
Tj ta medioal world, for It aoedi ao aodtoai akill to
r-lMihttdebl trfo owaauattactaoiaiaean. ana
nmmerie end Indeed lan th ayttaa oaea to the
iasidloasattacka of many of the moat fatal, web,
for example, a th following: tjoniumpuon, tn
itiMtioa. Drtoentla. Loss of Appetite, Palntoaat,
Narroaa Irritability, Neuralgia, Pilpluttouot She
Heart, Melaoohory, Itlgnt owette, languor, wiaoj
neavtctlon of, a wall at Paiaful obttructod,
mo proton, or too toanl Mtnttroition, and fall
ing of tht Womb. Then all depend upon gentrtl
Idebillty. ' Tba Prt, healthy, toaio CorUiti aad
Blood Bebovttor it kseua lo tun as tb tun to
rlaoaad sati There I aa atotakaakont It. But
thlt it not all. , It tht tyitem Is wtaktned, wt
Ml open to mlkrut attacks, th llrer btoomot torpid, Ut
or worn awtaatB, tue maaejr muw w. r."u'" I . y "
Atmiw fuiwtlAna. anil era ara trnnhlad with aclldintim' '
rt
and Inoontiaeooo of arias, of kiroiuntary dit-l -. kovu
chargoof tb same, pain la tht back, aid and be- A
twen th tbonldar. axcoedingly lltbl to llghtll -"'
kjold, sought, and II aawhocktd, sooaeittloJT'.,-Ji
ollowatanautapanenigoetaowntoapremiHiraja ..
araeW. But nan will not alkrtrm to liamtrXrT
ins aatnp ua w wuiea ws an naeie in wwuu. , T
ooadltion of th tyttem. But wt will ny, In thlal .
Oordlal sad Bloos A-ne-atof pea aar a a
aata alaaaut and affaettial resiedy fog Ion
feet. It J Ul .
itokiV; i
kZLn.M Ulllantnaaa. litalenee.WMk sod Itek1
ltoaacb,Liguor, Urer Cemplaiot, Chill and i pi ,
of th Itomach, Nervoutnna, Vturalgia, Filpita-jJ.
aaaa. a. ana MlllOnt 1LUCK. UUtllTVUCM, a,,uiLI
Son of lb Heart, Hepnntoa HI
UjlUO, Oeugt, AUBealty 01 ,iwaH,.. i.j '
joins f linan t''''J!.n,f,4ni .j
umtitd abort! ' VV. wtl L ley the trtreltr U "J
expond to spldcsilts, ssang haato "H -r
Lr, wttl flad U a pleasant, ait and inn rtmedy, tJ
land sons should rrer trrl withonU Beader. A
H lufaeaamneoatoawiuunuiJ itainera
ewiatmieewiaiaai. , i . I
particularly axpoeto. neon viuiann.awM,n r- ,
k,a. iit.mrr nntlemeo Juki btdln who ere Ball' J
ascawoand to muck outdoor , will flad it
s their adraatirt to keep s bottle eonttauuy on i
handt and. above all. molhtrt, or then beoomtng
tuoUi will go through that meat daogaron period
ootanlrwlhtU tlitir aoouttomed ttnnglh, bill
eaik and fm from th Oiooaend ailments to prtr-
aieatamoBi. tka Mania Bwrttoa Of lha world.- Ill
A
hart, it i.T.iia.ii a ainiher'aeordlal. Try u. Old
and yoaog; bo longer rua tht rlak ef dolay ! H will
rellevwacA arova itnlf offionauouw eHPI
indeed, nwllnfrleadlo need. AU pertontofl
KWntiry habltt will And it a perfeot pre Tenure oiin
.. . - .i,.al.al.i.l,tava.ll
r
0'""
i.d We01,prepletoiS wroauwayviieai
7,preprMir w
Hurt t Btreet, ft Bottle, Mo.l t
iLio BAtiUAL. Coiumlja,Oh
fortuanaiit Ur t Street, at. aouit. o.i tan
kalil he Ullhau.1 K Al IlkillKL. CoiumbUS, Ohio.
lied -alt axiodbiiSraciilsHt Prtrt- One ,joUr
U otgottla,, . mttch..d.weowly..
T .a tat,. .. i,
FTlrofe irtf'tK -e ill.
r 1 p-c-a at TAJK).,i av a4 I'SS.saa A
1 a. - .1. t.a a .1 L .HtniiaatMl m "W nVPB
rrron one-Mnru ttet ' I" - tf ata H09
t'.tl oaorauirnttaiiip eaoioJe.l'.BA'W "
Ul C-Mrtet- tiW, t-t. .--bw-X ttwm, ID j
T. . - ..! ..,'.. II.
t;JUir-&t. its ff;vwa
PlltOl'i
'. 1.-1 .'
(na
J IA

xml | txt